DERFOR LYKKES SØRLANDET MED HØYTEKNOLOGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DERFOR LYKKES SØRLANDET MED HØYTEKNOLOGI"

Transkript

1 DIALOG VENNESLA KOMMUNE KULTUR KOMMUNEN PÅ SØRLANDET SIDE 3 EKSPORT AV DEN NORDISKE MODELLEN SLIK SKAL EUVELFERDEN FINANSIERES SIDE 4-5 NYHETER FRA KOMMUNALBANKEN NR AQUARAMA AKTIVITETSSENTER SØRLANDSK OPS-MODELL SIDE 6 DERFOR LYKKES SØRLANDET MED HØYTEKNOLOGI SIDE 7 Foto: Anders Martinsen

2 DIALOG LEDER: EN EURO MINDRE TIL VELFERD AV: KRISTINE FALKGÅRD Lokal sektor spiller en svært viktig rolle i utviklingen av vårt samfunn. Ikke bare står lokale myndigheter for mye av den offentlige velferden. På dette nivået skjer også svært mye av investeringene i fremtidige velferdsgoder, som skoler, helsetjenester, vann og avløp og annen infrastruktur. Kommunesektoren står for mer enn halvparten av velferdsproduksjonen i Norge. Dette er på ingen måte unikt i et europeisk nivå. I EU er de lokale og regionale myndighetene ansvarlig for mer enn to tredjedeler av alle offentlige investeringer. Etter finanskrisen har lokale og regionale investeringer falt betydelig i mange EU-land og har vært negativ i land som Irland, Spania, Island, Italia og Portugal, viser tall fra OECD. Dette er dramatisk fordi vi vet at lokale investeringer er en viktig forutsetning for vekst og utvikling av samfunnet. Kommunesektoren står for mer enn halvparten av velferdsproduksjonen i Norge. Dette er på ingen måte unikt i et europeisk nivå Når lokale og regionale myndigheter skal finansiere offentlige investeringer, skjer det som oftest i en kombinasjon av egne midler og lån. Historisk har dette i EU blitt finansiert av kommersielle banker og utviklingsbanker. I kjølvannet av finanskrisen har nedgraderinger og nye reguleringer gjort det langt dyrere å drive bank. Resultatet er at mange banker har valgt å redusert utlåningen til kommunal sektor eller de krever en betydelig høyere rente. Hvilken rente sektoren betaler påvirker direkte hvilke velferdsgoder de kan tilby i fremtiden. En euro mer til renter blir en euro mindre til velferd. I Norge gir Kommunalbanken trygghet for at kommunesektoren både får finansiering til rimelige betingelser og at risiko begrenses ved å tilby lang finansiering til kommunenes tradisjonelle investeringer. Også i de øvrige nordiske landene er det tilsvarende spesialiserte utlånsinstitusjoner. Denne «nordiske modellen» for finans iering av offentlig lokal sektor er det nå mange land både i og utenfor Europa som ønsker å etablere. Det forteller vi om i dette nummeret av KBNdialog. «Størrelsen og omfanget av nye reguleringer en stor trussel mot kommunalbankene. Mitt inntrykk er at det er liten forståelse for disse institusjonene hos de som lager reguleringene» sier Lars Andersson, lederen av Sveriges kommunalbank, Kommuninvest, frem til Han er i dag rådgiver for flere land som vurderer å etablere egne kommunalbanker etter den nordiske modellen. En rekke nye reguleringer er innført i finans sektoren de siste årene, og målet er å gjøre internasjonale finansmarkeder mer robuste, og dermed redusere risikoen for nye finanskriser. Vi skal innfri de regulatoriske kravene som pålegges oss med god margin. Samtidig er det viktig at regulatoriske myndigheter både i Norge og Europa tar hensyn til kommunenes og kommunalbankenes egenart. Nordiske kommunalbanker har Resultatet er at mange banker har valgt å redusert utlåningen til kommunal sektor eller de krever en betydelig høyere rente kun lokal offentlig sektor i sine respektive land som kunder. De kjennetegnes som svært kredittverdige betalere som ikke påfører sin långiver tap. Man kan spørre seg om det er rimelig at disse kommunalbankene skal bli underlagt de samme reguleringer som de nasjonale og internasjonale finansinstitusjonene, som har en klart høyre risikoprofil. Det vil i alle fall kunne medføre dyrere lånekostnad for norske kommuner. Og det har også en pris. KOMMUNALBANKEN FINANSIERER: BIOLOGISK RENSEANLEGG I TØNSBERG Et nytt biologisk rensetrinn med forbedret slambehandling og redusert belastning på ytre Oslofjord blir muliggjort når Tønsberg Renseanlegg får grønn finansiering fra Kommunalbanken. AV: THERESE MURBERG TØNSBERG RENSEANLEGG behandler alt avløpsvann i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re og Stokke kommuner. Avløpsvannet føres i store overføringsledninger fra byfjorden og ut på dypt vann i ytre Oslo fjord. Anlegget omfatter også renseanlegg med fosforrensing og moderne slambehandling. Alt avløpsslam benyttes i landbruket, og det er svært ettertraktet. SATSER BIOLOGISK I juli fikk Tønsberg Renseanlegg innvilget 110 millioner i lån med grønn p.t.-rente fra Kommunalbanken. Nye krav i avløpsforskriften gjør at anlegget nå må utvides med et nytt og biologisk rensetrinn, og da kommer rimelig finansiering godt med. - Grønn rente i Kommunalbanken er et produkt som passer oss bra fordi prisen er gunstigere enn tilsvarende låneprodukt hos konkurrentene, sier daglig leder i Tønsberg Renseanlegg, Jørgen Fidjeland. Ny teknologi gjør det mulig å få et ekstra rensetrinn på plass uten å etablere et større vannvolum i anlegget. Slambehandlingen har også fått et løft ved at det er ombygd og alle større maskiner og sentrifuger er skiftet ut. - I tillegg har vi også fått med en sårt tiltrengt oppgradering av garderober og møterom, forteller Fidjeland. ØKT KVALITET For de nærmeste naboene til Tønsberg Renseanlegg vil oppgraderingen av luktanlegg få en positiv betydning. - Vi har problemer med lukt i sommermånedene, sier Fidjeland. Det regner vi med å få en slutt på nå. Vi skal også flytte septikmottaket, og skjerme dette mot naboer slik at både støy og lukt blir ytterligere redusert. Utslippskvaliteten blir bedre, og belastningen på Ytre Oslofjord blir redusert som følge av nytt rensetrinn. Prosjektet skal etter planen være ferdig våren Tønsberg Renseanlegg har fosforrensing og moderne slambehandling. Foto: Tønsberg Renseanlegg 2

3 DIALOG PROFIL FØRSTEKLASSES KULTURKOMMUNE Kommunalbanken har vært på besøk hos Vennesla kommune og KBNdialog var med og tok en prat med ordfører Torhild Bransdal. AV: JULIAN FARNER-CALVERT VENNESLA KOMMUNE skiller seg ut fra KOSTRA-snittet med høyere investeringer på kultur. - Vi har gjort en god jobb med å oppruste våre bygg, spesielt innen skole og eldreomsorg. Samarbeidet mellom politikk og administrasjon er meget godt og politikerne har høy grad av tillit til en dyktig administrasjon. Det kommer av at den over tid har bevist at den leverer det den skal. De feilene som har vært, har administrasjonen selv oppdaget og vært flinke til å rapportere om raskt, sier ordfører Torhild Bransdal i Vennesla. -Vi har hatt vanskelige perioder også. Det er tøft å gjennomføre kutt, men vi har kuttet. Et styringsdyktig flertall i kommunestyret over tid gir forutsigbarhet, fortsetter hun. BOK OG BAD Kulturhuset i Vennesla ble tatt i bruk i oktober Da var det nye biblioteket ferdig og knyttet sammen med det gamle samfunnshuset. Huset rommer flere funksjoner blant annet bibliotek, administrasjon, kafe og kino. Bygget er tegnet av Arkitektfirmaet Helen og Hard og har fått flere priser blant annet Statens byggeskikkpris. - Når jeg la ned grunnsteinen, sa jeg at jeg håpet at bygget kom til å bli så fint at folk reiste hit for å se på det. Det var store diskusjoner da vi gjorde de politiske vedtakene. Det var et sirkus. Men så er det virkelig blitt et flott bygg. Vi har vunnet mange priser for det. Og bilder av bygget har gått sin seiersgang verden rundt. Nå planlegger kommunen å bygge svømmeanlegg. - Det nye svømmeanlegget har en kostnads ramme på 130 millioner kroner. Svømmeanlegget skal bli godt tilrettelagt for unge og eldre. Kommunen opplever god befolkningsvekst og det er særlig småbarnsfamilier som flytter hit, sier Bransdal. Over: Kulturhuset i Vennesla har mottatt flere priser, blant annet Statens byggeskikkpris. Foto: Emile Ashley. Til høyre: Administrerende direktør i Kommunalbanken Kristine Falkgård og ordfører i Vennesla Torhild Brandsdal, beundrer arkitekturen i kulturhuset. Foto: Julian Farner-Calvert KOMMUNALBANKENS PRIS: ÅRETS KOMMUNALØKONOM Rune Stifjell ble kårets til Årets kommunaløkonom Prisen ble delt ut av Lars Strøm Prestvik (utlånssjef i Kommunalbanken) og Gerd Signe Vigebo (leder av NKK). Foto: Geir-Ove Hauge ØKONOMISJEF I KARLSØY kommune, Rune Stifjell, mottok Kommunalbankens pris «Årets kommunaløkonom» under NKKs regnskapskonferanse i Trondheim. Stifjell har sittet i NKKs sentralstyre i ni år. Han er i dag medlem av fagkomitéen til GKRS og sitter også i KLPs forum for økonomisjefer. Stifjell beskrives som en meget dyktig økonomisjef med svært god arbeidskapasitet. Han er en engasjert og positiv leder som samarbeider godt og konstruktivt med andre ledere, øvrige ansatte og politikere. Prisen består av skulpturen «I dype tanker» av kunstneren Gerd Løvold, samt et stipend på kroner. NKKs fagutvalg økonomi innstiller overfor NKKs sentralstyre på hvem som skal få prisen. Kommunalbanken håper prisen inspirerer til ytterligere faglig utvikling i Kommune-Norge. Det er mange dyktige kommuneøkonomer som fortjener prisen, og vi oppfordrer til å foreslå kandidater til NKK. Neste frist er oktober

4 DIALOG VELFERDSINVESTERINGER FREMVEKST AV NYE KOM Behov for stabil og rimelig tilgang til finansiering gjør at stadig flere land etablerer spesialiserte låneinstitusjoner for kommunal sektor. Den nordiske kommunalbankmodellen er blitt en eksportartikkel. AV: TOR OLE STEINSLAND OG JULIAN FARNER-CALVERT - DET ER TO HOVEDGRUNNER til at en rekke land nå vurderer å etablere spesialiserte institusjoner som kan låne ut penger til egen lokal sektor, forteller Lars M. Andersson. Han er tidligere administrerende direktør i den svenske kommunalbanken, Kommuninvest, nå rådgiver for flere land og institusjoner som er i ferd med å etablere egne kommunalbanker. - For det første skyldes det at en rekke banker mistet toppratingen etter finanskrisen. De får ikke lenger tilgang til de rimeligste pengene i kapitalmarkedet. I tillegg medfører nye krav til kapital og likviditet for bankene at de har måttet reduserer utlånene. Dette har ført til at mulighetene for kommuner og fylker til å få lån er blitt dårligere og det er blitt dyrere, forteller Andersson. «I EU er de lokale og regionale myndighetene ansvarlig for mer enn to tredjedeler av alle offentlige investeringer» BEDRE VILKÅR SAMLET Kommunesektoren står for mer enn halvparten av velferdsproduksjonen i Norge. Dette er på ingen måte unikt i en europeisk sammenheng. Lokale myndigheter har i Europa en sentral rolle i samfunnet. Det er lokale myndigheter som produserer de grunnleggende velferdstjenestene, og sammen med regionsnivået er de den viktigste investoren i velferdstjenester. I EU er de lokale og regionale myndig hetene ansvarlig for mer enn to tredjedeler av alle offentlige investeringer. Denne velferdsproduksjonen må finansieres i en kombinasjon av dagens inntekter og lån. Kommuner og fylker har svært høy kredittrating, såkalt trippel A-rating. Det innebærer at de i utgangspunktet kan låne penger svært billig. Men det i seg selv er ikke nok. - En egen institusjon som kun låner ut til kommuner og fylker vil kunne oppnå bedre vilkår, enn det kommunene hver for seg oppnår. For å få tilgang til de billigste pengene må man bygge tillit og kjennskap 4 EKSPORT AV KOMMUNALBANKER Frankrike etablerte av Agence France Locale i Det engelske kommuneforbudet ser på liknende løsninger. I Europa for øvrig ser også land som England, Polen, Spania, Tyrkia, Bulgaria og Tyskland på kommunalbank-modellen, i tillegg til land i Latin-Amerika, Afrika og Asia. hos investorene. Man må spre innlån ingen til mange markeder og jevnlig låne inn fra disse markedene. Det er akkurat dette de nordiske kommunalbankene gjør, og som nå svært mange store europeiske land vurderer, forteller Andersson. FRANSK KOMMUNALBANK Det eksisterer i dag «kommunalbanker» i Norge, Sverige, Danmark, Finland og i Nederland. Det er selvsagt forskjell på disse finansinstitusjonene, men også svært mange likheter. De er alle sammen godt etablerte institusjoner i sine land og med en betydelig markedsandel mellom 45 og 90 prosent. Alle institusjonene låner inn penger i kapitalmarkedet og låner ut midler til lokal velferdsinvesteringer. Alle disse institusjonene har et offentlig eierskap, enten de er eid av lokale myndigheter, nasjonale myndigheter eller en kombinasjon. - Det vi har sett er at etableringen av disse institusjonene har stimulert konkurransen og gitt kommunal sektor rimeligere finansiering. Institusjonene får en høy markedsandel, men man kan ikke laste kommunene for å ha fått en veldig effektiv finansieringsløsning, mener Andersson. «Etablering av disse institu sjonene har stimulert konkurransen og gitt kommunal sektor rimelig ere finansiering» I november 2012 ga Frankrikes presi- Idag eksisterer det «kommunalbanker» i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Neder land. Frankrike har nettopp etablert en fransk kommunalbank, og har nylig gjort sitt første innlån. Foto: Pixtal / NTB scanpix. dent grønt lys for etableringen av Agence France Locale, Frankrikes første kommunalbank etter den nordiske modellen med byer som Lyon, Bordeaux og Lille som medlemmer. I år, gjorde banken sitt første innlån. Fremover tror Andersson den største utfordringen ikke blir å få nok kunder men å kunne ta imot alle som ønsker tilgang på finansiering. Det engelske kommuneforbundet utreder nå et liknende prosjekt og det samme gjør land som Polen, Spania, Tyrkia og Bulgaria. UTFORDRINGER Selv om kommunalbankinstitusjone- ne har vist seg som effektive redskap for finans iering av lokal offentlig sektor, har institusjonene utfordringer. Selv om de kun låner ut til kommunal sektor, en sektor med svært lav risiko, er de omfattet av de samme reguleringene som kommersielle banker. - Størrelsen og omfanget av reguleringer en stor trussel mot kommunalbankene. Mitt inntrykk er at det er liten forståelse for disse institusjonene hos de som lager reguleringene, og her må det fremover gjøres et betydelig arbeid for å øke forståelsen, sier Lars M. Andersson.

5 DIALOG MMUNALBANKER KOMMUNAL BANKER I EUROPA DANMARK I Danmark ble et lokal statlig finansieringsbyrå opprettet så tidlig som i Kommunekredit er et andelslag der alle danske kommuner og regioner frivillig er tilsluttet, og dominerer markedet for kommunale lån i Danmark. Kommunekredit utsteder obligasjoner i danske og utenlandske kapitalmarkeder og låner deretter ut til kommuner, regioner og selskaper med kommunal garanti. SVERIGE Kommuninvest i Sverige ble opprettet i På den tiden var de svenske kommunene sterkt avhengig av banklån for sine investeringer. Konkurransen mellom bankene var ikke optimal og de viste tegn til oligopol. Lokale myndigheter ble belastet med renter som på ingen måte reflekterte deres kredittverdighet. Dette gjorde en gruppe lokale myndigheter i Midt-Sverige til å ta initiativ til å opprette Kommuninvest. I løpet av årene har flere og flere kommuner sluttet seg til samvirkeforetak av Kommuninvest, og nå er over 90 prosentav alle fylker og kommuner i Sverige medlemmer. Det svenske byrået har radikalt endret markedet for lån til kommuner. Kommuninvest opererer i finansmarkedene, med en solidarisk garanti fra sine medlemmer. FINLAND Den finske byrået MuniFin ble opprettet i MuniFin er et aksjeselskap eid av finske kommuner, Keva (kommunenes pensjonsforsikring) og den finske stat. MuniFin er garantert av Kommunenes garantisentral. 303 finske kommuner, som representerer 99,95 prosent av befolkningen i Finland, er medlem av Keva (per 1. januar 2013). KOMMUNALBANK MISJONÆREN Han sprer budskapet om den nordiske finansieringsmodellen for lokal velferd LARS M. ANDERSSON var initiativtaker til opprettelsen av Kommuninvest, Sveriges «government funding agency» i 1986 og ble Kommuninvests første administrerende direktør. Han var med å utvikle driften frem til De siste 20 årene har han arbeidet som rådgiver for lokale myndigheter flere steder i verden. Nylig har han jobbet som rådgiver for å opprette «kommunalban- ker» i Frankrike og i Storbritannia. Lars M. Andersson er medlem av «Supervisory Board of Agence France Locale» og styreleder i «the Strategy Committee» i foretakets styre. Han er også styreleder i Kommuninvests «Research Fund Committee» og i «Fonds mondial pour le développement des villes» (globalt fond for byutvikling). NEDERLAND I Nederland ble Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) etablert i 1914 som en spesialisert finansinstitusjon for offentlig sektor. BNG er et lovfestet to-lags selskap under nederlandsk lov (structuurvennootschap) og er eid av den nederlandske stat (50 prosent), 11 provinser (3,6 prosent) og 406 kommuner (46,4 prosent). BNG har en markedsandel på rundt 60 prosent av den nederlandske kommunesektoren. Nederlandse Waterschapsbank (NWB) ble etablert i 1954 som en spesialisert låneinstitusjon for å gi nederlandske lokale myndigheter og water boards finansiering til kostnadseffektive nivåer. Alle bankens innlån ble statsgarantert til juli Den eksplisitte støtte ble senere trukket tilbake som en del av en bredere regjeringens politikk for å redusere offentlig deltakelse og garantier. Kilde: Mårten Andersson Productions 5

6 DIALOG OPS: ET VELLYKKET OG ANNERLEDES OPS Kristiansand kommune har fått finansiering av Kommunalbanken med grønne rentebetingelser. Foto: Aquarama Kristiansand kommune trengte svømmehall. I mars 2013 åpnet Aquaramasenteret, det første OPSprosjektet i kommunen. Prosjektet skiller seg fra andre OPS-prosjekt ved at kommunen allerede nå står som eier av de offentlige arealene. AV: SISSEL JOHNSEN LIE Valg av gjennomføringsmodell har gitt et prosjekt som tilfredsstiller oppsatte mål. Prosjektet har levert på tid, kvalitet og kostnader. Etter ett års drift fungerer modellen med at leverandør har den økonomiske risikoen for drift av svømme- og badeanlegget. Kommunens økonomiske forpliktelser er forutsigbare og innenfor budsjett. - Vi har hatt et godt samarbeid og prosjektet har vært forutsigbart. Det har vært en stor fordel for Kristiansand kommune at både drifts- og byggerisiko har vært overført til private aktører. Det lønner seg å satse på kvalitet for utbyggeren, sier Arne Birkeland, prosjektleder i Kristiansand kommune. FINANSIERT AV KOMMUNEN I et tradisjonelt OPS er det de private aktørene som finansierer prosjektet og det offentlige betaler en fast månedlig sum. For Aquarama-prosjektet er det kommunen selv som står for finansieringen. Grunnen til dette er at kommunen oppnår bedre rentebetingelser enn de private aktørene. De private aktørene står for vedlikehold og drift av anlegget. Kommunen betaler en fast sum for kjøp av tjenester ved anlegget. Denne summen er imidlertid mindre enn det kommunen reelt sett kjøper av tjenester, og dette skal tjenes inn gjennom billettinntekter og lignende. Med andre ord ligger risikoen for lønnsom drift hos de private aktørene. - Kommunen valgte å stå for finansieringen av prosjektet selv. Kommunen oppnår gode rentebetingelser og dette har bidratt til å holde totalkostnadene på prosjektet lavt. De private aktørene har ansvaret for at bygningen holdes godt vedlikeholdt og tar på seg risikoen for den kommersielle driften. Det passer godt for kommunen, sier Birkeland. OPS: FRA LEIE TIL EIE AV: LARS LUDVIGSEN INTERKOMMUNALT ARKIV for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) flyttet i mars 2014 inn i nye lokaler i utkanten av Kongsberg sentrum. Prosjektet var organisert som et OPS hvor IKSet skulle leie bygget i 25 år for deretter å eie det. Leieavtalen ble feilaktig behandlet som en operasjonell leieavtale strukturert etter annuitetsprinsippet. Slike leieavtaler er å anse som finansielle leieavtaler og skal behandles som en investering finansiert med lån etter serielånsprinsippet. Selskapsavtalen var ikke utformet på en slik måte at IKSet umiddelbart kunne rette opp dette uten å få vedtatt ny selskapsavtale i alle 39 deltakerkommunene med betydelig utvidet låneramme. Etter en helhetlig vurdering av kostnadsbildet ved ulike løsninger for fortsatt leie, valgte IKA Kongsberg i stedet å kjøpe bygget selv, finansiert med et serie lån over 40 år fra Kommunalbanken. NYTT MEDLEMSKAP: TRANSPARENCY INTERNATIONAL AV: THERESE MURBERG KOMMUNALBANKEN ER innvilget medlemskap i Transparency International (TI). TI er en non-profit og nøytral global organisasjon stiftet i 1993 for å bekjempe korrupsjon nasjonalt og internasjonalt. Som medlem vil Kommunalbanken bidra til felles innsats for åpenhet, integritet og ansvarlighet i samfunnet for å forhindre korrupsjon og misligheter nasjonalt og internasjonalt. TIs medlemmer forplikter seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i sin virksomhet og å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon. 6

7 DIALOG KOMMUNALBANKENS STUDENTSTIPEND: MÅLSTYRING MEST POP BLANT ELDRE Bruken av balansert målstyring i kommuners økonomi avdelinger har vokst betydelig de siste årene. Masteroppgave viser at bruken av styringsverktøyet kan ha noe med alder på ansatte og om de har bakgrunn fra privat sektor. AV: SISSEL JOHNSEN LIE I ÅR MOTTOK Kommunalbanken ti søknader om studentstipend. To oppgaver ble premiert med stipend. Her presenterer vi Basil Daleq og Mats Annæus Hobbels masteroppgave i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen i Trondheim våren Oppgaven heter «Hvordan kan vi forstå spredningen av balansert målstyring i norske kommuner?». - Målet med oppgaven var å få kunnskap om norske kommuners bruk av styringssystemet balansert målstyring (BMS), og hvorfor de bruker det eller eventuelt ikke bruker det.vi ønsket også å kartlegge hvordan BMS har spredt seg i Kommune-Norge, forteller Basil Daleq og Mats Annæus Hobbel. 271 økonomisjefer og rådmenn har svart på spørreundersøkelsen studentene sendte ut. MEST POPULÆRT BLANT ELDRE Studien viser at de spurtes alder og antall år siden utdanning, størrelse på kommunen, innovasjonsvillighet er variabler som kan forklare deler av spredningen av BMS. Andelen kommuner som benytter BMS har økt fra 50 prosent til 66 prosent i Kanskje blir en kommune påvirket av andre kommuners valg, særlig hvis innføringen i disse har vært vellykket. Kommuner blir i mindre grad påvirket av konsulenter og myndigheter. Resultatene våre tyder på at det fortsatt er vekst i bruken av BMS i norske kommuner, sier Daleq og Hobbel. Studien viser på den annen side at variabler som ansiennitet, antall år med utdanning, økonomisjefens bakgrunn og hvor utadvendt økonomiavdelingen er, bidrar i mindre grad til å forklare spredningen av BMS i Kommune-Norge. MINST BLANT NYUTDANNEDE Tradisjonelt har budsjettet vært et av de viktigste styringsverktøyene i bedrifter og organisasjoner. Ofte blir det påpekt at budsjettet er lite fleksibelt og vanskelig å tilpasse endringer i omgivelsene. BMS nevnes gjerne som et alternativ til det tradisjonelle budsjettet og ble utviklet for privat sektor for over 20 år siden. Masteroppgaven påviser at jo større andel ansatte med bakgrunn fra privat sektor i økonomiavdeling, jo lavere sannsynlighet er det for at kommunen benytter BMS. Det kommer også frem at det er en negativ sammenheng mellom antall år siden gjennomføring av de ansattes utdannelse og hvorvidt avdelingen benytter BMS. Basil Daleq og Mats Annæus Hobbel har mottatt Kommunalbankens studentstipend. - Resultatene var mot forventningene våre og vi stilte spørsmålet om BMS fortsatt blir brukt i like stor grad i privat sektor, sier Hobbel. NY FORSKNING Studentene mener det fortsatt er interessant å studere utbredelsen fordi BMS kan ses på som en innovasjon innen offentlig sektor. - Vi har skapt et godt bilde av hvordan BMS har spredd seg, og i hvor stor grad det benyttes. Gjennom avhandlingen har det dukket opp nye interessante temaer det kan være spennende å forske videre på, sier studentene. ØKONOMI: SØRLANDET I VEKST Sørlandet er landets ledende eksportregion for høyteknologiske industrielle produkter. Mye takket være Norges sterkest voksende næringsklynge, NODE-klyngen. AV: SISSEL JOHNSEN LIE EKSPORTEN ER BASERT på et variert næringsliv med leveranser til olje- og gassektoren, solcelle-, vindmølle- og bil industrien, samt høyteknologisk bearbeid ing av metaller. Sørlandet har over en tiårs periode hatt en produktivitetsvekst på 78 prosent og en vekst i verdiskapningen 59,6 prosent. GCE NODE (Norwegian Offshore and Drilling Engineering)-klyngen teller 66 bedrifter spredt over hele Sørlandet, og bedriftene har i dag over 33 prosent av den samlede leveransen til olje- og gassindustrien i Norge. - På åtti- og nittitallet var det mange som skrev nekrologer om oljeservice industrien på Sørlandet. De tok feil, fastslår prosjektleder hos NODE Ann Marchioro. -Tvert imot har industrien vist en omstillingsevne i verdensklasse. Og NODE skal bidra til at olje- og gassnæringen på Sørlandet forblir verdensledende uansett konkurranse. VEKST I ARBEIDSPLASSER Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR 2010) rapporterer at Sørlandet er den regionen med desidert høyest vekst i kompetanseintensive arbeidsplasser og er i dag regionen i Norge med høyest eksport av høyteknologi. Veksten har skapt et voldsomt behov for rekruttering av teknologer og ingeniører. En av de store bedriftene har etablert et eget teknisk college i Kristiansand, for å styrke kompetansen og få skutt fart i rekrutteringen. På universitetet i Agder satses det tungt på utdanningen i ingeniørfag, og antallet teknologistudenter ved universitetet har i løpet av fem år økt fra 900 til 1500, mens antall uteksaminerte studenter har økt med 72 prosent. GRØNNE MULIGHETER Sørlandet er sterkt posisjonert innenfor fire av fremtidens viktigste alternative energikilder: vind-, vann-, tidevanns- og solenergi. Noen av NODE-bedriftene er mest kjent for å levere laste- og losseteknologi til olje- og gassindustrien, men bedriftene ser også for seg store leveranser til fremtidige off shore vindmølleparker, i tillegg til å styrke sin posisjon som ledende leverandør til den globale olje- og gassindustrien. - Bare i den planlagte vindmølleparken Rådhuskvartalet i Kristiansand ble ferdigstilt i februar 2014, og er finansiert med grønn rente i Kommunalbanken. Foto: Nancy S. Paulsen utenfor Storbritannia ligger det kontrakter for opp mot 45 milliarder kroner som den sørlandske industrien kan være med å kjempe om. Kompetansen som NODE-bedriftene besitter, kan være avgjørende for å lykkes med vind til havs, sier Marchioro. KBN BESØKER KRISTIANSAND Kommunalbankens representantskap hadde valgt å legge høstmøtet sitt til Kristiansand. Gjennom en lang dag, inkludert syklende befaring, fikk bankens representantskap innblikk i kommunens utfordringer og stolthet. Dagen ble avsluttet med en minikonsert i Kilden teater- og konserthus med fire representanter for kommunens kulturskole. 7

8 SPØR OSS OM LÅN! LARS STRØM PRESTVIK BØRGE DAVIKNES JARLE BYRE LARS LUDVIGSEN LARS MAURITS BEKKELUND MARIT URMO HARSTAD TERJE CHRISTER TORGER M. DALBY JONASEN Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Utlånssjef Oslo, Rogaland og Hordaland Buskerud, Nordland og Nord-Trøndelag Vestfold, Telemark og Akershus, Finnmark Sogn og Fjordane og Hedmark Møre og Romsdal, Svalbard, Troms og Sør-Trøndelag Aust-Agder, VestAgder, Østfold og Oppland Rådgivning hovedbankavtaler Permisjon frem til høsten 2015 Rådgivning hovedbankavtaler KOMMUNALBANKEN FINANSIERER: VIKINGHALL MED KOMMUNELÅN I høst åpnet Vikinghallen flerbrukshall i Stavanger. Kommunal banken er med og finansierer. TEKST: BØRGE DAVIKNES LØRDAG 27 SEPTEMBER var det åpningsfest for Vikinghallen flerbrukshall. Idrettsanlegget består av fotballhall, flerbrukshall, undervisningsrom, kantine areal med kiosk, styrkerom, løpebaner, klatrevegger, lagerrom og ti garderober. Det er i hovedsak breddeavdelingen i Viking, klubbens FFO-ordning og elev ene ved St. Svithun som til daglig får glede av hallen. Viking starter opp en IFO-ordning, der barn som ønsker å drive med annen idrett enn fotball skal få et tilbud på ettermiddagene. Vikings A-lag vil også få muligheten til å trene innendørs på dagtid vinterstid. LANGSIKTIG FINANSIERING Byggingen startet i august 2013 med forhåndsgodkjenning for spillemidler og byggelån i SR-Bank. Med kommunal selvskyldnergaranti fra Stavanger kommune ble det langsiktige lånet på 85 millioner kroner overtatt av Kommunalbanken. Samlet kostnad inkl. moms var på 130 millioner kroner. Lånet sikres og nedbetales gjennom 25-årige leieavtaler med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Vikinghallen AS er et heleid datterselskep av Viking FK. Viking FKs A-lag kommer til å trene innendørs i nye Vikinghallen flerbrukshall. Foto: Sander Jacobsen VI HAR LEDIGE STILLINGER REGNSKAP - IT - RISIKO LES MER OM STILLINGENE PÅ NYHETER FRA KOMMUNALBANKEN AS Ansvarlig redaktør: Tor Ole Steinsland Redaktør: Julian Farner-Calvert Layout: Therese Murberg Trykk: Nr. 1 Trykk AS Opplag: KOMMUNALBANKEN AS Haakon VIIs gt. 5b Pb Vika, N-0110 Oslo Tlf: www.

Sparer en milliard i året på lav rente Side 4

Sparer en milliard i året på lav rente Side 4 Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken 2/2014 Kommunalbanken finansierer Hallingporten Side 6 Solvik-Olsen skal reformere transportsektoren Side 3 «Grønne obligasjoner for et grønnere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Kommunalbanken AS

ÅRSRAPPORT 2012. Kommunalbanken AS ÅRSRAPPORT 2012 Kommunalbanken AS Bjørnsund leirskole Fræna kommune Bjørnsund leirskole er tilsluttet Norsk Leirskoleforening med fast ansatte lærere og rektor. Hovedformålet er å formidle kystkultur og

Detaljer

5-2015. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.

5-2015. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk. 5-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner til å leie fra Xylem i ditt neste prosjekt:

Detaljer

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013 Finansielle nøkkeltall (beløp i NOK 1 000 000) RESULTAT 2013 2012 Rentenetto 1 634 2 032 Kjerneresultat 1 1 131 1 393 Resultat før skatt 1 496 2 604 Resultat etter skatt 1 083 1 876 Egenkapitalavkastning

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

230 mill. over hele landet Side 6

230 mill. over hele landet Side 6 Nr. 3-2014 - 97. årgang Gavedryss for 230 mill. over hele landet Side 6 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R. 3 2 0 1 4 1 N Y H E T E R DNB, Nordea og Kom mu - nal banken systemviktige Finansdepartementet

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Riksrevisjonen en vokter av felleskapets midler

Riksrevisjonen en vokter av felleskapets midler Nr 2 / 2010 Riksrevisjonen en vokter av felleskapets midler Under ledelse av Jørgen Kosmo har Riksrevisjonen blitt en langt mer synlig samfunnsinstitusjon. Også utenfor landets grenser blir den norske

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

Full fart i SparebankukaSide 33

Full fart i SparebankukaSide 33 Nr. 10-2013 - 96. årgang Full fart i SparebankukaSide 33 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R. 1 0 2 0 1 3 1 N Y H E T E R Ny pensjon var bra blir bedre Stortingets finanskomité har nå avgitt

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard.

Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard. Årsrapport 2014 Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard. GIEKs garantier gir konkurransedyktig finansiering til utenlandske importører

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland - Mai 2011 Videre oppgang i 2011 Konjunkturene fortsetter å peke oppover i Rogaland. Nok engang er det olje- og gassektoren som er drivkraften. Mangel på kvalifisert

Detaljer