Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00"

Transkript

1 Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Styret i Myrefjell og Omegn hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte, påskeaften lørdag 19. april 2014 kl. 12:00, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp ved Sundtjønn. Den foreslåtte sakslisten er som følger: 1. Valg av a. referent b. to personer til å underskrive protokoll 2. Styrets beretning 3. Godkjenning av regnskapet for Godkjenning av budsjett Valg a. Medlemmer til styret b. Valgkomite 2 personer c. Revisor d. Medlemmer løypekomite 6. Innkomne skriftlige forslag 7. Eventuelt Eventuelle forslag til saker til årsmøtet Forslag om evt andre saker til årsmøtet sendes, ihht vedtektene, skriftlig innen 29. mars 2014 til e-postadresse eller pr. brev til Ole Bjørn Sjulstad, Bjørnebærveien 16, 3032 Drammen. Påskeskirenn Vi viderefører tradisjonen med påskeskirenn i samarbeid med Norsk Folkehjelp. Rennet starter kl. 14:00 påskeaften, og vi ønsker alle små og «store» barn velkommen! Thore Steffensen er koordinator for selve arrangementet ( mobil ). Side 1

2 Ad sak 2 - Styrets årsberetning Styret har i perioden bestått av: Styremedlem og nestleder: Styremedlem og ansvarlig løypekomite Styremedlem og kasserer: Styremedlem og sekretær: Styremedlem og leder fiskekomite: Styreleder: Varamedlem: Varamedlem: Thore Steffensen Ole Petter Hobbelstad Bent Eikmo Rune Reffhaug Johansen Knut Nordahl Ole Bjørn Sjulstad Morten Strøm Andersen Arne Erkki Kristoffersen Annet: Revisor: Valgkomite: Koordinator hyttenummer: Løypekomite: Web-kamera: Web-siden: Styrerepresentanter til Vegglifjell friluftslag (utmarkslag): Deltakere i Søre Vegglifjell Grunneierlags årsmøte / styremøter Deltaker i Skjærbrekka veilags årsmøte Paul Røland Helge Wetterstad og Thore Steffensen Finn Otto Moskvil Ole Petter Hobbelstad (leder), May Britt Andersen, Harald Hassel, Arne Erkki Kristoffersen, Lars Kvadsheim, Bjørn Nordahl, Paul Røland, Knut Håkon Berglia, Svein Holthe Bent Eikmo Ole Bjørn Sjulstad Ole Petter Hobbelstad, varamedlem Ole Bjørn Sjulstad Ole Bjørn Sjulstad, Ole Petter Hobbelstad Thore Steffensen Det har i perioden fra forrige årsmøte vært avholdt 6 styremøter. I tillegg har representanter for styret deltatt i styremøter arrangert av Vegglifjell Friluftslag BA / Vegglifjell Utmarkslag, i Skjærbrekka fiskelag, i Søre Vegglifjell Grunneierlag, og i Skjærbrekka veilag. Det har vært jobbet med følgende hovedsaker i perioden: Videreutvikling av skiløypenettet og løypekjøring i området Dugnad skiløypenettet, sykkelforbindelse sør-nord, noe stiarbeid Fiskekortordning Web-kameraets funksjon og plassering Modernisering av administrative rutiner Betalende medlemsmasse siste år er stabil, dvs. som forrige sesong på om lag 330 betalende medlemmer. Det er imidlertid alltid rom for flere medlemmer og vi håper at dere kan være ambassadører og rekruttere eventuelle hyttenaboer eller bekjente i området. Side 2

3 Skiløypenettet og løypekjøring Skiløyper Snøen kom relativt tidlig til Vegglifjell denne sesongen. Julen 2013 var Vegglifjell et av få områder med skimuligheter. Vi er svært godt fornøyd med at vi nå har nådd frem med budskap om tidligpakking med snøscooter. Dette fungerte bra i år. Forholdene i juleferien var svært bra, selv om det var noen diskusjoner hvor tidlig det er mulig å kjøre med tråkkemaskin. I januar og februar kom det unormalt mye snø. I perioder opp mot 2 meter løs nysnø. Løypekjører gjorde en bra jobb under vanskelige forhold. Forberedelser til ny avtale for løypekjøring. Gjeldende avtale mellom Vegglifjell Friluftslag og løypekjører Olav Svensrud går ut etter denne sesongen etter 3 år. Styret har engasjert seg i og bidratt i arbeidet med å utforme en tilbudsinvitasjon for ny avtale. Intensjonen er at friluftslaget signerer en nye 3-5 års avtale før sommeren. Samarbeid med Grunneiere i Søre Vegglifjell Hytteforeningen har et godt samarbeid med Søre Vegglifjell Grunneierlag. Representanter fra vårt styre er invitert til Grunneierlagets styremøter og årsmøte. Grunneierne viser stor vilje til å legge til rette for fritidsaktiviteter i fjellet, selv om vi og friluftslaget har hatt diskusjoner med to enkeltgrunneiere om bruk av grunn for preparering av skiløyper. For inneværende sesong er det kommet til enighet med grunneieren i Rollag Buskerud, mens det fortsatt er uavklart med grunneier i Telemark. Det jobbes videre med dette kommende år. Dugnad på Søre Vegglifjell høsten 2013 Myrefjell og Omegn hytteforening inviterte til dugnad 5. oktober. Det var svært godt oppmøte, mellom 30 og 40 medlemmer deltok på dugnaden. Alle planlagte oppgaver ble gjennomført. Friluftslaget hadde i forkant tilrettelagt med materiell (såfrø, plank og skruer). Berørte grunneiere var kontaktet av Søre Vegglifjell Grunneierlag. Det ble satt opp staur og det ble ryddet og kvistet i mange deler av løypenettet. I tillegg ble det bygget flere klopper og sådd til etter maskinpreparering. Et viktig initiativ fra Friluftslaget er starten på sykkeltrase mellom Sør og Nord. Trase er valgt og grunneiere har gitt sin samtykke. En del rydding er allerede foretatt, men dette er et prosjekt som vil kreve en del innsats og ta litt tid. Grunneier ønsker begrenset bruk av maskinelt utstyr. Planer om utbedringer på dugnad sommer/høst 2014: - Utvidelse av en klopp i traseen ved Kroktjønn + 2 klopper mellom Myrefjell og Skjærbrekka. - Bygge klopp over bekken som renner ut av Nordre Kjølvann - Videre rydding, planering og gruslegging av sykkeltrase mellom Svartløk og Svartli - Bygge klopp i nedre del av Grohølsrunden (Skjærbrekka) - Rydding, kvisting og merking av sommerstier i samråd med grunneierlaget. - Kvisting / rydding av Matfisk-runden Side 3

4 Forventninger til utbedringer i regi av grunneierforeningen/friluftslaget 2014: - Utbedre klopp i Sundtjønn-oset - Utbredding av skitraseen langs Sundtjønn - Maskinell utbedring i deler av Grohølsrunden (skjærbrekka) - Planering og gruslegging av sykkeltrase. Løpende status for løypekjøringen har vært å finne på websiden og på Vi har fortsatt en avtale med Norsk Folkehjelp om kjøring av scooterløypen mot Øvre Fjellstul som kjøres opp ifm vinterferien og fram til og med påskeferien. Fiskekortordning Fiskekortordningen ble utvidet i løpet av I tillegg til å kunne benytte medlemskapet til stangfiske (to stenger) i spesifiserte vann i området til Skjærbrekka Fiskeforening, så ble Sørkje Fiskelag med på samme ordning. Intensjonen er å videreføre ordningen, gitt at en kommer til enighet om kommersielle betingelser. Webkamera / værstasjon Etter forrige sesong ble web-kameraet tatt ned fra Folkehjelpshytta for omfattende testing. En har nå fått kameraet til å fungere tilfredsstillende, og det er enighet med friluftslaget om en «vinterposisjon» og «sommerposisjon». I tillegg kan interesserte også se mer detaljert værdata fra den fungerende værstasjonen. Vedlikehold av hytteeierregisteret Hytteforeningen ønsker at vårt register over hytteeiere til enhver tid er oppdatert. Her er vi avhengig av at dere sender oss oppdatert informasjon når det skjer eierskifte eller at deres bostedsadresse endres. Send dette til vår kasserer som mange allerede har gjort siste år. Ellers oppfordres fortsatt hytteeiere til å lage nødplakat som kan henges opp på hytta. Denne kan lages på og produkter/nordplakat/ og kan suppleres med telefonnummer til Folkehjelpshytta. Side 4

5 Ad sak 3 - Regnskap 2013 Side 5

6 Kommentarer til regnskap for 2013: Konto Kommentar Eiendeler/Gjeld 1920 Bruks konto 2400 Gjeld Ubetalt faktura fra 2012 for Netcom mobilt bredbånd - web camera Kostnader 6010 Løypekjøring Til Vegglifjell utmarkslag og Folkehjelpen for løypekjøring i Søre Vegglifjell 6020 Nettsider Kostnader for vegglifjell.no og vedlikehold av myrefjell.no 6030 Styremøter 6040 Drift WebKamera Kostnader i forbindelse med data abonnement 6100 Kontingent Organisasjon Vegglifjell Friluftslag og Norges Hytteforbund 6303 Fiskekortavtaler Avtale med Sørkje og Skjærbrekka fiskelag 6370 Dugnad/løyper/badeplasser 6800 Kontorrekvisita Materiell i forbindelse med kontingent og informasjonsutsendelse 6810 IT kostnader StyreWeb - verktøy for regnskap, medlemsregister og kontingenthåndtering 6940 Porto Porto i forbindelse med kontingent og informasjonsutsendelse 7770 Bank og kortgebyr 7790 Andre kostnader Inntekter 3200 Kontingent medlemmer 332 Medlemmer 3960 Andre inntekter Barneskirenn Påsken Renteinntekter Årsresultat Årsresultat for 2013 ble på kr 42477,24. Bakgrunn for overskuddet for 2013 begrunnes med at innbetaling for løypekjøring basert på ny kontingent ikke ble justert opp før andre halvår 2013, forbruket generelt var noe lavere enn antatt samt at det også kom et lite positivt bidrag fra startkontingent for barneskirennet Side 6

7 Ad sak 4 - Budsjett 2014 Side 7

8 Kommentarer til budsjett for 2014 : Konto Kommentar Eiendeler/Gjeld 1920 Bruks konto 2400 Gjeld Kostnader 6010 Løypekjøring Beløp er i hovedsak basert antall fult betalende medlemmer. Liten økning basert på en moderat økning i medlemsmassen (Snitt på 332 fult betalende medlemmer for 2014). Det er lagt inn en ekstra pott på kr for ekstra kjøring fra Folkehjelpen Nettsider Kostnader for vegglifjell.no og vedlikehold av myrefjell.no 6030 Styremøter Diverse kostnader i forbindelse med styremøter 6040 Drift WebKamera Kostnader i forbindelse med data abonnement 6100 Kontingent Organisasjon Vegglifjell Friluftslag og Norges Hytteforbund 6303 Fiskekortavtaler Videreføring av avtale med Sørkje og Skjærbrekka fiskelag 6370 Dugnad/løyper/badeplasser Ikke planlagt aktiviteter som krever annet enn arbeidsinnsats for Kontorrekvisita I forbindelse med utsendelse av kontingent 6810 IT kostnader StyreWeb - Verktøy for vedlikehold av medlemsregister, kontingentfakturering, regnskap og utsendelse av informasjon Porto I forbindelse med utsendelse av kontingent 7770 Bank og kortgebyr Ny avtale med DNB med reduserte gebyr 7790 Andre kostnader Blant annet innkjøp av utstyr til barneskirenn Inntekter 3200 Kontingent medlemmer Basert på en moderat økning på 6 medlemmer til totalt Andre inntekter Startkontingent fra barneskirenn Påsken Renteinntekter Årsresultat Budsjettet er i balanse for 2014 Styret Side 8

9 Ad sak 5 Valg Valgkomiteen har bestått av Helge Wetterstad og Thore Steffensen. Følgende styremedlemmer er på valg ved årsmøtet i 2014 Valgkomiteens innstilling Styremedlem Thore Steffensen Styremedlem Bent Eikmo Styremedlem Ole Petter Hobbelstad Revisor Paul Røland Løypekomite som nytt medlem velges Per Hobbelstad Valgkomite Thore Steffensen Helge Wetterstad ett styremedlem som går ut av styret i årsmøtet 2015 Valgkomiteen Side 9

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2014 Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 1) ORGANISERING OMORGANISERING

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009 God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 FjellNytt dette nummer Lederen har ordet... 6 Noen tips for påsken... 8 Embrets...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 Organisering Styret: Nestleder Kasserer Sekretær Kommunensrep Lokal lag: Vestfjella Haglebu og omegn Varamedlem Gunbjørn Vidvei Kristian Medalen Knut Helge Ålien

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Tuddal, 6. april 2011

Tuddal, 6. april 2011 Tuddal, 6. april 2011 Agenda Presentasjon av styret Styrets beretning Gjest: Telemark Vaktselskap Årsregnskap Status Løypelaget/skiløyper Nytt fra Olav Flugon Kontingent og avgift løypelaget Innkomne forslag

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no INFORMASJON Innkalling til Årsmøte Onsdag 2. april 2008 kl. 1900. Nytt sted: Molex kantine i Brynsveien

Detaljer