BKK nett ser mot nye høyder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BKK nett ser mot nye høyder"

Transkript

1 Aktuell Nr. 2 Oktober årgang Avis for Rogaland og Hordaland Opplag BKK nett ser mot nye høyder Foto: BKK Industrisatsing i Kvinnherad På grunn fleire større prosjekt som har lagt band på relativt store område, har det i fleire år vore vanskeleg å få hand om disponibelt industriareal i Kvinnherad. Men ifølgje eigedomskonsulent Jarle Fossheim i Kvinnherad kommune, går det no med raske steg mot ein langt lysare kvardag for aktørar som ønskjer å etablera seg, eller ekspandera drifta si, i Kvinnherad. Side 3 Doblet oppdragsmengden Som den første havn i Norge har Arendal havn fjernet alle avgifter som ikke er myndig hetspålagte og har på kort tid doblet både oppdragsmengden og omsetningen. Offshorebedrifter og andre brukere av havnetjenester kan spare flere hundre tusen på å velge oss fremfor andre havner i Norge, sier kontorleder for Arendal havn, Gordon Fuglestad. Side 5

2 2 Aktuell Vi har betydelig erfaring og kompetanse e på offshore regelverk og krav til HMS-arbeid for leverandørbedrifter rbedrifter Som Norges største bedriftshelsetjeneste har vi erfaring og kompetanse til å finne løsningene som virker for din bedrift. Livsstil og helse tiltak i bedrift Forebyggende helsearbeid alt innen HMS Utleie av offshore sykepleier Inspeksjoner og tilsyn på offshoreinstallasjoner og ved rigginntak. Sertifiseringer Faglig ansvarlig lege (FAL) på offshore installasjoner Akuttmedisinsk behandling og helsemessig beredskap Telefon Vi satser på livsstil og helse Et av våre store satsningsområder er og vil fremover være livsstil og helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) har spådd at innen 2020 vil 70 % av all a sykdom være livsstilsrelatert. En stor del av livet tilbringes på jobben, og derfor blir arbeidsplassen en viktig arena for å motivere de ansatte til gode livsstilsvaner. Vi ønsker å bidra til dette, og har derfor bygget opp et solid fagfelt med mange spennende og nyttige tjenester. Slik jobber vi med livsstil og helse i våre kundebedrifter: Livsstilskartlegging il l g i (emed) Helseundersøkelse efokuslivsstil Fysisk aktivitet Kosthold Motivasjon og mestring Røykestopp UKK-gåtest Kondisjonstest Energipauser Treningsveiledning Gruppeaktiviteter Kostholdsveiledning Økt overskudd i hverdagen Livsstilkurs med hovedfokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet. Når hverdagen er i balanse Et kurs om stress og mestring. Røykestoppkurs Kombinasjonstjenester Energilunsjer, temadager, livsstilsforedrag- og seminar, konkurranser, prosjekt Styrket rygg Ta kontakt med oss på telefon og besøk oss s på

3 Aktuell 3 Ei ny tid for industrien i Kvinnherad Etter fleire år der det har vore svært vanskeleg å få fatt i disponibelt industriareal, er Kvinnherad kommune no klare til å ta imot både nye og gamle aktørar. Tekst og foto: Anders Totland På grunn av fleire større prosjekt som har lagt band på relativt store område, har det i fleire år vore vanskeleg å få hand om disponibelt industriareal i Kvinnherad. Me merkar at det er eit stort press på tomter til små og mellomstore verksemder som treng areal. Dei store aktørane har sikra seg, og kjøpte gjerne i ei tid då det var råd å få hand om store areal, seier eigedomskonsulent Jarle Fossheim, og viser til aktørar som til dømes Umoe Schat- Harding og Sør Norge Aluminium, som begge er store arbeidsgjevarar i Kvinnherad. Men ifølgje Fossheim går det no med raske steg mot ein langt lysare kvardag for aktørar som ønskjer å etablera seg, eller ekspandera drifta si, i Kvinnherad. Fleire industriområde blir i desse dagar gjort tilgjengelege, frå Halsnøy i sør til Årsnes i nord. Planlegg for framtida Det største området som no opnar seg opp er rundt Sør Norge Aluminium på Husnes. Medan fleire av industriområda er venta å bli fylt opp innan kort tid, er det nye Eigedomskonsulent Jarle Fossheim i Kvinnherad kommune er glad for at situasjonen med industriareal er på betringens veg i kommunen. Eit større område bak Sør Norge Aluminium er under regulering, og vil tilføra området nødvendig industriareal i lang tid framover. industriområdet på Husnes langt større enn det dagens behov skulle tilseia. Der kan me vel trygt seia at me planlegg inn i framtida, seier Fossheim om det 200 dekar store området. Det tilsvarar omtrent det området som er i bruk av Sør Norge Aluminium. Området er innanfor eigedomsgrensene til smelteverket, og er under regulering. Går alt etter planen er reguleringsplanen klar i haust. Når dette blir klart har me eit enormt område tilgjengeleg, seier Fossheim. Er det mest tilfeldigheiter, eller er det målretta arbeid frå kommunen si side som no fører til at det opnar seg opp så mange nye industriområde på ein gong i Kvinnherad? Bevisst politikk På Husnes er det bevisst politikk frå både kommunen, Sør Norge Aluminium og andre aktørar om å få dette på plass, seier Fossheim. Han vil likevel ikkje høyra snakk om at problemet no er løyst, og rettar heller blikket enno lenger framover. Me ser alt no at me må tenka framover for å få hand om nytt areal. Me kan ikkje sjå oss ferdige, men må jobba kontinuerleg med dette. Endeleg kan me vera i forkant, seier Fossheim. Eigedomskonsulenten meiner dei nye industriområda berre er eitt av fleire lyspunkt i Kvinnherad for tida. Noko han Noreq er ei av fleire verksemder som tilbyr jobb til folk med høgare utdanning i Kvinnherad. trekker fram er utviklinga av Husnes sentrum, som han meiner byrjar å veksa fram som ein liten by. Positiv utvikling Husnes sentrum har hatt ei vannvittig positiv utvikling. Det blir stadig vekk bygt nye næringsbygg, og det er heilt tydeleg at her er det utvikling og vekst, seier Fossheim, som også peikar på at Rosendal er i startgropa. Det byrjar å skje ting i Rosendal òg, seier Fossheim. Eit anna teikn på det er det kreative engineering-miljøet som etter kvart har vakse fram i kommunen. Det er klart at det er noko som skjer her, og kommunen er veldig glade for at denne type verksemder ønskjer å etablera seg hjå oss, seier Fossheim, og viser til verksemder som Prosjekt Consult, Zenit Engineering, Noreq, Norsafe, Eide Marine, Umoe Schat-Harding og Energi Teknikk. Det er ikkje alle desse verksemdene som er like synlege. Men dei er der, og dei syter for gode jobbar til folk med høgare utdanning, noko me har stort behov for i distriktet, seier Fossheim. Tilgjengelege industriareal i Kvinnherad: Næringsfond på 100 millionar kroner: Husnes industritomteselskap har under regulering eit område på om lag 200 dekar ved Sør Norge Aluminium på Husnes. På Bjoaneset på Halsnøy er det om lag dekar med ledige tomter. På Børneset i Uskedalen er kommunen eit område på om lag 15 dekar disponibelt. Eit større område i Dimmelsvik er under regulering. Området er privat eigd, men eigaren er positiv til sal. På Årsnes har kommunen eit område på 20 dekar som er ferdig planert, men fram til neste sommar blir brukt som steindeponi av Vegvesenet. Kvinnherad kommune har i dag eit næringsfond på 9,6 millionar kroner, som kommunen no jobbar for å mange dobla. Dersom alt kjem på plass slik det er lagt opp til i planane, vil fondet i løpet av dei neste sju åra veksa til nærmare 80 millionar kroner. Avkastninga av dette skal koma det lokale næringslivet til gode. Me bør kunne satsa på å få rundt fire prosent avkastning, seier økonomisjef Geir Mogren i Kvinnherad kommune. Ordførar Synnøve Solbakken fortel at pengane mellom anna skal kunne brukast til næringstiltak og kompetanse heving. Eit så stort næringsfond er ein omfattande sak, og skal stimulera til innovasjon. Det skal også vera med og gje midlar til å planlegga og tilrette - legga næringsområde og infrastruktur, seier Solbakken.

4 4 Aktuell NOSEFO Norwegian Offshore Training Centre The Norwegian Offshore Training Centre (NOSEFO), with branches in Bergen and Tau (close to Stavanger), is an ideal foundation whose goal is to train personnel for petroleum activities, shipping and land industries. Our location enables course participants to attend training courses close to their place of residence and point of departure. Norwegian Offshore Training Centre Tau NOSEFO Tau offers a wide range of practical and theoretical safety and preparedness training courses. These include basic safety training, fire team, HLO, GES freefall lifeboat, conventional lifeboat, MOB-boat, gas under high pressure, first aid, heart starter, and structural fire-fighting ( smoke-diving ). Most of these training courses are held regularly and at least on a monthly basis; the rest are conducted at request. Refresher courses within most disciplines are run weekly. Bergen NOSEFO Bergen is a new indoor safety and preparedness training centre operated without harmful environmental discharges or emissions. NOSEFO Bergen offers a wide range of practical and theoretical safety and preparedness training course, within areas such as fire, sea rescue and first aid. When called for, the centre can conduct training exercises and realistic demonstrations simulating emergency situations and crises likely to arise on an offshore installation, ship or industrial building: fire, structural fire-fighting ( smoke-diving ), sea rescue, first aid, evacuation. Breivikveien 25, NO-4120 Tau Nedre Nøttveit 16, NO-5238 Rådal Tel: Tel.:

5 Aktuell 5 Arendal Havn: Fjernet avgiftene, doblet oppdragsmengden Arendal havn har, som den første havn i Norge, fjernet alle avgifter som ikke er myndighetspålagte og har på kort tid doblet både oppdragsmengden og omsetningen. Av: Kjetil Nevestad Offshorebedrifter og andre brukere av havnetjenester kan spare flere titalls tusen på å velge oss, fremfor andre havner i Norge, sier kontorleder for Arendal havn, Gordon Fuglestad. Oppdragsmengden stiger altså i takt med fjerning av at havneavgiftene. I fjor hadde Arendal havn 170 oppdrag. I år regner de i hvert fall med å passere 300. I 2008 om - satte det kommunale foretaket for 4,5 millioner kroner. I år ligger anslaget på rundt 8,5 millioner kroner. Dermed er både antall oppdrag og omsetning nær fordoblet på kort tid. Vi ønsker at våre kunder skal betale for de tjenester som de benytter, sier han. Rigg og offshore Arendal havn er en prosjekthavn og satser spesielt inn mot rigg- og offshorevirksomhet. Virksomheten har seks faste ansatte. Arendal havn er landets rimeligste etter at det kommunale foretaket fjernet alle avgifter som ikke er myndighetspålagte fra 1. januar i år. Fuglestad sier at havna er den eneste på Sørlandet hvor man kan ligge med riggen helt inntil kaia, og faktisk spasere ombord. Foreløpig takler de fartøyer som stikker 13 meter dypt. Om ikke lenge utvides det til nærmere 20 meter. Når utbyggingen er ferdig om noen år, så har vi en havn som skal takle de aller fleste behov, sier kontorlederen. Han mener stadig flere bruker havna, som er lokalisert på Eydehavn, på grunn av den unike kompetansen de besitter. Kontorleder i Arendal havn, Gordon Fuglestad, foran FPSO «Sevan Voyageur». Dette er et sylinderformet FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) rigg, eid av Sevan Marine. Riggen opererer på Shelley feltet i den sentrale britiske sektor i Nordsjøen, med produksjon og lagring av hydrokarbon og er under ombygging hos Nymo for over 100 millioner kroner. FOTO: KJETIL NEVESTAD Nær skipsleia Vi er nok en utypisk havn. Vi er de første i Norge til å fjerne alle avgifter vi ikke er pålagt å ha. I tillegg har vi en ideell plassering, i kort avstand fra skipsleia. Vi er for eksempel ikke en containerhavn. Vi er tilrettelagt med utstyr, kompetanse og ikke minst de arealene som våre kunder trenger. Våre kunder kan leie kran, truck, hjullaster, mann, osv av oss for å få jobben gjort. De trenger ikke selv å investere i utstyret, sier Fuglestad. På Eydehavn kan oppdragsgiverne ligge til kai så lenge det trengs og de betaler kun for det de bruker av tjenester Og selv om oppdragsmengden er økt på kort tid, er det ennå ikke trangt om plassen. Vi er stadig på jakt etter nye kunder og har god plass, avslutter Fuglestad. I kort avstand fra skipsleia, på idylliske Eydehavn i Arendal, er det Arendal havn har samlet sin virksomhet. Slik vil havneområdet se ut etter ombyggingen. Offshorebedriften Nymo, hvor den nærmeste båten ligger til kai, har avdelinger både i Grimstad og på Eydehavn. FOTO: ARENDAL HAVN Her slepes «Sevan Voyageur» inn til kai på Eydehavn. Overdelen ble bygget i på Yantai Raffels i Kina, og underdelen på Keppel Verolme i Nederland. Riggen er 66 meter lang, og er 60 meter i diameter ved vannlinjen. Dekkarealet er på kvadratmeter, og boligkapasiteten er på 54 personer. Produksjonskapasiteten er på tønner, og lagringskapasiteten er tønner. Tømmekapasiteten er kubikkmeter per time. Store krefter var i sving for å flytte riggen inn til Eydehavn. FOTO: ARENDAL HAVN Offshorebedriften Nymo, er en viktig kunde for, og ses i bakgrunn, for kontorleder i Arendal havn, Gordon Fuglestad. Nymo eies av grimstadrederiet J.J. Ugland. FOTO: KJETIL NEVESTAD

6 6 Aktuell Utviklet enestående kransimulator PNI opplæringssenter har fått enda en dimensjon til sin opplæringsenhet på Sola. De har fått utviklet to helt nye kransimulatorer basert på topp moderne teknologi. Dermed kan de nå kjøre svært realistiske treningsoppdrag. Kurssenteret arrangerer alle mulige typer fagopplæringskurs rettet mot on- og offshore industrien. Av: Jarle Tollaksen De to nye simulatorene gir ike bare opplæring og trening for kranføreren, men også til de andre partene i en løftesituasjon. Et løft inkluderer i tillegg til kranføreren også anviser og påhukker. Disse tre skal arbeide sammen i et team, og med denne simulatoren får de svært realistisk trening ved hjelp av moderne teknologi. Daglig leder Geir Gislason har utarbeidet kransimulatoren sammen med det canadiske selskapet Vortex. PNI fikk tilgang til å filme alt eksteriøret på riggen Leiv Eiriksson, for deretter å få dette digitalisert for bruk i simulatoren. Så absolutt alt som foregår i simulatoren er basert på ekte omgivelser. Og det er virkelig imponerende. Enhver rustflekk og malingsflekk er autentisk, og gjør at man virkelig føler seg tilstede i situasjonen. Ved simulering av kranløft til båt kjenner vi tydelig igjen en av Solstad Shippings båter. Det er strenge krav til repetisjonskurs for tårnkranførere, og med denne simulatoren kan opplæringspersonellet hos PNI simulere alle typer feil og situasjoner som kan oppstå på en rigg. - Etter at vi har kjørt en simulert situasjon går vi gjennom hele operasjonen på storskjerm for å evaluere sammen med kursdeltakerne. Her kan jeg vise løfteoperasjonen fra alle mulige vinkler og perspektiver, forteller Gislason. På denne måten blir de bevisst på hvordan de jobber, og hvilke ting man må ta hensyn til ved en så utfordrende jobb. Kursdeltakerne aner ikke på forhånd hvilke utfordringer vi har lagt opp til, og jeg kan legge inn feller underveis som løfteoperasjonen pågår, fortsetter han. Tidligere kransimulatorer har vært basert på at stolen man sitter i beveger seg. Nå brukes bevegelsessensorer i hjelmen på kranføreren, en såkalt head tracker. Dermed vil bildet foran kranføreren bevege seg etter hodebevegelsen hans. Så dersom man titter ned vil man se mot plattformdekket. Dette gjør hele situasjonen svært realistisk. - Til nå har vi fire krantyper innebygd i systemet, men dette kommer vi til å utvide etterhvert. Vi føler at med de kranene vi allerede har på plass kan vi yte en unik opplæring. Det har tatt mye tid, og har vært en stor investering, men når vi ser resultatet er det ingen tvil om at det har vært verdt det, sier en tydelig engasjert Gislason. Bred erfaring PNI Opplæringssenter ble startet i 1998 av Geir Gislason og hans kone. Geir hadde da jobbet mange år offshore, og hadde de siste årene arbeidet med opplæring av personell til offshoremarkedet. Gislason er svært opptatt av å skape riktige holdninger til sikkerhet i industrien, og ønsker å bevisstgjøre sine kursdeltakere på viktigheten av å tenke sikkerhet for seg selv og sine kolleger. I 2007 flyttet PNI inn i et 1400 kvadratmeter stor nybygg. Her har de alle fasiliteter til å kunne gi sine kursdeltakere topp opplæring. I tillegg til simulator-rom og mange klassesrom har man også egen hall som brukes i opplæringen. Her får kursdeltakerne demonstrert arbeidsoppgavene på en realistisk måte. Ved vårt besøk foregikk det ulike kursopplegg, blant annet fikk vi en demonstrasjon i bruk av sele. Hovedinstruktør Lars Egil Monsen viser hva man må tenke på ved bruk av seletøy i en arbeidssituasjon, og prøver å bevisstgjøre kursdeltakerne i å tenke sikkerhet og å bruke sunn fornuft. PNI består per idag av 11 ansatte, hvorav 6 instruktører. Kurssenteret arrangerer alle mulige typer fagopplæringskurs rettet mot on- og offshore industrien. Geir Gislason har full kontroll over kransimulatoren. Kommandosentralen: I dette rommet foregår simuleringen av kranløft. Interiøret i simulatoren skal ligne mest mulig en ekte kran. Den nye kransimulatoren gir et imponerende realistisk treningsresultat. Head tracker en gjør at simulatoren følger kursdeltakerens hodebevegelser. Lars Egil Monsen er hovedinstruktør ved PNI opplæringssenter.

7 Aktuell 7 SJT Miljø viste muskler: Temmet vannmassene i Finnfast TRAVEL: Thomas Austbø, markedskoordinator i SJT Miljø, hadde travle dager da regnet flommet ned og Finnfast ble full av vann. NRK-NETT: SJT Miljø har to supersuger biler. De går over hele landet og er det eneste av sitt slag, og suger både vått og tørt. Her vises bilde fra da de ble brukt når Finnfast ble stengt p.g.a. store vannmengder. Når regnet strømmet ned i rekordmengder over hele Rogaland den første onsdags morgenen i oktober var det også starten på et voldsomt kjør for SJT Miljø. Av alle henvendelsene som fulgte med bønn om hjelp til å få bort alt uønsket vann var telefonen fra Statens vegvesen den tøffeste nøtten å knekke. Finnfast var gått lekk. Vannet strømmet inn. SJT Miljø måtte stille med alt de hadde av mannskaper og utstyr. Av: Alf Magne Nystrøm Plutselig var SJT Miljø på avisenes forsider og med på å prege toppsaken på tv nyhetene. Firmalogoen på store biler opplyst av lyskastere. Gule blinkende lys og mannskaper som vasset rundt med vann opp til knærne i en tunnel 250 under havet. Det er særdeles god markedsføring. Når en får jobben gjort. Tok utfordringen - En kan vel trygt si at vi opplever rimelig hektiske dager for tiden, forteller Markedskoordinator Thomas Austbø til Aktuell Industri. Vi besøker Austbø og SJT Miljø (tidligere SJT Renovasjon) to dager etter nedbørs kaoset har dratt sin vei og sluppet til sola igjen. Fortsatt står hele maskinparken på bunnen av Finnfast og alt tilgjengelig personell jobber på spreng hele døgnet. I praksis betyr det utstyr for over 70 millioner og 30 ansatte. Samt innleid personell. -Det koker fortsatt, sier Thomas Austbø og smiler. Telefonen ringer og han sitter og vipper ytterst på kontorstolen. -Jeg må likevel innrømme at det er kjempekjekt og inspirerende når vi får vist SJT Miljø frem på denne måten. Vi tok utfordringen, satte inn alt vi hadde av ressurser, og vi lyktes. Det er en veldig god følelse. Og et klart bevis for vår kapasitet. Vi har et utrolig proffesjonelt mannskap som står på når det trengs, og vi har de beste spesial bilene og det siste av utstyr på markedet. Det betaler seg på dager som dette, sier Austbø. Allsidighet og miljø Tiden har gått siden 1967 og oppstarten av Sandnes & Jæren tankrenovasjon ble etablert på Nærbø med en traktor og en vakuumvogn, men tiden har ikke på noen måte stått stille for SJT Miljø. Selv om hverdagen tok en aldri så liten pause når regnværet satte inn og man måtte ned i Finnfast. Daglige rutiner og faste oppdrag for privat kunder, entreprenører og kommuner på Jæren og langs hele kysten fra Kristiansand og opp til Haugesund kom litt i skyggen av alle ødeleggelsene været gjorde. -Men vi er allerede godt i gang igjen, sier Austbø og peker på dags planene og viser til en meget variert kompetanse og spesial fagfelt liste: Septikktømming Trykkspyling Rehabilitering av rør Rørinspeksjon Trykkprøving og desinfisering Reperasjon av innvendige rør Supersuging - Legg særlig merke til våre to supersuger biler, påpeker Austbø. De går over hele landet og er det eneste av sitt slag. De er fantastisk anvendelig. Suger både vått og tørt. Ved taktekking har tjenesten vært veldig populær. Det suges først singel av tak og deretter blir singel blåst tilbake etter endt tekking, sier Thomas Austbø. - Disse dyre spesialbilene er et godt eksempel på at våre samarbeidspartnere Risa A/S og SAR har forstått og er villig til å inve stere i nytt utstyr når behovet er tilstede. Faktum er at vi ikke har eldre utstyr en fire fem år gamle biler lenger. Alt er nytt og moderne. Derfor kan vi også hevde oss i markedet, sier Austbø. Dere har byttet ut SJT Renovasjon med SJT Miljø. Det er vel ikke tilfeldig? -Nei, det er korrekt, svarer Austbø. Vi ønsker å profilere oss som et miljøbevisst firma. SJT Miljø arbeider med og mot et mål om å være en sikker og trygg arbeidsplass og som fremstår som en verdig representant for bransjen som tar miljø på alvor. Aktuell Utgiver/produsent RGB design as Trykk: Hardanger Folkeblad Opplag: Distribusjon: Posten Norge Adresse: Bleikmyrv. 1, 4276 Vedavågen Telefon: Salgssjef: Arve Andersen E-post:

8 8 Aktuell Den moderne bedriftshelsetjenesten De er Norges største leverandør av helsetjenester til bedrifter og ansatte. Det handler mye om forebygging. Og om å se sammenhengen mellom den ansattes helse og hvordan det påvirker jobb prestasjoner og sykefravær. Av: Alf Magne Nystrøm - Stadig flere bedrifter ønsker tjenester fra oss, sier avdelingsleder og spesialist i bedriftsykepleie Dagny Krogedal Høie til Aktuell Industri. -Ikke alle bedrifter har egen bedriftshelsetjeneste og vi kan tilby alt innen BHT. Vi er en kunnskapsbedrift om en kan si det slik, sier Krogedal Høie. Vi sitter inne med kompetanse på svært mange og omfattende felt innen BHT. Vi har derfor også ansatt medarbeidere fra de fleste miljøer. Fra sitt kontor på Sandnes har hun med seg Audun Veggeland som er bedriftslege og arbeidsmedisinspesialist og Mariann Hansen Belaska som bedrift sykepleier og HMS rådgiver i vårt intervju for å understreke bredden i det tilbudet Hjelp24 har til sine kunder. Hjelp24 har mange ben å stå på og fire store virksomhetsområder: HMS (bedriftshelsetjeneste) Respons (trygghetsalarmtjenester og legevakttelefon for kommuner) NIMI (spesialist- og treningssenter, sykehus og rehabilitering) Consulting (kartlegging, utvikling av arbeidsmiljø og lederutvikling) Ingen kunder er for små og ingen er for store, forteller Krogedal Høie. Vi jobber for bedrifter med to-tre ansatte eller med store foretak som teller flere hundre hoder. Det ligger som regel store utfordringer i Fakta - Hjelp24 Med 700 ansatte og 40 lokalkontorer spredd over hele landet, har Hjelp24 helsefaglig personell tigjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året.hjelp24 jobber med følgende fagfelt: Forebyggende helse Behandling Sykehus Rehabilitering Hjelp til tilbakeføring til arbeidslivet Kartlegging og utvikling av arbeidsmiljø Trygghetsalarm Krisehåndtering Hjelp24 er organisert i ett juridisk selskap; Hjelp24 NIMI as og er 100% eiet datterselskap av Gjensidige Forsikring. Hjelp24 hadde i 2009 en omsetningsvekst på 1,0% til 509 mill NOK. EBIT- DA marginen ble 9,2% (mot 10,6% i 2008). Innen 10 år vil 70% av alt fravær på norske arbeidsplasser være livsstil relatert. alle foretak, men selvsagt kan problemstillingen være forskjellig hvis en sammenligner små og store bedrifter. Faktisk kan det være vanskeligere å løse en arbeidskonflikt i et lite arbeidsmiljø enn i større kompleks. En sunn bedrift Hvordan skal en bedrift vite hva en trenger av BHT tjenester? I utgangspunktet ønsker alle ledere et godt arbeidsmiljø med friske medarbeidere, sier Marianne Hansen Belaska og det er en veldig god begynnelse. Vi kan komme inn og kartlegge hvordan det står til og vi kan gi gode råd. Det er en helt klar trend nå at mange har fokus på livsstil og helse. Flere og flere bedrifter ønsker å sette fokus på sunnhet og god helse som en viktig del av bedriftskulturen. Vi i Hjelp24 skal faktisk følge en bedrift i et helt år med eget opplegg rundt livsstil og fysiske aktiviteter. Det blir veldig spennende å se resultatet, sier Marianne Hansen Belaska. Offshore - Hjelp24 har også mange kunder innen offshorenæringen, påpeker Audun Veggeland. Vi har bedriftshelsetjeneste og faglig medisinsk ansvar for flere offshoreinstallasjoner. I tillegg leier vi ut offshoresykepleiere både på korte og lange oppdrag. God kjennskap til regelverket som gjelder på norsk sokkel er en forutsetning for denne del av vårt tilbud til bedrifter, sier Audun Veggeland. Arbeidsmiljø problemer Forebyggende er en ting. Men hva med problemer og konflikten når disse allerede har oppstått i arbeidsmiljøet? En sykemelding koster i gjennomsnitt over 1900 kroner dagen. Hjelp24 lever som de lærer og tester formen med UKK-gåtest. I vårt arbeid har vi noe som kalles for: Før noe skjer og Når noe har skjedd, forteller bedriftslege Audun Veggeland. Ingenting er verre enn at skaden har skjedd og arbeidsmiljøet er forringet av en konflikt og at ansatte eventuelt er syke. Ingen har fokus på hva det egentlig koster når noen blir syke på jobb. En sykemelding koster i gjennomsnitt 1900 kroner dagen. Derfor har vi også i Hjelp24 det sterke fokuset på forebygging. Vi sier at et godt forebyggende arbeid egentlig er usynlig over tid. Det representerer den konflikten som aldri oppstod. Når konflikten eller problemet har oppstått er det viktig at vi bruker tid på å kartlegge og setter oss inn i hvordan arbeidsplassen og miljøet fungerer, sier Veggeland. Vi tilbyr individuell oppfølging for å få ansatte så raskt som mulig tilbake til jobb. Eventuelt ser på mulighetene for å kunne gjøre noe arbeid i en periode hvis et På riggbesøk hos Aker Drilling, Astrid Kristine Leite og Dagny K. Høie.

9 Aktuell 9 problem eller en belastningslidelse kommer fra den gamle jobben. Vi tilbyr selvsagt også støtte og rådgivning for alle parter, sier Veggeland Hva med vanlige helsekontroller slik vi hadde i de gode gamle dagene. Det er vel ikke slutt på det? Dagny Krogedal Høie smiler og trekker våre gode gamle dager i tvil. Det var nok aldri slik vi forestilte oss den gamle BHT modellen. Men det er klart at vi i Hjelp24 selvsagt også tilbyr helsekontroller. Vi har fem modeller: Helsekontroll med fokus arbeidsmiljø Helsekontroll med fokus livsstil Allmenn helsekontroll Helsekontroll med fokus arbeidsmiljø Helsekontroll med fokus livsstil Fremtiden Vi snakker om livsstil og kosthold for dagens voksne. Hva vil utfordringene bli når dagens skoleungdom kommer inn i arbeidslivet. La oss si om år. Det hektiske livet vi har i dag, til og fra jobb og fritidsaktiviteter, samt det paradokset at vi også blir mer og mer inaktive med dårlig kosthold gjør nok sitt til at vi ikke blir arbeidsledige, sier Krogedal Høie. Over 80% av sykefraværet vil være livsstilrelatert og arbeidsplassen vil få en større og større rolle i å skape holdninger og gi de ansatte ett sunnere og bedre liv. Vi i Hjelp24 øsnker å spille en stor og viktig rolle i dette arbeidet, avslutter Dagny Krogedal Høie. GOD DISKUSJON. Bedristslege og arbeismedisiner Audun Veggeland, Avdelingsleder og spes. i bedriftssykepleie Dagny Krogedal Høie og bedriftsykepleier og HMS rådgiver Mariann Hansen Belaska ser på nye BHT løsninger fra kontorene på Sandnes. Og snart flytter Hjelp24 til Forus.

10 10 Aktuell ENERGI TELEKOM STRØMNETT Foto: BKK/David Zadig VI HAR GJORT DET FØR! Nesten uansett hva du vil ha gjort, så har vi gjort det før. Vi har mer enn 100 års entreprenørerfaring og har spesialkompetanse enten du skal bygge nytt eller oppgradere eksisterende anlegg. Våre 275 ingeniører og montører har bred fagkompetanse innen planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg, fibernett og utendørs belysningsanlegg. Tverrfagligheten er vår styrke. bkk.no

11 Aktuell 11 High-tech på Osterøy I landlige omgivelser, på Osterøy utenfor Bergen, ligger Mjøs Metallvarefabrikk. Firmaets opprinnelse kan spores tilbake til en smie i Den gang ble det produsert redskap til bøndene. Nå huser bedriften avanserte dreiebenker og roboter som går døgnet rundt. Av: Per Lindberg Osterøy er et bygdesamfunn. Den krevende infrastrukturen ga grobunn for en allsidig industri. Opp gjennom årene har Mjøs Metallvarefabrikk levert ulike produkter som enkle beslag og dørvridere til grossister i Bergen, samt like typer kraner og ventiler i bedriften som ble grunnlagt av Askild Mjøs. Siden har produktspekteret endret seg og omfatter i dag avanserte komponenter og produkter til maritim industri og offshorenæringen. Daglig leder Bjørn Øvsthus viser frem produksjonslokalet. På 4000 kvadratmeter finner vi en rekke avanserte maskiner, flere av dem levert fra Bergsli Metallmaskiner i Skien. Mjøs Metallvarefabrikk konstruerer og utvikler, de driver med modellproduksjon, støping, maskinering og montering og testing. - Vi er kort sagt en totalleverandør innenfor vår bransje, sier Bjørn Øvsthus. Ubemannet Han fremhever samspillet mellom mennesker og teknologi som et av de viktigste konkurransefortrinnene til fabrikken. Når de kjøper store dreie- og fresemaskiner fra Bergsli og roboter fra Sverige, sørger de ansatte på Osterøy selv for at roboten kommuniserer med den japanske Mori Seiki-maskinen. På den måten får metallvarefabrikken maskiner som kan produsere flere tusen ulike produkter, i stor grad ubemannet. Hva som til enhver tid produseres er avhengig av det kundene etterspør. Vannbesparende I dag er det pumper til Jets på Sunnmøre som er den viktigste og største salgsartikkelen. Begge bedriftene har eierandeler i hverandre. -Vi samarbeider tett med Jets, som har 50 prosent av verdensmarkedet på vakuumtoalett. Det er slike du finner i båter eller på tog, men de har også levert 700 toalett til et brasiliansk universitet, med våre pumper, forteller Øvsthus. Han tror etterspørselen for dette toalettet vil stige i årene som kommer. Det er som kjent knapphet på vann flere steder i verden, og dette toalettet bruker en liter vann per nedspyling. På tradisjonelle toalett må det til seks liter. Alle komponentene til Jets-pumpen, med unntak av motorkassen, er produsert i fabrikken på Osterøy. I løpet av et år produserer bedriften over 3000 slike pumper. Før finanskrisen gikk produksjonen for fullt, de ansatte arbeidet overtid, men over natten gikk etterspørselen ned. Bankene ga ikke lån, skip ble ikke bygget og behovet for vakumtoalett med pumper fra Mjøs ble redusert. Fra 2008 til 2009 falt omsetningen med 15,7 millioner kroner. Likevel ble driftsresultatet i ,6 millioner kroner bedre enn året før. Ingen IT-avdeling Nå er etterspørselen i ferd med å ta seg opp igjen. Det merkes i produksjonslokalene. De 5-aksede fresemaskinene fra Mori Seiki kan utføre de mest komplekse oppgaver. Den japanske produsenten har levert maskiner siden 1948 og er blant de tre største i verden i sitt slag. Den kan dreie, frese og borre. Totalt har den nesten 200 ulike verktøy til å utføre oppgavene. - Vi er en høyteknologibedrift, med mange avanserte og dyre maskiner, men vi har ingen egen IT-avdeling. Det betyr ikke at vi ikke har mennesker med IT-kompetanse, for det har vi. Noen av oss har et klart og definert IT-ansvar. Det går fint, og det er sjelden det oppstår problemer vi ikke selv klarer å løse, men hvis det skjer, er det viktig for oss å få servicefolk raskt på stedet. Vi er fornøyd med den servicen Bergsli gir, sier Øvsthus. Aktiv gjeng De smarte maskinene gjør mange av oppgavene i bedriften. Likevel fremhever Mjøs Metallvarefabrikk ligger i landlige omgivelser på Osterøy. Øvsthus menneskene som den største ressursen. Det viktigste for bedriften er at de ansatte gjør maskinene gode, slik at maskinene kan gjøre den tunge jobben i produksjonen. Den daglige lederen forteller at bedriften har et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Maskinene bidrar til at belastningsskadene blir mindre på de 48 ansatte, mener han. Og i lunsjen er det mange av industriarbei- Her er de ferdige pumpene som skal brukes I vakuumtoalett. derne som er ute og beveger på seg. Da spiller de volleyball utenfor produksjonslokalet. - Det skal regne mye for at det ikke spilles på plassen. Jeg tror du kan telle de dagene på en hånd i løpet av et år. Jeg synes det er flott at våre folk er i aktivitet og beveger seg. Det betyr mye for samholdet og ikke minst for helsen, forteller Øvsthus. Etter lunsjen bærer det inn igjen, til de avanserte maskinene. Mori Seiki-maskinen er japansk og levert av Bergsli Metallmaskiner I Skien. Bjørn Øvsthus (t.h.) og kollega Ronny Eide bruker avanserte maskiner fra Bergsli Metallmaskiner i Skien på Mjøs Metallvarefabrikk.

12 12 Aktuell leaser velferdstiltak for ansatte Mange bedrifter ser på tilrettelegging av trim og trivsel som et målrettet tiltak for ressursutvikling og forebygging av tap som følge av sykdom. Fler og fler leaser treningsutstyret. - Tiltak som fremmer ansattes trivsel og helse har mange begrunnelser, ut fra et HMS perspektiv, men også ut fra hensynet til å ta vare på bedriftens personalressurser. Bedriften er mest tjent med at erfarne medarbeidere holder seg friske og på jobb, sier Ole Haugom, administrerende direktør i Avancia Sport AS. Firmaet er totalleverandør av treningsutstyr over hele landet i tillegg til at selskapet har en rekke treningsstudioer i østlandsområdet. Utstyrer bedrifters treningsrom Som leverandør av treningsutstyr har Haugom sett mange av de treningsanlegg som bedrifter utstyrer for sine ansatte. - Det kan dreie seg om trimrom fra 30 til kvm, med utstyr med verdi fra til 1 million kroner. Det skal bare en beskjeden reduksjon i sykefraværet for at dette skal betale seg. Dersom bedriften har plass disponibel, er det ikke uvanlig at selv mindre bedrifter leaser inn treningsutstyr for kroner eller mer, noe som kun utgjør en utgift på ca. kr ,- pr. mnd, eller sagt på en annen måte, ca. 3 sykefraværsdager for en ansatt! Mange bedrifter gjør mye Mens man i media stort sett ser debatten om å skjerpe inn sykelønnsbestemmelser, ser Haugom mange tilfeller der bedriftene etablerer treningsrom og aktivt stimulerer til mer aktivitet blant medarbeiderne. Dette er nok trolig en vedvarende utfordring, fordi forskning viser at yngre generasjoner gjennomgående er mindre fysisk aktive enn eldre og vil trenge en oppmuntring på arbeidsplassen til å trene. Vil ha kvalitet - På utstyrssiden representerer jeg kvalitetsprodukter som produseres i USA. Mitt inntrykk er at når bedriftene satser på trimrommet, så vil de også ha utstyr som holder, sier Haugom. Han har prosjektert treningsanlegg og leid ut utstyr til treningsrom over hele landet, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Opplading. Treningsrommene er et bra sted for de ansatte til å lade batterier og fylle på med trivselsvitaminer. Fra 30 til 150 kvm er ofte tilstrekkelig til apparater som kan gi et hensiktsmessig treningsprogram. - Ved å inkludere mulighet for ansatte til trening og avstressing på arbeidsplassen, legger arbeidsgiveren til rette for trivsel og godt miljø som vil motvirke fravær på jobben, sier Ole Haugom i Avancia Sport, som leaser ut treningsutstyr over hele landet. enhver, nesten uansett helsetilstand, kan tåle passende doser trening og ha utbytte av det, mens selv ikke en supermanns jernhelse og styrke kan tåle et liv i fullstendig stillstand, uten aktivitet. noe å tenke over: ryggplager tar overskuddet kort om avancia sport as Vondt i ryggen? Da synker prestasjonsevnen. Både du, bedriften og samfunnet taper på det. Ryggplager står for over 10% av langtidssykefraværet i Norge, og muskel- og skjelettlidelser koster samfunnet milliarder kroner årlig. Selv om sykefraværet de siste årene har holdt seg relativt stabilt, tar plager relatert til muskel- og skjelettlidelser en stadig økende andel. Mye av disse plagene skyldes inaktivitet og ensidig belastning, blant annet på jobben. Fysisk aktivitet er en viktig del av forebyggingen og behandlingen. Både muskelterapeutisk- og sansemotorisk trening bidrar å redusere og forebygge plager i skjelett- og muskler. Trening for å bekjempe og redusere revmatiske muskelsmerter, rygg- /nakkesmerter, artrose, og andre skjelett- og muskelplager er viktig for de ansattes helse. Innehaver av seks sportsentre i østlandsområdet, langs en radius på inntil en times kjøring fra Oslo sentrum. Hovedkontor på Brandbu, med blant annet komplett delelager for salgsproduktene. Leverandør av høykvalitets treningsutstyr til treningslokaler i bedrifter og private, kommersielle treningsstudio. Treningsapparatene er produsert i USA, og leveres med tre års garanti. Utstyret selges eller leases på inntil 5 års kontrakt. Utstyret leveres over hele landet. Avancia bistår gjerne med planlegging og prosjektering av treningsanlegget på vegne av kunden. For mer informasjon: Avancia Sport AS Postboks Brandbu Tel: Fax: epost:

13 Aktuell 13 Norner Innovation: Eksperter på plastmaterialer offshore I 1977 etablerte Saga Petrokjemi sitt plastteknologisenter i Bamble i Telemark. Oljeeventyret blomstret og muligheter for bruk av plast ble grundigere undersøkt. Mer enn 30 år senere bygger arvtageren Norner videre på denne enorme kompetansen innen plast - til glede for offshore næringen. Av: Kai Hansen BAMBLE: De første ekspertene ble ansatt av Saga Petroleum alle - rede i 1975, og siden har det vært flere eiere. Statoil overtok i 1984 før Borealis tok roret i I denne perioden ble senteret verdens-ledende på innovasjon på dette området. Når Ineos kjøpte opp fabrikkene tok de ansatte over og startet opp sitt eget selskap, Norner Innovation, i Norner er nå et uavhengig forskning- og plastteknologisk institutt med stor kompetanse på testing og verifisering av plastprodukter innen offshoreindustrien. Hjelp til det meste - Vi kan teste og verifisere eksisterende produkter i vårt avanserte laboratorium, vi kan utvikle nye produkter sammen med og for produsenter eller bistå med å finne årsaken til feil og brudd i materialer når noe blir ødelagt, sier markedssjef Ole Jan Myhre. En viktig oppgave er å evaluere materialer for å se om det er rett type til det kunden ønsker å bruke det til. I tillegg lager vi prototyper og tester og validerer nye materialer og produkter. Vi foretar også korrosjonstester og gir veiledning vedrørende vedlikehold, fortsetter Myhre. I anlegget har de flere forskjellige muligheter for produksjon av plast, som rotasjonsstøp og ekstrudering. De har også maskiner for UV og værtesting, testing på havdyp, ekstreme temperaturer og flere bøye-, slag- og utmattelsestester i tillegg til en avansert mikroskopi-lab. Alt som trengs for en komplett løsning. Her ser vi produksjonshallen hos Norner med forskjellige typer maskiner som produserer plast. Uavhengige Som en uavhengig tredjepart, påtar Norner seg oppdrag fra alle. Med sin kompetanse, erfaring og sertifisering kan de påta seg mange typer oppdrag. De tilbyr en uavhengig vurdering av kvalitet og holdbarhet også av andres produkter. - Holdbarhet og levetid er viktig, og vi tilbyr en rekke typer holdbarhetstester, sier Myhre. - Standardiserte tester som NOR- SOK og ISO-tester, men også skreddersydde tester gjør vi mye av. Vi kan være med i utviklingsfasen av produktet, testing i bruk, og verifiserer og tester egenskapene i produkter, både egne og andres. Her kan vi dokumentere hvilke feil som finnes, samt gi kunden en løsning på problemet. I vekst Markedet er i vekst for slike tjenester og markedssjef Ole Jan Myhre ser mulig - hetene. Direktør i Norner Innovation er Tine Rørvik. FOTO: TOM RIIS Vi øker antall kunder hele tiden så det er stort behov for vår kompetanse, og vi er en erfaren langsiktig partner for industrien. Det er stor interesse for det vi gjør, og vi har inngått mange prosjekter på kort tid, forteller han. Vi kan plast fra A til Å, vi kan forske på produksjon av plast og vi forstår bruken av den. Norner kan komme inn i alle ledd i prosessen, fra planlegging til testing og forbedring av tredjeparts produkter. Kompetansen er på plass innen alle felt mot offshore og andre industrier, vi er en trygg samarbeidspartner, avslutter Myhre. Kvalitet og løsningsorientert Norner er kvalifisert til å utføre NOR- SOK-tester, medlem av INTSOK, kvalifisert av Achilles og sertifisert til ISO Som Nordens mest omfangsrike plast - teknologiske institutt er det ingen som kan måle seg med utstyrsparken eller den industrielle kompetansen Norner har bygget seg opp. I anlegget i Bamble har de moderne utstyr til å produsere plast, et testsenter for materialer og analyser, og de utfører også kjemiske og polymertekniske analyser i tillegg til at de har et NORSOK M-501 testsenter. Men høy kompetanse på teknologi er ikke alt - Norner har også et stort internasjonalt nettverk i hele plastmarkedet. De har muligheter til å bruke alle polymerer og produsenter av pro - dukter. Norner vil finne den beste kombina sjonen av kompetanse og produsent. I mikroskoplaboratoriet kan en finne de miste feil og sprekker i produkter. UV og Weather-o-meter. FOTO: TOM RIIS Norner Innovations mikroskopi lab med deres ekspert Kristen Kjeldsen. FOTO: TOM RIIS

14 14 Aktuell Arendal Havn Nå fjerner vi alle avgifter edleden på sørlan som ikke er hjemlet i lov Arendal Havn ligger sentralt plassert midt i hovedleden på sørlandskysten. Anleggeternytt er nytt og moderne med 326 meter kai og m 2 kaiareal. KAIAVGIFT VAREAVGIFT ISAVGIFT PASSASJER- AVGIFT Arendal Havn tilbyr effektive, miljøvennlige og billige transport, lager og håndteringsløsninger. Arealer, tjenester ter og utstyr til markedets laveste priser. Meld ditt anløp eller få mer informasjon vedåkontakte oss på eller telefon Noen distanser: Gøteborg 117 nautiske miles Bremerhaven 318 nm Hamburg 350 nm Rotterdam 425 nm Amsterdam 406 nm Antwerpen 539 nm

15 Aktuell 15 Haugsland Elektro Mekanisk på Forus: Startet eget bilverksted De har allerede bygget opp et stort kundenettverk ved å tilby å komme til kunden for å reparere og klargjøre maskiner og biler. Nå utvider Haugsland Elektro Mekanisk tilbudet til kundene sine. De åpner snart dørene til et eget bilverksted. Av: Alf Magne Nystrøm - Vi ekspander helt klart, og målet vårt er å nå ut til enda flere nye kunder samtidig som vi ønsker å kunne tilby bedre service for eksiterende kunder, sier daglig leder Ola Bjørn Haugsland til Aktuell Industri. I nye lokaler i Maskin veien på Forus pågår det hektisk aktivitet. Mye har skjedd de siste månedene, og Haugsland har også store planer for fremtiden. - Vi flyttet fra Sola og hit til Forus med helt klare idéer og mål om å utvikle vår bedrift, sier Haugsland. Og prosessen fra en idé dukker opp til vi setter den ut i livet er ikke alltid like lang, ler han og ser bort på kollega Kjartan Olsgård. Han er ikke på noen måte uenig. - Vi har det morsomt og vi liker at det skjer ting. At det koker rundt oss, sier Kjartan Olsgård, som styrer butikken og dele - lageret. - Vårt nye bilverksted er garantert ikke det siste som blir lansert fra Haugsland Elektro Mekanisk sin side. Vi har mange planer fremover, bekrefter Haugsland. Bilverkstedet er et samarbeid med den store verkstedkjeden MEK. Oppstarten Haugsland Elektro Mekanisk begynte som et énmannsforetak i 2006 da Ola Bjørn Haugsland startet for seg selv. For ret nings - idéen var enkel og effektiv: Bedriften skulle hovedsaklig drive med feilsøking og montering av elektrisk utstyr på anleggsmaskiner og lastebiler. Året etter ansatte Haugsland en ny medarbeider. Året etter enda en, og i dag er 7 mann ansatt ute på Forus. Inkludert siste mann som skal drive bilverkstedet. I de fire årene som har gått siden opp - starten har Haugsland Elektro Maskin knyttet til seg et stort antall leverandører som de bruker til service og vedlikehold. Verkstedet ut til kunden Selv om de nå skal starte bilverksted på Forus, er fortsatt Haugsland Elektro Mekanisk først og fremst ute hos kundene. Aktuell Industri besøker det rullende verkstedet til Sveinung Vigane ute hos Risa på Nærbø. Han er ute-mekaniker og har en stor lastebil full av utstyr. Ingen tekniske problemstillinger er uløselige. - Det er ikke mye jeg ikke kan gjøre ute Fire av team Haugsland Elektro Mekanisk samlet foran bilene. F. v. Stig Bakke, Ola Bjørn Haugsland, Kjartan Olsgård og Bjørn Olav Bøe. hos kunden, sier Sveinung Vigane og viser oss bak i bilen. Som et verksted i miniatyr finner du verktøybenk, sveiseutstyr, kabeltromler for svakstrømanlegg 12 og 24 volt. Like viktig er alt det utstyret som vi ikke ser, men som Vigane vet er der. - Vi er ikke bare ute og reparerer, forklarer Vigane. - Like viktig er vedlikeholdet vi utfører, og ikke minst klargjøring og installering. Mange kunder har behov for spesial løsninger til sine maskiner og biler. Særlig når det gjelder lys og hydraulikk, sier Vigane. - Det er veldig variert arbeid vi utfører. Det er derfor vi har verkstedet med oss ut. Fakta Noe av det Haugsland Elektro Mekanisk og Sveinung Vigane driver med og har utstyr til: Moderne utstyr for test, rep og service av Aircondition. God kompetanse på elektrisk Renovering av elektrisk anlegg 6/12/24 Volt Nymontering Service og vedlikehold Salg og montering, Start/Dynamo Filtersystemer Ryggekamerasystem Eberspächer varmere for lastebil, personbil og anleggsmaskiner Lys utstyr Oppbygging av nye personbiler/lastebiler/anleggsmaskiner Xenon belysning LED belysning Blitzere Styresystem, PLS / CAN Bus Encon / Indexator og Steelwrist Rototilter Vektsystemer fra Landgraff & Flintab Vekter AS Høyde og svingbegrensing på kraner og gravemaskiner VERKSTEDET UTE HOS KUNDEN. Ute-mekaniker Sveinung Vigane hos Haugsland Elektro Mekanisk er hos en kunde på Nærbø.

16 16 Aktuell Ser lyst på fremtiden BKK Nett forventer hardere konkurranse om oppdragene, men ser likevel lyst på fremtiden. -Vi har mer enn 100 års erfaring bak oss og skal fortsatt være konkurransedyktige på prosjekterings- og entreprenørtjenester. Det sier Kjell Breisnes og Jon Oddvar Fadnes i BKK Nett. Breisnes er salgssjef mens Fadnes er divisjonssjef i kraftgiganten, som er Norges nest største distributør av elektrisk energi. SATSER HARDT Flertallet av kollegene deres arbeider med å bygge og vedlikeholde distribusjonsnettet for strøm på store deler av Vestlandet. Men nå ønsker altså BKK Nett å satse enda hardere på prosjekterings- og entreprenørtjenester. Kundegruppen er hovedsaklig store industri- og næringskunder. Breisnes og Fadnes gir seg ikke med dem. De vil også ta markedsandeler i resten av Norge. Med cirka 300 dyktige og skolerte ingeniører og montører skorter det verken på kompetanse eller gjennomføringsevne. Kundeporteføljen er lang. BKK Nett har utført oppdrag blant annet i Oslo, Ålesund, Aura og Aukra. Men det er likevel i nærområdet de har flest kunder, som blant andre Statoils raffineri på Mongstad, Frank Mohn og CCB for å nevne noen. Men selskapets ansatte har også vært verden rundt og løst oppgaver for firma i andre nasjoner, som Grønland, Russland og USA. SERTIFISERTE -Mange bedrifter har høyspentanlegg. For de som ikke har kompetansen selv, kan vi tilby sakkyndige driftsledere, noe som er krav til bedrifter med slike anlegg, sier Fadnes. Både Breisnes og Fadnes understreker kompetansen og utstyret de kan tilby firma som skal bygge eller vedlikeholde høyspentanlegg opp til 145 kv. De deltar i Kjøpekraft Vest, et innkjøpssamarbeid som gjør dem konkurransedyktige både på pris, materiell og utstyr. -Våre ingeniører og sertifiserte spesialutdannete montører kan bistå med rådgivning, prosjektering og planlegging, prosjektledelse eller oppføring av komplette anlegg, for å nevne noe. Vi kan gjøre hele jobben eller deler av den, sier Fadnes. UTENDØRS BELYSNING I Bergensområdet har BKK Nett ansvaret for drift, vedlikehold og beredskap for mer enn offentlige og private veilys. -Vi Jon Oddvar Fadnes (tv:) og Kjell Breisnes mener kunnskapen til medarbeiderne i BKK Nett er selskapets største konkurransefortrinn. FOTO: PER LINDBERG

17 Aktuell 17 leverte blant annet belysningen som står på Festplassen i Bergen sentrum, sier Fadnes. Dersom en kunde skal bygge eller oppgradere et utendørs lysanlegg, er BKK Nett en naturlig partner å henvende seg til. -I tillegg til parker og byrom, arbeider vi med veier og tunneler, sykkel- og gangstier, samt belysningen til idrettsanlegg, forteller Breisnes. På dette feltet tilbyr firmaet tjenester innenfor rådgiving, prosjektering og planlegging, energieffektiv belysning, samt utarbeidelse av belysningsplaner. -Også her kan vi gjøre alt eller deler av oppdraget, sier Fadnes. FIBER Fiber er kommet for å bli. Det vet BKK Nett, for de var med fra starten av, som en stor leverandør av fiber på Vestlandet. Her er det flere konkurrenter, men få har den samme erfaringen som BKK Nett. -Vi er en stor og profesjonell aktør på dette markedet. Vi kan prosjektere og montere fiberoptisk kabel, sier Breisnes. Han fremhever at selskapet har både faglige ressurser og kapasitet til å løse de utfordringene som oppstår. Også på fibersiden tilbyr selskapet et bredt spekter av tjenester, enten det handler om prosjektering og planlegging, kabel- og linjestrekk, blåsing av fiberkabel i rør eller grøft, i tillegg til montering. I tillegg kan firmaet sørge for at driften kommer i gang, samt skjøting av fiberkabler og testing. KUNNSKAP I BUNN Kunnskap og erfaring betyr alt. De to fremhver nettopp dette som sitt største konkuransefortrinn. Samtlige kolleger som opererer i felten har de nødvendige godkjenninger og selskapet driver aktiv opplæring av de ansatte. I dag har de en rekke lærlinger som utdanner seg innenfor energifaget. Dessuten gjennomgår 15 BKK-ansatte studiet fra montør til ingeniør i samarbeid med Bergen Ingeniørhøyskole. -Hver fjerde uke går de på skole. De tre andre arbeider de hos oss mens de studerer hjemme før eller etter arbeid. Dette er et knalltøft opplegg, men medarbeiderne våre er motiverte, forteller Fadnes. For noen år siden var markedet tømt for kompetente elektroingeniører. -Vi valgte derfor å vende oss til vår egen organisasjon og sørget for at våre egne kunne videreutdanne seg. Satsingen er en suksess, og disse medarbeiderne, sammen med de øvrige i BKK, bidrar til å gjøre oss enda mer konkurransedyktige, enten jobben er stor eller liten, sier Jon Oddvar Fadnes. Postboks 441, sentrum Oslo Tel.: Faks: E-post: Dokumentasjon av byggevarer iht. Teknisk forskrift 97 kap. 5 Akkreditert produkt- og kvalitetssystemsertifisering Vårt kjerneområde er godkjenning og sertifisering av: Ferdigbetong - betongvarer og betongelementer Vi administrerer i alt 15 ulike godkjenningsog sertifiseringsordninger innen områdene: Fabrikkfremstilte betong- og lettbetongprodukter Armeringsstål, betongtilslag og sement Tetningsmateriell av gummi til betongavløpssystemer Kumlokk og rammer av støpejern Teglstein, puss- og murmørtel Prøvingslaboratorier og byggeplasslaboratorier Besøk oss på vår hjemmeside hvor du blant annet vil finne en ajourført database over alle godkjente og sertifiserte virksomheter. Omkring 500 foretak er i dag tilsluttet våre ulike ordninger. Vi engasjerer oss nasjonalt og internasjonalt RISAVIKA HAVN STAVANGER HAVNEDRIFT Din leverandør av næringsbygg Tlf

18 18 Aktuell Kvinnherad kommune har gjennom overordna planar tilrettelagt for industri og næringsutvikling i dei fleste bygder i kommunen. Deler av areala er i privat eige, og for fleire av desse føreligg det heller ikkje reguleringsplan. Kvinnherad kommune eig sjølve ein del av areala, og har i dag ledige tomter i følgjande område: Årsnes: 15 da planert. Børneset: 15da. Husnes industriområde: 16da Landamarka: 20da Interesserte kan ta kontakt med Kvinnherad kommune, Jarle Fossheim, tlf Næringsareal Lyhammar, Ølve Industriareal i tilknytning til Umoe Schat Harding. Arealbruken er avklara i kommuneplan frå Arealet må utvidast i samband med ny kommunedelplan som er under utarbeiding. Veravågen, Hatlestrand Industriareal mellom sjøen og riksvegen på nordsida av Veravågen. Arealbruken er avklara i kommuneplan frå Privat eige. Arealet må justerast i samband med ny kommunedelplan som er under utarbeiding. Evjepollen, Varaldsøy Industriareal sør for ferjekaien. Arealbruken er avklara i kommuneplan frå Privat eige. Arealet må justerast i samband med ny kommunedelplan som er under utarbeiding. Nerhus, Austrepollen Areal på nordsida av utløpet til Austrepollselva. Næringsareal (N-03) i kommunedelplanen for Maurangerområdet. 18 da. Privat eige. Tilrettelagt med vatn og avløp (tidlegare nytta til brakkerigg i samband med bygging av Folgefonntunnelen). Sundal Areal vest for skulen. Næringsareal (N-02) i kommunedelplanen for Mauranger-området. 10 da. Privat eige. Årsnes Totalt 50 da på nordsida av planlagt ferjekai er regulert til næringsføremål. Ca 19 da er planert. Kommunal eige. Løfall Areal på sørsida av ferjekaien. Næringsareal (N-01) i kommunedelplan for Rosendalområdet. Ca 4 da. Privat eige. Arealet må sjåast i samanheng med omdisponering av ferjekaien etter flytting av denne til Årsnes. Ullvarefabrikken, Rosendal Areal nord for Ullvarefabrikken. Næringsareal (N-03) i kommunedelplan for Rosendal-området. Ca 9 da. Privat eige. Sidan Ullvarefabrikken er godkjent omdisponert til bustadføremål, må utnytting av N-03 ta omsyn til dette. Skålafjæro Rosendal sentrum. Ny reguleringsplan godkjent. Privat eige. Sandviklia, Dimmelsvik Areal på oppsida av riksvegen. Næringsareal (N-06) i kommunedelplan for Rosendal-området. Ca 60 da. Privat eige. Arbeid med reguleringsplan for masseuttak og næringsområde er i gang. Aktuelt å tilretteleggja næringsområdet i eit samarbeid mellom kommunen og private. Børnes, Uskedalen Vist som næringsareal i kommunedelplan for Rosendal-området. Kommunal eige. Godkjent reguleringsplan. Husnes industriområde Areal mellom Søral og riksvegen. Arealbruk avklara i kommunedelplan for Husnes-området (N-01). Vel 200 da. Privat eige. Husnes industriområde Kommunen festar industriareal av Søral. 16 da ledig areal. Husnes Næringspark Regulert næringsområde knytt til Husnes sentrum. Ni større tomter er tildelte. Vidare utviding på kommunalt område skal vurderast nærare i pågåande reg. arbeid. Hillestad, Høylandsbygd Godkjent reguleringsplan for hotelltomta. Privat eige. Ca 14 da. Bogsnes, Husnes Regulert næringsområde. Forslag om omregulering til bustad- og næringsområde. Dette skal vurderast nærare i stadanalyse for Husnes-området. Landamarka, Halsnøy Godkjent reguleringsplan. Kommunal eige. Opsangervågen, Sunde Aktuelt å utvida eksisterande næringsområde oppover mot vegen. Reguleringsplan under utarbeiding. Privat eige. Ranavik, Halsnøy Areal mellom riksvegen og sjøen sør for ferjekaien. Avklara i kommunedelplanen frå 1992 og ligg inne i forslaget til ny kommunedelplan (N-17). Privat eige. Ca 8 da. Sydnes, Halsnøy Areal sør for ferjekaien. Avklara i kommunedelplanen frå 1992 og ligg inne i forslaget til ny kommunedelplan. HUSNES INDUSTRITOMTESELSKAP AS Husnes industritomteselskap as har no godkjent reguleringsplan for ca 200 da industriområde. Dette ligg i heilhet innan for Sør Norge aluminium as sin eigedom. Innan kort tid vil arbeidet med infrastruktur og opparbeiding av tomter ta til. Nærare informasjon finn ein på hitomt.no

19 Aktuell 19 Bravida: Nasjonal gigant med lokal forankring For ett år siden tok Bravida steget helt ut og beviste at de satser på elektro. De kjøpte opp Siemens Installasjon A/S i Norge. For å fremstå som en bedre og større enhet flyttet også Bravida Sandnes/ Stavanger inn i et nytt bygg på Forus. Bravida er i dag landets største leverandør av elektro tjenester. Av: Alf Magne Nystrøm Avdelingssjef i Bravida Ingvald Grindheim er en av de 1300 som kommer fra Siemens Installasjon og som ser helt klart at sammenslåingen har båret frukter. - Oppkjøpet av Siemens Installasjon var en del av en godt planlagt vekststrategi. Bravida har gjennom sammenslåingen med Siemens Installasjon tatt en ledende posisjon i markedet. Målet vårt er å være nummer 1 på elektro på alle steder vi har avdelinger. Og her i Stavanger og Sandnes regionen er vi allerede blant de største på elektro, sier Grindheim til Aktuell Industri. Fakta - Bravida Bravida er Norges og Skandinavias ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester med ca medarbeidere før oppkjøpet, i Norge, Sverige og Danmark. I Norge er Bravida, etter oppkjøpet av Simens Installasjon, det største elektroselskapet og blant de ledende på rør og ventilasjon. Bravida Norge vil etter oppkjøpet ha avdelinger på 30 steder og rundt ansatte. Selskapet er totaltilbyder innen elektro, rør og ventilasjon. På disse teknikkområdene leverer selskapet både spesialisttjenester og helhetsløsninger, fra design og prosjektering til installasjon, drift og vedlikehold. Bravida samarbeider også med GK og Hellevik her i Sandnes og Stavanger når man går inn og gir anbud på totalløsninger også utover elektro. Bravida er en naturlig partner, enten det gjelder omfattende entrepriser eller mindre serviceoppdrag. Selskapet tar et totalansvar for alle installasjoner, både i nybygg og ved rehabilitering av bygårder, kontorer, industri eller anlegg. Samtidig tilbys vedlikehold og justeringer av eksisterende installasjoner. Bravida, leverte et driftsresultat på 48 millioner for den norske virksomheten, av en omsetning på 982 millioner kroner i første halvår Sevicesjef Geir Ove Egge og Avdelingssjef Ingvald Grindheim viser stolt frem bilder malt av de ansatte på teambuilding tur. Her ser vi Bravida som har blitt til ett skinnende høyhus i Svak og sterk sammen Bravida navnet har eksistert i 10 år. Og de fleste forbandt dette navnet med ren teleinstallasjon for inntil få år siden. Noen kanskje til og med ennå - Det er nok helt korrekt, sier Servicesjef i Bravida Geir Ove Egge. Han er gammel Televerk mann og kan historien. - Når Bravida ble dannet var det et rent installasjonsfirma fra tidligere Telenor Installasjon. Det ble godt markedsført og det er egentlig ikke rart at det henger igjen hos noen. Nå derimot, sier Egge, skulle det ikke herske noen tvil at vi er en totalleverandør innen elektro. Antall henvendelser og oppdrag tyder i hvert fall på det. -Vi markedsfører Bravida med følgende pakke i dag: Den totale elektro pakken Belysning Energiforsyning og oppvarming Sentral driftskontroll Brannvarsling og nødlysanlegg Lynvernanlegg Alarm-og sikkerhetssystemer Tele og data Service, drift og vedlikehold Elektrikere og telemontører under samme paraply er kanskje en utfordring? Ingvald Grindheim smiler. -Enhver sammenslåing er en utfordring, påpeker han. Ikke minst kulturelt. Men faktisk har vår organisasjon vokst på sammenslåingen og vi har i dag et meget bra montørmiljø. På tvers av kompetansen. Derfor får vi også et godt sluttprodukt, sier Grindheim. Samfunnsansvar Bravida blir ofte nevnt i forhold til store prosjekt. Vi har mange og store prosjekt som går hele tiden, sier Ingvald Grindheim. Akkurat nå kan jeg nevne Sjøhagen 6, Kanalgaten 8 og ikke minst Avinors enorme parkeringshus ute på Sola. Men vi har også store og viktige samfunnsmessige oppdrag som for eksempel på SUS og hele flyplassen. Det forteller oss at vi nyter stor tillit hos aktører som utfører livsviktige og samfunnsmessige funksjoner hos befolkningen i Rogaland. Hva med rekruttering til yrket og den stadig økende oppdragsmengden? -Bravida satser stort på rekruttering, sier Grindheim. Av en montørstyrke på 80 hoder har vi pr. i dag 23 lærlinger. Og hvert år henter vi inn 6 nye lærlinger. Det som også er gledelig for oss i Bravida er antall jenter vi har hentet inn til faget. Rundt 10% av montørene i dag er jenter. Og det er vi veldig godt fornøyd med sier Ingvald Grindheim. Bravida er en seriøs elektro leverandør innen viktige samfunnsoppgaver. I Stavanger har Bravida ansvaret både flyplassen og universitets sykehuset.

20 20 Aktuell Hvilken ekspertise trenger du? mitt mål er at vårt samarbeid skal øke din lønnsomhet Tine Rørvik, Direktør Norner Innovation AS KOMPETANSE Plastteknologi Teststandarder Materialenes egenskaper Industriens krav og behov Nettverk og partnere INNOVASJON Produktutvikling Prosjektledelse Forskningsprosjekter Internasjonalt nettverk Avanserte laboratorier FASILITETER Produkttesting Autoklav reaktorer KVALITET Skadeanalyser Teknisk revisjon Kvalitetskontroll Les mer på SBV-Consult - nå en del av Rambøll Norge! - Vi kan nå betjene våre kunder på Vestlandet gjennom lokale Rambøll-avdelinger Holder du på med arbeider som skaper vibrasjoner? SBV-Consult er en av Norges største aktører på utleie av vibrasjonsmålere og er en markedsleder innenfor sine fagfelt og kan tilby følgende tjenester: Bygningsbesiktigelse Støymåling Vibrasjonsmåling Geotekniske målinger Skadevurdering Sprengningsteknisk rådgivning SBV-Consult a.s Holder kontrollen Hvamstubben 14, 2013 Skjetten Tlf Fax E-post: Web:

Hjelp24 HMS. Livsstil og helse

Hjelp24 HMS. Livsstil og helse Hjelp24 HMS Livsstil og helse Dagens hektiske arbeidsliv krever ansatte med god helse og høy arbeidskapasitet. Usunn livsstil med inaktivitet, mangelfullt kosthold og stress forårsaker livsstilssykdommer

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Ingen oppdrag er for store eller for små

Ingen oppdrag er for store eller for små Ingen oppdrag er for store eller for små En allsidig entreprenør Aas & Nordal Entreprenørforretning AS (AaN) ble etablert i 1957, og jobber med vedlikehold og nybygg av alt fra videregående skoler til

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Et knutepunkt midt i Norge

Et knutepunkt midt i Norge KF Et knutepunkt midt i Norge Et knutepunkt midt i Norge Mosjøen ligger ikke bare midt på Helgeland byen ligger også midt i Norge. Foruten å være et tradisjonsrikt handelssenter på Helgeland, er Mosjøen

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

Din samarbeidspartner innen mekanisk vedlikehold.

Din samarbeidspartner innen mekanisk vedlikehold. Din samarbeidspartner innen mekanisk vedlikehold. Halaas og Mohn AS er et mekanisk verksted som ble etablert i 1992, av Frank Mohn Services AS Halaas Holding AS. Selskapet tilbyr i dag et bredt tjenestespekter

Detaljer

Teamarbeid og teambuilding

Teamarbeid og teambuilding Teamarbeid og teambuilding Team Bygg vi har bygd meir enn tusen bustader TEAM BYGG har gjennom meir enn 25 år utvikla seg til å bli ein viktig aktør i bustadmarknaden i Sør-Rogaland. Vi har til ei kvar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766 LedLux AS. Finansiering Rådmannen si tilråding: Ledlux AS får eit utviklings- og etableringstilskot stort kr 300.000. Tilskotet

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Ungt firma med lang erfaring

Ungt firma med lang erfaring Ungt firma med lang erfaring Spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging FiberOptic AS er et selskap med spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging. Vi er totalleverandør på fysiske fiberoptiske kabelinstallasjoner.

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

I dag fi nnes det dessverre ikke en kur eller en metode som vi kan gi til alle overvektige og som vil medføre vektreduksjon hos alle.

I dag fi nnes det dessverre ikke en kur eller en metode som vi kan gi til alle overvektige og som vil medføre vektreduksjon hos alle. Livsstilsklinikk Vektreduksjon og omlegging av livsstil er vanskelig! I dag fi nnes det dessverre ikke en kur eller en metode som vi kan gi til alle overvektige og som vil medføre vektreduksjon hos alle.

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! 2 O. TORJUSSEN & SØNNER AS Nybygg Rehabilitering

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

Hvordan få regelverk til å fungere i praksis

Hvordan få regelverk til å fungere i praksis Hvordan få regelverk til å fungere i praksis Sikkerhetsdagene 13 14 oktober 2008 Roald Eliassen HMS-sjef GASNOR Gasnor AS etablert 20.12.1989 Gasnor AS har 50 ansatte med kontorer på Karmøy, i Bergen,

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no

V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no Hylland AS har siden oppstarten i 1998 vært en pålitelig og profesjonell tjenesteleverandør med lojale kunder. Vi har lang og konkret erfaring

Detaljer

Løsninger du kan stole på

Løsninger du kan stole på Løsninger du kan stole på KB Stålindustri Vi ønsker å være din partner innen stål- og metallarbeid, industrirørlegging og teknisk isolering Vi leverer totalløsninger med dokumentert kvalitet Til bygg-

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no LINTO AS en erfaren leverandør av stålbygg LINTO AS har i over 20 år vært en av Norges ledende leverandører av stålbygg. Våre leveranser strekker seg fra Lindesnes

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Forebyggende fysisk gruppeaktivitet

Forebyggende fysisk gruppeaktivitet Forebyggende fysisk gruppeaktivitet HVA ER QUICK CARE? Quick Care er en privat konsulentvirksomhet, som har spesialisert seg i arbeidsmarkedsrettet avklaring og oppkvalifisering av sykemeldte og dem som

Detaljer

Vi skaper OVERSKUDD! Partnerskap for helse Kostholds- og livstilsendring med Grete Roede AS

Vi skaper OVERSKUDD! Partnerskap for helse Kostholds- og livstilsendring med Grete Roede AS Vi skaper OVERSKUDD! Partnerskap for helse Kostholds- og livstilsendring med Grete Roede AS Hva ønsker du for din bedrift? Medarbeidere som har mer overskudd? Medarbeidere med bedre helse? Bedre arbeidsmiljø?

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse En sikker forbindelse ZENITH ELEKTRO AS Kvalitet og service gjennom 50 år Zenith Elektro AS bygger på 50 års erfaring i bransjen, og er tuftet på fagkompetanse, kvalitet og en målsetting om fornøyde kunder.

Detaljer

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner AIL SERVICE Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner en tryggere hverdag med ail service I over 65 år har Alf I Larsen AS vært en trygg og pålitelig leverandør av blant annet kulelager,

Detaljer

Et sett av spesielt utvalgte blodprøver med tanke på mannens totale helse, inkl. testosteron

Et sett av spesielt utvalgte blodprøver med tanke på mannens totale helse, inkl. testosteron Mannehelsekontroll Menn tar generelt mindre ansvar for egen helse, og vi tilbyr mannehelse-kontroll som en forebyggende helsekontroll - tilsvarende EU-kontrollene for biler. Hva består mannehelsekontroll

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS Vil du konkurrere i høyden må du ta i bruk det beste verktøyet Jo raskere stillaset blir montert, dess før kommer folkene dine i jobb Anbud betyr pressede marginer.

Detaljer

Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no

Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no Fremtidsrettet næringspark, - rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark ligger sentralt like nord for Bergen i Lindås Kommune ved E-39 og Osterfjorden.

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no

Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no Fremtidsrettet næringspark, - rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark ligger sentralt like nord for Bergen i Lindås Kommune ved E-39 og Osterfjorden.

Detaljer

Utvidet helsekontroll

Utvidet helsekontroll Utvidet helsekontroll Utvidet helsekontroll er utviklet i M3 Helse på basis av vår tverrfaglige kompetanse og mange års erfaring fra systematiske helsekontroller. Dette er en meget omfattende helsjekk

Detaljer

HMS OG VERDISKAPNING Kompetanse og Mangfold. Monica Rydland Anundsen Leder Forretningsstøtte Produktutvikling og Underwriting Industri Norge

HMS OG VERDISKAPNING Kompetanse og Mangfold. Monica Rydland Anundsen Leder Forretningsstøtte Produktutvikling og Underwriting Industri Norge HMS OG VERDISKAPNING Kompetanse og Mangfold Monica Rydland Anundsen Leder Forretningsstøtte Produktutvikling og Underwriting Industri Norge Hva er mitt budskap - Mitt ståsted Hvordan skapes verdier Hvilket

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

FYSAK - en nødvendig mulighet

FYSAK - en nødvendig mulighet FYSAK - en nødvendig mulighet Tverrfaglig revmakonferanse Bodø 1. og 2.desember 2011 Jakob Joh. Djupvik rådgiver Tidligere FoU-sjef VHSS Helse Helse er å ha overskudd til hverdagens krav (PF Hjort 2000)

Detaljer

Solid grunnlag for trygge løft

Solid grunnlag for trygge løft Solid grunnlag for trygge løft Mot nye høyder Solid grunnlag for Kranringen er et selskap med røtter helt tilbake til 1924. I løpet av et snaut århundre i bransjen har virksomheten blitt stadig større

Detaljer

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010 Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Etablert i 1998 Eies av Eivind Tvedt, Rune Hansen, Paul Hovda og Energi og Miljøkapital AS Omsetning 2009 ca. 50 mill. NOK Ordrereserve

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Fagsamling Haugesund, 14.03.2012 Kolbjørn Taklo- distriktsleiar LHMS vi gir trygghet og overskudd- Dyrevern Arealvern Kulturvern

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Norges ledende produsent av tekniske gummiprodukter for offshore- og landbasert industri

Norges ledende produsent av tekniske gummiprodukter for offshore- og landbasert industri Norges ledende produsent av tekniske gummiprodukter for offshore- og landbasert industri INNOVATION DESIGN TESTING PRODUCTION - SINCE 1924 Spesialdesign i gummi Over 80 års erfaring Stavanger Gummi-industri

Detaljer

Fem råd til deg som vil bli personlig trener.

Fem råd til deg som vil bli personlig trener. Fem råd til deg som vil bli personlig trener. 1 Så bra at du vil bli PT- du trengs! Etterspørselen etter personlige trenere har økt eksplosivt de siste ti årene og markedet for personlig trening vokser

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Byggmester Mads-Holm AS

Byggmester Mads-Holm AS www.mads-holm.no Byggmester Mads-Holm AS Byggmester Mads-Holm AS ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli en solid totalleverandør av byggetjenester. Til tross for bedriftens forholdsvise unge

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Slik blir en ultramoderne lastebil produsert

Slik blir en ultramoderne lastebil produsert Pressemelding Slik blir en ultramoderne lastebil produsert Denne våren ruller de første serieproduserte nye Volvo FH-lastebilene ut av fabrikkene for levering til kunder over hele Europa. Men hvordan bygges

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon SERTIFISERINGER & STANDARDER Bedriften har egen IWE samt egen prosjektkoordinator/ IWS, og et bredt utvalg av sveiseprosedyrer som er godkjent av DNV-GL. Vi har jevnlig leveranser i henhold til DNV 2.7-1

Detaljer

Tilrettelegging for entrepenøransatte. Stavanger 08.03.13 ved Asgeir Askeland Bedriftslege

Tilrettelegging for entrepenøransatte. Stavanger 08.03.13 ved Asgeir Askeland Bedriftslege Tilrettelegging for entrepenøransatte Stavanger 08.03.13 ved Asgeir Askeland Bedriftslege Kokstad Bedriftshelsetjeneste AS Etablert i 1985 ISO 9001:2000 sertifisert 2005 ISO 9001:2008 sertifisert 2011

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Mail: post@4safety.no Web: www.4safety.no

Mail: post@4safety.no Web: www.4safety.no Adress: Garpeskjærvegen 1, N 5221 Haugesund, Norway Phone: +47 52 71 44 44 4Safety AS Arcos as ASK Safety AS Bodin videregående skole og maritime fagskole, Sikkerhetssenteret Mail: post@4safety.no Web:

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK. Utarbeidet av ETY

KVALITETSHÅNDBOK. Utarbeidet av ETY KVALITETSHÅNOK 1/8 0709.1 Infrastruktur i Bilfinger Industrier Beskrivelse Introduksjon Bilfinger Industrier er etablert med hovedkontor på Forus i Stavanger. Ved hovedkontor har vi blant annet lokalisert

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Nytt komplett Trucksenter. på Torgård i Trondheim

Nytt komplett Trucksenter. på Torgård i Trondheim Nytt komplett Trucksenter på Torgård i Trondheim Stener Sørensen stener@trondelagtrucksenter.no Mobil: 92 09 22 55 Tore Hansen tore@trondelagtrucksenter.no Mobil: 40 40 30 54 Krister Stav krister@trondelagtrucksenter.no

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Innhold Om oss side 3 Beliggenhet side 4 Kommunikasjon side 6 Miljø og energi side 7 Fasiliteter side 8 Nordre Fokserød 14 Om oss We cannot build

Detaljer

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand AF Gruppen 4. kvartal 2010 15. februar 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Rekordresultat og god vekst i 2010 Resultat før skatt 4. kvartal: MNOK 118 (107) 2010: MNOK 372 (366) Høy avkastning på investert

Detaljer

Internasjonal suksess fra Kilsund

Internasjonal suksess fra Kilsund Arendals Tidende magasin HELG Uke 1-2016 - Nr. 1-10. årgang Internasjonal suksess fra Kilsund SIDE 16-23 NYTTÅRSFORSETTER: Pris: 20 kr Pris: kr. 20 De beste tipsene for å komme i gang SIDE 4-11 16 Arendals

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

Konsekvenser ved langvarig straumutfall

Konsekvenser ved langvarig straumutfall VA-dagane på Vestlandet 2015 Konsekvenser ved langvarig straumutfall Konsekvenser ved strømutfall for pumpestasjoner, vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg. Sett i sammenheng med orkanen Nina Lindås

Detaljer

Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen.

Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen. Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen. 1 Norske hardhauser siden 1970 Året er 1970, stedet er Klepp og tanken er krystallklar: Vi skal lage produkter som

Detaljer

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER FULL FUNKSJON PÅ UNDER 30 MINUTTER Med Ramirent RamiFlex TM kan du etablere personalrom med omkledningsrom, dusj og spiseplass på mindre enn 30 minutter.

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Netcan Utvikling. Forretningsplan

Netcan Utvikling. Forretningsplan Netcan Utvikling Forretningsplan Netcan Utvikling 2 Innhald INNHALD... 2 SAMANDRAG... 3 PRODUKTKONSEPT... 4 PROBLEMBESKRIVELSE... 4 STATUS PÅ TEKNOLOGI... 4 PLANLAGT UTVIKLINGSLØP... 4 INNOVASJONSHØGDE

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

fra kjeller til loft Konstruksjonspakker tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger

fra kjeller til loft Konstruksjonspakker tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no porten til europa s s LARVIK Med sentral beliggenhet nær E 1 og åpent farvann, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og landtrafikk.

Detaljer

Kunnskap Løsninger Tillit

Kunnskap Løsninger Tillit Kunnskap Løsninger Tillit Armatec tilbyr produkter og tekniske løsninger til offshore- og prosessindustrien. Fundamentet for vår bedrift er kunnskap, løsninger og tillit Reidar Nesje, Administrerende Direktør

Detaljer