Eiendomsmarkedet i Midt-Norge Bilbao 17. oktober. Joar Kjeldseth

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendomsmarkedet i Midt-Norge Bilbao 17. oktober. Joar Kjeldseth"

Transkript

1 Eiendomsmarkedet i Midt-Norge Bilbao 17. oktober Joar Kjeldseth

2 TRANSAKSJONSMARKEDET Trondheim, Kristiansund, Ålesund og Molde Hittil i år har det vært omsatt eiendom for ca. 3 mrd i Trøndelag / Møre- og Romsdal. Vi har registrert 8 transaksjoner over 50 mill for til sammen 2,42 mrd., alle i Trondheim. Prime yield vurderes til i dag til å ligge i området 6 6,25 % Markedet har ikke endret seg mye de siste månedene, men investorene har blitt enda mer selektive. Generelt skal det mindre ulemper til ved en eiendom før investorene takker nei. Bra etterspørsel etter kontoreiendommer med god beliggenhet og sikre kontantstrømmer, bolig, konvertering, utvikling / tomt og velfungerende handelseiendommer. Et snevrere fokus gjør at flere investorer leter aktiv i markedet, slik at noen transaksjoner går off market. Bankenes økende krav til egenkapital og marginpåslag forventes etter hvert å gi utslag på yieldnivået.

3 LAVEST YIELD Klostergata 46 - Trondheim Selger North Bridge Nordic Property m.fl. Kjøper Pareto Project Finance Areal BTA kvm Leietakere Helse Midt-Norge 90 %. Coop 10 %. Gjenværende leietid 13,3 år Eiendomsverdi MNOK 273 Kr. / kvm BTA kr Netto yield 6 %

4 STØRSTE TRANSAKSJON Pirsenteret - Trondheim Selger Niam Found IV Kjøper E C Dahls Eiendom Areal BTA Ca kvm Eiendomsverdi MNOK (ikke verifisert) Kr. kvm BTA kr Netto yield 6,4 6,5 %?? Syndikat v/ SMN API NIAM E C Dahls

5 HØYESTE TOMTEBELASTNING Verftstomta - Trondheim Selger MGL Investments LTD, Aseo AS, Kjetil Grønskag m.fl. Kjøper Prora Eiendom AS Areal BTA p-kjeller Parkering 80 p-plasser Kjøpesum 92 mill Tomtebelastning eks. kjeller kr Tomtepris kr / kvm MNOK 70 MNOK 92 MNOK

6 KRISTIANSUND Kontor Beste beliggenhet Gjennomsnitt Areal i markedet kr/kvm kr/kvm kvm Stor aktivitet. Spesielt knyttet til basevirksomheten. Nytt administrasjonsbygg på kvm til Vestbase står ferdig primo 2013 og vil inneha mellom arbeidsplasser. Den nye handelsparken ved Kvernberget utvikles, hvor Jula og G-Sport flytter inn i nytt bygg ultimo Flere leilighetsbygg / prosjekt under oppføring Det store utbyggingsprosjektet på Skorpa med 370 boliger får sin oppstart i 2013.

7 MOLDE Kontor Beste beliggenhet Gjennomsnitt Areal i markedet kr/kvm kr/kvm kvm Ledige kontorlokaler kjennetegnes av at de ikke oppfyller dagens krav til standard og inneklima. Flere større utbygginger de senere år, slik som Kranhuset til Molde Næringseiendom, Romsdalskvartalet, Kleive Betong sitt bygg på Årø/Eikrem, AMFI Roseby vest og nå siste bygget til AxTech med ferdigstillelse i november Flere mindre boligprosjekt under utbygging Neste større utbyggingsprosjekt innenfor både bolig og næring vil være Grand Fiære med over 400 boliger og kvm næringsareal. BOLIG BTA PARKERING BTA NÆRING BTA FASE FASE

8 ÅLESUND Kontor Beste beliggenhet Gjennomsnitt Areal i markedet kr/kvm kr/kvm kvm Mye små areal som ikke oppfyller dagens krav til standard og inneklima Mangler leieflater på kvm + Flere store utbyggingsprosjekter på tegnebrettet Kremmergården Korsegata 4B Skansekaia Spjelkavik Bil Daaeskogen Næringseiendom kvm kvm kvm kvm kvm Norsk Maritimt Kompetansesenter Kremmergården

9 LEIEMARKEDET FOR KONTOR TRONDHEIM Kontor Beste beliggenhet Gjennomsnitt Areal i markedet kr/kvm kr/kvm kvm Stor konkurranse i prosjektmarkedet Tilbudsprisene som tilbys på prosjekter ligger i intervallet kr / kvm BTA. I de femten største prosjektene så tilbys det reelt sett til sammen kvm Lokasjon Areal BTA Utbygger Grillstad Marina Grilstad Marina AS Trondheim Næringspark Kjeldsberg Eiendom Holtermannsveg Entra Eiendom Trondheim S østbebyggelsen Rom Eiendom Teknobyen byggetrinn 4/ KLP Eiendom Holtermannsveg Wahl Eiendom Elgesetergate 55/ Njord Eiendom Verftsgata Prora Eiendom Origo - Sluppenveien 17BC KLP Eiendom Brattørkaia 17 A Entra Eiendom Brøsetveien KLP Eiendom Dora Dora AS Tunga Koteng Vestre Rosten Hent Falkenborgveien Realinvest

10 LEIEMARKEDET FOR KONTOR- TRONDHEIM - leietakere over 300 kvm i markedet pr. oktober 2012 Leietakers navn Sum areal som søkes pr Areal ønsket (ca.) Trenger lokaler fra Sorter på Status Kommentar jan.15 2 Vurderer alternativer til 0-alternativet jun.14 4 Randsone jan.16 3 I tillegg ca div. areal jan.14 4 Sentrum des.17 3 Randsone trolig jun.15 1 Randsone jun.18 3 Forlenget. Kan likevel være aktuelle for tidligere flytting jun jan.12 1 Sentrum okt.12 2 Ønsker primært areal på Tangen Stjørdal jan jun.14 3 Randsone jan.13 2 Randsone jan jan.13 2 Sentrum/Randsone jan.12 1 Randsone; 1000 kvm lager i tillegg jan.15 2 Randsone apr.14 4 Randsone; utløp tidligst flytte 2. halvår aug apr.13 1 Randsone; noe lab i tillegg okt.13 3 Randsone 800 des.12 1 Randsone 800 jan.11 1 Sentrum 600 jul.12 2 Randsone 600 aug jul.13 2 Kan være aktuelle for nybygg. 600 des.13 2 Randsone 500 jul.11 1 Sentrum; ønsker kjøp av bygård 400 mar.12 2 Randsone 400 jan jan.13 2 Randsone 400 aug.13 2 Moholt 400 aug.13 2 Lade 400 jan.12 1 Sentrum 400 jul.11 1 Sentrum 400 des sep.11 1 Sentrum 350 mai.13 2 Behøver også 250 kvm lager 300 nov.11 1 Randsone 300 des.12 1 Randsone sør 300 des.12 1 Randsone sør 300 jul.12 2 Sentrum 300 jul.12 2 Sentrum 300 sep.12 2 Div. prospekter sendt.

11 MARKEDSKARTLEGGING KONTOR I TRONDHEIM - fellesprosjekt sammen med Akershus Eiendom Sentrum Kalvskinnet- Hospitalsløkkan Brattøra Nyhavna Ila - Marienborg Øya Elgeseter - Lerkendal Lade - Leangen Strinda Omkjøringsvegen Ranheim Sluppen Fossegrenda Tiller Heimdal Trondheim ytre vest Trondheim ytre øst Trondheim ytre sør

12 Ledighet Trondheim: 5,7% Oktober 2012 (ca kvm) Brattøra Nyhavna Kalvskinnet- Sentrum Hospitalsløkkan Ila- Marienborg Trondheim ytre vest Øya-Elgeseter- Lerkendal Sluppen Fossegrenda Lade-Leangen Strinda Omkjøringsvegen Ranheim Trondheim ytre øst >20% <20% <17,5% <15% <12,5% <10% <7,5% Tiller <5% <2,5% Heimdal Trondheim ytre sør

13 Historisk kontorledighet Trondheim Juli 2011: 6,2% Oktober 2011: 5,7% Januar 2012: 5,5% >20% <20% <17,5% <15% April 2012: 5,4% Juli 2012: 6,2% Oktober 2012: 5,7% <12,5% <10% <7,5% <5% <2,5%

14 Tilbudssiden: Igangsatte/bestilte kontorbygg Brattørkaia 15A og B Strindfjordvegen 1 Byggetrinn 2 Strandveien 43 Bassengbakken 2 Nybygg i 2012 NINA Gløshaugen Trønderenergi Tungasletta 10 Klæbuveien 125 Sluppenveien 23 Byggetrinn 3 Magnus Lagabøters vei 4 Nybygg i 2013 Sikre nybygg i m 2 nye kontorer i 2012 og m² i 2013 I 2014 og 2015 er det så langt meldt ca m² nye kontorer Torgårdstrøa 2 Skraverte sirkler angir ledige bygg

15 Boligprisene Makroøkonomiske faktorer som kan påvirke boligprisene i tiden fremover: + Relativt lave renter + Reallønnsvekst + Lav arbeidsledighet + Høy befolkningsvekst + Relativt lav boligbygging Krav til 15 prosent egenkapital ved finansiering av boligkjøp Innstrammet kredittpraksis i bankene Svake vekstimpulser fra utlandet Kilde: Norges eiendomsmeglingsforbund måneds statistikk 15

16 Kjøpsevne Beregnet kjøpsevne i Trondheim, fordel på aldersgrupper Kjøpsevne: Kjøpsevnen er beregnet med utgangspunkt i inntekt, boligverdi og gjelds- og formuesforhold. Den viser at kjøpsevne i Trondheim er på kr , som er ca. 9,2 % mere enn landsgjennomsnittet. Kjøpsevnen er lavest blant de yngste, og høyest blant de i aldersgruppen år.

17 MARKEDET FOR PROSJEKTERTE BOLIGER - for lite og for dyre boliger Det må bygges TILSTREKKELIG ANTALL og RIKTIGE boliger for en voksende befolkning - Kjøpsevnen kr. 3,5 mill.! Bedre boligpolitikk Regulere mer - flere ferdig regulerte/byggeklare tomter Raskere regulering og saksbehandling Fleksibilitet -> Tillate bygging av rett type bolig der folk vil bo Byggkostnad må ned: Mer industriell boligbygging. Økt bruk av prefab, mer standardisering Justere på krav i Tek 2010 Konvertering av næringsbygg Bedre finansiering Fleksibel mht. krav til egenkapital - bankene må selv vurdere betjeningsevne 100 % husbankfinansiering til ungdom Økte rammer for startlån til ungdom og grupper med svak økonomi Øke BSU-rammen. Eiendom med sentral beliggenhet som kan utvikles til boligformål. LØP OG KJØP!

18 EIENDOM FOR SALG Fræna Helsestasjon kan omreguleres til boligformål kvm bygg kvm eiet tomt Eiendommen fristilles fra Fræna kommune Eiendommen kan omreguleres til f.eks boligformål. Prisantydning 15 mill

19 EIENDOM FOR SALG Fabrikkvegen 4, 6 og 8 i Molde RIMO studentboliger kvm bygg kvm eiet tomt Beliggende i Molde bysentrum Eiendommen fristilles fra Studentsamskipnaden for Nordmøre og Romsdal Q Eiendommen består i dag av 84 enkelt hybler, 28 hybelleiligheter og en toroms leilighet. Totalt 113 boenheter. Eiendommen er regulert til studentboliger, og må omreguleres. Legges ut for salg i uke 44

20 EIENDOM FOR SALG Kombinasjonseiendom Breivika Postveien kvm bygg kvm eiet tomt Utviklingspotensial Gjennomsnittlig leie 655 kr / kvm BTA Leietakere er Hydroscand AS, BT Entreprenør, Oras Ålesund AS Vadseth Byggelag AS Brutto leie MNOK 2,7 Prisantydning 25 mill Est. netto yield 8,2 %

21 EIENDOM FOR SALG Kontoreiendom Ålesund sentrum - St. Olavs plass kvm bygg 980 eiet tomt Gjennomsnittlig leie kr / kvm BTA Leietakere: Sparebank 1 SMN, Innovasjon Norge, Salmar Sales, Golden Energi Offshore Management Brutto leie MNOK 5,3 Prisantydning 81 mill Est. netto yield 6 % Byens beste beliggenhet

22 EIENDOM FOR SALG Handelseiendom Moa Høgvollveien kvm bygg kvm eiet tomt Parkeringskjeller Gjennomsnittlig leie kr / kvm BTA Leietakere: G-Maks, Europris, Expert, Visma m.fl. Brutto leie MNOK 16,7 Prisantydning MNOK 225 Est. netto yield 7 %

23 EIENDOM FOR SALG Foretningseiendom Trondheim sentrum Nedre Bakklandet 58C Moderne og unik bryggeeiendom langs Nidelven i sentrum 4100 kvm bygg Gjennomsnittlig leie kr / kvm BTA Leietakere: Fedem Technology AS, Academic Work Norway AS, Optimum ASA, Scanpartner AS, Xpoline AS, Bakke Tannlegekontor og Fische ASA Brutto leie MNOK 5,2 Prisantydning 75 mill Est. netto yield 6,4 %

24 EIENDOM FOR SALG Lager-/ logistikkeiendom Trondheim sør Industriveien kvm bygg kvm eiet tomt 10 års bare house leiekontrakt Gjennomsnittlig leie 622 kr / kvm BTA Leietaker Siv.ing. Gisle Krigsvoll AS Brutto leie MNOK 10,4 Prisantydning MNOK 150 Est. yield ca. 7 %

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november Bjørn Erik Fosseide Generelt Veldig lav arbeidsledighet i Møre og Romsdal Mange bedrifter benytter kontorfasiliteter som en mulighet for å kapre

Detaljer

Eiendomsmarkedet i Midt-Norge Edinburgh 15. oktober. Joar Kjeldseth

Eiendomsmarkedet i Midt-Norge Edinburgh 15. oktober. Joar Kjeldseth Eiendomsmarkedet i Midt-Norge Edinburgh 15. oktober Joar Kjeldseth TRANSAKSJONSMARKEDET Midt-Norge Hittil i år er det registrert 12 transaksjoner over 50 millioner med samlet en samlet eiendomsverdi på

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014. Eiendomsmarkedet i Trondheimsregionen

Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014. Eiendomsmarkedet i Trondheimsregionen Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Eiendomsmarkedet i Trondheimsregionen Tore Berg Analytiker / Partner Rune Husby Megler/Partner Agenda Transaksjonsmarkedet Leiemarkedet kontor Handel Lager / industri

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Byggebørsen 10. februar 2014

Byggebørsen 10. februar 2014 Utleiemarkedet for næringseiendom Byggebørsen 10. februar 2014 RUNE HUSBY Megler / Partner Norion Næringsmegling Rune Husby Megler / Partner Tlf: 916 61 560 Rune.husby@norion.no Einar Skomsvoll Megler

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Håkon Lutdal Prosjektsjef Levanger 02 oktober Agenda 1. Om EiendomsMegler 1 Midt-Norge 2. Boligmarkedansanlyse Levanger kommune 2012-2012 Befolkningsutvikling

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond 4 Prognoser for eiendomsmarkedet 8 Beste skandinaviske eiendomsfond 10 Forvalter NOK 9 mrd i eiendomsverdier k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport UNION Eiendomskapital 2014 3 INNHOLD Vi skaper verdier

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/investorrapporter Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 11-2008

Prisstigningsrapport nr. 11-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 11-2008 side 2/14 Eiendomsmarkedet - leieprisutviklingen for kontorlokaler i oslo-området og i Norges største byer Leienivåene synker, og det er liten

Detaljer