LAGAN DK NO FI SE DW60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LAGAN DK NO FI SE DW60"

Transkript

1 LGN DK NO FI SE DW60

2

3 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57

4 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug af filtersalt 9 Brug af afspændingsmiddel 10 Placering af bestik og service 10 Brug af opvaskemiddel 12 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes Om sikkerhed Læs brugsanvisningen grundigt igennem, før du installerer apparatet og tager det i brug. Det forebygger ulykker og sikrer korrekt betjening. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet, og lad den følge med ved flytning eller salg. lle, der bruger apparatet, skal være helt fortrolige med dets betjenings- og sikkerhedsfunktioner. Korrekt brug pparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Brug kun maskinen til service og redskaber, der egner sig til maskinopvask. Hæld ikke opløsningsmidler i maskinen. Eksplosionsfare. Sæt knive og andre ting med skarpe spidser i bestikkurven med spidsen nedad. Læg dem eventuelt vandret i øverste kurv. Brug kun anerkendte produkter til opvaskemaskiner (sæbe, filtersalt, afspændingsmiddel). Hvis du åbner lågen, mens maskinen kører, kan der slippe meget varm damp ud. Risiko for forbrænding. Tag ikke tallerkener ud af maskinen, før opvaskeprogrammet er slut. Tag stikket ud af kontakten og luk for vandhanen, når opvaskeprogrammet er slut. pparatet må kun repareres af en autoriseret servicetekniker. Brug kun originale reservedele. Valg og start af opvaskeprogram 13 Vedligeholdelse og rengøring 13 Når der opstår fejl 14 Tekniske data 16 Installation 17 Tilslutning, vand 17 Tilslutning, el 18 Miljøhensyn 18 IKE-GRNTI 19 Udfør ikke selv reparationer, med fare for at komme til skade eller beskadige apparatet. Kontakt altid det lokale servicecenter. Generelt om sikkerhed Personer (herunder børn), der har nedsat fysisk eller sensorisk funktionsevne eller mangler erfaring og viden, må ikke bruge dette apparat. De skal være under opsyn af den, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller have vejledning i at bruge maskinen af denne person. Overhold sikkerhedsanvisningerne på opvaskemidlets pakke for at undgå ætsning af øjne, mund og hals. Drik ikke vandet fra opvaskemaskinen. Der kan være rester af opvaskemiddel i maskinen. Luk altid lågen, når maskinen ikke er i brug, så du ikke kommer til skade eller snubler over den åbne låge. Sid eller stå ikke på den åbne låge. Børns sikkerhed Dette apparat må kun bruges af voksne. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Opbevar al emballagen utilgængeligt for børn. Der er fare for kvælning. Opbevar altid opvaskemidler et sikkert sted. Lad ikke børn røre opvaskemidlerne. Lad ikke børn komme tæt på opvaskemaskinen, mens lågen er åben.

5 DNSK 5 Installation Kontroller, at maskinen ikke har fået skader under transporten. Tilslut ikke et beskadiget apparat. Kontakt om nødvendigt forhandleren. Fjern al emballage før ibrugtagning. Lad en faguddannet, autoriseret installatør udføre den elektriske tilslutning. Lad en faguddannet, autoriseret VVS-installatør udføre VVS-arbejdet. Foretag ikke ændringer på produktet og dets specifikationer. Risiko for skader på mennesker og apparat. Produktbeskrivelse Brug ikke apparatet: hvis netkablet eller vandslangerne er defekte, hvis betjeningspanel, topplade eller sokkelområde er defekte, så der er adgang til apparatets indvendige dele. Kontakt serviceafdelingen, hvis du er i tvivl om noget. Listen over serviceafdelinger står bagest i brugsanvisningen. Bor ikke huller i apparatets sider, med fare for at beskadige de hydrauliske og elektriske dele. dvarsel Følg nøje vejledningen for tilslutning til el og vand Øverste kurv 2 Knap til indstilling af vandets hårdhedsgrad 3 Saltbeholder 4 Beholder til opvaskemiddel 5 Beholder til afspændingsmiddel 6 Typeskilt 7 Filtre 8 Nederste spulearm 9 Øverste spulearm

6 DNSK 6 Betjeningspanel Programvælger 2 Start-/fbryd-knap 3 Kontrollamper 4 Tænd-/Sluk-lampe Kontrollamper Kontrollampen lyser, når vaske- eller skylletrinnet er i gang. Kontrollampen lyser, når tørretrinnet er i gang. Kontrollampen tændes, når opvaskeprogrammet er slut. Ekstrafunktioner: Niveau for blødgøringsanlæg. larm, hvis der optræder funktionsfejl. 1) Kontrollampen lyser, når du skal påfylde salt. Se under 'Brug af filtersalt'. Efter påfyldning kan Salt-lampen lyse i nogle timer, men det påvirker ikke apparatets funktion i øvrigt. 1) Kontrollampen er slukket, mens et vaskeprogram er i gang. Programknap og Tænd-/Sluk-lampe Vælg vaskeprogram ved at dreje programknappen med eller mod uret. Programmærket på programknappen skal være ud for et af vaskeprogrammerne på betjeningspanelet. Tænd-/Sluk-lampen tændes (TÆND-stilling). Sluk ved at dreje programknappen, til programmærket står ud for Tænd-/Sluk-lampen. Tænd-/Sluk-lampen slukkes (SLUK-stilling).

7 DNSK 7 Opvaskeprogrammer Opvaskeprogrammer Program Intensiv Øko 2) Hurtig 1) Grad af snavs Meget snavset Normalt eller let snavset Normalt snavset Opvaskens type Service, bestik, gryder og pander Service og bestik Service og bestik Forvask Vask op til 70 C 2 mellemskylninger Endelig skylning Tørring Vask op til 60 C Endelig skylning Forvask Vask op til 50 C 1 mellemskylning Endelig skylning Tørring Programbeskrivelse 1) Dette er et perfekt hverdagsprogram til delvist fyldt maskine. Ideelt til en familie på 4, der kun sætter bestik og service fra morgen- og aftensmad i opvaskemaskinen. 2) Testprogram, prøveanstalter. Dette er spareprogrammet. Se venligst den medfølgende, særskilte folder med testdata. Findes kun på 3 sprog (engelsk, fransk, tysk) og er kun beregnet til prøveinstitutter. Forbrugsværdier (for fuldt opvaskeprogram) Program Programvarighed Energiforbrug (kwh) Vandforbrug (liter) (minutter) ,8-2, ,9 9 1) ,0-1, ) Dette program har fast varighed og er længere end de andre programmer, på grund af forlængede vaskeog tørrefaser. Værdierne kan variere, afhængigt af vandtryk og -temperatur, udsving i netspænding og opvaskens størrelse. Brug af apparatet Se følgende vejledninger, der beskriver de enkelte trin i proceduren: 1. Se efter, om det valgte niveau for blødgøringsanlægget svarer til det lokale vands hårdhedsgrad. Hvis ikke: Indstil blødgøringsanlægget. 2. Hæld filtersalt i saltbeholderen. 3. Hæld afspændingsmiddel i beholderen til afspændingsmiddel. 4. Sæt bestik og tallerkener i opvaskemaskinen. 5. Vælg det rette opvaskeprogram til opvaskens art og graden af snavs.

8 DNSK 8 6. Fyld den rette mængde opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel. 7. Start opvaskeprogrammet. Se under 'Brug af opvaskemiddel', hvis du bruger tabs. Indstilling af blødgøringsanlæg Blødgøringsanlægget fjerner salte og mineraler fra ledningsvandet. Salte og mineraler kan have negative virkninger på maskinens funktion. Vandets hårdhedsgrad måles i modsvarende skalaer: Tyske grader (dh ). Franske grader ( TH). mmol/l (millimol pr. liter - international enhed for vands hårdhedsgrad). Clarke. Indstil blødgøringsanlægget efter det lokale vands hårdhedsgrad. Spørg eventuelt det lokale vandværk til råds. Vandets hårdhedsgrad Indstilling af hårdhedsgrad dh TH mmol/l Clarke manuelt elektronisk ,1-12, ,6-9, ,5-7, ,1-6, ,0-5, ,3-3, ,6-3, ,9-2, ,7-1, < 4 < 7 < 0,7 < 5 1 1) 1 1) 1) Filtersalt er ikke nødvendigt. Du skal både indstille blødgøringsanlægget manuelt og elektronisk. Manuel indstilling pparatet er fabriksindstillet til stilling Sæt kontakten i stilling 1 eller 2.

9 DNSK 9 Elektronisk indstilling Blødgøringsanlægget er fabriksindstillet til niveau Tryk på Start-/fbryd-knappen, og hold den nede. Drej programknappen med uret, til programmærket er ud for det første vaskeprogram på betjeningspanelet. 2. Slip Start-/fbryd-knappen, når Tænd-/ Sluk-lampen og Start-/fbryd-lampen begynder at blinke. Samtidig viser Slut-lampen niveauet for blødgøringsanlægget med et antal blink. Eksempel: 5 blink, pause, 5 blink, pause, osv. = niveau 5 3. Tryk én gang på Start-/fbryd-knappen for at øge niveauet for blødgøringsanlægget med ét trin. Slut-lampen viser det nye niveau. 4. Gem indstillingen ved at sætte programknappen i Sluk-stilling. Brug af filtersalt Bemærk Brug kun filtersalt til opvaskemaskiner. Blødgøringsanlægget kan tage skade af salttyper, der ikke er beregnet til opvaskemaskiner Se efter, at der ikke sidder saltkorn uden på saltbeholderen. 3 4 Det er normalt, at vandet i saltbeholderen løber over, når du påfylder salt. Hæld 1 liter vand i beholderen (kun første gang maskinen bruges). Hæld 1,5-2,0 kg salt i saltbeholderen. Brug den medfølgende tragt til salt.

10 DNSK 10 Brug af afspændingsmiddel Bemærk Brug kun et anerkendt afspændingsmiddel til opvaskemaskiner. Fremgangsmåde når du fylder beholderen til afspændingsmiddel: 1 2 Bemærk Hæld ikke andre midler i beholderen til afspændingsmiddel (f.eks. rengøringsmiddel, flydende opvaskemiddel). Det kan skade apparatet. Indstille dosering af afspændingsmiddel Fra fabrikken er afspændingsmiddel indstillet til stilling 4. Hvis doseringen skal sættes op eller ned: Se under 'Hvad gør man hvis...' Påfyld afspændingsmiddel, når symbolet for afspændingsmiddel ( ) bliver gennemsigtigt. Placering af bestik og service Praktiske oplysninger og råd Bemærk Brug kun maskinen til opvask af bestik, redskaber og service, der tåler maskinopvask. Brug ikke maskinen til at vaske ting, der kan suge vand (svampe, karklude og lignende). Før du sætter opvasken i maskinen: Fjern alt affald og madrester. Blødgør fastbrændte madrester i gryder og pander.

11 DNSK 11 Fremgangsmåde når du sætter opvasken i maskinen: Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad. Sørg for, at der ikke kan samle sig vand i en beholder eller en dyb bund. Sørg for, at bestik og tallerkener ikke ligger tæt op ad hinanden. Sørg for, at bestik og tallerkener ikke dækker for hinanden. Sørg for, at glas ikke rører andre glas. Læg små ting i bestikkurven. Ting af plastik og teflonbelagt køkkentøj med sliplet-belægning har en tendens til at holde på vanddråber. Ting af plast tørrer ikke så godt som ting af porcelæn og stål. Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg for, at tingene ikke kan flytte sig. Bemærk Mærk efter, at spulearmene kan bevæge sig frit, før du starter et opvaskeprogram. dvarsel Luk altid lågen, når du har fyldt eller tømt maskinen. En åben låge kan være farlig. Sæt serveringsfade og store låg langs kanten af nederste kurv. Brug bestiknettet. Tag bestiknettet ud, hvis det ikke passer til bestikkets størrelse. Stil tingene, så vandet kan komme til på alle sider (venstre). Vip kopholderne op til længere ting (højre). Sæt tallerkenerne i bageste del af øverste kurv. Vip dem fremad. Højdeindstilling af øverste kurv Sæt øverste kurv i højeste stilling, hvis der skal sættes store tallerkener i nederste kurv. dvarsel Indstil højden, før du fylder øverste kurv. Maks. højde for tallerkener i: Øverste kurv. Højeste stilling: 20 cm. Laveste stilling: 24 cm. Nederste kurv. Højeste stilling: 31 cm. Laveste stilling: 27 cm.

12 DNSK 12 Fremgangsmåde når du sætter øverste kurv i højeste eller laveste stilling: 1. Flyt de forreste stop () på skinnen udad. 2. Træk kurven ud. 3. Sæt kurven i højeste eller laveste stilling. 4. Sæt de forreste stop () på skinnen tilbage i den oprindelige stilling. Bemærk Sæt ikke kopper på kopholderne, når kurven er i højeste stilling. Brug af opvaskemiddel Brug kun opvaskemiddel (pulver, flydende eller tabs), der er egnet til opvaskemaskiner. Følg vejledningen på pakken: Producentens anbefalinger vedr. dosering. nbefalinger vedr. opbevaring. Skån miljøet - Brug ikke mere end den angivne mængde Fyld opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel ( ). 4 B Hæld mest opvaskemiddel i rummet til forvask ( B), hvis du bruger et opvaskeprogram med forvask. Brug af opvasketabs Læg tabletten i rummet til opvaskemiddel ( ). Opvasketabs indeholder: opvaskemiddel afspændingsmiddel andre rengøringsmidler. Gør følgende, når du bruger opvasketabs: 1. Kontroller, at de pågældende opvasketabs passer til det lokale vands hårdhedsgrad. Følg vejledningen på pakken. 2. Indstil hårdhedsgrad og dosering af afspændingsmiddel til laveste trin. Det er ikke nødvendigt at fylde saltbeholderen og beholderen til afspændingsmiddel. Gør følgende, hvis tørringen ikke er tilfredsstillende: 1. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op. 2. Indstil dosering af afspændingsmiddel til stilling 2. Gør følgende, når du går tilbage til at bruge opvaskemiddel i pulverform: 1. Fyld saltbeholderen og beholderen til afspændingsmiddel op.

13 DNSK Indstil blødgøringsanlægget til højeste niveau. 3. Kør et opvaskeprogram med tom maskine. 4. Indstil blødgøringsanlægget. Se under 'Indstille blødgøringsanlægget'. 5. Indstil dosering af afspændingsmiddel. Valg og start af opvaskeprogram Fremgangsmåde når du vælger og starter et opvaskeprogram: 1. Luk lågen. 2. Drej programknappen hen på det ønskede opvaskeprogram. Se under 'Opvaskeprogrammer'. Tænd-/Sluk-lampen lyser. Lampen for opvaskeprogrammets programtrin begynder at blinke. 3. Tryk på Start-/fbryd-knappen. Opvaskeprogrammet starter automatisk. Start-/fbryd-lampen lyser. Når programmet er startet, lyser lampen kun ud for det trin, der er i gang. Du kan ikke ændre program, mens et program er i gang. fbryd opvaskeprogrammet. dvarsel Stop eller afbryd kun et opvaskeprogram, hvis det er nødvendigt. Bemærk Åbn lågen forsigtigt. Der kan komme meget varm damp ud. fbryde et opvaskeprogram Tryk på Start-/fbryd-knappen, og hold den nede i ca. 5 sekunder. Start-/fbryd-lampen slukkes. Lampen for programfasen begynder at blinke. Vedligeholdelse og rengøring dvarsel Sluk for apparatet, før du renser filtrene. Rengøring af filtre Vigtigt Brug aldrig apparatet uden filtre. Sørg for at sætte filtrene rigtigt i. Ved forkert Opvaskemidler af forskelligt fabrikat opløses ikke lige hurtigt. Nogle tabs vasker ikke helt tilfredsstillende på korte opvaskeprogrammer. Brug længere opvaskeprogrammer til opvasketabs, så der ikke efterlades rester af opvaskemiddel. Opvaskeprogrammet er annulleret. Nu kan du gøre følgende: 1. Slukke for apparatet. 2. Indstille et nyt opvaskeprogram. Påfyld opvaskemiddel, før du indstiller et nyt opvaskeprogram. fbryde et opvaskeprogram Åbn lågen. Programmet stopper. Luk lågen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt. fslutningen på opvaskeprogrammet Sluk for maskinen, hvis: Maskinen stopper automatisk. Kontrollampen for Slut tændes. Lad lågen stå på klem i nogle minutter, før du tømmer maskinen. Så tørrer opvasken bedre. Lad tallerkenerne køle af, før du tager dem ud af maskinen. Tallerkener er skrøbelige, når de er meget varme. Tømning af maskinen Tøm først nederste kurv og derefter øverste kurv. Der kan være vand på maskinens sider og låge. Det rustfri stål køler hurtigere af end tallerkenerne. montering bliver opvasken utilfredsstillende, og maskinen kan tage skade.

14 DNSK Tag filter B og C ud ved at dreje håndtaget ca. 1/4 omgang mod uret. 5 2 C B Rens filtrene, B og C grundigt under rindende vand. 4 Tag fladfilteret ud fra bunden af maskinen. 6 Vigtigt Tag ikke spulearmene af. Rens hullerne i spulearmene med en tandstikker, hvis de er tilstoppede. Længere pause i brug Fremgangsmåde når apparatet ikke skal bruges i længere tid: 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Luk for vandhanen. 3. Lad døren stå åben for at forebygge ubehagelig lugt. 4. Hold apparatet rent indvendig (især filtre). Udvendig rengøring Rengør det udvendige kabinet og betjeningspanelet med en blød, fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmiddel (acetone, triklorætylen osv.). Forholdsregler mod frost Bemærk Opstil ikke maskinen et sted, hvor temperaturen kommer under 0 C. Producenten har intet ansvar for frostskader. Hvis det ikke er muligt: Tøm maskinen, og luk lågen. Kobl tilløbsslangen fra, og tøm den for vand. D 1 Sæt fladfilteret på plads i bunden af maskinen. Monter fladfilteret rigtigt under de to styr D. Sæt filtersystemet på plads. Lås filtersystemet ved at dreje håndtaget med uret, til det låses fast. 2 Når der opstår fejl Maskinen starter ikke eller går i stå. Prøv først selv at finde en løsning, hvis der opstår fejl. Hvis du ikke selv kan løse problemet: Kontakt forhandleren eller serviceafadelingen.

15 DNSK 15 Problem Mulig årsag Løsning Start-/fbrydlampen Vandhanen er blokeret eller kalket Rens vandhanen. blinker til. konstant. Slut-lampen blinker Der er lukket for hanen. Åbn for vandhanen. 1 gang. Filteret i tilløbsslangen er tilstoppet. Rens filteret. Fejl: Tilløbsslangen er ikke rigtigt tilsluttet. Slangen kan være snoet eller Se efter, at tilslutningen er i orden. Maskinen tager ikke vand ind. klemt. Start-/fbrydlampen blinker konstant. Slut-lampen blinker 2 gange. Fejl: Maskinen bliver ikke tømt. Køkkenvaskens vandlås er tilstoppet. fløbsslangen er ikke rigtigt tilsluttet. Slangen kan være snoet eller klemt. Rens vandlåsen. Se efter, at tilslutningen er i orden. Start-/fbrydlampen blinker Luk for vandhanen, og kontakt den lokale serviceafdeling. konstant. Slut-lampen blinker 3 gange. Fejl: Overløbssikringen er aktiveret. Fejl: Programmet starter ikke. Maskinens låge er ikke lukket. Stikket er ikke sat i stikkontakten. Sikringen er sprunget i boligens sikringstavle. Luk lågen. Sæt stikket i stikkontakten. Udskift sikringen. Tænd for maskinen, når den er kontrolleret. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt. Hvis fejlfunktionen eller fejlkoden optræder igen: Kontakt den lokale serviceafdeling. Hvis opvasken ikke er tilfredsstillende: Problem Mulig årsag Løsning Tallerkenerne er ikke rene Det valgte opvaskeprogram passer ikke til opvaskens art og graden af snavs. Kurvene er fyldt forkert, så vandet ikke kan komme til på alle sider. Spulearmene kan ikke dreje frit, fordi opvasken ikke er sat rigtigt i. Indstil et andet opvaskeprogram. Fyld kurvene korrekt. Sørg for, at bestik og tallerkener ikke blokerer spulearmene.

16 DNSK 16 Problem Mulig årsag Løsning Filtrene er snavsede eller sat forkert i. Sørg for, at filtrene er rene og korrekt monteret. Kalkaflejringer på servicet Tallerkenerne er våde og matte Der er striber, matte pletter eller en blålig belægning på glas og service Indtørrede vanddråber på glas og service Tekniske data Der er brugt for lidt eller intet opvaskemiddel. Saltbeholderen er tom. Blødgøringsanlægget er indstillet til et forkert niveau. Hætten på saltbeholderen er ikke rigtigt lukket. Der er ikke brugt afspændingsmiddel. Beholderen til afspændingsmiddel er tom. Forkert dosering af afspændingsmiddel. Forkert dosering af afspændingsmiddel. Det kan skyldes opvaskemidlet. Sørg for, at der er den rigtige mængde opvaskemiddel i opvaskemiddelbeholderen. Hæld salt i saltbeholderen. Indstil blødgøringsanlægget. Sørg for, at saltbeholderen er rigtigt lukket. Indstil dosering af afspændingsmiddel. Fyld beholderen til afspændingsmiddel. Nedsæt dosering af afspændingsmiddel. Øg dosering af afspændingsmiddel. Brug en anden type opvaskemiddel. Mål Bredde (cm) 59,6 Højde (cm) 81,8-87,8 Dybde (cm) 57,5 Vandtilførslens tryk 1) Minimum Maksimum 0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa) Kapacitet (antal kuverter) 12 Energiklasse Vaskeklasse Tørreklasse Støj (db()) 52 Gennemsnitligt energiforbrug/år (kwh) 2) 231

17 DNSK 17 Gennemsnitligt vandforbrug/ 3520 år (liter) 2) 1) Hvis trykket i dit område er højere eller lavere: Kontakt den lokale serviceafdeling. 2) Oplysningerne er baseret på opvaskeprogrammet til prøveanstalter og 220 opvaske per år. Oplysninger om eltilslutning, spænding og samlet effekt står på typeskiltet, der sidder på inderkanten af opvaskemaskinens låge Installation Bemærk Når du går videre til installation: Se monteringsvejledningerne. dvarsel Sørg for, at netstikket er taget ud af stikkontakten under installationen. Stil apparatet på gulvet, og sæt det ind under et bord (bordplade eller vask). Tilslutning, vand Denne maskine har en speciel tilløbsslange med indbygget overløbssikring (såkaldt aquastop). Tilløbsslange Tilslut maskinen til varmtvands- (højst 60 ) eller koldtvandsforsyning. Tilslut til varmtvandsledningen, hvis vandet opvarmes med alternative energikilder, der er mere miljøvenlige (f.eks. solfangere eller solceller og vindenergi). Det sparer energi. Tilslut tilløbsslangen til en vandhane med 3/4" udvendigt gevind. Bemærk Brug ikke brugte slanger fra en gammel maskine. Bemærk Hvis du slutter maskinen til nye rør eller rør, der ikke har været brugt i lang tid, anbefaler vi at lade vandet løbe i nogle minutter, før du tilslutter tilløbsslangen. I tilfælde af reparation skal apparatet være let at komme til for elektrikeren. Placér apparatet tæt på en vandhane og et afløb. Maskinen kræver ikke særlige ventilationsåbninger, men kun huller til tilløbs- og afløbsslange og netkabel. Tilløbsslange med indbygget aquastop Tilløbsslangen er en højtryksslange. Den tåler vandtryk op til 6 MPa. Yderst har tilløbsslangen en kappe, der beskytter mod eventuelle skader. Hvis den indvendige slange går i stykker, bliver vandet i slangen mørkt. Du kan se det gennem den specielle gennemsigtige kappe. Luk straks for vandet, og kontakt serviceafdelingen.

18 DNSK 18 B quastop-tilløbsslangen Drej tilløbsslangen monteres mod venstre eller med en sikkerhedsanordning, der hindrer, at den kan løsnes ved et uheld. Sådan kobles slangen højre, afhængigt af installationen. Monter kontramøtrikken korrekt for at undgå udsivning af vand. fra: Tryk på armen ( B ). Hvis du bruger Drej låseringen en forlænger til ( ) mod uret. tilløbsslangen, må den samlede længde højst være 4 meter. fløbsslange Fjern plastikmembranen (), hvis du slutter afløbsslangen til vandlås under vasken. Hvis du ikke fjerner membranen, kan studsen til afløbsslangen blive tilstoppet af madrester. Bemærk Kontrollér, at samlingerne er tætte, så der ikke kan sive vand ud. Tilslutning, el dvarsel Producenten er ikke ansvarlig, hvis disse forholdsregler ikke overholdes. Tilslut apparatet til jord i h.t. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at mærkespændingen og strømtypen på typeskiltet svarer til el-forsyningen på installationsstedet. Brug altid en korrekt monteret stødsikker kontakt. Brug ikke multistik, stikdåser og forlængerledninger. Brandfare. Miljøhensyn Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette Udskift ikke selv netkablet. Kontakt Serviceafdelingen. Sørg for, at der er adgang til netstikket efter installationen. Sluk ikke maskinen ved at trække i netkablet. Tag altid selve stikket ud. pparatet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver. produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. Emballagemateriale Materialer med symbolet kan genanvendes. flever den kasserede emballage i en passende genbrugscontainer.

19 DNSK 19 Før du kasserer apparatet dvarsel Fremgangsmåde når du kasserer apparatet: Tag netstikket ud af stikkontakten. IKE-GRNTI Hvor længe gælder IKE-garantien? Garantien gælder i fem (5) år regnet fra levering fra IKE, med mindre produktet hedder LGN, idet det i så fald kun er omfattet af den almindelige reklamationsret. Den originale kvittering kræves som købsbevis. Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEs fem (5) års garanti? Den serie produkter, der hedder LGN, og alle produkter, der er købt hos IKE før 1. august Hvem udfører servicearbejdet? IKE-serviceudbyderen udfører servicearbejdet via sine egne serviceaktiviteter eller et net af autoriserede servicepartnere. Hvad omfatter denne garanti? Garantien omfatter fejl ved produktet, der skyldes produktions- eller materialefejl fra den dato, hvor produktet blev leveret fra IKE. Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften Hvad omfatter garantien ikke? I garantiperioden dækkes udgifterne til afhjælpning af fejlen, f.eks. reservedele, arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at produktet er tilgængeligt for reparation uden særlige udgifter, og forudsat at fejlen vedrører produktions- eller materialefejl, der er omfattet af garantien. På disse betingelser gælder EU-retningslinjerne (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKE. Klip netkablet af, og kassér det. Kassér låsekrogen. Det hindrer, at børn kan låse sig inde i apparatet. Risiko for kvælning. Hvad vil IKE gøre for at afhjælpe problemet? IKEs udpegede serviceudbyder undersøger produktet og afgør efter eget skøn, om det er omfattet af denne garanti. Hvis fejlen anses for omfattet af garantien, vil IKEs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner via sine egne serviceaktiviteter derefter efter eget valg enten reparere det defekte produkt eller udskifte det med det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler for afhjælpningsret. Hvad er ikke omfattet af denne garanti? Normalt slid. Bevidst eller uagtsom skade, skader, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisninger, forkert installation eller tilslutning til forkert spænding, skader der skyldes kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke udelukkende skader, der skyldes for meget kalk i vandforsyningen, skader, der skyldes unormale forhold i det miljø, hvori produktet er opstillet. Forbrugsdele, herunder batterier og lamper. Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der ikke påvirker produktets normale brug, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle. Utilsigtet skade, der skyldes fremmedlegemer eller stoffer og rengøring eller rensning af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer. Skader på følgende dele: keramisk glas, tilbehør, porcelæns- og bestikkurve, tilførselsog afløbsrør, tætninger, lamper og lampeskærme, skærme, greb, kabinetter og dele af kabinetter. Med mindre det kan bevises, at sådanne skader skyldes produktionsfejl.

20 DNSK 20 Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres fejl ved teknikerbesøg. Reparationer, der ikke udføres af vores udpegede serviceudbyder og/eller autoriserede servicepartner, eller hvor der er anvendt uoriginale dele. Reparationer, der skyldes installation, der er defekt eller ikke i overensstemmelse med specifikationen. Brug af produktet uden for en almindelig husholdning, f.eks. erhvervsmæssig anvendelse. Transportskader. Hvis kunden transporterer varen til sit hjem eller en anden adresse, fralægger IKE sig ansvaret for de skader, der evt. kan ske under transporten. Hvis IKE leverer varen på kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader på varen under denne levering være dækket af denne garanti. Udgifter til at udføre første installation af IKE-apparatet. Hvis IKEs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter apparatet som fastsat i vilkårene i denne garanti, vil serviceudbyderen eller dennes autoriserede servicepartner geninstallere det reparerede apparat eller om nødvendigt installere ombytningsapparatet. Denne begrænsning gælder ikke arbejde, der udføres af en uddannet specialist med vores originale dele for at tilpasse produktet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i et andet EU-land. Hvordan gælder de enkelte landes lovgivning IKE-garantien giver dig særlige juridiske rettigheder, der dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der varierer fra land til land. Gyldighedsområde For produkter, der købes i ét EU-land og føres til et andet EU-land, ydes serviceydelserne inden for rammerne af de garantibetingelser, der er normale i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejdet inden for garantiens rammer, hvis: produktet efterlever og installeres i henhold til de tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes; produktet efterlever og installeres i henhold til Montagevejledningen og Brugerhåndbogens sikkerhedsoplysninger; Den særlige eftersalgsservice for IKEapparater: Kontakt endelig IKEs eftersalgsservice for at: 1. at fremsætte et krav i henhold til denne garanti; 2. at bede om oplysninger om installation af IKE-produktet i det særlige IKE-køkkeninventar. Servicen giver ikke oplysninger vedrørende: den generelle installation af IKE-køkkener; tilslutning til elektricitet samt til vand og gas, idet disse skal udføres af en autoriseret servicetekniker. 3. afklarende spørgsmål i forhold til brugerhåndbogen og specifikationer for IKEproduktet. For at sikre, at vi giver dig den bedste assistance, beder vi dig læse afsnittet Montagevejledningen og/eller Brugerhåndbogen i denne brochure, før du kontakter os. Sådan kommer du i kontakt med os, hvis du har brug for vores service Se sidste side i denne håndbog, hvor du finder en komplet liste over IKEs udpegede kontaktpersoner og deres nationale telefonnumre. Vigtigt For at give dig en hurtigere service anbefaler vi, at du anvender de specifikke telefonnumre, der er anført sidst i denne manual. Se altid de numre, der er anført i brochuren for netop det produkt, du har brug for assistance til. Før du kontakter os, skal du sørge for at have IKEs varenummer (8-cifret kode), modelbetegnelse, produktnummer og serienummer for det produkt, du har brug for assistance til.

21 DNSK 21 Vigtigt GEM KVITTERINGEN! Den er dit købsbevis og kræves for at produktet er omfattet af garantien. Bemærk at kvitteringen også indeholder IKEs varebetegnelse og nummer (8-cifret kode) på hver af de produkter, du har købt. Har du brug for ekstra hjælp? Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke vedrører eftersalgsservice på apparater, bedes du kontakte vores nærmeste IKE-forretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du læser apparatets dokumentation grundigt igennem, før du kontakter os.

RENLIG DK NO FI SE DW60

RENLIG DK NO FI SE DW60 RENLIG DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 23 SUOMI 42 SVENSK 62 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Vaskeprogrammer 8 Brug af apparatet 9 Indstilling af blødgøringsanlæg 9

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 14 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 15

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 14 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 15 LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 18 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16 HJÄLPSAM DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16 LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 ENASTÅENDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 11 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK VÄLGJORD NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse af apparatet 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 10 Indstillinger 11 Før ibrugtagning

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MEDELSTOR NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 9 Indstillinger 10 Før ibrugtagning 12 Daglig

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66029X http://no.yourpdfguides.com/dref/3886272

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66029X http://no.yourpdfguides.com/dref/3886272 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer LAGAN DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne håndboken

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENGÖRA DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 22 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12 Råd

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENGÖRA DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENGÖRA DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer LAGAN DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne håndboken

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK SKINANDE NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 9 Indstillinger 10 Før ibrugtagning 12 Daglig

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK SKINANDE NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 N INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 FYLLING AV SALT SIDE 13 FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 14 FYLLING AV VASKEMIDDEL

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HYGIENISK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MEDELSTOR NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO IWM60 DANSK 4 NORSK 26 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 13 Ret til ændringer

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

RENLIG DK NO FI SE IWM60

RENLIG DK NO FI SE IWM60 RENLIG DK NO FI SE IWM60 DANSK 4 NORSK 27 SUOMI 49 SVENSKA 72 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 9 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 12 Vaskeprogrammer

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO IWM60 DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Råd 13 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 23 Oppvaskmaskin FSILENCM2P FSILENCW2P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 23 Oppvaskmaskin FSILENCM2P FSILENCW2P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 23 Oppvaskmaskin FSILENCM2P FSILENCW2P 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

FSE52600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FSE52600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL FSE52600P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger RENLIG DK NO FWM6 DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 13 Vaskeprogrammer 14 Ret til

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QB6321X http://no.yourpdfguides.com/dref/834590

Din bruksanvisning HUSQVARNA QB6321X http://no.yourpdfguides.com/dref/834590 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO FWM6 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Nyttige oplysninger og råd 14 Vaskeprogrammer 15 Forbrugsværdier

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

FSE51600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FSE51600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL FSE51600P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

ESF 7540ROW ESF 7540ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20

ESF 7540ROW ESF 7540ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20 ESF 7540ROW ESF 7540ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

FEE83700PM. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FEE83700PM. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin USER MANUAL FEE83700PM DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 21 Oppvaskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 21 Oppvaskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 21 Oppvaskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg)

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) Referanseveiledning Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! (se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66840W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886280

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66840W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886280 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ESF 8530ROW ESF 8530ROK. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23

ESF 8530ROW ESF 8530ROK. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 ESF 8530ROW ESF 8530ROK DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

ESF7551ROW ESF7551ROX. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 24

ESF7551ROW ESF7551ROX. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 24 ESF7551ROW ESF7551ROX DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM8 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Før ibrugtagning 10 Indstillinger 11 Daglig brug 11 Programmer

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 23 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCVI2

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 23 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCVI2 DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 23 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCVI2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QB6321A http://no.yourpdfguides.com/dref/834586

Din bruksanvisning HUSQVARNA QB6321A http://no.yourpdfguides.com/dref/834586 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ESF4513LOW ESF4513LOX. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23

ESF4513LOW ESF4513LOX. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 ESF4513LOW ESF4513LOX DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

ESF 8585ROX ESF 8585ROW. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23

ESF 8585ROX ESF 8585ROW. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 ESF 8585ROX ESF 8585ROW DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

FFE62800PM FFE62800PW. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FFE62800PM FFE62800PW. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL FFE62800PM FFE62800PW DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

ESL 8336RO. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23

ESL 8336RO. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 ESL 8336RO DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 22 Oppvaskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 22 Oppvaskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 22 Oppvaskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

ESF 8585ROX ESF 8585ROW DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20

ESF 8585ROX ESF 8585ROW DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20 ESF 8585ROX ESF 8585ROW DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

STA6539L2 Nytt produkt

STA6539L2 Nytt produkt STA6539L2 Nytt produkt 60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN MERKE A+++A EAN13: 8017709177928 Høyde:82 cm 13 kuverter 10 programmer (5 hurtig programmer) spyleprogram, glassprogram, ECO, auto 45-65, Super

Detaljer

DA Brugsanvisning 2. NO Bruksanvisning 21

DA Brugsanvisning 2. NO Bruksanvisning 21 DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 21 Oppvaskmaskin FAVORIT 66782 M0P FAVORIT 66782 W0P INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT M0P FAVORIT W0P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT M0P FAVORIT W0P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT 66692 M0P FAVORIT 66692 W0P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F98010IMM http://no.yourpdfguides.com/dref/810343

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F98010IMM http://no.yourpdfguides.com/dref/810343 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN!

FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN! Hurtigreferanse Oversikt FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN! BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN AKTIVERES VED Å TRYKKE PÅ HVILKEN SOM HELST

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 23 Oppvaskmaskin SK Návod na používanie 43 Umývačka FAVORIT VI0P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 23 Oppvaskmaskin SK Návod na používanie 43 Umývačka FAVORIT VI0P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 23 Oppvaskmaskin SK Návod na používanie 43 Umývačka FAVORIT 78702 VI0P 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

STA6539L3 60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN MERKE: A+++

STA6539L3 60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN MERKE: A+++ 60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN MERKE: A+++ EAN13: 8017709202200 13 kuverter Høyde:82 cm 10 programmer (5 hurtig programmer) spyleprogram, glassprogram, ECO, auto 45-65, Super Hurtigprogram: Speed 27

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 21 Oppvaskmaskin FAVORIT M0P FAVORIT W0P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 21 Oppvaskmaskin FAVORIT M0P FAVORIT W0P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 21 Oppvaskmaskin FAVORIT 66782 M0P FAVORIT 66782 W0P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer