FC-200V FC-100V. CASIO Worldwide Education Webside.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FC-200V FC-100V. CASIO Worldwide Education Webside. http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/forum/"

Transkript

1 NO FC-200V FC-100V Bruksanvisning CASIO Worldwide Education Webside CASIO EDUCATIONAL FORUM CASIO Skandinavia Webside E-1

2 Viktig! CASIO COMPUTER CO. gir ingen garantier vedrørende nøyaktigheten av innholdet i denne håndboken eller deres egnethet for noe kommersielt formål eller annen bestemt formål, eller om nøyaktigheten av beregningsresultater (for eksempel resultater av finansiell beregningssimulering) gitt av denne kalkulatoren. Finansielle beregningsregler og praksis kan variere fra land til land, geografisk område, eller finansinstitusjon. Det er opp til deg å avgjøre om de beregnings-resultatene som er produsert av denne kalkulatoren er kompatible med de økonomiske beregningsregler som gjelder for deg. Produsent: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan Ansvarlig innen EU: CASIO EUROPE GmbH Casio-Platz Norderstedt, Germany Kalkulatorens batteri er spesialavfall og må ikke kastes i husholdningsavfall. Batterier kan leveres til selger av dette produkt. E-2

3 OM DENNE BRUKERVEILEDNING. Denne brukerveiledningen dekker bruk og drift av CASIO FC-200V og FC-100V. Operasjoner gjelder begge modeller, unntatt i tilfeller som angis av teksten som "bare for FC- 200V". Markeringene på tastene indikerer hva som er hovedfunksjonen for tasten eller hvilken funksjon den utfører., eksempel: 1,2,+,-,O, etc Ved trykk på eller tasten etterfulgt av en annen tast, utføres den alternative funksjonen til denne tasten. Denne funksjonen er trykket over tasten. Hovedfunksjon for tasten Alternativ funksjon Tabellen under viser hva de ulike fargene på markeringene til den alternative funksjonstast betyr: Hvis markeringen er: Betyr det: Gul Trykk etterfulgt av tasten for å benytte funksjonen. Rød Trykk etterfulgt av tasten for å legge inn verdien av variable eller konstanten. I denne manualen er vist med mens er vist med. Et eksempel på hvordan en alternativ funksjon er forklart i denne brukerhåndboken. Eksempel: Indikerer funksjonen som blir tilgjengelig ved å trykke tastene. Merk at dette ikke er en del av selve operasjonen du utfører. E-3

4 Under er det eksempel på hvordan valg av åpne skjermmenyer er vist i denne bruksanvisningen. Eksempel: indikerer tastevalg en skal velge for å få ønsket menyvalg. Merk at dette ikke er en del av selve operasjonen du utfører Navigasjonsknappen som er markert med fire piler (illustrert til høyre). Indikerer retning i menyvalg. I bruksanvisningen er bruk av navigasjonsknapp indikert med og. Noen eksempler tar utgangspunkt i at kalkulatoren er satt til et bestemt vinkelmål. Dette er indikert med symbolene: : :Grader : :Radianer Skjermbilder og illustrasjoner (som tastemerker) som vises i denne brukerhåndboken er kun veiledende, og kan avvike noe fra de faktiske elementer de representerer. Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Under ingen omstendigheter skal CASIO Computer Co,Ltd være ansvarlig overfor noen for spesielle, indirekte, tilfeldige eller følgeskader i forbindelse med eller som et resultat av kjøp eller bruk av dette produktet og elementer som følger med det. Videre skal CASIO Computer Co, Ltd ikke være ansvarlig for krav av noe slag fra noen annen part som følge av bruk av dette produktet og elementene som følger med det. E-4

5 Oppstart av kalkulator Utfør følgende prosedyre når du ønsker å starte kalkulatoren første gang eller du ønsker sette den tilbake til opprinnelige verdier. Merk at dette også sletter alle data som er i minnet på kalkulatoren. For å avbryte formateringen uten å utføre endringer trykk, (Cancel) i stedet for (Yes). Innstillingen: Kalkulerings Modus Er innstillt på: COMP Innstillingen: Er innstillt på: Betaling End Dato modus 365 dn CI Perioder/År Årlig (bare FC-200V) Obligasjons Dato Dato (bare FC-200V) Datoformat MDÅ PRF/Forhold PRF (bare FC-200V) B-Even Kvantitet(bare FC-200V) Tall Sep. Av Vinkel Deg Tall i displayet Norm1 Statistikkmodus Av For informasjon om bruk av minnefunksjon, se Bruk av kalkulatorminne på side E-35. For informasjon om innstilling av snarveier, se Snarveier på side E-94. E-5

6 SIKKERHETSANVISNING. Sørg for å lese følgende forholdsregler før du bruker denne kalkulatoren. Oppbevar denne håndboken for senere bruk. Advarsel Dette symbolet brukes til å indikere informasjon som kan føre til personskade eller materielle skader hvis ignorert. Batteri Etter å ha fjernet batteriet fra kalkulatoren, legg det på et trygt sted der det ikke vil komme i hendene på små barn. Oppbevar batterier utilgjengelig for små barn. Ved svelging, kontakt med lege umiddelbart. Du må aldri lade batteriet, prøv å ta batteriet fra hverandre, eller la batteriet bli kortsluttet. Aldri utsett batteriet for direkte varme. Feilaktig bruk et batteri kan føre til lekkasje og skade nærliggende komponenter og kan skape fare for brann og personskade Sørg alltid for at batteriets positive og negative ender vender riktig når du legger det inn i kalkulatoren. Ta ut batteriet hvis du ikke har tenkt å bruke kalkulatoren i lang tid. Bruk kun den type batteri som er spesifisert for denne kalkulatoren. Avfallsmerknad Ikke kast kalkulatoren ved å brenne den. Dette kan føre til at visse komponenter plutselig eksploderer og dermed gir risk for brann og personskade. E-6

7 HÅNDTERING AV KALKULATOR Trykk på før du begynner å bruke kalkulatoren. Selv om kalkulatoren fungerer fint bør batteriet byttes hvert tredje år (FC-200V) eller hvert andre år (FC- 100V). Et dødt batteri kan lekke og medføre ødeleggelse eller feil på kalkulatoren. Det er viktig og aldri la det være ødelagte batterier i kalkulatoren. Medfølgende batteri utlades litt under transport og lagring. Dette kan medføre at batteribytte må utføres tidligere enn normal levetid for batteriet. Lavt batterinivå kan medføre minnetap eller at innholdet blir helt eller delvis ødelagt. Oppbevar alltid skriftlig versjon av viktige data. Unngå bruk av og oppbevaring av kalkulator på steder med ekstreme temperaturer Veldig lave temperaturer kan medføre sen responstid for skjerm, ødeleggelse av skjerm og forkortelse av batteriets levetid. Unngå direkte solskinn, i vinduskarmen, en varmeovn eller et annet sted den kan bli utsatt for veldig høy varme. Varme kan føre til fargeendringer, deformering og ødeleggelse av kalkulatoren. Unngå bruk og oppbevaring av kalkulatoren på steder som er utsatt for store mengder fukt og støv. Ikke utsett kalkulatoren for vannsprut eller store mengder fuktighet eller støv da dette kan ødelegge kalkulatorens kretskort. Ikke mist kalkulatoren i bakken eller utsett den for harde støt. Ikke bøy eller vri på kalkulatoren. Unngå oppbevaring i bukser eller andre tette plagg der kalkulatoren utsettes for bøying og vridning. Ikke prøv å ta kalkulatoren fra hverandre. E-7

8 Du må ikke bruke kulepenn eller annen spiss gjenstand til å trykke på kalkulatorens taster. Bruk en myk, tørr klut til å tørke av kalkulatorens ytre. Hvis kalkulatoren blir veldig skitten, tørk av med en lett fuktet klut. Du kan benytte et mildt vaskemiddel på kluten. Vri av all overflødig veske før du tørker av kalkulatoren. Du må aldri benytte deg av tynner, benzen eller andre flyktige stoffer for å rense kalkulatoren. Gjør du det, kan det fjerne trykte tegninger og skade kalkulatoren.

9 INNHOLD Om denne brukerveiledning... 3 Oppstart av kalkulatoren... 5 Sikkerhetsanvisning... 6 Håndtering av kalkulatoren... 7 Før du bruker kalkulatoren Fjerning av deksel...12 Slå av og på...12 Stille kontrasten på displayet Om displayet...13 Display Indikatorer...13 Kalkulasjonsmodus og kalkulator oppsett 15 Kalkulasjons Modus...15 Bruk av Setup skjermen Innsetting av utrykk og verdier Sette et kalkulasjonsutrykk ved hjelp av standard format Korrigering av et uttrykk Vise hvor en feil er lokalisert...27 Grunnleggende beregninger Aritmetiske beregninger...28 Prosent beregninger Bruk av flere funksjoner i beregning Bruk av tilbake funksjon og replay funksjon Bruk av kalkulatorens minne Svar-minne (Ans) Uavhengig minne (M) Variabler (A, B, C, D, X, Y) Økonomiske Variabler (VARS) Tømme minne E-9

10 Finans Kalkulasjon Enkel renteregning Renters rente Kontantstrøm Amortisering Konvertering Kostpris/Salgspris/Margin Dag / dato kalkulasjon Avskriving (bare FC-200V) Obligasjon (bare FC-200V) Break-Even (BEV) (bare FC-200V) BEV (Sub-modus 1) Sikkerhetsmargin (Sub-modus 2)...82 Utnyttelsesgrad (DOL)(Sub-modus 3)...84 Finansiell utnyttelsesgrad (Sub-modus 4)..86 Grad av kombinert utnyttelsesgrad (Sub-modus 5) 88 Kvantitativ omregning (Sub-modus 6) Snarveier Egendefinerte snarveier Funksjons snarveier Kalkulering av funksjoner Pi (π) og Naturlig logaritmebase e 98 Trigonometri og Invers Trigonometriske funksjoner 98 Hyperbolsk og Invers hyperbolsk funksjon. 99 Konvertering av en inntastet verdi til kalkulatorens standard vinkelenhet Eksponentsielle og logaritmiske funksjoner Potensfunksjoner og kvadratrotfunksjoner..101 Rektangulær-Polar koordinat omregning Andre funksjoner 104 E-10

11 Statistisk kalkulering Typer statistisk kalkulering Innmating av stikkprøvedata STAT Kalkulering skjerm Bruk av STAT Meny Teknisk informasjon Beregningsrekkefølge Mengdebegrensninger Beregningsområder, antall sifre og 137.presisjon.. Spesiell finans beregning, feilmeldinger 139 Feilmeldinger Før du tror det er noe galt med kalkulatoren 142 Henvisninger Strømbehov og utskifting av batteri Spesifikasjoner E-11

12 Før du bruker kalkulator Fjerning av plastdeksel Før du bruker kalkulatoren, skyv hardplastdekselet nedover for å fjerne det. Fest deretter dekselet på baksiden av kalkulatoren. (som vist på illustrasjonen under) Slå kalkulatoren på eller av Trykk Trykk for å slå på kalkulatoren. (Off) for å slå av kalkulatoren. Justering av skjermens kontrast 1. Trykk. 2. Bruk for å velge CONTRAST:EXE, Trykk deretter på Nå vises skjerm for endring av skjermens kontrast. Bruk og for å justere kontrasten. Når ønsket innstillingen er nådd trykkes Viktig! Hvis justering av kontrasten ikke bedrer lesbarheten av displayet, betyr det sannsynligvis at batteriet er svakt. Bytt batteri. E-12

13 Om skjermen Kalkulatoren har en 31 punkter 96 punkters LCD skjerm. Eksempel: Uttrykk som skal beregnes Kalkulasjons resultat - { Finans kalkulasjons innstilling Skjerm indikatorer Sample Display: Indikatoren: Betyr: Side: Tasten er aktivert, og funksjonene som tilhører denne er aktivert. Denne vil deaktiveres ved å trykke en tast. Alpha funksjonen er aktivert ved at tasten er trykket på. Du forlater dette modus når du trykker på en tast. E-1 M STO RCL Det er en verdi lagret i det uavhengige minnet. Kalkulatoren er klar for å navngi en variabel. Indikatoren kommer frem når du trykker. (STO) Kalkulatoren er klar for å hente frem navnet på en variable. Indikatoren kommer frem etter at du trykker på. E-37 E-37 E-38 E-94 E-13

14 Indikatoren: Betyr: Side: STAT Kalkulatoren er i STAT Mode. E dager i året. SI Enkel renteberegning for beregning av odde måneder. DMY FIX SCI Dag, måned, år (DMY) som dato format. Innstilt vinkelmål er grader Innstilt vinkelmål er radianer. Innstilt vinkelenhet er nygrader. Et gitt antall desimaler er aktivert. Et antall signifikante verdier er aktivert. Historiske kalkulasjonsverdier er tilgjengelige og kan bli avspilt, eller det kan bety det er mere data utenfor skjermen. E-15 E-33 Disp Display viser deler av svaret til en flerfunksjons kalkulasjon. E-32 Viktig! Når det utføres komplekse kalkulasjoner som det tar lang tid å utføre, kan skjermen vise overnevnte indikatorer uten tall mens den utfører kalkulasjonen. E-14

15 Kalkulasjonsmodus og kalkulatoroppsett Kalkulasjons Modus Når du vil utføre denne type handling: Trykk denne tast: Side: Enkel rente regning E-42 Beregning av renters rente E-44 Kontantstrøms beregning E-50 Amortiseringsberegning E-55 Generelle funksjonsberegninger Statistikk og regresjons kalkuleringer E-28 E-98 E-108 Renteomregnings kalkulering E-59 Fortjeneste, eller margin beregning E-61 Dato eller dag kalkulasjon E-64 Beregning av avskrivinger (bare FC-200V) Beregning av kjøpesum og årlig avkastning (bare FC-200V) Break-even kalkulering (bare FC-200V) E-66 E-71 E-78 Bruk av Setup skjermen. Setup skjermen lar deg konfigurere ulike forhold og innstillinger som brukes for beregninger. Du kan også bruke «setup» skjermen for å justere skjermens kontrast. E-15

16 Visning av "Setup" skjermbildet Det er to ulike måter å komme inn på setup skjermen: Ved å trykke: knappen. Ved å velge Set: valget når du går inn i et modus. Dette er fremgangsmåtene du må utføre for å få tilgang til og bruke setup skjermen ved hjelp av ovennevnte operasjoner. Viktig! FC-200V Alle eksemplene som presenteres i denne håndboken bruker -tast prosedyren for å vise skjermbildet for oppsett. For å vise setup skjermen ved hjelp av tasten. 1. Trykk tasten. Du får da opp en liste med verdier som kan settes. Se Oppsett av skjerminnstillinger på side E-15 for en komplett liste av alternativer. 2. Bruk for å velge det alternativet du ønsker å endre, deretter trykker du. Dette viser et skjermbilde for å endre innstillingene til det valgte alternativet. 3. Konfigurer innstillingen du ønsker. Du kan velge en innstilling med markøren og trykke, eller du kan legge inn tall som tilsvarer innstillingen du vil velge. Se "Konfigurere innstillinger" på side E-16 for informasjon om hvordan du konfigurerer hver innstilling. For å vise setup skjermen med å trykke Set: i en modus meny Viktig! Den følgende prosedyren er kun tilgjengelig når der er et valg markert med Set: i den første menyen når du trykker en modus knapp. Den er ikke i alle modus. E-16

17 1. På den første menyen når du går til et modus, bruk for å velge Set:. Trykk deretter på. Da vises setup skjermen som bare gjelder dette modus. Innholdet på denne skjermen avhenger av modus du er i. 2. Bruk for å velge det innstillingsalternativet du ønsker å endre. Du kan også velge et alternativ ved å trykke tallet ved siden av alternativet. Se Oppsett av skjerminnstillinger under for informasjon om konfigurering av hvert alternativ Innstilling av skjermvalg Nr. Setup Skjerm alt. Beskrivelse Side Payment Betalingsdato (begynnelse av term./ slutt av term.) E-16 Date Mode Antall dager i året E-16 dn Odde periode renteberegning E-16 Periods/Y Bond Date Antall betalingsperioder i året. Dato eller antall obligasjons betalinger E-17 E-17 Date Input Dato format E-18 PRF/Ratio Fortjeneste eller margin % spesifikasjon B-Even Salg mengde eller salgssum spesifikasjon E-18 E-18 Digit Sep. 3-sifret separator symbol E-19 Angle vinkelmålenhet E-19 Fix Antall desimaler E-20 Sci Antall signifikante sifre E-20 Norm Verdiområdet for eksponentiell format E-21 STAT Statistisk display E-21 CONTRAST Justering av kontrast E-22 E-17

18 Bestemme innstillinger Payment: Rentes rente (CMPD) Modus, Amortiserings (AMRT) Modus Denne settingen spesifiserer betalingsdatoen. 1:Begin Start 2:End Slutt 1. Bruk for å velge Payment, og trykk. 2. Trykk (1:Begin) eller (2:End) for å velge det valget du ønsker. Du kan også bruke for å velge et alternativ, deretter trykker du på. Date Mode: Vanlig rente(smpl)modus, Dag beregning (DAYS) Modus, Obligasjon (BOND) Modus (bare FC-200V) Denne innstillingen spesifiserer antall dager i året. 1: dager 2: dager 1. Bruk for å velge Date Mode, og trykk. 2. Trykk (1:360) eller (2:365) for å velge ditt alternativ. Du kan også bruke for å velge et alternativ, deretter trykker du på..dn: Rentes rente (CMPD) Modus Denne innstillingen spesifiserer om enkel rente eller rentes rente skal benyttes for renteberegning av odde måneder. 1:CI 2:SI Rentes rente Enkel rente 1. Bruk for å velge dn, og trykk. E-18

19 2. Trykk (1:CI) eller (2:SI) for å velge ditt alternativ Du kan også bruke for å velge et alternativ, deretter trykker du på. Periods/Y: Obligasjon (BOND) Modus (bare FC-200V) Denne innstillingen spesifiserer om det er kupong betaling en gang i året (Annual) eller to ganger i året (Semi-Annual) 1:Annual 2:Semi 1. Bruk for å velge Periods/Y, og trykk. 2. Trykk (1:Annual) eller En kupongbetaling i året En kupongbetaling hver 6 måned (2:Semi) For å velge ditt alternativ. Du kan også bruke for å velge et alternativ, deretter trykker du på. Bond Date: Obligasjon (BOND) Modus (bare FC-200V) Denne innstillingen spesifiserer om det er betaling en dato (Date) eller om det er flere betalinger (Term) for obligasjons kalkuleringen. 1:Date 2:Term Dato Antall betalinger 1. Bruk for å velge Bond Date, og trykk. 2. Trykk (1:Date) eller (2:Term) For å velge ditt alternativ Du kan også bruke for å velge et alternativ, deretter trykker du på. E-19

20 Date Input: Dag/Dato kalkulerings (DAYS) Modus, Obligasjons (BOND) Modus (bare FC-200V) Denne innstillingen spesifiserer om måned,dag,år MDY) eller dag, måned, år (DMY) er gjeldende datoformat. 1:MDY måned, dag, år (Juni 1, 2006) 2:DMY dag, måned, år (1, Juni, 2006) 1. Bruk for å velge Date Input, og trykk.. 2. Trykk (1: MDY) eller (2:DMY) For å velge ditt alternativ Du kan også bruke for å velge et alternativ, deretter trykker du på. PRF/Ratio: Break-Even kalkulering (BEV) Break-Even sub-modus (BEVN) (bare FC-200V) Denne innstillingen spesifiserer bruk av profitt (PRF) eller profitt ratio (r%) for break-even punkt kalkuleringer. 1:PRF 2:r% Profitt Profitt ratio 1. Bruk for å velge PRF/ Ratio, og trykk. 2 Trykk (1:PRF) eller (2:r%) For å velge ditt alternativ B-Even: Break-Even punkt kalkulering (BEV) Break-Even Sub- modus (BEVN) (barefc-200v) Denne innstillingen spesifiserer bruk av enten salgskvantum (Quantity) eller salgs volum (Sales) for break-even punkt kalkuleringer. 1: Quantity Salgs kvantum 2: Sales Salgs volum E-20

21 1. Bruk for å velge B-Even, og trykk. 2 Trykk (1: Quantity) eller (2: Sales) For å velge ditt alternativ Du kan også bruke for å velge et alternativ, deretter trykker du på. Digit Sep.: Alle modus utenom STAT Mode og COMP Mode Denne innstillingen spesifiserer hvilket 3-digit deletegn som skal benyttes. Merk at 3-digit deletegnet ikke vises etter spesifisering av antall signifikante verdier når Sci er aktivert. 1:Superscript Superscript comma :Subscript Subscript comma 123,456 3:Off Separator off Bruk for å velge Digit Sep., deretter trykker du på. 2. Trykk (1:Superscript), (2:Subscript), eller (3:Off) For å velge ditt alternativ. Du kan også bruke for å velge et alternativ, deretter trykker du på. Angle: Alle modus Denne innstillingen spesifiserer hvilken vinkelenhet som er benyttet for trigonometriske funksjoner. 90 = radianer = 100 gradienter 2. 1:Deg 2:Rad 3:Gra Grader Radianer Gradienter 1. Bruk for å velge Angle, deretter trykker du på. E-21

22 2.Trykk (1: Deg), (2Rad), eller (3: Gra) For å velge ditt alternativ. Du kan også bruke for å velge et alternativ, deretter trykker du på. Fix: Alle modus Denne innstillingen spesifiserer antall desimaler til høyre for komma. Beregningsresultater er avrundet til spesifisert antall sifre før de vises på skjermen. Endringer i denne innstillingen sletter automatisk tidligere innstillinger satt for Sci og Norm. Spesifiser antall desimaler ved å sette en verdi i området mellom 0 (avrunde og deretter kutte brøkdeler av) til 9 (ni desimaler). 1. Bruk for å velge Fix, deretter trykker du på. 2. Sett en verdi mellom 0 og 9 for å spesifisere antall Eksempel: = (Fix 3) = (Fix 2) Sci: Alle modus Dette innstillingen spesifiserer antall signifikante verdier. Beregningsresultater er rundet av til spesifisert antall sifre før de vises Endringer i denne innstillingen sletter automatisk tidligere innstillinger satt for Fix og Norm. Du kan spesifisere et sted mellom 1. signifikant tall (ved å taste 1) til 10 signifikante (ved å taste 0) 1. Bruk for å velge Sci, deretter trykker du på 2. Tast en verdi mellom 0 og 9 for å spesifisere antall. Eksempel: 10 7 = (Sci 5) = (Sci 4) E-22

23 Norm: Alle modus Denne innstillingen angir området som bestemmer når visning av verdier endres til eksponentiell format Endringer i denne innstillingen sletter automatisk tidligere innstillinger satt for Fix og Sci. Norm1: 10 2 > x, x Norm2: 10 9 > x, x Eksempel: = (Norm1) = (Norm2) 1. Bruk for å velge Norm, deretter trykker du på. 2. Trykk (Norm1), eller (Norm2) For å velge ditt alternativ. STAT: Statistikk (STAT) Modus, Kontantstrøm (CASH) Modus Denne innstillingen kontrollerer om det er en frekvenskolonne (FREQ) inkludert i STAT Modus DataEditor. Kontantstrøms (CASH) Modus bruker den samme DataEditor som STAT Modus. Ved å slå på visning av frekvenskolonnen reduseres det maksimale antall dataelementer som kan være med i investeringsvurderingen. 1:On 2:Off Frekvens (FREQ) kolonne (på) Frekvens (FREQ) kolonne (av) 1. Bruk for å velge STAT, deretter trykker du på. 2. Trykk (1:On), eller (2:Off) For å velge ditt alternativ. Du kan også bruke for å velge et alternativ, Viktig! deretter trykker du på. Denne handlingen sletter alle DataEditor data. Merk at når data er slettet velger den setting som samsvarer med den gjeldende FREQ kolonne på skjerm. Ved å endre verdier slettes DataEditor data uansett. E-23

24 CONTRAST: Alle modus Denne innstillingen gjør deg i stand til å endre skjermens kontrast, lysere eller mørkere. 1. Bruk for å velge CONTRAST, deretter trykker du på. 2. Bruk og for å justere skjermens kontrast. 3. Trykk. Merk! På innstillingsskjermen, kan ikke markøren som er merket øverst til høyre på skjermen brukes. Initialisere Setup-skjermens innstillinger 1. (CLR) 2. Setup:EXE, deretter. 3. (Yes) 4. For å avbryte initialiseringen uten å utføre noe, trykk (Cancel) i stedet for (Yes). Kalkulatoren vil automatisk gå til COMP Modus etter initialisering av skjerminnstillinger. E-24

25 Inntasting av uttrykk og verdier. Inntasting av et kalkulasjonsutrykk ved bruk av standard format Kalkulatoren lar deg taste inn utregningene slik de er skrevet. Deretter trykker du tasten for å utføre. Kalkulatoren foretar automatiske prioriteringer for addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, og divisjon, funksjoner, og parenteser. Eksempel: 2 (5 + 4) 2 ( 3) = 2(5+4)- 2mn3 Inntasting av en funksjon med parenteser Når du taster inn en av funksjonene som er vist under, vil det automatisk bli satt inn en åpen parentes ((). Du må legge inn det ønskede utrykket og parentes slutt ( ) ). Eksempel: sin 30 = Noen mye brukte funksjoner kan også legges inn ved hjelp av en direkte tasteoperasjon. Eksempel: sin 30 =

26 Utelatelse av gangetegn Du kan utelate gangetegn (x) i følgende tilfeller. Foran en åpen parantes(j): 2 (5 + 4), etc. Foran en funksjon med parantes: 2 sin(30), 2 Foran et navn, konstant, eller tilfeldig tall: 20 A, 2 π, etc. (3), etc. Utelatelse av sluttparentes Du kan utelate en eller flere parenteser som kommer til slutt I kalkulasjonen og rett før skal trykkes. For nærmere detaljer om dette se Utelatelse av sluttparentes på side E-29. Visning av et langt uttrykk Displayet kan vise opp til 14 tegn. Når det 15. tegnet tastes inn flyttes utrykket til venstre. vises til venstre for utrykket, dette indikerer at tallet fortsetter til venstre for skjermen. Intastet utrykk: Vist i display: markør Når indikatoren vises, kan du klikke mot venstre for å vise den skjulte delen. Dette gjøres ved å trykke på. Dette medfører at indikatoren vises til høyre i utrykket. Du kan nå bruke tasten for å gå tilbake. Antall tegn som kan benyttes (Bytes) Du kan benytte opp til opptil 99 bytes med data for et enkelt utrykk. I utgangspunktet bruker hvert tastetrykk opptil en byte. En funksjon som krever to tasteoperasjoner (som L1 (sin)) krever også bare en byte

27 Normalt fremkommer markøren som en rett vertikal (I) eller horisontal (-) blinkende linje på displayet. Når det er 10 eller færre bytes igjen for dette utrykket, skifter markøren form til Ifor å la deg vite dette. Om I markøren kommer til syne, avslutt arbeidet på et passende sted og kalkuler resultatet. Hvert uttrykk i regneforløpsminnet (side E-33) kan inneholde opptil 76 byte med data. Opp til 89 byte data kan tildeles hver brukers ønsket hurtigtast (side E-94). Korreksjon av et utrykk Denne delen forklarer hvordan du kan rette et utrykk mens du legger det inn. Metoden avhenger om du skriver direkte eller om du overskriver et lagret utrykk. Om å skrive og overskrive Når du skriver direkte, vil tegnene flytte seg mot venstre for å lage plass til neste tegn. I overskrivingsmodus vil et nytt tegn erstatte det tegnet som hadde den plassen. Når markøren blinker som en vertikal linje (I) er direktemodus valgt. Markøren er en horisontal blinkende linje (-)når overskrivings modus er valgt Standardinnstillingen er satt til direktemodus. Du kan bytte mellom modus ved å trykke på LP (INS). Endre tegnet eller funksjonen du akkurat tastet Eksempel: For å rette utrykket slik et det blir E-25

28 Slette et tegn eller en funksjon Eksempel: For å rette utrykket slik at det blir Direkte modus: Overskrivings modus: Korrigering av en utregning Eksempel: For å rette cos(60) slik at det blir sin(60) Direkte modus: Overskrivings modus: E-26

29 Tilføre data til en kalkulasjon Her må du alltid bruke direkte modus. Bruk eller for å flytte markøren til der du ønsker å utføre endringen. Tast inn endringen. Vis hvor en feil er lokalisert Hvis en feilmelding (som Math ERROR eller Syntax ERROR ) vises på skjermen når du trykker l, trykk e eller.. Du vil da se den delen av kalkulasjonen der feilen oppstod, med markøren plassert ved feilen. Du kan nå utføre de nødvendige korrigeringer. Eksempel: Når du skrev = ved en feil i stedet for = Direkte modus: Trykk eller Dette forårsaker feilen. Du kan også gå ut av skjermbildet ved å trykke kalkulasjonen. som fjerner E-27

30 Grunnleggende kalkulasjoner Denne delen forklarer hvordan du utfører aritmetiske og presentkalkuleringer. Alle utregningene er utført i COMP modus Aritmetiske kalkuleringer Bruk+,-,m og M tastene for å utføre aritmetiske kalkulasjoner. Eksempel: = 36 Kalkulatoren avgjør automatisk prioriteringsrekefølge. Husk derfor å bruke parentes der det er nødvendig. For mer informasjon, se Prioritert kalkulasjons rekkefølge på side E-134. Antall desimaler og signifikante siffer Du kan spesifisere antall desimaler og antall signifikante verdier i kalkulasjonsresultatet. Eksempel: 1 6 = Standard innstilling (Norm1) 3 desimaler (Fix3) 3 signifikante verdier (Sci3) For mer informasjon, se Konfigurering av innstillinger på side E-16. E-28

31 Utelatelse av avsluttende parentes Du kan utelate avsluttende parentes ( ) ) umiddelbart før du trykker på l tasten i slutten av kalkulasjonen. Eksempel: (2 + 3) (4 1) =15 Prosent kalkulering Eksempel 1: 2% = 0.02 Eksempel 2: % = 30 Eksempel 3: Hvor mange prosent er 660 av 880. Eksempel 4: Å øke 2500 med 15%. E-29

32 Eksempel 5: Å g i 25% avslag fra 3500 Eksempel 6: Å gi 20% avslag fra summen av 168, 98 og 734. Eksempel 7: Hvis 300 gram tilsettes til en prøve som opprinnelig veide 500 gram, hvor stor er den prosentvise økning i vekt? Eksempel 8: Hva er den prosentvise endringen når et tall økes fra 40 til 46? Hva om tallet endres til 48? Direkte Modus: E-30

33 Eksempel 9: For å beregne salgspris og fortjeneste når kjøpesummen er kr og marginen til salgspris er satt til 25%. Eksempel 10: For å beregne tilbudspris og tap når kjøpesummen er kr og tapet er 4%. E-31

34 Bruk av flere uttrykk i en kalkulasjon. Du kan bruke kolontegnet (:) for å knytte to eller flere utrykk sammen og kjøre dem som en sekvens fra venstre til høyre ved å trykke l. Eksempel: For å lage et sammensatt utrykk som utfører følgende to utregninger: og 3 3 Direkte Modus: Disp indikerer at dette er et mellomliggende resultat av et flerleddet uttrykk. E-32

35 Bruk av kalkulasjonshistorikk, minne og reprise Kalkulasjonshistorikken beholder et register av hver beregning eller uttrykk du taster inn og utfører og dens resultat. Du kan kun bruke kalkulasjonsminnet i COMP Modus. Hente frem innhold fra kalkulasjonsminnet Trykk for å gå baklengs igjennom kalkulasjonsminnet. Kalkulasjonsminnet viser både kalkuleringer og resultat.. Eksempel: Merk at innholdet i regneforløpsminnet slettes når du slår av kalkulatoren, trykker på tasten, bytter til en annen modus, eller utfører operasjoner under "Starte Kalkulator" (side E-3) eller "Initialiserer Setupskjermbildet" (siden E-22). Kalkulasjonsminnet er begrenset. Når beregningen du utfører fører til at kalkulasjonsminnet blir fullt, vil den eldste beregningen bli slettet automatisk for å gjøre plass til den nye beregningskalkulasjonen. E-33

36 Reprise funksjon Når kalkulasjonsresultatet vises i displayet kan du benytte!eller $ for å redigere uttrykket du benyttet i den foregående kalkulasjon. Eksempel: = = 4.9 E-34

37 Bruk av kalkulatorminne. Minne type Besvarelses Minne Uavhengig Minne Beskrivelse Lagrer svaret på den siste kalkulasjonen. Kalkulasjonsresultatet kan bli lagt til eller trukket fra det uavhengige minnet. Indikatoren M i displayet indikerer at der er data lagret i minnet. Variabler De seks variablene markert A, B, C, D, X, og Y kan benyttes til lagring av individuelle verdier. VARS Følgende er betegnelser på finansielle bergeningsvariabler: n,i%, PV, PMT, FV, P/Y, C/Y, PM1, PM2, Dys. Denne delen benytter COMP Modus for å demonstrere hvordan minne funksjonen kan benyttes. Svarminne (Ans) Oversikt over svarminne Minneinnholdet blir oppdatert hver gang du utfører en beregning ved hjelp av en av følgende taster: Minnet har en kapasitet på opptil 15 tegn. Minneinnholdet endres ikke hvis det oppstår en feil i løpet av den pågående beregningen. Innhold i minne lagres selv om du trykker du på tasten, endrer kalkulasjons modus, eller slår av kalkulatoren. Når flere resultater oppnås (i polarkoordinat beregninger, når "ALL:Solve " er valgt i vanlig rente Modus, etc.), er resultatet som vises på toppen av skjermen det som er lagret i svarminnet. E-35

38 Bruk av svarminnet for å utføre en rekke beregninger Eksempel: For å dele resultatet av 3 4 med 30 Med den ovennevnte prosedyren, må du utføre den andre beregningen umiddelbart etter den første. Hvis du trenger svarminnets innhold etter å ha trykket C, trykker du på M tasten. Legge inn svarsinnehold inn i et nytt utrykk Eksempel: Til å utføre beregningene vist nedenfor: E-36

39 Uavhengig minne (M) Du kan legge beregningsresultater til eller trekke resultater fra uavhengig minne. "M" vises på displayet når det uavhengige minnet inneholder en verdi. Oversikt over uavhengige minne Dette er et sammendrag av de ulike operasjonene som kan foretas med uavhengig minne. For å gjøre: Legg den viste verdien eller resultatet av uttrykket til uavhengige minnet. Trekk fra den viste verdien eller resultatet av uttrykket fra uavhengig minne Tilbakekalle nåværende uavhengige minneinnhold Tildele en bestemt verdi eller resultatet av uttrykket til uavhengige minnet Utfør denne taste kombinasjonen: m qm (M ) Qm (eksempel) 2. qj (STO) 3. M: (ER),deretterl E l (Ja) Du kan også lagre økonomiske beregningsverdier i det uavhengige minnet. Eksempel: I SMPL Modus, kan du lagre verdien av SI i det uavhengige minnet. (M) 1. Benytt SMPL Modus for kalkulering av enkel rente (SI). Se side E-42 og E-43 for mer informasjon. 2. qj (STO) 3. SI (ER), deretter l 4. M: ( ER), deretter l 5. l (Ja) En rekke tegn (#) ved siden av den uavhengige minnevariabel indikerer at den allerede inneholder data. Nye trinn vil erstatte alle eksisterende data med nye data.

40 "M"-indikatoren vises øverst til venstre på skjermen når det er en annen verdi enn null lagret i det uavhengige minnet. Innholdet i det uavhengige i minnet bevares selv om du trykker på C -knappen, endrer beregningsmodus eller slår av kalkulatoren Eksempler på beregninger ved bruk av uavhengig minne. Hvis indikatoren "M" vises på skjermen, må du utføre prosedyren under "Tømming av uavhengig minne" før du utfører dette eksemplet. Eksempel: = m 53 6 = 47 53p6m ) 45 2 = 90 45O2qm(M ) 99 3 = 33 99P3m (Totalt) 22 Qm (M) l Tømming av uavhengig minne qj (STO) 3. M: (ER), deretter l 4. l (Ja) Dette tømmer uavhengig minne og gjør at "M" indikatoren forsvinner fra displayet. Variabler (A, B, C, D, X, Y) Oversikt over variabler Du kan tilordne en bestemt verdi eller et beregnings resultat til en variabel. Eksempel: Å tildele resultatet av til variabel A qj (STO) 3. A: (ER), deretter l. 4. l (Ja) E-38

41 Bruk følgende fremgangsmåte når du ønsker å kontrollere innholdet av en variabel. Eksempel: Slik tilbakekaller du innholdet i variabel A Følgende viser hvordan du kan inkludere variabler inne i et uttrykk. Eksempel: Hvis du vil multiplisere innholdet av variabel A med innholdet i variabel B Du kan også tildele en økonomisk beregning verdi til en variabel. Eksempel: I CMPD Modus, tildel verdien fra PMT til variabel "A". 1. CMPD modus: PMT (ER). 2. qj (STO) 3. A: (ER), deretter l. 4. l (Ja) Et nummertegn (#) ved siden av en variabel indikerer at det allerede er data som tilordnes variabelen. Utførelse av følgende trinn vil erstatte alle eksisterende data med nye data. Innholdet bevares selv om du trykker på C-knappen, endrer beregnings modus eller slår av kalkulatoren. Eksempel: = E-39

42 9. Økonomiske beregningsvariabler (VARS) Følgende er navnene på de finansielle beregninger variabler (VARS): n, I%, PV, PMT, FV, P/Y, C/Y, PM1, PM2, Dys. De finansielle beregningsvariablene blir brukt i økonomiske beregninger for å lagre verdier. Se avsnittene som beskriver de forskjellige modusene for informasjon om hvilke variabler brukes i hver modus. I COMP Modus, benyttes de ovennevnte variabler som aritmetisk variable, og er referert til som sådan i det kapittelet som forklarer COMP. For å velge økonomisk beregningsvariabel i COMP-modus 1. Trykk 2. På menyen som vises, bruk ER for å flytte uthevingen til den variabelen som du vil velge, og trykk deretter på l. For å fjerne innholdet i kun VARS minnet. 1. Wq9 (CLR) 2. VARS:EXE (ER), deretter l. 3. l (Ja) 4. C For å avbryte operasjonen uten å gjøre noen endringer, trykk (avbryt) i stedet for l (Ja) VARS Minne, standard verdier P/Y, C/Y... 1 n, I%, PV, PMT, FV, PM1, PM2, Dys E-40

43 Tømme minneinnhold Bruk følgende fremgangsmåte for å fjerne innholdet i Svarminnet, uavhengig minne, og alle variablene. Denne prosedyren tømmer ikke VARS minnet. Se " For å fjerne innholdet i kun VARS minnet " for mer informasjon. 1. Wq9 (CLR) 2. Memory:EXE (ER), trykk l. 3. l (Ja) 4. C For å avbryte operasjonen uten å gjøre noen endringer, trykk (avbryt) i stedet for l (Ja) E-41

44 Finansiell kalkulasjon Enkel rentemodus Enkel rentemodus (SMPL) lar deg beregne rentebeløpet og / eller enkel fremtidig verdi (nåverdi og rentebeløp). Bruke SMPL Modus Trykk for å bruke SMPL Modus. Setting av verdier No. Display Navn Verdier brukt i eksempler Set* Dager i året (Dato modus) 365 Dys Antall terminer (Antall dager) 120 Årlig rente 5% PV Principal (Nåverdi) * For informasjon om hvordan du angir dato-modus, kan du se «Dato Modus" element under "Konfigurering av innstillinger" på side E-16. Grunnleggende SMPL Modus prosedyrer Eksempel 1: For å beregne rentebeløpet (SI), og den enkle fremtidige verdi (SFV) 1. Sett verdier for fra tabellen over For dette eksempelet skal du benytte ER for å velge og deretter l. Set:, Trykk 2for å velge 365. Bruk ER for å velge Dys, tast inn 120, og trykk på l Bruk ER for å velge l. Bruk ER for å velge, tast inn 5, og trykk på PV, tast inn 10000, trykk l E-42

45 2. Velg verdien du ønsker å kalkulere. I dette eksempelet, bruk ER for å velge ALL: Solve. 3. Trykk for å utføre kalkulasjonen. Ved å trykke på tasten returnerer du til input skjermen. For å løse for de elementer som har Solve spesifisert (som ALL:Solve ), kan du trykke l i stedet for. Andre SMPL Modus kalkulasjoner Eksempel 2: For å regne ut beløp med enkel renteregning (SI) I steg 2 i standard prosedyren (Eksempel 1), velg SI:Solve. Eksempel 3: For å bare beregne den fremtidig verdi (SFV) I steg 2 i standard prosedyren (Eksempel 1), velg SFV:Solve. E-43

46 SMPL Modus for Finansielle kalkulasjoner -Variabler (VARS) Variablene Dys,, og PV er brukt i SMPL Modus. Verdiene i SMPL v Modus beholdes selv om du bytter til et annet modus. Merk imidlertid at SMPL Modus variabler også brukes i andre modus, så dette medfører at en input eller beregning av en operasjon kan endre verdiene tilordnet dem. Selv om SMPL Mode variabler er finansielle beregninger variabler, er de også brukt av aritmetiske og funksjons operasjoner i COMP-modus. Kalkulasjons Formler SI : Enkel rente Dys : Antall terminer PV : Nåverdi I % : rente (årlig) SFV : framtidig verdi pluss renter Renters Rente Modus Rentes rente modus (CMPD) lar deg kalkulere alle de følgende verdier ved å taste inn 4 verdier: antall betalinger, rente, nåverdi, terminbeløp, og fremtidig verdi (nåverdi og renter, eller det endelige betalingsbeløpet). Bruk av CMPD Modus Trykk for å åpne CMPD Modus. E-44 E

47 Setting av Verdier No. Skjerm Navn Verdier fra eksemplene Set* 1 Betalingsperiode (Betaling) End n Antall betalinger 48 Rente 4% PV v Nåverdi (Principal) 1,000 PMT Betalingsbeløp 300 FV P/Y Fremtidig verdi (Nåverdi og renter, eller fremtidig betalingsbeløp) Antall årlige betalinger (PMT) C/Y* 2 Antall årlige forrentninger 12 * 1 For informasjon om angivelse av utbetalingsperiode, se "Betaling" element under "Konfigurasjon av innstillinger" på side E-16. Ved beregninger av rentes rente, kan du også bruke rentes rente-modus (dn) innstillingen på Setupskjermbildet for renteberegning av odde (delvise) måneder. Se forklaringen av rentes rente-modus (dn) (side E-16) for mer informasjon. * 2 Angi 2 for halvårlige rentes rente, eller 12 for månedlige rentes rente. For informasjon vedrørende spesifisering av betalingsperiode, se Betaling i avsnittet Konfigurasjons innstillinger på side E-16. Merknad Etter spesifisering av betalingsperiode (Betaling) o g setting av verdier for Antall årlig betalinger (P/Y) og A antall årlige forrentninger, kan du kalkulere alle de følgende verdier ved å ha verdier for de andre 4: Antall betalinger, Rente, Nåverdi, Betalingsbeløp, Fremtidig verdi (nåverdi og rente, eller endelig betalingsbeløp). Innlegging av penger, utbetalt som negative verdier, bruk ztasten for å legge til minustegnet. E-45 E

48 Grunnleggende CMPD Modus Prosedyrer Eksempel 1: For å kalkulere fremtidig verdi (FV) på en investering på et kjøretøy hvor en betaler en årlig rente på 4%, med egenkapital på kr og månedlige innbetalinger på kr Legg inn de ønskede verdiene i Setting Values tabellen (side E-45). I dette eksempelet, bruk ER og velg. Set:, trykk deretter på l Trykk 2 for å finne End. Bruk ER for å velge "n, tast inn 48, og trykk på l. Bruk ER og velg, tast inn 4, og trykk l. Bruk ER og velg PV, tast inn 1000, og trykkl. Bryk ER og velg PMT, tast inn 300, og trykk l. Bruk ER og velg P/Y, tast inn 12, og trykk l. Bruk ER og velg C/Y, tast inn 12, og trykk l. Forhåndsregler før inntasting Før spesifisering av antall måneder der antall måneder består av delvise måneder. Se Kalkulering av måneder der en delvis måned er inkludert (side E-47). Sett penger betalt som negative verdier ved å benytte z tasten for å legge inn minustegn. 2. Legg inn verdien du ønsker å kalkulere. I dette eksempelet, bruk ER for å velge FV. E-46

49 3. Trykk for å utføre kalkulasjonen. Beregning av antall betalinger (n), Rente (I%), Nåverdi (Principal: PV), og Betalingsbeløp (PMT) Bruk den samme prosedyren som vist under Eksempel 1 (page E-46), ved å bytte ut de ønskede verdiene. Kalkuleringa av antall måneder når det er inkludert en delvis måned. Dette eksempelet viser hvordan du kalkulerer antall måneder. (Antall dager/totalt antall dager i måneden.) for antall betalinger (n) når en delvis måned er inkludert. Eksempel 1: Når betalingsperioden er 16 måneder og 20 dager. Når P/Y=12, kan n ses på som betalingsperioden. (number of months). 1. Bruk ER og velg n. 2. Sett inn divisjonsutrykket som deler antall dager i den delvise måneden, (20 i dette eksempelet) med antall dager i måneden. Vi går i dette eksempelet ut fra 30 dager i måneden. 3. Legg til antall fulle måneder. (16 i dette eksempelet). 4. Trykk l. Merk Når n inkluderer en delvis måned, vil kalkulatoren gå ut fra at denne alltid kommer først. E-47

50 Valg av renteberegning for en periode som har delvise måneder Du kan benytte rentes rente eller enkel renteberegning for en periode med en delvis måned. Før du utfører en slik utregning må du sette renteform i innstillinger (page E-16) for å velge mellom rentes rente eller enkel rente for -dn innstillingen. CMPD Modus Finans Kalkulasjons Variabler (VARS) Variablene n,, PV, PMT, FV, P/Y, og C/Y er brukt i CMPD Modus. v Verdiene i CMPD Modus variablene beholdes selv om du bytter til annet modus. Merk, MPD Modus variabler brukes også av andre modus, endring av variable kan derfor påvirke andre kalkuleringer. Selv om CMPD Modus variabler er finansielle kalkulasjons variable er de også brukt av aritmetiske og funksjonsoperasjoner i COMP Modus. Kalkulasjons Formler PV, PMT, FV, n E-48

51 I % i (effektiv rente) i (effektiv rente) blir kalkulert ved hjelp av Newton's Method. γ PV + α PMT + β FV = 0 Til I % fra i (effektiv rente) E-49

52 n : Antall {{ betalinger I % I % : = Rente PV : Nåverdi (1 + i (Principal) ) PMT : Betalingsbeløp FV : Fremtidig verdi (PV + I, eller Total betalingsmengde) P/Y : Antall årlige betalinger (PMT) C/Y : Antall årlige forrentninger Merk Denne kalkulatoren benytter Newton`s metode når den utfører rente kalkuleringer ( ), Denne metoden gir omtrentlige verdier med en v presisjon som kan bli påvirket av forskjellige beregningsforhold. På grunn av dette, bør resultatene gitt av denne kalkulatoren etterprøves eller en bør ha avviks-mulighetene i bakhodet når resultatet evalueres. Når du benytter Eog R for å velge hva som skal kalkuleres, vil = endres til. Du kan utføre en beregning ved å legge inn ønskede verdier for de andre elementene, og deretter trykke på. tasten. Utførelsen av kalkulasjonen medfører at endres tilbake til =. Kontantstrømmodus Kontantstrømmodus (CASH) beregner summen av inntekter og utgifter over en fast periode, og deretter bruker den diskontert kontantstrøm (DCF) til å utføre en investeringsvurdering. Følgende fire elementene blir benyttet. NPV : Nåverdien IRR : Internrente PBP : Tilbakebetalingsperiode* NFV : Fremtidig verdi * Tilbakebetalingsperioden (PBP) kan også bli kalt diskontert tilbakebetalingsperiode (DPP). Når den årlige renten ( ) er null, blir PBP kalt enkel tilbakebetalingsperiode v (SPP). E-50 E

53 Bruk av kontantstrømmodus Trykk for å starte kontantstrømmodus. Verdiskjerm Et kontantstrømdiagram som det vist under kan hjelpe å visualisere bevegelsen av midlene I denne grafen er det opprinnelige investeringsbeløpet representert ved CF0. Kontantstrømmen ett år senere vises med CF1, to år senere med CF2 og så videre. Setting av verdier No. Skjerm v Navn Verdier i eksempelet Årlig rente 3% Inn og utbetalinger Periode Inn/Ut-Betaling Verdier i eksempelet CF0 Betaling kr CF1 Betaling kr.1000 CF2 Utbetaling kr.4500 CF3 Utbetaling kr.5000 CF4 Utbetaling kr.4000 Penger satt inn som en investering, noteres som en negativ verdi ved hjelp av ztegnet. E-51

54 Grunnleggende CASH Modus Prosedyre Eksempel 1: For å kalkulere nåverdi (NPV) 1. Sett inn årlig rente ( ), og deretter inn og utbetalingene som vist v på side E-51. Bruk ER og velg, tast inn 3, og v deretter l. Bruk ER og velg Csh =D.Editor x, og trykk l. Dette viser «DataEditor». Bare x-kolonnen er benyttet for kalkulasjon. Ingen av verdiene i y-kolonnen eller FREQ- kolonnen blir benyttet. Merk. STAT editoren og D.Editor x i CASH Modus benytter samme dataområde for å lagre data l (CF0) Innbetalte penger skal noteres som negativ verdi, bruk z tasten for å sette inn minustegnet l (CF1) 4500 l (CF2) 5000 l (CF3) 4000 l (CF4) 2. Tast l for å returnere til verdiskjermen. 3. Velg verdien du ønsker å kalkulere. I dette eksempelet, bruk ER og velg NPV: Solve. 4. Trykk for å utføre kalkulasjonen. Ved å trykke tasten returnerer du til verdiskjermen. E-52

55 Andre CASH Modus kalkulasjoner Eksempel 2: Å kalkulere internrenten (IRR) I steg 3 i basis prosedyren (Eksempel 1), velg IRR:Solve. The IRR beregningsresultatet er tildelt finansiell variabel (VARS). Eksempel v 3: Kalkulering av tilbakebetalingsperioden (PBP) I steg 3 i basis prosedyren (Eksempel 1), velg PBP:Solve. Eksempel 4: For å kalkulere fremtidig verdi (NFV) I steg 3 i basis prosedyren (Eksempel 1), velg NFV: Solve. Maksimum antall DataEditor elementer Maksimum antall DataEditor elementer Variabelen er benyttet i CASH Modus. Verdien av v CASH Mode variabel beholdes selv om du bytter til en annen modus. Vær imidlertid oppmerksom på at brukes også av andre moduser. Utføres en inndata v eller beregningsoperasjon kan det endre verdien tildelt. E-53 DataEditor skjerm 80 X 40 X, Y or X, FREQ 26 X, Y, FREQ Bare x-kolonnen er benyttet for kalkulasjon. Ingen av verdiene i y-kolonnen eller FREQ- kolonnen blir brukt. Normalt, Vil det være mulig å sette inn opp til 80 data enheter i DataEditor. For å maksimere antall enheter som kan settes, benytt STAT Modus, og velg 1-VAR, på setup skjermen setter du valget «STAT» til «off» (page E-21). Verdier du setter mens "1-VAR" er valgt slettes når "2- VAR" er valgt i STAT-modus. Motsatt, verdier du setter inn mens "2-VAR" er valgt slettes når "1-VAR" er valgt i STATmodus. CASH Modus Finansielle kalkulasjonsvariabler (VARS)

56 Selv om er en finansiell kalkulasjonsvariabel blir den også brukt v til aritmetiske operasjoner i COMP modus. Kalkulasjonsformler I denne formelen, NPV = 0, og verdien av IRR er ekvivalent til i 100. Det bør imidlertid bemerkes at ørsmå verdier har en tendens til å hope seg opp i løpet av de påfølgende beregninger utføres automatisk av kalkulatoren, slik at NPV faktisk aldri når nøyaktig null. IRR blir mer nøyaktig jo nærmere NPV kommer null. E-54

57 Amortiseringsmodus Amortiserings (AMRT) Modus lar deg beregne viktigste balanse, rentedelene og den viktigste delen av månedlige utbetalinger, samt renter og hovedstol betalt til dags dato. BAL : Hovedstolbalanse ved gjennomføring av betaling PM2 : Rentedelen av betaling PM1 INT PRN : Hovedstol del av betalingen PM1 ΣINT : Totalt betalte renter fra betaling PM1 til betaling PM2 ΣPRN : Samlet hovedstol betalt fra betaling PM1 til betaling PM2 Bruk av AMRT Modus Trykk for å starte AMRT Modus. a : Rentedelen av betaling PM1 (INT) b : Hovedstol del av betalingen PM1 (PRN) c : Hovedstolbalanse ved gjennomføring av betaling PM2 (BAL) E-55

58 d : Samlet hovedstol betalt fra betaling PM1 til betaling PM2 (ΣPRN) e : Totalt betalte renter fra betaling PM1 til betaling PM2 (ΣINT) Setting av verdier No. Skjerm Navn Verdier fra Eksempler Set* 1 Betalingsperiode (Payment) End PM1 PM2* 2 Betaling PM1 (Antall betalinger) Betaling PM2 (Antall betalinger) n* 3 Antall betalinger (Antall måneder) Årlig rente (Annual) 2% v PV Nåverdi PMT Betalingsbeløp 920 FV* 3 P/Y C/Y* 4 Fremtidig verdi etter siste betaling (Future Value) Antall årlige betalinger (PMT) Antall årlige forrentninger (Compoundings) E-56

59 * 1 For informasjon om angivelse av betalingsperioden, se "Betalingselement" under "Konfigurere innstillinger" på side E-16. * 2 Kontroller at betalingen du angir for PM2 kommer etter betalingen du angir for PM1. * 3 Denne variabelen brukes av andre modi. Verdien som først kommer opp kan være en verdi som var lagt inn eller beregnet i en annet modus. * 4 Angi 2 for halvårlige rentes rente, eller 12 for månedlig rentes rente. Inngangspenger utbetalt som en negativ verdi, ved hjelp av z tasten for å taste inn minustegnet. Grunnleggende AMRT Modus Prosedyre Eksempel 1: For å kalkulere hovedstolens balanse (BAL) etter betaling Sett inn verdier for i tabellen på verdiskjermen (side E-56). I dette eksempelet bruker vi ER velg trykkl. Set:, Trykk 2 velg End. Bruk ER velg PM1, tast inn 15, trykk l Bruk ER velg PM2, tast inn 28, trykkl. Bruk ER velg, tast inn 2, trykk l. Bruk ER velg v PV, tast inn , trykk l. Bruk ER velg PMT, tast inn 920, trykkl. Bruk ER velg P/Y, tast inn 12, trykk l. Bruk ER velg C/Y, tast inn 12, trykk l. E-57

60 2. Velg verdien du ønsker å kalkulere. I dette eksempelet bruker vi ER og velg BAL: Solve. 3. Trykk for å utføre kalkulasjonen. Ved å trykke returnerer du til verdiskjermen. Andre AMRT Modus Kalkulasjoner Eksempel 2: For å beregne rentebeløpet (INT) inkludert i betalingen 15 (PM1) I steg 2 i basis prosedyren (Eksempel 1), velg INT:Solve. Eksempel 3: For å beregne hovedstol (PRN) inkludert i betalingen 15 (PM1) I steg 2 i basis prosedyren (Eksempel 1), velg PRN:Solve. Eksempel 4: For å beregne renter totalt innbetalt (ΣINT) fra betaling 15 (PM1) til betaling 28 (PM2) I steg 2 i basis prosedyren (Eksempel 1), velg ΣINT:Solve. Eksempel 5: For å beregne total hovedstol betalt (ΣPRN) fra betaling 15 (PM1) til betaling 28 (PM2) I steg 2 i basis prosedyren (Eksempel 1), velg ΣPRN:Solve. AMRT Modus Finansielle Kalkulasjons Variabler (VARS) Variablene PM1, PM2, n,, PV, PMT, FV, P/Y, and C/Y er benyttet i AMRT Modus. v Verdiene i AMRT modus variabler beholdes selv om du bytter til en annen modus. Vær imidlertid oppmerksom på at AMRT modus variabler er også brukt av andre moduser, dersom en utfører en inndata eller beregnings operasjon kan endre verdiene tilordnet dem. Selv AMRT modus variabler er finansielle beregnings variabler, blir de også brukt av aritmetiske beregninger og funksjonsoperasjoner i COMP-modus. E-58

61 Kalkulasjons Formler a: Rentedelen av betaling PM1 (INT) INTPM1 = I BALPM1 1 i I (PMT sign) b: Hovedstol del av betalingen PM1 (PRN) PRNPM1 = PMT + BALPM1 1 i c: Hovedstolbalanse ved gjennomføring av betaling PM2 (BAL) BALPM2 = BALPM2 1 + PRNPM2 d: Samlet hovedstol betalt fra betaling PM1 til betaling PM2 (ΣPRN) PM2 Σ PM1 Σ PRN = PRNPM1 + PRNPM PRNPM2 e: Totalt betalte renter fra betaling PM1 til betaling PM2 (ΣINT) a + b = en tilbakebetaling (PMT) PM2 INT = INTPM1 + INTPM INTPM2 PM1 BAL0 = PV... Betaling: Slutt (Setup Skjerm) INT1 = 0, PRN1 = PMT... Betaling: Start (Setup Skjerm) Omregning mellom nominell rente og Effektiv rente Den nominelle renten (I% verdi innskrevet av bruker) regnes om til effektiv rente (I% ') for avdrag på lån der antall årlige utbetalinger er forskjellig fra antall årlige forrentninger. Følgende beregning utføres etter omregning fra nominell rente til effektiv rente, og resultatet brukes i alle etterfølgende beregninger i = I%' 100 Konverterings modus Konverteringsmodus (CNVR) lar deg konvertere mellom nominell rente (APR) og effektiv rente (EFF). E-59

62 Bruk av CNVR Modus Trykk for å starte CNVR Modus. Verdiskjerm Sette verdier No. Skjerm Navn n Antall årlige forrentninger Verdier fra eksempler 6 v Årlig rente (Annual) 3% Grunnleggende CNVR Modus Prosedyrer Eksempel 1: Å konvertere en nominell rente (APR) til en effektiv rente (EFF) 1. Sett antall årlige forrentninger (n) og rente ( ) fra tabellen i verdiskjemaet over. v I dette eksempelet,bruk ER velg n, tast inn 6, trykk l. Bruk ER velg, tast inn 3, trykkl. v 2. Velg den verdien du ønsker å kalkulere. I dette eksempelet, bruk ER og velg EFF: Solve. 3. Trykk og for å utføre kalkulasjonen. Ved å trykke på tasten returnerer du til verdiskjermen E-60

63 Andre CNVR Modus Kalkulasjoner Eksempel 2: For å konvertere en effektiv rente (EFF) til en nominell rente (APR) I steg 2 i grunnleggende prosedyre (Eksempel 1), velg APR: Solve. CNVR Modus, Finansielle kalkulasjonsvariabler (VARS) Variablene n og er benyttet i CNVR Mode. En verdi blir tildelt v når du utfører en EFF eller APR beregningen i CNVR v Modus. Verdiene fra CNVR modus variabler beholdes selv om du bytter til annet modus. Vær imidlertid oppmerksom på at CNVR modus variabler også er brukt av andre modus, så om en utfører inndata- eller en beregningsoperasjon kan dette endre verdiene tilordnet dem. Selv om CNVR modus variabler er finansielle beregnings variabler, blir de også brukt av aritmetiske beregninger og funksjonsoperasjoner i COMP-modus. Kalkulasjons Formler APR : nominell rente (%) EFF : effektiv rente (%) n : antall forrentninger Kostnad / Salg / Margin Modus Kostnad / Salg / Margin (COST) Modus lar deg beregne kostnader, salgspris eller fortjenestemargin etter inntasting av de to andre verdier. Du kan legge inn kostnader og salgspris, for eksempel, og beregne margin. E-61

64 Starte COST Modus Trykk for å starte COST Modus. Verdiskjerm Sette verdier No. Skjerm Navn Verdier i eksempler CST Kostnad 40 SEL Salgspris 100 MRG Margin 60% Grunnleggende COST Modus Prosedyre Eksempel 1: For å kalkulere marginen (MRG) 1. Sett inn kostnad (CST) og salgspris (SEL) med verdier fra tabellen over. For dette eksempelet, bruk ER velg CST, sett inn 40, og deretterl. Bruk ER velg SEL, sett inn 100, trykk l. 2. Velg verdien du ønsker å kalkulere. For dette eksempelet, bruker velg MRG. 3. Trykk for å utføre kalkulasjonen. E-62

65 Andre COST Modus kalkulasjoner Eksempel 2: For å kalkulere kostnaden basert på margin og salgspris. 1. Sett inn margin (MRG) og salgspris (SEL) med verdier fra steg 1 i grunnleggende prosedyrer (Eksempel 1). 2. Velg CST i steg 2. Eksempel 3: For å kalkulere salgsprisen (SEL) basert på margin og kostnad 1. Sett inn marginen (MRG) og kostnaden (CST) med verdier fra steg 1 i grunnleggende prosedyrer (Eksempel 1). 2. Velg SEL i steg 2. COST Modus, Finansielle kalkulasjons- Variabler (VARS) Variablene CST, SEL, og MRG er benyttet i COST Modus. Disse variablene blir brukt i COST-modus, og deres verdier beholdes selv om du bytter til en annen modus. Kalkulasjons Formler CST : kostnad SEL : salgspris MRG : margin E-63

66 Dag Kalkulasjons Modus Dags kalkulasjons (DAYS) Modus lar deg beregne antall dager fra ett tidspunkt til et annet, den dato som faller på et bestemt antall dager etter en startdato, og datoen som faller på et bestemt antall av data før en sluttdato. Startdato (d1) og slutt dato (d2) kalkulasjoner er mulig innenfor området 1.Januar,1901 til 31.Desember, Starte DAYS Modus Trykk DAYS Modus. for å starte Verdiskjerm Sette verdier No. Skjerm Set* 1 Navn Dager i året (Date Mode) Verdier i Eksemplene 365 d1* 2 Startdato (Month, Day, Year) d2* 2 Sluttdato (Month, Day, Year) (November 5, 2004) (April 27, 2005) Dys Antall dager (Duration) 173 * 1 For informasjon om hvordan du angir datomodus, kan du se «Date Mode" element under "Konfigurere innstillinger" på side E-16. Følgende regler gjelder når en 360-dagers år er angitt. Når startdatoen (d1) er den 31. i en måned, blir beregningen utført ved hjelp av den 30. i samme måned. Når sluttdatoen (d2) er den 31. i en måned, blir beregningen utført ved hjelp av første i påfølgende måned. * 2 Du må skrive inn to sifre for måneden og dag. Dette betyr at du bør inkludere en ledende null for verdier fra 1 til 9 (01, 02, osv.). E-64

67 Merk Du kan spesifisere enten måned, dag, år (MDY) eller dag, måned, år (DMY) som datoen input format. Se «Date Input"-innstillingen under "Konfigurasjon Innstillinger" (side E-16). Etter at du har spesifisert dager i året (Date Mode) i dags kalkulasjonsmodus, kan beregne en hvilken som helst en av de følgende tre verdier ved å legge inn verdier for de andre to: Startdato (d1), Sluttdato (d2), og Antall dager (Dys). Grunnleggende DAYS Modus Prosedyre Eksempel 1: For å beregne antall dager mellom to datoer 1. Sett verdier fra verdiskjemaet (page E-64). For dette eksempelet bruk ER velg og trykk l. Set:, Trykk 2 velg 365. Bruk ER velg d1, tast inn , og trykkl. Bruk ER velg d2, tast inn , og trykkl. 2. Velg verdien du ønsker å kalkulere. For dette eksempelet bruk ER velg Dys. 3. Trykk for å utføre kalkulasjonen. E-65

68 Andre DAYS Modus Kalkulasjoner Merk I Eksempel 2 og Eksempel 3, benytt setup skjermen for å endre Dato Modus innstillingene til 365. Kalkulasjons resultatene d1 and d2 blir ikke lagret i svarminnet. Eksempel 2: For å kalkulere datoen som faller om et spesifikt antall dager (Dys) etter en startdato (d1) 1. I steg 1 i den grunnleggende prosedyren (Eksempel 1), tast inn 173 for Dys og «ingenting» for d2. 2. I steg 2, velg d2. Eksempel 3: For å beregne den dato som faller et bestemt antall dager (Dys) før en sluttdato (d2) 1. I steg 1 i den grunnleggende prosedyren (Eksempel 1), tast inn 173 for Dys og «ingenting» for d1. 2. I steg 2, velg d1. DAYS Modus Finansielle Kalkulasjons Variabler (VARS) Variablene d1, d2, og Dys er benyttet i DAYS Modus. Verdiene i DAYS Modus variablene blir beholdt selv om du bytter til annet modus. Merk, imidlertid at DAYS modus variabler er også brukt av andre modus, så innlegging av inndata eller beregningsoperasjoner kan endre verdiene tilordnet dem. Selv DAYS modusvariabler er finansielle beregningsvariabler, kan variabel "Dys" bli tilbakekalt i COMPmodus. Avskrivings Modus (bare FC-200V) Avskrivingsmodus (DEPR) gir deg mulighet for å benytte en av disse fire metoder for avskriving. SL : Lineær metode FP : Prosentvis metode SYD : Årlig metode DB : Saldometoden E-66

69 Starte DEPR Modus Trykk for å starte DEPR Modus. Verdiskjerm Sette verdier No. Skjerm v Navn Verdier fra eksempel n Levetid 6 Avskrivings ratio 25% 1 * Faktor 200 PV Opprinnelig kost (Basis) 150,000 FV Bokført restverdi 0 j YR1 År for beregning av avskrivinger År 3 Antall måneder i første år med avskriving * 1 Avskrivnings forholdet i tilfellet med fast prosent (FP)- metoden, avskrivningsfaktor i tilfelle av saldo (DB)- metoden. Spesifiser 200 for avskrivningsfaktor mens degressiv (DB) avskrivninger blir beregnet fører til at avskrivninger beregnes ved hjelp av dobbel degressiv (DDB)-metoden. Grunnleggende DEPR Modus Prosedyre Eksempel 1: For å beregne avskrivninger ved hjelp av lineære avskrivninger 1. Sett verdier for fra tabellen over. For dette eksempelet bruk ERvelg n, tast inn 6, og trykk l. 2 E-67

70 Bruk ER velg, tast inn 25, og trykk l. v Merk at du bare trenger å taste inn Når du bruker fast prosent (FP) or degressiv avskrivning v (DB) metode. Bruk ER velg PV, tast inn , og trykk l. Bruk ER velg FV, tast inn 0, og trykk l. Bruk ER velg j, tast inn 3, og trykk l. Bruk ER velg YR1, tast inn 2, og trykk l. 2. Velg den verdien du ønsker å kalkulere. I dette eksempelet, bruk ER og velg SL:Solve. 3. Trykk for å utføre kalkulasjonen. Trykk på tasten for å returnere til verdiskjermen. Andre DEPR Modus Kalkulasjoner Eksempel 2: For å bruke fast prosent metode med en avskrivningsandel er 25% I steg 2 i grunnleggende prosedyrer (Eksempel 1), velg FP: Solve. Eksempel 3: For å bruke årlig avskrivingsmetode I trinn to av grunnleggende prosedyren bruk årlig avskrivings metode I steg 2 i grunnleggende prosedyre (Eksempel 1), velg SYD:Solve. Eksempel 4: For å bruke saldometoden 1. I steg 1 i den grunnleggende prosedyren (Eksempel 1), tast inn 200 for. 2. I steg 2, velg DB:Solve. v E-68

71 DEPR Mode Financial Calculation Variables (VARS) Variablene n,, PV, og FV er benyttet i DEPR Modus. Variablene du vlegger inn i DEPR Modus beholdes selv om du endrer til et annet modus. Merk, at DEPR modus variablene også benyttes av andre modus, en endring kan medføre endringer i et annet modus. Selv om DEPR Modus variabler er finansielle beregningsvariabler, er de også brukt av aritmetiske og funksjonsoperasjoner i COMP Modus. Kalkulasjonsformler Avskrivninger for et element ervervet for deler av et år kan bli kalkulert per måned.. Lineær metode Lineær metode kalkulerer avskrivingene lineært for en gitt periode. SL j : avskrivingskostnaden for j året. n : levetid PV : opprinnelig kostnad (basis) FV : fremtidig verdi j : antall år med avskrivinger YR1 : antall måneder i det første året med avskrivinger E-69

72 Fast prosentvis Metode Fast prosentvis metode kan benyttes for å kalkulere avskrivingen for en gitt periode, eller for å beregne avskrivingssatsen. FP j : avskrivingskostnaden for j året RDVj : gjennværende avskrivningsverdi ved enden av j året I % : avskrivingssats Sum-of-the-Year s Avskrivningsmetode Sum-of-the-years- er en avskrivningsmetode som resulterer i en mer akselerert avskrivning enn lineært, og vanligvis også mer akselererende enn saldometoden. Under denne metoden fastsettes den årlige avskrivningen ved å multiplisere avskrivningskostnaden ved en tidsplan for fraksjoner. (Denne metoden er ikke godkjent for regnskapsmessige beregninger i Norge) SYD j : avskrivingskostnaden for det j året RDVj : gjennstående verdi etter det j året E-70

73 Degressive avskrivinger Verdiforringelsen som skjer over tid vil forløpe forskjellig for ulike typer driftsmidler. Noen driftsmidler vil synke relativt raskt i verdi etter anskaffelsen, for så å synke langsomt senere DB j : avskrivingssatsen for j året RDVj : gjennstående verdi ved utgangen av j året I % : faktor Obligasjon Modus (bare FC-200V) Bond (BOND) Modus lar deg beregne innkjøpspris og årlig avkastning. Starte BOND Modus Trykk for å starte BOND Modus. Verdiskjerm Innstilling av verdier No. Skjerm Navn E-71 Verdier brukt i eksempelene Set* 1 Perioder/År Annual Obligasjons Dato Date d1* 2 Kjøpsdato (Måned, Dag, År) d2* 2 * 3 Innløsningsdato (Måned, Dag, År) (June 1, 2004) (Desember 15, 2006)

74 No. Skjerm n RDV* 4 Navn Antall kupongbetalinger frem til forfall Innløsningspris pr. kr.100 av pålydende verdi Verdier fra eksemplene 3 kr.100 CPN* 5 Kupongrente 3% PRC* 6 Pris pr. kr.100 av pålydende YLD Årlig avkastning 4% * 1 Du kan spesifisere en dato (Date) eller et antall av kupongutbetalinger ( TERM ) som regel for obligasjonsberegninger. Se "Bond Date " setting under "Konfigurasjon av innstillinger " (side E-16). Du kan spesifisere kupongbetaling en gang i året (annual) eller vært halvår (hver sjette måned) (semiannual) Se "Perioder / Y" innstillingen under "Konfigurer innstillinger" (side E-16). * 2 Du må sette inn to sifre for måned og dag. Dette betyr at en må inkludere en ledende null for verdier fra 1 til 9 (01, 02, etc.) Du kan enten spesifisere (MDY) måned, dag, år eller dag, måned år (DMY), avhengig av innstillingen i «Data input» innstillingen i «konfigurasjon av innstillinger» (side E-16). * 3 Ved beregning av utbytte på forfall, sett inn forfallsdato for d2. * 4 Ved kalkulasjon av avkastningen ved forfall, sett inn 100 for RDV. * 5 I tilfelle av en null-kupong, sett 0 for CPN. * 6 Ved beregningen av innløsningskurs på kr.100 av innløsningskursen (PRC), du kan også beregne påløpte renter (INT) og kjøpesummen inkludert påløpte renter (CST). Innbetalte midler settes som negativ verdi ved bruk av z tasten for å få minustegn. E-72

75 Merk Du kan spesifisere en startdato (d1) i området 1.Januar,1902 til 30 Desember, Du kan spesifisere en sluttdato (d2) i området 2.January,1902 til 31.Desember, Innbetalte midler settes som en negativ verdi ved hjelp av z tasten for å sette inn minus tegnet. Andre setup valg I de grunnleggende innstillingene i Dato Modus er det 365 (365-dagers år). Se Dato Modus innstillinger under Konfigurasjons innstillinger (page E-16). For å vise oppstartsskjerm trykk. Grunnleggende Oblogasjons Modus Prossedyrer Eksempel 1: For å kalkulere obligasjonens kjøpspris (PRC) basert på en spesifisert dato (Date) 1. Sett verdiene som er påkrevd for kalkulasjonen utifra «setting av verdier»(sidene E-71, E-72). sett inn og hvis Dato er valgt for Obligasjons Dato, eller og hvis Term er valgt for Obligasjons Dato. På oppstarts skjermen, velg 365 på Dato Modus innstilling. For dette eksempelet, bruk ER og velg og trykk l. Set:, Bruk ER og velg Periods/Y, trykk l. Trykk 1 for å velge Annual. Bruk ER og velg Set:, og trykk l. Bruk ER for å velge Bond Date, trykk l. E-73

76 Trykk 1 for å velge Date. Bruk ER og velg d1, tast inn , og trykk l. Bruk ER og velg l. d2, tast inn , og trykk Bruk ER og velg RDV, tast inn 100, og trykk l. Bruk ER og velg CPN, tast inn 3, og trykk l. Bruk ER og velg YLD, tast inn 4, og trykk l. 2. Velg verdien du ønskar å kalkulere. I dette eksempelet, bruk ER for å velge PRC. 3. Trykk for å utføre kalkulasjonen. tasten gjør at du returnerer til verdi- Et trykk på skjermen. Andre BOND Modus Kalkulasjoner Før du utfører en kalkulasjon basert på et spesifisert antall betalinger (Term), forsikre deg om at det er spesifisert 360 for Date Mode, og Annual for Periods/Y (antall kupong betalinger i året). Eksempel 2: For å kalkulere årlig avkastning (YLD) basert på en spesifisert dato (Date) 1. I steg 1 i basisprosedyren (Eksempel 1), tast inn for PRC og ingenting for YLD. 2. I steg 2, velg YLD. Legg inn innbetalte penger som negative verdier, bruk z tasten for å legge inn minustegnet. E-74

77 Eksempel 3: For å kalkulere kjøpsprisen på obligasjonen (PRC) basert på et spesifisert antall betalinger (Term) 1. I steg 1 i grunnleggende prosedyrer (Eksempel 1), velg 2 (Term) for Bond Dato. Dette erstatter verdiene d1 og d2 med verdien n. 2. Sett inn 3 for verdi n. Eksempel 4: For å kalkulere årlig avkastning (YLD) basert på et spesifisert antall betalinger (Term) 1. I steg 1 i grunnleggende prosedyre (Eksempel 1), velg 2 (Term) for Bond Dato. Dette erstatter verdiene for d1 og d2 med verdien n. 2. Bruk ER og velg n, tast inn 3, og trykk l. 3. Tast inn for PRC, uten å sette inn verdi for YLD. 4. I steg 2, velg YLD. BOND Modus Finansiell Kalkulasjons Variabler (VARS) Verdiene i de følgende BOND Modus variablene vil forbli uendret dersom du endrer til annen modus: n, d1og d2. Merk at selv om n, d1, og d2 også er brukt av andre modus, k an en endring eller en kalkulasjon endre verdiene som er satt. Selv om n er en finansiell kalkulasjonsvariabel, kan dens innhold bli hentet i COMP Modus. Følgende variabler er benyttet i BOND Modus. Deres verdier blir ikke tatt vare på om det byttes til annet modus: RDV, CPN, PRC, YLD. v E-75

78 Kalkulasjonsformler 1. PRC : pris pr kr.100 av pålydende verdi CPN : kupong rente (%) YLD : årlig avkastning (%) A : påløpte dager M : antall kupongbetalinger pr. år (1 = årlig, 2 = halvårlig) N : antall kupongutbetalinger før forfall (n er benyttet når Term er spesifisert for Bond Date på innstillingsskjermen.) RDV : innløsningskurs pr kr.100 pålydende verdi. D : antall dager i kupongperioden der oppgjør skjer B : antall dager fra kjøpsdato til neste kupongbetalingsdato = D A INT : påløpte renter CST : inkludert renter Pris pr kr.100 av pålydende verdi (PRC) Dato (Bruk oppstartskjermen: Bond Date) For en eller færre kupongperioder til innløsning For mer enn én kupong periode til innløsning E-76

79 For mer enn en kupongperiode til innløsning Term (Bruk oppstart skjermen: Bond Dato) Årlig avkastning (YLD) YLD er kalkulert ved hjelp av Newton s Metode. Merk Denne kalkulatoren beregner årlig avkastning (YLD) ved hjelp av Newton s Metode, denne beregner omtrent verdier som kan påvirkes av ulike kalkulasjonsvariabler. Med bakgrunn i dette må årlig avkastning kalkulert på denne vurderes med mulighet for variasjoner, eller ved at resultatet blir verifisert. E-77

80 Break-Even Modus (bare FC-200V) Break-Even (BEVN) Modus har seks under-modus som du kan benytte for ulike break-even kalkulasjoner. Trykk Starte BEVN Modus for å starte BEVN Modus. BEVN Modus Under-modus BEV: Break-even punkt salgsmengde og salgs mengde, salgsmengde og salgsbeløp som oppnår et overskuddsmål, salgskvantum og salgsbeløpet som oppnår et overskudd MOS: Sikkerhetsmargin DOL: Grad av drift innflytelse DFL: Andel Gjeldsgrad DCL: Utnyttelsesgrad QTY CONV. (mengde omregning): Salgskvantum og relaterte verdier Bruk ERfor å velge det under-modus du ønsker å benytte, etterfulgt av l for å starte. BEV Under-modus (Break-Even Modus 1) Benytt BEV under-modus for å kalkulere break-even for salgsmengde og beløp, salgs mengde salgskvantum og salgsbeløpet som oppnår et overskuddsmål, og salgskvantum og salgsbeløpet som oppnår overskuddsgrad. break-even punktet er det punktet der profitten er 0 eller der overskuddet er på 0%. E-78

81 Starte BEV under-modus 1. Trykk for å starte Break-Even Modus. 2. Bruk ER for å velge BEV:EXE. 3. Trykk l. Verdiskjerm Sette verdier No. Skjerm Set* 1 Navn Profitt eller Profitt grad (Resultatgrad) Salgsmengde eller salgsbeløp. E-79 Verdier brukt i eksempelene PRF (Profit) Mengde (Salgsmengde) PRC en) Salgspris kr.100/enhet VCU Enhetens variable kost. kr.50/enhet FC Faste kostnader kr.100,000 PRF* 2 Profitt Kr.400,000 r%* 2 Resultat Grad 40% QBE* 3 Salgsmende 10,000 enheter SBE* 3 Salgsbeløp kr.1,000,000 * 1 Du kan konfigurere break-even punkt kalkulasjoner ved å benytte profitt (PRF) eller resultatgrad (r%). Se PRF/Ratio innstillingene under konfigurasjonsinnstillingene (side E-16). Du kan konfigurere break-even punkt kalkulasjoner ved å bruke salgsmengde (Quantity) eller salgsbeløp (Sales). Se B-Even innstilling under konfigurasjonsinnstillingene (side E-16). * 2 Dette elementet blir overskuddsgrad (r%) når Ratio er valgt for PRF/Ratio. * 3 Denne verdien blir break-even salgsbeløp (SBE) når Sales er valgt for B-Even.

82 Grunnleggede BEV under-modus Prosedyre Eksempel 1: For å kalkulere break-even point salgs mengde (QBE) 1. Sett inn verdier for fra verdiskjermen over (page E-79). For dette eksempelet, bruk ER for å velge og trykk l. Set:, Bruk ER velg PRF/Ratio, og trykk l Trykk 1 og velg PRF. Bruk ER og velg og trykk l. Bruk ER og velg B-Even, og trykk l. Set:, Trykk 1 og velg Quantity. Bruk ER og velg PRC, tast inn 100,og trykkl. BrukER og velg VCU, tast inn 50, og trykk l. Bruk ER og velg FC, tast inn , og trykk l. Bruk ER og velg deretter l. PRF eller r%, tast inn 0, og 2. Velg verdien du ønsker å kalkulere. I dette eksempelet bruk, ER og velg QBE. E-80

83 3. Trykk for å utføre kalkulasjonen. Andre BEV under-modus Kalkulasjoner Eksempel 2: For å kalkulere break-even point salgsbeløp (SBE) 1. Velg 2 (Sales) for B-Even i steg 1 i grunnleggende prosedyre (Eksempel 1). 2. I steg 2, velg SBE. Eksempel 3: For å kalkulere salgs mengde (QBE), nødvendig for å oppnå et overskudd mål (kr.400,000) Tast inn for PRF i steg 1 i grunnleggende prosedyre (Eksempel 1). Eksempel 4: For å kalkulere salgsbeløpet (SBE) som kreves for å oppnå et overskudd på (kr.400,000) 1. Velg 2 (Sales) for B-Even og tast inn for PRF i steg 1 i grunnleggende prosedyre. (Eksempel 1). 2. I steg 2, velg SBE. Eksempel 5: For å kalkulere salgsmengde (QBE) når en ønsker å oppnå et overskudd på (40%) Select 2 (r%) for PRF/Ratio and input 40 for r% in step 1 of the basic procedure (Example 1). Eksempel 6: For å kalkulere salgsbeløp (SBE) som kreves for å oppnå et overskudd på (40%) 1. Velg 2 (r%) for PRF/Ratio og 2 (Sales) for B- Even, og tast inn 40 for r% i steg 1 i grunnleggende prosedyre (Eksempel 1). 2. I steg 2, velg SBE. Eksempel 7: For å kalkulere andre verdier, utenom salgsmengde og salgsbeløp Du kan kalkulere alle alle de fire verdier ved å sette verdier for de andre fire: Salgspris, Enhetens variabel kost, Faste enhetskostnad, Overskudd eller Overskuddsgrad, Salgsmengde eller beløp. E-81

84 BEV Sub-mode Financial Calculation Variables (VARS) Verdiene PRC, VCU, FC, PRF, r%, QBE, og SBE er benyttet i BEV under-modus. BEV under-modus variabler blir slettet når du endrer til et annet modus annet enn andre BEVN Modus undermodus (BEV, MOS, DOL, DFL, DCL, QTY CONV.). Kalkulasjonsformler Overskudd (Oppstartskjerm PRF/Ratio Innstilling: PRF) Overskuddsgrad (Oppstarsskjerm PRF/Ratio innstilling: r%) QBE : Salgsmengde FC : Faste kostnader PRF : Overskudd PRC : Salgs pris VCU : Enhetens Variable kost SBE : Salgs Mengde r% : Overskuddsgrad Sikkerhetsmargin Under-modus (Break-Even Modus 2) Sikkerhetsmarginen (MOS) undermodus lar deg beregne hvor mye salget kan reduseres før tapet begynner å bli vedvarende, i tilfelle den forventede salgssummen ikke er oppnådd, kalkulere hvor mye salget kan reduseres før tap. E-82

85 Starte MOS Under-modus 1. Trykk for å starte Break-Even Modus. 2. Bruk ER og velg MOS:EXE. 3. Trykk l. Verdiskjerm Setting av verdier No. Skjerm Navn Verdier brukt eksempel SAL Salgsbeløp kr.1,200,000 SBE Break-even salg kr.1,000,000 MOS Sikkerhetsmargin (16.67%) Grunnleggende MOS under-modus Prosedyre Eksempel 1: For å kalkulere sikkerhetsmargin (MOS) 1. Sett inn verdiene fra tabellen over. For dette eksempelet, bruk ER og velg SAL, tast inn , og trykk l. Bruk ER og velg trykk l. SBE, sett inn , og 2. Velg verdien du ønsker å kalkulere. I dette eksempelet, bruk ER og velg MOS. 3. Trykk for å utføre kalkulasjonen. E-83

86 Andre MOS undermodus Kalkulasjoner Eksempel 2: For å kalkulere salgsbeløp (SAL) eller break-even salgsbeløp (SBE) Benytt grunnleggende prosedyre (Eksempel 1), ved å erstatte med ønskede verdier. MOS Undermodus Finansielle Kalkulasjons- Variabler (VARS) Variablene SAL, SBE, og MOS er for det meste benyttet i MOS undermodus. MOS undermodus variablers innehold blir slettet når du går inn i et annet modus enn BEVN Modus undermodus (BEV, MOS, DOL, DFL, DCL, QTY CONV.). Kalkulasjonsformler SAL SBE MOS = SAL SAL : Salgsbeløp SBE : Break-even Salgsbeløp MOS : Sikkerhetsmargin Grad av driftens innflytelse Undermodus (Break-Even Modus 3) Grad av driftens innflytelse Under-modus (DOL) submodus lar deg beregne hvordan profitt endres i forhold til en endring i salgsbeløpet. Starte DOL Sub-modus 1. Trykk for å starte Break-Even Modus. 2. Bruk ER og velg DOL:EXE. 3. Trykk l. Verdiskjerm E-84

87 Setting av verdier No. Skjerm Navn Verdier brukt i eksempelet SAL Salgsbeløp kr.1,200,00 VC Variabel kostnad 0 kr.600,000 FC Faste kostnader kr.200,000 DOL Grad av driftens innflytelse 1.5 Grunnleggende DOL Under-modus Prosedyre Eksempel 1: For å kalkulere grad av driftens innflytelse (DOL) 1. Tast inn verdiene fra verditabellen over. I dette eksempelet, bruk ER og velg SAL, tast inn , og trykk l. Bruk ER og velg l. Bruk ER og velg l. VC, tast inn , og trykk FC, tast inn , og trykk 2. Velg verdien du ønsker å kalkulere. I dette eksempelet, bruk ER og velge DOL. 3. Trykk for å utføre kalkulasjonen. Andre DOL Under-modus Kalkulasjoner Eksempel 2: For å kalkulere salgsbeløpet (SAL), variabel kost (VC), og faste kostnader (FC) Bruk grunnleggende prosedyrer (Example 1), erstatt de ønskede verdier. E-85

88 DOL Under-modus Finansielle Kalkulasjons Variabler (VARS) Variablene SAL, VC, FC, og DOL blir benyttet i DOL under-modus. DOL under-modus variabler blir slettet hver gang du endrer til annet modus enn BEVN Modus undermodus (BEV, MOS, DOL, DFL, DCL, QTY CONV.). Kalkulasjonsformler SAL VC DOL = SAL VC FC SAL : Salgsbeløp VC : Variabel kostnad FC : Faste kostnader DOL : Grad av riftens innflytelse Gjeldsgrad Under- modus (Break- Even Modus 4) Gjeldsgradens (DFL) under-modus lar deg kalkuler påvirkning av renter på inntjening før renter og skatt (EBIT). Starte DFL Under-modus 1. Trykk for å starte Break-Even Modus. 2. Bruk ER for å starte DFL:EXE. 3. Trykk l. Verdiskjerm Setting av Verdier No. Skjerm EIT Navn Resultat før renter og skatter (EBIT) E-86 Verdier brukt i eksempel kr.400,000 ITR Renter kr.80,000 DFL Gjeldsgrad 1.25

89 Grunnleggende DFL Under-modus Prosedyre Eksempel 1: For å kalkulere gjeldsgraden (DFL) 1. Sett inn tall fra verdiskjermen på side (E-86). I dette eksempelet, bruk ER for å velge EIT, tast inn , og trykk l. Bruk ER og velg l. ITR, tast inn 80000, og trykk 2. Velg verdien du ønsker å kalkulere. I dette eksempelet, bruk ER og velg DFL. 3. Trykk for å utføre kalkulasjonen. Other DFL Sub-mode Calculations Eksempel 2: For å beregne resultat før renter og skatt (EBIT), og renter (ITR) Bruk den grunnleggende prosedyren (Eksempel 1), ved å erstatte de nødvendige verdier. DFL Under-modus Finansielle Kalkulasjons Variabler (VARS) Variablene EIT, ITR, og DFL blir brukt i DFL undermodus. DFL under-modus variabler blir slettet når du går inn i annet modus enn BEVN Modus under-modus (BEV, MOS, DOL, DFL, DCL, QTY CONV.). E-87

90 Kalkulasjonsformler EIT DFL = EIT ITR EIT : Resultat før renter og skatt (EBIT) ITR : Renter DFL : Gjeldsgrad Grad av Combined utnyttelse Under-modus (Break-Even Mode 5) Utnyttelsesgradens (DCL) under-modus lar deg kalkulere utnyttelsesgradenes (prosentvis endring i resultat som følge av en endring i salgssum), inkludert renter. Starte DCL Under-modus 1. Trykk for å starte Break-Even Modus. 2. Bruk ER for å velge DCL:EXE. 3. Trykk l. Verdiskjerm Setting av Verdier No. Skjerm Navn Verdier brukt i eksemplene SAL Salgsbeløp kr VC Variabelkostnad kr FC Faste kostnader kr ITR Rente kr DCL Utnyttelsesgrad 2 E-88

91 Grunnleggende DCL Under-modus Prosedyre Eksempel 1: For å kalkulere utnyttelsesgraden (DCL) 1. Tast inn ønskede verdier fra verditabellen på side (E-88). I dette eksempelet, bruk ER og velg SAL, tast inn , og trykk l. Bruk ER og velg Bruk ER og velg Bruk ER og velg VC, tast inn , og trykkl. FC, tast inn , og trykkl. ITR, tast inn , og trykkl. 2. Velg verdien du ønsker å kalkulere. I dette eksempelet, bruk ER og velg DCL. 3. Trykk for å utføre kalkulasjonen. Andre DCL under-modus kalkulasjoner Eksempel 2: For å kalkulere salgsbeløpet (SAL), variable kostnader (VC), faste kostnader (FC), og renter (ITR) Bruk grunnleggende prosedyrer (Eksempel 1), ved å endre de ønskede variabler. DCL Under-modus Finansielle Kalkulasjons Variabler (VARS) Variablene SAL, VC, FC, ITR, og DCL er benyttet i DCL undermodus. DCL undermodus variabler blir slettet når du går inn i annet modus enn BEVN Modus undermodus (BEV, MOS, DOL, DFL, DCL, QTY CONV.). E-89

92 Kalkulasjonsformler DCL = SAL VC SAL VC FC ITR SAL : Salgsbeløp VC : Variabel kostnad : Faste kostnader FC ITR : Rente DCL : Utnyttelsesgrad Kvantum Konvertering Under-modus (Break-Even Modus 6) Kvantum Konvertering (QTY CONV.) under-modus lar deg kalkulere salgssummen, salgsprisen eller salgsmengden ved å legge inn de to andre verdiene. Du kan også kalkulere variabelkost, variabel enhetskostnad eller salgsmengde ved å sette inn de to andre verdiene. Starte QTY CONV. Under-modus 1. Trukk for å starte Break-Even Modus. 2. Bruk ER og velg QTY CONV.:EXE. 3. Trykk l. Verdiskjerm E-90

93 Setting av Verdier No. Skjerm Navn Verdier brukt i eksempel SAL Salgsbeløp kr PRC Salgspris kr.200/enhet QTY Salgsmengde 500 enheter VC Variabelkostnad kr VCU Variabel enhetskostnad kr.30/enhet QTY Salgskvantum 500 enheter Grunnleggende QTY CONV. Under-modus Prosedyre Eksempel 1: For å kalkulere salgskvantum (QTY) fra salgssum og salgspris. 1. Legg inn verdiene for og fra verditabellen over. I dette eksempelet, bruk ER og velg SAL, tast inn , og trykk l. Bruk ER og velg PRC, legg inn 200, og trykkl. 2. Velg verdien du ønsker å kalkulere. I dette eksempelet, bruk ER og velg QTY. 3. Trykk for å utføre kalkulasjonen. Resultatet av en QTY (salgskvantum) kalkulasjon er også tilegnet variabelen QTY. Eksempel 2: For å kalkulere (SAL) og salgsprisen (PRC) Benytt den samme prosedyren som i Eksempel 1, ved å bytte ut de nødvendige verdiene. E-91

94 Eksempel 3: For å kalkulere salgskvantum (QTY) utfra variabel kostnad og variabel enhetskostnad 1. Sett inn verdier fra verdiskjemaet for og på side (E-91). I dette eksempelet, bruk ER og velg VC, tast inn 15000, og trykk l. Bruk ER og velg VCU, tast inn 30, og trykk l. 2. Velg verdien du ønsker å kalkulere. I dette eksempelet, bruk ER og velg QTY. 3. Trykk for å utføre kalkulasjonen. Resultatet av en QTY (salgskvantum) kalkulasjon er også tilegnet variabelen QTY. Eksempel 4: For å kalkulere variabelkostnad (VC) og variabel enhetskostnad (VCU) Bruk den samme prosedyren som i Eksempel 3, ved å erstatte de relevante variabler. QTY CONV. Under-modus Finansielle Kalkulasjons Variabler (VARS) Variablene SAL, PRC, QTY, VC, og VCU er benyttet i QTY CONV. Under-modus. QTY CONV. Innholdet i under-modus variabler slettes dersom du bytter til et annet modus enn BEVN Mode under-modus (BEV, MOS, DOL, DFL, DCL, QTY CONV.). E-92

95 Kalkulasjonsformler SAL = PRC QTY VC = VCU QTY SAL : Salgssum PRC : Salgspris QTY : Salgskvantum VC : Variabel kostnad VCU : Variabel enhetskostnad E-93

96 Egendefinerte hurtigtaster Du kan tilegne ett modus, innstillingsinformasjon, en verdi, eller et kalkulasjonsuttrykk til en hurtigtast for direkte tilgang når du trenger det. Denne funksjonen kommer ofte til nytte når du utfører den samme kalkulasjonen eller legger til de samme data. Bruke hurtigtaster Eksempel: For å konfigurere en hurtigtast for å lette en kalkulasjon av den følgende spareplan. Årlig rente : 3% Betalingsperiode (Betaling) : End Første innskudd (PV) : kr.1,000 Månedlig innbetaling (PMT) : - kr. 50 Antall årlige innbetalinger (P/Y) : 12 Antall årlige forrentninger (C/Y) : 12 Skatt på renter (10%) Hurtigtaster u For å konfigurere HURTIGTAST1 1. Trykk for å starte Rentes-rente Modus. 2. Tast inn gjeldende verdier for betaling,, PV, PMT, P/Y, og C/Y. Se Rentes-rente Modus (side E-44) for mer informasjon. 3. Bruk ER og velg n. 4. Trykk qj (STO). En rekke tegn (#) ved siden av Hurtigtast1 eller Hurtigtast2 indikerer at der allerede er data tilegnet denne tasten. Ved å utføre den følgende handling vil erstatte de eksisterende data med nye. E-94

97 5. Bruk ER og velg Hurtigtast1, og deretter l. 6. Som svar på bekreftelsesskjermen som vises, trykker du på l (Ja). Hvis du ønsker å avbryte denne handlingen uten å gjøre endringer på (Hurtigtast1) trykk istedenfor l i steg 6. For å konfigurere HURTIGTAST2 1. Trykk for å starte COMP Modus. 2. Legg inn formelen som vist under: (FV (( PV) + ( PMT) n)) (( PV) + ( PMT) n) FV, PV og n er finansielle kalkulasjonsvariabler (VARS). 3. Utfør de samme operasjonene som i steg 4, 5, og 6 under Å konfigurere HURTIGTAST1 for å tilegne formelen over til Hurtigtast2. Å bruke en konfigurert hurtigtast i en kalkulasjon Eksempel: Å kalkulere verdien på en spareplan etter fem år (n = 60 måndeder) 1. Trykk (Hurtigtast1). Dette starter (CMPD) og konfigurerer innstillingene tilegnet, (Hurtigtast1), velg n for å legge inn. 2. Tast inn 60, og trykk l Siden alle andre inntastinger er utført av dataene som er tilordnet (Shortcut1), er dette den eneste inntastingen som er nødvendig. For å beregne verdien for en annen tidsperiode, legg inn de aktuelle antall måneder. E-95

98 3. Bruk ER og velg FV, og deretter for å utføre kalkulasjonen. 1. W q9 (CLR) 3. 1 (Hurtigtast1) eller 2 (Hurtigtast2) 4. C Dette kalkulerer den fremtidige verdien av investeringen etter fem år. Resultatet vises i displayet og lagres i svarminnet (Ans). 4. Trykk (Hurtigtast2). Dette henter opp formelen for utregning av skatt som er tilegnet (Hurtigtast2). 5. Trykk l Ved å trykke l tasten beregnes nettobeløpet mottatt etter anvendt 10% skatt på rentebeløpet. Initialisering av de tilpassede snarveier. 2. Shortcut:EXE (ER), trykk l. Merk STAT Modus data og operasjoner kan ikke bli tilegnet en hurtigtast i STAT Modus. I CASH Modus, kan du ikke tildele kvittering og betalingsbeløp (for endringer på verdiskjermen) tilpasset hurtigtaster. Beregning i minnet av historisk innhold, kalkulasjonsminnet (side E-33) kan ikke tildeles til en hurtigtast. Kontrastdata og operasjoner kan ikke overdras til de egendefinerte hurtigtaster. Funksjonshurtigtaster I COMP Modus, er (Hurtigtast1) og (Hurtigtast2) funksjonssnarveier kalt FMEM1 og FMEM2. E-96

99 Konfigurere en FMEM tast Eksempel: For å tilegne funksjonen sin 1 til FMEM1 tasten 1. Trykk for å starte COMP Modus. 2. (1) (2) sin 1 (ER), trykk l. 3. Trykk qj (ST En rekke tegn (#) ved siden av FMEM1 eller FMEM2 indikerer at der allerede er data tilegnet denne tasten. Ved å utføre den følgende handling vil eksisterende data erstattes med nye. 4. Bruk ER og velg FMEM1, og deretter l. 5. Som svar på bekreftelsesskjermen som vises, trykker du på l (Ja). Hvis du ønsker å avbryte denne operasjonen uten å tilordne noe til FMEM1 tasten, trykk istedenfor l i steg 5. For å bruke den konfigurerte funksjonen minnenøkkelen i en beregning Eksempel: For å hente frem den inverse funksjonen tilordnet FMEM1 nøkkelen Trykk (FMEM1). Initialisering av funksjonen Snarvei 1. W9q (CLR) 2. FMEM:EXE (ER), trykk l (FMEM1) eller 2 (FMEM2) 4. C E-97

100 Denne delen forklarer hvordan du kan bruke kalkulatorens innebygde funksjoner. Visse funksjonsberegninger kan ta litt tid for å vise beregningsresultater. Før du utfører en operasjon, må du vente til gjennomføringen av den pågående operasjonen er fullført. Du kan avbryte en pågående operasjon ved å trykke C. Et trykk på vil vise en meny med funksjoner som du kan velge å legge inn. Du kan også bruke en direkte inntasting for å skrive følgende funksjoner. FC-200V FC-100V Innebygde funksjoner Alle beregninger i dette avsnitt utføres i COMP-modus ( ) Pi (π) og den naturlige logaritmen e Du kan legge inn pi eller naturlige logaritmen base e inn i en beregning. Følgende viser de nødvendige nøkkeloperasjonene og verdiene denne kalkulatoren benytter for pi og e. π = ( qk (π)) e = ( QK (e)) Trigonometriske og inverse trigonometriske funksjoner Vinkelenhet som kreves av trigonometriske og inverse trigonometriske funksjoner er spesifisert som kalkulatorens standard vinkelenhet. Før du utfører en beregning, må du passe på å angi standard vinkelenhet du vil bruke. Se Konfigurasjonsinnstillinger (side E-16) for mer informasjon. E-98

101 Eksempel: sin 30 = 0.5, sin = sin 1 (ER), then l ) l Hyperbolske og invers hyperbolske funksjoner Eksempel: sinh 1 = , cosh 1 1 = 0 Konvertering av inntastet verdi til kalkulator standard vinkelenhet. Etter du har skrevet en verdi, trykk qm for å vise vinkelenhetsmenyen som vises nedenfor. Trykk nummertasten som tilsvarer vinkelenheten av inngangsverdien. Kalkulatoren vil automatisk konvertere til kalkulatorens standard vinkelenhet. Eksempel 1: Å konvertere følgende verdier til grader: π radianer = 90, 50 nygrader = 45 2 Følgende prosedyre forutsetter at kalkulatoren standard vinkelenhet er grader. E-99

102 Eksempel 2: cos (π radians) = 1, cos (100 grads) = 0 Eksempel 3: cos 1 ( 1) = 180 cos 1 ( 1) = π Eksponentielle funksjoner og logaritmefunksjoner For en logaritmisk funksjon log,du kan spesifisere basen m med syntaksen log (m, n). Hvis du skriver inn bare en enkelt verdi, er en base av 10 til grunn for beregningen. ln er en naturlig logaritme med basen e. E-100

103 Eksempel 1: log 2 16 = 4 Eksempel 2: log16 = Eksempel 3: ln 90 (= loge90) = Eksempel 4: ln e = 1 Eksempel 5: e 10 = Potens- og kvadratrot funksjoner Eksempel 1: = 1200 E-101

104 Eksempel 2: (1 + 1) 2+2 = 16 Eksempel 3: 2 3 = 8 Eksempel 4: Eksempel 5: Eksempel 6: E-102

105 Rektangulær-Polarkoordinat omregning Rektangulær koordinater (Rec) Polar koordinater (Pol) Omregning til Polar koordinater (Pol) Pol(X, Y) X: Angir rektangulære koordinatets X verdi Y: Angir rektangulærkoordinatets Y verdi Kalkulasjonens resultat θ vises i området 180 < θ < 180. Kalkulasjonsresultat θ vises i displayet med kalkulators grunninnstilling for vinkelenhet. Kalkulasjonsresultatet r er tilordnet variabelen X, mens θ er tilordnet Y. Omregning til Rektangulær koordinater (Rec) Rec(r,θ) r : Angir r verdi i polarkoordinatet θ : angir θ verdi i polarkoordinatet Inntastet verdi θ blir behandlet som vinkelverdi i forhold til kalkulators grunninnstilling. Kalkulasjonsresultatet x er tilordnet X, mens y er tilordnet Y. Om du utfører en koordinat omregning inne i et uttrykk i stedet for alene operasjon, vil kalkulasjon bli utført med kun første verdi (enten r-verdi eller X-verdi) gitt av omregningen. Example: E-103

106 Eksempel 1: Eksempel2: Andre funksjoner Dette avsnittet forklarer hvordan du bruker funksjonene vist under.!, Abs(, Ran#, npr, ncr, Rnd( Fakultet (!) Denne funksjonen finner fakultetene av en verdi som er null eller et positivt heltall. Eksempel: E-104

107 Absoluttverdi beregning (Abs) Når du utfører et reelt tall beregning, får denne bare absoluttverdien. Eksempel: Abs (2 7) = 5 Tilfeldig tall (Ran#) Denne funksjonen genererer en tresifret tilfeldig tall som er mindre enn 1. Eksempel: For å generere tre tresifrede tilfeldige tall. De tilfeldige tresifrede desimaltall konverteres til tresifret heltall ved å multiplisere med Vær oppmerksom på at verdiene som vises her er kun eksempler. Verdier faktisk generert av kalkulatoren vil være annerledes. E-105

108 Permutasjon (npr) og Kombinatorikk (ncr) Disse funksjonene gjør det mulig å utføre permutasjon og kombinatorikk beregninger n og r må være heltall i området 0 < r < n < Eksempel: Hvor mange firepersons permutasjoner, og kombinasjoner er mulig for en gruppe på 10 personer? Avrundingsfunksjon (Rnd) Denne funksjonen avrunder verdien eller resultatet av funksjonsuttrykkets argument til antall signifikante sifre som er angitt med antall sifre på displayet. Siffer innstilling: Norm1 eller Norm2 Mantisse er avrundet til 10 siffer. Siffer innstilling: Fix eller Sci Verdien avrundes til angitt antall sifre. Eksempel: = 400 (Rund verdien til spesifisert antall sifre.) 10(Rnd)E FIX (Sjekk avrundet resultat.) E-106

109 E-107

110 Statistiske beregninger Alle kalkulasjoner i dette avsnitt er gjort i STAT Mode. Velg en statistisk beregnings Type I STAT-modus, viser den statistiske beregningen typevalg-skjermen. Typer av statistiske beregninger Bruk ER for å velge element, og trykk deretter l. Menyvalg 1-VAR A+BX _+CX 2 In X e^x A B^X A X^B en variabel Statistisk beregning Lineær regresjon Kvadratisk regresjon Logaritmisk regresjon e eksponentiell regresjon ab eksponentiell regresjon potens regresjon 1/X Invers regresjon Inntasting av eksempeldata Vise STAT-redigeringsskjermen STAT-redigeringsskjermen vises når du går inn i STATmodus fra en annen modus. Bruk STAT-menyen for å velge en statistisk beregning type. For å vise STATredigeringsskjermen fra en annen STAT modusskjerm trykk Merk STAT Editor og D.Editor x i CASH Mode bruke det samme minneområdet til å lagre data. E-108

111 STAT Editor Skjermen Det er to STAT editor skjermformater, avhengig av hvilken type statistisk beregning du valgte. En variabels statistikk To variabels statistikk Den første linjen i STAT-redigeringsskjermen viser verdien for den første prøven, eller for de første par prøver. FREQ (Frekvens) Kolonne Hvis du slår på statistisk visning på kalkulatorens oppsetts skjerm, vil en kolonne merket "FREQ" også inkluderes på STAT-redigeringsskjermen. Du kan bruke FREQ-kolonnen for å angi frekvens (antall ganger den samme prøven vises i gruppen av data) for hver prøveverdi. Regler for innmating av stikkprøvedata på STAT-redigeringsskjermen Data settes inn i cellen hvor markøren befinner seg. Bruk ER!$ for å bevege markøren mellom cellene. Verdiene og uttrykk du kan legge inn på STATredigeringsskjermen er de samme som du kan legge inn i COMP-modus. Vær imidlertid oppmerksom på at følgende funksjoner ikke er tilgjengelige på STAT-redigeringsskjermen: doble funksjoner i kalkulasjonsminne, flerfunksjons uttrykk og tildeling av finansielle beregningsvariabler. Ved å trykke C mens du skriver inn data tømmes dine nåværende inngangsverdier. Etter du har tastet inn en verdi, trykk l. Dette registrerer verdien og viser opp til seks av sifre i den valgte cellen. E-109

112 Eksempel: For å legge inn i celle X1 Forholdsregler ved inntasting på STATredigeringsskjermen Antall linjer i STAT-redigeringsskjermen (antallet prøvedataverdier som kan mates), avhenger av hvilken type statistiske data du har valgt, og på statistisk innstillingen på oppsettskjermen (side E-21). Følgende typer innspill er ikke tillatt på STAT skjermen. operasjoner Tilordning til variabler (STO) Finansielle Kalkulasjonsvariabler (VARS) Forholdsregler stikkprøvedata Lagring STAT Editor og CASH Mode Dataeditor lagrer data i det samme området. Eksempel data du legger inn slettes automatisk når du endrer innstillingen for statistisk visning (som fører til at FREQ kolonne skal vises eller skjules) E-110

113 Redigering av eksempeldata Bytte data i en celle 1. I STAT-redigeringsskjermen, flytter du markøren til cellen du vil redigere. 2. Tast inn nye data eller uttrykk, og trykk deretter på l. Viktig! Merk at du må erstatte alle data i den eksisterende cellen med nye verdier. Du kan ikke redigere deler av eksisterende data. Slette en linje 1. På STAT-redigeringsskjermen, flytt pekeren til linjen du vil slette. 2. o Sette inn en linje 1. På STAT-redigeringsskjermen, flytter du markøren til linjen som vil være under den linjen du vil sette inn (Ins) Viktig! Merk at denne operasjonen ikke vil fungere dersom det maksimale antallet tillatte linjer for STATredigeringsskjermen allerede er brukt. Slette alt STAT-redigeringsinnhold (Del-A) Dette fjerner alt av eksempeldata på STAT-skjermen. Merk Merk at du kan utføre prosedyrene under "Sette inn en Line" og "Slette alle STAT-redigeringsinnhold" bare når STAT-redigeringsskjermen er på displayet. STAT kalkuleringsskjerm STAT-kalkuleringsskjermen brukes for å utføre statistiske beregninger med dataene du har lagt inn i STATredigeringsskjermen. Ved å trykke på C tasten mens STAT-redigeringsskjermen vises bytter du til STATkalkulasjonsskjermen E-111

114 Bruke STAT Meny Mens STAT-redigeringsskjermen eller STAT-kalkulasjon skjermen er på, trykker du å vise STATmenyen. Innholdet i STAT-menyen avhenger av om den valgte statistiske operasjonen bruker enkel variabel eller parvise variabler. Enkel-variabel Statistikk STAT menyelementer Vanlige elementer Velg dette menyelementet : 1Type 2Data 3Edit 4Sum 5Var 6MinMax Når du ønsker å: Parvis-variabel Statistikk Vise den statistiske beregningen typevalg-skjermen Vise STAT-redigeringsskjermen Vise Rediger undermenyen for redigering STAT editor skjerminnhold Vise undermeny med kommandoer for beregning av summer Åpne VAR undermeny med kommandoer for beregning av gjennomsnitt, standardavvik, etc. Vis MinMax undermeny med kommandoer for å få maksimum-og minimumsverdiene E-112

Bruksanvisning Numeri 624. Norsk utgave laget av Ola Brox

Bruksanvisning Numeri 624. Norsk utgave laget av Ola Brox Math Bruksanvisning Numeri 624 Norsk utgave laget av Ola Brox Gratulerer med ny lommeregner! Ta godt vare på den så har du den lenge! Lommeregneren har det best i beskyttelsesdekselet. Sett derfor dekselet

Detaljer

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Navn på selskaper og produkter som brukes i denne håndboken

Detaljer

BASICS. Få tilgang til blå funksjoner med [Shift opp] Få tilgang til oransje funksjoner med [Shift ned]

BASICS. Få tilgang til blå funksjoner med [Shift opp] Få tilgang til oransje funksjoner med [Shift ned] KALKULATORKURS BASICS De fleste knapper har tre funksjoner Primærfunksjon i hvitt Sekundærfunksjon i oransje Tertiærfunksjon i blått Få tilgang til blå funksjoner med [Shift opp] Få tilgang til oransje

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Nr fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Innhold Viktig informasjon... 2 Eksempeloperasjoner...

Detaljer

Kapittel august Institutt for geofag Universitetet i Oslo. GEO En Introduksjon til MatLab. Kapittel 2.

Kapittel august Institutt for geofag Universitetet i Oslo. GEO En Introduksjon til MatLab. Kapittel 2. Institutt for geofag Universitetet i Oslo 28. august 2012 Kommandovinduet Det er gjennom kommandovinduet du først og fremst interagerer med MatLab ved å gi datamaskinen kommandoer når >> (kalles prompten

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Andre fi rma og produktnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen,

Detaljer

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual Modul Nr. 3224 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

Spare- og låneberegninger med 10bii Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: www.tore-bloch.priv.no Oppdatert på søndag den 22 februar 2015.

Spare- og låneberegninger med 10bii Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: www.tore-bloch.priv.no Oppdatert på søndag den 22 februar 2015. Spare- og låneberegninger med 10bii Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: www.tore-bloch.priv.no Oppdatert på søndag den 22 februar 2015. Programmet 10BII er en finansiell kalkulator. Med

Detaljer

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen.

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen. Kapittel 13: Tabeller 13 Oversikt over tabeller... 222 Oversikt over fremgangsmåten for å generere en en tabell... 223 Velge tabellparametre... 224 Vise en automatisk tabell... 226 Bygge en manuell tabell

Detaljer

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning Nr fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva re Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Andre firma og produktnavn som blir brukt i denne manualen, kan være registerte varemerker eller varemerker

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Finansielle funksjoner i Excel 2007

Finansielle funksjoner i Excel 2007 Finansielle funksjoner i Excel 2007 I læreboka er det brukt norsk versjon av Excel 2003 for å vise anvendelse av finansielle funksjoner. Overgangen til nyere versjoner av Excel skaper ikke problemer fordi

Detaljer

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert.

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert. Tekniske krav For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : PC med Windows 95 / 98 / NT / 2000 Pentium 266 Mhz Minne 32Mb Skriver Modem / ISDN / ruter tilkobling til internett Ledig

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. Casio fx 9860

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. Casio fx 9860 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Casio fx 9860 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Tallet π.....................................

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Casio fx 9860

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Casio fx 9860 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Casio fx 9860 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Kvadratrot....................................

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P TI-84

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P TI-84 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for TI-84 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Kvadratrot....................................

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner)

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner) Nr fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner) CA 310079-001V07 http://world.casio.com/edu_e/ Viktig! Vennligst ha bruksanvisningen og all medfølgende informasjon lett tilgjengelig

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 INNHOLD Brukerstillinger... 3 Kalkulator... 3 Innlogging ekspeditør... 4 Utskrift kundekvittering... 4 Kopi av siste kundekvittering... 4 Åpning av kasseskuff...

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Innhold 1 Om Geogebra 4 1.1 Innstillinger................................... 5 2 Regning 5 2.1 Tallregning...................................

Detaljer

Bruksanvisning for. Tape King. talende målebånd med vinkelmåler og vater

Bruksanvisning for. Tape King. talende målebånd med vinkelmåler og vater Bruksanvisning for Tape King talende målebånd med vinkelmåler og vater INNHOLD 1. Presentasjon 3 2. Fysisk beskrivelse 3 3. Batterier 5 4. Tape Kings funksjoner 6 4.1. Målinger 6 4.2. Målinger med og uten

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 +

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 + ET RASKERE SPILL BRAND 1. Først blander banksjefen skjøtekortene og gir to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet fortsetter så som normalt. 2. Du

Detaljer

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bruksanvisning for GSI database for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet I denne veiledningen vil du få en kort innføring i hvordan du kan analysere GSI tall for alle norske kommuner ved hjelp av få tastetrykk.

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at Commercial-Split Type manual This manual is made with 100% recycled paper. imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Numeric Solver er spesielt nyttig for slike ligninger.

Numeric Solver er spesielt nyttig for slike ligninger. Kapittel 19: Numeric Solver 19 Innledning til Numeric Solver... 334 Vise Numeric Solver og skrive inn en ligning... 335 Definere de kjente variablene... 337 Løse for den ukjente variabelen... 339 Fremstille

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003 Victor Reader Vibe Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang med

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet "!

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet ! TIN15 Kalkulator og regnetrener Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc Opphavsrett

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Simulering - Sannsynlighet

Simulering - Sannsynlighet Simulering - Sannsynlighet Når regnearket skal brukes til simulering, er det et par grunninnstillinger som må endres i Excel. Hvis du får feilmelding om 'sirkulær programmering', betyr det vanligvis at

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Verktøyopplæring i kalkulator

Verktøyopplæring i kalkulator Verktøyopplæring i kalkulator Enkel kalkulator... 3 Regneuttrykk uten parenteser... 3 Bruker kalkulatoren riktig regnerekkefølge?... 3 Negative tall... 4 Regneuttrykk med parenteser... 5 Brøk... 5 Blandet

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma Oppstart Tissue-Tek Prisma automatisk fargemaskin med randomiseringsfunksjon for objektglass, for samtidig utførelse av flere fargingsprotokoller. Klargjøre systemet for farging Logg på systemet som administrator

Detaljer

MATLABs brukergrensesnitt

MATLABs brukergrensesnitt Kapittel 3 MATLABs brukergrensesnitt 3.1 Brukergrensesnittets vinduer Ved oppstart av MATLAB åpnes MATLAB-vinduet, se figur 1.1. MATLAB-vinduet inneholder forskjellige (under-)vinduer. De ulike vinduene

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

NYHET. Kjøp bonger til fremtidige runder og få varsel om gevinst på SMS

NYHET. Kjøp bonger til fremtidige runder og få varsel om gevinst på SMS NYHET Kjøp bonger til fremtidige runder og få varsel om gevinst på SMS Salg av bonger til fremtidige runder. Det er nå mulig å forhåndsbestille bonger til alle spill på dagens spilleplan. I den nye bongbutikken

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer