BKK nett ser mot nye høyder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BKK nett ser mot nye høyder"

Transkript

1 Aktuell Nr. 2 Oktober årgang Avis for Rogaland og Hordaland Opplag BKK nett ser mot nye høyder Foto: BKK Industrisatsing i Kvinnherad På grunn fleire større prosjekt som har lagt band på relativt store område, har det i fleire år vore vanskeleg å få hand om disponibelt industriareal i Kvinnherad. Men ifølgje eigedomskonsulent Jarle Fossheim i Kvinnherad kommune, går det no med raske steg mot ein langt lysare kvardag for aktørar som ønskjer å etablera seg, eller ekspandera drifta si, i Kvinnherad. Side 3 Doblet oppdragsmengden Som den første havn i Norge har Arendal havn fjernet alle avgifter som ikke er myndig hetspålagte og har på kort tid doblet både oppdragsmengden og omsetningen. Offshorebedrifter og andre brukere av havnetjenester kan spare flere hundre tusen på å velge oss fremfor andre havner i Norge, sier kontorleder for Arendal havn, Gordon Fuglestad. Side 5

2 2 Aktuell Vi har betydelig erfaring og kompetanse e på offshore regelverk og krav til HMS-arbeid for leverandørbedrifter rbedrifter Som Norges største bedriftshelsetjeneste har vi erfaring og kompetanse til å finne løsningene som virker for din bedrift. Livsstil og helse tiltak i bedrift Forebyggende helsearbeid alt innen HMS Utleie av offshore sykepleier Inspeksjoner og tilsyn på offshoreinstallasjoner og ved rigginntak. Sertifiseringer Faglig ansvarlig lege (FAL) på offshore installasjoner Akuttmedisinsk behandling og helsemessig beredskap Telefon Vi satser på livsstil og helse Et av våre store satsningsområder er og vil fremover være livsstil og helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) har spådd at innen 2020 vil 70 % av all a sykdom være livsstilsrelatert. En stor del av livet tilbringes på jobben, og derfor blir arbeidsplassen en viktig arena for å motivere de ansatte til gode livsstilsvaner. Vi ønsker å bidra til dette, og har derfor bygget opp et solid fagfelt med mange spennende og nyttige tjenester. Slik jobber vi med livsstil og helse i våre kundebedrifter: Livsstilskartlegging il l g i (emed) Helseundersøkelse efokuslivsstil Fysisk aktivitet Kosthold Motivasjon og mestring Røykestopp UKK-gåtest Kondisjonstest Energipauser Treningsveiledning Gruppeaktiviteter Kostholdsveiledning Økt overskudd i hverdagen Livsstilkurs med hovedfokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet. Når hverdagen er i balanse Et kurs om stress og mestring. Røykestoppkurs Kombinasjonstjenester Energilunsjer, temadager, livsstilsforedrag- og seminar, konkurranser, prosjekt Styrket rygg Ta kontakt med oss på telefon og besøk oss s på

3 Aktuell 3 Ei ny tid for industrien i Kvinnherad Etter fleire år der det har vore svært vanskeleg å få fatt i disponibelt industriareal, er Kvinnherad kommune no klare til å ta imot både nye og gamle aktørar. Tekst og foto: Anders Totland På grunn av fleire større prosjekt som har lagt band på relativt store område, har det i fleire år vore vanskeleg å få hand om disponibelt industriareal i Kvinnherad. Me merkar at det er eit stort press på tomter til små og mellomstore verksemder som treng areal. Dei store aktørane har sikra seg, og kjøpte gjerne i ei tid då det var råd å få hand om store areal, seier eigedomskonsulent Jarle Fossheim, og viser til aktørar som til dømes Umoe Schat- Harding og Sør Norge Aluminium, som begge er store arbeidsgjevarar i Kvinnherad. Men ifølgje Fossheim går det no med raske steg mot ein langt lysare kvardag for aktørar som ønskjer å etablera seg, eller ekspandera drifta si, i Kvinnherad. Fleire industriområde blir i desse dagar gjort tilgjengelege, frå Halsnøy i sør til Årsnes i nord. Planlegg for framtida Det største området som no opnar seg opp er rundt Sør Norge Aluminium på Husnes. Medan fleire av industriområda er venta å bli fylt opp innan kort tid, er det nye Eigedomskonsulent Jarle Fossheim i Kvinnherad kommune er glad for at situasjonen med industriareal er på betringens veg i kommunen. Eit større område bak Sør Norge Aluminium er under regulering, og vil tilføra området nødvendig industriareal i lang tid framover. industriområdet på Husnes langt større enn det dagens behov skulle tilseia. Der kan me vel trygt seia at me planlegg inn i framtida, seier Fossheim om det 200 dekar store området. Det tilsvarar omtrent det området som er i bruk av Sør Norge Aluminium. Området er innanfor eigedomsgrensene til smelteverket, og er under regulering. Går alt etter planen er reguleringsplanen klar i haust. Når dette blir klart har me eit enormt område tilgjengeleg, seier Fossheim. Er det mest tilfeldigheiter, eller er det målretta arbeid frå kommunen si side som no fører til at det opnar seg opp så mange nye industriområde på ein gong i Kvinnherad? Bevisst politikk På Husnes er det bevisst politikk frå både kommunen, Sør Norge Aluminium og andre aktørar om å få dette på plass, seier Fossheim. Han vil likevel ikkje høyra snakk om at problemet no er løyst, og rettar heller blikket enno lenger framover. Me ser alt no at me må tenka framover for å få hand om nytt areal. Me kan ikkje sjå oss ferdige, men må jobba kontinuerleg med dette. Endeleg kan me vera i forkant, seier Fossheim. Eigedomskonsulenten meiner dei nye industriområda berre er eitt av fleire lyspunkt i Kvinnherad for tida. Noko han Noreq er ei av fleire verksemder som tilbyr jobb til folk med høgare utdanning i Kvinnherad. trekker fram er utviklinga av Husnes sentrum, som han meiner byrjar å veksa fram som ein liten by. Positiv utvikling Husnes sentrum har hatt ei vannvittig positiv utvikling. Det blir stadig vekk bygt nye næringsbygg, og det er heilt tydeleg at her er det utvikling og vekst, seier Fossheim, som også peikar på at Rosendal er i startgropa. Det byrjar å skje ting i Rosendal òg, seier Fossheim. Eit anna teikn på det er det kreative engineering-miljøet som etter kvart har vakse fram i kommunen. Det er klart at det er noko som skjer her, og kommunen er veldig glade for at denne type verksemder ønskjer å etablera seg hjå oss, seier Fossheim, og viser til verksemder som Prosjekt Consult, Zenit Engineering, Noreq, Norsafe, Eide Marine, Umoe Schat-Harding og Energi Teknikk. Det er ikkje alle desse verksemdene som er like synlege. Men dei er der, og dei syter for gode jobbar til folk med høgare utdanning, noko me har stort behov for i distriktet, seier Fossheim. Tilgjengelege industriareal i Kvinnherad: Næringsfond på 100 millionar kroner: Husnes industritomteselskap har under regulering eit område på om lag 200 dekar ved Sør Norge Aluminium på Husnes. På Bjoaneset på Halsnøy er det om lag dekar med ledige tomter. På Børneset i Uskedalen er kommunen eit område på om lag 15 dekar disponibelt. Eit større område i Dimmelsvik er under regulering. Området er privat eigd, men eigaren er positiv til sal. På Årsnes har kommunen eit område på 20 dekar som er ferdig planert, men fram til neste sommar blir brukt som steindeponi av Vegvesenet. Kvinnherad kommune har i dag eit næringsfond på 9,6 millionar kroner, som kommunen no jobbar for å mange dobla. Dersom alt kjem på plass slik det er lagt opp til i planane, vil fondet i løpet av dei neste sju åra veksa til nærmare 80 millionar kroner. Avkastninga av dette skal koma det lokale næringslivet til gode. Me bør kunne satsa på å få rundt fire prosent avkastning, seier økonomisjef Geir Mogren i Kvinnherad kommune. Ordførar Synnøve Solbakken fortel at pengane mellom anna skal kunne brukast til næringstiltak og kompetanse heving. Eit så stort næringsfond er ein omfattande sak, og skal stimulera til innovasjon. Det skal også vera med og gje midlar til å planlegga og tilrette - legga næringsområde og infrastruktur, seier Solbakken.

4 4 Aktuell NOSEFO Norwegian Offshore Training Centre The Norwegian Offshore Training Centre (NOSEFO), with branches in Bergen and Tau (close to Stavanger), is an ideal foundation whose goal is to train personnel for petroleum activities, shipping and land industries. Our location enables course participants to attend training courses close to their place of residence and point of departure. Norwegian Offshore Training Centre Tau NOSEFO Tau offers a wide range of practical and theoretical safety and preparedness training courses. These include basic safety training, fire team, HLO, GES freefall lifeboat, conventional lifeboat, MOB-boat, gas under high pressure, first aid, heart starter, and structural fire-fighting ( smoke-diving ). Most of these training courses are held regularly and at least on a monthly basis; the rest are conducted at request. Refresher courses within most disciplines are run weekly. Bergen NOSEFO Bergen is a new indoor safety and preparedness training centre operated without harmful environmental discharges or emissions. NOSEFO Bergen offers a wide range of practical and theoretical safety and preparedness training course, within areas such as fire, sea rescue and first aid. When called for, the centre can conduct training exercises and realistic demonstrations simulating emergency situations and crises likely to arise on an offshore installation, ship or industrial building: fire, structural fire-fighting ( smoke-diving ), sea rescue, first aid, evacuation. Breivikveien 25, NO-4120 Tau Nedre Nøttveit 16, NO-5238 Rådal Tel: Tel.:

5 Aktuell 5 Arendal Havn: Fjernet avgiftene, doblet oppdragsmengden Arendal havn har, som den første havn i Norge, fjernet alle avgifter som ikke er myndighetspålagte og har på kort tid doblet både oppdragsmengden og omsetningen. Av: Kjetil Nevestad Offshorebedrifter og andre brukere av havnetjenester kan spare flere titalls tusen på å velge oss, fremfor andre havner i Norge, sier kontorleder for Arendal havn, Gordon Fuglestad. Oppdragsmengden stiger altså i takt med fjerning av at havneavgiftene. I fjor hadde Arendal havn 170 oppdrag. I år regner de i hvert fall med å passere 300. I 2008 om - satte det kommunale foretaket for 4,5 millioner kroner. I år ligger anslaget på rundt 8,5 millioner kroner. Dermed er både antall oppdrag og omsetning nær fordoblet på kort tid. Vi ønsker at våre kunder skal betale for de tjenester som de benytter, sier han. Rigg og offshore Arendal havn er en prosjekthavn og satser spesielt inn mot rigg- og offshorevirksomhet. Virksomheten har seks faste ansatte. Arendal havn er landets rimeligste etter at det kommunale foretaket fjernet alle avgifter som ikke er myndighetspålagte fra 1. januar i år. Fuglestad sier at havna er den eneste på Sørlandet hvor man kan ligge med riggen helt inntil kaia, og faktisk spasere ombord. Foreløpig takler de fartøyer som stikker 13 meter dypt. Om ikke lenge utvides det til nærmere 20 meter. Når utbyggingen er ferdig om noen år, så har vi en havn som skal takle de aller fleste behov, sier kontorlederen. Han mener stadig flere bruker havna, som er lokalisert på Eydehavn, på grunn av den unike kompetansen de besitter. Kontorleder i Arendal havn, Gordon Fuglestad, foran FPSO «Sevan Voyageur». Dette er et sylinderformet FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) rigg, eid av Sevan Marine. Riggen opererer på Shelley feltet i den sentrale britiske sektor i Nordsjøen, med produksjon og lagring av hydrokarbon og er under ombygging hos Nymo for over 100 millioner kroner. FOTO: KJETIL NEVESTAD Nær skipsleia Vi er nok en utypisk havn. Vi er de første i Norge til å fjerne alle avgifter vi ikke er pålagt å ha. I tillegg har vi en ideell plassering, i kort avstand fra skipsleia. Vi er for eksempel ikke en containerhavn. Vi er tilrettelagt med utstyr, kompetanse og ikke minst de arealene som våre kunder trenger. Våre kunder kan leie kran, truck, hjullaster, mann, osv av oss for å få jobben gjort. De trenger ikke selv å investere i utstyret, sier Fuglestad. På Eydehavn kan oppdragsgiverne ligge til kai så lenge det trengs og de betaler kun for det de bruker av tjenester Og selv om oppdragsmengden er økt på kort tid, er det ennå ikke trangt om plassen. Vi er stadig på jakt etter nye kunder og har god plass, avslutter Fuglestad. I kort avstand fra skipsleia, på idylliske Eydehavn i Arendal, er det Arendal havn har samlet sin virksomhet. Slik vil havneområdet se ut etter ombyggingen. Offshorebedriften Nymo, hvor den nærmeste båten ligger til kai, har avdelinger både i Grimstad og på Eydehavn. FOTO: ARENDAL HAVN Her slepes «Sevan Voyageur» inn til kai på Eydehavn. Overdelen ble bygget i på Yantai Raffels i Kina, og underdelen på Keppel Verolme i Nederland. Riggen er 66 meter lang, og er 60 meter i diameter ved vannlinjen. Dekkarealet er på kvadratmeter, og boligkapasiteten er på 54 personer. Produksjonskapasiteten er på tønner, og lagringskapasiteten er tønner. Tømmekapasiteten er kubikkmeter per time. Store krefter var i sving for å flytte riggen inn til Eydehavn. FOTO: ARENDAL HAVN Offshorebedriften Nymo, er en viktig kunde for, og ses i bakgrunn, for kontorleder i Arendal havn, Gordon Fuglestad. Nymo eies av grimstadrederiet J.J. Ugland. FOTO: KJETIL NEVESTAD

6 6 Aktuell Utviklet enestående kransimulator PNI opplæringssenter har fått enda en dimensjon til sin opplæringsenhet på Sola. De har fått utviklet to helt nye kransimulatorer basert på topp moderne teknologi. Dermed kan de nå kjøre svært realistiske treningsoppdrag. Kurssenteret arrangerer alle mulige typer fagopplæringskurs rettet mot on- og offshore industrien. Av: Jarle Tollaksen De to nye simulatorene gir ike bare opplæring og trening for kranføreren, men også til de andre partene i en løftesituasjon. Et løft inkluderer i tillegg til kranføreren også anviser og påhukker. Disse tre skal arbeide sammen i et team, og med denne simulatoren får de svært realistisk trening ved hjelp av moderne teknologi. Daglig leder Geir Gislason har utarbeidet kransimulatoren sammen med det canadiske selskapet Vortex. PNI fikk tilgang til å filme alt eksteriøret på riggen Leiv Eiriksson, for deretter å få dette digitalisert for bruk i simulatoren. Så absolutt alt som foregår i simulatoren er basert på ekte omgivelser. Og det er virkelig imponerende. Enhver rustflekk og malingsflekk er autentisk, og gjør at man virkelig føler seg tilstede i situasjonen. Ved simulering av kranløft til båt kjenner vi tydelig igjen en av Solstad Shippings båter. Det er strenge krav til repetisjonskurs for tårnkranførere, og med denne simulatoren kan opplæringspersonellet hos PNI simulere alle typer feil og situasjoner som kan oppstå på en rigg. - Etter at vi har kjørt en simulert situasjon går vi gjennom hele operasjonen på storskjerm for å evaluere sammen med kursdeltakerne. Her kan jeg vise løfteoperasjonen fra alle mulige vinkler og perspektiver, forteller Gislason. På denne måten blir de bevisst på hvordan de jobber, og hvilke ting man må ta hensyn til ved en så utfordrende jobb. Kursdeltakerne aner ikke på forhånd hvilke utfordringer vi har lagt opp til, og jeg kan legge inn feller underveis som løfteoperasjonen pågår, fortsetter han. Tidligere kransimulatorer har vært basert på at stolen man sitter i beveger seg. Nå brukes bevegelsessensorer i hjelmen på kranføreren, en såkalt head tracker. Dermed vil bildet foran kranføreren bevege seg etter hodebevegelsen hans. Så dersom man titter ned vil man se mot plattformdekket. Dette gjør hele situasjonen svært realistisk. - Til nå har vi fire krantyper innebygd i systemet, men dette kommer vi til å utvide etterhvert. Vi føler at med de kranene vi allerede har på plass kan vi yte en unik opplæring. Det har tatt mye tid, og har vært en stor investering, men når vi ser resultatet er det ingen tvil om at det har vært verdt det, sier en tydelig engasjert Gislason. Bred erfaring PNI Opplæringssenter ble startet i 1998 av Geir Gislason og hans kone. Geir hadde da jobbet mange år offshore, og hadde de siste årene arbeidet med opplæring av personell til offshoremarkedet. Gislason er svært opptatt av å skape riktige holdninger til sikkerhet i industrien, og ønsker å bevisstgjøre sine kursdeltakere på viktigheten av å tenke sikkerhet for seg selv og sine kolleger. I 2007 flyttet PNI inn i et 1400 kvadratmeter stor nybygg. Her har de alle fasiliteter til å kunne gi sine kursdeltakere topp opplæring. I tillegg til simulator-rom og mange klassesrom har man også egen hall som brukes i opplæringen. Her får kursdeltakerne demonstrert arbeidsoppgavene på en realistisk måte. Ved vårt besøk foregikk det ulike kursopplegg, blant annet fikk vi en demonstrasjon i bruk av sele. Hovedinstruktør Lars Egil Monsen viser hva man må tenke på ved bruk av seletøy i en arbeidssituasjon, og prøver å bevisstgjøre kursdeltakerne i å tenke sikkerhet og å bruke sunn fornuft. PNI består per idag av 11 ansatte, hvorav 6 instruktører. Kurssenteret arrangerer alle mulige typer fagopplæringskurs rettet mot on- og offshore industrien. Geir Gislason har full kontroll over kransimulatoren. Kommandosentralen: I dette rommet foregår simuleringen av kranløft. Interiøret i simulatoren skal ligne mest mulig en ekte kran. Den nye kransimulatoren gir et imponerende realistisk treningsresultat. Head tracker en gjør at simulatoren følger kursdeltakerens hodebevegelser. Lars Egil Monsen er hovedinstruktør ved PNI opplæringssenter.

7 Aktuell 7 SJT Miljø viste muskler: Temmet vannmassene i Finnfast TRAVEL: Thomas Austbø, markedskoordinator i SJT Miljø, hadde travle dager da regnet flommet ned og Finnfast ble full av vann. NRK-NETT: SJT Miljø har to supersuger biler. De går over hele landet og er det eneste av sitt slag, og suger både vått og tørt. Her vises bilde fra da de ble brukt når Finnfast ble stengt p.g.a. store vannmengder. Når regnet strømmet ned i rekordmengder over hele Rogaland den første onsdags morgenen i oktober var det også starten på et voldsomt kjør for SJT Miljø. Av alle henvendelsene som fulgte med bønn om hjelp til å få bort alt uønsket vann var telefonen fra Statens vegvesen den tøffeste nøtten å knekke. Finnfast var gått lekk. Vannet strømmet inn. SJT Miljø måtte stille med alt de hadde av mannskaper og utstyr. Av: Alf Magne Nystrøm Plutselig var SJT Miljø på avisenes forsider og med på å prege toppsaken på tv nyhetene. Firmalogoen på store biler opplyst av lyskastere. Gule blinkende lys og mannskaper som vasset rundt med vann opp til knærne i en tunnel 250 under havet. Det er særdeles god markedsføring. Når en får jobben gjort. Tok utfordringen - En kan vel trygt si at vi opplever rimelig hektiske dager for tiden, forteller Markedskoordinator Thomas Austbø til Aktuell Industri. Vi besøker Austbø og SJT Miljø (tidligere SJT Renovasjon) to dager etter nedbørs kaoset har dratt sin vei og sluppet til sola igjen. Fortsatt står hele maskinparken på bunnen av Finnfast og alt tilgjengelig personell jobber på spreng hele døgnet. I praksis betyr det utstyr for over 70 millioner og 30 ansatte. Samt innleid personell. -Det koker fortsatt, sier Thomas Austbø og smiler. Telefonen ringer og han sitter og vipper ytterst på kontorstolen. -Jeg må likevel innrømme at det er kjempekjekt og inspirerende når vi får vist SJT Miljø frem på denne måten. Vi tok utfordringen, satte inn alt vi hadde av ressurser, og vi lyktes. Det er en veldig god følelse. Og et klart bevis for vår kapasitet. Vi har et utrolig proffesjonelt mannskap som står på når det trengs, og vi har de beste spesial bilene og det siste av utstyr på markedet. Det betaler seg på dager som dette, sier Austbø. Allsidighet og miljø Tiden har gått siden 1967 og oppstarten av Sandnes & Jæren tankrenovasjon ble etablert på Nærbø med en traktor og en vakuumvogn, men tiden har ikke på noen måte stått stille for SJT Miljø. Selv om hverdagen tok en aldri så liten pause når regnværet satte inn og man måtte ned i Finnfast. Daglige rutiner og faste oppdrag for privat kunder, entreprenører og kommuner på Jæren og langs hele kysten fra Kristiansand og opp til Haugesund kom litt i skyggen av alle ødeleggelsene været gjorde. -Men vi er allerede godt i gang igjen, sier Austbø og peker på dags planene og viser til en meget variert kompetanse og spesial fagfelt liste: Septikktømming Trykkspyling Rehabilitering av rør Rørinspeksjon Trykkprøving og desinfisering Reperasjon av innvendige rør Supersuging - Legg særlig merke til våre to supersuger biler, påpeker Austbø. De går over hele landet og er det eneste av sitt slag. De er fantastisk anvendelig. Suger både vått og tørt. Ved taktekking har tjenesten vært veldig populær. Det suges først singel av tak og deretter blir singel blåst tilbake etter endt tekking, sier Thomas Austbø. - Disse dyre spesialbilene er et godt eksempel på at våre samarbeidspartnere Risa A/S og SAR har forstått og er villig til å inve stere i nytt utstyr når behovet er tilstede. Faktum er at vi ikke har eldre utstyr en fire fem år gamle biler lenger. Alt er nytt og moderne. Derfor kan vi også hevde oss i markedet, sier Austbø. Dere har byttet ut SJT Renovasjon med SJT Miljø. Det er vel ikke tilfeldig? -Nei, det er korrekt, svarer Austbø. Vi ønsker å profilere oss som et miljøbevisst firma. SJT Miljø arbeider med og mot et mål om å være en sikker og trygg arbeidsplass og som fremstår som en verdig representant for bransjen som tar miljø på alvor. Aktuell Utgiver/produsent RGB design as Trykk: Hardanger Folkeblad Opplag: Distribusjon: Posten Norge Adresse: Bleikmyrv. 1, 4276 Vedavågen Telefon: Salgssjef: Arve Andersen E-post:

8 8 Aktuell Den moderne bedriftshelsetjenesten De er Norges største leverandør av helsetjenester til bedrifter og ansatte. Det handler mye om forebygging. Og om å se sammenhengen mellom den ansattes helse og hvordan det påvirker jobb prestasjoner og sykefravær. Av: Alf Magne Nystrøm - Stadig flere bedrifter ønsker tjenester fra oss, sier avdelingsleder og spesialist i bedriftsykepleie Dagny Krogedal Høie til Aktuell Industri. -Ikke alle bedrifter har egen bedriftshelsetjeneste og vi kan tilby alt innen BHT. Vi er en kunnskapsbedrift om en kan si det slik, sier Krogedal Høie. Vi sitter inne med kompetanse på svært mange og omfattende felt innen BHT. Vi har derfor også ansatt medarbeidere fra de fleste miljøer. Fra sitt kontor på Sandnes har hun med seg Audun Veggeland som er bedriftslege og arbeidsmedisinspesialist og Mariann Hansen Belaska som bedrift sykepleier og HMS rådgiver i vårt intervju for å understreke bredden i det tilbudet Hjelp24 har til sine kunder. Hjelp24 har mange ben å stå på og fire store virksomhetsområder: HMS (bedriftshelsetjeneste) Respons (trygghetsalarmtjenester og legevakttelefon for kommuner) NIMI (spesialist- og treningssenter, sykehus og rehabilitering) Consulting (kartlegging, utvikling av arbeidsmiljø og lederutvikling) Ingen kunder er for små og ingen er for store, forteller Krogedal Høie. Vi jobber for bedrifter med to-tre ansatte eller med store foretak som teller flere hundre hoder. Det ligger som regel store utfordringer i Fakta - Hjelp24 Med 700 ansatte og 40 lokalkontorer spredd over hele landet, har Hjelp24 helsefaglig personell tigjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året.hjelp24 jobber med følgende fagfelt: Forebyggende helse Behandling Sykehus Rehabilitering Hjelp til tilbakeføring til arbeidslivet Kartlegging og utvikling av arbeidsmiljø Trygghetsalarm Krisehåndtering Hjelp24 er organisert i ett juridisk selskap; Hjelp24 NIMI as og er 100% eiet datterselskap av Gjensidige Forsikring. Hjelp24 hadde i 2009 en omsetningsvekst på 1,0% til 509 mill NOK. EBIT- DA marginen ble 9,2% (mot 10,6% i 2008). Innen 10 år vil 70% av alt fravær på norske arbeidsplasser være livsstil relatert. alle foretak, men selvsagt kan problemstillingen være forskjellig hvis en sammenligner små og store bedrifter. Faktisk kan det være vanskeligere å løse en arbeidskonflikt i et lite arbeidsmiljø enn i større kompleks. En sunn bedrift Hvordan skal en bedrift vite hva en trenger av BHT tjenester? I utgangspunktet ønsker alle ledere et godt arbeidsmiljø med friske medarbeidere, sier Marianne Hansen Belaska og det er en veldig god begynnelse. Vi kan komme inn og kartlegge hvordan det står til og vi kan gi gode råd. Det er en helt klar trend nå at mange har fokus på livsstil og helse. Flere og flere bedrifter ønsker å sette fokus på sunnhet og god helse som en viktig del av bedriftskulturen. Vi i Hjelp24 skal faktisk følge en bedrift i et helt år med eget opplegg rundt livsstil og fysiske aktiviteter. Det blir veldig spennende å se resultatet, sier Marianne Hansen Belaska. Offshore - Hjelp24 har også mange kunder innen offshorenæringen, påpeker Audun Veggeland. Vi har bedriftshelsetjeneste og faglig medisinsk ansvar for flere offshoreinstallasjoner. I tillegg leier vi ut offshoresykepleiere både på korte og lange oppdrag. God kjennskap til regelverket som gjelder på norsk sokkel er en forutsetning for denne del av vårt tilbud til bedrifter, sier Audun Veggeland. Arbeidsmiljø problemer Forebyggende er en ting. Men hva med problemer og konflikten når disse allerede har oppstått i arbeidsmiljøet? En sykemelding koster i gjennomsnitt over 1900 kroner dagen. Hjelp24 lever som de lærer og tester formen med UKK-gåtest. I vårt arbeid har vi noe som kalles for: Før noe skjer og Når noe har skjedd, forteller bedriftslege Audun Veggeland. Ingenting er verre enn at skaden har skjedd og arbeidsmiljøet er forringet av en konflikt og at ansatte eventuelt er syke. Ingen har fokus på hva det egentlig koster når noen blir syke på jobb. En sykemelding koster i gjennomsnitt 1900 kroner dagen. Derfor har vi også i Hjelp24 det sterke fokuset på forebygging. Vi sier at et godt forebyggende arbeid egentlig er usynlig over tid. Det representerer den konflikten som aldri oppstod. Når konflikten eller problemet har oppstått er det viktig at vi bruker tid på å kartlegge og setter oss inn i hvordan arbeidsplassen og miljøet fungerer, sier Veggeland. Vi tilbyr individuell oppfølging for å få ansatte så raskt som mulig tilbake til jobb. Eventuelt ser på mulighetene for å kunne gjøre noe arbeid i en periode hvis et På riggbesøk hos Aker Drilling, Astrid Kristine Leite og Dagny K. Høie.

9 Aktuell 9 problem eller en belastningslidelse kommer fra den gamle jobben. Vi tilbyr selvsagt også støtte og rådgivning for alle parter, sier Veggeland Hva med vanlige helsekontroller slik vi hadde i de gode gamle dagene. Det er vel ikke slutt på det? Dagny Krogedal Høie smiler og trekker våre gode gamle dager i tvil. Det var nok aldri slik vi forestilte oss den gamle BHT modellen. Men det er klart at vi i Hjelp24 selvsagt også tilbyr helsekontroller. Vi har fem modeller: Helsekontroll med fokus arbeidsmiljø Helsekontroll med fokus livsstil Allmenn helsekontroll Helsekontroll med fokus arbeidsmiljø Helsekontroll med fokus livsstil Fremtiden Vi snakker om livsstil og kosthold for dagens voksne. Hva vil utfordringene bli når dagens skoleungdom kommer inn i arbeidslivet. La oss si om år. Det hektiske livet vi har i dag, til og fra jobb og fritidsaktiviteter, samt det paradokset at vi også blir mer og mer inaktive med dårlig kosthold gjør nok sitt til at vi ikke blir arbeidsledige, sier Krogedal Høie. Over 80% av sykefraværet vil være livsstilrelatert og arbeidsplassen vil få en større og større rolle i å skape holdninger og gi de ansatte ett sunnere og bedre liv. Vi i Hjelp24 øsnker å spille en stor og viktig rolle i dette arbeidet, avslutter Dagny Krogedal Høie. GOD DISKUSJON. Bedristslege og arbeismedisiner Audun Veggeland, Avdelingsleder og spes. i bedriftssykepleie Dagny Krogedal Høie og bedriftsykepleier og HMS rådgiver Mariann Hansen Belaska ser på nye BHT løsninger fra kontorene på Sandnes. Og snart flytter Hjelp24 til Forus.

10 10 Aktuell ENERGI TELEKOM STRØMNETT Foto: BKK/David Zadig VI HAR GJORT DET FØR! Nesten uansett hva du vil ha gjort, så har vi gjort det før. Vi har mer enn 100 års entreprenørerfaring og har spesialkompetanse enten du skal bygge nytt eller oppgradere eksisterende anlegg. Våre 275 ingeniører og montører har bred fagkompetanse innen planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg, fibernett og utendørs belysningsanlegg. Tverrfagligheten er vår styrke. bkk.no

11 Aktuell 11 High-tech på Osterøy I landlige omgivelser, på Osterøy utenfor Bergen, ligger Mjøs Metallvarefabrikk. Firmaets opprinnelse kan spores tilbake til en smie i Den gang ble det produsert redskap til bøndene. Nå huser bedriften avanserte dreiebenker og roboter som går døgnet rundt. Av: Per Lindberg Osterøy er et bygdesamfunn. Den krevende infrastrukturen ga grobunn for en allsidig industri. Opp gjennom årene har Mjøs Metallvarefabrikk levert ulike produkter som enkle beslag og dørvridere til grossister i Bergen, samt like typer kraner og ventiler i bedriften som ble grunnlagt av Askild Mjøs. Siden har produktspekteret endret seg og omfatter i dag avanserte komponenter og produkter til maritim industri og offshorenæringen. Daglig leder Bjørn Øvsthus viser frem produksjonslokalet. På 4000 kvadratmeter finner vi en rekke avanserte maskiner, flere av dem levert fra Bergsli Metallmaskiner i Skien. Mjøs Metallvarefabrikk konstruerer og utvikler, de driver med modellproduksjon, støping, maskinering og montering og testing. - Vi er kort sagt en totalleverandør innenfor vår bransje, sier Bjørn Øvsthus. Ubemannet Han fremhever samspillet mellom mennesker og teknologi som et av de viktigste konkurransefortrinnene til fabrikken. Når de kjøper store dreie- og fresemaskiner fra Bergsli og roboter fra Sverige, sørger de ansatte på Osterøy selv for at roboten kommuniserer med den japanske Mori Seiki-maskinen. På den måten får metallvarefabrikken maskiner som kan produsere flere tusen ulike produkter, i stor grad ubemannet. Hva som til enhver tid produseres er avhengig av det kundene etterspør. Vannbesparende I dag er det pumper til Jets på Sunnmøre som er den viktigste og største salgsartikkelen. Begge bedriftene har eierandeler i hverandre. -Vi samarbeider tett med Jets, som har 50 prosent av verdensmarkedet på vakuumtoalett. Det er slike du finner i båter eller på tog, men de har også levert 700 toalett til et brasiliansk universitet, med våre pumper, forteller Øvsthus. Han tror etterspørselen for dette toalettet vil stige i årene som kommer. Det er som kjent knapphet på vann flere steder i verden, og dette toalettet bruker en liter vann per nedspyling. På tradisjonelle toalett må det til seks liter. Alle komponentene til Jets-pumpen, med unntak av motorkassen, er produsert i fabrikken på Osterøy. I løpet av et år produserer bedriften over 3000 slike pumper. Før finanskrisen gikk produksjonen for fullt, de ansatte arbeidet overtid, men over natten gikk etterspørselen ned. Bankene ga ikke lån, skip ble ikke bygget og behovet for vakumtoalett med pumper fra Mjøs ble redusert. Fra 2008 til 2009 falt omsetningen med 15,7 millioner kroner. Likevel ble driftsresultatet i ,6 millioner kroner bedre enn året før. Ingen IT-avdeling Nå er etterspørselen i ferd med å ta seg opp igjen. Det merkes i produksjonslokalene. De 5-aksede fresemaskinene fra Mori Seiki kan utføre de mest komplekse oppgaver. Den japanske produsenten har levert maskiner siden 1948 og er blant de tre største i verden i sitt slag. Den kan dreie, frese og borre. Totalt har den nesten 200 ulike verktøy til å utføre oppgavene. - Vi er en høyteknologibedrift, med mange avanserte og dyre maskiner, men vi har ingen egen IT-avdeling. Det betyr ikke at vi ikke har mennesker med IT-kompetanse, for det har vi. Noen av oss har et klart og definert IT-ansvar. Det går fint, og det er sjelden det oppstår problemer vi ikke selv klarer å løse, men hvis det skjer, er det viktig for oss å få servicefolk raskt på stedet. Vi er fornøyd med den servicen Bergsli gir, sier Øvsthus. Aktiv gjeng De smarte maskinene gjør mange av oppgavene i bedriften. Likevel fremhever Mjøs Metallvarefabrikk ligger i landlige omgivelser på Osterøy. Øvsthus menneskene som den største ressursen. Det viktigste for bedriften er at de ansatte gjør maskinene gode, slik at maskinene kan gjøre den tunge jobben i produksjonen. Den daglige lederen forteller at bedriften har et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Maskinene bidrar til at belastningsskadene blir mindre på de 48 ansatte, mener han. Og i lunsjen er det mange av industriarbei- Her er de ferdige pumpene som skal brukes I vakuumtoalett. derne som er ute og beveger på seg. Da spiller de volleyball utenfor produksjonslokalet. - Det skal regne mye for at det ikke spilles på plassen. Jeg tror du kan telle de dagene på en hånd i løpet av et år. Jeg synes det er flott at våre folk er i aktivitet og beveger seg. Det betyr mye for samholdet og ikke minst for helsen, forteller Øvsthus. Etter lunsjen bærer det inn igjen, til de avanserte maskinene. Mori Seiki-maskinen er japansk og levert av Bergsli Metallmaskiner I Skien. Bjørn Øvsthus (t.h.) og kollega Ronny Eide bruker avanserte maskiner fra Bergsli Metallmaskiner i Skien på Mjøs Metallvarefabrikk.

12 12 Aktuell leaser velferdstiltak for ansatte Mange bedrifter ser på tilrettelegging av trim og trivsel som et målrettet tiltak for ressursutvikling og forebygging av tap som følge av sykdom. Fler og fler leaser treningsutstyret. - Tiltak som fremmer ansattes trivsel og helse har mange begrunnelser, ut fra et HMS perspektiv, men også ut fra hensynet til å ta vare på bedriftens personalressurser. Bedriften er mest tjent med at erfarne medarbeidere holder seg friske og på jobb, sier Ole Haugom, administrerende direktør i Avancia Sport AS. Firmaet er totalleverandør av treningsutstyr over hele landet i tillegg til at selskapet har en rekke treningsstudioer i østlandsområdet. Utstyrer bedrifters treningsrom Som leverandør av treningsutstyr har Haugom sett mange av de treningsanlegg som bedrifter utstyrer for sine ansatte. - Det kan dreie seg om trimrom fra 30 til kvm, med utstyr med verdi fra til 1 million kroner. Det skal bare en beskjeden reduksjon i sykefraværet for at dette skal betale seg. Dersom bedriften har plass disponibel, er det ikke uvanlig at selv mindre bedrifter leaser inn treningsutstyr for kroner eller mer, noe som kun utgjør en utgift på ca. kr ,- pr. mnd, eller sagt på en annen måte, ca. 3 sykefraværsdager for en ansatt! Mange bedrifter gjør mye Mens man i media stort sett ser debatten om å skjerpe inn sykelønnsbestemmelser, ser Haugom mange tilfeller der bedriftene etablerer treningsrom og aktivt stimulerer til mer aktivitet blant medarbeiderne. Dette er nok trolig en vedvarende utfordring, fordi forskning viser at yngre generasjoner gjennomgående er mindre fysisk aktive enn eldre og vil trenge en oppmuntring på arbeidsplassen til å trene. Vil ha kvalitet - På utstyrssiden representerer jeg kvalitetsprodukter som produseres i USA. Mitt inntrykk er at når bedriftene satser på trimrommet, så vil de også ha utstyr som holder, sier Haugom. Han har prosjektert treningsanlegg og leid ut utstyr til treningsrom over hele landet, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Opplading. Treningsrommene er et bra sted for de ansatte til å lade batterier og fylle på med trivselsvitaminer. Fra 30 til 150 kvm er ofte tilstrekkelig til apparater som kan gi et hensiktsmessig treningsprogram. - Ved å inkludere mulighet for ansatte til trening og avstressing på arbeidsplassen, legger arbeidsgiveren til rette for trivsel og godt miljø som vil motvirke fravær på jobben, sier Ole Haugom i Avancia Sport, som leaser ut treningsutstyr over hele landet. enhver, nesten uansett helsetilstand, kan tåle passende doser trening og ha utbytte av det, mens selv ikke en supermanns jernhelse og styrke kan tåle et liv i fullstendig stillstand, uten aktivitet. noe å tenke over: ryggplager tar overskuddet kort om avancia sport as Vondt i ryggen? Da synker prestasjonsevnen. Både du, bedriften og samfunnet taper på det. Ryggplager står for over 10% av langtidssykefraværet i Norge, og muskel- og skjelettlidelser koster samfunnet milliarder kroner årlig. Selv om sykefraværet de siste årene har holdt seg relativt stabilt, tar plager relatert til muskel- og skjelettlidelser en stadig økende andel. Mye av disse plagene skyldes inaktivitet og ensidig belastning, blant annet på jobben. Fysisk aktivitet er en viktig del av forebyggingen og behandlingen. Både muskelterapeutisk- og sansemotorisk trening bidrar å redusere og forebygge plager i skjelett- og muskler. Trening for å bekjempe og redusere revmatiske muskelsmerter, rygg- /nakkesmerter, artrose, og andre skjelett- og muskelplager er viktig for de ansattes helse. Innehaver av seks sportsentre i østlandsområdet, langs en radius på inntil en times kjøring fra Oslo sentrum. Hovedkontor på Brandbu, med blant annet komplett delelager for salgsproduktene. Leverandør av høykvalitets treningsutstyr til treningslokaler i bedrifter og private, kommersielle treningsstudio. Treningsapparatene er produsert i USA, og leveres med tre års garanti. Utstyret selges eller leases på inntil 5 års kontrakt. Utstyret leveres over hele landet. Avancia bistår gjerne med planlegging og prosjektering av treningsanlegget på vegne av kunden. For mer informasjon: Avancia Sport AS Postboks Brandbu Tel: Fax: epost:

13 Aktuell 13 Norner Innovation: Eksperter på plastmaterialer offshore I 1977 etablerte Saga Petrokjemi sitt plastteknologisenter i Bamble i Telemark. Oljeeventyret blomstret og muligheter for bruk av plast ble grundigere undersøkt. Mer enn 30 år senere bygger arvtageren Norner videre på denne enorme kompetansen innen plast - til glede for offshore næringen. Av: Kai Hansen BAMBLE: De første ekspertene ble ansatt av Saga Petroleum alle - rede i 1975, og siden har det vært flere eiere. Statoil overtok i 1984 før Borealis tok roret i I denne perioden ble senteret verdens-ledende på innovasjon på dette området. Når Ineos kjøpte opp fabrikkene tok de ansatte over og startet opp sitt eget selskap, Norner Innovation, i Norner er nå et uavhengig forskning- og plastteknologisk institutt med stor kompetanse på testing og verifisering av plastprodukter innen offshoreindustrien. Hjelp til det meste - Vi kan teste og verifisere eksisterende produkter i vårt avanserte laboratorium, vi kan utvikle nye produkter sammen med og for produsenter eller bistå med å finne årsaken til feil og brudd i materialer når noe blir ødelagt, sier markedssjef Ole Jan Myhre. En viktig oppgave er å evaluere materialer for å se om det er rett type til det kunden ønsker å bruke det til. I tillegg lager vi prototyper og tester og validerer nye materialer og produkter. Vi foretar også korrosjonstester og gir veiledning vedrørende vedlikehold, fortsetter Myhre. I anlegget har de flere forskjellige muligheter for produksjon av plast, som rotasjonsstøp og ekstrudering. De har også maskiner for UV og værtesting, testing på havdyp, ekstreme temperaturer og flere bøye-, slag- og utmattelsestester i tillegg til en avansert mikroskopi-lab. Alt som trengs for en komplett løsning. Her ser vi produksjonshallen hos Norner med forskjellige typer maskiner som produserer plast. Uavhengige Som en uavhengig tredjepart, påtar Norner seg oppdrag fra alle. Med sin kompetanse, erfaring og sertifisering kan de påta seg mange typer oppdrag. De tilbyr en uavhengig vurdering av kvalitet og holdbarhet også av andres produkter. - Holdbarhet og levetid er viktig, og vi tilbyr en rekke typer holdbarhetstester, sier Myhre. - Standardiserte tester som NOR- SOK og ISO-tester, men også skreddersydde tester gjør vi mye av. Vi kan være med i utviklingsfasen av produktet, testing i bruk, og verifiserer og tester egenskapene i produkter, både egne og andres. Her kan vi dokumentere hvilke feil som finnes, samt gi kunden en løsning på problemet. I vekst Markedet er i vekst for slike tjenester og markedssjef Ole Jan Myhre ser mulig - hetene. Direktør i Norner Innovation er Tine Rørvik. FOTO: TOM RIIS Vi øker antall kunder hele tiden så det er stort behov for vår kompetanse, og vi er en erfaren langsiktig partner for industrien. Det er stor interesse for det vi gjør, og vi har inngått mange prosjekter på kort tid, forteller han. Vi kan plast fra A til Å, vi kan forske på produksjon av plast og vi forstår bruken av den. Norner kan komme inn i alle ledd i prosessen, fra planlegging til testing og forbedring av tredjeparts produkter. Kompetansen er på plass innen alle felt mot offshore og andre industrier, vi er en trygg samarbeidspartner, avslutter Myhre. Kvalitet og løsningsorientert Norner er kvalifisert til å utføre NOR- SOK-tester, medlem av INTSOK, kvalifisert av Achilles og sertifisert til ISO Som Nordens mest omfangsrike plast - teknologiske institutt er det ingen som kan måle seg med utstyrsparken eller den industrielle kompetansen Norner har bygget seg opp. I anlegget i Bamble har de moderne utstyr til å produsere plast, et testsenter for materialer og analyser, og de utfører også kjemiske og polymertekniske analyser i tillegg til at de har et NORSOK M-501 testsenter. Men høy kompetanse på teknologi er ikke alt - Norner har også et stort internasjonalt nettverk i hele plastmarkedet. De har muligheter til å bruke alle polymerer og produsenter av pro - dukter. Norner vil finne den beste kombina sjonen av kompetanse og produsent. I mikroskoplaboratoriet kan en finne de miste feil og sprekker i produkter. UV og Weather-o-meter. FOTO: TOM RIIS Norner Innovations mikroskopi lab med deres ekspert Kristen Kjeldsen. FOTO: TOM RIIS

14 14 Aktuell Arendal Havn Nå fjerner vi alle avgifter edleden på sørlan som ikke er hjemlet i lov Arendal Havn ligger sentralt plassert midt i hovedleden på sørlandskysten. Anleggeternytt er nytt og moderne med 326 meter kai og m 2 kaiareal. KAIAVGIFT VAREAVGIFT ISAVGIFT PASSASJER- AVGIFT Arendal Havn tilbyr effektive, miljøvennlige og billige transport, lager og håndteringsløsninger. Arealer, tjenester ter og utstyr til markedets laveste priser. Meld ditt anløp eller få mer informasjon vedåkontakte oss på eller telefon Noen distanser: Gøteborg 117 nautiske miles Bremerhaven 318 nm Hamburg 350 nm Rotterdam 425 nm Amsterdam 406 nm Antwerpen 539 nm

15 Aktuell 15 Haugsland Elektro Mekanisk på Forus: Startet eget bilverksted De har allerede bygget opp et stort kundenettverk ved å tilby å komme til kunden for å reparere og klargjøre maskiner og biler. Nå utvider Haugsland Elektro Mekanisk tilbudet til kundene sine. De åpner snart dørene til et eget bilverksted. Av: Alf Magne Nystrøm - Vi ekspander helt klart, og målet vårt er å nå ut til enda flere nye kunder samtidig som vi ønsker å kunne tilby bedre service for eksiterende kunder, sier daglig leder Ola Bjørn Haugsland til Aktuell Industri. I nye lokaler i Maskin veien på Forus pågår det hektisk aktivitet. Mye har skjedd de siste månedene, og Haugsland har også store planer for fremtiden. - Vi flyttet fra Sola og hit til Forus med helt klare idéer og mål om å utvikle vår bedrift, sier Haugsland. Og prosessen fra en idé dukker opp til vi setter den ut i livet er ikke alltid like lang, ler han og ser bort på kollega Kjartan Olsgård. Han er ikke på noen måte uenig. - Vi har det morsomt og vi liker at det skjer ting. At det koker rundt oss, sier Kjartan Olsgård, som styrer butikken og dele - lageret. - Vårt nye bilverksted er garantert ikke det siste som blir lansert fra Haugsland Elektro Mekanisk sin side. Vi har mange planer fremover, bekrefter Haugsland. Bilverkstedet er et samarbeid med den store verkstedkjeden MEK. Oppstarten Haugsland Elektro Mekanisk begynte som et énmannsforetak i 2006 da Ola Bjørn Haugsland startet for seg selv. For ret nings - idéen var enkel og effektiv: Bedriften skulle hovedsaklig drive med feilsøking og montering av elektrisk utstyr på anleggsmaskiner og lastebiler. Året etter ansatte Haugsland en ny medarbeider. Året etter enda en, og i dag er 7 mann ansatt ute på Forus. Inkludert siste mann som skal drive bilverkstedet. I de fire årene som har gått siden opp - starten har Haugsland Elektro Maskin knyttet til seg et stort antall leverandører som de bruker til service og vedlikehold. Verkstedet ut til kunden Selv om de nå skal starte bilverksted på Forus, er fortsatt Haugsland Elektro Mekanisk først og fremst ute hos kundene. Aktuell Industri besøker det rullende verkstedet til Sveinung Vigane ute hos Risa på Nærbø. Han er ute-mekaniker og har en stor lastebil full av utstyr. Ingen tekniske problemstillinger er uløselige. - Det er ikke mye jeg ikke kan gjøre ute Fire av team Haugsland Elektro Mekanisk samlet foran bilene. F. v. Stig Bakke, Ola Bjørn Haugsland, Kjartan Olsgård og Bjørn Olav Bøe. hos kunden, sier Sveinung Vigane og viser oss bak i bilen. Som et verksted i miniatyr finner du verktøybenk, sveiseutstyr, kabeltromler for svakstrømanlegg 12 og 24 volt. Like viktig er alt det utstyret som vi ikke ser, men som Vigane vet er der. - Vi er ikke bare ute og reparerer, forklarer Vigane. - Like viktig er vedlikeholdet vi utfører, og ikke minst klargjøring og installering. Mange kunder har behov for spesial løsninger til sine maskiner og biler. Særlig når det gjelder lys og hydraulikk, sier Vigane. - Det er veldig variert arbeid vi utfører. Det er derfor vi har verkstedet med oss ut. Fakta Noe av det Haugsland Elektro Mekanisk og Sveinung Vigane driver med og har utstyr til: Moderne utstyr for test, rep og service av Aircondition. God kompetanse på elektrisk Renovering av elektrisk anlegg 6/12/24 Volt Nymontering Service og vedlikehold Salg og montering, Start/Dynamo Filtersystemer Ryggekamerasystem Eberspächer varmere for lastebil, personbil og anleggsmaskiner Lys utstyr Oppbygging av nye personbiler/lastebiler/anleggsmaskiner Xenon belysning LED belysning Blitzere Styresystem, PLS / CAN Bus Encon / Indexator og Steelwrist Rototilter Vektsystemer fra Landgraff & Flintab Vekter AS Høyde og svingbegrensing på kraner og gravemaskiner VERKSTEDET UTE HOS KUNDEN. Ute-mekaniker Sveinung Vigane hos Haugsland Elektro Mekanisk er hos en kunde på Nærbø.

16 16 Aktuell Ser lyst på fremtiden BKK Nett forventer hardere konkurranse om oppdragene, men ser likevel lyst på fremtiden. -Vi har mer enn 100 års erfaring bak oss og skal fortsatt være konkurransedyktige på prosjekterings- og entreprenørtjenester. Det sier Kjell Breisnes og Jon Oddvar Fadnes i BKK Nett. Breisnes er salgssjef mens Fadnes er divisjonssjef i kraftgiganten, som er Norges nest største distributør av elektrisk energi. SATSER HARDT Flertallet av kollegene deres arbeider med å bygge og vedlikeholde distribusjonsnettet for strøm på store deler av Vestlandet. Men nå ønsker altså BKK Nett å satse enda hardere på prosjekterings- og entreprenørtjenester. Kundegruppen er hovedsaklig store industri- og næringskunder. Breisnes og Fadnes gir seg ikke med dem. De vil også ta markedsandeler i resten av Norge. Med cirka 300 dyktige og skolerte ingeniører og montører skorter det verken på kompetanse eller gjennomføringsevne. Kundeporteføljen er lang. BKK Nett har utført oppdrag blant annet i Oslo, Ålesund, Aura og Aukra. Men det er likevel i nærområdet de har flest kunder, som blant andre Statoils raffineri på Mongstad, Frank Mohn og CCB for å nevne noen. Men selskapets ansatte har også vært verden rundt og løst oppgaver for firma i andre nasjoner, som Grønland, Russland og USA. SERTIFISERTE -Mange bedrifter har høyspentanlegg. For de som ikke har kompetansen selv, kan vi tilby sakkyndige driftsledere, noe som er krav til bedrifter med slike anlegg, sier Fadnes. Både Breisnes og Fadnes understreker kompetansen og utstyret de kan tilby firma som skal bygge eller vedlikeholde høyspentanlegg opp til 145 kv. De deltar i Kjøpekraft Vest, et innkjøpssamarbeid som gjør dem konkurransedyktige både på pris, materiell og utstyr. -Våre ingeniører og sertifiserte spesialutdannete montører kan bistå med rådgivning, prosjektering og planlegging, prosjektledelse eller oppføring av komplette anlegg, for å nevne noe. Vi kan gjøre hele jobben eller deler av den, sier Fadnes. UTENDØRS BELYSNING I Bergensområdet har BKK Nett ansvaret for drift, vedlikehold og beredskap for mer enn offentlige og private veilys. -Vi Jon Oddvar Fadnes (tv:) og Kjell Breisnes mener kunnskapen til medarbeiderne i BKK Nett er selskapets største konkurransefortrinn. FOTO: PER LINDBERG

17 Aktuell 17 leverte blant annet belysningen som står på Festplassen i Bergen sentrum, sier Fadnes. Dersom en kunde skal bygge eller oppgradere et utendørs lysanlegg, er BKK Nett en naturlig partner å henvende seg til. -I tillegg til parker og byrom, arbeider vi med veier og tunneler, sykkel- og gangstier, samt belysningen til idrettsanlegg, forteller Breisnes. På dette feltet tilbyr firmaet tjenester innenfor rådgiving, prosjektering og planlegging, energieffektiv belysning, samt utarbeidelse av belysningsplaner. -Også her kan vi gjøre alt eller deler av oppdraget, sier Fadnes. FIBER Fiber er kommet for å bli. Det vet BKK Nett, for de var med fra starten av, som en stor leverandør av fiber på Vestlandet. Her er det flere konkurrenter, men få har den samme erfaringen som BKK Nett. -Vi er en stor og profesjonell aktør på dette markedet. Vi kan prosjektere og montere fiberoptisk kabel, sier Breisnes. Han fremhever at selskapet har både faglige ressurser og kapasitet til å løse de utfordringene som oppstår. Også på fibersiden tilbyr selskapet et bredt spekter av tjenester, enten det handler om prosjektering og planlegging, kabel- og linjestrekk, blåsing av fiberkabel i rør eller grøft, i tillegg til montering. I tillegg kan firmaet sørge for at driften kommer i gang, samt skjøting av fiberkabler og testing. KUNNSKAP I BUNN Kunnskap og erfaring betyr alt. De to fremhver nettopp dette som sitt største konkuransefortrinn. Samtlige kolleger som opererer i felten har de nødvendige godkjenninger og selskapet driver aktiv opplæring av de ansatte. I dag har de en rekke lærlinger som utdanner seg innenfor energifaget. Dessuten gjennomgår 15 BKK-ansatte studiet fra montør til ingeniør i samarbeid med Bergen Ingeniørhøyskole. -Hver fjerde uke går de på skole. De tre andre arbeider de hos oss mens de studerer hjemme før eller etter arbeid. Dette er et knalltøft opplegg, men medarbeiderne våre er motiverte, forteller Fadnes. For noen år siden var markedet tømt for kompetente elektroingeniører. -Vi valgte derfor å vende oss til vår egen organisasjon og sørget for at våre egne kunne videreutdanne seg. Satsingen er en suksess, og disse medarbeiderne, sammen med de øvrige i BKK, bidrar til å gjøre oss enda mer konkurransedyktige, enten jobben er stor eller liten, sier Jon Oddvar Fadnes. Postboks 441, sentrum Oslo Tel.: Faks: E-post: Dokumentasjon av byggevarer iht. Teknisk forskrift 97 kap. 5 Akkreditert produkt- og kvalitetssystemsertifisering Vårt kjerneområde er godkjenning og sertifisering av: Ferdigbetong - betongvarer og betongelementer Vi administrerer i alt 15 ulike godkjenningsog sertifiseringsordninger innen områdene: Fabrikkfremstilte betong- og lettbetongprodukter Armeringsstål, betongtilslag og sement Tetningsmateriell av gummi til betongavløpssystemer Kumlokk og rammer av støpejern Teglstein, puss- og murmørtel Prøvingslaboratorier og byggeplasslaboratorier Besøk oss på vår hjemmeside hvor du blant annet vil finne en ajourført database over alle godkjente og sertifiserte virksomheter. Omkring 500 foretak er i dag tilsluttet våre ulike ordninger. Vi engasjerer oss nasjonalt og internasjonalt RISAVIKA HAVN STAVANGER HAVNEDRIFT Din leverandør av næringsbygg Tlf

18 18 Aktuell Kvinnherad kommune har gjennom overordna planar tilrettelagt for industri og næringsutvikling i dei fleste bygder i kommunen. Deler av areala er i privat eige, og for fleire av desse føreligg det heller ikkje reguleringsplan. Kvinnherad kommune eig sjølve ein del av areala, og har i dag ledige tomter i følgjande område: Årsnes: 15 da planert. Børneset: 15da. Husnes industriområde: 16da Landamarka: 20da Interesserte kan ta kontakt med Kvinnherad kommune, Jarle Fossheim, tlf Næringsareal Lyhammar, Ølve Industriareal i tilknytning til Umoe Schat Harding. Arealbruken er avklara i kommuneplan frå Arealet må utvidast i samband med ny kommunedelplan som er under utarbeiding. Veravågen, Hatlestrand Industriareal mellom sjøen og riksvegen på nordsida av Veravågen. Arealbruken er avklara i kommuneplan frå Privat eige. Arealet må justerast i samband med ny kommunedelplan som er under utarbeiding. Evjepollen, Varaldsøy Industriareal sør for ferjekaien. Arealbruken er avklara i kommuneplan frå Privat eige. Arealet må justerast i samband med ny kommunedelplan som er under utarbeiding. Nerhus, Austrepollen Areal på nordsida av utløpet til Austrepollselva. Næringsareal (N-03) i kommunedelplanen for Maurangerområdet. 18 da. Privat eige. Tilrettelagt med vatn og avløp (tidlegare nytta til brakkerigg i samband med bygging av Folgefonntunnelen). Sundal Areal vest for skulen. Næringsareal (N-02) i kommunedelplanen for Mauranger-området. 10 da. Privat eige. Årsnes Totalt 50 da på nordsida av planlagt ferjekai er regulert til næringsføremål. Ca 19 da er planert. Kommunal eige. Løfall Areal på sørsida av ferjekaien. Næringsareal (N-01) i kommunedelplan for Rosendalområdet. Ca 4 da. Privat eige. Arealet må sjåast i samanheng med omdisponering av ferjekaien etter flytting av denne til Årsnes. Ullvarefabrikken, Rosendal Areal nord for Ullvarefabrikken. Næringsareal (N-03) i kommunedelplan for Rosendal-området. Ca 9 da. Privat eige. Sidan Ullvarefabrikken er godkjent omdisponert til bustadføremål, må utnytting av N-03 ta omsyn til dette. Skålafjæro Rosendal sentrum. Ny reguleringsplan godkjent. Privat eige. Sandviklia, Dimmelsvik Areal på oppsida av riksvegen. Næringsareal (N-06) i kommunedelplan for Rosendal-området. Ca 60 da. Privat eige. Arbeid med reguleringsplan for masseuttak og næringsområde er i gang. Aktuelt å tilretteleggja næringsområdet i eit samarbeid mellom kommunen og private. Børnes, Uskedalen Vist som næringsareal i kommunedelplan for Rosendal-området. Kommunal eige. Godkjent reguleringsplan. Husnes industriområde Areal mellom Søral og riksvegen. Arealbruk avklara i kommunedelplan for Husnes-området (N-01). Vel 200 da. Privat eige. Husnes industriområde Kommunen festar industriareal av Søral. 16 da ledig areal. Husnes Næringspark Regulert næringsområde knytt til Husnes sentrum. Ni større tomter er tildelte. Vidare utviding på kommunalt område skal vurderast nærare i pågåande reg. arbeid. Hillestad, Høylandsbygd Godkjent reguleringsplan for hotelltomta. Privat eige. Ca 14 da. Bogsnes, Husnes Regulert næringsområde. Forslag om omregulering til bustad- og næringsområde. Dette skal vurderast nærare i stadanalyse for Husnes-området. Landamarka, Halsnøy Godkjent reguleringsplan. Kommunal eige. Opsangervågen, Sunde Aktuelt å utvida eksisterande næringsområde oppover mot vegen. Reguleringsplan under utarbeiding. Privat eige. Ranavik, Halsnøy Areal mellom riksvegen og sjøen sør for ferjekaien. Avklara i kommunedelplanen frå 1992 og ligg inne i forslaget til ny kommunedelplan (N-17). Privat eige. Ca 8 da. Sydnes, Halsnøy Areal sør for ferjekaien. Avklara i kommunedelplanen frå 1992 og ligg inne i forslaget til ny kommunedelplan. HUSNES INDUSTRITOMTESELSKAP AS Husnes industritomteselskap as har no godkjent reguleringsplan for ca 200 da industriområde. Dette ligg i heilhet innan for Sør Norge aluminium as sin eigedom. Innan kort tid vil arbeidet med infrastruktur og opparbeiding av tomter ta til. Nærare informasjon finn ein på hitomt.no

19 Aktuell 19 Bravida: Nasjonal gigant med lokal forankring For ett år siden tok Bravida steget helt ut og beviste at de satser på elektro. De kjøpte opp Siemens Installasjon A/S i Norge. For å fremstå som en bedre og større enhet flyttet også Bravida Sandnes/ Stavanger inn i et nytt bygg på Forus. Bravida er i dag landets største leverandør av elektro tjenester. Av: Alf Magne Nystrøm Avdelingssjef i Bravida Ingvald Grindheim er en av de 1300 som kommer fra Siemens Installasjon og som ser helt klart at sammenslåingen har båret frukter. - Oppkjøpet av Siemens Installasjon var en del av en godt planlagt vekststrategi. Bravida har gjennom sammenslåingen med Siemens Installasjon tatt en ledende posisjon i markedet. Målet vårt er å være nummer 1 på elektro på alle steder vi har avdelinger. Og her i Stavanger og Sandnes regionen er vi allerede blant de største på elektro, sier Grindheim til Aktuell Industri. Fakta - Bravida Bravida er Norges og Skandinavias ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester med ca medarbeidere før oppkjøpet, i Norge, Sverige og Danmark. I Norge er Bravida, etter oppkjøpet av Simens Installasjon, det største elektroselskapet og blant de ledende på rør og ventilasjon. Bravida Norge vil etter oppkjøpet ha avdelinger på 30 steder og rundt ansatte. Selskapet er totaltilbyder innen elektro, rør og ventilasjon. På disse teknikkområdene leverer selskapet både spesialisttjenester og helhetsløsninger, fra design og prosjektering til installasjon, drift og vedlikehold. Bravida samarbeider også med GK og Hellevik her i Sandnes og Stavanger når man går inn og gir anbud på totalløsninger også utover elektro. Bravida er en naturlig partner, enten det gjelder omfattende entrepriser eller mindre serviceoppdrag. Selskapet tar et totalansvar for alle installasjoner, både i nybygg og ved rehabilitering av bygårder, kontorer, industri eller anlegg. Samtidig tilbys vedlikehold og justeringer av eksisterende installasjoner. Bravida, leverte et driftsresultat på 48 millioner for den norske virksomheten, av en omsetning på 982 millioner kroner i første halvår Sevicesjef Geir Ove Egge og Avdelingssjef Ingvald Grindheim viser stolt frem bilder malt av de ansatte på teambuilding tur. Her ser vi Bravida som har blitt til ett skinnende høyhus i Svak og sterk sammen Bravida navnet har eksistert i 10 år. Og de fleste forbandt dette navnet med ren teleinstallasjon for inntil få år siden. Noen kanskje til og med ennå - Det er nok helt korrekt, sier Servicesjef i Bravida Geir Ove Egge. Han er gammel Televerk mann og kan historien. - Når Bravida ble dannet var det et rent installasjonsfirma fra tidligere Telenor Installasjon. Det ble godt markedsført og det er egentlig ikke rart at det henger igjen hos noen. Nå derimot, sier Egge, skulle det ikke herske noen tvil at vi er en totalleverandør innen elektro. Antall henvendelser og oppdrag tyder i hvert fall på det. -Vi markedsfører Bravida med følgende pakke i dag: Den totale elektro pakken Belysning Energiforsyning og oppvarming Sentral driftskontroll Brannvarsling og nødlysanlegg Lynvernanlegg Alarm-og sikkerhetssystemer Tele og data Service, drift og vedlikehold Elektrikere og telemontører under samme paraply er kanskje en utfordring? Ingvald Grindheim smiler. -Enhver sammenslåing er en utfordring, påpeker han. Ikke minst kulturelt. Men faktisk har vår organisasjon vokst på sammenslåingen og vi har i dag et meget bra montørmiljø. På tvers av kompetansen. Derfor får vi også et godt sluttprodukt, sier Grindheim. Samfunnsansvar Bravida blir ofte nevnt i forhold til store prosjekt. Vi har mange og store prosjekt som går hele tiden, sier Ingvald Grindheim. Akkurat nå kan jeg nevne Sjøhagen 6, Kanalgaten 8 og ikke minst Avinors enorme parkeringshus ute på Sola. Men vi har også store og viktige samfunnsmessige oppdrag som for eksempel på SUS og hele flyplassen. Det forteller oss at vi nyter stor tillit hos aktører som utfører livsviktige og samfunnsmessige funksjoner hos befolkningen i Rogaland. Hva med rekruttering til yrket og den stadig økende oppdragsmengden? -Bravida satser stort på rekruttering, sier Grindheim. Av en montørstyrke på 80 hoder har vi pr. i dag 23 lærlinger. Og hvert år henter vi inn 6 nye lærlinger. Det som også er gledelig for oss i Bravida er antall jenter vi har hentet inn til faget. Rundt 10% av montørene i dag er jenter. Og det er vi veldig godt fornøyd med sier Ingvald Grindheim. Bravida er en seriøs elektro leverandør innen viktige samfunnsoppgaver. I Stavanger har Bravida ansvaret både flyplassen og universitets sykehuset.

20 20 Aktuell Hvilken ekspertise trenger du? mitt mål er at vårt samarbeid skal øke din lønnsomhet Tine Rørvik, Direktør Norner Innovation AS KOMPETANSE Plastteknologi Teststandarder Materialenes egenskaper Industriens krav og behov Nettverk og partnere INNOVASJON Produktutvikling Prosjektledelse Forskningsprosjekter Internasjonalt nettverk Avanserte laboratorier FASILITETER Produkttesting Autoklav reaktorer KVALITET Skadeanalyser Teknisk revisjon Kvalitetskontroll Les mer på SBV-Consult - nå en del av Rambøll Norge! - Vi kan nå betjene våre kunder på Vestlandet gjennom lokale Rambøll-avdelinger Holder du på med arbeider som skaper vibrasjoner? SBV-Consult er en av Norges største aktører på utleie av vibrasjonsmålere og er en markedsleder innenfor sine fagfelt og kan tilby følgende tjenester: Bygningsbesiktigelse Støymåling Vibrasjonsmåling Geotekniske målinger Skadevurdering Sprengningsteknisk rådgivning SBV-Consult a.s Holder kontrollen Hvamstubben 14, 2013 Skjetten Tlf Fax E-post: Web:

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen Nr. 1 Mars 2011 2. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Med fokus på sikkerhet På Skattøra syv kilometer nord for Tromsø sentrum har Tromsø Maritime Skole Havarivernsenteret, drevet opplæring innen sikkerhet

Detaljer

Widerøe tar over ruter på vestlandet. Aktuell. Rekordoppslutning på Sola

Widerøe tar over ruter på vestlandet. Aktuell. Rekordoppslutning på Sola Aktuell Nr. 1 Juni 2010 1. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Opplag 30.000 Widerøe tar over ruter på vestlandet Rekordoppslutning på Sola Det var stor aktivitet og rekord oppslutning rundt anleggsmessen

Detaljer

Forbereder seg på fremtiden Side 6-7

Forbereder seg på fremtiden Side 6-7 Nr. 1 Mars 2013 4. årgang Magasin for Rogaland og Hordaland Forbereder seg på fremtiden Side 6-7 Propelleventyr på Stord Vi befinner oss i et lite kontor i Sæ ved Leirvik sentrum på Stord. Bjørnar Helgesen

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store

Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store Nr. 3 Desember 2010 1. årgang Magasin for næringslivet i Rogaland og Hordaland Opplag 30.000 Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Foto: David E. Antonsen. Går så det gnistrer Måler krefter med de store I høst

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY 6TIPS TIL Brannsikring Investér i optimaliserte og nye systemer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Slik fjerner du utrangert og gammelt utstyr OFFSHORE Nr. 3 / Sept. 09 SAFETY TRYGGERE

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #04 Magasinet for Skanska-ansatte Skaperevne God jul og godt nytt år! Anders Danielsson Ordet «entreprenør» er fransk og betyr å skape noe. En entreprenør er altså en person eller et selskap

Detaljer

HMS i HD format. Aktuell. Widerøe vokser. Lys fremtid for intelligent industri. Norsk industri må våkne! Vi har mye å fare med, og ITSdirektivet

HMS i HD format. Aktuell. Widerøe vokser. Lys fremtid for intelligent industri. Norsk industri må våkne! Vi har mye å fare med, og ITSdirektivet Nr. 2 Juni 2011 2. årgang Magasin for Rogaland og Hordaland HMS i HD format Side 16 Widerøe vokser 1350 ansatte i Widerøe trives godt med at de ikke er størst. Vi er dyktige til å tilpasse oss ulike situasjoner

Detaljer

Satser i nedgangstider

Satser i nedgangstider Nr 7 / 2009 Onsoft Computer Systems AS: Satser i nedgangstider Mens de fleste sliter seg gjennom finanskrisen, gir Onsoft Computer Systems AS (OCS) gass. Det siste året har de økt bemanningen med 25%,

Detaljer

Franzefoss med oppkjøp og nyetablering

Franzefoss med oppkjøp og nyetablering Aktuell Nr. 1 Juni 2012 3. årgang Magasin for Rogaland og Hordaland Franzefoss med oppkjøp og nyetablering Side 10 Widerøe i vinden Der andre flyselskap flyr over ruskeværet, bretter Widerøe opp ermene

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang Startet sitt livs løp Side 4-5 Lyd i stein Side 16-17 Paradis på Orstad Side 20-21 Risa Rock: Pangstart for Jøssang kraftverk Side

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

Rosenkilden. De få utvalgte. . Side 30 og 31. .Side 3, 6, 7,8, 9, 10 og 11. .Side 36, 37 og 38

Rosenkilden. De få utvalgte. . Side 30 og 31. .Side 3, 6, 7,8, 9, 10 og 11. .Side 36, 37 og 38 De få utvalgte Bare 147 av 1.000 toppledere i Stavanger-regionen er kvinner, viser en undersøkelse Rosenkilden har gjennomført. Les om hvordan lederkvinnene tror dette kan endres. Toril Nag Rosenkilden

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag NÆRINGSLIV Onsdag SEKSJON2 10. oktober 2012 «Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag Jarle og Jostein Omdal. Transport i generasjoner Side 6 og 7 Odd Henning Sirnes. Skiller væske for millioner

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

Fremtidens industri. Grønn tenketank om energieffektivisering: Industrien kan spare 16 milliarder. Industrien i Norge har alt den kan drømme om

Fremtidens industri. Grønn tenketank om energieffektivisering: Industrien kan spare 16 milliarder. Industrien i Norge har alt den kan drømme om Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing Fremtidens industri Industrigulv for de kresne: Hvis hygiene og slitestyrke teller Les mer side 10 Mer ut av mindre Lean-tankegangen vinner tilhengere Automatisering:

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere

ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere ROGALAND 2009 for jobb og utdanning 1 Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere Muligheter for Jobb i Rogaland er et produkt fra Multi Media AS. Magasinet distribueres i Rogaland til alle elever på 10. årstrinn,

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer