BBS Bulk VI KS Oktober 2007 INVESTERINGSMEMORANDUM. En investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea. MV Zeus General Cargo, dwt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BBS Bulk VI KS Oktober 2007 INVESTERINGSMEMORANDUM. En investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea. MV Zeus General Cargo, 9 100 dwt."

Transkript

1 INVESTERINGSMEMORANDUM En investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea MV Zeus General Cargo, dwt. 6 års bareboat med Flinter Group, Holland BBS BULK VI KS

2 Prosjektsammendrag Denne siden oppsummerer prosjektet, motivasjonen, og beskriver kort de viktigste momentene. Hvorfor investere i BBS Bulk VI KS BB Shipping ASA anbefaler sine investorer å investere i BBS Bulk VI KS av følgende grunner: - Attraktiv og konkurransedyktig avkastning, med internrente på ca. 14% p.a. - Løpende årlig utbetaling - Skattemessig interessant. Skattemessig underskudd de 4 første årene - Europeisk Short Sea har underliggende strukturell vekst, og er et stabilt og balansert marked, og dermed mer forutsigbart enn andre segmenter. Dette gir lav risiko. - Forsiktig estimering av sluttverdi gir også lav risiko - Ingen driftsrisiko (Bareboat) - Skipet er bygget år 2000, og er dermed relativt sett svært nye, også ved prosjektslutt Investeringscase Grunnet nødvendigheten av å flytte fraktvolumer fra vei til sjø, forventes vekst i Europeisk Short Sea, og BB Shipping ASA har derfor ønsket å tilby investeringer inn i denne sterke trenden. Det leveres svært lite ny tonnasje til markedet de kommende årene. Vi ønsker å inngå kontrakter med finansielt og markedsmessig sterke europeiske shippingselskaper som er posisjonert i denne trenden. Finansiering Total prosjektkost er og skipets pris er Bankfinansiering skjer ved 85% belåning av skipets verdi, Differansen mellom total prosjektkost, og gjeld utgjør innbetalt egenkapital på Utover dette er det en uinnkalt egenkapital på Lånets profil er 16 år med en løpetid på 6 år som gir et restlån ved prosjektslutt på Det legges opp til en arbeidskapital på Det settes av til oppgradering/overtagelseskost, samt til bank/legal etc. Prosjektrenten er satt til 4,1%, og er ment å representere en gjennomsnittlig rente gjennom prosjektets levetid. Denne renten er fremkommet ved hjelp av et historisk gjennomsnitt. Prosjektets faktiske renter vil dermed noen perioder ligge over og noen perioder under prosjektrenten. En mindre del av lånet kan bli fikset på en lang rente. Skipet Mv Zeus, imo nr , er bygget i år 2000 av det meget anerkjente verkstedet Ferus Smit B.V. i Holland. Skipet er 130,17 meter langt, 15,87 meter bredt og 10,2 meter dypt. Skipet har isklasse 1A. Tegning Minstetegning er på , som innbetales, og hver andel forplikter i tillegg for en uinnkallt kapital på Tegningsfrist er mandag 29. oktober 2007 BBS Bulk VI KS Det dannes et norsk kommandittselskap, BBS Bulk VI KS, som blir formell kjøper av skipene. Stiftelsesprotokoll, vedtekter og andre relevante dokumenter vil være tilgjengelige. Selskapets styre etableres, og vil utgå fra investorene.

3 Prosjektbeskrivelse Med en stadig økende handel mellom landene i Europa, og med den store utvidelsen av EU, forventes Projektdetaljer BBS Bulk VI KS Kontraktslenge/Prosjektlengde (år) 6 Befrakter/Kontraktspartner Flinter Group B.V. Fraktinntekt (TC Basis) Budsjetterte driftkostnader inkl. adm./dag 96 Sluttverdi Årlig avskrivning Belåningsgrad 85 % Pantelån Årlig avdrag Markedsrente (swap) 4,10 % Margin 1,38 % Rente 5,48 % Profil (år) 16 Lånets løpetid (år) 6 Ballong / Restgjeld (prosjektslutt) Duration (år) 4,68 Pris Bank/Legal Arr.Fee Overtagelseskost/Oppgradering Arbeidskapital Total prosjektkost Pantelån Innbetalt egenkapital Uinnkalt egenkapital Minimumstegning Antall andeler 43 Uinnkalt/andel IRR% p.a. 14 % *Finansieringsstruktur er indikativ. sterk handelsvekst fremover. Denne veksten vil ikke kunne håndteres av et stadig mer tilstoppet europeiske veinett. Grunnet nødvendigheten av å flytte fraktvolumer fra vei til sjø, forventes vekst i Europeisk Short Sea, og BB Shipping ASA har derfor ønsket å tilby investeringer inn i denne sterke trenden. Vi ønsker å inngå kontrakter med finansielt og markedsmessig sterke europeiske shippingselskaper som er posisjonert for denne trenden. Det inviteres med dette til investering i et bareboatprosjekt, general cargo, 9100dwt. Skipet kjøpes for 13,5 mill. og leies tilbake til Flinter Group, Holland på en 6 års bareboatavtale. Bareboat / Barecon 2001 Dette innebærer at Flinter group leier skipene til en fast rate, og står selv for drift / bemanning / vedlikehold, samt kommersiell drift. Ved utløpet av kontraktsperioden tilbakebetales banklånet, skipene selges i markedet, og det resterende utbetales til investorene. Bareboatavtalen løper over en 6-års periode, og til en fast rate på pr dag, netto. Bareboatkontrakten er en Barecon 2001, som er markedsstandard og regulerer leieforholdet mellom Flinter Group som leier skipene, og BBS Bulk VI KS. Kontrakten regulerer bl.a. hvordan skipene skal vedlikeholdes i perioden, og når og hvordan bareboatleie skal betales. Skipene vil bli fullt forsikret, og dette er også forhold som reguleres i Bareboatavtalen. Solid befrakter i Flinter Group B.V. Flinter Group B.V. ble startet som Flinter Management i 1990, og har siden vokst til å bli en fullsortiment logistikk service provider, innenfor industriell shipping, spesielt fokusert på multipurposeskip med høy isklasse. Flinter Management tilbyr ship management til egen flåte, samt til andre skipseiere. Selskapet tilbyr også kommersiell drift og forwarding, med spesialkompetanse på olje og gassindustrien. Her brukes oftest en kombinasjon av forskjellige transportmåter, inkludert skip, tog og fly. Flinter Group opererer en flåte på 39 skip, med kontorer i Rotterdam, Antwerpen, St. Petersburg, Groningen, Tashkent og Almati. Selskapet har 200 ansatte, og er det femte største shippingselskapet i Holland. Flinter Group er en typisk industriell aktør, med lange fraktavtaler med sine kunder. For øyeblikket er hele 80% av deres kapasitet bundet opp på lange kontrakter (Contract Of Affreightment s).flinter Group har en solid markedsposisjon, med førsteklasses kunder innenfor skandinavisk papirindustri, norsk-og amerikansk ole-og gassindustri, samt med de fleste attraktive aktører innenfor tradisjonell commodity transport. Flinter Group B.V. omsatte for 70,9 mill. i 2005, og fikk et resultat etter skatt på 7,79 mill. Også i et vanskelig år som 2003 fikk selskapet et positivt resultat etter skatt på 2,09 mill. Flinter Group B.V. har en egenkapitalandel på 50%, og fremstår således som meget sterk, finansielt sett. Selskapets resultat og balanse for 2006 kan utleveres etter nærmere avtale med BB-shipping. BB-shipping kan imidlertid her bekrefte inntrykket av finansiell soliditet. Skipet Som et uttrykk for skipenes gode relative posisjon, viser en aldersanalyse at skipet er betydelig yngre enn gjennomsnittsalderen til den konkurrerende flåte, som er 22 år 1. Hele 24% av den konkurrerende 1 Vi anvender her general cargoskip som er større eller lik 1000 dwt.

4 flåte er eldre enn 30 år, 14% er eldre enn 35 år, og 6% er eldre enn 40 år. I figuren nedenfor presenteres aldersfordelingen for skip over 1 000dwt. Pris / Sluttverdi / Avkastning Prisen vurderes til å være markedspris. Sluttverdien i prosjektet reflekterer en lineær nedskrivning av verdi, basert på en teoretisk kommersiell levealder på 30 år, selv om skipet sannsynligvis vil ha en levealder som overstiger dette. Sammen med den stramme markedsbalansen i dette segmentet, bygger dette et solid fundament under sluttverdien i prosjektet. Vi mener således at sluttverdien i prosjektet er forsiktig estimert. Prosjektet har en forventet avkastning på innbetalt egenkapital på ca 14% p.a. Risiko Vi vil karakterisere risikoen i BBS Bulk VI KS som lav. Den faktiske avkastning kan bli større eller mindre enn forventet. Den viktigste usikkerheten knytter seg til hvilken verdi skipet selges til etter endt kontraktsperiode, 6 år. Denne kan være høyere eller lavere enn det vi forventer. Befrakter er meget solid, slik at usikkerheten omkring betaling av hyre er lav. Prosjektets inntjening, samt skipet pris og lån, er i Euro, og således vil valuta og renterisiko være risikoelementer. Europeisk Short Sea. Et interessant mulighetsvindu Ettersom shipping forventningsvis er inne i en meget interessant periode, General Cargo Fleet. Age profile (ships >1 000dwt.) historisk sett, har investorer strømmet til investeringsmuligheter i 350 dette markedet. Imidlertid har 300 fokuset vært på store bulk, ro-ro -, container - og kjemikalieskip. Svært få har sett mulighetene som en investering i europeisk short sea 150 representerer. Skipsprisene er 100 fortsatt akseptable, historisk sett. I tillegg er verftkapasiteten begrenset de nærmeste årene, og flåteveksten fremover rimelig forutsigbar, og med 50 0 forventet negativ tilvekst. >= Etterspørselssiden Det er på etterspørselssiden det begynner å skje. Europeisk short sea er strategisk svært interessant posisjonert for strukturelle endringer i transportmønstre og måter. Generelt vokser handel raskere enn økonomisk vekst. I tillegg vil utvidelsen av EU generere vekst for dette segmentet. Med en økonomi og åpne grenser, vil transportveksten sannsynligvis øke kraftig. Store tettbefolkede områder ligger langs vannveier i de nye EU-landene. Det mest interessante er dog det mye etterlengtede og tungt politisk støttede transportskiftet, der den fremtidige transportveksten må skifte fra tilstoppet og forurensende vei-infrastruktur, til sjø-og vannveier. Dette vil utvilsomt øke veksten i europeisk short sea markant. Europeisk short sea har passert veitransport, målt i markedsandel. Og vil snart passere 50%. Selv med planlagte utvidelser av veinettet, ser det ut til at transportveksten ikke kan tas unna på denne infrastrukturen, og øket transport på sjø og vannveier er den eneste muligheten ( det modale skift ). Selv idag må store deler av veinettet karakteriseres som flaskehalser, som i siste instans er med på å dempe den økonomiske veksten i Europa. Tilsynelatende har det modale skift allerede startet, når vi betrakter den positive utviklingen i markedsandel for denne sektoren. Imidlertid er det lang viktigere at denne endringen har massiv politisk

5 oppbacking, ved at EU-kommisjonen, gjennom sitt White Paper i 2001 bestemte seg for å sette fart i denne utviklingen, gjennom forskjellige politikktiltak. Dette gjøres f.eks. gjennom endring av prisstrukturer, ved at veitransport vil bli gjort dyrere, for dermed å selv bære mer av de kostnadene de påfører samfunnet, gjennom trafikkork og forurensing. Store finansieringsprogram er satt opp, for å støtte den storstilte forbedringen og utbyggingen av infrastruktur i forbindelse med transport på sjø og vannveier. Erfaring viser at der hvor flaskehalser på vannveier fjernes, vokser short sea kraftig. Etter utbedringer på f.eks. Rhonen, har veksten her vært tildels dramatisk. Generelt ser vi den underliggende konkurransekraften til short sea, og kanskje spesielt short sea/sea river-segmentet er sterk. I Holland, som har et stort nett av elver og kanaler, er markedsandelen til short sea/sea river mye større enn for veitransport, og vokser fortere. Dette viser at der hvor sjø og vannveier er et åpenbart substitutt for veitransport, er den også foretrukket. Ved å vektlegge europeisk short sea som et direkte substitutt til dyr, tilstoppet og forurensende veitransport, virker short sea å være en opplagt kandidat til å overta mesteparten av den fremtidige transportveksten i Europa. Den er betydelig billigere, mer kostnadseffektiv, mer drivstoffeffektiv, har nesten ubegrenset kapasitet, og er åpenbart mer miljøvennlig. Den økende miljøbevissthet i opinionen støtter den forventede transportveksten for short sea/sea river. Veitransport må ta mesteparten av skylden for veksten i CO2-utslipp, og prognosene er illevarslende. Ved det modale skift, vil den dramatiske økningen i CO2-utlipp rundt befolkede områder unngås, i tillegg til at de slipper støyplager, får færre ulykker og slipper trafikkork. Alt dette oppnås med mindre forbruk av brennstoff. Tilbudssiden Tilbudsiden i europeisk short sea karakteriseres av en del større helintegrerte rederier, samt av charteringhus, hvis eierskap i skipene de markedsfører er begrenset. Istedet er skipene eiet av deres kaptein, mindre eierselskaper, eller finansielle systemer som f.eks. norske KS-selskaper, eller lignende europeiske konstruksjoner. Tilbudssiden er kanskje mindre fragmentert enn man skulle vente, gitt lave inngangsbarrierer 2. Vi har identifisert 23 aktører, hvor Wagenburg (Holand) og Wilson (Norge) har klart størst markedsandel. Etter dem følger en håndfull aktører med markedsandel mellom 5 og 10%, Union Transport, Wijnne&Barends, Arklow og Rhein Maas + Sea. Blant de mindre aktørene finner vi Amasus Shipping, ARPA, Danship, Wagle Chartering og Scotline. I motsetning til segmentet for større bulkskip, preges short sea av relativt lav årlig tilvekst av ny tonnasje. Vår analyse viser at tilførselen av ny tonnasje er betydelig mindre enn Estimated deliveries as % of Total General Cargo Fleet gjennomsnittlig utfasing. Tilførsel av ny tonnasje blir i 30,0 % gjennomsnitt på 1,6%, mens historisk gjennomsnitt skraping er 5,2%, slik at det ligger an til negativ flåtetilvekst. Sannsynlig 20,0 % 10,0 % fortsatt negativ netto tilførsel på tilbudssiden gir unikt 0,0 % investeringsvindu, med god Total understøttelse av skipsverdier. Selv om det kommer noe ny verftskapasitet i China, er denne kapasiteten kvalitet usikker, samt at det generelt <8 500dwt 3,8 % 1,9 % 0,3 % 0,1 % 0,2 % 6,3 % >8 500dwt 1,3 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 1,7 % Total 5,1 % 2,2 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 8,0 % Average demolition 5,2 % 5,2 % 5,2 % 5,2 % 5,2 % 26,1 % nå er svært vanskelig for verftene å få underleveranse i tide, som for eksempel hovedmaskineri. Følgelig er i realiteten verftskapasitet på verdensbasis sprengt de nærmeste årene. Frem til og med 2011 vet vi derfor i stor grad hva som kommer av nye skip. Sammenlignet med stortank og storbulk er rater og skipspriser i Short Sea Shipping mindre volatile og mer forutsigbare. Historisk rateutvikling i 2 Investment Analysis. European Short Sea. Andenes&Solmunde AS, 2005.

6 stortank har standardavvik på 40%, mens Short Sea Shipping har 16%. Typisk industriell shipping, med stor kontraktsandel, har standardavvik på lave 11%. Short Sea karakteriseres av et balansert marked, og overkontrahering oppleves svært sjelden. Følgelig får man jevnere prisutvikling, det siste 10-året har vi faktisk eksempler på positiv utvikling i absolutt forstand (kjøper skip for x, selger for x+ flere år senere). 2,5 2 1,5 1 Historical spot rates for large tanker - short sea (Normalized, st.dev. 40% vs. 16%) Administrasjon/ selskapsstruktur BBS Bulk VI KS, som kjøper skipene, er et norsk kommandittselskap under stiftelse. Egenkapitalen i selskapet, selskapskapitalen, består av en innbetalt del samt en mindre uinnkalt del. I et aksjeselskap betales hele egenkapitalen inn med en gang, mens man i et kommandittselskap holder noe av egenkapitalen tilbake, og den brukes kun hvis det skulle være nødvendig. 0,5 0 Large Tankers Short Sea og kommandittistene vil igjen eie komplementaren pro rata. Kommandittselskapsformen er den mest vanlige i syndikerte shippingog eiendomsprosjekter i Norge, og består av kommandittselskapet, som eies av kommandittistene og en komplementar, som er et aksjeselskap. Komplementaren vil eie 10% av kommandittselskapet, Corporate Management BB Shipping ASA tilbyr attraktive direkteinvesteringer innenfor shipping til sine kunder. Gotfred I. Andenes, Håvard Våge og Hans Erik Solmunde har lang erfaring fra både finansmarkeder, så vel som fra shippingindustriens ledelses finans og tekniske side. Tilnærmingen er analytisk, og hvert prosjekt har dermed en solid basis som motiverer investeringsrådet. Våre prosjekt er karakterisert av fornuftig prisede eiendeler/skip, lav kredittrisiko til anerkjente befraktere, fortrinnsvis plassert i lovende markedssegmenter med vekst-eller vekstpotensial. De tekniske aspekt ved våre prosjekter er vel ivaretatt av kompetente miljøer. Andenes&Solmunde AS/BB Shipping ASA har siden starten plassert 15 shippingprosjekter, inkludert Portlink Pacer KS, BBS Bulk I KS, BBS Bulk II KS, BBS Bulk III KS, BBS Bulk IV KS, BBS Bulk V AS, BBS Short Sea I KS, BBS Bulk VI KS. BB Shipping ASA vil forestå administrasjon av BBS Bulk VI KS. Dette innebærer oppfølging av forholdet til befrakter, Flinter Group, og bank. Videre vil BB Shipping ASA forestå rapportering til styre og investorer, inkludert interim og årsregnskap, samt bidra med faglige råd og analyser. Honorar / Kommisjoner Følgende struktur for honorar og kommisjon gjelder: Tilretteleggerhonorar Av total prosjektkost på trekkes i tilretteleggerhonorar ved oppstart. Tegningsprovisjon Minstetegning er , og for mindre tegninger beregnes det tegningsprovisjon av tegnet beløp etter følgende tabell: (3%), (2%), (1%), (0,5%), større enn , etter avtale.

7 Skattemessige forhold Nedenfor redegjøres det kort for relevante skattemessige forhold. For en mer utdypende vurdering, se appendix 2. I BBS Bulk VI KS ligger det an til en reduksjon i skattbar inntekt for investorene for årene 2007, 2008, 2009 og 2010, idet selskapet forventes å få et skattemessig underskudd i disse årene. Man vil også få sin ligningsformue redusert. Skattemessig overskudd/underskudd I motsetning til et aksjeselskap, er et kommandittselskap ikke eget skattesubjekt, men skattebelastningen er likevel analog. I et kommandittselskap beskattes hver deltager for sin forholdsmessige andel av overskudd eller underskudd. Ligningen gjennomføres ved at det fastsettes et skattemessig resultat for Kommandittselskapet som om dette var skatteyter. Skattemessige avskrivninger mv. foretas under ett på selskapets hånd. Etter gjeldende regler er de skattemessige avskrivninger 14% av saldoverdien på skipet. Det overskudd som fremkommer fordeles på de enkelte deltagere etter deres andel i selskapet og inntektsføres i den enkeltes selvangivelse. Slik inntekstføring skal skje enten overskuddet beholdes i selskapet eller deles ut. Det løpende skattemessige overskudd skattlegges med 28 %. Dersom det fremkommer underskudd, fordeles det til fradrag ved beregning av kommandittistenes alminnelige inntekt på samme måte. Kommandittistene kan kun kreve fradrag for underskudd fra Kommandittselskapet innenfor en fastsatt fradragsramme. Denne representerer det beløp den enkeltes kommandittist til enhver tid risikerer å tape. Skattemessig formue Likeledes beskattes kommandittselskapets formue på den enkelte deltagers hånd. Kommandittselskapets formue fordeles proratarisk på deltagerne basert på deres eierandel. Dersom selskapets formue er negativ, kan den negative formuesandelen fra Kommandittselskapet føres til fradrag i øvrig formue hos den enkelte Kommandittist, dog begrenset til summen av ikke innkalt innskudd. Ligningsverdien for skipene første år er 85% av kjøpspris. Ligningsverdien reduseres så hvert år etter en degressiv prosentsats inntil verdien er etter 14 år 10 %. Deretter forblir ligningsverdien på dette nivået.

8 Prosjektets P&L, kontantstrøm og balanse Den følgende seksjonen inneholder prosjektdetaljer, prosjektets P&L, kontantstrøm og balanse. Prosjektets kontantstrøm er god. Med fast BB-rate på 4 505/dag, gis inntekter den første 12 mnd. perioden på Årlige administrasjonskostnader er Det vil foretas årlige utbetalinger. 3 Prosjektnavn: BBS Bulk VI KS Prosjektstart 1. Driftsår 2. Driftsår 3. Driftsår 4. Driftsår 5. Driftsår 6. Driftsår KONTANTSTRØM Inntekter Utgifter (40 110) (40 000) (40 000) (40 000) (40 110) (40 000) Renteinntekter Operasjonell kontantstrøm Renteutgifter Avdrag Avdrag Investeringer/docking/adm. ( ) Gjeld Salg av eiendeler Skatt Bank, betalingsmidler Kontantstrøm (Prosjekt) ( ) Utbytte/Utbetaling Løpende utbetaling (%) 9,8 % 11,1 % 12,5 % 14,0 % 15,6 % 124,5 % Utbytte/andel Skattemessig res./andel (37 770) (14 066) (7 797) (2 273) Endring skatt/andel (10 576) (3 939) (2 183) (636) RESULTATREGNSKAP Inntekter Utgifter - (40 110) (40 000) (40 000) (40 000) (40 110) (40 000) Ekstraordinære utgifter ( ) EBITDA Avskrivninger - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Rentekostnader Salg av eiendeler Netto finansposter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Res.f. skatt ( ) Skatt Resultat ( ) BALANSE Eiendeler Investering Andre eiendeler Sum varige driftsmidler Kundefordringer Bank, betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum Eiendeler Gjeld og egenkapital Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Egenkapital Utbytte/Utbetaling ( ) Løpende utbetaling (%) 9,8 % 11,1 % 12,5 % 14,0 % 15,6 % 124,5 % Gjeldsandel før dividende 80,5 % 86,6 % 84,6 % 82,3 % 79,9 % 70,7 % 52,7 % Netto Gjeldsandel før dividende 80,2 % 86,0 % 83,9 % 81,5 % 78,8 % 69,2 % 36,5 % Gjeld/Skip 85,0 % 88,7 % 87,0 % 85,0 % 82,9 % 73,9 % 70,9 % 117,6 % 112,7 % 115,0 % 117,6 % 120,6 % 135,4 % 141,1 % Likviditetsratio #DIV/0! 43,4 % 48,4 % 54,0 % 59,7 % 6,0 % 48,8 % Quick Ratio #DIV/0! 43,4 % 48,4 % 54,0 % 59,7 % 6,0 % 48,8 % Rentedekning #DIV/0! 1,4 2,7 2,9 3,1 3,4 3,7 3 Utbetalinger: Ved kapital til overs utover arbeidskapitalen vil dette i utgangspunktet bli utbetalt, såframt den bundne innbetalte egenkapitalen på 40% opprettholdes og der er et skattemessig årsoverskudd i selskapet. Den finansierende bank vil ofte også forholde seg retten til å godkjenne utbetalingen.

9 Appendiks 1. Nedenfor presenters en teknisk spesifikasjon av MV Zeus: Flag Dutch Port of registry Delfzijl Year built 2000 Official number 6609 ZG 1999 MMSI number IMO number Type General dry cargo Class Lloyd's Register Ice class Swedish / Finish 1A DWT summer SW 9000 MT DWT winter SW 8700 MT DWT saimaa Draft fully laden 7,46 m Grain / Bale capacity cbft Gear none Holds / Hatches 2 Hold dims lxbxh H1: 61.55x13,20x11,05 m H2: 25,20x13,20x11,05 m Hatch dim lxbxh H1: 61.55x13,20x11,05 m H2: 25,20x13,20x11,05 m Hatch covers pontoons Moveable bulkheads yes 2 Ceiling steel LOA 130,17 m Beam 15,87 m Ballast airdraft 30,0 m Antenna 35,0 m Distance WL / HC 8,0 m GT / NT 6142 / 3491 MT Container intake 494 TEU Reeferplugs none TT strength 15,0 T/m2 Hatchcover strength 1,75 t/m2 Grain fitted yes Timber fitted yes Suez canal fitted Panama canal fitted IMO cargo fitted yes ISM fitted yes Bowthruster fitted yes Airdry installation yes Hold ventilation yes Speed 13,7

10 Appendiks 2 Skattemessige forhold Redegjørelsen for skattemessige forhold er basert på de regler som gjelder per dato for presentasjon. Redegjørelsen, som ikke er uttømmende, angir kun noen hovedregler. Det er lagt til grunn at Investorene skattemesssig er bosatt i Norge. Investorene bør vurdere å selv innhente råd for å klarlegge sin egen skattesituasjon. Skattemessige forhold knyttet til kommandittselskapet: Et kommandittselskap er ikke eget skattesubjekt. Hver deltager beskattes for sin forholdsmessige andel av overskudd eller underskudd. Ligningen gjennomføres ved at det fastsettes et skattemessig resultat for Kommandittselskapet som om dette var skatteyter. Skattemessige avskrivninger mv. foretas under ett på selskapets hånd. Etter gjeldende regler er de skattemessige avskrivninger 14% av saldoverdien på skipet. Det overskudd som fremkommer fordeles på de enkelte deltagere etter deres andel i selskapet og inntektsføres i den enkeltes selvangivelse. Slik inntekstføring skal skje enten overskuddet beholdes i selskapet eller deles ut. Det løpende skattemessige overskudd skattlegges med 28 %. Utdeling av overskudd fra kommandittistselskapet utløser ytterligere skatt på deltakernes hender på 28%, etter evt. skjermingsfradrag. Dette innebærer at utdelt overskudd vil kunne beskattes med til sammen opp til 48,16 % (28 + (100-28) x 28). Dersom deltaker er et aksjeselskap, blir denne beskatningen først aktuell ved utbetaling av utbytte fra aksjeselskapet til dettes personlige aksjonærer. Likeledes får kommandittselskapet ikke fradrag for utbetaling av overskudd. Dersom det fremkommer underskudd, fordeles det til fradrag ved beregning av kommandittistenes alminnelige inntekt på samme måte. Kommandittistene kan kun kreve fradrag for underskudd fra Kommandittselskapet innenfor en fastsatt fradragsramme. Denne representerer det beløp den enkeltes kommandittist til enhver tid risikerer å tape. Gevinst ved salg av andel i Kommandittselskapet og ved oppløsning av Kommandittselskapet, er skattepliktig etter skattesatsen på 28%. Det gjelder særskilte regler for beregning av gevinst ved salg og oppløsning. For aksjeselskap som er deltaker i Kommandittselskapet oppstår ingen beskatning ved slikt salg eller oppløsning. Derimot vil personlige aksjonærer i aksjeselskapet bli skattlagt med 28 % av eventuell aksjesalgsgevinst eller utbytte. På generelt grunnlag kan det derfor legges til grunn at det først finner sted en beskatning på deltakernes hender av Kommandittselskapets løpende overskudd med 28 %. Deretter utløses ekstrabeskatning med 28 % når midlene tilfaller personlige deltakere eller personlige aksjonærer i et deltakende aksjeselskap (marginalt utgjør dette til sammen 48,16% skatt, se over). Formue Likeledes beskattes kommandittselskapets formue på den enkelte deltagers hånd. Kommandittselskapets formue fordeles proratarisk på deltagerne basert på deres eierandel. Dersom selskapets formue er negativ, kan den negative formuesandelen fra Kommandittselskapet føres til fradrag i øvrig formue hos den enkelte Kommandittist, dog begrenset til summen av ikke innkalt innskudd. Ligningsverdien for skipet første år er 85% av kjøpspris. Ligningsverdien reduseres så hvert år etter en degressiv prosentsats inntil verdien er etter 14 år er 10 %. Deretter forblir ligningsverdien på dette nivået. Skattemessige forhold knyttet til komplementarselskapet Komplementarselskapet BBS Bulk VI KS vil bli eiet av kommandittistene proratarisk. Komplementaren vil eie 10% i Kommandittselskapet. Overskudd eller underskudd på denne andelen beskattes på komplementarselskapets hånd med 28 %. Det gjelder ingen fradragsramme for komplementarselskapet fordi selskapet har et ubegrenset

11 ansvar for kommandittselskapets forpliktelser. Eiernes ansvar i forhold til Komplementarselskapet er begrenset til aksjeinnskuddet. Utdelt utbytte fra Komplementarselskapet er skattepliktig for aksjonærene i komplementarselskapet med 28% ved mottak som personlig skattyter (etter evt. skjermingsfradrag). Dette innbærer igjen at utdelt utbytte vil kunne bli beskattet med til sammen opp til 48,16 % på selskapets og på aksjonærenes hender. Kommandittselskapets forretningsfører og dets revisor vil utarbeide særskilte skattemessige oppgaver som vil bli tilsendt den enkelte Kommandittist. Det er Bergen Banking AS sin intensjon å presentere et så konsistent og korrekt bilde av dette prosjektet som mulig, og informasjonen som prospektet inneholder, er hentet fra kilder som forventes å være etterrettlige og i god tro. BB-Shipping ASA kan likevel ikke garantere eller bli holdt finansielt eller legalt ansvarlig for korrektheten til informasjonen i dette memorandum. Besøksadresse: BB-Shipping AS Torgalmenning 10 Inngang Rådhusgt 2 NO-5014 Bergen Norway Postadresse: Pb 873 Sentrum NO-5807 Bergen Tlf: Faks: Hans Erik Solmunde (Partner) (M) Gotfred I Andenes (Partner) (M) Håvard Våge (Partner) (M)

12 KOMMANDITTSELSKAPSAVTALE FOR BBS BULK VI KS UTKAST Mellom BBS Bulk VI AS, som komplementar, og undertegnede kommandittister er det dags dato inngått følgende kommandittselskapsavtale: 1. FIRMA OG HOVEDKONTOR Selskapets firma er BBS Bulk VI KS. Selskapet skal ha sitt hovedkontor i Bergen kommune. 2. FORMÅL Selskapets formål er å drive rederivirksomhet med skipet; MV Zeus, et general cargo- /container skip på dwt, bygget i 2000 ved Ferus Smit BV Scheepswerf i Holland. 3. DELTAKERNE - EIERANDELER Deltakerne i selskapet er: 4. SELSKAPSKAPITAL Den samlede selskapskapital er NOK Komplementarens andel er NOK Kommandittistenes samlede andel er NOK Selskapets bundne kapital av den samlede selskapskapital utgjør NOK Komplementaren og kommandittistene er medeiere i selskapets eiendeler i forhold til sine andeler av tegnet selskapskapital og deltar innad såvel i gevinst som i tap og i rettigheter og forpliktelser i dette forhold. Komplementaren hefter såvel utad som overfor kommandittistene med hele sin formue. Kommandittistene hefter bare med sine andeler av tegnet selskapskapital. Komplementaren har ikke rett til å drive annen virksomhet. Komplementaren plikter til enhver tid å ha en aksjekapital, eventuelt annen egenkapital eller ansvarlig lån, som minst tilsvarer komplementarens andel av selskapskapitalen, dog slik at det alternativt kan fremlegges tilfredsstillende sikkerhet, - slik som utrukket andel av ansvarlig lån, for differansen mellom nevnte andel og komplementarens aksjekapital/egenkapital/ansvarlig lånekapital,

13 Selskapskapitalen skal innbetales som følger ; BBS Bulk VI KS NOK innbetales. NOK innbetales. Øvrig ansvarskapital, NOK innbetales når selskapet krever det. Når styret har truffet beslutning om å innkalle kapital skal innkalling av kapital foretas av styret rned 30 dagers skriftlig og rekommandert varsel. Ved for sen innbetaling plikter den som betaler for sent å betale renter iht lov av , nr. 100, Forsinkelsesrenteloven.. Kommandittist som ikke foretar innbetaling til rett tid, bemyndiger styret til å selge hans andel best mulig 14 dager etter varsel om påkrav i rekommandert brev. Den misligholdende kommandittist står ansvarlig for den rest på innskuddet som måtte forbli udekket etter at salgsomkostningene er fratrukket salgssummen for andelen. Kommandittisten er pliktig til straks å innbetale til selskapet de forpliktelser i tilknytning til andelen som ikke blir overtatt av vedkommende som kjøper andelen. 5. KJØP AV AKSJER I BBS BULK VI AS (KOMPLEMENTAR) Alle kommandittister skal tegne og eie aksjer i komplementarselskapet, BBS Bulk VI AS, i samme forhold som de eier kommandittandeler i BBS Bulk VI KS. 6. FORVALTNING AV SELSKAPET Selskapet skal ha eget styre som forestår forvaltningen av selskapet og har den alminnelige beslutningsdyktighet, dog slik at saker som nevnt i 8 a - i alltid avgjøres av selskapsmøtet. Styret skal bestå av 2-6 av selskapets kommandittister, - eller representanter for disse, samt komplementaren. Styrets medlemmer velges i selskapsmøtet for to år av gangen. Selskapsmøtet velger styrets formann. Styret kan meddele prokura. Selskapet representeres utad av styret og dets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret skal på hensiktsmessig måte holde deltagerne underrettet om selskapets virksomhet. Styret skal sende referat fra sine møter til deltagerne. Styret sørger for innkallelse til selskapsmøte i henhold til denne kommandittselskapsavtale. Styret kan delegere den daglige drift av kommandittselskapet til en forretningsfører og Ship manager iht. særskilte avtaler som skal godkjennes av selskapsmøtet. 7. REGRESS Bestemmelsene om regress i Selsk. 2-5 kommer til anvendelse.

14 8. SELSKAPSMØTE Deltagerne utøver den øverste myndighet i selskapet gjennom selskapsmøtet. Samtlige deltagere er medlem av selskapsmøtet. Ordinært selskapsmøte avholdes en gang i året, - innen utgangen av april måned. For øvrig kan selskapsmøtet når som helst innkalles av styret eller av en eller flere deltagere som til sammen representerer minst en tidel av selskapskapitalen, jfr Selsk Styret er forpliktet til uten ugrunnet opphold å sørge for innkallelse etter reglene i neste ledd. Innkallelse foretas skriftlig med minst 14 dagers varsel. Under ekstraordinære omstendigheter kan varselet reduseres til 3 arbeidsdager. Innkallelsen skal angi de saker som skal behandles. Om andre saker enn de som er nevnt i innkallelsen, kan der ikke treffes beslutning med mindre samtlige deltagere er til stede og samtykker. Enhver deltager kan innen 10 dager før avholdelsen av selskapsmøtet forlange andre saker enn dem som er nevnt i innkallelsen, satt opp på dagsordenen. Styret skal omgående varsle deltagerne om slike saker som forlanges satt opp på dagsordenen. Det skal føres protokoll for det enkelte selskapsmøte, og styret skal etter hvert møte sende utskrift til hver deltager. En deltager kan la seg representere ved fullmektig eller skriftlig tilkjennegi sitt standpunkt. En deltager har også rett til å la seg bistå av en rådgiver under møtet. Beslutninger i selskapsmøtet treffes iht bestemmelsene i 9. Selskapsmøtet avgjør følgende saker: a) endring eller fravikelse av selskapsavtalen b) saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller særlig viktighet, så som opptak av større lån, salg, pantsetting m.m. av eiendeler som er av vesentlig betydning for selskapets virksomhet, nedlegging av selskapets virksomhet helt eller for en vesentlig del c) bestemmelse om rett til å tegne selskapets firma etter Selsk d) fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning årsunderskudd e) valg av styre og styrets formann f) valg av revisor g) valg av ship manager h) valg av forretningsfører i) enhver beslutning om skipets beskjeftigelse j) saker som iht. lov eller denne selskapsavtale skal behandles i selskapsmøtet Selskapsmøtet skal videre behandle selskapets cashflow, regnskap, budsjett, samt skipets tekniske tilstand. 9. AVSTEMNINGSREGLER

15 Hvor intet annet er bestemt i denne avtale eller i ufravikelig lov treffes alle beslutninger i selskapsmøte med alminnelig flertall, Beslutninger i selskapsmøte som er i strid med innholdet i eller forutsetningene for denne kommandittselskapsavtale eller som ligger utenfor kommandittselskapets formål, er ikke gyldige med mindre samtlige deltagere er til stede og samtykker. 10. REGNSKAP - REVISJON - DISPONERING AV KAPITAL Styret skal sørge for at det føres et ordentlig og tilstrekkelig regnskap i samsvar med lov, forkrifter og regler for god regnskapsskikk. Regnskapet skal hvert år avsluttes pr. 31. desember, og oversendes revidert til deltagerne innen 1.april det påfølgende år. Revisors beretning skal senest fremlegges i det ordinære selskapsmøte. Årsregnskapet behandles i selskapsmøte innen april måned hvert år. Kommandittistene har rett til, når som helst, å gjennomgå selskapets regnskap, enten selv eller ved egen revisor på egen bekostning. Selskapets regnskap skal revideres av en revisor valgt av selskapsmøtet. Midlertidig disponibel kapital plasseres av styret for selskapets regning på betryggende måte med best mulig avkastning. 11. OVERDRAGELSE AV ANDEL/DELTAKERS DØD En deltaker har rett til å overdra sin andel. De øvrige deltakere har ikke forkjøpsrett. En kommandittist kan ikke overdra sin andel uten samtidig å overdra til samme erverver sin andel i komplementarselskapet BBS Bulk VI AS. Overdragelse av andel skal meldes skriftlig til styret som skal godkjenne denne, jfr Selsk. 3-21(1) og (2). Styret kan ikke nekte å godkjenne en overdragelse uten saklig grunn. Som saklig grunn regnes alltid manglende overdragelse av tilsvarende andel i BBS Bulk VI AS. Styret kan blant annet gjøre godkjennelsen betinget av : a) at det stilles betryggende sikkerhet for erververens forpliktelser som deltager b) at det stilles betryggende garanti for Selskapets subsidiære ansvar for overdragerens eventuelle skatteforpliktelse jfr skattebetalingslovens 37 nr 3. Styret kan fastsette nærmere forskrifter om innholdet i melding om eierskifte. Erververen av andelen forplikter å fremlegge den dokumentasjon over sin økonomiske stilling som styret og/eller pantelånsgiver måtte kreve. Eventuelle omkostninger knyttet til godkjennelse av erververen som ny deltaker, så vel eksterne som interne, dekkes av erververen.

16 12. ANDELSBEVIS - PANTSETTELSE Kommandittist kan ved skriftlig henvendelse til styret kreve utstedt andelsbevis for kommandittandelen, jfr. Selsk og Av andelsbeviset skal det fremgå at erverv av andel ikke kan skje uten erverv av tilsvarende andel i komplementarselskapet BBS Bulk VI AS og at pantsettelsen skal godkjennes av styret. En kommandittist er berettiget til å pantsette sin andel helt eller delvis. Slik pantsettelse skal godkjennes av styret. Godkjennelse kan ikke nektes og vilkår ikke settes uten saklig grunn. Pantsettelse skjer ved at panthaver får håndpant i andelsbeviset for andelen. For at pantsettelse skal være gyldig må styret ved påtegning på andelsbeviset bekrefte at pantsettelsen er godkjent av styret. Panthaver har anledning til å overdra pantet til ny panthaver. For at overdragelsen av pantet skal være gyldig må styret ved påtegning på andelsbeviset bekrefte at den nye panthaver er godkjent av styret. Alle eksterne kostnader forbundet med utstedelse av andelsbevis / pant dekkes av den kommandittist som ønsker andelsbevis utstedt / andelen pantsatt. 13. UTTREDEN En deltaker kan ikke kreve seg utløst av selskapet unntatt når vedkommendes rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet. Selsk (1) og (2) og 3-25 (1) og (2) kommer således ikke til anvendelse. 14. UTELUKKING En deltager kan ved skriftlig påbud utelukkes fra selskapet iht. bestemmelsene i Selsk (1) til (5). Utløsningssum fastsettes iht. 15 og forfaller til betaling 1 -en- måned etter at utløsningssummen er endelig fastsatt. Selskapsmøtet kan fastsette at det skal deponeres et beløp til sikkerhet for riktig betaling av utløsningssummen. 15. UTLØSNINGSSUM Utløsningssum fastsettes iht. reglene i Selsk Dersom ikke partene i fellesskap blir enige om utløsningssummen, fastsettes denne ved takst etter de samme regler. Hver av partene oppnevner en takstmann som bør være skips- eller partmegler. Hvis takstmennene ikke blir enige, velger de i fellesskap en oppmann. Hvis en part ikke har valgt sin takstmann innen 1 uke etter at takst ble begjært, og/eller disse takstmennene ikke blir enige om valg av oppmann, foretas disse valg av Nordisk Skibsrederforening. Med mindre særlige forhold tilsier en annen fordeling, bæres utgiftene til taksten med en

17 halvpart på hver av partene. Ved mislighold, bæres alltid utgiftene til takst av misligholderen. 16. OPPLØSNING Dersom alle skipene blir avhendet, skal selskapet oppløses. 17. FORHØYELSE OG NEDSETTELSE AV SELSKAPSKAPITALEN Beslutning om å forhøye og/eller nedsette selskapskapitalen treffes av selskapsmøtet. Slik beslutning krever tilslutning fra deltagere som representerer minst 70 % av selskapskapitalen.. Deltagere som ikke vil delta i en vedtatt forhøyelse av selskapskapitalen, er ikke bundet av beslutningen, men deres deltagerandeler reduseres til hva deres tegnede innskudd utgjør av selskapets totale kapital etter kapitalforhøyelsen. Deltagere som ikke vil delta i en kapitalforhøyelse må melde dette skriftlig til styret senest i selskapsmøtet hvor kapitalforhøyelsen skal behandles. Dersom den vedtatte forhøyelsen av selskapskapitalen er nødvendig for å sikre selskapet videre drift, har de deltagere som velger å delta i en vedtatt forhøyelse av selskapskapitalen rett til å utløse de deltagere som velger å ikke delta i en slik forhøyelse av selskapskapitalen. Utløsning skjer i så fall etter bestemmelsene i 14 og ENDRING AV DENNE AVTALE Beslutning om å endre bestemmelser i denne avtale treffes av selskapsmøtet. Slik beslutning krever tilslutning fra deltagere som representerer minst 70 % av selskapskapitalen, jfr dog neste ledd. Endring av selskapets formål eller deltagernes økonomiske forpliktelser, dog unntatt forhøyelse av selskapets kapital iht 17, kan bare finne sted dersom samtlige deltagere samtykker. 19. REGISTRERING - SELSKAPSLOVEN Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund, og kommandittistene samtykker herved i slik registrering. Selskapet gir med dette sitt samtykke til at senere endringer i selskapsavtalen, styret eller selskapets forhold forøvrig, registreres i Foretaksregisteret. Alle henvisninger til "Selsk." i denne og tilknyttede avtaler gjelder henvisninger til Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven) av 21. juni 1985 nr. 83.

18 20. FORVALTNING AV SELSKAPETS MIDLER FØR DET ER REGISTRERT Før selskapet er registrert i Foretaksregisteret, kan selskapets midler til oppfyllelse av selskapets formal disponeres av BB - Shipping ASA org.nr , ved Hans Erik Solmunde, fnr: og Gotfred Ingebrigtsen Andenes fnr: i fellesskap, som for øvrig også forvalter selskapets anliggende i samme periode. Retten etter denne paragrafs første ledd, faller bort når selskapet er registrert og firmaattest utstedt. 21. STIFTELSESOMKOSTNINGER Selskapet dekker omkostningene ved selskapets stiftelse etter selskapsloven ledd c). Omkostningene vil omfatte registrering i Foretaksregisteret, samt juridisk bistand til BB Shipping ASA ved stiftelsen av selskapet 22. VOLDGIFT Tvist om forståelsen og/eller gjennomføringen av denne kommandittselskapsavtale avgjøres ved voldgift i Bergen etter bestemmelsene i tvistemålslovens kap. 32. Dog skal alle tre voldgiftsdommerne oppnevnes av tingretten i det distrikt hvor selskapet har sitt forretningskontor når voldgiftsstevning uttas, dersom partene ikke blir enige om voldgiftsrettens sammensetning. Partene skal gis anledning til å uttale seg om voldgiftsrettens sammensetning. Bergen,. Som komplementar : Som kommandittister :

19 TEGNINGSBLANKETT/FULLMAKT BBS Bulk VI KS Undertegnede tegner meg/oss som deltager i BBS Bulk VI KS (under stiftelse) med, eller andeler. 1 andel utgjør , som innbetales. Jeg/Vi er gjort kjent med at for hver andel hefter et restansvar, en uinnkalt kapital som utgjør (Total selskapskapital pr. andel blir således , evt. endringer vil bli kommunisert). Innbetaling av kapital andel(er) x som utgjør I tillegg innbetales % provisjon som utgjør innbetales til prosjektkonto i BB - Shipping ASA i Sparebanken Vest, Kontonummer: , IBAN: NO , Swift: SPAVNOBB Tegningsfrist: Mandag 29. oktober 2007, Betalingsfrist: Torsdag 1. november BB - Shipping ASA kan utelukkende disponere den innbetalte kapital til dette prosjekt, med unntak av ovennevnte provisjon. Renter på prosjektkontoen tilhører prosjektet. Min/Vår tegning av andeler er bindende ved undertegning av denne tegningsblankett/fullmakt, og jeg/vi har lest og gjort meg/oss kjent med innholdet i Investeringsmateriell vedrørende invitasjon til deltagelse i BBS Bulk VI KS (under stiftelse). Jeg/Vi aksepterer at BB - Shipping ASA forbeholder seg retten til fritt å stryke/redusere min/vår tegning uten begrunnelse. Ved signering av denne tegningsblankett/fullmakt forplikter jeg meg/vi oss til å delta i stiftelsen av BBS Bulk VI KS og BBS Bulk VI AS på de vilkår som fremgår av investeringsmateriell, samt til å tegne meg/oss for andeler og foreta innbetalinger i henhold til tegningen. Ved signering av denne tegningsblankett/fullmakt er jeg/vi innforstått med de forpliktelser som medeier i BBS Bulk VI KS og BBS Bulk VI AS innebærer. Jeg/Vi gir ved signering av denne tegningsblankett BB - Shipping ASA ved Gotfred I. Andenes, Håvard Våge, Marius Engen og Hans Erik Solmunde hver for seg ugjenkallelig fullmakt til å møte og opptre på mine/våre vegne på stiftelsesmøtet for BBS Bulk VI KS og BBS Bulk VI AS, herunder til å undertegne selskapsavtalen på mine/våre vegne og til å velge styre. Umiddelbart etter ovennevnte stiftelsesmøter vil det bli avholdt et ekstraordinært selskapsmøte i BBS Bulk VI KS som skal godkjenne forretningsføreravtale mellom BBS Bulk VI KS og BB - Shipping ASA, låneavtale med BBS Bulk VI KS som låntager, salgsavtale (MOA, med eventuelle addendum) for skipene og Bareboatcerteparti for skipene. Det forutsettes at den endelige versjonen av forannevnte avtaler ikke avviker vesentlig fra det som er beskrevet i Investeringsmateriellet eller i presentasjoner av prosjektet. Jeg/Vi gir ved signering av denne tegningsblankett BB - Shipping ASA ved Gotfred I. Andenes, Håvard Våge, Hans Erik Solmunde og Marius Engen, hver for seg ugjenkallelig fullmakt til å møte og opptre på mine/våre vegne på det ekstraordinære selskapsmøtet for BBS Bulk VI KS og til å godkjenne avtaler som foran nevnt. Opplysninger om investoren (må fylles ut) Bruk blokkbokstaver vennligst skriv tydelig. Fornavn Etternavn/Firma Gateadresse Postnr og sted Fødselsnummer/Foretaksnummer Tlf. dagtid E-post

20 Konto informasjon ved tilbakebetaling/utbetaling av kapital: NOK Konto EUR Konto Bank Bank Kontonummer Kontonummer/IBAN SWIFT Tilbakebetaling og utbetaling av kapital vil være i euro. Investorene har mulighet til å få betalingen inn på en NOK konto eller en EUR konto, velg kun én konto. Følgende dokumentasjon må vedlegges tegningsblankett: Privatpersoner: Rett kopi av legitimasjon Kopi av siste års selvangivelse Selskap: Firmaattest, ikke eldre enn tre måneder Rett kopi av legitimasjon fra den i styret som signerer Siste reviderte regnskap Er selskapet nytt skal dette dokumenteres i form av åpningsbalanse I tillegg gjør vi oppmerksom på at noen banker kan be om personlig garanti for den uinnkalte kapitalen ved tegning på selskap. Dette vil da ettersendes for signatur. Sted og dato. Signatur Fylles ut av rådgiver: Opplysninger om rådgiver(e) (må fylles ut) Bruk blokkbokstaver vennligst skriv tydelig. Firma Sted Fornavn Etternavn Stilling Tlf E-post

INVESTERINGSMEMORANDUM En investering i transportskiftet i Europa. Europeisk Short Sea. MV Flintereems og MV Flintermaas (6 358 dwt, blt.

INVESTERINGSMEMORANDUM En investering i transportskiftet i Europa. Europeisk Short Sea. MV Flintereems og MV Flintermaas (6 358 dwt, blt. INVESTERINGSMEMORANDUM En investering i transportskiftet i Europa. Europeisk Short Sea MV Flintereems og MV Flintermaas (6 358 dwt, blt. 1999) 8 års bareboat med Flinter Group B.V., Holland Technical Inspection

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS Inngått [ ]. 2012 L_3097127_V1 13.06.12 105267- 2/5 Mellom Marienlyst Utvikling AS (org. nr. 997 410 637, som hovedmann ("Hovedmannen"), og Drammen kommune og

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

BB-Shipping ASA inviterer til en investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea. MV Arklow Venus General Cargo / Bulk, ca. 5 000 dwt.

BB-Shipping ASA inviterer til en investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea. MV Arklow Venus General Cargo / Bulk, ca. 5 000 dwt. BB-Shipping ASA inviterer til en investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea MV Arklow Venus General Cargo / Bulk, ca. 5 000 dwt. 7 års Bareboat med Arklow Shipping Ltd. BBS Bulk IX DIS

Detaljer

INVESTERINGSMEMORANDUM. En investering i transportskiftet i Europa. Europeisk Short Sea

INVESTERINGSMEMORANDUM. En investering i transportskiftet i Europa. Europeisk Short Sea INVESTERINGSMEMORANDUM En investering i transportskiftet i Europa. Europeisk Short Sea MV Arklow Willow / MV Arklow Wind / MV Arklow Wave Bulk / General cargo, 14 000 dwt. 7 års bareboat med Arklow Shipping

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Selskapets firma er Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS.

SELSKAPSAVTALE FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Selskapets firma er Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. SELSKAPSAVTALE FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 1. Firma Selskapets firma er Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. 2. Forretningskontor Selskapets kontor og forretningskommune

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

AVTALE FOR DET INDRE SELSKAP. nevnt i vedlegg 1-111

AVTALE FOR DET INDRE SELSKAP. nevnt i vedlegg 1-111 Oslo, 01.11.2011 AVTALE FOR DET INDRE SELSKAP mellom VOG Admin AS og Stille Deltakere nevnt i vedlegg 1-111 Avtale for det Indre Selskap Viking Oil & Gas Side 2 av 9 Mellom VOG Admin AS, org nummer 996

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget 1 2

VEDTEKTER FOR. Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget 1 2 VEDTEKTER FOR Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget 1 2 1 LAGETS NAVN Lagets navn: Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget. 2 LAGETS FORMÅL Laget har som formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS

TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS AKSJENS PÅLYDENDE NOK 100,- MINIMUMSTEGNING TOTALT NOK 100 000 EMISJONEN BEGRENSES TIL NOK 10 000 000 TEGNINGSPERIODE 1.9

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SELSKAPSMØTE I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE I KS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SELSKAPSMØTE I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE I KS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SELSKAPSMØTE I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE I KS Styret i Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS ( Selskapet eller KS-et ) innkaller med dette til ekstraordinært selskapsmøte i Aberdeen

Detaljer

Vedtekter for Hafjell Golf AS

Vedtekter for Hafjell Golf AS Vedtekter for Hafjell Golf AS Selskapets navn er Hafjell Golf AS. 1. Selskapet har sitt forretningskontor på Hafjell, 2637 Øyer, i Øyer kommune. 2. 3. Selskapets formål er å anlegge, eie, samt drive golfanlegg

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 18. juli kl. 1100 i Wikborg Reins lokaler, Kronprinsesse Märthas plass 1, Oslo Arendals Fossekompani ASA har gjennom frivillig tilbud

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INVESTERINGSMEMORANDUM En investering i transportskiftet i Europa. Europeisk Short Sea

INVESTERINGSMEMORANDUM En investering i transportskiftet i Europa. Europeisk Short Sea INVESTERINGSMEMORANDUM En investering i transportskiftet i Europa. Europeisk Short Sea MV Arklow Spirit, MV Arklow Spray, MV Arklow Sand, MV Arklow Sea, MV Arklow Star 6 års bareboat med Arklow Shipping

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden.

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden. Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital II ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL II ASA 3. juni 2010 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital II ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets lokaler i

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 19. mai 2011 kl 10.00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne.

Detaljer

INVESTERINGSMEMORANDUM. S&P Bulk XI DIS

INVESTERINGSMEMORANDUM. S&P Bulk XI DIS INVESTERINGSMEMORANDUM S&P Bulk XI DIS En investering i Europeisk Short Sea. General cargo skip, 5 000 dwt., bygget i 2002. 6 års Bareboatavtale med Arklow Shipping Ltd., Irland Innbetalt egenkapital:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS Saksnr: 201207175-29 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Grieghallen IKS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS 16. juni 2011 Aksjeeierne i Optimum Skipsinvest I AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

SLUTTSEDDEL. Drammen kommune (org. nr ) og Ticon Eiendom AS (org. nr )

SLUTTSEDDEL. Drammen kommune (org. nr ) og Ticon Eiendom AS (org. nr ) SLUTTSEDDEL Kjøperne: Drammen kommune (org. nr 939 214 895) og Ticon Eiendom AS (org. nr 987 238 674) Selger: Ticon Utvikling AS (org. nr 993 229 970) Selskap: Antall aksjer: Marienlyst Utvikling AS (org.

Detaljer

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 VEDTEKTER for SAMEIET WESTYE EGEBERGS GATE 2 Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 SAMEIEKONTRAKT Underskrevne sameiere i Westye Egebergsgt.2 i Oslo er enige om at følgende regler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Skreddervn. 9, 1537 Moss Tlf. 69 27 96 70, fax 69 25 81 49 www.wrs.no Foretaksnr. NO 979 498 748 Moss, 16. juni 2004 Til aksjonærene i Wireless Reading Systems Holding ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS 1 STIFTERNE Stifterne er: Askøy kommune, [Organisasjonsnummer], [adresse] Austrheim kommune, [Organisasjonsnummer], [adresse] Bergen kommune, [Organisasjonsnummer],

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer