BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk"

Transkript

1 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

2 Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil... 4 Løft og forflytning... 4 Vedlikehold Rengjøring Månedlig ettersyn Periodisk ettersyn Service Feilsøking Merking Kontrollpunkter for periodisk ettersyn Om produktet... 5 Hovedkomponenter... 5 Sikkerhetsinnretninger... 5 Tekniske data... 6 Montering / demontering... 7 Montering og bruk av lader... 7 Utpakking... 7 Montering... 7 Demontering... 8 Bruk og betjening... 8 Lading og behandling av batteri... 8 Batterikapasitet... 9 Betjening av håndkontroll... 9 Nødstopp og nødsenk... 9 Generelt om løft og forflytning Bruk av benspreding Bruk av seil Løft og forflytning til og fra seng...11 Løft og forflytning fra og til gulv Løft og forflytning til og fra (rulle)stol Badesituasjon Toalettsituasjon VIKTIG! Personløfteren er kun ment til å skulle benyttes av kvalifisert personale. Manualen kan ikke overlates til, eller gjøres tilgjengelig for, noen uvedkommende tredjepart, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra Etac Supply Gjøvik. Alle dokumenter er opphavrettslig beskyttet etter gjeldende lover, konvensjoner og avtaler. Ingen utdrag av denne dokumentasjonen kan reproduseres, tas i bruk eller overføres uten en spesifikk innhentet forhåndstillatelse. Brudd på disse retningslinjene kan medføre rettslig forfølgelse og økonomisk ansvar. Alle industrielle rettigheter er reserverte. Tilbehør Løfteseil Tilleggsutstyr Løfteoppheng Vekt Båre Hjul med retningssperre Armer for gåstøtte Integrert lader Lave ben Etac AS, Etac Supply Gjøvik Hadelandsveien Gjøvik Tlf: (+47) Fax: (+47) Side 2 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

3 Generelle råd Denne brukerveiledningen inneholder viktig informasjon om løfteren blant annet mht. sikkerhet. Les derfor veiledningen nøye før du benytter personløfteren, slik at du blir trygg på bruken av denne. Forklaring av symboler Dette symbolet forekommer i brukermanualen ved siden av all informasjon som omhandler sikkerhet på arbeidsplassen og hvor det kan oppstå en potensiell fare for personskade. Følg disse instruksjonene nøye til enhver tid og vær spesielt aktsom og forsiktig. Dette symbolet viser til viktig informasjon om riktig bruk av utstyret, som beskrevet i denne brukermanualen. Hvis ikke informasjonen blir tatt hensyn til, kan det resultere i funksjonsfeil eller skader på utstyr. Dette symbolet gjør oppmerksom på spesielt nyttig informasjon. Når dette blir fulgt, kan den som betjener utstyret arbeide mer effektivt. Informasjonen forenkler arbeidsoperasjoner eller forklarer kompliserte fakta. Før du tar i bruk løfteren Før du benytter en personløfter på pasienter, må du gjennomgå nødvendig opplæring. Øv deg på å løfte en kollega, for så å bli løftet selv. Det er viktig at du ikke bare vet hvordan du skal løfte andre, men også hvordan det er å bli løftet selv. Forsøk alle de ulike seilene det er aktuelt å benytte, til du føler deg trygg på hvordan løftingen skal utføres. Før du skal løfte en person, bør du forklare prosedyren for ham/henne. Når du skal bruke personløfter, er det også viktig at du benytter tilbehør og seil tilpasset: type funksjonshemming størrelse vekt type forflytning Ansvarsforhold Etac Supply Gjøvik aksepterer intet ansvar for skader og funksjonelle feil som skyldes at instruksjonene i manualen ikke har blitt fulgt. Reklamasjoner som omfattes av garantien må fremsettes umiddelbart etter at en defekt er oppdaget og merkes med det aktuelle serienummeret og evt identifikasjonsnummer til serviceperson. Slitedeler som beskrevet i Serviceheftet faller ikke inn under garantien. All teknisk informasjon, alle data og alle instruksjoner for betjening i denne manualen var fullstendig oppdaterte på det tidspunkt manualen ble sendt til trykking. Manualen er bygd opp på basis av vår erfaring og etter våre beste evner og intensjoner. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske modifikasjoner i forbindelse med videre utvikling og forbedring av produktet som er beskrevet i denne manualen. Manualen kan derfor ikke gi grunnlag for noe krav basert på informasjon, illustrasjoner og beskrivelser som inngår i denne. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for alle slags skader og feil som oppstår på grunn av feilaktig bruk, som skyldes at manualen ikke har blitt fulgt eller utilstrekkelig vedlikehold. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det kun kan benyttes originale Molift reservedeler og utstyr godkjent av oss. Av sikkerhetsmessige grunner, er montering og bruk av reservedeler eller utstyr som ikke er godkjent samt uautorisert modifisering og ombygging av produktet ikke tillatt. Etac Supply Gjøvik aksepterer intet ansvar for skader som skyldes at dette likevel har blitt utført. Med unntak av følgeskader står Etac Supply Gjøvik ansvarlig for feil og mangler ved produktet innenfor rammen av beskrivelsen i kjøpekontrakten. Krav om skadeerstatning er unntatt, uansett hva slags juridisk grunnlag et slikt krav måtte ha. Kun den dokumentasjon som tilhører det aktuelle produktet er gyldig. Hvis forskrifter for sikkerhet eller andre forholdsregler som er beskrevet i denne manualen ikke har blitt fulgt, kjennes samsvarserklæringen, (CE erklæringen), som leveres sammen med produktet i henhold til Rådsdirektiv om Medisinsk Utstyr (93/42/EØF), ugyldig. Side 3 av 24

4 Generelle forsiktighetsregler Generelt Før en Molift Partner 255 kan settes i drift, må vedkommende som skal betjene den forsikre seg om at løfteren er i sikkerhetsmessig og driftsmessig god stand. Personløfteren må tas ut av drift umiddelbart, eller ikke settes i drift, hvis det blir oppdaget feil som er relatert til driftsmessig sikkerhet og pålitelighet. En Molift Partner 255 kan kun benyttes når alle beskyttende innretninger og alt sikkerhetsmessig relevant utstyr er installert og fungerer som det skal. Bærbare og mobile radio frekvens (RF) kommnikasjonsutstyr kan påvirke medisinsk elektrisk utstyr, og bør holdes på en avstand på 25 cm fra løfterens elektronikk. Løfteren er beregnet for bruk i vanlig romtemperatur, +10 til +40 C. Ved transport bør derfor løfteren om mulig transporteres i tempererte deler av kjøretøyet, eventuelt må løfteren stå i temperert rom til den oppnår forsvarlig driftstemperatur. Løfteren har en forventet levetid på 10 år eller løft med max last (SWL), når all anbefalt service er gjennomført. Ved feil Løfteren må taes ut av drift umiddelbart hvis den viser seg å ha noen av følgende feil: skader på elektriske innretninger eller ledninger, eller på deler av isolasjonen feil på sikkerhetsmessige innretninger Hvis løftebevegelsen ikke starter når den aktuelle knappen blir aktivert, må du benytte feilsøkingsskjemaet i kapitlet Vedlikehold for å finne feilkilden. Personskader eller skade på gjenstander kan forekomme hvis Molift Partner 255 blir brukt på ukorrekt måte og ved: at deksler er fjernet av uvedkommende feilaktig bruk utilstrekkelig vedlikehold overstigelse av maksimal tillatt last - den angitte lastekapasitet er den maksimale tillatte last at det er gjort ulovlige inngrep i elektriske innretninger Løft og forflytning Personløfteren kan velte ved feil bruk! Overseelse av advarsler og instruksjoner kan føre til personskader. Les instruksjonene nøye før du forsøker å løfte noen. Molift Partner 255 har SWL (Safe Working Load) på 255 kg. Dette betyr at den er konstruert og testet for løft av pasienter opp til 255 kg. Ved løft av pasienter med høyere brukervekt kan det medføre fare for skade på pasient eller løfter. Under forflytning er det flere forhold du må være oppmerksom på at: personen skal sitte så lavt som mulig med ansiktet vendt mot søylen personen bør hvile føttene på chassis Stå på siden av personen når du løfter. Pass på at armer og bein går fri fra løfteren, stol, seng og lignende. Ha gjerne øyekontakt med pasienten. Dette gir en god trygghetsfølelse for den som blir løftet. Følg nøye med på det du gjør. Vær sikker på at alle fire løkkene på seilet er forsvarlig festet på krokene for å unngå at personen sklir eller faller ut. Bruk kjørehåndtakene ved manøvrering av løfteren, ikke dra i pasienten eller løftearmen. Ikke ta på undersiden av chassis eller mellom ben og chassis ved kjøring av ben inn/ut. Molift løfteseil skal kun brukes til å løfte personer. Bruk ALDRI løfteseilet til å transportere andre gjenstander. Molift Partner 255 skal ikke kjøres konstant i mer enn 2 minutt (med maks last) med mi-nimum 18 minutt pause. Side 4 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

5 Personløfteren må tas ut av drift umiddelbart og merkes i ustand, eller ikke settes i drift, hvis det blir oppdaget feil som er relatert til driftsmessig sikkerhet og pålitelighet..om produktet Molift Partner 255 er en mobil løfter beregnet på løft og forflytning av personer til/fra seng, gulv, stol eller sittemøbel, rullestol og toalett. Løfte ren er laget av lette materialer og er hjulgående og batteridrevet. Den har elektrisk spredbare ben og løftekapasitet på hele 300 kg. Den passer såle des til bruk på institusjoner, men kan også brukes både hjemme og på pleiehjem. Den skal bare be-nyttes til forflytning over korte avstander som for eksempel mellom stol og seng eller inn på bad/ toalett, og er ingen erstatning for rullestoler eller lignende. Hovedkomponenter Løfteren er bygget rundt en chassisenhet inneholdende søylefeste, spredemekanisme for ben og bakre hjul. De spredbare benene betjenes med elektrisk motor og gir brukeren mulighet for å tilpasse løfterens bredde etter behov. På løftesøylen vil man finne et kjørehåndtak og en batteriholder for batteripakken. Styreelektronikken samt nødstoppbryterne er plassert i batteri- Løftearm holderen. På løftesøylen er det også en løpevogn. I denne fester man løfteopphenget. Løfteopphenget er dreibart i festet mot løftearmen, noe som muliggjør bruk av Molift Partner 255 i alle vinkler mot personen som skal løftes. Sikkerhetsinnretninger Molift Partner 255 er utstyrt med sikkerhetsanordniger som vil kunne hindre skader på personer og utstyr dersom utstyret brukes uriktig i gitte situasjoner. Løfteren har et overbelastningsvern som vil hindre løfteren i å løfte mer enn SWL. Løftearmen er hengslet slik at den ikke skal kunne klemme pasienter dersom den senkes for langt ned. Løftearmen vil derfor ikke utøve noen kraft i nedadgående retning. Løfteopphenget har sikkerhetskroker designet for å hindre at løfteseilets stropper faller ut. Ved å trykke inn nødstoppknappen brytes strømmen direkte og løfteren vil stoppe. I tilfelle det har oppstått en feil på løfteren, vil det være mulig å senke løfteren manuelt eller elektrisk gjennom nødsenkanordningen. Løfteren har en servicelampe som gir beskjed når løfteren skal til service. Nødsenkknapp og sekskantnøkkel Løfteoppheng Håndkontroll Løpevogn med gummimuffe Løftesøyle Styreelektronikk, inkl servicelampe, batterilampe og elektrisk nødsenk Kjørehåndtak Batteri Batteriholder Nødstopp Ben Chassis FORAN BAK Side 5 av 24

6 Tekniske data Egenvekt, totalt: inkl. batteri: 44 kg Vekt demontert: Chassis, komplett: 20 kg Søyle komplett: 14 kg Løftearm, komplett: 8,4 kg Batteri: 1,5 kg Materiale: Stål, aluminium og plastkompositt Motor: Løftemotor: 24 V DC Benspredemotor: 12 V DC Batteri: 26,4 V NiMH 2,2 Ah, ATO Fuse 20 A Batterilader: Mascot type 2215,10-22 cells NiCd/NiMH Beskyttelse: IP24 Løftekapasitet (SWL): 255 kg Løfteområde: 1275 mm Vendediameter: 1400 mm Løftehastighet: 30 mm/sek (75 kg) Lydnivå, max A-weighted sound power level: LWA = 63,2 db Betjeningskrefter: Knapper på håndkontroll: 3,4 N Antall løft med fulladet batteri: 75 løft (75 kg, 50 cm) Mål: 1325 x 700 x 1902 mm (LxBxH) Alle mål i illustrasjonen i millimeter. Side 6 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

7 Montering / demontering Før man tar i bruk en Molift Partner 255 bør man gjøre seg godt kjent med løfterens funksjon og virkemåte, herunder montering og klargjøring før løft. Montering og bruk av lader Batteriladeren skal monteres på en egnet veggflate i nærheten av strømuttak. Laderen skal være tilkoblet strømnettet til enhver tid. Etac Supply Gjøvik tester og lader alle batterier en gang før de pakkes og sendes. Imidlertid skal alle nye batterier lades før bruk. Utpakking Løfteren kommer i en kartong. Kontroller at emballasjen ikke er skadet ved ankomst. Hvis så er tilfelle sjekk innhold og kontakt din Molift forhandler umiddelbart ved eventuell skade. Kartongen inneholder komplett Mover personløfter med håndkontroll, batteri og batterilader med nettkabel. Løfteren kan la gres og transporteres under følgende forhold: Trykk: kpa.relativ fuktighet: %.Temperatur: C Montering Chassiset trilles ut av kartongen. Se til at den røde pilen nederst på løftesøylen er i flukt med kanten på chassiset. Søylen låses med klemlåsen i bakkant slik at den står stødig. Hvis søylen ikke er montert korrekt vil ikke løfteren fungere. Klemlås Ta av endedekslet og monter løfteopphenget på løftearmen. Pass på at skive og fjær er på plass på løfteopphenget. Monter løftearmen m/løfteoppheng og gummimuffe på løpevognen i søylen. Dra gummimuffa opp for å se bedre. Ikke sett fingre e.l. innunder festet for løftearmen. Klemfare mellom løftearm og løpevogn. NB! Batteriet må ikke stå i holderen på søylen under montering! Søylen føres ned i søylefeste på chassis og skyv den ned slik som vist på bildet. Skruen i front av søyla skal på plass i sporet inne i søylefestet. Hvis ikke søylen kommer helt ned, bruk den manuelle nødsenkfunksjonen og prøv igjen helt til søylen finner sin posisjon. Løftearmen føres på plass i løpevogna, og dyttes ned slik at låsehåndtaket kommer på plass under bolten i løpevognen med et tydelig klikk. Dra gummimuffa over løpevogna slik at den dekkes. Kontakten for håndkontrollen plugges inn i kontakten nederst på batteriholderen. Fest ledningen i strekkavlaster på søyla. Håndkontrollen har en krok slik at den kan henges på plastkrokene på søyla. Side 7 av 24

8 Sett batteriet i holderen på søylen med de to batteripolene vendt nedover. Kjør så løfteren opp og ned et par ganger uten belastning for å kontrollere at den fungerer som den skal. (Batteriene skal alltid lades før løfteren settes i normal bruk). Etac Supply Gjøvik tester alle løftere både med og uten belastning før de pakkes og sendes. Kontrollen under pkt. 8 anbefales for å avdekke eventuelle transportskader eller feil montering av løfteren. Sjekkliste før bruk Sjekk at løfteren ikke har synlige skader eller mangler, spesielt at løfteopphenget ikke har sprekker eller skader. Verifiser at løftearmen og løftesøylen er forsvarlig festet og at løfteren har ingen løse deler. Kontoller at nødstoppbryteren er deaktivert og at løfteren virker. Kontroller at du har ladde batterier med tilstrekkelig kapasitet til oppgavene som skal utføres (batterilampen lyser ikke). Kontroller at servicelampen lyser grønt. Hvis servicelampen lyser gult eller rødt, skal løfteren til service. Bruk og betjening Lading og behandling av batteri Molift Partner 255 leveres med en batteriløsning som består av en 26,4 V batteripakke som plasseres i batteriholderen på løfteren. Videre er det en batterilader som plasseres lett tilgjengelig enten frittstående eller montert på veggen. Laderens nettkabel plugges i veggkontakten når batteriet skal lades. Laderens nettkabel kobles fra når laderen ikke er i bruk. Pass på at kabelen ikke skades. Forklaring på ladelampen på batteriladeren: Ladelampe Status Gul Klar til bruk Gul Initialiseringsmodus Orange Hurtiglading Grønn/Gul Topp lading Grønn Vedlikeholdslading Orange/Grønn Feil Ladelampe Forsikre deg om at løfteopphenget ikke har sprekker eller skader og at løftesøylen er forsvarlig låst før bruk. Demontering Løfteren kan enkelt demonteres i tre hoveddeler (ikke medregnet batteriet). Ta ut batteriet. Ta av løftearmen ved å dra låsehåndtaket på undersiden opp og frem, samtidig som du løfter av hele armen med gummimuffe. Løsne klemlåsen på chassiset, og løft av løftesøylen. Sett batteriet i laderen. Etter noen sekunder vil ladelampen skifte farge fra gult til orange, dette betyr at batteriet lades. Når ladelampen lyser konstant grønt, betyr det at batteriet er fulladet, og kun står på vedlikeholdslading. Batteriet har en levetid på ca. 500 ladesykluser Av sikkerhetsgrunner anbefales det at nødstoppen er aktivert (inntrykt) ved lagring. Side 8 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

9 Batterikapasitet En lysdiode er montert på batteriholderen. Faller batterispenningen under et bestemt nivå, vil dioden lyse orange når løfteren kjøres, noe som indikerer at det er behov for lading. Det er fortsatt igjen batterikapasitet til 3-5 løft (75 kg) når dette inntreffer. Dersom batteriet tømmes midt i et løft, vil det alltid være nok strøm til å senke pasienten ned igjen. Batteri Batterilampe Servicelampe Nødstoppbryter Nødstopp og nødsenk Nødstopp Molift personløftere er utstyrt med nødstopp og nødsenk. Nødstoppknappen sitter på batteriholderen på søyla. Nødstoppen kutter strømmen til motoren når den trykkes inn. Knappen vris mot klokken for å tilbakestille. Nødsenk Det er mulig å gjennomføre nødsenk dersom løfteren skulle slutte å fungerer normalt. Molift Partner 255 har både elektrisk og manuell nødsenk. Elektrisk nødsenk Kontakt for håndkontroll Betjening av håndkontroll Håndkontrollen til Molift Partner 255 har fire knapper, to knapper for løft opp og ned, og ytterligere to knapper for betjening av benspredning. I tillegg er det en grønn lysdiode som lyser når batteriet må lades. Lysdiode Løft opp Elektrisk nødsenk finnes på batteriholderen. Trykk inn knappen og hold inne til pasienten er senket ned. Manuell nødsenk Elektrisk nødsenk Umbraconøkkel Samle ben Løft ned Spre ben For å utføre manuell nødsenk følger det med en nøkkel (denne sitter i en holder på toppen av søylen). Nøkkelen stikkes i hullet på toppen av søylen og sveives til pasienten er senket ned. Husk å ta ut umbraconøkkelen fra manuell nødsenk i toppen etter utført nødsenk! Elektronikken har en strømsparefunksjon som vil legge systemet i dvale etter ca. ti minutter uten aktivitet. Alle lamper vil slukke. Elektronikken aktiveres ved å trykke på en av betjeningsknappene. Kontakt servicepartner dersom årsaken til stopp/nødsenk er ukjent eller hvis det oppdages en feil. Side 9 av 24

10 Generelt om løft og forflytning Løfteopphenget skal alltid tverrstilles over personen som skal løftes som vist til venstre i illustrasjonen under. Løfteren skal ikke benyttes til forflytning på skrånende gulv eller ramper. Unngå langflosset teppe, høye dørstokker, ujevne overflater, eller andre hindringer som kan føre til at hjulene blokkeres. Dersom løfteren dyttes over hindringer, kan den miste stabiliteten og velte. Løfteren skal bare benyttes til forflytning over korte avstander, og er ingen erstatning for rullestoler eller lignende Ved bruk av seil for topunkts løfteoppheng, skal løfteopphenget benyttes diagonalt, dvs. løkker fra seilet skal henges på kroker diagonalt ovenfor hverandre. Pass på at alle fire løkkene til seilet er godt festet slik at personen i seilet ikke sklir eller faller ut. Bruk av benspreding Bruk bred stilling på ben der dette er hensiktsmessig, f.eks. for å komme rundt (rulle)stoler, toaletter og lignende. Bruk av seil Molift løfteseil er svært enkle i bruk. Bruk helst Molift løfteseil til Molift løftere. Seil fra andre leverandører kan ha andre spesifikasjoner og tyngdepunkt og kan føre til ustabilitet og personskade. Opprevne, frynsete eller på annen måte skadde seil/stropper kan ryke, og føre til personskader. Bruk derfor kun seil som er i god stand. Ødelegg og kast gamle, ubrukbare seil. Molift Easy løfteseil Når personen forflyttes, skal han/hun sitte lavt, - om mulig med føttene plassert på understellet. På denne måten får man så lavt tyngdepunkt som mulig og reduserer på denne måten risikoen for ustabilitet og/eller velt. Løfteren bør også kjøres med benspredning i ytterste stilling for å få best mulig stabilitet. Vær forsiktig under forflytning så ikke personen som sitter i løfteren kolliderer med gjenstander eller møbler i rommet. Husk at personen sitter relativt ubeskyttet og at man i start, stopp eller svingsituasjoner vil kunne oppleve at personen pendler i noen grad fra opphenget i løfteren. Side 10 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

11 Trekk frem benflakene og legg disse under personens lår, som vist på illustrasjonen. Før bruk foldes seilet som vist over. Den grå siden vendes bort fra personen som skal løftes ved plassering av seilet. Seilet holdes med en hånd, og den andre fri til å støtte pasienten. Kryss benløkkene, den ene løkken trekkes gjennom den andre. Løft og forflytning til og fra seng Løft fra seng Hvis personen har seng med hev/senk, bør denne senkes før løftingen starter. Om mulig, snu personen i stabilt sideleie. Legg det foldete seilet bak ryggen på den som skal løftes. Vend deretter personen over på ryggen. Pass på at folden på seilet kommer midt under ryggen. Plasser løfteren under sengen, med løfteopphenget over personen. Vær forsiktig slik at du ikke senker løfteopphenget ned på personen. Se til at løfteopphenget er sentrert over personen før du løfter. Husk at hjulene IKKE skal låses. Når alle fire løkkene er hektet på opphenget, kan personene løftes forsiktig. Side 11 av 24

12 Dersom personene har seng med ryggstøtte, bør du heve denne. For at personene skal få en mest mulig behagelig sitteposisjon, kan du justere denne ved å trekke i håndtaket bak på seilet. Sentrer personen over sengen, og snu ham/henne slik at føttene peker mot sengens fotende. Senk deretter personen forsiktig ned i sengen. Løsne løkkene på seilet fra løfteopphenget. Hev personen til enden går klar av madrassen. Løft benene, og snu føttene slik at disse blir hengende utenfor senge-kanten. Trekk så løfteren vekk fra sengen. Vær oppmerksom på mulige hindringer under sengen, som kan føre til blokkering av hjul og velt av løfter. Forflytning til seng Fjerning av seil Trekk benflakene på seilet vekk fra undersiden av personens lår og ut mot din side av sengen. Trekk skulderstroppen på motstående side under nakken på personen og legg ham/henne over på siden (gjerne i stabilt sideleie) Trekk ut seilet og legg han/henne tilrette i sengen. Vær forsiktig når du legger personen over på siden. Sørg for å holde igjen slik at vedkommende ikke vipper rundt og ut av sengen på motsatt side. Løft og forflytning fra og til gulv Løft og forflytning fra gulv er i prinsippet likt løft fra seng. Legg derfor seil som beskrevet i forrige avsnitt. Det finnes to alternativer for løft fra gulv. Alternativ løft 1 Hev eventuelt personen til hun/han går klar av madrassen. Skyv løfteren under sengen. Vær oppmerksom på mulige hindringer under sengen, som kan føre til blokkering av hjul og velt av løfter. Vær forsiktig slik at du ikke klemmer føttene til den som blir løftet. Plasser personens hode forsiktig på chassiset. Bruk gjerne en pute for å beskytte hode og nakke. Opphenget skal være sentrert over personen. Side 12 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

13 Senk løftearmen slik at de fire løkkene på seilet kan hektes på krokene på opphenget. Hev personen opp fra gulvet. For at pasienten skal få en best mulig behagelig sittestilling kan du trekke litt i løkken bak på seilet. Snu ham/henne slik at han/hun sitter med føttene på chassis, og vendt mot løfteren. Løft og forflytning til og fra (rulle)stol Løft og forflytning fra (rulle)stol Fold seilet som vist i avsnittet Bruk av seil. Den grå siden skal vende bort fra brukeren ved plassering av seil. Alternativ løft 2 Løft fra gulv kan også utføres med løfteren plassert mellom beina på personen, som vist på illustrasjonen. Rutinen blir ellers lik alternativ 1. Senking til gulv Dersom fysikk og ferdigheter tilsier det, bør brukeren oppmuntres til aktiv deltakelse under legging av løfteseilet. Brukeren kan f.eks selv, løfte lårene, trekke frem benflakene, lene seg framover etc. Len personen fremover mens du holder en arm rundt han/henne. Før det foldete seilet ned bak personens rygg til det støter mot setet. Legg en pute på chassis for å beskytte personens hode/nakke. (Dette er ikke nødvendig når du bruker Easy seil med nakkestøtte.) Se for øvrig illustrasjoner og forklaring ovenfor. Trekk frem løkkene på seilets benflak, og legg benflakene under personens lår. Dra godt frem og opp. Kryss deretter løkkene den ene gjennom den andre, som vist på illustrasjonen. Side 13 av 24

14 Følg nøy med når du løfter. Pass på at alle 4 løkkene er festet slik at brukeren ikke sklir eller faller. Fjerning av seil Trekk benflakene på seilet vekk fra undersiden av personens lår. Still deg på siden av stolen, og len personen fremover, mens du støtter med en hånd. Trekk seilet opp bak ryggen på personen. Len ham/henne tilbake i stolen. Plasser løfteren rundt stolen, og la personens føtter hvile på understellet. Dersom løftet skjer fra rullestol, må hjulene på rullestolen låses. Rullestolen kan rulle unna og personen kan derfor komme til skade. Løft slik at personen går klar av setet, og foreta deretter forflytningen. Løft og forflytning til (rulle)stol Plasser løfteren slik at personen kommer så langt bak i stolen som mulig. Dersom løftet skjer til rullestol, må hjulene på rullestolen låses. Rullestolen kan rulle unna og personen kan derfor komme til skade. For å få personen godt tilbake i setet kan du gjøre følgende: skyve på knærne trekke i hempen bak på seilet vippe stolen bakover Hvis du trekker seilet hardt opp, kan personen falle framover og skade seg. Hold alltid en hånd rundt personen som vist på illustrasjonen. Dersom fysikk og ferdigheter tilsier det, bør brukeren oppmuntres til aktiv deltakelse under fjerning av løfteseilet. Brukeren kan f.eks selv, løfte lårene, trekke vekk benflakene, lene seg framover etc. Badesituasjon Prosedyren for løft til/fra badekar er i prinsippet den samme som til/fra seng. Imidlertid brukes det spesielt badeseil med nettingduk av polyester. Dette tørker fort og kan maskinvaskes (se tilhørende vaskeanvisning). eller en kombinasjon av ovennevnte punkter. Senk personen ned i stolen, ta løkkene av opphenget, og trekk vekk løfteren. Side 14 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

15 Toalettsituasjon Easy toalettseil brukes sammen med 4 punkts løfteoppheng. Molift Easy Toalettseil er et toalettseil med brede polstringer. Dette kan også leveres med hodestøtte. Molift Easy Toalettseil Comfort egner seg ved løft fra liggende eller hvor det er trangt å legge seilet. Ved å legge benflakene fra utsiden og inn, oppnår man bredere benstilling. På Molift Easy Toalettseil Comfort legges benflakene over lårene, og trekkes fra innsiden og ut på undersiden av lårene. Seilet legges på slik: Før seilet ned bak personens rygg, med den grå siden ut Spenn beltet godt rundt kroppen Løft på benet og legg benflaket under fremre del av låret. Benløkkene kan krysses eller ikke, avhengig av bruker. Ved å legge benflakene fra utsiden og inn, oppnår man bredere benstilling. Ved bruk av Molift Easy Toalettseil Comfort skal benflakene ikke krysses slik som på andre Easy seil. Fest de fire løkkene til opphenget Plasser løfteren rundt toalettet, og senk personen. Trekk vekk benflakene. Seilet kan være på under toalettbesøket. Side 15 av 24

16 Tilbehør Løfteseil Molift Easy barneseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art. no Art. no XS Art. no Art. no Easy toalettseil og Basic badeseil for barn, se str XXS og XS i den aktuelle tabellen. Molift Easy løfteseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XS Art. no Art. no S Art. no Art. no M Art. no Art. no L Art. no Art. no XL Art. no Art. no XXL Art. no Art. no Molift EasyToalettseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art. no Art. no XS Art. no Art. no S Art. no Art. no M Art. no Art. no L Art. no Art. no XL Art. no Art. no XXL Art. no Art. no Molift Easy Toalettseil, komfort Størrelse Uten hodestøtte Separat hodestøtte XXS Art. no Art. no XS Art. no Art. no S Art. no Art. no M Art. no Art. no L Art. no Art. no XL Art. no Art. no XXL Art. no Art. no Molift Basic løfteseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art. no Art. no XS Art. no Art. no S Art. no Art. no M Art. no Art. no L Art. no Art. no XL Art. no Art. no XXL Art. no Art. no Molift Easy Amputasjonsseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art. no Art. no XS Art. no Art. no S Art. no Art. no M Art. no Art. no L Art. no Art. no XL Art. no Art. no XXL Art. no Art. no Molift Basic badeseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art. no Art. no XS Art. no Art. no S Art. no Art. no M Art. no Art. no L Art. no Art. no XL Art. no Art. no XXL Art. no Art. no Molift Basic Helseil Størrelse Med hodestøtte S Art no M Art no L Art no Molift Patient Specific Seil Størrelse Med hodestøtte S Art no M Art no L Art no XL Art no Molift Hammock Sling Størrelse Med hodestøtte One size Art.nr Skallseil One size Art.nr Ullinnlegg One size Art.nr Fleeceinnlegg Se også brukermanualen som følger hvert enkelt seil. Side 16 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

17 Guide for valg av størrelse på seil Easy og Basic løfteseil Størrelse Fargekode A B Anbefalt personvekt (Kg) A (cm) B (cm) XXL Hvit XL Blå L Grønn M Gul S Rød XS Lyseblå XXS Rosa C (cm) Valg av størrelse på seil avhenger både av personens vekt og personens kroppsfasong/størrelse. C Tilleggsutstyr Løfteoppheng 4 punkt stål, Heavy duty, mål 640x420 mm, Art. nr: Polstring - Art. nr: punkt stål, Large, mål 560x350 mm, Art. nr: punkt stål, Medium, mål 450x300 mm, Art. nr: punkts stål, Large, mål 560 mm, Art. nr: punkts stål, Medium, mål 450 mm, Art. nr: punkts oppheng Art. nr: Vekt - Løftearm med vekt 255 kg. Art. nr: Løftearm med vekt må bestilles sammen med løfteoppheng (se over). Løftearm med vekt og oppheng leveres separat, og må settes sammen før montering på løfter. Se montering på side 7. Oppbevaringsbag for seil - Art.no Polstring for oppheng - Art. no Bildet viser arm m vekt og oppheng Hele løftearmen tas av løfteren og byttes ut med løftearm med vekt. Se montering og demontering på side 7 i denne brukermanualen. Les brukermanualen som kommer sammen med vekten før den tas i bruk. Side 17 av 24

18 Båre - Molift Stretcher (uten stropper) Art. nr: Standard sett med stropper, Art. nr: Sett stropper med sneller, Art. nr: Sett med sikkerhetsstropper, Art. nr: Armer for gåstøtte Part.no: Det er mulig å bruke en alternativ søyle med justerbare kjørehåndtak og gå armer. Molift Stretcher er en båre som kan brukes sammen med alle Molifts 4-punkts oppheng på Molift Partner 255. Les brukermanualen som hører med til båren. Hjul med retningssperre - Art. nr Hjulet kan monteres av sertifisert personell i henhold til beskrivelse i Teknisk Manual for bytte av hjul bak. Montering den alternative søylen som beskrevet under montering og demontering på side 7. Les brukermanualen som følger med gåarmene. Integrert lader - Art. nr Integrert lader monteres permanent på søylen til løfteren. Hjul med retningssperre har ikke brems, derfor anbefaler vi å bytte kun det ene av hjulene bak. Dytt den røde hendelen ned for å låse retningen. Løs ut ved å dytte hendelen opp. Parkere løfteren og koble den integrerte laderen til en vanlig veggkontakt for å lade batteriet som står i batteriholderen. Side 18 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

19 Lave ben - Art no Chassiset kan byttes ut med et med lavere ben. Dette kan brukes på jevne, rette underlag hvor løfteren skal under lave senger eller lignende. For normal bruk anbefales det å bruke standard chassis. Monter søyle og løftearm på chassiset som beskrevet på side 7. Tekniske data Vekt, totalt: 45 kg (inkl. batteri) Vekt, chassis med ben: 21 kg Høyde på ben: 60 mm Løfteren kan brukes som normalt, men tepper og ujevnt underlag bør unngås, ellers må det tas spesielt hensyn til at fronthjulene er mindre enn vanlig. Prøv å dra løfteren bakover i stedet for å dytte den. Det må brukes mer kraft for å flytte løfteren med små hjul. Det kan være lettere å dra enn å dytte - bruk alltid kjørehåndtakene når løfteren skal flyttes. Side 19 av 24

20 Vedlikehold Rengjøring Rengjøringsmidler som benyttes må være phnøytrale. Bruk ikke løsemidler eller andre sterke væsker som kan skade eller ødelegge overflaten eller endre egenskapene til materialet i løfteren. For desinfeksjon i nødvendige tilfeller; benytt isopropyl alkohol. Slipemidler og etsende midler må unngås. Vaskes utvendig med lett fuktet klut med egnet rengjøringsmiddel. Regelmessig rengjøring anbefales og bør legges inn i rutiner tilpasset bruk og behov. For å oppdage feil og mangler bør det gjennomføres regelmessig ettersyn av løfteren. Månedlig ettersyn Service Molift Partner 255 har en innebygd servicelampe som varsler når løfteren skal ha service. Lampen lyser grønt når løfteren kan brukes normalt. Elektronikken registrerer lasten og hvor mye løfteren er i bruk, og etter en gitt driftstid gis det signal om at løfteren skal ha service. Lampen vil først lyse gult, deretter rødt. Løfteren kan fortsatt brukes, men ta kontakt med din lokale servicepartner og bestill service. Et lydsignal i tillegg indikerer at løfteren må til service snarest. Servicelampe Kontroller at bærende deler ikke har synlige skader eller sprekker. Løfteopphenget skal ikke brukes ved synlige skader/sprekker da det kan medføre fare for skade på pasient og løfter. Kontroller løfteren, og spesielt løfteopphenget for skader og evt sprekker. Kontroller at løfteren ikke har noen løse deler. Ta vekk hår og lo fra hjulene, og sjekk at hjulene triller godt. Se til at kontaktene til håndkontroll og lader sitter fast. Vask eventuelt kontakten og støpselet til håndkontrollen forsiktig med sprit for å fjerne fett. Se til at ledningene på håndkontrollen og laderen er intakte. Kontroller at batteriet sitter korrekt i batteriholderen. Kjør løfteren opp og ned for å kontrollere at den går normalt uten uvanlig støy. Periodisk ettersyn Molift anbefaler periodisk ettersyn av løfteren en gang i året i følge kontrollisten som finnes på s 23. Ettersyn gjennomføres av sertifisert personell. Eier har ansvar for at en kontrolliste fylles ut og signeres for hver gang løfteren har hatt ettersyn. Servicelampe Ikke lys Grønn Gul Rød Rød + lyd Status Strømsparemodus Klar til bruk Bestill service, løfter fungerer Utfør service Utfør service snarest Service består av bytte av plastkompositt løfteoppheng, bytte og smøring av brems, samt kontroll/bytte av slitte deler. Service skal utføres av sertifisert personell, i henhold til prosedyrer beskrevet i Teknisk Manual. Servicepartnere benytter Molift Servicetool for å lese av løfterens data og for logging av service, samt nullstilling av servicelampen. Eieren av løfteren må påse at service og reparasjon loggføres og signeres av sertifisert personell. Side 20 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20

Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20 Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20 Innhold Om Molift Mover 300...3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Forklaring av symboler... 3 Generelle forsiktighetsregler...4 Generelt... 4

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

BM05103 Molift Mover 205 Norsk

BM05103 Molift Mover 205 Norsk BM05103 Molift Mover 205 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil... 4

Detaljer

BRUKER MANUAL. Molift Mover 180. Etac AS Etac Supply Gjøvik Hadelandveien 2 N - 2816 Gjøvik

BRUKER MANUAL. Molift Mover 180. Etac AS Etac Supply Gjøvik Hadelandveien 2 N - 2816 Gjøvik BRUKER MANUAL Molift Mover 180 Etac AS Etac Supply Gjøvik Hadelandveien 2 N - 2816 Gjøvik BM08103 Molift MOVER 180 Norsk - Rev A 11-2012 Innhold Om Molift Mover 180...3 Samsvarserklæring... 3 Før du tar

Detaljer

BM09203 Molift SMART 150 Norsk - Rev E2 14/05/2014 Side 1 av 20

BM09203 Molift SMART 150 Norsk - Rev E2 14/05/2014 Side 1 av 20 BM09203 Molift SMART 150 Norsk - Rev E2 14/05/2014 Side 1 av 20 Innhold Om Molift Smart 150...3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Forklaring av symboler... 3 Generelle forsiktighetsregler...4 Generelt...

Detaljer

BM15103 Molift NOMAD Norsk

BM15103 Molift NOMAD Norsk BM15103 Molift NOMAD Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil... 4 Løft

Detaljer

Etac AS, Etac Supply Gjøvik Hadelandsveien 2 2816 Gjøvik Tlf: (+47) 40001004 www.molift.com Fax: (+47) 40001008 molift@etac.com.

Etac AS, Etac Supply Gjøvik Hadelandsveien 2 2816 Gjøvik Tlf: (+47) 40001004 www.molift.com Fax: (+47) 40001008 molift@etac.com. BM04103 Molift Quick Raiser Norsk - Rev F2 10/2012 Side 1 av 20 Innhold Om Molift Quick Raiser 1, 2 og 2+... 2 Molift Quick Raiser - bruk... 3 Sjekkliste før bruk... 3 Generelle forsiktighetsregler...

Detaljer

Etac AS, Etac Supply Gjøvik Hadelandsveien 2 2816 Gjøvik Tlf: (+47) 40001004 www.molift.com Fax: (+47) 40001008 molift@etac.com.

Etac AS, Etac Supply Gjøvik Hadelandsveien 2 2816 Gjøvik Tlf: (+47) 40001004 www.molift.com Fax: (+47) 40001008 molift@etac.com. Side1av20 Innhold Om Molift Quick Raiser 1, 2 og 2+... 2 Molift Quick Raiser - bruk... 3 Sjekkliste før bruk... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Tilpasning og forflytning... 5 Montering og demontering...

Detaljer

Molift EvoSling LowBack

Molift EvoSling LowBack Molift EvoSling LowBack NO - Brukermanual BM28403 Rev. B 2015-03-03 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift EvoSling

Detaljer

Etac Molift RgoSling. NO - Brukermanual. RgoSling Ampu MediumBack. RgoSling Ampu HighBack. BM40403 Rev. B 2013-08-08

Etac Molift RgoSling. NO - Brukermanual. RgoSling Ampu MediumBack. RgoSling Ampu HighBack. BM40403 Rev. B 2013-08-08 Etac Molift RgoSling NO - Brukermanual BM40403 Rev. B 2013-08-08 RgoSling Ampu Back M RgoSling Ampu HighBack M Norsk manual Innhold Generelt...2 Test og Garanti...2 Sikkerhetsforskrifter...3 Inspeksjon...3

Detaljer

Molift EvoSling MediumBack

Molift EvoSling MediumBack Molift EvoSling MediumBack NO - Brukermanual BM28303 Rev. B 2014-11-26 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift EvoSling

Detaljer

Molift EvoSling Comfort MediumBack

Molift EvoSling Comfort MediumBack Molift EvoSling Comfort MediumBack NO - Brukermanual BM28603 Rev. A 2014-12-16 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift

Detaljer

Molift EvoSling Hygiene

Molift EvoSling Hygiene Molift EvoSling Hygiene NO - Brukermanual BM28803 Rev. B 2014-11-26 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift EvoSling

Detaljer

Molift Air. NO - Brukermanual. BM16103 Rev B 2013-09-27

Molift Air. NO - Brukermanual. BM16103 Rev B 2013-09-27 Molift Air NO - Brukermanual BM16103 Rev B 2013-09-27 Norsk Manual Innhold Molift Air 205/300...2 Komponenter...2 Om Molift Air...2 Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Bruksbetingelser...3 Garanti...3 Produktidentifikasjon...3

Detaljer

Molift EvoSling FlexiStrap

Molift EvoSling FlexiStrap Molift EvoSling FlexiStrap NO - Brukermanual BM28903 Rev. A 2015-04-10 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift EvoSling

Detaljer

Etac Nova 100 Løftemotor

Etac Nova 100 Løftemotor Etac Nova 100 Løftemotor Gir personalet frie hender Sikre hjelpemidler skaper trygghet og tilstedeværelse. Nova 100 løftemotor er utviklet med utgangspunkt i at produktet må være trygt, fleksibelt og enkelt

Detaljer

Molift Air. NO - Brukermanual. BM16103 Rev E 2015-13-01

Molift Air. NO - Brukermanual. BM16103 Rev E 2015-13-01 Molift Air NO - Brukermanual BM16103 Rev E 2015-13-01 Norsk Manual Innhold Molift Air 205/300...2 Komponenter...2 Om Molift Air...2 Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Bruksbetingelser...3 Garanti...3 Produktidentifikasjon...3

Detaljer

Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer

Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer Friløfteren er et godt hjelpemiddel ved personløft i dagliglivet. Løfteren er stabil og monteres uten inngrep i tak og vegger. Med en stilren design

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Norsk. Art. no. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Norsk. Art. no. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Norsk Art. no. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 er kun for innendørs bruk og benyttes ved korte overflytninger av brukere mellom seng og rullestol, rullestol og toalett/mobil

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt Stolen kan med to elektriske motorer øke setehøyden uten å tippe setet samtidig. Omvendt kan også

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning Jockey & Jockey Plus Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng Bruksanvisning Pleieseng Sentia BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Funsjon

Detaljer

Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert

Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert Med Nova takløftersystem er belastningene små ved forflytninger fra gulv, seng, toalett og rullestol. Det fast installerte systemet gjør løftene sikre og enkle

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol BrukerManual COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol Brukermanual COMBI GAMMA TILT Vennligst les bruksanvisningen før produktet tas i bruk. Denne bruksanvisningen gjelder for Dusj og toalettstol Combi Gamma

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Molift RgoSling. Innebygd ergonomi for komfortable løft

Molift RgoSling. Innebygd ergonomi for komfortable løft Molift RgoSling Innebygd ergonomi for komfortable løft Molift RgoSling Innebygd ergonomi for komfortable løft Maksimal komfort Alle våre seil er konstruert for å fordele vekt og trykk jevnt, for maksimal

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Enkel bruksanvisning

Enkel bruksanvisning Enkel bruksanvisning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Kapittel 1 - Innledning... 4 1.1 Om AssiStep... 4 1.2 Hoveddeler av produktet - AssiStep... 5 Kapittel 2 - Bruksinstruksjon... 6 2.1 Generelt...

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD Dusj- og toalett stol M2 el. Tipp HD Brukerveiledning Vare nr. 671130 Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD Bruker veiledning Dusj- og toalett stol M2 el. Tipp HD Dusj- og toalett stol M2 el tipp HD er beregnet

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

BRUKSANVI SNI NG REFLEX

BRUKSANVI SNI NG REFLEX BRUKSANVI SNI NG FOR REFLEX Medema-gruppen AS Tlf. 815 32 400 INNHOLD Innledning 3 Deler 4 Opplysninger om din Reflex 4 Generell sikkerhet 5 Bremser 5 Sitte/stå 6 Sammenleggbar avtakbar fotstøtte 7 Armstøtter

Detaljer

Bruksanvisning. Triton multiregulerbart understell

Bruksanvisning. Triton multiregulerbart understell Bruksanvisning Triton multiregulerbart understell INNHOLDSFORTEGNELSE Garantibestemmelser 1 Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Bruk av bremsene 2 Manuell høyderegulering (hydraulisk) 3 Elektrisk høyderegulering

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Seilprogram. Invacare. Optimal passform med høy grad av komfort og sikkerhet

Seilprogram. Invacare. Optimal passform med høy grad av komfort og sikkerhet Optimal passform med høy grad av komfort og sikkerhet s nye seilprogram tilbyr et bredt spekter av seil til brukere med forskjellig grad av funksjonsnedsettelse. Seilene er utviklet i samarbeid med terapeuter

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Vega505EE. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk

Vega505EE. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk Vega505EE SystemRoMedic TM Manual - Norsk 1 3 2 5 6 11 10 8 12 4 5 1. Løftearm 2. Løftepilar 3. Kjørehåndtak 4. Nødstopp 5. Kontrollboks og batteri 6. Motor for justering av beinbredde 7. Bakhjul med brems

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus. (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol

Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus. (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol Innholdsfortegnelse Bruksområde, funksjon side 3 Overflytting mellom seng og stol side 3 Sittende.. side

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5 N b r u k e r m a n u a l 120 w w w. v e l a. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. innledning......................................................... 3 1.1. Sikkerhet...........................................................

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Etac Molift Takheis system

Etac Molift Takheis system Etac Molift Takheis system En kort innføring i produktene og prinsippene for planlegging av takheisløsninger. Etac Molift Takheis system En kort innføring i prinsippene og produktene for planlegging av

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

Helena. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM

Helena. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM Helena SystemRoMedic TM Helena 3x3, art. nr: 50300009 Helena 4x3, art. nr: 50300010 Helena 5x4, art. nr: 50300011 SWL = 285kg / 628lbs Helena er en frittstående heisinstallasjon. Sammen med en traversskinne

Detaljer

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM Castor SystemRoMedic TM 2 5 6 1 4 2 5 6 1. Skinne (inngår ikke) 2. Hjørnebit. Bolter med muttere for innfestning 4. Løftemotor (inngår ikke) 5. Støttebein 6. Bærehåndtak på støttebein 7. Låsehendel for

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

Mobil heis og rullestol for badeanlegg

Mobil heis og rullestol for badeanlegg Utgave 1/15 Mobil heis og rullestol for badeanlegg - med deg i fokus Nordisk Helse Design Nordisk Helse Design jobber kontinuerlig med å fremskaffe de beste løsninger innen hjelpemidler, for brukere og

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

SystemRoMedic LØFTESEIL

SystemRoMedic LØFTESEIL SystemRoMedic LØFTESEIL Filosofien er enkel. Vi fokuserer på livskvalitet. Derfor utvikler og produserer vi hjelpemidler som bidrar til å gjøre livet lettere for både den som benytter hjelpemiddelet og

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp M2 EL-TIPP Brukerveiledning VIKTIG! LAD STOLEN ETTER BRUK. NÅR STOLEN SKAL LADES, SETTES LADEKONTATEN I STOLEN FØR STØPSELET SETTES

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com Forward Thinking Mobility Forward Thinking Mobility NORSK 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhet 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7.

Detaljer

SWL: 160 kg. Visuell inspektion Gjør regelmessige funksjonskontroller på løftestolen. Kontroller at materialet er helt og skadefritt.

SWL: 160 kg. Visuell inspektion Gjør regelmessige funksjonskontroller på løftestolen. Kontroller at materialet er helt og skadefritt. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Norsk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol som er utviklet for å hjelpe personer opp fra gulvet til

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer Forord Kjære kunde, Vi gratulerer med deres nye toalettforhøyer og takker for den tillit de har vist oss. Denne brukerveiledningen viser hvordan

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Sling. Bruksanvisning

Sling. Bruksanvisning Sling Bruksanvisning IMM1028_IFU_NB Utgave 5 2015 Illustrasjoner Illustrasjon 1 Illustrasjon 2 Illustrasjon 3 2 Innhold Overskrift... Side Generelt / Symboler / Bruksområder / Bruksmiljø...4 Praktisk bruk...5

Detaljer

RiseUp600. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk

RiseUp600. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk RiseUp600 SystemRoMedic TM Manual - Norsk 3 4 5 6 7 3 4 9. Løftearm. Løftepilar 3. Kjørehåndtak 4. Batteripack 5. Nødstopp 6. Kontrollboks 7. Motor for breddejustering 8. Bakhjul med brems 9. Løftebøyle

Detaljer