Refleks. Asfalt traff blink NR Side 3. SIDE 17 Slanker Mesta Entreprenør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Refleks. Asfalt traff blink NR.1-2009. Side 3. SIDE 17 Slanker Mesta Entreprenør"

Transkript

1 Refleks 1 - April Nasjonal transportplan er gode nyheter for alle som er opptatt av vei, sier konsernsjef Harald Rafdal i Mesta. Flo og fjære s 6-7 NR Innfører Handyman s 9 Mesta Verksted s Nasjonal transportplan s 4-5 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 7. ÅRGANG Asfalt traff blink Ikke siden 2003 har Mesta Asfalt hatt like god uttelling ved anbudskonkurransene for Statens vegvesen som i år. Side 3 Foto: Bo Mathisen RETURADRESSE: Mesta Konsern as, Strandveien 15, 1326 Lysaker SIDE 17 Slanker Mesta Entreprenør

2 2 Refleks 1 - April 2009 Refleks 1 - April Det som gir resultater over tid er å fokusere på kontrakten og de grunnleggende arbeidsoppgavene. God start på Ikke siden 2003 har Mesta kapret en like stor andel av statskontraktene innen asfaltering som i I løpet av sesongen 2009 skal Mesta Asfalt as legge hele tonn asfalt for Statens vegvesen. Da er ikke asfaltering på nye veier medregnet. Når lønnsomheten er dårlig og resultatene uteblir er det lett å miste troen og søke svar i overordnede strategier eller hente inn folk utenfra for å analysere virksomheten. Det er viktig at det ligger en strategi til grunn for det vi driver med. Tidvis kan det være nyttig å få eksterne til å komme med innspill, men min erfaring er den samme som Rema 1000 har; at det enkle er ofte det beste. Når problemer bygger seg opp er det sjelden lettvinte og raske løsninger å ty til. Det som gir resultater over tid er å fokusere på kontrakten og de grunnleggende arbeidsoppgavene. Sørge for at alle kjenner sine arbeidsoppgaver og hva som skal produseres hver dag og hver uke, og hvilke ressurser som er kalkulert inn. Blir den enkelte involvert og g jort klar over dette, og får jevnlige tilbakemeldinger om hvordan ting utvikler seg, vil det føre til økt motivasjon og produktivitet, med eierskap til kontrakt og resultat som konsekvens. Asfaltvirksomheten i Mesta er et godt eksempel på hvordan man kan lykkes med målbevist og systematisk arbeid. Asfalt slet i årene etter etableringen med dårlige resultater. Kvaliteten på kalkylene var for dårlig, det samme var planene for g jennomføring. I 2006 begynte et langsiktig arbeid for å bedre lønnsomheten. Det ble etablert anbudsteam og de fikk en mer bevist holdning til hvilke kontrakter de la inn anbud på. Det ble utarbeidet planer og utviklet et system for oppfølging av produksjonen, hvor avvikene ble fulgt opp og tiltak REDAKSJON: Ansv. redaktør Erik Riste, Redaksjon: Gaute B. Iversen, Claes Bendiksen, Mats Øieren Redaksjonen ble avsluttet tirsdag 31. mars Det enkle er ofte det beste MESTA akkurat nå: Leietagere hos Mesta Eiendom as Fra 1. januar overtok Mesta Eiendom alle eiendommene i Mesta-konsernet. Eksterne leietagere står for nær halvparten av leiekontraktene. Den klart største leietageren er Mesta Drift som har hele 196 kontrakter. Nest største leietaker er Mesta Verksted med 23 kontrakter. iverksatt. Utviklingen av produksjonen ble rapportert hver uke slik at ledelsen viste hvordan de lå an. Tiltakene som ble iverksatt ble g jort så enkle og operative som mulig for å få hele virksomheten med seg. Resultatene kom ikke over natten, det tok tid å få det nye på plass. Men resultatene kom etter hvert. Produktiviteten økte, de fikk kontroll på selvkosten og resultatene ble bedre. Asfalt har nå god kontroll på sin egen butikk og det er en viktig faktor for den meget gledelige uttellingen de fikk ved årets kontrakter for Statens vegvesen. Dette viser at målbevist fokus på produksjon og daglige rutinene gir resultater på sikt. Drift går g jennom en lignende fase. Det samme g jør andre av våre selskap. For Drift sin del er det verdt å merke seg at selv om årets anbudsrunde for funksjonskontraktene fører til færre kontrakter, kompenseres det ved at kontraktene inneholder mer. Grunnlaget er til stede for at både Asfalt og Drift leverer langt bedre resultater i Harald Rafdal Konsernsjef Ekstern utleie 205 Mesta Asfalt as 13 Mesta Drift as 196 Mesta Elektro as 5 Mesta Entreprenør as 8 Mesta Konsern as 2 Mesta Stein as 2 Mesta Verksted as 23 Intern utleie 249 TOTALT 454 Ekstern og intern utleie hos Mesta Eiendom as (målt i antall kontrakter) ADRESSE: Refleks, Mesta Konsern as, Postboks 667, 1503 Moss Telefon: , E-post: Layout: TRIK kommunikasjon, Trykk: Merkur Trykk. Opplag: asfaltsesongen Mesta Asfalt as fikk i år svært god uttelling på anbudene på statskontraktene for asfaltering. - I år skal vi legge minst tonn asfalt for Statens vegvesen, forteller adm. direktør Nils-Petter Aspestrand. Årets sesong ligger an til å bli meget god for Mesta Asfalt. Av asfaltkontraktene Statens vegvesen lyste ut i år ligger Mesta an til å få 44 etter anbudsåpning. I fjor ble uttellingen 16 kontrakter. - Det betyr at Mesta Asfalt as i år skal legge mer enn tonn asfalt for Statens vegvesen. Ikke siden i 2003 har Mesta vært like store, sier adm. direktør Nils-Petter Aspestrand i Mesta Asfalt as. Etter snuoperasjonen de siste årene er Mesta Asfalt as blitt konkurransedyktig i et marked preget av beinhard konkurranse på pris, kvalitet og leveranseevne. - Vi har de beste forutsetninger for å lykkes med å skape tilfredsstillende økonomiske resultater med det grunnlaget som nå er lagt. Kompetente og innsatsvillige medarbeidere i alle ledd har bidratt til at selskapet hevder seg i denne konkurransen, sier Aspestrand. Riktige kalkyler I dette markedet er det ikke uvanlig å vinne kontrakter på flere titals millioner kroner med svært små marginer til konkurrentene. Det er derfor helt avg jørende at selvkosten er lavest mulig og at det regnes på de riktige kontraktene. - De som har kalkulert anbudene har stor kunnskap om markedet, konkurrentene og våre strategiske fortrinn. Uten denne kompetansen ville vi ikke vunnet de riktige kontraktene, sier Aspestrand. Aspestrand sier at det er enkelt å kjøpe seg kontrakter ved å levere inn lave priser i anbudskonkurransen, men at utfordringen er å vinne de riktige kontraktene og samtidig tjene penger. - Det er en utfordring å vinne riktig volum til riktige priser. Vi ønsker å vinne de kontraktene som er gunstigst for utnyttelsen av våre asfaltverk. I år har vi i stor grad klart dette, sier Aspestrand. Utfordringer framover Selv om selskapet har sikret seg et stort volum, er utfordringen å g jennomføre oppdragene med overskudd. - For å greie det må vi g jennomføre produksjonen slik vi planla da vi regnet på anbudene, minner han om. Asfalteringen skal fullføres Grafen viser antall tonn i Mesta Asfalts vunnedstatskontrakter de siste fem årene. Tall for 2009 er per 20. mars. innenfor en streng tidsplan. Det ligger begrensninger i forhold til oppstartstidspunkt på kontraktene, noe som i enkelte områder gir ekstra knappe tidsrammer. I områder av landet er asfaltsesongen kort og arbeidet må g jøres raskt. - Kontraktsoppfyllelse krever god planlegging og tydelig ledelse. Lykkes vi ikke med dette vil vi forspille den enestående sjansen vi har fått til å sikre markedsposisjonen og arbeidsplassene våre, sier Aspestrand. Flere statskontrakter Rundt påsketider vil Statens vegvesen utlyse flere asfaltkontrakter. Kontraktene er på om lag tonn, hvorav to store kontrakter er i Østerdalen. - Vi har en markedsandel på 34 prosent innen statskontraktene. Når de nye kontraktene legges ut vil vi naturligvis levere anbud på disse, sier Aspestrand. Selv med en så stor andel innen statskontraktene er det øvrige markedet fremdeles viktig. - Vi må fortsatt pleie og utvikle markedet rundt våre faste verk. Ambisjonen i år er å selge ut Adm. direktør i Mesta Asfalt as, Nils-Petter Aspestrand, tror 2009 vil bli en god sesong for selskapet. Asfaltkontraktene 2009 g jenværende kapasitet utover det vi har solgt i statskontraktene. Det er viktig å ha flere ben å stå på og det er gunstig å ha flere kunder i kombinasjon med statskontraktene. I fjor viste region vest at selv med lite volum innen statskontraktene var det mulig å produsere mye g jennom aktivt arbeid mot sidemarkedet, sier Aspestrand. Selv med en viss usikkerhet rundt oppdragsmengden som følge av uroen i finansmarkedet ser framtidsutsiktene for asfaltproduksjonen lys ut. - Det er g jennomført mange tiltak som gir oss lav selvkost og god kontroll. Dette g jør oss konkurransedyktige i markedet. Nå må vi levere og utnytte den muligheten vi har fått, avslutter Aspestrand. Oversikten viser de kontraktene Mesta Asfalt as ligger an til å vinne etter anbudsåpningene i Statens vegvesen sine regioner i mars. Nye anlegg er ikke med i oversikten. Region Tonn 2009 Kroner (i tusen) Region sør Region vest Region øst Region midt Region nord Sum Foto: Bo Mathisen

3 4 Refleks 1 - April 2009 Refleks 1 - April Skader desember FJELLSIKRING Drift as Sørøst Fjellsikring Skade: En person ble skadet med en dags fravær som resultat, faktisk hendelsesforløp er ikke klarlagt ØYESKADE Drift as Sørøst Fjellsikring Skade: Nok en skade har oppstått på fjellsikring. Det er en øyeskade i forbindelse med kutting i metall KLEMT HÅND Entreprenør as Ringvei vest Skade: En betongarbeider fra Mesta skulle slå ut et stag med en slegge. Han holdt rundt staget med den andre hånden. Hånden kom i klem mellom skrue og plate på klokka. Det førte til et kutt mellom tommel og pekefinger som måtte syes med tre sting FINGER MÅTTE SYS Drift as Sørøst Fjellsikring Skade: Under fjellsikringsarbeid falt et bor ned på en finger som måtte sys KLEMT FOT Entreprenør as Kveøyprosjektet Skade: Under arbeid med armering har en ansatt fått klemt en fot. Fagarbeideren ble sendt til legevakt og videre til røntgen. Det er ikke konstatert brudd, men skaden medfører en uke fravær Ingen skade Skade uten fravær Skade med fravær MANN FALT I VANNET FRA KAI Entreprenør as Glava Kai Greåker Skade: Under arbeid på kaien med gysing av stålkjernepel som er avsluttet like under kaidekke, falt en ansatt i vannet da han skulle ta av plast på en pall med sement ogglapp taket og tok ett steg bakover. Han fikk ingen skader av uhellet og er fortsatt i jobb. Tiltak er iverksatt for å forhindre det samme fra å skje ig jen SLAGSKADER I ARM Drift as Sørøst anlegg VeTeBu Skade: Under arbeid med å rydde etter et jordras, slo en UE seg i armen. Mannen oppsøkte legevakten, men skaden medfører ikke fravær BRUDDSKADE I HÅND Drift as Midt Skillebotn Skade: Under reparasjon av port på verkstedet skulle en ansatt gå opp i en stige og løsne en wire. Stigen skled på betonggulvet og arbeidstakeren falt ned og brakk et ben i høyre hånd. Foto: Bo Mathisen Lovende marked Selv om det er økonomisk krise og mange bransjer sliter tungt, er situasjonen en annen for de som driver med vei. Her peker pilene oppover i overskuelig framtid. Erik Riste - Markedet er med oss. Både reg jeringens krisepakke og Nasjonal transportplan innbærer betydelige økninger i bevilgningene til veinettet. Dette er gode nyheter for Mesta, sier konsernsjef Harald Rafdal i Mesta. Både i krisepakken og i Nasjonal transportplan økes bevilgningsnivået til veisektoren generelt. I krisepakken er det en sterk prioritering av tiltak på veinettet som Statens vegvesen raskt kan omsette i kontrakter uten lengre planlegging. Mesteparten av de ekstra pengene går til vedlikehold, asfaltering, trafikksikkerhetstiltak og gang- og sykkelveier. Mesta godt posisjonert Totalt øker veibevilgningene i krisepakken med 2,3 milliarder kroner, og fordeles med 810 millioner kroner til drift og vedlikehold, 1,43 milliarder kroner er satt av til riksveiinvesteringer, mens 60 millioner kroner skal benyttes til særlige rassikringstiltak. - Dette er aktiviteter og markeder hvor Mesta er godt posisjonert og hvor vi bør klare å vinne bra med kontrakter. For Mesta Drift, Mesta Entreprenør, Mesta Asfalt og Mesta Elektro byr krisepakken på gode inntektsmuligheter, sier Rafdal. Den nye nasjonale transportplanen g jelder for , men skal revideres etter fire år med muligheter for justering av ambisjonsnivået. Planen skal nå til behandling i Stortinget, hvor den etter planen skal vedtas før sommeren. - Forslaget til Nasjonal transportplan er gode nyheter for alle som er opptatt av vei. Bevilgningsnivået økes til glede for entreprenører og trafikkanter. Etterslepet på det norske veinettet er stort, så det er på tide med mer penger til veinettet, sier Rafdal. Flere konkurrenter - Selv om markedet for veisektoren er økende, vil situasjonen fortsatt være krevende de kommende årene. Andre deler av anleggsmarkedet fortsetter nedover og det innebærer at anleggsaktører, som de siste årene i liten grad har konkurrert i veimarkedet, nå kommer og er med og konkurrerer om veikontraktene. Dette ser vi særlig på de mindre anleggskontraktene, hvor det ikke er uvanlig mellom 10 og 20 på anbudsbefaringene, konstaterer Rafdal. Selv om totalmarkedet øker kreves det fortsatt full skjerping. Konkurransen om kontraktene øker og kontraktene Mesta vinner må g jennomføres som planlagt for å gi lønnsomhet. - Vi må også være forberedt på uttelling på anbudene vil svinge, både internt i selskapene og mellom selskapene. Et godt eksempel på det er Mesta Asfalt. Etter dårlig uttelling på Statens vegvesens asfaltkontrakter fjor har de fortsatt arbeidet med å bli mer kostnadseffektive. Uttelling på arbeidet fikk de ig jen da årets asfaltkontrakter for Statens vegvesen ble åpnet. Utfallet ble langt bedre enn fjoråret, faktisk i overkant av hva vi hadde forventet, men veldig gledelig, sier Rafdal. Også i Mesta Drift har det vært jobbet med å få ned kostnadene. Likevel har ikke åpning av funksjonskontrakter gitt den uttellingen selskapet hadde håpet på. - Når vi ikke får den uttellingen vi ønsker i denne runden, er jeg overbevist om at Drift vil få betalt for det gode arbeidet som er g jennomført ved neste korsvei, sier Rafdal. - Erfaringene viser at selv om markedet øker kommer ingenting av seg selv. Vi må fortsatt fokusere på å redusere kostnadene, kjenne egen selvkost, planlegge og g jennomføre som planlagt. Klarer vi det, vil vi lykkes. Markedet er med oss, og som jeg har sagt tidligere: Det hele er opp til oss, avslutter Rafdal. Harald Rafdal, konsernsjef i Mesta. Fakta om regjeringens forslag til Nasjonal transportplan Reg jeringen foreslår nær 154 milliarder kroner til veisektoren i perioden Drift og vedlikehold For årene foreslås det å bruke 57,7 milliarder kroner til trafikktilsyn, drift og vedlikehold. Dette er en økning på 28,7 prosent i forhold til forrige planperiode. Oppgaver som øker sikkerheten på veiene skal ha høyest prioritert. Dette g jelder vinterdrift, reparasjoner, asfaltdekke, utbedringer av bruer og tunneler, skilting, oppmerking og utbedring av signalanlegg. Investeringer Til investeringer på riksveinettet inkludert rassikring, foreslås det å bruke 76,8 milliarder kroner i perioden. Dette er en økning på 99 prosent i forhold til tidligere. Omfattende tiltak Følgende tiltak skal g jennomføres: 500 km med nye gang- og sykkelveier 350 km riksvei blir rustet opp slik at veien får gul midtstripe 230 km riksvei skal bygges ut til firefelts vei 750 km riksvei får midtverk og andre utbedringer for å g jøre trafikken tryggere 80 km riksvei blir sikret mot ras 80 km nye kollektivfelt på riksveinettet av i alt holdeplasser og 100 knutepunkt på riksveinettet blir oppgradert Fullføring av pågående prosjekt I perioden vil følgende prosjekt bli fullført: Riksveg 7/riksvei 13 Hardangerbroen, Hordaland E39 Kvivsvegen, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Riksveg 150 Ulvensplitten Sinsen, Oslo E18 Bjørvikaprosjektet, Oslo E18 Krosby Knapstad, Østfold E18 Sky i Vestfold Langangen, Telemark E6 Gardermoen i Akershus Kolomoen i Hedmark E6 Øyer Tretten, Oppland E6 Trondheim Stjørdal, Sør- og Nord-Trøndelag Nye prosjekt I den første fireårsperioden ( ) vil følgende nye prosjekt startes opp: E18 Melleby - Momarken, Østfold E18 Knapstad i Østfold Retvedt i Akershus Riksveg 2 Kongsvinger i Hedmark Nybakk i Akershus Videre utbygging av E18 i Vestfold E39 Eignestunnelen i Stavanger, Rogaland E39 Svegatjørn Rådal, Hordland E39 Førde Hornindal, Sogn og Fjordane E134 Damåsen Saggrenda, Buskerud E134 Gvammen Århus, Telemark Riksveg 7 Sokna - Ørgenvika, Buskerud E16 Fønhus Bagn - Bjørgo, Oppland E16 Øye i Oppland Borlaug, Sogn og Fjordane Videre utbygging av E6 Gardermoen i Akershus Kolomoen i Hedmark E6 Ringebu Otta, Oppland E6 Brenna Brattås Lien, Nordland E6 Bro over Rombaken, Nordland Videreføring av E6 vest for Alta, Finnmark Fakta om regjeringens forslag til krisepakke for 2009 Asfalt, drift og vedlikehold - øker med 810 millioner kroner og er fordelt slik: 500 millioner kroner til legging av asfaltdekke og forsterkning av veifundamentet 80 millioner kroner til vedlikehold av ferjekaier 100 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak 80 millioner kroner til vedlikehold av bruer 50 millioner kroner til vedlikehold av tunneler Riksveiinvesteringer øker med 1,43 milliarder kroner og er fordelt slik: 500 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelveier 300 millioner kroner til flere mindre investeringstiltak 100 millioner kroner til opprusting av ferjekaier 280 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende vei 50 millioner kroner til opprusting av tunneler 200 millioner kroner til å framskynde åtte større veiprosjekter Økningen på 200 millioner kroner til større veiprosjekter er fordelt slik: 10 millioner kroner til riksveg 60 Olden Innvik, Sogn og Fjordane 40 millioner kroner til E18 Sky i Vestfold Langangen, Telemark 40 millioner kroner til E16/riksveg 13 Vossapakko, Hordaland 15 millioner kroner til E6 Majavatn, Nordland 50 millioner kroner til E6 Jansnes Halselv, Finnmark 10 millioner kroner til riksveg 9 Tveit Langeid, Aust-Agder 20 millioner kroner til riksveg 85 Kåringen Lødingen, Nordland 15 millioner kroner til E39 Skibadalen, Rogaland Rassikringstiltak øker med 60 millioner kroner Denne økningen vil gå til mindre utbedringer på rasutsatte punkt på veinettet.

4 6 Refleks 1 - April 2009 Refleks 1 - April Værhardt prosjekt Sveiser Henning Mortensen har mye armeringsjern å sveise. Hele 700 tonn armering går med på byggingen av Kveøyforbindelsen. I et værhardt miljø i Kvæfjord i Troms, bygger Mesta Entreprenør as broen i Kvæfjord-forbindelsen. - Den største utfordringen er været. Det kan skifte på fem minutter, sier prosjektleder Reidulf Broderstad. Gaute B. Iversen Det skal godt g jøres å få mer naturskjønne omgivelser enn Mestas folk i Kvæfjord har. Storslagen nordnorsk natur g jør det tunge arbeidet lettere å holde ut, men den nordnorske naturen er også lunefull. - Akkurat her sliter vi med fallvind fra fjellet. Det kan være helt blikkstille, men så er det full storm i løpet av noen minutter. Da er det bare å redde seg selv og komme seg inn på land så fort som mulig, forteller fagarbeider Per Ivar Melby. Sammen med de andre ansatte i Mesta Entreprenør som jobber på anlegget driver han med forskaling og armering av brupilarene. Midt ute i Kvæfjorden, inne i en trekasse, binder de armeringsjern i det som senere skal bli fundamentet for en av brupilarene. - Når det er fint, er det veldig fint her. Det er et tøft klima, men det er jeg vant til. Jeg er ganske vant med vind og kraftig utskifting av lufta, smiler Henning Mortensen. Månen bestemmer - Det er månen som bestemmer. Vi gått tørrskodde i en ukes tid, men nå blir det større forskjell mellom flo og fjære så vannet kommer inn i kassa. Det blir vanskeligere å komme ut hit når det er flo sjø fordi vannet stiger over plattformen rundt forskalingen og over armeringen vi går på, forteller Melby. De tøffe værforholdene har i løpet av vinteren ført til at bryggene to ganger er blitt ramponert og et stort landgangsfartøy som brukes ved peling og støping har slitt seg. - Selv om været endrer seg fort har vi alltid fått inn folkene våre i tide. Det hender at det er så dårlig vær at vi ikke engang kan dra ut til forskalingen, forteller prosjektleder Reidulf Broderstad i Mesta Entreprenør. Arbeidet ute på forskalingen er tungt. Armeringsjernet blir fraktet med landgangsfartøy og helikopter ut til brupilarene, men må løftes inn i forskalingen for hånd. - Vi har ingen kraner der ute til å hjelpe oss, så det blir mange tunge løft for å få armeringsjernet på plass, forteller Melby. Han og de fleste andre på anlegget jobber syv dager før de har fri i syv dager. Betong på flytebrygger Støpearbeidene ute i fjorden er en utfordring i seg selv. Det er flere hundre meter ut til brupilarene som ligger lengst ut, og det er brukt kreative løsninger for å få betongen ut ved støping. - Vi har brukt flytebrygger som vi skjøter sammen. Betongbilen har stått inne på land og et langt rør er lagt på flytebryggene, forteller formann på anlegget Jim Roger Andersen. Mesta har også leid inn landgangsfartøy fra Seaworks til armering og støping. I forbindelse med støpingen blir betongen pumpet inn til landgangsfartøyet før det blir pumpet videre ut i formen. - Det er litt risikabelt å bruke flytebrygger. Værforholdene endrer seg så raskt at flytebryggene fort kan slite seg. Derfor skal vi bruke helikopter når vi skal støpe neste gang, sier Andersen. Landgangsfartøyet brukes også til å løfte ut armeringen til pelerørene som danner fundamentet for brupilarene. I hvert fundament er det 10 til 12 peler som er pelet opptil 40 meter ned i havbunnen. - Også når armeringen skal settes ned i pelerørene merker vi at været bestemmer. Armeringskorgene er 12 meter og blir sammen med landgangsfartøyet et voldsomt vindfang, forteller Broderstad. Stålkasse Den 370 meter lange broen Mesta bygger er en del av den over to kilometer lange forbindelsen mellom Kveøya og Hinnøya. Når arbeidene blir ferdige i juli neste år, får beboerne på øya fergefri fastlandsforbindelse. - Stålkassene kommer i juni. Da må vi være ferdig med alle betongarbeidene. Selv om vi ligger etter opprinnelig framdriftsplan på grunn av dårlig vær skal vi greie det, sier Broderstad. Når stålkassene er vel på plass skal Mesta Entreprenør g jøre ferdig broen innen midten av november. Broen går fra Hinnøya og ut i Kvæfjorden. Derfra fortsetter forbindelsen på en én kilometer lang fylling. - Når broen er ferdig skal sideentreprenøren transportere fyllmasser ut til fylling videre over mot Kveøya. Entreprenøren som skal ferdigstille fyllingen er avhengig av at vi blir ferdig i tide, sier Broderstad. Siste hånd på verket er asfaltering av broen, før hele forbindelsen åpnes i juli Per Ivar Melby i armeringsjungelen. Sammen med de andre Mestaansatte skal han bygge m2 forskaling. Kveøyforbindelsen Mesta bygger den 370 meter lange broen i Kveøyforbindelsen. Broen er en del av den 2010 meter lange forbindelsen som forbinder Kveøya i Kvæfjorden med Hinnøya og resten av kommunen. Broen bygges som en stålkassebro. Til byggingen går det med: m3 betong m2 forskaling 700 tonn armering 800 tonn stålkontruksjoner 756 meter rekkverk meter stålrørspeler Det er tøffe klimatiske forhold for Mesta Entreprenørs folk som bygger broen i Kveøy-forbindelsen. Her er Henning Mortensen, Tor Saursaunet og Per Ivar Melby på vei inn mens sjøen flør. Tor Jensen og Roar Jensen venter på fjære sjø slik at de kan fortsette armeringen på brupilarene. Når det er flo sjø er armeringene dekket av sjøen. Broen får ett kjørefelt med møteplass. Kjørefeltet blir tre meter bredt. Totalt blir broen seks meter bred med fortau. Kontraktssummen på broen er ca 90 millioner kroner.

5 8 Refleks 1 - April 2009 Refleks 1 - April Skader januar ALVORLIG TILFELLE OG SALTBIL SKLED AV VEIEN Drift as region øst, Østfold Skade: En Mesta saltbil som var på vintervakt veltet i natt FVi 604, Åserødveien i Sarpsborg Kommune. Bilen var kalt ut fra VTS ettersom det var glatt i området. Lastebilen veltet over på siden i grøfta i svak motbakke ifbm med stans for innkobling av differensial. Sjåføren kom godt fra ulykken, men ble ganske forslått på kroppen der bilbeltet hadde vært. Dette førte til fravær BRUKKET RIBBEIN Verksted as - Berger Skade: Under arbeid med dieselfylling på en truck, gled en ansatt da han gikk ned fra trucken. Han holdt seg fast, men vred seg/falt inn mot truck'en og brakk to ribbein i smellen. Han har fått alternativt arbeid ALVORLIG TILFELLE MED STORT POTENSIALE STRØAPP. LØSNET FRA SALTBIL Drift as Sørvest Bergen Skade: En saltbil mistet strøapparatet (Falköping) Ingen skade inneholdende ca seks tonn salt da bilen skulle opp en bratt bakke. Det har oppstått materiell skade med en reparasjonskostnad på ca ,- kroner. Strøapparatet var sikret med to 5-tonns stropper og skulle i følge instruksjonsboken vært sikret med fire. Alle som har tilsvarende strøapparat skal etterstramme stroppene og eventuelt sikre med riktig antall stropper (UE) KOPLING GIKK I STYKKER OG SLO EN UE I BAKKEN Entreprenør as Bjørke, Leira Skade: Under arbeid med gysing av en bolt, sprakk en kopling på slangen som førte gysemasse fram mot bolten. Gysemassen sprutet opp i ansiktet på den ansatte hos UE'en slik at han falt bakover. Mesta bygger Ryaforbindelsen Skade uten fravær Skade med fravær SNØBELASTET TRE OVER ANSATT Drift as Sørøst Skade: Under fjerning av trær som var bøyd ned pga snø, falt et tre ved siden av arbeidsstedet ned over vår ansatt. Han er mørbanket og svimmel og en tann har blitt ødelagt. Han er sykemeldt i en uke. Mesta Entreprenør as har vunnet oppdraget med tunnelbyggingen på rv 858 Ryaforbindelsen. Tunnelen skal erstatte fergesambandet mellom Larseng og Vikran. Kontrakten har en verdi på om lag 206 millioner kroner. - Dette er en jobb det var viktig for oss å vinne og vi har lagt ned mye i arbeid i anbudsfasen. Derfor er det med tilfredshet jeg konstaterer at vi har fått denne jobben, sier adm. direktør Bendek Maartmann-Moe i Mesta Entreprenør as. Tunnelen under Ryastraumen blir meter lang. Totalt vil om lag 25 Mesta-ansatte være involvert i anleggsperioden som startet opp i mars og ferdigstillelse innen august Oppdatert håndbok Mesta har i løpet av kort tid bygget en sterk merkevare g jennom en helhetlig og tydelig kommunikasjon. Etter konserndannelsen er nå profilhåndboken oppdatert for å videreføre profilarbeidet. Gaute B. Iversen Mesta er godt kjent og befolkningen har et positivt inntrykk av konsernet. At Mesta har framstått som bransjens mest konsistent profilerte virksomhet har bidratt til dette. - Konsernetableringen innebærer ikke etablering av nye logoer eller endringer i den visuelle profilen, men på grunn av utskiftning av materiell og nye og endrete behov for markedsmateriell er profilhåndboken tilpasset at vi er et konsern, sier merkevaresjef Claes H. Bendiksen Profilhåndboken, som ligger tilg jengelig på er verktøyet for å sikre konsekvent profilering av Mesta g jennom alle media. Her finnes både designelementer og maler som er klare til bruk som nedlastbare filer. Merkevaresjef i Mesta, Claes H. Bendiksen. Dessuten finnes informasjon om bruk, bestilling og utforming av annonser, brosjyrer og grafisk materiell. Håndboken inneholder også maler for profilering av maskiner og kjøretøy. - Konsernet skal fortsatt bygges g jennom felles verdier og framstå som én merkevare. Konsekvent og enhetlig profilering er et viktig element for å vedlikeholde posisjonen vi har bygget opp. Dette er ikke blitt mindre viktig selv om vi er blitt et konsern, sier Bendiksen. Profilhåndboken Her er noe av det du kan finne på Bestillingsrutiner av alle typer annonser og markedsmateriell i Mestaprofil med datterspesfikk illustrasjon Logoer og andre designelementer Profileringsmaler for alle typer kjøretøy og maskiner Eksempel på profileringsmal for kjøretøy. Elektro satser på Handyman Mesta Elektro as satser på datasystemet Handyman for å få oversikt og kontroll på ordrer og dermed et bedre fakturagrunnlag. - Så langt virker systemet bra, jeg er positivt overrasket, sier superbruker Lars Ivar Menes, formann i Mesta Elektro as. Gaute B. Iversen I Leikanger har Mesta Elektro as allerede tatt i bruk programvaren Handyman. Distriktsjef Ivan Bakken og formann Lars Ivar Menes mener at programmet så langt har innfridd forventningene. - Systemet tvinger fram gode rutiner og dokumentasjon. Ved å bruke sjekklister som må fylles ut før jobben kan sendes inn, sørger vi for at jobbene utføres likt med lik kvalitet og at ingenting blir uteglemt. Dermed slipper vi å g jøre ting to ganger og alt blir fakturert, forteller Bakken. Gode erfaringer Distriktet har brukt Handyman siden begynnelsen av mars, og har så langt g jort seg gode erfaringer. Spesielt trekker Bakken fram kalenderfunksjonen og oversikten over medgått tid og materiell som store foredeler. - Vi har hele historikken på en ordre på ett sted. Det er slutt på papirer og skjemaer som ligger i bilene. Når montørene har g jort ferdig jobben ligger alt ved, forteller formann Lars Ivar Menes. Mesta Elektro har vurdert flere systemer, men valgte til slutt å satse på en programvare som er spesiallaget for elektrobransjen. - En viktig grunn til at vi valgte Handyman er at programmet gir montørene større mulighet til å styre sin egen hverdag. De har alt tilg jengelig på den håndholdte maskinen, noe som reduserer behovet for å reise inn til kontoret for å hente informasjon og dokumentasjon. De får også bedre oversikt over hvilke oppdrag de har direkte på maskinen, forteller prosjektstyringssjef Tanja Nordseth i Mesta Elektro. Den håndholdte datamaskinen har dessuten et innebygget kamera som kan brukes for å dokumentere jobben som er g jort. Programvaren sørger for at alt blir lagret i databasen. Ferdig fakturagrunnlag Programmet Handyman brukes av brorparten av den norske elektrobransjen og er spesialutviklet av et norsk selskap for elektrikere. - Når de har g jort oppdraget taster de inn timeforbruk og materiell. Da er Her kan du se Trond Olsen Band i år: 4 apr. Sotra, Glesvær Kafe 8 apr. Voss, Påskeblues 25 apr. Rosendal, Blues & Rootsfestival 26 juni Bergen, Ricks Visekjelleren 27 juni Bergen, Ricks Visekjelleren 4 juli Skånevik Bluesfestival 31 juli Notodden Bluesfestival 7 aug. Vadsø, Varangerfestivalen 28 aug. Ålesund, TBA 29 aug. Sykkylven, TBA 19 sep. Odda, Lokst Utøve 13 nov. Bergen, Madam Felle fakturagrunnlaget i realiteten klart, sier Nordseth. Foreløpig må fakturasummen overføres manuelt inn i Anprod for å sende ut faktura, men hele fakturagrunnlaget lages automatisk av Handyman. - Vi fant ut at Mesta Elektro ikke er så ulik andre elektrobedrifter, og føler at vi har g jort et trygt valg, sier hun. Handyman blir nå innført fortløpende i hele Mesta Elektro. Hele organisasjonen skal ha tatt systemet i bruk etter sommerferien i år. Formann Lars Ivar Menes er positivt overrasket over Handyman etter noen ukers bruk. - Det er slutt på papirer og skjemaer som ligger i bilene, sier han. Mesta-ansatt platedebuterer Trond Olsen, som er ansatt som innkjøpsleder i Mesta Elektro as, platedebuterte i februar med eget band. Debutalbumet A New Day Coming har fått gode kritikker. Tittelkuttet fra plata er spilt på radiostasjoner fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Sist vi opplevde Trond Olsen, deltok han i gruppen Bolt som leverte en tøff versjon av Beatles-låta Come together da Mesta deltok i NRKs Showbiz. Nå har han tatt et steg videre med egen plateutgivelse. "A New Day Coming" inneholder 10 originale låter med et sterkt, personlig og ærlig uttrykk. Alvorlige tema får en optimistisk tone og alt fra sugende blues til funky rytmikk har en sentral plass. Alt med utgangspunkt i Tronds egen penn. Til Notodden Bandet har så langt booket mange spillejobber. Den g jeveste spillejobben så langt er nok konserten de skal holde på Notodden Bluesfestival i juli. Trond Olsen Band har holdt sammen i to år, men de fire musikerne har lang fartstid fra forskjellige band og genre i Bergens og Sotras musikkmiljø. Foruten Trond Olsen, består bandet av Lars Hammersland på Hammondorgel og Fender Rhodes el-piano, Morten Bergstrøm på trommer og Kåre Glesnes på bass. Disse har vært å finne sammen med band som Tommy & the Runaway Boys, Arve Hålands Cajun Gumbo og BB Lyngs Blues Band. Albumet er tilg jengelig både i platebutikken og på itunes. Foto: Mesta

6 10 Refleks 1 - April 2009 Refleks 1 - April Unik markedsposisjon Alle fotos: Gaute B. Iversen I tillegg til vedlikehold og reparasjoner på maskiner, driver Mesta Verksted produksjon og lager deler ved behov. Sveiser Oddvar Arnetveit i sving på verkstedet i Rådal. Mesta Verksted as er den eneste frittstående verkstedkjeden som er landsdekkende og spesialisert på tunge maskiner. - Denne unike markedssituasjonen kan gi oss mange spennende kunder, sier adm. direktør Svein K. Huse i Mesta Verksted. Gaute B. Iversen Med verksteder over hele landet, og mobile verkstedvogner som kan rykke ut til kunder som trenger hjelp, er Mesta Verksted as den eneste uavhengige, landsdekkende verkstedaktøren som er spesialister på reparasjon og service av anleggs- og vedlikeholdsmaskiner. - I g jennomsnitt er det bare 20 mil mellom våre verksteder. Vi er best på de tunge og skitne jobbene. Der er det ikke mange som kan slå oss, sier adm. direktør Svein K. Huse i Mesta Verksted as. Om tre år skal Mesta Verksted as være den ledende landsdekkende verkstedaktøren for maskinbransjen i Norge. Da er nettopp strukturen og selskapets lange erfaringen med tyngre maskiner viktige fortrinn. - Strukturen er hellig for oss, men den er selvfølgelig avhengig av kundeporteføljen. Vi har lagt ned verkstedene i Ås utenfor Tønsberg og Søgne utenfor Kristiansand, og må kontinuerlig vurdere strukturen opp mot kundens behov, sier han. Mesta Verksted as hadde i 2008 en omsetning på 200 millioner kroner, men har verksteder og kapasitet til en mye større omsetning. - Vi opplever imidlertid en markant nedgang i ordretilgangen på grunn av konjunktursituasjonen generelt, sier Huse. Økt forretningsfokus Også for Mesta Verksted as er overgangen fra en forvaltningskultur til et eget selskap drevet etter vanlige forretningsprinsipper, en utfordring. - Vi har langt ig jen før vi har en forretningskultur hos oss. Det dreier seg først og fremst om økt kundeog kostnadsfokus og bedre evne til forretningstenkning i alle ledd i organisasjonen, sier Huse. Huse understreker at hver enkelt ansatt må ta et selvstendig ansvar for det de har g jort for en kunde. Hver jobb skal resultere i riktig kostnad for kunden og riktig inntekt for Mesta Verksted. Nye markeder Etter konsernetableringen sist høst har Mesta Verksted jobbet med å skaffe nye eksterne kunder. Flere avtaler er allerede på plass, blant annet med Jernbaneverket. - Vi har også jobbet mot flere maskinleverandører for å bli deres servicepartner. Når maskinleverandørene selger utstyr til en kunde, er det en stor fordel å ha en landsdekkende servicetjeneste i pakken. En slik løsning er for dyr for maskinleverandøren å bygge opp selv. Da er det bedre å overlate denne jobben til oss, smiler Huse. Fortsatt er de andre datterselskapene i Mesta-konsernet den største kundegruppen. - Reduksjonen i antall kontrakter og egne maskiner i Mesta Drift er en utfordring for oss. Vi føler også prispress fra mindre, lokale verksteder, forteller Huse. Et nytt forretningsområde som er blitt aktuelt er avhending av leiemaskiner. Mesta Verksted as har avtale med leasingavdelingene i Nordea Finans, DnB NOR Finans, Sparebanken Øst Finans og Fokus bank om henting og salg av leasede maskiner. - Vi tar oss av konkurs- og dødsbo med leasede maskiner. Vi drar ut og henter maskinene, sikrer dem på inng jerdet område, foretar teknisk tilstandskontroll og selger utstyret for bankene. En slik avtale gir oss et interessant produkt og vi tar ingen risiko for prisen på salgsobjektene, kun administrasjon av salget, sier han maskiner På verkstedet i Rådal i Bergen, er det full aktivitet hele året. Der reparerer og overhaler de anslagsvis maskiner hvert år. - Det er viktig å få nye kunder. Å erstatte aktivitet som faller bort er blitt en enda viktigere del av jobben etter omorganiseringen, sier Roger Langhelle, verksmester i Rådal. Han har inngått flere service og vedlikeholdsavtaler med kommunen og flere lokale maskinentreprenører. Produktutvikling - Vi har også den eneste avdelingen i Mesta som driver med utvikling og veiledning ved utvikling av utstyr. Mesta Verksted maskinkonsult har bistått i flere prosjekter, sier Langhelle. - Vi har utviklet den eneste personløfteren som er godkjent for bruk på hjullaster. Salg av denne er en hyggelig tilleggsinntekt som ser ut til å kunne bli større, forteller han. Produksjonen skjer ved verkstedet i Hagane. Så langt har de solgt 20 kurver og har ti nye kurver i bestilling. Mesta Verksted as har inngått avtale med Volvo om salg av personløfteren via deres salgsapparat. Avdelingen har også laget en serviceog tilsynspakke for løfteredskaper. - Vi reiser ut til kunden og har et system for å sjekke, sertifisere og eventuelt kassere løfteredskap. Alt løfteredskap skal sertifiseres jevnlig, og vi kan g jøre den jobben for kunden på stedet. Da slipper kundene å komme inn til oss, sier Langhelle. Avdelingen i Rådalen g jør også helt andre jobber. På Osterøybroen, eller rettere sagt inne i broen, over Sørfjorden jobber et lag fra Mesta Verksted as for å g jøre broen mer fleksibel. - Vegvesenet har funnet ut at broen er for stiv, derfor skal vi skjære ut noen plater inne i broen slik at den blir mer fleksibel. Det er en jobb hvor vi har god bruk av vår erfaring med tunge jobber, forteller Langhelle. Adm. direktør Svein K. Huse i Mesta Verksted følger med på lærling Torbjørn Midttun. Inne i Osterøybroen skal Mesta Verksted g jøre broen mindre stiv. Her er verksmester Roger Langhelle og verkstedsentersjef Magne Nes (t.h.) i samtale med Jan Ingvar Storum og Lars Egil Moberg (lengst bak). Steinar Atle Våmartveit bytter bremser på en lastebil, en av de maskinene som er innom verkstedet i Rådal årlig. Mesta Verksted as Ansatte: 177 ansatte Omsetning 2008: 200 millioner kroner 16 verksteder 23 mobile verksteder Terje Laupe driver vedlikehold på asfaltverket på Renningsåsen. Mobile verksteder Et viktig konkurransefortrinn er de mobile verkstedene som er plassert i hele landet og utfører vedlikehold og service der kundene er. Produkter: Vedlikehold, service, lovpålagte kontroller, utbedringer og reparasjoner Tor Kristen Bollerud holder orden i sitt mobile verksted. Alt ustyret settes på plass etter endt jobb. På asfaltverket på Renningsåsen i Buskerud driver Tor Kristen Bollerud og Terje Laupe vedlikehold av sikteverket. Et lager er utslitt og må byttes. - Å drive slikt vedlikehold er viktig for å unngå stopp. Hvis verket står midt i sesongen, taper vi både tid og penger, forteller Bollerud. Han reparerer og vedlikeholder stort sett knuseverk og asfaltverk over hele Østlandet og Sørlandet. - Det blir jo en del reising og ofte er det mye som skal g jøres på fredagene for da er verket ferdig for uken. Men det er jo mye bedre å komme seg ut en tur enn å stå inne hele dagen, selv om det kan bli litt tøft når det er 20 minusgrader, sier han. De mobile verkstedene og Tor Kristen Bollerud hjelper også til med tilpasninger på utstyr.

7 12 Refleks 1 - April 2009 Refleks 1 - April Volumet opprettholdes Etter årets anbudsåpninger av funksjonskontrakter, ligger Mesta Drift an til å vinne mellom 7 og 9 av 27 funksjonskontrakter. Mesta har 18 av disse kontraktene i dag. - Vi liker ikke å tape kontrakter, men må si oss fornøyd når vi opprettholder volum og styrker bunnlinjen, sier adm. direktør Ingrid Tjøsvold i Mesta Drift. Erik Riste - Åpningen av anbudene for årets funksjonskontrakter er nå over. Før årets åpning hadde vi en markedsandel innen drifts- og vedlikeholdsmarkedet for Statens vegvesen på 61 prosent. Uttellingen i år gir en reduksjon i markedsandel til vel 50 prosent, men pga. økt volum i hver kontrakt opprettholdes omsetningsvolumet og bunnlinjen styrkes. Det er ikke realistisk å opprettholde en så høy markedsandel, men vi er fremdeles den største aktøren i dette markedet, sier Tjøsvold. I årets kontrakter er det betydelig skjerpede krav til kvalitet, HMS og dokumentasjon. Det g jør at prisene har økt betraktelig i forhold til forrige gang kontraktene var utlyst. - Kontraktene vi vinner i år blir gode for oss. Vi vet hvor tungt det er å slite med tapskontrakter. De kontraktene vi har tapt så langt i årets runde ville vi ikke hatt mulighet til å drifte til det prisnivået de blir vunnet på, sier Tjøsvold. Fortsatt kostnadskutt Hun sier at å tape kontrakter er aldri tilfredsstillende, og at bortfall av omsetning alltid vil medføre behov for kostnadsreduksjoner. - Vi må fortsette å redusere kostnader i alle ledd, både på operativt nivå, på ledelse i selskapet og på hovedkontorkostnader. Dette begynte vi med i fjor sommer, og for Mesta Drift ser vi en positiv resultatutvikling i forhold til fjoråret. Men kostnadsfokuset må opprettholdes, sier hun. Gode markedsutsikter Selv om vi kunne tenkt oss å vinne flere funksjonskontrakter, er markedsutsiktene framover gode. I den siste tiden har Mesta Drift vunnet en rekkverksjobb i Agder til 10 mill kr, Fjellsikring vant oppdrag til en verdi på 13 mill kr, det utføres oppdrag for Bilfinger på E18 mellom Grimstad og Kristiansand, mens det i Nord- Norge g jøres arbeider for Statkraft på Sjomen vannvei. I tillegg kommer trafikksikkerhetstiltak i Buskerud på 5,7 mill kr og etappe 2 på Mauraprosjektet i Akershus til rundt 11 mill kr. I tillegg varsler Nasjonal transportplan mer penger til drift og vedlikehold fra 2010 og utover. - Vi har gode team som jobber strukturert og effektivt i småanlegg, tunnellrensk, rekkverk og kai- og brovedlikehold, samt fjellsikring hvor det nå ser ut til å løsne her vil vi jobbe aktivt for å få mye arbeid framover skal bli et godt år for Mesta Drift, avslutter Tjøsvold. Ingrid T. Tjøsvold, adm. direktør i Mesta Drift sier at selskapet fortsatt må holde sterkt fokus på kostandene i Det g jelder for alle ledd, både på operativt nivå, på ledelse i selskapet og på hovedkontorkostnader, sier hun. Foto: Bo Mathisen Mesta 54 Veidekke 18 NCC 13 Risa 6 Opedal 4 Lemminkäinen 2 Destia 2 Oslo Vei 2 ISS 2 Bragerhaug og Beitostølen 1 Nordsalten Vegdrift 1 AF Dozerdrift 1 Slik ser resultatet av anbudsåpningene av funksjonskontraktene ut per 1. april: Kontrakt Pris REGION ØST Nord-Gudbrandsdal Mesta Drift as Mesta Drift as 160,0 Sør-Østerdal Kolo Veidekke Kolo Veidekke 115,5 Søndre Hedmark Mesta Drift as Kolo Veidekke 132,2 Romerike vest Mesta Drift as Oslo Vei 157,8 Oslo vest ISS ISS 169,1 Østfold nord NCC Roads NCC Roads 185,4 - Fortsatt krevende 2008 var et krevende år for Mesta Drift as. Det førte til at en rekke tiltak ble iverksatt. - Vi er nå bedre rustet til å møte utfordringene våre, sier Ingrid T. Tjøsvold, adm. direktør i Mesta Drift as. REGION SØRØST Hallingdal Mesta Drift as Kolo Veidekke 156,2 Kongsberg Mesta Drift as NCC Roads 133,9 Lifjell Skanska Mesta Drift as 220,0 Vestfold syd NCC Roads NCC Roads 165,0 E18 Telemark NCC Roads NCC Roads 124,5 REGION SØRVEST Kristiansand NCC Roads NCC Roads 230,7 Høgsfjord Mesta Drift as Kolo Veidekke * 119,2 Voss Mesta Drift as E. Opedal & Sønner 182,0 Erik Riste - Fjoråret brukte vi på å kutte kostnader og tydeligg jøre resultatansvaret. Det g jør oss mer konkurransedyktige og bedre rustet til å styre kontraktene våre bedre. Kostnadsfokus skal vi ha hver eneste dag, sier adm. direktør i Mesta Drift as, Ingrid T. Tjøsvold. Hun understreker at vurderinger knyttet til bemanning, maskiner, styring av underentreprenører og eiendom må bli en del av den daglige driften. - Spesielt viktig er planlegging og oppfølging av alle kontrakter og prosjekter. Vi snakker her om ukeplanlegging med kapasiteter, ukentlig økonomioppfølging og oppfølging av underentreprenører, sier Tjøsvold. I løpet av 2009 skal selskapet implementere et nytt kvalitetssikringssystem (ISO 9001). Hensikten med systemet er å sikre kvaliteten i leveransene og effektivisere driften. Drift viktigst - Hovedproduktet vårt er drift og vedlikehold av veinettet i Norge. Andre viktige produkter for oss er småanlegg, fjellsikring, tunnelrensk, rekkverk, støyskjerming samt kai- og brovedlikehold. Her har vi spesialkompetanse og markedsmuligheter som skal utvikles, slår hun fast. I 2009 skal alle kontrakts-, anleggsledere og driftssjefer delta på lederutviklingsprogram for å bli enda bedre ledere. - I 2009 skal vi i enda større grad konsentrere oss om å vinne de riktige kontraktene, bedre lønnsomheten, øke fokuset på ledelse og styring og bedre kvalitets- og miljøfokuset, sier Tjøsvold. Hun oppfordrer alle til å g jøre seg kjent med og bruke strategien til Mesta Drift. Strategien er utdypet i faktaboksen høyre. Fokusområdet for Mesta Drift as i 2009 VINNE DE RIKTIGE KONTRAKTENE Satse målrettet innen drift og vedlikehold, småanlegg og spesialproduksjon: (fjellsikring, rekkverk, støyskjerming og brovedlikehold) Forbedre kalkulasjonsrutiner og anbudsg jennomganger for å sikre riktig prising Forsterke kunderelasjonene BEDRE LØNNSOMHET Effektivisere eksisterende funksjonskontrakter Bruke prosjekthåndbøkene aktivt Implementere effektive oppfølgingsrutiner for UE-styring Etablere uke-, periode- og årsplaner Gjennomføre ukentlig resultatoppfølging pr. kontrakt og driftsområde Bedre styring og planlegging av innkjøp og kontrakt g jennom strammere fullmakter Vurdere faste kostnader fortløpende ØKT FOKUS PÅ LEDELSE OG STYRING Forsterke positiv HMS-trend med fokus på risikovurderinger, uønskede hendelser og hyppige ledelsesbesøk Ansvarligg jøre ledere med resultatansvar Gjennomføre internt lederutviklingsprogram for alle ledere KVALITETSFOKUS Kundetilfredshet: - Vi skal levere i henhold til kontrakt Kontinuerlig forbedring: - Vi skal jobbe med kontinuerlig forbedring av alle våre planleggingsprosesser og fagprosedyrer Medarbeidertilfredshet: - Vi skal jobbe for ansattes aktive medvirkning MILJØFOKUS All virksomhet skal g jennomføres uten skade på mennesker og miljø Avfall søkes kildesortert og g jenbrukt eller g jenvunnet Vi skal arbeide for å forhindre utslipp som forurenser miljøet - Spesielt fokus på riktig bruk av salt og kjemikalier REGION NORDVEST Indre Sogn Mesta Drift as E. Opedal & Sønner 217,0 Indre Sunnfjord Mesta Drift as E. Opedal & Sønner 140,0 Sunnmøre Mesta Drift as Mesta Drift as 290,6 REGION MIDT Hitra Mesta Drift as Mesta Drift as 159,0 Stjørdal Mesta Drift as Mesta Drift as 203,4 Fosen Mesta Drift as ** Ytre Namdal Mesta Drift as Mesta Drift as 136,6 Sør-Salten Mesta Drift as Veidekke Entreprenør 139,1 Lofoten Mesta Drift as Mesta Drift as 160,5 REGION NORD Evenes Veidekke Entreprenør Veidekke Entreprenør 79,4 Hinnøy Veidekke Entreprenør Veidekke Entreprenør 132,3 Lyngen Mesta Drift as Destia Norge 69,2 Sør Varanger Mesta Drift as Destia Norge 46,4 * Mesta ligger an til å vinne denne kontrakten etter at Kolo Veidekkes anbud ble forkastet. Klagefristen på denne avg jørelsen var ikke utløpt når Refleks gikk i trykken. ** Kontrakten var ikke åpnet når Refleks gikk i trykken.

8 14 Refleks 1 - April 2009 Refleks 1 - April Kan bidra med mer Foto: Bjørn Erik Larsen Geo Survey AS får stadig flere oppdrag fra de andre datterselskapene i Mesta. - Mestas øvrige datterselskaper utg jør nå vår nest største kundegruppe, sier Kurt Foreman, ny daglig leder i Geo Survey. Claes Bendiksen Da Geo Survey ble kjøpt av Mesta i fjor vinter, var selskapet det første datterselskapet i konsernet. Etter at virksomhetsområdene ble omorganisert i egne selskaper har Geo Survey fått følge av syv andre datterselskaper. Disse selskapene er nå Geo Surveys nest største kundegruppe. - Dette synes vi er positivt, men vi kan bistå med enda mer. Spesielt aktuelt er bistand på mindre prosjekter hvor mangelen på kvalifiserte oppmålingstjenester kanskje er størst, fortsetter Foreman. For å kunne tilby riktige tjenester til riktig tid og pris skal Geo Survey bli enda bedre på logistikk, og i kommunikasjonen med prosjektledere og anleggsledere. - Prosjektene kan g jennomføres mer effektivt og med bedre lønnsomhet hvis det er større presisjon i alle typer målinger og dokumentasjon, mener Foreman. 3D-laserskanning Geo Survey har en moderne og avansert instrumentpark for å løse oppgaver innen anlegg, offshore, industri og bygg. Spesielt interessant er 3D-laserskanning som kan benyttes for anleggsprosjekter. Skannerdata gir en meget høy detaljeringsgrad. Det er et godt utgangspunkt for å lage terrengmodeller/situasjonsplaner for senere masseberegninger. Ved bruk av 3D-laserskanner får man en digital database som kan være en god dokumentasjon av hvordan situasjonen var før anleggsstart, eller i spesifikke faser i løpet av prosjektet. Fra denne databasen kan det i ettertid blant annet g jøres masseberegninger. Gode erfaringer Trond Vindenes, geomatikkleder i tunnel i Mesta Entreprenør as, mener at Geo Surveys tjenester og kompetanse i stor grad utfyller Mestas egen geomatikkompetanse. Han har benyttet selskapet på ulike oppmålingstjenester i over ti år. - Når selskapet nå tilhører Mestakonsernet er det helt naturlig for oss å velge Geo Survey, sier han. Mesta Entreprenør benytter Geo Survey hovedsakelig til innmåling av terrengmodeller, grunnlagsmålinger, stikking og 3D-skanning. - Geo Surveys 3D-skanning er et spennende produkt som vi har gode erfaringer med. Det gir oss korrekt og god dokumentasjon, samt data til prosjektering, sier Vindenes Mesta Entreprenør har benyttet Geo Survey til grunnlagsberegninger i flere prosjekter, blant annet på Ringvei vest i Bergen og er meget fornøyd med leveransen. I tillegg til å levere presise målinger og dokumentasjon, framhever Vindenes Geo Surveys deltakelse i hele prosessen. - Der andre leverandører kun leverer datagrunnlaget, kommer Geo Survey i tillegg med forbedringsforslag og bidrar dermed svært konstruktivt, avslutter Vindenes. Målte hyttefelt Geo Survey har også g jort flere oppmålingsjobber for Mesta Drift. Blant annet har Geo Survey utført brorparten av stikningstjenestene i Produkter og tjenester Geo Survey har bransjeerfaring og tilbyr spesialkompetanse innen en rekke områder som er relevante for Mesta: forbindelse med utbyggingen av et hyttefelt på Norefjell. Ole Resell, som har vært anleggsleder på prosjektet nevner blant annet kommunikasjon som viktig for at samarbeidet skal være effektivt. - At man snakker sammen før prosjektstart og kommuniserer underveis i prosessen er nødvendig for at begge parter skal få mest mulig ut av samarbeidet, sier han. Kurt Foreman, daglig leder i Geo Survey as. Etablering og vedlikehold av grunnlagsnett, samt etablering av basestasjoner Utarbeidelse av terrengmodeller Masseoppg jør og målebrev Stikningstjenester Setningsnivellement med dokumentasjon Sjømålinger for sjøbunnskartlegging Innvendig oppmåling for opprettelse av plan/snitt/fasadetegninger, spesielt aktuelt mot bygg Loddavviksmålinger/rapporteringer Situasjonskartlegging Grensemålinger Volumdokumentasjon/utarbeidelse av driftsplaner for pukkverk Oppmålingsteknisk prosjektering Ny leder av Geo Survey AS 26. mars tok Kurt Foreman over som daglig leder i Geo Survey AS og erstatter Jens Christan Thysted som går tilbake til Mesta. Kurt Foreman er utdannet oppmålingsingeniør og bedriftsøkonom og har lang erfaring innen oppmålingsfaget. Han har jobbet i Geo Survey siden 1996 og kommer fra stillingen som avdelingsleder ved Oslo-kontoret. Han er gift, har tre barn og er bosatt i Østre Toten kommune. Geo Survey AS Geo Survey er et av Norges største og ledende konsulentselskap innen oppmåling og geomatikk. Selskapet har mer enn 50-års erfaring og ble i 2008 en del av Mesta-konsernet. Geo Survey har kontorer i Oslo og Bergen. De tilbyr et bredt spekter av tjenester til industri og offshore samt bygg- og anleggsbransjen. Geo Survey har høy kompetanse innen alle grener av tradisjonell landmåling og kompetanse innen moderne laserbaserte målemetoder inkludert etterbehandling av data, modellering og visualisering. Nye MIPSS gir mindre papir Nå kommer en helt ny versjon av MIPSS som samler dagens Veimester-pakke og MIPSS i ett program. - Vi sparer mye tid på rapportering og dokumentasjon, forteller kontraktsleder Odd Inge Jordal i Mesta Drift. Pilottestingen av nye MIPSS Studio og MIPSS Felt startet i november i fjor. De umiddelbare tilbakemeldingene var gode. Bergen vest byttet over til nye MIPSS etter kun én uke av testperioden. - Dette fungerte umiddelbart veldig bra. Vi sparer mye tid på rapportering og dokumentasjon. I tillegg gir MIPSS Studio en fullstendig oversikt over alle arbeidsoppgavene i kontrakten, sier kontraktsleder i Mesta Drift, Odd Inge Jordal. Ett program Dagens versjon av MIPSS er spredt på flere programmer. Nye MIPSS kobler dette sammen i ett grensesnitt som g jør bruken mer logisk og enklere. Nye MIPSS består fortsatt av MIPSSboksen som er installert i kjøretøyene. Denne skal etter hvert bygges ut med tilkobling av friksjonsmåler. - Programmet MIPSS Felt erstatter Veimesterpakken og har muligheter som går langt ut over dagens løsning. MIPSS Studio er en helt ny plattform for produksjonsoppfølging, rapportering og styring. Denne plattformen kobler all funksjonalitet sammen i en løsning, forteller prosjektleder for MIPSS, Jon Are Pettersen. Automatiske rapporter I følge kontrakten med Statens vegvesen skal funn og hendelser som oppdages på en inspeksjonsrunde registreres og dokumenteres. Det betyr at det blir mye data som skal systematiseres og oversendes for å tilfredsstille kravene. Med nye MIPSS er dette blitt mye enklere. All dokumentasjon som samles inn ved inspeksjonsrunden og via MIPSSboksene blir tilg jengelig i MIPSS Studio. Her kan kontraktsleder eller styringsvakt ha full oversikt over arbeidsoppgavene som må følges opp. - Veimesteren registrerer funn og hendelser direkte på en håndholdt datamaskin. Dermed lagres alle data om hendelsen både på maskinen og i en database inne hos oss. Systemet genererer dokumentasjon og rapporter i henhold til kravene i kontrakten, sier Jordal. En innebygget GPS-mottager registrerer automatisk posisjonen. All dokumentasjon er dermed stedfestet. Informasjonen synkroniseres automatisk med de andre brukerne innen kontraktsområdet slik at alle har tilgang til samme informasjon. - Den største gevinsten for oss er at vi sparer masse papirarbeid. Etter avtale med Statens vegvesen leverer vi nå all rapportering elektronisk og slipper å bruke papirskjemaer. Det sparer vi masse tid på, forteller Jordal. Utrulling Det er allerede fem kontrakter som benytter nye MIPSS i en pilottest. Fra 1. mai vil nye MIPSS kunne tas i bruk på alle funksjonskontraktene og innen 1. september skal det være i bruk på alle kontraktene. De forskjellige kontraktsområdene vil i løpet av april få en plan for når de kan - Vi sparer masse papirarbeid med nye MIPSS. All dokumentasjon til Statens vegvesen leveres elektronisk, forteller kontraktsleder Odd Inge Jordal i Mesta Drift as. Han har vært med på pilottesting av ny MIPSS. ta i bruk det nye systemet. Spørsmål rundt nye MIPSS kan rettes til prosjektleder Jon Are Pettersen. Nye MIPSS Nye MIPSS er en videreutvikling av MIPSS og Veimesterpakken. De to systemene er nå samlet i ett system. MIPSS Felt er programvaren som brukes av Veimesteren og erstatter Veimesterpakken. Dette programmet har alle funksjonene fra den gamle pakken, men har fått en rekke nye funksjoner. MIPSS Studio er programvaren som brukes i administrasjonen. Her blir all informasjon fra de som jobber ute samlet og organisert.

9 16 Refleks 1 - April 2009 Refleks 1 - April Skader februar 2009 Mesta Entreprenør as Administrerende direktør Økonomi HR Lederassistent Produksjonsstyring Hovedtillitsvalgt Hovedverneombud Tunnel Vei/samferdsel Konstruksjon KUTT I HÅND Elektro as Bergen Skade: Under montering av et støpsel, glapp skrujernet fra skruen slik at jernet gikk inn hånden på lærlingen og laget et kutt STREKK I RYGG Drift as småanlegg Hordaland og Rogaland Skade: Under snørydding på gangvei, forstrakk en ansatt muskler ryggen. Han ble kjørt til kiropraktor, og ble sykemeldt (UE) SJÅFØR SLO HODET I FRONTRUTA Drift as region sørøst Skade: En ansatt hos en UE slo hodet i frontruta da plogen i brøytebilen huket seg fast i noe slik at bilen bremset opp eller fikk et rykk OVERTRÅKK Verksted AS Mosjøen Skade: En ansatt er sendt til legevakta for undersøkelse etter at han har tråkket over etter 27 Statens vegvesen anker dom sannsynligvis å ha sklidd. Skaden ble i første omgang iset ned. Legen ba vår ansatte om å dra hjem å legge seg og holde foten i ro og komme tilbake om en uke for å ta nye bilder RIBBENSBRUDD Drift as Nord/Lakselv Skade: En ansatt skled og falt da han gikk fra garasjen til brakkeriggen. Han falt på rygg/siden og dette medførte et ribbensbrudd. Han er sykemeldt t.o.m (UE) AVREVET KORSBÅND Drift as Leikanger Skade: En ansatt hos en underentreprenør fikk revet av korsbåndet under skoging i Seimsdalen i Årdal. Skaden skjedde da han tråkket ned i et hull FALL Drift as Sør/Oslo Skade: En ansatt gled på trappen til brakkeriggen og falt. Statens vegvesen anker dommen fra Agder lagmannsrett hvor Mesta ble tilkjent en erstatning på 21 millioner kroner pluss renter. Saken dreier seg om uenigheter i forbindelse med byggingen av Frodeåstunnelen i Tønsberg. Lagmannsretten ga Mesta medhold i kravet om tilleggsbetaling for vanskelige fjellforhold. Grunnlaget for anken g jelder både rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen i saken. - Dersom saken går videre til Høyesterett vil en dom trolig kunne forventes om ca. fem måneder. I motsatt fall vil dommen fra lagmannsretten bli stående som rettskraftig, sier direktør i Mesta Konsern as, Leif L. Ludvigsen. 28 Ingen skade Skade uten fravær Skade med fravær Får skryt for brøyteinnsatsen Politiet på Romerike skryter av jobben Mesta Drift as g jorde etter at det i løpet av ett døgn kom om lag 40 cm snø i de to kontraktsområdene Mesta har på Romerike. Politiet ba Vegtrafikksentralen formilde ros for godt utført arbeid med snøbrøytingen. Dette er veldig bra, het det i meldingen Mesta fikk via Vegtrafikksentralen. - Det er hyggelig å få positive tilbakemeldinger og ros for den jobben våre mannskaper g jør. I dette tilfellet kom det veldig mye snø og alt disponibelt utstyr måtte brukes i brøytingen, sier kontraktsleder for de to kontraktene, Per Rudolfsen. På de to kontraktene Romerike øst og Romerike vest er det til sammen 100 mil med vei og gangveier. Mange strekninger ble brøytet både fire og fem ganger i løpet av snøfallet. Fabelaktige brøytemannskaper på Torp Ledelsen på Sandefjord Lufthavn Torp kan ikke få rost Mestas brøytemannskaper nok. Den tre kilometer lange rullebanen ryddes for snø på under 20 minutter. Takket være godt vintervedlikehold har ikke flyplassen vært stengt en eneste dag i vinter. - Vi har et fabelaktig brøytemannskap av egne ansatte og innleide fra Mesta. Sandefjord Lufthavn Torp er den mest driftssikre på Østlandet viser statistikken over regularitet og punktlighet. Vi har bare hatt mindre forsinkelser i vinter, sier lufthavnsjef Alf-Reidar Fjeld til Sandefjords Blad. Foto: Bo Matisen Faksimile fra Sandefjords Blad Oppstramming og slanking i Entreprenør Mesta Entreprenør as er i en meget vanskelig økonomisk situasjon. - Som et ledd i å redusere våre kostnader og skape lønnsomhet i prosjektene, må vi endre både måten vi arbeider på og hvordan vi er organisert. Vi er nødt til å skape lønnsomhet. Vi kan ikke drive med tap i lengden, sier adm. direktør Bendek Maartmann-Moe. Gaute B. Iversen 2008 ble g jort opp med et stort underskudd for Mesta Entreprenør as, og fortsatt taper selskapet store summer hver måned. Nå g jennomfører selskapet endringer for å få større fokus på planlegging, prosjektg jennomføring og effektiv ressursutnyttelse. - Vi er nødt til å skape lønnsomhet i Mesta Entreprenør. Vi kan ikke fortsette å tape så mye penger, sier Maartmann-Moe. Resultatet for 2008 forteller med tydelighet hvilken alvorlig situasjon selskapet er i. Det må kraftige forbedringer må til for å endre resultatene tilstrekkelig raskt. - I den eksisterende porteføljen sliter vi med for mange prosjekter med dårlig inntjening eller tap. Slik kan det ikke fortsette, sier han. Det skal g jennomføres flere viktige endringer som samlet skal gi en nødvendig plattform for en fremtidig sunn drift av selskapet. De viktigste tiltakene er: Tydelig ansvar og myndighet med en organisering i klart adskilte produktområder Tilpassing av kapasitet i forhold til oppdragstype og -mengde Innstramming og tettere samordning av arbeidet med kalkulasjon, planlegging og oppfølging Ny organisasjon Mesta Entreprenør skal deles inn i de tre produktområdene: Tunnel Vei/samferdsel Konstruksjon. - Ansvaret for prosjektene knyttes opp mot disse produktområdene. Fullt fokus skal rettes mot å g jennomføre prosjektene i henhold til kontrakt og plan. Ansvaret for g jennomføring og ressursdisponering ligge hos produktsjefene, sier Maartmann-Moe. Det betyr at den tidligere organiseringen med én ressursenhet blir borte, og i stedet rendyrkes en linjeorganisasjon hvor hvert produktområde rår over egne ressurser. Dette skal bidra til en mer effektiv utnyttelse av kompetanse og ressurser, samt økt fokus på fag, kvalitet og produktivitet. Vi må konsentrere oss om kundens forventninger og selskapets leveranser. - De ulike områdene bidrar med delleveranser inn i prosjektene, som hver ledes av én prosjektleder, med det overordnede ansvaret overfor byggherre. Innenfor hvert produktområde er det g jennomført en vurdering av de verdiskapende aktivitetene. Selskapet skal spisses mot de områdene det er viktig for å oss å ha egen kompetanse og kapasitet på, sier han. Det er viktig å sikre at produktområdene jobber mot felles mål, og at det samarbeides godt i selskapet, også på tvers av produktområdene. Samtidig er det nødvendig å øke kvaliteten på anbudsprosessen, og den sentrale ledelsen vil derfor ha en sterk styring av denne. - På prosjektene skal det være tilstrekkelig med ressurser for å sikre at vi leverer i henhold til kontrakt og budsjett. Samt at vi dokumenterer tilleggsarbeidene slik at vi får betalt for dette, slår Maartmann-Moe fast. Prosjekthåndboken er under revisjon og vil reflektere ny organisering og arbeidsmåter som skal støtte prosjektg jennomføringen. Et mobiliseringsteam vil bli opprettet for å sikre at prosjektene startes opp som planlagt. Her vil opplæring i prosedyrer og systemer, kontraktforståelse og fremdriftsplaner være sentrale tema. - Det er meget viktig for prosjektenes suksess at vi kommer i gang som planlagt med de riktige ressursene, sier han. Kostnadsreduksjon Samtidig med omorganiseringen må selskapet g jennomføre en kostnadsreduksjon. Det betyr at bemanningsnivået vil bli redusert, særlig i administrasjonen. I ledelsen av selskapet vil antall årsverk bli nær halvert i løpet av den nærmeste tiden. - Vi må tilpasse oss vår omsetning, og vi må redusere kostnadene for å være konkurransedyktige. Dette skal g jøres både g jennom kostnadskutt og økt produktivitet i g jennomføring av prosjektene. I tillegg er det viktig at vi går g jennom alle store kostnadsposter og ser på hvor det er mulighet for reduksjon. Klare regler knyttet til områder som reiser, bruk av selskapets biler, mobilbruk, samt arbeidstøy og utstyr er nødvendig for å redusere kostnadene, sier han. Aktivitetsnivået fremover vil styres av tilg jengeligheten på gode prosjektog anleggsledere. - Vi skal ikke ta på oss prosjekter med mindre vi er sikre på at vi har dyktige ledere og fagfolk til å g jennomføre disse, forteller Maartmann-Moe og sier at bemanningen til enhver tid skal være tilpasset de oppdragene og kontraktene selskapet har. Det vil kontinuerlig bli g jort justeringer av bemanningen i forhold til oppdragsmengden vår, sier han. - Det er mitt mål at ny organisasjon skal være på plass i løpet av mai, avslutter Maartmann-Moe. Foto: Bo Mathisen

10 18 Refleks 1 - April 2009 Refleks 1 - April JØLSTER Lavest på veikontrakt Mesta Entreprenør as har vunnet Vegvesenets anbud for utbygging/ nybygging av rv 542 Hollundskjosen Hollundsdalen. Kontrakten har en verdi på om lag 25 millioner kroner. Og er en del av Bømlopakken. Totalt vil om lag 10 Mesta-ansatte være involvert i anleggsperioden som starter i februar 2009 og har endelig ferdigstillelse i juni Prosjektet vil bestå av utbedring/nybygging av ca meter riksvei med to felt og separat gang- sykkelvei. Alt vann-, avløps-, overvanns- og drenssystem skal skiftes ut. I tillegg skal det graves ny kabelgrøft. HONNINGSVÅG Utslippstillatelse for Renningsåsen Mesta Stein as har fått fornyet utslippstillatelsen for Renningsåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune. Fylkesmanen i Buskerud har gitt utslippstillatelse for pukkverksdriften, med varighet fram til 31. desember I utslippstillatelsen er det satt vilkår om tiltak mot forurensning. Mesta Stein as har i dag to faste og fem mobile knuseverk. Selv om antallet verk nå er redusert, planlegges det å produsere like mye pukk og stein med dagens sju verk som det tidligere ble g jort med 12 verk. Vant elektrokontrakten i Støylsnestunnelen Mesta Elektro as skal utføre elektroinstallasjonene i Støylsnestunnelen på rv 5 i Jølster kommune. Kontrakten har en verdi på 11 millioner kroner og omfatter installasjon av lys, ventilasjon, nødstasjoner og radioanlegg samt styre- og overvåkingsanlegg i den 2,7 km lange tunnelen. Totalt fem Mesta-ansatte vil være involvert i arbeidet som skal ferdigstilles i oktober BØMLO Flyplasskontrakt til Mesta Entreprenør Mesta Entreprenør as har signert kontrakten for oppgradering av Honningsvåg flyplass i Finnmark. Kontrakten g jelder utvidelse av rullebanen med tilhørende sikkerhetssoner. Det skal graves og legges over meter med grøfter og rør. Arbeidet er et ledd i Avinors oppgradering av flyplassen. Om lag 15 Mesta-ansatte vil være involvert i prosjektet som skal ferdigstilles i oktober neste år. Arbeidet er allerede i gang. ØVRE EIKER Stjålne kort tappet for kroner I nyttårshelgen ble det stjålet drivstoffkort fra en av Mestas biler på Vister i Østfold. Kortene ble misbrukt for kroner på én natt. Flere ganger tidligere har innbrudd i Mestas biler ført til misbruk av drivstoffkort for hundre tusener av kroner. Men tyvene som i nyttårshelgen brøt seg inn i en bil som sto parkert på Vister i Østfold, klarte i løpet av én natt å tappe kortet for kroner. Kortet som ble stjålet, var i strid med regelverket oppbevart sammen med pin-koden. Fordi koden ble brukt da kortene ble tappet, må Mesta dekke misbruket selv. Da de nye mappene med drivstoffkort ble distribuert ble det presisert at kort og kode aldri måtte oppbevares sammen. Dette er i tillegg tydelig framhevet i den generelle informasjonen som ligger i mappene. Forholdet er anmeldt til politiet, men det er foreløpig ingen mistenkte i saken. Er du i den minste tvil om materiell eller prosjektkort er mistet, har du plikt Navn: Adresse: til å melde fra om dette umiddelbart. Sperring av kort skal alltid foretas g jennom kortansvarlig i Mesta. Ja, jeg ønsker å bli medlem i Mestas pensjonistforening. Fødselsdato: E-post: Medlemsavgiften er 100 kroner i året. Sperring av kort På disse telefonnumrene kan du akutt sperre drivstoffkort ved tyveri eller misbruk: Statoil (24t) Mobiltelefon: Klipp ut kupongen, putt den i en konvolutt og send den til: Mesta Pensjonistforening, Postboks 667, 1503 Moss Innmelding kan også g jøres per e-post til eller per sms til mob.nr.: Shell (telefonsvarer etter kl 16) Esso (8-16 man-fre) Esso (kveld/helg) YX (24t) Meld deg inn i Mestas pensjonistforening Foto: Vidar Tveiterås Foto: Kjell Ove Holsbøvåg Endelig g jennomslag Tormod Steine (i midten), anleggsleder i Atlanterhavstunnelen, kunne i midten av mars glede seg over at det endelig var g jennomslag i tunnelen. Her er han sammen med ordførerne Per Kristian Øyen fra Kristiansund og Jarle Haga fra Averøy. 19. mars ble en merkedag, en etterlengtet sådan. Etter to års driving og ett år etter planen, var det endelig g jennomslag i Atlanterhavstunnelen, 240 meter under havoverflaten. Professor Bjørn Nilsen ved NTNU karakteriserer Atlanterhavstunnelen som Norges kanskje mest krevende undersjøiske tunnelprosjekt. - Med g jennomslaget ser vi for første gang en sluttdato for prosjektet. Det har vært mange hindre i veien for framdriften, men nå ser vi slutten, sier prosjektleder i Mesta Entreprenør, Ulf Theander. Atlanterhavstunnelen binder innbyggerne på Nordmøre tettere sammen. Den meter lange tunnelen vil erstatte fergesambandet mellom kommunene Kristiansund og Averøy. Mesta startet arbeidet med tunnelen i januar Kontrakten hadde en verdi på 354 millioner kroner og mellom 40 og 50 Mesta-ansatte har vært involvert i arbeidet. Tidligere Mestaansatt Kåre Storlid fikk i januar overrakt Kongens fortjenestemedalje i sølv av ordfører i Samnanger, Marit Aksnes Aase. Til høyre Åge Haga, driftssjef Bergen. Raset I utgangspunktet skulle g jennomslaget vært i mars i fjor, men drivingen av tunnelen har tatt vesentlig lenger tid på grunn av dårlig fjell og mye vanninntrengning. I februar 2008 gikk det dessuten et større ras inne i tunnelen og arbeidet fra Averøysiden stoppet opp. - Nå går vi i gang med siste del av arbeidet med å lage en full utstøpning av tunnelprofilen i rassonen. Det blir da full utstøpning i en lengde av 25 meter, sier Theander som kom inn som prosjektleder 1. mars i år. - Vi vil være ferdig med vår del av jobben til sommeren. Til nå er om lag 3,5 kilometer med vei ferdig oppbygget og asfaltert inne i tunnelen, sier Theander. Ros til Mesta Raset skjedde nesten midt under det dypeste punktet i fjorden mellom Averøy og Kristiansund, ca. 230 meter under havoverflaten og med en bergoverdekning på ca. 45 meter. I etterkant av raset i fjor ble det nedsatt en ekspertgruppe, ledet av professor Bjørn Nilsen ved NTNU i Trondheim. - Problemet var at rassonen til forskjell fra Fikk fortjenestemedalje Kåre Storlid ble i januar tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste. Det var ordføreren i Samnanger, Marit Aksnes Aase, som overrakte fortjenestemedaljen i forbindelse med en sammenkomst på Moldegaard i Os. Storlid startet sin yrkeskarriere i Statens vegvesen Hordaland 1. august Da Mesta ble skilt ut fra Statens vegvesen i 2003, fulgte Storlid med over i det nye selskapet som fagarbeider og sjåfør. I kongens begrunnelse for tildelingen heter det blant annet: Kåre Storlid er en meget dyktig fagmann. Han arbeider trygt, og han de andre sonene ikke bare inneholdt oppknust dårlig berg, men også ga stor vannlekkasje inn i tunnelen. Når raset først skjedde er det grunn til å berømme bygge- og anleggsledelsen for de tiltak som ble iverksatt, sier han. Situasjonen etter raset var uoversiktlig, med rasforplantning flere meter over tunneltaket. I verste fall kunne det oppstått ukontrollert rasutvikling og g jennombrudd til sjøbunnen. - Gjenstøpning av tunnelen var derfor utvilsomt en riktig beslutning, til tross for de betydelige forsinkelser og ekstra kostnader dette har medført, konkluderer Nilsen. - Dette har vært et meget krevende prosjekt for Mesta Entreprenør og det er gledelig at vi har kommet så langt at g jennomslaget er et faktum. Jeg vil rose de Mesta-ansatte på prosjektet for den store innsatsen de har lagt ned, først ved å redde hele prosjektet fra å havarere da raset gikk, til nå å ha g jennomført drivingen av det som kanskje er Norges mest krevende tunnelprosjekt, sier adm. direktør Bendek Maartmann-Moe i Mesta Entreprenør. Mestas ansatte kunne endelig møtes midt under Bremsnesfjorden da det i midten av mars var g jennomslag i Atlanterhavstunnelen. er flink med det sosiale. Han skaper engasjement og har interesse for det han og driftslaget arbeider med. Han er motivasjonsskapende og har klare mål for aktiviteten han deltar i. - Kåre Storlid er en ressursperson med stort engasjement for hjembygda Storlid/Eikedalen. Hans engasjement for at Fossen bratte fremdeles skal være et landemerke og en attraksjon både i bygda og i Samnanger kommune er prisverdig, sier ordfører i Samnanger kommune, Marit Aksnes Aase. I fjor høst takket Kåre Storlid av som ansatt i Mesta etter mer enn 50 år bak rattet. Foto: Bjørn Hansen

11 20 Refleks 1 - April 2009 Sistesiden God deltakelse i Mestaskapet MESTA SKAPET 2009 Slik svarer du Gå til: intra.mesta.no På førstesiden av intranettet vil du finne et banner for Mestaskapet. Hvis du ikke har brukt intranettet tidligere får du tilgang ved å bruker lønnsnummeret ditt både som brukernavn og passord. Første gang du logger på vil du få beskjed om å endre passordet. Etter tre måneder har Mestaskapet hatt besøk. - Vi er fornøyd med innsatsen, men håper at enda flere vil følge konkurransen videre, sier merkevaresjef i Mesta Konsern Claes H. Bendiksen. Spørsmålene for hele året finner du i Mestas veggkalender og hver måned kan du svare på et nytt spørsmål på intranettet. Alle ansatte, uansett hvor lang fartstid og hvor i Mesta de jobber har lik mulighet for å svare riktig. Blant de riktige svarene blir én vinner trukket ut ved hvert månedsskifte. Premien er et diplom, samt en mp4- spiller for avspilling av både musikk og filmsnutter. Første vinner Den første utfordringen i Mestaskapet var hvor mange nyttårsraketter à 90 gram Mestas forbruk av sprengstoff i 2008 hadde tilsvart. Jorill Mathisen som til daglig jobber som planlegger i Mesta Drift as, fastslo at 19 millioner nyttårsraketter var det riktig svaret og ble dermed den første vinneren i Mestaskapet. - Det var en blanding av g jetting og et forsøk på logisk vurdering som ga meg svaret, forteller Mathisen, som har jobbet i Mesta i 3,5 år. Mesta har et av landets ledende Jorill Mathisen. fjellsprengningsmiljøer med over 180 års erfaring innen bygging av vei og tunell. Adm. direktør i Mesta Entreprenør as, Bendek Maartman- Moe opplyser at det i 2008 ble brukt 1,7 tonn sprengstoff. Februarvinner I februar var spørsmålet hvor mange potetgullposer Mesta Drift as sitt saltforbruk i vintersesongen kunne saltet. Det ble Tordis Breivik som vant februarrunden i Mestaskapet. Breivik har fartstid siden 1987 og jobber som brøytevakt på Haukeli. - Jeg måtte bruke kalkulator, det var absolutt ikke vill g jetting som g jorde at jeg svarte at saltforbruket tilsvarer saltmengden i 22 milliarder potetgullposer, forteller hun. - Salt er en viktig faktor i vintervedlikeholdet. Vi forsøker stadig å finne fram til den mest optimale måten å benytte saltet på, sier adm. direktør i Mesta Drift as, Ingrid Tjøsvold. Marsvinner Det ble Jan Terje Torgersen som vant Mestaskapet i mars. - Jeg brukte ikke hjelpemidler og tok sjansen på det høyeste svaralternativet, forteller han. Dermed svarte han riktig på at antall kilometer vei som brøytes i løpet av en vintersesong tilsvarer 34 ganger til månen. Jan Terje har vært i Mesta i to år og jobber som innkjøpsleder i Mesta Drift as, Rådal. Mesta Drift as har ansvaret for omtrent kilometer vei på vintervedlikeholdet. Basert på MIPSS og erfaringstall på brøytefrekvens tilsvarer en g jennomsnittlig brøytesesong brøytekilometer. - At dette tilsvarer 34 ganger til månen er en artig måte å illustrere hvor stort ansvaret vårt er og ikke minst den innsatsen Mesta legger ned i løpet av vintersesongen, sier adm. direktør i Mesta Drift as, Ingrid Tjøsvold. Månedspremien i Mestaskapet er en mp4-spiller. TAKK for oppmerksomheten Jeg vil takke for gaver og blomster da jeg fylte 50 år. Stein Ulvesveen, Mesta Asfalt as Eg vil senda ein takk for gåver og helsingar eg fekk i høve min 60-årsdag. Tor Norheim, Mesta Asfalt as Oddbjørn Husøy ble 60 år den 4. januar! Alle kolleger i Mesta Drift as, Driftlag Sunnmøre hilser! Jeg vil med dette få takke for meg når jeg nå har gått over i uførepensjon. Det har vært mange gode år med utfordringer og interessante arbeidsoppgaver. Fra starten i SVV Hordaland i 1974 og fram til dags dato i Mesta har jeg hatt gleden å omgås mange og gode kollegaer. Jeg vil spesielt takke damene på sentralbordet i Moss som alltid er imøtekommende og hjelpsomme samt alle nåværende og tidligere ansatte i FK Jan-Gunnar Tufteland, Mesta Drift as Du kan også svare på konkurransen via mobiltelefonen din. Gå inn på adressen: intra.mesta.no Jeg vil rette en hjertelig takk til Mesta og arbeidskamerater for oppmerksomheten på min 50-årsdag. Jørn Skibenes, Mesta Elektro as Takk for oppmerksomheten i anledning min 50- årsdag. Ingolf Rotlid, Mesta Konsern as Takk til arbeidskollegaer i region midt for oppmerksomheten i forbindelse med min 50-års dag. Jan Marvin Athammer, Mesta Drift as Vil med dette takke for meg når jeg går over i pensjonistenes rekker. Takker også for den fine gaven og blomstene jeg fikk fra ansatte i Kongsberg og Lier/Drammen driftsområde og for gavekort fra Mesta. Vil med dette også takke for et meget godt samarbeid med kolleger og venner i Mesta og Vegvesenet. Jeg kommer til å savne dere. Noralf Haugvaldstad, Mesta Drift as I FOKUS Knut Sigvartsen, adm direktør i Mesta Stein as Aktuell med: Fagdagene Stein i Vei Du har nettopp truffet bransjen på fagdagene Stein i Vei Hvilket budskap hadde du? - Vårt budskap er at Mesta Stein as fremdeles er en betydelig aktør med solid erfaring og fagkunnskap. Vi er i større grad en kommersiell aktør etter at vi ble skilt ut i et eget selskap. - Hvilken respons fikk du? - Jeg fikk god respons. De aller fleste er interessert i å høre hva som skjer hos en av de store aktørene i bransjen. Det er tydelig at alle er svært opptatt av utdelingen av de store asfaltkontraktene fra Statens vegvesen, men at det samtidig er knyttet stor usikkerhet til det øvrige markedet. - Hva er bransjen opptatt av? - Bransjen er opptatt av å møte den pågående finanskrisen. Lavere aktivitetsnivå i bygg- og anleggssektoren fører til stor usikkerhet knyttet til størrelsen på pukk- og grusmarkedet framover og økt konkurranse. - Hvilket fokus har Mesta Stein as framover? - Vi fortsetter vårt kommersielle fokus og vil derfor tilpasse antall materialtak til et riktig nivå. Mesta Asfalt as, som er vår største kunde, har vunnet mange asfaltkontrakter for Statens vegvesen, og g jennom produksjon av store deler av tilslaget til dette skal Mesta Stein as styrke sin posisjon i markedet.

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg juni 2009 orientering Norge. Bjørn Erik Selnes

NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg juni 2009 orientering Norge. Bjørn Erik Selnes NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg 4.-5. juni 2009 orientering Norge Bjørn Erik Selnes Virksomheten i 2009 Budsjett 2009 vegformål inkl bompenger ca. 24 mrd Fylkesveger vel 3 mrd Tiltakspakke 2009

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund 23.02.2015 Maskinentreprenørenes Forbund - Status for MEF-bedriftene - Marked og konkurransesituasjon Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Hovedpunkter i kvartalet

Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 VEIDEKKE I GOD POSISJON En ledende skandinavisk entreprenør og boligutvikler Sterk vekst i omsetning og resultat Norge 67% av

Detaljer

Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre

Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre 20. januar 2011 Even K. Sund Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Innhold Status 2010 Organisering Økonomi Tilstandsutvikling

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Systemet for entreprenørene

Systemet for entreprenørene Systemet for entreprenørene Bjørn Tore Hagberg Daglig leder Per Tore Hansen Salgs-/markedsleder Guro Johanne Mikkelsen Salgskonsulent HVA ER SMARTDOK? SmartDok er et system utviklet for entreprenørbransjen.

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Automatisk oppsamling av vinterdriftsdata i driftskontrakter

Automatisk oppsamling av vinterdriftsdata i driftskontrakter Automatisk oppsamling av vinterdriftsdata i driftskontrakter Erfaringer fra Statens vegvesen region nord Litt historikk Krav til automatisk dataoppsamling gjeldende fra kontraktene som startet i 2008.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Veidekke og Hæhre satser sammen Veidekke kjøper 51% av aksjene i Hæhres entreprenørvirksomhet

Veidekke og Hæhre satser sammen Veidekke kjøper 51% av aksjene i Hæhres entreprenørvirksomhet Veidekke og Hæhre satser sammen Veidekke kjøper 51% av aksjene i Hæhres entreprenørvirksomhet Veidekke kjøper 51 % av Hæhre Agenda: 1. Hovedpunkter ved kjøpet 2. Et marked i vekst og endring 3. Veidekkes

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

UTFORDRINGER VED ARBEID NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER.

UTFORDRINGER VED ARBEID NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER. UTFORDRINGER VED ARBEID I NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER. - Hvem jeg representerer. - Erfaringer med graving i bakken luftlinjer. - Rettslig plassering. Kabeleier. Grunneier. Graveentreprenør. - Økonomiske

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør direktoratet Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør Styringsstab* Internrevisjon VEGDIREKTORATET og transport Trafikant og kjøretøy

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014

Bransje- og leverandørdag 2014 Regionvegsjef Kjell Inge Davik Bransje- og leverandørdag 2014 07.02.2014 Bransje og leverandørdag 2014 - Vika Atrium Oslo 7. februar 2014 - Kjell Inge Davik Region sør - Utvikle byregioner - Binde sammen

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3

Detaljer

E39 Harangen Høgkjølen

E39 Harangen Høgkjølen Åpning 2. oktober 2015 E39 Harangen Høgkjølen Foto: Emilie Gynnild Om prosjektet Vegprosjektet E39 fra Høgkjølen til Harangen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim.

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Tre delprosjekter. Transportøkonomisk institutt. 03.04.2008 Side 2

Tre delprosjekter. Transportøkonomisk institutt. 03.04.2008 Side 2 Næringslivets forretningsreiser og markedskommunikasjon Liva Vågane, Anne Gjerdåker, Øystein Engebretsen og Jon Martin Denstadli Transportøkonomisk institutt 03.04.2008 Side 1 Tre delprosjekter Reiser

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 2012 FAKTA OG ANALYSE Sammendrag - anleggsmarkedet 2012 Statens

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 15. januar 2015 Anleggsbransjen Status og utviklingstrekk Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Tema MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten blant MEF-entreprenørene Omsetning og konkurransenivå

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Lars Erik Hauer Direktør Veg- og transportavd Statens vegvesen Vegdirektoratet Anleggsdagene 2013 Gardermoen Byggherrestrategi Hensyn til mangfold og god konkurranse

Detaljer

Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring

Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring Maskinentreprenørenes forening, MEF, Anleggsdagene 2014 Vegbyggerdagen 22. januar Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring Lars Erik Hauer, Direktør, Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Oppgaver for prosjekterende og utførende i Region midt

Oppgaver for prosjekterende og utførende i Region midt Bransje- og leverandørdag Oppgaver for prosjekterende og utførende i Region midt Asfaltarbeider 2015 Nr Kontrakt Tonn Utlysning Åpning 1 Lierne 17 000 Utlyst Åpnet E6 nord 36 000 Åpnet 2 Rørosvidda 28

Detaljer

ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK. Bergen, Kari H. Berntsen

ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK. Bergen, Kari H. Berntsen ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK Bergen, 8.3.2016 Kari H. Berntsen AGENDA Kort om Veidekke Bakgrunn Prosess Erfaringer Status Veien videre HVEM, HVA, HVOR ER VEIDEKKE? Norges største og Skandinavias

Detaljer

Oppgaver for prosjekterende og utførende i Region midt

Oppgaver for prosjekterende og utførende i Region midt Bransje- og leverandørdag Oppgaver for prosjekterende og utførende i Region midt Prosjektstrategi Samler tiltak i prosjekter Geografisk og/eller tematisk samling av tiltak Drift, vedlikehold og utbygging

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Är Mesta kollegor eller konkurrenter? - Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Vidar Aarvold & Ole Arnfinn Opsahl KOLO Veidekke AS NVF 13 : Seminarium med anledning av eventuell bolagisering

Detaljer

1807 Ulvsvåg, - driftskontrakt med funksjonsansvar

1807 Ulvsvåg, - driftskontrakt med funksjonsansvar På vei for deg! 1807 Ulvsvåg, - driftskontrakt med funksjonsansvar 2 lokale bedrifter opprettet NSV som AF ANS Samlet kompetanse(steffensen AS, Jessen Rør AS) i et større marked En spennende, krevende

Detaljer

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min «pukk og grus»

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Ta kontroll over tanken din og unngå forurensning og store kostnader. Nedgravde fyringsoljetanker tikkende miljøbomber

Ta kontroll over tanken din og unngå forurensning og store kostnader. Nedgravde fyringsoljetanker tikkende miljøbomber Nedgravde fyringsoljetanker tikkende miljøbomber Norsk Gjenvinning Industri AS: Totalløsninger for fyringsoljetanker Ta kontroll over tanken din og unngå forurensning og store kostnader www.norskgjenvinning.no

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge. Eirik Øvstedal, Statens vegvesen

Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge. Eirik Øvstedal, Statens vegvesen Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge Eirik Øvstedal, Statens vegvesen 20.04.2012 Byggherrerollen RV og FV Statens vegvesen er byggherre på riksveg Siden 2003 er Staten eier

Detaljer

Agder på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017

Agder på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017 Agder på Børsen Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017 Egder på Børsen 370 365 360 355 350 345 340 335 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Private sparer mer i aksjer DET PRIVATE

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Å være et forbilde! «De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat

Detaljer

NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor. 10. februar 2017 // Bjørn Lien

NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor. 10. februar 2017 // Bjørn Lien NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor 10. februar 2017 // Bjørn Lien 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Flere brukere

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer