Retriever 6250 SR 1800

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retriever 6250 SR 1800"

Transkript

1 Retriever 6250 SR 1800 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS (propane), (gas), (diesel) Nilfisk MODELS (propane), (gas), (dual fuel OBSOLETE), (diesel) A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 1/03 Form Number

2 A-2 / DANSK Page Introduktion... A-3 Reservedele og service... A-3 Mærkeplade... A-3 Udpakning af maskinen... A-3 Sikkerhedsvejledning... A-4 Generelle oplysninger... A-5 Lær maskinen at kende... A-6-10 Klargøring af maskinen Checkliste før anvendelsen... A-11 Brændstof... A-11 Anvendelse Sådan startes benzinmotoren... A-12 Sådan startes gasmotoren... A-12 Sådan startes benzin/gas motoren... A-12 Sådan startes dieselmotoren... A-12 Fejning... A-13 Sådan tømmes beholderen... A-13 Efter anvendelsen Efter anvendelsen... A-14 Sådan afbrydes benzinmotoren... A-14 Sådan afbrydes gasmotoren... A-14 Sådan afbrydes benzin/gas motoren... A-14 Sådan afbrydes dieselmotoren... A-14 Vedligeholdelse Efter hver 15 timers anvendelse... A-15 Efter hver 30 timers anvendelse... A-15 Efter hver 150 timers anvendelse... A-15 Efter hver 300 timers anvendelse... A-15 Efter hver 1000 timers anvendelse... A-15 Vedligeholdelse af sidekost... A-16 Vedligeholdelse af hovedkost... A Beholderens støvkontrolfilter... A-17 Justering af parkeringsbremsens arm... A-18 Motorolie... A-18 Motorens luftfilter... A-18 Placering af effektafbryder... A-18 Fejlsøgning... A-19 Tekniske specifikationer... A-19 A-2 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

3 DANSK / A-3 INTRODUKTION Denne manual vil hjælpe Dem til at få det bedste ud af Deres Nilfisk-Advance Retriever 6250 / SR Læs den grundigt, før De anvender maskinen. Bemærk: Fremhævede tal i parentes angiver en genstand, der er vist på siderne A RESERVEDELE OG SERVICE Nødvendige reparationer skal udføres af Nilfisk-Advance servicepersonale ved hjælp af originale Nilfisk-Advance reservedele og tilbehør. Kontakt Nilfisk-Advance for reservedele eller service. Opgiv venligst model og serienummer, når De omtaler Deres maskine. MÆRKEPLADE Maskinens model og serienummer fremgår af mærkepladen på maskinens højre side. Disse oplysninger er nødvendige, når De bestiller reservedele til maskinen. Brug pladsen nedenfor til at notere maskinens model og serienummer til senere brug. MODEL SERIENUMMER UDPAKNING AF MASKINEN Når maskinen leveres, skal De efterse forsendelseskassen og maskinen grundigt for tegn på beskadigelse. Hvis der er tegn på beskadigelse, skal De gemme forsendelseskassen, så den kan blive undersøgt af det vognmandsfirma, der leverede den. Kontakt øjeblikkelig vognmandsfirmaet for at indgive krav vedrørende transportskade. 1 Efter at kassen er taget af, fjernes træblokkene ved hjulene. 2 Kontroller motoroliestanden og tilsæt eventuelt olie. 3 Kontroller kølervæskestanden og tilsæt eventuelt kølervæske. 4 Kontroller hydraulikoliestanden og tilsæt eventuelt olie. 5 Læs vejledningen i afsnittet Klargøring af maskinen i denne manual og fyld derefter brændstoftanken. 6 Anbring en rampe ved pallens forreste del. 7 Læs vejledningen i afsnittene Betjeningsgreb og Anvendelse af maskinen i denne manual og start motoren. Kør langsomt maskinen ned af pallen og ned på gulvet. Hold foden let på bremsepedalen, indtil maskinen er kommet ned fra pallen. FORSIGTIG! Vær yderst FORSIGTIG, når denne fejemaskine anvendes. Læs alle vejledninger vedrørende maskinens brug grundigt, før fejemaskinen anvendes. Hvis De har spørgsmål, bedes De kontakte den tilsynsførende eller den lokale Nilfisk-Advance forhandler. Hvis maskinen ikke virker korrekt, må De ikke forsøge at afhjælpe problemet, med mindre Deres overordnede giver ordre til det. Få en udlært mekaniker eller en autoriseret Nilfisk-Advance servicemedarbejder til at foretage eventuelle nødvendige reparationer på udstyret. Vær yderst forsigtig ved arbejde med denne maskine. Slips, løstsiddende tøj, langt hår, ringe og armbånd kan komme i klemme i de bevægelige dele. Sæt hovedafbryderen (52) på OFF, aktiver parkeringsbremsen (3) og frakobl batteriet, før der udføres arbejde på maskinen. Anvend sund fornuft og gode sikkerhedsvaner, og vær opmærksom på de gule advarselsskilte på denne maskine. MODEL MOTOR MOTORENS NUMMER FABRIKAT MODELNUMMER BRÆNDSTOF Ford VSG 413I-6005-A BENZIN (G) Ford VSG 413I-6005-A GAS (P) Ford VSG 413I-6005-A BENZIN/GAS (DU) Kubota V1505TE-1 DIESEL (D) * Bemærk: Se motorfabrikantens separate vedligeholdelses- og betjeningsmanual for mere detaljerede oplysninger om motorspecifikationer og servicedata. FORM NO Retriever 6250 / SR A-3

4 A-4 / DANSK SIKKERHEDSVEJLEDNING SYMBOLER Nilfisk-Advance anvender nedenstående symboler til at vise potentielt farlige tilstande. Læs altid disse oplysninger omhyggeligt og tag de nødvendige skridt til at beskytte personale og ejendom. FARE! Anvendes til at advare om umiddelbare farer, der vil medføre alvorlig personskade eller død. ADVARSEL! Anvendes til at gøre opmærksom på en situation, der kan medføre alvorlig personskade. FORSIGTIG! Anvendes til at gøre opmærksom på en situation, der kan medføre mindre alvorlig personskade, beskadigelse af maskinen eller anden tingsskade. GENEREL SIKKERHEDSVEJLEDNING Formålet med sikkerhedsvejledningen er at advare mod potentielle farer for beskadigelse af maskinen eller personskade. ADVARSEL! * Denne maskine må kun anvendes af korrekt oplærte og autoriserede personer. * Undgå pludselige stop på ramper eller skråninger, når maskinen er læsset. Undgå pludselige, skarpe drejninger. Kør med lav hastighed ned ad bakke. Udfør kun rengøring på vej op ad rampen. * Undgå hydraulikoliestænk eller personskade ved altid at anvende hensigtsmæssig beklædning og øjenbeskyttelse ved arbejde med eller i nærheden af hydrauliksystemet. * Sæt hovedkontakten på off (O) og frakobl batteriet, før der udføres servicearbejder på de elektriske komponenter. * Arbejd aldrig under en maskine uden sikkerhedsblokke eller stativer til understøtning af maskinen. * Anvend ikke brændbare rengøringsmidler, anvend ikke maskinen på eller i nærheden af sådanne midler, og anvend ikke maskinen i områder, hvor der findes brændbare væsker. * Rengør ikke denne maskine med højtryksrenser. * Denne maskines udstødningsgas (kulilte) kan medføre alvorlig personskade eller død. Sørg altid for tilstrækkelig ventilation, når maskinen anvendes. FORSIGTIG! * Denne maskine er ikke godkendt til anvendelse på offentlig vej. * Denne maskine egner sig ikke til opsamling af farligt støv. * Ved anvendelse af denne maskine skal det sikres, at tredjemand, især børn, ikke udsættes for fare. * Læs omhyggeligt alle instrukser vedrørende den pågældende opgave, før der udføres nogen form for servicearbejde. * Efterlad ikke maskinen uden opsyn uden først at sætte afbryderen på off (O), tage nøglen ud og aktivere parkeringsbremsen. * Sæt hovedkontakten på off (O), før der udskiftes børster, og før der åbnes for adgangspanelerne. * Pas på at hår, smykker eller løstsiddende tøj ikke kommer i klemme i de bevægelige dele. GEM DENNE VEJLEDNING A-4 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

5 DANSK / A-5 SIKKERHEDSAFSTIVNING TIL BEHOLDEREN ADVARSEL! Sørg for at beholderens sikkerhedsafstivning (5) er på plads, når De udfører vedligeholdelsesarbejder under eller i nærheden af den hævede beholder. Beholderens sikkerhedsafstivning (5) holder beholderen i den løftede position, så der kan udføres arbejde under beholderen. Stol ALDRIG på at maskinens hydrauliske komponenter understøtter beholderen tilstrækkelig sikkert. LØFT AF MASKINEN FORSIGTIG! Udfør aldrig arbejde under en maskine uden stativer eller blokke til understøtning af maskinen. Når maskinen skal hæves, skal det gøres på de dertil beregnede punkter (hæv ikke maskinen ved beholderen) - se placeringsmulighederne for donkrafte (25). TRANSPORT AF MASKINEN FORSIGTIG! Før maskinen transporteres på en åben lastvogn eller trailer, skal De kontrollere at.. Alle adgangslåger er lukket forsvarligt Maskinen er bundet godt fast. Maskinens parkeringsbremse er aktiveret. BUGSERING ELLER SKUBNING AF MASKINEN Maskinens fremdriftspumpe er udstyret med en justerbar bugseringsventil. Denne ventil forhindrer beskadigelse af hydrauliksystemet, når maskinen bugseres/ skubbes over korte afstande uden brug af motoren. Adgang til ventilen fås ved at åbne panelet på venstre fordør og finde ventilen som vist foroven bag på fremdriftspumpen. Brug en tang eller en 5/16 (8 mm) topnøgle til at dreje ventilen 90 grader. Derved deaktiveres den hydrostatiske lås mellem motor og pumpe. ADVARSEL: Den hydrauliske fremdriftspumpe kan blive beskadiget, hvis maskinen bugseres med ventilen i den normale driftsposition (A). Se tegningerne nedenfor vedrørende den normale driftsindstilling (A) (vertikal) og friløbsindstillingen til bugsering (B) (horisontal). Bemærk: Hvis bugseringsventilen efterlades i friløbsposition (B) (horisontal position), kan fremdriftspumpen ikke drive motoren FWD eller REV. Det medfører ingen beskadigelse ventilen skal blot indstilles til den normale driftsindstilling (A) (vertikal). BEMÆRK: Bugsér eller skub ikke maskinen hurtigere end normal ganghastighed (3-5 km/t) og kun over korte afstande. Hvis maskinen skal flyttes over lange afstande, skal drivhjulet hæves fra gulvet og anbringes på en hensigtsmæssig transportvogn. A B FORM NO Retriever 6250 / SR A-5

6 A-6 / DANSK LÆR MASKINEN AT KENDE Under læsningen af denne manual vil De undertiden møde fremhævede tal i parentes f.eks.: (2). Disse tal henviser til en genstand på de næste tre sider. Se disse sider, når De har brug for at se placeringen af en genstand, der er omtalt i teksten. 1 Operatørens sæde 2 Motorhjelm 3 Parkeringsbremsens arm (fodbremse) 4 Trækstang til beholderens sikkerhedsafstivning 5 Beholderens sikkerhedsafstivning 6 Beholderdæksel 7 Støttestang til beholderdæksel 8 Affaldslåge 9 Forlygter 10 Beholderens støvkontrolfilter 11 Rysterhængsel 12 Støvfilterryster 13 Sidekost 14 Fastgørelsespunkt 15 Adgangslåge til hovedkost 16 FWD / REV pedal (pedal til fremadkørsel/bakning) 17 Arm til hævning /sænkning (ON / OFF) af sidekost A-6 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

7 DANSK / A-7 LÆR MASKINEN AT KENDE (FORTSAT) 18 Hængsel til beholderlåg 19 Batteri 20 Arm til tipning 21 Rat 22 Oliebeholder 23 Gastank 24 Brændstoftank 25 Placeringsmuligheder for donkraft 26 Motorolieafløb 27 Udstødningsrør 28 Opsamlingsbeholder til kølervæske 29 Oliemåler til motorolie 30 Motorens luftfilter 31 Adgangslåge til motor 32 Effektafbryder / Låge til batterirummet 33 Effektafbryderpanel 34 Knap til horn (Ikke vist / findes under bremsepedalen) 35 Betjeningspanel (se de tilhørende sider) FORM NO Retriever 6250 / SR A-7

8 A-8 / DANSK BETJENINGSPANEL 36 Olietryksmåler (ekstraudstyr) 37 Batterimåler (ekstraudstyr) 38 Brændstofmåler (kun gas-, diesel- og gas-/benzinmotor) 39 Timemåler 40 Kontakt til støvkontrol /-ryster 41 Kontakt til forlygter 42 Kontakt til motorhastighed (kun gas, LP-gas og gas-/benzinmotor) 43 Indikator for udtømningslåge 44 Indikator for motorcheck 45 Indikator for motortemperatur 46 Indikator for batteri 47 Indikator for olietryk 48 Indikator for støvkontrolfilter (ekstraudstyr) 49 Indikator for beholdertemperatur (ekstraudstyr) 50 Indikator for hydraulikfilter 51 Indikator for lav gasbeholdning 52 Tændingskontakt 53 Arm til hævning / sænkning (ON /OFF) af hovedkost 54 Brændstofvælger (kun ved kombinationsmotorer) 55 Arm til hævning / sænkning af beholder 56 Arm til åbning / lukning af beholderlåge 57 Vandtemperaturmåler (ekstraudstyr) 58 Indikator for service på luftfilter 59 Indikatorlampe for glødetændrør (kun dieselmotor) 60 Hastighedskontakt (kun dieselmotor) Retriever 6250/SR 1800: G, P, DU Retriever 6250/SR 1800 D A-8 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

9 BESKRIVELSE AF MASKINENS DELE DANSK / A-9 1 OPERATØRSÆDET sædet tipper fremad for at give adgang til hydraulikolietanken og gastanken. Aktiver støtteafstivningen af hensyn til sikkerheden. 2 MOTORHJELM låses op og hæves for at give adgang til motorrummet. 3 PARKERINGSBREMSEARM (FODBREMSE) aktiverer de mekaniske bremser på forhjulene. 4 TRÆKSTANG TIL BEHOLDERENS STØTTESTIVER træk stangen op, medens beholderen er hævet for at kunne trække sikkerhedsstiveren på plads. 5 BEHOLDERENS SIKKERHEDSSTIVER anvendes til at understøtte beholderen, medens den er hævet. 6 BEHOLDERDÆKSEL åbnes for at få adgang til beholderens støvkontrolfilter. 7 STØTTESTANG TIL BEHOLDERDÆKSEL anvendes til at støtte beholderdækslet, når det er hævet. 8 AFFALDSLÅGE her smides affald ind, der er for stort til at kosten kan samle det op. 9 FORLYGTER bruges ved fejning i områder med ringe belysning. 10 BEHOLDERENS STØVKONTROLFILTER filtrerer støv fra luften. 11 RYSTERHÆNGSEL anvendes til at holde rysterenheden OPPE, medens der udføres servicearbejde på filteret. 12 STØVFILTERRYSTERENHED vibrerer støvkontrolfilteret, så støvet rystes af det. 13 SIDEKOST bruges til fejning langs vægge eller kantsten. 14 FASTGØRELSESPUNKT et sikkert punkt til fastgørelse af maskinen under transport på trailer eller lastvogn. 15 ADGANGSLÅGE TIL HOVEDKOST åbnes for at få adgang til at udføre servicearbejde på hovedkosten. 16 PEDAL TIL FREMADKØRSEL/BAKNING styrer maskinens kørehastighed og retning: Tryk ned bag på pedalen for at få maskinen til at køre baglæns. Tryk ned foran på pedalen for at få maskinen til at køre fremad. Maskinens HASTIGHED stiger, når pedalen trykkes længere ned mod gulvet. Den maksimale hastighed ved fremadkørsel er højere end ved bakning. 17 ARM TIL HÆVNING/SÆNKNING (ON/OFF) AF SIDEKOST hæver eller sænker (standser og starter) sidekosten. 18 HÆNGSEL TIL BEHOLDERDÆKSEL holder beholderdækslet på plads. 19 BATTERI sørger for strømforsyningen til startmotoren. 20 ARM TIL TIPNING AF RAT skub armen ned for at udløse ratstammen, så den kan justeres op eller ned. 21 RAT anvendes til at styre maskinen til venstre eller højre. 22 OLIEBEHOLDER til olien til hydrauliksystemet, kapacitet 41,63 liter. 23 GASTANK 33 lb. flaskegastank. 24 BRÆNDSTOFTANK kapacitet 45 liter. 25 DONKRAFTPUNKTER sikre punkter til hævning af maskinen. 26 AFLØB TIL MOTOROLIE prop til udtømning af motorolie (under bageste kofanger). 27 LYDPOTTE dæmper motorens udstødning. 28 OPSAMLINGSBEHOLDER TIL KØLERVÆSKE opsamler kølervæske, der skubbes ud af køleren, medens motoren er varm. Anvendes til kontrol af kølervæskestand. 29 OLIEMÅLER anvendes til at kontrollere motoroliestanden. 30 MOTORENS LUFTFILTER filtrerer den luft, motoren tager ind. 31 ADGANGSLÅGE TIL MOTOREN låses op og åbnes for at få adgang til motorrummet. 32 EFFEKTAFBRYDER / LÅGE TIL BATTERIRUMMET låses op og åbnes for at få adgang til effektafbrydere, batteri og motorens luftfilter. 33 EFFEKTAFBRYDERPANEL her findes alle maskinens effektafbrydere. 34 HORN aktiverer hornet (lige under bremsepedalen). 35 BETJENINGSPANEL Se de tilhørende sider. FORM NO Retriever 6250 / SR A-9

10 A-10 / DANSK BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET 36 OLIETRYKMÅLER (EKSTRAUDSTYR) angiver motoroliens tryk medens motoren er i gang. 37 BATTERIMÅLER (EKSTRAUDSTYR) angiver batterispænding og opladningsspænding. 38 BRÆNDSTOFMÅLER (KUN GAS, GAS/BENZIN OG DIESEL ) angiver brændstofmængden i tanken. 39 TIMEMÅLER angiver det samlede antal driftstimer. 40 KONTAKT FOR STØVKONTROLRYSTER styrer sugesystemet og sugesystemets filterryster. Sugesystemet opsamler det støv, hovedkosten hvirvler op. Filterrysteren renser sugefilteret. 41 FORLYGTEKONTAKT tænder forlygterne. 42 MOTORHASTIGHEDSKONTAKT (KUN GAS, LP-GAS OG GAS/BENZIN) styrer motorens hastighed. Under anvendelsen skal kontakten for motorhastighed være i positionen full throttle (lll). 43 INDIKATOR FOR UDTØMNINGSLÅGE viser at udtømningslågen er lukket og beholderen hævet. 44 INDIKATOR FOR MOTORCHECK (fås ikke aktuelt) viser en fejl ved EFI-systemet. Afbryd motoren og lad Advance Servicecenter checke motoren. 45 INDIKATOR FOR MOTORTEMPERATUR viser overophedning af motoren, tænder ved 107 C. Motoren afbryder selv ved 113 C. Drej nøglen på off og lad Advance Servicecenter checke maskinen. 46 BATTERIINDIKATOR viser fejl i opladningssystemet. Afbryd motoren og lad Nilfisk-Advance Service Center undersøge maskinen. 47 INDIKATOR FOR OLIETRYK viser tab af motorolietryk; 10 sekunder efter at lyset tændes, afbryder motoren selv. Drej nøglen på off og lad Advance Servicecenter checke maskinen. 48 INDIKATOR FOR STØVKONTROLFILTER (EKSTRAUDSTYR) viser når støvkontrolfiltret kræver service. 49 INDIKATOR FOR BEHOLDERTEMPERATUR (EKSTRAUDSTYR) angiver risiko for brand i beholderen. 50 INDIKATOR FOR HYDRAULIKFILTER- viser når der skal udføres service på hydraulikoliefiltret. Lad Nilfisk-Advance Service Center undersøge maskinen. 51 INDIKATOR FOR LAV GASSTAND viser lav brændstofstand i gastanken. 52 TÆNDINGSKONTAKT styrer motoren og visse dele af det elektriske system. 53 ARM FOR HÆVNING / SÆNKNING (ON/OFF) AF HOVEDKOST hæver og sænker (stopper og starter) hovedkosten. Fejepositionen gælder for glatte gulve. Positionen full float er til ru gulve. 54 BRÆNDSTOFVÆLGER findes kun på benzin/gas modeller for at kunne skifte mellem gas og benzin. 55 ARM TIL HÆVNING/SÆNKNING AF BEHOLDER - styrer den hydraulikcylinder, der hæver beholderen ved tømning. 56 ARM TIL ÅBNING/LUKNING AF BEHOLDERLÅGE åbner og lukker beholderens udtømningslåge. 57 VANDTEMPERATURMÅLER (EKSTRAUDSTYR) viser temperaturen i motorens kølevæske medens motoren kører. 58 INDIKATOR FOR LUFTFILTERSERVICE udfør ikke service på luftfilteret, med mindre det røde flag vises i serviceindikatoren. 59 INDIKATORLAMPE FOR GLØDETÆNDRØR (KUN DIESEL) viser at glødetændrørene opvarmes; start motoren, når lyset er gået ud. 60 HASTIGHEDSKONTAKT (KUN DIESEL) styrer dieselmotorens hastighed. Under anvendelsen skal kontakten for motorhastighed være i positionen full throttle (hare-symbolet). A-10 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

11 CHECKLISTE FØR ANVENDELSEN DANSK / A-11 Før hver anvendelse: * Inspicer maskinen for beskadigelse eller lækager af olie eller kølervæske. * Klem gummistøvkoppen på motorens luftfilter (30) for at frigøre ophobet støv. * Check kølervæskestanden (28). * Check motoroliestanden (29). * Check hydraulikoliestanden (22). * Check brændstofmåleren (38) på benzin-, benzin/gas- og diesel-modellerne. * Check brændstofmåleren på gastanken (23) på gas modellen. * Check dæktrykket på alle tre dæk; trykket skal være 90 psi. * Check luftfiltrets serviceindikator (58). I chaufførsædet: * Sørg for at have forstået betjeningsgrebene og deres funktioner. * Justér sædet, så der er let adgang til alle betjeningsgreb. * Sæt hovednøglen i og drej tændingskontakten (52) hen på ON. Kontroller at horn (37), timemåler (39) og forlygter (41) virker korrekt. Sæt tændingskontakten (52) på OFF. * Check parkeringsbremsearmen (3). Armen skal bevare sin (låste) indstilling, så den ikke let kan udløses. (Rapporter straks alle fejl til servicepersonalet). Planlæg rengøringen på forhånd: * Sørg for lange baner med så få stop og starter som muligt. * Kør med 6 tommers overlapning for at sikre at hele området fejes. * Undgå bratte drejninger, undgå at køre ind i stolper eller at skrabe mod siden af maskinen. BRÆNDSTOF ADVARSEL! STOP ALTID MOTOREN, FØR BRÆNDSTOFTANKEN FYLDES. RYG IKKE UNDER BRÆNDSTOFPÅFYLDNING. FYLD BRÆNDSTOFTANKEN I ET OMRÅDE MED GOD VENTILATION. FYLD IKKE BRÆNDSTOFTANKEN I NÆRHEDEN AF GNISTER ELLER ÅBEN ILD. BRUG KUN DET BRÆNDSTOF, DER ER SPECIFICERET PÅ SKILTET PÅ BRÆNDSTOFTANKEN. MODEL / (BENZIN) På maskiner med benzinmotor, befinder brændstoftanken (24) sig bag på maskinen. Et skilt i nærheden af påfyldningsstudsen viser det korrekte brændstof til maskinen. Før hætten tages af tanken, tørres al støv og snavs af hætten og området omkring påfyldningsstudsen for at holde brændstoffet så rent som muligt. Fyld tanken med blyfri 87 oktan benzin. Brændstoftanken kan indeholde 45 liter. Tør straks eventuelt spildt brændstof på eller i nærheden af maskinen op! MODEL / (GAS) På maskiner med gasmotor befinder gastanken (23) sig under chaufførsædet. Et skilt giver oplysning om den korrekte type tank til maskinen. Gastanken monteres ved at tippe sædepanelet fremad. Monter en standard 14,85 kg horisontal gastank med flydende gas i holderen. Justér hullet ind efter stiften og sænk sædepanelet. Tilslut brændstofslangen og åben langsomt afspærringsventilen på tanken. Anvend handsker når brændstofslangen tilsluttes eller afmonteres. Sæt gastankens serviceventil på OFF, når maskinen ikke anvendes. MODEL (BENZIN/GAS MOTOR) Se afsnittene i det foregående om benzin og gas for oplysninger om tankens placering og for vejledning. Maskinen kan anvendes til enten benzin eller gas. Indstil brændstofvælgeren (54) på det ønskede brændstof og følg vejledningen for den pågældende brændstoftype. Valget kan ændres, medens motoren kører. BEMÆRK: Gasslangens fittings skal altid være tilsluttet gastanken. Gasslangens fittings kan blive beskadiget, hvis de frakobles gastanken og maskinen anvendes med benzin. MODEL / (DIESEL) På maskiner med dieselmotor, befinder brændstoftanken (24) sig bag på maskinen. Et skilt ved siden af påfyldningsstudsen viser det korrekte brændstof til maskinen. Før hætten tages af tanken, tørres alt støv og snavs af hætten og området omkring påfyldningsstudsen for at holde brændstoffet så rent som muligt. Fyld tanken med diesel. Brændstoftanken indeholder 45 liter. Fjern straks eventuelt spildt brændstof på eller i nærheden af maskinen! FORM NO Retriever 6250 / SR A-11

12 A-12 / DANSK SÅDAN STARTES BENZINMOTOREN 1 Sæt kontakten for motorhastighed (42) i positionen IDLE ( l ), drej tændingskontakten (52) med uret til START positionen og slip den så snart motoren starter. Hvis motoren ikke starter efter 15 sekunder, slippes nøglen. Vent 1 minut og forsøg så igen. 2 Når motoren er startet, skal den køre med hastighedskontakten i positionen IDLE ( l ) i 5 minutter, før maskinen anvendes. 3 Sæt hastighedskontakten på positionen FULL THROTTLE ( lll ) og kør rundt med maskinen i 2-3 minutter med lav hastighed for at opvarme hydrauliksystemet. SÅDAN STARTES GASMOTOREN 1 Åben serviceventilen på gastanken (23). 2 Sæt kontakten for motorhastighed (42) i positionen IDLE ( l ), drej tændingskontakten (52) med uret til START positionen og slip den, så snart motoren starter. Hvis motoren ikke starter efter 15 sekunder, slippes kontakten. Vent 1 minut og prøv så igen. 3 Når motoren er startet, skal den køre med hastighedskontakten på positionen IDLE (I) i 5 minutter, før maskinen anvendes. 4 Sæt hastighedskontakten på positionen FULL THROTTLE ( lll ) og kør rundt med maskinen i 2-3 minutter med lav hastighed for at opvarme hydrauliksystemet. SÅDAN STARTES BENZIN/GAS MOTOREN 1 Maskinen kan startes ved hjælp af begge brændstoftyper. 2 Vælg det ønskede brændstof (54) og følg startproceduren for det pågældende brændstof. 3 I kolde omgivelser (under 0 grader C) anbefales det at starte motoren på benzin. SÅDAN STARTES DIESELMOTOREN 1 Hastighedskontakten (60) skal være i positionen IDLE, tændingskontakten (52) drejes mod uret til positionen GLOWPLUG, hvor den holdes indtil indikatorlampen for glødetændrørerne (59) slukkes. Drej derefter kontakten med uret til positionen START, og slip den, så snart motoren starter. 2 Når motoren er startet, skal den køre med hastighedskontakten i positionen IDLE i 5 minutter, før maskinen tages i brug. 3 Sæt hastighedskontakten på positionen FULL THROTTLE og kør rundt med maskinen i 2-3 minutter med lav hastighed for at opvarme hydrauliksystemet. BEMÆRK: Anvend ALTID maskinen med hastighedskontakten i positionen Full Throttle. Brug pedalen til fremadkørsel /bakning (16) og ikke hastighedskontakten til at styre maskinens hastighed. Maskinens hastighed øges, når pedalen trykkes længere ned mod gulvet. Tryk ikke på pedalen til fremadkørsel/-bakning, før motoren er startet, da det vil deaktivere startmotoren. A-12 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

13 FEJNING Følg vejledningen i afsnittet om klargøring af maskinen i denne manual. DANSK / A-13 1 Træk armen for hævning / sænkning (ON/OFF) af hovedkosten (53) tilbage og lad den glide til venstre og opad for at sænke og starte hovedkosten. BEMÆRK: Kosten starter ikke, hvis beholderlågen er lukket eller hvis beholderen ikke er helt nede. 2 Ved fejning af tørre gulve slås støvkontrolsystemet til (ON) ved at sætte Støvkontrol-/Rysterkontakten (40) på den permanente ON position. Ved fejning af gulve med pytter sættes støvkontrol-/rysterkontakten (40) i den neutrale OFF position, før maskinen kører ind i en vandpyt. Sæt støvkontrol- /rysterkontakten (40) på ON, når maskinen er tilbage på et helt tørt gulv. Ved fejning af våde gulve holdes støvkontrol-/rysterkontakten (40) i OFF positionen. (Derved forhindres det, at der kommer fugt i beholderens støvkontrolfilter (10). 3 Sænk sidekosten (13) ved at trække armen for hævning/sænkning (ON / OFF) af sidekost (17) ned til højre og opad for fejning langs vægge eller kantsten. Hæv sidekosten ved fejning på et frit område. BEMÆRK: Kosten starter ikke, hvis beholderlågen er lukket, eller hvis beholderen ikke er helt nede. 4 Kør maskinen fremad i en lige linie med en hastighed, der svarer til hurtig gang, og med en overlapning mellem banerne på ca. 150 mm. Kør langsommere ved fejning af store mængder snavs eller affald, eller når sikker anvendelse kræver lavere hastigheder. 5 Ved fejning af meget støvede gulve kan det være nødvendigt at holde op med at feje nu og da og ryste beholderens støvkontrolfilter (10). Filteret rystes ved at sætte støvkontrol-/rysterkontakten (40) på den midlertidige ON position og holde den dér i 20 sekunder. Skub kontakten tilbage til den permanente ON position for at aktivere støvkontrol vingehjulet og fortsætte fejningen. 6 Se af og til bag maskinen for at sikre, at maskinen samler affald op. Snavs i maskinens bane er normalt tegn på at maskinen kører for hurtigt, at kosten skal justeres, eller at beholderen er fyldt. BEMÆRK: Hvis der er affald på gulvet, der er for stort til at kunne fejes op, åbnes affaldslågen (8) og affaldet kastes ind i beholderen. TØMNING AF BEHOLDEREN BEMÆRK: MINIMUM loftshøjde for udtømning af affald ved hævning af beholderen er 252,98 cm. 1 Sæt armen til hævning/sænkning af hovedkosten (ON / OFF) (53) og armen til hævning/sænkning af sidekosten (ON / OFF) (17) på positionen UP. 2 Træk armen til åbning/lukning af beholderlågen (56) tilbage for at lukke beholderlågen. 3 Sæt støvkontrol/rysterkontakten (40) på den midlertidige ON position og hold den der i 20 sekunder. 4 Kør maskinen tæt hen til et modtagested for affald og træk armen til hævning/sænkning af beholderen (55) tilbage til positionen UP, indtil beholderen er hævet til den ønskede højde. 5 Kør langsomt maskinen fremad, indtil beholderen er over modtagestedet og aktiver parkeringsbremsen (3). 6 Skub armen for åbning/lukning af beholderlågen (56) fremad, indtil beholderens låge er helt åben. Når alt affald er tømt ud, lukkes beholderlågen. BEMÆRK: Støvkontrol-/rysterkontakten (40) kan være ON under tømning for at trække en del af støvet gennem beholderens støvkontrolfilter (10). Dette er effektivt ved tømning ud på jorden eller i en bunke. 7 Sæt beholderens sikkerhedsafstivning (5) på plads ved at trække op i trækstangen til beholderens sikkerhedsafstivning (4) og derefter sænke beholderen lidt for at fastgøre den. 8 Check for ophobning af affald bagest i beholderen og foran kostehuset. Brug om nødvendigt en kost til at fjerne affald fra disse områder. Beholderens bageste del skal slutte tæt mod kostehusets forreste del for at sikre korrekt drift. 9 Vend tilbage til operatørkabinen. Deaktiver parkeringsbremsen. Kør maskinen bagud, indtil beholderen er fri af modtagestedet. Hæv beholderen let, indtil beholderens sikkerhedsafstivning (5) deaktiveres. Sænk derefter beholderen og åben beholderlågen igen. BEMÆRK: Kostene starter ikke, hvis beholderlågen er lukket, eller hvis beholderen ikke er sænket helt. Indikatoren på betjeningspanelet skal være slukket for at vise at maskinen er klar til brug. FORM NO Retriever 6250 / SR A-13

14 A-14 / DANSK EFTER BRUGEN 1 Ryst beholderens støvkontrolfilter (10) og tøm beholderen. 2 Check vedligeholdelsesplanen og udfør alle nødvendige vedligeholdelsesopgaver, før maskinen stilles til opbevaring. 3 Flyt maskinen til et indendørs opbevaringsområde. 4 Afbryd motoren i henhold til de anførte procedurer. 5 Kontroller at tændingskontakten (52) er på OFF og parkeringsbremsen (3) aktiveret. SÅDAN AFBRYDES BENZINMOTOREN 1 Sæt alle betjeningsgreb på OFF. 2 Hæv kostene. 3 Sæt kontakten for motorhastighed (42) på IDLE og lad motoren køre i tomgang i sekunder. 4 Sæt hovedkontakten (52) på OFF og tag nøglen ud. 5 Aktiver parkeringsbremsen (3). SÅDAN AFBRYDES GASMOTOREN... 1 Sæt alle betjeningsgreb på OFF. 2 Hæv kostene. 3 Sæt serviceventilen på gastanken (23) på OFF. 4 Lad motoren køre, indtil al gassen er ledt bort fra linien (motoren går i stå). 5 Sæt hovedkontakten (52) på OFF og tag nøglen ud. 6 Aktiver parkeringsbremsen (3). SÅDAN AFBRYDES BENZIN/GAS MOTOREN... 1 Vælg gas (54) og følg vejledningen vedrørende afbrydelse af gasmotoren. SÅDAN AFBRYDES DIESELMOTOREN 1 Sæt alle betjeningsgreb på OFF. 2 Hæv kostene. 3 Sæt hastighedskontakten (60) på IDLE, og lad motoren køre i tomgang i 5 minutter. 4 Sæt hovedkontakten (52) på OFF, og tag nøglen ud. 5 Aktiver parkeringsbremsen (3). RAPPORTER EVENTUEL DEFEKT ELLER FEJL, DER ER OPDAGET UNDER ANVENDELSEN, TIL AUTORISERET SERVICE- ELLER VEDLIGEHOLDELSESPERSONALE. A-14 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

15 VEDLIGEHOLDELSE DANSK / A-15 Sørg for at maskinen holdes i topform ved nøje at overholde vedligeholdelsesplanen. Vedligeholdelsesintervallerne gælder for gennemsnitlige anvendelsesbetingelser. Maskiner, der anvendes i vanskelige miljøer, kan have brug for service med kortere intervaller. Nødvendige reparationer skal udføres af Deres autoriserede Nilfisk-Advance Service Center, der anvender fabriksuddannet servicepersonale og har et lager af originale Nilfisk-Advance reservedele og tilbehør. BEMÆRK: Se servicemanualen (blanket nr ) for yderligere oplysninger om vedligeholdelse og service. FOR HVER 15 TIMERS ANVENDELSE 1 Check motorens kølervæskestand. Løft motorhjelmen (2) og check kølervæskestanden i opsamlingstanken for kølervæske (28). Hvis væskestanden er for lav, tilsættes en blanding af halvt vand, halvt frostvæske af samme type som til biler. FORSIGTIG! Tag ikke kølerhætten af, når motoren er varm. ADVARSEL! Undgå hydraulikoliesprøjt eller personskade: bær altid hensigtsmæssig beklædning og øjenbeskyttelse ved arbejde med og i nærheden af hydrauliksystemet. 2 Check hydraulikoliestanden. Hydraulikolietanken befinder sig under operatørens sæde. Tag påfyldningshætten (22) af tanken og se ned på bunden af påfyldningssien. Hvis oliestanden er under bunden på påfyldningssien, tilsættes 10W30 motorolie, indtil bunden af påfyldningssien er dækket. Skift olien i tilfælde af større forurening på grund af en mekanisk fejl. VIGTIGT! Denne maskine er udstyret med en indikator, der tænder hvis filteret skal udskiftes. FOR HVER 30 TIMERS ANVENDELSE 1 Drej hovedkosten. Se afsnittet om vedligeholdelse af hovedkost. 2 Justér hovedkosten. Se afsnittet om vedligeholdelse af hovedkost. 3 Rengør beholderens støvkontrolfilter (10) ved hjælp af metode A. Se afsnittet om beholderens støvkontrolfilter. 4 Justér sidekosten. Se afsnittet om vedligeholdelse af sidekosten. 5 Inspicer gummimanchetterne hele vejen omkring maskinen og i kostehuset; udskift dem, hvis de er beskadigede eller slidte. 6 Check og justér parkeringsbremsen. FOR HVER 150 TIMERS ANVENDELSE 1 Rengør beholderens støvkontrolfilter (10) ved hjælp af metode B. Se afsnittet Beholderens støvkontrolfilter. 2 Rengør køler og oliekøler udvendigt ved at spule med vand med lavt tryk. Brug ikke højtryk, da dette vil beskadige køleribberne. 3 Skift motorolie og filter. FOR HVER 300 TIMERS ANVENDELSE 1 Rengør beholderens støvkontrolfilter (10) ved hjælp af metode C. Se afsnittet Beholderens støvkontrolfilter. 2 Smør smørefittings på styringens gearkassedæksel. FOR HVER 1000 TIMERS ANVENDELSE 1 Skift hydraulikolie og filter. 2 Spul køleren. 3 Lad Nilfisk-Advance Service Center inspicere styretøjet. FORM NO Retriever 6250 / SR A-15

16 A-16 / DANSK VEDLIGEHOLDELSE AF SIDEKOST Justering af sidekosten... 1 Sæt sidekosten i positionen DOWN. 2 Løsn håndtaget (A) og lad stopkonsollen (B) glide op eller ned for at sænke eller hæve sidekosten (13). Jo længere op i hullet armen (17) går, jo lavere vil sidekosten (13) være. 3 I positionen DOWN skal sidekosten (13) være i kontakt med gulvet i det viste område fra kl. 10 (C) til kl. 3 (D). 4 Når sidekosten (13) er justeret korrekt, strammes håndtaget (A) for at fastgøre stopkonsollen (B). BEMÆRK: Maskinen skal opbevares med sidekosten (13) i den hævede position. Sidekosten (13) skal udskiftes, når børsterne er slidt ned til en længde på 7,62 cm, eller når den bliver ineffektiv. Sidekostestoppet skal justeres igen, når kosten er blevet udskiftet. A C B D 17 Sådan udskiftes sidekosten 1 Sæt sidekosten (13) i positionen UP. 2 Ræk ind under sidekosten (13) og afmonter den store T-møtrik, der holder sidekosten og afmonter kost og plastskive. 3 Monter en ny kost og plastskive ved at justere de tre justeringsstifter og skubbe på. Monter T-møtrikken igen og stram. VEDLIGEHOLDELSE AF HOVEDKOST Da hovedkostens motor altid drejer samme vej, bliver kostens børster til sidst bøjede, hvilket nedsætter fejeegenskaberne. Fejeegenskaberne kan forbedres ved at afmontere kosten og dreje den. Denne procedure kaldes at rotere eller dreje hovedkosten, og den skal udføres for hver 30 timers anvendelse. Hovedkosten skal udskiftes, når børsterne er slidt ned til en længde på 6,35 cm. Hovedkostens stop skal justeres igen, når kosten er udskiftet. BEMÆRK: Maskinen skal opbevares med hovedkosten i den hævede position. ADVARSEL! Motoren må ikke køre, når denne procedure udføres. Sådan drejes eller udskiftes hovedkosten 1 Sæt hovedkontakten (52) på OFF. 2 Sæt armen for hævning/sænkning (ON / OFF) af hovedkosten (53) på positionen DOWN. 3 Åben adgangslågen til hovedkosten (15). 4 Afmonter den store T-bolt på siden af kostens mellemarm. Drej mellemarmssamlingen ud af selve hovedkosten. A-16 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

17 DANSK / A-17 VEDLIGEHOLDELSE AF HOVEDKOSTEN (FORTSAT) 5 Træk hovedkosten ud af kostehuset og fjern eventuel snor eller tråd, der har viklet sig omkring den. Efterse også manchetterne foran, bagpå og på siderne af kostehuset. Manchetterne skal udskiftes eller justeres, hvis de er revnede eller slidt ned til en højde på mere end 6,35 mm fra jorden. 6 Drej kosten og lad den glide tilbage i kostehuset. Kontroller at tapperne på kostens drevnav (på venstre side) går i indgreb med hullerne på selve kosten. 7 Sving mellemarmen tilbage og monter igen den T-bolt, der holder mellemarmen på plads. 8 Luk og lås hovedkostens adgangslåge (15). Justering af hovedkostens højde... 1 Kør maskinen hen til et område med plant gulv og aktiver parkeringsbremsen. 2 Træk armen til hævning/sænkning af hovedkosten (53) tilbage og lad den glide til venstre og opad for at sænke og starte hovedkosten. Flyt IKKE maskinen. 3 Lad hovedkosten køre i 1 minut. Derved polerer kosten en stribe på gulvet. Efter 1 minut hæves kosten, parkeringsbremsen udløses og maskinen flyttes, så den polerede stribe er synlig. 4 Inspicer den polerede stribe på gulvet. Hvis striben er under 5,08 cm eller mere end 7,62 cm bred, skal kosten justeres. 5 Løsn håndtaget (A) og lad stopkonsollen (B) glide op eller ned for at sænke eller løfte kosten. Jo længere armen (5) føres op i hullet, jo lavere vil hovedkosten være. Stram håndtaget (A) efter justering af stopkonsollens position (B). 6 Gentag trin 1-5 indtil den polerede stribe er 5,08-7,62 cm bred. Den polerede stribe skal være lige bred i begge kostens sider. Hvis striben er kegleformet, flyttes maskinen til et andet sted og trin 1-5 gentages. Hvis den polerede stribe stadig er kegleformet, skal De kontakte Nilfisk-Advance forhandleren for service. A B BEHOLDERENS STØVKONTROLFILTER Beholderens støvkontrolfilter skal rengøres jævnligt for at bevare sugesystemets effektivitet. Overhold de anbefalede filterserviceintervaller for at opnå længst mulig filterlevetid. FORSIGTIG! Anvend sikkerhedsbriller ved rengøring af filteret. Prik ikke hul i papirfilteret. Rengør filteret i et område med god ventilation. Sådan afmonteres beholderens støvkontrolfilter 1 Løft beholderdækslet (6) oven på beholderen. Sørg for at støttestangen til beholderdækslet (7) er på plads. 2 Inspicer oversiden af beholderens støvkontrolfilter (10) for tegn på beskadigelse. Meget støv oven på filteret skyldes normalt et hul i filteret eller en beskadiget filterpakning. 3 Drej de to holdere på siden (en på hver side af rammens forreste del) for at løsne rysterrammen. Sving derefter støvfilterrysteren (12) op og lås den på plads med låsen til rystersamlingen (11). 4 Løft beholderens støvkontrolfilter (10) ud af maskinen. 5 Rengør filteret ved hjælp af en af følgende metoder: Metode A Støvsug løst støv af filteret. Bank så blidt filteret mod en plan overflade (med den snavsede side nedad) for at fjerne løst støv og snavs. BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige den metallæbe, der strækker sig ud over pakningen. Metode B Støvsug løst støv af filteret. Blæs derefter trykluft (maksimalt tryk 100 psi) ind i den rene side af filteret (modsat luftstrømmen). Metode C Støvsug løst støv af filteret. Nedsænk derefter filteret i varmt vand i 15 minutter og skyl det så under en let vandstråle (maksimalt tryk 40 psi). Lad filteret tørre helt, før det sættes tilbage i maskinen. 6 Følg vejledningen i modsat rækkefølge, når filteret skal monteres. Hvis pakningen på filteret er revnet eller mangler, skal den udskiftes. FORM NO Retriever 6250 / SR A-17

18 A-18 / DANSK JUSTERING AF PARKERINGSBREMSEARMEN Parkeringsbremsearmen (3) skal justeres til et punkt, hvor den holder sin (låste) indstilling uden at kunne løsnes let. Normal justering af parkeringsbremsen kan udføres fra operatørkabinen. Drej håndgrebet for enden af armen med uret for at øge bremsespændingen. Bemærk: Hvis justering ved hjælp af grebet er utilstrækkeligt til at bremsen holder sin indstilling, er det nødvendigt at inspicere bremsesko og ledforbindelse for slid og behov for service eller udskiftning. MOTOROLIE Check motoroliestanden (29) før hver anvendelse. Maskinen skal parkeres på en plan overflade, og motoren skal være kold. Skift motorolie efter de første 35 timers anvendelse og derefter for hver 150 timer. Oliefilteret skal udskiftes ved hvert olieskift. Den anvendte type olie afhænger af lufttemperaturen på anvendelsesstedet. TEMPERATURINTERVAL OLIEVÆGT over 15 C SAE 10W-30 under 15 C SAE 5W-30 MOTORENS LUFTFILTER Motorens luftfilter (30) er placeret i effektafbryder-/batterirummet. Check luftfilterets serviceindikator (58) før hver gang maskinen anvendes. Udfør ikke service på luftfilteret, med mindre det røde flag vises i serviceindikatoren. FORSIGTIG! Ved udførelse af service på motorens luftfilterelementer skal De være meget omhyggelig med at undgå, at der kommer løst støv i motoren. Støv kan medføre alvorlig beskadigelse af motoren. Motorens luftfilter indeholder et primært (udvendigt) filterelement og et (indvendigt) sikkerhedsfilterelement. Det primære element kan rengøres to gange, før det udskiftes. Sikkerhedselementet bør udskiftes hver tredje gang, det primære filterelement udskiftes. Forsøg aldrig at rengøre det indvendige sikkerhedselement. Det primære filterelement rengøres ved at åbne de 2 klips for enden af luftfilteret og afmontere endehuset. Træk det primære element ud. Rengør elementet med trykluft (maksimalt tryk 100 psi) eller vask det med vand (maksimalt tryk 40 psi). Sæt IKKE elementet tilbage i holderen, før det er helt tørt. EFFEKTAFBRYDER PLACERING (G, P, DU) EFFEKTAFBRYDER PLACERING (D) A Horn (F6 / 10A) B Forlygter / baglygter (F4 / 20A) C Tændingskredsløb (F2 / 15A) D Rystermotor (F5 / 8A) E Hjælpekredsløb (F3 / 15A) F Hovedeffektafbryder. (F1 / 40A) A Horn (F6 / 10A) B Forlygter / baglygter (F4 / 20A) C Hjælpekredsløb (F2 / 10A) D Rystermotor (F5 / 8A) E Hjælpekredsløb (F3 / 15A) F Hovedeffektafbryder. (F1 / 40A) A A D B D B E C E C F F A-18 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

19 DANSK / A-19 FEJLSØGNING Hvis de mulige årsager, der er anført i det følgende, ikke er grunden til problemerne, er der tale om et symptom på noget alvorligere. Kontakt straks Deres Nilfisk-Advance Service Center for service. UDLØSNING AF EFFEKTAFBRYDERNE Effektafbryderne er placeret på effektafbryderpanelet (33). De beskytter de elektriske kredsløb og motorer mod beskadigelse på grund af overbelastning. Hvis en effektafbryder udløses, skal årsagen findes. Rystermotorens effektafbryder (8 Amp). Mulige årsager: 1 Elektrisk kortslutning (lad et Nilfisk-Advance Service Center eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) 2 Rystermotoren er overbelastet eller har sat sig fast (check rystermotor) Hjælpekredsløb 1 s effektafbryder (15 Amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning (lad et Nilfisk-Advance Service Center eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Tændingens effektafbryder (15 Amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning (lad et Nilfisk-Advance Service Center eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Hornets effektafbryder (10 Amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning (lad et Nilfisk-Advance Service Center eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Forlygters/baglygters effektafbryder (20 Amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning (lad et Nilfisk-Advance Service Center eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Hovedeffektafbryder (40 Amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning (lad et Nilfisk-Advance Service Center eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Når problemet er afhjulpet, trykkes knappen ind for at nulstille effektafbryderen. Hvis knappen ikke bliver inde: vent 5 minutter og prøv igen. Hvis effektafbryderen udløses flere gange, kontaktes Nilfisk-Advance Service Center for service. FEJLSØGNING Hvis de mulige årsager, der er anført i det følgende, ikke er årsag til problemet, er det et symptom på noget mere alvorligt. Kontakt straks et Nilfisk-Advance Service Center for service. MASKINEN BEVÆGER SIG IKKE Mulige årsager: 1 Parkeringsbremse (3) aktiveret (udløs parkeringsbremsen) 2 Bugseringsventil i forkert position (indstil ventilen korrekt) 3 Effektafbryder(e) udløst (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) HOVEDKOSTEN KØRER IKKE Mulige årsager: 1 Beholderlågen er ikke åben (åben beholderlågen) 2 Affald har snoet sig omkring kostedrevet (fjern affaldet) 3 Beholderen er ikke helt nede (sænk beholderen helt) 4 Udløst(e) effektafbryder(e) (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) SIDEKOSTEN KØRER IKKE Mulige årsager kan være: 1 Beholderlågen er ikke åben (åben beholderlågen) 2 Affald har snoet sig omkring kostedrevet (fjern affaldet) 3 Beholderen er ikke helt nede (sænk beholderen helt) 4 Udløst(e) effektafbryder(e) (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) BEHOLDEREN KAN IKKE HÆVES Mulige årsager: 1 Udløst(e) effektafbryder(e) (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) BEHOLDERENS UDTØMNINGSLUGE KAN IKKE ÅBNES Mulige årsager: 1 Udtømningsluge blokeret af affald (fjern affald og rengør affaldskammerets kanter) 2 Udløst(e) effektafbryder(e) (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) RYSTERMOTOREN KØRER IKKE Mulige årsager: 1 Udløst(e) effektafbryder(e) (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) STØVKONTROLSYSTEMET (VINGEHJUL) KØRER IKKE Mulige årsager: 1 Udløst(e) effektafbryder(e) (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) TEKNISKE SPECIFIKATIONER (som monteret og afprøvet på enheden) Model SR 1800(DU) Retriever 6250/SR 1800(G) Retriever 6250/SR 1800(P) Retriever 6250/SR 1800(D) Model Nr / / / Lydstyrke (ISO 3744) db(a)/20µpa Samlet vægt lbs/kg / / / / Dæktryk psi Vibrationer ved håndgreb m/s 2 <2,5 m/s 2 <2,5 m/s 2 <2,5 m/s 2 <2,5 m/s 2 Vibrationer ved sædet m/s 2 <0,5 m/s 2 <0,5 m/s 2 <0,5 m/s 2 <0,5 m/s 2 Tilladt hældning 26,8% (15 0 ) 26,8% (15 0 ) 26,8% (15 0 ) 26,8% (15 0 ) FORM NO Retriever 6250 / SR A-19

20 B-2 / NORSK Side Innledning... B-3 Reservedeler og service... B-3 Merkeplate... B-3 Pakke ut maskinen... B-3 Forsiktighetsregler og advarsler... B-4 Generell informasjon... B-5 Bli kjent med maskinen... B-6-10 Klargjøring av maskinen for bruk Sjekkliste før bruk av maskinen... B-11 Drivstoff... B-11 Betjening av maskinen Starte bensinmotoren... B-12 Starte propanmotoren... B-12 Starte bensin-/propanmotoren... B-12 opp dieselmotoren... B-12 Feiing... B-13 Tømme beholderen... B-13 Etter bruk av maskinen Etter bruk... B-14 Slå av og stanse bensinmotoren... B-14 Slå av og stanse propanmotoren... B-14 Slå av og stanse bensin-/propanmotoren... B-14 Slå av dieselmotoren... B-14 Vedlikehold Etter hver 15 timer i drift... B-15 Etter hver 30 timer i drift... B-15 Etter hver 150 timer i drift... B-15 Etter hver 300 timer i drift... B-15 Etter hver 1000 timer i drift... B-15 Vedlikehold av sidebørsten... B-16 Vedlikehold av hovedbørsten... B Beholderens støvfilter... B-17 Justering av parkeringsbremsen... B-18 Motorolje... B-18 Motorens luftfilter... B-18 Plassering av kretsbrytere... B-18 Feilsøking... B-19 Tekniske spesifikasjoner... B-19 B-2 - FORM NO Retriever 6250 / SR 1800

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G DA NO Document Number 2960310892_DA/170314.2152 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG

Detaljer

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning WMB 61231 PTMS WMB 61231 PTM Dokumentnummer 2820523674_D / 02-09-14.(20:57) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas.

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas. Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas Dokumentnummer 2820522649_D / 02-08-12.(14:10) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21 BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21 04106051 Kjære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem til lykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstruert og produsert for å sikre Dem størst mulig glede under bruk

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer

CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP (S) CG 27EBDP (SL) / CG 27EBDP (SLN)

CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP (S) CG 27EBDP (SL) / CG 27EBDP (SLN) Grästrimmer/Röjsax Græstrimmer/Buskrydder Gresstrimmer/Buskrydder Trimmeri/Raivaussaha Grass Trimmer/Brush Cutter CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP

Detaljer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer FN 196 A da sv no en Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer da-register 1-12 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Elektriske forbindelser.../2

Detaljer

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Velkommen til ThermaCELL teknologi

Velkommen til ThermaCELL teknologi T R Å D L Ø S E & O P P L A D B A R E Velkommen til ThermaCELL teknologi Kjære kjøper av varmesåler fra ThermaCELL : Vi er glade for din beslutning om å gå til anskaffelse av varmesåler fra ThermaCELL,

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

DAGBRUK (HYPPIG BYTTE) DØGNBRUK PASIENT- VEILEDNING. 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE REUSABLE_A7_Norwegian_Danish 13/01/2014 v2.

DAGBRUK (HYPPIG BYTTE) DØGNBRUK PASIENT- VEILEDNING. 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE REUSABLE_A7_Norwegian_Danish 13/01/2014 v2. DAGBRUK (HYPPIG BYTTE) DØGNBRUK PASIENT- VEILEDNING 1 0086 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE REUSABLE_A7_Norwegian_Danish 13/01/2014 v2.indd 1 20:0 Denne norske brukerveiledningen gjelder for følgende ACUVUE

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

DAGBRUK ENDAGSLINSER PASIENT- VEILEDNING. 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE Daily_A7_Norwegian_Danish v2.indd 13/01/2014 1 20:2

DAGBRUK ENDAGSLINSER PASIENT- VEILEDNING. 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE Daily_A7_Norwegian_Danish v2.indd 13/01/2014 1 20:2 DAGBRUK ENDAGSLINSER PASIENT- VEILEDNING 1 0086 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE Daily_A7_Norwegian_Danish v2.indd 13/01/2014 1 20:2 Denne norske brukerveiledningen gjelder for følgende ACUVUE Brand Contact

Detaljer

Din bruksanvisning BRIGGS & STRATTON 350400 http://no.yourpdfguides.com/dref/3637482

Din bruksanvisning BRIGGS & STRATTON 350400 http://no.yourpdfguides.com/dref/3637482 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer