Konsernpolicy kontrakt. Fra SLIK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernpolicy kontrakt. Fra SLIK 05.09.12"

Transkript

1 Konsernpolicy kontrakt Fra SLIK

2 1. Formål Hensikten med kontrakter er å sikre at forpliktelser, rettigheter og ansvar i avtaler mellom den juridiske enhet i Agder Energi (AE) og den juridiske kontraktsmotpart er avklart og akseptert. Kontraktspolicyen gir føringer for krav til minimumsinnholdet i en kontrakt. Kontraktspolicyen gir ledere en oversikt over konsernprinsipper innenfor kontraktsområdet, og hvordan kontraktsarbeidet skal tilrettelegges. Policyen beskriver plikter og handlingsrom ledere har innenfor dette området.

3 2. Anvendelsesområde Konsernpolicyen gjelder for selskaper i Agder Energi konsernet hvor konsernet har kontroll gjennom avtaler eller eierandel. Unntak for selskaper i Venture og Såkorn porteføljen til Agder Energi er omhandlet i dokumentet Prinsipper for selskapsledelse i Agder Energi. Kontraktspolicyen omfatter ikke ansettelseskontrakter. Porteføljestyrte selskaper er gitt adgang til å etablere egen selskapspolicy til erstatning for denne konsernpolicyen. Selskapspolicyen som skal godkjennes av konsernledelsen, må ivareta eierkravene beskrevet i det overordnede styringsdokumentet "Prinsipper for selskapsledelse i Agder Energi".

4 3. Definisjoner Kontrakt: Rettslig bindende avtale. Omfatter leverandørkontrakter, kundekontrakter og andre kontrakter som direkte eller indirekte binder selskap i AE økonomisk. Leverandørkontrakt: Rettslig bindende avtale mellom AE og en leverandør av varer, tjenester eller bygg og anlegg. Omfatter kjøp, leie og leasing. Leverandør omfatter også selskap i Agder Energi. Kundekontrakt: Rettslig bindende avtale mellom AE og en kunde som mottar varer, tjenester eller bygg og anlegg mot en økonomisk gjenytelse. Alle former for garantier er også omfattet. Mindre omfattende forpliktelser: Summen av kontraktens direkte eller indirekte forpliktelser (leveranse eller økonomiske) ikke overstiger en million NOK. Omfatter også garantiforpliktelser. Omfattende forpliktelser: Summen av kontraktens direkte eller indirekte forpliktelser (leveranser eller økonomiske) overstiger en million NOK. Omfatter også garantiforpliktelser

5 3. Definisjoner forts Levetidskostnader: omfatter både anskaffelseskostnaden, herunder skiftekostnad samt påfølgende driftskostnader så lenge produktet er i bruk. Konsernavtaler: avtaler som gjelder for alle selskapene hvor AE eier mer enn 50 % Avtaler: en avtale, eller kontrakt, er i juridisk forstand en skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter om forhold av rettslig karakter. Etter hovedregelen i avtaleloven blir en avtale til ved at en part aksepterer et tilbud som den andre part har fremsatt, og det er overensstemmelse mellom tilbud og aksept. Innkjøpskompetanse: omfatter både formell kunnskap om aktuelle regler, samt kommersiell kompetanse som medfører gode anskaffelser. Kravene til innkjøpskompetanse vil variere for hver enkelt anskaffelse.

6 4. Krav 4.1 Overordnede føringer AE med tilhørende datterselskaper er for avtaler med norske juridiske enheter underlagt gjeldende norske lover om kontraktsforhold. Kontrakter som innebærer henvisning til annet lands lovrett enn det landet det involverte AE-selskapet er registrert i, skal være godkjent av Økonomi/ Finans staben i morselskapet

7 4.2 Krav til alle selskapene Alle avtaler som innebærer forpliktelser (økonomisk eller levering) og risiko, skal ha en skriftlig kontrakt som avklarer forpliktelser og ansvar mellom de juridiske partene. Mindre omfattende forpliktelser skal minimum ha en oppdragsbekreftelse fra leverandør eller kunde.

8 4.3 Tilleggskrav ved omfattende forpliktelser Avtaler som omfatter forpliktelser, inkludert garantier, over en million NOK skal i tillegg til å være skriftlige, være signert av en som har fullmakt på vegne av det aktuelle selskapet i AE. Øvrige minimumskrav for de ulike kontraktene fremgår nedenfor. Følgende minimumskrav skal inngå i kontrakter med leverandører og kunder: Hvilke juridiske parter som er omfattet av avtalen Avtalens varighet, herunder oppsigelsesmuligheter Hva som er omfattet av avtalen, herunder fordeling av ansvar og risikoovergang Leveransebetingelser Eierrettigheter til det som leveres / produseres Garantier, reklamasjon og nødvendige krav til forsikringer Økonomiske vilkår og øvrige forpliktelser Alle kontrakter skal være i tråd med AE sine etiske retningslinjer. Daglig leder i de enkelte selskapene er ansvarlig for at det brukes godkjente kontrakter. Der det er etablerte bransjestandarder eller egne felles AE maler, skal disse fortrinnsvis benyttes.

9 4.3 Tilleggskrav ved omfattende forpliktelser For kontrakter med leverandører gjelder i tillegg følgende: Overholder forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett for leveranser i Norge. For leveranser fra utlandet skal ILO konvensjonen om arbeidsforhold overholdes. Helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas i henhold til internkontrollforskriften Taushetsplikt og krav til eventuell taushetserklæring skal avklares Hvilke rettigheter leverandøren har til å offentliggjøre hele eller deler av kontrakten skal avklares Rett til revisjon av leverandøren på forhold som er relevante for oppfyllelse av kontrakten

10 4.3 Tilleggskrav ved omfattende forpliktelser For kundekontrakter gjelder i tillegg følgende: Tilbud som medfører en omfattende forpliktelse skal være i tråd med minimumskrav for leverandør- og kundekontrakter Forpliktelser datterselskaper inngår som medfører forpliktelser for konsernet, skal være avklart med Økonomi/ Finans staben i morselskapet før kontrakt signeres. Dette omfatter også alle former for garantier, enten indirekte eller direkte. Forpliktelser som gis i kontrakten i form av ansvar for feil, enten direkte eller indirekte, skal være avgrenset og stå i forhold til kontraktens verdi.

11 4.4 Henvisning til andre relevante policyer Alle avtaler skal være i tråd med Fullmaktspolicy, Dokumenthåndterings- og arkivpolicy. Leverandørkontrakter skal i tillegg være i tråd med Innkjøpspolicyen. 4.5 Krav til roller og ansvarsfordeling Endringer av denne policyen skal godkjennes av konsernledelsen i AE. Daglig ledere er ansvarlig for at policyen gjøres kjent for og etterleves av alle ledere med personalansvar i selskapene.

12 5. Operasjonalisering av konsernpolicyer Konsernpolicyen skal behandles i styrene i datterselskapene. Det er daglig leder i selskapene som er ansvarlig for operasjonalisering av policyen i det enkelte selskap. Kontraktspolicyen operasjonaliseres gjennom bestemmelser i konserninnkjøpshåndboken for leverandørkontrakter og godkjente selskapsvise prosessog rutinebeskrivelser for kundekontrakter. Selskapene skal ved behov etablere egne kontraktspolicyer som støtter opp under konsernets.

13 6. Oppfølging forts Brudd på bestemmelsene i denne policyen vil kunne medføre inndragelse av fullmakter til å inngå avtaler, eller foreta bestillinger. Gjentatte og/eller alvorlige brudd på innkjøpspolicyen kan få følger for stillingen, ansettelsesforholdet eller ytterligere sanksjoner for den/de som er ansvarlig for hendelsen(e).

14

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft Innledning Vilkårene for utleie av arbeidskraft er basert på alminnelige kontraktbestemmelser om leie av arbeidskraft utarbeidet av NHO Service i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. De generelle

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Eidsivakonsernet Fullmaktsstruktur. Eidsivakonsernet. Fullmaktsstruktur

Eidsivakonsernet Fullmaktsstruktur. Eidsivakonsernet. Fullmaktsstruktur Eidsivakonsernet Gjeldende fra 6. desember 2011 1 Innhold Eidsivakonsernet Side i Eidsiva-konsernet... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Felles konsernstruktur... 4 1.3 Områder som er regulert med fullmakter....

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Etikk i Agder Energi

Etikk i Agder Energi Etikk i Agder Energi 1. Innledning...4 2. Etisk plattform...4 3. Taushetsplikt...4 4. Habilitet...5 5. Sikkerhet...5 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering...6 7. Skikkelighet i konkurranseforhold...6

Detaljer

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS 1 Sammendrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalgene

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.01.2014 Godkjent av styret 5. desember 2013 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning SAMARBEIDSAVTALE MELLOM Etat X OG Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning VERSJON 2.1.0 24.11.2008 Merkantilt ansvarlig hos Tjenesteeier: Kari Merkantil, Innkjøpssjef kari.merkantil@etatx.no,

Detaljer

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling Side 1 av 5 1. Avtale Disse standardvilkår ( Vilkårene ) gjelder som del av Kundens avtale om kjøp av Produkter ( Avtalen ). De samme definisjoner gjelder i Vilkårene som i Avtalen. Kjøpsloven av 13. mai

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. - 1 - Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. Innhold 1 Innledning... 1 2 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse... 2 3 Virksomhet...

Detaljer

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor 30.10.2013 Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Fastsatt første gang av FNO Servicekontor 14.04.2011, i kraft 01.08.2011. Sist endret av Finans Norge 30.10.2013, i kraft

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune Innkjøpsreglement Ibestad kommune Vedtatt av kommunestyret 20.11.2013 1 INNLEDNING... 3 2 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR ALLE ANSKAFFELSER... 3 1. Forholdsmessigprinsippet... 4 2. Krav til konkurranse...

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer