Vedlegg 1: Prosjektopplysninger for IE prosjektetableringsstøtte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1: Prosjektopplysninger for IE prosjektetableringsstøtte"

Transkript

1 Vedlegg 1: Prosjektopplysninger for IE prosjektetableringsstøtte Søknadens prosjekttittel: Søkerbedrift: MOVE mpower AS Type etableringsstøtte Denne søknaden om etableringsstøtte gjelder for etablering av et brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP). Hovedprosjektet er tenkt søkt innenfor IEs PULS-program. Tenkt hovedprosjekt Bakgrunn Statens vegvesen satser på å tilby vegfarende turister minst 15 nasjonale turistveger i løpet av ti år, med et kvalitetsnivå som gjør at disse blir nasjonale attraksjoner. Turistvegprosjektet omfatter pr. i dag i alt 15 veger/vegstrekninger i 9 fylker. Et ufravikelig kriterium for å bli valgt ut som nasjonal turistveg, er at vegen går gjennom landskap med unike naturkvaliteter, og at kjøreturen gir turistene en god opplevelse. Dette er grunnlaget for satsinga. Turistene er imidlertid ikke fornøyde med bare å oppleve vakre landskap. De forventer også en rekke andre tilbud, slik som overnatting, gode spisesteder og annen service samt muligheter for aktiviteter og kulturopplevelser, sier Jan Andresen, prosjektleder for Nasjonale Turistveger i Statens Vegvsen. -Dersom dette totalproduktet ikke blir godt, risikerer man at heller ikke vegen, som en del av det hele, blir interessant for turistene. Denne helheten kan imidlertid ikke utvikles av vegetaten alene, understreker han. Sognefjellsvegen og Gamle Strynefjellsveg har allerede status som nasjonale turistveger, og får i år den siste finpussen. Utbyggingen av stopp- og utsiktspunkter skal fullføres, og informasjonstavler og guide med den nye visuelle profilen skal være på plass innen ferietrafikken setter inn for alvor. Riksveg 7 i Hardanger og riksveg 17 Kystriksvegen mellom Mo og Bodø, fikk også status som nasjonale turistveger ved avslutningen av vegvesenets Reiselivsprosjekt, og vil bli oppgradert i årene framover. Figur 1 Rasteplass ved Uredd-monumentet ved RV17, Kystriksvegen i Nordland (Foto: Bjørn Erik Olsen) I prosjektene og er det i samarbeid mellom bedrifter, FoU-miljøer og reiselivsbransjen utviklet kunnskap og praktiske løsninger for nye IKT-tjenester over mobile nett. Det er utviklet kommunikasjons, innholds- og transaksjonsløsninger, der to av disse er etablert som kommersielle tjenester. 1/8

2 Som ett av resultatene fra er det skapt en spin-off i form av teknologibedriften mpower AS som utvikler IKT-løsninger for mobile nett. I ble det i tillegg til kunnskap og løsninger etablert gode tverrfaglige nettverk mellom FoU-miljøer og næringsliv. MOVE skal utnytte disse nettverkene videre. Kort beskrivelse MOVE skal utvikle det digitale speilbilde for de nasjonale turistvegene i Norge. Dette innebærer å utvikle en informasjonsinfrastruktur og kommunikasjonsinfrastruktur for formidling av digital informasjon og digitale tjenester som ytterligere understreker turistenes opplevelser i møtet med nasjonale turistveger. Mer konkret vil dette være utvikling av et tidsriktig bilde av de nasjonale turistveger gjennom dynamiske og levende multimedia websider. For turisten under reise vil det være mulig å aksessere skreddersydde personlige og kontekstavhengige subset av den totale digitale medierikdom som vil gjøres tilgjengelig. Tjenester skal utvikles i samarbeid med ulike typer SMBer langs noen av de nasjonale turistveger, slik som overnattingssteder, transportører, reiselivsselskap, vegkroer, severdigheter, museum, etc. Løsninger og infrastruktur skal være skalerbare og portable i forhold til andre SMBer og andre nasjonale turistveger. Overordnet visjon og hovedmål Prosjektets visjon er å utvide den reisendes opplevelser gjennom nye estetiske uttrykk understøttet av teknologiske løsninger som smelter sammen mennesker, ting og steder med deres representasjoner på nettet. Prosjektets hovedmål er å skape en digital representasjon av nasjonale turistveger som ytterligere øker en reisendes utbytte av det nasjonale turistveger har å by på av naturopplevelser, severdigheter, lokalhistorie, informasjon og øvrige tjenestetilbud. Hovedinnhold Prosjektet skal gjennom utvikling av ny kunnskap, nye tekniske løsninger, og nye nettverk mellom SMBer og tjenesteleverandører etablere mobile innholds-, kommunikasjons- og transaksjonstjenester for vegfarende langs nasjonale turistveger. Løsninger og kunnskap skal være anvendbare i andre geografiske områder og innen andre deler av tjenesteytende næringer. Prosjektets innhold kan betraktes ut fra følgende fire hovedområder: - Innsamling, strukturering og kvalitetssikring av multimedia informasjon - Design og implementasjon av fysisk og logisk infrastruktur - Utforming av tjenesteinfrastruktur for multiplattform multimedia tjenester - Etablering av nye innholds-, kommunikasjons- og transaksjonstjenester sammen med pilotbedrifter langs nasjonale turistveger 2/8

3 Figur 2 Verdikjeden i MOVE Hovedområdene vil i sin tur inneholde et antall delprosjekter med ulike faglige fokus. Kort beskrivelse av viktige elementer gis nedenfor: Innsamling, strukturering og kvalitetssikring av multimedia informasjon Det skal gjøres en omfattende innsamling av bilde, video, lyd og tekstlige beskrivelser for utvalgte nasjonale turistveger. Informasjonen skal være komplett med hensyn på naturopplevelser og severdigheter, og skal utgjøre et digitalt bibliotek over noen av Norges flotteste natur- og kulturopplevelser. Informasjonen skal struktureres og kvalitetssikres med tanke på gjenbruk også utenfor MOVE. Det vil i dette arbeidet være naturlig å søke samarbeid med Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Design og implementasjon av fysisk og logisk infrastruktur For å formidle informasjonen som er samlet inn, samt for å kunne formidle nye tjenester til vegfarende langs nasjonale turistveger, vil det være nødvendig å etablere en omfattende basis infrastruktur. Denne vil omfatte bl.a.: - Multimedia databaser - Back-end systemer for publisering av informasjonen på web og andre plattformer - Databaser for interessepunkter/stedfestet informasjon (POIer) langs nasjonale turistveger (f.eks. leverandører av opplevelser, overnatting, bespisning, severdigheter, etc.) - Utredning og utplassering av mobil kommunikasjons infrastruktur (f.eks. GPRS/UMTS basestasjoner, men også WLAN hotspots, Bluetooth hotspots) - Komponentarkitektur og mellomvareløsninger for rask og billig realisering av skreddersydde anvendelser av mobile teknologier - Utredning og utplassering av fysisk informasjons infrastruktur (f.eks. elektroniske multimedia tavler og infokiosker) - Utprøving av ulike typer brukerterminaler (f.eks. javaterminaler, UMTS-terminaler, MMSterminaler, GPS-terminaler, PDAer og webklienter) Den fysiske og logiske infrastrukturen skal danne grunnlag for utvikling av tjenester på infrastrukturen. De fleste av prosjektets teknologiske FoU-utfordringer ligger under de nevnte aktivitetene. Utforming av tjenesteinfrastruktur for multiplattform multimedia tjenester En viktig del av prosjektet er å finne generiske modeller og løsninger for multiplattform, multimedia, skreddersydde tjenester for den moderne opplevelsessøkende reisende. Løsningene skal gi grunnlag for konkrete tjenester utviklet i MOVE, men også som basis for helt andre tjenester utenfor og etter 3/8

4 prosjektet. Det skal bygges videre på kunnskap og løsninger fra IKT i vegtrafikken og andre prosjekter som prosjektdeltakerne har vært med i. Blant de tjenesteinfrastruktur elementene som vil bli utviklet er: - integrert og intelligent informasjon om transportører (mobileroute) - innhold i databaser og på internett sykronisert med opplevelser av natur- og severdigheter (mobilebinoculars) - mobil varsling, bestilling og betaling av reiselivstjenester (mobileservice) - konsumering og lagring av multimedia informasjon i digital reisedagbok (mobilediary) - bruk av kontekstinformasjon (lokasjon, tid, aktivitet, identitet) til å finne venner eller ambassadører (mobilemate) - informasjoninnsamling på tvers av plattform og fase i reisen; skreddersydde agenter for internett og mobile anvendelser (mobileagent) Som del av denne aktiviteten skal det undersøkes hvordan vegfarende langs nasjonale turistveger opplever turen, og hvordan det digitale speilbilde kan være med på å understreke denne opplevelsen. I evalueringen er det ønskelig å sammenholde resultater fra ulike faser i prosjektet. De fleste av prosjektets FoU-utfordringer ligger under de nevnte aktivitetene. Etablering av nye innholds-, kommunikasjons- og transaksjonstjenester sammen med pilotbedrifter langs nasjonale turistveger Prosjektet skal etablere minst én pilottjeneste per tjenesteinfrastruktur element sammen med SMBer langs nasjonale turistveger. Det vil videre legges vekt på at minst én av tjenestene skal integrere innhold, kommunikasjon og transaksjoner. Det skal stimuleres til nettverksbygging blant SMBer langs nasjonale turistveger, slik at nye produktpakker og verdikjeder kan etableres som følge av MOVE. Det tas sikte på å etablere minst én pilottjeneste allerede i prosjektets første år. Figur 3 Skisse av komponenter i infrastrukturen 4/8

5 FoU utfordringer Prosjektet vil ha en rekke FoU-utfordringer på tvers av fag og på ulike detaljnivåer. Overordnete FoUtema vil være knyttet til: - Vegfarendes (brukeres) opplevelse av, og holdninger til, integrasjon av fysiske og virtuelle inntrykk - SMB-verdikjeder i teknologiske nettverk - Ambassadørtjenester og nettverksmarkedsføring - Avansert bruk og integrasjon av kontekstinformasjon i mobile tjenester - Utvikling av multimedia tjenester på UMTS - Modellering av multimedia databaser for multiplattform kontekstavhengig aksess Kostnader Prosjektet har høye ambisjoner. Prosjektet skal ligge i forkant teknologisk, og utnytte kraften i etablerte nasjonale og internasjonale nettverk. Prosjektet planlegges ut fra en totalramme på NOK 30 mill over tre år, fordelt som følger: mill mill mill Kostnadene søkes dekket gjennom en gitt andel fra Forskningsrådet og en gitt andel egeninnsats fra prosjektets deltakere. Varighet Prosjektet har en tidshorisont i tråd med planene for utbygging av nasjonale turistveger. Det planlegges ut fra en prosjektperiode på tre år, primo 2003-ultimo Prosjektet vil ha avgrensede leveranser ved utgangen av hvert år i prosjektperioden. Hovedprosjektets betydning for bedriftens forretningplaner og strategi mpowers visjon er å være et kreativt og ledende selskap nasjonalt og internasjonalt innen området mobile IKT-baserte tjenester, spesielt visuell mobil kommunikasjon (MMS) og kontekstsensitive tjenester. Selskapet skal utvikle og selge produkter og tjenester innen området visuelle og kontekstbaserte IKTløsninger over mobile nett. Selskapet skal sammen med strategiske partnere og innholdsleverandører utvikle mobile tjenester for folk på farten. Tjenestene skal utnytte nettverksorienterte og teknologibaserte verdikjeder og leveres over ulike mobile plattformer. Utnyttelse av Multimedia Messaging Services (MMS) og 3G mobile nett for å skape nye kontekstbaserte visuelle tjenester vil stå sentralt i bedriftens produktutvikling. Hovedprosjektet vil bidra til å skape nye verdifulle nettverk for mpower, til kompetanseutvikling innen selskapets kjernevirksomhet og ikke minst i forhold til nyskapende mobile innholds- og kommunikasjonstjenester. Prosjektet kan være et avgjørende løft i forhold til å etablere produkter og kompetanse på den internasjonale arena, og til å bidra i forhold til å synliggjøre og løfte fram potensialet for markedet til SMBer når det gjelder å utnytte mobile multimedia nettverkstjenester i egen verdiskaping. 5/8

6 Samarbeid i hovedprosjektet Internasjonale relasjoner og samarbeidspartnere Prosjektet skal bygge på og videreutvikle internasjonale relasjoner som er bygget gjennom partenes deltakelse i ulike internasjonale fora og prosjekter, samt bilaterale kontakter som bl.a. er bygget gjennom Type virksomhet Land Navn Kontaktperson FoU Multimedia GB Department of Distributed <Fjernet> Multimedia Systems, University of Lancaster FoU IKT USA MIT FoU Internet USA University of Georgia Industri Sverige Ericsson FoU Multimedia GB International Centre for Digital Content, Liverpool John Moores University, UK Reiseliv GB Cumbria Tourist Board Det er ønskelig å forankre deler av MOVE i et sterkt internasjonalt nettverk, som både bidrar til den faglige kompetansen, samt til forståelsen av tverrkulturelle forhold og internasjonale markeder. Nasjonale samarbeidspartnere Prosjektets basis er et tverrfaglig nasjonalt nettverk av bedrifter, etater og FoU-institusjoner. Type virksomhet Navn Rolle Kontaktperson Offentlig Statens Vegvesen Innhold <Fjernet> Reiseliv RV17 Pilot IKT Bravida Geomatikk Kommersiell Reiseliv Pilot Reiseliv Pilot Reiseliv Pilot FoU Telekom Telenor FoU FoU FoU IKT NORUT IT FoU Telekom Telenor Mobil Kommersiell FoU Marked Bedriftsøkonomisk FoU Institutt Webutvikling Mediaverkstedet Underleverandør IKT SINTEF Underlev IKT Norsk Regnesentral Underlev IKT Universitetet i Tromsø FoU FoU Reiseliv Høgskolen i Harstad FoU FoU Reiseliv Høgskolen i Finnmark FoU FoU Transportøkonomisk FoU Transport/reiseliv Institutt Offentlig Nasjonalbiblioteket Innhold/databaser For hver av de enkelte strekningene i Nasjonale Turistveger som blir del av prosjektet vil det bli valgt en pilotbedrift som får ansvar for å etablere et nettverk på 5-6 SMB som skal bidra med informasjon og tjenester for integrasjon i MOVEs informasjons infrastruktur. Denne informasjonen og disse tjenestene skal så tilbys vegfarende langs Nasjonale Turistveger i et verdinettverk, der hver enkelt SMBs produkter spiller sammen med andre SMB produkter, f.eks. overnatting->bespisning->severdighet->transport- >informasjon. 6/8

7 Arbeidsfordeling Hovedprosjektet skal ledes av Dr.Scient Sigmund Akselsen, mpower AS. I tillegg skal mpower AS bidra med kompetanse innen teknologiutvikling og tjenesteutvikling i prosjektets aktiviteter Tjenesteinfrastruktur og Nye tjenester. Samarbeidspartnere skal delta innen alle prosjektets aktiviteter med unntak av prosjektledelse. Nøkkelkarakteristika for tenkt hovedprosjekt KARAKTERISTIKA for TENKT HOVEDPROSJEKT minst forventet Antall norske bedrifter som deltar aktivt 1) i FoU-samarbeidet herav antall norske SMB 2) 4 5 Antall norske FoU-miljøer som utfører deler av prosjektet 5 7 Antall utenlandske bedrifter som deltar aktivt 1) i FoU-samarbeidet 2 3 Antall utenlandske FoU-miljøer som utfører deler av prosjektet 3 4 Antall dr.grader som en integrert del av prosjektet - - 1) Den enkelte partner utfører FoU-oppgaver i prosjektet 2) SMB: bedrift med mindre enn 100 ansatte Søkers FoU-erfaring og ressurser mpower AS er en nyetablert teknologibedrift i Forskningsparken i Tromsø. Selskapet er en spinoff fra prosjektet og er etablert i samarbeid med norske teknologibedrifter og FoU-miljøer. Selskapet er startet av åtte enkeltpersoner samt Forskningsparken Tromsø. Alle de åtte personene har høyere akademisk grad innenfor teknologiske fag og humaniora. Selskapet har ikke før deltatt i FoUsamarbeid, men alle de ansatte har bred erfaring fra nasjonalt og internasjonalt FoU-arbeid fra andre arbeidsgivere. Selskapet baserer sin verdiskaping på utvikling av ny kunnskap og ny metodikk, med relevans for nye IKT-tjenester for mobile nett. Sigmund Akselsen (Dr.Scient) har vært leder for to større Europeiske forskningsprosjekter i regi av EURESCOM (European Institute for Strategic Studies and Research in Telecommunications), P802-GI Strategic study into sustainability with respect to social and economical impacts of telecommunication services og P904-PF The impacts of telework on a sustainable social development and quality of life, se Hans arbeider er publisert i følgende tidsskrifter: Communications of the ACM, California Management Review, MIS Quarterly, Journal of Telemedicine and Telecare, Medical Informatics, IEEE Communications Magazine, The Knowledge Engineering Review, Education and Computing, The Institution of British Telecommunications Engineers Journal, AI Communications og Telektronikk. Han har også vært ekspertevaluator for søknader til EUs 5. rammeprogram. I tillegg har han gjennomført forskningprosjekter med University of Georgia innen e- commerce og e-democracy (se referanser nedenfor). Wiggo Finnset (Cand.Scient) har vært faglig prosjektleder bl.a. for de to NFR-finansierte prosjektene - framtidas nettbaserte tjenesteyting med reiseliv som case og - mobile nettbaserte tjenester for alle. Prosjektene har frambrakt fire pilottjenester, en serie teknologiske demonstratorer og tverrfaglig kunnskap om hvordan mobile nettbaserte tjenester kan skape verdi innen reiseliv og turisme. Selskapet har i tillegg personer med gradene siv. ing, cand. philol, cand. psychol og cand. scient. 7/8

8 Utfordringer ifm. etablering av hovedprosjektet Den viktigste utfordringen i etableringen av hovedprosjektet vil være å sørge for å få på plass det nødvendige nettverket av, og fordelingen av ansvarsområder og roller mellom, nasjonale og internasjonale deltakermiljøer, som skissert ovenfor. Det eksisterer allerede svært gode kontakter mot en rekke av de nevnte miljøene, men det kreves arbeid for å utløse den enkelte deltakerbedrifts motivasjon for å bidra. Videre er det avgjørende at hovedprosjektets visjon og mål forankres i de enkelte deltakermiljøer, og på riktig nivå i organisasjonene. Det må også være rom for å evaluere og finpusse de visjoner og mål som foreløpig er stilt opp. På basis av nettverksbygging og forankring, må så den endelige prosjektsøknad og prosjektbeskrivelse, med nødvendige vedlegg, utferdiges. Referanser Sluttrapport for brukerstyrt FoU under Norges Forskningsråd for prosjektet - framtidas nettbaserte tjenesteyting med reiseliv som case. Levert NFR Watson, R, Akselsen, S and Pitt, L Attractors: Building Mountains in the Flat Landscape of the World Wide Web. California Management Review, (Winter 1998), vol 40, no 2: Watson, R, Akselsen, S, Evjemo, B and Aarsæther, N Teledemocracy in Local Government. Communications of the ACM, vol 42, no 12: En ambassadørtjeneste for reiselivet. Jan Grav, Stein-Gunnar Bondevik, Wiggo Finnset, Anders Jamtli. Fornebu: Telenor Forskning og Utvikling (FoU N 2/2002). ISSN s. (Konfidensiell) Teknologievaluering i FUNN prosjektet Karl Johan Grøttum, Dag Diesen. NORUT Informasjonsteknologi as. IT724/ , 13 s. (Konfidensiell) - En nettbasert og kontekstsensitiv fototjeneste via GPRS. Jan Grav, Bjarne Hamnes, Wiggo Finnset. Kjeller: Telenor Forskning og Utvikling, 2001 (FoU N 18/2001). ISSN s. (Konfidensiell) Trender og barrierer i reiselivet. Nina Prebensen. Internt prosjektnotat. ISSN s. (Åpen) Nettbasert reiseplanlegging. Wiggo Finnset, Jan Grav, Bjarne Hamnes. Kjeller: Telenor Forskning og Utvikling, 2000 (FoU N 50/2000). 56 s. (Åpen) Mobile Nettbaserte tjenester innen reiseliv og turisme realisert med WAP og agenter. Bjarne Hamnes. Kjeller: Telenor Forskning og Utvikling, 2000 (FoU R 30/2000). ISBN /ISSN s. (Åpen) Geographical Information Networks, a Distributed System for Generating Interactive Maps. International Conference on Advances in Infrastructure for e-business, e-education, e-science, and e-medicine on the Internet. NORUT Informasjonsteknologi as. Ellen Brox, Pål Currie, Dag Diesen, Asgeir Finnseth, Karl Johan Grøttum, Mai-Eli Johansen, Guðmundur Jökulsson, Rune Sylvarnes, Torunn Tøllefsen, 9 sider, /8

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter ARBEIDSNOTAT 49/2006 Finn Ørstavik Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter Presentasjon av et pilotprosjekt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tittel Virksomhetsrapport 2001 Forfattere Line Linstad (koordinator) Øystein Hansen Ethel Seljevold Steinar Pedersen Sture Pettersen

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter

Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter Prosjektnavn: N-SUMO *) Revidert søknad pr 20050520 Prosjektleder Terje Ormhaug Telenor R&D Innholdsfortegnelse Prosjektnavn: N-SUMO *)...1

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Søknad om tilskudd 2. kontraktsperiode 2013-2016

Søknad om tilskudd 2. kontraktsperiode 2013-2016 Erlend hjelme Søknad om tilskudd 2. kontraktsperiode 2013-2016 Sverre Hjørnevik/Fjord Norge AS 1 INNHOLD 1 Søker 3 2 Bakgrunn og resultater i Periode 1 3 2.1 Hovedmomenter fra egenvurderingen 3 2.2 Kommentarer

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro)

Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro) NIFU SKRIFTSERIE 13/2004 Per Hetland (red.) Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro) Innspill til Forskningsrådets utvikling av en næringsrettet satsing overfor universitetene og høgskolene

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Norges forskningsråd Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Bakgrunn...2 Begrunnelse... 2 Mål og intensjoner... 3 Hovedfokus... 4 Virkemidler og kjennetegn ved søkere og prosjekter... 5 Resultatformidling

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Sluttrapport HØYKOM I

Sluttrapport HØYKOM I Sluttrapport HØYKOM I Boks 2700 St. Hanshaugen N-0131 OSLO Telefon 22 03 70 00 Side 1 av 71 Prosjekt/seksjonsnummer: 1172/240 Prosjekttittel: Høyforbruk forbrukerbehov som utgangspunkt for offentlig etterspørsel

Detaljer

Bredbånd hele Østlandet på nett?

Bredbånd hele Østlandet på nett? Bredbånd hele Østlandet på nett? Et informasjonssamfunn for alle: Kartlegging og anbefalinger for bredbåndutbygging i Østlandsregionen med vekt på distriktene Frode Ramstad Johansen og Steinar Normann

Detaljer

Nordic Interactive. Nordisk samarbeid i forskning om interaktive multimedier ANDERS FAGERFJORD & ANDERS KLUGE 1. Et nordisk nettverk.

Nordic Interactive. Nordisk samarbeid i forskning om interaktive multimedier ANDERS FAGERFJORD & ANDERS KLUGE 1. Et nordisk nettverk. Nordic Interactive Nordisk samarbeid i forskning om interaktive multimedier ANDERS FAGERFJORD & ANDERS KLUGE 1 1. januar 2000 blir Nordic Interactive etter planen etablert. Nordic Interactive har som visjon

Detaljer