Retriever 6250 SR 1800

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retriever 6250 SR 1800"

Transkript

1 Retriever 6250 SR 1800 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS (propane), (gas), (diesel) Nilfisk MODELS (propane), (gas), (dual fuel OBSOLETE), (diesel) A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 1/03 Form Number

2 A-2 / DANSK Page Introduktion... A-3 Reservedele og service... A-3 Mærkeplade... A-3 Udpakning af maskinen... A-3 Sikkerhedsvejledning... A-4 Generelle oplysninger... A-5 Lær maskinen at kende... A-6-10 Klargøring af maskinen Checkliste før anvendelsen... A-11 Brændstof... A-11 Anvendelse Sådan startes benzinmotoren... A-12 Sådan startes gasmotoren... A-12 Sådan startes benzin/gas motoren... A-12 Sådan startes dieselmotoren... A-12 Fejning... A-13 Sådan tømmes beholderen... A-13 Efter anvendelsen Efter anvendelsen... A-14 Sådan afbrydes benzinmotoren... A-14 Sådan afbrydes gasmotoren... A-14 Sådan afbrydes benzin/gas motoren... A-14 Sådan afbrydes dieselmotoren... A-14 Vedligeholdelse Efter hver 15 timers anvendelse... A-15 Efter hver 30 timers anvendelse... A-15 Efter hver 150 timers anvendelse... A-15 Efter hver 300 timers anvendelse... A-15 Efter hver 1000 timers anvendelse... A-15 Vedligeholdelse af sidekost... A-16 Vedligeholdelse af hovedkost... A Beholderens støvkontrolfilter... A-17 Justering af parkeringsbremsens arm... A-18 Motorolie... A-18 Motorens luftfilter... A-18 Placering af effektafbryder... A-18 Fejlsøgning... A-19 Tekniske specifikationer... A-19 A-2 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

3 DANSK / A-3 INTRODUKTION Denne manual vil hjælpe Dem til at få det bedste ud af Deres Nilfisk-Advance Retriever 6250 / SR Læs den grundigt, før De anvender maskinen. Bemærk: Fremhævede tal i parentes angiver en genstand, der er vist på siderne A RESERVEDELE OG SERVICE Nødvendige reparationer skal udføres af Nilfisk-Advance servicepersonale ved hjælp af originale Nilfisk-Advance reservedele og tilbehør. Kontakt Nilfisk-Advance for reservedele eller service. Opgiv venligst model og serienummer, når De omtaler Deres maskine. MÆRKEPLADE Maskinens model og serienummer fremgår af mærkepladen på maskinens højre side. Disse oplysninger er nødvendige, når De bestiller reservedele til maskinen. Brug pladsen nedenfor til at notere maskinens model og serienummer til senere brug. MODEL SERIENUMMER UDPAKNING AF MASKINEN Når maskinen leveres, skal De efterse forsendelseskassen og maskinen grundigt for tegn på beskadigelse. Hvis der er tegn på beskadigelse, skal De gemme forsendelseskassen, så den kan blive undersøgt af det vognmandsfirma, der leverede den. Kontakt øjeblikkelig vognmandsfirmaet for at indgive krav vedrørende transportskade. 1 Efter at kassen er taget af, fjernes træblokkene ved hjulene. 2 Kontroller motoroliestanden og tilsæt eventuelt olie. 3 Kontroller kølervæskestanden og tilsæt eventuelt kølervæske. 4 Kontroller hydraulikoliestanden og tilsæt eventuelt olie. 5 Læs vejledningen i afsnittet Klargøring af maskinen i denne manual og fyld derefter brændstoftanken. 6 Anbring en rampe ved pallens forreste del. 7 Læs vejledningen i afsnittene Betjeningsgreb og Anvendelse af maskinen i denne manual og start motoren. Kør langsomt maskinen ned af pallen og ned på gulvet. Hold foden let på bremsepedalen, indtil maskinen er kommet ned fra pallen. FORSIGTIG! Vær yderst FORSIGTIG, når denne fejemaskine anvendes. Læs alle vejledninger vedrørende maskinens brug grundigt, før fejemaskinen anvendes. Hvis De har spørgsmål, bedes De kontakte den tilsynsførende eller den lokale Nilfisk-Advance forhandler. Hvis maskinen ikke virker korrekt, må De ikke forsøge at afhjælpe problemet, med mindre Deres overordnede giver ordre til det. Få en udlært mekaniker eller en autoriseret Nilfisk-Advance servicemedarbejder til at foretage eventuelle nødvendige reparationer på udstyret. Vær yderst forsigtig ved arbejde med denne maskine. Slips, løstsiddende tøj, langt hår, ringe og armbånd kan komme i klemme i de bevægelige dele. Sæt hovedafbryderen (52) på OFF, aktiver parkeringsbremsen (3) og frakobl batteriet, før der udføres arbejde på maskinen. Anvend sund fornuft og gode sikkerhedsvaner, og vær opmærksom på de gule advarselsskilte på denne maskine. MODEL MOTOR MOTORENS NUMMER FABRIKAT MODELNUMMER BRÆNDSTOF Ford VSG 413I-6005-A BENZIN (G) Ford VSG 413I-6005-A GAS (P) Ford VSG 413I-6005-A BENZIN/GAS (DU) Kubota V1505TE-1 DIESEL (D) * Bemærk: Se motorfabrikantens separate vedligeholdelses- og betjeningsmanual for mere detaljerede oplysninger om motorspecifikationer og servicedata. FORM NO Retriever 6250 / SR A-3

4 A-4 / DANSK SIKKERHEDSVEJLEDNING SYMBOLER Nilfisk-Advance anvender nedenstående symboler til at vise potentielt farlige tilstande. Læs altid disse oplysninger omhyggeligt og tag de nødvendige skridt til at beskytte personale og ejendom. FARE! Anvendes til at advare om umiddelbare farer, der vil medføre alvorlig personskade eller død. ADVARSEL! Anvendes til at gøre opmærksom på en situation, der kan medføre alvorlig personskade. FORSIGTIG! Anvendes til at gøre opmærksom på en situation, der kan medføre mindre alvorlig personskade, beskadigelse af maskinen eller anden tingsskade. GENEREL SIKKERHEDSVEJLEDNING Formålet med sikkerhedsvejledningen er at advare mod potentielle farer for beskadigelse af maskinen eller personskade. ADVARSEL! * Denne maskine må kun anvendes af korrekt oplærte og autoriserede personer. * Undgå pludselige stop på ramper eller skråninger, når maskinen er læsset. Undgå pludselige, skarpe drejninger. Kør med lav hastighed ned ad bakke. Udfør kun rengøring på vej op ad rampen. * Undgå hydraulikoliestænk eller personskade ved altid at anvende hensigtsmæssig beklædning og øjenbeskyttelse ved arbejde med eller i nærheden af hydrauliksystemet. * Sæt hovedkontakten på off (O) og frakobl batteriet, før der udføres servicearbejder på de elektriske komponenter. * Arbejd aldrig under en maskine uden sikkerhedsblokke eller stativer til understøtning af maskinen. * Anvend ikke brændbare rengøringsmidler, anvend ikke maskinen på eller i nærheden af sådanne midler, og anvend ikke maskinen i områder, hvor der findes brændbare væsker. * Rengør ikke denne maskine med højtryksrenser. * Denne maskines udstødningsgas (kulilte) kan medføre alvorlig personskade eller død. Sørg altid for tilstrækkelig ventilation, når maskinen anvendes. FORSIGTIG! * Denne maskine er ikke godkendt til anvendelse på offentlig vej. * Denne maskine egner sig ikke til opsamling af farligt støv. * Ved anvendelse af denne maskine skal det sikres, at tredjemand, især børn, ikke udsættes for fare. * Læs omhyggeligt alle instrukser vedrørende den pågældende opgave, før der udføres nogen form for servicearbejde. * Efterlad ikke maskinen uden opsyn uden først at sætte afbryderen på off (O), tage nøglen ud og aktivere parkeringsbremsen. * Sæt hovedkontakten på off (O), før der udskiftes børster, og før der åbnes for adgangspanelerne. * Pas på at hår, smykker eller løstsiddende tøj ikke kommer i klemme i de bevægelige dele. GEM DENNE VEJLEDNING A-4 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

5 DANSK / A-5 SIKKERHEDSAFSTIVNING TIL BEHOLDEREN ADVARSEL! Sørg for at beholderens sikkerhedsafstivning (5) er på plads, når De udfører vedligeholdelsesarbejder under eller i nærheden af den hævede beholder. Beholderens sikkerhedsafstivning (5) holder beholderen i den løftede position, så der kan udføres arbejde under beholderen. Stol ALDRIG på at maskinens hydrauliske komponenter understøtter beholderen tilstrækkelig sikkert. LØFT AF MASKINEN FORSIGTIG! Udfør aldrig arbejde under en maskine uden stativer eller blokke til understøtning af maskinen. Når maskinen skal hæves, skal det gøres på de dertil beregnede punkter (hæv ikke maskinen ved beholderen) - se placeringsmulighederne for donkrafte (25). TRANSPORT AF MASKINEN FORSIGTIG! Før maskinen transporteres på en åben lastvogn eller trailer, skal De kontrollere at.. Alle adgangslåger er lukket forsvarligt Maskinen er bundet godt fast. Maskinens parkeringsbremse er aktiveret. BUGSERING ELLER SKUBNING AF MASKINEN Maskinens fremdriftspumpe er udstyret med en justerbar bugseringsventil. Denne ventil forhindrer beskadigelse af hydrauliksystemet, når maskinen bugseres/ skubbes over korte afstande uden brug af motoren. Adgang til ventilen fås ved at åbne panelet på venstre fordør og finde ventilen som vist foroven bag på fremdriftspumpen. Brug en tang eller en 5/16 (8 mm) topnøgle til at dreje ventilen 90 grader. Derved deaktiveres den hydrostatiske lås mellem motor og pumpe. ADVARSEL: Den hydrauliske fremdriftspumpe kan blive beskadiget, hvis maskinen bugseres med ventilen i den normale driftsposition (A). Se tegningerne nedenfor vedrørende den normale driftsindstilling (A) (vertikal) og friløbsindstillingen til bugsering (B) (horisontal). Bemærk: Hvis bugseringsventilen efterlades i friløbsposition (B) (horisontal position), kan fremdriftspumpen ikke drive motoren FWD eller REV. Det medfører ingen beskadigelse ventilen skal blot indstilles til den normale driftsindstilling (A) (vertikal). BEMÆRK: Bugsér eller skub ikke maskinen hurtigere end normal ganghastighed (3-5 km/t) og kun over korte afstande. Hvis maskinen skal flyttes over lange afstande, skal drivhjulet hæves fra gulvet og anbringes på en hensigtsmæssig transportvogn. A B FORM NO Retriever 6250 / SR A-5

6 A-6 / DANSK LÆR MASKINEN AT KENDE Under læsningen af denne manual vil De undertiden møde fremhævede tal i parentes f.eks.: (2). Disse tal henviser til en genstand på de næste tre sider. Se disse sider, når De har brug for at se placeringen af en genstand, der er omtalt i teksten. 1 Operatørens sæde 2 Motorhjelm 3 Parkeringsbremsens arm (fodbremse) 4 Trækstang til beholderens sikkerhedsafstivning 5 Beholderens sikkerhedsafstivning 6 Beholderdæksel 7 Støttestang til beholderdæksel 8 Affaldslåge 9 Forlygter 10 Beholderens støvkontrolfilter 11 Rysterhængsel 12 Støvfilterryster 13 Sidekost 14 Fastgørelsespunkt 15 Adgangslåge til hovedkost 16 FWD / REV pedal (pedal til fremadkørsel/bakning) 17 Arm til hævning /sænkning (ON / OFF) af sidekost A-6 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

7 DANSK / A-7 LÆR MASKINEN AT KENDE (FORTSAT) 18 Hængsel til beholderlåg 19 Batteri 20 Arm til tipning 21 Rat 22 Oliebeholder 23 Gastank 24 Brændstoftank 25 Placeringsmuligheder for donkraft 26 Motorolieafløb 27 Udstødningsrør 28 Opsamlingsbeholder til kølervæske 29 Oliemåler til motorolie 30 Motorens luftfilter 31 Adgangslåge til motor 32 Effektafbryder / Låge til batterirummet 33 Effektafbryderpanel 34 Knap til horn (Ikke vist / findes under bremsepedalen) 35 Betjeningspanel (se de tilhørende sider) FORM NO Retriever 6250 / SR A-7

8 A-8 / DANSK BETJENINGSPANEL 36 Olietryksmåler (ekstraudstyr) 37 Batterimåler (ekstraudstyr) 38 Brændstofmåler (kun gas-, diesel- og gas-/benzinmotor) 39 Timemåler 40 Kontakt til støvkontrol /-ryster 41 Kontakt til forlygter 42 Kontakt til motorhastighed (kun gas, LP-gas og gas-/benzinmotor) 43 Indikator for udtømningslåge 44 Indikator for motorcheck 45 Indikator for motortemperatur 46 Indikator for batteri 47 Indikator for olietryk 48 Indikator for støvkontrolfilter (ekstraudstyr) 49 Indikator for beholdertemperatur (ekstraudstyr) 50 Indikator for hydraulikfilter 51 Indikator for lav gasbeholdning 52 Tændingskontakt 53 Arm til hævning / sænkning (ON /OFF) af hovedkost 54 Brændstofvælger (kun ved kombinationsmotorer) 55 Arm til hævning / sænkning af beholder 56 Arm til åbning / lukning af beholderlåge 57 Vandtemperaturmåler (ekstraudstyr) 58 Indikator for service på luftfilter 59 Indikatorlampe for glødetændrør (kun dieselmotor) 60 Hastighedskontakt (kun dieselmotor) Retriever 6250/SR 1800: G, P, DU Retriever 6250/SR 1800 D A-8 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

9 BESKRIVELSE AF MASKINENS DELE DANSK / A-9 1 OPERATØRSÆDET sædet tipper fremad for at give adgang til hydraulikolietanken og gastanken. Aktiver støtteafstivningen af hensyn til sikkerheden. 2 MOTORHJELM låses op og hæves for at give adgang til motorrummet. 3 PARKERINGSBREMSEARM (FODBREMSE) aktiverer de mekaniske bremser på forhjulene. 4 TRÆKSTANG TIL BEHOLDERENS STØTTESTIVER træk stangen op, medens beholderen er hævet for at kunne trække sikkerhedsstiveren på plads. 5 BEHOLDERENS SIKKERHEDSSTIVER anvendes til at understøtte beholderen, medens den er hævet. 6 BEHOLDERDÆKSEL åbnes for at få adgang til beholderens støvkontrolfilter. 7 STØTTESTANG TIL BEHOLDERDÆKSEL anvendes til at støtte beholderdækslet, når det er hævet. 8 AFFALDSLÅGE her smides affald ind, der er for stort til at kosten kan samle det op. 9 FORLYGTER bruges ved fejning i områder med ringe belysning. 10 BEHOLDERENS STØVKONTROLFILTER filtrerer støv fra luften. 11 RYSTERHÆNGSEL anvendes til at holde rysterenheden OPPE, medens der udføres servicearbejde på filteret. 12 STØVFILTERRYSTERENHED vibrerer støvkontrolfilteret, så støvet rystes af det. 13 SIDEKOST bruges til fejning langs vægge eller kantsten. 14 FASTGØRELSESPUNKT et sikkert punkt til fastgørelse af maskinen under transport på trailer eller lastvogn. 15 ADGANGSLÅGE TIL HOVEDKOST åbnes for at få adgang til at udføre servicearbejde på hovedkosten. 16 PEDAL TIL FREMADKØRSEL/BAKNING styrer maskinens kørehastighed og retning: Tryk ned bag på pedalen for at få maskinen til at køre baglæns. Tryk ned foran på pedalen for at få maskinen til at køre fremad. Maskinens HASTIGHED stiger, når pedalen trykkes længere ned mod gulvet. Den maksimale hastighed ved fremadkørsel er højere end ved bakning. 17 ARM TIL HÆVNING/SÆNKNING (ON/OFF) AF SIDEKOST hæver eller sænker (standser og starter) sidekosten. 18 HÆNGSEL TIL BEHOLDERDÆKSEL holder beholderdækslet på plads. 19 BATTERI sørger for strømforsyningen til startmotoren. 20 ARM TIL TIPNING AF RAT skub armen ned for at udløse ratstammen, så den kan justeres op eller ned. 21 RAT anvendes til at styre maskinen til venstre eller højre. 22 OLIEBEHOLDER til olien til hydrauliksystemet, kapacitet 41,63 liter. 23 GASTANK 33 lb. flaskegastank. 24 BRÆNDSTOFTANK kapacitet 45 liter. 25 DONKRAFTPUNKTER sikre punkter til hævning af maskinen. 26 AFLØB TIL MOTOROLIE prop til udtømning af motorolie (under bageste kofanger). 27 LYDPOTTE dæmper motorens udstødning. 28 OPSAMLINGSBEHOLDER TIL KØLERVÆSKE opsamler kølervæske, der skubbes ud af køleren, medens motoren er varm. Anvendes til kontrol af kølervæskestand. 29 OLIEMÅLER anvendes til at kontrollere motoroliestanden. 30 MOTORENS LUFTFILTER filtrerer den luft, motoren tager ind. 31 ADGANGSLÅGE TIL MOTOREN låses op og åbnes for at få adgang til motorrummet. 32 EFFEKTAFBRYDER / LÅGE TIL BATTERIRUMMET låses op og åbnes for at få adgang til effektafbrydere, batteri og motorens luftfilter. 33 EFFEKTAFBRYDERPANEL her findes alle maskinens effektafbrydere. 34 HORN aktiverer hornet (lige under bremsepedalen). 35 BETJENINGSPANEL Se de tilhørende sider. FORM NO Retriever 6250 / SR A-9

10 A-10 / DANSK BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET 36 OLIETRYKMÅLER (EKSTRAUDSTYR) angiver motoroliens tryk medens motoren er i gang. 37 BATTERIMÅLER (EKSTRAUDSTYR) angiver batterispænding og opladningsspænding. 38 BRÆNDSTOFMÅLER (KUN GAS, GAS/BENZIN OG DIESEL ) angiver brændstofmængden i tanken. 39 TIMEMÅLER angiver det samlede antal driftstimer. 40 KONTAKT FOR STØVKONTROLRYSTER styrer sugesystemet og sugesystemets filterryster. Sugesystemet opsamler det støv, hovedkosten hvirvler op. Filterrysteren renser sugefilteret. 41 FORLYGTEKONTAKT tænder forlygterne. 42 MOTORHASTIGHEDSKONTAKT (KUN GAS, LP-GAS OG GAS/BENZIN) styrer motorens hastighed. Under anvendelsen skal kontakten for motorhastighed være i positionen full throttle (lll). 43 INDIKATOR FOR UDTØMNINGSLÅGE viser at udtømningslågen er lukket og beholderen hævet. 44 INDIKATOR FOR MOTORCHECK (fås ikke aktuelt) viser en fejl ved EFI-systemet. Afbryd motoren og lad Advance Servicecenter checke motoren. 45 INDIKATOR FOR MOTORTEMPERATUR viser overophedning af motoren, tænder ved 107 C. Motoren afbryder selv ved 113 C. Drej nøglen på off og lad Advance Servicecenter checke maskinen. 46 BATTERIINDIKATOR viser fejl i opladningssystemet. Afbryd motoren og lad Nilfisk-Advance Service Center undersøge maskinen. 47 INDIKATOR FOR OLIETRYK viser tab af motorolietryk; 10 sekunder efter at lyset tændes, afbryder motoren selv. Drej nøglen på off og lad Advance Servicecenter checke maskinen. 48 INDIKATOR FOR STØVKONTROLFILTER (EKSTRAUDSTYR) viser når støvkontrolfiltret kræver service. 49 INDIKATOR FOR BEHOLDERTEMPERATUR (EKSTRAUDSTYR) angiver risiko for brand i beholderen. 50 INDIKATOR FOR HYDRAULIKFILTER- viser når der skal udføres service på hydraulikoliefiltret. Lad Nilfisk-Advance Service Center undersøge maskinen. 51 INDIKATOR FOR LAV GASSTAND viser lav brændstofstand i gastanken. 52 TÆNDINGSKONTAKT styrer motoren og visse dele af det elektriske system. 53 ARM FOR HÆVNING / SÆNKNING (ON/OFF) AF HOVEDKOST hæver og sænker (stopper og starter) hovedkosten. Fejepositionen gælder for glatte gulve. Positionen full float er til ru gulve. 54 BRÆNDSTOFVÆLGER findes kun på benzin/gas modeller for at kunne skifte mellem gas og benzin. 55 ARM TIL HÆVNING/SÆNKNING AF BEHOLDER - styrer den hydraulikcylinder, der hæver beholderen ved tømning. 56 ARM TIL ÅBNING/LUKNING AF BEHOLDERLÅGE åbner og lukker beholderens udtømningslåge. 57 VANDTEMPERATURMÅLER (EKSTRAUDSTYR) viser temperaturen i motorens kølevæske medens motoren kører. 58 INDIKATOR FOR LUFTFILTERSERVICE udfør ikke service på luftfilteret, med mindre det røde flag vises i serviceindikatoren. 59 INDIKATORLAMPE FOR GLØDETÆNDRØR (KUN DIESEL) viser at glødetændrørene opvarmes; start motoren, når lyset er gået ud. 60 HASTIGHEDSKONTAKT (KUN DIESEL) styrer dieselmotorens hastighed. Under anvendelsen skal kontakten for motorhastighed være i positionen full throttle (hare-symbolet). A-10 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

11 CHECKLISTE FØR ANVENDELSEN DANSK / A-11 Før hver anvendelse: * Inspicer maskinen for beskadigelse eller lækager af olie eller kølervæske. * Klem gummistøvkoppen på motorens luftfilter (30) for at frigøre ophobet støv. * Check kølervæskestanden (28). * Check motoroliestanden (29). * Check hydraulikoliestanden (22). * Check brændstofmåleren (38) på benzin-, benzin/gas- og diesel-modellerne. * Check brændstofmåleren på gastanken (23) på gas modellen. * Check dæktrykket på alle tre dæk; trykket skal være 90 psi. * Check luftfiltrets serviceindikator (58). I chaufførsædet: * Sørg for at have forstået betjeningsgrebene og deres funktioner. * Justér sædet, så der er let adgang til alle betjeningsgreb. * Sæt hovednøglen i og drej tændingskontakten (52) hen på ON. Kontroller at horn (37), timemåler (39) og forlygter (41) virker korrekt. Sæt tændingskontakten (52) på OFF. * Check parkeringsbremsearmen (3). Armen skal bevare sin (låste) indstilling, så den ikke let kan udløses. (Rapporter straks alle fejl til servicepersonalet). Planlæg rengøringen på forhånd: * Sørg for lange baner med så få stop og starter som muligt. * Kør med 6 tommers overlapning for at sikre at hele området fejes. * Undgå bratte drejninger, undgå at køre ind i stolper eller at skrabe mod siden af maskinen. BRÆNDSTOF ADVARSEL! STOP ALTID MOTOREN, FØR BRÆNDSTOFTANKEN FYLDES. RYG IKKE UNDER BRÆNDSTOFPÅFYLDNING. FYLD BRÆNDSTOFTANKEN I ET OMRÅDE MED GOD VENTILATION. FYLD IKKE BRÆNDSTOFTANKEN I NÆRHEDEN AF GNISTER ELLER ÅBEN ILD. BRUG KUN DET BRÆNDSTOF, DER ER SPECIFICERET PÅ SKILTET PÅ BRÆNDSTOFTANKEN. MODEL / (BENZIN) På maskiner med benzinmotor, befinder brændstoftanken (24) sig bag på maskinen. Et skilt i nærheden af påfyldningsstudsen viser det korrekte brændstof til maskinen. Før hætten tages af tanken, tørres al støv og snavs af hætten og området omkring påfyldningsstudsen for at holde brændstoffet så rent som muligt. Fyld tanken med blyfri 87 oktan benzin. Brændstoftanken kan indeholde 45 liter. Tør straks eventuelt spildt brændstof på eller i nærheden af maskinen op! MODEL / (GAS) På maskiner med gasmotor befinder gastanken (23) sig under chaufførsædet. Et skilt giver oplysning om den korrekte type tank til maskinen. Gastanken monteres ved at tippe sædepanelet fremad. Monter en standard 14,85 kg horisontal gastank med flydende gas i holderen. Justér hullet ind efter stiften og sænk sædepanelet. Tilslut brændstofslangen og åben langsomt afspærringsventilen på tanken. Anvend handsker når brændstofslangen tilsluttes eller afmonteres. Sæt gastankens serviceventil på OFF, når maskinen ikke anvendes. MODEL (BENZIN/GAS MOTOR) Se afsnittene i det foregående om benzin og gas for oplysninger om tankens placering og for vejledning. Maskinen kan anvendes til enten benzin eller gas. Indstil brændstofvælgeren (54) på det ønskede brændstof og følg vejledningen for den pågældende brændstoftype. Valget kan ændres, medens motoren kører. BEMÆRK: Gasslangens fittings skal altid være tilsluttet gastanken. Gasslangens fittings kan blive beskadiget, hvis de frakobles gastanken og maskinen anvendes med benzin. MODEL / (DIESEL) På maskiner med dieselmotor, befinder brændstoftanken (24) sig bag på maskinen. Et skilt ved siden af påfyldningsstudsen viser det korrekte brændstof til maskinen. Før hætten tages af tanken, tørres alt støv og snavs af hætten og området omkring påfyldningsstudsen for at holde brændstoffet så rent som muligt. Fyld tanken med diesel. Brændstoftanken indeholder 45 liter. Fjern straks eventuelt spildt brændstof på eller i nærheden af maskinen! FORM NO Retriever 6250 / SR A-11

12 A-12 / DANSK SÅDAN STARTES BENZINMOTOREN 1 Sæt kontakten for motorhastighed (42) i positionen IDLE ( l ), drej tændingskontakten (52) med uret til START positionen og slip den så snart motoren starter. Hvis motoren ikke starter efter 15 sekunder, slippes nøglen. Vent 1 minut og forsøg så igen. 2 Når motoren er startet, skal den køre med hastighedskontakten i positionen IDLE ( l ) i 5 minutter, før maskinen anvendes. 3 Sæt hastighedskontakten på positionen FULL THROTTLE ( lll ) og kør rundt med maskinen i 2-3 minutter med lav hastighed for at opvarme hydrauliksystemet. SÅDAN STARTES GASMOTOREN 1 Åben serviceventilen på gastanken (23). 2 Sæt kontakten for motorhastighed (42) i positionen IDLE ( l ), drej tændingskontakten (52) med uret til START positionen og slip den, så snart motoren starter. Hvis motoren ikke starter efter 15 sekunder, slippes kontakten. Vent 1 minut og prøv så igen. 3 Når motoren er startet, skal den køre med hastighedskontakten på positionen IDLE (I) i 5 minutter, før maskinen anvendes. 4 Sæt hastighedskontakten på positionen FULL THROTTLE ( lll ) og kør rundt med maskinen i 2-3 minutter med lav hastighed for at opvarme hydrauliksystemet. SÅDAN STARTES BENZIN/GAS MOTOREN 1 Maskinen kan startes ved hjælp af begge brændstoftyper. 2 Vælg det ønskede brændstof (54) og følg startproceduren for det pågældende brændstof. 3 I kolde omgivelser (under 0 grader C) anbefales det at starte motoren på benzin. SÅDAN STARTES DIESELMOTOREN 1 Hastighedskontakten (60) skal være i positionen IDLE, tændingskontakten (52) drejes mod uret til positionen GLOWPLUG, hvor den holdes indtil indikatorlampen for glødetændrørerne (59) slukkes. Drej derefter kontakten med uret til positionen START, og slip den, så snart motoren starter. 2 Når motoren er startet, skal den køre med hastighedskontakten i positionen IDLE i 5 minutter, før maskinen tages i brug. 3 Sæt hastighedskontakten på positionen FULL THROTTLE og kør rundt med maskinen i 2-3 minutter med lav hastighed for at opvarme hydrauliksystemet. BEMÆRK: Anvend ALTID maskinen med hastighedskontakten i positionen Full Throttle. Brug pedalen til fremadkørsel /bakning (16) og ikke hastighedskontakten til at styre maskinens hastighed. Maskinens hastighed øges, når pedalen trykkes længere ned mod gulvet. Tryk ikke på pedalen til fremadkørsel/-bakning, før motoren er startet, da det vil deaktivere startmotoren. A-12 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

13 FEJNING Følg vejledningen i afsnittet om klargøring af maskinen i denne manual. DANSK / A-13 1 Træk armen for hævning / sænkning (ON/OFF) af hovedkosten (53) tilbage og lad den glide til venstre og opad for at sænke og starte hovedkosten. BEMÆRK: Kosten starter ikke, hvis beholderlågen er lukket eller hvis beholderen ikke er helt nede. 2 Ved fejning af tørre gulve slås støvkontrolsystemet til (ON) ved at sætte Støvkontrol-/Rysterkontakten (40) på den permanente ON position. Ved fejning af gulve med pytter sættes støvkontrol-/rysterkontakten (40) i den neutrale OFF position, før maskinen kører ind i en vandpyt. Sæt støvkontrol- /rysterkontakten (40) på ON, når maskinen er tilbage på et helt tørt gulv. Ved fejning af våde gulve holdes støvkontrol-/rysterkontakten (40) i OFF positionen. (Derved forhindres det, at der kommer fugt i beholderens støvkontrolfilter (10). 3 Sænk sidekosten (13) ved at trække armen for hævning/sænkning (ON / OFF) af sidekost (17) ned til højre og opad for fejning langs vægge eller kantsten. Hæv sidekosten ved fejning på et frit område. BEMÆRK: Kosten starter ikke, hvis beholderlågen er lukket, eller hvis beholderen ikke er helt nede. 4 Kør maskinen fremad i en lige linie med en hastighed, der svarer til hurtig gang, og med en overlapning mellem banerne på ca. 150 mm. Kør langsommere ved fejning af store mængder snavs eller affald, eller når sikker anvendelse kræver lavere hastigheder. 5 Ved fejning af meget støvede gulve kan det være nødvendigt at holde op med at feje nu og da og ryste beholderens støvkontrolfilter (10). Filteret rystes ved at sætte støvkontrol-/rysterkontakten (40) på den midlertidige ON position og holde den dér i 20 sekunder. Skub kontakten tilbage til den permanente ON position for at aktivere støvkontrol vingehjulet og fortsætte fejningen. 6 Se af og til bag maskinen for at sikre, at maskinen samler affald op. Snavs i maskinens bane er normalt tegn på at maskinen kører for hurtigt, at kosten skal justeres, eller at beholderen er fyldt. BEMÆRK: Hvis der er affald på gulvet, der er for stort til at kunne fejes op, åbnes affaldslågen (8) og affaldet kastes ind i beholderen. TØMNING AF BEHOLDEREN BEMÆRK: MINIMUM loftshøjde for udtømning af affald ved hævning af beholderen er 252,98 cm. 1 Sæt armen til hævning/sænkning af hovedkosten (ON / OFF) (53) og armen til hævning/sænkning af sidekosten (ON / OFF) (17) på positionen UP. 2 Træk armen til åbning/lukning af beholderlågen (56) tilbage for at lukke beholderlågen. 3 Sæt støvkontrol/rysterkontakten (40) på den midlertidige ON position og hold den der i 20 sekunder. 4 Kør maskinen tæt hen til et modtagested for affald og træk armen til hævning/sænkning af beholderen (55) tilbage til positionen UP, indtil beholderen er hævet til den ønskede højde. 5 Kør langsomt maskinen fremad, indtil beholderen er over modtagestedet og aktiver parkeringsbremsen (3). 6 Skub armen for åbning/lukning af beholderlågen (56) fremad, indtil beholderens låge er helt åben. Når alt affald er tømt ud, lukkes beholderlågen. BEMÆRK: Støvkontrol-/rysterkontakten (40) kan være ON under tømning for at trække en del af støvet gennem beholderens støvkontrolfilter (10). Dette er effektivt ved tømning ud på jorden eller i en bunke. 7 Sæt beholderens sikkerhedsafstivning (5) på plads ved at trække op i trækstangen til beholderens sikkerhedsafstivning (4) og derefter sænke beholderen lidt for at fastgøre den. 8 Check for ophobning af affald bagest i beholderen og foran kostehuset. Brug om nødvendigt en kost til at fjerne affald fra disse områder. Beholderens bageste del skal slutte tæt mod kostehusets forreste del for at sikre korrekt drift. 9 Vend tilbage til operatørkabinen. Deaktiver parkeringsbremsen. Kør maskinen bagud, indtil beholderen er fri af modtagestedet. Hæv beholderen let, indtil beholderens sikkerhedsafstivning (5) deaktiveres. Sænk derefter beholderen og åben beholderlågen igen. BEMÆRK: Kostene starter ikke, hvis beholderlågen er lukket, eller hvis beholderen ikke er sænket helt. Indikatoren på betjeningspanelet skal være slukket for at vise at maskinen er klar til brug. FORM NO Retriever 6250 / SR A-13

14 A-14 / DANSK EFTER BRUGEN 1 Ryst beholderens støvkontrolfilter (10) og tøm beholderen. 2 Check vedligeholdelsesplanen og udfør alle nødvendige vedligeholdelsesopgaver, før maskinen stilles til opbevaring. 3 Flyt maskinen til et indendørs opbevaringsområde. 4 Afbryd motoren i henhold til de anførte procedurer. 5 Kontroller at tændingskontakten (52) er på OFF og parkeringsbremsen (3) aktiveret. SÅDAN AFBRYDES BENZINMOTOREN 1 Sæt alle betjeningsgreb på OFF. 2 Hæv kostene. 3 Sæt kontakten for motorhastighed (42) på IDLE og lad motoren køre i tomgang i sekunder. 4 Sæt hovedkontakten (52) på OFF og tag nøglen ud. 5 Aktiver parkeringsbremsen (3). SÅDAN AFBRYDES GASMOTOREN... 1 Sæt alle betjeningsgreb på OFF. 2 Hæv kostene. 3 Sæt serviceventilen på gastanken (23) på OFF. 4 Lad motoren køre, indtil al gassen er ledt bort fra linien (motoren går i stå). 5 Sæt hovedkontakten (52) på OFF og tag nøglen ud. 6 Aktiver parkeringsbremsen (3). SÅDAN AFBRYDES BENZIN/GAS MOTOREN... 1 Vælg gas (54) og følg vejledningen vedrørende afbrydelse af gasmotoren. SÅDAN AFBRYDES DIESELMOTOREN 1 Sæt alle betjeningsgreb på OFF. 2 Hæv kostene. 3 Sæt hastighedskontakten (60) på IDLE, og lad motoren køre i tomgang i 5 minutter. 4 Sæt hovedkontakten (52) på OFF, og tag nøglen ud. 5 Aktiver parkeringsbremsen (3). RAPPORTER EVENTUEL DEFEKT ELLER FEJL, DER ER OPDAGET UNDER ANVENDELSEN, TIL AUTORISERET SERVICE- ELLER VEDLIGEHOLDELSESPERSONALE. A-14 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

15 VEDLIGEHOLDELSE DANSK / A-15 Sørg for at maskinen holdes i topform ved nøje at overholde vedligeholdelsesplanen. Vedligeholdelsesintervallerne gælder for gennemsnitlige anvendelsesbetingelser. Maskiner, der anvendes i vanskelige miljøer, kan have brug for service med kortere intervaller. Nødvendige reparationer skal udføres af Deres autoriserede Nilfisk-Advance Service Center, der anvender fabriksuddannet servicepersonale og har et lager af originale Nilfisk-Advance reservedele og tilbehør. BEMÆRK: Se servicemanualen (blanket nr ) for yderligere oplysninger om vedligeholdelse og service. FOR HVER 15 TIMERS ANVENDELSE 1 Check motorens kølervæskestand. Løft motorhjelmen (2) og check kølervæskestanden i opsamlingstanken for kølervæske (28). Hvis væskestanden er for lav, tilsættes en blanding af halvt vand, halvt frostvæske af samme type som til biler. FORSIGTIG! Tag ikke kølerhætten af, når motoren er varm. ADVARSEL! Undgå hydraulikoliesprøjt eller personskade: bær altid hensigtsmæssig beklædning og øjenbeskyttelse ved arbejde med og i nærheden af hydrauliksystemet. 2 Check hydraulikoliestanden. Hydraulikolietanken befinder sig under operatørens sæde. Tag påfyldningshætten (22) af tanken og se ned på bunden af påfyldningssien. Hvis oliestanden er under bunden på påfyldningssien, tilsættes 10W30 motorolie, indtil bunden af påfyldningssien er dækket. Skift olien i tilfælde af større forurening på grund af en mekanisk fejl. VIGTIGT! Denne maskine er udstyret med en indikator, der tænder hvis filteret skal udskiftes. FOR HVER 30 TIMERS ANVENDELSE 1 Drej hovedkosten. Se afsnittet om vedligeholdelse af hovedkost. 2 Justér hovedkosten. Se afsnittet om vedligeholdelse af hovedkost. 3 Rengør beholderens støvkontrolfilter (10) ved hjælp af metode A. Se afsnittet om beholderens støvkontrolfilter. 4 Justér sidekosten. Se afsnittet om vedligeholdelse af sidekosten. 5 Inspicer gummimanchetterne hele vejen omkring maskinen og i kostehuset; udskift dem, hvis de er beskadigede eller slidte. 6 Check og justér parkeringsbremsen. FOR HVER 150 TIMERS ANVENDELSE 1 Rengør beholderens støvkontrolfilter (10) ved hjælp af metode B. Se afsnittet Beholderens støvkontrolfilter. 2 Rengør køler og oliekøler udvendigt ved at spule med vand med lavt tryk. Brug ikke højtryk, da dette vil beskadige køleribberne. 3 Skift motorolie og filter. FOR HVER 300 TIMERS ANVENDELSE 1 Rengør beholderens støvkontrolfilter (10) ved hjælp af metode C. Se afsnittet Beholderens støvkontrolfilter. 2 Smør smørefittings på styringens gearkassedæksel. FOR HVER 1000 TIMERS ANVENDELSE 1 Skift hydraulikolie og filter. 2 Spul køleren. 3 Lad Nilfisk-Advance Service Center inspicere styretøjet. FORM NO Retriever 6250 / SR A-15

16 A-16 / DANSK VEDLIGEHOLDELSE AF SIDEKOST Justering af sidekosten... 1 Sæt sidekosten i positionen DOWN. 2 Løsn håndtaget (A) og lad stopkonsollen (B) glide op eller ned for at sænke eller hæve sidekosten (13). Jo længere op i hullet armen (17) går, jo lavere vil sidekosten (13) være. 3 I positionen DOWN skal sidekosten (13) være i kontakt med gulvet i det viste område fra kl. 10 (C) til kl. 3 (D). 4 Når sidekosten (13) er justeret korrekt, strammes håndtaget (A) for at fastgøre stopkonsollen (B). BEMÆRK: Maskinen skal opbevares med sidekosten (13) i den hævede position. Sidekosten (13) skal udskiftes, når børsterne er slidt ned til en længde på 7,62 cm, eller når den bliver ineffektiv. Sidekostestoppet skal justeres igen, når kosten er blevet udskiftet. A C B D 17 Sådan udskiftes sidekosten 1 Sæt sidekosten (13) i positionen UP. 2 Ræk ind under sidekosten (13) og afmonter den store T-møtrik, der holder sidekosten og afmonter kost og plastskive. 3 Monter en ny kost og plastskive ved at justere de tre justeringsstifter og skubbe på. Monter T-møtrikken igen og stram. VEDLIGEHOLDELSE AF HOVEDKOST Da hovedkostens motor altid drejer samme vej, bliver kostens børster til sidst bøjede, hvilket nedsætter fejeegenskaberne. Fejeegenskaberne kan forbedres ved at afmontere kosten og dreje den. Denne procedure kaldes at rotere eller dreje hovedkosten, og den skal udføres for hver 30 timers anvendelse. Hovedkosten skal udskiftes, når børsterne er slidt ned til en længde på 6,35 cm. Hovedkostens stop skal justeres igen, når kosten er udskiftet. BEMÆRK: Maskinen skal opbevares med hovedkosten i den hævede position. ADVARSEL! Motoren må ikke køre, når denne procedure udføres. Sådan drejes eller udskiftes hovedkosten 1 Sæt hovedkontakten (52) på OFF. 2 Sæt armen for hævning/sænkning (ON / OFF) af hovedkosten (53) på positionen DOWN. 3 Åben adgangslågen til hovedkosten (15). 4 Afmonter den store T-bolt på siden af kostens mellemarm. Drej mellemarmssamlingen ud af selve hovedkosten. A-16 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

17 DANSK / A-17 VEDLIGEHOLDELSE AF HOVEDKOSTEN (FORTSAT) 5 Træk hovedkosten ud af kostehuset og fjern eventuel snor eller tråd, der har viklet sig omkring den. Efterse også manchetterne foran, bagpå og på siderne af kostehuset. Manchetterne skal udskiftes eller justeres, hvis de er revnede eller slidt ned til en højde på mere end 6,35 mm fra jorden. 6 Drej kosten og lad den glide tilbage i kostehuset. Kontroller at tapperne på kostens drevnav (på venstre side) går i indgreb med hullerne på selve kosten. 7 Sving mellemarmen tilbage og monter igen den T-bolt, der holder mellemarmen på plads. 8 Luk og lås hovedkostens adgangslåge (15). Justering af hovedkostens højde... 1 Kør maskinen hen til et område med plant gulv og aktiver parkeringsbremsen. 2 Træk armen til hævning/sænkning af hovedkosten (53) tilbage og lad den glide til venstre og opad for at sænke og starte hovedkosten. Flyt IKKE maskinen. 3 Lad hovedkosten køre i 1 minut. Derved polerer kosten en stribe på gulvet. Efter 1 minut hæves kosten, parkeringsbremsen udløses og maskinen flyttes, så den polerede stribe er synlig. 4 Inspicer den polerede stribe på gulvet. Hvis striben er under 5,08 cm eller mere end 7,62 cm bred, skal kosten justeres. 5 Løsn håndtaget (A) og lad stopkonsollen (B) glide op eller ned for at sænke eller løfte kosten. Jo længere armen (5) føres op i hullet, jo lavere vil hovedkosten være. Stram håndtaget (A) efter justering af stopkonsollens position (B). 6 Gentag trin 1-5 indtil den polerede stribe er 5,08-7,62 cm bred. Den polerede stribe skal være lige bred i begge kostens sider. Hvis striben er kegleformet, flyttes maskinen til et andet sted og trin 1-5 gentages. Hvis den polerede stribe stadig er kegleformet, skal De kontakte Nilfisk-Advance forhandleren for service. A B BEHOLDERENS STØVKONTROLFILTER Beholderens støvkontrolfilter skal rengøres jævnligt for at bevare sugesystemets effektivitet. Overhold de anbefalede filterserviceintervaller for at opnå længst mulig filterlevetid. FORSIGTIG! Anvend sikkerhedsbriller ved rengøring af filteret. Prik ikke hul i papirfilteret. Rengør filteret i et område med god ventilation. Sådan afmonteres beholderens støvkontrolfilter 1 Løft beholderdækslet (6) oven på beholderen. Sørg for at støttestangen til beholderdækslet (7) er på plads. 2 Inspicer oversiden af beholderens støvkontrolfilter (10) for tegn på beskadigelse. Meget støv oven på filteret skyldes normalt et hul i filteret eller en beskadiget filterpakning. 3 Drej de to holdere på siden (en på hver side af rammens forreste del) for at løsne rysterrammen. Sving derefter støvfilterrysteren (12) op og lås den på plads med låsen til rystersamlingen (11). 4 Løft beholderens støvkontrolfilter (10) ud af maskinen. 5 Rengør filteret ved hjælp af en af følgende metoder: Metode A Støvsug løst støv af filteret. Bank så blidt filteret mod en plan overflade (med den snavsede side nedad) for at fjerne løst støv og snavs. BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige den metallæbe, der strækker sig ud over pakningen. Metode B Støvsug løst støv af filteret. Blæs derefter trykluft (maksimalt tryk 100 psi) ind i den rene side af filteret (modsat luftstrømmen). Metode C Støvsug løst støv af filteret. Nedsænk derefter filteret i varmt vand i 15 minutter og skyl det så under en let vandstråle (maksimalt tryk 40 psi). Lad filteret tørre helt, før det sættes tilbage i maskinen. 6 Følg vejledningen i modsat rækkefølge, når filteret skal monteres. Hvis pakningen på filteret er revnet eller mangler, skal den udskiftes. FORM NO Retriever 6250 / SR A-17

18 A-18 / DANSK JUSTERING AF PARKERINGSBREMSEARMEN Parkeringsbremsearmen (3) skal justeres til et punkt, hvor den holder sin (låste) indstilling uden at kunne løsnes let. Normal justering af parkeringsbremsen kan udføres fra operatørkabinen. Drej håndgrebet for enden af armen med uret for at øge bremsespændingen. Bemærk: Hvis justering ved hjælp af grebet er utilstrækkeligt til at bremsen holder sin indstilling, er det nødvendigt at inspicere bremsesko og ledforbindelse for slid og behov for service eller udskiftning. MOTOROLIE Check motoroliestanden (29) før hver anvendelse. Maskinen skal parkeres på en plan overflade, og motoren skal være kold. Skift motorolie efter de første 35 timers anvendelse og derefter for hver 150 timer. Oliefilteret skal udskiftes ved hvert olieskift. Den anvendte type olie afhænger af lufttemperaturen på anvendelsesstedet. TEMPERATURINTERVAL OLIEVÆGT over 15 C SAE 10W-30 under 15 C SAE 5W-30 MOTORENS LUFTFILTER Motorens luftfilter (30) er placeret i effektafbryder-/batterirummet. Check luftfilterets serviceindikator (58) før hver gang maskinen anvendes. Udfør ikke service på luftfilteret, med mindre det røde flag vises i serviceindikatoren. FORSIGTIG! Ved udførelse af service på motorens luftfilterelementer skal De være meget omhyggelig med at undgå, at der kommer løst støv i motoren. Støv kan medføre alvorlig beskadigelse af motoren. Motorens luftfilter indeholder et primært (udvendigt) filterelement og et (indvendigt) sikkerhedsfilterelement. Det primære element kan rengøres to gange, før det udskiftes. Sikkerhedselementet bør udskiftes hver tredje gang, det primære filterelement udskiftes. Forsøg aldrig at rengøre det indvendige sikkerhedselement. Det primære filterelement rengøres ved at åbne de 2 klips for enden af luftfilteret og afmontere endehuset. Træk det primære element ud. Rengør elementet med trykluft (maksimalt tryk 100 psi) eller vask det med vand (maksimalt tryk 40 psi). Sæt IKKE elementet tilbage i holderen, før det er helt tørt. EFFEKTAFBRYDER PLACERING (G, P, DU) EFFEKTAFBRYDER PLACERING (D) A Horn (F6 / 10A) B Forlygter / baglygter (F4 / 20A) C Tændingskredsløb (F2 / 15A) D Rystermotor (F5 / 8A) E Hjælpekredsløb (F3 / 15A) F Hovedeffektafbryder. (F1 / 40A) A Horn (F6 / 10A) B Forlygter / baglygter (F4 / 20A) C Hjælpekredsløb (F2 / 10A) D Rystermotor (F5 / 8A) E Hjælpekredsløb (F3 / 15A) F Hovedeffektafbryder. (F1 / 40A) A A D B D B E C E C F F A-18 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

19 DANSK / A-19 FEJLSØGNING Hvis de mulige årsager, der er anført i det følgende, ikke er grunden til problemerne, er der tale om et symptom på noget alvorligere. Kontakt straks Deres Nilfisk-Advance Service Center for service. UDLØSNING AF EFFEKTAFBRYDERNE Effektafbryderne er placeret på effektafbryderpanelet (33). De beskytter de elektriske kredsløb og motorer mod beskadigelse på grund af overbelastning. Hvis en effektafbryder udløses, skal årsagen findes. Rystermotorens effektafbryder (8 Amp). Mulige årsager: 1 Elektrisk kortslutning (lad et Nilfisk-Advance Service Center eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) 2 Rystermotoren er overbelastet eller har sat sig fast (check rystermotor) Hjælpekredsløb 1 s effektafbryder (15 Amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning (lad et Nilfisk-Advance Service Center eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Tændingens effektafbryder (15 Amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning (lad et Nilfisk-Advance Service Center eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Hornets effektafbryder (10 Amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning (lad et Nilfisk-Advance Service Center eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Forlygters/baglygters effektafbryder (20 Amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning (lad et Nilfisk-Advance Service Center eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Hovedeffektafbryder (40 Amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning (lad et Nilfisk-Advance Service Center eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Når problemet er afhjulpet, trykkes knappen ind for at nulstille effektafbryderen. Hvis knappen ikke bliver inde: vent 5 minutter og prøv igen. Hvis effektafbryderen udløses flere gange, kontaktes Nilfisk-Advance Service Center for service. FEJLSØGNING Hvis de mulige årsager, der er anført i det følgende, ikke er årsag til problemet, er det et symptom på noget mere alvorligt. Kontakt straks et Nilfisk-Advance Service Center for service. MASKINEN BEVÆGER SIG IKKE Mulige årsager: 1 Parkeringsbremse (3) aktiveret (udløs parkeringsbremsen) 2 Bugseringsventil i forkert position (indstil ventilen korrekt) 3 Effektafbryder(e) udløst (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) HOVEDKOSTEN KØRER IKKE Mulige årsager: 1 Beholderlågen er ikke åben (åben beholderlågen) 2 Affald har snoet sig omkring kostedrevet (fjern affaldet) 3 Beholderen er ikke helt nede (sænk beholderen helt) 4 Udløst(e) effektafbryder(e) (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) SIDEKOSTEN KØRER IKKE Mulige årsager kan være: 1 Beholderlågen er ikke åben (åben beholderlågen) 2 Affald har snoet sig omkring kostedrevet (fjern affaldet) 3 Beholderen er ikke helt nede (sænk beholderen helt) 4 Udløst(e) effektafbryder(e) (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) BEHOLDEREN KAN IKKE HÆVES Mulige årsager: 1 Udløst(e) effektafbryder(e) (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) BEHOLDERENS UDTØMNINGSLUGE KAN IKKE ÅBNES Mulige årsager: 1 Udtømningsluge blokeret af affald (fjern affald og rengør affaldskammerets kanter) 2 Udløst(e) effektafbryder(e) (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) RYSTERMOTOREN KØRER IKKE Mulige årsager: 1 Udløst(e) effektafbryder(e) (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) STØVKONTROLSYSTEMET (VINGEHJUL) KØRER IKKE Mulige årsager: 1 Udløst(e) effektafbryder(e) (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) TEKNISKE SPECIFIKATIONER (som monteret og afprøvet på enheden) Model SR 1800(DU) Retriever 6250/SR 1800(G) Retriever 6250/SR 1800(P) Retriever 6250/SR 1800(D) Model Nr / / / Lydstyrke (ISO 3744) db(a)/20µpa Samlet vægt lbs/kg / / / / Dæktryk psi Vibrationer ved håndgreb m/s 2 <2,5 m/s 2 <2,5 m/s 2 <2,5 m/s 2 <2,5 m/s 2 Vibrationer ved sædet m/s 2 <0,5 m/s 2 <0,5 m/s 2 <0,5 m/s 2 <0,5 m/s 2 Tilladt hældning 26,8% (15 0 ) 26,8% (15 0 ) 26,8% (15 0 ) 26,8% (15 0 ) FORM NO Retriever 6250 / SR A-19

20 B-2 / NORSK Side Innledning... B-3 Reservedeler og service... B-3 Merkeplate... B-3 Pakke ut maskinen... B-3 Forsiktighetsregler og advarsler... B-4 Generell informasjon... B-5 Bli kjent med maskinen... B-6-10 Klargjøring av maskinen for bruk Sjekkliste før bruk av maskinen... B-11 Drivstoff... B-11 Betjening av maskinen Starte bensinmotoren... B-12 Starte propanmotoren... B-12 Starte bensin-/propanmotoren... B-12 opp dieselmotoren... B-12 Feiing... B-13 Tømme beholderen... B-13 Etter bruk av maskinen Etter bruk... B-14 Slå av og stanse bensinmotoren... B-14 Slå av og stanse propanmotoren... B-14 Slå av og stanse bensin-/propanmotoren... B-14 Slå av dieselmotoren... B-14 Vedlikehold Etter hver 15 timer i drift... B-15 Etter hver 30 timer i drift... B-15 Etter hver 150 timer i drift... B-15 Etter hver 300 timer i drift... B-15 Etter hver 1000 timer i drift... B-15 Vedlikehold av sidebørsten... B-16 Vedlikehold av hovedbørsten... B Beholderens støvfilter... B-17 Justering av parkeringsbremsen... B-18 Motorolje... B-18 Motorens luftfilter... B-18 Plassering av kretsbrytere... B-18 Feilsøking... B-19 Tekniske spesifikasjoner... B-19 B-2 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

CR 1100, CR 1200. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/04 revised 1/09 FORM NO. 56041565. Printed in USA

CR 1100, CR 1200. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/04 revised 1/09 FORM NO. 56041565. Printed in USA CR 1100, CR 1200 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56303004 (CR 1200), 56303005 (CR 1100 / OBS) 2/04 revised 1/09 FORM NO. 56041565 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

SW8000 Instructions for use

SW8000 Instructions for use SW8000 Instructions for use Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/2012 revised 6/2016 REV B Form no. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Hydro-Retriever 2052 CR 1300

Hydro-Retriever 2052 CR 1300 Hydro-Retriever 2052 CR 1300 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Model 56460240 (LPG) Nilfisk Model 56460280 (LPG) This manual covers GM powered 2004 certified models only. A-Dansk B-Norsk

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

BRV900 INSTRUCTIONS FOR USE. 11/09 revised 5/13 FORM NO. 56041807. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje.

BRV900 INSTRUCTIONS FOR USE. 11/09 revised 5/13 FORM NO. 56041807. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 11/09 revised 5/13 FORM NO. 56041807 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Model: 56602002 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje BRV900 INSTRUCTIONS FOR USE A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91) Suomi

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension Informasjon til brukeren på dansk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj Fransgård Bruksanvisning NO Vinsj V-4000 V-6500 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Bakovervendt/bagudvendt

Bakovervendt/bagudvendt Bakovervendt/bagudvendt Brukerhåndbok/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe 0+ Vektklasse/ vægtklasse 0-13 kg Alder 0-12 mnd 1 Takk for at du valgte BeSafe izi Go ISOfix BeSafe har utviklet denne basen med

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK SR 1900

Din bruksanvisning NILFISK SR 1900 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukerhåndbok/ Brugsanvisning

Brukerhåndbok/ Brugsanvisning Bakovervendt/bagudvendt Brukerhåndbok/ Brugsanvisning ECE R44 04 GRUPPE Vektklasse/ vægtklasse ALDER 0 + 0-13 kg 0-12 mnd 1 Takk for at du valgte BeSafe izi Sleep ISOfix BeSafe har utviklet denne basen

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK CR 1400 http://no.yourpdfguides.com/dref/3599974

Din bruksanvisning NILFISK CR 1400 http://no.yourpdfguides.com/dref/3599974 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

SWEEPER SR 1300H P KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 1064 000(3)2007-02 B

SWEEPER SR 1300H P KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 1064 000(3)2007-02 B SWEEPER SR 1300H P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 1064 000(3)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model / /

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn adrenalin INFORMATION TIL BRUGEREN EpiPen Jr. 150 mikrogram, injektionsvæske, opløsning, i forfyldt

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

SR 1301 P. setting standards 1463388000(1)2008-05 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

SR 1301 P. setting standards 1463388000(1)2008-05 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK SR 1301 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING setting standards 1463388000(1)2008-05 B Сертификат за съответствие Osvědčení o shodě Konformitätserklärung

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Engangsposer* Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug BRUGSANVISNING. * Valgfrit antal. Må ikke genbruges

Engangsposer* Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug BRUGSANVISNING. * Valgfrit antal. Må ikke genbruges Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug Engangsposer* BRUGSANVISNING * Valgfrit antal Må ikke genbruges 1 Sani-Tip Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug INDIKATIONER Luft/vand sprøjtespidser til engangsbrug

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

www.nilfi sk-alto.com FLOORTEC R 680 P KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 1463514000(1)2008-05 B

www.nilfi sk-alto.com FLOORTEC R 680 P KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 1463514000(1)2008-05 B www.nilfi sk-alto.com FLOORTEC R 680 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 1463514000(1)2008-05 B Модел / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2 medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 NO Bruksanvisning Joystick DX2 Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0290-Q 2 av 16

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG

DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG Dansk Tak for købet af Ryobi græsslåmaskinen. Din nye græsslåmaskine er designet og produceret efter Ryobi s høje standarder omkring driftssikkerhed, simpel anvendelse og brugersikkerhed. Hvis enheden

Detaljer

SWEEPER SR 1300H B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 1062 000(3)2007-02 B

SWEEPER SR 1300H B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 1062 000(3)2007-02 B SWEEPER SR 1300H B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 1062 000(3)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model / /

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Prosedyre Beskrivelse Ant. Bruk ADVARSEL

Prosedyre Beskrivelse Ant. Bruk ADVARSEL Form No. Trekkpedalforbedringssett Groundsmaster 360 universalmaskin med serienummer 315000001 til og med 316999999 Modellnr. 136-4450 3413-100 Rev A Installasjonsveiledning Montering Løse deler Bruk diagrammet

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Go-Go Elite Traveller. Manual Norsk

Go-Go Elite Traveller. Manual Norsk Go-Go Elite Traveller Manual Norsk Gratulerer med anskaffelsen av Go-Go Elite Traveller scooter. Din sikkerhet er viktig for oss. Denne bruksanvisningen er laget slik at den skal være enkel å forstå. OBS!

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK DYNAMISK NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjening 10 Daglig brug 14 Råd og tip 18 Vedligeholdelse

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid

BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid A Målet for RSS Systemet Ved arbeid på dobbeltsporet strekning eller ved arbeid nær traffikert

Detaljer

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5 1 HD7818 HD7817 1 2 3 11 4 10 5 6 9 7 8 2 3 4 5 6 7 8 A 9 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4222.200.0525.5 DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte

Detaljer

Fleksibelt luftfordelingssystem

Fleksibelt luftfordelingssystem Fleksibelt luftfordelingssystem BESKRIVELSE Uniflexplus+ er et patenteret luftfordelingssystem til ventilation, som kan bruges i hjem, lejligheder og små bygninger. De fleksible luftkanaler og deres tilhørende

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Feie-/sugemaskiner SR 1601

Feie-/sugemaskiner SR 1601 Bedre design som minimerer omkostningene til rengjøring Nilfisk SR 1601 hevdes å være den teknisk mest avanserte feiemaskinen i sin kategori, med ny teknologi som øker rengjørings produktiviteten og samtidig

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

SW900 USER MANUAL. 08/2013 - Revised 10/2013 (2) 1465366000. Model: 9084110010 BRUGERMANUAL OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER

SW900 USER MANUAL. 08/2013 - Revised 10/2013 (2) 1465366000. Model: 9084110010 BRUGERMANUAL OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER 08/2013 - Revised 10/2013 (2) 1465366000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKERHÅNDBOK OVERSETTELSE AV ORIGINALE

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD

90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD 90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD Brugs- og monteringsvejledning Instructions for use and installation Bruks- og installasjonsanvisning ArtNo.000-0008 Falcon logo shaded U109673-03

Detaljer

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper Sådan optimerer du dine call to action-knapper 213,16% flere konverteringer Statistisk signifikansniveau: 99% Lille ændring på siden STOR EFFEKT på beslutningen Det kritiske punkt mellem bounce og konvertering

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer