DERFOR LYKKES SØRLANDET MED HØYTEKNOLOGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DERFOR LYKKES SØRLANDET MED HØYTEKNOLOGI"

Transkript

1 DIALOG VENNESLA KOMMUNE KULTUR KOMMUNEN PÅ SØRLANDET SIDE 3 EKSPORT AV DEN NORDISKE MODELLEN SLIK SKAL EUVELFERDEN FINANSIERES SIDE 4-5 NYHETER FRA KOMMUNALBANKEN NR AQUARAMA AKTIVITETSSENTER SØRLANDSK OPS-MODELL SIDE 6 DERFOR LYKKES SØRLANDET MED HØYTEKNOLOGI SIDE 7 Foto: Anders Martinsen

2 DIALOG LEDER: EN EURO MINDRE TIL VELFERD AV: KRISTINE FALKGÅRD Lokal sektor spiller en svært viktig rolle i utviklingen av vårt samfunn. Ikke bare står lokale myndigheter for mye av den offentlige velferden. På dette nivået skjer også svært mye av investeringene i fremtidige velferdsgoder, som skoler, helsetjenester, vann og avløp og annen infrastruktur. Kommunesektoren står for mer enn halvparten av velferdsproduksjonen i Norge. Dette er på ingen måte unikt i et europeisk nivå. I EU er de lokale og regionale myndighetene ansvarlig for mer enn to tredjedeler av alle offentlige investeringer. Etter finanskrisen har lokale og regionale investeringer falt betydelig i mange EU-land og har vært negativ i land som Irland, Spania, Island, Italia og Portugal, viser tall fra OECD. Dette er dramatisk fordi vi vet at lokale investeringer er en viktig forutsetning for vekst og utvikling av samfunnet. Kommunesektoren står for mer enn halvparten av velferdsproduksjonen i Norge. Dette er på ingen måte unikt i et europeisk nivå Når lokale og regionale myndigheter skal finansiere offentlige investeringer, skjer det som oftest i en kombinasjon av egne midler og lån. Historisk har dette i EU blitt finansiert av kommersielle banker og utviklingsbanker. I kjølvannet av finanskrisen har nedgraderinger og nye reguleringer gjort det langt dyrere å drive bank. Resultatet er at mange banker har valgt å redusert utlåningen til kommunal sektor eller de krever en betydelig høyere rente. Hvilken rente sektoren betaler påvirker direkte hvilke velferdsgoder de kan tilby i fremtiden. En euro mer til renter blir en euro mindre til velferd. I Norge gir Kommunalbanken trygghet for at kommunesektoren både får finansiering til rimelige betingelser og at risiko begrenses ved å tilby lang finansiering til kommunenes tradisjonelle investeringer. Også i de øvrige nordiske landene er det tilsvarende spesialiserte utlånsinstitusjoner. Denne «nordiske modellen» for finans iering av offentlig lokal sektor er det nå mange land både i og utenfor Europa som ønsker å etablere. Det forteller vi om i dette nummeret av KBNdialog. «Størrelsen og omfanget av nye reguleringer en stor trussel mot kommunalbankene. Mitt inntrykk er at det er liten forståelse for disse institusjonene hos de som lager reguleringene» sier Lars Andersson, lederen av Sveriges kommunalbank, Kommuninvest, frem til Han er i dag rådgiver for flere land som vurderer å etablere egne kommunalbanker etter den nordiske modellen. En rekke nye reguleringer er innført i finans sektoren de siste årene, og målet er å gjøre internasjonale finansmarkeder mer robuste, og dermed redusere risikoen for nye finanskriser. Vi skal innfri de regulatoriske kravene som pålegges oss med god margin. Samtidig er det viktig at regulatoriske myndigheter både i Norge og Europa tar hensyn til kommunenes og kommunalbankenes egenart. Nordiske kommunalbanker har Resultatet er at mange banker har valgt å redusert utlåningen til kommunal sektor eller de krever en betydelig høyere rente kun lokal offentlig sektor i sine respektive land som kunder. De kjennetegnes som svært kredittverdige betalere som ikke påfører sin långiver tap. Man kan spørre seg om det er rimelig at disse kommunalbankene skal bli underlagt de samme reguleringer som de nasjonale og internasjonale finansinstitusjonene, som har en klart høyre risikoprofil. Det vil i alle fall kunne medføre dyrere lånekostnad for norske kommuner. Og det har også en pris. KOMMUNALBANKEN FINANSIERER: BIOLOGISK RENSEANLEGG I TØNSBERG Et nytt biologisk rensetrinn med forbedret slambehandling og redusert belastning på ytre Oslofjord blir muliggjort når Tønsberg Renseanlegg får grønn finansiering fra Kommunalbanken. AV: THERESE MURBERG TØNSBERG RENSEANLEGG behandler alt avløpsvann i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re og Stokke kommuner. Avløpsvannet føres i store overføringsledninger fra byfjorden og ut på dypt vann i ytre Oslo fjord. Anlegget omfatter også renseanlegg med fosforrensing og moderne slambehandling. Alt avløpsslam benyttes i landbruket, og det er svært ettertraktet. SATSER BIOLOGISK I juli fikk Tønsberg Renseanlegg innvilget 110 millioner i lån med grønn p.t.-rente fra Kommunalbanken. Nye krav i avløpsforskriften gjør at anlegget nå må utvides med et nytt og biologisk rensetrinn, og da kommer rimelig finansiering godt med. - Grønn rente i Kommunalbanken er et produkt som passer oss bra fordi prisen er gunstigere enn tilsvarende låneprodukt hos konkurrentene, sier daglig leder i Tønsberg Renseanlegg, Jørgen Fidjeland. Ny teknologi gjør det mulig å få et ekstra rensetrinn på plass uten å etablere et større vannvolum i anlegget. Slambehandlingen har også fått et løft ved at det er ombygd og alle større maskiner og sentrifuger er skiftet ut. - I tillegg har vi også fått med en sårt tiltrengt oppgradering av garderober og møterom, forteller Fidjeland. ØKT KVALITET For de nærmeste naboene til Tønsberg Renseanlegg vil oppgraderingen av luktanlegg få en positiv betydning. - Vi har problemer med lukt i sommermånedene, sier Fidjeland. Det regner vi med å få en slutt på nå. Vi skal også flytte septikmottaket, og skjerme dette mot naboer slik at både støy og lukt blir ytterligere redusert. Utslippskvaliteten blir bedre, og belastningen på Ytre Oslofjord blir redusert som følge av nytt rensetrinn. Prosjektet skal etter planen være ferdig våren Tønsberg Renseanlegg har fosforrensing og moderne slambehandling. Foto: Tønsberg Renseanlegg 2

3 DIALOG PROFIL FØRSTEKLASSES KULTURKOMMUNE Kommunalbanken har vært på besøk hos Vennesla kommune og KBNdialog var med og tok en prat med ordfører Torhild Bransdal. AV: JULIAN FARNER-CALVERT VENNESLA KOMMUNE skiller seg ut fra KOSTRA-snittet med høyere investeringer på kultur. - Vi har gjort en god jobb med å oppruste våre bygg, spesielt innen skole og eldreomsorg. Samarbeidet mellom politikk og administrasjon er meget godt og politikerne har høy grad av tillit til en dyktig administrasjon. Det kommer av at den over tid har bevist at den leverer det den skal. De feilene som har vært, har administrasjonen selv oppdaget og vært flinke til å rapportere om raskt, sier ordfører Torhild Bransdal i Vennesla. -Vi har hatt vanskelige perioder også. Det er tøft å gjennomføre kutt, men vi har kuttet. Et styringsdyktig flertall i kommunestyret over tid gir forutsigbarhet, fortsetter hun. BOK OG BAD Kulturhuset i Vennesla ble tatt i bruk i oktober Da var det nye biblioteket ferdig og knyttet sammen med det gamle samfunnshuset. Huset rommer flere funksjoner blant annet bibliotek, administrasjon, kafe og kino. Bygget er tegnet av Arkitektfirmaet Helen og Hard og har fått flere priser blant annet Statens byggeskikkpris. - Når jeg la ned grunnsteinen, sa jeg at jeg håpet at bygget kom til å bli så fint at folk reiste hit for å se på det. Det var store diskusjoner da vi gjorde de politiske vedtakene. Det var et sirkus. Men så er det virkelig blitt et flott bygg. Vi har vunnet mange priser for det. Og bilder av bygget har gått sin seiersgang verden rundt. Nå planlegger kommunen å bygge svømmeanlegg. - Det nye svømmeanlegget har en kostnads ramme på 130 millioner kroner. Svømmeanlegget skal bli godt tilrettelagt for unge og eldre. Kommunen opplever god befolkningsvekst og det er særlig småbarnsfamilier som flytter hit, sier Bransdal. Over: Kulturhuset i Vennesla har mottatt flere priser, blant annet Statens byggeskikkpris. Foto: Emile Ashley. Til høyre: Administrerende direktør i Kommunalbanken Kristine Falkgård og ordfører i Vennesla Torhild Brandsdal, beundrer arkitekturen i kulturhuset. Foto: Julian Farner-Calvert KOMMUNALBANKENS PRIS: ÅRETS KOMMUNALØKONOM Rune Stifjell ble kårets til Årets kommunaløkonom Prisen ble delt ut av Lars Strøm Prestvik (utlånssjef i Kommunalbanken) og Gerd Signe Vigebo (leder av NKK). Foto: Geir-Ove Hauge ØKONOMISJEF I KARLSØY kommune, Rune Stifjell, mottok Kommunalbankens pris «Årets kommunaløkonom» under NKKs regnskapskonferanse i Trondheim. Stifjell har sittet i NKKs sentralstyre i ni år. Han er i dag medlem av fagkomitéen til GKRS og sitter også i KLPs forum for økonomisjefer. Stifjell beskrives som en meget dyktig økonomisjef med svært god arbeidskapasitet. Han er en engasjert og positiv leder som samarbeider godt og konstruktivt med andre ledere, øvrige ansatte og politikere. Prisen består av skulpturen «I dype tanker» av kunstneren Gerd Løvold, samt et stipend på kroner. NKKs fagutvalg økonomi innstiller overfor NKKs sentralstyre på hvem som skal få prisen. Kommunalbanken håper prisen inspirerer til ytterligere faglig utvikling i Kommune-Norge. Det er mange dyktige kommuneøkonomer som fortjener prisen, og vi oppfordrer til å foreslå kandidater til NKK. Neste frist er oktober

4 DIALOG VELFERDSINVESTERINGER FREMVEKST AV NYE KOM Behov for stabil og rimelig tilgang til finansiering gjør at stadig flere land etablerer spesialiserte låneinstitusjoner for kommunal sektor. Den nordiske kommunalbankmodellen er blitt en eksportartikkel. AV: TOR OLE STEINSLAND OG JULIAN FARNER-CALVERT - DET ER TO HOVEDGRUNNER til at en rekke land nå vurderer å etablere spesialiserte institusjoner som kan låne ut penger til egen lokal sektor, forteller Lars M. Andersson. Han er tidligere administrerende direktør i den svenske kommunalbanken, Kommuninvest, nå rådgiver for flere land og institusjoner som er i ferd med å etablere egne kommunalbanker. - For det første skyldes det at en rekke banker mistet toppratingen etter finanskrisen. De får ikke lenger tilgang til de rimeligste pengene i kapitalmarkedet. I tillegg medfører nye krav til kapital og likviditet for bankene at de har måttet reduserer utlånene. Dette har ført til at mulighetene for kommuner og fylker til å få lån er blitt dårligere og det er blitt dyrere, forteller Andersson. «I EU er de lokale og regionale myndighetene ansvarlig for mer enn to tredjedeler av alle offentlige investeringer» BEDRE VILKÅR SAMLET Kommunesektoren står for mer enn halvparten av velferdsproduksjonen i Norge. Dette er på ingen måte unikt i en europeisk sammenheng. Lokale myndigheter har i Europa en sentral rolle i samfunnet. Det er lokale myndigheter som produserer de grunnleggende velferdstjenestene, og sammen med regionsnivået er de den viktigste investoren i velferdstjenester. I EU er de lokale og regionale myndig hetene ansvarlig for mer enn to tredjedeler av alle offentlige investeringer. Denne velferdsproduksjonen må finansieres i en kombinasjon av dagens inntekter og lån. Kommuner og fylker har svært høy kredittrating, såkalt trippel A-rating. Det innebærer at de i utgangspunktet kan låne penger svært billig. Men det i seg selv er ikke nok. - En egen institusjon som kun låner ut til kommuner og fylker vil kunne oppnå bedre vilkår, enn det kommunene hver for seg oppnår. For å få tilgang til de billigste pengene må man bygge tillit og kjennskap 4 EKSPORT AV KOMMUNALBANKER Frankrike etablerte av Agence France Locale i Det engelske kommuneforbudet ser på liknende løsninger. I Europa for øvrig ser også land som England, Polen, Spania, Tyrkia, Bulgaria og Tyskland på kommunalbank-modellen, i tillegg til land i Latin-Amerika, Afrika og Asia. hos investorene. Man må spre innlån ingen til mange markeder og jevnlig låne inn fra disse markedene. Det er akkurat dette de nordiske kommunalbankene gjør, og som nå svært mange store europeiske land vurderer, forteller Andersson. FRANSK KOMMUNALBANK Det eksisterer i dag «kommunalbanker» i Norge, Sverige, Danmark, Finland og i Nederland. Det er selvsagt forskjell på disse finansinstitusjonene, men også svært mange likheter. De er alle sammen godt etablerte institusjoner i sine land og med en betydelig markedsandel mellom 45 og 90 prosent. Alle institusjonene låner inn penger i kapitalmarkedet og låner ut midler til lokal velferdsinvesteringer. Alle disse institusjonene har et offentlig eierskap, enten de er eid av lokale myndigheter, nasjonale myndigheter eller en kombinasjon. - Det vi har sett er at etableringen av disse institusjonene har stimulert konkurransen og gitt kommunal sektor rimeligere finansiering. Institusjonene får en høy markedsandel, men man kan ikke laste kommunene for å ha fått en veldig effektiv finansieringsløsning, mener Andersson. «Etablering av disse institu sjonene har stimulert konkurransen og gitt kommunal sektor rimelig ere finansiering» I november 2012 ga Frankrikes presi- Idag eksisterer det «kommunalbanker» i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Neder land. Frankrike har nettopp etablert en fransk kommunalbank, og har nylig gjort sitt første innlån. Foto: Pixtal / NTB scanpix. dent grønt lys for etableringen av Agence France Locale, Frankrikes første kommunalbank etter den nordiske modellen med byer som Lyon, Bordeaux og Lille som medlemmer. I år, gjorde banken sitt første innlån. Fremover tror Andersson den største utfordringen ikke blir å få nok kunder men å kunne ta imot alle som ønsker tilgang på finansiering. Det engelske kommuneforbundet utreder nå et liknende prosjekt og det samme gjør land som Polen, Spania, Tyrkia og Bulgaria. UTFORDRINGER Selv om kommunalbankinstitusjone- ne har vist seg som effektive redskap for finans iering av lokal offentlig sektor, har institusjonene utfordringer. Selv om de kun låner ut til kommunal sektor, en sektor med svært lav risiko, er de omfattet av de samme reguleringene som kommersielle banker. - Størrelsen og omfanget av reguleringer en stor trussel mot kommunalbankene. Mitt inntrykk er at det er liten forståelse for disse institusjonene hos de som lager reguleringene, og her må det fremover gjøres et betydelig arbeid for å øke forståelsen, sier Lars M. Andersson.

5 DIALOG MMUNALBANKER KOMMUNAL BANKER I EUROPA DANMARK I Danmark ble et lokal statlig finansieringsbyrå opprettet så tidlig som i Kommunekredit er et andelslag der alle danske kommuner og regioner frivillig er tilsluttet, og dominerer markedet for kommunale lån i Danmark. Kommunekredit utsteder obligasjoner i danske og utenlandske kapitalmarkeder og låner deretter ut til kommuner, regioner og selskaper med kommunal garanti. SVERIGE Kommuninvest i Sverige ble opprettet i På den tiden var de svenske kommunene sterkt avhengig av banklån for sine investeringer. Konkurransen mellom bankene var ikke optimal og de viste tegn til oligopol. Lokale myndigheter ble belastet med renter som på ingen måte reflekterte deres kredittverdighet. Dette gjorde en gruppe lokale myndigheter i Midt-Sverige til å ta initiativ til å opprette Kommuninvest. I løpet av årene har flere og flere kommuner sluttet seg til samvirkeforetak av Kommuninvest, og nå er over 90 prosentav alle fylker og kommuner i Sverige medlemmer. Det svenske byrået har radikalt endret markedet for lån til kommuner. Kommuninvest opererer i finansmarkedene, med en solidarisk garanti fra sine medlemmer. FINLAND Den finske byrået MuniFin ble opprettet i MuniFin er et aksjeselskap eid av finske kommuner, Keva (kommunenes pensjonsforsikring) og den finske stat. MuniFin er garantert av Kommunenes garantisentral. 303 finske kommuner, som representerer 99,95 prosent av befolkningen i Finland, er medlem av Keva (per 1. januar 2013). KOMMUNALBANK MISJONÆREN Han sprer budskapet om den nordiske finansieringsmodellen for lokal velferd LARS M. ANDERSSON var initiativtaker til opprettelsen av Kommuninvest, Sveriges «government funding agency» i 1986 og ble Kommuninvests første administrerende direktør. Han var med å utvikle driften frem til De siste 20 årene har han arbeidet som rådgiver for lokale myndigheter flere steder i verden. Nylig har han jobbet som rådgiver for å opprette «kommunalban- ker» i Frankrike og i Storbritannia. Lars M. Andersson er medlem av «Supervisory Board of Agence France Locale» og styreleder i «the Strategy Committee» i foretakets styre. Han er også styreleder i Kommuninvests «Research Fund Committee» og i «Fonds mondial pour le développement des villes» (globalt fond for byutvikling). NEDERLAND I Nederland ble Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) etablert i 1914 som en spesialisert finansinstitusjon for offentlig sektor. BNG er et lovfestet to-lags selskap under nederlandsk lov (structuurvennootschap) og er eid av den nederlandske stat (50 prosent), 11 provinser (3,6 prosent) og 406 kommuner (46,4 prosent). BNG har en markedsandel på rundt 60 prosent av den nederlandske kommunesektoren. Nederlandse Waterschapsbank (NWB) ble etablert i 1954 som en spesialisert låneinstitusjon for å gi nederlandske lokale myndigheter og water boards finansiering til kostnadseffektive nivåer. Alle bankens innlån ble statsgarantert til juli Den eksplisitte støtte ble senere trukket tilbake som en del av en bredere regjeringens politikk for å redusere offentlig deltakelse og garantier. Kilde: Mårten Andersson Productions 5

6 DIALOG OPS: ET VELLYKKET OG ANNERLEDES OPS Kristiansand kommune har fått finansiering av Kommunalbanken med grønne rentebetingelser. Foto: Aquarama Kristiansand kommune trengte svømmehall. I mars 2013 åpnet Aquaramasenteret, det første OPSprosjektet i kommunen. Prosjektet skiller seg fra andre OPS-prosjekt ved at kommunen allerede nå står som eier av de offentlige arealene. AV: SISSEL JOHNSEN LIE Valg av gjennomføringsmodell har gitt et prosjekt som tilfredsstiller oppsatte mål. Prosjektet har levert på tid, kvalitet og kostnader. Etter ett års drift fungerer modellen med at leverandør har den økonomiske risikoen for drift av svømme- og badeanlegget. Kommunens økonomiske forpliktelser er forutsigbare og innenfor budsjett. - Vi har hatt et godt samarbeid og prosjektet har vært forutsigbart. Det har vært en stor fordel for Kristiansand kommune at både drifts- og byggerisiko har vært overført til private aktører. Det lønner seg å satse på kvalitet for utbyggeren, sier Arne Birkeland, prosjektleder i Kristiansand kommune. FINANSIERT AV KOMMUNEN I et tradisjonelt OPS er det de private aktørene som finansierer prosjektet og det offentlige betaler en fast månedlig sum. For Aquarama-prosjektet er det kommunen selv som står for finansieringen. Grunnen til dette er at kommunen oppnår bedre rentebetingelser enn de private aktørene. De private aktørene står for vedlikehold og drift av anlegget. Kommunen betaler en fast sum for kjøp av tjenester ved anlegget. Denne summen er imidlertid mindre enn det kommunen reelt sett kjøper av tjenester, og dette skal tjenes inn gjennom billettinntekter og lignende. Med andre ord ligger risikoen for lønnsom drift hos de private aktørene. - Kommunen valgte å stå for finansieringen av prosjektet selv. Kommunen oppnår gode rentebetingelser og dette har bidratt til å holde totalkostnadene på prosjektet lavt. De private aktørene har ansvaret for at bygningen holdes godt vedlikeholdt og tar på seg risikoen for den kommersielle driften. Det passer godt for kommunen, sier Birkeland. OPS: FRA LEIE TIL EIE AV: LARS LUDVIGSEN INTERKOMMUNALT ARKIV for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) flyttet i mars 2014 inn i nye lokaler i utkanten av Kongsberg sentrum. Prosjektet var organisert som et OPS hvor IKSet skulle leie bygget i 25 år for deretter å eie det. Leieavtalen ble feilaktig behandlet som en operasjonell leieavtale strukturert etter annuitetsprinsippet. Slike leieavtaler er å anse som finansielle leieavtaler og skal behandles som en investering finansiert med lån etter serielånsprinsippet. Selskapsavtalen var ikke utformet på en slik måte at IKSet umiddelbart kunne rette opp dette uten å få vedtatt ny selskapsavtale i alle 39 deltakerkommunene med betydelig utvidet låneramme. Etter en helhetlig vurdering av kostnadsbildet ved ulike løsninger for fortsatt leie, valgte IKA Kongsberg i stedet å kjøpe bygget selv, finansiert med et serie lån over 40 år fra Kommunalbanken. NYTT MEDLEMSKAP: TRANSPARENCY INTERNATIONAL AV: THERESE MURBERG KOMMUNALBANKEN ER innvilget medlemskap i Transparency International (TI). TI er en non-profit og nøytral global organisasjon stiftet i 1993 for å bekjempe korrupsjon nasjonalt og internasjonalt. Som medlem vil Kommunalbanken bidra til felles innsats for åpenhet, integritet og ansvarlighet i samfunnet for å forhindre korrupsjon og misligheter nasjonalt og internasjonalt. TIs medlemmer forplikter seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i sin virksomhet og å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon. 6

7 DIALOG KOMMUNALBANKENS STUDENTSTIPEND: MÅLSTYRING MEST POP BLANT ELDRE Bruken av balansert målstyring i kommuners økonomi avdelinger har vokst betydelig de siste årene. Masteroppgave viser at bruken av styringsverktøyet kan ha noe med alder på ansatte og om de har bakgrunn fra privat sektor. AV: SISSEL JOHNSEN LIE I ÅR MOTTOK Kommunalbanken ti søknader om studentstipend. To oppgaver ble premiert med stipend. Her presenterer vi Basil Daleq og Mats Annæus Hobbels masteroppgave i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen i Trondheim våren Oppgaven heter «Hvordan kan vi forstå spredningen av balansert målstyring i norske kommuner?». - Målet med oppgaven var å få kunnskap om norske kommuners bruk av styringssystemet balansert målstyring (BMS), og hvorfor de bruker det eller eventuelt ikke bruker det.vi ønsket også å kartlegge hvordan BMS har spredt seg i Kommune-Norge, forteller Basil Daleq og Mats Annæus Hobbel. 271 økonomisjefer og rådmenn har svart på spørreundersøkelsen studentene sendte ut. MEST POPULÆRT BLANT ELDRE Studien viser at de spurtes alder og antall år siden utdanning, størrelse på kommunen, innovasjonsvillighet er variabler som kan forklare deler av spredningen av BMS. Andelen kommuner som benytter BMS har økt fra 50 prosent til 66 prosent i Kanskje blir en kommune påvirket av andre kommuners valg, særlig hvis innføringen i disse har vært vellykket. Kommuner blir i mindre grad påvirket av konsulenter og myndigheter. Resultatene våre tyder på at det fortsatt er vekst i bruken av BMS i norske kommuner, sier Daleq og Hobbel. Studien viser på den annen side at variabler som ansiennitet, antall år med utdanning, økonomisjefens bakgrunn og hvor utadvendt økonomiavdelingen er, bidrar i mindre grad til å forklare spredningen av BMS i Kommune-Norge. MINST BLANT NYUTDANNEDE Tradisjonelt har budsjettet vært et av de viktigste styringsverktøyene i bedrifter og organisasjoner. Ofte blir det påpekt at budsjettet er lite fleksibelt og vanskelig å tilpasse endringer i omgivelsene. BMS nevnes gjerne som et alternativ til det tradisjonelle budsjettet og ble utviklet for privat sektor for over 20 år siden. Masteroppgaven påviser at jo større andel ansatte med bakgrunn fra privat sektor i økonomiavdeling, jo lavere sannsynlighet er det for at kommunen benytter BMS. Det kommer også frem at det er en negativ sammenheng mellom antall år siden gjennomføring av de ansattes utdannelse og hvorvidt avdelingen benytter BMS. Basil Daleq og Mats Annæus Hobbel har mottatt Kommunalbankens studentstipend. - Resultatene var mot forventningene våre og vi stilte spørsmålet om BMS fortsatt blir brukt i like stor grad i privat sektor, sier Hobbel. NY FORSKNING Studentene mener det fortsatt er interessant å studere utbredelsen fordi BMS kan ses på som en innovasjon innen offentlig sektor. - Vi har skapt et godt bilde av hvordan BMS har spredd seg, og i hvor stor grad det benyttes. Gjennom avhandlingen har det dukket opp nye interessante temaer det kan være spennende å forske videre på, sier studentene. ØKONOMI: SØRLANDET I VEKST Sørlandet er landets ledende eksportregion for høyteknologiske industrielle produkter. Mye takket være Norges sterkest voksende næringsklynge, NODE-klyngen. AV: SISSEL JOHNSEN LIE EKSPORTEN ER BASERT på et variert næringsliv med leveranser til olje- og gassektoren, solcelle-, vindmølle- og bil industrien, samt høyteknologisk bearbeid ing av metaller. Sørlandet har over en tiårs periode hatt en produktivitetsvekst på 78 prosent og en vekst i verdiskapningen 59,6 prosent. GCE NODE (Norwegian Offshore and Drilling Engineering)-klyngen teller 66 bedrifter spredt over hele Sørlandet, og bedriftene har i dag over 33 prosent av den samlede leveransen til olje- og gassindustrien i Norge. - På åtti- og nittitallet var det mange som skrev nekrologer om oljeservice industrien på Sørlandet. De tok feil, fastslår prosjektleder hos NODE Ann Marchioro. -Tvert imot har industrien vist en omstillingsevne i verdensklasse. Og NODE skal bidra til at olje- og gassnæringen på Sørlandet forblir verdensledende uansett konkurranse. VEKST I ARBEIDSPLASSER Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR 2010) rapporterer at Sørlandet er den regionen med desidert høyest vekst i kompetanseintensive arbeidsplasser og er i dag regionen i Norge med høyest eksport av høyteknologi. Veksten har skapt et voldsomt behov for rekruttering av teknologer og ingeniører. En av de store bedriftene har etablert et eget teknisk college i Kristiansand, for å styrke kompetansen og få skutt fart i rekrutteringen. På universitetet i Agder satses det tungt på utdanningen i ingeniørfag, og antallet teknologistudenter ved universitetet har i løpet av fem år økt fra 900 til 1500, mens antall uteksaminerte studenter har økt med 72 prosent. GRØNNE MULIGHETER Sørlandet er sterkt posisjonert innenfor fire av fremtidens viktigste alternative energikilder: vind-, vann-, tidevanns- og solenergi. Noen av NODE-bedriftene er mest kjent for å levere laste- og losseteknologi til olje- og gassindustrien, men bedriftene ser også for seg store leveranser til fremtidige off shore vindmølleparker, i tillegg til å styrke sin posisjon som ledende leverandør til den globale olje- og gassindustrien. - Bare i den planlagte vindmølleparken Rådhuskvartalet i Kristiansand ble ferdigstilt i februar 2014, og er finansiert med grønn rente i Kommunalbanken. Foto: Nancy S. Paulsen utenfor Storbritannia ligger det kontrakter for opp mot 45 milliarder kroner som den sørlandske industrien kan være med å kjempe om. Kompetansen som NODE-bedriftene besitter, kan være avgjørende for å lykkes med vind til havs, sier Marchioro. KBN BESØKER KRISTIANSAND Kommunalbankens representantskap hadde valgt å legge høstmøtet sitt til Kristiansand. Gjennom en lang dag, inkludert syklende befaring, fikk bankens representantskap innblikk i kommunens utfordringer og stolthet. Dagen ble avsluttet med en minikonsert i Kilden teater- og konserthus med fire representanter for kommunens kulturskole. 7

8 SPØR OSS OM LÅN! LARS STRØM PRESTVIK BØRGE DAVIKNES JARLE BYRE LARS LUDVIGSEN LARS MAURITS BEKKELUND MARIT URMO HARSTAD TERJE CHRISTER TORGER M. DALBY JONASEN Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Utlånssjef Oslo, Rogaland og Hordaland Buskerud, Nordland og Nord-Trøndelag Vestfold, Telemark og Akershus, Finnmark Sogn og Fjordane og Hedmark Møre og Romsdal, Svalbard, Troms og Sør-Trøndelag Aust-Agder, VestAgder, Østfold og Oppland Rådgivning hovedbankavtaler Permisjon frem til høsten 2015 Rådgivning hovedbankavtaler KOMMUNALBANKEN FINANSIERER: VIKINGHALL MED KOMMUNELÅN I høst åpnet Vikinghallen flerbrukshall i Stavanger. Kommunal banken er med og finansierer. TEKST: BØRGE DAVIKNES LØRDAG 27 SEPTEMBER var det åpningsfest for Vikinghallen flerbrukshall. Idrettsanlegget består av fotballhall, flerbrukshall, undervisningsrom, kantine areal med kiosk, styrkerom, løpebaner, klatrevegger, lagerrom og ti garderober. Det er i hovedsak breddeavdelingen i Viking, klubbens FFO-ordning og elev ene ved St. Svithun som til daglig får glede av hallen. Viking starter opp en IFO-ordning, der barn som ønsker å drive med annen idrett enn fotball skal få et tilbud på ettermiddagene. Vikings A-lag vil også få muligheten til å trene innendørs på dagtid vinterstid. LANGSIKTIG FINANSIERING Byggingen startet i august 2013 med forhåndsgodkjenning for spillemidler og byggelån i SR-Bank. Med kommunal selvskyldnergaranti fra Stavanger kommune ble det langsiktige lånet på 85 millioner kroner overtatt av Kommunalbanken. Samlet kostnad inkl. moms var på 130 millioner kroner. Lånet sikres og nedbetales gjennom 25-årige leieavtaler med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Vikinghallen AS er et heleid datterselskep av Viking FK. Viking FKs A-lag kommer til å trene innendørs i nye Vikinghallen flerbrukshall. Foto: Sander Jacobsen VI HAR LEDIGE STILLINGER REGNSKAP - IT - RISIKO LES MER OM STILLINGENE PÅ NYHETER FRA KOMMUNALBANKEN AS Ansvarlig redaktør: Tor Ole Steinsland Redaktør: Julian Farner-Calvert Layout: Therese Murberg Trykk: Nr. 1 Trykk AS Opplag: KOMMUNALBANKEN AS Haakon VIIs gt. 5b Pb Vika, N-0110 Oslo Tlf: www.

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

KOMMUNALBANKEN PRESENTERER: NORGES BESTE FINANSIERING AV EPC- KONTRAKTER (?) 10.Juni 2015. Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS

KOMMUNALBANKEN PRESENTERER: NORGES BESTE FINANSIERING AV EPC- KONTRAKTER (?) 10.Juni 2015. Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS KOMMUNALBANKEN PRESENTERER: NORGES BESTE FINANSIERING AV EPC- KONTRAKTER (?) 10.Juni 2015 Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS Agenda Veldig kort om Kommunalbanken Kommunene og det grønne skiftet satsning

Detaljer

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum SØRLANDET ER EN VITAL LANDSDEL Vi har kompetansemiljøer som er verdensledende på sine

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Energi, økonomi og samfunn

Energi, økonomi og samfunn Energi, økonomi og samfunn Inspirasjonssamling for realfag Hjelmeland, 26. september 2013 Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi (klaus.mohn@uis.no, UiS homepage, Twitter: @Mohnitor) En spennende virksomhet

Detaljer

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK LØSNINGER I VEST Øyvind Halleraker (H) Transport- og kommunikasjonskomiteen Bergen, 25.8.2011 På tide med Høyrepolitikk! SIST HØYRE HADDE SAMFERDSELSMINISTEREN KORT OPPSUMMERT

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Innstilling fra Ekspertutvalget for konkurranseutsatt sektor 9. april 23 1 Utvalgets mandat skal vurdere: Konsekvenser av retningslinjene for finans- og pengepolitikken

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Etter finanskrisen tilgang og pris på lån til kommunal sektor. KOMØK 23. mai 2013 Adm. dir. Kristine Falkgård

Etter finanskrisen tilgang og pris på lån til kommunal sektor. KOMØK 23. mai 2013 Adm. dir. Kristine Falkgård Etter finanskrisen tilgang og pris på lån til kommunal sektor KOMØK 23. mai 2013 Adm. dir. Kristine Falkgård. Seksjon 1 KBN-modellen Seksjon 2 Kommunenes lånemønster Seksjon 3 Etter finanskrisen tilgang

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 4/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 3 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 470 000 463 092

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Kort om Inventura 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Tjenester

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

utviklingstrekk. Telemarksforsking

utviklingstrekk. Telemarksforsking Næringsanalyse Telemark utviklingstrekk. Knut Vareide Telemarksforsking 1,6 180 000 0,03 4,4 1,4 Årlig vekstrate Befolkning 170 000 0,02 4,2 1,2 160 000 0,01 1,0 4,0 0,8 150 000 0,00-0,01 3,8 0,6 140 000

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 Seniorrådgiver Hans Jørgen Sommerfelt Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 534 000,- 2 Lønnsøkning alle medlemmer 2012-2013 2,3 % 3 Svarprosent 85 80 79 77 75

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

NBBLs byggestatistikk for 2013 er basert på innhenting av tall innhentet fra NBBLs medlemslag.

NBBLs byggestatistikk for 2013 er basert på innhenting av tall innhentet fra NBBLs medlemslag. BYGGEST ATI STI KK Nor s kebol i gby ggel ag by gger Forord NBBLs byggestatistikk har informasjon boligbyggelagenes virksomhet knyttet til å fremskaffe nye boliger til medlemmene. Denne statistikken er

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Kommunereform: Frivillighet eller tvang? Harald Baldersheim UiO

Kommunereform: Frivillighet eller tvang? Harald Baldersheim UiO Statsviterkonferansen 2014 Oslo 22.-23. mai Kommunereform: Frivillighet eller tvang? Harald Baldersheim UiO Problemet: Å skalere styringsstrukturen i samsvar med problemstrukturen Problemet har mange løysingar

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU

Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU Akademikerne, 23. oktober 2014 Offentlig sektor forenklet, fornyet, og forbedret? s mandat

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Gartnerhallen og grøntbransjen

Gartnerhallen og grøntbransjen Gartnerhallen og grøntbransjen Pernille Rød Larsen Utviklingssjef Grønnsaker Gartnerhallen SA Grøntbransjen er i medvind Sunnhet og helse - 5 om dagen alle trender enige om mer grønnsaker, frukt og bær

Detaljer

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold 1 Sett utenfra - inklusive Brussel - er Norge det landet i verden som har best

Detaljer