AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner) 25 SPESIFIKASJONER 32 MODELL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner) 25 SPESIFIKASJONER 32 MODELL"

Transkript

1 MODELL AR-NB EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner) Side INNLEDNING FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN BRUKE FUNKSJONEN FOR NETTVERKSSKANNING 9 PROBLEMLØSNING CD-EN TIL EKSPANSJONSSETTET TIL NETTVERK 5 SPESIFIKASJONER

2 INNLEDNING Ekspansjonssett til nettverk (AR-NB, ekstrautstyr) gjør det mulig å bruke maskinen som nettverksskanner. Hvis du vil bruke skanneren på nettverket, må du installere Dobbelt funksjonsbrett (AR-EB7). Bruk USB.0-porten på Dobbelt funksjonsbrett når du kobler maskinen til ekspansjonssett til nettverk. Nettverkskannerfunksjonen kan ikke brukes hvis ekspansjonssett til nettverk er koblet til USB.-porten på maskinen. Håndboken forklarer bare funksjoner som kan brukes når ekspansjonssett til nettverk er installert. Hvis du vil ha informasjon om å ilegging av papir, bytte av tonerkassetter, fjerning av papirstopp, håndtering av periferiutstyr og annen informasjon knyttet til kopiering, se bruksanvisningen til maskinen. Hvis du vil ha informasjon om skriverfunksjonen som kan brukes når ekspansjonssett til nettverk er installert, se den online-handboken for nettverksskrivere som følger med ekspansjonssett til nettverk (AR-NB). Dataprogrammene leveres i engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, nederlandsk og svensk versjon. Hvis ditt språk ikke støttes, anbefales du å installere den engelske versjonen av programvaren. I denne veiledningen er det forutsatt at både de som skal installere og de som skal bruke produktet har relevant kjennskap til Microsoft Windows. I denne håndboken omtales det digitale multifunksjonssystemet AR-M60/M05 som "maskinen". Informasjon om operativsystemet finner du i veiledningen til operativsystemet eller ved å klikke på online Hjelp-funksjon. Forklaringene av skjermbilder og fremgangsmåter i denne håndboken er for Windows XP. Skjermbildene kan variere avhengig av din versjon av Windows og innstillingene. Denne håndboken referer til den Reverserende enkeltmateren som "RSPF", og den Ensidige dokumentmateren som "SPF". Når det står "AR-XXXX" i denne håndboken, erstatter du "XXXX" med navnet på din modell. Hvis du vil ha informasjon om modellnavnet, se "FORSKJELLER MELLOM MODELLER" i bruksanvisningen. Garanti Selvom det er lagt stor vekt på å gjøre denne veiledningen så nøyaktig og nyttig som mulig, kan SHARP Corporation ikke gi noen garanti med hensyn til innholdet. All informasjon i veiledningen kan endres uten varsel. SHARP er ikke ansvarlig for tap eller skade, direkte eller indirekte, som følge av, eller relatert til, bruk av denne veiledningen. Varemerker og opphavsrett Sharpdesk LT er et varemerket tilhørende Sharp Corporation. Microsoft Windows operativsystem er varemerke- eller opphavsrettbeskyttet av Microsoft Corporation i USA og andre land. Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT.0, Windows 000 og Windows XP er varemerkeeller opphavsrettbeskyttet av Microsoft Corporation i USA og andre land. Netscape Navigator er et varemerke for Netscape Communications Corporation. Acrobat Reader Copyright Adobe Systems Incorporated. Med enerett. Adobe, Adobe-logoen, Acrobat og Acrobat-logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Alle andre varemerker og opphavsretter tilhører de respektive eierne. - -

3 INNHOLD INNLEDNING... FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN OM NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN... INNSTILLINGER OG PROGRAMMERING PÅKREVD FOR NETTVERKSSKANNINGFUNKSJONEN... 5 INNSTILLINGER PÅKREVD FOR NETTVERKSSKANNINGFUNKSJONEN...5 ÅPNE WEBSIDENE...6 ENDRE SPRÅKET PÅ WEBSIDEN...6 OM WEBSIDEN...7 GRUNNINNSTILLINGER FOR NETTVERKSSKANNING...8 SMTP-SERVER OG DNS-SERVER INNSTILLINGER...9 SETTE LDAP-SERVER INNSTILLINGER (NÅR DU BRUKER EN LDAP-SERVER)...0 LAGRE SKANNEINNSTILLINGER... OPPSETT AV DESTINASJONSINFORMASJON... TILDELE DESTINASJONER TIL SKANNINGSMENYTASTENE PÅ MASKINEN...7 BESKYTTE INFORMASJON LAGRET PÅ WEBSIDEN ("Passord")...8 CD-EN TIL EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK PROGRAMVARE...5 MASKINVARE OG PROGRAMVAREKRAV...5 BRUKERHÅNDBØKER FOR DATAPROGRAMMENE... 6 INSTALLERE DATAPROGRAMMET...7 INSTALLERE SHARPDESK LT OG NETWORK SCANNER TOOL... 7 OPPSETT AV NETWORK SCANNER TOOL.. 8 INSTALLERE SHARP TWAIN AR/DM... 0 INSTALLERE TypeReader Professional 5.0 (utprøvingsversjon)... 0 AVINSTALLERE DATAPROGRAMMET... 5 SPESIFIKASJONER BRUKE FUNKSJONEN FOR NETTVERKSSKANNING GRUNNLEGGENDE FREMGANGSMÅTE FOR OVERFØRING... 9 REDIGERING AV INNSTILLINGENE I EN [SCANMENU]-TAST...9 RETNINGEN PÅ DET SKANNEDE BILDET OG STANDARD RETNING FOR ILEGGING AV ORIGINAL...0 PROBLEMLØSNING PROBLEMLØSNING... SKJERMBILDEMELDINGER... HVIS DIN E-POST BLIR SENDT I RETUR... VIKTIGE POENG VED BRUK AV SKANN TIL E-POST... KONTROLLERE IP- ADRESSEN

4 Kapittel FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN OM NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN Når ekspansjonssett til nettverk er installert i maskinen, kan dokumenter og fotografier skannes til bildefiler og sendes over nettverket eller Internett til en filserver, e-postadresse eller til din egen datamaskin. Det skannede bildet kan sendes til følgende typer destinasjoner:. Det skannede bildet kan bli sendt til en lagringsenhet i nettverket (en angitt mappe på en FTP-server). (Dette kalles "Skann til FTP" i denne håndboken.) Når et skannet bilde sendes til en FTP-server kan en e-post også sendes til en forhåndbestemt adresse for å informere mottakeren om hvor den skannede bildefilen lagres. (Dette kalles "Skann til FTP (hyperlenke)" i denne håndboken.). Et skannet bilde kan bli sendt til en datamaskin koblet til samme nettverk som maskinen. (Dette kalles "Skanne til desktop" i denne håndboken.) * Før du kan bruke Skanne til desktop (skanning til datamaskin), må du installere "Network Scanner Tool"-programvaren på CD-en som fulgte med ekspansjonssett til nettverk (AR-NB). Hvis du vil ha informasjon om systemkravene for Skanne til desktop og fremgangsmåten for installering av Network Scanner Tool, se "CD-EN TIL EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK" (s.5).. Den skannede bildefilen kan sendes til en e-postmottaker. (Dette kalles "Skann til E-post" i denne håndboken.) * Det settes en grense på websiden for hvor store bildefilene som sendes med Skann til E-post kan være (s.8). - -

5 INNSTILLINGER OG PROGRAMMERING PÅKREVD FOR NETTVERKSSKANNINGFUNKSJONEN For å bruke nettverksskanningsfunksjonen må innstillingene for SMTP-serveren, DNS-serveren og mottakeradressene settes. Bruk en datamaskin koblet til samme nettverk som maskinen for å åpne websiden og sette innstillingene. Websiden kan åpnes med din nettleser (Internet Explorer 5.5 eller nyere, eller Netscape Navigator 6.0 eller nyere). INNSTILLINGER PÅKREVD FOR NETTVERKSSKANNINGFUNKSJONEN Sett innstillingene på websiden som følger for å sende bilder med nettverksskannerfunksjonen: Skann til FTP Skann til FTP (hyperlenke) Skann til E-post Skanne til desktop Åpne websidene (s.6) Endre språket på websiden (s.6) Sette grunninnstillinger for nettverksskanning (s.8) Sette dine SMTP- og DNS-server innstillinger (s.9) Sette LDAP-server innstillinger (når du bruker en LDAP-server) (s.0) Velge skanningsinnstillinger (s.) Lagre destinasjonsinformasjon (s. til 5) Tildele destinasjoner til skanmenu-tastene på maskinen (s.7) Følgende innstillinger kan også settes for å gjøre det enklere å bruke nettverksskannerfunskjonen: Sette passord. (s.8) - 5 -

6 FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN ÅPNE WEBSIDENE Bruk følgende fremgangsmåte for å åpne websidene. Åpne nettleseren på din datamaskin. Støttede nettlesere:internet Explorer 5.5 eller nyere Netscape Navigator 6.0 eller nyere I "Adresse" feltet på nettleseren din, skriv inn IP-adressen til maskinen som en URL. Skriv inn IP-adressen som er blitt programmert i maskinen. Hvis du ikke kjenner IP-adressen, se side. ENDRE SPRÅKET PÅ WEBSIDEN Websiden vises i utgangspunktet på engelsk. Språket på websiden kan imidlertid endres. Klikk på "Language Setting" i menyrammen på websiden. Når tilkoblingen er ferdig vil websiden vises i din nettleser. Velg ønsket språk i "Language Setting"-menyen, og klikk på "Submit". Slå maskinen av og deretter på igjen. Språket på websiden endres til det valgte språket når du oppdaterer visningen av websiden

7 FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN OM WEBSIDEN Når du åpner websiden i maskinen vil følgende side vises i din nettleser. En menyramme vises på venstre side av siden. Når du klikker på et element i menyen, kommer det frem et skjermbilde i høyre ramme som lar deg sette innstillingene for det elementet. For en detaljert forklaring på fremgangsmåten for å fastsette innstillingene, klikk "Hjelp" i menyrammen. Menyramme Klikk på menyelementene som vises her for å sette de tilsvarende innstillingene. Destinasjon (s.) Sette opp destinasjoner for å Skann til FTP, Skanne til FTP (Hyperlink), Skanne til desktop, and Skann til E-post. Du kan også redigere eller slette tidligere valg for destinasjon. Nettverksskanning (s.8) Dette lar deg velge overføringsmetoder for nettverksskannerfunksjonen og angi innstillinger for Skann til E-post. Applikasjon (s.9) Denne lar deg fastsette SMTP-serverinnstillinger, DNS-serverinnstillinger og WINS-serverinnstillinger for Skann til E-post og Skann til FTP (hyperlenke), og for å skrive inn vertsnavn istedenfor IP-adresse når du lagrer en overføringsdestinasjon. Sett LDAP-serverinnstillinger hvis en LDAP-server blir brukt

8 FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN GRUNNINNSTILLINGER FOR NETTVERKSSKANNING Klikk på "Nettverksskanning" i menyrammen, og fastsett så de nødvendige innstillinger. Disse innstillingene bør bare fastsettes av nettverksadministrator. For en detaljert forklaring på fremgangsmåten for å fastsette innstillingene, klikk "Hjelp" i menyrammen. Klikk på "Nettverksskanning" i menyrammen. Nettverksskanning oppsettsiden vises. Velg overføringsmetodene du vil bruke. Velg skanneroverføringsmetodene du vil bruke. I feltet "Aktiver skannerlevering til:" klikk avmerkingsboksen ved siden av hver metode du vil bruke så et merke vises i avmerkingsboksen. Opprinnelig er alle overføringsmetoder valgt (fabrikkens standardinnstillinger). 5 Sett en grense for størrelsen til bildefiler. Det kan settes en grense for størrelsen på bildefiler sendt med Skann til e-post, for å hindre at overdrevent store filer blir sendt. Hvis bildefilen laget fra det skannede bildet er større enn den satte grensen, blir bildefilen slettet. Grensen kan settes fra MB til 0 MB i trinn på MB. Fabrikkens standardinnstilling er "Ubegrenset". Hvis du ønsker å sette en grense, fjern avmerkingen fra "Ubegrenset" avmerkingsboksen og skriv inn den ønskede grensen "Øvre grense". Velg metoden for å bestemme et filnavn for det skannede bildet. Velg metoden for å bestemme et filnavn for det skannede bildet. I "Gi navn til filer", velg elementene du ønsker å bruke i filnavnet. "Destinasjonsnavn" og "Dato og klokkeslett" er valgt fra starten. Bemerk Hvis du skal sende bilder til samme mottaker mer enn en gang, anbefaler vi at du også velger "Sideteller for økt" eller "Unik identifikator" for å hindre at det blir sendt flere filer med samme navn, som ville resultere i at hver ny fil overskriver den gamle. Sett Avansert Oppsett-instillingene. Velg avanserte funksjoner som kan brukes for Skann til E-post. Hvis du ønsker å Bcc en kopi av en Skann til E-post-overføring til en e-postadresse, velg "Bcc:" avmerkingsboksen og skriv inn e-postadressen. 6 Valg av e-postemne (bare brukt for Skann til E-post). Innstillingen brukes til å skrive inn emnet som vil bli vist i mottakerens e-postprogram når du bruker Skann til E-post. (Denne innstillingen er ikke nødvendig hvis du ikke skal bruke Skann til E-post.) Navnet kan ha opptil 80 tegn. Du kan bare oppgi ett navn. Hvis du ikke oppgir noe, vises "Skannet bilde fra <Enhetsnavn>". * Navnet som vises i <Enhetsnavn> er navnet som er angitt under "Navn" i skjermbildet som vises når du klikker på "Systeminformasjon" i menyrammen. Hvis det ikke er lagret noe navn, vises produktnavnet. 7 Klikk "Send". Etter å ha satt innstillingene, husk å klikke på "Send" for å lagre dem

9 FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN SMTP-SERVER OG DNS-SERVER INNSTILLINGER SMTP brukes til å sende e-post som sendes ved bruk av Skann til E-post eller Skann til FTP (hyperlenke). For å bruke disse overføringsmetodene må innstillingene for SMTP-serveren din settes opp. Sette SMTP-serverinnstillinger Klikk på "Applikasjon" i menyrammen. Skriv inn den nødvendige informasjonen i "SMTP oppsett". For en detaljert forklaring på fremgangsmåten for å fastsette innstillingene, klikk "Hjelp" i menyrammen. Klikk "SMTP". Når du har fullført alle oppføringene, klikk "Send". Oppføringene vil bli lagret. Sette DNS-serverinnstillinger Hvis du førte opp et vertsnavn under "Primær SMTP-server" eller "Sekundær SMTP-server" på "SMTP oppsett", må du også sette opp DNS-serverinnstillingene dine. Du vil også måtte angi innstillingene på DNS-serveren hvis det skal oppgis vertsnavn under "Vertsnavn eller IP-adresse" når det lagres destinasjoner for Skann til FTP (Skann til FTP (hyperkobling)) eller Skanne til desktop. Klikk på "Applikasjon" i menyrammen. Skriv inn den nødvendige informasjonen i "DNS-oppsett". For en detaljert forklaring på fremgangsmåten for å fastsette innstillingene, klikk "Hjelp" i menyrammen. Når du har fullført alle oppføringene, klikk "Send". Oppføringene vil bli lagret. Klikk "DNS"

10 FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN SETTE LDAP-SERVER INNSTILLINGER (NÅR DU BRUKER EN LDAP-SERVER) Hvis postadresser på ditt nettverk styres av en LDAP-server, kan e-postadressene lagret på LDAP-serveren brukes til Skann for E-post. For å la maskinen bruke e-postadressene på LDAP-serveren, må LDAP-serverinnstillingene settes opp på websiden. Klikk på "Applikasjon" i menyrammen. Klikk "LDAP". Velg "Aktivere" i "LDAP oppsett"-menyen. 5 6 Klikk "Send". Sett opp innstillingene i "Liste over globale adressebøker". For en detaljert forklaring på fremgangsmåten for å fastsette innstillingene, klikk "Hjelp" i menyrammen. Når du har fullført alle oppføringene, klikk "Send". Oppføringene vil bli lagret

11 FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN LAGRE SKANNEINNSTILLINGER Sett av skanneinnstillinger (skanneformat, fargemodus, oppløsning, filtype osv.) kan lagres for bruk i ulike skanneapplikasjoner. Hvert sett av innstillinger kalles en "Skannemodus". Når du lagrer en destinasjon kan du velge en av de lagrede skannemodusene. Innstillingene for den valgte skannemodusen vil bli brukt når du skanner et bilde og sender det til den destinasjonen (s. til 5). Klikk på "Nettverksskanning" i menyrammen på websiden. Klikk på "Skannmodus". Velg skanneinnstillinger. Hvis du vil vise en beskrivelse av innstillingene, klikker du på "Hjelp" i menyrammen. Når en original blir skannet ved bruk av dokumentglasset, er skanneområdet bestemt av det innstilte "Skanneformatet". Les "RETNINGEN PÅ DET SKANNEDE BILDET OG STANDARD RETNING FOR ILEGGING AV ORIGINAL" (s.0) og pass på at det er valgt riktig skanneformat. Klikk på "Legg til" under skanningslisten. Hvis du vil endre innstillinger i en allerede lagret skannemodus, velg skannemodusen og klikk "Rediger". For å slette en skannemodus, velg skannemodusen og klikk "Slett". Standardinnstillingene vises i følgende tabell: Funksjon Standardinnstillinstilling Standardinn- Funksjon Skanneformat A Lyskilde Hvit Fargemodus Fullfarge Filtype TIFF Oppløsning 75 ppt Komprimeringsmodus MMR (G) Tomt område Av Sider pr. fil Alle 5 Når du har valgt innstillinger for alle elementene, klikker du "Send". De valgte innstillingene lagres. Bemerk Når originalformatet registreres automatisk i SPF/RSPF, blir det registrerte formatet brukt istedenfor skanneformatet som er stilt inn i "Skanneformat". Hvis originalen er større enn formatet som er stilt inn i "Skanneformat" vil den, som følge av dette, kanskje bli skannet med en lavere oppløsning enn den du har valgt. Hvis du vil skanne en A-side eller en annen stor original ved en høy oppløsning som for eksempel 600 dpi, må minnet til maskinen eller til ekspansjonssettet for nettverk utvides. (Du kan velge en høy oppløsning med standardminne, men maskinen vil da skanne originalen ved en lavere oppløsning og deretter forbedre bildet.) Hvis du vil skanne store originaler med fargemodusen satt til "Mono -nyansering", må maskinminnet utvides. Hvis du vil skanne store originaler ved høy oppløsning og med fargemodusen satt til fullfagre eller gråtoner, må minnet til ekspansjonssettet for nettverk utvides. For vanlige tekstoriginaler får man tilstrekkelig skarpe bilder når fargemodus er stilt inn på "Mono -nyansering" og oppløsningen er 00 dpi eller 00 dpi. 600 dpi-innstillingen bør brukes bare når det kreves svært skarpe gjengivelser, for eksempel i forbindelse med fotografier eller illustrasjoner. Merk at høye oppløsninger gir større filer, og at overføringen kanskje ikke lykkes hvis det er liten diskplass på serveren som bildet sendes til (eller hvis serveradministratoren har satt begrensninger på filstørrelse). Hvis overføringen ikke lykkes, kan du prøve å redusere antall skannede sider i filen eller å redusere innstillingen for skanningsstørrelse for originalen. Hvilke oppløsninger som kan velges, avhenger av skanningsstørrelse, fargemodus og lyshetsinnstillinger. Hvis det skannede bildet skal kunne åpnes uten programvaren på CD-en som følger med ekspansjonssett til nettverk, må mottakeren ha annen programvare som kan vise bildeformatet (filtypen) som er valgt i henhold til forklaringen ovenfor. Standardinnstillingen fra fabrikken gir den minste filstørrelsen (TIFF MMR (G)). Hvis mottakeren ikke kan åpne bildet, kan du prøve å sende det i et annet format. Antall sider per fil Hvis antallet skannede originaler ikke er dividerbart med antallet angitt under "Sider pr. fil", vil den siste filen ha færre sider. Hvis du vil bruke de lagrede skanningsinnstillingene som standardinnstillinger for "Skannmodus" når du lagrer destinasjonsinformasjon, merker du av for "Standard Skannmodus". Skanneinnstillingene som er lagret i en skannemodus kan ikke redigeres eller slettes hvis skannemodusen er blitt valgt for en destinasjon. - -

12 FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN OPPSETT AV DESTINASJONSINFORMASJON Hvis du vil lagre destinasjonsinformasjon, klikker du "Destinasjon" i menyrammen på websiden. "Destinasjon" kan også brukes når du vil redigere eller slette lagrede destinasjoner. (s.6) Totalt 00 destinasjoner* kan lagres, inkludert E-post, FTP, Desktop og gruppedestinasjoner. Opptil seks av disse destinasjonene kan tildeles til maskinens [SCANMENU]-taster. Lagrede destinasjoner kan velges ved hjelp av maskinens betjeningspanel når overføringen utføres. * Mange e-postadresser (opp til 00) kan lagres som en gruppe. Bemerk at dette kan redusere maksimalt antall destinasjoner (normalt 00) som kan lagres. Klikk her. E-post: Se under FTP: Se side. Desktop: Se side. Gruppe: Se side 5. Lagre destinasjoner for Skann til E-post Klikk på "Destinasjon" i menyrammen. Skriv inn destinasjonsinformasjonen. For en detaljert forklaring på fremgangsmåten for å fastsette innstillingene, klikk "Hjelp" i menyrammen. Klikk "E-post". Bemerk Bruk "Skannemodus" for å velge et sett tidligere lagrede innstillinger (se "LAGRE SKANNEINNSTILLINGER" på side ). Listen viser navnene på de lagrede skannemodusene. Når du har fullført alle oppføringene, klikk "Send". Oppføringene vil bli lagret. Bemerk Skann til E-post kan ikke utføres før SMTP-serveren er riktig innstilt. Klikk på "Applikasjon" på websiden, klikk på "SMTP" i skjermbildet som kommer frem, og angi deretter innstillingene under "SMTP oppsett" (s.9). - -

13 FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN Lagre destinasjoner for Skann til FTP Klikk på "Destinasjon" i menyrammen. Klikk "FTP". Bemerk Hvis du merker av for "Gjør det mulig å sende hyperkobling til FTP-server som e-post" og velger en tidligere lagret mottaker (s.) fra "E-postdestinasjon", sendes det en e-postmelding til mottakeren, som informerer om filformatet og plasseringen av det skannede bildet. En hyperkobling til filserveren som det skannede bildet ble sendt til, vises i e-postmeldingen, og mottakeren kan klikke på hyperkoblingen for å gå direkte til stedet der det skannede bildet er lagret. Bruk "Skannemodus" for å velge et sett tidligere lagrede innstillinger (se "LAGRE SKANNEINNSTILLINGER" på side ). Listen viser navnene på de lagrede skannemodusene. Når du har fullført alle oppføringene, klikk "Send". Oppføringene vil bli lagret. Skriv inn destinasjonsinformasjonen. For en detaljert forklaring på fremgangsmåten for å fastsette innstillingene, klikk "Hjelp" i menyrammen. Bemerk Hvis du skrev inn et vertsnavn i "Vertsnavn eller IP-adresse", må du føre opp DNS-server eller WINS-serverinnstillingene. Klikk på "applikasjon" i menyrammen og klikk så på "DNS" eller "WINS" i siden som vises for å sette opp de aktuelle innstillingene. Når du skal bruke Scan to FTP (hyperkobling), må du også klikke på "SMTP" og deretter angi innstillingene for SMTP-serveren under "SMTP oppsett" (s.9). - -

14 FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN Lagre destinasjoner for Skanne til desktop Destinasjonen for Skanne til desktop lagres ved hjelp av veiviseren for oppsett av Sharps "Network Scanner Tool" når dette installeres på datamaskinen. Derfor er det ingen grunn til å lagre Scan to Desktop-destinasjonen på websiden. (Network Scanner Tool finner du på "Sharpdesk LT"-CD-en som fulgte med ekspansjonssett til nettverk.) Hvis du vil ha informasjon om systemkravene for Skanne til desktop, installering av Network Scanner Tool og lagring av destinasjonen, se "CD-EN TIL EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK" (s.5). Normalt blir din datamaskin lagret som destinasjonen med metoden beskrevet over. Den følgende siden for lagring av Skanne til desktop-destinasjon vises når "Destinasjon" velges i menyrammen, fulgt av "Desktop". Denne siden brukes primært av systemadministratoren i situasjoner som beskrevet nedenfor. Når en annen maskin med nettverksskannerfunksjonen har blitt lagt til nettverket, og du ønsker å utføre Skanne til desktop fra den nye maskinen til en destinasjon programmert i maskinen som var der fra før. Se "Redigere og slette programmerte overføringsdestinasjoner" (s.6), og velg Skanne til desktop destinasjonsinformasjonen du ønsker å overføre til den nye maskinen. Skriv inn den viste informasjonen i samme innstillingsskjermbilde på den nye maskinen. (Når all informasjonen har blitt skrevet inn, klikk "Send".) Hvis det er flere destinasjoner du ønsker å overføre til den nye maskinen, gjenta denne fremgangsmåten for hver destinasjon. Bemerk at hvis det er uoverensstemmelser mellom den nylig programmerte informasjonen og informasjonen i vertsmaskinen, kan overføring og mottak bli umulig. Bemerk For en detaljert forklaring på fremgangsmåten for å fastsette innstillingene, klikk "Hjelp" i menyrammen. Standard skannemodus (skannemodusen som det ble krysset av for i avkrysningsruten "Standard skannemodus" da innstillingene ble lagret) blir automatisk brukt som skannemodus for Skanne til desktop-destinasjonen lagret av Network Scanner Tool. For å bruke en annen skannemodus, se "Redigere og slette programmerte overføringsdestinasjoner" (s.6). Hvis du skrev inn et vertsnavn i "Vertsnavn eller IP-adresse", må du føre opp DNS-server eller WINS-serverinnstillingene. Klikk på "applikasjon" i menyrammen og klikk så på "DNS" eller "WINS" i siden som vises for å sette opp de aktuelle innstillingene. - -

15 FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN Lagre destinasjoner (Skann til E-post) Hvis du bruker Skann til E-post, kan et skannet bilde sendes til flere destinasjoner i en operasjon. Bemerk Opp til 00 destinasjoner kan lagres som en gruppe. Klikk på "Destinasjon" i menyrammen. Skriv inn destinasjonsinformasjonen. For en detaljert forklaring på fremgangsmåten for å fastsette innstillingene, klikk "Hjelp" i menyrammen. Klikk "Gruppe". Bemerk Bruk "Skannemodus" for å velge et sett tidligere lagrede innstillinger (se "LAGRE SKANNEINNSTILLINGER" på side ). Listen viser navnene på de lagrede skannemodusene. Når du har fullført alle oppføringene, klikk "Send". Oppføringene vil bli lagret

16 FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN Redigere og slette programmerte overføringsdestinasjoner For å redigere eller slette programmerte destinasjoner, klikk "Destinasjon" i menyrammen på websiden. Klikk på "Destinasjon" i menyrammen på websiden. I destinasjonslisten, klikk avmerkingsboksen til destinasjonen du ønsker å redigere eller slette. For å redigere den valgte destinasjonen, klikk på "Rediger" under destinasjonslisten. Programmeringsskjermbi ldet til destinasjonen valgt i trinn vises. Rediger informasjonen på samme måte som du opprinnelig skrev den inn. Når du er ferdig må du huske å klikke på "Send" for å lagre endringene. For å slette den valgte destinasjonen, klikk på "Slett" under destinasjonslisten. Det vises en beskjed som ber deg bekrefte slettingen. Klikk "Ja" for å slette. Bemerk Hvis du forsøker å slette en programmert destinasjon i følgende situasjoner, vil det bli vist en advarsel, og sletting vil ikke være mulig. Destinasjonen som du forsøker å slette er tildelt en [SCANMENU]-tast. Destinasjonen er inkludert i en gruppe. Hvis destinasjonen er tildelt en [SCANMENU]-tast, slett tildelingen og slett deretter destinasjonen. Hvis destinasjonen er inkludert i en gruppe, slett destinasjonen fra gruppen og slett deretter destinasjonen

17 FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN TILDELE DESTINASJONER TIL SKANNINGSMENYTASTENE PÅ MASKINEN Lagrede destinasjoner (s. to 5) kan tildeles til de seks skanningsmenytastene på maskinen. På denne måten kan du bruke en menytast til å sende et skannet bilde til den tildelte destinasjonen. Klikk på "Nettverksskanning" i menyrammen på websiden. Velg destinasjon for hver av skanningsmenytastene. Klikk på "Knappestyrer". 5 Klikk "Send". Den valgte destinasjonen tildeles til skanningsmenytasten. Klikk på avmerkingsboksene til skanningsmenytastene som skal tildeles destinasjoner, og klikk deretter på "Rediger" nedenfor knappelisten. Redigering eller sletting av tildelingen av en [SCANMENU]-tast For å endre en destinasjon som er tildelt en [SCANMENU]-tast, gjennomfør prosedyren over. For å slette en destinasjon som er tildelt en [SCANMENU]-tast, klikk "Slett" i trinn

18 FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN BESKYTTE INFORMASJON LAGRET PÅ WEBSIDEN ("Passord") Passord kan settes for å beskytte innstillingene og informasjonen som lagres på websiden. Bemerk at det ikke er nødvendig å sette passord; nettverksskannerfunksjonaliteten kan også brukes uten passord. Det kan angis passord både for administratoren og for brukerne. Når websiden åpnes ved hjelp av et brukerpassord, kan det ikke angis innstillinger for "Enhetsoppsett" eller "Nettverksoppsett". Klikk på "Passord" i menyrammen. 5 Når du har fullført alle oppføringene, klikk "Send". Passordet du skrev inn blir lagret. Etter å ha satt passordet, skru maskinen av og så på igjen. Merk av "Aktiver passordbeskyttelse for dette Web-området" avmerkingsboksen. Når et passord blir satt vil du bli bedt om passordet når du prøver å åpne en webside med beskyttede innstillinger. Som Brukernavn skriver du inn "user" hvis du åpner siden som bruker, eller "admin" hvis du åpner siden som administrator. For mer detaljert informasjon om passord, se "Hjelp". Skriv inn nåværende passord i "Administratorpassord". Nå du setter et passord for første gang, skriv "Sharp" i "Administratorpassord". Advarsel Pass på å skrive "S" som stor bokstav og "harp" som små (passord skiller mellom store og små bokstaver). Skriv inn passord i "Brukerpassord" og "Administratorpassord". Maksimalt 7 bokstaver og/eller tall kan benyttes i hvert passord (passord skiller mellom store og små bokstaver). Pass på så skrive inn samme passord i "Nytt passord" som du skrev inn i "Bekreft passord"

19 Kapittel BRUKE FUNKSJONEN FOR NETTVERKSSKANNING Denne delen forklarer hvordan du skanner fra maskinen etter at innstillingene for nettverksskanning er blitt angitt på websiden. Hvis du vil ha informasjon om navnene på og funksjonene til komponentene og betjeningspanelet som brukes til skanning over nettverk, se bruksanvisningen til maskinen. GRUNNLEGGENDE FREMGANGSMÅTE FOR OVERFØRING Trykk på [SKANN]-tasten. Trykk på en [SCANMENU]-tast. Når SKANN-lampen tennes, går maskinen over i skanningsmodus. Det byttes grensesnittport hver gang du trykker på [SKANN]-tasten. Når du bruker maskinens nettverksskannerfunksjon, må du kontrollere at "U_" vises i skjerm, noe som betyr at USB.0-porten er valgt. Skanningen starter. SKANN-lampen blinker mens skanningen pågår. Så lenge lampen blinker, kan du ikke trykke på [SCANMENU]-tastene for å starte en skanning. Displayet viser nummeret til [SCANMENU]-tasten som du trykte på. Legg originalen på dokumentmaterskuff eller på dokumentglass. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du plasserer originalen, se "RETNINGEN PÅ DET SKANNEDE BILDET OG STANDARD RETNING FOR ILEGGING AV ORIGINAL" (s.0). Bemerk Hvis du vil bruke en [SCANMENU]-tast, må du først ha tildelt skanningsmetoden (destinasjon og skanningsinnstillinger) til tasten ved hjelp av websiden (s.7). Hvis du vil avbryte en skanningsjobb etter at du har trykt på [SKANN]-tasten, trykker du på [SLETT]-tasten ( ) eller [SLETT ALLE]-tasten ( ) på maskinen. Advarsel Før det foretas en Skann til E-post, les "VIKTIGE POENG VED BRUK AV SKANN TIL E-POST" og pass på at bildefilen ikke blir for stor. En øvre grense for størrelsen på bildefiler som skal sendes ved bruk av Skann til E-post kan stilles inn i "Maksimum størrelse på E-post-vedlegg" (side 8) på hjemmesiden. REDIGERING AV INNSTILLINGENE I EN [SCANMENU]-TAST For å endre destinasjonen som er tildelt en [SCAN MENU]-tast, se "Redigering eller sletting av tildelingen av en [SCANMENU]-tast". For å redigere innstillingene for en destinasjonen som er tildelt en [SCANMENU]-tast, se "Redigere og slette programmerte overføringsdestinasjoner". Skanneinnstillingene som er lagret i en skannemodus kan ikke redigeres hvis skannemodusen er valgt for en destinasjon. Du kan enten lagre de ønskede innstillingene i en ny skannemodus som forklart i "LAGRE SKANNEINNSTILLINGER" og deretter redigere destinasjonsinnstillingene, eller du kan avbryte valget av skannemodusen for destinasjonen og deretter redigere skannemodusinnstillingene

20 BRUKE FUNKSJONEN FOR NETTVERKSSKANNING RETNINGEN PÅ DET SKANNEDE BILDET OG STANDARD RETNING FOR ILEGGING AV ORIGINAL Når du bruker dokumentglass, må originalen plasseres med forsiden ned og slik at den er midtstilt vertikalt på platen, med øvre kant av originalen inn mot venstre kant av platen. Når du bruker SPF/RSPF, må originalen plasseres med forsiden opp, midt på dokumentmaterskuff og med originalens øvre kant til høyre. Dokumentglass SPF/RSPF Skanningsresultat Lange, horisontale originaler av formatet A eller B kan bare plasseres som vist nedenfor. Derfor vil det skannede bildet være dreid 90 når det vises på en datamaskin. Dokumentglass SPF/RSPF Skanningsresultat Når en original blir skannet ved bruk av dokumentglasset, blir skanneområdet bestemt av innstillingen "Skanneformat" for skannemodusen som er lagret i destinasjonsinformasjonen. Dersom orienteringen av den plasserte originalen ikke er i samsvar med innstillingen for skanneformat, vil ikke hele originalen bli skannet. De følgende eksemplene viser hvordan innstillingen av skanneformat påvirker resultatbildet nå en A original blir skannet på dokumentglasset. Dokumentglass Skanneformat = A Scanning result Skanneformat = AR For å endre innstillingen av "Skanneformat", se "LAGRE SKANNEINNSTILLINGER" (s.)

21 Kapittel PROBLEMLØSNING PROBLEMLØSNING Hvis du har problemer/spørsmål, bør du forsøke å finne svaret ved hjelp av informasjonen nedenfor før du kontakter en autorisert SHARP-forhandler. Her forklares problemer knyttet til bildeoverføring. Hvis du vil ha informasjon om bildeskanningen, se bruksanvisningen til maskinen. Problem Det skannede bildet er klippet. Mottatt bildedata kan ikke åpnes. Når samme filnavn brukes for to etterfølgende Skann til FTP overføringer, blir ikke fil nummer to sendt. Mottakeren mottar ikke overførte data. Mottakeren mottar ikke data sendt med e-post (Skann til E-post). Overføringen tar lang tid. Årsak og løsning Den valgte innstillingen av "Skanneformat" er mindre enn det faktiske originalformatet. Still inn "Skanneformat" i forhold til det faktiske originalformatet (s.) og pass på at originalen blir plassert med riktig orientering (s.0). Hvis du har valgt en størrelse som er mindre enn den faktiske originalen, må du ta hensyn til hvilken del av originalen du ønsker å skanne, når du plasserer den på glassplaten. Hvis for eksempel den faktiske størrelsen er A og du har valgt størrelsen B5, plasserer du originalen slik at den delen du vil skanne, befinner seg innenfor B5-området i midtre, venstre del av platen. Visningsprogrammet til mottakeren støtter ikke formatet til bildedataene. Prøv å velge en annen filtype (TIFF/PDF/JPEG) og /eller et annet komprimeringsformat (Ingen, MH (G), MMR (G)) når du sender bildedataene. Mottakeren kan ellers bruke Sharpdesk LT eller et visningsprogram som støtter denne kombinasjonen av filtype og kompresjonsformat. Den første filen kan fortsatt ligge i mellomlageret på filserverklienten. Deaktiver bruken av mellomlager i klientprogramvaren. Det er en feil i den lagrede destinasjonsinformasjon, eller det er valgt feil destinasjon. Kontroller at du har lagret riktig destinasjonsinformasjon. Rett eventuelle feil (s.6). Kontroller at riktig destinasjon er tildelt til [SCANMENU]-tasten (s.7). * Hvis levering ved e-post (Skann til E-post) ikke lykkes, kan en feilmelding som for eksempel "Melding ikke levert" ha blitt sendt til den fastsatte administratorens e-postadresse. Denne informasjonen kan hjelpe deg å finne årsaken til problemet (s.8). Se på websiden for å finne ut om det er angitt en grense for størrelsen på bildefiler som sendes ved hjelp av Skann til E-post (standard er "Ubegrenset"). En grense kan settes fra MB til 0MB. Konsulter administratoren for websiden for å velge en passende grense. Mengden data som kan sendes i en e-postoverføring blir noen ganger begrenset av administratoren for e-postserveren. Selv om datamengden som er sendt er innenfor grensene forklart overfor, hvis den er større enn grensen satt av e-postserverens administrator vil ikke dataene bli levert til mottakeren. Minsk mengden data sendt i e-postoverføringen (reduser antall sider skannet). (Spør din e-postservers administrator hva datagrensen er for en e-postoverføring.) Med en stor mengde bildedata blir datafilen også stor og overføringen tar lengre tid. - -

22 PROBLEMLØSNING Advarsel Vær oppmerksom på de følgende punktene når du velger skanningsinnstillinger, for å sikre at du oppretter en bildefil av en kvalitet og en filstørrelse som passer til overføringen. Skanningsinnstillinger angis på websiden. Fargemodus Velg en fargemodus som står i forhold til bruken av dokumentet som skal skannes, slik at filen ikke blir større enn nødvendig. Skanning av dokumentet med fargemodus angitt til gråtoner eller svart-hvitt gir en mindre filstørrelse enn skanning i farger. Oppløsning For vanlige tekstoriginaler får man tilstrekkelig skarpe bilder når fargemodus er stilt inn på "Mono -nyansering" og oppløsningen er 00 dpi eller 00 dpi. 600 dpi-innstillingen bør bare brukes når høykvalitets bildereproduksjon behøves, som med et fotografi eller en illustrasjon. Bemerk at en høyere oppløsning vil resultere i en større filstørrelse, og overføringen kan mislykkes hvis det ikke er nok diskkapasitet på serveren bildet sendes til (eller hvis administratoren for serveren har begrenset filstørrelsen). Hvis overføringen ikke lykkes kan du forsøke metoder som å minske antall skannede sider i filen eller minske skanningsstørrelsen for originalen. SKJERMBILDEMELDINGER Hvis "CE" blinker i displayet, trykker du på [START]-tasten. En feilkode vises. Løs problemet slik det er forklart nedenfor. Feilkode Løsning Side CE-00 CE-0 CE-0 CE-0 CE-0 CE-05 CE-09 CE-0 CE- Slå av maskinen og slå den på igjen. Kontakt din nettverksadministrator for å sikre at det ikke er problemer med nettverket eller serveren. Hvis feilen ikke går bort etter å ha slått maskinen av og på, slå av maskinen og kontakt din forhandler. Servertilgang avslått. Det skannede bildet ble ikke sendt fordi en kobling til serveren ikke kunne opprettes. Kontroller at SMTP-server innstillingene eller FTP-server innstillingene på websiden er riktige. Fremgangsmåten for konfigurering av SMTP-serveren er forklart under "SMTP-SERVER OG DNS-SERVER INNSTILLINGER", og fremgangsmåten for redigering av destinasjonsinformasjon for Skann til FTP er forklart under "Redigere og slette programmerte overføringsdestinasjoner". Det skannede bildet ble ikke sendt fordi serveren var opptatt eller fordi det var for stor trafikk. Vent litt og prøv på nytt. Servertilgang avslått. Det skannede bildet ble ikke sendt fordi en kobling til serveren ikke kunne opprettes. Kontroller at SMTP-server innstillingene eller FTP-server innstillingene på websiden er riktige. Fremgangsmåten for konfigurering av SMTP-serveren er forklart under "SMTP-SERVER OG DNS-SERVER INNSTILLINGER", og fremgangsmåten for redigering av destinasjonsinformasjon for Skann til FTP er forklart under "Redigere og slette programmerte overføringsdestinasjoner". Det skannede bildet ble ikke sendt fordi katalogen til mottaker FTP-serveren ikke var riktig. Kontroller at riktig FTP-server informasjon er satt opp på websiden. Størrelsen på bildefilen overskrider den øvre grensen angitt under "Maximum Size of File" (maksimal filstørrelse) på websiden. Reduser antall skannede originalsider i filen, eller endre den øvre grensen angitt under "Maximum Size of File". En overføringsmetode som er tildelt til en [SCANMENU]-tast, kan ikke brukes. Kontroller overføringsmetodene som er tildelt til [SCANMENU]-tastene under "Aktiver skannerlevering til:" på websiden, for å se hvilke metoder som kan brukes. Minnet gikk fullt under skanning. Skann færre sider, bruk lavere oppløsning eller endre fargemodusen, slik at filstørrelsen reduseres, og forsøk å skanne på nytt. Hvis du vil ha informasjon om innstillinger for skanningsmodus, se "LAGRE SKANNEINNSTILLINGER". (Du finner forklaringer til innstillingene i hjelpen på websiden.) HVIS DIN E-POST BLIR SENDT I RETUR Hvis en Skann til E-post-overføring ikke lykkes, sendes det en e-postmelding med beskjed om dette til returadressen som er angitt i SMTP-serveren. Hvis dette skjer, leser du meldingen og finner ut hva som var årsaken til feilen, og deretter gjentar du overføringen. 9, 6 9,

23 PROBLEMLØSNING VIKTIGE POENG VED BRUK AV SKANN TIL E-POST VIKTIG: Ikke send bildedatafiler som er for store. E-postserverens systemadministrator kan ha lagt en sperre på mengden data som kan sendes i en e-postoverføring. Om grensen overskrides blir ikke e-posten levert til mottakeren. Selv om det ikke er noen grense og overføringen går greit, vil en stor datafil ta lenger tid å motta, og det belaster mottakerens nettverk unødig mye, avhengig av mottakerens nettverksforbindelse (Internett). Hvis det sendes store bildedatafiler gjentatte ganger vil det forsinke hastigheten til andre dataoverføringer og i noen tilfelle også forårsake sammenbrudd på e-postserveren eller nettverket. Bildene på den neste siden vil lage følgende filstørrelser når de blir skannet som A-størelse originaler: Oppløsning Filstørrelse på tekstoriginal A når skannet Filstørrelse på fotooriginal B når skannet Mono -nyansering Gråskala Fullfarge 75 dpi Ca 0 KB Ca 5 KB Ca 0 KB 00 dpi Ca KB Ca 0 KB (Ca, MB) Ca 0 KB (Ca, MB) *Alle størrelser gjelder lagring i TIFF MMR (G) -format. Hvis flere bilder blir skannet, vil filstørrelsen bli omtrent (størrelsen på hvert bilde som vist overfor) x (antall bilder skannet). Advarsel Skanneoppløsningen vil variere avhengig av skanneområdet og hvor mye ledig minne maskinen har. Hvis du for eksempel en A-original i fullfargemodus ved 00 dpi med kun standardminne installert, vil maskinen skanne originalen i fullfarge ved 50 dpi og deretter forbedre oppløsningen til 00 dpi. Skanning av en A-original i fullfargemodus ved 600 dpi uten forbedringsteknikker krever et minne på 56 MB. Selv om den faktiske begrensningen avhenger av nettverksmiljøet ditt, er en generell retningslinje for maksimal filstørrelse for Skann til E-post 000 KB ( MB). I tilfeller hvor det må sendes mange dokumenter, prøv metoder som å sette en lavere oppløsning på bildene. Originale bildeeksempler Bildene av originaler som vises under er eksempler for å hjelpe deg forståt forklaringene over. Bemerk at disse bildene er mindre enn de faktiske originalene (de faktiske originalene er A størrelse). Tekst original A Foto original B - -

24 KONTROLLERE IP- ADRESSEN Hvis du vil kontrollere IP-adressen til maskinen, trykker du på statusknappen til ekspansjonssettet for nettverk i minst to sekunder for å skrive ut en nettverksstatusside. Statusknapp - -

25 Kapittel CD-EN TIL EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK PROGRAMVARE "Sharpdesk LT"-CD-en som følger med ekspansjonssett til nettverk, inneholder programmene som nevnes nedenfor. For informasjon om dataprogrammene, se brukerhåndbøkene på CD_ROMen. Sharpdesk LT (Desktop Document Management Software) Sharpdesk LT brukes til å administrere bilder skannet på maskinen og filer laget i forskjellige dataprogrammer. * Sharpdesk LT kan installeres og brukes på tre datamaskiner. Hvis du har behov for å installere Sharpdesk LT på mer enn tre datamaskiner, må du kontakte en autorisert Sharp-forhandler. Advarsel Sharpdesk-programmet på "AR-M60/M05/50 Series Software"-CD-en som fulgte med maskinen, kan ikke brukes til nettverksskannerfunksjonen (Skkane til desktop). Hvis du skal bruke Skkane til desktop, må du sørge for å installere Sharpdesk LT (Network Scanner Tool) fra "Sharpdesk LT"-CD-en som fulgte med ekspansjonssettet for nettverk. Hvis Sharpdesk LT allerede er installert, vil den gamle installasjonen bli overskrevet av den nye. Network Scanner Tool Dette er et verktøy som hjelper deg med å bruke Scan to Desktop (s.). Verktøyet må installeres før du kan bruke Scan to Desktop. (s.7) SHARP TWAIN AR/DM Dette brukes til å ta inn svart/hvite bilder fra et TWAIN-grensesnitt til TWAIN-standardiserte dataprogrammer. TypeReader Professional 5.0 trial (ExperVision, inc.) Dette brukes til å skanne tekst trykket på papir og konvertere bildedataene til tekstdata ved hjelp av OCR (optisk tegngjenkjenning). MASKINVARE OG PROGRAMVAREKRAV For å kunne installere dataprogrammene ovenfor, må din datamaskin tilfredsstille følgende systemkrav. Datamaskintype Operativsystem Skjerm Ledig plass på harddisken Andre maskinvarekrav IBM PC/AT eller kompatibel datamaskin utstyrt med en 0Base-T/00Base-TX nettverkskort. Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation.0 (Service Pack eller nyere)*, Windows 000 Professional*, Windows XP Professional*, Windows XP Home Edition* 800 x 600 punkters (SVGA) skjerm med 56 farger (eller bedre) 60 MB eller mer Et system hvor et av operativsystemene listet ovenfor kan fungere fullt ut. * Det kreves administratorrettigheter for å installere dataprogrammene

26 CD-EN TIL EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK BRUKERHÅNDBØKER FOR DATAPROGRAMMENE Manual-mappen på "Sharpdesk LT"-CD-en inneholder brukerhåndbøker (i PDF-format) for de enkelte programmene. Sharpdesk User's Guide Network Scanner User's Guide SHARP TWAIN AR/DM User's Guide Brukerhåndbøkene gir detaljerte forklaringer på installasjon, innstilling og bruk av hvert av dataprogrammene. Pass på å lese brukerhåndbøkene for installasjon av dataprogrammene

27 INSTALLERE DATAPROGRAMMET Vær oppmerksom på følgende når du installerer programvare fra "Sharpdesk LT"-CD-en: Dataprogrammene leveres i engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, nederlandsk og svensk versjon. Hvis ditt språk ikke støttes, anbefales du å installere den engelske versjonen av programvaren. Kontroller systemkravene til hvert enkelt program i brukerveiledningen og på skjermen under installasjonen. Brukerveiledningene gir detaljerte instruksjoner om installasjon og oppsett av programmene. Les brukerveiledningene før du installerer programmene. Spesielt om du skal bruke Network Scanner Tool bør du lese instruksjonene nøye med tanke på tilpasning av nettverket og installasjonsproseryrer før du starter å installere. Nettverksadministratoren bør verifisere at nettverkstilpasningen er utført korrekt. Hvis du har tenkt å sende skannede bilder til en datamaskin (Skanne til desktop), må du installere Network Scanner Tool. Hvis du foretar en standardinstallering av Sharpdesk LT (velg "Typical" i skjermbildet Setup Type (installeringstype)), installeres også Network Scanner Tool. Du kan også velge "Custom"-installering og bare installere Network Scanner Tool. Hvis Explorer version 5.0 eller nyere ikke er installert på datamaskinen, vil installeringsprogrammet til Sharpdesk LT installere en minimumsversjon av Internet Explorer 5.0. Om du skal installere SHARP TWAIN AR/DM, installer Network Scanner Tool først. SHARP TWAIN AR/DM kan ikke installeres alene. Informasjonen på skjermbildene som vises under installasjonen er også beskrevet i ReadMe (LesMeg) filene på samme cd-rom. ReadMe (LesMeg) -filene for Sharpdesk LT er lagret på rotkatalogen på cd-rom platen, og ReadMe filene for SHARP TWAIN AR/DM er lagert under Twain-katalogen. INSTALLERE SHARPDESK LT OG NETWORK SCANNER TOOL 5 6 Avslutt alle programmer (også residente programmer) som kjører på datamaskinen. Legg "Sharpdesk LT"-CD-en i datamaskinens CD-ROM-stasjon. Installasjonsskjermbildet for Sharpdesk LT vises. Fortsett med trinn 6. Hvis skjermbildet ikke vises, fortsetter du til trinn. Klikk på "Start"-knappen og deretter på "Min datamaskin" ( ). I Windows 95/98/Me/NT.0/000, dobbelt-klikk "Min datamaskin". Dobbelt-klikk på CD-ROM ikonet ( ). Dobbelt-klikk på "Sharpdesk" folderen, og dobbelt-klikk så på "SETUP" ikonet ( ). Følg instruksene på skjermen Når vinduet "User Information" vises, oppgir du lisensnummeret som står på omslaget til "Important Information" (viktig informasjon) som fulgte med ekspansjonssett til nettverk, og klikker på "Next"-knappen. Følg instruksjonene på skjermen. Hvis du velger "Typical" i skjermbildet Setup Type, installeres også Network Scanner Tool. Hvis du bare vil installere Network Scanner Tool, velger du "Custom" i skjermbildet Setup Type, og deretter merker du av bare Network Scanner Tool. Sharpdesk Imaging* blir installert sammen med Sharpdesk LT. Hvis Imaging for Windows har blitt installert tidligere vil Sharpdesk Imaging overskrive Imaging for Windows. Hvis Eastman Softwares "Imaging for Windows Professional Edition" alt er installert p_ din datamaskin, vil ikke Sharpdesk Imaging bli installert. "Imaging for Windows Professional Edition" og Sharpdesk Imaging bruker de samme registeroppføringene, og installering av "Imaging for Windows Professional Edition" etter installering av Sharpdesk lmaging kan føre til at programmet oppfører seg på uventet måte. Hvis dette skjer, avinstallerer du Sharpdesk LT og Sharpdesk Imaging, og deretter installerer du "Imaging for Windows Professional Edition". Deretter installerer du Sharpdesk LT på nytt. Når Nettverksskannerverktøy installasjonen er ferdig, vil "Search Setup Wizard" vises. Følg instruksene på skjermen for å lage en indeksdatabase. For mer detaljert informasjon, se Sharpdesk brukerhåndbok. * Sharpdesk Imaging er en versjon av Eastman Software's Imaging for Windows Professional Edition som har blitt spesialtilpasset av Sharp Corporation.

28 CD-EN TIL EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK OPPSETT AV NETWORK SCANNER TOOL Etter at du har startet datamaskinen på nytt (eller valgt oppstart av Network Scanner Tool), som angitt i det siste vinduet i installeringsprosedyren til Network Scanner Tool (Sharpdesk LT), starter veiviseren "Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard". Følg fremgangsmåten under for å sette opp Network Scanner Tool. Dette vil lagre din datamaskin i maskinen som en destinasjon for Skann til desktop. Når "Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard" starter, må du kontrollere at maskinen er koblet til nettverket, og at strømmen er slått på. Klikk deretter på "OK". Velg avmerkingsboksene for de prosessdefinisjonen du ønsker å bruke og klikk på "Neste" knappen. Skriv inn et prefiks on en initial i boksene "Prefix" og "Initial", og klikk på "Neste" knappen. "Prefix" vil være en del av innstillingsnavnet som vises på websiden (s.7). Prefikset kan inneholde opptil seks tegn. Kontroller at prefikset atskiller seg fra andre navn på brukere og datamaskiner. Network Scanner Tool sørger for prosessdefinisjoner ved behov, avhengig av om Sharpdesk LT er installert. Hvis for eksempel "Sharp" oppgis for "Prefix" og de aktuelle prosessdefinisjonene er valgt, vises de følgende innstillingsnavnene på websiden. (s.7) Hvis Sharpdesk LT er installert: - Convert By OCR (innstillingsnavnet: Sharp-OCR) Det skannede bildet vil bli konvertert til et redigerbart dokument. - Send (innstillingsnavnet: Sharp- ) Det MAPI-kompatible e-postprogrammet på datamaskinen starter, og bildet settes inn som et filvedlegg. - Sharpdesk Desktop (innstillingsnavnet: Sharp-Desk) Bildet vil bli spart i Sharpdesk Desktop og Sharpdesk LT vil starte automatisk. Hvis Sharpdesk LT ikke er installert: - Send (innstillingsnavnet: Sharp- ) - My Documents (innstillingsnavnet: Sharp-MyDocs) Bildet vil bli spart i din datamaskins Mine dokumenter folder. Bemerk Prosess definisjon definerer instruksene for hvordan bildet skal behandles etter at det har kommet til datamaskinen

29 CD-EN TIL EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK Kontroller at navnet på maskinen vises, velg avmerkingsboksen, og klikk på "Neste" knappen. 5 Når fullførtmeldingen vises på skjermen, klikk "Fullfør" knappen. Når Windows 98/Me/NT.0 (Service Pack 6 eller nyere) /000/XP er brukt, blir den nettverkstilkoblede maskinen oppdaget automatisk. Automatisk registrering er ikke tilgjengelig hvis du bruker Windows 95. ("Auto Detect"-knappen er nedtonet og deaktivert.) Klikk på "New"-knappen, og oppgi maskinens IP-adresse. Hvis du vil kontrollere maskinens IP-adresse, se "KONTROLLERE IP- ADRESSEN" (s.). Bemerk Innstillingene som angis i trinn and kan endres etter behov senere. Hvis du vil endre innstillingene, velger du "Network Scanner Tool Configuration" (konfigurering av Network Scanner Tool) fra Start-menyen i Windows. Hvis du vil ha informasjon om innstillingene, klikker du på "Hjelp"-knappen eller slår opp i brukerhåndboken for Network Scanner Tool på "Sharpdesk LT"-CD-en

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ekspansjonssett til nettverk Online-handboken

Ekspansjonssett til nettverk Online-handboken AR-NB Ekspansjonssett til nettverk Online-handboken (for nettverksskriver) Start Klikk på denne "Start" knappen. Innledning Ekstrautstyret ekspansjonssett til nettverk (AR-NS) gjør det mulig å bruke maskinen

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Sikkerhetsveiledning Før du installerer dette produktet, må du lese avsnittene "ADVARSLER" og "KRAV TIL INSTALLASJON". ADVARSLER KRAV TIL INSTALLASJON

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Når dette utstyret er i bruk bør alltid følgende forholdsregler tas. Brukersikkerhet I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Varsler om potensielle

Detaljer

FS-1118MFP. Oppsetthåndbok for nettverksskanner

FS-1118MFP. Oppsetthåndbok for nettverksskanner FS-1118MFP Oppsetthåndbok for nettverksskanner Innledning Om denne håndboken Informasjon om varemerker Rettslige restriksjoner på skanning Denne håndboken inneholder instruksjoner for den innledende installasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AL-2021 http://no.yourpdfguides.com/dref/3634995

Din bruksanvisning SHARP AL-2021 http://no.yourpdfguides.com/dref/3634995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendefunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brukerhåndbok 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhetsbehandling 4 Adressebehandlingsverktøy 5 Administrasjon

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING MODELL: MX-B380P LASERSKRIVER Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig

Detaljer

hp innebygd Web-server hp LaserJet 4345mfp

hp innebygd Web-server hp LaserJet 4345mfp bruk use hp innebygd Web-server hp LaserJet 5mfp HP Innebygd Web-server Brukerhåndbok Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/24

BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/24 BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4 1/24 Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Juridisk merknad Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

1 Utskrift. 2 Skanning. Innholdsfortegnelse. Del I Windows

1 Utskrift. 2 Skanning. Innholdsfortegnelse. Del I Windows Programvarehåndbok Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

NetCom pcsmsogmms Selvstendig

NetCom pcsmsogmms Selvstendig NetCom pcsmsogmms Selvstendig Brukerveiledning Versjon: 1.3 30.03. 2009 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... 3 FORUTSETNINGER... 3 INSTALLASJON... 3 INSTALLASJONSVEIVISEREN...3 HVORDAN REGISTRERE SEG SOM

Detaljer

SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok

SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk,

Detaljer

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Om programvaren Om programvaren Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg. Lese lisensbetingelsene på side 19 og Merknader på side 21. Første

Detaljer

Etikettskriver TD-serien

Etikettskriver TD-serien PROGRAMVAREHÅNDBOK Etikettskriver TD-serien Etikettskriver TD-serien Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Funksjoner og egenskaper ved Internettfaks og Faks til server BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-7440N MFC-7840N MFC-7840W Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) har all programvaren og

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Programvarehåndbok. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR

Programvarehåndbok. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Programvarehåndbok Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder følgende modeller. DCP-1510(E)/1511/1512(E) MFC-1810(E)/1811/1815 For DCP-brukere:

Detaljer