FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 27.06.2014"

Transkript

1 FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert Forhandlingsstart Nr Navn Fagforening NHO/Landsforening Utløp Status 83 Verkstedsoverenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Nexans-overenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Teko-overenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Teknologi-og Dataoverenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Verkstedsoverenskomsten - Parat Parat Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Teknologi-og Dataoverenskomsten-Parat Parat Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Teko-overenskomsten - Parat Parat Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Nexans-overenskomsten Parat Parat Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Brudd i forhandlingene 21. mars, meklingsløsning 5. april 331 Fellesoverenskomsten for byggfag Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Oppgjøret vedtatt Brudd i forhandlingene 24. mars, meklingsløsning 9. april. 328 Byggeindustrien Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Oppgjøret vedtatt Brudd i forhandlingene 21. mars, meklingsløsning 7. april. 79 Riksavtalen - Hotell og Restaurant Fellesforbundet NHO Reiseliv Svarfrist Norwegian Air Shuttle AS-Kabin Parat NHO Luftfart Brudd i forhandlingene, meklingsfrist 29. april kl 24:00, pause i meklingen. Ingen meklingsløsning, 1 kabinansatt tatt ut i streik Forhandlingsløsning 19. mai 91 Biloverenskomsten - Fellesforbundet Fellesforbundet Norges Bilbransjeforbund Forhandlingsløsning 4. april Oppgjøret vedtatt 7. mai 14 Vekteroverenskomsten NAF NHO Service Brudd i forhandlingene 9. april Nye forhandlinger og løsning april. Svarfrist 23. mai 228 Vekteroverenskomsten - Parat Parat NHO Service Brudd i forhandlingene 9. april 10 Renholdsoverenskomsten NAF NHO Service Pause i forhandlingene, men frist for avslutning av forhandlingene er satt til 21. mai. Oppgjøret vedtatt. Forhandlingsløsning 21. mai. Svarfrist 13. juni.

2 501 Bussbransjeavtale-LO Norsk Transportarbeiderforbund NHO Transport vedtatt 502 Bussbransjeavtale-YS Yrkestrafikkforbundet NHO Transport vedtatt Brudd i forhandlingene 11. april meklingsløsning 28. april Svarfrist 20. mai. Oppgjøret er Brudd i forhandlingene 11. april, meklingsløsning 28. april Svarfrist 20. mai. Oppgjøret er Brudd i forhandlingene 23. april. Meklingsfrist 9. mai kl 24:00 Forhandlingene utsettes til Speditøroverenskomsten er ferdig. Forhandlingene er gjennomført og 173 Havneoverenskomsten Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport oppgjøret er vedtatt Brudd i forhandlingene 23. april. Meklingsløsning 10. mai. 179 Losse-og lasteoverenskomsten for Sør-og Nord-Norge Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. Brudd i forhandlingene 24. april Oppgjøret går til mekling Forhandlingene gjenopptatt 15. mai. Forhandlingsløsning samme dag. 183 Speditøroverenskomsten Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Oppgjøret er vedtatt. Brudd i forhandlingene 24. april Oppgjøret går til mekling Forhandlingene gjenopptatt 15. mai, med forhandlingsløsning samme 187 Schenker AS Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport dag. Oppgjøret er vedtatt. Brudd i forhandlingene 23. april. Meklingsløsning 10. mai. 190 Rammeavtale om fastlønn for losse og lastearbeidere Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. Forhandlingsløsning 24. april Svarfrist 20. mai 148 Bryggerier, mineralvann- og tobakksfabrikker NNN NHO Mat og Drikke Oppgjøret er vedtatt. 160 Besetning i ferge-og lokalfart - Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 165 Redningsselskapet-Besetning Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 167 Bukseringsrederier-Sjømannsforbundet Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 471 Besetning på passasjerskip i kystfart Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 472 Besetning på lasteskip i kystfart Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 507 Besetning-skoleskipene Gann og Sjøkurs Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 55 Bokbindere Fellesforbundet Norsk Industri Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt 56 Trykkerier og grafiske bedrifter Fellesforbundet Norsk Industri Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt

3 441 Serigrafioverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt 60 Landsoverenskomsten for elektrofagene EL & IT Forbundet Norsk Teknologi Forhandlingsløsning 30. april Svarfrist 5. juni. Oppgjøret vedtatt. 138 Fiskeindustribedrifter NNN FHL Brudd i forhandlingene 29. april, Meklingsløsning 21. mai. Svarfrist juni. Oppgjøret er vedtatt. 275 Journalistavtalen for aviser Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 30. april 276 Journalistavtalen for ukepressen Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 30. april 479 Journalistavtalen for digitale medier Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 30. april 484 Journalistavtalen for etermedier Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 30. april 89 Flyoverenskomsten Fellesforbundet NHO Luftfart Forhandlingene fortsetter 6. mai Oppgjøret går til mekling med frist 2. juni kl 24. Meklingsløsning 3. juni Svarfrist 18. juni 133 Baker-og konditoroverenskomsten NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 28. april Vedtatt 6. juni 139 Rieber & Søn ASA TORO produksjon NNN NHO Mat og Drikke Inngår etter forhandlingene i avtale nr 512 Mat- og drikkevareoverenskomsten Rieber & Søn ASA, Elverum NNN NHO Mat og Drikke Inngår etter forhandlingene i avtale nr 512 Mat- og drikkevareoverenskomsten Mat- og drikkevareindustrien NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 29. april Vedtatt 28. mai 134 Kjøttindustrien NNN NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 28. april, svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. 253 Skipsførere og Styrmenn i ferge- lokal Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Bukseringsrederier-Norsk Sjøoffisersforb Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Redningsselskapet-skipsførere/styrmenn Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Maskinisteroffiserer på passasjerskip i ferge-og lokalfart Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart A/S Bukserbåter Narvik Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Bukseringsrederier-Maskinistforbundet Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Redningsselskapet-maskinister Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Skipsførere og styrmenn-norsk Sjøoffiser Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Skipsførere og styrmenn-lastesk. Norsk Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Maskinister på passasjerskip i kystfart Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Maskinister på lasteskip i kystfart Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Maskinoffiserer på skoleskipene-gann og Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Styrmenn,elektrikere på skoleskipene,gan Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Avis og avistrykkerier Fellesforbundet Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 7. mai Svarfrist 4. juni

4 189 Pakkerioverenskomsten Fellesforbundet Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 7. mai Svarfrist 4. juni 485 Telenor EL & IT Forbundet NHO Forhandlingsløsning 7. mai Svarfrist 2. juni 142 Melkebearbeidende industri NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 6. mai Vedtatt 6. juni 145 Møller og Forblanderier NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 6. mai Vedtatt 6. juni 153 Iskremfabrikker NNN NHO Mat og Drikke Inngår etter forhandlingene i avtalenr Melkearb industri Forhandlingsløsning 6. mai 101 Elektrokjemisk industri Industri Energi Norsk Industri Oppgjøret er vedtatt 330 Energioverenskomsten - LO EL & IT Forbundet Energi Norge Transportselskaper i Norge-LO Norsk Transportarbeiderforbund NHO Transport Krav er overlevert. Forhandlingene fortsetter 19. mai. Forhandlingsløsning 20. mai. Svarfrist 23. juni Oppgjøret er vedtatt Brudd i forhandlingene. Meklingsløsning 3. juni. Svarfrist 24. juni. Oppgjøret vedtatt 378 Transportselskaper i Norge-YS Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Brudd i forhandlingene. Meklingsløsning 3. juni Svarfrist 24. juni. Oppgjøret vedtatt 106 Kjemisk teknisk industri Industri Energi Norsk Industri Forhandlingsløsning 7. mai, Oppgjøret er vedtatt 123 Forpleiningsbedrifter Industri Energi Norsk olje og gass Ingen uravstemming 125 Oljeboringsbedrifter-Industri Energi Industri Energi Norsk olje og gass Ingen uravstemming 129 Operatøravtalen-Industri Energi Industri Energi Norsk olje og gass Oppgjøret er vedtatt 271 Operatørselskaper-Lederne Lederne Norsk olje og gass Brudd. Meklingsløsning 17.juni Svarfrist 27. juni 284 Operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter - SAFE SAFE Norsk olje og gass Brudd. Meklingsløsning 17.juni Svarfrist 27. juni 4 Anleggsoverenskomsten NAF Byggenæringens Landsforening Forhandlingsløsning 8. mai Svarfrist 12. juni. Oppgjøret vedtatt 414 Fellesoverenskomsten for byggfag-ys Parat Byggenæringens Landsforening Forhandlingsløsning 7. mai Oppgjøret er vedtatt 170 Havbruksoverenskomsten Fellesforbundet FHL Forhandlingsløsning 7. mai avstemmingsfrist 4. juni Oppgjøret er vedatt. 152 Margarinfabrikker NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 7. mai Vedtatt 6. juni 519 Sjokolade,- Sukkervare- og Snacksoverenskomsten NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 7. mai Vedtatt 6. juni 131 Egg-og Fjærfekjøttindustrien NNN NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 7. mai Svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. 281 Helikopter service-tek.adm.traf.pers Norsk Helikopteransattes Forbund NHO Luftfart Forhandlingsløsning 8. mai 390 Service-og Vedlikeholds-Overenskomsten NAF NHO Service Forhandlingsløning 8. mai Svarfrist 3. juni. Oppgjøret vedtatt 53 Steinindustrioverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri Forhandlingsløning 8. mai Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt 315 Biloverenskomsten - Parat Parat Norges Bilbransjeforbund Oppgjøret er vedtatt

5 54 Sandtakoverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt Brudd i forhandlingene 14. mai Mekling høsten 2014, dato ikke 457 Avisbudavtalen Norsk Transportarbeiderforbund Mediebedriftenes Landsforening fastsatt Brudd i forhandlingene 13. mai 34 frisører i 10 salonger i streik fra Frisøroverenskomsten Fagforbundet NHO Handel juni Forhandlingene er utsatt til 452 Fotball-håndball-og ishockeyoverenskomst NISO NHO Idrett mai Forhandlingene er utsatt til 16. og 17. juni. Brudd i forhandlingene 105 Vaskerier og Renserier Industri Energi Norsk Industri juni. Oppgjøret går til mekling. 159 Fellesoverenskomsten-Treforedling Fellesforbundet Norsk Industri Forhandlingsløsning 13. mai Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt 59 Heisfaget EL & IT Forbundet Heisleverandørenes Landsforening Forhandlingsløsning 13. mai. 141 Idun Fabrikker NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 14. mai Vedtatt 6. juni 158 Arcus-gruppen AS NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingene er utsatt inntil videre 523 Meieriindustrien - NNN NNN NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 14. mai Svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. 524 Meieriindustrien - NML Norske Meierifolks Landsforening NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 14. mai Svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. Brudd i forhandlingene 13. mai Meklingsløsning 19. juni 301 Parkeringsselskaper NAF NHO Service Svarfrist 11. juli 462 Parkeringsoverenskomsten Yrkestrafikkforbundet NHO Service Brudd i forhandlingene 13. mai Meklingsløsning 19. juni Svarfrist 11. juli 57 Bølgepapp,- kartonasjefabrikker m fl Fellesforbundet Norsk Industri Forhandlingsløsning 13. mai Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt 357 Oljeservicebedrifter- Industri Energi Industri Energi Norsk olje og gass Brudd i forhandlingene 15. mai Mekling juli 526 Oljeservicebedrifter - SAFE SAFE Norsk olje og gass Asfaltarbeid og veivedlikehold-naf NAF Byggenæringens Landsforening Brudd i forhandlingene 15. mai Mekling 15. og 16. august Forhandlingsløsning 15. mai Svarfrist 12. juni. Oppgjøret vedtatt. 37 Asfaltarbeid og veivedlikehold-ff Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Forhandlingsløsning 15. mai Svarfrist 12. juni. Oppgjøret vedtatt. 102 Fiskemel- og fiskefôrindustrien Industri Energi FHL Forhandlingsløsning 15. mai Oppgjøret er vedtatt 327 Bergindustrien NAF Norsk Industri Forhandlingsløsning 15. mai Svarfrist 16. juni. Oppgjøret vedtatt 478 IKT -overenskomsten EL & IT Forbundet NHO Brudd i forhandlingene 16. mai Meklingsløsning 24. juni Svarfrist 28. august 525 Jordbruk og Gartneri Fellesforbundet NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 15. mai Oppgjøret vedtatt. 535 Fiskemel- og fiskefôrindustrien Parat FHL Forhandlingsløsning 16. mai 213 Presse-og medieoverenskomsten - Parat Parat Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 21. mai 231 Aviser-distribusjon del III Parat Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 21. mai 198 Tekniske funksjonærer-flt Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Brudd i forhandlingene 20. mai Mekling 12. og 13. august

6 Brudd i forhandlingene 20. mai. Meklingsløsning 25. juni. 477 Miljøbedrifter i Norge-LO Norsk Transportarbeiderforbund NHO Transport Svarfrist 6. august. 483 Miljøbedrifter i Norge-YS Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Brudd i forhandlingene 20. mai. Meklingsløsning 25. juni Svarfrist 6. august. 279 Flyteknikeroverenskomsten Norsk Flyteknikerorganisasjon NHO Luftfart Forhandlingsløsning 21. mai 13 Tunnel-, bom-og bruselskaper NAF NHO Service Forhandlingsløsning 20. mai Svarfrist 13. juni. Oppgjøret vedtatt 487 AMB-overenskomsten Fellesforbundet NHO Service Forhandlingsløsning 20. mai Svarfrist 18. juni. Oppgjøret vedtatt 124 Landbaser- Industri Energi Industri Energi Norsk olje og gass Brudd i forhandlingene 21, mai Forhandlingsløsning 21. juni 505 Landbaser - Parat Parat Norsk olje og gass Brudd i forhandlingene 21, mai Forhandlingsløsning 21. juni 299 Store Norske Spitsbergen Grubekompani NAF Norsk Industri Forhandlingsløsning 21. mai Svarfrist 16. juni. Oppgjøret vedtatt 50 Wallboardoverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri Forhandlingene er utsatt 68 Standardoverenskomsten-HK Handel og Kontor NHO Forhandlingsløsning 27. mai Svarfrist 26. juni 81 Tannteknikeroverenskomsten Fellesforbundet NHO Handel Forhandlingsløsning 26. mai Svarfrist 17. juni 368 Luftfartsavtalen-LFF Luftfartens Funksjonærforening NHO Luftfart Forhandlingene fortsetter i august 343 Hustadmarmor A/S - LO NAF Norsk Industri Forhandlingsløsning 27. mai Svarfrist 20. juni. Oppgjøret vedtatt 499 Hustadmarmor A/S - ALT ALT Norsk Industri Forhandlingsløsning 27. mai 456 Medieoverenskomsten Handel og Kontor Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 3. juni Svarfrist 24. juni. Oppgjøret vedtatt. 370 Naturbruksoverenskomsten Fellesforbundet NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 2. juni Svarfrist 18. juni. Oppgjøret vedtatt 130 Operatørselskaper landvirksomhet (bransjeavtalen) Industri Energi Norsk olje og gass Brudd i forhandlingene 3..juni Oppgjøret går til mekling 224 Oljeoverenskomsten-YS/Parat/Negotia/SAFE SAFE Norsk olje og gass juni: pause i forhandlingene 227 Grossistavtalen - Parat Parat NHO Mat og Landbruk Brudd 4. juni. Mekling 25. og august. 369 Grossistavtalen Norsk Transportarbeiderforbund NHO Mat og Landbruk Brudd 4. juni. Mekling 25. og august. 200 Hotell og Rest.-arbeidsledere-FLT Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Reiseliv Forhandlingene er utsatt til september 403 Transportselskaper-Taxisentraler-LO Handel og Kontor NHO Transport Forhandlingene er utsatt til høsten 404 Transportselskaper-Taxisentraler-YS Negotia NHO Transport Forhandlingene er utsatt til høsten 195 Møbel, interiør og trevarebransjene m fl. Industri Energi Norsk Industri Brudd i forhandlingene 4. juni, mekling ikke fastsatt 70 Butikkoverenskomsten-HK Handel og Kontor NHO Brudd i forhandlingene 4. juni Mekling 28. og 29. august 329 Glass og Keramisk Industri Industri Energi Norsk Industri Forhandlingsløsning 4. juni 109 Farmasøytisk Industri Industri Energi Norsk Industri Forhandlingsløsning 6. juni Oppgjøret er vedtatt 360 Tømmermåleroverenskomsten Parat Byggenæringens Landsforening Forhandlingsløsning 11. juni Oppgjøret er vedtatt Forhandlingsløsning 16. juni 492 Energioverenskomsten - YS Parat Energi Norge

7 470 Luftfartsoverenskomsten - HK Handel og Kontor NHO Luftfart Forhandlingsløsning 17. juni Svarfrist 4. juli 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter Fagforbundet NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 16. juni Svarfrist 10. juli 415 Fritids- og aktivitetsavtale NAF NHO Reiseliv Forhandlingsløsning 17. juni Svarfrist 4. juli 481 Pleie- og omsorgsoverenskomsten Fagforbundet NHO Service Forhandlingsløsning 18. juni Svarfrist 15. august 527 Pleie- og omsorgsoverenskomsten - NSF Norsk Sykepleierforbund NHO Service Forhandlingsløsning 18. juni Svarfrist 15. august Forhandlingsløsning 17. juni. 522 Veterinærer ansatt i Dyreklinikker Den norske veterinærforening NHO Mat og Landbruk Oppgjøret vedtatt. Forhandlingsløsning 25. juni Svarfrist 14. august 77 Bilselgeravtalen HK Handel og Kontor Norges Bilbransjeforbund Skianlegg NAF NHO Reiseliv AFIS personell samt brann- og redningstjenesten ved lufthavner STAFO NHO Luftfart Forhandlingsløsning 26. juni 388 Trafikkpersonell, funksjonærer og rednin Industri Energi NHO Luftfart Landforpleiningsavtalen Fellesforbundet NHO Reiseliv Lærdal Medical A/S Industri Energi Norsk Industri Norges Blindeforbund og Oslo Kinematogra Fagforbundet NHO Funksjonæravtalen-Negotia Negotia NHO Funksjonæravtalen - Parat Parat NHO Funksjonæravtalen-YTF Yrkestrafikkforbundet NHO Forskning og undervisning Norsk Tjenestemannslag Abelia Salgsfunksjonærer YS/Negotia Negotia NHO NITO-overenskomsten NITO NHO Sandefjord Lufthavn Norsk Tjenestemannslag NHO Luftfart Forskningsoverenskomsten-Parat Parat Abelia oktober Bensinstasjoner-HK Handel og Kontor NHO Handel Avklares senere 515 Forskningsoverenskomsten (med AFP) Forskerforbundet Abelia høsten AFAG-overenskomsten Arkitektenes Fagforbund (AFAG) Abelia høsten Flyavtalen - avtale A Parat NHO Luftfart høsten Flyavtalen - avtale B Parat NHO Luftfart høsten LKAB Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport ikke berammet 416 Malmtrafikk AS Norsk Jernbaneforbund NHO Logistikk og Transport ikke berammet 434 Malmtrafikk AS lokomotivpersonalet Norsk Lokomotivmannsforbund NHO Logistikk og Transport ikke berammet 482 LKAB Parat NHO Logistikk og Transport ikke berammet 375 Flyekspedisjonsavtalen-LFF Luftfartens Funksjonærforening NHO Luftfart ikke berammet 225 Flyoverenskomsten - Parat Parat NHO Luftfart sommer/høst Norsk Luftambulanse A/S - Flygeavtale Norsk Flygerforbund NHO Luftfart Uavklart 534 Norwegian Air Norway AS - Flygere Parat NHO Luftfart Uavklart 500 Asfaltarbeid og veivedlikehold Parat Byggenæringens Landsforening Renhold på land i egen regi NAF NHO Arbeidslederavtalen-FLT Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Rammeavtale for arbeidsledere - byggfag Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Lederavtalen Lederne NHO Hovedavtalen-Naturviterne Naturviterne NHO Overenskomsten - ALT ALT NHO Hovedavtalen-Tekna (med AFP) Tekna-Teknisk-naturvitenskapelig NHO Overenskomst for Lufttransport AS - Helikopterflygere Parat NHO Luftfart Hotell og restaurant - arbeidslederavtale - Parat Parat NHO Reiseliv Riksavtalen - Hotell og restaurant - Parat Parat NHO Reiseliv Riksavtale - LFF Luftfartens Funksjonærforening NHO Reiseliv Select Service Partner AS-Riksavtale Luftfartens Funksjonærforening NHO Reiseliv Ambulansefirmaer - LO Fagforbundet NHO Service Service- og vedlikeholdsoverensk.-alt ALT NHO Service

8 520 Service- og vedlikeholds-overenskomsten - Parat Parat NHO Service Bussbransjeavtale Norgesbuss Ekspress AS - LFF Luftfartens Funksjonærforening NHO Transport Oljeselskaper Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Industri Jordan-LO Industri Energi Norsk Industri Oljetransportavtalen - Parat Parat Norsk Industri Norsk Stein AS - Bergindustri med YTF og YS Yrkestrafikkforbundet Norsk Industri Seismikkbedrifter Parat Norsk olje og gass Elektrofagene - YS/Parat Parat Norsk Teknologi

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 02.07.2014

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 02.07.2014 FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 02.07.2014 Forhandlingsstart Nr Navn Fagforening NHO/Landsforening Utløp Status 88 Nexans-overenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri 31.03.14

Detaljer

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 28.05.2014

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 28.05.2014 FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 28.05.2014 Forhandlingsstart Nr Navn Fagforening NHO/Landsforening Utløp Status 83 Verkstedsoverenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri 31.03.14

Detaljer

Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015

Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015 Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015 Kilde: Finansavisen 2 Den kollektive fornuft Stein Aabø i Dagbladet "Når krisen truer, virker den norske modellen på et rørende vis. Det kan nesten se

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Pr. dato har medlemmer innenfor

Detaljer

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2012

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 SAMFO Årsmelding 2012 1 Årsmelding 2012 SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo Tlf: 47 47 76 77 Faks: 22 83 07 01 E-post: samfo@samfo.no www.samfo.no Design: Norgesdesign AS 2 Årsmelding 2012 SAMFO

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2009 har 229

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding07 Styrets melding 2007 Regnskap 2007 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding07 Styrets melding 2007 Regnskap 2007 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding07 Styrets melding 2007 Regnskap 2007 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak som er tilknyttet fellesorganisasjonene

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2010 har 222

Detaljer

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2013

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 SAMFO Årsmelding 2013 1 Årsmelding 2013 SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo Tlf: 47 47 76 77 Faks: 22 83 07 01 E-post: samfo@samfo.no www.samfo.no Design: Norgesdesign AS 2 Årsmelding 2013 SAMFO

Detaljer

Tariffoppgjøret og bedriften

Tariffoppgjøret og bedriften Tariffoppgjøret og bedriften Revidert mars 2013 Tariffoppgjøret og bedriften Næringslivets Hovedorganisasjon Forord I dette heftet finner du en kort innføring i regelverket knyttet til tariffoppgjør og

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Tariffoppgjøret 2014 Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Bakgrunnen for lønnsoppgjøret 2014 Høsten 2013 fikk Norge en ny borgerlig regjering, og mange så nok

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 201102591 30.05.11 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

> årsberetning 2012. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

> årsberetning 2012. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund årsberetning 2012 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ÅRSBeretning 2012 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund innhold Årsberetning 2012... 3 Tariffoppgjøret 2012... 4 Internasjonalt

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet (Oppdatert 26. juni 2014) ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Oppsummering av hovedoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 20. juni

Detaljer

Kompetansebarometeret 2014

Kompetansebarometeret 2014 NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing 10.04.2014 Kompetansebarometeret 2014 Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Oppsummering av hovedoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 20. juni 2014 Forord Beregningsutvalget

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron L. Sundet Karin M. Bruzelius Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Otto Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron L. Sundet Karin M. Bruzelius Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Otto Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 3. juli 2012 Saksnr.: 17/2012 Lnr.: 20/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron L. Sundet Karin M. Bruzelius Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Otto Hansen Axel Thuve

Detaljer

Håvard Lismoen og Espen Løken. Virksomhet under trykk. Utfordringer for grafiske bransjer

Håvard Lismoen og Espen Løken. Virksomhet under trykk. Utfordringer for grafiske bransjer Håvard Lismoen og Espen Løken Virksomhet under trykk Utfordringer for grafiske bransjer Håvard Lismoen og Espen Løken Virksomhet under trykk Utfordringer for grafiske bransjer Fafo-rapport 538 Fafo 2006

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Årsberetning 2013

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Årsberetning 2013 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Årsberetning 2013 NNN vil gjennom et stort fellesskap gjøre seg SYNLIG som organisasjon og for hvert enkelt medlem. Innhold Årsberetning 2013... 3 Tariffoppgjøret

Detaljer

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2010 Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 29 Arbeidstidsordninger 31 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 31 Inntektsregulering

Detaljer

Forslag om arbeidsliv og næringspolitikk

Forslag om arbeidsliv og næringspolitikk 6. ordinære landsmøte 7.-12. oktober 2011 6 www.fellesforbundet.no Landsmøtehefter_omsl_6.indd 1 LO Media 2011 Forslag om arbeidsliv og næringspolitikk Organisering for velferd og verdiskaping 30.06.11

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Arbeids- og sosialdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 30. mars 2015 Forord Det tekniske beregningsutvalget

Detaljer

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013 Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013.indd 2 14.05.14 14:59 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Tariffrevisjonen andre områder 18 Arbeidstid

Detaljer

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon Årsrapport 2014 Innhold INNHOLD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 HKS ORGANISASJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Fylkeskommuner Videregående skoler Departementene Universiteter og høgskoler Fylkesmennene Abelia ADHD Norge Aftenskolen Høyres Studieforbund

Detaljer