ÅRSRAPPORT 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.diagenic.com www.diagenic.com ÅRSRAPPORT 2005"

Transkript

1 DiaGenic flytter i september 26 til moderne, og effektive lokaler i Grenseveien 92, Helsfyr. Storødegård Konsulent AS DiaGenic ASA Østensjøveien 15b, N-661 Oslo, Norway Tlf.: Fax: ÅRSRAPPORT 25

2 INNHOLD BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Beskrivelse av virksomheten 3 Høydepunkter 7 Styret 8 Årsberetning 1 Regnskap og noter 17 Revisors beretning 42 DiaGenics ledelse 43 Organisasjon 44 Eierstyring og selskapsledelse 45 Samarbeidspartnere 47 Utvikling av diagnostiske produkter 49 BAKGRUNN DiaGenic ASA ( DiaGenic ) er et norsk børsnotert, innovativt bioteknologiselskap stiftet i Selskapet er i ferd med å utvikle pasientvennlige tester for tidlig diagnose av utvalgte sykdommer. Selskapets metode tar utgangspunkt i å identifisere sykdomsspesifikke gensignaturer fra lett tilgjengelig prøvemateriale, slik som blod. Selskapets patenterte metode har et betydelig potensial i detektering av flere viktige sykdommer. For tiden holder DiaGenic på med utvikling av tester for tidlig diagnose av brystkreft og Alzheimers sykdom. DiaGenic har påvist at genekspresjonstester er egnet til tidlig deteksjon av disse sykdommene. VISJON OG STRATEGI MOT MER PASIENTVENNLIGE DIAGNOSER DiaGenics visjon er å tilby pasientvennlige diagnostiske verktøy for tidlig deteksjon av sykdommer for på den måten å bidra til bedret livskvalitet for pasienter. Det er selskapets strategi å benytte patenter, kompetanse og knowhow og den betydelige forsknings- og utviklingsinnsats som har vært lagt ned, til å frembringe flere produktkandidater for ulike sykdommer enn de to som for tiden er under utvikling. FORRETNINGSKONSEPT SUKSESS SAMMEN MED PARTNERE DiaGenic søker å samarbeide med industrielle aktører om utvikling av tester for ulike sykdommer. Det er en rekke faser i produktutviklingen, fra eksplorativ forskning til ferdig godkjent og markedsført produkt. DiaGenic vil fokusere på sin kjernekompetanse som ligger i den tidlige del av verdikjeden, mens kompetansen innenfor området sen produktutviklingsfase, regulatoriske forhold, salg og markedsføring, kan tas hånd om av samarbeidspartnere på en raskere og mer hensiktsmessig måte. Patentporteføljen utvikles med henblikk på å oppnå best mulig kommersiell verdi av de immaterielle rettigheter. TEKNOLOGI SØKEN ETTER SYKDOMSSIGNATURER DiaGenics teknologi tar utgangspunkt i kunnskapen om at en sykdom som er lokalisert i en del av kroppen, også vil gi sekundære karakteristiske responser i andre deler av kroppen. Disse responser kan måles i prøver som blod, på steder i kroppen som ligger i avstand fra sykdomsområdet. DiaGenic var svært tidlig ute med dette konseptet, og patentsøkte medtoden allerede i I løpet av 25 har det blitt publisert en lang rekke artikler som bekrefter at konseptet er mulig å videreutvikle til diagnostiske produkter. Denne aksept av konseptet har bidratt til at DiaGenic har fått stor interesse fra en rekke kommersielle selskap med tanke på samarbeid. Endring i genaktivitet i utvalgte gener måles ved hjelp av genekspresjonsteknologi. Flere store, internasjonale selskap har lagt ned betydelige ressurser i utvikling av teknologier for måling av endringer i genaktivitet. For DiaGenic betyr dette at selskapet har kunnet gå fra utviklingsarbeid på eget laboratorium til kommersielt tilgjengelige, kvalitetssikrede og robuste plattformer som andre selskap har utviklet. DiaGenic kan dermed konsentrere sin innsats på å identifisere gener og genutrykksmønster som er karakteristiske for en definert sykdom. 2 DIAGENIC 25 3 DIAGENIC 25 3

3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN FUGE EN ANERKJENNELSE FRA FAGEKSPERTER DiaGenic har nå to ganger blitt tildelt midler fra FUGE-programmet til Norges Forskningsråd, for utviklingsprosjektene innen brystkreft og Alzheimers sykdom. Totalt kr. 19 mill. er innvilget for perioden Kriteriene som har vært benyttet av ekspertpanelet er blant annet prosjektkvalitet, innovasjonsgrad, forskningsinnhold, bedriftsøkonomisk- og samfunnsøkonomisk verdi. BRYSTKREFTPROSJEKTET Totalt kr. 9,2 mill ble i 23 tildelt for perioden Prosjektets mål er å utvikle en stabil og robust metode for tidlig oppdagelse av brystkreft ved bruk av genekspresjonsteknologi og perifert blod som prøvemateriale. Dette gjøres ved å identifisere den mest egnete genekspresjonsplattform og å utvikle og integrere godt egnete statistiske metoder. Radiumhospitalet og Universitet for Miljø og Biovitenskap ( UMB ) er de sentrale samarbeidspartnere. Radiumhospitalet ved Avdeling for genetikk som ledes av professor Anne-Lise Børresen-Dale, bidrar med testing av ulike plattformer, samt biologisk analyse av prøvemateriale. UMB, ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, ved Professor Are Aastveit bidrar med universitets tunge ekspertise i forbindelse med utvikling og anvendelse av statistiske metoder for måling av genaktiviteter. ALZHEIMERS SYKDOM Dette prosjektet ble nylig tildelt kr. 9,8 mill. for prosjektperioden Målet for prosjektet er å utvikle en blodbasert genekspresjonstest for Alzheimers sykdom. Samarbeidspartnere er UMB på statistikk og bioinformatikk og i tillegg Olaviken alderspsykiatriske sykehus. Sykehuset vil bidra til innsamling av prøvemateriale, gi medisinsk veiledning og koordinere aktiviteten med en rekke andre sykehus som DiaGenic vil etablere et samarbeide med. PATENTER UTGANGSPUNKT FOR FREMTIDIGE INNTEKTER DiaGenic har en aktiv patentstrategi og søker å bygge opp en patentportefølje som muliggjør en dominerende posisjon innenfor diagnostikk ved bruk av genekspresjonsanalyse av prøver som er tatt i distanse fra sykdomsområdet. Selskapet har fått innvilget de første patenter i Europa og USA og har flere søknader til behandling hos patentmyndigheter i de viktigste markedene for selskapets fremtidige produkter. Omsøkte og innvilgete patenter gir et godt utgangspunkt for beskyttelse av fremtidig inntekter, ikke bare for de to pågående utviklingsprosjektene, men også andre mulige anvendelsesområder. Disse, sammen med forskningsresultatene som er oppnådd, benyttes i markedsføringen overfor mulige kommersielle partnere med sikte på å inngå avtaler for å sikre en best mulig vei mot markedet. MARKED BETYDELIGE MEDISINSKE BEHOV DiaGenics metode er generell og kan videreutvikles til bruk for diagnose av i prinsippet alle alvorlige sykdommer. Basert på kommersielt potensial og medisinsk behov, har DiaGenic hovedfokus på utvikling av en diagnosemetode for brystkreft og Alzheimers sykdom. BRYSTKREFT Ca 1 million tilfeller av brystkreft oppdages på verdensbasis hvert år. Brystkreft er den hyppigst forekomne krefttype blant kvinner. Sykdommen er mest utbredt i de vestlige land som bruker betydelige beløp på masseundersøkelser ( screening ) av friske kvinner og på behandling og pleie av brystkreftpasienter. Behov for å foreta brystkreftdiagnose er til stede i alle stadier av sykdommen. Diagnosemetodene som benyttes er ulike, men alle har sine klare begrensninger. Mammografi som brukes i masseundersøkelser og diagnose har problemer med oppdagelse av mindre svulster og er dårlig egnet for flere krefttyper og hos yngre kvinner. En stor andel av kvinnene som undersøkes har ikke kreft, men blir likevel innkalt til ytterligere undersøkelser fordi suspekte funn oppdages på mammografibildet. I det norske masseundersøkelsesprogrammet har det vist seg at kun 16 av 1 kvinner som får beskjed om suspekt mammogram, virkelig har kreft. Metoden DiaGenic utvikler benytter blod som prøvemateriale og har potensial til å oppdage kreften tidligere. Dette gjør metoden særlig velegnet til masseundersøkelser som representerer et langsiktig meget interessant marked for DiaGenic. Når det gjelder videre diagnostiske utredninger og behandling av brystkreft vil DiaGenics metode være et alternativ til biopsier, ultralyd, MRI osv. ALZHEIMERS SYKDOM Alzheimers sykdom er en kronisk neurologisk sykdom i hjernen. Sykdommen inntreffer i de fleste tilfelle hos mennesker over 5 år. Det anslås at mellom fem og syv prosent av alle over 65 år har sykdommen eller annen form for demens. Alzheimers er den mest vanlige form av demens. Samfunnet bruker betydelig beløp på disse pasienter som ikke klarer seg på egen hånd. Som eksempel går 16 % av USAs helsebudsjett, eller 113 milliarder dollar, til pleie og medisinering av denne pasientgruppen. Å foreta en diagnose for å fastslå sykdommen er svært vanskelig og omfattende, og kan ikke med sikkerhet gjøres før pasienten er død ved hjelp av autopsi. I dag brukes metoder som spørreundersøkelser, nevropsykiatriske tester, bilder av hjerne, blodprøver som spesialister må tolke og som blir svært kostbart. Klinikere opplever et stort behov for en bedre og enklere diagnosemetode for å kunne foreskrive relevante medisiner og praktisk tilrettelegge for pasienten. DiaGenic ser derfor et betydelig markedspotensial for et diagnoseprodukt for Alzheimer s sykdom basert på selskapets patenterte metode. 4 DIAGENIC 25 3 DIAGENIC 25 5

4 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN HØYDEPUNKTER I 25 STYRE OG LEDELSE DiaGenic har en liten og effektiv organisasjon med elleve ansatte med kompetanse innenfor fagområdene molekylærbiologi, bioinformatikk og patentarbeid samt marked og finans. I tillegg til de ansatte er det engasjert flere fagpersoner gjennom delvis offentlige finansierte prosjekt (FUGE). Selskapet har etablert samarbeid med rådgivere både innenfor medisin, bioinformatikk og på administrative områder. Styret bidrar til ytterligere å styrke DiaGenics totale kunnskap gjennom betydelig opparbeidet erfaring og fagkompetanse innen børsnoterte selskap. Fagområder som dekkes i styret er diagnostisk industrivirksomhet, bioteknologi og farmasøytisk industri, laboratorievirksomhet og finans. FINANSIELL STILLING EN SUNN BALANSE AV EGENKAPITAL OG OFFENTLIGE TILSKUDD DiaGenic er notert på Oslo Børs. Aksjen er likvid og aksjekursen har utviklet seg svært positivt siden noteringen i 24. Finansieringen av DiaGenics drift har vært i form av egenkapital og ved offentlige midler. Selskapet har ennå ikke oppnådd inntekter tilstrekkelig til å dekke kostnader og dermed oppnå positiv kontantstrøm fra drift. Derfor er DiaGenic opptatt av å tilrettelegge for kapitalinnhenting i aksjemarkedet ved å utvikle selskapet til et attraktivt investeringsobjekt for både norske og internasjonale investorer slik at finansiell handlefrihet sikres. JANUAR MARS APRIL APRIL JUNI Flere vitenskapelige artikler bekrefter DiaGenics konsept. Bruk av perifert blod som prøvemateriale for å kunne detektere sykdommer blir akseptert i faglige og kommersielle kretser. Viktig element i selskapets utvidelser av patent og i kommunikasjon med partnere. Bekreftelse på kommersiell plattform. De første resultatene ved kjøring på mikromatriseplattform viser at også kommersielle plattformer som andre leverandører har utviklet, kan benyttes ved bruk av DiaGenics metode. Rettet emisjon på NOK 2 mill gjennomført til nye investorer i Norge og Europa. Betydelig interesse for og omsetning i DiaGenic-aksjen. Start på langvarig kursoppgang. Vitenskapelig artikkel fra DiaGenic publisert i tidsskriftet Breast Cancer Research. AUGUST Avtaler om produktutvikling. Avtaler med Applied Biosystems og IMGM Laboratories i forbindelse med utvikling av produkt prototyp for diagnostisering av Alzheimers sykdom godkjent. SEPTEMBER Avtale om produktutvikling. DiaGenic inngår avtale med servicelaboratoriet AROS Applied Biotechnology for en studie på Affymetrix plattform. SEPTEMBER Presentasjon av resultatet på Alzheimer s sykdom på internasjonal, anerkjent kongress (International Psychogeriatric Association 12th World Congress). DiaGenic mottok 1. pris for poster-presentasjon. NOVEMBER Presentasjon av forskningsresultater, av Anne-Lise Børresen-Dale på The European Cancer Conference i Paris. NOVEMBER Offentliggjøring av diskusjoner med IVD-selskapet BioMérieux om utvikling av produkt for diagnostisering av brystkreft. 6 DIAGENIC 25 3 DIAGENIC 25 7

5 STYRET STYRET Marie Skarbøvik Buchmann (1952) har medisinsk embetseksamen og doktorgrad fra Universitetet i Oslo hvor hun var ansatt som vitenskapelig assistent og amanuensis. Hun er spesialist i medisinsk biokjemi og farmakologi med hovedutdannelse fra Rikshospitalet. Hun er i dag Medisinsk direktør ved Fürst Medisinsk laboratorium. Hun har tidligere vært medisinsk sjef i Axis Biochemicals ASA (nå Axis-Shield) og senior Medisinsk Rådgiver i Nycomed Imaging AS. Gustav Ingemar Kihlström (1952) har Fil.Dr. i fysiologi fra Universitetet i Uppsala. Han er dosent ved Uppsala Universitet og har mer enn 15 års erfaring fra Astra og Pharmacia i Sverige og andre land. Fra 1996 til 24 arbeidet han som finansanalytiker, sist som leder av helsesektorteamet til ABG Securities i Stockholm. I dag er han selvstendig konsulent innen området vitenskap og finansiering av Life Science selskap. Han er styreleder i KaroCell AB og New Science AB og styremedlem i Artimplant AB, Memapure AB, NicoNovum AB og OxyPharma AB. Anna Malm Bernsten (1961) har en M.Sc.Chem.Eng grad fra KTH i Stockholm. Hun har frem til 26 vært President & CEO i Carmeda AB (medisinsk teknologi/forskning og utvikling) og arbeider i dag som ledelseskonsulent. Med tidligere ansvar for Corporate Communications i Assa Abloy AB og for Business Development & Investor Relations i Medivir AB, har hun bred ledererfaring fra svenske børsnoterte foretak. Hun har også vært President i Coretree AB (medisinsk teknologi/it), har hatt stillinger innen internasjonal markedsføring i Pharmacia konsernet i ca. 1 år samt fra Baxter Healthcare og Fiberdata AB. Hun har videre erfaring fra styreoppdrag i Fagerhult, Carema Vård och Omsorg og Biolipox. Praveen Sharma (1964) er direktør og gründer i DiaGenic. Han har universitetsutdannelse fra India, en Cand.Scient grad fra Universitetet i Oslo 199 samt en Dr.Scient. i Molekylær Biologi, NLH Sharma har hatt flere forskerstillinger, sist ved Norsk Institutt for Skogforskning. Han ble ansatt i DiaGenic i 2. Ingrid Alfheim (1946) er sivilingeniør fra NTH 1969, og har doktorgrad i miljøtoksikologi fra Universitetet i Oslo fra Alfheim er for tiden administrerende direktør i Biomedisinsk Innovasjon AS og har før det vært forskningsdirektør i Axis-Shield ASA. Tidligere har hun drevet eget firma innen internasjonal teknologimegling, og har dessuten vært ansatt både i Forskningsrådet og ved Senter for Industriforskning. Alfheim har i mange år vært styremedlem i Radiumhospitalets forskningsstiftelse, og har sittet i styret for flere bioteknologiske selskaper. Håkon Sæterøy (1958), styrets leder, er siviløkonom fra NHH, Bergen Han er Daglig leder i INVESTOR Corporate AS som er forretningsfører for INVESTOR Venture I KS. Sæterøy er styreleder i DiaGenic og styreleder/styremedlem i en rekke private selskaper. Han har over 2 års erfaring fra investeringsvirksomhet og corporate finance, i den senere tid spesielt innenfor life science. Fra børsnoteringen av DiaGenic 24 har Sæterøy vært leder for investorrelasjoner i selskapet. 8 DIAGENIC 25 3 DIAGENIC 25 9

6 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING MARKED, TEKNOLOGI OG PRODUKTER 25: ÅRET MED BEKREFTELSER. DiaGenic utvikler diagnostiske metoder for påvisning av sykdommer på tidlig stadium. Metodene benytter analyse av genuttrykk, og utføres på blodprøver. DiaGenics konsept ble i løpet av 25 bekreftet ved forskning i eksterne laboratorier ved bruk av kommersielle microarray plattformer. Det vitenskapelige miljøet har karakterisert disse funn som et gjennombrudd i DiaGenics tekniske utvikling. De to første produktkandidater fra DiaGenic er metoder for diagnostisering av brystkreft og Alzheimers sykdom. Begge sykdommer representerer svært store kostnader for enkeltpersoner og for samfunnet, og dermed store markeder for terapeutiske og diagnostiske produkter som kan oppdage sykdommen tidlig, og derved bidra til å redusere behandlingskostnadene. Brystkreft har svært god prognose dersom sykdommen oppdages tidlig. Den kliniske nytten vil være stor fordi det i dag finnes metoder som kan lokalisere og behandle kreftsvulster på et tidlig stadium når det er fastslått at sykdommen har brutt ut. I en studie av Alzheimers sykdom som nylig ble publisert av svenske forskere er det påvist at medisiner har betydelig effekt også på alvorlige tilfeller fordi de kan bremse sykdommens utvikling. For denne sykdommen er det dessuten knyttet store forhåpninger til nye og bedre legemidler som er under utvikling. Tidlig diagnose av nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers i kombinasjon med slike legemidler vil kunne forventes å gi økt livskvalitet for pasienter og pårørende. I tillegg vil det spare både samfunn og forsikringsselskaper for svært store summer. Det industrielle miljøet, både plattformleverandører og in vitro diagnostikk (IVD) selskaper, begynte i løpet av året 25 å akseptere at blodprøver og analyse av genuttrykk er velegnet for utvikling av diagnostiske produkter. 1 DIAGENIC 25 3 For DiaGenic ble dette konkretisert gjennom et samarbeid med Applied Biosystems, en av de største plattformleverandørene, for utvikling av diagnoseprodukt for Alzheimers sykdom, og oppstart av de første industrielle samtaler innen diagnostisering av brystkreft med en av de store IVD aktørene. Vi er nå på radarskjermen til flere store IVDselskaper, som i begynnelsen av 26 blir orientert om de siste resultater fra den utvidede studien på Alzheimers sykdom som nylig er gjennomført ved IMGM laboratoriet i Tyskland. Flere av de store IVD aktørene har i løpet av det siste året offentliggjort en satsning innen kombinasjonen genuttrykk og diagnostikk. I de seneste månedene har vi også sett at bruk av blodprøver i kombinasjon med analyse av genuttrykk oppfattes som en aktuell strategi. Dette bør gi et godt utgangspunkt for DiaGenic i forhandlinger med industrielle partnere, idet vi kan tilby diagnostiske applikasjoner som er patentbeskyttet gjennom innvilgede patenter og patentsøknader. Også i aksjemarkedet opplevde DiaGenic et gjennombrudd i fjor nettopp på grunn av bekreftelsene i de industrielle og vitenskapelige miljøene. Aksjen utviklet seg i løpet av fjoråret til å bli den mest omsatte av helseaksjene på Oslo Børs. Aksjekursen som ved inngangen til året var NOK 2,57 per aksje endte på kurs NOK 8,31 ved årets utløp, hvilket innebærer mer enn en tredobling av børsverdien. Den økte oppmerksomheten i aksjemarkedet er viktig for et selskap som er avhengig av egenkapitalfinansiering i en periode frem mot lansering av produkter som kan gi en inntektsstrøm. DiaGenic har siden børsnoteringen hentet inn mer enn NOK 5 mill i form av ny egenkapital. Aksjen oppfattes som et interessant investeringsobjekt av meglerhus, som har utarbeidet analyser av selskapet, blant annet fordi det ved bruk av kommersielle plattformer er mulig å kombinere lave utviklingskostnader med flere produktkandidater som alle henvender seg til store markeder. I tillegg til egenkapitalfinansieringen har DiaGenic oppnådd betydelig finansiering i form av offentlige tilskudd. De såkalte FUGEprogrammene (FUnksjonell GEnomforskning) i regi av Forskningsrådet tilfører DiaGenic ca NOK 2 mill i støtte fordelt på årene til selskapets forskning og utvikling innen brystkreft og Alzheimers sykdom. Dette er ikke bare viktige økonomiske bidrag, men innebærer også stor anerkjennelse både i inn- og utland. Ikke minst er selskapet gjennom disse forskningsprogrammene blitt tilført betydelige vitenskapelige ressurser fra samarbeidspartnere som Det norske Radiumhospital, Ullevål Universitetssykehus, Olaviken Alderspsykiatriske sykehus og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Den videre utviklingen av diagnostiske produkter innen brystkreft og nevrodegenerative sykdommer vil i betydelig grad være finansiert av midler fra FUGE-programmet. Samarbeidet med FUGE-partnere har også resultert i at den første vitenskapelige artikkelen om DiaGenics konsept ble publisert i Breast Cancer Research i juni 25. DiaGenic er med dagens kostnadsnivå finansiert for en periode på ca. to år uten tilførsel av midler i form av betaling fra industrielle partnere. Selskapet mener at det i løpet av denne perioden bør være realistisk å ha utviklet de første diagnostiske produktene for forskningsmarkedet. Senere vil det være muligheter for å lansere produkter gjennom partnere både i laboratoriemarkedet og i IVDmarkedet. Før slik lansering forutsettes myndighetsgodkjennelse av produktene, hvilket innebærer en betydelig usikkerhetsfaktor, særlig i USA. Det er usikkert hvor lang tid det vil kreve å få disse produktene godkjent for regulær klinisk bruk. Markedet for diagnostiske produkter er under hurtig utvikling. Multivariate genanalyser vil kunne komplettere dagens enkeltmarkører. Den nye teknologien gir bedre diagnostisk treffsikkerhet, og nye behandlingsmetoder og medikamenter vil få økt klinisk verdi med en tidlig og spesifikk diagnose. Analytikere forventer at molekylær diagnostikk de neste 1 år vil ha en årlig vekst på minimum 3%. Genbasert diagnostikk forventes å stå sentralt innen Personalized medicine, idet slike metoder vil kunne gi tidligere diagnose og individualisert behandling. DIAGENIC 25 11

7 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING STRATEGI DiaGenic har en interessant strategisk posisjon med plattformleverandører på den ene siden og markedsaktører som IVD selskaper og laboratoriekjeder på den andre. Plattformleverandørene har interesse i at det utvikles nye diagnostiske produkter basert på analyse av genuttrykk, fordi dette vil kunne ta deres plattformer ut til de store markedene innen diagnostikk. På denne bakgrunn har Applied Biosystems i august 25 inngått en avtale med DiaGenic for å utvikle en produkt prototyp for diagnostikk av Alzheimers sykdom. Denne avtalen omfatter bl.a. samarbeid på analyse av data og felles markedsføring av resultater. DiaGenic har også som målsetting å inngå avtaler med en eller flere andre kommersielle partnere, det vil i praksis si store IVD selskaper og eventuelt også store laboratoriekjeder. Slike partnere forventes å ville bistå i forbindelse med kliniske studier, myndighetsgodkjennelse og markedsføring. Systematisk og målrettet arbeid med markedsføring av DiaGenic overfor slike partnere startet i 25. Det er viktig for å oppnå gode betingelser i slike forhandlinger at DiaGenic har muligheter til å kunne føre produktkandidatene et godt stykke på vei mot ferdig produkt uten bistand fra partnere. Det faktum at utviklingsarbeidet skjer på kommersielle plattformer og med utstrakt bruk av eksterne servicelaboratorier gir lave utviklingskostnader og stor fleksibilitet. Som børsnotert selskap har DiaGenic dessuten vist at vi er i stand til å finansiere store deler av produktutviklingen med kapital fra aksjemarkedet. DiaGenic vil i forhandlingene med kommersielle partnere dermed kunne tilby avtaler som innebærer lavere risiko for markedspartnerne. DiaGenic har til hensikt å utvikle en rekke produktkandidater innen de to første hovedområdene (brystkreft og nevrodegenerative sykdommer). Slike produktkandidater kan tilpasses den produktplattform som velges av markedspartnerne. Dette åpner for en portefølje av kommersielle avtaler fremfor en eller et fåtall avtaler med tilhørende stor avhengighet. DiaGenics forretningsstrategi er fundamentert på selskapets egne patentrettigheter. DiaGenic er i ferd med å bygge opp en attraktiv portefølje av internasjonale patenter for diagnostisering av sykdommer ved bruk av genuttrykksmønster. Konseptet med bruk av prøver fra perifert blod og ikke vevsprøver tatt direkte fra sykdomsstedet står sentralt i selskapets patenteringsstrategi. Den aktive patentstrategien fortsetter med utvidelser av patentene og nye patentsøknader. Gjennom de industrielle diskusjoner som ble innledet i 25 er det bekreftet at selskapets patenter er relevante. ORGANISASJON, MEDARBEIDERE OG LEDELSE DiaGenic har kontorer og laboratorium på Helsfyr i Oslo. I løpet av 26 vil selskapet flytte til nye moderne lokaler i samme område, med tilpasset laboratorium og med kontorplass til flere medarbeidere. Selskapet har bygget opp en effektiv organisasjon. Det er totalt 11 ansatte med tyngdepunkt innen fagområdene molekylærbiologi, bioinformatikk og patentarbeid. Gründerne Anders Lönneborg og Praveen Sharma har sentrale roller som henholdsvis daglig leder/forskningsleder og teknologileder/ patentansvarlig. Dag Christian Christiansen er ansatt som markedsdirektør. Styreleder Håkon Sæterøy er ansatt som ansvarlig for investorrelasjoner og egenkapitalfinansiering. Selskapet går nå inn i en ny fase med hovedvekt på produktutvikling og kommersialisering. I denne forbindelse ansettes flere medarbeidere med bred erfaring fra slik virksomhet innen IVD industrien. De første medarbeidere med slik erfaring har allerede akseptert tilbud fra selskapet og vil tiltre i løpet av våren 26. Av selskapets 11 ansatte er det 3 kvinner. Selskapet har for tiden ingen kvinner i ledelsen. 3 av 6 styremedlemmer er kvinner. Selskapet vurderer mangfold i form av utdanning, erfaring, kjønn og nasjonalitet som positivt for utviklingen av et nyskapende miljø. DiaGenic har likebehandling av kvinner og menn som en målsetting. Arbeidsmiljøet i selskapet vurderes som godt. Ingen ulykker eller skader ble registrert i 25. Sykefraværet i 25 var 3,7 % av arbeidstiden. Selskapet har etablert samarbeid med flere vitenskapelig rådgivere med høy internasjonal anerkjennelse. Tjenester innen områdene økonomistyring, jus og patentrådgivning kjøpes inn eksternt. Selskapet forurenser ikke det ytre miljøet. DiaGenic har i en viss grad benyttet opsjoner som incentiv til ansatte og styremedlemmer. Alle opsjoner utstedes med tegningskurser som tilsvarer markedskurs ved tildelingstidspunktet. Selskapets generalforsamling gav i desember 24 fullmakt til styret til å utstede aksjer til bruk i opsjonsordningen for ansatte, og det er inngått slike opsjonsavtaler for til sammen 65. aksjer, hvorav 2. er innløst og 25. er kansellert. Opsjonene har forskjellige opptjenings-perioder, men felles for alle er at de må erklæres av den enkelte ansatte innen november 26. Tegningskursene varierer fra NOK 3,- til NOK 8,3 per aksje, avhengig av børskurs på tidspunktet for tildeling. Selskapets generalforsamling gav i mai 25 fullmakt til styret til å utstede aksjer til bruk i opsjonsordning for styret, og det er på denne bakgrunn inngått opsjonsavtaler til styremedlemmer med til sammen 85. aksjer. Disse opsjonene har tegningskurs NOK 8,- per aksje og må erklæres innen 1. mai 27. I tillegg til de medarbeidere som er ansatte i DiaGenic er det engasjert flere forskere og bioinformatikere gjennom våre samarbeidpartnere i de to FUGE-prosjektene. 12 DIAGENIC 25 3 DIAGENIC 25 13

8 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE DiaGenics styre er opptatt av god eierstyring og selskapsledelse ( Corporate governance ) og mener dette er en forutsetning for god verdiskapning og riktig prising av DiaGenicaksjen. Selskapet har en informasjonspolitikk som legger vekt på likebehandling, uavhengighet, åpenhet og høy etisk standard. Sentralt i selskapets eierstyring er at det kun er én aksjeklasse, at hver aksje har én stemme på generalforsamlingen og at aksjene er fritt omsettelige. Generalforsamlingen er selskapets møteplass for aksjonærene og styret, et forum hvor aksjonærene har mulighet til å utøve sine rettigheter. Styret og styrets leder er valgt av generalforsamlingen. Styret er sammensatt med henblikk på selskapets behov for kompetanse og kapasitet. Selskapet har på grunn av selskapets størrelse valgt å ikke ha bedriftsforsamling. Den relativt oversiktlige aksjonærstrukturen er grunnen til at DiaGenic også har valgt å ikke ha valgkomité. På grunn av styrets kompetanse har DiaGenic valgt å engasjere enkelte styremedlemmer til å utføre arbeid utover ordinært styrearbeid. Det er styrets vurdering at dette ikke er til hinder for at styret opptrer uavhengig og ivaretar aksjonærfellesskapets interesser. Ansettelsesavtalen med styrets leder omfatter primært investorrelasjoner og egenkapitalfinansiering og er godkjent av de øvrige styremedlemmer. DiaGenic har foreløpig ikke hatt positiv kontantstrøm fra drift, og selskapets aksjonærer vil ikke motta utbytte før den økonomiske situasjonen muliggjør dette. Det er et mål for selskapet at informasjonspolitikken og utøvelse av Corporate governance medfører at selskapets eiere får god avkastning, primært i form av verdistigning på aksjen. Styret legger vekt på å sikre finansieringen av DiaGenic frem til oppnåelse av positiv kontantstrøm. God eierstyring og selskapsledelse anses å være en av forutsetningene for å lykkes med fremtidig emisjoner. Styret er opptatt av å begrense bruk av styrefullmakter til å utstede aksjer til definerte formål som incentivordninger og i forbindelse med emisjoner for å finansiere driften av selskapet. AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRER DiaGenic fusjonerte i 24 med børsnoterte Mefjorden ASA. Selskapet søkte om og fikk godkjent opprettholdelse av børsnotering for det fusjonerte selskapet. Selskapets aksjer ble tatt opp til notering ved Oslo Børs den 27. august 24. I april 25 gjennomførte selskapet en rettet emisjon som foruten finansiering av virksomheten frem til midten av 26 også tilførte DiaGenic nye institusjonelle aksjonærer. Ved utgangen av 25 hadde selskapet ca aksjonærer, hvilket er mer enn dobbelt så mange som ved børsnoteringen i 24. Omsetningen i selskapets aksjer fra børsnoteringen og frem til mars 25 var beskjeden. I løpet av 25 har aksjen utviklet seg til å bli en av de mest likvide helseaksjene ved Oslo Børs. Den økte interessen for aksjen kan tilskrives de mange bekreftelser som selskapet opplevde i løpet av året 25: Ekstern vitenskapelig bekreftelse på at konseptet fungerer med bruk av blod som prøvemateriale og at resultatene lar seg analysere på kommersielle microarray plattformer. De første analyser av selskapet ble presentert i investormarkedet, og stor prosentmessig oppgang i selskapets markedsverdi har medført betydelig medieomtale. Aksjen er nå gjenstand for betydelig interesse og selskapet prioriterer det videre arbeidet med investorrelasjoner og å øke kjennskapen til aksjen. Det har vært avholdt et stort antall investorpresentasjoner i Norge og i utlandet, primært i de nordiske land. Dette arbeidet vil fortsette, med internasjonale investorer som en prioritert målgruppe. Selskapets generalforsamling gav i desember 24 fullmakt til styret for utstedelse av akjser til bruk i forbindelse med en eller flere emisjoner for å styrke selskapets finansiering. DnB NOR Markets gjennomførte den første av slike emisjoner i april 25, ved utstedelse av 3,13 mill. nye aksjer til kurs NOK 6,5 hvilket gav et brutto emisjonsproveny på NOK 2,35 mill. Den 16. mars 26 gjennomførte selskapet en ny rettet emisjon med bruk av styrefullmakten, nå med DnB NOR Markets og ABG Sundal Collier som tilretteleggere. Det ble denne gang utstedt 3,5 mill. nye aksjer til kurs NOK 9,5, hvilket gav et brutto emisjonsproveny på NOK 33,25 mill. Selskapet er med nåværende kostnadsnivå, gjennomført emisjon og innvilgede offentlig støtte dermed sikret finansiering for en periode på ca 2 år. ØKONOMI DiaGenics driftsinntekter var i 25 på TNOK 15 mot TNOK 55 i 24. Totale driftskostnader økte fra TNOK i 24 til TNOK i 25. En stor del av den rapporterte kostnadsøkningen i 25 skyldes kostnader i forbindelse med opsjoner som selskapet i 3. kvartal har tildelt ansatte og styret. Uten opsjonskostnadene har totale driftskostnader økt fra TNOK i 24 til TNOK i 25. I 25 bestod offentlige tilskudd av TNOK 2.3 i FUGE-midler og TNOK i Skattefunnmidler, mens de i 24 besto av TNOK 2.3 i FUGEmidler og TNOK fra Skattefunn. Egenkapitalen var 31. desember 25 på TNOK mot TNOK per 31. desember 24. Kortsiktig gjeld var ved utgangen av 25 på TNOK mot TNOK ved utgangen av 24. Selskapet har ikke langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelser beløp seg til TNOK 1.12 ved utgangen av 25, mot TNOK 826 tilsvarende periode året før. Likvide midler er plassert i bankinnskudd og utgjorde 31. desember 25 TNOK mot TNOK tilsvarende periode året før. Selskapet har ikke fri egenkapital per Årets underskudd på TNOK foreslås dekket ved overføring fra innskutt annen egenkapital og fra overkursfond. Etter styrets mening gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. En rettet emisjon med brutto proveny NOK 33,25 mill ble gjennomført den 16. mars 26. Styret bekrefter på dette grunnlag at forutsetning om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet er avlagt i henhold til denne forutsetningen. Det har ikke skjedd hendelser utenom det som fremgår av denne beretningen som er vesentlig for å bedømme selskapets økonomiske stilling. VERDISKAPNING FOR AKJSONÆRER - AKJSEKURS DIAGENIC 25 3 DIAGENIC 25 15

9 ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP FREMTIDSUTSIKTER 26: ET ÅR MED FOKUSERT PRODUKT- UTVIKLING. DiaGenic har i sine investorpresentasjoner offentliggjort en målsetting om at de første produkt prototyper skal være utviklet i løpet av året 26. Dette innebærer i praksis en validering av gensignaturer for brystkreft og Alzheimers sykdom. De validerte sett av gener vil så bli utplassert på fokuserte custom low density arrays for kliniske studier med sikte på myndighetsgodkjennelse. De diskusjoner og forhandlinger som er innledet med mulige markedspartnere vil løpe parallelt med dette utviklingsarbeidet. Det er en målsetting at den første kommersielle avtalen skal foreligge omtrent på samme tid som de første produkt prototyper. DiaGenic vil likevel være forberedt på at forhandlinger kan ta mer tid enn forventet, og arbeidet med kommersielle avtaler vil bli tilpasset utviklingsarbeidet for å gi så gode avtaler som mulig. Selskapet vil videreføre sin strategi med hensyn til å utføre en betydelig del av utviklingsarbeidet hos eksterne laboratorier. DiaGenic vil likevel sørge for å besitte kjernekompetanse innen patentering, molekylærbiologi, prosjektstyring, kvalitetssikring, bioinformatikk og klinisk utprøving. For å sikre finansiell og strategisk handlefrihet vil vi fortsette arbeidet med å utvikle selskapet til et attraktivt investeringsobjekt for både norske og internasjonale investorer. Styret anser at åpenhet og likebehandling i informasjonsflyten, høy standard på etikk og fokus på verdiskapning vil bidra til riktig verdsettelse i aksjemarkedet. Det er fremdeles risiko knyttet til flere milepæler som gjenstår før selskapet oppnår de første inntekter. Selskapets produktkandidater må utvikles til prototyper som er tilstrekkelig interessante for markedspartnere, og deretter må det oppnås myndighetsgodkjennelse og markedsaksept for de enkelte produkter. DiaGenic ASA ÅRSREGNSKAP 25 Oslo, 24. mars 26 Styret i DiaGenic ASA Styrets leder Styrets Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder 16 DIAGENIC 25 3 DIAGENIC 25 17

10 REGNSKAP REGNSKAP DIAGENIC ASA RESULTATREGNSKAP DIAGENIC ASA BALANSE PR 31. DESEMBER IFRS IFRS GRS GRS IFRS IFRS GRS GRS NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE EIENDELER Driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill ,9,11 Lønnskostnad SUM IMMATERIELLE EIENDELER ,5 Avskrivninger ,11,22 Annen driftskostnad VARIGE DRIFTSMIDLER SUM DRIFTSKOSTNADER Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l SUM VARIGE DRIFTSMIDLER DRIFTSRESULTAT NOTE 1 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader Annen finanskostnad NETTO FINANSRESULTAT ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investering i datterselskap SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L ÅRSRESULTAT SUM OMLØPSMIDLER OVERFØRINGER Overført fra overkursfond Overført fra innskutt annen egenkapital SUM OVERFØRINGER SUM EIENDELER RESULTAT PR.AKSJE UTVANNET RESULTAT PR. AKSJE -,7 -,7 -,46 -,46 -,47 -,47-1,97-1,97 18 DIAGENIC 25 3 DIAGENIC 25 19

11 REGNSKAP REGNSKAP DIAGENIC ASA BALANSE PR 31. DESEMBER DIAGENIC ASA KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTE EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Innskutt annen egenkapital SUM INNSKUTT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER IFRS IFRS GRS GRS IFRS IFRS GRS GRS SUM KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Virkelig verdi tildelte opsjoner Forskjell i pensjonskostnad og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetaling av egenkapital NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 1.1. BEHOLDNING AV BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE PR Oslo, 24. mars 26 Styret i DiaGenic ASA Styrets leder Styrets Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem 2 DIAGENIC 25 3 Daglig leder DIAGENIC 25 21

12 REGNSKAP NOTE 1 OG 2 DIAGENIC ASA EGENKAPITALBEVEGELSER NOTE 1 SELSKAPSINFORMASJON DiaGenic ASA (org.nr ) er et norsk allmennaksjeselskap notert på Oslo Børs, som ble stiftet i Selskapets hovedkontor er lokalsert i Østensjøveien 15B, 661 Oslo. EGENKAPITAL PR Fondsemisjon - april 24 Emisjon - mai 24 Fusjon Mefjorden ASA - juni 24 Korrigering utbetaling fusjonsvederlag Årsresultat 24 Overføring av Årsresultat 24 AKSJE KAPITAL OVERKURS FOND INNSKUTT ANNEN EK ANNEN EK SUM EK DiaGenic ASA er et innovativt bioteknologiselskap som utvikler diagnistiske tester for tidlig diagnose av brystkreft og Alzheimers sykdom, basert på genekspresjonssignaturer i blod. NOTE 2 REGNSKAPSPRINSIPPER OG ESTIMATER GRUNNLAG FOR UTARBEIDING AV ÅRSREGNSKAPET Selskapets årsregnskap er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Regnskapet er utarbeidet basert på måling av historisk kost. DiaGenic ASA's eneste datterselskap er uten ordinær virksomhet og forventes avviklet i første halvår 26. Det vurderes således at datterselskapet ikke har betydning for konsernets stilling eller resultat. Konsolidering er derfor utelatt. Årsregnskapet presenteres i NOK dersom ikke annet er spesifisert. Årsregnskapet er godkjent av styret den 24. mars 26. EGENKAPITAL PR Emisjon - april 25 Innløsning opsjon - juli 25 Innløsning opsjon - august 25 Virkelig verdi tildelte opsjoner Årsresultat 25 Overføring av Årsresultat 25 EGENKAPITAL PR OVERGANG TIL IFRS DiaGenic ASA har konvertert fra norsk god regnskapsskikk (GRS) til IFRS fra om med Årsregnskapet er utarbeidet med sammenlignbar informasjon for 24. Sammenligningstall fra 23 er ikke omarbeidet til IFRS, og presenteres med regnskapstall i henhold til GRS. Overgang fra GRS til IFRS er nærmere beskrevet i note 23. BRUK AV ESTIMATER Utarbeidelse av finansregnskapet i overenstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger, samt utarbeider estimater og forutsetninger som påvirker regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på ledelsens beste kjennskap til historiske og aktuelle hendelser, erfaringer og andre faktorer som anses som rimelige, forholdene tatt i betraktning. Faktiske resultater kan avvike fra slike forutsetninger. Estimater og underliggende forutsetninger vurderes løpende. Kritiske regnskapsestimater for DiaGenic er som følger: PENSJONER Nåverdien av pensjonsforpliktelsen avhenger av aktuarmessige og finansielle forutsetninger. Enhver endring av forutsetningene påvirker den beregnede pensjonsforpliktelsen og de fremtidige kostnadene. Ledelsen i DiaGenic fastsetter diskonteringsrenten ved slutten av hvert år. Ved fastsettelsen av diskonteringsrenten legger selskapet til grunn en rente basert på statsobligasjonsrente, og med tilnærmet lik løpetid som pensjonsforpliktelsen. Andre forutsetninger for beregning av pensjonsforpliktelsen er basert på markedsverdier og beste estimat. 22 DIAGENIC 25 3 DIAGENIC 25 23

13 NOTE 2 NOTE 2 24 DIAGENIC 25 3 AKSJEBASERT AVLØNNING Virkelig verdi av ansatteopsjoner beregnes på tildelingstidspunktet. Virkelig verdi beregnes ved hjelp av Black & Scholes. Alle variabler som inngår i denne modellen er fastsatt på utstedelsestidspunktet for opsjonene. Av betydning for beregningene er blant annet tiden fra tildelingstidspunkt til første mulige innløsningstidspunkt, aksjens volatilitet, risikofri rente, aksjekurs på utstedelsestidspunktet, innløsningskurs og opsjonens levetid. Kostnader knyttet til aksjebasert avlønning kostnadsføres over opptjeningstiden. Ved periodisering av kostnader vil det bli foretatt estimater med hensyn til fremtidig avgang. Disse estimatene blir oppdatert ved hver balansedato. Endringer i estimatet vil påvirke kostnader knyttet til aksjebasert avlønning i den relevante perioden. REGNSKAPSFØRING AV UTSATT SKATTEFORDEL DiaGenic avsetter for forventede skatteforpliktelser basert på estimater. Når endelig utfall avviker fra det som er opprinnelig avsatt, vil avvikene påvirke skattekostnaden og avsetning for utsatt skatt i den perioden avgjørelsen kommer. Utsatt skattefordel ved fremførbare underskudd innregnes når det er sannsynlig at det fremførbare underskuddet kan utnyttes. Ved vurdering av sannsynlighet vil historisk inntjening og forventet fremtidig inntjening bli lagt til grunn. GOODWILL I samsvar med IFRS tester selskapet årlig om det er behov for å nedskrive balanseført goodwill. Verdien av den kontantstrømgenererende enheten fastsettes til gjenvinnbart beløp som er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Estimert gjenvinnbart beløp er beregnet basert på nåverdi av budsjetterte kontantstrømmer. Beregningen krever at det brukes estimater knyttet til fremtidige kontantstrømmer. Generelt vil det være usikkerhet knyttet til budsjetterte kontantstrømmer. Hendelser, endringer i forutsetninger og ledelsens vurderinger vil påvirke nedskrivningsvurderingen i den relevante perioden. SALGSINNTEKT Driftsinntekter fra salg av varer innregnes i resultatregnskapet når det vesentligste av risiko og fordeler ved eierskap har gått over til kjøper. Driftsinntekter fra utførte tjenester innregnes i resultatregnskapet i forhold til transaksjonenes fullføringsgrad på balansedagen. Fullføringsgraden vurderes ved gjennomgang av utført arbeid. Kontraktsinntekter innregnes forholdsmessig i resultatregnskapet ut fra kontraktens fullføringsgrad. FORSKNING OG UTVIKLING Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Forskningsaktiviteter er definert som aktiviteter som har som formål å generere ny teknologisk forståelse eller kunnskap. Kostnader knyttet til klart definerte utviklingsprosjekter som er vurdert teknisk gjennomførbare, og der tilstrekkelige ressurser er tilgjengelige for å ferdigstille utviklingen, balanseføres når det er sannsynliggjort at det er en sammenheng mellom påløpne kostnader og fremtidig inntjening. Det er vurdert at tilstrekkelig sannsynliggjøring vil foreligge når selskapets diagnostikkmetode er vitenskapelig bekreftet, og det er inngått avtaler med potensielle distributører. Forsknings- og utviklingskostnader består av kostnader til egen forsknings- og laboratorieavdeling, kostnader knyttet til kjøp av eksterne forskningstjenester og teknisk tester. Balanseførte utviklingskostnader blir regnskapsført til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Balanseført verdi amortiseres over perioden for forventede fremtidige inntekter fra det relaterte prosjektet. Gevinster og tap som oppstår ved salg av en immateriell eiendel måles som forskjellen mellom netto fortjeneste ved salget og bokført verdi på transaksjonsdagen. GOODWILL Goodwill fra oppkjøp regnskapsføres til kostpris, som er forskjellen mellom virkelig verdi av vederlaget og oppkjøpte selskaps netto virkelig verdi på identifiserbare eiendeler og gjeld på oppkjøpstidspunktet. Virksomhetsovertagelser er regnskapsført til virkelig verdi. Goodwill utgjør differansen mellom anskaffelseskost ved overtagelse og virkelig verdi av netto identifiserte eiendeler relatert til oppkjøpet, inkludert immaterielle eiendeler og forpliktelser som oppstår ved transaksjonen. Goodwill innregnes i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill fordeles på kontantstrømgenererende enheter og blir ikke avskrevet, men testes årlig for verdifall. OFFENTLIGE TILSKUDD Offentlige tilskudd blir konsekvent regnskapsført som kostnadsreduksjon i den samme periode som relaterte kostnader er bokført. PENSJONER Selskapet tilbyr sine ansatte pensjoner som defineres som en ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonsordningen beregnes av aktuar årlig. Pensjonsforpliktelsene og pensjonskostnadene fastsettes ved hjelp av en lineær opptjeningsmodell som gir som årets kostnad de ansattes opptjente pensjonsrettigheter i perioden. Pensjonsforpliktelsen er beregnet lik nåverdien av den ytelsesbaserte forpliktelsen på balansedagen minus virkelig verdi av ordningens eiendeler, med justering for eventuelle gevinster eller tap samt kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening. Den ytelsesbaserte forpliktelsen beregnes av uavhengig aktuar og måles som nåverdien av estimerte fremtidige pensjonsutbetalinger. Kostnaden ved å gi pensjonsytelsen, belastes resultatregnskapet slik at de regulære kostnadene fordeles over de ansattes forventede tjenesteperiode. Diskonteringsrente, forventet avkastning pensjonsmidler, lønnsregulering, pensjonsregulering, G-regulering og turnover fastsettes på balansedagen. Estimatavvik regnskapsføres løpende mot resultatet SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd til å nyttiggjøre skattefordelen. På hver balansedato foretar selskapet en gjennomgang av ikke regnskapsført utsatt skattefordel. Selskapet regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at selskapet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil selskapet redusere utsatt skattefordel i den grad selskapet ikke lenger kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats hvor det har oppstått midlertidige forskjeller. DIAGENIC 25 25

14 NOTE 2 NOTE 2 Utsatt skatt og utsatt skattefordel er regnskapsført uavhengig av når forskjellene vil reverseres. Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi og er klassifisert som finansielt anleggsmiddel eller langsiktig forpliktelse i balansen. Ubenyttet underskudd til fremføring fra før virksomhetsovertagelse har funnet sted føres opp som utsatt skattefordel når underskudd forventes å kunne benyttes. Etterfølgende balanseføring vil medføre en reduksjon i identifisert goodwill. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler er oppført til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Eiendelene avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Avskrivningsperiode og -metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til anleggsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. DATTERSELSKAPER Datterselskaper som er under avvikling blir ikke konsolidert. Datterselskaper under avvikling blir bokført til virkelig verdi. FORDRINGER Fordringer regnskapsføres til amortisert kost. Det ses bort fra renteelementet hvis dette er uvesentlig. NEDSKRIVNING AV EIENDELER Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost blir nedskrevet når det er sannsynlig at selskapet ikke vil inndrive alle beløp beroende på kontraktuelle forhold på lån og fordringer. Nedskrivningsbeløpet resultatføres. Reversering av tidligere nedskrivninger er regnskapsført når en nedgang i nedskrivningsbehovet kan relateres til en hendelse etter nedskrivning er gjennomført. Økning i balanseført verdi er kun regnskapsført i den grad den ikke overstiger hva amortisert kost ville ha vært dersom nedskrivning ikke hadde vært gjennomført. Det blir foretatt vurdering av nedskrivning av andre eiendeler når det foreligger indikasjon på verdifall. Uavhengig om det foreligger indikasjoner på verdifall, vil goodwill testes årlig mot gjenvinnbart beløp. Hvis balanseført verdi til en eiendel er høyere enn gjenvinnbart beløp, blir det foretatt en nedskrivning over resultatet. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgspris og diskontert kontantstrøm fra fortsatt bruk. Netto salgspris er beløpet som kan oppnås ved salg til uavhengig tredjepart fratrukket salgskostnader. Gjenvinnbart beløp fastsettes separat for alle eiendeler, men dersom dette ikke er mulig, sammen med enheten eiendeler tilhører. Med unntak av goodwill blir nedskrivning resultatført i tidligere perioder reversert når det foreligger informasjon om at nedskrivningsbehovet ikke lenger eksisterer eller at nedskrivningsbehovet ikke er like stort lenger. Reverseringen regnskapsføres som inntekt eller økning i andre reserver. Nedskrivning ved verdifall reverseres bare i den grad eiendelens balanseførte verdi ikke overstiger den balanseførte verdien som ville være fastsatt netto, etter avskrivninger eller amortisering, dersom ingen tap ved verdifall hadde vært innregnet tidligere. VALUTA Transaksjoner i valuta blir omregnet til kursen på transaksjonstidspunktet. Agio/disagio som oppstår som følge av endringer i valutakursen mellom transaksjonstidspunktet og betalingstidspunktet er resultatført.pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. RESULTAT PR. AKSJE Resultat pr. aksje er beregnet ved å dividere årsresultatet med det tilsvarende tidsveiede gjennomsnitt av antall utestående aksjer i rapporteringsperioden. Nøkkeltallet utvannet resultat pr. aksje er basert på samme utregning som for resultat pr. aksje, men hensyntar også alle potensielle aksjer som har vært utestående i perioden, og som vil virke utvannende. Potensielle aksjer er knyttet til avtaler som gir rett til å utstede aksjer i fremtiden. Når selskapet rapporterer negativt resultat ses det bort fra virkningen av potensielle aksjer slik at beregningen blir den samme som for resultat pr. aksje. BETINGEDE FORPLIKTELSER OG EIENDELER Med betingede forpliktelser menes: I. mulige forpliktelser som følge av tidligere hendelser hvor forpliktelsenes eksistens avhenger av fremtidige hendelser. II. forpliktelser som ikke er regnskapsført fordi det ikke er sannsynlig at den vil medføre utbetaling. III. forpliktelser som ikke kan måles med tilstrekkelig pålitelighet. Betingende forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet med unntak av usikre forpliktelser overtatt i et virksomhetskjøp. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak av betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte selskapet. En avsetning blir regnskapsført når, og bare når, selskapet har en gjeldende forpliktelse (rettslig eller antatt) som en følge av hendelser som har skjedd og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen, og at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Avsetninger er gjennomgått ved hver balansedato og nivået reflekterer det beste estimat på forpliktelsen. Når tidseffekten er uvesentlig, vil avsetningen være lik størrelsen på utbetalingen som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. Når tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdi av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følger av tiden, blir presentert som rentekostnad. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Ny informasjon om selskapets posisjoner på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets posisjon på balansedagen, men som vil påvirke selskapets posisjon i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig. SEGMENTRAPPORTERING Selskapet har ikke definert segmenter som følge av at selskapet er i en tidlig utviklingsfase. Etter hvert som selskapets teknologi og metode videreutvikles, vil en hensiktsmessig segmentrapportering bli definert. 26 DIAGENIC 25 3 DIAGENIC 25 27

15 NOTE 2 NOTE 3 NOTE 3 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER AKSJEBASERT AVLØNNING Opsjonsrettigheter tildelt ansatte beregnes til virkelig verdi på tildelingstidspunktet. Virkelig verdi på opsjonsrettigheter resultatføres over perioden fra utstedelse og frem til første mulige innløsningstidspunkt. Latent arbeidsgieravgift knyttet til opsjonens egenverdi beregnes på grunnlag av børskurs på balansedagen. Arbeidsgiveravgift periodiseres over perioden fra utstedelse og frem til første mulige innløsningstidspunkt. Virkelig verdi er beregnet ved bruk av Black & Scholes opsjonsprisingsmodell. Verdsettelsen er basert på forutsetninger om volatilitet i DiaGenic-aksjen, forventninger om fremtidig utøvelse av opsjonen og risikofri rente. Volatiliteten er estimert ved å observere historiske svingninger i aksjekursen. Ved vurdering av fremtidig levetid på opsjonene er det foretatt et skille mellom styremedlemmer, daglig ledelse og øvrige ansatte. Det er lagt til grunn at styremedlemmene og daglig ledelse vil utøve opsjonene sent, mens øvrige ansatte vil utøve opsjonene på et tidligere tidspunkt. LEASING Leasingkontrakter er klassifisert som finansielle eller operasjonelle etter en gjennomgang av hver enkelt kontrakt særskilt. Operasjonelle leasingkontrakter blir kostnadsført lineært over kontraktsperioden. Driftsmidler finansiert ved finansiell leasing blir balanseført og avskrevet lineært over forventet levetid. Leasinggjelden blir betraktet som langsiktig gjeld og gjelden blir redusert med nedbetaling på leasingkontrakten. NYLIG UTGITTE REGNSKAPSSTANDARDER OG UTTALELSER IFRS er i stadig utvikling, og nylig utgitte regnskapsstandarder og uttalelser er derfor gjennomgått og vurdert. Det er ikke forventet at disse vil ha særlig innvirkning på selskapets årsregnskap i iverksettelsesperioden. KONTANTSTRØMSOPPSTILLING Selskapet benytter den indirekte metode for oppsett av kontantstrømsoppstillingen. Sammenligningstall for 24 er omarbeidet i henhold til IFRS. ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP OG SAMMENLIGNINGSTALL Selskapet har fra om med anvendt regnskapsprinsipper i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Sammenligningstall fra 24 er omarbeidet i henhold til IFRS. Note 23 redegjør for endringer. LØNNSKOSTNAD Lønninger Tilskudd, jf. note 11 Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad Virkelig verdi tildelte opsjoner Andre personalrelaterte ytelser SUM Gjennomsnittlig antall ansatte YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Daglig leder: Anders Lönneborg Styret: Håkon Sæterøy ** Gustav Ingemar Kihlstrøm *** Ingrid Alfheim **** Anna Malm Bernsten ***** Praveen Sharma Marie Skarbøvik Buchmann PENSJONS- KOSTNAD*) STYRE- HONORAR ANDRE YTELSER * Pensjonskostnad består av årets betalte premie med tillegg for 14,1 % arbeidsgiveravgift. ** Andre ytelser til Investor Corporate AS og Norsemeter Friction AS, ved Håkon Sæterøy, er vederlag for utførte konsulenttjenester og leie av lokaler. *** Andre ytelser til Ingemar Kihlström AB, ved Gustav Ingemar Kihlström, er vederlag for utførte konsulenttjenester. **** Andre ytelser til Technology International Exchange AS og Bio-Medisinsk Innovasjon AS, ved Ingrid Alfheim, er vederlag for utførte konsulenttjenester. ***** Andre ytelser til Bernsten AB, ved Anne Malm Bernsten, er vederlag for utførte konsulenttjenester. LØNN SAMLET LØNN FOR LEDERGRUPPEN. Ledergruppen består av daglig leder, markedsdirektør, direktør for teknologi og produktutvikling, og leder for investorrelasjoner. Samlede lønnsytelser til ledergruppen utgjør kr Ledergruppen kommer ellers inn under selskapets kollektive pensjonsforsikring. Ledergruppen er med i selskapets opsjonsordning og har pr rett til å tegne totalt 65. aksjer til innløsningkurser på kr. 3,, 8, og 8,3. LÅN OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL LEDENDE PERSONER, AKSJEEIERE M.V. Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer eller aksjonærer. REVISOR Konstnadsført honorar til Ernst & Young for lovpålagte revisjonstjenester i 25 utgjør kr Honorar knyttet til attestasjonstjenester utgjør kr , honorar for skatterådgivning utgjør kr. 18. og honorar for andre tjenester utenfor revisjon utgjør kr DIAGENIC 25 3 DIAGENIC 25 29

16 NOTE 4 NOTE 5 OG 6 NOTE 4 IMMATERIELLE EIENDELER NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER GOODWILL SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang ANSKAFFELSESKOST Akkumulert nedskrivninger Årets nedskrivning AKKUMULERTE NEDSKRIVNINGER BOKFØRT VERDI PR Balanseført goodwill knytter seg til fusjonen mellom DiaGenic ASA og Mefjorden ASA i 24. På fusjonstidspunktet utgjør residual (goodwill) etter verdsettelse av immaterielle eiendeler kr Pr er bokført verdi av goodwill vurdert, og det foreligger ingen indikasjoner på verdifall. Testing av verdi av goodwill er basert på verdi i bruk, og er gjort ved neddiskonterte kontantstrømmer basert på budsjett og fremtidige forventninger. Verdien av den kontantstrømgenererende enheten fastsettes til gjenvinnbart beløp som er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. INNREDNING LAB.UTSTYR INVENTAR DATAUTSTYR SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang ANSKAFFELSESKOST Akkumulert avskrivninger Årets avskrivning Tap ved verdifall Reversering av tap ved verdifall AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER BOKFØRT VERDI PR Økonomisk levetid 3 år 3-8 år 1 år 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på ledelsens beste kjennskap til historiske og aktuelle hendelser, erfaringer og andre faktorer som anses som rimelige, forholdene tatt i betraktning. NOTE 6 DATTERSELSKAP FORRETNINGS- BOKFØRT FIRMA KONTOR EIERANDEL STEMMEANDEL VERDI Unique UK Ltd. England 1 % 1 % BALANSEFØRT VERDI PR Unique UK Ltd. er ikke konsolidert, da selskapet er under avvikling. Avvikling forventes endelig gjennomført i første halvår DIAGENIC 25 3 DIAGENIC 25 31

17 NOTE 7 NOTE 7, 8 OG 9 NOTE 7 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON NOTE 7 FORTSETTER Aksjekapitalen i selskapet pr utgjør NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK,5. Selskapet har kun èn aksjeklasse og ingen spesielle reguleringer knyttet til aksjene. En aksje utgjør således èn stemme. Styret har pr fullmakt til gjennomføre kapitalforhøyelse med kr. 43. ved utstedelse av inntil 8.6. aksjer hver pålydende kr.,5. EIERSTRUKTUR PR ANTALL AKSJER EIERANDEL Praveen Sharma ,72 % Anders Lönneborg ,88 % A/S Skarv 2 5,6 % Investor Venture I KS 1 8 5,4 % The Northern Trust C USL Exempt Account 1 3 3,64 % Dexia Banque International S/A Lux-Non-Resident ,1 % Nordea Liv ASA ,81 % Verdipapirfondet Holberg Norden ,42 % Investor Corporate AS ,34 % Amfibien AS 674 1,89 % Verdipapirfondet Holberg Norge ,85 % Aksjefondet Nordea Vekst 62 1,68 % Skagen Vekst 55 1,54 % Sanden A/S ,33 % Danske Fund Norge ,14 % Verdipapirfondet Norge ,9 % Grubesand AS ,5 % Håkon Sæterøy , % Tom Adolfsen ,99 % Storebrand SMB 35,98 % SUM 2 STØRSTE AKSJONÆRER ,98 % Sum øvrige ,2 % TOTALT ANTALL AKSJER , % AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER ANTALL ANTALL I STYRET OG DAGLIG LEDER: VERV OPSJONER AKSJER Håkon Sæterøy * Styrets leder Gustav Ingemar Kihlström Styremedlem 15 Ingrid Alfheim Styremedlem Anna Malm Bernsten Styremedlem 1 Marie Skarbøvik Buchmann Styremedlem 1 Praveen Sharma Styremedlem Anders Lönneberg Daglig leder * Aksjer eies direkte og indirekte gjennom selskapene Investor Venture I KS (2,25 %) og INVESTOR Corporate AS (1 %). Selskapets opsjonsordninger er nærmere redegjort for i Note 12. EGENKAPITAL NOTE 8 Egenkapital Emisjon, se note 14 Innløsning opsjoner Virkelig verdi tildelte opsjoner Årets resultat Overføring av årets resultat EGENKAPITAL EGENKAPITAL AKSJE KAPITAL OVERKURS FOND INNSKUTT ANNEN EK ANNEN EK SUM EK NOTE 9 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 12 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom Nordea Liv. Som følge av overgang til IFRS fra er pensjonsforpliktelser omarbeidet. Overgangsvirkningen er nærmere redegjort for i note DIAGENIC 25 3 DIAGENIC 25 33

18 NOTE 9 NOTE 1 NOTE 9 FORTSETTER NOTE 1 SKATTEKOSTNAD BALANSEFØRT NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE FREMKOMMER SLIK Estimert nåverdi av påløpte pensjonsforpliktelser pr Estimert pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Periodisert arbeidsgiveravgift BALANSEFØRT NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE PR ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNAD FREMKOMMER SLIK Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden Kapitalkostnad av tidligere opptjente pensjoner Forventet avkastning av pensjonsmidler Administrasjonskosnader Estimatavvik Arbeidsgiveravgift ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNAD ÅRETS ENDRING I NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER FREMKOMMER SLIK Pensjonsforpliktelser pr 1.1. Årets innbetalte premie inklusiv arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE PR ÅRETS ENDRING NÅVERDI PENSJONSFORPLIKTELSE Nåverdi av pensjonsforpliktelser pr 1.1 Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden Aktuarelle gevinster og tap Kapitalkosnad av tidligere opptjente pensjoner NÅVERDI AV PENSJONSFORPLIKTELSER PR ÅRETS ENDRING VIRKELIG VERDI PENSJONSMIDLER Virkelig verdi av pensjonsmidler pr 1.1 Årets innbetalte premie Aktuarelle gevinster og tap Forventet avkastning pensjonsmidler Administrative kostnader VIRKELIG VERDI AV PENSJONSMIDLER PR ØKONOMISKE FORUTSETNINGER: Diskonteringsrente 4,5 % 5, % Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,5 % 6, % Lønnsregulering 4, % 4, % Pensjonsregulering 3, % 3, % G-regulering 3, % 3, % Turnover 5, % 5, % ÅRETS SKATTEPLIKTIG INNTEKT: Resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller ÅRETS SKATTEPLIKTIGE INNTEKT ÅRETS SKATTEKOSTNAD FREMKOMMER: Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skatt ÅRETS SKATTEPLIKTIGE INNTEKT ÅRETS BETALBARE SKATT: Betalbar skatt på årets resultat BETALBAR SKATT SPESIFIKASJON AV MIDLERTIDIGE FORSKJELLER: Varige driftsmidler inkl goodwill Netto pensjonsforpliktelse Fremførbart underskudd GRUNNLAG FOR UTSATT SKATTEFORDEL UTSATT SKATTEFORDEL = UTSATT SKATTEFORDEL SOM IKKE ER REGTNSKAPSFØRT Utsatt skattefordel er i all vesentlighet knyttet til skattemessig fremførbart underskudd. Det er pr vurdert at det ikke er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort, med den begrunnelse at det råder usikkerhet om selskapet vil generere tilstrekkelig skattemessige overskudd i fremtiden, slik at denne utsatte skattefordelen kan utnyttes Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Premieinnbetaling estimeres til kr Forventet avkstning av pensjonsmidler er kr DIAGENIC 25 3 DIAGENIC 25 35

19 NOTE 1 OG 11 NOTE 12 NOTE 1 FORTSETTER NOTE 12 OPSJONER TIL ANSATTE OG STYREMEDLEMMER SKATTEMESSIG FREMFØRBART UNDERSKUDD: Fremførbart ubenyttet underskudd fra 1998 Fremførbart ubenyttet underskudd fra 1999 Fremførbart ubenyttet underskudd fra 2 Fremførbart ubenyttet underskudd fra 21 Fremførbart ubenyttet underskudd fra 22 Fremførbart ubenyttet underskudd fra 23 Fremførbart ubenyttet underskudd fra 24 Fremførbart ubenyttet underskudd fra 25 SUM FREMFØRBART UBENYTTET UNDERSKUDD PR Selskapets opsjonsordninger omfatter selskapets ansatte og selskapets styremedlemmer. Opsjonsordningen gir rett til å tegne aksjer til en fastsatt kurs i innløsningsperioden. Èn opsjon gir rett til å tegne èn aksje. Innløsing av opsjoner krever at den ansatte på innløsningstidspunktet er ansatt i minst 5% stilling. Innløsning av opsjoner krever at styremedlemmer på innløsningstidspunktet er medlem av styret, eller ansatt i selskapet med minst 2% stilling. I henhold til IFRS er virkelig verdi beregnet på tildelingstidspunktet og periodisert i henhold til innløsningstidspunkt. Black & Scholes opsjonsprisingsmodell er benyttet ved verdsettelse av opsjonene. FØLGENDE PARAMETRE ER BENYTTET VED VERDSETTELSEN AV ANSATTEOPSJONER Tildeling Tildeling Aksjens volatilitet 1,4,99 Risikofri rente 3,99 % 3,68 % Aksjekurs tildelingstidspunkt 2,65 9,98 NOTE 11 OFFENTLIGE TILSKUDD OFFENTLIGE TILSKUDD: FUGE Skattefunn SUM OFFENTLIGE TILSKUDD Aksjens volatilitet er basert på daglige historiske sluttkurser og den beregnede volatilitetsverdien er annualisert. For tildelingen er periode fra børsintroduksjon til tildelingstidspunkt benyttet i beregningen. For tildelingen er periode fra til tildelingstidspunkt benyttet i beregningen. Som risikofri rente er benyttet 1 års statsobligsjonsrente på tildelingstidspunktet. I 25 er 2. ansatteopsjoner innløst til innløsningskurs kr. 3,. I 25 er 25. ansatteopsjoner blitt kansellert som følge av at ansatte har sluttet. Selskapets opsjonsordninger er alle utstedt i 25, og det har ikke inntruffet andre endringer enn ovennevnte. Offentlige tilskudd regnskapsføres netto som fradrag i driftskostnader. Tilskudd FUGE er ført som reduksjon i annen driftskostnad. Skattefunn er ført som redusert lønnskostnad med 25 % og redusert annen driftskostnad med 75 %. OPSJONER TIL ANSATTE PR Ansatteopsjoner Ansatteopsjoner Ansatteopsjoner Ansatteopsjoner Ansatteopsjoner Ansatteopsjoner Ansatteopsjoner SUM OPSJONER TIL ANSATTE PR OPSJONER TIL STYRET PR Styreopsjoner, jf. note 6 SUM OPSJONER TIL STYRET PR TILDELINGS- TIDSPUNKT TILDELINGS- TIDSPUNKT INNLØSNINGS- PERIODE INNLØSNINGS- PERIODE KURS VED INNLØSNING 3, 3, 3, 3, 3, 8,3 8,3 KURS VED INNLØSNING 8, ANTALL OPSJONER ANTALL OPSJONER Opsjonskostnad knyttet til ovennevnte opsjonstildelinger har en negativ resultateffekt med kr i 25. Kostnaden har imidlertid ingen egenkapitaleffekt, da opsjonskostnad og resultatdisponering totalt sett ikke påvirker egenkapitalen. Årets beregnede opsjonskostnad har heller ingen likviditetseffekt for selskapet i DIAGENIC 25 3 DIAGENIC 25 37

20 NOTE 13, 14 OG 15 NOTE 16, 17, 18 OG 19 NOTE 13 FINANSIELL MARKEDSRISIKO NOTE 16 RESULTAT PR AKSJE FINANSIELL RISIKO: Selskapet benytter ikke finansielle instrumenter i forbindelse med styring av den finansielle risiko. VALUTARISIKO: Selskapets transaksjoner skjer hovedsakelig i NOK. Et beskjedent antall transaksjoner skjer i SEK, EUR og GBP. Det er ikke inngått kontrakter for sikring av valuta på grunn av beskjedent omfang av valutatransaksjoner. RENTERISIKO: Selskapet har ingen rentebærende lån. KREDITTRISIKO: Kredittsjekk av nye kunder gjennomføres før kontrakter inngås. LIKVIDITETSRISIKO: Styret i har den 16. mars 26 godkjent en rettet emisjon. Emisjonen er nødvendig for å sikre likviditet frem til selskapet oppnår positiv kontantstrøm fra drift. Mer informasjon fremgår av note 21. RESULTAT PR AKSJE Årsresultat Gjennomsnittlig antall aksjer RESULTAT PR AKSJE -,7 -,46 -,47-1,97 Nøkkeltallet utvannet resultat pr. aksje er basert på samme utregning som for resultat pr. aksje, men hensyntar også alle potensiell aksjer som har vært utestående i perioden, og som vil virke utvannende. Potensielle aksjer er knyttet til avtaler som gir rett til å utstede aksjer i fremtiden. Når selskapet rapporterer negativt resultat, ses det bort fra virkningen av potensielle aksjer slik at beregningen blir den samme som for resultat pr. aksje. NOTE 17 LIKVIDE MIDLER IFRS IFRS GRS GRS NOTE 14 STORE ENKELTTRANSAKSJONER Av selskapets likvide midler er kr bundne i depositum og skattetrekk. 24 Den fremla styrene i DiaGenic ASA og Mefjorden ASA fusjonsplan, som ekstraordinær generalforsamling vedtok den Fusjonen mellom DiaGenic ASA og Mefjorden ASA er regnskapsført som en transaksjon, med regnskapsmessig effekt fra Overdratte eiendeler og gjeld fra Mefjorden ASA er ført til virkelig verdi i DiaGenic ASA. I fusjonen er Mefjoden ASA verdsatt til kr På fusjonstidspunktet er materielle eiendeler fratrukket gjeld verdsatt til kr og immaterielle eiendeler verdsatt til kr Den immaterielle eiendelen er balanseført som goodwill i regnskapet til DiaGenic ASA. 25 Selskapet har i april 25 gjennomført en emisjon med et brutto emisjonsbeløp på kr Det ble i den forbindelse utstedt nye aksjer hver pålydende kr.,5, tilsvarende en økning i selskapets aksjekapital på kr Det resterende emisjonsbeløpet ble tillagt selskapets overkursfond, jf. note 8. Påløpte emisjonskostnader er ført til reduksjon på selskapets overkursfond med kr NOTE 15 PROFORMATALL FOR DIAGENIC ASA OG MEFJORDEN ASA DiaGenic ASA fusjonerte med Mefjorden ASA med regnskapsmessig virkning Som følge av at goodwill ikke avskrives etter IFRS fra , vil proformatall være identiske med omarbeidet regnskap avlagt etter IFRS for 24. NOTE 18 NOTE 19 LEIEFORPLIKTELSER Selskapet har inngått følgende leiekontrakter av vesentlig betydning: LEIEKONTRAKTER LEIEPERIODE ÅRLIG LEIE 26 Østensjøveien 15 B 1/24-12/ Husleie indeksreguleres 1. januar hvert år. Husleiekontrakt kan sies opp med 6 måneders varsel. FORSKNING OG UTVIKLING KOSTNADSFØRTE FORSKNINGSKOSTNADER Forskning I henhold til IFRS resultatføres alle kostnader knyttet til forskning. Av ovennevte beløp er kr knyttet til lønnsrelaterte kostnader og kr er knyttet til drift av egen lab., honorarer til eksterne forskningsinstitusjoner og patentkostnader. I resultatregnskapet er disse presentert som henholdsvis lønnskostnad og andre driftskostnader. Ovennevnte beløp inkluderer ikke indirekte FoU-kostnader knyttet til husleie lab og avskrivninger lab-utstyr. Det er for 25 ikke balanseført utgifter knyttet til utvikling. 38 DIAGENIC 25 3 DIAGENIC 25 39

Rapport for 3. kvartal 2005

Rapport for 3. kvartal 2005 Høydepunkter: Resultat av pilotstudie på diagnostisering av Alzheimers sykdom presentert på vitenskapelig kongress. Pris mottatt for poster Interesse fra flere mulige IVD-partnere Utviklingsarbeid på produkt

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2005

Rapport for 4. kvartal 2005 Høydepunkter Vellykket studie på Alzheimers sykdom Samtaler med BioMerieux videreført Tildelte midler fra FUGE til prosjekt for Alzheimers sykdom Forskning og utvikling Resultatene fra pilotstudien for

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2005

Rapport for 1. kvartal 2005 Høydepunkter: Bekreftelse av teknologien og konseptet på kommersiell plattform i forsøk utført ved Radiumhospitalet Eksterne bekreftelser også i form av vitenskapelige artikler som gir grunnlag for utvidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Innvilget patent i Europa på Alzheimers sykdom. Utvikling av et diagnostisk produkt for Parkinsons sykdom initiert

Innvilget patent i Europa på Alzheimers sykdom. Utvikling av et diagnostisk produkt for Parkinsons sykdom initiert Q1 28 RAPPORT 2 Q1 rapport HØYDEPUNKTER: Innvilget patent i Europa på Alzheimers sykdom Inklusjon av pasienter for den indiske flersenter studien er fullført Utvikling av et diagnostisk produkt for Parkinsons

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Opaldia blir distributør av brystkreft-testen i Storbritannia. Parkinson støtte fra Michael J. Fox Foundation

Opaldia blir distributør av brystkreft-testen i Storbritannia. Parkinson støtte fra Michael J. Fox Foundation Q4 RAPPORT 2 Q4 rapport HØYDEPUNKTER: Opaldia blir distributør av brystkreft-testen i Storbritannia Forberedelser til kommersiell lansering i India går etter planen Parkinson støtte fra Michael J. Fox

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Forberedelsene til lansering av brystkrefttesten i India. Vitenskapelige resultater innen tidlig diagnostikk av både

Forberedelsene til lansering av brystkrefttesten i India. Vitenskapelige resultater innen tidlig diagnostikk av både Q3 RAPPORT Q3 rapport 2 HØYDEPUNKTER: Forberedelsene til lansering av brystkrefttesten i India følger skjema. Vitenskapelige resultater innen tidlig diagnostikk av både Alzheimers sykdom og brystkreft

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Årsregnskap. DiaGenic ASA Org.nr

Årsregnskap. DiaGenic ASA Org.nr Årsregnskap DiaGenic ASA Org.nr. 979 938 799 2005 Resultatregnskap IFRS IFRS GRS GRS NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2005 2004 2004 2003 Driftsinntekter 104 583 55 000 55 000 37 000 Sum driftsinntekter

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Regenics As Org.nr.:982 277 086 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Regenics AS er ett selskap i Oslo kommune. Formålet er å drive forskning og utvikling av teknologi for hudbehandling.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway. Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59. E-mail: diagenic@diagenic.

ÅRSRAPPORT 2004. DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway. Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59. E-mail: diagenic@diagenic. ÅRSRAPPORT 2004 DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59 E-mail: diagenic@diagenic.com INNHOLD BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Beskrivelse av virksomheten 3 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer