Årsrapport Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

2 Årsrapport delt mellom papir og nett Hoveddelen av Ferds årsrapport for 2008 foreligger både i denne trykte versjonen og i pdf-format, nedlastbar fra Her finnes også lenker til virksomhetsbeskrivelse for forretningsområder og selskaper. Virksomhetsbeskrivelsene for 2008 er bare tilgjengelig i digital form. Innholdsfortegnelse Nøkkeltall Hovedpunkter Konsernsjefen har ordet Dette er Ferd Historikk Ferds visjon, forretningsidé og verdier Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter Ferd Holding AS Revisjonsberetning Strategi Eierstyring og selskapsledelse Engasjement for sosiale entreprenører Konsernledelse og ledere for forretningsområder

3 En videre visjon Ferd utøver samfunnsansvar gjennom den daglige forretningsmessige virksomheten. Ved å skape økonomiske verdier og ved måten vi gjør det på. Men Ferd gjør også investeringer der avkastningen ikke måles på en bunnlinje gjennom engasjement i en nystartet organisasjon, en ildsjel, et friskt initiativ for oppgaver hverken myndigheter eller marked har løst. Vi investerer i sosiale entreprenører som bidrar til at mennesker, spesielt barn og unge, kan utvikle seg selv, sine ideer, sine muligheter. Sosiale entreprenører som reflekterer vår egen visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Nysgjerrighet og forskertrang Unge forskere i aksjon: Forskerfabrikken er en ideell organisasjon som stimulerer barn og unges nysgjerrighet og forskertrang. Deltakerne får selv prøve seg i laboratoriet og gjør spennende erfaringer med fysikk og kjemi. De får også lære om hvordan teknologi og forskning påvirker mennesker, samfunn og natur. Målet er å gi mange barn bedre almenkunnskaper og noen barn lyst til å nærme seg vitenskapens verden. Forskerfabrikken ble etablert av dr. philos. Hanne S. Finstad i 2002 og er en av Ferds sosiale entreprenører. 1

4 Nøkkeltall Tall i NOK mill Resultat Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Effektiv skattesats 0,5 % - 2% 4% 2% 15% 26% 32% 14% Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Soliditet Egenkapital Egenkapitalandel ( % ) bokførte verdier 53% 72% 70% 77% 63% 52% 47% 52% Verdijustert egenkapital Egenkapitalandel ( % ) verdijustert 63% 79% 77% 81% 76% 67% Likviditet Kontanter og børsnoterte verdipapirer Avkastning Egenkapitalrentabilitet ( % ) bokførte verdier - 39% 21% 12% 64% 19% 22% - 12% 5% Egenkapitalrentabilitet ( % ) verdijustert - 30% 22% 15% 28% 12% Sum eiendeler bokførte verdier pr. virksomhetsområde NOK mill. Driftsresultat siste åtte år NOK mill Øvrig Ferd Venture Ferd Eiendom Elopak Ferd Ekstern Forvaltning Ferd Invest Ferd Capital

5 Hovedpunkter 2008 God risikospredning ga lavere verdifall for Ferds egenkapital enn markedsutviklingen skulle tilsi Hedgefondinvesteringene bidro til å bevare egenkapitalen, i tråd med hensikten da porteføljen ble etablert i 2006 Ferd Invest oppnådde betydelig meravkastning for børsnoterte aksjer, sammenlignet med markedet generelt Ferd avsluttet 2008 med solid balanse og god likviditet Sosialt entreprenørskap En mulighet til vekst: Sosiale entreprenører er personer, organisasjoner eller selskaper som har som hovedmål å løse en sosial oppgave. Ofte brukes virkemidler og metoder hentet fra forretningsmessig virksomhet, men slik at virkningene for samfunn og enkeltmennesker erstatter eller supplerer økonomisk avkastning som kriterium for suksess. For Ferd er engasjement i sosiale entreprenører en ytterligere mulighet til å virkeliggjøre konsernets visjon og verdier, og derfor en naturlig utvikling av virksomheten. Ferds engasjement er dels økonomisk, dels i form av personlig innsats fra egne medarbeidere. Det siste er i mange sammenhenger spesielt virkningsfullt, tatt i betraktning hva Ferds menneskelige ressurser kan tilføre av nettverk, innsikt og kompetanse innenfor strategi, forretningsutvikling, finans og økonomi. 3

6 Konsernsjefen har ordet Det er ergerlig å miste en stor fisk, men tapt er tapt, og bedre derfor å fokusere på det man kan gjøre noe ved. Neste kast, neste fisk. Å kunne si noe fornuftig om året 2008 er ikke det enkleste. De færreste så omfanget av den krisen som var i gjære, og vi var ikke blant dem. Derimot visste vi at slike svarte svaner av og til dukker opp, og derfor ble 2008 året da vi fikk bevist riktigheten av å være diversifisert. Det var også det året hvor risikospredning i seg selv ikke var nok, men hvor vår soliditet og likviditet ble avgjørende for at vi kunne ivareta våre eierinteresser. Evnen til å håndtere kriser blir som kjent ikke skapt i kriser, men forut for dem. Det var først og fremst de finansielle effektene av krisen vi fikk merke i fjor. Det er som oftest disse effektene vi ser først, fordi vi kan anslå markedsverdien av de fleste av våre aktiva ved å sammenligne med kursutviklingen for børsnoterte verdipapirer. I 2009 vil vi i økende grad også se de realøkonomiske effektene. Det blir ikke noe lett år, og svært få investorer vil bli spart. Vi er likevel sikre på at deler av vårt innehav blir mindre berørt, relativt sett. Jeg tror Øst-Europa er et område som kommer til å bli særdeles hardt rammet i Der har vi svært lite eksponering, annet enn innenfor drikkevareemballasje. Og at folk vil slutte å drikke melk og juice har vi ingen tro på. Bransjer som leverer næringsmidler, helseprodukter og -tjenester samt energi og fritidsprodukter, vil gjøre det rimelig godt, blant annet fordi verdens befolkning øker i absolutt antall, og i store deler av verden også i gjennomsnittsalder. Elopak, Pronova Biopharma, Handicare, Aibel og Swix er derfor bedrifter som har forutsetninger for skape verdier også i tider som disse. Jeg er naturligvis ikke upåvirket av at Ferds verdier er falt fire milliarder og det har ikke bare vært på papiret heller. Men det sies at min farfar hadde som et av sine motto: Ikke bekymre deg om det du ikke kan gjøre noe med. Det er jeg helt enig i. Det er ergerlig å miste en stor fisk, men tapt er tapt, og bedre derfor å fokusere på det man kan gjøre noe ved. Neste kast, neste fisk. Noen sier at krisen beviser at den kapitalistiske modellen er fallitt. Dette er ofte de samme menneskene som i årevis har presset på for å pøse ut bistand til utviklingsland, men med få krav og vilkår. Jeg har for eksempel ennå til gode å høre noen ta selvkritikk på støtten til Mugabe og hans hoff. Markedsøkonomien har sine svakheter, men den har brakt hundrevis av millioner mennesker ut av fattigdom de siste ti årene, noe bistand ikke på langt nær har klart i samme omfang. Man kan gjerne ha sine egne meninger, men man kan ikke ha sine egne fakta. Dessverre er det fortsatt slik at de aller fattigste den underste milliarden ikke i samme grad har fått glede og nytte av denne globale velstandsøkningen. Grunnen til dette er blant annet at befolkningsøkningen i denne gruppen er langt større enn blant andre og mer velstående grupper. I tillegg befinner de fattigste seg i områder hvor borgerkrig, naturkatastrofer, korrupsjon og religiøs fundamentalisme ødelegger for innbyggernes fremtid. Jeg tror ikke at mikrofinans er hele løsningen, men det kan være et verdifullt bidrag. I 2009 vil NMI, Norwegian Microfinance Initiative, gjøre sine første investeringer, og den kapitalen er det mer behov for enn noen sinne. I Ferd har vi en utilslørt tro på at enkeltmennesket kan gjøre en forskjell, både for seg selv og for samfunnet det er en del av. Derfor tok vi initiativet til NMI, og derfor har vi en strategi for sosialt entreprenørskap. Ferds Sosiale Entreprenører og virksomheter som vi bidrar til, er viet oppmerksomhet i denne årsrapporten, og jeg håper du blir inspirert til å lære mer om dem og om hva sosialt entreprenørskap kan gjøre. Ferds Sosiale Entreprenører står for verdier som vi deler, og vi håper at vårt engasjement kan gjøre at de når både sine økonomiske og sosiale mål. Når utlendinger spør meg om hva Ferd betyr, så svarer jeg at det er et norsk ord for en reise uten en definert slutt. Selv om 2008 var dramatisk nok, så skjedde egentlig ikke annet enn en rekke uforutsette hendelser på veien. Hendelser som vi ikke visste ville komme, men som vi likevel var rimelig godt forberedt på. Veien videre blir ikke enkel, men jeg har ståltro på at vi eier selskaper som vil komme styrket ut av krisen, og at vi nå kan posisjonere oss også i andre selskaper med potensial. Derfor har vi i hele 4

7 2008 fortsatt med å ansette usedvanlig dyktige mennesker og har tenkt å fortsette med det. Ferd vil selv i disse tider, eller kanskje spesielt i disse tider, skape varige verdier og sette tydelige spor. Johan H. Andresen jr. konsernsjef 5

8 Dette er Ferd Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern. Selskapet utøver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Industriell og finansiell aktivitet konkurrerer på like vilkår om tilførsel av kapital, samtidig som det i kapitalallokeringen tas hensyn til både avkastning og konsernets samlede risikoprofil. Ferd er eiet av Johan H. Andresen jr. med familie. Siden 2004 har Ferd hatt et uavhengig styre der styreleder og samtlige medlemmer er eksterne. Ferd Capital utøver aktivt og langsiktig eierskap, enten i heleide selskaper, eller som betydelig deleier i så vel børsnoterte som ikke-børsnoterte selskaper. Ferd Capital ble etablert som enhet i Ferd i Målet for de nærmeste årene er å investere 4 6 milliarder kroner i egenkapital, primært i norske bedrifter. Disse investeringene kommer i tillegg til eksisterende portefølje: Elopak (100 prosent eiet) er verdens tredje største leverandør av emballasjesystemer for flytende næringsmidler, med en global virksomhet der 94 prosent av omsetningen skjer utenfor Norge. Ferds eierinteresse går tilbake til 1957 og etableringen av Elopak, som i utgangspunktet hadde en ikke-eksklusiv europeisk lisens for produksjon og salg av Pure-Pak drikkevareemballasje. I 1987 overtok Elopak den amerikanske lisensgiveren Ex-Cell-O Corporations samlede emballasjevirksomhet, med alle rettigheter til Pure-Pak-systemet på verdensbasis, både for tappemaskiner og emballasjeprodukter. Swix Sport (100 prosent eiet) er et merkevarehus som utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid under varemerkene Swix, Ulvang og Bavac. Selskapet har en omfattende virksomhet i både Norge og utlandet, blant annet gjennom datterselskaper i USA, Japan og Tyskland. Eierskapet går tilbake til 1978 da virksomheten ble kjøpt fra det svenske kjemi- og farmasiselskapet Astra. Aibel (49,9 prosent eiet) er en ledende leverandør til internasjonal oppstrøms olje- og gassindustri, og står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg verden over. Aibel leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg. Konsernet består av to selskaper med separat styre og ledelse: Aibel AS med hovedkontor i Asker har fokus på norsk sokkel som er konsernets største arbeidsområde, mens London-baserte Aibel Group Ltd. ivaretar den internasjonale virksomheten. Eierandelen ble ervervet i Kongsberg Automotive (17,3 prosent eiet) er en norskbasert global produsent av komponenter for personbiler, tunge kjøretøyer og anleggsmaskiner. Selskapet designer, produserer og distribuerer produkter og systemer innen blant annet setekomfort, kontroll- og girskiftmekanismer. Hovedkontor på Kongsberg, virksomhet i 20 land på fem kontinenter. Ferd har betydelige finansielle engasjementer i forskjellige aktivaklasser gjennom forretningsområdene Ferd Invest, Ferd Ekstern Forvaltning og Ferd Eiendom. Konsernledelse Forretningsområder Ferd Capital Ferd Invest Ferd Ekstern Forvaltning Ferd Eiendom Ferd Venture Investeringer Elopak (100%) Swix Sport (100%) Aibel (49,9%) Kongsberg Automotive (17,3%) Norsk aksjeportefølje Svensk aksjeportefølje Hedgefond Utenlandske aksjefond Private Equity fond Herkules Private Equity Fund I, II og III Eiendomsutvikling Eiendomsinvesteringer Eiendomsforvaltning Direkte investeringer Energy Ventures Fond I, II og III Energy Ventures AS (25%) Herkules Capital I (40%) 6

9 Ferd Invest er en aktiv investor som forvalter betydelige porteføljer av aksjer notert på Oslo Børs og Stockholmsbörsen. Forretningsområdet investerer primært i enkeltaksjer der man mener å se et stort potensial, og har som mål å oppnå høyere avkastning enn aksjeindeksene i markedene det investeres i. Ferd Ekstern Forvaltning investerer gjennom eksterne internasjonale samarbeidspartnere i aktivaklasser, fond og land der Ferd ikke utøver den daglige forvaltningen selv. Porteføljen omfatter investeringer i rentefond, hedgefond og utenlandske aksje- og private equity-fond, og siktemålet er å oppnå god risikojustert avkastning og risikospredning for konsernet. Forretningsområdet forvalter også Ferds eierinteresser i Herkules Private Equity Fund I og II, og eierandelen på 40 prosent i fondenes eksklusive investeringsrådgiver Herkules Capital I. Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Virksomheten omfatter utvikling, utleie og forvaltning av kontor-, lager- og produksjonslokaler og utvikling av boligeiendom for salg, i hovedsak i Oslo-området. Prosjektene gjennomføres dels i egen regi, dels i samarbeid med utvalgte eksterne samarbeidspartnere. Ferd Eiendom investerer også i utenlandske eiendomsfond. Ferd Venture ivaretar Ferds investeringer i mindre og yngre unoterte foretak og bidrar til verdiskapning gjennom å tilføre risikokapital, kompetanse og nettverk. Forretningsområdet går inn som aktiv eier i porteføljeselskapene med andeler mellom 10 og 50 prosent, primært i teknologibaserte virksomheter med stort vekstpotensial og sterk ledelse. Historikk Konsernet som i dag bærer navnet Ferd, er et resultat av nytenkning og evne til omstilling i den tradisjonsrike familieeide Tiedemanns-gruppen. Hovedtrekkene i nåværende struktur og organisasjon ble utformet i årene 1998 til 2000, mens navnet Ferd ble introdusert i Selskapet har imidlertid en historie som går tilbake til før 1778, og har vært i samme families eie siden Utgangspunktet var tobakksproduksjon, men gjennom historien har virksomheten omfattet et vidt spekter av finansielle, industrielle og maritime aktiviteter, som etter hvert utgjorde hovedtyngden av konsernets omsetning. Tobakksproduksjonen ble solgt i 1998, de siste tobakksaksjene i I dag fremstår Ferd som profesjonelle eiere som utøver langsiktig, aktivt eierskap i norske foretak med internasjonalt potensial, og bygger og driver forvaltningsmiljøer som investerer i et bredt spekter av finansielle aktiva Norsk mikrofinansinitiativ, NMI, lanseres etter initiativ fra Johan H. Andresen jr. Ferd Capital investerer 276 millioner kroner i Kongsberg Automotive, og er i dag største aksjonær med en eierandel på 17,3 prosent Ferd Capital etablert som eget forretningsområde for langsiktige industrielle investeringer som en videreutvikling av Ferd Industrial Holdings Ferd Private Equity Fund skifter navn til Herkules Private Equity Fund, rådgivningsselskapet Ferd Equity Partners til Herkules Capital I Ferd Eiendom etablerer partnerskap med Skanska Bolig for utbygging av Tiedemannseiendommen, den tidligere tobakksfabrikken på Ensjø i Oslo 2007 Ferd Private Equity og Ferd Industrial Holdings kjøper oljeserviceselskapet Aibel Energy Ventures III fulltegnet med 1,3 milliarder kroner i kommittert kapital. Ferd Venture er strategisk samarbeidspartner og største investor Pronova Biopharma børsnoteres til en kurs som tilsvarer godt over en trettendobling av investert kapital i løpet av tre års eierskap Grace Reksten Skaugen tiltrer som styreleder for Ferd Holding Ferd Ekstern Forvaltning etableres som eget forretningsområde for investeringer der Ferd ikke selv utøver den daglige forvaltningen Ferd Venture gjennomfører exit i Nacre for 13 ganger investert beløp etter to og et halvt års eierskap 2006 Ferd Private Equity Fund II fulltegnet med 4,25 mrd. kroner. Ferd er største investor 2005 Ferd selger seg ut av Skandinavisk Tobakskompagni. Nær 2,3 milliarder kroner frigjøres for virksomhet i Ferds egen regi Energy Ventures II etablert med Ferd Venture som største investor Ferd Eiendom går inn som aktiv partner i Selvaag Pluss Ferd Private Equity gjennomfører exit i Collett Pharma Ferd Eiendom arrangerer arkitektkon kurranse om eventuell alternativ bruk av Tiedemannseiendommen på Ensjø i Oslo 2004 Exit i TiTech, verdensledende norsk selskap innenfor automatisk avfallssortering Ferd Holding får nytt styre, for første gang med bare eksterne medlemmer 7

10 Swix Sport overtar Elite Sport og dermed varemerkene Ulvang og Bavac Ferd Private Equity Fond etableres, med Ferd Private Equity som ledende investor, og investeringene i Collett Pharma og Pronova Biopharma som en del av kapitalen Ferd Private Equity kjøper Pronova Biopharma (tidligere Pronova Biocare) 2003 Ferd Private Equity kjøper Collett Pharma Elopak overtar mønekartongvirksomheten i nederlandske Variopak og sveitsiske SIG Combibloc 2002 Forretningsområdet Ferd Industri skifter navn til Ferd Private Equity Byggestart for Malerhaugveien markerer Ferd Eiendoms første satsing innenfor boligutvikling og på forvandlingen av Ensjø i Oslo fra bilby til boligby Ferd selger Erling Sande AS og avvikler dermed engasjementet innenfor import og salg av motorsykler, utenbordsmotorerer og snøscootere Ferd Venture er en av initiativtakerne til etableringen av Energy Ventures 2001 Konsernet endrer navn til Ferd 2000 Virksomheten organiseres i forretningsområdene Elopak, Industri, Invest, Venture og Eiendom 1998 J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik fusjoneres inn i danske Skandinavisk Tobakskompagni, og Tiedemanns-konsernet er dermed ute av all operativ tobakksvirksomhet Johan H. Andresen jr. overtar Under Johan H. Andresen seniors ledelse blir Tiedemanns et konsern med et vidt spekter av virksomhetsområder, blant annet marin oppdrett, miljøteknologi, sportsutstyr, import og salg av utenbordsmotorer og motorsykler og finansielle investeringer. Det er imidlertid den internasjonale emballasjeprodusenten Elopak som etter hvert står for den største delen av omsetningen, etterfulgt av Tiedemanns Tobaksfabrik, som i denne perioden fullfører en konsolidering av den norske tobakksbransjen 1993 Satser på miljøteknologi med Elopakprosjektet Autosort, et system for automatisk sortering av avfall. Senere skilt ut som eget selskap under navnet TiTech Autosort 1987 Elopak kjøper sin amerikanske lisensgiver Ex-Cell-Os emballasjevirksomhet, og alle rettigheter til Pure-Pak-systemet på verdensbasis 1980 Andresens Bank fusjoneres inn i Christiania Bank og Kreditkasse (nå Nordea) 1978 Kjøper Swix fra det svenske legemiddelog kjemiselskapet Astra 1957 Etablerer drikkekartongprodusenten Elopak med Pure-Pak-lisens for Europa og produksjonsanlegg i Røyken De tre første generasjonene av familien Andresen videreutviklet J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik gjennom mer enn hundre års eierskap. Fabrikken gikk fra å være en av de større i Christiania til å bli Norges desidert ledende dels fordi eierne gikk nye veier, blant annet med rask omstilling til ny teknologi og pionervirksomhet innenfor reklame; dels gjennom en lang serie oppkjøp som bidro til å konsolidere bransjen Etablerer Golden West Shipping Co. A/S 1928 Joh. H. Andresen er sentral i reetableringen av Andresens Bank 1925 Deltar i etableringen av Gyldendal Norsk Forlag 1923 Joh. H. Andresen blir tredje generasjons eier av firmaet ved farens død 1880 Første etablering i utlandet: Ny fabrikk i Charlottenberg skal betjene det svenske markedet 1874 Nicolai Andresen overtar J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik etter farens død 1849 Den første Johan H. Andresen kjøper firmaet, som senere har vært i familiens eie 1833 Johann Ludwig Tiedemann overtar firmaet som fra nå av bærer hans navn 1778 I. & L. Jacobsen s Tobaks-Fabrique i Christiania mottar kongelig privilegiebrev For mer detaljert historikk se 8

11 Visjon, forretningsidé og verdier Visjon: Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Visjonen beskriver det vi alle skal strekke oss etter. Med verdier mener vi mer enn ren avkastning verdier skapes også i form av menneskelig utvikling og vekst. Vi skal heller ikke glemme vår rolle som betydelig og verdifull aktør i samfunnet. Varige verdier innebærer at vi skal skape noe mer enn kortsiktige bobler vi skal stå for solide prosjekter som varer. Å sette tydelige spor betyr at vi ønsker å etterlate oss noe varig, betydningsfullt og synlig. Det innebærer også en erkjennelse av at spor blir tydeligst hvis mange går samme vei altså et ønske om at alle selskaper, enheter og medarbeidere drives av de samme overordnede prinsipper uten at det enkelte selskaps identitet og handlefrihet hemmes. FORRETNINGSIDÉ: Ferd skal satse på aktivt og langsiktig eierskap i sterke selskaper med et internasjonalt potensial samt finansielle investeringer, basert på kjernekompetanse innen finans, forretningsutvikling og nettverk Av forretningsidéen fremgår det at Ferd fremdeles skal være engasjert både i operativ virksomhet og i finansielle investeringer. Historisk har denne kombinasjonen gitt konsernet gode resultater, og Ferd har bygget kompetanse på begge områder. Forretningsidéen understreker konsernets langsiktighet. Vi skal altså ikke basere oss på å gjøre raske klipp. Den sier dessuten at vi ikke bare skal være langsiktige, men vi skal også være aktive eiere der vi har dominerende posisjoner. Dette forplikter oss som konsern til å utvikle nødvendig kompetanse slik at vi kan bistå våre selskaper i videreutviklingen. Det vil være en spesiell utfordring å legge forholdene til rette slik at selskapene kan utnytte hverandres spisskompetanse. Verdigrunnlag: Ferd har definert to sett med verdier som skal bidra til å virkeliggjøre den visjonen konsernet skal strekke seg etter LØFTER Kompetanse Skal vi kunne være en aktiv eier og partner, er konsernet nødt til å bygge opp kunnskap på sentrale felles områder. Vi har definert finans, forretningsutvikling og nettverk som viktige kompetanseområder for konsernet. Nettverk Vi må utnytte og utvikle nettverket mellom selskapene og mellom den industrielle og den finansielle virksomheten for blant annet å kunne skape synergier, og vi må utnytte og utvikle konsernets internasjonale kontaktflate til beste for hver enkelt enhet. Kapital Vår høye egenkapital og sterke likviditet er et klart konkurransefortrinn og gir oss mulighet til å stille finansielle ressurser til rådighet for utvikling av og vekst i både den industrielle og den finansielle virksomheten. VERDIER Troverdighet Alle skal føle trygghet for at vi holder våre løfter vi gjennomfører våre strategier og når våre mål. Selv om Ferd er et familieeiet selskap, kreves det av oss at vi viser åpenhet overfor media og omverdenen for å oppnå større troverdighet. Eventyrlyst Representerer vår vilje til å satse og gå nye veier men også våge å gjøre feil: Folk som gjør og tør mye, skal føle trygghet for at ikke alt kan lykkes 100 prosent. Eventyrlyst handler om at vi vil videre, se nye muligheter over nye blåner. Det betyr også at medarbeidere skal få muligheter til utvikling og delaktighet i gleden over å skape eventyr. Lagspill Ferd kan bare skape nye eventyr hvis vi spiller på lag og ser på hverandre som viktige medspillere. Slik oppstår synergier og fellesskap, både internt i det enkelte selskap og mellom dem. Langsiktighet Soliditeten, tryggheten og en aktiv tålmodighet skal fremdeles være sentrale deler av vår personlighet. 9

12 10

13 Norsk mikrofinansinitiativ Dagens omsetning telles opp: Mikrokreditt har gitt millioner av mennesker i fattige utviklingsland et flertall av dem kvinner en mulighet til å komme seg ut av fattigdommen ved å gi dem lån til å etablere sin egen virksomhet. Det norske mikrofinansinitiativet, NMI, ble til på initiativ av Ferds eier og konsernsjef Johan H. Andresen jr., og er med en kommittert kapital på 600 millioner kroner av betydelig størrelse innenfor internasjonal mikrofinans. Halvdelen av beløpet kommer, med like deler, fra Ferd, DnB NOR-Vital, KLP og Storebrand, den andre halvdelen fra det offentlige gjennom Norfund, statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. I internasjonal mikrofinans er denne kombinasjonen av næringslivets finansielle kunnskap og kompetanse og erfaring fra offentlig bistand unik. 11

14 Styrets årsberetning ble et år med fallende verdier for alle Ferds forretningsområder 2008 ble preget av sterk uro i alle markeder hvor Ferd har investert. Fra en situasjon de senere år hvor kreditt både til bedrifter og husholdninger var lett tilgjengelig til meget gunstige betingelser, endret dette seg i 2008 til at kredittmarkedene nesten tørket inn og marginen på lån ble historisk høy selv for gode låntagere. Finanskrisen har medført sterke verdifall i alle deler av kapitalmarkedet, og i annet halvår av 2008 begynte de realøkonomiske konsekvensene å vise seg over hele verden. Omfattende offentlige stimuleringstiltak gjennom likviditetstilførsel, rentenedsettelser og aktiv finanspolitikk har så langt ikke kunnet forhindre at verdensøkonomien er i resesjon og arbeidsledigheten sterkt økende. Ferd hadde ved inngangen til 2008 en verdijustert egenkapital på 15,4 milliarder kroner. Denne ble redusert til 11,5 milliarder kroner ved utgangen av 2008, en reduksjon på ca 30 prosent. Av Ferds samlede investeringer ved inngangen til 2008 var 77 prosent i egenkapitalinstrumenter, en andel som ble omtrent opprettholdt gjennom I de tre første kvartaler av 2008 investerte Ferds forretningsområder for om lag millioner kroner, delvis finansiert ved låneopptak. I siste kvartal ble det besluttet investert kun 200 millioner kroner. Det ble i 2008 ikke gjennomført vesentlige salg av investeringer i Ferd eller fond hvor Ferd er betydelig investor. kapitalen har falt mindre i verdi enn det mange andre investorer med høy egenkapitalorientering har opplevd. Ved inngangen til 2009 er det styrets vurdering at det er meget stor usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen både på kort og mellomlang sikt, i Norge så vel som internasjonalt. Ferd vil derfor prioritere å opprettholde god soliditet og likviditet. For å stå godt rustet har vi fortsatt å bygge opp kompetansen i forretningsområdene og staben. I 2008 er det ansatt 10 erfarne nye medarbeidere. Styrkingen av organisasjonen og den sterke finansielle stillingen gjør at styret mener Ferd er godt posisjonert for å realisere visjonen om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Konsernets verdijusterte egenkapital Ferd har som mål å oppnå 10 prosent gjennomsnittlig årlig vekst i verdijustert egenkapital. I perioden har Ferd hatt en årlig avkastning på 9,9 prosent. Oslo Børs har gitt 5,7 prosent årlig avkastning i samme periode. Som nevnt utgjorde konsernets verdijusterte egenkapital ved utgangen av 2008, 11,5 milliarder kroner, en nedgang på 30 prosent fra året før. Verdiene på Oslo Børs falt med 54 prosent i samme periode, og internasjonale markeder opplevde også dramatiske fall i verdiene. De viktigste årsakene til den relativt gode avkastningen for Ferd er innslaget av diversifiserende aktivaklasser som hedgefond og eiendom, samt investeringen i Pronova. Hedgefond og Eiendom har i 2008 utgjort en sjettedel av egenkapitalen og har for Ferd vært aktivaklasser som har bevart kapitalen målt i norske kroner. Pronova steg med 5 prosent på Oslo Børs i 2008, og Ferds eierandel gjennom Herkules Private Equity Fond I utgjorde om lag en femtedel av Ferds egenkapital ved utgangen av Den resterende egenkapitalen i Ferd er fordelt mellom noterte og unoterte egenkapitalinstrumenter. Verdien av porteføljene i Ferd Invest rammes direkte av fallet på den norske og svenske børsen, og Ferd Ekstern Forvaltnings globale aksjeindeksfond falt i takt med verdensindeksen. Vel så viktig i Ferdsammenheng er at børsfallet påvirker verdien av våre unoterte investeringer, som ved utgangen av 2008 utgjorde om lag 40 prosent av verdiene. Heleide selskap som Elopak og investeringer via fond, verdsettes for dette formål med utgangspunkt i prisingen av sammenlignbare børsnoterte selskaper. De børsnoterte selskapene har vært gjenstand for et kraftig verdifall, og dette påvirker Ferds verdsettelse av investeringene tilsvarende. I de senere årene med sterke aksjemarkeder er det private equity som har bidratt med størst andel av Våren 2008 inngikk Ferd en låneavtale som gir rett til å trekke inntil tre milliarder kroner. Ferd AS hadde ved utgangen av 2008 netto rentebærende gjeld på 509 millioner kroner og ubenyttede trekkrettigheter på millioner kroner. Med de kommitterte kredittene har Ferd stor handlefrihet og mulighet til å reagere når gode investeringsmuligheter oppstår. Til tross for Ferds høye andel av investeringer i egenkapitalinstrumenter representerer selskapets forretningsområder en god risikospredning. Selv om vi i 2008 har sett at ulike aktivaklasser har samvariert mer enn det vi har erfart tidligere, har Ferds risikospredning bidratt til at den verdijusterte egen- Verdijustert egenkapital NOK mrd Verdijustert egenkapital Avkastning på verdijustert EK % 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 12

15 Ferds verdistigning. I tråd med hva man må forvente bidrar investeringen i Herkules Private Equity betydelig til Ferds negative avkastning i Det samlede verdifallet på de unoterte investeringene er i 2008 vurdert til å være større enn fallene i de noterte markedene. Et verdifall på 30 prosent for Ferd er selvfølgelig utilfredsstillende, men sett i lys av den dramatiske markedsutviklingen er styret fornøyd med at Ferd har bevart såpass mye av kapitalen. Resultat og kontantstrøm Driftsinntektene i konsernet ble millioner kroner i 2008 mot millioner kroner i Den viktigste forklaringen til nedgangen er at Ferd i 2007 inntektsførte ca. 1,5 milliarder kroner i forbindelse med utbetalinger fra investeringen i Herkules Private Equity Fund I. I 2008 har investeringene i Herkules Private Equity Fund I og II blitt nedskrevet med ca 1 milliard kroner. En annen viktig forklaring på nedgang i driftsinntektene er årets negative avkastning i Ferd Invest og Ferd Ekstern Forvaltning. Driftsresultatet for konsernet ble millioner kroner som er en nedgang på millioner kroner sammenlignet med I tillegg til forholdene nevnt ovenfor er de viktigste forklaringene nedskrivning av Ferd Capitals investeringer i Aibel og Kongsberg Automotive. Konsernets finansresultat ble -236 millioner kroner i 2008 mot -61 millioner kroner i Elopak har en økning i finanskostnader på 70 millioner kroner hovedsakelig knyttet til økt gjeld etter refinansiering sommeren Ferd som har gjort betydelige investeringer i 2008, begynte å trekke på konsernets lånerammer i oktober og har betalt 21 millioner kroner i renter. For øvrige kommentarer knyttet til utvikling i resultat vises det til egne avsnitt om forretningsområdene nedenfor. Ferd har lav effektiv skattesats fordi en stor del av resultatene er knyttet til aksjeinntekter og tap som er underlagt fritaksmodellen. Det innebærer at Ferd ikke får inntektsføre skattefordeler knyttet til de høye aksjetapene i Skattekostnaden i 2008 utgjør en inntekt på 19 millioner kroner mot en inntekt på 37 millioner kroner året før. Å opprettholde en stabilt høy kontantstrøm er et prioritert mål. Netto kontantstrøm for 2008 fordeler seg med 948 millioner kroner fra operasjonelle aktiviteter, millioner kroner fra investeringsaktiviteter og millioner kroner fra finansieringsaktiviteter. De viktigste forklaringene til den negative kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter er etablering av Ferd Invests nye portefølje av investeringer i SMBmarkedet, Ferd Ekstern Forvaltnings nye hedgefondportefølje, Ferd Capitals oppfølgingsinvestering i Aibel samt netto innbetalinger til Herkules Private Equity Fund. Strategi Ferds kapitalbase består av verdijustert egenkapital og etablerte lånerammer. Kapitalbasen har vokst betydelig de siste fem årene, til tross for negativ avkastning på egenkapitalen i I allokeringen for 2008 var det lagt opp til at Ferd Invest og Ferd Ekstern Forvaltning skulle utvide sine porteføljer, og Ferd Capital hadde fått kommittert 2 milliarder kroner for 2008 i tråd med den strategien som ble vedtatt for forretningsområdet i desember Den store kontantbeholdningen fra salget av aksjene i Skandinavisk Tobakskompagni i 2005 var langt på vei investert og allokeringen for 2008 skulle delvis finansieres med gjeld på morselskapsnivå. Det var for første gang på lenge reell konkurranse om kapitalen mellom forretningsområdene. Den kommitterte lånerammen ble i tråd med konsernets langsiktige planer øket fra 1 milliard kroner til 3 milliarder kroner våren I løpet av første kvartal etablerte Ferd Invest en portefølje av investeringer i SMB-markedet, og Ferd Ekstern Forvaltning etablerte en ny hedgefondportefølje. Det pågikk aktiv investeringsvirksomhet i hele Ferd gjennom første halvår. Ferd Capital vurderte mange investeringsmuligheter, men usikkerhet knyttet til konjunkturutsiktene medførte at prisforventningene gjennomgående ble vurdert til å være for høye. Ferd Capital gjorde derfor kun investeringen i Kongsberg Automotive i første halvår. Kapitalallokeringsprosessen for 2009 pågikk gjennom sommeren 2008, og det ble i styremøte i september vedtatt planer om betydelige investeringer for Ikke minst ble ambisjonsnivået for Ferd Capital opprettholdt. Allokeringen skulle blant annet finansieres ved ytterligere trekk på lånerammen. En lånefinansiert vekst øker Ferds finansielle risiko, og det ble i allokeringen lagt vekt på en grundig gjennomgang av forutsetningene. I forhold til tidligere år oppjusterte vi sommeren 2008 forventet risiko for hedgefond, eiendom og unotert egenkapital. Dette var basert på en vurdering av hva vi mener er representativt for de investeringene Ferd har i den respektive aktivaklasse, men harmonerer også med hva vi observerer i markedet. Ferds egenkapitalinvesteringer fremstår som en godt diversifisert portefølje. Likevel viser verdiutviklingen i sum høy samvariasjon med utviklingen på den norske og internasjonale aksjebørser. Aktivaklassene Eiendom og Renter er diversifiserende, og hedgefondporteføljen er konstruert nettopp for å være lavt korrelert med Ferds øvrige aktiva. I allokeringen for 2009 oppjusterte vi forventet samvariasjon mellom flere av aktivaklassene, ikke minst mellom hedgefond og aksjemarkedet. I tillegg til forutsetningene om avkastning og risiko skal allokeringen tilfredsstille to krav: Det første kravet er at allokeringen skal vær i tråd med eiers vilje og evne til å ta risiko. Dette måles og følges opp ved hjelp av stresstester. Det andre kravet til allokeringen er at bankene til enhver tid skal gi Ferd en kredittverdighet tilsvarende Investment grade. Gitt de urolige markedene ønsket vi i allokeringen for 2009 å holde oss innenfor den eksisterende låneavtalen på 3 milliarder kroner. 13

16 Ferd har i 2008 vedtatt en strategisk valutaallokering. Minimum halvparten av egenkapitalen skal være eksponert mot investeringer i norske kroner. Samtidig legger vi til grunn at Ferd alltid vil ha en viss andel av egenkapitalen investert i euro og amerikanske dollar. Så lenge den faktiske eksponeringen er i tråd med den vedtatte kurven, gjør Ferd ingen valutasikring av egenkapitalinstrumenter. Eksempelvis valutasikres ikke Ferds hedgefondportefølje selv om denne i sin helhet er investert i amerikanske dollar. Ferds virksomheter er utsatt for valutarisiko ved at det ikke er fullt samsvar mellom innbetalinger og utbetalinger i ulike valutaer. Elopak har lav valutarisiko til tross for at virksomheten er internasjonal med mange transaksjoner på tvers av landegrensene. Valutarisikoen reduseres ved at driftskostnader og innkjøp av råvarer stort sett holdes i samme valuta som tilhørende salgsinntekter. I tillegg benyttes sikringsinstrumenter knyttet til 80 prosent av eksponeringen fra budsjetterte kontantstrømmer og store innkjøp og investeringer sikres på ordredatoen. Ferds renterisiko oppstår som følge av innlån og rentebærende investeringer, og håndteres av konsernets internbank i overensstemmelse med egne retningslinjer. Elopak som har netto rentebærende gjeld på millioner kroner, styrer sin renterisiko gjennom aktiv bruk av tilgjengelige renteinstrumenter. Hovedmålet er å redusere svingninger i rentekostnadene. Elopak følger en policy der renten bindes for 50 til 70 prosent av gjelden på rullerende fem års basis. Konsernets industrivirksomheter har kredittrisiko gjennom kundefordringer. Historisk har tap på slike fordringer vært begrenset, men det er grunn til å legge større vekt på denne risikoen i dagens økonomiske nedgangstider. Innenfor investeringsvirksomhetene plasseres det kun i papirer utstedt av selskaper med kredittverdighet minst på nivå med investment grade. Eierstyring og selskapsledelse Ferd er et relativt stort konsern, og det er uvanlig at slike selskaper kun har én kontrollerende eier. Styret i Ferd har likevel ansvar og myndighet på linje med det som er tilfelle i selskaper med spredt eierskap. Eier er konsernsjef og er ikke medlem av selskapets styre. Dette er nødvendig for at styret skal fungere effektivt. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er ikke like treffende for et familieeiet selskap som Ferd som for børsnoterte selskaper, men følges der det er relevant og nyttig når Ferd ivaretar sine eierinteresser i andre selskaper. Det er ikke gjort endringer i de interne systemene for styring og kontroll av Ferd, og vi viser derfor til egen artikkel om eierstyring og selskapsledelse på side 46 i årsrapporten. Styret hadde i 2008 åtte møter. Styret fungerer som et mangfoldig beslutningsorgan med bredt sammensatt kompetanse. Ferd Capital 2008 var første hele driftsår for Ferd Capital som forretningsområde. Strategien ble vedtatt ved utgangen av 2007, og i første halvår av 2008 har organisasjonen blitt styrket for å kunne implementere strategien. Ferd allokerte betydelig kapital til forretningsområdet for 2008, og Ferd Capital har vurdert mange investeringsmuligheter. Usikkerhet knyttet til konjunkturutsiktene har medført at prisforventningene gjennomgående er blitt vurdert til å være for høye. Ferd Capital har derfor kun gjort to investeringer i Ferd Capital deltok med 277 millioner kroner i emisjonen i Kongsberg Automotive i mai 2008 som ble gjennomført for å finansiere oppkjøpet av Global Motion System. Med 17,3 prosent eierandel er Ferd Capital den største eieren. Den globale nedgangen i bilmarkedet har ført til en stor reduksjon i børsverdien. Begrunnelsen for å gjøre investeringen er uendret: uttak av betydelige synergier og en styrket posisjon overfor bilprodusentene. Med Ferd Capitals langsiktige investeringshorisont har vi tro på det langsiktige verdiskapingspotensialet. Den andre investeringen var deltagelsen i emisjonen på 600 millioner kroner i Aibel i november Aibel var allerede en del av porteføljen etter investeringen i august Gjennom emisjonen økte Ferd Capital eierandelen fra 37 prosent til 49,9 prosent. Et viktig premiss for emisjonen var opphør av avtalen med det amerikanske justisdepartementet som følge av tidligere brudd på korrupsjonslover før Ferd kom inn som eier. Avtalen la store begrensninger på den internasjonale satsingen, men opphørte å eksistere etter at Aibel innrømmet forholdene og betalte en bot. I løpet av høsten har selskapet gjennomført en omfattende strategiprosess. De internasjonale engasjementene er organisert i en egen juridisk enhet og vil bli bygget ned. Fremover vil selskapet konsentrere seg om å levere konkurransedyktige produkter og tjenester av høy kvalitet til olje- og gassindustrien på norsk kontinentalsokkel. Å skape lønnsom vekst på den norske kontinentalsokkelen vil først og fremst skje gjennom kjernevirksomheten som er vedlikehold og modifikasjoner av olje- og gassinstallasjoner. Selskapet tilbyr også nybyggingsaktiviteter som på kort sikt vil være påvirket av den generelle markedssituasjonen og den lave oljeprisen. På lengre sikt vil også dette området utgjøre en betydelig andel av inntektene. Ferd Capital har god tilgang på investeringsmuligheter og har fått allokert ny kapital for å kunne gjøre oppkjøp i Elopak Elopak fikk et driftsresultat på 105 millioner kroner mot et driftsresultat året før på 218 millioner kroner. Resultatet er påvirket av både sviktende volum og høye råvarepriser. Inntektssiden til Elopak ble indirekte påvirket av de økonomiske nedgangstidene. Gjennom sommeren opplevde man turbulens i markedet grunnet økte priser på både melk og juice. Kombinert med redusert kjøpekraft påførte dette Elopak betydelig lavere volum i prissensitive markeder som Tyskland og Storbritannia. Utover høsten normaliserte prisene seg, og volumnedgangen ble delvis reversert. En annen viktig forklaring til lavere volum enn forventet var tapet av en stor kunde i Finland våren I tillegg medførte fusjonen mellom to store europeiske meierier midlertidig bortfall av volum. Råvareprisene som var gjennomgående høye i 2007, nådde et foreløpig toppnivå i tredje kvartal Frem 14

17 mot nyttår falt så prisene kraftig i kjølvannet av den fallende oljeprisen. Resultatet for Elopak totalt anses som svakt, og styret forventer at både omsetning og lønnsomhet forbedres i I Elopaks markedsstrategier er innovasjon og produktutvikling svært sentrale. I det viktige markedet for fersk melk fortsatte den langsiktige trenden med svak nedgang i konsum, men Elopak har klart å øke markedsandelene. Dette har skjedd blant annet gjennom å lansere nyutviklede emballasjeprodukter i en rekke land. Elopak har etter hvert opparbeidet seg en god trackrecord i å lansere kostnadseffektive innovasjoner til markedet. Ved å opprettholde eller øke markedsandeler i alle prioriterte markeder og segmenter har Elopak oppnådd volumvekst på 6 prosent i Kartonger med skrukorker har hatt en vekst på 17 prosent. På produksjonssiden satses det på kontinuerlig forbedring av kapasitet, kvalitet og fleksibilitet. Dette gjelder både innenfor pappbelegging og kartongkonvertering. Fabrikken i Lahti ble lagt ned våren Strømlinjeforming av fabrikkstrukturen kommer som en nødvendig konsekvens av de siste seks årenes arbeid med å innføre mer effektiv produksjonsteknologi i konverteringsfabrikkene. Selskapet vil i 2009 arbeide med kvalitetsforbedringer gjennom hele verdikjeden. Driftsresultat Swix Sport siste fem år NOK mill Driftsresultat Elopak siste fem år NOK mill Elopak forventer utfordrende markeder på kort og mellomlang sikt. Spesielt innenfor markedet for juice er det grunn til å forvente høyere variasjon i salget av kartonger. Elopak er i utgangspunktet i en mindre syklisk bransje enn mange andre industrier og burde således ikke forvente dramatiske volumtap. Under de rådende markedsforhold er det likevel grunn til å påpeke at det er større risiko enn normalt knyttet til kapitalsituasjonen for kunder og partnere. Styret tror Elopak med en sunn kjernevirksomhet vil komme styrket ut av nedgangstidene og forventer lønnsom vekst i årene som kommer. Swix Sport Swix Sport oppnådde en betydelig forbedring i lønnsomheten, med et driftsresultat på 2 millioner kroner mot 43 millioner kroner året før. Resultatforbedringen skyldes i første rekke en betydelig reduksjon av kostnadsnivået. Kostnadsstrukturen er nå mer fleksibel og bedre egnet til å håndtere variable vintersesonger. Det er rekruttert nye ledere for virksomhetene i Norge og Tyskland, og i USA er en ny leder funnet internt. De vil videreføre arbeidet med å sikre selskapets langsiktige, ledende posisjon innenfor staver, skismøring og bekledning. Stavfabrikken i Litauen har lagt første produksjonsår bak seg, og utviklingen ser lovende ut. Swix Sport vil i 2009 fortsette arbeidet med økt operasjonell effektivitet og bedre logistikk. Organisasjonen er styrket innen utvikling av tekstil- og hardvareprodukter for at Swix også fremover skal fremstå som et ledende innovativt selskap. Norge er fremdeles det viktigste markedet, men Swix skal også videreutvikle posisjonen som verdensledende leverandør av smøring, staver og tekstilprodukter til ski og langrenn. De viktigste internasjonale markedene er Mellom-Europa, Skandinavia, USA og Russland. Ferd Invest Ferd Invest fikk et driftsresultat på millioner kroner etter at markedsverdien av porteføljene falt med 37 prosent i Finanskrisen og svakere økonomisk vekst har ført til et sjeldent svakt år i aksjemarkedene verden over. Oslo Børs hadde en negativ avkastning på 54 prosent, mens markedet i Sverige falt med 36 prosent. Felles for de to markedene er en dramatisk forverring i utsiktene til selskapenes inntjening. I det norske markedet forsterkes effekten av fallende oljepriser. 15

18 Avkastning i Ferd Invest siste fem år NOK mill Avkastning i Ferd Invest siste fem år Avkastning i Ferd Invest (%) % 30% 20% 10% 0-10% -20% -30% -40% -50% fondporteføljen har vist lav samvariasjon med aksjemarkedet slik at forholdet mellom avkastning og risiko på konsernnivå påvirkes positivt. Ved inngangen til 2008 allokerte Ferd 500 millioner kroner til forretningsområdet for opprettelse av en ny hedgefondportefølje. Gjennom 2008 har Ferd Ekstern Forvaltning hatt samlede hedgefondinvesteringer for om lag 200 millioner dollar. Avkastningen i dollar ble -7,9 prosent som var 15,4 prosentpoeng bedre enn sammenlignbar indeks. Meravkastningen er skapt både gjennom gode valg av hedgefondstrategier og gjennom gode valg av fond innenfor den enkelte strategi. Ferd Invest ble tilført 500 millioner kroner for å etablere en portefølje i SMB-markedet ved inngangen til Denne skulle supplere de eksisterende porteføljene av norske og svenske børsnoterte selskaper. Ferd Invest har kommet godt i gang med denne satsingen og har ved utgangen av 2008 en portefølje av 9 selskaper i SMB-porteføljen. Ved utgangen av året utgjorde denne 20 prosent av den totale porteføljeverdien på om lag 1,9 milliarder kroner. Videre var 60 prosent av kapitalen plassert i Norge og 20 prosent i Sverige. Alle tre porteføljer ga en solid meravkastning i forhold til sine referanseindekser. I Norge hadde Ferd Invest en avkastning på -46,8 prosent. Meravkastningen på 7,3 prosent skyldtes blant annet investeringer i Kongsberg Gruppen, Tandberg og Tomra samt at Ferd Invest gikk helt ut av finansaksjer tidlig i I Sverige hadde Ferd Invest en avkastning på -20,3 prosent. AstraZeneca, H&M og Securitas stod for mesteparten av en meravkastning på over 15 prosent. Ferd Invest har i løpet av 2008 holdt fast ved de strategiendringene som ble innført i Ferd Invest ønsker å investere i selskaper med unike produkter, bedre marginer enn gjennomsnittet og en ledelse med klare mål for langsiktig verdiskaping. Ved å satse på et begrenset antall slike selskaper skal Ferd Invest oppnå meravkastning i forhold til aksjemarkedene i Norge og Sverige. De 10 største investeringene i begge porteføljene utgjør det vesentlige av verdiene. Det er liten tvil om at finansmarkedene står foran store utfordringer fremover. Ferd Invest ser lysere på fremtiden enn for ett år siden og mener at mye av usikkerheten er priset inn i kursene. Ferd Ekstern Forvaltning Driftsresultatet fra dette forretningsområdet gir liten informasjon om den virkelige utviklingen, siden verdiøkning regnskapsføres ved realisasjon. I tillegg er det viktig å være oppmerksom på at finansregnskapet avlegges i norske kroner, mens forretningsområdene investerer og følges opp i utenlandsk valuta. Målet for Ferd Ekstern Forvaltning har vært å skape bedre avkastning enn en referanseindeks bestående av verdensindeksen for aksjer (50 prosent) og en global hedgefondindeks (50 prosent). Forretningsområdet oppnådde en meravkastning på 3,2 prosent i forhold til denne referanseporteføljen i Det var spesielt avkastningen fra hedgefond som ga meravkastning. I sitt andre år som forretningsområde har Ferd Ekstern Forvaltning hatt investeringer i hedgefond, aksjefond og private equity fond. Investeringene har vært sterkt preget av finanskrisen og etterfølgende generell økonomisk nedgangstid. Den globale indeksen for hedgefond falt vesentlig mindre enn verdensindeksen for aksjer. Selv om aktivaklassen ikke ga positiv absolutt avkastning, oppfylte den målet om å konservere kapital i dårlige tider, i hvert fall relativt til aksjer. Hedge- Ved inngangen til 2008 besto aksjefondporteføljen av aktivt forvaltede aksjefond. I de urolige markedsforholdene valgte Ferd Ekstern Forvaltning å selge seg ut av samtlige aksjefond og erstattet dem med kostnadseffektive indeksfond. Avkastningen for året ble 4,4 prosent lavere enn referanseindeksen. I 2009 forventer Ferd Ekstern Forvaltning å finne muligheter for gode investeringer i hedgefondmarkedet. Finanskrisen har medført at markedet er preget av mindre kapital og færre aktører. Ferd Ekstern Forvaltning vurderer å dreie aksjefond-eksponeringen over mot et mandat som skal dra nytte av spesielle muligheter i markedene, istedenfor generell satsing gjennom aktive forvaltere. Forretningsområdet planlegger ikke investeringer i nye private equityfond, men eksponeringen vil likevel øke i 2009 som følge av kommitteringer i eksisterende fond. Generelt lave kurser åpner betydelige muligheter for at fondene vil kunne gjøre gunstige kjøp. Ferd Eiendom I 2008 ble eiendommer som tidligere var eiet privat fusjonert inn i Ferd. Eier har nå all sin eiendomsvirksomhet samlet i forretningsområdet Ferd Eiendom. Ferd Eiendoms driftsresultat ble 59 millioner kroner. Resultatet er i hovedsak relatert til utleie av eksisterende portefølje av næringseiendom og avslutningen av boligprosjektet Tiedemannsjordet. 16

19 Markedet for utleie av næringseiendom har i annet halvår av 2008 vært preget av økende ledighet og fallende priser. Dette har også gjort seg gjeldende i det sentrumsnære Ensjøområdet der Ferd Eiendom har hovedtyngden av sin eiendomsmasse. I forbindelse med utflyttingen fra tobakksfabrikken har Ferd Eiendom en del ledige arealer som skal leies ut i en begrenset periode, inntil byggingen av boliger starter. I markedet for kjøp og salg av næringseiendom har prisnivået vært fallende. Ferd Eiendom har kapital tilgjengelig og vurderer løpende hva som er riktig tidspunkt for å gjøre nye investeringer. Investeringer i Ferd Venture siste fem år NOK mill Ferd Eiendom ser interessante muligheter innenfor markedet for utvikling av lager- og kombinasjonsbygg. Våren 2008 ble det kjøpt en tomt på Gardermoen som skal utnyttes til ett eller flere lagerbygg med kontorer. Utbyggingen skal skje i Ferd Eiendoms egen regi. Tidspunktet for byggestart vil være avhengig av utviklingen i markedet. Boligmarkedet stoppet nesten helt opp høsten Ferd Eiendom hadde da solgt ut samtlige leiligheter i pågående prosjekter og hadde utsatt oppstart av nye prosjekter har vært første år i en ny strategiperiode der ambisjonen er en betydelig opptrapping av Ferds eiendomseksponering. Et viktig første skritt har vært oppbygging av organisasjonen. I 2008 har ny markedssjef og forvaltningssjef tiltrådt og i april Driftsresultat Ferd Eiendom siste fem år NOK mill tiltrer ny prosjektsjef. Et sentralt punkt i strategien er forsterket satsing på samarbeidsprosjekter. Det største samarbeidsprosjektet er knyttet til Tiedemannseiendommen der Ferd Eiendom i partnerskap med Skanska Bolig skal oppføre 680 boliger. Gjennom 2008 har samarbeidet med Skanska Bolig tatt form, og reguleringen av området ble vedtatt i bystyret desember Ferd Eiendom forventer et fortsatt svakt marked for utleie av næringseiendommer, men ser likevel positivt på mulighetene for utleie av de betydelige arealene som frigjøres i Tiedemannseiendommen. Ledigheten i Ferd Eiendoms øvrige portefølje forventes lav i I markedet for kjøp og salg legger Ferd Eiendom til grunn at det åpner seg interessante investeringsmuligheter i løpet av året Ferd Venture Ferd Venture fikk et driftsresultat på -168 millioner kroner. Resultatet er knyttet til nedskrivninger av både porteføljeselskap og fondsinvesteringer. Dette skyldes generelt lavere verdsettelser i finansmarkedene, finansieringsrunder til lavere prising enn tidligere og i noen tilfeller svak utvikling i porteføljeselskapene. Ferd Venture har ikke gjennomført salg av porteføljeselskaper i De turbulente tidene gir grobunn for gode oppstartsselskaper og spennende investeringsmuligheter, og Ferd Venture opprettholder sin aktivitet. Ferd Venture gjennomførte tre nyinvesteringer i 2008: ARKeX (UK) som leverer spesialisttjenester innen geofysisk kartlegging for oljeselskaper og gruveselskaper, The Cloud (UK) som er Europas ledende uavhengige WiFioperatør og Eniram (FI) som leverer løsninger for forbedret effektivitet og sikkerhet gjennom beslutningsstøttesystemer til skip over hele verden. De tre selskapene representerer spennende tillegg til porteføljen og kommer som et resultat av et år med forsterket internasjonalt fokus fra Ferd Venture. I tillegg til nyinvesteringene har Ferd Venture økt eksponeringen i seks av porteføljeselskapene. Turbulente finansmarkeder har påvirket prisingen av porteføljen negativt, men det har skjedd mye positivt utviklingsarbeid i porteføljeselskapene. I tillegg har Energy Ventures opprettholdt et høyt aktivitetsnivå, med 6 nyinvesteringer og ett salg. 17

20 Til tross for nedturen i finansmarkedene har Ferd Venture en solid portefølje med stort potensial og når finansmarkedene normaliserer seg, forventes salg av flere av selskapene. Helse, miljø, sikkerhet og likestilling De siste årene har vi sett økende vektlegging av miljømessige forhold i de industrialiserte land. Ingen av Ferds virksomheter har utslipp som krever konsesjon og utslippskontroller. Når det gjelder Elopak, er både kunder og leverandører opptatt av global oppvarming, CO 2 -utslipp, carbon footprint, produkters livssyklus og gjenvinning av materialer. I en slik sammenheng kommer kartongbasert emballasje svært godt ut, sammenlignet med alternativene. Sammen med SIG Combibloc og Tetra Pak signerte Elopak i 2007 en avtale som forplikter selskapene til å dokumentere at all papp kommer fra skog sertifisert av Forest Stewardship Council. Hovedformålet er å unngå ulovlig hogst av tømmer. I 2008 har Elopak signert en avtale med WWF (World Wide Fund for Nature) Norway, med forpliktelse om å redusere samlede CO 2 -utslipp med 15 prosent over de neste tre årene. Det har ikke inntruffet vesentlige hendelser som har påvirket det ytre miljøet i I 2008 hadde konsernet 2375 ansatte, en reduksjon på 76 sammenlignet med året før. Elopak følger aktivt opp nøkkelindikatorer innen sikkerhet og helse som samlet gir et utfyllende bilde av organisasjonsklimaet. I Elopak ble antall skader med fravær pr. million arbeidstimer 11,6 i år 2008 mot 9,4 i Økningen er ikke tilfredsstillende, men er knyttet til to fabrikker der det var større endringer i produksjonen og endring i personell. Det forventes en forbedring i 2009 med et mer stabilt produksjonsmønster. Det langsiktige målet på 7 opprettholdes. I Ferdkonsernet var sykefraværet i ,8 prosent mot 3,7 prosent året før. Ved utgangen av 2008 hadde Ferd AS 36 ansatte, 28 menn og 8 kvinner. I løpet av året ble det ansatt 1 kvinne og 9 menn. Ferdskolen som identifiserer og videreutvikler lederkandidater, har som et av sine mål å få et mer balansert forhold mellom kjønnene i lederstillinger. Med årets kull har hittil 29 medarbeidere, hvorav 11 er kvinner, gjennomført programmet. Styret i Ferd Holding består av en kvinne og tre menn. Resultatdisponering Ferd Holding AS (morselskapet) hadde et årsoverskudd på 2 millioner kroner som overføres annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital utgjør 21 millioner kroner. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Bærum, 30. mars 2009 I styret for Ferd Holding AS Grace Reksten Skaugen Styreleder Henrik Brandt Urban Jansson Endre O. Sund Johan H. Andresen jr. Konsernsjef 18

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Rapport for 1. halvår 2012 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Ferds regnskap for 1. halvår 2012 Resultat 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.6.2011 2011

Detaljer

Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014?

Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014? Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014? Citykonferansen 2014 Tom Erik Myrland Investeringsdirektør Ferd Dagens temaer «Rammevilkår» «Strategi» Visjon og verdier Eiers risikotoleranse Konkurransefortrinn

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL 1. HALVÅR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Tall i mrd kr. Verdijustert egenkapital 25,5

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL Tall i mrd kr. 1. HALVÅR 2015 2014 2013 2012 2011 Verdijustert egenkapital 26,3 24,9 24,3

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene ÅRSREGNSKAP 2000 HOVEDPUNKTER 2000 Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente Årsoverskudd på 188 millioner kroner, en forbedring på 22 millioner kroner fra 1999 Sterk innskuddsvekst Bedret vekst

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR

ÅRSRAPPORT 2015 VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR ÅRSRAPPORT 2015 VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR STYRETS ÅRSBERETNING 2015 var et godt år for Ferd og alle forretningsområdene hadde positiv avkastning. Spesielt var avkastningen på

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.:

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.: NORGES BANK Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.: Statens pensjonsfond utland - investeringer i eiendom Finansdepartementet varslet i desember 2014 at

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Hovedpunkter i 2. kvartal: Lav aktivitet i aksje- og derivatmarkedet rentemarkedet i fremgang Vellykket oppstart av Norex felles handelssystem, Saxess. Resultat før

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Selskapet hadde en oppgang på 1,1 % i 2. kvartal fra NOK 10,66 til 10,78. For 1. halvår samlet er oppgangen på 10,9 %. De største driverne bak oppgangen

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Årsrapport 2010 «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» «Varige verdier og tydelige spor gjennom troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet» Årsrapport 2009 1 Innholdsfortegnelse Som

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer