MARKEDSINFORMASJON. Februar SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT"

Transkript

1 MARKEDSINFORMASJON Februar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

2 Makro Februar fortsatte der januar sluttet, og årets to første måneder har vært preget av en bedret stemning i verdens finansmarkeder. PMI indeksen, som viser innkjøpssjefenes tro på fremtiden, viste positive nivåer globalt. Den viktige IFO indeksen i Tyskland, som viser tyske næringslivsledere sin tro på fremtiden, har også steget fire måneder på rad. Generelt sett synes det som om færre tror på en ukontrollert krise blant de svake landene i Europa. I USA forsetter makrotallene å komme inn på den positive siden, noe som understøtter bedringen vi så på slutten av fjoråret. Den amerikanske BNP veksten i fjerde kvartal ble oppjustert og viste at økonomien vokste med 3 prosent i fjerde kvartal. Arbeidsledigheten falt ytterligere i februar. Europeiske politikere ser ut til å ha tatt såpass grep om situasjonen i Hellas at en ukontrollert konkurs ser ut til å bli unngått. Det ble enighet om en ny redningspakke på 130 milliarder euro fra EU og IMF. Usikkerheten nå ligger på om Hellas har vilje og styrke til å gjennomføre de nødvendige og strenge innstramningene. Den europeiske sentralbanken kom på banen mot slutten av måneden med sin tilføring av kapital. 800 europeiske banker fikk låne 530 milliarder euro til en meget gunstig rente. Dette er en veldig lukrativ pakke til bankene som kan deponere statspapirer hos sentralbanken, og få låne friske euro til 1 prosent rente. Med en oljepris på rundt 125 amerikanske dollar, har den stigende prisen vært i fokus. Foreløpig holder brent oljen seg langt unna rekorden satt i 2008 på 147 dollar fatet, men målt i euro er prisen rundt 94 euro, noe som er en historisk toppnotering. Prisen steg på bekymringer rundt situasjonen i Syria, samt Iran som har truet med å stenge Hormuz stredet hvor 35 prosent av all sjøtransportert olje passerer. En høy oljepris over tid vil kunne stagnere den globale veksten, men bensinprisene i USA holder seg foreløpig godt under 4 dollar per gallon, som sees på som grensen for når den vil påvirke veksten negativt. Spareprofiler Avkastningen for spareprofilene varierte fra 0,4% til 4,0% i februar. Ingen profiler har et betydelig avvik i forhold til opprinnelig spareprofil. *Estimerte tall bygger på forutsetninger, se side 4. Gul = Viser profiler gitt kjøpstidspunkt har stort avvik i forhold til opprinnelig spareprofil. Siden Februar Hittil i år 2011 Profil oppstart (est*) (est*) SPV 30 1,3 % 3,2 % 7,7 % -1,2 % 5,9 % 17,3 % SPV 60 2,4 % 5,8 % 7,3 % -7,6 % 8,2 % 28,0 % SPV 80 3,1 % 7,7 % 6,9 % -11,8 % 9,8 % 35,1 % SPV Aksje 4,0 % 9,8 % 6,5 % -16,1 % 11,3 % 42,3 % SPV Rente 0,4 % 1,0 % 7,8 % 5,2 % 3,5 % 6,7 % Avkastning spareprofiler siste 36 mnd SPV 30 (est*) SPV 60 (est*) SPV 80 (est*) SPV 30 SPV 60 SPV 80 Avkastning SPV Aksje og SPV Rente siste 36 mnd SPV Aksje (est*) SPV Aksje SPV Rente (est*) SPV Rente Investerings- Andel aksjer Avkastning Avkastning tidspunkt SPV 30 SPV 60 SPV 80 SPV Aksje SPV Rente % 60 % 80 % 0,0 % 0,0 % % 62 % 81 % 9,8 % 1,0 % % 63 % 82 % 16,9 % 1,8 % % 58 % 79 % -2,1 % 4,5 % % 57 % 78 % -6,4 % 6,0 % % 57 % 78 % -7,9 % 6,3 % % 59 % 80 % 4,0 % 6,4 % % 61 % 81 % 11,9 % 7,8 % % 57 % 78 % -2,2 % 9,1 % % 58 % 79 % 2,5 % 10,0 % % 60 % 80 % 12,6 % 11,5 % % 62 % 82 % 25,1 % 13,1 % % 67 % 84 % 52,9 % 14,6 % % 65 % 83 % 45,8 % 17,3 %

3 Akkumulert diff.avk. OSEFX vs MSCI World Aksjer Aksjemarkedene nøt godt av den generelle optimismen i finansmarkedene, og det ble for andre måned på rad en positiv måned på de fleste globale markedene, og MSCI World endte opp 4,9 prosent. Her hjemme endte Oslo Børs sin fondsindeks opp 7,9 prosent, mens den brede OSEBX indeksen steg 8,2 prosent. Oljen, som er en av de alle viktigste driverne for Oslo Børs fortsatte å stige på truslene fra Iran om å stenge Hormuz stredet. En høy oljepris er noe som er bra for Norge og Oslo Børs på kort sikt, men dersom den forblir høy over lengre tid er dette noe som også vil kunne få innvirkning på norsk økonomi da den globale veksten vil kunne bremse. Blant de selskapsspesifike nyhetene var det Telenor som stjal overskriftene med nyheten om problemer i India. Indisk høyesterett fratok Telenors indiske selskap, Uninor, samtlige 22 mobillisenser i landet. Dette medførte at Telenor måtte nedskrive investeringen i India med 4,2 milliarder norske kroner. På den positive siden kom Aker Solutions med meget sterke tall, og overgikk analytikernes forventninger. Selskapet leverte et resultat på 684 millioner kroner, mot analytikernes forventning på 357 millioner. Aksjekursen steg med over 30 prosent i februar. Den norske kronen fortsatte å styrke seg mot både euro og dollar noe som er positivt på inntektssiden for mange selskaper. På lengre sikt kan styrken vise seg å bli en utfordring konkurransemessig. De globale aksjemarkedene viste solid oppgang i februar, men den sterke kronen spiste opp mesteparten av avkastningen for en norsk investor. Den amerikanske S&P 500 indeksen endte ned 0,8 prosent, verdensindeksen ned 0,1 prosent og den europeiske Bloomberg 500 indeksen opp 1,1 prosent, alle målt i norske kroner. MSCI sin emerging markets indeks steg 1,1 % målt i norske kroner. Blant de internasjonale fondene i SPV Aksje var det Fortis Equity Europe Growth leverte sterkest avkastning (2,2%), Blant de norske fondene var det Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II leverte sterkest (8,9 %). Vi fortsetter med vår overvekt i norske aksjer og Emerging Markets Februar Hittil i år Siden oppstart Vekt Region Fond Indeks Fond Indeks Fond Indeks Fond Indeks Norge 7,0% 7,9 % 14,9% 14,1 % 10,2% 21,2% 53% 40 % Verden 0,8% -0,1 % 4,6% 1,7 % 6,1% 6,1% 47% 60 % Avkast. 4,0% 2,9 % 9,8% 7,1 % 6,5% 12,9% % % Markedssyn norske vs. globale aksjer 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % feb.09 jul.09 des.09 mai.10 okt.10 mar.11 aug.11 jan.12 Regionssyn Undervekt Nøytral Overvekt Norge Global USA Europa Japan Emerging Markets Fond Forvalter Vekt Avk. Hittil i år Bidrag hittil i år DI Norske Aksjer Inst II 25,0 % 15,9 % 3,9 % Pareto Verdi Pareto 20,7 % 13,3 % 2,7 % Fortis Equity Grow th USA Fortis 19,7 % 4,9 % 0,9 % Odin Global Odin 8,4 % 3,3 % 0,3 % DI Stockpicking 7,3 % 4,0 % 0,3 % Holberg Norge Holberg 7,0 % 15,7 % 1,2 % DI Global EM Aberdeen 4,5 % 7,5 % 0,3 % Fortis Equity Asia Emerging Fortis 2,9 % 8,7 % 0,2 % DI Europe High Dividend 2,4 % 1,8 % 0,0 % Fortis Equity Grow th Europe Fortis 2,1 % 4,5 % 0,1 % Kontanter 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avkastning SPV Aksje siste 36 mnd 80 SPV Aksje (est) SPV Aksje Benchmark

4 Rentenivå 3 års swap Renter Rentemarkedene er også blitt preget av politikk og den uavklarte situasjonen i Hellas i februar. En ny redningspakke for Hellas kom på plass og de spanske og italienske statsrentene fortsatte å falle. Den nye redningspakken har fått nervene til å roe seg for mange, og færre tror nå på en uordnet konkurs i Hellas, til tross for at det fremdeles er noe usikkerhet rundt den nye pakken. Den europeiske sentralbanken lånte ut 530 milliarder euro til 800 banker til en meget gunstig rente på 1 prosent. Under forrige runde i desember i fjor, sank statsrentene til Italia og Spania kraftig i etterkant. Det er forventet at også denne gang vil mye av tilførselen bli benyttet av bankene til å kjøpe sitt eget lands statsgjeld. Det er fortsatt knyttet spenning til om tilførselen vil nå forbrukerne. Her hjemme ble Eksportfinans nok en gang nedgradert av det amerikanske ratingseselskapet Standard & Poor s. Kredittratingsselskapet nedjusterte Eksportfinans sin kredittverdighet fra BBB+ til BB+. Nedgraderingen kom som et resultat av at Trond Giske og hans Næringsdepartement ikke ville gi noen eksplisitte garantier. Kredittmarginene på norske banker falt i februar. Bakgrunnen var en generell lettelse i de internasjonale kredittmarkedene. De norske bankene har også god tilgang på kapital og har derfor ikke hatt behov for å utstede nye lån. Det var spesielt de mindre bankene som fikk redusert sine innlånskostnader. Den norske kronen har fortsatt å holde seg sterk mot både amerikanske dollar og euro. Det er flere forskjellige meninger om kronens nivå, og mens OECD mener den er overvurdert, mener SEB at den er undervurdert. Forventingene til det neste rentemøte i Norges Bank har endret seg gjennom måneden. Markedet forventer nå ingen renteendring fra Øystein Olsen, med bakgrunn i den bedrede situasjonen i Europa og gode nøkkeltall fra Norge. SPV Rente oppnådde en avkastning i februar på 0,4%, noe som var sterkere enn referanseindeksen som leverte 0,2%. I SPV Rente var det Danske Invest Norsk Obligasjon I som hadde best avkastning med 0,4%. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Februar Hittil i år Fond Indeks Fond Indeks Fond Indeks Avkast 0,4% -0,2% 1,0% 0,1% 7,8% 6,2% Markedssyn rentebinding (durasjon) Markedssyn rentebinding (durasjon) Siden oppstart 0 feb.09 jul.09 des.09 mai.10 okt.10 mar.11 aug.11 jan.12 Regionssyn Undervekt Nøytral Overvekt Durasjon Stat Kreditt Finans Finans Ansvarlig Industri Investment Grade Industri High Yield Fond Vekt Avk. hittil i år Bidrag hittil i år DI Norsk Obligasjon Institusjon 45,2 % 1,1 % 0,4 % KLP Pensjon II 32,7 % 1,1 % 0,4 % Holberg Likviditet 22,1 % 0,9 % 0,2 % Kontanter 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avkastning SPV Rente siste 36 mnd SPV Rente (est) SPV Rente Benchmark

5 Forklaringer og definisjoner Alle avkastningstall er beregnet i underliggende fond og spareprofiler som forutsetter at man har vært investert i hele den angitte tidsperioden og at det ikke har vært gjort innskudd eller uttak. Enkeltkunders porteføljer vil av denne årsak avvike noe fra de rapporterte tall der de nevnte forutsetninger ikke er oppfylt. Side/Figur Begrep Forklaring 2/Figur 1 Avkastning Figuren viser spareprofilenes verdiutviklingen av kroner siste 36 måneder. Avkastningen er avledet av SPV Aksje og SPV Rente med årlig rebalansering. I perioden frem til oppstart av SPV fondene benyttes fondenes simulerte avkastning. Denne perioden er markert med stiplede linjer. Se figurforklaring 2/Figur 2 og 3/Figur 2. 2/Tabell 2 Aksjeandel Tabellen viser aksjeandel i de forskjellige spareprofilene gitt kjøpstidspunkt. Dersom aksjeandelen er nærmere en annen spareprofil enn den valgte, markeres aksjeandelen med gult. Kunden oppfordres da til å gjennomgå sin portefølje. 3/Figur 1 Differanseavkastning Differanseavkastning mellom regionene er beregnet ved å bruke SPV Aksjes delindekser. Denne tidsserien vises som en heltruken linje siste tre år. Fargen på det skraverte området viser s implementerte markedssyn knyttet til vekting mellom regionene på det aktuelle tidspunkt. 3/Tabell 2 Markedssyn Nøytralvekt Norge mot utland er 40 % i Norge og 60 % utland. Nøytralposisjonen til de internasjonale regionene bestemmes av de til enhver tid gjeldene vektene disse har i Morgan Stanley International World Net Index (MSCI). 3/Figur 2 Avkastning Figuren viser avkastningen til SPV Aksje siste 36 måneder. Frem til oppstart av fondet, , er avkastningen basert på s historiske regionssyn. Avkastningen er i all hovedsak basert på underfondene som inngikk i modellporteføljen ved oppstart. For de fondene med manglende historikk, er andre sammenlignbare fond benyttet. Andre sammensetninger ville gitt andre resultater både med høyere og lavere avkastning. 3/Tabell 3 4/Tabell 3 Fond, vekt, avkastning og bidrag Tabellen viser fondets eksponering på rapporteringstidspunktet. Avkastning for de viste beholdningene er i den perioden beholdningene har inngått i porteføljen. Dette tallet kan avvike fra underfondets offisielle rapporterte avkastning. Bidrag hittil i år viser hvor mye eierposisjonen i det angitte underfond har bidratt til totalavkastningen i porteføljen. 4/Figur 1 Rentenivå og durasjon Den heltrukne linjen viser nivået på 3 års Swap rente i Norge (Swap-renten en interbank referanserente over 1 år løpetid, jfr NIBOR-renten som er under 12 mnd løpetid). Fargen på det skraverte området viser s implementerte markedssyn knyttet til durasjon i porteføljen på angitte tidspunkt. 4/Tabell 2 Markedssyn Nøytralposisjonen til fondets durasjon er 3 år. For stat og kreditt er det ikke fastsatt noen verdi på nøytralposisjonen. 4/Figur2 Avkastning Figuren viser avkastningen til SPV Rente siste 36 måneder. Frem til oppstart av fondet, , er avkastningen basert på s historiske rentesyn. Avkastningen er basert på underfondene som inngikk i modellporteføljen ved oppstart.

6 Beskrivelse av underfond Aksjefond Fondsnavn Forvalter Beskrivelse Norge Holberg Norge Holberg Fondene Fondet gir eksponering mot aksjer eller grunnfondsbevis som er notert på Oslo Børs. Inntil 20% av fondet kan investeres på utenlandske børser. Inntil 10% av fondet kan investeres i unoterte aksjer. Fondet er basert på aktiv forvaltning og aksjeplukking. Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Fondet gir utelukkende eksponering mot norske aksjer eller grunnfondsbevis, både børsnoterte og unoterte aksjer. Fondet er basert på aktiv forvaltning og aksjeplukking. Pareto Verdi Pareto Forvaltning Fondet investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de ledene aksjene på Oslo Børs. Fondet er som regel investert i forskjellige selskaper. Globale fond Odin Global Odin Forvaltning Fondet gir eksponering mot det globale aksjemarkedet og vil bidra med en diversifiserende effekt i porteføljen. Danske Invest Stockpicking USA Fondet gir eksponering mot det globale markedet med fokus på selskaper med en stabil vekst, men med innslag av noen opportunistiske aksjevalg. Fortis Equity Growth USA Europa BNP Paribas Fondet tilbyr eksponering mot vekstselskaper fra USA. Fortis Equity Growth Europe Danske Invest Europe High Dividend Vekstmarkeder BNP Paribas Fondet tilbyr eksponering mot vekstselskaper fra Europa. Fondet tilbyr eksponering mor store europeiske selskaper som betaler utbytte. Fortis Equity Asia Emerging Danske Invest Global Emerging Markets BNP Paribas Aberdeen Fondet tilbyr eksponering mot børsnoterte aksjer i de såkalte asiatiske tigerstatene. Fondet tar sikte på å gi langsiktig kapitalvekst via investeringer i børsnoterte aksjer i markedene i Sørøst-Asia og Fjernøsten (unntatt Japan). Fondet tilbyr investeringer i mindre og mellomstore børsnoterte selskaper i de nye vekst markedene, dvs. Asia, Latin Amerika, Afrika og Øst Europa. Utgangspunktet er mindre selskaper og sektorer som vil nyte godt av en generell stigning i levestandarden.

7 Rentefond Fondsnavn Forvalter Beskrivelse Pengemarked Holberg Likviditet Holberg Fondene Et ev Norges beste pengemarkedsfond de siste årene. Fondet gir eksponering mot det korte norske pengemarkedet. Fondets kredittdurasjon skal ikke overstige 1,5 år. Fondet tar lav kredittrisiko. Obligasjoner KLP Pensjon II KLP Fondet tilbyr eksponering mot det lange norske obligasjonsmarkedet ved at fondet har durasjonsintervall som skal ligge mellom 4 og 6 år. Fondet investerer i verdipapirer utstedt av stat, fylker, kommuner, bank, forsikringsselskaper og kredittforetak. Fondet har en meget solid historikk Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon Et ev Norges beste obligasjonsfond de siste årene. Fondet gir eksponering mot det mellomlange norske obligasjonsmarkedet ved at fondet har durasjonsrammer som skal ligge mellom 2-5 år. Fondet investerer i norske og EØS-noterte obligasjoner, sertifikater, samt bankinnskudd. Disclosure Dette dokumentet er utarbeidet av (kapitalforvaltningsenheten i Danske Bank) til bruk overfor kunder i Sparebanken Vest. Finanstilsynet fører tilsyn med AS. Forfatter av dette dokumentet er Morten Rasten, administrerende direktør i AS. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsføringsmateriale. Forfatteren av dette dokumentet, samt rådgivere i Sparebanken Vest, kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til de produktene som omfattes av denne avtalen spesielt. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Dette dokumentet er kun ment som en orientering og må ikke alene betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av fond. For en fullverdig beskrivelse av fondene, henvises det til faktaark og prospekt på de underliggende fondene. Investor anbefales å settes seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, noninfringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.mscibarra.com)

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Februar Makrokommentar Valget i Italia ble et eksempel på hvor vanskelig det er å bli gjenvalgt etter å ha lagt frem planer for innstramning. Forventningen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Problemene i europeisk økonomi er fortsatt ikke løst. Til tross for dette synes de fleste viktige globale nøkkeltallene å gi positive

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond Markedsføringsmateriale Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond november - desember 2009 Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Markedskommentar, Mai 2009

Markedskommentar, Mai 2009 Markedskommentar, Mai 2009 Lys i tunnelen I USA falt BNP med 6,1 % i årlig rate mot et forventet fall på 4,7 % i første kvartal. Boliginvesteringer og næringslivets investeringer falt med 38 %. I følge

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer