MAT Vår Oblig 1. Innleveringsfrist: Fredag 19.februar kl. 1430

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAT 1001. Vår 2010. Oblig 1. Innleveringsfrist: Fredag 19.februar kl. 1430"

Transkript

1 MAT Vår Oblig Innleveringsfrist: Fredag 9februar kl 43 Oppgaven leveres stiftet med forsideark på ekspedisjonskontoret til Matematisk institutt i 7 etg i Niels Henrik Abels hus innen fristen Oppgaven vil bli vurdert i henhold til gjeldende reglement: Videre vil det ved rettingen gis - poeng på hver deloppgave Oppgaven vil bli godkjent når alle deloppgaver er forsøkt løst og det er oppnådd mer enn poeng a) Vis at a b c a b c = (b a)(c a)(c b) Løsning: En måte å vise dette på, er å regne ut hver side for seg: a b c a b c = b c b c a c a c + a b a b = bc b c (ac a c) + ab a b = bc b c ac + a c + ab a b (b a)(c a)(c b) = (b a)(c cb ac + ab) b) Vi har gitt likningssystemet = bc cb abc + ab ac + abc + a c a b = bc b c ac + a c + ab a b x + y + z = x + y + cz = x + 4y + c z =, der c R For hvilke verdier av c har likningssystemet en, ingen og uendelig mange løsninger? Finn løsningsmengden når vi har uendelig mange løsninger, og beskriv denne løsningen geometrisk

2 Løsning: Vi finner først koeffisientmatrisen til likningssystemet: c 4 c Deretter regner vi ut determinanten til koeffisientmatrisen til likningssystemet Med a = og b =, kan vi bruke oppgave a): c 4 c = ( )(c )(c ) Vi ser at determinanten er lik hvis c = eller c = Systemet har nøyaktig én løsning når c / {, } c = ) Vi har den utvidede matrisen til likningssystemet: 4 Denne matrisen kan vi bruke Gauss-Jordan eliminasjon på til vi har følgende matrise på redusert trappeform: 3 Vi setter inn parameteren z = s, fra de respektive radene: s R, og får følgende løsninger z = s, x = 3s, y = + s På vektorform er løsningen x y z = + s 3 Vi har altså uendelig mange løsninger Løsningsmengden er en linje fordi vi har én parameter c = ) Vi har den utvidede matrisen til likningssystemet: 4 4

3 Denne matrisen kan vi bruke Gauss-Jordan eliminasjon på til vi har følgende matrise på redusert trappeform: Vi setter inn parameteren z = s, fra de respektive radene: s R, og får følgende løsninger z = s, x =, y = s På vektorform er løsningen x y z = + s Vi har altså uendelig mange løsninger også i dette tilfellet Løsningsmengden er en linje fordi vi har én parameter Observer at likningssystemet vårt har minst en løsning for alle verdier av c, det er med andre ord konsistent c) La c være slik at likningsystemet i oppgave b) har nøyaktig én løsning Bruk Cramers regel til å beregne løsningen til likningsystemet (Ekstraoppgave: Er det noe overraskende med løsningen? Vurder gjerne løsningen opp mot svaret i oppgave b)) Løsning: c 4 c x = = c 4 c c c y = = c 4 c 4 z = = c 4 c (c )(c ) (c )(c ) = (c )(c ) (c )(c ) = (c )(c ) = 3

4 Løsningen vår er x y z = (Det overraskende i denne løsningen er at løsningen ikke er avhengig av verdien av c Hvis du vil vite hvorfor det er slik, kan du ta kurset MAT eller spørre en gruppelærer!) d) Vi har gitt matrisen M, M = Matrisen M har en egenverdi λ = Finn de andre egenverdiene, og finn deretter de tilhørende egenvektorene Løsning: λ det(m λi) = λ λ = ( λ)( λ)( λ) ( λ) = ( λ)(λ λ 6) = (λ )(λ 3)(λ + ) Fra dette ser vi at vi har egenverdiene λ =, λ =, λ 3 = 3 De tilhørende egenvektorene finner vi slik: v : M = = Radreduserer vi, kommer vi til: Vi setter parameter for den frie variabelen i kolonne, y = s Radene gir deretter opphav til x = og z = Velger vi s =, får vi egenvektor v = 4

5 v : M = ( ) ( ) = 4 3 ( ) Radreduserer vi, kommer vi til: Vi setter parameter for den frie variabelen i kolonne 3, z = s Radene gir deretter opphav til x = s og y = Velger vi s = for å unngå brøk, får vi egenvektor v = v 3 : M = 3 3 = 3 4 Radreduserer vi, kommer vi til: Vi setter parameter for den frie variabelen i kolonne 3, z = s Radene gir deretter opphav til x = s og y = Velger vi s =, får vi egenvektor e) Skriv vektoren v 3 = u = som en lineærkombinasjon av egenvektorer Løsning: Vi innfører ukjente a, b og c Da er matriselikningen u = = a det samme som den utvidede matrisen + b + c

6 Dette systemet kan vi vha G-J-E redusere til 4 Vi leser av at a =, b = og c = 4 Vi har altså at u er følgende lineærkombinasjon av egenvektorer: u = = + 4 f) La matrisen M fra oppgave d) være overgangsmatrisen i et problem fra populasjonsdynamikken, slik at Løsning: Vi har u n+ = M u n Med u som i oppgave e), finn et uttrykk for u n u n = M n u = M n + 4 = M n Mn + 4 Mn Siden vi nå har med egenvektorer å gjøre, kan vi bruke identiteten M n v i = λ n i v i for å finne et uttrykk for u n u n = n ( )n + 4 3n = ( )n + 4 3n 6

7 g) En ufarlig, men svært smittsom, sykdom brer seg i en skoleklasse på 3 elever Den dagen sykdomsutbruddet oppdages er person syk og 9 friske Sykdommen smitter raskt: % av elevene som var friske en dag er syke den neste dagen Heldigvis er sykdommen ufarlig, og elevene blir raskt friske: Alle som var syke en dag er friske den neste dagen Elever som har vært syke blir ikke immune mot sykdommen Lag en matematisk modell som kan si noe om hvor mange elever som er friske og syke i klassen ved en gitt dag Kan du si noe om hvor mange elever som vil være friske og hvor mange som vil være syke to dager etter sykdomsutbruddet? (Hint: Bruk teori fra populasjonsdynamikken og gjør det samme som du gjorde i oppgavene d) f)) Løsning: Merk at dette neppe er noen realistisk modell! Man må ta flere hensyn når man lager en slik modell, og sannsynligvis er ikke modellen gyldig i lang tid Tenk litt over dette! Kall antall friske ved tid n for x n og antall syke ved tid n for y n La xn u n = Vi setter så opp teksten som en tegning med bobler og finner følgende matriselikning, u n+ = u n Deretter regner vi ut egenverdier og egenvektorer til matrisen: λ = ( λ)( λ) λ y n = λ λ Det karakteristiske polynomet gir oss egenverdier λ =, λ = v : Vi ser på den utvidede matrisen til likningssystemet M λ I = = Vi setter parameter for fri variabel y = s og finner fra første rad x = s Velger vi s =, har vi egenvektor v = 7

8 v : Vi ser på den utvidede matrisen til likningssystemet M λ I = ( ) = ( ) Vi setter parameter for fri variabel y = s og finner fra første rad x = s Velger vi s =, har vi egenvektor v = Så gjenkjenner vil initialvektor fra teksten, 9 u = Deretter skriver vi u som en lineærkombinasjon av egenvektorer og bruker identiteten M n v i = λ n i v i : u = 9 = a + b Likningssystemet gir a =, b = 9, og vi har dermed følgende uttrykk for sykdomsutbruddet ved dag n: u n = M n u ) = M ( n 9 = n 9 ( ) n = 9 ( ) n Å se hvor mange som er friske og syke etter to dager er det samme som å se på u + 9( ) u = 9( ) = 77 8 (Vi ser at i det lange løp vil modellen vår anslå at antall friske elever stabilisere seg på og antall syke elever vil være ) h) Helsesøster på skolen med klassen fra oppgave g) vil unngå at denne situasjonen oppstår igjen Hun har en ufarlig vaksine som kan gis til de andre klassene Vaksinen vil kunne dempe spredningen av sykdommen, men ikke hindre den helt Fra produsenten av vaksinen får helsesøsteren oppgitt at i en klasse der alle er vaksinerte vil % av elevene som var 8

9 friske en dag være syke den neste dagen Fremdels vil alle som var syke en dag være friske den neste dagen Lag en matematisk modell som kan si noe om hvordan sykdommen vil bre seg i en klasse som er vaksinert Vi antar, som i g), at det er 3 elever i den aktuelle klassen og at sykdomsutbruddet begynner den dagen elev er syk Kan du si noe om prosentandel syke langt fram i tid? (Hint: Ta grensen lim n u n, og beregn deretter prosentandelen) Løsning: Vi gjør nøyaktig det samme som over Her får vi egenverdier λ =, λ = Vi får egenvektorer Uttrykket for u er v = u =, v = 9 = a + b Vi finner a = og b = 4, og får følgende uttrykk for u n u n = M n u ) = M ( n 4 = n 4 ( ) n = 4 ( ) n Ser vi på u n når vi lar n gå mot, får vi Prosentandel syke er derfor lim u n = n 7 3 Tenk over forskjellen på modellene i g) og h) 9

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Definisjon: Vi starter med en lineær transformasjon fra til, hvor Dersom, hvor, sier vi at: er egenverdiene til A er tilhørende egenvektorer. betyr at er et reelt eller

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering.

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering. 11 CAS i GeoGebra Fra og med versjon 4.2 får GeoGebra et eget CAS-vindu. CAS står for Computer Algebra System og er en betegnelse for programvare som kan gjøre symbolske manipuleringer. Eksempler på slike

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Emne 7. Vektorrom (Del 1)

Emne 7. Vektorrom (Del 1) Emne 7. Vektorrom (Del 1) Første del av dette emnet innholder lite nytt regnemessig, men vi innfører en rekke nye begreper. Avbildning (image). R m T R n n image(t) Vi kan starte med samme skjematiske

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Manual for wxmaxima tilpasset R2

Manual for wxmaxima tilpasset R2 Manual for wxmaxima tilpasset R Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si at den kan forenkle uttrykk,

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

10.5 Mer kombinatorikk

10.5 Mer kombinatorikk bestemt person skal utvikle en hjertesykdom er 70 %. Har du noen forslag på hvilket grunnlag en slik sannsynlighet kan settes opp? 10.5 Mer kombinatorikk Den måten å nærme seg løsningen på kombinatoriske

Detaljer

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim Tid og Frekvens Nicolai Kristen Solheim Abstract I denne oppgaven har vi målt tid på forskjellige måter for å få et bevisst forhold til tid og forskjellige målemetoder. Vi har startet fra helt grunnleggende

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer