INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien Stavanger. Org. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien Stavanger Org. Nr Se også hjemmesiden vår: Revidert

2 TV / Internett I 2015 ble inngått en avtale med GET. Det ble trukket fiber opp til hver leilighet og montert Internett trådløs ruter og en TV boks. Grunnpakken fra GET belastes gjennom våre faste fellesutgifter og består av Internett hastighet på 10 mbit og en standard kanalpakke. Hver beboer kan gjøre direkteavtale med Get for oppgradering av Internett hastighet og TV pakken. Ta kontakt med GET kundeservice https://www.get.no/v3/kundeservice/kontakt-oss Avtrekksvifte Det er plassert en egen vifte på taket for hver leilighet. Denne lager et konstant undertrykk. Avsug fra kjøkken og bad. Friskluft blir tilført gjennom veggventilene og via ventiler over vinduer. Over komfyr er det plassert en avtrekkshette som er tilknyttet samme vifte. Her kan avtrekksmengde reguleres ved hjelp av en vriknapp i front. Trinn 1 er vanligvis greit nok, men bruk trinn 2 eller 3 ved heftig dusjing eller matlaging OBS : Flambering av mat er ikke tillatt p.g.a. brannfaren!! NB! Fettfilter skal vasket minimum hver måned. Kan vaskes for hånd i vasken (vanlig grønnsåpe virker bra) eller i maskin. Manglende rengjøring kan føre til oppsamling av fett og dermed øket brannfare for deg og øvrige beboere. Bad / sluk i dusj Viss dusjvannet begynner å renne tregt ned i sluken på badet så ta av rista og ta opp vannlåsen og rengjør denne. Vannlåsen har et håndtak du kan ta tak i. Etter rengjøring setter du den forsiktig på plass igjen. Du merker når den gir motstand. Vri litt på den for sikkerhetsskyld så du ser at den er på plass men ikke press den lenger ned i røret enn den skal. Er du i tvil så kan du bestille vaktmester for egen regning til å gjøre denne jobben for deg. Balkong-innglassing Flere av leilighetene har fått innglassert glass på balkongen. Balkongen blir ikke helt tett men gir et ekstra oppholdsrom, man slipper i tillegg kulden som kommer fra de store vindusflatene på balkongdørene. En søknad om slik innglassing godkjennes normalt av styret så lenge disse betingelsene vedr. fargevalg følges:

3 Rammeverk brunsort, likt øvrige rammeverk på bygningen Glass blankt uten fargeeffekter. Viss du lurer på å gjøre dette så ta gjerne kontakt med de av våre beboere som har gjort dette for gode tips og råd. Belysning Angående Halogenbelysning/Spotter så er det viktig at samme type pærer blir brukt i spottene. Dette er med hensyn til wattstyrken på pærene / brannfare, samt at trafoen kun er dimensjonert for denne størrelsen. Holdes belysningsstyrken på belysningen til 70% av maks, vil levetiden på lyskilden dobles. Brannslukkingsapparat/Røykvarsler Det skal befinne seg 1 stk. brannslukkingsapparat i hver leilighet. Bruksanvisning står på selve pulverapparatet. Batteri til røykvarsler skal skiftes 1 gang i året. (F.eks 1. desember) Eier av leiligheten forplikter seg til å teste brannslukkingsapparatet/ røykvarsler jevnlig. Eier er også ansvarlig for at både brannslukkingsapparat og røykvarsler finnes i leiligheten og er operativt til enhver tid. Eierskifte Eierskifte skal meldes til sameiets forretningsfører slik at fakturaadresse, nøkkelprotokoll, postkasser og ringetablå o.s.v blir oppdatert. Du er økonomisk ansvarlig for felleskostnader inntil ny eier blir registrert så det er viktig for deg at du ikke glemmer dette. Skulle du glemme dette så må du selv få oppgjør fra ny eier angående utsendte fakturaer for felleskostnadene! Info for melding av eierskifte finner du på El. Anlegget i hver leilighet Eier av leilighet er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i leiligheten er i forskriftsmessig stand til enhver tid. Sameiet har drift og vedlikehold av felles el-anlegg frem til hovedbryteren din. Fra og med hovedbryteren, det vil inkludere el-tavlen og kursene dine, må du bekoste vedlikehold, reparasjon og utvidelser selv. NB. Du skal alltid få en samsvarserklæring fra elektriker viss du endrer på elanlegget ditt, denne skal legges i styret sin postkasse for registrering. I motsatt fall kan du bli økonomisk ansvarlig for eventuelle følgeskader.

4 Forsikring Bygget er forsikret, se polisen som ligger på hjemmesiden vår. Denne avtalen dekker skader på fellesanlegget og enkelte type skader inne I leilighetene. NB. Den enkelte eier må selv tegne egen innboforsikring. Vær oppmerksom på at de fleste forsikringsavtale for innbo kun dekker innbrudd og skade i bod-anlegg på opp til kr Så sjekk din forsikringsavtale før du lagret noe verdifullt her. Bygget har følgende utstyr som kan gi deg rabatt på din innboforsikring; boligsprinkling og rør i rør system. Heis Dersom heisen skulle stoppe er alarmen knyttet direkte til Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. De vil gi deg assistanse innen kort tid. Vær observant at man må holde alarmknappen inne i minst 10 sekunder. Når brannvakten mottar alarmen vil de åpne samband til heisen. Nødutganger Byggets to branntrapper skal KUN benyttes i nødstilfeller. Disse trappene er ikke bygget for daglig bruk, og all ferdsel i disse er forbudt da det skaper stor gjenklang/bråk i leilighetene. Nødutgangen ut til Ryfylkegaten fra garasjeanlegget skal også KUN benyttes i nødstilfeller. Nøkkelsystem Har du mistet eller knekt nøkler? Eller trenger du bare flere? Kontakt i så fall vaktmester Danielsen på telefon En ny nøkkel koster (2015) kr 500,- for første og kr 250,- for nøkkel nummer 2. Har du mistet alle nøklene må alle låsesylindrene skiftes ut og da vil kostnadene være større. NB. Det er kun registrerte eiere som kan skrive ut ny nøkkel og vaktmester krever legitimasjon og bevis på at du eier leiligheten. Har du låst deg ute kan du kontakte Brannvesenet Sør-Rogaland IKS for å få dem til å åpne døren din, denne tjeneste koster deg ca. kr (2009) Kontakt brannvakta via telefon 110. NB husk legitimasjon. Overvåkningskamera Det er installert videoovervåkning i garasjen og i inngangspartiet. Dersom du mener at du har vært utsatt for hærverk / innbrudd på bilen din, sykkelen eller lignende, så ta kontakt med styret for å gå i gjennom

5 opptakene. Maskinen har en USB kontakt så du kan få kopiert opptaket viss du vil ta det videre til politiet for eksempel. NB Maskinen lagrer bare opptak i 7 dager i henhold til datatilsynets regler. Porttelefon Lydsignal: telefonen har to forskjellige lydsignal: oppkall fra inngangsdør til leilighet og oppkall fra dørpanel. Samtale og åpning av ytterdør: Når telefonen blir oppringt fra dørpanel løftes telefonrøret av og samtale kan føres med den som står utenfor. Hvis den som ringer på skal slippes inn, trykkes knapp nr. 2 fra øverst/høyre hjørne). Det er ikke nødvendig å holde denne knappen inne. Dørlås vil være åpen en forhåndsbestemt tid. Når samtale er avsluttet, henges telefonrøret tilbake. Hvis samtalen ikke er avsluttet innen 50 sekunder, vil samtaleforbindelse automatisk bli brutt, og eventuelt nytt oppkall utføres. Dette er gjort for at anlegget ikke skal blokkeres, selv om telefonrøret ikke blir hengt på plass. Avlyttingssperre. Ingen andre kan lytte til dine samtaler, selv om de løfter av telefonrøret. Justering av lydstyrke for ringesignal: Ringesignalet kan ha to lydstyrker; høyt eller redusert. Det kan skiftes mellom disse 2 nivåene, ved bruk av knappen for dette på telefonen (knapp nr. 1 fra øverst/høyre hjørne). Ved for høy lydstyrke, trykk knappen èn gang lyden blir redusert. Trykkes knappen en gang til vil høy lydstyrke være tilbake Hvis to stk. ringer på porttelefonen samtidig, vil den ene få opptatt til den andre er ferdig. P-Plass: Nummer på p-plass Hver enkelt leilighet eier sin egen p-plass. Obs. Stavanger Kommune og Folkeregisteret godtok ikke den gamle nummereringen av leilighetene, så de ble merket om. Om-merking av p-plasser, boder osv. vil bli utført etterhvert. P-plasser har fått ny merking, noen boder gjenstår( pr )

6 P-Plass: El-biler Dersom du har El-bil og har behov for ladding av denne på din parkeringsplass ble følgende bestemt av årsmøte 2015: Det er forbudt å lade el-bil på eksisterende strømuttak i garasjen. Eier må selv bekoste utlegg av eget strømuttak på sin parkeringsplass for el-bil ladding og som settes opp med egen strømmåler som belastes eier. P-Plass : Portåpner til garasjeport Portåpner kan bestilles direkte fra Ove hos Rossnor. Han holder til i underetasjen på C blokk. Kontortid ca De kan kjøpes i små og store størrelser. Vi ber om at styret informeres hvis dere er blitt frastjålet / har mistet denne. Når slike situasjoner forekommer vil det være behov for å omprogrammere port åpneren. Våre beboere vil i slike tilfeller få informasjon om tid/sted hvor dere kan få deres portåpner omprogrammert. Sprinkleranlegg Skulle sprinkleranlegget ble utløst så går det en alarm til brannvesenet. Brannvesenet vil være på plass innen 5-6 minutt og sjekke om det brenner før de stenger av sprinklerventilen. Sprinklerventilen står i teknisk rom. RING 110 VISS DU UTLØSER SPRINKLEREN VED ET UHELL. OPPGI LEILIGHETSNUMMER. Da kan brannvesenet rykke ut og stenge sprinkleren direkte ved adkomst. Utløsning av sprinkleranlegget medfører meget store vannmengder og derav vannskader, så husk å varsle leilghetene under deg i tilfelle dette skulle skje. Du vil også være ansvarlig for vannskadene dersom du utløser sprinkleranlegget selv. Alle bes derfor om å utvise stor forsiktighet ved renhold, festlige anledninger og andre ting for å unngå at systemet blir utløst unødvendig. Stoppekran for vann. Hver leilighet har egne avstengningsventiler for varmt og kaldt vann plassert over takluka på badet. Hovedstoppekran for hele bygget er plassert i teknisk rom ved siden av sprinklerventilen. Under vannkranene inne i benkene på kjøkken og bad er det også stengeventiler. Vaskemaskinuttak på badet er også utstyrt med stengekrane. NB viss du monterer oppvaskmaskin så skal denne ha automatisk

7 vannstoppekran i tillegg til manuell stoppekran! MEN FÅR DU EN VANNLEKKASJE UTENOM DINE EGNE STENGEVENTILER SÅ RING BRANNVESENET 110 OG BE DEM KOMME OG STENGE HOVEDSTOPPEKRANEN. Brannvesenet kommer innen 5-6 minutt. I mellomtiden må du varsle leilighetene under deg slik at de er foreberedt på vannsøl og kan dekke til utstyr og innredning som ikke tåler vann. Terrasse dør / inngangsdør / vinduer Sameiet har vedlikeholdsansvar for dører og vinduer i fasaden, dvs med unntak av dørlåser og håndtak. Dette må du holde i orden selv. Sameiets vedlikeholdsansvaret frafaller imidlertid ved feil bruk eller manglende rapportering av feil som fører til at feilen blir større enn den trengte å være. (Og dersom en dør eller vindu er påført unødig makt). Da må seksjonseieren koste reparasjonen selv i tilfelle. Du er selv ansvarlig for å smøre låsene og hengslene dine. Bruk kun låsolje på låsen. Viktig! PS skyvedøra regnes ikke som fasade da terrassen er din eiendom og kan glasses inn. Denne må du altså vedlikeholde selv. Utelys Utelysene ved inngangsdøren til leilighetene går automatisk på ved hjelp av sensor. Vaktmester er ansvarlig for å skifte lyspærer på disse. Hvis du oppdager at ditt utelys er gått, vennligst legg en lapp i postkassen til vaktmester da han kun er her på dagtid og ikke alltid får se hvilke lyspærer som evt. må skiftes. Terrasseutelyset styrer du selv på egen bryter. Pæra her må du bytte selv. Eventuell bestill vaktmester for egen regning.

8 Utleie Utleie skal meldes til styret slik at din nye faktura-adresse blir registrert og at postkasser og ringetablå blir oppdatert. Info om melding av utleie finner du på Vaktmestertjenesten Sameiet har avtale med et vaktmester-firma til å vedlikeholde fellesområdene inne og ute samt tekniske anlegg. Se egen info ved siden av postkassene, eller klikk deg inn på hjemmesiden vår for kontakt informasjon. Du kan bestille vaktmester på egen regning viss du trenger hjelp i leiligheten din. Legg da en bestilling i vaktmesterpostkassen, eller ring vaktmesteren viss det haster. Vannlåser Det er en vannlås under hver vask. Denne må åpnes og rengjøres en gang i året. Viss du er usikker på hvordan dette gjøres så kan du bestille vaktmester for egen regning for å gjøre dette for deg. Vannvarme Det er plassert en romtermostat for hver varmesløyfe. Romtermostat er innstilt på ca. 21 grader C ved lengste strek. Ved å vri på termostatet justeres ønsket temperatur 0,5 grader C for hver strek. Gulvvarmen er et tregt system, dvs. det tar lang tid fra en slår på varmen til gulvet blir oppvarmet. Det anbefales dermed å ikke justere for mye på termostatene. Ha heller golvvarmen instillet på en lav grunntemperatur og en liten ekstraovn klar til å spe på med litt varme viss det trengs. NB Husk at hver enkelte sin innsats på strømsparing har betydning for din og alle sine fellesutgifter. Mvh Styret

Vestre Ullern Boligsameie

Vestre Ullern Boligsameie Vestre Ullern Boligsameie Tips og informasjon vedrørende leilighetene og fellesarealene Oppdatert mars 2013 Se også våre hjemmesider www.vestreullern.no 2 1 Generelt... 3 1.1 Forretningsfører/sameiet...

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG 1 FORORD Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i LØVÅSEN BORETTSLAG. Meningen er å samle alt på et sted, bortsett fra kalenderen som angir

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG 1. Vi ønsker deg/ dere velkommen til blokka vår. Vi håper at du/ dere vil føle deg hjemme her og at vi vil få et trivelig samarbeid. 2. Ta kontakt med oppgangsansvarlig

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Informasjon/brukerveiledning for Seksjonseiere/beboere

Informasjon/brukerveiledning for Seksjonseiere/beboere Eierseksjonssameiet Victoriagården Informasjon/brukerveiledning for Seksjonseiere/beboere Mai 2013 Revidert utgave av brukermanual boliger Kinoveien 3,5,7,9 laget av Veidekke AS, august 2008 Informasjon/Brukerveiledning

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014)

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Enten du eier eller leier håper vi du vil trives hos oss. Her bor vi midt i smørøyet vi har alt vi måtte ønske av kollektivtransport like

Detaljer

Studentene først og fremst Side 1

Studentene først og fremst Side 1 ORDENSREGLEMENT BOLIGER NARVIK Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord) Vi ønsker deg velkommen til Studentsamskipnadens boliger Vedlagt følger ordensreglement og generelle opplysninger om våre studentboliger

Detaljer

Utgave 1 1. mars 2015

Utgave 1 1. mars 2015 Sameiet Nordraaks gate 3 FVD-håndbok - Del 1 Forvaltning side 1 Utgave 1 1. mars 2015 Sameiet Nordraaks gate 3 FDV- håndbok Del 1 - Forvaltning Sameiet Nordraaks gate 3 FVD-håndbok - Del 1 Forvaltning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6 SAMEIET ST.OLAV PROSEDYRER OG ORDENSREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 4 2. Betaling av andel felleskostnader 5 3. Adgangssikkerhet 6 3.1 Adgangssikkerhet generelt 6 3.2 Nøkler og nøkkelkort

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Velkommen til Holaberget borettslag

Velkommen til Holaberget borettslag Velkommen til Holaberget borettslag 1 Styret i Holaberget borettslag ønsker deg velkommen som beboer. Vi håper du vil finne deg til rette her i borettslaget og at du vil gjøre ditt for at B/L Holaberget

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål Ajourført siste gang 1.6.2012 Hvordan kommer jeg i kontakt med styret? Helst på mail til: solhaugen@styrerommet.net eller eventuelt legg/send

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

LØREN TORG BORETTSLAG. Plussboliger. Illustrasjon

LØREN TORG BORETTSLAG. Plussboliger. Illustrasjon LØREN TORG BORETTSLAG Plussboliger Illustrasjon Vårt prosjekt nr. 2123 / 7012 År 2008 Innhold 1. Forretningsfører og vaktmesterordning 2. Adresseoversikt 3. Generell informasjon 4. Alarmanlegg 5. Parkering

Detaljer

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg.

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg. TRYSILHUS sameieboka Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg 1 Brannalarm og slokkeanlegg Innholdsfortegnelse 1. Formålet med Sameieboka...

Detaljer

OREBAKKEN BORETTSLAG. Personer og utvalg (skilleark)

OREBAKKEN BORETTSLAG. Personer og utvalg (skilleark) Kapittel 1 Personer og utvalg (skilleark) Personer med verv pr. 01.06.2005 Styret Miriam Rygh Andersen Rune Fjørtoft Jan Røsegg Eyvind Røst Merete Hammari Haddal Varamedlemmer til styret Jon Magne Nielsen

Detaljer