TURMÅL Kr 349, Naturglade barn blir eller vender tilbake

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TURMÅL 2014. Kr 349, Naturglade barn blir eller vender tilbake"

Transkript

1 TURMÅL 0 Naturglade barn blir eller vender tilbake Romsdalstrappa Boka otturer i Romsdalen gir detaljerte turbeskrivelser til 6 turer i Rauma. Boka kan kjøpes hos Romsdal Libris,, på og hos utvalgte bokhandlere. Kr,

2 Rauma kommune 0 år 1 idsbygda 1 Rødven Hjelvika NORSI Skorgedalen B Kavli Grøvdalen 6 Venjesdalen alsbygda Isterdalen 1 Medalen Romsdalen LTT RULLSTOL / BRNVOGN nkelt terreng med lite stigning. lle beveger seg sikkert. I de tilfeller hvor det er tilrettelagt for rullestolbrukere og barnevogn, merkes dette med egne symbol. MILS nkelt terreng med noen brattere passasjer og muligens litt luftige omgivelser. KRVN Brattere passasjer med klyving, der det kan være behov for å bruke hendene til støtte. Ikke utsatt. Vermedalen PRINS- OG PRINSSSTUR Sandgrovbotnen Verma SKTTKIST Ta med en liten ting og bytt. Spennende og motiverende. Se etter skattekart i kassa! ØVR ROMSLN Brøstdalen Samarbeidspartnerer: vis, Norsk jellfestival, og Omegn Turlag, Romsdal reiseliv og handel, God helse, Råd for likestilling av funksjonshemmede, Rauma idrettsråd og Rauma Bondelag. 1 MÅSVSSBU Mittet (Tang fra 1. juni) På Mittet ta til høgre ved skilt ale. ølg veg og bomveg til Skrokkensetra. Godt merket sti, først med gangbruer over myrer før stigning opp til Måsskardet. Lett tur videre langs nordsida av Måsvatnet fram til Måsvassbu, NT-hytte med mulighet for overnatting. 1 t Start Skrokkensetra, km 6m Tur med og Omegn Turlag 1. juni. TRLØYS (Tang fra 1. juni) På Holmemstranda følg bomveg merka Nysetra. Ved oppslagstavla ta til høyre mellom hyttene. Litt vått i starten. Slakt oppover til Telen, før oppstigning mot første topp, litt flatt før en kvass rygg opp til toppen. H-tur: ølg grusveg fram til Herjevatnet. t Start Nysetra, km m Tur med Norsk jellfestival. juli kl /. juli kl.00. HÆLBRGT idsbygda (Tang fra. mai) Parker ved id kirke. ølg gardsveg vestover forbi to gårdstun og ta til høyre forbi bolig hus, gjennom skogen og forbi myr. Hold til høyre i to kryss og deretter til venstre. ølg veg og deretter god sti fram til utsiktspunktet på Hælberget. 1 t Start idsbygda 1, km 16 m RNSTJLLT Rødven (Tang fra. mai) I Rødven følg veg og deretter bomveg til parkering på Landresetra. Gå til høyre på grus veg, hold rett fram i kryss. Stien opp til venstre følger stort sett ryggen til første toppen og videre til høyeste toppen. Luftig og veldig flott utsikt. 1 t 0 min Start Landresetra, km 6 m VIKSTR Skorgedalen (Tang fra. mai) Parker ved parkeringsplass ved sandtaket på Skorgen. Gå tilbake til oppkjøring til Skorgedalen, følg veien ca. 0 m, ta så av på sti som går inn i skogen til venstre. Stien krysser oppover lia til Gamlesetra og deretter Vikasetra. 1 t 0 min Start Skorgen Tur med og Omegn Turlag. mai. 1,6 km 6 m SØRSI 16 Kartgrunnlag: Kartverket, M/N0 0. Karproduksjon og kartografi: emap as, 0. oto: Sandra Wolgast, nunatak, Svein Ove ahle, Romsdal.com, Liv Kjølen riksen, Tarjei Husøy, Yngve Grüner, Ida Siem, Guri nne Hansen, Stein P. asheim, red Husøy, Ragnhild Bakke, Solrun Sylte, Matti Bernitz, Nils Ivar Heggem. Mittet

3 6 GRØVLSBKKN (Tang fra 1. juli) MNNN (Tang fra 1. juni) I følg skilting Grøvdalen og kjør bomveg forbi Rabben seter. Parker like før elva ved Stølen. Gå langs vegen inn til setra, over elva og sti over åpen mark. ølg sti til Nedre Bakkevatnet og den åpne hytta som ligger der. Kjør Trollstigvegen og parker i Strupen sør for Trollstigplatået. Gå gangbru over elva og ta til høyre. Sti langs lnesvatnet, følg stigning til lnessteinen, deretter slakt innover dal en til Børtjønna. ølg nordsida av vatnet og sti bratt opp til målestasjonen og Mannen. t Start Søredalen,0 km 616 m t Start, km 6 m Tur med Norsk jellfestival. juli kl.00. Tur med og Omegn Turlag. juni. etaljerte turbeskrivelser og kart finner du på romsdal.com og i boka otturer i Romsdal. JMNÅBOTN Venjesdalen (Tang fra. juni) Kjør bomveg til Venjesdalssetra i. Sti merka Romsdalseggen. ølg sti opp lia og innover flata til stiskillet med turkasse. Tur med Norsk jellfestival... og. juli kl 0.00 (Romsdalseggen) Buss kr,. Tur med Norsk jellfestival... juli kl 0.00 (Romsdalseggen via Jamnåbotn) Buss kr,. 1 t Start Venjesdalssetra,6 km m ROMSLSTRPP (Tang fra. mai) Åpning av Romsdalstrappa. juni. Tur med Norsk jellfestival. juli kl.00. Parkeringsplasser ved Rauma kulturhus. Stien er godt merka med skilt til Nesaksla. Turmålet er Rampestreken, utsiktspunktet i Romsdalstrappa. Romsdalstrappa ble bygd i stein, sommeren 0 av sherpaer fra Nepal. 1 t Start 1,6 km m MGÅRSMMN Isterdalen (Tang fra. mai) Parker ved Gjestegård. Gå veg tilbake til fellesfjøset i Isterdalen. ølg skogsveg innover, over Istra bru og videre inn til vegkryss. Her går vegen til høyre 00 m til Megårdsdammen. 0 min Start Gjestegård 1, km 6 m JONSOKSTINN Medalen (Tang fra. mai) På rettstrekninga på 6 ved Marstein ta av på veg med skilt Jonsokssteinen. Parker ved et jorde. Gå veg opp til Gamle Kongevei. Ta til venstre. Sti tar av til høyre opp skog - en til Jonsoksteinen. Rund rundt steinen. et er lagt ut tau langs svaet opp til toppen av steinen. RUSTØLSÆTRIN Verma (Tang fra 1. juni) Parker ved butikken på Verma. Sti skilta herfra forbi noen boliger, langs traktorveg til en undergang under Raumabana. in sti opp lia, deretter sørover i slakt terreng, før det blir litt stigning opp til selve setra. Tur med og Omegn Turlag 0. mai. Tur med Norsk jellfestival. juli kl min Start Marstein 1,1 km m 1 t 0 min Start Verma Nærbutikk, km m VKKRSTØYLN Brøstdalen (Tang fra. juni) Øverst i Romsdalen ta til Brøste og følg bomveg til Tunga. Gå over brua og opp en bratt bakke. Sti tar av til høyre gjennom skogen og ned en bakke mot elva Ulvåa. Gå over brua. ølg sti gjennom beiteområdet langs Ulvådalsvatnet til Vakkerstøylen, selvbetjent NT-hytte. t Start Tunga,6 km m BISPVTNT (Tang fra 1. juni) TSKLN (Tang fra 1. juni) Kjør Trollstigvegen og parker i Strupen sør for Trollstigplatået. ølg skilting til Bispevatnet. ølg bergryggen oppover langs vardet rute. Lett og fint å gå. Stien følger så fjellryggen oppover med svakt drag mot høgre. Bru over elva ved vatnet. I følg skilting til Bøstølen, men i vegkryss etter Berillstølen, fortsett rett fram til hyttefelt og parkering Tuten. Gå langs veg, deretter sti til høgre mot Taske dalen over myr og bru. Tydelig sti til hytta eid av «attig og Rik». Bok og tang ligger inne. 1 t Start 1, km 0 m 1 t Start Tuten, km m Tur med Norsk jellfestival. juli kl.00.

4 16 HUGBOTN (Tang fra 1. juni) B SKIOMRÅT (Tang fra. mai) I kjør mot Berill ca 0 m, ta til venstre inn på Nordbøvegen og gjennom et gardstun og på bomveg til kraftverk i Vikdalen. Gå først etter traktorveg og deretter bratt sti til høyre som etter hvert dreier til venstre til Haugabotsvatnet. Parker ved Hen kirke i. Gå mot skolen og rett over veien opp Bolstadbakken. Hold til høyre ved Rønningsveien og følg denne til vegkryss. Hold til høyre mot Heinåli og deretter til skytebana. Turkasse ved gapahuk sør for parkeringsplass. t Start Vikdalen,6 km 1 m 0 min Start skole,0 km 1 m Tur med Norsk jellfestival. juli kl KJØSN (Tang fra 1. juni) NBB (Tang fra. mai) I ta av ved Voll kirke. ølg veg til Skare og bomveg til parkering Skarsetra. ølg veg ned til elva og kryss brua. ølg tydelig sti mot Stortrollvatnet. Ved P-Steinen (merka) tar du av til høyre. Stien følger kanten av ryggen opp til fortopp med kasse. 1 t 0 min Start Skarsetra Tur med Norsk jellfestival. juli kl.00. 1,6 km 01 m Parkeringsplasser ved Rauma kulturhus. Stien er godt markert fra foten av Nesaksla. Sommerstien til Nebba er uten trapper og med håndlist. min Start Åpning på turmålet. mai kl.00. 0, km 6 m KLTINN (Tang fra 1. juni) IGN (Tang fra. mai) I etter Måna elv, ta veg opp dalen i krapp sving. Kjør ca km. Ta av gardsveg til høgre til Moen. Parker etter garden. ølg traktorveg først til venstre og videre til Børøra. Herfra følges ryggen opp til toppen av fjellet. Litt kvass egg før toppen. t 0 min Start Moen, km 0 m Parker ved samfunnshuset i. Kryss riksveien på venstre side av elva. ølg først grussti og så sti over dyrka mark nede ved elva til gapahuken. Ved gapahuken er det tilrettelagt for bål og grilling. 0 min Start Samfunnshus 1, km 1 m Nærklipp 0 1 BJØRKSTR (Tang fra. mai) GRINBYGG (Tang fra. mai) Parker ved 6 på en av avkjøringene etter Vågstrandstunnelen. Sti starter på traktorveg ved skilt til Bjørkesetra. Sti ca 0 m før ny traktorveg. ølg denne oppover 00 m til den slaker ut og ta deretter til høyre til Bjørkesetra. min Start Kjølset 0, km 6 m ølg skilting til idrettsanlegget i og parker ved hallen. Turen til Grindbygget er skiltet og starter innover langs lysløypa vest for hallen. tter et lite stykke langs lysløypa går stien inn på veg og deretter skosgveg fram til Grindbygget. 0 min Start Måndalshallen 1, km m Nærklipp 0 HRJVTNT (Tang fra. mai) På Holmemstranda følg bomveg merka Nysetra. ølg grusveg framover og deretter slakt ned til Herjevatnet. Her er det tilrettelagt med gapahuk. 0 min Start Nystra,1 km m Åpning på turmålet. mai kl.0. Tur med Norsk jellfestival. juli kl.00 Trilletur med småbarnsang. BRUSKR (Tang fra. mai) Kjør gamlevegen på. Ved kirka ta ned til høyre til Glamoxbygget og parker her. ølg grusveg over munninga av Vågen. Gå langs Vågen fram til Brudeskar. 0 min Start Straumen,0 km m 0 Nærklipp: Barn, ungdom og voksne: tt av nærklippene teller. ldre og bevegelseshemmede: lle klipp teller som eget turmål. 0 Nærklipp: Barn, ungdom og voksne: tt av nærklippene teller. ldre og bevegelseshemmede: lle klipp teller som eget turmål.

5 1 MÅSVSSBU Mittet KLIPPKORT VKKRSTØYLN Brøstdalen TRLØYS HÆLBRGT idsbygda RNSTJLLT Rødven RGISTRRING Innlevering av kort til: Servicetorget, Rauma kommune, 600 innen 16. oktober. Man kan også registrere turer på romsdal.com «Min side». Turene blir da automatisk registrert som Stikk UT-turer, og du trenger ikke levere deltakerkort. TURMÅLSRTIKKL Ullvang Rav ullgenser med Raumalogo kan kjøpes ved oppfylt krav hos riluftslek.no eller i butikken på 1. august. oktober. Barn kr 00, /Voksen kr 0, TSKLN HUGBOTN KJØSN VIKSTR Skorgedalen UNGOMSKLSS Gå turmålsturer før 0. august og få en fin opplevelse. eltagere får ei kul lue i Raumagarn strikket av Streams Handmade. KLTINN 6 GRØVLSBKKN PRMIR Hovedpremie er tur for to med innlagt fottur. Verdi kr 000. I tillegg har vi premier i alle klasser. Se romsdal.com. 1 BJØRKSTR JMNÅBOTN Venjesdalen ROMSLSTRPP SKTTKIST Ta med en liten ting og bytt. Spennende og motiverende. Se etter skattekart i kassa! BILR el bilder med turrapport på Instagram og Twitter med #romsdaltur, og de vises på romsdal.com. LR OG BVGLSHMM u kan registrere samme turmål flere ganger. 0 NÆRKLIPP: Klasse barn, ungdom, voksne: tt av disse nærklippene teller. Klasse eldre og bevegelseshemmede: lle teller som eget turmål. HRJVTNT MGÅRSMMN Isterdalen STIKK UT lle turmål inngår i Stikk UT! B SKIOMRÅT BISPVTNT Klasse Krav ntall turer Barn (født 00 eller senere) turer Ungdom (født 1 001) turer Voksne turer NBB MNNN ldre (fra 6 år) Bevegelseshemmede Navn turer turer IGN JONSOKSTINN Medalen -post Tlf lder GRINBYGG RUSTØLSÆTRIN Verma TURMÅLSKONKURRNSN. mai. oktober 0 BRUSKR

Costa del Sol. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no. Innhold:

Costa del Sol. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no. Innhold: Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Costa del Sol Innhold: Kjørekart (vestlig og østlig del) CS1 Cruz del Juanar CS2 La concha CS3 uerto illones CS4 Torrecilla CS5 Venta radillos CS6

Detaljer

Skålatårnet. Stryn. Vår vurdering

Skålatårnet. Stryn. Vår vurdering Skålatårnet Stryn Turen til Skålatårnet (1848 moh) er Nord-Europas største stigning. Men med storslagen utsikt på en av Norges beste stier går turen mye lettere enn stigningen tilsier. Den sylindriske

Detaljer

Ut på tur langs Nasjonal Turistveg Rondane

Ut på tur langs Nasjonal Turistveg Rondane Ut på tur langs Nasjonal Turistveg Rondane Rondane er et ikon i Norge når det gjelder fjellturer både sommer og vinter. Men du trenger ikke nødvendigvis å pakke sekken og være borte i flere dager. Det

Detaljer

BØ SORTLAND ANDØY ØKSNES FORFJORD LØDINGEN. Symbolforklaring. Turbeskrivelser / kart. Turlagshytter i Vesterålen

BØ SORTLAND ANDØY ØKSNES FORFJORD LØDINGEN. Symbolforklaring. Turbeskrivelser / kart. Turlagshytter i Vesterålen Symbolforklaring Bålplass Tilrettelagt for rullestol Rasteplass / gapahuk Hytte Parkering BLEIK ANDØY ANDENES Topp-punkt / Høydemeter Beskrevet rute Turbeskrivelser / kart STØ NYKSUND MYRE ØKSNES FORFJORD

Detaljer

Gjelder for perioden 5. juni 25. september

Gjelder for perioden 5. juni 25. september Gjelder for perioden 5. juni 25. september I år har vi satt ut 9 postkasser rundt i kommunen, fire av turmålene er nye av året! Oppsøk stedene sammen som familie, med venner, på en treningstur eller helt

Detaljer

PÅ TOPP I DALANE. En resept for bedre helse og gode opplevelser i friluft! INVITASJON TIL TOPPTUR 2007 FORKLARING OG REGLER FOTOKONKURRANSE

PÅ TOPP I DALANE. En resept for bedre helse og gode opplevelser i friluft! INVITASJON TIL TOPPTUR 2007 FORKLARING OG REGLER FOTOKONKURRANSE PÅ TOPP I DALANE 2007 En resept for bedre helse og gode opplevelser i friluft! INVITASJON TIL TOPPTUR 2007 Går du med planer om å begynne å trimme, eller er du i toppform og ønsker nye utfordringer? På

Detaljer

106 Bratte turer i nord. Kløftan Førsteisen

106 Bratte turer i nord. Kløftan Førsteisen Kløftan Førsteisen 15 min I Kløftan ligger fossene på rekke og rad langs R93 fra Alta til Kautokeino. 20 km fra Alta kjører du over brua over Eibyelva og får Førsteisen på venstre side. Den ligger helt

Detaljer

FJORDRUTA Friluftsliv for enhver smak

FJORDRUTA Friluftsliv for enhver smak En vandrejuvel der himmel, hav og fjell møtes FJORDRUTA Friluftsliv for enhver smak sammen med KNT for friluftsglede Kristiansund og Nordmøre Turistforening (KNT) har siden 1888 hatt sitt virkeområde og

Detaljer

Eventyrer på Senja. Vandring på Senja er vandring i eventyr. Senja er eventyrøya. Vandreren er oppdageren - eventyreren.

Eventyrer på Senja. Vandring på Senja er vandring i eventyr. Senja er eventyrøya. Vandreren er oppdageren - eventyreren. Vandrer på Senja Utsikt fra Breitind BS Leikvika HPP Senja på langs EM Eventyrer på Senja Langdalsvatnet JOG 2 Vandre på Senja i stille, indre ro med åpent blikk, åpent sinn - og undring - mellom blåner

Detaljer

Med Oskar I, tippoldefar og bror min gjennom Langeruddalen

Med Oskar I, tippoldefar og bror min gjennom Langeruddalen Med Oskar I, tippoldefar og bror min gjennom Langeruddalen Av Tor Gervin Gamle gubber kan fortelle. Reidar på Rustanbråten rista på huet over at folk i gammel tid skulle ha tatt seg over Skrimfjella til

Detaljer

Hvordan samarbeid kan skape tilgjengelighet for alle

Hvordan samarbeid kan skape tilgjengelighet for alle Mange bekker små... Hvordan samarbeid kan skape tilgjengelighet for alle Rådet for Funksjonshemmede i Kristiansand kommune v/astrid Marianne Staalesen Byhallen i Kristiansand. Forord Hensikten med dette

Detaljer

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer.

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer. Litt om løypelegging Dette er en serie på 3 deler som omhandler løypelegging. Del 1 handler generelt om løypelegging, forberedelser, ting å tenke på osv. Del 2 tar for seg eksempel på langdistanseløyper

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

BLI-BEDRE-KJENT-TURER

BLI-BEDRE-KJENT-TURER 1 Natur-Kultur-Helse senteret NaKuHel Semsveien 168, 1384 Asker, tlf 66 90 19 11 E-post post@nakuhel.no, www.nakuhel.no v/olav Grosvold BLI-BEDRE-KJENT-TURER IDÉHEFTE FOR JANSLØKKA SKOLE 2 BLI BEDRE KJENT

Detaljer

med informasjon på kommunens hjemmeside.

med informasjon på kommunens hjemmeside. BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell l januar 2015 Positiv dialog gir penger til løypekjøring Den positive dialogen som Foreningen Blefjell de siste åra har hatt med Flesberg kommune, har

Detaljer

Stien sett gjennom ti øyne En kvalitativ undersøkelse rundt den ideelle fotturen i naturen

Stien sett gjennom ti øyne En kvalitativ undersøkelse rundt den ideelle fotturen i naturen Stien sett gjennom ti øyne En kvalitativ undersøkelse rundt den ideelle fotturen i naturen Bjørn-Eirik Jevne Våren 2012 Bacheloroppgave i friluftsliv Seksjon for Idrett og friluftsliv Avdeling for kulturfag

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Padling er blitt veldig populært, og da spesielt i havkajakk. Aktiviteten passer for utøvere i alle aldre og begge kjønn.

Padling er blitt veldig populært, og da spesielt i havkajakk. Aktiviteten passer for utøvere i alle aldre og begge kjønn. Kystfriluftslivets utvikling sett fra kajakk Bilde 1: Startside Først vil jeg få lov til å takke arrangørene for at jeg fikk anledning til å komme hit for å dele mine erfaringer med dere. Jeg er ikke forsker,

Detaljer

Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe

Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe Til lærer: I dette dokumentet har vi samlet et utvalg øvelser som kan brukes i forbindelse med sammensetning av elever i grupper/ungdomsbedrifter.

Detaljer

Svalandsgubben Skauløp - også en kulturopplevelse (pr 30.06.2015)

Svalandsgubben Skauløp - også en kulturopplevelse (pr 30.06.2015) Svalandsgubben Skauløp - også en kulturopplevelse (pr 30.06.2015) Har du tid til å se deg litt rundt når du springer Svalandsgubben vil du oppdage både kulturminner, naturperler og andre severdigheter

Detaljer

Fællesområde. Spillerens Område

Fællesområde. Spillerens Område 2-4 8+ 30 10 Innhold 1 regelhefte 148 illustrerte kort: 96 Vognkort (10 av hver farge og 16 Lokomotivkort) Et farget Vognkort Et flerfarget Lokomotiv 6 Storbybonuskort 46 Billetter Spillets målsetning

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen

En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen En del spørsmål, merkelige teorier, myter og meninger om dekk og dekkslitasje på motorsykkel har vel de fleste av oss hørt opp gjennom tiden. Noe er nok helt riktig,

Detaljer

Vårens store aktivitetskonkurranse!

Vårens store aktivitetskonkurranse! DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA DYTT.NO Friskere og Gladere medarbeidere Hardanger/ Eidfjord Haugastøl/ Rallarvegen Finse Flåm Kaupanger Jostedalsbreen Stryn Aurlandsvangen Geirangerfjorden Trollstigen

Detaljer

Fysisk aktivitet og funksjonshemning

Fysisk aktivitet og funksjonshemning Fysisk aktivitet og funksjonshemning Utgitt av: Beitostølen Helsesportsenter Norges Orienteringsforbund Læringssenteret 2000 1 Tekst og illustrasjoner: Alf Stefferud, Inger Svaland, Hild Sveine og Martin

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer