Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling"

Transkript

1 Fjll, Askøy, Sud Øyad Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Dyamikk utfdi i t vkstmåd RAPPORT

2 Oppdasiv: B Vst iåd Rappt.: Rappts tittl: Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli. Dyamikk utfdi i t vk Asvali ksult: Fi Athu Fstøm Kvalittssikt av: Kaa Gahim Dat:

3 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Ihld 1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 7 2 BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN FORSTÅELSEN AV DEN UTVIKLINGEN SOM HAR FUNNET STED FLYTTING BEFOLKNINGSSAMMENSETNINGEN OG BEHOV FOR TJENESTER MULIG BEFOLKNINGSUTVIKLING ENDRINGER I BEFOLKNINGSSAMMENSETNINGEN Edi fa 1995 til Edi i flki fmv 18 3 ARBEIDSMARKED, NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING 21 4 SENTERSTRUKTUR OG TETTSTEDER 24 5 BOLIGBYGGINGENS BETYDNING FOR BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN FORHOLDET MELLOM ANTALL PERSONER PR. BOLIG OG BOLIGENS STØRRELSE 30 6 KOMMUNENES SKATTEINNTEKTER ANDEL YRKESAKTIVE UTDANNINGSNIVÅ SKATT PR. INNBYGGER 35 7 NYE KRAV TIL KOMMUNENE? KRITERIER FOR GODE KOMMUNER LEVEKÅR PROFILERING 40 8 MULIGE STRATEGIER BOLIGBYGGING NÆRINGSUTVIKLING FRITIDSTILBUD FOR VOKSNE SAMFERDSEL KULTUR OG UTDANNING KORT OPPSUMMERING AV DEN STRATEGISKE UTFORDRINGEN 43 VEDLEGG BOLIGBYGGINGEN OG BEFOLKNINGSUTVIKLING PR. KOMMUNE FJELL Fhldt mllm atall ps p. li lis støls Edi i flkissammsti fa 1995 til Edi i flki fmv ASKØY Fhldt mllm atall ps p. li lis støls Edi i flkissammsti fa 1995 til Edi i flki fmv SUND Fhldt mllm atall ps p. li lis støls Edi i flkissammsti fa 1995 til Edi i flki fmv ØYGARDEN 69 R

4 Fhldt mllm atall ps p. li lis støls Edi i flkissammsti fa 1995 til Edi i flki fmv 74

5 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Fd Ada Kaupa ha væt asjt av d fi kmmu Øyad, Fjll 1, Sud Askøy f å lys hvilk statisk utfdi kmmu stå vf md hsy til samfusutvikli aisi av ffktiv tjst f iy. Hvdappt døft muliht sm li i t æm samaid mllm d fi kmmu hvda dtt få ulik fm. D appt av t faktaappt sm iå i dtt aidt, ta f s hvdtkk i d ial utvikli sm ha væt stø ma kla v. Vi s på di i itktsivåt kmmus skattitkt. Edli døft vi møstt i hvsutvikli på la sikt sm føl av flkisdi. Vi fsøk å i t ilikk i hvda kmmu slv må l fhld til tt f at muliht sm li i situasj ka ytts til fdl f all iy. Nå dt jld fmtid dt sm kjt vaskli å spå, m h ka appt væ t lit ida til vid datt døfti. D ad appt skiv kmmus diftsppav ssusuk i kmmu sammlit md lvat kmmu. Rappt skvt av Fi Athu Fstøm Kaa Gahim. Vi takk f t itssat ppda sm utviklt i dial md ppdasiv. Vi takk f ytti kksj tilakmldi. Ksult stå asvali f d vudi sm pstt i appt. Høvik, Ada Kaupa AS 1 Ha væt ppdasiv f Ada Kaupa i dtt psjktt. R

6 6

7 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli 1 Ildi sammda D fi kmmu vst f B ha væt i i svæt stk flkisvkst. D appt lat sm t ula f å vud tiltak f å fmm øskt samfusutvikli, dispt på føld måt: Kapittl 2 ta f s skivls fståls av flkisutvikli d sist 40 å hva sm ha styt d utvikli. Kapittlt avslutts md kt vsikt v fvtt utvikli i flktallt f kmmu fmv. Vi fsøk å påvis at d støst kild til di av kmmu d flki sm alld i kmmu. Fa å væ dmit av afamilis ulik kav vil kmmu li m mal. Dt y at d vks flki i stø ad ka tk på hv øsk d ha lat stø fi itkt tt ma å md høy jld st fpliktls. Da jld dt å fmstå sm attaktiv kmmu. Kapittl 3 skiv utvikli av aidsliv, æisliv sysslstti. Vi påvis at B Vst litt så st at æisutvikli ha fått kitisk mass sm jø at æisutvikli ask flkisutvikli d sist ti å. Kapittl 4 ta f s ststuktu kmmuikasj d vi fi at kmmu fhldsvis lit ua at dt ka li kitisk fakt f vid utvikli. Kapittl 5 ta f s liyi dts tydi f flkisutvikli f i samlt (tall/fiu f hv av d fi kmmu fis i vdl 1). Dt ls vkt på å skiv hvda aldspfil i kmmu ds v tid. Dt ty at tadisjll lisammsti i y psjkt ikk så itssat l. Kapittl 6 ta f s skattivåt p. iy stt i lasj til ifmasj m ial utvikli flkisutvikli/sammsti sm skvt tidli. Kklusj at fhld li til tt f tydli øki i skatt p iy. Dsm ma hld fast vd tidli stati vil ma imidltid mått md å ha d samm ll få d samm økmsk situasj sm d sist 20 å. I kapittl 7 tkk vi fm fhld kyttt til attaktivitt i kmmu fsøk å psis hvilk kav sm møt kmmu fa iy æisliv. Kapittl 8 ppsumm d samld utfdi i ispill til muli stati. Hsikt å vis at d utvikli ma ha væt jm ld til a situasj d ma kjt md tt sm kmmu vil ha hlt y situasj md hsy til flki støls, lisammsti ylsskaakt, aldssammsti, utdals, yksaku, itktsivå kultull aku kultull fas i flki. Rappt døft av d kskvs d fvti kmmu ka stå vf i fidls md samfusutvikli styi av tjstpduksj d kmmd 20 å. R

8 2 Bflkisutvikli I løpt av 40 å atall iy i i B Vst 2 dlt, jf. tall df. Tall 2-1 Bflkisutvikli Bflki ttalt p. 1 jaua Fjll Askøy Sud Øyad Ri ttalt B Ri + B Fa tall s vi at flki i d fi kmmu ha økt fa til i løpt av 40 å. Dt m dli. Vkst ha lit på ca ps p. 10 å tstt fa pid , da vkst va på m ps. Dt vi lls s at B ha fått økd flkisvkst mt slutt av pid. I fiu sm føl, s vi hv st d åli lativ flkisvkst ha væt samlt f i B Vst i fhld til utvikli i B. 2 Omfatt d fi kmmu Øyad, Fjll, Sud Askøy mtals s a sm i. 8

9 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli 6,0 % 5,0 % 2.1 4,0 % 1 3 3,0 % til.1 1 2,0 % fa t 1,0 % l 0,0 % ta -1,0 % y -2,0 % i i -3,0 % i d -4,0 % E -5,0 % -6,0 % Åli di i flktallt i pst Ri B Vst 1201 B Åstall Fiu 2-1 Åli di i flktall i pst. Ri B Vst B, Fa fiu s vi at flkisøki, md utakså udt , ha væt klat høy i i B Vst i B kmmu. Vi s så at dt kla pidisk fskjll v tid. I 15-åspid fa 1973 til 1988 hadd i B Vst åli flkisvkst på mllm 2 3 %, ms flktilvkst i B lå udt 0. Fa 1974 til 1982 hadd B faktisk da i flki. Ett utakspid udt 1990 fskjll i vksttakt mllm B i B Vst litt mid d vt 15-åspid. Fm til ca. å 2000 lå vkst i B Vst mllm 1 1,5 %, ms d dtt ij ha væt litt i vkat av 2 %. Ett åli flkisvkst i B på i udkat av 1 % fa 1990 til 2007, s vi at vksttakt i B øk va æ ivåt f B Vst i fj. I fiu df s vi hvda d lativt stail øki i B Vst ha vait mllm kmmu. 3 I d pid fikk vi damatisk fall i lipis, md dust liyi svæt avvikd flyttmøst sm utsla. R

10 6,0 % Åli di i flktallt i pst 2.1 4,0 % 1 3 til.1 1 2,0 % fa t l 0,0 % ta y -2,0 % i i i d -4,0 % E -6,0 % 1246 Fjll 1247 Askøy 1245 Sud 1259 Øyad Åstall Fiu 2-2 Åli di i flktallt i pst p. kmmu i i B Vst, Fa fiu s vi føld fskjll mllm kmmu: Fjll ha m la samm møst sm i sm hlht, m kafti vdvad vkst på tallt vkst sm d ad udt 2 % d sist 15 å. Askøy hadd lav vksttakt Fjll fm til 2000, m ha dtt hatt åli vkst på dt v 2 %. Sud hadd lativt høy vkst på 70- falld vkst 80-tallt (m klat lav Fjll), lit vkst på 90-tallt økd vkst fa Fa 2006 hadd Sud d støst vkst av d fi kmmu. Øyads hadd st da i flki fam til 1975 vkst statt føst i ad dl av 70-å, Sid d a ha vkst vait fa å til å, m i jmsitt væt 1,8 % sid I tall df ha vi vist vkstat i jmsitt p. tiå. Tall 2-2 Åli jmsittli flkisvkst. P. tiå Åli jmsittli di Hl pid 1246 Fjll 4,1 % 3,8 % 2,1 % 1,8 % 3,0 % 1247 Askøy 1,7 % 1,1 % 0,6 % 2,4 % 1,4 % 1245 Sud 2,3 % 2,5 % 0,4 % 1,7 % 1,7 % 1259 Øyad -1,1 % 2,2 % 1,4 % 1,7 % 1,0 % Ri ttalt 2,2 % 2,2 % 1,2 % 2,0 % 1,9 % 1201 B 0,0 % 0,1 % 0,8 % 1,1 % 0,5 % Ri + B 0,3 % 0,4 % 0,9 % 1,3 % 0,7 % 10

11 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Av tall s vi at vkst va støst i Fjll, md 4,1 % i 70-å. I d pid va is vkst på 2,2 % vkst i B va ull. Vkst i Fjll va på ca. 3,8 % p. å i 80-å. Sud Øyad hadd da litt m halvpat så st vkst. Ri vkst md 2,2 %, B vkst md 0,1 %. Vkst i Fjll va a 2,1 % i 90-å, m fmdls stø i av d ad kmmu. Ri vkst da md 1,2 % B md 0,8 %. Dt ka s ut til at i hadd fått litt mtfstilli mt ftsatt vkst. Ett 2000 fikk Askøy d støst vkst tt md 2,4 %. Fmdls vkst i i på 2,0 %, ms B vks md 1,1 %. I hl pid ha i vkst md ca. 1,9 %, ms B ha vkst md 0,5 %, Dt ty at i vks fi a så ft sm B alt i alt. Dt ty at dt md d utvikli a vill tatt ca. 100 å fø B Vst vill hatt lik ma iy sm B kmmu. Da økt villiht til pdli kmit md kt istid ha føt til at B Vst i økd ad litt itt dl av Bsis itt aidsmakd, stat vi md å s på fhldt mllm liyi flkisutvikli 4 tt at vi kt skiv fvtt utvikli ut fa SSBs tdfmskivi 5 f d st 20 å. 2.1 Fståls av d utvikli sm ha fut std Nå ma s på utvikli v så la tid sm h, må ma væ kla v at dt ha fut std ask st samfumssi di. Dt df sm l ikk klt fakt sm fkla utvikli. Dt så vaskli å fi ut hv my hv klt fakt ty. Vi ka pk på dl ll dl m spsill fakt. Blat d ll vil vi v: Økt militt (ilhld) akspt av l istid Utyi av vittt md d tiljliht Dtt fhld sm i yspdi muliht f at afamili ka flytt ut av y til t li md akkktakt i all dl av ladt. F kmmu i B Vst va situasj at ma hadd st aal ikk mfattd jduk sm va til hid f uk av aal til lifmål. Av d spsill fakt vil vi v: Byi av Staua på 70-tallt, åpt i dsm Byi av Askøy ua på 90-tallt, åpt i dsm Byi av mv udt B på 90-tallt. Md mpslskapt kla til dift fa Oljasjs it på Åts på 80-tallt, sm iktik l åpt i 1974 tt hvt litt hvdas f st flt i Ndsjø. Iladføisal i Øyad md Stu, sm l åpt i dsm 1988, Kllss, sm km i dift fa H ha vi t st samfdslspsjkt hlt y æi md t st ivsti mt st pduksj. Dt dssut vikti å mk s at ljviksmht ut fa sikkhtsmssi åsak futstt at st dl av d asatt ikk skal f lat ua al. Vi s at mådt ha jmått samfdslsmssi æismssi utvikli sm dls ha vikt hv f s 4 F i samlt, tall f hv kmmu fis i vdl. 5 Altativ MMMM R

12 dls ha vikt slik at d samld ffkt litt fstkt. Bliht vd sjø l plutsli ij t stt fti f kmmu i mådt. Vi skal å s æm på d situasj i i, dst å i på fvti m fmtid. 2.2 Flytti Nå vkst litt så st, skylds dt slvsat at dt ha væt st iflytti. Dt ka væ itssat å vit hv d sm flytt i kmm fa hv d sm flytt ut is h. Tall 2-3 Flyttmøst i i Fa Til Sud Fjll Askøy Øyad B Vst B Rst av Hdalad Rst av N Utladt Ttalt Sud Fjll Askøy Øyad B Vst Fa Til Sud Fjll Askøy Øyad B Vst B Rst av Hdalad Rst av N Utladt Ttalt Sud 0 % 20 % 12 % 1 % 33 % 29 % 5 % 10 % 23 % 100 % Fjll 6 % 0 % 4 % 4 % 15 % 50 % 6 % 16 % 14 % 100 % Askøy 1 % 4 % 0 % 0 % 6 % 55 % 7 % 16 % 17 % 100 % Øyad 4 % 19 % 3 % 0 % 25 % 40 % 6 % 13 % 15 % 100 % B Vst 3 % 6 % 3 % 2 % 14 % 49 % 6 % 15 % 17 % 100 % H s vi at st halvpat av all sm flytt til d fi kmmu, kmm fa B. Ca. 14 % flytti mllm kmmu i Vst, dst dt utladt N f øvi sm kutt iflytt. Dt a 6 % sm kmm fa a kmmu i Hdalad. Dt ty at B t utaspukt ll mllmstasj f d flst sm flytt til kmmu. Bildt litt fskjlli fa kmmu til kmmu. Adl fa B mist f Sud støst f Askøy. D t st kmmu lik mst på hvad. Vi ha vist utflytti fa hv av kmmu i aslutt tall i lativ tall f pid i tall df. Tall 2-4 Utflytti fa B Vst Til Fa Sud Fjll Askøy Øyad B Vst B Hdalad lls N lls Utladt Ttalt Sud Fjll Askøy Øyad B Vst Til Fa Sud Fjll Askøy Øyad B Vst B Rst av Hdalad Rst av N Utladt Ttalt Sud 0 % 25 % 4 % 3 % 31 % 38 % 9 % 17 % 4 % 100 % Fjll 7 % 0 % 5 % 4 % 16 % 54 % 7 % 17 % 5 % 100 % Askøy 5 % 5 % 0 % 1 % 11 % 49 % 9 % 26 % 6 % 100 % Øyad 2 % 22 % 3 % 0 % 27 % 42 % 7 % 21 % 3 % 100 % B Vst 5 % 7 % 3 % 2 % 17 % 49 % 8 % 21 % 5 % 100 % Av tall s vi at utflytti fa B Vst tt s føst fmst mt B, sm mtta ca. 49 % av utflytti. Dt samm adl sm å dt jld iflytti. Atallt mt iflytt i samm pid. Rst av N utjø 21 %, ms d it flytti i d fi kmmu a utjø 17 %. Askøy mist itt md 11 % adl, Sud mst itt md 31 % adl. Vi ha vist ttflytti f hv av kmmu i aslutt tall i lativ tall f pid i tall df. 12

13 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Tall 2-5 Ntt flytti f kmmu i B Vst Nttflytti Fa Til Sud Fjll Askøy Øyad B Vst B Rst av Hdalad Rst av N Utladt Ttalt Sud Fjll Askøy Øyad B Vst Av fiu s vi at ps flyttt tt til kmmu. All kmmu hadd tt iflytti i pid. Askøy, sm hadd mst, hadd 772 Øyad, md mist iflytti, hadd 30. Askøy Fjll mistt iy til d ad kmmu i B Vst, m tall utydli. All d fi kmmu hadd tt utflytti til st av N, t av d fi kmmu hadd lit tt utflytti til st av Hdalad. Askøy va utakt fikk i løpt av 10 å tt iflytti på 13 iy fa st av Hdalad. D afisk fdli av flytti udstk at dt ka væ t udlid u til vkst: limakd æisutvikli. Ma ka kmm fa hl ladt f å få aid, ma flytt fa B f å fi t d t std å. 2.3 Bflkissammsti hv f tjst 2010 Ettsm d sm flytt ha a aldssammsti flki alt i alt, vil måd md st flkisvkst væ pt av iflyttflki. I kmmu md litt avstad til stum dt vali at u famili flytt md tt ll t a, hlst fø ldst a skal y på skl. Atall afødsl vil sm l så å pp ttsm dt d dl av flki sm ha ll hld på å da famili sm sæli flytt v kmmus. Ett hvt flytt ma kt kt sjld v kmmus. Dt faktisk ask få ps v 45 å sm flytt v kmmus. Vi ka s hvda st flytti ha påvikt aldspfil f iy i d fi kmmu. Dtt jø vi vd å s på hvda hv kmmus adl av flki i ulik aldsupp avvik fa ladsjmsittt. Kmmus adl av ulik "flkisupp" i fhld til kmmus adl av flki ttalt (kiti md støst vkt i itktssystmt tatt md) "Vktt hv" f tjst p. iy ttalt ut fa kmmus adl av all kiti 140 % 120 % 100 % 94 % 93 % 96 % 105 % 96 % 100 % 90 % 102 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Fjll 09 Askøy 09 Sud 09 Øyad 09 B 09 Gj.sitt Hdalad 09 Bflki 6-15 å Bflki å Bflki å Bflki å Bflki 90 å ld Bflki PU 16 å v "Vktt hv" ttalt Sads 09 Gj.sitt ladt utm Osl 09 R

14 Fiu 2-3 Kmmus hv f pli- msstjst Vi s av fiu at all d fi kmmu ha a aldssammsti sm avvik ask my fa Bs, Hdalads ladt utm Osl. Vå fi kmmu ha dimt sammsti sm lik d dl på Sads. Fjll ha d mst avvikd sammsti md svæt st adl a i upp 6-15 å svæt få ld fa 67 til 90 å v. Dtt mdfø at hvt f tjst til pli ms (ut fa KRDs kitistt f tildli av midl til kmmu) lå mllm 63 % (Fjll) 88 % (Øyad) i Adl vks i ald å li ud ladsjmsittt f all d t kmmu utm Sud. Høy adl a i sklald lav adl ld, sm spsilt Fjll ha, mdfø at kmmu i B Vst i da ha kmmual tjstpfil sm flkt 6 dtt. Dt vil si at utift til uskl utjø lativt stt høy adl av utift pli ms lativt stt lav adl av utift dt sm vali. B ha sm føl av utflytti av u vks, ft md a, i la tid, fått flki d dt litt vhyppiht av aldsupp å t lit udskudd i fhld til ladsjmsittt f all d øvi aldsupp. Dtt i B t d utaspukt f å ha høy skattitkt p iy i md at st dl av flki så ka væ skattyt. 2.4 Muli flkisutvikli Dt vil alltid væ usikkht kyttt til ps, i-/utflytti vil i st ad væ avhi av æisutvikli ialt (Bsi) liyi lkalt. Utvikli i atall ld v tid imidltid mid ahi av dtt, da flytthyppiht v kmmus svæt lav f iy v 50. I tall sm føl, psts df SSBs midl ps f utvikli av flktallsutvikli fmv; fmskivi sm i hvdsak ast på at histi jta s. Vi ha jitt altativ MMMM sm futstt mllmivåt f fuktaht, lvald, ilads flytti ttivadi. MMMM hvdaltativt i SSBs ps, ms LLML HHMH d altativ sm i lavst høyst vkst. Byåt vud dt slik at dt lit sasyli at d faktisk utvikli på la sikt vil føl diss yttaltativ f all kmpt samtidi. St liyi i kmmu ka påvik d faktisk tall. Ma ka df vud m dtt dt mst itssat altativt f B Vst. Dt f ksmpl slik at tilflyttismåd sæli y limåd jmåd ha høy ftilitt kmmu sm hlht i sm hlht. Tall ikk mt sm flkisps, m sm illustasj av d utvikli ma i i. Tall aitt f hv kmmu i tall df. 6 Rikti k i m ll mid ad. Vå ad ulasappt Kstadsjma - Aalys av kmmus ssusuk sammlikt md ad kmmu ha dtt sm t stalt tma. 14

15 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Tall 2-6 Tdfmskivi f flki SSB (MMMM). Ps MMMM Sud Fjll Askøy Øyad Ri ttalt Tall vis at vidføi av d tds sm svt vil fø til at d fi kmmu til samm vil ha flki på ca iy i I 2010 d fi kmmu til samm st lik st sm Sads, sm Ns 10. støst kmmu. Ps tyd på at d fi kmmu i alt li st lik st sm Kistiasad å. Kistiasad Ns sjud støst kmmu. Om dt skull væ av itss, så dt da a Bæum utm d tadisjll ykmmu sm ha stø flki dt d fi kmmu ka få i løpt av a 20 å. 2.5 Edi i flkissammsti I dtt avsittt skal vi s på hvda flkissammsti ha dt s v tid. Føst s vi på d histisk utvikli fa Dst skal vi s på hvda ma ka vt at ildt i hvdsak vil d s fam til Bildt sm ts ikk mt sm ps f utvikli, m føst fmst sm illustasj av d di sm ha fut std d di ma må md vil kmm Edi fa 1995 til 2010 Så lat ha vi stt på di i atall iy. I dtt avsittt skal vi s æm på hvda flkis aldssammsti dt v tid. Dtt jøs i fm av t fiu: I d føst s vi på hv ma iy dt i ulik ald på itt tidspukt D ad vis di i atall iy født samm å, på t tidspukt. Mk at sultat pstt i fiu lattt (lidd jmsitt v fm å) f at fiu skal væ muli å ls. R

16 Bflki, atall i ulik aldsupp 1000 ) 900 å 5 v800 it s700 m 600 j d 500 lid ( 400 ld a 300 lik u i 200 y 100 i l 0 ta A Ald Fiu 2-4 Atall iy i ulik ald i B Vst v tid. Fa fiu s vi lat at føld: At B Vst i 1995 hadd lkisstuktu md lativt stt få iy v 55 å. Vi s f.ks. at: Aldskull å li mllm Dt støst vksåskullt 47 å (født i 1947) md ca Stk flkisvkst (sæli fa 2000) ha idatt til at vi i 2010 ha hlt a flkisstuktu. Vi s at: E ha fått st tt iflytti av u vks md a. F.ks. s vi at d ca. 680 iy sm va 28 å i 2000, ha litt til 270 fl jm tt iflytti. Dtt jø at atall 38-åi i 2010 utjø dt støst åskullt, md ca. 950 iy. D st ttkiskull 15 å ld i 2010 i 1995 mtt lik ma. Atall iy i ald å m dlt i løpt av 15 å (fa mllm i 1995 til mllm i 2010). Ntt di v tid 7 illusts d i st fiu, sm skal fstås slik md åskull født i 1960 (sm 50 å å, va 35 å i 1995, 40 å i å i 2005) sm ksmpl: Fa 1995 til 2000 økt atall født i 1960 satt i B Vst (sm va 35 å i 1995) md 18 Fa 2000 til 2005 økt atall født i 1960 satt i B Vst (sm va 40 å i 2000) md 15 Fa 2005 til 2010 økt atall født i 1960 satt i B Vst (sm va 45 å i 2000) md 12 Fa fi fiu så vi at dtt utt tydd at 1960-kullt, sm va ca. 640 sm 35- åi i 1995, økt til ca åi i Skull i d sammh så væt ytti å s på utt flyttstømm, m dtt ikk tiljli fa SSB ut stilli. 16

17 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Bflkisdi 100 v 80 it s m 60 j 40 d lid 20 ( ld ) a å 50 lik u i -20 y i -40 l ta a -60 i d E Ald i stat av pid Fiu 2-5 Bflkisdi. Edi i atall iy i ulik ald. B Vst Fa fiu ka vi kklud md føld: Bliyi utfmt slik at ha fått tt iflytti av afamili, dvs. sæli vks i ald å md a. D støst aldsupp ha væt kapt 30 å. U pa md 1,5 a hv dt idaltypisk ildt ma ka t. Omådt ha fått tt da i aldsupp 50+/-8 å ld. N av d da skylds dødsfall, m tall så vidt st at dt tli idik ask stt tt utflytti lat vltalt vks u ld. E dl av flytti ka kytt s til ppløsi av famili d ll d vks flytt ut av kmmu pa. lit tilud av d li i kmmu. Ells s vi Ntt utflytti tt dt vidåd skl ca. 20 å +/- sæli st f d føst pid. Omfat av tt utflytti i tidli 20-å atali stø vist i fiu, da dl studt sm flytt ikk mld flytti til flkistt. Dtt ka tyd på at dt t hv f justi av liyi f å hld på d vks flki tt at a flytt hjmmfa. Dt ka likvl væ utfdi å tily d upp md d økmi ma å fa s sm yksaktiv t dt k lialtativ dsm aidsplass i B. St li, ut kav m at uk skal væ vaktmst, md his, pis dltaasj samt kt vi til smååthava, ka væ d illustasj av dømm f ma sm fdi md fldppav. Dt ts så li sm s f dm sm li sli tt å vil al ll samm md ll fl av aa. Livsløpsstadad så svæt vikti. Pt at limass må stå av m li f afamili dsm flyttmøstt skal d s. Dt ka s ut til at dt alld ha skjdd viss di vd at flyttstømm f upp å ha dt ti ikk l på vi ut av i i samm ad sm tidli. Tall små stå av diffs mllm t st tall. Dmd så ftt litt ustailt, m ma ka s på di md viss R

18 ppmksmht spø m dt alld ha fut std dii i lipduksj. Svat sys å væ t øld ja tt sm islat av li i lkkyls va støst i d sist fmås pid slv m dt ikk va stt Edi i flki fmv Ris flkissammsti fdlt på kjø føl i st fiu. Bflki ) å v it s m400 j d 300 lid ( ld 200 a lik u i 100 y i l 0 ta A M Kvi Ald Fiu 2-6 Atall iy i ulik ald i B Vst fdlt på kjø i 2010 Fa fiu s vi at d vdvad vkst ha mdføt at i ha fått ma iy sm tidli i 60 å. Dt t aldsupp sm i sæli st ad l sla på kmmual tjst: Ba u i ald 1-15 å i fm av aha- skltilud Eld (føst fmst d 80 å v, m så i ald å) i fm av pli- msstilud Utvikli fmv vil alltid ha viss usikkht, så SSBs fmskivi av flki. St usikkht føst fmst klt til støls på tt iflytti (sm avhi av liyi) dst kyttt til ftilitt, (hv ma a øsk kvi å få). Dtt vil i kmmd 20 å slå mst ut f atall iy ud å, ms utvikli av atall ld m kyttt til hv l d lv, da ld ikk så ft flytt v kmmus sjld flytt v is. I st fiu vis vi lativ utvikli i d aldsupp sm i sæli ad li sla på kmmual tjst. 18

19 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Raltiv utvikli av atall iy i ulik ald, Ri ttalt = 100% 200,0 % 175,0 % 150,0 % 125,0 % 100,0 % 75,0 % 50,0 % Ba u 0-15 å U ld Eld v 80 Fiu 2-7 Rlativ utvikli av atall iy i utvalt aldsupp f i Vst = 100 % Fa fiu s vi at: Atall a u pp til md sklald atas å øk maialt Atall ld, føst i ald å, vil øk damatisk i å fa 2010 til 2025 Eld 80 å v øk md 50 % fa 2010 til Så kmm dli fm til 2030 dsm d ikk flytt til B. Dtt iæ at ldms sm tjst vil øk my stk ppvkstppav i å sm kmm. Utyi av kapasitt fmv vil i st ad væ kyttt til pli ms. I føst ma ka dt li muli å kutt u psjist til ulik fivilli isats. Nst fiu vis d aslutt tall ut fa SSBs flkisfmskivi, MMMM. R

20 Bflkisfamskivi 1200 ) å v it s m800 j d 600 lid ( ld 400 a lik u i 200 y i l 0 ta A Ald Fiu 2-8 Atall iy i ulik ald i B Vst v tid ut fa SSBs MMMM fmskivi. Fa fiu s vi f ksmpl at ca åi i 2010 li til saut åi i I 2010 dt kapt 200 i samm ald. 20

21 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli 3 Aidsmakd, æisliv sysslstti E vsikt v æisliv sysslstti i d fi kmmu høst 2008 vist i st tall. Tall htt fa Aidsiv-/Aidstakistt (A/Aistt). Tall 3-1 Sysslstti tt aidskmmu æi Kild A/A-istt 1245 Sud Sysslsatt tt aidsstd Ri Øyad Fjll Askøy ttalt Jd- skuk Fisk fast Utvii av ålj atuass Idusti, v Kaft- vafsyi By- alsviksmht Htll- stauatviksmht Vahadl Sjøtaspt Taspt kmmuikasj lls Fiasill tjstyti Ftismssi tjstyti, idmsdift Off.adm. fsva, ssialfsik Udvisi Hls- ssialtjst Ad ssial psli tjst Uppitt I alt, all æi E s av tall at d fi kmmu samlt høst 2008, hadd istt aidsplass, fdlt md i Sud, i Fjll, 1351 i Øyad i Askøy. Ms fftli skt stt stt ha aidsplass tilpasst kmmus støls, s vi at Fjll ha fhldsvis ma fl aidsplass if idusti, ftismssi tjstyti vahadl d øvi kmmu. Et ild av sysslsttisutvikli i B Vst i pid lat på ula av aidsiv aidstakistt. Rsultatt vist i tall 3.2. Tall vis føst sysslstti tt stdsi æi, dst sysslstti tt aidsstdsi æi. Diffas mllm diss li t mål på tt utpdli fa i i ulik æi. Vi ha dst vist fdli av aidstak tt aidsstd tt æi vd ia uta av pid samt di i pid. R

22 Tall 3-2 Ri ttalt Sysslsttisutvikli i i B Vst Kild A/A-istt Sysslsatt ps tt std Sysslsatt ps tt aidsstd Ntt ipdli Næ isfdli tt aidstd Edi Edi Edi Edi Jd- skuk ,8 % 0,6 % -0,1 % Fis k fast ,4 % 1,4 % -1,0 % Utvii av ålj atuass ,2 % 1,7 % -1,5 % Idusti, v ,7 % 13,4 % -0,3 % Kaft- vafsyi ,8 % 0,2 % -0,6 % By- alsviksmht ,4 % 10,6 % 2,2 % Htll- stauatviksmht ,3 % 1,4 % 0,1 % Vahadl ,5 % 15,1 % 2,5 % Sjøtaspt ,3 % 2,6 % -1,7 % Taspt kmmuikasj lls ,8 % 4,1 % -0,7 % Fiasill tjstyti ,7 % 0,7 % 0,0 % Ftismssi tjstyti, idmsdift ,1 % 8,1 % 2,9 % Off.adm. fsva, ssialfsik ,7 % 6,8 % -1,9 % Udvisi ,3 % 8,7 % -1,6 % Hls- ssialtjst ,6 % 20,9 % 1,3 % Ad ssial psli tjst ,6 % 3,2 % 0,7 % Uppitt ,8 % 0,4 % -0,4 % I alt, all æi ,0 % 100,0 % 0,0 % Sysslsttisutvikli i i tt aidsstd, dl t i tall, vis at sysslstti ha økt md st aidsplass, ll 33 %, i pid Dtt skj i pid d sysslstti if fisk fast, sjøtaspt lj ha vist da. Idustiviksmht, y- alsviksmht, vahadl ftismssi tjstyti, samm md fftli skt, ha stått f d støst vkst i pid. S vid på sysslstti tt stdskmmu, dl 1 i tall, fi at atall istt yksaktiv satt i i ha økt md døyt ps i pid Sid atall aidsplass i i økt md i samm tidsm, ty dtt at is udskudd på aidsplass ha økt i atall fa ca til ca Samtidi ha aidsplassudskuddt ått d fa 40 % til ca. 35 %. Dtt ask ppsiktsvkkd. Vi ka ppfatt dt slik at flki støls kmptas ha passt fm f kitisk mass slik at mådt litt lat m attaktivt f aidsplasslkalisi. Ma ka altativt tk s at B ha fått mid tila på y aal. Kaskj ø ma væ litt åp f tlki. Tds imidltid tydli k. Kmmu ka md d alas md økd flki. Fhld på dt ial aidsmakdt fmå i m dtalj av pdlismatis i tall 3.3 sm vis histalt hv d yksaktiv i kmmu aid, vtikalt hv d sm aid i kmmu satt. Tall 3-3 Sysslsatt å 4 kvatal 2008 Pdlismatis Kild A/A-istt Ri ttalt 1201 Fylkt Hau B lls sud St v/ Sad s R fø v Osl Skkl Ad 1245 Sud % 1 % 1246 Fjll % 3 % 1247 Askøy % 4 % 1259 Øyad % 0 % Ri ttalt % 8 % 1201 B % 77 % Fylkt lls % 8 % Ralad % 2 % Ad % 6 % Ttalt % 100 % Ri ttalt 4 % 22 % 20 % 4 % 50 % 42 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 4 % 100 % 1201 B 0 % 2 % 1 % 0 % 3 % 88 % 2 % 0 % 1 % 0 % 2 % 1 % 3 % 100 % Bstd Aidsstd Ta utaspukt i Sud kmmu, s histalt at av Suds istt yksaktiv aid i hjmkmmu, 712 i Fjll, 19 på Askøy, ms Ttalt Ri ttalt 1201 B 22

23 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli 36 aid i Øyad. Utf i, B Vst s at 934 aid i B, 44 i Stava/Sads 74 på ktitalskkl. Vi s av d føst kl at av Suds aidsplass mat av flk fa Sud, ms 184 kmm fa Fjll, 17 fa Askøy 11 fa Øyad. Dvs. at ttalt av dm sm aid i Sud kmm fa i. D øvi aidstak pdl hvdsakli i fa B (151sysslsatt av i alt 181). Samlt fi h i sm klat da afisk fuksjll ht, samm md B ad av Bs mkilid kmmu. Vi s at hl 92 % av d yksaktiv sm i i sysslsatt i i B Vst, 50 %, ll i B, 42 %. Itpdli if i å i st ad fa d ad kmmu til Fjll, ttalt 1 454, fdlt på 712 fa Sud, 424 fa Askøy 318 fa Øyad, Vi s at pdli stt stt å i ti B. Iy i Sud, Øyad ( Askøy) må jm Fjll på vi til B dsm d vl uss ll il sm tasptmiddl. F mllm B Askøy jø avstad i tid kt ida til at adl pdl til B stø fa Askøy fa Fjll. Vi s så at d pdl fa i til B utjø tydli adl, ca. 8 %, av dm sm ha sitt dali vik i B. Dt tydli pdli mtsatt vi aidstak fa B j i i B Vst. Dt utjø 18 % av d asatt i B Vst. Dt s dmd ut til at vi ka fmhv t fu sm sæli vikti. Pdli til B ha væt futsti f d st vkst Næisutvikli ha d sist 8 å væt lativt stø flkisutvikli. Dt ikk ula f å tkk kklusj på dtt ulat, m dt ka s ut til at d fi kmmu litt så st ha så dt sammsatt yksflki at mådt ha kitisk mass sm skal til f å vkst i mådt. Dt ty at mådt li m slvfsyt md vahadl svic. Omådt stkt itt i Bs li- aidsmakd. Dt pst muliht utfdi. R

24 4 Ststuktu tttstd Md d st vkst ha så yls dt kaakt. Fjll ha t kmmustum ud utvikli i Staum/Kavik d dt yt pp tjsttilud md vahadl dl ad tjst. Pla å ut på å vidutvikl dtt mådt til t fullvdi kmmustum f st kmmu. Ma tk s utvikli md m ymssi kaakt dt aids f at vi jm stt ls ud akk f å i t m sammhd utviklismåd. Stum vil få m ymssi kaakt. Askøy ha Klppstø sm sitt stum md ådhus vahadl. H dt så st pla m vidutvikli. Oppav futstt ty yls ma vat md tt sm mådt st i utstki. Dssut ha ma hsyt til tafikkfuksj md passasjy usstmial. Byls stkk s dv på østsid av øya jm Edal fi Askøy kik Klpp midt på øya. Sud ha sitt stum udt ådhust i Sksvå. Dt li utm d t tttstd i kmmu. Stum ud utvikli. Øyad ha fl små tttstd. Rådhust li på R på Røy sm d ad øya t sydfa. H ha ma yt pp vahadlsstum d dl li. SSB ha ikk istt av tttyls i kmmu sm tttstd i st fstad. Dtt vil d s i løpt av å. Statistisk stalyå ha dataas f all tttstd i hl ladt, dfit sm: E hussamli skal ists sm t tttstd dsm dt mist 200 ps d, avstad mllm hus skal malt ikk vsti 50 mt. Dt tillatt md t skjøsmssi avvik utv 50 mt mllm hus i måd sm ikk skal ll ka ys. Dtt ka f ksmpl væ pak, idttsal, idustimåd ll atuli hidi sm lv ll dyka måd. Huskly sm atuli hø md til tttstdt, tas md itil avstad på 400 mt fa tttstdskj. D iå i tttstdt sm satllitt til slv tttstdskj. N av tttstd mid dt vi til vali ppfatt sm t st. Md dataas sm utaspukt ka dt s ut til at Øyad mal tttstd, Askøy ha i føl dataas a tt tttstd, Sud ha t Fjll ha i tttstd. Atall iy p. tttstd fmå av tall df. 24

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987

SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987 SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27 SEPTEMBER 1987 Siste visitas : januar 1973 ved biskop Kaa re Støylen I Myk l a nd 2 å r før, som da hørte til Birkenes, men

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO

Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 1/2012 TF-notat Tittel: Skaper kultur attraktive steder? TF-notat nr: 1/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og Lars Ueland Kobro

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Slik fosterforeldrene ser det II

Slik fosterforeldrene ser det II U N I F O B H E L S E Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet Slik fosterforeldrene ser det II Resultat fra en kartleggingsstudie i 2005 Toril Havik Nr. 1-2007 Slik fosterforeldrene ser det II Resultat

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer