Lofotboka -06. Årbok for Lofoten. Lofotboka Din lokalhistorie. I Lofotboka besøker du spennende steder, møter menneskene og hører historiene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lofotboka -06. Årbok for Lofoten. Lofotboka 2006. Din lokalhistorie. I Lofotboka besøker du spennende steder, møter menneskene og hører historiene."

Transkript

1 Din lokalhistorie I Lofotboka besøker du spennende steder, møter menneskene og hører historiene. Lokalhistorie for Lofoten spenner over seks kommuner og berører et helt øyrike. Den nære historien er likevel den mest interessante. Derfor kan du nå søke på personer, steder og hendelser hvis du går inn på Lofotbokas nettsted Etter hvert vil søkemulighetene bli utvidet. Noen av utgavene av Lofotboka kan du også lese på nettet. Lofotboka 2006 Lofotboka -06 Årbok for Lofoten ISBN

2

3 Lofotboka 06 Årbok for Lofoten 28 årg Værøy Telefon: Telefax: Postgiro: Redaktør: Dag Sørli, 8063 Værøy Forside: Sakrisøy Foto: Robert Walker/www.stockshots.no Produksjon: Lofotboka Forlag/Værøy Media Trykk, innbinding: Gummerus Printing, Jyväskylä, Finland ISBN

4 Lofotboka -06

5

6 I årets Lofotboka finner du: Gro Røde Yttersi-kvinnfolkan Jens Blix-Nilsen Nødlanding i Svolvær Gullik Maas-Pedersen Ørn Halvor Gustavsen Stamsund gjennom 300 år Elisabeth Johansen Tømrer og småbarnsmor Lilly Nydal Det kom et brev Sigbjørn Lauritzen Røvar-Alexander på Borgvær Rune Kr. Ellingsen Fangstmannliv på Røst Ole H. Bremnes Kommandosoldaten Hilda Hol Ellingsen En ukjent, men berømt Lofoting John-Arne Storhaug Verdens eneste skarvesmed And. Mehlum Storstormen i Kabelvåg Nils Aagaard-Nilsen Halfdan Hauge Lofotmaler Maria Gomez Myhre Ragnhild på skolen Telefonunderet i Buksnes Hildegard Magnusson Livsvisdom på rim

7

8 De var ofte isolert og overlatt til seg selv, men slett ikke hjelpeløse Yttersi-kvinnfolkan Gro Røde De var ulike innbyrdes, kvinnene. Selv i dette selveiersamfunnet var noen få familier rundt år 1900 «under» andre, som husmannsplass under et annet bruk. Noen hadde tjenere, andre ikke, noen hadde egen båt, andre bare «hyra», noen hadde mange husdyr, andre få. Likevel, mye kan skrives om kystkvinner i Lofoten generelt. Geografi og natur gav mange hjem likt utgangspunkt. Kvinnene på Yttersia bodde på småbruk med noen husdyr og utmark. Mannen var fisker. De to og den øvrige huslyden dreiv kombinasjonsbruket. De eide jorda husene stod på, fjellet var rikt på grønn, kraftig slått, nok til å fø to-tre kyr og en flokk sauer. Det var ikke store gårder på Ytter-sia, men småbrukene gav store nok arbeidsoppgaver for kvinnene. Å ha ansvar for husdyrstell, husarbeid, tekstilproduksjon og omsorgsarbeide med unger og eldre gav mer enn full arbeidsdag. Som jeg var inne på tidligere, ga gårdsbruket ikke nok avkastning til salg av produkter. På spørsmål om de solgte noe av melka eller kjøttet til innersi-folk, svarte alle nei, ikke en gang i bytte med andre varer. Salgs- og byttemidlet var og ble fisk. Det er helt typisk for Nord-Norge og var etter god gammel oppskrift. Håvard Dahl Bratrein skriver: «Gårdsbruket ga lite eller ingenting til salg. Etter gammel oppskrift skulle gårdsdrifta gi familien underhold, og fisket måtte skaffe kontanter til betaling av skatt og til kjøp av nødvendige ting.» 7

9 8

10 Fra Hell Foto: Stig Einarsen/stockshots.no Jeg har tidligere vist til at yttersi-folket kjøpte en rekke varer fra handelsmennene i nærheten eller fra Salten og Beiarn under vedturen om høsten. Utgiftene måtte ikke bli for store, for til tross for velstand så var det ikke overflodssamfunn det var tale om. Kvinnenes innsats i bearbeiding av råmateriale som ull, kjøtt, melk og fisk, reduserte pengeforbruket. Jeg mener derfor at kvinners arbeide kan til en viss grad måles i reine tall og penger. Dette ved å regne på hva det ville kostet husholdet å kjøpe det de selv produserte. Ved kysten, som i jordbruket, hadde kvinnene en viktig og synlig økonomisk funksjon. Kvinnfolkarbeid på Yttersia førte kanskje til at det ble mere penger igjen til «kjolestoff og krushunda» hos yttersi-folket enn hos den jevne mann og kvinne på Innersia? Kvinner langs kysten har i mange måneder av året vært aleine om ansvar for gård, grunn og familie. Under vinterfisket har det langs kysten eksistert reine kvinnesamfunn, med barn og eldre mennesker. Det ble kvinnene som måtte ta støyten når noe kom på. De hadde ansvaret og tok mange avgjørelser som hadde store konsekvenser for husholdet. For mange steder langs kysten var dette for lange perioder av gangen. Verst var det kanskje for de områdene som sendte mannfolkene langt av gårde, til det livsnødvendige Lofotfisket. Det skjedde i den perioden av 9

11 På Hell var det så mange kvinner at de hadde ei lita forening. Her koser kvinnfolkan seg med kaffen og ungene var alltid med. Foto fra På et berg eg kalla mett året da vinterstormene raser som verst. Men lofotfisket var for mange «rett uttaførr studørra». Befolkningskonsentrasjonene indikerer godt dette langs innersia av Moskenesøy og det øvrige av Lofoten. Kvinnene på innersia av Moskenesøy, i fiskeværene Sørvågen, Å, Tind og Reine, fikk mennene sine heim hver dag. Men heller ikke alle i Lofoten var forunt å ha mannen boende heime mens Lofotfisket pågikk. På Yttersia var det kun stedene Hell og Refsvika som kan betegnes som et «vær», og først og fremst som «rorvær». Vær eller fiskevær defineres som: «Et sted der man tok havn og hadde stasjon under fisket, gjerne med en større allmue samlet.» Familiesituasjonen under vinterfisket var avhengig av geografi og tidsperiode. Mannfolkene fra de nordligste yttersi-brukene - Mullstøa, Stokkvika, Kvalvika, Horseid, Bunes og Hermannsdalen måtte alltid ro Lofotfiske fra Innersia. Det var ikke mulig å drive 10

12 fiske fra disse stedene fordi det her er sterk brottsjø og dårlige havneforhold. Dette betydde at mennene flyttet vekk fra familien mens fisket pågikk fra januar til først i april. Noen kunne komme heim til helga. Disse nordligste plassene nådde folket kun til fots, og det kunne lett bli strabasiøse turer. Det verste som kunne hende var å bli værfast heime etter ei frihelg. Da ble det reine økonomiske tap av ei slik ufrivillig, personlig «landligga». Etter fridagen på søndag, måtte mennene reise avgårde igjen til «værret». Da skulle ny forsyning være klar til mannen. Husmora hadde den viktige oppgave å være utrusteren for husholdet og fiskeren, Kvinner på land, båter på vann. En utfluktsdag på Hell. 14 motorfartøy ligger her på Stor-Buvågen. Bildet er fra Foto fra På et berg eg kalla mett mye skulle være gjort før vinterfisket startet. Og hun hadde ansvaret å se til at husholdet var utstyrt med det de trengte av parafin, ved, mel, sukker, kaffe og andre nødvendige varer før «isolasjonstida». De nordligste brukene utgjorde bare ett eller to bruk. Det var husmora aleine med hjelp av de største i barneflokken og kanskje kårfolket, som måtte klare av vintermånedene. I mørketid og en svært isolert tilværelse var det klart at det var 11

13 I dag står bare murene igjen av husene, men i 1937 var det ganske folksomt på Hell. Foto fra I storm og stilla en krevende situasjon kvinnene mestret. Det var ei umåtelig ensomhet som inntrådde når alle voksne menn hadde forlatt bygda. Informantene sier at mørketida kunne i utgangspunktet gi næring til redsel og angst for vær, vind og for situasjonen til dem som var på havet. Vinterstormene kunne fare hardt på hus, uthus og fjøs. Det fortelles om snøskred som gikk i de bratte yttersi-fjellene og som skadet både hus, folk og fe. Ansvaret lå tungt på mange kvinner. På gårdene Hell og Refsvik var det flere mennesker. Det var flere bruk, og mange hushold samlet i bygda. Folket her hadde hverandre og kunne stille opp om nødvendig. Men også her var vintertida hard for kvinnene. Carl Schøyen skriver: «Men værst, mener Bernt, er nu allikevel strømmen for Hell svarte vintertiden naar alle mand er reist paa Lofotfiske, og bare kvinder og barn er hjemme.» 12

14 1951. Noen av sjøhusene på Hell. Innbyggerne har ikke hatt tid å flytte dem ennå. Den svære masta som synes på bildet, tilhører stedets telefonanlegg. Før krigen hadde Hell radiotelefoni, men det ble inndratt under krigen. Etter krigen fikk stedet tilbake noen gamle greier som nærmest var ubrukelig. Huset lengst borte er skolen. Foto fra På et berg eg kalla mett 13

15 Gå til ho Pauline, sa de på Hell. Og til henne gikk de når det stod om noe. Pauline visste råd for det meste og ble nærmest en legende på yttersida.. Foto fra På et berg eg kalla mett Når mennene var borte, var isolasjonen med omverdenen total. Om kvinnene behersket både båt og strøm ellers i året, så var det utenkelig vinterstid å legge avgårde etter eventuell hjelp. For Hell og Refsvika skjedde det ei positiv utvikling med hensyn til familiesituasjonen der kvinnene ble mindre alene i bygdene. Etter motoriseringa av båtene rodde de stadig mer fra Yttersia og lyktes med det. Isolasjonen for de hjemmeværende på landjorda ble mindre. Væreier Ellingsen fra Å begynte med fiskemottak på Hell rundt århundreskiftet og kjøpte fisk her fra vårparten til slåtta begynte. At stedene oppfyller kravene til å kalles «vær», når det først ble rodd lofotfiske fra Hell og Refsvika nærmere 1930-tallet skyldes dette de andre sesong- 14

16 fiskeriene utenom lofotfisket. Blant annet skriver Schøyen om seifiske fra «Svarvene» som ble utført i Moskstrømmen på vårparten og om sommeren. Det kom båter fra Hamarøy, Steigen og Salten for å delta i dette fisket. Det var et farlig og beryktet fiske som gikk ut på å ro over strømmen når den skiftet retning og var høvelig rolig. Ved Svarvene forankret de seg med stein eller dregg og lå så og fisket sei til strømmen skiftet retning igjen. Helland skriver at Yttersia har det beste sommerfiske i området med kort utror til fiskefeltene. På vår- og forsommeren hadde mange fremmede båter havn på Hell mens de rodde bankfiske på Røstbanken. Ut fra intervjuene ser det ut til at de sosiale forholdene endret seg etter hvordan fisket ble drevet. Schøyen skriver fra den tida hvor mennene ved bruk av små, åpne robåter rodde Lofotfisket fra Åndstad på Innersia. I 1917 var denne æraen forbi fordi væreier Gabrielsen flytta til Sørvågen. Mens det ble rodd fra Åndstad, kom yttersi-mennene noen turer hjem i løpet av fiskesesongen om det var vær til det. Ei kvinne forteller fra da faren rodde fiske: «Vi va mang ganga redd! Men du veit, de dreiv nu ikkje så mykje Yttersia då eg va unge. De ha bu på Åndstad. Han Gjert Gabrielsen ha feskvær der. Og der va nu bue. Men så når de begynt å få seg motorbåta så kunn de ikkje vær på Åndstad, der va'kje havn tell å legg båta. Så då fløtta de tell Å og leid seg bu der. Når det vart nu vår, då kom de og feska på Yttersia.» Etter 1917 og motorbåtenes inntreden ble fisket drevet fra Å i leid bu hos væreier Ellingsen. Mannfolkene kom hjem i helgene, noe som ikke alltid var enkelt på grunn av vær- og havneforhold. Kvinnene og barna forteller at de gikk og ventet og håpte på at mennene kom seg hjem. Motorbåtene gav større muligheter for at heimturene ble en realitet til forskjell fra robåttida på Åndstad. Først på slutten av 1920-tallet dreiv de fiske fra Hell og Refsvika under hele lofotsesongen. Slik sett husker de yngste informantene at de fleste dreiv vinterfiske fra Yttersia. Schøyens beretning blir eventyr. Ovenfornevnte informant som fortalte om faren sin, svarte slik på mitt spørsmål om mannen hennes også rodde fisket fra Innersia: «Nei, Ellingsen hadd feskbruk, mottak, og de (mennene) rodd Yttersia. Det var godt feske! Først etter april og påska, då rodd de ifra Å.» Perioden hun snakker nå om er rundt år Fra ca dreiv de lofotfiske fra Refsvika og fra 1935 gikk alle båtene over til å drive med garn, i motsetning til på Hell hvor de dreiv først og fremst med lina og juksa. Refsvikbåtene dro på slutten av sesongen til Øst-Lofoten, men hver helg måtte de hjem for å få matforsyning, sitt ukentlig bad og for å barke og bøte garna. Ei av informantene fra Refsvika forteller om fiske ca. år Mannen 15

17 hennes dreiv fiske på Innersia og dro senere i sesongen lenger østover i Lofoten: «Når de va på sjyen og sånn, då va det mange gonga at man var engstelig... når de dreiv der ute. Men om vinteren, då dreiv de på Innersia og austover; Henningsvær. Men så va de heime kvær helg og skifta garn og fikk ny ladning med mat, - og bad Det va en lørdag de kom heim, også va det sånn så vi kalla nedfallsrokk. Det er en sånn austlig ver så fell ner av fjellet. Det va storm! Han va altså så fæl! De matt altså ligg ombord, de kom seg ikkje på land. Men så stilna han då om søndagen så de kom seg på land, og fikk skifta garn og fikk bad seg og stell seg også bar det avgårde igjen. Men det va den einaste gongen at de ikkje kom seg på land, men det va mange gonga de kom heim og det va trasig ver. Vi va så spent om de sku kom, førr vi syns jo ikkje at det va ver, men de kom nu.» Det hadde vært en markert endring av drifta av fisket på Yttersia, noe som hadde stor betydning for situasjonen til kvinnene og husholdene. Med motorskøytenes inntreden ble mye lettere, drukningsulykkene forsvant og ferdselen på havet ble generelt bedre. 16

18 Det var dramatiske øyeblikk som endte utrolig bra Nødlanding i Svolvær Jens Blix-Nilsen Ved tiden lørdag 12 juli 1952 inntraff en hendelse som skaket opp befolkningen i Svolvær. Da crash-landet et fly av typen Fairchild på idrettsplassen midt i byen. Den gang lå idrettsplassen der barne- og ungdomsskolen ligger i dag, og det pågikk nesten alltid aktiviteter der, som ballspill, trening etc. Slik også denne fine sommer-ettermiddagen. Jeg var 4 år den gangen og befant meg blant publikum ved en tennis-turnering på den gamle tennisbanen, som lå like ved idrettsplassen. Jeg kan huske at det plutselig kom et fly i sterke blå-gule farger over tennisbanen i så lav høyde at det fanget alles oppmerksomhet. Vi kunne se flyet forsvinne på en vinglete måte vestover i retning mot Osanpollen. Det ble fortalt etterpå av folk som befant seg i Badebukta, som lå omtrent der innkjøringen til fergeleiet er i dag, at flyet nesten kolliderte med stupetårnet som sto der. Etter en kort stund kunne vi høre et forferdelig brak fra idrettsplassen. Vi kunne ikke fra tennisbanen se hva som hadde skjedd, fordi det lå en haug i mellom som stengte utsikten. Derfor ble tennisbanen i løpet av sekunder blåst for både spillere og publikum. Alle løp bort til idrettsplassen for å se hva som hadde skjedd. Og det var virkelig dramatisk! Flyet hadde nemlig crash-landet på idrettsplassen og lå der med hjulene i været og flygeren inni, snudd med fronten i den retning det hadde kommet fra. Flyet var sterkt skadet med 17

19

20 Nødlandingen var selvsagt forsidestoff i Lofotposten disse julidagene. vingene delvis revet av og fronten med propellen trykket inn. Flygeren var tilsynelatende også sterkt skadet der han lå fastklemt inni flyet. Flyet ble liggende omtrent der det i dag er plassert en fyrlykt ved inngangen til skolegården. Det viste seg at flygeren var mindre skadet enn først antatt. Ellers var utrolig nok ingen skadet, trass i at det var mange mennesker på idrettsplassen og at flyet hadde passert over en sterkt trafikkert vei på sin ville ferd før det traff bakken. Flyet hadde tydeligvis gjort en sving vestover, så snudd og kommet østfra inn over Marinepollen mot idrettsplassen. I dag er dette et utfylt område hvor bl.a. Shell-stasjonen og asylmottaket befinner seg. Den gang var det imidlertid en lang og grunn fjære, som gikk helt frem til veien der snuplassen foran skolegården er i dag. All trafikk inn og ut av byens sentrum gikk langs denne veien, men som ved et lykketreff var det ingen der akkurat da flyet raste over veien i mindre enn 2 meters høyde. Lofotposten slo naturlig nok saken stort opp den påfølgende mandag. Avisen refererte bl.a. et øyenvitne som kunne fortelle at flyet kom inn over Marinepollen så lavt at hjulene tok ned i sjøen da det befant seg rundt 100 meter fra idrettsplassen. Flygeren fikk rettet opp maskinen igjen, men like etter snertet høyre vinge borti et stag på en kaikran med den følge at flyet kom i ubalanse. Umiddelbart etter traff venstre vinge en lyktestolpe, hvoretter havari var uunngåelig. Flyet stupte fremover og høyre vinge ble knust mot bakken. Et annet øyenvitne, en kvinne med tre små barn, sto bare meter unna da flyet kom stupende hodekulls på tvers av veien og inn over idrettsplassen. En dame med barnevogn fikk et regn av trebiter og glassplinter over seg da vingene ble knust. Selv om mange var tilstede på idrettsplassen, viste det seg at det var noe uklart hvordan crash-landingen nøyaktig skjedde. Noen mente at flyet hadde truffet stabbe-steinene langs ytterkanten av veien mot fjæra, tippet rundt og rast i bakken. Det ble også fremholdt av noen at det bare var en snau halvmeter som hindret flygeren i å foreta en vellykket landing på idrettsplassen. Antagelig berget det både flygeren og andre at ferden endte slik. Hadde flyet kommet ned i normal stilling, ville farten trolig ført til at flyet ble knust mot en utsprengt berghammer på motsatt side av den lille idrettsplassen. Det kunne da også lett rammet en eller flere av de mange som befant seg der. Brann- og eksplosjonsfaren var naturligvis akutt. Brannvesenet kom derfor tilstede etter bare få minutter. Det ble lagt ut slange fra nærmeste hydrant, samtidig 19

21 Nødlandingen i Svolvær fikk også et visst etterspill. som skumsprøyten ble gjort klar, som det het i Lofotposten. Det ble imidlertid ikke noe branntilløp i flyet. Lofotpostens reporter var ikke fornøyd med dekningen av saken i NRK: Tross alt er det jo ikke hver dag et fly styrter ned midt i en by, og i grunnen må en vel kunne si at kringkastingens melding lørdag kveld gav et helt feilaktig bilde av det som egentlig hadde foregått. I sin knappe, militære form gav den forståelsen av at nødlanding på idrettsplassen i Svolvær nærmest er for en dagligdags affære å regne, mens det i virkeligheten er grunn til å være takknemlig for at ikke ulykken fikk konsekvenser som de færreste øyner rekkevidden av. Bussen mellom Svolvær og Kabelvåg passerer stedet 18 ganger i løpet av dagen, og drosjetrafikken er også meget stor. Hertil kommer trafikken av fotgjengere. Det ble spekulert i årsaken til flystyrten. Bensinmåleren viste at den ene tanken var 20

22 full, mens den andre var omtrent halvfull, så mangel på drivstoff tvang ikke flyet ned. Flyet var på vei fra Bodø til Bardufoss og hadde altså gjort en uforklarlig avstikker til Svolvær. Flygeren var erfaren. Han hadde utdannelse fra Little Rock under krigen og ekstra god kjennskap til Fairchild-flyene, som ble benyttet mye under øvelser i Canada. Lofotposten anså motortrøbbel som mest sannsynlig årsak til landingsforsøket, men da vet jo enhver lofoting at landingsmulighetene i Svolvær og omegn er meget begrenset. Dette skjedde mange år før Svolvær fikk flyplass. Avisen refererte til at flygeren hadde kretset flere ganger over Stranden gårdsbruk, men fant idrettsplassen bedre egnet til landing. Det ble nedsatt en granskningskommisjon, og til den hadde avisen følgende formaning: Det folk nu først og fremst vil vite, er hvorfor flygeren tok denne avstikkeren over Lofoten og hva som nødvendiggjorde en nødlanding. For tatt i betraktning at idrettsplassen ligger midt i byen, med en sterkt trafikert gate like ved, går vi ut fra som en selvfølge at det lå strengt tvingende årsaker til grunn. Dagen etter meldte avisen at kommisjonens rapport neppe ville bli offentliggjort, da saken er av en slik karakter at den høyst sannsynlig vil bli oversendt politiet. Det blir så krigsadvokaten som må ta stilling til om det finnes grunn til å reise tiltale. Samtidig kunne avisen melde om den fantastiske nødlanding at flyet på sin ferd hadde passert under(!) to høyspentlinjer som gikk over Marinepollen i bare 6,5 meters høyde fra havflaten. På denne måten endte flyet sine dager i Svolvær. Etter at brukbare deler var demontert ble flyskroget overtatt av Heimevernet, som skulle bruke det til øvelsesmål. Jeg husker at flyskroget ble liggende i lang tid bak Heimevernsbrakka ytterst på Storøya. For meg ble denne dramatiske hendelsen en søvnig sommerettermiddag et minne for livet. 21

23 Det er en spesiell interesse som driver fugleforskerne høyt til fjells Ørn Gullik Maas-Pedersen Ringmerking av havørn i Lofoten er en utrolig naturopplevelse. Men det er en opplevelse man langt fra kommer til lettvint. Da vi kløv opp fjellsiden hang havørna over oss. Hele tiden ga hun fra seg sine karakteristiske skrik. Når den seilte inn mot fjellrabben var den vanskelig å få øye på. Den hadde valgt ut sin hekkeplass med omhu. Men imot den asurblå himmelen, oppdaget man den majestetiske skjønnheten til den enorme fuglen. Uten å slå et eneste vingeslag sirklet den over oss i flere minutter. Oppvarmingen langs fjellsiden i det strålende været, skapte de oppadgående vindene, som den svarte store fuglen, med de hvite vingespissene, dro nytte av i sin vakre sirkulære seiling. Smått la den hodet på skakke og studerte menneskene rett under seg. Akkurat der og da misunte jeg fuglenes evne til å ta seg så enkelt opp langs fjellsiden. Gigantiske reir For en slik ekspedisjon krever mot, styrke, kondisjon og ikke minst kunnskap. Det sistnevnte ordnet Franz Sortland. Lærer i Laukvik med ornitologi som sin fremste hobby. I flere år har han ringmerket ørnunger i stupbratte lofotfjell. Det er ingen enkel sak å komme til ørnereirene. Dette reiret var for øvrig tomt. Foto: Gullik Maas-Pedersen 22

24

25 For at ørnungen ikke skal angripe, legges en lue over hodet på den. Foto: Gullik Maas-Pedersen Og stupbratt. Der jeg befant meg var det akkurat det. Stupbratt. Utstyrt med kamera og teleobjektiv slet jeg meg opp bak to sprekinger. For tredje man i ekspedisjonen, Thor Henrik Jensen var like fjellvant som Franz. Begge i god form. Mens pusten gikk som en blåsebelg foretok jeg analyse av situasjonen. Jeg holdt et godt grep rundt en busk, som stakk ut av fjellsiden, med den ene hånden. Den andre rundt kameraet. Min private opptelling registrerte tre individ i utmerket form. En havørn og to fjellvante voksne menn. Samt en drivende våt journalist. Og vi var langt fra halvveis. Men det var ikke denne tellingen som var målet. Franz skulle sjekke det gamle ørnereiret 200 meter opp i fjellet, registrert for første gang rundt Spørsmålet var om det inneholdt ørneunge. I så fall skulle den registreres og ringmerkes. Om lag halvveis passerte vi et elgskjelett. 24

26 Bengrinden var uten en eneste kjøttrest. Jaktmannen Thor Henrik konkluderte med at den hadde rast utenfor og blitt slått i hjel året før. For benrestene lå helt i dagen uten at det var nevneverdige gamle gressrester over dem. Tomt reir Jo nærmere reiret vi kom jo brattere ble det. De siste 30 meterne klatret Frans alene. Han skulle sjekke ut reiret, som fra avstand så skadet ut. Skuffelsen var stor. Reiret langt der oppe var tomt. Og det var ødelagt. Konklusjonen var at snøtyngden Så er merkingen og jobben gjort, og havørnkyllingen ligger noe fortumlet igjen i reiret. Foto: Gullik Maas-Pedersen hadde medført at den ene siden av det enorme reiret hadde rast ut. 120 meter i luftlinje lenger nord lå et annet reir. Noe høyere enn der Franz befant seg. Det var om mulig enda verre å ta seg fram til. Men Franz trasket i vei. Flere ganger måtte han vende for å finne lettere passasje i fjellveggen. Også det reiret var tomt. 25

27 Det synes som om Franz sin kollega Aasmund Gylseth i Steigen hadde rett. Ørnehekkingen var den dårligste på 25 år. Mens jeg ventet på at de to sprekingene skulle ta seg ned til stedet jeg satt og ventet, passet jeg på å skifte på meg en tørr t- skjorte, før nedturen startet. Kameraet ble lagt i fotobagen, slik at jeg hadde kunne ha begge hendene fri. Det var varmt i solen. Plutselig skled en skygge forbi. En annen ørn. Den var større og lysere i fjærdrakten. En stakket stund dekket den for solen da den seilte forbi meg. Havørna skulte ned på den småfeite lyserøde kroppen, som holdt seg fast i fjellskråningen. Den var så nær at vi fikk øyekontakt. En mektig opplevelse. Men kameraet var ikke tilgjengelig akkurat da. Noe var galt Mens jeg tok meg forsiktig ned fjellsiden ved siden av de to andre, kommenterte Franz at her var det noe som ikke stemte. Varslingssignalene fra ørna som hele tiden patruljerte ved fjellkanten tilsa noe annet enn to tomme reir. Frekvensen var vedvarende. Alt tilsa at det fantes et rede med unge et sted i fjellsiden. Da vi kom ned til havnivået tok vi oss bort til båten. Men Franz stoppet opp. Han saumfarte fjellsiden nok en gang med kikkerten. Noe hadde han oppdaget. For plutselig registrerte vi han langt oppe i fjellsiden igjen. I samme ruten som vi hadde gått tidligere. Etter kort tid ringte mobilen. Det var Franz. Jeg har funnet rede med unge. Ta med deg kameraet og kom, var beskjeden. Selv om jeg hadde hvilt i lang tid, var jeg drivende våt og pustet heftig. Ørn Lettbente Thor Henrik tilbød seg å ta turen opp med fotoapparatet. Jeg var klar over at en ny klatretur, faktisk enda høyere enn sist, var jeg ikke i stand til å gjennomføre. Da Thor Henrik nådde redet ble jobben med merking gjort. For at ungen skulle holde seg rolig la Franz sin egen lue over hodet på ørnungen. Det er vanlig kutyme. Slik unngår man å bli rispet opp av de velutviklete, lange, skarpe klørne. På høyre fot fikk ørnungen festen en blå nummerring med sifrene , som er landskoden. På den andre tykke foten ble den sorte ringen festet. Den angir fødselsåret I det helt nye reiret var det rester av flere måltid som ørneparet hadde servert ungen sin. Den hadde spist både sei og lyr. I spiskammerset var det også rester av et fuglebryst og deler av hodene etter fire steinbit. Den om lag 4-5 uker gamle ørneungen må fortsatt holde seg i reiret til slutten av nes te måned. Fram til at ungen er flygedyktig og legger ut på sin første tur, får foreldre en stri jobb med å tilfredsstille en krabat med ustoppelig appetitt. Men til høsten når silda siger inn i Vestfjorden, burde den være så pass opplært i jakt og har høstet så mye flygeerfaring, at den klarer seg selv. 26

28 I dag et av de viktigste fiskeværene men starten var egentlig en husmannsplass Stamsund gjennom 300 år Halvor Gustavsen Denne historiske oversikten strekker seg over et tidsrom fra 1701 til og med 1910 og er med å fortelle om noen familier som alle har gjort en stor innsats og hver på sin måte var de med å bygge opp Stamsund til et sted der mange flere så det likt å bo. Historien om Stamsund etter 1910 er det mange som kjenner og er ikke tatt med her. I året 1610 er navnet Stamsund for første gang nevnt i et dokument der Stamsund er en husmannsplass under gården Svarholt. Den gang bodde det bare to husmenn der. Den første av dem hette Torstein og den andre Joen. Kanskje det var Joen som bodde på Joøya? Ved den første folketellingen i Norge 1701 lå Stamsund helt øde. Neste folketelling i 1765 var folketallet øket til fire familier med til sammen 39 husstandsmedlemmer. På denne tiden var det allerede stordrift i Petvika. Den mest betydningsfulle mann som har eid Petvika var Hartvig Mogens Jentoft. Han var meget velstående. Han eide flere jekter som gikk i fart til Bergen med tørrfisk og en av hans jekter var til og med i Holland og lastet salt som ble losset i Petvika. Han eide ved sin død i gårder, medregnet Ramsvik og Ure. Hartvig Mogens Jentofts sønn, Mogens Jentoft arvet storgården Ramsvika og mange andre verdier etter sin far. Her regjerte Mogens sammen med sin hustru 27

29 Dette bildet er tatt i 1885 og viser væreier Nils Andreas Shøning som har avskjedselskap for telthandlerne i Stamsund. Schøning sitter omtrent midt på bildet med hatt og skjegg. Ved siden sitter hustruen, Dorthea Jentoft, som har moren ved siden av seg. Hun het Stina Lind Jentoft. I bakgrunnen kan vi skimte Tørnholmen. Bildet er tatt på Myrodden omtrent der Lofoten Trålrederi holder til i dag. Nils Andreas Shøning døde i Dorthea Beate Blix. Mogens Jentoft eide, likesom sin far en mengde gårder rundt omkring på øya, og likeså fiskeværene Stamsund og Æsøya. I 1875 fikk han gjestgiverbevilgning både på Æsøya og i Stamsund og bygde gjestgiverier og mange rorbuer på begge steder. I Stamsund bygde han også den såkalte Handelsbrygga som ennå var i drift av andre eiere til omkring Mogens Jentoft ble ikke svært gammel. Han døde i 1790 etter bare en ukes sykeleie og enken Dorthea som ennå var frisk og sprek, ble gående å sture hjemme i Ramsvika. Hva skulle hun nå gjøre? Lykkejegeren Samme året gikk en ung og velutdannet mann og spankulerte langs bryggene ved Ravnkloa i Trondheim. Han likte å ta seg turer ned til havnen for å se på det pulserende livet som utfoldet seg der. Mannen var Frantz Christian von Zeppelin Matheson. Det fortelles at han ættet fra en offiser i skottehæren som overlevde slaget ved Kringen i Gudbrandsdalen i

30 29

31 Frantz var utdannet som fiolinist og spillte klassisk musikk i et orkester i byen. En dag han var en spasertur nede i Ravnkloa så han en nordlandsjekt som neste dag skulle seile til Lofoten. Her øynet Frantz Matheson en sjanse til å komme seg nordover til Lofoten, til mulighetenes land som han hadde hørt så mange eventyr om. Frantz Matheson fikk være med som passasjer nordover og på turen over Vestfjorden kom jekta ut i et forferdelig uvær og dreiv lenge uten styring til den trøsket på land på Gressholmen i Tjeldsundet der den ble slått til vrak. Etter det dramatiske forliset trasket Frantz vestover mot Lofoten og kom etter en tid frem til det driftige fiskeværet Eggum på yttersiden av Vestvågøya. Under armen bar han på sin uunværlige fiolin som han heldigvis hadde berget med seg. Under oppholdet på Eggum fikk Frantz høre om Beate Dorthea Jentoft, den 41 årige styrtrike enka i Ramsvika og med fiolinen under armen trasket han nedover bygda til Ramsvik gård for å prøve lykken. Her i gården ble han godt mottatt og fikk seg jobb. Om kveldene etter arbeidsdagens slutt satt han borte i drengstua sammen med de andre tjenerne og hadde det moro. Han var en stor kunstner på fiolinen og når han dro buen over strengene satt alle som hørte på bare og gapte av forundring. Slike vakre toner hadde ingen hørt før. Da dette ryktes varte det ikke lenge før han ble innbudt i storstua til enkefru Beate Dorthea. Her spillte han på hennes hjertestrenger smektende serenader så enkefruen og de andre gjestene ble overbegeistret over det de fikk høre. Frantz ble uhyre populær og ble helt fra første tiden i Ramsvika og seinere midtpunktet i både julefester og brylluper. Overalt hvor han kom ble det fest. Stadig oftere ble han invitert i storstua til enkefruen. Ikke å forundres over at enkefru Dorthea Beate ble forelsket i denne mørkhårete karen som var så sjarmerende og i sin beste alder. Han var født i 1865 og var således 17 år yngre enn Dorthea. Det gikk ikke lenge før det oppstod et kjærlighetsforhold mellom de to. Ett år etter at Mogens Jentoft døde i 1890 ble Frantz Matheson og Dorthea Beate gift. Frantz var som sagt 17 år yngre enn Dorthea, noe hun sikkert var veldig kry av. Og Frantz regnet vel som så - -, hun er jo rik og ser ikke så verst ut selv om hun nå gikk i sitt 42. år. Ved dette giftermålet med Dorthea kom Frantz nå i besittelse av både Ramsvika og Jentoftenes betydelige jordegods.han var en driftig kar og foruten å bestyre Ramsvik gård fortsatte han å drive som gjestgiver og handelsmann både i Stamsund og på Æsøya. På begge steder førte han opp mange store bygg og endel rorbuer og gjorde både Æsøya og Stamsund til driftige fiskevær. Hjemme i Ramsvika hadde han 20 mennesker i sitt brød. Matheson fortsatte likesom Beate Dortheas forrige mann å slå under seg gårder rundt om i Lofoten og da han var 30

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling,

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling, God jul - 2006 Austavinden 27. Årgang Redaksjon 2005: Martin Indregard tlf. 76959621 eller 90772497 epost: martini@online.no Arna Flønes tlf. 76959620 epost: arna54@hotmail.com Torgunn Olsen Tlf. 76959640

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

ORIGO av: Jan Bording

ORIGO av: Jan Bording ORIGO av: Jan Bording Kapittel 1 Det var to tanker som stod i hodet på meg. Den ene var fornuften som sa "du har ikke sovet på 36 timer, kast anker her i le bak øyene mens du enda kan holde øynene åpne".

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Kirken pusses opp Foto: Kjell Chr. Gripstad Rollen som besteforeldre De aller fleste pensjonister i vår kommune har det godt

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG.

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 4 2012 miste. Gjennom fellesskap og nærvær tror og håper jeg at smerten over et tap kan bli enklere å bære og at nettopp der ligger kimen

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Historien til Peder Olai Djuvik (1891-1973)

Historien til Peder Olai Djuvik (1891-1973) Historien til Peder Olai Djuvik (1891-1973) Skrevet av Harald Sørgaard Djupvik (september 2010) 1 Barndom Peder Olai Djuvik ble født på gården Nedre Djuvik den 31. desember i 1891, han kunne med andre

Detaljer

ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1. Entraenes arv. Robert Botn

ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1. Entraenes arv. Robert Botn ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1 Entraenes arv Robert Botn Prolog Tønsberg, September 2012 Regnet pisket mot trehusene som sto tett i tett under Slottsfjellet. En festning hadde en gang ruvet majestetisk oppe

Detaljer

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord INNEHOLD Forord... Side 3 Jack Fjeldstad til minne... " 5 Thorvald O. Vivestad, ordfører 1935-37" 7 Om prøvebygda Ramnes... " 11 17. mai... " 23 På Stamnås ved tusenårskiftet... " 27 Prolog på Stamnås...

Detaljer

Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 11-12 2007 119. årgang TRYGG HAVN. Julemesser gir store inntekter til misjonen

Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 11-12 2007 119. årgang TRYGG HAVN. Julemesser gir store inntekter til misjonen Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 11-12 2007 119. årgang TRYGG HAVN TRYGG HAVN Julemesser gir store inntekter til misjonen TRYGG HAVN Innhold: Leder...3 Fra Kilden...4 Berget av vidundermotor og

Detaljer

I denne boken forteller jeg mye om mine erfaringer, om mitt møte med dette industriland og refleksjoner jeg har gjort underveis.

I denne boken forteller jeg mye om mine erfaringer, om mitt møte med dette industriland og refleksjoner jeg har gjort underveis. Forord Dette skulle bli en bok med masse tekst om alt det jeg skulle finne ut om forbruk, produksjon, priser, miljø, forurensning osv. Til dette skulle jeg hente fakta i bøker, aviser og tv programmer

Detaljer

Det er to betydninger av ordet

Det er to betydninger av ordet Øyanytt 20. årgang og gammalt Lokalavis for RØVÆR Desember 2007 Kirke i ett og alt... Det er to betydninger av ordet Kirke. Det er kirke som bygning og kirke som menighet/ fellesskap. Denne forholdsvis

Detaljer

Nær døden opplevelser

Nær døden opplevelser Kommentar: Denne artikkelen ble ferdig skrevet i oktober 1995. For det meste er det utdrag fra bøker som omhandler nær døden opplevelser. Historiene til de som har hatt disse opplevelsene har jeg latt

Detaljer

En samtale om å få barn

En samtale om å få barn RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 2-2013 - 32. ÅRGANG Beliebers Å leve med hydrocephalus, NF og svaksynthet Koser meg på havets bunn! Les mer side 19 Les mer side 30 Les mer side 33 En samtale

Detaljer

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter NR. 4 NR. - DESember 3 - SEPTEMBER 2000 1998 ÅRG. 20 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Gledelig Jul Forsidebildet gjengir en vinterstemning i Badeparken med Biologen som hovedmotiv. Det er fotograf

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Einar Sørlie: Korpsmusikk i Sørum i mer enn 100 år Olaug Hexeberg: Barndomsminner fra Vesterskaun Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 21: Frogner ungdomslag

Detaljer

Gaven fra rommet. Nærkontakt

Gaven fra rommet. Nærkontakt Gaven fra rommet Nærkontakt Den dagen romskipet med de fremmede kom, var Lars ute i kjøkkenhagen sin. Det var en god ting, for ellers hadde han neppe sett selve landingen. Og det var viktig. For hvis ikke

Detaljer

NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Mortepumpen Mortepumpen 30 30 år år NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein

Detaljer

Lucinda Riley. De syv søstre. Oversatt av Benedicta Windt-Val

Lucinda Riley. De syv søstre. Oversatt av Benedicta Windt-Val De syv søstre Lucinda Riley De syv søstre Oversatt av Benedicta Windt-Val Lucinda Riley Originalens tittel: The Seven Sisters Oversatt av Benedicta Windt-Val Copyright Lucinda Riley, 2014 Norsk utgave:

Detaljer

NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Farvel bryggene En overlevering fra gamle pensjonister til nye pensjonister og eldre innflyttere Bryggene som blir borte Ennå

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Nr. 3 September 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Foto: Trine Suphammer. Seniortrim med Kari-Anne Wold

Nr. 3 September 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Foto: Trine Suphammer. Seniortrim med Kari-Anne Wold Nr. 3 September 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Foto: Trine Suphammer Seniortrim med Kari-Anne Wold algets kval V Ut Pensjonistene gikk seirende ut av pensjonstriden i sommer.

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 Mysteriet om Nils Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 No part of this publication may be reproduced,

Detaljer

FRITHJOFS VENNER 20 år

FRITHJOFS VENNER 20 år FRITHJOFS VENNER 20 år Frithjof krysser ut Larviksfjorden for 20 år sieden. Høstens medlemsnummer nr. 2/2004 MEDLEMSBLAD FOR FRITHJOFS VENNER Redaksjonen: Fredrik Lange- Nielsen Marit Ønvik Bladets adresse

Detaljer