Bygget for din utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygget for din utvikling"

Transkript

1 Bygget for din utvikling Jobb i Forsvarsbygg «Ferdig utdannet? Aldri»

2 Innhold side 3 Karriereutvikling Vi tar deg til neste nivå side 4 unike prosjekter Ting du ikke får gjøre andre steder side 6 Stillingstyper Hva slags kompetanse trenger vi side 8 Våre seks forretningsområder Organisert for spesialisering side 10 dette er forsvarsbygg Forsvarsbygg er en profesjonell, offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Selskapet forvalter 4,5 millioner kvadratmeter bygningsareal fordelt på ca bygg og anlegg over hele landet. Nærmere 2 milliarder kroner ble investert i nye bygg i Forsvarsbygg har ca ansatte og omsetter for mellom 5 og 6 milliarder kroner i året. Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plas sere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje. Møt flere forsvarsbyggere på

3 Karriereutvikling: side 5 Vi tar deg til neste nivå I Forsvarsbygg er vi opptatt av at våre medarbeidere skal ta ut sitt fulle potensial. Hvis du har viljen og evnen har vi midlene til å føre deg videre i din kar riere. Vi utvikler fremtidens ledere og nøkkelpersoner. Alle nyansatte i Forsvarsbygg går gjennom et todagers introduksjonsprogram som gir et innblikk i vår mangfoldige virksomhet. Videre i karrieren tilbyr vi gode muligheter både for faglig fordypning og utvikling av lederferdigheter. Vil du ha mer utdannelse? Vi har sponset ingeniørstudier, mastergrader, doktorgrader og forskningsprosjekter. Forsvarsbygg har også en egen prosjektlederskole. Den kan tas i flere nettbaserte moduler og gir deg sertifisering og 30 studiepoeng. Dessuten kjører vi kontinuerlig interne kurs i forhold til aktuelle standarder og lover vi må forholde oss til. talentprogrammet «Forretningsutvikling og ledelse» i sam arbeid med Handelshøyskolen BI. I Forsvarsbygg har vi et våkent øye for talentene og måter å ivareta dem på. Vil du reise? Vi samarbeider med fagmiljøer i mange andre land, og vi lar deg gjerne reise ut for å samarbeide med de som besitter akkurat den nødvendige kompetansen til dine prosjekter. I Norge er vi representert over hele landet, og du kan få komme ut i felten og bli kjent med lokale forhold. Hos oss er selv skrivebordsjobber sjelden stillesittende. Kompetanse som strategi: Forsvarsbyggs visjon lyder: «Vi sikrer fremtidens eiendomsløsninger gjennom vekst og unik kompetanse» Kompetanse er derfor vårt viktigste virkemiddel til å nå de strategiske målene. På våre nettsider kan du lese mer om talentprogrammet, kompetanseverktøyet vi benytter oss av, samt møte noen av våre ansatte og høre deres historier fra karrieren i Forsvarsbygg. Vil du bli en leder? Vi har som ambisjon å være ledende innen offentlig eiendomsforvaltning i Norden. Da må vi utvikle våre egne ledertalenter. Vi har gjennomført mentorprogram for kvinner som ønsker ledende stillinger, og vi tilbyr «Ferdig utdannet? Aldri» Navn: Tore Børvik Utdanning: Dr. ing. fra Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU Arbeidsoppgaver: Forsker på materialers oppførsel under dynamisk belastning for eksempel kollisjon, beskytning eller eksplosjon. Karriere i Forsvarsbygg: Ble ansatt basert på sin hovedoppgave om beskyttelseskomponenter. Fikk støtte fra Forsvarsbygg til sin doktoravhandling. Kombinerer nå ansettelse i Forsvarsbygg med stilling som Professor II tilknyttet NTNU. Les mer om Tore Børvik på

4 unike prosjekter: Ting du ikke får gjøre andre steder Store og komplekse prosjekter, avansert teknologi, og ekstreme krav til både drift og sikkerhet er med på å gjøre Forsvarsbygg til et ideelt sted å være for deg som er på jakt etter unike utfordringer. Våre prosjekter strekker seg fra forskning på hva en bygning tåler av ytre påkjenninger til vern av noen av Norges viktigste kulturminner. Fra vedlikehold av radarstasjoner på Finnmarksvidda til drifting av leir i Afghanistan. Vi utvikler planer som gjør det mulig for Forsvaret å drive sin aktivitet uten å forstyrre det sivile liv i nærmiljøet i unødig grad. Vi fører også nedlagte forsvarsområder tilbake til sin naturlige tilstand, eller til ny bruk. Forsvarsbygg utvikler ny kompetanse og nye produkter gjennom et eget forskings- og utviklingsmiljø. Innovasjon skjer også gjennom tett samarbeid med andre nasjonale og internasjonale kompetanse miljøer. Gjennom vår unike innsikt og kompetanse tilbyr vi Forsvaret riktige eiendomsløsninger som gir arealreduksjon, lavere husleie og økt levetid på bygningsmassen. Fra vugge til grav Hos oss kan du ta del i prosjekter fra et behov oppstår til et nøkkelferdig bygg overleveres kunden, eller du kan være med i den daglige driften av spesialiserte og krevende eiendommer. Vi jobber ut fra et livssyklusperspektiv, og har ansvar og omtanke for våre bygg så lenge de er i bruk. Forsvarsbygg tilbyr kunden rådgiving, helhetlig planlegging, alternativ vurderinger, prosjektutvikling og prosjektgjennomføring. Vi driver verdibevarende vedlikehold og fornyelse av Forsvarets opera tive og virksomhetskritiske eiendommer, bygg og anlegg. Vi hjelper også Forsvaret med å håndtere eiendomsmessige endringer i behov som følge av ulike typer trusselnivå. Nyskapende Norges forsvar endres fortløpende i takt med truslene som til enhver tid finnes. Forsvaret er i gang med en omfattende omstilling, og Forsvarsbygg er en viktig del av denne. Et av Forsvarsbyggs mål er å oppnå miljøeffektive og framtidsrettede bygg og anlegg. Vi skaper effektive leirstrukturer som reduserer Forsvarets arealbehov og smarte byggeløsninger som bidrar til lavere levetidskostnader og økt levetid. Vi streber alltid etter energieffektive løsninger som tar i bruk fornybare energikilder og gir minst mulig forurensning både i anleggsperioden og fra ferdigstilt anlegg. Vi arbeider med løsninger som tar vare på det biologiske mangfoldet og omgjør tidligere forsvarsarealer til områder som brukes til friluftsliv og rekreasjon. Kompetansen vi får gjennom våre prosjekter gjør oss i stand til å tilby et av Norges ledende flerfaglige rådgivermiljøer. Landsdekkende og internasjonal Vi arbeider over hele landet, fra grensen mot Russland i nord til Sørlandets skjærgård i sør. Vi jobber i tett dialog med lokale myndigheter og lokalbefolkningen og er bevisste på at virksomheten vår skal ta vare på fellesskapets ressurser. Gjennom de historiske festningsverkene vi forvalter, har vi også et betydelig ansvar for det nasjonale kulturminnevernet. Forsvarsbyggs kompetanse og ressurser bidrar til gode anlegg til bruk i Forsvarets internasjonale operasjoner. Vi leverer infrastruktur for flyplasser, havneanlegg, veier og forsyningsinstallasjoner. Vår leveranse innebærer hele prosessen fra tomteerverv til planlegging, bygging og drifting, samt fremtidig avvikling og avhending av leire. «Unike muligheter for egen utvikling» Les mer om Tor Arne Fagerheim på Navn: Tor Arne Fagerheim Utdanning: Bachelor i bygg og anlegg med påbygging innen økonomi og prosjektledelse. side 7 Arbeidsoppgaver: Håndterer alle typer utfordringer i byggeprosjekter, inkludert jus, økonomi, ledelse, mediehåndtering og byggteknikk. Karriere i Forsvarsbygg: Tok utdannelsen gjennom Forsvaret, prosjektleder i Forsvarsbygg Utvikling i Bardufoss fra Bygger kompetansen videre gjennom deltakelse i Forsvarsbyggs kursprogram og utfordringer på alle nivåer.

5 Stillingstyper: side 9 «Jeg får tillit og blir inkludert» Hva slags kompetanse trenger vi? Forsvarsbygg er den største eiendomsaktøren i Norge og jobber innenfor alle sider ved eiendom; fra planlegging, bygging og utvikling til vedlikehold, drift og renhold, fra salg og riving til ivaretakelse av nasjonale kulturskatter. Hos oss kan du utvikle spisskompetanse innen ditt fagområde. Les mer om Marie Smette på Navn: Marie Smette Utdanning: Jordskiftekandidat fra Eiendomsfagstudiet ved UMB på Ås. Arbeidsoppgaver: Ivaretar Forsvarets interesser i saker der militær og sivil aktivitet kan komme i konflikt med hverandre. Opplysningsplikt overfor sivilbefolkningen om eventuelle farer eller forstyrrelser av det sivile miljøet. Arbeidssted Bergen. Karriere i Forsvarsbygg: Startet hos Forsvarsbygg i Ansvar for sivile arealplaner. Planlegger å videreutdanne seg gjennom Forsvarsbyggs interne programmer. Forsvarsbygg er en ingeniørtung bedrift, men vi har også mange ansatte med annen spennende bakgrunn. Her jobber alt fra historikere og arkitekter til jordskiftekandidater og eiendomsmeglere. Vi har også mange dyktige jurister, økonomer, prosjektledere og ansatte med utdanning fra Forsvaret. I våre kjerneleveranser inngår blant annet følgende oppgaver: Ingeniørtjenester Våre ingeniører arbeider innen et bredt sett av fagområder. De leder vedlikeholdsoppdrag og utviklingsprosjekter og har ansvar overfor offentlige myndigheter i bygg- og eiendomssaker. Som ingeniør vil du også kunne ha ansvar for generell saksbehandling samt jobbe som prosjekt leder for nybygg og ombygginger ute hos kundene våre. Spesialfelt for ingeniører inkluderer branningeniør, elektroingeniør, VVS-ingeniør og miljøingeniør, i tillegg til byggingeniør. Prosjektledelse Vår virksomhet er utpreget prosjektbasert. Det er ofte snakk om store komplekse prosjekter med utfordringer innen teknologi, økonomi, jus og ledelse. I tidligfasen utarbeides løsningsdokument og for prosjekt som godkjennes av Forsvarsdepartementet. Prosjektlederne tar hensyn til interesser og innspill fra eiere, brukere, rådgivere og arkitekter. Jobben som prosjektleder kan innebære alt fra å arrangere anbudskonkurranser og evaluere tilbydere på rådgivnings- og entreprenørsiden, til deretter å følge fremdriften helt fram til ferdigstillelse. Marked/salg Forsvarsbygg er en moderne eiendomsforvalter med fokus på service, kompetanse og konkurransedyktighet. Brukerne av byggene er vår viktigste målgruppe, men vi har også løpende dialog med sentrale deler av Forsvarets ledelse for å planlegge og prioritere fornyelsestiltak. Våre eiendomsforvaltere har ansvar for å inngå kontrakter med brukerne, mens porteføljeutviklerne har ansvaret for økonomisk opp følging og løpende eiendomsforvaltning. Du kan jobbe med salg av tidligere militære eiendommer, eller du kan være med å forvalte våre 14 nasjonale festningsverk og bidra til å skape nytt liv på militær historisk grunn.

6 Til stede over hele Norge Forsvaret har anlegg og eiendom i over 350 norske kommuner. Siden Forsvarsbygg har som mål å være der Forsvaret er, betyr det at også vi er til stede over det meste av landet. Det gir kjennskap til lokale forhold, faglig forankring og nødvendig nærhet til den viktigste kunden vår. Forvaltning og forretning Forsvarsbygg opererer forretningsmessig til kundenes, eierens og samfunnets beste, og løser offentlige eiendomsoppgaver i likevekt mellom forvaltning og forretning. Innenfor rammen av kjerneverdiene våre fokusert, gjensidig tillit, nytenkende og helhetlig mangfold vil Forsvarsbygg balansere de økonomiske resultatene med en høy etisk standard. Våre seks forretningsområder: Organisert for spesialisering Som Norges største offentlige eiendomsaktør er Forsvarsbygg engasjert innen bygging, drift, utleie og salg av eiendom. For å vedlikeholde og utvikle vår spisskompetanse innen fagfeltene er vår virksomhet delt inn i seks forretningsområder: Forsvarsbygg Utvikling Forsvarsbygg Utvikling planlegger, utvikler og prosjektleder etablering og rehabilitering av et bredt spekter bygg og anlegg til bruk for Forsvarets operative virksomhet over hele landet, og i utlandet. Vi gir taktisk rådgivning og tar hånd om helhetlig planlegging, tidligfasevurdering, kontrahering og bygging, helt frem til overtakelse. Forsvarsbygg Utleie Forsvarsbygg Utleie forvalter og leier ut totalt 3,7 millioner kvadratmeter bygningsareal. Det er alt fra strids- og forsvarsanlegg til forlegninger, messer og boliger til Forsvarets ansatte. Forsvarsbygg Utleie tar seg av alle oppgaver innenfor forvaltning, drift, vedlikehold, renhold og utvikling av kundens eiendommer, bygg og anlegg. Vi har også lang erfaring innen arealplanlegging og samarbeider tett med lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Skifte Eiendom Skifte Eiendom utvikler for salg og avhender eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Ofte kreves omfattende tilrettelegging for sivil bruk, for eksempel miljøopprydding, sikring av skytegraver og -stillinger, kjøp av tilstøtende eiendom og kartlegging av potensial i samarbeid med lokalmiljøet. side 11 Forsvarsbygg Futura Forsvarsbygg Futura er et ledende rådgivermiljø innenfor beskyttelse og sikring av verdier, mennesker og miljø. Vi arbeider med komplekse, samfunnskritiske problemstillinger innenfor eiendom, bygg og anlegg, nasjonalt og internasjonalt. Vi har et eget forskningsog utviklingsmiljø som samarbeider tett med andre nasjonale og internasjonale kompetanse miljøer. Forsvarsbygg Futura har i tillegg egen advokatavdeling med spisskompetanse innenfor eiendomsrelaterte juridiske problemstillinger. Nasjonale Festningsverk Nasjonale Festningsverk har i oppgave å forvalte våre 14 nasjonale festningsverk og å skape nytt liv på militærhistorisk grunn. I samarbeid med lokale aktører utvikler vi disse historiebærerne til levende arenaer for kulturliv, folkeliv og næringsliv. Nasjonale Festningsverk leverer også høy rådgivningskompetanse innen kulturminnevern. Forsvarsbygg Fellestjenester Forsvarsbyggs Fellestjenester leverer administrative støttetjenester til alle avdelinger internt i Forsvarsbygg. Våre seks seksjoner tar seg av HR, IT-tjenester, lønn, regnskap, arkiv og service samt sikkerhet og beredskapsarbeid.

7 For mer informasjon, kontakt HR-avdelingen i Forsvarsbygg E-post: Telefon: Konsept, design og tekst: Creuna Foto: Forsvarsbygg, Glenn Røkeberg, Arild Nordahl og Bjørn Erik Larsen Trykket på BalanceGloss. Et bærekraftig produsert papir fra veldrevne skoger, kontrollerte kilder og med 60 prosent resirkulerte fiber. FSC-godkjent

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050

Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050 Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050 2 KYSTVERKET PERSPEKTIVANALYSE FORORD Transportetatene og Avinor har startet arbeidet med Nasjonal transportplan for 2018 2027 (NTP 2018 2027).

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING 2 God eiendomsforvaltning gir økt økonomisk og politisk handlefrihet. Som folkevalgt representant, er man ombud for innbyggerne og skal se til at fellesskapets

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer