Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling"

Transkript

1 Fjll, Askøy, Sud Øyad Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Dyamikk utfdi i t vkstmåd RAPPORT

2 Oppdasiv: B Vst iåd Rappt.: Rappts tittl: Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli. Dyamikk utfdi i t vk Asvali ksult: Fi Athu Fstøm Kvalittssikt av: Kaa Gahim Dat:

3 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Ihld 1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 7 2 BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN FORSTÅELSEN AV DEN UTVIKLINGEN SOM HAR FUNNET STED FLYTTING BEFOLKNINGSSAMMENSETNINGEN OG BEHOV FOR TJENESTER MULIG BEFOLKNINGSUTVIKLING ENDRINGER I BEFOLKNINGSSAMMENSETNINGEN Edi fa 1995 til Edi i flki fmv 18 3 ARBEIDSMARKED, NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING 21 4 SENTERSTRUKTUR OG TETTSTEDER 24 5 BOLIGBYGGINGENS BETYDNING FOR BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN FORHOLDET MELLOM ANTALL PERSONER PR. BOLIG OG BOLIGENS STØRRELSE 30 6 KOMMUNENES SKATTEINNTEKTER ANDEL YRKESAKTIVE UTDANNINGSNIVÅ SKATT PR. INNBYGGER 35 7 NYE KRAV TIL KOMMUNENE? KRITERIER FOR GODE KOMMUNER LEVEKÅR PROFILERING 40 8 MULIGE STRATEGIER BOLIGBYGGING NÆRINGSUTVIKLING FRITIDSTILBUD FOR VOKSNE SAMFERDSEL KULTUR OG UTDANNING KORT OPPSUMMERING AV DEN STRATEGISKE UTFORDRINGEN 43 VEDLEGG BOLIGBYGGINGEN OG BEFOLKNINGSUTVIKLING PR. KOMMUNE FJELL Fhldt mllm atall ps p. li lis støls Edi i flkissammsti fa 1995 til Edi i flki fmv ASKØY Fhldt mllm atall ps p. li lis støls Edi i flkissammsti fa 1995 til Edi i flki fmv SUND Fhldt mllm atall ps p. li lis støls Edi i flkissammsti fa 1995 til Edi i flki fmv ØYGARDEN 69 R

4 Fhldt mllm atall ps p. li lis støls Edi i flkissammsti fa 1995 til Edi i flki fmv 74

5 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Fd Ada Kaupa ha væt asjt av d fi kmmu Øyad, Fjll 1, Sud Askøy f å lys hvilk statisk utfdi kmmu stå vf md hsy til samfusutvikli aisi av ffktiv tjst f iy. Hvdappt døft muliht sm li i t æm samaid mllm d fi kmmu hvda dtt få ulik fm. D appt av t faktaappt sm iå i dtt aidt, ta f s hvdtkk i d ial utvikli sm ha væt stø ma kla v. Vi s på di i itktsivåt kmmus skattitkt. Edli døft vi møstt i hvsutvikli på la sikt sm føl av flkisdi. Vi fsøk å i t ilikk i hvda kmmu slv må l fhld til tt f at muliht sm li i situasj ka ytts til fdl f all iy. Nå dt jld fmtid dt sm kjt vaskli å spå, m h ka appt væ t lit ida til vid datt døfti. D ad appt skiv kmmus diftsppav ssusuk i kmmu sammlit md lvat kmmu. Rappt skvt av Fi Athu Fstøm Kaa Gahim. Vi takk f t itssat ppda sm utviklt i dial md ppdasiv. Vi takk f ytti kksj tilakmldi. Ksult stå asvali f d vudi sm pstt i appt. Høvik, Ada Kaupa AS 1 Ha væt ppdasiv f Ada Kaupa i dtt psjktt. R

6 6

7 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli 1 Ildi sammda D fi kmmu vst f B ha væt i i svæt stk flkisvkst. D appt lat sm t ula f å vud tiltak f å fmm øskt samfusutvikli, dispt på føld måt: Kapittl 2 ta f s skivls fståls av flkisutvikli d sist 40 å hva sm ha styt d utvikli. Kapittlt avslutts md kt vsikt v fvtt utvikli i flktallt f kmmu fmv. Vi fsøk å påvis at d støst kild til di av kmmu d flki sm alld i kmmu. Fa å væ dmit av afamilis ulik kav vil kmmu li m mal. Dt y at d vks flki i stø ad ka tk på hv øsk d ha lat stø fi itkt tt ma å md høy jld st fpliktls. Da jld dt å fmstå sm attaktiv kmmu. Kapittl 3 skiv utvikli av aidsliv, æisliv sysslstti. Vi påvis at B Vst litt så st at æisutvikli ha fått kitisk mass sm jø at æisutvikli ask flkisutvikli d sist ti å. Kapittl 4 ta f s ststuktu kmmuikasj d vi fi at kmmu fhldsvis lit ua at dt ka li kitisk fakt f vid utvikli. Kapittl 5 ta f s liyi dts tydi f flkisutvikli f i samlt (tall/fiu f hv av d fi kmmu fis i vdl 1). Dt ls vkt på å skiv hvda aldspfil i kmmu ds v tid. Dt ty at tadisjll lisammsti i y psjkt ikk så itssat l. Kapittl 6 ta f s skattivåt p. iy stt i lasj til ifmasj m ial utvikli flkisutvikli/sammsti sm skvt tidli. Kklusj at fhld li til tt f tydli øki i skatt p iy. Dsm ma hld fast vd tidli stati vil ma imidltid mått md å ha d samm ll få d samm økmsk situasj sm d sist 20 å. I kapittl 7 tkk vi fm fhld kyttt til attaktivitt i kmmu fsøk å psis hvilk kav sm møt kmmu fa iy æisliv. Kapittl 8 ppsumm d samld utfdi i ispill til muli stati. Hsikt å vis at d utvikli ma ha væt jm ld til a situasj d ma kjt md tt sm kmmu vil ha hlt y situasj md hsy til flki støls, lisammsti ylsskaakt, aldssammsti, utdals, yksaku, itktsivå kultull aku kultull fas i flki. Rappt døft av d kskvs d fvti kmmu ka stå vf i fidls md samfusutvikli styi av tjstpduksj d kmmd 20 å. R

8 2 Bflkisutvikli I løpt av 40 å atall iy i i B Vst 2 dlt, jf. tall df. Tall 2-1 Bflkisutvikli Bflki ttalt p. 1 jaua Fjll Askøy Sud Øyad Ri ttalt B Ri + B Fa tall s vi at flki i d fi kmmu ha økt fa til i løpt av 40 å. Dt m dli. Vkst ha lit på ca ps p. 10 å tstt fa pid , da vkst va på m ps. Dt vi lls s at B ha fått økd flkisvkst mt slutt av pid. I fiu sm føl, s vi hv st d åli lativ flkisvkst ha væt samlt f i B Vst i fhld til utvikli i B. 2 Omfatt d fi kmmu Øyad, Fjll, Sud Askøy mtals s a sm i. 8

9 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli 6,0 % 5,0 % 2.1 4,0 % 1 3 3,0 % til.1 1 2,0 % fa t 1,0 % l 0,0 % ta -1,0 % y -2,0 % i i -3,0 % i d -4,0 % E -5,0 % -6,0 % Åli di i flktallt i pst Ri B Vst 1201 B Åstall Fiu 2-1 Åli di i flktall i pst. Ri B Vst B, Fa fiu s vi at flkisøki, md utakså udt , ha væt klat høy i i B Vst i B kmmu. Vi s så at dt kla pidisk fskjll v tid. I 15-åspid fa 1973 til 1988 hadd i B Vst åli flkisvkst på mllm 2 3 %, ms flktilvkst i B lå udt 0. Fa 1974 til 1982 hadd B faktisk da i flki. Ett utakspid udt 1990 fskjll i vksttakt mllm B i B Vst litt mid d vt 15-åspid. Fm til ca. å 2000 lå vkst i B Vst mllm 1 1,5 %, ms d dtt ij ha væt litt i vkat av 2 %. Ett åli flkisvkst i B på i udkat av 1 % fa 1990 til 2007, s vi at vksttakt i B øk va æ ivåt f B Vst i fj. I fiu df s vi hvda d lativt stail øki i B Vst ha vait mllm kmmu. 3 I d pid fikk vi damatisk fall i lipis, md dust liyi svæt avvikd flyttmøst sm utsla. R

10 6,0 % Åli di i flktallt i pst 2.1 4,0 % 1 3 til.1 1 2,0 % fa t l 0,0 % ta y -2,0 % i i i d -4,0 % E -6,0 % 1246 Fjll 1247 Askøy 1245 Sud 1259 Øyad Åstall Fiu 2-2 Åli di i flktallt i pst p. kmmu i i B Vst, Fa fiu s vi føld fskjll mllm kmmu: Fjll ha m la samm møst sm i sm hlht, m kafti vdvad vkst på tallt vkst sm d ad udt 2 % d sist 15 å. Askøy hadd lav vksttakt Fjll fm til 2000, m ha dtt hatt åli vkst på dt v 2 %. Sud hadd lativt høy vkst på 70- falld vkst 80-tallt (m klat lav Fjll), lit vkst på 90-tallt økd vkst fa Fa 2006 hadd Sud d støst vkst av d fi kmmu. Øyads hadd st da i flki fam til 1975 vkst statt føst i ad dl av 70-å, Sid d a ha vkst vait fa å til å, m i jmsitt væt 1,8 % sid I tall df ha vi vist vkstat i jmsitt p. tiå. Tall 2-2 Åli jmsittli flkisvkst. P. tiå Åli jmsittli di Hl pid 1246 Fjll 4,1 % 3,8 % 2,1 % 1,8 % 3,0 % 1247 Askøy 1,7 % 1,1 % 0,6 % 2,4 % 1,4 % 1245 Sud 2,3 % 2,5 % 0,4 % 1,7 % 1,7 % 1259 Øyad -1,1 % 2,2 % 1,4 % 1,7 % 1,0 % Ri ttalt 2,2 % 2,2 % 1,2 % 2,0 % 1,9 % 1201 B 0,0 % 0,1 % 0,8 % 1,1 % 0,5 % Ri + B 0,3 % 0,4 % 0,9 % 1,3 % 0,7 % 10

11 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Av tall s vi at vkst va støst i Fjll, md 4,1 % i 70-å. I d pid va is vkst på 2,2 % vkst i B va ull. Vkst i Fjll va på ca. 3,8 % p. å i 80-å. Sud Øyad hadd da litt m halvpat så st vkst. Ri vkst md 2,2 %, B vkst md 0,1 %. Vkst i Fjll va a 2,1 % i 90-å, m fmdls stø i av d ad kmmu. Ri vkst da md 1,2 % B md 0,8 %. Dt ka s ut til at i hadd fått litt mtfstilli mt ftsatt vkst. Ett 2000 fikk Askøy d støst vkst tt md 2,4 %. Fmdls vkst i i på 2,0 %, ms B vks md 1,1 %. I hl pid ha i vkst md ca. 1,9 %, ms B ha vkst md 0,5 %, Dt ty at i vks fi a så ft sm B alt i alt. Dt ty at dt md d utvikli a vill tatt ca. 100 å fø B Vst vill hatt lik ma iy sm B kmmu. Da økt villiht til pdli kmit md kt istid ha føt til at B Vst i økd ad litt itt dl av Bsis itt aidsmakd, stat vi md å s på fhldt mllm liyi flkisutvikli 4 tt at vi kt skiv fvtt utvikli ut fa SSBs tdfmskivi 5 f d st 20 å. 2.1 Fståls av d utvikli sm ha fut std Nå ma s på utvikli v så la tid sm h, må ma væ kla v at dt ha fut std ask st samfumssi di. Dt df sm l ikk klt fakt sm fkla utvikli. Dt så vaskli å fi ut hv my hv klt fakt ty. Vi ka pk på dl ll dl m spsill fakt. Blat d ll vil vi v: Økt militt (ilhld) akspt av l istid Utyi av vittt md d tiljliht Dtt fhld sm i yspdi muliht f at afamili ka flytt ut av y til t li md akkktakt i all dl av ladt. F kmmu i B Vst va situasj at ma hadd st aal ikk mfattd jduk sm va til hid f uk av aal til lifmål. Av d spsill fakt vil vi v: Byi av Staua på 70-tallt, åpt i dsm Byi av Askøy ua på 90-tallt, åpt i dsm Byi av mv udt B på 90-tallt. Md mpslskapt kla til dift fa Oljasjs it på Åts på 80-tallt, sm iktik l åpt i 1974 tt hvt litt hvdas f st flt i Ndsjø. Iladføisal i Øyad md Stu, sm l åpt i dsm 1988, Kllss, sm km i dift fa H ha vi t st samfdslspsjkt hlt y æi md t st ivsti mt st pduksj. Dt dssut vikti å mk s at ljviksmht ut fa sikkhtsmssi åsak futstt at st dl av d asatt ikk skal f lat ua al. Vi s at mådt ha jmått samfdslsmssi æismssi utvikli sm dls ha vikt hv f s 4 F i samlt, tall f hv kmmu fis i vdl. 5 Altativ MMMM R

12 dls ha vikt slik at d samld ffkt litt fstkt. Bliht vd sjø l plutsli ij t stt fti f kmmu i mådt. Vi skal å s æm på d situasj i i, dst å i på fvti m fmtid. 2.2 Flytti Nå vkst litt så st, skylds dt slvsat at dt ha væt st iflytti. Dt ka væ itssat å vit hv d sm flytt i kmm fa hv d sm flytt ut is h. Tall 2-3 Flyttmøst i i Fa Til Sud Fjll Askøy Øyad B Vst B Rst av Hdalad Rst av N Utladt Ttalt Sud Fjll Askøy Øyad B Vst Fa Til Sud Fjll Askøy Øyad B Vst B Rst av Hdalad Rst av N Utladt Ttalt Sud 0 % 20 % 12 % 1 % 33 % 29 % 5 % 10 % 23 % 100 % Fjll 6 % 0 % 4 % 4 % 15 % 50 % 6 % 16 % 14 % 100 % Askøy 1 % 4 % 0 % 0 % 6 % 55 % 7 % 16 % 17 % 100 % Øyad 4 % 19 % 3 % 0 % 25 % 40 % 6 % 13 % 15 % 100 % B Vst 3 % 6 % 3 % 2 % 14 % 49 % 6 % 15 % 17 % 100 % H s vi at st halvpat av all sm flytt til d fi kmmu, kmm fa B. Ca. 14 % flytti mllm kmmu i Vst, dst dt utladt N f øvi sm kutt iflytt. Dt a 6 % sm kmm fa a kmmu i Hdalad. Dt ty at B t utaspukt ll mllmstasj f d flst sm flytt til kmmu. Bildt litt fskjlli fa kmmu til kmmu. Adl fa B mist f Sud støst f Askøy. D t st kmmu lik mst på hvad. Vi ha vist utflytti fa hv av kmmu i aslutt tall i lativ tall f pid i tall df. Tall 2-4 Utflytti fa B Vst Til Fa Sud Fjll Askøy Øyad B Vst B Hdalad lls N lls Utladt Ttalt Sud Fjll Askøy Øyad B Vst Til Fa Sud Fjll Askøy Øyad B Vst B Rst av Hdalad Rst av N Utladt Ttalt Sud 0 % 25 % 4 % 3 % 31 % 38 % 9 % 17 % 4 % 100 % Fjll 7 % 0 % 5 % 4 % 16 % 54 % 7 % 17 % 5 % 100 % Askøy 5 % 5 % 0 % 1 % 11 % 49 % 9 % 26 % 6 % 100 % Øyad 2 % 22 % 3 % 0 % 27 % 42 % 7 % 21 % 3 % 100 % B Vst 5 % 7 % 3 % 2 % 17 % 49 % 8 % 21 % 5 % 100 % Av tall s vi at utflytti fa B Vst tt s føst fmst mt B, sm mtta ca. 49 % av utflytti. Dt samm adl sm å dt jld iflytti. Atallt mt iflytt i samm pid. Rst av N utjø 21 %, ms d it flytti i d fi kmmu a utjø 17 %. Askøy mist itt md 11 % adl, Sud mst itt md 31 % adl. Vi ha vist ttflytti f hv av kmmu i aslutt tall i lativ tall f pid i tall df. 12

13 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Tall 2-5 Ntt flytti f kmmu i B Vst Nttflytti Fa Til Sud Fjll Askøy Øyad B Vst B Rst av Hdalad Rst av N Utladt Ttalt Sud Fjll Askøy Øyad B Vst Av fiu s vi at ps flyttt tt til kmmu. All kmmu hadd tt iflytti i pid. Askøy, sm hadd mst, hadd 772 Øyad, md mist iflytti, hadd 30. Askøy Fjll mistt iy til d ad kmmu i B Vst, m tall utydli. All d fi kmmu hadd tt utflytti til st av N, t av d fi kmmu hadd lit tt utflytti til st av Hdalad. Askøy va utakt fikk i løpt av 10 å tt iflytti på 13 iy fa st av Hdalad. D afisk fdli av flytti udstk at dt ka væ t udlid u til vkst: limakd æisutvikli. Ma ka kmm fa hl ladt f å få aid, ma flytt fa B f å fi t d t std å. 2.3 Bflkissammsti hv f tjst 2010 Ettsm d sm flytt ha a aldssammsti flki alt i alt, vil måd md st flkisvkst væ pt av iflyttflki. I kmmu md litt avstad til stum dt vali at u famili flytt md tt ll t a, hlst fø ldst a skal y på skl. Atall afødsl vil sm l så å pp ttsm dt d dl av flki sm ha ll hld på å da famili sm sæli flytt v kmmus. Ett hvt flytt ma kt kt sjld v kmmus. Dt faktisk ask få ps v 45 å sm flytt v kmmus. Vi ka s hvda st flytti ha påvikt aldspfil f iy i d fi kmmu. Dtt jø vi vd å s på hvda hv kmmus adl av flki i ulik aldsupp avvik fa ladsjmsittt. Kmmus adl av ulik "flkisupp" i fhld til kmmus adl av flki ttalt (kiti md støst vkt i itktssystmt tatt md) "Vktt hv" f tjst p. iy ttalt ut fa kmmus adl av all kiti 140 % 120 % 100 % 94 % 93 % 96 % 105 % 96 % 100 % 90 % 102 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Fjll 09 Askøy 09 Sud 09 Øyad 09 B 09 Gj.sitt Hdalad 09 Bflki 6-15 å Bflki å Bflki å Bflki å Bflki 90 å ld Bflki PU 16 å v "Vktt hv" ttalt Sads 09 Gj.sitt ladt utm Osl 09 R

14 Fiu 2-3 Kmmus hv f pli- msstjst Vi s av fiu at all d fi kmmu ha a aldssammsti sm avvik ask my fa Bs, Hdalads ladt utm Osl. Vå fi kmmu ha dimt sammsti sm lik d dl på Sads. Fjll ha d mst avvikd sammsti md svæt st adl a i upp 6-15 å svæt få ld fa 67 til 90 å v. Dtt mdfø at hvt f tjst til pli ms (ut fa KRDs kitistt f tildli av midl til kmmu) lå mllm 63 % (Fjll) 88 % (Øyad) i Adl vks i ald å li ud ladsjmsittt f all d t kmmu utm Sud. Høy adl a i sklald lav adl ld, sm spsilt Fjll ha, mdfø at kmmu i B Vst i da ha kmmual tjstpfil sm flkt 6 dtt. Dt vil si at utift til uskl utjø lativt stt høy adl av utift pli ms lativt stt lav adl av utift dt sm vali. B ha sm føl av utflytti av u vks, ft md a, i la tid, fått flki d dt litt vhyppiht av aldsupp å t lit udskudd i fhld til ladsjmsittt f all d øvi aldsupp. Dtt i B t d utaspukt f å ha høy skattitkt p iy i md at st dl av flki så ka væ skattyt. 2.4 Muli flkisutvikli Dt vil alltid væ usikkht kyttt til ps, i-/utflytti vil i st ad væ avhi av æisutvikli ialt (Bsi) liyi lkalt. Utvikli i atall ld v tid imidltid mid ahi av dtt, da flytthyppiht v kmmus svæt lav f iy v 50. I tall sm føl, psts df SSBs midl ps f utvikli av flktallsutvikli fmv; fmskivi sm i hvdsak ast på at histi jta s. Vi ha jitt altativ MMMM sm futstt mllmivåt f fuktaht, lvald, ilads flytti ttivadi. MMMM hvdaltativt i SSBs ps, ms LLML HHMH d altativ sm i lavst høyst vkst. Byåt vud dt slik at dt lit sasyli at d faktisk utvikli på la sikt vil føl diss yttaltativ f all kmpt samtidi. St liyi i kmmu ka påvik d faktisk tall. Ma ka df vud m dtt dt mst itssat altativt f B Vst. Dt f ksmpl slik at tilflyttismåd sæli y limåd jmåd ha høy ftilitt kmmu sm hlht i sm hlht. Tall ikk mt sm flkisps, m sm illustasj av d utvikli ma i i. Tall aitt f hv kmmu i tall df. 6 Rikti k i m ll mid ad. Vå ad ulasappt Kstadsjma - Aalys av kmmus ssusuk sammlikt md ad kmmu ha dtt sm t stalt tma. 14

15 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Tall 2-6 Tdfmskivi f flki SSB (MMMM). Ps MMMM Sud Fjll Askøy Øyad Ri ttalt Tall vis at vidføi av d tds sm svt vil fø til at d fi kmmu til samm vil ha flki på ca iy i I 2010 d fi kmmu til samm st lik st sm Sads, sm Ns 10. støst kmmu. Ps tyd på at d fi kmmu i alt li st lik st sm Kistiasad å. Kistiasad Ns sjud støst kmmu. Om dt skull væ av itss, så dt da a Bæum utm d tadisjll ykmmu sm ha stø flki dt d fi kmmu ka få i løpt av a 20 å. 2.5 Edi i flkissammsti I dtt avsittt skal vi s på hvda flkissammsti ha dt s v tid. Føst s vi på d histisk utvikli fa Dst skal vi s på hvda ma ka vt at ildt i hvdsak vil d s fam til Bildt sm ts ikk mt sm ps f utvikli, m føst fmst sm illustasj av d di sm ha fut std d di ma må md vil kmm Edi fa 1995 til 2010 Så lat ha vi stt på di i atall iy. I dtt avsittt skal vi s æm på hvda flkis aldssammsti dt v tid. Dtt jøs i fm av t fiu: I d føst s vi på hv ma iy dt i ulik ald på itt tidspukt D ad vis di i atall iy født samm å, på t tidspukt. Mk at sultat pstt i fiu lattt (lidd jmsitt v fm å) f at fiu skal væ muli å ls. R

16 Bflki, atall i ulik aldsupp 1000 ) 900 å 5 v800 it s700 m 600 j d 500 lid ( 400 ld a 300 lik u i 200 y 100 i l 0 ta A Ald Fiu 2-4 Atall iy i ulik ald i B Vst v tid. Fa fiu s vi lat at føld: At B Vst i 1995 hadd lkisstuktu md lativt stt få iy v 55 å. Vi s f.ks. at: Aldskull å li mllm Dt støst vksåskullt 47 å (født i 1947) md ca Stk flkisvkst (sæli fa 2000) ha idatt til at vi i 2010 ha hlt a flkisstuktu. Vi s at: E ha fått st tt iflytti av u vks md a. F.ks. s vi at d ca. 680 iy sm va 28 å i 2000, ha litt til 270 fl jm tt iflytti. Dtt jø at atall 38-åi i 2010 utjø dt støst åskullt, md ca. 950 iy. D st ttkiskull 15 å ld i 2010 i 1995 mtt lik ma. Atall iy i ald å m dlt i løpt av 15 å (fa mllm i 1995 til mllm i 2010). Ntt di v tid 7 illusts d i st fiu, sm skal fstås slik md åskull født i 1960 (sm 50 å å, va 35 å i 1995, 40 å i å i 2005) sm ksmpl: Fa 1995 til 2000 økt atall født i 1960 satt i B Vst (sm va 35 å i 1995) md 18 Fa 2000 til 2005 økt atall født i 1960 satt i B Vst (sm va 40 å i 2000) md 15 Fa 2005 til 2010 økt atall født i 1960 satt i B Vst (sm va 45 å i 2000) md 12 Fa fi fiu så vi at dtt utt tydd at 1960-kullt, sm va ca. 640 sm 35- åi i 1995, økt til ca åi i Skull i d sammh så væt ytti å s på utt flyttstømm, m dtt ikk tiljli fa SSB ut stilli. 16

17 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Bflkisdi 100 v 80 it s m 60 j 40 d lid 20 ( ld ) a å 50 lik u i -20 y i -40 l ta a -60 i d E Ald i stat av pid Fiu 2-5 Bflkisdi. Edi i atall iy i ulik ald. B Vst Fa fiu ka vi kklud md føld: Bliyi utfmt slik at ha fått tt iflytti av afamili, dvs. sæli vks i ald å md a. D støst aldsupp ha væt kapt 30 å. U pa md 1,5 a hv dt idaltypisk ildt ma ka t. Omådt ha fått tt da i aldsupp 50+/-8 å ld. N av d da skylds dødsfall, m tall så vidt st at dt tli idik ask stt tt utflytti lat vltalt vks u ld. E dl av flytti ka kytt s til ppløsi av famili d ll d vks flytt ut av kmmu pa. lit tilud av d li i kmmu. Ells s vi Ntt utflytti tt dt vidåd skl ca. 20 å +/- sæli st f d føst pid. Omfat av tt utflytti i tidli 20-å atali stø vist i fiu, da dl studt sm flytt ikk mld flytti til flkistt. Dtt ka tyd på at dt t hv f justi av liyi f å hld på d vks flki tt at a flytt hjmmfa. Dt ka likvl væ utfdi å tily d upp md d økmi ma å fa s sm yksaktiv t dt k lialtativ dsm aidsplass i B. St li, ut kav m at uk skal væ vaktmst, md his, pis dltaasj samt kt vi til smååthava, ka væ d illustasj av dømm f ma sm fdi md fldppav. Dt ts så li sm s f dm sm li sli tt å vil al ll samm md ll fl av aa. Livsløpsstadad så svæt vikti. Pt at limass må stå av m li f afamili dsm flyttmøstt skal d s. Dt ka s ut til at dt alld ha skjdd viss di vd at flyttstømm f upp å ha dt ti ikk l på vi ut av i i samm ad sm tidli. Tall små stå av diffs mllm t st tall. Dmd så ftt litt ustailt, m ma ka s på di md viss R

18 ppmksmht spø m dt alld ha fut std dii i lipduksj. Svat sys å væ t øld ja tt sm islat av li i lkkyls va støst i d sist fmås pid slv m dt ikk va stt Edi i flki fmv Ris flkissammsti fdlt på kjø føl i st fiu. Bflki ) å v it s m400 j d 300 lid ( ld 200 a lik u i 100 y i l 0 ta A M Kvi Ald Fiu 2-6 Atall iy i ulik ald i B Vst fdlt på kjø i 2010 Fa fiu s vi at d vdvad vkst ha mdføt at i ha fått ma iy sm tidli i 60 å. Dt t aldsupp sm i sæli st ad l sla på kmmual tjst: Ba u i ald 1-15 å i fm av aha- skltilud Eld (føst fmst d 80 å v, m så i ald å) i fm av pli- msstilud Utvikli fmv vil alltid ha viss usikkht, så SSBs fmskivi av flki. St usikkht føst fmst klt til støls på tt iflytti (sm avhi av liyi) dst kyttt til ftilitt, (hv ma a øsk kvi å få). Dtt vil i kmmd 20 å slå mst ut f atall iy ud å, ms utvikli av atall ld m kyttt til hv l d lv, da ld ikk så ft flytt v kmmus sjld flytt v is. I st fiu vis vi lativ utvikli i d aldsupp sm i sæli ad li sla på kmmual tjst. 18

19 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Raltiv utvikli av atall iy i ulik ald, Ri ttalt = 100% 200,0 % 175,0 % 150,0 % 125,0 % 100,0 % 75,0 % 50,0 % Ba u 0-15 å U ld Eld v 80 Fiu 2-7 Rlativ utvikli av atall iy i utvalt aldsupp f i Vst = 100 % Fa fiu s vi at: Atall a u pp til md sklald atas å øk maialt Atall ld, føst i ald å, vil øk damatisk i å fa 2010 til 2025 Eld 80 å v øk md 50 % fa 2010 til Så kmm dli fm til 2030 dsm d ikk flytt til B. Dtt iæ at ldms sm tjst vil øk my stk ppvkstppav i å sm kmm. Utyi av kapasitt fmv vil i st ad væ kyttt til pli ms. I føst ma ka dt li muli å kutt u psjist til ulik fivilli isats. Nst fiu vis d aslutt tall ut fa SSBs flkisfmskivi, MMMM. R

20 Bflkisfamskivi 1200 ) å v it s m800 j d 600 lid ( ld 400 a lik u i 200 y i l 0 ta A Ald Fiu 2-8 Atall iy i ulik ald i B Vst v tid ut fa SSBs MMMM fmskivi. Fa fiu s vi f ksmpl at ca åi i 2010 li til saut åi i I 2010 dt kapt 200 i samm ald. 20

21 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli 3 Aidsmakd, æisliv sysslstti E vsikt v æisliv sysslstti i d fi kmmu høst 2008 vist i st tall. Tall htt fa Aidsiv-/Aidstakistt (A/Aistt). Tall 3-1 Sysslstti tt aidskmmu æi Kild A/A-istt 1245 Sud Sysslsatt tt aidsstd Ri Øyad Fjll Askøy ttalt Jd- skuk Fisk fast Utvii av ålj atuass Idusti, v Kaft- vafsyi By- alsviksmht Htll- stauatviksmht Vahadl Sjøtaspt Taspt kmmuikasj lls Fiasill tjstyti Ftismssi tjstyti, idmsdift Off.adm. fsva, ssialfsik Udvisi Hls- ssialtjst Ad ssial psli tjst Uppitt I alt, all æi E s av tall at d fi kmmu samlt høst 2008, hadd istt aidsplass, fdlt md i Sud, i Fjll, 1351 i Øyad i Askøy. Ms fftli skt stt stt ha aidsplass tilpasst kmmus støls, s vi at Fjll ha fhldsvis ma fl aidsplass if idusti, ftismssi tjstyti vahadl d øvi kmmu. Et ild av sysslsttisutvikli i B Vst i pid lat på ula av aidsiv aidstakistt. Rsultatt vist i tall 3.2. Tall vis føst sysslstti tt stdsi æi, dst sysslstti tt aidsstdsi æi. Diffas mllm diss li t mål på tt utpdli fa i i ulik æi. Vi ha dst vist fdli av aidstak tt aidsstd tt æi vd ia uta av pid samt di i pid. R

22 Tall 3-2 Ri ttalt Sysslsttisutvikli i i B Vst Kild A/A-istt Sysslsatt ps tt std Sysslsatt ps tt aidsstd Ntt ipdli Næ isfdli tt aidstd Edi Edi Edi Edi Jd- skuk ,8 % 0,6 % -0,1 % Fis k fast ,4 % 1,4 % -1,0 % Utvii av ålj atuass ,2 % 1,7 % -1,5 % Idusti, v ,7 % 13,4 % -0,3 % Kaft- vafsyi ,8 % 0,2 % -0,6 % By- alsviksmht ,4 % 10,6 % 2,2 % Htll- stauatviksmht ,3 % 1,4 % 0,1 % Vahadl ,5 % 15,1 % 2,5 % Sjøtaspt ,3 % 2,6 % -1,7 % Taspt kmmuikasj lls ,8 % 4,1 % -0,7 % Fiasill tjstyti ,7 % 0,7 % 0,0 % Ftismssi tjstyti, idmsdift ,1 % 8,1 % 2,9 % Off.adm. fsva, ssialfsik ,7 % 6,8 % -1,9 % Udvisi ,3 % 8,7 % -1,6 % Hls- ssialtjst ,6 % 20,9 % 1,3 % Ad ssial psli tjst ,6 % 3,2 % 0,7 % Uppitt ,8 % 0,4 % -0,4 % I alt, all æi ,0 % 100,0 % 0,0 % Sysslsttisutvikli i i tt aidsstd, dl t i tall, vis at sysslstti ha økt md st aidsplass, ll 33 %, i pid Dtt skj i pid d sysslstti if fisk fast, sjøtaspt lj ha vist da. Idustiviksmht, y- alsviksmht, vahadl ftismssi tjstyti, samm md fftli skt, ha stått f d støst vkst i pid. S vid på sysslstti tt stdskmmu, dl 1 i tall, fi at atall istt yksaktiv satt i i ha økt md døyt ps i pid Sid atall aidsplass i i økt md i samm tidsm, ty dtt at is udskudd på aidsplass ha økt i atall fa ca til ca Samtidi ha aidsplassudskuddt ått d fa 40 % til ca. 35 %. Dtt ask ppsiktsvkkd. Vi ka ppfatt dt slik at flki støls kmptas ha passt fm f kitisk mass slik at mådt litt lat m attaktivt f aidsplasslkalisi. Ma ka altativt tk s at B ha fått mid tila på y aal. Kaskj ø ma væ litt åp f tlki. Tds imidltid tydli k. Kmmu ka md d alas md økd flki. Fhld på dt ial aidsmakdt fmå i m dtalj av pdlismatis i tall 3.3 sm vis histalt hv d yksaktiv i kmmu aid, vtikalt hv d sm aid i kmmu satt. Tall 3-3 Sysslsatt å 4 kvatal 2008 Pdlismatis Kild A/A-istt Ri ttalt 1201 Fylkt Hau B lls sud St v/ Sad s R fø v Osl Skkl Ad 1245 Sud % 1 % 1246 Fjll % 3 % 1247 Askøy % 4 % 1259 Øyad % 0 % Ri ttalt % 8 % 1201 B % 77 % Fylkt lls % 8 % Ralad % 2 % Ad % 6 % Ttalt % 100 % Ri ttalt 4 % 22 % 20 % 4 % 50 % 42 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 4 % 100 % 1201 B 0 % 2 % 1 % 0 % 3 % 88 % 2 % 0 % 1 % 0 % 2 % 1 % 3 % 100 % Bstd Aidsstd Ta utaspukt i Sud kmmu, s histalt at av Suds istt yksaktiv aid i hjmkmmu, 712 i Fjll, 19 på Askøy, ms Ttalt Ri ttalt 1201 B 22

23 Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli 36 aid i Øyad. Utf i, B Vst s at 934 aid i B, 44 i Stava/Sads 74 på ktitalskkl. Vi s av d føst kl at av Suds aidsplass mat av flk fa Sud, ms 184 kmm fa Fjll, 17 fa Askøy 11 fa Øyad. Dvs. at ttalt av dm sm aid i Sud kmm fa i. D øvi aidstak pdl hvdsakli i fa B (151sysslsatt av i alt 181). Samlt fi h i sm klat da afisk fuksjll ht, samm md B ad av Bs mkilid kmmu. Vi s at hl 92 % av d yksaktiv sm i i sysslsatt i i B Vst, 50 %, ll i B, 42 %. Itpdli if i å i st ad fa d ad kmmu til Fjll, ttalt 1 454, fdlt på 712 fa Sud, 424 fa Askøy 318 fa Øyad, Vi s at pdli stt stt å i ti B. Iy i Sud, Øyad ( Askøy) må jm Fjll på vi til B dsm d vl uss ll il sm tasptmiddl. F mllm B Askøy jø avstad i tid kt ida til at adl pdl til B stø fa Askøy fa Fjll. Vi s så at d pdl fa i til B utjø tydli adl, ca. 8 %, av dm sm ha sitt dali vik i B. Dt tydli pdli mtsatt vi aidstak fa B j i i B Vst. Dt utjø 18 % av d asatt i B Vst. Dt s dmd ut til at vi ka fmhv t fu sm sæli vikti. Pdli til B ha væt futsti f d st vkst Næisutvikli ha d sist 8 å væt lativt stø flkisutvikli. Dt ikk ula f å tkk kklusj på dtt ulat, m dt ka s ut til at d fi kmmu litt så st ha så dt sammsatt yksflki at mådt ha kitisk mass sm skal til f å vkst i mådt. Dt ty at mådt li m slvfsyt md vahadl svic. Omådt stkt itt i Bs li- aidsmakd. Dt pst muliht utfdi. R

24 4 Ststuktu tttstd Md d st vkst ha så yls dt kaakt. Fjll ha t kmmustum ud utvikli i Staum/Kavik d dt yt pp tjsttilud md vahadl dl ad tjst. Pla å ut på å vidutvikl dtt mådt til t fullvdi kmmustum f st kmmu. Ma tk s utvikli md m ymssi kaakt dt aids f at vi jm stt ls ud akk f å i t m sammhd utviklismåd. Stum vil få m ymssi kaakt. Askøy ha Klppstø sm sitt stum md ådhus vahadl. H dt så st pla m vidutvikli. Oppav futstt ty yls ma vat md tt sm mådt st i utstki. Dssut ha ma hsyt til tafikkfuksj md passasjy usstmial. Byls stkk s dv på østsid av øya jm Edal fi Askøy kik Klpp midt på øya. Sud ha sitt stum udt ådhust i Sksvå. Dt li utm d t tttstd i kmmu. Stum ud utvikli. Øyad ha fl små tttstd. Rådhust li på R på Røy sm d ad øya t sydfa. H ha ma yt pp vahadlsstum d dl li. SSB ha ikk istt av tttyls i kmmu sm tttstd i st fstad. Dtt vil d s i løpt av å. Statistisk stalyå ha dataas f all tttstd i hl ladt, dfit sm: E hussamli skal ists sm t tttstd dsm dt mist 200 ps d, avstad mllm hus skal malt ikk vsti 50 mt. Dt tillatt md t skjøsmssi avvik utv 50 mt mllm hus i måd sm ikk skal ll ka ys. Dtt ka f ksmpl væ pak, idttsal, idustimåd ll atuli hidi sm lv ll dyka måd. Huskly sm atuli hø md til tttstdt, tas md itil avstad på 400 mt fa tttstdskj. D iå i tttstdt sm satllitt til slv tttstdskj. N av tttstd mid dt vi til vali ppfatt sm t st. Md dataas sm utaspukt ka dt s ut til at Øyad mal tttstd, Askøy ha i føl dataas a tt tttstd, Sud ha t Fjll ha i tttstd. Atall iy p. tttstd fmå av tall df. 24

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE F UUØKL Walsth&Øya idmsutvikli åv 5 - uudsøkls ppda : 5686 appt at: 424 J & MLJØ, Ø Ø Fylk kshus Kmmu s td Ås UM: (uf 89, s 2) 64 6666 Byh ppdasiv Walsth&Øya idmsutvikli v/ds Walsth ppda fmidlt av ppdasfas

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune Utdig av skolstuktu i Hastad kommu Ispill til posjktguppmøt 17. august 2011. Ihold Økoomibildt Bstillig Gjomgag av posjktopplgg Diskusjo av mulig stuktudig Edig i kommus tto diftsutgift vd kopiig av utgiftsivåt

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

1999,- januar, sal. Størst på bilutstyr. Pacific 500 Volum: 330 liter THU 631550. Nr 1 januar 2013. Fra: Veil: 469,- www.bilxtra.

1999,- januar, sal. Størst på bilutstyr. Pacific 500 Volum: 330 liter THU 631550. Nr 1 januar 2013. Fra: Veil: 469,- www.bilxtra. Støst på bilutsty N 1 jaua 2013 sal g a u ja t vi m g d f s k b tak 1999,- Pacific 500 Vlum: 330 lit THU 631550 4 LITER Vil: 469,- 199,GTX 10W40 CAS GTX10404L Fa: 999,- 599,7 amp BATTERILADER STARTHJELP

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn Åskd Bs mdvikig / Pdggisk bid md b August Sptmb Oktb Nvmb Dsmb Tivig v y b g y smt md fd Stt må f kt b i idividu utvikigsp Obsvsj v b g utvikig TRAS spåk gistig Rsjsskjm (fg) Obsvsj: Lk v/kkmt Aktivittsskjm

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74 vl tljll f IB 3/161,162, 4/16,43,62 74 ji 2011, it vij 22.05.2012 G itt f l l lj t i i vl tljll f, jæhl G 3/161, 3/162, 4/16, 4/43, 4/62, 4/74 låt liht i t v jæhl. t Gl i I B f lit 03 l 03 ifhl 03 vt ltt

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

HELGELAND PLAST SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFYLLING I SJØ

HELGELAND PLAST SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFYLLING I SJØ ppaiv Hlla i Bå appttyp øka 2--2 HLL L ØK ILLL IL FYLLI I JØ HLL L ØK ILLL IL FYLLI I JØ ppa: 35 ppaav: Hlla lat kut : Filav: -ap--35 vij at 2--2 Utabit av Li tøv Ktllt av u hu Uå kjt av Li tøv Bkivl øka

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis.

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis. jklad FU Dyat jklad FU BØD Juic F jklad BØD Juic F fa Htikk gjøig gjøig Uks NCtilbudsavis N MIDD sak PÅL MIDD jklad FU Dyat jklad FU F BØD Juic Hvda bla a ijklad tilbudsavis? BØD Juic F gjøig NC Htikk

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e Årspla for 2. tri, Dalgård skol 12 13 Uk 34 35 Tma Norsk Matma tikk God start Lsbøk Bokstavhus Stavskrift Høyfrkvt Stig Rimig Skrivig Rptisjo av lyd, bokstav Søkls Arbid på PC md pdagisk prramvar Tallija

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Satser på Smart Repair NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- NBF KREVER: MERCEDES-BENZ VISER NORGES BILBRANSJEFORBUND

Satser på Smart Repair NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- NBF KREVER: MERCEDES-BENZ VISER NORGES BILBRANSJEFORBUND NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 01-2015 TEMA: SKADE/LAKK Sats på Smat Rpai NBF KREVER: NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- HISTORIKK NÅ! MERCEDES-BENZ VISER Fmtids luksusbil

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje?

Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje? å skj? va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt? solstål å o skj? va tyg tål å lyss skj? tff va av lys? flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet Styrig av Mattilyt vd hjlp av riikokart Kritia Ladvrk Tilydirktør, Mattilyt Mattilyt amfuoppdrag Effktmål: Sikr hlmig trygg mat og trygt drikkva Frmm god hl ho platr, fik og dyr Frmm dyrvlfrd og rpkt for

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

Legge inn side 1 som brev?

Legge inn side 1 som brev? Lgg i sid 1 som bv? Food Hva tk du om kig? Kaskj opplv du kig som situasjo ut av kotoll. Som yttløs hst i full gallopp utfo t stup. Som o vi ikk ka stagg ll sty, m må la gå si gag. Slik dt ikk. t fis gl

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling N Uvl u Møtilli Ss: 64-74 Utvl: Kustyt Møtst: Kustysl, Røb Dt: 15.12.2014 Tisput: 11:00 Ss ut li til jsy på stæs t. Evtult ffll å ls sst på tlf 31024023, v/ui Wtls. As t ihbil i s, å t ls f tt. Utvlt vil

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Nytt Rådhus i Sandnes

Nytt Rådhus i Sandnes Sades vokste fam ved Gadsfode o ha i de siste åee oietet se me o me mot det blå offetlie ommet midt i bye. He e det populæe kultuhuset, et levede båtliv, e uik utsikt o det e fistede å å e tu las vaet

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Geologiske hovedtrekk

Geologiske hovedtrekk Glisk hvdrkk 74 72 7 68 66 2 EGGA- KANTEN TROMS II Trmsø Harsad Vsrål Narvik 25 2 Lf 1 NORDLAND VII Bdø VESTFJORDEN NORDLAND V Sadssjø NORDLAND VI 5 1 Srukurli Fiur 3. Ladmrådr havbu i d mråd sm iår i

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Fr. NaNseNs plass 2 attraktiv BelIGGeNHeT I VIKa

Fr. NaNseNs plass 2 attraktiv BelIGGeNHeT I VIKa F ann la ARAK LIH I VIKA Fakta m indmmn F ann la Ldig utliaal: inimum utliaal: Ldig fa: gl: 0 kvm tg kvm tg 0 kvm tt næm avtal Run Avn lf: 9 -t: a@akhu-indmn kntlkal md mgt gd tandad, g mdn løning F ann

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj109 RENDALEN KOMMUNE Fat sko Åspa NATURFAG fo 10. t 2014/2015 TID T E M A 34-35 7 E KOMPETANSEMÅL Ev s k.. Fo hvoda v podus ktsk fa foyba kkfoyba kd. Obsv ARBEIDSMETODER Fs jås ytt Dabast dvs. Fasata.

Detaljer

Dokument 4. Sivilombudsmannen

Dokument 4. Sivilombudsmannen Dkumt 4 (2013-2014) Mli fr årt 2013 fr Sivilmbusm Avitt til Strtit i mrs 2014 2 Dkumt 4 2013 2014 Til Strtit I smsvr m lv 22. jui 1962 r. 8 m Strtits mbusm fr frvlti 12, jf. Strtits istruks fr mbusm 19.

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

i r e g n e r det fo r alt b

i r e g n e r det fo r alt b vå k s fo offssfo s u f al Fo b d bu NO h d v o o h y, l Kva 116 m o j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal. Jaua 2012 å Kollkv fosk NB! Dss fosk å auomask mdlmskap

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 02-2015. Fremtiden er DIGITAL. App for å. kjøretøy. etter boka

NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 02-2015. Fremtiden er DIGITAL. App for å. kjøretøy. etter boka NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 02-2015 Fmtid DIGITAL JUS: Slik fota du utbdig hlt tt boka App fo å læ paasjo av ltt kjøtøy Du ka ikk stopp gt. M du ka hid vaplaig. Skift

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Prisliste Januar 2015

Prisliste Januar 2015 Prisliste Januar 2015 Side 1 Prisliste Interfil AS Januar 2015 Prisgruppe A Side SuperFlow Eco Posefilter med miljøramme i tre M5-F9 3 SuperFlow Alu Posefilter med markedets mest stabile ramme M5-F9 17

Detaljer

Hvorfor E134 Miljøvegen som hovedvei mellom Øst og Vest?

Hvorfor E134 Miljøvegen som hovedvei mellom Øst og Vest? Hvofo E Miljøvg so hovdvi llo Øst og Vst? Fobidls ov Haulifjll vil btj dsidt flst, bli otst, asst, tyggst og post vitsi Hovdvi so ytt sa d st foli og vdisapd ladsdl E Miljøvg altativt so vil fstå so la

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

Har du ikke åpnet dokumentet i Altinn innen tre døgn, blir det skrevet ut og sendt via posten.

Har du ikke åpnet dokumentet i Altinn innen tre døgn, blir det skrevet ut og sendt via posten. Bambl kommu Potbok 80 3990 Lagud Kytvkt Potbok 502 Nog 6025 ÅLESUND Vd. Sak. 4-02697 Dokumt. 4-02697-59 Vdlagt ovd bv fa Bambl kommu FØLGEBREV Bambl kommu ha tatt md å d ut pot digitalt. Dtt i tåd md gjig

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Deltaking i samarbeidsgruppe for Prosjekt Nordvestlandet. Øyriket i Romsdal til by n

Deltaking i samarbeidsgruppe for Prosjekt Nordvestlandet. Øyriket i Romsdal til by n ÅRSMELDNG KAPTTEL had Psjktgaisasj Dsm du gist dg sm dtaka i øpt av sykkhga bi du md i tkiga av ftt pmia fmasj m kis du gist dg vi du fi på wwwyikt m bd had sid i fj på daga - jui H gd mghit Kapitt Psjktgaisasj

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT

CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT Mas 2012 INNLEDNING Bhov og mulight d sg 2007 2008-2009 2010 2012? Nttstdt slik dt så ut da vi tok ov i 2007/2008. Total gjomgag av alt ihold og poduksjo av ytt ttstd. Midltidig

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

gjennomført for Hvaler Hytteforening

gjennomført for Hvaler Hytteforening Foftt(): Rppot.: ISBN: ISBN: Syøv Rubch, Østfoldfosig og Mo Nils, Miljøom AS OR.32.12 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

TagAlong. Et lite reiseselskap med stor personlighet

TagAlong. Et lite reiseselskap med stor personlighet TgAlg Et lit ilkp d t plight å p v ø p k! y b E l i t k i v hv Vlk til TgAlg Så gøy t du itt i i vå! Vi f til å få hjlp dg d å g i til di dø ål. I d ipijktlg fi du bkvt t lit utvlg v vå i. Stlig iål g

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst UNIVERSITETET I OSLO Dt atatisk-natuvitnskaplig fakultt Avsluttnd ksan i AST1100, 16. dsb 2015, 14.30 18.30 Oppgavsttt inkludt folsaling på 8 sid Tillatt hjlpidl: 1) Angl/Øgi og Lian: Fysisk støls og nht

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer