SCHIBSTED. Årsresultat Kjell Aamot Konsernsjef. Trond Berger Konserndirektør Økonomi/Finans

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SCHIBSTED. Årsresultat 2000. Kjell Aamot Konsernsjef. Trond Berger Konserndirektør Økonomi/Finans"

Transkript

1 SCHIBSTED Årsresultat 2000 Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger Konserndirektør Økonomi/Finans

2 Hovedpunkter Beste årsresultat i selskapets historie Underliggende drift styrket innen alle virksomhetsområder Godt annonsemarked og engangsposter Schibsted står sterkt tross korreksjon i TMT sektoren Styrket markedsposisjon i Norge og Sverige Suksess på nettet: 12 millioner unike besøkere på konsernets hel- og deleide nettsteder - En million nye lesere av Schibsteds nettaviser i år

3 Driftsresultat Schibsted konsernet Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Driftsinntekter (1 869) (2 073) Driftskostnader (7 349) (6 703) (103) (101) Ordinære avskrivninger (408) (401) Driftsresultat før GW og andre inntekter og kostnader (20) (15) Avskrivninger GW (72) (83) Andre inntekter og kostnader 96 (43) Driftsresultat (60) Netto finansposter 31 9 (24) (76) Inntekt fra tilknyttede selskaper 382 (67) - (136) Finansresultat 413 (58) Resultat før skattekostnad (41) (2) Skattekostnad (335) (87) Periodens resultat GW: Goodwill

4 Finansielle nøkkeltall Pr kv kv. 00 (%) ,2 6,6 Driftsmargin 1) 6,2 4,0 4,8 12,0 12,6 12,2 8,2 11,0 EBITDA-margin 1) 11,1 9,4 9,8 16,3 17,0 17,0 1,1 0,2 Fortjenestemargin 7,3 0,6 2,6 9,6 8,9 10,3 Gjeldsgrad 2) 23,3 31,5 23,8 9,1 15,7 0,5 Egenkapitalandel 37,8 33,3 37,3 50,6 48,1 59,6 (NOK) Resultat pr. aksje 8,78 0,61 2,48 7,47 5,79 4,99 Cash flow pr. aksje 15,15 8,76 9,95 10,00 9,50 8,01 1) Ikke omregnet iht. ny klassifisering av driftsresultat ) Rentebærende gjeld

5 Cash Flow / Investeringer Pr kv kv. 00 (NOK m ill.) Cash flow EBITDA Brutto investeringer Netto rentebærende gjeld

6 Avis Et rekordår for avisene som følge av et godt annonsemarked Tross trenden i markedet øker VG opplaget og styrker sammen med Aftonbladet sin markedsposisjon Aftenposten får flere lesere selv om opplaget går ned Etablerer flere markedsplasser for å nå ulike målgrupper Fokus på kostnader, effektivisering og forbedring i produksjon og distribusjon Svenska Dagbladet viste positiv opplagsutvikling etter lansering av tabloidformat Resultatforbedring og bedret markedsposisjon i Estland som følge av restrukturering og samarbeid med Ekspress Group

7 Avis Kontinuerlig produktutvikling for å nå målgruppene og gjøre Schibsteds aviser og nettsteder attraktive for annonsørene Satsing på nye medier Nettsuksess med 4,5 millioner månedlige lesere av nettavisene FINN.no vokser raskere enn konkurrentene Bruk av kompetanse i Schibsteds aviser i den internasjonale satsingen på 20 Minutter

8 Nettaviser i Norge 400 Antall personer i tusen per dag VG Dagbladet Nettavisen 100 Aftenposten Q00 3Q00 4Q00

9 Opplagsutvikling Opplag Endring Endring Opplags Endring 4. kv kv (%) inntekt 1) (%) Aftenposten morgen (7 822) (2,8) Aftenposten aften (4 714) (2,6) 624 Aftenposten søndag (1 554) (0,7) } (1,1) VG hverdager ,7 VG søndag ,8 } ,9 Aftonbladet hverdager (667) (0,2) Aftonbladet søndag (20 183) (4,2) } ,0 Svenska Dagbladet hverdager (2 329) (1,3) Svenska Dagbladet søndag (3 659) (1,9) } 328 0,6 1) NOK/SEK mill.

10 Annonseutvikling - Papiraviser Volum Endring Inntekter Endring (Spm) 1) (%) (NOK mill.) (%) Aftenposten , ,5 VG , ,4 Aftonbladet (8,9) 293 2) 7,3 Svenska Dagbladet (4,4) 515 2) 11,8 1) Spaltemeter 2) SEK

11 Resultat Schibsteds nettaviser 1) Pr (NOK m ill.) Annonseinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader 2) (282) (130) Driftsresultat (87) (50) 1) Inkluderer FINN og investeringsselskapene i avisene 2) Inkluderer alle kostnader utenom redaksjonelt innhold

12 20 Minutter Godt produkt gir gode lesertall og tiltrekker annonsører Når frem til unge lesere i en kommersielt attraktiv målgruppe som ikke ellers ville ha kjøpt aviser Allerede sterkt merkevarenavn - En av de mest populære nettavisene i Sveits få uker etter lansering Diskusjoner med lokale partnere i ulike markeder pågår - lansering avhengig av utfall Mulig børsnotering i 2003/2004

13 20 Minutter Pr (NOK mill.) Driftsinntekter 65 Driftskostnader (295) Driftsresultat (230) Schibsteds resultatandel (41%) (90) Schibsteds investeringsramme 250 (120 investert hittil) Verdsettelse pr. september Antatt underskudd før B/E nås pr. by (Avhengig av by) Antatt tid før break-even nås 24 måneder Antall ansatte 120 Daglig opplag

14 Positiv inntektsutvikling i Zurich Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 20 Minutter Zurich år Tall i 1000 CHF

15 Redaksjonelt konsept avis/nett Filmanmeldelse i avis Annonse i avis Skriv egen anmeldelse og vinn premier fra FOX Se filmsnutt og spill Fox/20Min dataspill Chat med produsent

16 Annonsekonsept i avis og på nett Anmeldelser Vinnerens navn i avisen Invitasjon i avisen Nett pakker Spesial tilbud Nettaktiviteter som Chat sponset av bedrifter Data spill

17 TV/Film Fremgangsrikt år preget av sterk vekst, resultatforbedringer og styrket markedsposisjon Omsetningen økte med 52% til NOK 1,1 mrd. Schibsted er nå den klare markedslederen i Skandinavia som TV- og filmprodusent Metronome Film & Television-gruppen doblet omsetningen, tredoblet driftsresultatet og økte driftsmarginen til 9% Skandinavisk markedsandel økte fra 18% til 25% - Schibstedselskapene dobbelt så store som nærmeste konkurrent Etablering som TV-produsent også i Finland i desember 2000 Produksjon av Big Brother i alle de skandinaviske land gir kompetanse på formater som kombinerer TV og internett Økt fokus på utnyttelse av egne rettigheter utenfor TV-mediet

18 TV/Film Sandrew Metronome bedret inntjeningen for rettighetssalg, film- og video-distribusjon Økt kinobesøk i Norden i 2000 og stigende etterspørsel etter spillefilm fra fri-tv, betal-tv og bredbåndsutbyggere Avtaler om distribusjon av Warners filmer for alle nordiske land fullt implementert fra Nordisk markedsleder på DVD-distribusjon av spillefilm med egne og Warners filmer Rettighetsarkivet omfatter nå over 900 filmer av dem er skandinaviske produksjoner TV 2s bidrag som tilknyttet selskap opp fra NOK (20) mill. til 70 mill.

19 Forlag Omsetningsvekst og resultatforbedring for alle Schibsteds forlagsselskaper Fokus på synergier, spesialisering og økt lønnsomhet Bladkompaniet har suksess som rendyrket pocketbok- og serieforlag Vellykket lansering av det norske seriebladet Pondus - allerede Norges nest største etter Donald Duck Avtale med Warner om utgivelse av deres serieblader i Norge og Sverige Dine Penger med ca. 30% opplagsvekst Kjøp av interiørbladet Maison med utgaver i Norge og Sverige

20 Multimedia Børsnotering av Scandinavia Online og salgsgevinster nøytraliserer underskudd i forretningsområdet Schibsted er den ledende internettaktøren i Norden og har interessante strategiske muligheter Posisjonering av Schibsted Multimedia for markedsmuligheter innen fast og mobilt bredbånd samt venture investeringer

21 Multimedia Samarbeid med Orange/UMTS konsortie Posisjonerer Schibsted som en sentral aktør i utvikling av bredbåndstjenester i Norden European Media Ventures (EMV) Etablert for å forvalte eksisterende og nye finansielle investeringer i Schibsted Multimedia, avisene og fremtidige eksterne forvaltningsoppdrag Forretningsideen er å tilby risikokapital, markedsføring og kompetanse til nyetableringer i den nye økonomien Effektiv måte å utnytte kompetanse og annonsekapasitet

22 Schibsted Telecom Inpoc.no lansert i november Inpoc.se lansert i februar Målsetningen er å bli ledende på mobile tjenester i Norge og Sverige Tilbyr i dag rundt 30 tjenester innen nyheter, finans, sport og underholdning med innhold fra Schibsteds aviser og andre samarbeidspartnere Pågående utvikling av tjenester for GSM og de neste generasjoner mobiltelefoni

23 Sterk posisjon i gammel og ny økonomi Off-line posisjoner Aviser TV - produksjon Filmrettigheter Forlagsvirksomhet Innhold Sterke merkenavn Markedsføringskapasitet/posisjon God kontantstrøm Gjennomføringsevne Online plattformer Internett Mobilt Internett Bredbånd Nye forretningsmuligheter Bruke kjernevirksomhet for utvikling/internasjonalisering

24 Strategiske satsingsområder og investeringer 20 Minutter Nye lanseringer avhenger av tilfredstillende partneravtaler Avisenes nettsatsing Vurderes utfra markedsutvikling i løpet av 1. kvartal Schibsted Telecom European Media Ventures Investeringer på NOK mill. NOK 50 mill. i tillegg til ledig annonseplass på 80 mill. UMTS konsortie i Sverige NOK 200 mill. i egenkapital investeres over 5 år, herav NOK 22 mill. i 2001 Investeringer Pressens Morgontjänst NOK 98 mill. investert januar 2001

25 Strategiske prioriteringer og fremtidsutsikter Ledende nordisk medieselskap trygt forankret i tradisjonelle medier som søker vekstmuligheter i nye medier som internett, mobil og gratisaviser Positivt annonsemarked totalt hittil i år. Utsikter til flatt annonsemarked - kortsiktig usikkerhet rundt nettannonsering Stabil til nedadgående opplagstrend, men Schibsteds aviser styrker sine markedsposisjoner Kostnadsreduksjonsprogram fortsetter i avisene Investeringer vurderes fortløpende avhengig av markedssituasjonen

26 Schibsteds 10 største aksjonærer Pr Beholdning Eierandel % 1. Blommenholm Industrier ,11 2. Folketrygdfondet ,43 3. Boston Safe Deposit ,19 4. Avanse ,52 5. Marathon ,38 6. Orkla ASA ,21 7. Storebrand Livsforsikring ,60 8. State Street Bank ,47 9. Chase Manhattan Bank , KLP Forsikring ,86 Antall utestående aksjer: Antall aksjonærer: Utenlandsandel: 26,3%

27 Driftsresultat Pr Dr. res før GW og Andre inntekter/ Goodwill Driftsresultat andre innt./kostnader kostnader (NOK m ill.) Avis (130) (22) (18) TV/Film (12) (24) 66 8 Multimedia (113) (86) (11) (7) (63) (6) Forlag (9) (16) 19 (8) Estland (20) (32) - - (19) (18) (39) (50) Fellesfunksjoner (10)

28 Tilknyttede selskaper Schibsteds andel Pr kv kv. 00 (NOK mill.) (14) (47) Avis (93) (28) 4 21 Tv/Film 77 (11) (13) (50) Multimedia 405 (25) (1) (1) Forlag (3) (3) - 1 Annet (4) - (24) (76) Totalt 382 (67)

29 Schibsteds andel av resultat (NOK m ill.) Pr Resultat SOL Q2 - Q4 (SEK) (546) Schibsteds andel av resultatet 1) (209) Tilbakeføring goodwill avskrivninger 37 Resultatandel i Schibsteds regnskap (172) 1) Basert på eierandel i 50,2% før børsintroduksjon og 34,6% i dag

30 Cash Flow Pr kv kv. 00 (NOK m ill.) Resultat før skattekostnad /- Avskrivninger (10) (5) +/- Endring pensjon (12) /- Inntekt fra tilknyttede selskaper (138) 100 (54) (2) - Betalbare skatter (231) (100) Cash flow ,27 2,83 Cash flow pr. aksje (NOK) 15,15 8,76

31 Finansresultat Schibsted konsern Pr kv kv (19) (17) Netto renter (79) (78) 7 1 Agio / disagio (9) (44) Gevinst / tap aksjer o.a (60) Finansresultat 31 9 (24) (76) Inntekt fra tilknyttede selskaper 382 (67)

32 Balanse Pr (NOK m ill.) Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og minoritetsinteresser Langsiktig gjeld: Rentebærende Ikke rentebærende Kortsiktig rentefri gjeld Sum gjeld og egenkapital

33 Brutto investeringer Pr kv kv. 00 (NOK m ill.) Driftsinvesteringer Aksjer og andeler Sum investeringer

34 Avis Driftsresultat Pr kv kv. 00 (NOK m ill.) Driftsinntekter (1 543) (1 654) Driftskostnader (6 187) (5 762) Driftsresultat før GW og andre inntekter og kostnader (4) (5) Avskrivninger GW (22) (18) (17) (6) Andre inntekter og kostnader 35 (130) Driftsresultat (14) (47) Inntekt fra tilknyttede selskaper (93) (28) Driftsmarginer (%) 5,7 8,3 Aftenposten AS 7,2 6,8 13,6 18,0 Verdens Gang AS 19,6 17,4 2,5 7,6 Aftonbladet Konsern 9,4 3,1 (32,6) (17,7) Svenska Dagbladet Konsern (10,5) (17,2) GW: Goodwill

35 Annonseutvikling regionaviser Pr kv kv. 00 Endring % Volum i spm 1) ,6 Adresseavisen ,0 Bergens Tidende (5,9) Fædrelandsvennen (8,3) Harstad Tidende ,9 Stavanger Aftenblad ) Spaltemeter

36 Driftsresultat Pr kv kv. 00 (NOK m ill.) Opplagsinntekter Annonseinntekter Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Forbruk av råvarer Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Royalty Sum driftskostnader Driftsresultat

37 Driftsresultat Pr kv kv. 00 (SEK m ill.) Opplagsinntekter Annonseinntekter (8) Øvrige inntekter Offentlig tilskudd Sum driftsinntekter Forbruk av råvarer (2) Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader (77) (45) Driftsresultat (98) (149) Valutakurs: NOK/SEK 96,09 94,37

38 Driftsresultat Pr kv kv. 00 (NOK m ill.) Opplagsinntekter Annonseinntekter Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Forbruk av råvarer Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Royalty Sum driftskostnader Driftsresultat

39 Driftsresultat Pr kv kv. 00 (SEK m ill.) Opplagsinntekter Annonseinntekter Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Forbruk av råvarer Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avs krivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Valutakurs: NOK/SEK 96,09 94,37

40 Driftsresultat Pr kv kv. 00 (NOK m ill.) Driftsinntekter Driftskostnader (7) Driftsresultat (12) (126)

41 Driftsresultat Estland Pr kv kv. 00 (NOK m ill.) Driftsinntekter (59) (58) Driftskostnader (218) (226) Driftsresultat før GW (5) (6) og andre inntekter og kostnader (20) (32) (5) (5) Avskrivninger GW (19) (18) (10) (11) Driftsresultat (39) (50) GW: Goodwill

42 Driftsresultat - TV/Film Pr kv kv. 00 (NOK m ill.) Driftsinntekter (210) (343) Driftskostnader (998) (677) Driftsresultat før GW og andre inntekter og kostnader (6) (3) Avskrivninger GW (12) (24) 9 54 Driftsresultat Inntekt fra tilknyttede selskaper 77 (11) GW: Goodwill

43 Film & Television (100%) Pr kv kv. 00 (SEK m ill.) Driftsinntekter Produksjonskostnader Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat % 16 % Driftsmargin 9 % 5 % Valutakurs: NOK/SEK 96,09 94,37

44 Konsern (100%) Pr kv kv. 00 (SEK m ill.) Driftsinntekter Produksjonskostnader Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat % 9 % Driftsmargin 4 % 3 % Valutakurs: NOK/SEK 96,09 94,37

45 TV konsern (100%) Pr kv kv. 00 (NOK m ill.) Driftsinntekter Programkostnader Personalkostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat (1) Netto finansposter (127) 2 Inntekt fra tilknyttede selskaper (64) (159) (41) (40) Skattekostnad (132) (46) (32) 57 Periodens resultat 212 (60) (2) 2 Minoritetens andel 2 2 (34) 59 Majoritetens andel 214 (58)

46 Driftsresultat - Forlag 4. kv kv. 00 (NOK m ill.) Driftsinntekter (82) (82) Driftskostnader (259) (260) Driftsresultat før GW Pr og andre inntekter og kostnader 18 8 (2) (3) Avskrivninger GW (9) (16) - - Andre inntekter og kostnader Driftsresultat 19 (8) (1) (1) Inntekt fra tilknyttede selskaper (3) (3) GW: Goodwill

47 Driftsresultat - Multimedia 4. kv kv. 00 (NOK m ill.) Driftsinntekter (72) (54) Driftskostnader (186) (225) Driftsresultat før GW Pr (29) (38) og andre inntekter og kostnader (113) (86) (3) - Avskrivninger GW (11) (7) Andre inntekter og kostnader (4) (20) Driftsresultat (63) (6) (13) (50) Inntekt fra tilknyttede selskaper 405 (25) GW: Goodwill

48 Unike brukere på Schibsteds (deleide) nettsteder desember 2000 SOL Network ABC Startsiden TV2.no (calculated) (calculated) (calculated) VG.no (calculated) Aftenposten.no (calculated) FINN.no (calculated) Aftonbladet.se Svenska Dagbladet.se Adresseavisen.no (calculated) Bergens Tidende.no calculated) Stavanger Aftenblad.no (calculated) Fædrelandsvennen.no (calculated) SOL Avisene Andre Please note that the total does not imply the correct no of unique visitors, since there is a certain overlap between the sites. Also note that sites where Schibsted is a partial owner is included 100%. The EMV administrated investments are no longer included in the statistics. Totalt:

49 Kilde: Norsk Gallup/tall i 1000 Norge - Unike daglige brukere 1. SOL VG Nett ABC Startsiden Kvasir Dagbladet Q Nettavisen Q Alta Vista Yahoo TV 2 Internett * Aftenposten Interaktiv

50 Norge - Unike ukentlige brukere 1. Scandinavia Online VG Nett Kvasir Alta Vista 5. Dagbladet: på nettet 6. ABC Startsiden Nettavisen Yahoo Q TV 2 Internett Q Aftenposten Interaktiv NRK. no Finn.no 212 Kilde: Norsk Gallup/tall i 1000

51 FINN - Unike daglige brukere FINN Stepstone Bilguiden Eiendomsnett Jobline 1. kv kv kv kv kv kv kv kv. 00 Kilde: Gallup Webtop. Offisielle kvartalstall

52 Kilde:Media Metrix/SiFO Relevant Knowledge/tall i 1000 Sverige - Unike månedlige brukere 1. Passagen.se 2. Microsoft.com 3. MSN.se 4. Hotmail.com Aftonbladet 6. Telia Dec-00 Dec Spray.se Telenordia.se Swipnet.se Yahoo

53 20 Minutter Køln Markedspenetrasjon i % 15 til 29 år Alle lesere 0 Minutter ölner Stadt-Anzeiger öln Extra ölner Morgen xpress ölnische Rundschau 3 8 Kilde: Cologne Readership Survey

54 20 Minutter Zurich Lesere i tusen (Totalt ) 14 til 29 år Alle lesere Tages Anzeiger Minutes Zürich Express Blick NZZ Metropol Kilde: MA Zürich 2000/MACH Basic 2000, Reichweite LpA reading yesterday.

55 Schibsteds nettsteder AVIS www. scanpix.no MULTIMEDIA TV, FILM & FORLAG

56 Investorinformasjon Besøk Schibsteds hjemmesider: Oppdatert informasjon om selskapets virksomhet og finansielle stilling Registrering av abonnement på pressemeldinger IR ansvarlig Telefon: Mette D. Storvestre

3. kvartal 1998. Kjell Aamot. konsernsjef. IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen

3. kvartal 1998. Kjell Aamot. konsernsjef. IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen 3. kvartal 1998 Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen http://www.schibsted.no/ir/ Investor Relations: 23 10 66

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,71 3,76 3,50 3,29 3,38 3. kv. 4. kv. 1. kv. 11 2. kv. 11 3. kv. 11 700 600 500 400 300 200 0 0 683 567 562 531 447 3.

Detaljer

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 >> 2000 Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP 1.10.-31.12.99

Detaljer

Styrket våre to pilarer Mobil og nettbrett

Styrket våre to pilarer Mobil og nettbrett ÅRSRAPPORT 2010 Innhold side 3 Konsernsjefen side 5 Nøkkeltall side 9 Virksomhetsbeskrivelse side 53 Samfunnsansvar side 62 Eierstyring og selskapsledelse side 87 Aksjonærinformasjon side 96 Årsberetning

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Mediehus Skandinavia... 8 Mediehus Internasjonal... 22 Online rubrikk... 28 Samfunnsansvar... 38 Konsernstyret...

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Mediehus Skandinavia... 8 Mediehus Internasjonal... 22 Online rubrikk... 28 Samfunnsansvar... 38 Konsernstyret...

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring...

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring... Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014

ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014 ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014 1 INNHOLD DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 42 48 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING...

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Schibsted Norge... 16 Schibsted Sverige... 26 Mediehus Internasjonal... 30 Samfunnsansvar...

Detaljer

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS a ÅRSRAPPORT 2000 a a aaa aa aaa a a A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS INNHOLD Dette er A-pressen 2 Nøkkeltall 3 Begivenheter 4 Konsernsjefen 5 Årsberetning 7 Forretningsområder 15 Elektroniske

Detaljer

Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende. Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende

Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende. Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Innhold: Innhold: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 19 67 82 84 Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende Stavanger

Detaljer

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: 55 90 80 70 - Fax: 55 90 80 90 - info@tv2.no - www.tv2.no Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons-

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93 ÅRSRAPPORT 2013 Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2013 2012 2011 Driftsinntekter 1 236 838 1 199 951 1 176 263 Driftsresultat 9 067 44 240 9 520 Resultat før skatt 5 567 40 092 10 823 Årets resultat

Detaljer

A-pressen Foreløpig resultat 2001

A-pressen Foreløpig resultat 2001 Bilde A-pressen Foreløpig resultat 2001 Bilde Presentasjon 8. februar 2002. Konsernsjef Alf Hildrum og konserndirektør Even Nordstrøm Hovedtrekk 2001 > 2 > Minus 16 mkr før skatt > Nord-Norge avtalen ny

Detaljer

Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012

Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012 ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012 Driftsinntekter 1 235 360 1 236 835 1 199 951 Driftsresultat (10 316) 9 067 44 240 Resultat før skatt (14 671) 5 567 40 092 Årets resultat

Detaljer

NHST NHST Co x Co x/jan Lill ehamr e Wittusen & Jensen AS

NHST NHST Co x Co x/jan Lill ehamr e Wittusen & Jensen AS NHST årsrapport 05 Innhold Nøkkeltall nøkkeltall 02 NHST er godt forberedt 06 årsberetning balanse noter 16 20 23 konsernsammendrag 29 dagens næringsliv 38 smartcom 45 tdn finans 46 nautisk forlag 50 upstream

Detaljer

Høydepunkter. Rekordomsetning for konsernet. Opplagsvinneren. Etablerte nett-tv. Økte til 8000

Høydepunkter. Rekordomsetning for konsernet. Opplagsvinneren. Etablerte nett-tv. Økte til 8000 NHST årsrapport 2006 Høydepunkter 2006 upstream 10ÅR 6 Upstream feiret sitt 10 års-jubileum med markeringer i Oslo, Singapore og Houston. Avisen hadde dessuten en økning i opplaget på syv prosent der opplaget

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2005

INNHOLD. Årsrapport 2005 INNHOLD Årsrapport 2005 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Årsrapport 2005

Detaljer

NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no

NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no NetCom ASA Å R S R A P P O R T 1999 Fremtiden er trådløs www.netcom.no 1 Innhold Dette er NetCom 2 Nøkkeltall 2 Årets hovedtrekk 3 Styrets beretning for NetCom ASA 5 NetCom Konsern 1999, årsregnskap 12

Detaljer

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999.

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Årsrapport 1999 Årsrapport 1999 Sense Communications International AS Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Hva har vi oppnådd? Sense har i løpet

Detaljer

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media Styrets beretning for 2013 Polaris Media ASA Om konsernet Polaris Media Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern som ble etablert gjennom sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA)

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2011** 2010** Driftsinntekter 1 199 951 1 176 263 1 107 392 Driftsresultat 44 240 9 520 29 568 Resultat før skatt 40 092 10 823 30 889 Årets resultat 24 038

Detaljer

Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer

Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer Denne analysen søker å beskrive endringskrefter i mediebransjen, og vurdere hvilken virkning endringene kan få for NJs medlemmer. Hovedvekten er

Detaljer