Moss Frivilligsentral

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moss Frivilligsentral"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata Moss Tlf Lik Moss Frivilligsentral på Facebook!

2 Årsmelding 2013 Side 2 Innhold Side: Innledning 2 Noen av begivenhetene i Formål 4 Styrets sammensetning 5 Frivillighetsrådet 5 Om aktivitetene 6 Samarbeidspartnere 11 Tall 12 Organisering og finansiering 13 Arbeidsmiljø og sykefravær 14 Vedlegg 15 Handlingsplan Innledning Språkkaféen før jul: Thore forteller om den norske nissen. Frivilligheten er i vinden! Frivilligsentralen får stadig flere henvendelser fra instanser som vil samarbeide med oss! Betyr det at frivilligheten kan bidra til nye løsninger til beste for innbyggerne? Eller er det et tegn på omsorgsfeltet blir stadig mer presset? Det er utfordrende å være så ettertraktet! Vi må stadig effektivisere og velge hvilke henvendelser vi kan etterkomme. Vi må være kritiske til løsninger som utnytter frivillige, det er til syvende og sist alltid de frivillige som velger hva de vil delta i. Nye velferdsløsninger krever nye samarbeidsmodeller. Det er viktig at vi har en god dialog med de ansatte, og at vi kan love at frivillig arbeid ikke skal erstatte lønnet arbeid. Vi opplever at mange utfører de samme oppgavene som oss. Det er ikke en svakhet, men en styrke. Det er mindre sårbart hvis flere aktører gjør det samme, hvis for eksempel både organisasjoner, menigheter, private firma og Frivilligsentralen har besøksvenner. Det er mer komplisert å forholde seg til dette mangfoldet, men det er en mer robust løsning. Hvis ikke den ene kan hjelpe, kan kanskje den andre. Dette er ikke konkurranse, for det er oppdrag nok for alle. Vi ser fram til utfordringene som 2014 vil bringe! Den viktigste ressursen vår er de frivillige og deres viktigste bidrag er «møte mellom mennesker», som frivilligsentralenes logo sier. Det er kanskje det som er den største «mangelvaren» i dagens samfunn. Torill Sørenssen Daglig leder

3 Side 3 Noen av begivenhetene i 2013 I januar flyttet Frivilligsentralen til Skoggata, og 27. januar var det åpen dag i Skoggata. 8. mars var vi med på 8. marsarrangementet i Moss. Vi deltok også på 8. mars-konferanse i Sarpsborg. 21. mars var det årsmøte. 9. april gikk vi for første gang med salgstralle i Skoggata april sang Sang uten grenser med Moss Damekor og Tonistene. 27. mai var Erna Solberg m.fl. på møte i Skoggata mai var det kurs for frivillige om demens, med Lorentz Nitter og Anne-Pernille Rudi. 15. juni var det stand i gågata om kvinners stemmerett, sammen med Krisesenteret. 8. juni sang det internasjonale koret Sang uten grenser på Kasper mottak i Våler. 19. juni fikk vi ,- fra Sparebankstiftelsen Østfold Akershus til onsdagsturer for eldre. 26. juni var frivillige fra Moss, Rygge og Våler/Svinndal frivilligsentraler på Allsang på grensen i Halden. 9. august hadde vår frivillige Linda Vallner et kunstprosjekt på Moss Voks. 24. august var det frivillighetens dag, med stand i i gågata. 1. oktober var det besøk fra Marupe i Latvia og 4. oktober fra Karlstad kommune i Sverige, begge ville høre om frivilligsentralen. 19. oktober sang det internasjonale koret Sang uten grenser på Moss bibliotek, i forbindelse med mangfoldsdagen. 20. oktober var det TV-aksjon, til inntekt for Nasjonalforeningen. 24. oktober var dirigenten for Sang uten grenser på Tøyen bibliotek, for å informere om det internasjonale koret. 31. oktober holdt Håkon Lorentzen foredrag om modernisering av frivilligheten. 13. november var det Språkkafé på Moss bibliotek for første gang. 5. desember markerte vi den internasjonale frivillighetsdagen med fest for frivillige, og Moss Avis ga ut Frivillighetens Avis 19. desember hadde det internasjonale koret konsert på julefest på Røde Kors-huset, for beboere på Moss mottak. I 2013 strikket frivillige 41par sokker til Frelsesarmeen (i tillegg til de 100 parene de strikket i 2012)! Vi var også med på å strikke 101 oransje skjerf til Kirkens Bymisjon. 23. august var Sang uten grenser oppvarmingsband for Mari Boine på Festivalen Sin!

4 Årsmelding 2013 Side 4 Formål Moss Frivilligsentral har som formål å styrke og fremme den frivillige innsatsen i Moss. Det overordnede målet for Frivilligsentralen er å bedre de sosiale nettverkene og bidra til å skape et godt og trygt nærmiljø for den enkelte. Frivilligsentralen drives på basis av frivillige, ubetalte medarbeidere, med unntak av en daglig leder som er ansatt på heltid. Hjelpen er gratis for brukerne. De viktigste oppgavene for Frivilligsentralen er å: Formidle kontakt mellom frivillige og brukere i alle aldre Være en arena for selvhjelpsgrupper Være en arena for frivillig aktivitet av mange slag Være en åpen og inkluderende sosial møteplass Være en samarbeidspartner for frivillige organisasjoner og sammenslutninger Være en samarbeidspartner for det offentlige Sentralen er rettet mot alle som bor i Moss kommune, uansett alder. Frivilligsentralen ble startet i 1998 av Moss og Omegn Kvinneråd. Kvinnerådet eier og drifter sentralen. Se mer om Kvinnerådet på side 13. Hva gjør frivillige ved Frivilligsentralen? Besøksvenner, besøker folk for å prate Lese høyt Praktisk hjelp (små praktiske oppgaver inne og ute) Følge til legen Passe barn, være støtte for barnefamilier, reservebesteforeldre Følge til aktiviteter Hjelp til handling (handle sammen med, eller handle for) Arrangerer kurs, samlinger, turer osv. Frivillige på sykehjem Leksehjelp Salgstralle i Skoggata Eksempler på oppgaver som frivillige ikke kan påta seg: Oppgaver som utføres av hjemmetjenesten, andre oppgaver som kommunen har ansvar for Oppgaver det normalt betales for Vasking Større male- eller snekkeroppdrag o.l. Oppgaver som krever fagkompetanse (som rørlegger- eller elektrikeroppgaver) Kjøreoppdrag (der man like gjerne kan bruke drosje) Matlaging hjemme hos folk Jevnlig hagearbeid eller snømåking Hente penger, hente medisiner Flytting

5 Side 5 Styrets sammensetning Styremedlemmer: Leder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Kjellaug Nakkim Wenche Nergaard Eva Havig Ragnhild Stranden Solveig Bredal-Thorsen Elisabeth Vogt Else Brit Rosli Anne-Lise Gjøstøl Frivilliges representant: Liv Stylegar har vært de frivilliges representant i styret, med Unni Ringdal som vara. Valgkomité: Greta Kant, Unni Fylling-Eriksen og Kirsten Wiik. Styremøter i 2013 Det har vært avholdt 5 styremøter våren 2013 og 4 styremøter høsten I tillegg ble det avholdt årsmøte den 21. mars. Frivillighetsrådet sentralens brukerråd Frivillighetsrådet er de frivilliges forum. Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene og daglig leders arbeidsgiver, mens frivillighetsrådet er et rådgivende organ. Rådet drøfter saker som daglig drift, handlingsplan, budsjett, årsrapport, og saker som vedrører frivillighet. Frivilligsentralen har ingen medlemmer, og de frivillige ved sentralen har ingen faste formelle møter. Rådet hjelper på noe av dette, det bidrar til en demokratisering av sentralen, og er en kanal for kontakt mellom daglig leder og de frivillige. De frivillige kan bidra med innspill om ting bare de kan se, de vet hvor skoen trykker. I 2013 hadde frivillighetsrådet 2 møter, et i februar og et i august. Med i rådet var: Liv Stylegar, Wenche Nergaard, Unni Ringdal, Sidsel Semb Lie, Monica Skarsem Fjeld, Lill Austbø og Eva Havig. 101 skjerf Trille tralle i Skoggata Festivalen Sin Frivilligsentral på Festivalen Sin

6 Om aktivitetene En-til-en-kontakter : Besøksvenner og turvenner (faste oppdrag) Frivilligsentralen rekrutterer frivillige til brukere i alle aldre som ønsker en besøksvenn, turvenn eller matvenn. Hverdagsliv for eldre rekrutterer besøksvenner til de eldste, se egen rapport for dette tiltaket. Følge til legen osv. (ikke faste oppdrag) Frivillige følger brukere til lege, tannlege, spesialist, sykehus, frisør osv. Dette er som regel ikke faste frivillige. Brukerne, de pårørende, eller hjemmetjenesten ringer når de trenger følge. Noe over halvparten av brukerne bor hjemme, noe under halvparten bor på sykehjem og liknende. Denne aktiviteten er stor, også i Praktisk arbeid (ikke faste oppdrag) Frivillige kan hjelpe til med små, praktiske oppgaver som å skifte batteri i røykvarsler, flytte hagemøbler ut om våren og inn om høsten, henge opp bilder osv. De fleste oppdrag tar inntil 2 timer. Denne aktiviteten har ikke vært så stor i Det er få frivillige som klipper gress eller måker snø, og det er en hjelp man må regne med å betale for. Aktiviteter for eldre: Leseombud Moss Bibliotek rekrutterer leseombud, frivillige som leser høyt på sykehjem eller lignende. Frivillige ved sentralen har meldt seg som leseombud, og Frivilligsentralen har også bidratt til å skaffe vikarer for leseombud. Leseombudene får tilbud om samlinger og kurs, samt informasjon om aktuell litteratur. Det var overskudd av leseombud i Orkerødkoret En gruppe frivillige synger og spiller annenhver mandag sammen med beboere og dagpasienter på Orkerød sykehjem. Allsanggruppa har eksistert siden 24. oktober 2005, og har vokst seg stor. Det er givende for beboere og for de frivillige. Å synge sammen når fram til andre sider av oss. Mange av beboerne husker godt de gamle sangene, andre nynner med. Side 6 Forebygge fallulykker: Strøsand Også i 2013 har Frivilligsentralen delt ut strøsandbokser til eldre som ikke har mulighet til å skaffe seg sand på andre måter. Boksene leveres på døra av Kiwanis Club Moss, av frivillige eller av hjemmetjenesten. De fleste av de som har fått bokser er rundt år. Lårhalsbrudd koster samfunnet rundt 2 milliarder kroner. De har dessuten store menneskelige omkostninger. Hvis vi kan forebygge bare et lårhalsbrudd, er dette en god investering!

7 Side 7 Møteplasser for alle integrering: Vaffel og vårrull - mat fra hele verden Vi arrangerer matlagingstreff en gang i måneden. En av deltakerne lærer bort en matrett, og alle deltar i matlagingen. Så spiser vi maten, og skriver ned oppskriftene. Oppskriftene samles i en kokebok. Fra 2013 er Vaffel og vårrull flyttet til Arena. Takk til Arena som vil huse oss! Målet med Vaffel og vårrull er å bli kjent med hverandre, og med mattradisjoner. Deltakerne er i alle aldre og fra mange land. Strikkekafé Sammen med Moss Husflidslag arrangerer Frivilligsentralen strikkekafé en gang pr uke. Her møtes damer i alle aldre og fra mange land for å strikke og prate. Også her er det sosiale viktigst. Om strikketøyet hviler eller om maskeantallet stemmer, spiller ikke så stor rolle. Leksehjelp Frivilligsentralen formidler leksehjelpere til barn, unge voksne og voksne. Leksehjelp er en voksende aktivitet, behovet er enormt! De fleste leksehjelpsoppdrag er en-til-en, men vi har også noen grupper. De fleste får leksehjelp 1-2 timer en gang pr uke. Mange av de som får leksehjelp har innvandrerbakgrunn, også noen av leksehjelperne har innvandrerbakgrunn eller flerkulturell bakgrunn. De mest etterspurte fagene er norsk, engelsk, andre språk, matematikk og samfunnsfag. Sentralen samarbeider med Moss Bibliotek, Moss Voks, Somalisk forening og en forening for integrering (NISUOM) med flere om leksehjelpen. I 2013 var det to lesegrupper på biblioteket som bruker heftet Leseglede av Barbro Thorvaldsen, for innvandrere som vil lære norsk. I 2013 ble det arrangert kurs i lesesirkelmetode i Skoggata 24. I metoden brukes det mange rekvisitter, og deltakerne lærer seg å formulere seg på norsk gjennom historier fra Leseglede. Internasjonal vennskapsklubb I samarbeid med Moss menighet og Moss mottak har Frivilligsentralen arrangert treff for alle, i alle aldre og fra alle land på Arena, tirsdager kl Målet med treffene er å bli kjent med hverandre og å snakke om aktuelle tema. Hver gang har vi en liten internasjonal quiz. Det var 6 treff våren 2013 og 5 treff høsten I september ble det ansatt en diakon i Jeløy menighet, som også ble med som arrangør. På slutten av året ble Moss mottak nedlagt. Vi fortsetter likevel med vennskapsklubben inntil videre. Fyktningeguide/flyktningevenn Noen frivillige er flyktningevenner (flyktningeguider) - en venn og veiviser i nærmiljøet, og i det norske samfunnet. Det er en viss etterspørsel etter dette, men den er ikke så stor. Språkkafé I november 2013 startet Frivilligsentralen språkkafé sammen med Moss bibliotek. Det er språkkafé på biblioteket hver onsdag kl 13-15, med mange frivillige og mange deltakere. Det tas opp et tema hver gang, og deltakerne får øve seg på å snakke norsk.

8 Integrering (fortsettelse): Det internasjonale sangkoret Sang uten grenser ble startet i april 2012 i samarbeid med Østfold musikkråd og Moss og omegn musikkråd. Målet er at deltakerne skal ha det hyggelig sammen. Alle kan delta, fra alle land, også barn. Det er gratis å delta, og ikke noe krav om prøvesang. Forskning viser at sangkor er bra for helsa. Koret får økonomisk støtte fra Østfold fylkeskommune. Koret synger på mange språk, og det er et kor med trøkk og rytme. Koret øver hver mandag i Skoggata 24. Koret er svært etterspurt, og har måttet si nei til mange oppdrag. Høydepunktet i 2013 var da koret var oppvarmingsband for Mari Boine. Det var også spesielt hyggelig å synge på Kasper mottak i desember 2013, da beboere fra mottaket også entret scenen og sang. Det ble laget en liten film om koret i 2013, se hjemmesiden. DE FRIVILLIGE Tiltak for de frivillige Den siste fredagen i måneden, på dagtid, arrangerer vi lunsj for frivillige. I den forbindelse gir vi ut et nyhetsbrev om aktiviteter ved sentralen. Vi arrangerer kurs, på kveldstid, for frivillige. I 2013 hadde vi kurs om demens. Vi arrangerte også tur til Allsang på grensen i Halden. Sammen med samtaler og veiledning er dette blant våre måter å belønne og følge opp de frivillige på. Man kan føle seg litt alene som frivillig, og fellesskapet og erfaringsdeling med andre frivillige er viktig. Kjøregodtgjøring og forsikring De frivillige får dekket utgifter til bensin og bussbilletter for oppdrag som er avtalt på forhånd. Frivillige skal ikke fortrenge ordinært arbeid, og er ikke gratis sjåfører. Ved besøk til lege, tannlege osv. benyttes det som regel drosje, betalt av bruker eller av det offentlige. De frivillige som er under 70 år er forsikret, forsikringen gjelder ulykker som medfører invaliditet eller død. Taushetsplikt De frivillige skriver under taushetspliktserklæring. Det betyr at de har taushetsplikt både mens de er frivillige ved sentralen og etter at de har sluttet som frivillige. Verdier Moss Frivilligsentral legger til grunn at alle skal behandles med respekt uansett opprinnelse, religion, fysiske, sosiale eller økonomiske forhold, og at det er mest mulig gjensidighet og likeverd mellom bruker og frivillig.

9 Side 9 Selvhjelp og likemannsarbeid: Frivilligsentralen samarbeider med selvhjelpsgrupper. Dette er en del av vår satsning og et ønske fra Kulturdepartementet, og er beskrevet i en rekke stortingsmeldinger. Angstring Målet med angstringen er å få i gang endringsprosesser, slik at hver og en kan finne sin vei. En angstring er en selvhjelpsgruppe, og ikke et kurs der du tilføres kunnskap utenfra, det er et forpliktende arbeidsfellesskap der du henter din kunnskap innenfra. På de første møtene deltar to igangsettere som selv har gått i en angstring. Frivilligsentralen hadde ingen angstring i Moss og omegn Demensforening Frivilligsentralen samarbeider med demensforeningen, som er organisert som en egen organisasjon under Nasjonalforeningen for folkehelse. De arrangerer temamøter, samtalegrupper for pårørende, og samarbeider med Moss og Rygge kommuner om pårørendeskole. Sorg og omsorg Frivilligsentralen er med i Sorg og omsorg for Mosseregionen, som fra 2007 er en egen organisasjon. De arrangerer sorggrupper, samt temamøter om sorg. Målet er å spre kunnskap om sorg og å bistå mennesker i sorg. Se egen årsrapport. Gruppe for vektopererte En selvhjelpsgruppe for mennesker som har eller skal gjennomgå en vektoperasjon har møtene sine i Skoggata 24. NA (Anonyme Narkomane) Anomyme Narkomane har møtene sine i Skoggata 24. Se Onsdagsturene Sammen med Hverdagsliv for eldre arrangerer sentralen onsdagsturer med minibuss. Disse turene er for eldre som ikke deltar på andre aktiviteter. Det er trivelige turer, både for de frivillige og for de som er med. Det er ikke så mange på hver tur, så det blir god anledning til å prate sammen. Turene blir finansiert ved hjelp av gaver og midler vi har søkt. I 2013 var det 14 turer til ulike reisemål i Moss, Våler, Son, Fredrikstad, Rygge og Råde. Våren 2013 fikk vi ,- fra Sparebankstiftelsen Østfold Akershus til onsdagsturene (vi søkte om ),-. Det gjorde at vi hadde mulighet til å fortsette med turer både i 2013 og Turene er gratis for deltakerne. Onsdagsturer er fest! Med rød løper!

10 Side 10 Den internasjonale frivillighetsdagen 5. desember Frivillige fra sentralen og fra andre organisasjoner, representanter fra Moss kommune m.fl. var invitert til en markering av dagen, med taler, musikk og mat torsdag 5. desember. Dette er dagen da vi skal hedre de frivillige, på vegne av alle verdens frivillige, for den jobben de gjør, hver dag, ofte i det stille, til glede for andre og for seg selv. I 2013 var det første gang vi feiret frivillighetsdagen i de nye lokalene i Skoggata. Det var taler, musikk og god mat. 5. desember: Fest, musikk, taler, mat Moss Avis ga ut frivillighetens avis for 3. gang, i samarbeid med Frivilligsentralen og Home-Start Moss. Tusen takk til alle frivillige som har bidratt på så mange måter i 2013, takk for innsatsen og engasjementet! Det har vært mange gode møter mellom mennesker! Faglige nettverk, faglig oppdatering m.m. Daglig leder deltar i følgende faglige nettverk: Nettverk for daglig ledere i frivilligsentraler i Østfold ( ytre Østfold ) Nettverk for rus og psykiatri, sammen med Moss Røde Kors, Filadelfia, Varmestua, Frelsesarmeen, Moss menighet, Varmestua, rus og psykiatritjenesten i Moss kommune og Kameratklubben. Sorg og omsorg (organisert som selvstendig forening) Frivillighetsforum og andre nettverk i regi av Moss kommune Samarbeid med Festivalen Sin Daglig leder har deltatt i arbeidet med kommunale planer for frivillighet, integrering og kultur i Daglig leder har presentert Frivilligsentralen for studiebesøk fra Høyre (Erna Solberg mf.l.), fra Karlstad kommune i Sverige og fra Marupe kommune i Latvia. Daglig leder har deltatt på følgende seminarer (og møter og kurs) i 2013: Samling om 8. mars, i Sarpsborg Regionsamling for frivilligsentraler september i Kristiansand Kurs om lesesirkelmetode med Barbro Thorvaldsen i september (sentralen var medarrangør) Møte om moderne frivillighet den 31. oktober, med forsker Håkon Lorentzen (medarrangør) Møte om frivillighetspolitikk i regi av KS den 26. november, i Oslo Hjemmeside og facebook Med så mange frivillige og så mange aktiviteter er hjemmeside og facebook blitt en mer og mer viktig måte å kommunisere med frivillige og andre på. Vi har i 2013 aktivt satset på disse mediene for å rekruttere frivillige, informere om aktiviteter osv.

11 Side 11 Samarbeidspartnere Frivilligsentralen ønsker, og er avhengig av, å ha mange samarbeidspartnere. Det er bare en fast ansatt, og de fleste av aktivitetene avhengige av at frivillige eller samarbeidspartnere er med og tar ansvar for aktiviteten. I tildelingskriteriene fra Kulturdepartementet står det blant annet at departementet ønsker å utvikle frivilligsentraler som er lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig virke. Sentralene skal legge vekt på tverrfaglig samarbeid med frivillige organisasjoner og det offentlige på lokalt plan. Videre står det at Frivilligsentralen skal være en aktiv støttespiller for å skape et godt levende lokalmiljø og koordinere lokalt engasjement, nærmiljøutvikling og kulturelt mangfold. I 2013 samarbeidet Frivilligsentralen blant annet med: Adventkirken Amathea Angstringen Norge Anonyme Narkomane (NA) Arena Filadelfia menighet Frelsesarméen Frivilligsentraler Gruppe for vektopererte Home-Start Familiekontakten Kameratklubben Kasper mottak i Våler Kiwanis Club Krisesentret Melløsparken sykehjem Moss bibliotek Moss Husflidslag Moss kommune Moss Kreftforening Moss og Jeløy menigheter Moss Mottak Moss og Jeløy Sanitetsforening Moss og omegn demensforening Moss Røde Kors Moss Voks Samarbeid med Home- Start, Frelsesarmeen m.fl.: Utdeling av barneklær i september NISUOM (en somalisk forening for integrering) Orkerød sykehjem Selvhjelp Norge Somalisk forening i Moss/Rygge Varmestua Velferdssentralen Østfoldhelsa Samarbeidsavtaler Kvinnerådet har inngått en samarbeidsavtale med Østfoldhelsa om Frivilligsentralen som parter i det forebyggende og helsefremmende arbeidet, og med Moss kommune om drift av sentralen. Det ble avholdt et informasjonsmøte med kommunalsjefer den 6. september. Samarbeid med Hverdagsliv for eldre og Home-Start Familiekontakten Hverdagsliv for eldre rekrutterer besøksvenner til de eldste, se egen årsberetning. Sentralen og Hverdagsliv har et tett samarbeid og det er glidende overganger mellom de to. Hverdagsliv og Home-Start er selvstendige tiltak, men likevel med i Frivilligsentralfamilien. Se om organisering side 13. Koordinator for Hverdagsliv sluttet høsten 2013, ny koordinator begynte 12. desember. Daglig leder for frivilligsentralen overtok oppgavene for Hverdagsliv i mellomperioden.

12 Årsmelding 2013 Side 12 Tall om Frivilligsentralen Fra 2009 krever ikke Kulturdepartementet lenger statistikk over antall frivillige og årsverk. Tallene nedenfor er kun et anslag. Noen av resultatene vil uansett ikke kunne fanges opp i tall. Hvordan måle gleden over å bli brukt, fellesskap, takknemlighet, latter og tårer? Mye av det Frivilligsentralen gjør har mange sideeffekter mennesker blir kjent med hverandre, organisasjoner får nye samarbeidspartnere osv. Frivilligsentralen har ikke fokus på å oppfylle behov, men på at folk skal kunne bidra som frivillige. De frivillige bestemmer selv hva de vil gjøre og hvor ofte. Det er ikke noe mål for Frivilligsentralen å få flest mulig deltakere på de ulike aktivitetene, ofte er det tvert imot: Vi legger vekt på at hver enkelt skal bli sett og at folk kan bli kjent med hverandre. I Moss Frivilligsentral bruker vi disse kategoriene: Frivillige er personer som er registrert ved sentralen, og som utfører frivillig, ulønnet innsats som er avtalt på forhånd med sentralen. Brukere er personer, organisasjoner eller institusjoner som mottar frivillige tjenester fra sentralen. Deltakere er personer som deltar i aktiviteter, men som ikke har spesielle oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring eller rapportering. En person kan være frivillig, deltaker og bruker, i ulike sammenhenger. Frivillige organisasjoner kan være samarbeidspartnere uten å være brukere. Frivillige Det var 100 frivillige ved sentralen i 2013 (derav to hunder). En rekke frivillige tar følgeoppdrag og praktiske oppgaver av og til. Det er flere kvinner enn menn som er frivillige, og det er flere under 60 år enn over. De fleste bor i Moss, noen i Rygge, Råde og Våler. Blant leksehjelperne er det relativt mange menn. Det er blitt flere yngre frivillige i Det er rundt 10 leksehjelpere og 20 faste besøksvenner. De fleste besøksvenner er nå knyttet til Hverdagsliv for eldre. Til sammen behersker våre frivillige en rekke språk. Brukere I 2013 hadde vi 80 brukere. Det var rundt 60 oppdrag om følge til lege. Noen får hjelp bare en gang, andre får ofte hjelp. De flest eldre som får følge til lege eller besøksvenn, men også noen yngre. De fleste som får leksehjelp er ungdom eller unge voksne. Omtrent halvparten av henvendelsene kommer fra brukeren selv, eller kommer henvendelser fra hjemmetjenesten, pårørende eller sykehjem. Deltakere I 2013 hadde vi til sammen rundt 250 deltakere på våre aktiviteter som strikkekafé, Vaffel og vårrull Internasjonal vennskapsklubb, språkkafé og det internasjonale sangkoret Sang uten grenser. Bak disse tallene ligger det mye omtanke og mange gode historier. Takk til alle frivillige! 27. juni: Damer i regn på Allsang på grensen!

13 Side 13 Organisering og finansiering Organisering Frivilligsentralen eies av Moss og Omegn Kvinneråd, en organisasjon som består av tilsluttede organisasjoner og enkeltmedlemmer. Kvinnerådets satsningsområder er kvinners rettigheter og samarbeid mellom organisasjoner for kvinner. Styret for Frivilligsentralen er valgt av og har sine fullmakter fra årsmøtet, som er sentralens høyeste organ. Til og med 2012 delte Frivilligsentralen lokaler i Sykehusgata 10 med Velferdssentralen. I 2013 flyttet Frivilligsentralen, Hverdagsliv for eldre og Home-Start Moss til Skoggata 24. Styremøtene for Frivilligsentralen avholdes samme dag som styremøtene for Velferdssentralen og Kvinnerådet, med noen unntak er det de samme representantene som deltar på de tre møtene. Frivilligsentralens styremøte er også styremøte for Hverdagsliv for eldre og Home-Start. Det føres tre atskilte protokoller for de tre styremøtene. Årsmøtet for Frivilligsentralen, Velferdssentralen og Kvinnerådet foregår på samme dag, og det føres én protokoll for årsmøtet. De 5 enhetene har hver sin årsrapport, og hvert sitt driftsregnskap. Kvinnerådet er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Eierorganisasjoner Følgende organisasjoner var medlemmer av Moss og omegn Kvinneråd i 2013: Moss/Rygge Old Guides, Jeløy Bondekvinnelag, Ladies Circle, Moss/Jeløy Innerwheel, Moss og Jeløy Sanitetsforening, Moss Soroptimistklubb og Civitan Club Mossiana. Sistnevnte ble nedlagt i I tillegg hadde Kvinnerådet rundt 70 enkeltmedlemmer. Finansiering Frivilligsentralen finansieres gjennom statstilskudd fra Kulturdepartementet og tilskudd fra Moss kommune. Viktige forutsetninger for den statlige støtten er at midlene brukes til drift av en frivilligsentral (i tråd med statlige retningslinjer), at daglig leder er ansatt i 100% stilling, og at det lokale tilskuddet er på minimum 40% av totalbudsjettet. I 2013 fikk sentralen ,- fra departementet og ,- fra Moss kommune. I tillegg fikk vi 1130,- til leksehjelp på somalisk forening fra IMDi via Østfold fylkeskommune, og midler fra fylkeskommunen til det internasjonale sangkoret (via Østfold musikkråd). Fra Moss kommune fikk vi i 2012 bevilget ,- til lavterskeltilbud, midlene ble brukt i Vi fikk også ,- fra Sparebankstiftelsen Østfold Akershus til onsdagsturer. Det avgitte regnskapet er ført som en avdeling av den felles virksomheten. Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift av virksomheten. Overskuddet for 2013 er kr ,-. Det vil blant annet brukes til innkjøp av pc og mobil, og andre investeringer i 2014.

14 Side 14 Arbeidsmiljø og sykefravær Frivilligsentralen hadde en ansatt i 2013, daglig leder i 100 % stilling. Arbeidsmiljøet regnes som tilfredsstillende og det er ikke iverksatt spesielle tiltak i Ingen skader eller ulykker inntraff i løpet av året. Sykefraværet var 0 dagsverk. Det er ikke utført noen helserelaterte tiltak i Daglig leder er forsikret i forhold til yrkesskade og yrkessykdom, har obligatorisk tjenestepensjon. Frivilligsentralen medfører ingen større miljøbelastning, men etter flyttingen til Skoggata 24 bruker vi mye mer pappkrus, plastbestikk osv. enn tidligere, fordi vi ikke har tilgang til oppvaskmaskin. Det serveres Fair Trade-kaffe på Frivilligsentralen. Frivilligsentralen er et av mange tiltak innen folkehelsearbeidet. Noen av aktivitetene er forebyggende, for eksempel kan strøsandboksene forebygge fallulykker, møteplassene kan forebygge ensomhet og leksehjelp kan forbygge at ungdom dropper ut av skolen. Andre tiltak er helsefremmende. Frivilligsentralen er et helsefremmende tiltak i seg selv: Det er helsefremmende å være frivillig.

15 Side 15 Årsmelding 2013 Handlingsplan 2014 Moss Frivilligsentral Handlingsplanen er et arbeidsredskap for å planlegge aktiviteten ved sentralen og for å prioritere hva man skal satse på. Handlingsplanen viser satsningsområdene, og gir en oversikt over viktige datoer. Se også handlingsplaner for Hverdagsliv for eldre og Home-Start Familiekontakten noe er felles med dem, noe er hver for oss. Frivilligsentralen har mange aktiviteter og oppgaver, og i 2014 vil det i stor grad handle om å videreføre eksisterende aktiviteter. Det er stor pågang av frivillige og av potensielle samarbeidspartnere, og det er en ny ansatt i 40% stilling i Hverdagsliv for eldre. Vi vil bruke noe av året til å se på arbeidsoppgaver og samarbeid. Vi vil også satse spesielt på demens. Koble frivillige og brukere Målsetting: Koble frivillige og brukere Dette er kjernen i sentralens arbeid: Vi må koble den riktige frivillige til det riktige oppdraget, kvalitetssikre, følge opp osv. Det sies at frivillighet lever av lyst og dør av tvang, med andre ord: De frivillige skal kun ta oppdrag de ønsker å ta, frivillig innsats skal ikke misbrukes, og det er ikke sentralens oppgave å dekke alle behov eller ønsker som kommer inn. Besøksvenner Følge til lege Turvenner Leksehjelpere (samarbeid med Biblioteket og MossVoks) Leseombud (samarbeid med Biblioteket) Flyktningeguider/flyktningevenner Frivillige på sykehjem Andre frivillige oppdrag Oppfølging av frivillige, samarbeid med frivillige Målsetting: Følge opp frivillige, gi dem faglig påfyll, sosiale aktiviteter for frivillige De frivillige er Frivilligsentralens gull, uten dem - ingen Frivilligsentral. Derfor er det viktig å følge dem opp med faglig påfyll, tilbud om fellesskap osv. Turer, lunsj og lignende for frivillige Frivillighetsråd Oppfølging, veiledning Kurs Markedsføring av Frivilligsentralen Målsetting: Gjøre Frivilligsentralens aktiviteter kjent Vi må fortsette arbeidet med å gjøre sentralen kjent. Det ligger også i sentralens mandat å reklamere for andre frivillige organisasjoner: Frivilligsentralens mål er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. (fra Kulturdepartementet på Regjeringen.no). Brosjyrer ny brosjyre i løpet av 2014 Oppdatere hjemmeside + facebook Omtale i avisene Annonser? Prosjekter i samarbeid med andre: Språkkafé (sammen med Moss bibliotek) Strikkekafé (samarbeid med Husflidslaget og Moss Voks) Det internasjonale koret Sang uten grenser (samarbeid med Moss og omegn musikkråd og Østfold musikkråd) Internasjonal vennskapsklubb (samarbeid med Moss og Jeløy menigheter) Sorg og omsorg sorggrupper og temamøter (Sorg og omsorg er organisert som egen forening) Samarbeid med Festivalen Sin og Moss Voks (samarbeid om kurs m.m.) Prosjektet «I tjukkasgjengens fotspor» (samarbeid med demensteamet m.fl.) NY «Boken kommer (samarbeid med Moss bibliotek) NY

16 Prosjekter og aktiviteter i sentralens regi: Vaffel og vårrull mat fra hele verden Sang på Orkerød sykehjem (og eventuelt andre sykehjem) Onsdagsturene turer for eldre som sjelden er ute (samarbeid med Hverdagsliv for eldre) Strøsandprosjekt håndstrøere til eldre (samarbeid med Kiwanis Club m.fl.) Markeringer, viktige datoer i 2014: Årsmøtet 26. mars Frivillighetens dag i gågata, i april TV-aksjonen den 26. oktober (Kirkens nødhjelp) Frivillighetens dag, 5. desember med frivillighetens avis Faglig oppdatering Målsetting: Styrking av kompetanse Det er viktig med faglig oppdatering og påfyll for daglig leder. Regionseminar september (daglig leder + styreleder) Nettverk for daglige ledere i frivilligsentraler i Østfold Andre seminarer og studieturer Selvhjelpsgrupper og lignende Målsetting: Samarbeid om selvhjelp m.m. Frivilligsentralen samarbeider med selvhjelpsgrupper. Angstring (prosjekt i sentralens regi) Ligger på is, starte ny? Samarbeid med Demensforeningen Samarbeid med Anonyme Narkomane (NA) Samarbeid med gruppe for vektopererte Andre selvhjelpsgrupper Møter med samarbeidspartnere Målsetting: Gjøre Frivilligsentralen kjent, samarbeide, avklare gråsoner Samarbeid er viktig for sentralen, mange av aktivitetene bygger på samarbeid med andre. Dette er de større samarbeidsarenaene: Samarbeidsforum for frivillige organisasjoner (møter og foredrag) Presentasjon for organisasjoner m.m. Faste samarbeidsmøter med Moss kommune Samarbeidsmøter rus og psykiatri (Røde Kors, Frelsesarmeen, Varmestua, Psykiatri- og rustjenesten i Moss kommune, Filadelfia, Moss menighet m. fl.) Andre møter med Moss kommune (samarbeid om frivillighetspolitikk m.m.) Noen tanker om 2015 Frivilligsentralen får en rekke henvendelser, og det er mange forventninger om at «dette skal frivilligsentralen gjøre». Blant de prosjektene som ligger på is, og som ikke vil bli tatt ut av fryseboksen før i 2015 er: Seniornett i samarbeid med Frivilligsentralene i Rygge og Våler/Svinndal Lyst på livet i samarbeid med andre frivilligsentraler i Østfold og med Østfoldhelsa E-frivillige (skole frivillige i grunnleggende dataferdigheter) Flere kor (Melløsparken, Peer Gynt osv.) Knutepunkt for selvhjelp Kartlegge behov og se på muligheten for ferieaktiviteter (påske, sommer, jul) Frivilligsentralen har 3 hovedsatsningsområder: Individuelle frivillige, møteplasser og serviceorgan/talsorgan for frivillige organisasjoner. Utviklingen de siste årene har gått i retning flere møteplasser, og vi vil prøve å gå mer i den retningen enn i de to andre. Dette er ikke bare avhengig av våre valg, men også av finansiering, hva de frivillige vil og av hva de andre aktørene gjør. For eksempel er det avhengig av hvor mange (Røde Kors, menigheter og andre) som har besøksvenner og som følger til lege.

17 Siste side: Gode idéer fra Moss Frivilligsentral En del av våre aktiviteter har særlig overføringsverdi til andre frivilligsentraler. Vi deler gjerne erfaringer med andre! Innen frivilligsentralene er det helt ok å stjele ideer fra hverandre, bare du oppgir hvor ideen kommer fra! Godt humør og god oppførsel er oppskriften for å være en god frivillig Besøkshunder Det er stor etterspørsel etter frivillige fra sykehjemmene. Ikke minst vil de ha frivillige hunder! Vilma er en av våre trofaste frivillige, hun er utadvendt, verdensvant og meget populær. Hun både får og gir mye kjærlighet. For å være besøkshund trenger du godt gemytt. Vilma har godt gemytt i bøtter og spann. Hun har nok fått gode gener fra sine foreldre, Beethoven fra Spydeberg og Bertine fra Råde (bildet). En god miks! Språkkafé De siste årene har det poppet opp språkkaféer på bibliotekene. Det er stort behov blant innvandrere for å praktisere norsk, og for de frivillige er det veldig hyggelig å være med. I Moss har vi fått god respons fra både deltakere og frivillige, vi ble helt overveldet den første gangen! Språkkaféen arrangeres i samarbeid med Moss bibliotek, det er den første i Østfold. Det er et tema hver gang. Vi begynner med en presentasjonsrunde og en innledning, så går deltakere og frivillige i grupper. Vi har allerede fått henvendelser fra andre frivilligsentraler som vil starte språkkafé, og fra en dame som skriver doktorgrad om språkkaféer! Internasjonalt kor Da vi startet koret Sang uten grenser i 2012, sammen med Østfold musikkråd og Moss og Omegn musikkråd, var vi ikke sikre på hva målet var. Skulle vi starte et permanent kor, eller skulle sangerne begynne å synge i andre kor etter hvert? Hva kunne vi lære av andre kor? Nå har vi funnet ut at vi rett og slett er et annerledes kor. Vi synger andre sanger, og vi rekrutterer andre sangere. Vi tenker i all beskjedenhet at andre kor kan lære av oss, hvis de vil rekruttere folk fra andre land, eller hvis de vil synge sanger fra mange land. Koret er utrolig etterspurt, vi har fått henvendelser om opptreden fra Rygge, Våler, Sarpsborg, Hobøl og Oslo. Vi må svare: Start et internasjonalt kor selv! Vi har allerede mer enn nok med de henvendelsene vi får fra Moss! Vi har derfor laget en liten filmsnutt om koret, for å inspirere andre musikkråd og andre frivilligsentraler til å starte internasjonale kor. Filmen ligger på hjemmesiden, aller nederst på førstesiden. Vi kommer gjerne og misjonerer for internasjonale kor!

18

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen 2004 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen Tlf 55 90 49 90 Fax 55 90 49 91 Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no Åpningstider: Mandag 10:00 til 21:00

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer