Arsile Båt Kurskatalog høsten 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsile Båt Kurskatalog høsten 2009"

Transkript

1 Kurskatalog høsten 2009

2 Kurskatalog høsten 2009 OM ARSILE...3 KONTAKTS INFORMASJON...3 BÅTFØRERKURS...4 OVERSIKT...4 DETALJER...4 PLANLAGTE KURS...5 ASKER BF-A209 5 ASKER BF-A309 5 FOLLO BF-D109 5 FOLLO BF-D209 5 FRITIDSSKIPPER D5L...6 OVERSIKT...6 DETALJER...6 PLANLAGTE KURS...7 FOLLO D5L-F109 7 ASKER D5L-A109 7 OSLO D5L O109 7 ASTROKURS D5LA...8 OVERSIKT...8 DETALJER...8 PLANLAGTE KURS...9 ASKER D5LA-A110 9 PÅMELDINGS SKJEMA...10 ARSILE CHARTER -VANN, VIND OG VELVÆRE...12 Høsten 2009 Vann, vind og velvære 2

3 Om Arsile Arsile er en kurs- og kompetansebedrift innen maritim virksomhet. Dette reflekteres gjennom våre medarbeidere som alle har utstrakt spesialkompetanse på sine fagområder. Arsile tar sine forpliktelser som kompetansebærer innen det martime miljøet alvorlig. Med dette som bakgrunn faller det naturlig at Arsile er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som undervisningssted. Arsile er sertifisert partner av Master of Yachts, som eneste norske undervisningssted. Master of Yachts er et unikt amerikansk undervisningsopplegg som har oppnådd anerkjennelse av myndigheter i 24 land. Samarbeidet med Master of Yachts gir oss muligheten til å tilby våre studenter internasjonale anerkjente sertifiseringer, i tillegg til de norske sertifiseringene. Kontakts informasjon Ta kontakt med oss for mer informasjon eller dersom du ønsker å delta på våre kurs. Web: Telefon: Fax: Adresse: Arsile AS Postboks Vinterbro Høsten 2009 Vann, vind og velvære 3

4 Oversikt Båtførerkurs Gjennom Båtførerprøven får du en innføring i navigasjon og bruk av navigasjonsinstrumenter. Du lærer om lanterner, nødsignaler og sjøens trafikkregler. Videre får du en innføring i sjømannsskap, sikker bruk av båt og håndtering av nødsituasjoner. Detaljer Det er mer moro i båt når du vet hva du driver med. Du føler deg tryggere, omgivelsene stoler på deg og du får større frihet. Med frihet følger ansvar, og ved å ta Båtførerprøven lærer du å ferdes sikkert og hensynsfullt i fritidsbåt. Dessuten gir mange forsikringsselskap lavere forsikringspremie hvis du har Båtførerbevis. For ordens skyld anføres at avgift for båtførerbeviset kommer i tillegg til kursprisen Båtførerprøven Båtførerprøven er obligatorisk fra 1. januar 2010 for de som er født etter 1983, og som vil føre båt over 8 meter, med motor større enn 10 hk og som gjør over 10 knop. Båtførerkurs Det blir arrangert kurs over hele landet av båtforeninger, båtskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, studieorganisasjoner etc. Kurset har hovedvekt på emnene sjømannsskap, navigasjon, lover og regler, og blir avsluttet med en skriftlig eksamen. Etter bestått prøve utsteder sensor et Båtførerbevis. For å få Båtførerbeviset må du ha fylt 14 år. Er du under 14 år og består eksamen, kan sensor utstede en skriftlig bevitnelse som du kan veksle inn i Båtførerbeviset når du fyller 14 år. Dersom du mister det gamle beviset, kan du ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet, ved underavdeling Sjøvett, fiske-, og fritidsbåter, for å få et dublikat. Båtførerkurs må ledes av en person med nautisk kompetanse og erfaring i bruk av fritidsbåt, og sensor skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratet administrerer Båtførerprøven, og utarbeider den skriftlige prøven. For mer informasjon, be om Sjøfartsdirektoratets Retningslinjer for Båtførerprøven. Andre regler Du må ha fylt 16 år dersom du skal føre en fritidsbåt med en motorytelse over 10 hk, eller som kan oppnå større fart enn 10 knop, eller som er lengre enn 8 meter. For å føre fritidsbåt fra 15 meters lengde eller mer, må du inneha minimum fritidsbåtskippersertifikat. Fritidsbåtskippersertifikatet gir deg rett til å føre fritidsbåt med bruttotonnasje på inntil 50. Høsten 2009 Vann, vind og velvære 4

5 Planlagte kurs Asker BF-A209 Nesøya Mandag 12. Oktober 5 kurskvelder, mandager Kursavgift kr 2 200,- Inkludert materiell BF-A209 Follo BF-D109 Drøbak / Vinterbro Onsdag 14. Oktober 5 kurskvelder, onsdager Kursavgift kr 2 200,- Inkludert materiell BF-D109 Asker BF-A309 Nesøya Mandag 16. November 3 kurskvelder, mandager samt lørdag 12. Desember. Kursavgift kr 2 200,- Inkludert materiell BF-A309 Follo BF-D209 Drøbak / Vinterbro Onsdag 18. November 3 kurskvelder, onsdager samt lørdag 5. Desember Kursavgift kr 2 200,- Inkludert materiell BF-D209 Høsten 2009 Vann, vind og velvære 5

6 Oversikt Fritidsskipper D5L Kurs for førere og styrmenn av fritidsbåter over 15 meter og med en bruttotonnasje inntil 50 tonn. Kurset skal dekke den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å føre et fritidsfartøy i stor kystfart (inntil 20 nautiske mil utenfor det norske fastlandet, pluss området mellom Lindesnes Limfjorden vestmunningen og Karlskrona Svinemunde. Kurset har hovedvekt på emnene navigasjon og navigasjonsinstrumenter, sjøveisregler, sikkerhetsopplæring og motorlære. Detaljer Krav til fritidsbåtskippersertifikat Du må dokumentere bestått eksamen, tilstrekkelig fartstid og ha en gyldig helseerklæring for å få et fritidsbåtskippersertifikat. Læresteder som underviser til Fritidsbåtskippersertifikat (D5L) skal være godkjente av Sjøfartsdirektoratet. Eksamen Du må ha bestått fritidsbåtskippereksamen fra et kurssenter godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Kurset skal dekke den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å føre et fritidsfartøy i stor kystfart (inntil 20 nautiske mil utenfor det norske fastlandet, pluss området mellom Lindesnes Limfjordens vestmunning og Karlskrona Svinemünde). Kurset har hovedvekt på emnene navigasjon og navigasjonsinstrumenter, sjøveisregler, skipslære, sikkerhetsopplæring og motorlære. Kurset er på 120 timer. Eksamen består av skriftlige og muntlige/praktiske prøver. Fartstid Du må ha minst disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter i minst 3 år. Dette må kunne dokumenteres av enten formann i båtforeningen, politi, havnevesen, fiskerirettleder, forsikringsselskap eller med et båtførerkort. Eventuelt kan du ha minst 12 måneders fartstid som kan godkjennes for utstedelse av vanlig dekksoffisersertifikat. Legeattest Det kreves en gyldig legeattest, som bekrefter tilfredsstillende syn, fargesyn, hørsel og allmenn helsetilstand. Erklæringen skal ikke være eldre enn 1 år dersom ikke annen gyldighet er angitt. Utstedelse av sertifikat Søknad om fritidsbåtskippersertifikat sendes Sjøfartsdirektoratet. Passfoto legges ved. Skjema fås ved de godkjente lærestedene, NAV eller Sjøfartsdirektoratet. Alle vedlegg til søknaden må være bekreftet som rett kopi av en offentlig instans. Post, bank eller kopisenter er ikke et offentlig kontor. Søker må være minst 18 år. Høsten 2009 Vann, vind og velvære 6

7 Planlagte kurs Follo D5L-F109 Vinterbro Tirsdag 13. Oktober 21 kurskvelder, tirsdager pluss en weekend samling Kursavgift kr ,- pluss kursmateriell og eksamensgebyr D5L-F109 Asker D5L-A109 Nesøya Torsdag 15. Oktober 21 kurskvelder, torsdager pluss en weekend samling Kursavgift kr ,- pluss kursmateriell og eksamensgebyr D5L-A109 Oslo D5L O109 Bygdø Onsdag 14. Oktober 21 kurskvelder, onsdager pluss en weekend samling Kursavgift kr ,- pluss kursmateriell og eksamensgebyr D5L-O109 Høsten 2009 Vann, vind og velvære 7

8 Oversikt Astrokurs D5LA Langturkurs for de som har fritidsskipperkurs eller tilsvarende. Kurset tar sikte på å dekke den teoretiske og praktiske opplæring som kreves for å føre fritidsfartøy i fartsområde world wide. Kurset har hovedvekt på emnene astronomisk navigasjon, behandling og bruk av sekstanten, havstrømmer og fremherskende vinder, pilotchart og andre internasjonale maritime publikasjoner. Detaljer Kurs for førere og styrmenn av fritidsbåter med bruttotonnasje inntil 50 tonn med utvidet fartsområde. Beskrivelse av kurset Læreplanen bygger videre på Læreplan for D5L med vekt på oversjøisk seilas. Kompetanse Kurset dekker teorien til sertifikat som gir rett til å være fører eller styrmann på fritidsbåter med bruttotonnasje inntil 50 i utvidet fartsområde (world wide). Krav til fartstid (båtpraksis), helseerklæring og alder m.v., fastsettes av Sjøfartsdirektoratet. Inntakskrav for tilleggskurset Gjennomført det ordinære fritidsbåtskipperkurset eller innehar fritidsbåtsertifikat (D5L). Mål Kurset tar sikte på å dekke den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å føre fritidsfartøy i fartsområdet world wide. Undervisningsformer Kurset, som kan være lagt opp etter et modulsystem, kan gjennomføres ved lærerstyrt undervisning etter angitt fag- og timefordeling (se vedlegg 1) eller ved korrespondanse / nettbasert eller en kombinasjon av disse. Elevene må gjennomgå et lærerstyrt kurs i følgende emner: Praktisk bruk av navigasjonsinstrumenter Ved lærerstyrt undervisning forutsettes at det er adgang til de nødvendige instrumenter og hjelpemidler. Evaluering og eksamen Elevene kan fremstille seg til eksamen når kurset er gjennomgått. Dersom kurset har vært lagt opp etter et modulsystem kan deleksamen avlegges etter hver avsluttet fagdel. Eksamen består av : Minst 3 timers skriftlig prøve.. Evalueringen og eksamen skal foregå etter de samme retningslinjer som gjelder for videregående skoler med hensyn til karakterer, sensur og vakthold. Høsten 2009 Vann, vind og velvære 8

9 Lærer- / instruktørkompetanse Lærere / instruktører skal ha fag- og pedagogisk kompetanse i henhold til kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven ( , nr. 722), samt UFD rundskriv F Den som skal undervise i de nautiske fagene må i tillegg minst ha utdanning og sertifikat på dekksoffiser klasse 4 nivå. Utstyr Skoler og kursarrangører må ha det nødvendige utstyr for å kunne gjennomføre opplæring i henhold til læreplanen. Se vedlegg 2 for minstekrav og anbefalt tilgjengelig utstyr. Kvalitetssikring Skoler og kursarrangører må ha innført et kvalitetssikringssystem. Dette må inneholde: Kvalitetspolitikk og målsettinger Lærerkvalifikasjoner Utstyr og læremidler Kontinuerlig evaluering Eksamen System for korrigerende tiltak Avviksbehandling Systemet må være tilgjengelig når Sjøfartsdirektoratet ønsker å gjøre revisjon av skolen/kursarrangøren. Godkjenning Alle skoler og kursarrangører som ønsker å undervise etter denne læreplanen skal, før undervisningen påbegynnes, ha søkt Sjøfartsdirektoratet om godkjenning for slik undervisning. Søknaden må inneholde dokumentasjon av ovenstående. Maritime skoler som har nautisk linje anses av direktoratet for å være godkjent dersom undervisningen blir kvalitetssikret. Sjøfartsdirektoratet skal ha melding fra skoler som tar læreplanen i bruk. Planlagte kurs Asker D5LA-A110 Nesøya Torsdag 22. April undervisningstimer Kursavgift kr 7 200,- pluss eksamensgebyr D5LA-A110 Høsten 2009 Vann, vind og velvære 9

10 Påmeldings skjema Du kan enten sende oss vedlagte skjema på fax eller ved post. Du kan også sende oss en e-post med navn og kurs du ønsker å delta på. Arsile er en kurs- og kompetansebedrift innen maritim virksomhet. Dette reflekteres gjennom våre medarbeidere som alle har utstrakt spesialkompetanse på sine fagområder. Arsile tar sine forpliktelser som kompetansebærer innen det martime miljøet alvorlig. Med dette som bakgrunn faller det naturlig at Arsile er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som undervisningssted. Arsile er sertifisert partner av Master of Yachts, som eneste norske undervisningssted. Master of Yachts er et unikt amerikansk undervisningsopplegg som har oppnådd anerkjennelse av myndigheter i 24 land. Samarbeidet med Master of Yachts gir oss muligheten til å tilby våre studenter internasjonale anerkjente sertifiseringer, i tillegg til de norske sertifiseringene. Kontakts informasjon finnes lengre opp i dette dokumentet. For å få registret deg riktig trenger vi Navn og adresse, e-post eller tlf. Navn: Adresse: E-post: Tlf: Kryss av i tabellen under for hvilke kurs du ønsker å delta på: Kurs Kurskode Beskrivelse BF-A209 Båtfører i Asker BF-A309 Båtfører i Asker BF-D109 Båtfører i Follo BF-D209 Båtfører i Follo Høsten 2009 Vann, vind og velvære 10

11 D5L-F109 Fritidsskipper i Follo D5L-A109 Fritidsskipper i Asker D5L-O109 Fritidsskipper i Oslo D5LA-A110 Astrokurs i Asker Høsten 2009 Vann, vind og velvære 11

12 Arsile Charter -Vann, vind og velvære Vi tilbyr utleie av fritidsbåter med eller uten skipper, til privat personer, firmaer eller eventbyråer. I tillegg kan kombinasjonen av tur og kursvirksomhet gi en økt opplevelse for de som benytter seg av våre tjenester. Vi har forskjellige opplegg som Kurs innen maritim sektor Spesielle event og regattaer Charter virksomhet Ekstraordinær opplevelses seiling Vår båt er en ny og luksuriøs båt, som har fast båtplass i Sibenik ved Split i Kroatia. Båten er en Grand Soleil 50, 2008 modell med norsk eier. Ombord er det tre gjestelugarer og en skipperlugar, samt helt moderne navigasjonsinstrumenter. For våre deltakere på charterturer kan vi tilby vederlagsfritt undervisning i seiling og sikkerhet. Vår faste skipper har i over 20 år vært lærer / lektor ved noen av våre maritime skoler i Norge. Han har B-sertifikat som seilinstruktør i tillegg til en solid maritim og yrkespedagogisk utdanning og erfaring. Vi har også en yngre vikar skipper som de siste fem årene har seilt VM for H-båter på ulike steder i Europa. Han har D5L-sertifikat med tillegg for World Wide seiling. Dere velger selv hvilket nivå dere vil undervises på og undervisningen kan vare to til tre timer daglig. Videre velger dere selv hvor mange dager det skal undervises. Det primære er jo at det skal bli en hyggelig tur med sol, bading og muligheter til å gå i land på forskjellige steder underveis. Vårt mål er å gi dere en svært fin tur med positive opplevelser og litt innføring i sikkerhetsrutiner om bord i en tidsmessig og moderne seilbåt. Vi er behjelpelig med tips om rimelige flybilletter. Ta kontakt med oss for mer informasjon: Web: Telefon: Fax: Adresse: Arsile AS Postboks Vinterbro Høsten 2009 Vann, vind og velvære 12

Til sjøfartsdirektøren

Til sjøfartsdirektøren 1 Til sjøfartsdirektøren Arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag om obligatorisk båtførerbevis for førere av fritidsbåter, har ferdigstilt sin rapport innen den fastsatte tidsfristen.

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 22. desember 2011 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 2, 6, 7, 16

Detaljer

FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater

FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk Page 1 of 186 FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk DATO: FOR-2011-12-22-1523

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Utkast Avsender Kommentar Vår vurdering Endringer 1 Sjømannsorganisasjonene Foreslår å bytte

Detaljer

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet. Hva skjer? Servicefartøyene blir større og større.. men ikke nødvendigvis

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften)

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) Innledning Vi er fornøyd med det dokumentet

Detaljer

Hvordan føre. registreringsboka? Maritimt Opplæringskontor gir deg tipsene. Maritimt Opplæringskontor

Hvordan føre. registreringsboka? Maritimt Opplæringskontor gir deg tipsene. Maritimt Opplæringskontor Hvordan føre registreringsboka? gir deg tipsene. Innholdsregister Dette heftet håper vi i kan være til hjelp for kadetter og andre som er involvert i prosessen med utfylling av registreringsbøker. Mer

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

Modellkurs Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis

Modellkurs Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis Modellkurs Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis Versjon 1. Ålesund 22. april 2008. Introduksjon 1. Farledsbevis generelt. Lov om lostjeneste m.v, Forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann (FOR-1994-12-

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1

sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1 sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1 R E T T O G V E T T P Å S J Ø E N T E M A H E F T E 3 sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 2 2 3 R EGLER OG FORNUFT INNHOLDSFORTEGNELSE REGLER OG FORNUFT............

Detaljer

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin Innhold 1 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll 2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin 4 Forskrifter

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING Introduksjon Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen

Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen 2014/2015 Har du jobbet lenge som vaktmester? Nytt fagbrev gir bred innføring i faget og forbereder deg til å avlegge den teoretiske

Detaljer

Når man har fullført alle kurs, og bestått alle eksamener inkl. avsluttende eksamen, får man diplom og blir sertifisert som hundemassør ved NHT.

Når man har fullført alle kurs, og bestått alle eksamener inkl. avsluttende eksamen, får man diplom og blir sertifisert som hundemassør ved NHT. HUNDEEMASSASJE utdanning til sertifisert hundemassør Nettbasert Utdannelsen til hundemassør er lagt opp med 6 deler med nettbaserte kurs og 9 langhelger eller kan det bli en-to samlinger ukedager. Utdanningen

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Krav til etterutdanning for revisorer

Krav til etterutdanning for revisorer Rundskriv Krav til etterutdanning for revisorer RUNDSKRIV: 10/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Revisjonsselskaper Revisorer FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Innledning

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer