Tyrili-inntaksbrosjyre.indd :12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tyrili-inntaksbrosjyre.indd 1 22.01.15 11:12"

Transkript

1 Tyrili-inntaksbrosjyre.indd :12

2 TYRILISTIFTELSEN Tyrilistiftelsen er mulighetenes sted. Her får den enkelte elev mulighet til å øke sin livsmestring, uten at rusmidler og kriminalitet styrer hverdagen. «Det er i møte med andre at du lærer deg selv å kjenne.» Vi er en ideell stiftelse som tilbyr behandling av personer fra 16 år med alvorlig rusavhengighet. Hos oss møter du medarbeidere med helse- og sosialfaglig utdanning. Vi har faste avtaler med regionale helseforetak, med Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir) og Oslo kommune. Mer informasjon finner du her: «Det finnes ingen håpløse mennesker, bare situasjoner som virker håpløse.» 2 Tyrili-inntaksbrosjyre.indd :12

3 HVEM ER ELEVENE? De som har plass i Tyrili er elever i livets skole, og benevnes derfor som elever. Det å komme seg inn i behandling kan være et spørsmål om liv eller død. Mange har tung ballast. Hos oss får du hjelp med avhengigheten din og med din fysiske og psykiske helse. Noen av elevene i Tyrili får LAR-behandling. Å være elev i Tyrili er hardt arbeid og krever stor egeninnsats. Tyrili bidrar med rammer, struktur og behandlingsinnhold, men du må selv benytte deg av mulighetene og g jøre en seriøs jobb i kampen for et liv uten rus og kriminalitet. Mer informasjon finner du her: «Tro kan flytte fjell.» 3 Tyrili-inntaksbrosjyre.indd :12

4 TYRILIHVERDAGEN I hverdagen legger vi vekt på å ha en tydelig struktur som skaper rammer, forutsigbarhet og trygghet. Strukturen bidrar til at fellesskapet fungerer og at den enkelte elev utvikler seg. Vi mener at alle mennesker er like mye verdt, og likeverd påvirker også måten vi organiserer hverdagen vår på. For eksempel vasker medarbeidere og elever husene sammen og har felles måltider, noe som også gir mer samhold og flere behandlingsarenaer. Innholdet i hverdagen er omtrent det samme ved alle Tyrilienhetene. Dagen starter med frokost, felles morgensamling og husvask. Etterpå møtes elevene i arbeidslag og planlegger dagen. Innelaget og driftslaget/ utelaget har ansvar for forskjellige oppgaver i fellesskapet. Arbeidslagene er elevenes base i hverdagen og en viktig treningsarena for tilbakemelding, endring og utvikling. I tillegg har elevene tilrettelagte avtaler utfra behov. Det kan for eksempel være temabaserte samtalegrupper, undervisning, individuelle samtaler, familie- og nettverksarbeid eller time hos 4 Tyrili-inntaksbrosjyre.indd :12

5 tannlegen. Den enkeltes behandlingsplan styrer innholdet i hverdagen. «Jeg lærte meg å stå opp om morran og lærte meg struktur. Det gjør at jeg klarer å gå på skole og få meg en utdanning nå.» AKTIVITETER Aktiviteter er en viktig del av helheten i tilbudet vårt. Elevene kan drive med klatring, hundekjøring, seiling, golf, musikk og mye annet (se beskrivelse for hver enhet). Dette anses som et ledd i behandlingen fordi det gir viktige samhandlingsog treningsarenaer. Her får elevene nye opplevelser å snakke om. De trener på sosial omgang og samarbeid samtidig som de føler mestring og kjenner på engasjement og livsglede. Aktivitetene foregår både i og utenfor behandlingsfellesskapet, med andre Tyrilielever og medarbeidere eller sammen med andre i nærmiljøet. Mer informasjon finner du her: «Det er vi, elever og medarbeidere sammen, som skaper og driver Tyrili. Sammen eier vi Tyrili. Ta vare på den arven.» Ulf Jansen, stiftelsesleder 5 Tyrili-inntaksbrosjyre.indd :12

6 BEHANDLINGSFORLØP FØR DØGNBEHANDLING Det er venteliste for å komme inn i døgnbehandling i Tyrili. I perioden før døgnbehandlingen starter har vi ambulante team som jobber sammen med deg, hjelpeapparatet, familie og andre for at denne perioden skal bli best mulig. Dette g jør elevene bedre forberedt på innholdet i døgnbehandlingen og kan hindre frafall. I DØGNBEHANDLING Tyrili tilbyr helhetlig, integrert behandling. Tilbudet er individuelt tilrettelagt, med fellesskapet som grunnleggende metode. Vi tror at menneskelig vekst og utvikling blant annet skjer sammen med andre, derfor er fellesskapet selve grunnstammen i Tyrili. Vårt viktigste prinsipp er at Tyrili er til for elevene, og at eleven er i sentrum. Den daglige strukturen, arbeidslagene og forskjellige treningsarenaer gir uviklingsmuligheter på ulike livsområder. Alle tiltak g jøres ut ifra hva vi mener vil tjene elevenes utvikling. Tiden i Tyrili handler om å være i endring og bevegelse. Elevene må klare å håndtere nærhet og motstand, være åpne og aktive deltakere i egen og andres behandling, tørre å være sårbare og å by på seg selv. Slik kan elevene vokse og få avstand til kriminalitet og rus. Nye elever blir ofte tatt med på inntakstur eller innkjøringsleir. Her blir du kjent med Tyrili i mindre og trygge omgivelser og får informasjon om Tyrili og enheten du skal til. Mens du er i døgnbehandling hos oss, skal du også trene i normale omgivelser utenfor Tyrili. En del av dette er å dra på treningsreiser hjem til familie, venner eller til egen leilighet. «Dag i døgn» er et tilbud om å få behandling på dagtid med større selvstendighet i bosituasjonen. Du kan bo i en av Tyrilis treningsleiligheter i eller utenfor fellesskapet, eller i egen bolig i denne siste fasen av behandlingsforløpet. «Dag i døgn» tilbys også som korttidstilbud uten foregående fellesskapsbehandling i Tyrili. Mer informasjon finner du her: 6 Tyrili-inntaksbrosjyre.indd :12

7 «Jeg har aldri fått så mye omsorg som jeg har fått her, i hele livet. Her har jeg lært å gråte. Jeg har vært helt ufølsom før. Det er skummelt å få kontakt med følelsene sine.» 7 Tyrili-inntaksbrosjyre.indd :12

8 ETTER DØGNBEHANDLING Tyrili tar ansvar for å hjelpe deg i den sårbare overgangen fra døgnbehandling og ut i verden. Dette tilbudet kan innebære samtaler individuelt og i gruppe, deltakelse i ansvarsgruppe og videre arbeid med familie og nettverk. Du har også tilbud om elevstyrt seng, slik at du ved behov kan komme tilbake til enheten du har vært på i en kortere periode. Dette tilbudet mener vi øker sjansen for at du skal lykkes når døgnoppholdet er over. Mer informasjon finner du her: behandlingsforlop SAMARBEID MED HJELPEAPPARAT Tyrili er en del av en tiltakskjede, og samarbeider med NAV, kommunal helsetjeneste, fastlege og andre i spesialisthelsetjenesten. En ansvarsgruppe bestående av folk fra hjelpeapparatet og Tyrili definerer overordnede mål og oppgavefordeling sammen med eleven i en individuell plan. Ansvarsgruppa samarbeider om og med eleven både før, under og etter døgnoppholdet i Tyrili. En aktivitetsplan utarbeides i samarbeid med NAV og definerer behov for skole, arbeidstrening etc. Planene skaper progresjon og forutsigbarhet i behandlingsforløpet. «Ingen fortid er så belastet at ikke fremtiden kan bli annerledes.» 8 Tyrili-inntaksbrosjyre.indd :12

9 «Tusen takk for at dere tok meg inn, det har reddet livet mitt og det er jeg dere evig takknemlig for.» 9 Tyrili-inntaksbrosjyre.indd :12

10 ENHETENE Tyrili består av enheter i Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo og Skien, samt behandlingsteam i Oslo fengsel og Bredtveit fengsel. TYRILI HØVRINGEN Høvringen er en bynær enhet som ligger i ærverdige, gamle hus i flotte omgivelser rett utenfor Trondheim sentrum. På grunn av beliggenheten er byen og sjøen naturlige arenaer for aktivitet og utvikling for elevene, og det finnes både flytebrygge, båter og kajakker her. Tlf: Adresse: Bynesveien 60, 7018 Trondheim E-post: 10 Tyrili-inntaksbrosjyre.indd :12

11 FRANKMOTUNET På Frankmotunet i Folldal i Østerdalen får eleven mulighet til å starte behandlingen sin i landlige omgivelser. Som regel overføres eleven til en annen, bynær enhet etter et halvt år. Frankmotunet har egen hundegård, og stell av hundene og hundekjøring er noen av aktivitetsmulighetene. Frankmotunet er enheten som tar imot ungdom plassert i henhold til Lov om barneverntjenester. Tlf: Ukeansvarlig tlf: Adresse: Tyrili Frankmotunet, 2582 Grimsbu E-post: 11 Tyrili-inntaksbrosjyre.indd :13

12 TYRILISENTERET Tyrilisenteret er vårt nyeste tilskudd. Det ligger i Lillehammer sentrum, og ble åpnet i september I tillegg til elevleiligheter består senteret av et nytt klatresenter hvor elevene kan ha arbeidsdagen sin og et kaféareal med mulighet for å holde arrangementer. Tlf: Adresse: Løkkegata 11, 2615 Lillehammer E-post: Tyrilihaugen i Lismarka er organisert under Tyrilisenteret og ligger 20 minutters kjøring fra Lillehammer. Her får personer med lang og omfattende rusavhengighet mulighet til å bo i trygge rammer over tid samtidig som de deltar og samarbeider med medarbeiderne om driften av Tyrilisenteret. Tlf: Adresse: Messenliveien 1076, 2616 Lismarka E-post: 12 Tyrili-inntaksbrosjyre.indd :13

13 TYRILI KAMPEN Tyrili Kampen ligger sentralt på Kampen i Oslo og er et tilbud for mannlige elever. Mange starter behandlingen sin her. Dette er også en enhet hvor elever fra Oslo og omegn kan komme på slutten av behandlingsforløpet sitt for å jobbe med nettverk og tilbakeføring til hjemstedet. Enheten tilbyr forskjellige prosjekter, for eksempel golf, klatring, ishockey og musikkterapi. Her har ledelsen for Tyrilistiftelsen, Tyrilis forskningsavdeling (FoU) og Tyrili Inntak sine kontorer. Tlf: , tast 1 Adresse: Normannsgata 47, 0655 Oslo E-post: 13 Tyrili-inntaksbrosjyre.indd :13

14 TYRILI ARENA Tyrili Arena på Tøyen i Oslo er rettet mot overgangsfasen fra opphold ved heldøgnsinstitusjon tilbake til samfunnet. Dette er et heldøgnstilbud hvor elevene kan bo i egne Tyrilileiligheter eller rom og få behandling to dager i uka. Tett individuell oppfølging sammen med andre i kommune- og helsetjenesten er et hovedfokus for elevarbeidet. Elevene skal ha et opplegg for de øvrige tre ukedagene, enten i form av jobb eller skole. Tlf: , tast 2 Besøksadresse: Jens Bjelkes gate 77 Postadresse: Normannsgata 47, 0655 Oslo E-post: STIFINNER`N Vi har team som jobber med rusavhengige i Oslo fengsel (menn) og Bredtveit fengsel (kvinner). Tiltaket kalles Stifinner`n, og er et tilbud til innsatte som ønsker å starte en endringsprosess under soning. Etter soning går noen innsatte videre til heldøgnsbehandling, andre går til poliklinisk oppfølging og/eller hjelp til integrering i hjemkommunen. Tlf. Stifinner`n Oslo: Tlf. Stifinner`n Bredtveit: Tyrili-inntaksbrosjyre.indd :13

15 TYRILI SØR Tyrili Sør ligger i det hyggelige området Snipetorp i Skien sentrum. Byen og området rundt brukes til ulike fritidsaktiviteter. Tyrili Sør drifter seilskuta Ty som er et populært aktivitetstilbud for elevene. Tlf: Adresse: Snipetorpgata 13 A, 3715 Skien E-post: For detaljerte beskrivelser og flere bilder av enhetene, se 15 Tyrili-inntaksbrosjyre.indd :13

16 R: 240 G: 20 B: 20 DE TRE ABSOLUTTENE I TYRILI: Ingen er ruset eller i bakrus i behandlingsfellesskapet Ingen vold eller trusler om vold- psykisk eller fysisk Ingen faenskap i nærmiljøet (bygda, bydelen, byen) TYRILIS VERDIER: Fellesskap, likeverd, solidaritet, toleranse og ærlighet KONTAKTINFORMASJON INNTAK Tlf: , tast 3 Fax: E-post: Adresse: Normannsgata 47, 0655 Oslo Grafisk design; Anne Nilseng/Fremad.biz, Fotos; Sara Johannessen, Egil Sorgendal. Trykk: Network Broking/Møklegaard Tyrili-inntaksbrosjyre.indd :13

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN SLUTTRAPPORT PROSJEKT FRI: SAMARBEID MED KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN OG HUSBANKEN, DRAMMEN KOMMUNE, KRIMINALOMSORGEN, FENGSELSREGION SØR, DRAMMEN POLITI ETAT, FOREBYGGENDE, PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD

Detaljer

BOenheten et individuelt og tilpasset behandlingstilbud for ungdom

BOenheten et individuelt og tilpasset behandlingstilbud for ungdom BOenheten et individuelt og tilpasset behandlingstilbud for ungdom BOenheten er en barneverninstitusjon som gir individuelt og tilpasset behandling til ungdom mellom 16 20 (23) år. BOenheten er en institusjon

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

avdeling for psykisk helse i Åmot kommune

avdeling for psykisk helse i Åmot kommune TELEGRAFEN avdeling for psykisk helse i Åmot kommune Kilder: «Enkle råd når livet er vanskelig» utgitt av Helsedirektoratet og Mental Helse 2010 Åmot kommunes psykiatriplan 2011/2014 illustrasjonsfoto:

Detaljer

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Overgangen fra soning til det ordinære livet En kvalitativ studie Geir Hyrve Forord Denne evalueringen av prosjektet Erobring Ny start etter soning

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

En boligsosial studietur for et av kommunenettverkene i Region sør, Drammen.

En boligsosial studietur for et av kommunenettverkene i Region sør, Drammen. En boligsosial studietur for et av kommunenettverkene i Region sør, Drammen. Innledning På vei til egen bolig var regjeringens strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Husbanken har i samarbeid

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet. Redaksjonen. Innhold. S. 4-6: Fossumkollektivet 30 år. S. 7: Metoder S. 8-9: ACT. S. 10: Hovden. S.

Stiftelsen Fossumkollektivet. Redaksjonen. Innhold. S. 4-6: Fossumkollektivet 30 år. S. 7: Metoder S. 8-9: ACT. S. 10: Hovden. S. sine rettigheter. De bygget også sine argumenter rundt arbeiderklassens rettferdighetsideal; gjør din plikt, krev din rett. En tens senter for barne- og ungdomspsykiatri (SSBU) som sto sentralt i arbeidet

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 1 Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 2 ISBN 978-82-93265-25-2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for undersøkelsen.... 4 Om rapporten... 5

Detaljer

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 11/2014 Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET En forskningsbasert evaluering av Nøtterøy kommunes prosjekt for ungdom; God start på vei til egen bolig Ellen

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009

brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009 brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009 Leder En visjon Det var en gang et menneske... det var en gang en by. Om få år vil bladet du holder i være historie. Hvilken fortelling byen vår kan se

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer