Offentlig journal for Hvaler kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 , Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/ / / SERVCE/lf Krabset 38/55 Mottaker Dalan Advokatfirma v/john Arf-Pettersen Egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr 23/213, 229 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr 23/213, / / SERVCE/lf Krabset 23/213, 229 Mottaker Advokatfirma Owe Halvorsen & Co Arbeidsavtale Ansatte i Fritidsklubben 2004/ / KLTR/Torkel Varfjell 411 Mottaker Elisabeth Bae Boljang Side: 1 av 53

2 , Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale Ansatte i Fritidsklubben 2004/ / KLTR/Torkel Varfjell 411 Mottaker Elin Bankerød Arbeidsavtale Ansatte i Fritidsklubben 2004/ / KLTR/Torkel Varfjell 411 Mottaker May Kristin Nicolaysen Arbeidsavtale Ansatte i Fritidsklubben 2004/ / KLTR/Torkel Varfjell 411 Mottaker Johanne Eriksen Spæren Side: 2 av 53

3 , Dokumenttype:,, Status: J,A Prosjektstilling FDV ingeniør Prosjektstilling - FDV ingeniør 2012/ / KTE/Jan Richard Aspheim 412 Avsender Vildskog Heidi Søknad på 50% fast stilling som fysioterapeut Fysioterapeut - vikariat % - utlysning 2012/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): 412 Mottaker ***** Søknad om sanitærabonnement - gnr 40, bnr 185 Tømmerholtet 25 - gnr 40, bnr nye eneboliger med garasjer 2012/ / VAR/mar Askhabov 40/185 Mottaker Arca Nova Bolig AS Side: 3 av 53

4 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sanitærabonnement - Norderhaugveien gnr 53, bnr 220 Norderhaugveien gnr 53, bnr Ny bolig med garasje 2012/ / VAR/mar Askhabov 53/220 Mottaker Rørtec Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Lena Haga 2011/ / OT/Birgit Lunde Kristiansen ***** Mottaker Lena Haga Søknad om igangsettelse samt søknad om endringer vedrørende riving av hytte og oppføring av tomannsbolig på gnr 38, bnr 134, Brattestø på Asmaløy - foreløpig svar Husbygging på eiendom 38/134, Asmaløy 2006/ / BS/Per Otto Rød 38/134 Mottaker Pluss nvest Eiendom AS Side: 4 av 53

5 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om fri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole - ***** ***** 2010/ / HVS/Svein Syversen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Svar på søknad om fri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole - ***** ***** 2010/ / HVS/Svein Syversen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Mottaker ***** Oversendelse av kopi av tildelingsbrev 2011 for prosjektet "Heksekunst" Den Kulturelle Spaserstokken / / K/Knut Egil Knutsen 233 Avsender tdanningsdirektoratet Side: 5 av 53

6 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av kopi av tildelingsbrev 2011 for prosjektet "En smak av kultur" Den Kulturelle Spaserstokken / / K/Knut Egil Knutsen 233 Avsender tdanningsdirektoratet Godkjent søknad om oppføring av brygge Eiendom gnr/bnr 34/4 - Tisler Gnr 34, bnr 4, 5 - Tisler - Fritthengende bryggekonstruksjon 2012/ / BS/Trine Lise Johnsen 34/4 Mottaker Skjærgårdsbrygger AS Søknad om dispensasjon til uttalelse - gnr 29 bnr 1 m.fl - V/A-ledninger mv Gnr 29, bnr 1 med flere - Stuevika, Søndre Sandøy - Etablering av ledningsnett for vann og avløp 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 29/1 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune Side: 6 av 53

7 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om stilling Ansettelse som fagarbeider/sjåfør i Renovasjon - fast stilling og vikariat 2012/ / KTE/Jan Richard Aspheim 410 Oversendelse av klage på avslag på søknad om motorisert ferdsel i utmark, gnr 35 bnr 62 og 66, Asmaløy i Hvaler Kjøretillatelse - bnr 35, bnr 62 og 66 Asmaløy 2011/ / NF/Laila Kjølbo Rød N08 Mottaker Laila Kjølbo Rød Søknad om stilling Ansettelse som fagarbeider/sjåfør i Renovasjon - fast stilling og vikariat 2012/ / KTE/Jan Richard Aspheim 410 Side: 7 av 53

8 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversender søknad om VA-ledning gnr 6, bnr 1, fnr 15 m.fl. på Kirkeøy i Hvaler kommune, Østfold Gnr 6, bnr 1, fnr 15 - Holtekilen - vann- og avløpsanlegg 2011/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen 6/1/15 Mottaker Fiskeridirektoratet region sør Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Fredrikstad EnergiNETT AS Fylkesmannen i Østfold Kystverket Norsk maritimt museum Telenor Telecom Solutions AS Søknad om dispensasjon for V/A-ledninger til 29/1/14 m.fl. - Stuevika Gnr 29, bnr 1 med flere - Stuevika, Søndre Sandøy - Etablering av ledningsnett for vann og avløp 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 29/1 Mottaker Hvaler Rørleggerbedrift AS Svar vedrørende søknad om sommarvikariat Sommerjobb 2012 Omsorgstjenesten 2012/ /2012 Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): 412 Mottaker ***** Side: 8 av 53

9 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilsyn i skolesektoren på Hvaler Melding om tilsyn i skolesektoren 2012/ / OPK/Astri Tanderø Engblad A20 Avsender Arbeidstilsynet i Østfold Svar vedrørende søknad om sommerjobb i Hvaler kommune. Sommerjobb 2012 Omsorgstjenesten 2012/ /2012 Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): 412 Mottaker ***** Söker sommararbete inom vården Sommerjobb 2012 Omsorgstjenesten 2012/ /2012 Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): 412 Mottaker ***** Side: 9 av 53

10 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar vedrørende søknad om sommerjobb Sommerjobb 2012 Omsorgstjenesten 2012/ /2012 Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): 412 Mottaker ***** Svar vedrørende søknad på ledig helgestilling Personalmappe - tilsettingsforhold - Lena Haga 2011/ /2012 Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): ***** Mottaker Lena Haga Svar vedrørende søknad på fast stilling og vikariat som fysioterapeut Fysioterapeut - vikariat % - utlysning 2012/ /2012 Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): 412 Mottaker ***** Side: 10 av 53

11 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vurdering for læring - pulje 3 - Skoleeieres plan for Hvaler kommune Vurdering for læring 2011/ /2012 OPK/Astri Tanderø Engblad A20 Mottaker Fylkesmannen i Østfold, tdanningskontoret Midlertidig båtplass i Papperhavn under leppefiske 2012 Papperhavn - Båtplass 2012/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker Kenneth Larsen Mottaker Tommy Larsen Mottatt tilleggsinformasjon - søknad om parkeringskort for forflytningshemmede Parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** ***** ***** 2012/ /2012 HSO/Britt Norum KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Mottaker ***** Side: 11 av 53

12 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende din båtplass i Papperhavn Papperhavn - Båtplass 2012/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker Kjell Evensen Midlertidig båtplass i Papperhavn under leppefiske 2012 Papperhavn - Båtplass 2012/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker Kåre Andersen Svar på bekreftelse - mottatt søknad Ansettelse som fagarbeider/sjåfør i Renovasjon - fast stilling og vikariat 2012/ / KTE/Jan Richard Aspheim 410 Side: 12 av 53

13 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om stilling Ansettelse som fagarbeider/sjåfør i Renovasjon - fast stilling og vikariat 2012/ / KTE/Jan Richard Aspheim 410 Omdisponering av hageområde - Prestehavna 1, Skjærhalden - gnr 3, bnr 1, fnr 47 Gnr 3 bnr 1 fnr 47 - Landskapsforandring og parkeringsplass 2011/ /2012 BS/Einar G Nilsen 3/1/47 Avsender Liv Josefine Johansen Seksjoner utført i henhold til godkjenning - bryggeanlegg Havtunet - gnr 50, bnr 116 Gnr 50, bnr Bryggeanlegg Havtunet 2012/ / BS/Knut Kristian Skjolden 50/116 Avsender Asbjørn Haugdal Side: 13 av 53

14 , Dokumenttype:,, Status: J,A Leppefiske i Papperhavn 2012 Papperhavn - Båtplass 2012/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker Viggo R Høili Vedrørende tildelt båtplass ved Kroksand Båtplass - Kroksand Brygge 2011/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Håkon Øverås Vedrørende forespørsel om kjøp av eiendom 53/41 - kommunebrygga på Skjelsbu Skjelsbu brygge - Hjemmel til gnr 53 bnr / /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen 53/41 Mottaker Advokat Helge Skaaraas - Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS Side: 14 av 53

15 , Dokumenttype:,, Status: J,A Varsel Husbygging på eiendom 38/134, Asmaløy 2006/ /2012 VAR/mar Askhabov 38/134 Mottaker PLSS NVEST EENDOM AS Bilder fra Norderhaugveien - gnr 53, bnr 196 Støttemur, levegg, fylling, uthus på gnr 53, bnr / /2012 BS/Knut Kristian Skjolden 53/196 Avsender N.N. Søknad på stilling som støttekontakt Stillinger som støttekontakter - Tiltak for funksjonshemmede 2012/ / TF/Veronika Kopreitan 410 Mottaker ***** Side: 15 av 53

16 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad - støttekontakt Stillinger som støttekontakter - Tiltak for funksjonshemmede 2012/ / TF/Veronika Kopreitan 410 Mottaker ***** Svar vedrørende båtplass i tgårdskilen Båtplass tgårdskilen / /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Camilla Huseby Damas Bekreftelse på ferdig utført arbeid - brygge - gnr 49, bnr 3, fnr 66 - Vesterøy Bryggeanlegg - oppfølging av sak 2009/ / / BS/Trine Lise Johnsen 49/3/66 Avsender Byggmester Thor Tangen Side: 16 av 53

17 , Dokumenttype:,, Status: J,A Ferdigattest - brygge - eiendom gnr 49 bnr 3 fnr 66 - Vesterøy Bryggeanlegg - oppfølging av sak 2009/ / /2012 BS/Trine Lise Johnsen 49/3/66 Mottaker Byggmester Thor Tangen Vedrørende søknad om båtplass i tgårdskilen Båtplass tgårdskilen / /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Kjell H Amundsen Vedrørende tilbud om båtplass i tgårdskilen Båtplass tgårdskilen / /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Eva-Lill Sommerin Haugen Side: 17 av 53

18 , Dokumenttype:,, Status: J,A Ferdigattest - riving av eksisterende hytte og uthus og oppføring av ny hytte Eiendom 47/166 - tgårdskilen - Vesterøy Hytte 718, eiendom 47/166, tgårdskilen 2009/ /2012 BS/Trine Lise Johnsen 47/166 Mottaker Pushak AS Tilbud om åremålsplass i tgårdskilen Båtplass tgårdskilen / /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Atle Ølness Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Elisabeth og Tom Holter Leif-Erik Christiansen Lars Platou og Karin Skog Erik O Christiansen Kjersti Veine Wiik Samtykke til deling av eiendom gnr 31 bnr 1 - Sanderød - Søndre Sandøy Eiendom 31/1 - Sande Rød - Grensejustering 2012/ /2012 BS/Trine Lise Johnsen 31/1 Mottaker Veronica Berge Rød Side: 18 av 53

19 , Dokumenttype:,, Status: J,A Foreløpig svar - søknad må suppleres med ytterligere opplysninger - Norderhaugveien gnr 53, bnr 220 Norderhaugveien gnr 53, bnr Ny bolig med garasje 2012/ / BS/Anette Hansen 53/220 Mottaker Byggmester Nils Dangstorp Mottaker Mottaker Mottaker Oversendelse av korrigert søknad om ansvarsrett og gjennomføringsplan - oppføring av bolig - gnr 53 bnr 220, Norderhaug, Vesterøy Norderhaugveien gnr 53, bnr Ny bolig med garasje 2012/ /2012 BS/Anette Hansen 53/220 Avsender Byggmester Nils Dangstorp Varsel om pålegg om stans av serveringsvirksomhet i Strandveien 23 på Skjærhalden Tilbygg-påbygg til næringsbygning og bruksendring av butikklokale til serveringssted på eiendommen gnr 4 bnr 106 på Kirkeøy 2012/ / BS/rina Bjørnevald 4/106 Mottaker Andy Thornton Norge AS v/ T. Huth Side: 19 av 53

20 , Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonfrihet gnr 40 bnr 13 fnr 5 Egenerklæring om konsesjonfrihet gnr 40 bnr 13 fnr / /2012 NF/Laila Kjølbo Rød 40/13/5 Avsender Solfrid Feldt Egenerklæring om konsesjonfrihet gnr 40 bnr 13 fnr 5 Egenerklæring om konsesjonfrihet gnr 40 bnr 13 fnr / /2012 NF/Laila Kjølbo Rød 40/13/5 Avsender Per Olav Feldt Oversendelse av reviderte tegninger - tilbygg - gnr 29, bnr 1, fnr 28 - Søndre Sandøy Gnr 29 bnr 1 fnr 28 - Søndre Sandøy - Tilbygg 2012/ /2012 BS/Trine Lise Johnsen 29/1/28 Avsender Byggmester Geir Morten Olsen AS Side: 20 av 53

21 , Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til hytte Eiendom gnr 29 bnr 1 fnr 28 - Søndre Sandøy Gnr 29 bnr 1 fnr 28 - Søndre Sandøy - Tilbygg 2012/ / BS/Trine Lise Johnsen 29/1/28 Mottaker Byggmester Geir Morten Olsen AS Paxlista mars Vesleö Nadir Hvaler Fjordcruise AS 2011/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P20 Avsender Nadir Hvaler Fjordcruise AS Skader ved bruk av Korshavn fergeleie Ferjeleiet i Korshavn 2012/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker Veidekke region Øst Side: 21 av 53

22 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende anmodning og sikring og reparering av lem på ferjeleiet i Korshavn Ferjeleiet i Korshavn 2012/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker Korshavn velforening v/ellen Pahle Anker Forslag til detaljregulering for Bråten, Begby felt 3 - del av reguleringsplan for Bråten Begby - Borge - tlegging til offentlig ettersyn og høring - Plankonsulent: Block Watne AS Reguleringsplan - detaljplan for Bråten-Begby felt 3 - Fredrikstad kommune 2012/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Fredrikstad kommune, virksomhet Regulering og byggesak Behandling av søknad om endret ansvarsrett - oppføring av tomannsbolig på eiendommen gnr 38 bnr 134, Brattestø på Asmaløy Husbygging på eiendom 38/134, Asmaløy 2006/ /2012 BS/Per Otto Rød 38/134 Mottaker Pluss nvest Eiendom AS Side: 22 av 53

23 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om endring av gitt tillatelse - flytting av adkomst og garasje - Stormmusbrinken 59 - gnr 49, bnr 404 Stormmusbrinken 59 - gnr 49, bnr Ny generasjonsbolig med garasje 2011/ / BS/rina Bjørnevald 49/404 Avsender ndre Østfold Bygg AS Oppsigelse av jaktrettigheter - gnr 47, bnr 7 med flere Søknad om utvidet elgjakt 2011/ / NF/Laila Kjølbo Rød K40 Avsender Hans Seilø ttalelse som settefylkesmann - dispensasjon etter plan- og bygningsloven for oppføring av ridehall på gnr 37, bnr 2 - Asmaløy, Hvaler Driftsbygning/ridehall, gnr 37 bnr 2, Asmaløy 2010/ / BS/rina Bjørnevald 37/2 Avsender Fylkesmannen i Vestfold Side: 23 av 53

24 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om stilling Ansettelse som fagarbeider/sjåfør i Renovasjon - fast stilling og vikariat 2012/ /2012 KTE/Jan Richard Aspheim 410 Søknad om stilling Ansettelse som fagarbeider/sjåfør i Renovasjon - fast stilling og vikariat 2012/ / KTE/Jan Richard Aspheim 410 Søknad om båtplass i tgårdskilen Båtplass tgårdskilen / / HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Avsender Tine Kolberg Side: 24 av 53

25 , Dokumenttype:,, Status: J,A Fylkeskonservatorens uttalelse - V/A-ledninger - gnr 6, bnr 1, fnr 15 - Holtekilen Gnr 6, bnr 1, fnr 15 - Holtekilen - vann- og avløpsanlegg 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 6/1/15 Avsender Østfold fylkeskommune ttalelse - riving og opppføring av hytte - Vikerveien 263, Vesterøy - gnr 35, bnr 105 Vikerveien 263, Vesterøy - gnr 35, bnr Ny hytte 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 35/105 Avsender Østfold fylkeskommune ttalelse - riving og oppføring av hytte - gnr 35, bnr 86 - Vikerhavn, Asmaløy Gnr 35, bnr 86 - Vikerhavn, Asmaløy - Riving og oppføring av ny fritidsbolig 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 35/86 Avsender Østfold fylkeskommune Side: 25 av 53

26 , Dokumenttype:,, Status: J,A Spørsmål om påbygging/uthus på eksisterende fritidseiendom - gnr 49, bnr 2, fnr 173 Gnr 49, bnr 2, fnr Påbygg fritidseiendom - forespørsel 2012/ /2012 BS/rina Bjørnevald 49/2/173 Avsender Frode Hellum ttalelse - søknad om dispensasjon for legging av V/A-ledninger - gnr 46, bnr 1, fnr 21 med flere Søknad om tillatelse til tiltak - legging av nye felles- og stikkledninger for VA på 46/1 Ovnsberget, Sauvika 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 46/1 Avsender Fylkesmannen i Østfold ttalelse - søknad om dispensasjon for fremføring av V/A-ledninger - Homlungen fyrstasjon - gnr 3, bnr 4 Gnr 3, bnr 4 - Homlungen fyrstasjon - Bruksendring samt nyanlegg 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 3/4 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 26 av 53

27 , Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse - søknad om dispensasjon for fremføring av V/A-ledninger - gnr 6, bnr 1, fnr 15 med flere - Holtekilen Gnr 6, bnr 1, fnr 15 - Holtekilen - vann- og avløpsanlegg 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 6/1/15 Avsender Fylkesmannen i Østfold Særutskrift av behandling av klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 35 bnr 45 i Vikerhavn på Asmaløy til fritidsformål Vikerveien gnr 35 bnr 45, Asmaløy - Konsesjonssøknad 2011/ /2012 BS/Per Otto Rød 35/45 Mottaker Eiendomsmegler Tormod Møller A/S Mottaker Steenstrup Stordrange Skilting av vei og viktige "infrastruktur" i Hvaler kommune - purring Skilting av vei og infrastruktur 2012/ /2012 VAR/Arnt Otto Arntsen Q84 Avsender Svein Erik Horn Side: 27 av 53

28 , Dokumenttype:,, Status: J,A Foreløpig rapport - Åttekanten skole Åttekanten skole - det psykososiale miljøet - tilsyn 2011/ / OPK/Astri Tanderø Engblad B41 Avsender Fylkesmannen i Østfold Søknad om tillatelse til tilbygg på eksisterende hytte - gnr 5, bnr 53 - Helleskilen Gnr 5, bnr 53 - Helleskilen - Tilbygg hytte 2012/ / BS/Trine Lise Johnsen 5/53 Avsender Per Kristian Vange Søknad om endring av gitt tillatelse - mål på garasje - gnr 35, bnr 342, Asmaløy Oppføring garasje, gnr 35 bnr 342, Asmaløy 2010/ / BS/Einar G Nilsen 35/342 Avsender Espen Nordal Side: 28 av 53

29 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem - Dypedalsåsen sykehjem - ber om statusrapport og dokumentasjon Tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem - Dypedalsåsen sykehjem 2012/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): H12 Avsender Fylkesmannen i Østfold Oversendelse av revisjonsuttalelse knyttet til særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester Tilskudd til særlig ressurskrevende helse - og sosialtjenester 2012/ /2012 TF/Veronika Kopreitan 233 Avsender Østfold kommunerevisjon KS Godkjent søknad om dispensasjon fra forbundet om kjøring på Herføl Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl. Nordre og Søndre Sandøy 2012/ /2012 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Rolv Lea Side: 29 av 53

30 , Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent dispensasjon fra forbudet om kjøring på Herføl Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl. Nordre og Søndre Sandøy 2012/ /2012 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Tony Jensen Godkjent dispensasjon fra forbudet om kjøring på Herføl Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl. Nordre og Søndre Sandøy 2012/ /2012 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Geir Paulsen Søknad om tillatelse til privant vann- og avløpsanlegg Solli - Ed brygge, Romsundet V/A - gnr 10, bnr 6, fnr 24 Gnr 10, bnr 6, fnr 24 - Privat vann- og avløpsanlegg Solli - Ed brygge, Romsundet V/A 2012/ / BS/Knut Kristian Skjolden 10/6/24 Avsender Fredrikstad vann varme og sanitær AS Side: 30 av 53

31 , Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om dispensasjon fra forbundet om kjøring på Søndre Sandøy Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl. Nordre og Søndre Sandøy 2012/ /2012 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender van Osvald Olsen Kopi: Gjentatt melding til PP-tjenesten skoleåret Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** 2010/ /2012 HVS/Barbro Thorbjørnsen Bjørck KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Referat fra møte Elektronisk arkiv / / S/Heidi Vildskog 064 Avsender Fredrikstad kommune Side: 31 av 53

32 , Dokumenttype:,, Status: J,A Stortingsvalget og sametingsvalget fastsetting av valgdag til Stortingsvalget og sametingsvalget / / S/Torunn Akselsen Engum 011 Avsender Det kgl kommunal- og regionaldepartement Svar på varsel om risiko for redusert karakter i orden og oppførsel - ***** ***** Elevmappe - Hvaler ungdomsskole - ***** ***** 2010/ / HVS/Sjur Dolve KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** nnvilget permisjon og Personalmappe - tilsettingsforhold - Tove Elisabeth Mjølner Hansen 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): ***** Mottaker Tove M. Hansen Side: 32 av 53

33 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnvilget permisjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Johanne Langvik 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): ***** Mottaker Johanne Langvik nnvilget permisjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Birgit Lunde Kristiansen 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): ***** Mottaker Birgit Lunde Kristiansen Søknad om permisjon i tiden Personalmappe - tilsettingsforhold - Gry Aasen Otgard 2011/ / TF/Veronika Kopreitan ***** Avsender Gry Aasen Otgard Side: 33 av 53

34 , Dokumenttype:,, Status: J,A Melding om krav om jordskiftesak - saksnr Arekilen Jordskiftesak Arekilen 2012/ / GO/Halvor S Reff 1/1 Mottaker Guro Bryggen Korshavn - Søknad om bruk av helikopter fra kommunens grunn i Korshavn Bruk av kommunal eiendom 2012/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen 610 Avsender Cathrine Linnes Signert avtale - avvikling av småbåtsrett ved strand - Lars Gylder, eiendom 4/214/181 og Hvaler kommune Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen D30 Avsender Lars Gylder Side: 34 av 53

35 , Dokumenttype:,, Status: J,A Signert leieavtale for båtplass ved kommunal kai/brygge i tgårdskilen Båtplass tgårdskilen / / HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Avsender G. Augensen v/w-a Strangel Signert leieavtale for båtplass ved kommunal kai/brygge i Vikerhavn Båtplass Vikerhavn 2012/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Avsender Leif H Lien Søknad på stilling som miljøterapeut Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling 2012/ / BVT/Beate Pedersen 410 Side: 35 av 53

36 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeut Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling 2012/ / BVT/Beate Pedersen 410 Søknad på stilling som miljøterapeut Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling 2012/ /2012 BVT/Beate Pedersen 410 Søknad på stilling som miljøterapeut Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling 2012/ /2012 BVT/Beate Pedersen 410 Side: 36 av 53

37 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeut Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling 2012/ / BVT/Beate Pedersen 410 Søknad på stilling som miljøterapeut Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling 2012/ / BVT/Beate Pedersen 410 Søknad på stilling som miljøterapeut Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling 2012/ / BVT/Beate Pedersen 410 Side: 37 av 53

38 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om abonnement for parkering ved Floren skole sommeren 2012 Parkering Floren skole / /2012 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q50 Avsender Espen Aarum Søknad på stilling som miljøterapeut Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling 2012/ /2012 BVT/Beate Pedersen 410 Søknad på stilling som miljøterapeut Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling 2012/ /2012 BVT/Beate Pedersen 410 Side: 38 av 53

39 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeut Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling 2012/ /2012 BVT/Beate Pedersen 410 Søknad på stilling som miljøterapeut Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling 2012/ /2012 BVT/Beate Pedersen 410 Søknad på stilling som miljøterapeut Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling 2012/ / BVT/Beate Pedersen 410 Side: 39 av 53

40 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dokumenter. Krav om sammenføyning av eiendommene 42/278 og 42/279 i Hvaler kommune 2011/ / GO/Halvor S Reff 42/278 Mottaker Foss & Co Eiendomsmegling AS nnkalling styremøte i Østfoldhelsa Østfoldhelsa /folkehelsekoordinator 2011/ / TEK/Odd Magne lvund G00 Avsender Østfold fylkeskommune Søknad på stilling som miljøterapeut Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling 2012/ / BVT/Beate Pedersen 410 Side: 40 av 53

41 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeut Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling 2012/ / BVT/Beate Pedersen 410 Søknad på stilling som miljøterapeut Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling 2012/ / BVT/Beate Pedersen 410 Oppsigelse av stilling Personalmappe - tilsettingsforhold - Stein Tafjord 2012/ /2012 KTE/Jan Richard Aspheim ***** Avsender Stein Tafjord Side: 41 av 53

42 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om stilling Ansettelse som fagarbeider/sjåfør i Renovasjon - fast stilling og vikariat 2012/ /2012 KTE/Jan Richard Aspheim 410 Alkoholomsetning - Fjordfisk Alkoholomsetning / /2012 NAV/Knut Tore Eide Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 2 63 Avsender Fjordfisk AS E-post korrespondanse med Marte Reier Driftsbygning/ridehall, gnr 37 bnr 2, Asmaløy 2010/ /2012 BS/rina Bjørnevald 37/2 Avsender Marte Reier Side: 42 av 53

43 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om stilling Ansettelse som fagarbeider/sjåfør i Renovasjon - fast stilling og vikariat 2012/ /2012 KTE/Jan Richard Aspheim 410 Saksdokumenter - bestilling Stutehavna reguleringsplan 2007/ /2012 PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Geir Paulsen Signert arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Synnøve Malm Larsen 2012/ / BVT/Beate Pedersen ***** Avsender Synnøve Malm Larsen Side: 43 av 53

44 , Dokumenttype:,, Status: J,A Ekspropriasjon Skjærhalden - kjennelse Sikring friareal Krokstrand 2004/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen D30 Avsender Advokat Svein Arild Philstrøm - Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Tilsynssak - lokal avklaring - bruker: ***** ***** ***** ***** Tjenester for ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 HSO/Lars H Larsen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 H01 Avsender Fylkesmannen i Østfold Rapport etter testing med LOGOS - lesetest Elevmappe - Floren skole - ***** ***** ***** 2010/ / FLOS/Kristin Maria Syversen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Side: 44 av 53

45 , Dokumenttype:,, Status: J,A Sakkynding vurdering - tilråding om hva som vil være et forsvarlig opplæringstibud Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** 2010/ / ÅTTS/Sigrid Sand KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Personalmappe - A - ***** ***** ***** 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender NAV Hvaler Sakkyndig vurdering - tilråding om hva som vil være et forsvarlig opplæringstilbud Elevmappe - Floren skole - ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 FLOS/Kristin Maria Syversen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Side: 45 av 53

46 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnvilget permisjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Lene Østholm Silva 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): ***** Mottaker Lene Silva nnvilget permisjon 30.4., 2.5., 7.5. og Personalmappe - tilsettingsforhold - Tina Reinertsen 2011/ /2012 Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): ***** Mottaker Tina Reinertsen Sakkyndig vurdering - tilråding om hva som vil være et forsvarlig opplæringstilbud Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** 2011/ / ÅTTS/Sigrid Sand KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Side: 46 av 53

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - tilsettinngsforhold - Ole Kristian Helgesen 2011/1326-3 4529/2012 27.03.2012 RÅDMANN/Torleif Gjellebæk Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-05.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - *****

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08-09.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.08.2015 Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy Tilbygg

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00.

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Eventuelle forfall meldes til Grete Herwander, telefon 69305668 / 92863913 Varamedlemmer

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer