BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk"

Transkript

1 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

2 Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil... 4 Løft og forflytning... 4 Vedlikehold Rengjøring Månedlig ettersyn Periodisk ettersyn Service Feilsøking Merking Kontrollpunkter for periodisk ettersyn Om produktet... 5 Hovedkomponenter... 5 Sikkerhetsinnretninger... 5 Tekniske data... 6 Montering / demontering... 7 Montering og bruk av lader... 7 Utpakking... 7 Montering... 7 Demontering... 8 Bruk og betjening... 8 Lading og behandling av batteri... 8 Batterikapasitet... 9 Betjening av håndkontroll... 9 Nødstopp og nødsenk... 9 Generelt om løft og forflytning Bruk av benspreding Bruk av seil Løft og forflytning til og fra seng...11 Løft og forflytning fra og til gulv Løft og forflytning til og fra (rulle)stol Badesituasjon Toalettsituasjon VIKTIG! Personløfteren er kun ment til å skulle benyttes av kvalifisert personale. Manualen kan ikke overlates til, eller gjøres tilgjengelig for, noen uvedkommende tredjepart, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra Etac Supply Gjøvik. Alle dokumenter er opphavrettslig beskyttet etter gjeldende lover, konvensjoner og avtaler. Ingen utdrag av denne dokumentasjonen kan reproduseres, tas i bruk eller overføres uten en spesifikk innhentet forhåndstillatelse. Brudd på disse retningslinjene kan medføre rettslig forfølgelse og økonomisk ansvar. Alle industrielle rettigheter er reserverte. Tilbehør Løfteseil Tilleggsutstyr Løfteoppheng Vekt Båre Hjul med retningssperre Armer for gåstøtte Integrert lader Lave ben Etac AS, Etac Supply Gjøvik Hadelandsveien Gjøvik Tlf: (+47) Fax: (+47) Side 2 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

3 Generelle råd Denne brukerveiledningen inneholder viktig informasjon om løfteren blant annet mht. sikkerhet. Les derfor veiledningen nøye før du benytter personløfteren, slik at du blir trygg på bruken av denne. Forklaring av symboler Dette symbolet forekommer i brukermanualen ved siden av all informasjon som omhandler sikkerhet på arbeidsplassen og hvor det kan oppstå en potensiell fare for personskade. Følg disse instruksjonene nøye til enhver tid og vær spesielt aktsom og forsiktig. Dette symbolet viser til viktig informasjon om riktig bruk av utstyret, som beskrevet i denne brukermanualen. Hvis ikke informasjonen blir tatt hensyn til, kan det resultere i funksjonsfeil eller skader på utstyr. Dette symbolet gjør oppmerksom på spesielt nyttig informasjon. Når dette blir fulgt, kan den som betjener utstyret arbeide mer effektivt. Informasjonen forenkler arbeidsoperasjoner eller forklarer kompliserte fakta. Før du tar i bruk løfteren Før du benytter en personløfter på pasienter, må du gjennomgå nødvendig opplæring. Øv deg på å løfte en kollega, for så å bli løftet selv. Det er viktig at du ikke bare vet hvordan du skal løfte andre, men også hvordan det er å bli løftet selv. Forsøk alle de ulike seilene det er aktuelt å benytte, til du føler deg trygg på hvordan løftingen skal utføres. Før du skal løfte en person, bør du forklare prosedyren for ham/henne. Når du skal bruke personløfter, er det også viktig at du benytter tilbehør og seil tilpasset: type funksjonshemming størrelse vekt type forflytning Ansvarsforhold Etac Supply Gjøvik aksepterer intet ansvar for skader og funksjonelle feil som skyldes at instruksjonene i manualen ikke har blitt fulgt. Reklamasjoner som omfattes av garantien må fremsettes umiddelbart etter at en defekt er oppdaget og merkes med det aktuelle serienummeret og evt identifikasjonsnummer til serviceperson. Slitedeler som beskrevet i Serviceheftet faller ikke inn under garantien. All teknisk informasjon, alle data og alle instruksjoner for betjening i denne manualen var fullstendig oppdaterte på det tidspunkt manualen ble sendt til trykking. Manualen er bygd opp på basis av vår erfaring og etter våre beste evner og intensjoner. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske modifikasjoner i forbindelse med videre utvikling og forbedring av produktet som er beskrevet i denne manualen. Manualen kan derfor ikke gi grunnlag for noe krav basert på informasjon, illustrasjoner og beskrivelser som inngår i denne. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for alle slags skader og feil som oppstår på grunn av feilaktig bruk, som skyldes at manualen ikke har blitt fulgt eller utilstrekkelig vedlikehold. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det kun kan benyttes originale Molift reservedeler og utstyr godkjent av oss. Av sikkerhetsmessige grunner, er montering og bruk av reservedeler eller utstyr som ikke er godkjent samt uautorisert modifisering og ombygging av produktet ikke tillatt. Etac Supply Gjøvik aksepterer intet ansvar for skader som skyldes at dette likevel har blitt utført. Med unntak av følgeskader står Etac Supply Gjøvik ansvarlig for feil og mangler ved produktet innenfor rammen av beskrivelsen i kjøpekontrakten. Krav om skadeerstatning er unntatt, uansett hva slags juridisk grunnlag et slikt krav måtte ha. Kun den dokumentasjon som tilhører det aktuelle produktet er gyldig. Hvis forskrifter for sikkerhet eller andre forholdsregler som er beskrevet i denne manualen ikke har blitt fulgt, kjennes samsvarserklæringen, (CE erklæringen), som leveres sammen med produktet i henhold til Rådsdirektiv om Medisinsk Utstyr (93/42/EØF), ugyldig. Side 3 av 24

4 Generelle forsiktighetsregler Generelt Før en Molift Partner 255 kan settes i drift, må vedkommende som skal betjene den forsikre seg om at løfteren er i sikkerhetsmessig og driftsmessig god stand. Personløfteren må tas ut av drift umiddelbart, eller ikke settes i drift, hvis det blir oppdaget feil som er relatert til driftsmessig sikkerhet og pålitelighet. En Molift Partner 255 kan kun benyttes når alle beskyttende innretninger og alt sikkerhetsmessig relevant utstyr er installert og fungerer som det skal. Bærbare og mobile radio frekvens (RF) kommnikasjonsutstyr kan påvirke medisinsk elektrisk utstyr, og bør holdes på en avstand på 25 cm fra løfterens elektronikk. Løfteren er beregnet for bruk i vanlig romtemperatur, +10 til +40 C. Ved transport bør derfor løfteren om mulig transporteres i tempererte deler av kjøretøyet, eventuelt må løfteren stå i temperert rom til den oppnår forsvarlig driftstemperatur. Løfteren har en forventet levetid på 10 år eller løft med max last (SWL), når all anbefalt service er gjennomført. Ved feil Løfteren må taes ut av drift umiddelbart hvis den viser seg å ha noen av følgende feil: skader på elektriske innretninger eller ledninger, eller på deler av isolasjonen feil på sikkerhetsmessige innretninger Hvis løftebevegelsen ikke starter når den aktuelle knappen blir aktivert, må du benytte feilsøkingsskjemaet i kapitlet Vedlikehold for å finne feilkilden. Personskader eller skade på gjenstander kan forekomme hvis Molift Partner 255 blir brukt på ukorrekt måte og ved: at deksler er fjernet av uvedkommende feilaktig bruk utilstrekkelig vedlikehold overstigelse av maksimal tillatt last - den angitte lastekapasitet er den maksimale tillatte last at det er gjort ulovlige inngrep i elektriske innretninger Løft og forflytning Personløfteren kan velte ved feil bruk! Overseelse av advarsler og instruksjoner kan føre til personskader. Les instruksjonene nøye før du forsøker å løfte noen. Molift Partner 255 har SWL (Safe Working Load) på 255 kg. Dette betyr at den er konstruert og testet for løft av pasienter opp til 255 kg. Ved løft av pasienter med høyere brukervekt kan det medføre fare for skade på pasient eller løfter. Under forflytning er det flere forhold du må være oppmerksom på at: personen skal sitte så lavt som mulig med ansiktet vendt mot søylen personen bør hvile føttene på chassis Stå på siden av personen når du løfter. Pass på at armer og bein går fri fra løfteren, stol, seng og lignende. Ha gjerne øyekontakt med pasienten. Dette gir en god trygghetsfølelse for den som blir løftet. Følg nøye med på det du gjør. Vær sikker på at alle fire løkkene på seilet er forsvarlig festet på krokene for å unngå at personen sklir eller faller ut. Bruk kjørehåndtakene ved manøvrering av løfteren, ikke dra i pasienten eller løftearmen. Ikke ta på undersiden av chassis eller mellom ben og chassis ved kjøring av ben inn/ut. Molift løfteseil skal kun brukes til å løfte personer. Bruk ALDRI løfteseilet til å transportere andre gjenstander. Molift Partner 255 skal ikke kjøres konstant i mer enn 2 minutt (med maks last) med mi-nimum 18 minutt pause. Side 4 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

5 Personløfteren må tas ut av drift umiddelbart og merkes i ustand, eller ikke settes i drift, hvis det blir oppdaget feil som er relatert til driftsmessig sikkerhet og pålitelighet..om produktet Molift Partner 255 er en mobil løfter beregnet på løft og forflytning av personer til/fra seng, gulv, stol eller sittemøbel, rullestol og toalett. Løfte ren er laget av lette materialer og er hjulgående og batteridrevet. Den har elektrisk spredbare ben og løftekapasitet på hele 300 kg. Den passer såle des til bruk på institusjoner, men kan også brukes både hjemme og på pleiehjem. Den skal bare be-nyttes til forflytning over korte avstander som for eksempel mellom stol og seng eller inn på bad/ toalett, og er ingen erstatning for rullestoler eller lignende. Hovedkomponenter Løfteren er bygget rundt en chassisenhet inneholdende søylefeste, spredemekanisme for ben og bakre hjul. De spredbare benene betjenes med elektrisk motor og gir brukeren mulighet for å tilpasse løfterens bredde etter behov. På løftesøylen vil man finne et kjørehåndtak og en batteriholder for batteripakken. Styreelektronikken samt nødstoppbryterne er plassert i batteri- Løftearm holderen. På løftesøylen er det også en løpevogn. I denne fester man løfteopphenget. Løfteopphenget er dreibart i festet mot løftearmen, noe som muliggjør bruk av Molift Partner 255 i alle vinkler mot personen som skal løftes. Sikkerhetsinnretninger Molift Partner 255 er utstyrt med sikkerhetsanordniger som vil kunne hindre skader på personer og utstyr dersom utstyret brukes uriktig i gitte situasjoner. Løfteren har et overbelastningsvern som vil hindre løfteren i å løfte mer enn SWL. Løftearmen er hengslet slik at den ikke skal kunne klemme pasienter dersom den senkes for langt ned. Løftearmen vil derfor ikke utøve noen kraft i nedadgående retning. Løfteopphenget har sikkerhetskroker designet for å hindre at løfteseilets stropper faller ut. Ved å trykke inn nødstoppknappen brytes strømmen direkte og løfteren vil stoppe. I tilfelle det har oppstått en feil på løfteren, vil det være mulig å senke løfteren manuelt eller elektrisk gjennom nødsenkanordningen. Løfteren har en servicelampe som gir beskjed når løfteren skal til service. Nødsenkknapp og sekskantnøkkel Løfteoppheng Håndkontroll Løpevogn med gummimuffe Løftesøyle Styreelektronikk, inkl servicelampe, batterilampe og elektrisk nødsenk Kjørehåndtak Batteri Batteriholder Nødstopp Ben Chassis FORAN BAK Side 5 av 24

6 Tekniske data Egenvekt, totalt: inkl. batteri: 44 kg Vekt demontert: Chassis, komplett: 20 kg Søyle komplett: 14 kg Løftearm, komplett: 8,4 kg Batteri: 1,5 kg Materiale: Stål, aluminium og plastkompositt Motor: Løftemotor: 24 V DC Benspredemotor: 12 V DC Batteri: 26,4 V NiMH 2,2 Ah, ATO Fuse 20 A Batterilader: Mascot type 2215,10-22 cells NiCd/NiMH Beskyttelse: IP24 Løftekapasitet (SWL): 255 kg Løfteområde: 1275 mm Vendediameter: 1400 mm Løftehastighet: 30 mm/sek (75 kg) Lydnivå, max A-weighted sound power level: LWA = 63,2 db Betjeningskrefter: Knapper på håndkontroll: 3,4 N Antall løft med fulladet batteri: 75 løft (75 kg, 50 cm) Mål: 1325 x 700 x 1902 mm (LxBxH) Alle mål i illustrasjonen i millimeter. Side 6 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

7 Montering / demontering Før man tar i bruk en Molift Partner 255 bør man gjøre seg godt kjent med løfterens funksjon og virkemåte, herunder montering og klargjøring før løft. Montering og bruk av lader Batteriladeren skal monteres på en egnet veggflate i nærheten av strømuttak. Laderen skal være tilkoblet strømnettet til enhver tid. Etac Supply Gjøvik tester og lader alle batterier en gang før de pakkes og sendes. Imidlertid skal alle nye batterier lades før bruk. Utpakking Løfteren kommer i en kartong. Kontroller at emballasjen ikke er skadet ved ankomst. Hvis så er tilfelle sjekk innhold og kontakt din Molift forhandler umiddelbart ved eventuell skade. Kartongen inneholder komplett Mover personløfter med håndkontroll, batteri og batterilader med nettkabel. Løfteren kan la gres og transporteres under følgende forhold: Trykk: kpa.relativ fuktighet: %.Temperatur: C Montering Chassiset trilles ut av kartongen. Se til at den røde pilen nederst på løftesøylen er i flukt med kanten på chassiset. Søylen låses med klemlåsen i bakkant slik at den står stødig. Hvis søylen ikke er montert korrekt vil ikke løfteren fungere. Klemlås Ta av endedekslet og monter løfteopphenget på løftearmen. Pass på at skive og fjær er på plass på løfteopphenget. Monter løftearmen m/løfteoppheng og gummimuffe på løpevognen i søylen. Dra gummimuffa opp for å se bedre. Ikke sett fingre e.l. innunder festet for løftearmen. Klemfare mellom løftearm og løpevogn. NB! Batteriet må ikke stå i holderen på søylen under montering! Søylen føres ned i søylefeste på chassis og skyv den ned slik som vist på bildet. Skruen i front av søyla skal på plass i sporet inne i søylefestet. Hvis ikke søylen kommer helt ned, bruk den manuelle nødsenkfunksjonen og prøv igjen helt til søylen finner sin posisjon. Løftearmen føres på plass i løpevogna, og dyttes ned slik at låsehåndtaket kommer på plass under bolten i løpevognen med et tydelig klikk. Dra gummimuffa over løpevogna slik at den dekkes. Kontakten for håndkontrollen plugges inn i kontakten nederst på batteriholderen. Fest ledningen i strekkavlaster på søyla. Håndkontrollen har en krok slik at den kan henges på plastkrokene på søyla. Side 7 av 24

8 Sett batteriet i holderen på søylen med de to batteripolene vendt nedover. Kjør så løfteren opp og ned et par ganger uten belastning for å kontrollere at den fungerer som den skal. (Batteriene skal alltid lades før løfteren settes i normal bruk). Etac Supply Gjøvik tester alle løftere både med og uten belastning før de pakkes og sendes. Kontrollen under pkt. 8 anbefales for å avdekke eventuelle transportskader eller feil montering av løfteren. Sjekkliste før bruk Sjekk at løfteren ikke har synlige skader eller mangler, spesielt at løfteopphenget ikke har sprekker eller skader. Verifiser at løftearmen og løftesøylen er forsvarlig festet og at løfteren har ingen løse deler. Kontoller at nødstoppbryteren er deaktivert og at løfteren virker. Kontroller at du har ladde batterier med tilstrekkelig kapasitet til oppgavene som skal utføres (batterilampen lyser ikke). Kontroller at servicelampen lyser grønt. Hvis servicelampen lyser gult eller rødt, skal løfteren til service. Bruk og betjening Lading og behandling av batteri Molift Partner 255 leveres med en batteriløsning som består av en 26,4 V batteripakke som plasseres i batteriholderen på løfteren. Videre er det en batterilader som plasseres lett tilgjengelig enten frittstående eller montert på veggen. Laderens nettkabel plugges i veggkontakten når batteriet skal lades. Laderens nettkabel kobles fra når laderen ikke er i bruk. Pass på at kabelen ikke skades. Forklaring på ladelampen på batteriladeren: Ladelampe Status Gul Klar til bruk Gul Initialiseringsmodus Orange Hurtiglading Grønn/Gul Topp lading Grønn Vedlikeholdslading Orange/Grønn Feil Ladelampe Forsikre deg om at løfteopphenget ikke har sprekker eller skader og at løftesøylen er forsvarlig låst før bruk. Demontering Løfteren kan enkelt demonteres i tre hoveddeler (ikke medregnet batteriet). Ta ut batteriet. Ta av løftearmen ved å dra låsehåndtaket på undersiden opp og frem, samtidig som du løfter av hele armen med gummimuffe. Løsne klemlåsen på chassiset, og løft av løftesøylen. Sett batteriet i laderen. Etter noen sekunder vil ladelampen skifte farge fra gult til orange, dette betyr at batteriet lades. Når ladelampen lyser konstant grønt, betyr det at batteriet er fulladet, og kun står på vedlikeholdslading. Batteriet har en levetid på ca. 500 ladesykluser Av sikkerhetsgrunner anbefales det at nødstoppen er aktivert (inntrykt) ved lagring. Side 8 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

9 Batterikapasitet En lysdiode er montert på batteriholderen. Faller batterispenningen under et bestemt nivå, vil dioden lyse orange når løfteren kjøres, noe som indikerer at det er behov for lading. Det er fortsatt igjen batterikapasitet til 3-5 løft (75 kg) når dette inntreffer. Dersom batteriet tømmes midt i et løft, vil det alltid være nok strøm til å senke pasienten ned igjen. Batteri Batterilampe Servicelampe Nødstoppbryter Nødstopp og nødsenk Nødstopp Molift personløftere er utstyrt med nødstopp og nødsenk. Nødstoppknappen sitter på batteriholderen på søyla. Nødstoppen kutter strømmen til motoren når den trykkes inn. Knappen vris mot klokken for å tilbakestille. Nødsenk Det er mulig å gjennomføre nødsenk dersom løfteren skulle slutte å fungerer normalt. Molift Partner 255 har både elektrisk og manuell nødsenk. Elektrisk nødsenk Kontakt for håndkontroll Betjening av håndkontroll Håndkontrollen til Molift Partner 255 har fire knapper, to knapper for løft opp og ned, og ytterligere to knapper for betjening av benspredning. I tillegg er det en grønn lysdiode som lyser når batteriet må lades. Lysdiode Løft opp Elektrisk nødsenk finnes på batteriholderen. Trykk inn knappen og hold inne til pasienten er senket ned. Manuell nødsenk Elektrisk nødsenk Umbraconøkkel Samle ben Løft ned Spre ben For å utføre manuell nødsenk følger det med en nøkkel (denne sitter i en holder på toppen av søylen). Nøkkelen stikkes i hullet på toppen av søylen og sveives til pasienten er senket ned. Husk å ta ut umbraconøkkelen fra manuell nødsenk i toppen etter utført nødsenk! Elektronikken har en strømsparefunksjon som vil legge systemet i dvale etter ca. ti minutter uten aktivitet. Alle lamper vil slukke. Elektronikken aktiveres ved å trykke på en av betjeningsknappene. Kontakt servicepartner dersom årsaken til stopp/nødsenk er ukjent eller hvis det oppdages en feil. Side 9 av 24

10 Generelt om løft og forflytning Løfteopphenget skal alltid tverrstilles over personen som skal løftes som vist til venstre i illustrasjonen under. Løfteren skal ikke benyttes til forflytning på skrånende gulv eller ramper. Unngå langflosset teppe, høye dørstokker, ujevne overflater, eller andre hindringer som kan føre til at hjulene blokkeres. Dersom løfteren dyttes over hindringer, kan den miste stabiliteten og velte. Løfteren skal bare benyttes til forflytning over korte avstander, og er ingen erstatning for rullestoler eller lignende Ved bruk av seil for topunkts løfteoppheng, skal løfteopphenget benyttes diagonalt, dvs. løkker fra seilet skal henges på kroker diagonalt ovenfor hverandre. Pass på at alle fire løkkene til seilet er godt festet slik at personen i seilet ikke sklir eller faller ut. Bruk av benspreding Bruk bred stilling på ben der dette er hensiktsmessig, f.eks. for å komme rundt (rulle)stoler, toaletter og lignende. Bruk av seil Molift løfteseil er svært enkle i bruk. Bruk helst Molift løfteseil til Molift løftere. Seil fra andre leverandører kan ha andre spesifikasjoner og tyngdepunkt og kan føre til ustabilitet og personskade. Opprevne, frynsete eller på annen måte skadde seil/stropper kan ryke, og føre til personskader. Bruk derfor kun seil som er i god stand. Ødelegg og kast gamle, ubrukbare seil. Molift Easy løfteseil Når personen forflyttes, skal han/hun sitte lavt, - om mulig med føttene plassert på understellet. På denne måten får man så lavt tyngdepunkt som mulig og reduserer på denne måten risikoen for ustabilitet og/eller velt. Løfteren bør også kjøres med benspredning i ytterste stilling for å få best mulig stabilitet. Vær forsiktig under forflytning så ikke personen som sitter i løfteren kolliderer med gjenstander eller møbler i rommet. Husk at personen sitter relativt ubeskyttet og at man i start, stopp eller svingsituasjoner vil kunne oppleve at personen pendler i noen grad fra opphenget i løfteren. Side 10 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

11 Trekk frem benflakene og legg disse under personens lår, som vist på illustrasjonen. Før bruk foldes seilet som vist over. Den grå siden vendes bort fra personen som skal løftes ved plassering av seilet. Seilet holdes med en hånd, og den andre fri til å støtte pasienten. Kryss benløkkene, den ene løkken trekkes gjennom den andre. Løft og forflytning til og fra seng Løft fra seng Hvis personen har seng med hev/senk, bør denne senkes før løftingen starter. Om mulig, snu personen i stabilt sideleie. Legg det foldete seilet bak ryggen på den som skal løftes. Vend deretter personen over på ryggen. Pass på at folden på seilet kommer midt under ryggen. Plasser løfteren under sengen, med løfteopphenget over personen. Vær forsiktig slik at du ikke senker løfteopphenget ned på personen. Se til at løfteopphenget er sentrert over personen før du løfter. Husk at hjulene IKKE skal låses. Når alle fire løkkene er hektet på opphenget, kan personene løftes forsiktig. Side 11 av 24

12 Dersom personene har seng med ryggstøtte, bør du heve denne. For at personene skal få en mest mulig behagelig sitteposisjon, kan du justere denne ved å trekke i håndtaket bak på seilet. Sentrer personen over sengen, og snu ham/henne slik at føttene peker mot sengens fotende. Senk deretter personen forsiktig ned i sengen. Løsne løkkene på seilet fra løfteopphenget. Hev personen til enden går klar av madrassen. Løft benene, og snu føttene slik at disse blir hengende utenfor senge-kanten. Trekk så løfteren vekk fra sengen. Vær oppmerksom på mulige hindringer under sengen, som kan føre til blokkering av hjul og velt av løfter. Forflytning til seng Fjerning av seil Trekk benflakene på seilet vekk fra undersiden av personens lår og ut mot din side av sengen. Trekk skulderstroppen på motstående side under nakken på personen og legg ham/henne over på siden (gjerne i stabilt sideleie) Trekk ut seilet og legg han/henne tilrette i sengen. Vær forsiktig når du legger personen over på siden. Sørg for å holde igjen slik at vedkommende ikke vipper rundt og ut av sengen på motsatt side. Løft og forflytning fra og til gulv Løft og forflytning fra gulv er i prinsippet likt løft fra seng. Legg derfor seil som beskrevet i forrige avsnitt. Det finnes to alternativer for løft fra gulv. Alternativ løft 1 Hev eventuelt personen til hun/han går klar av madrassen. Skyv løfteren under sengen. Vær oppmerksom på mulige hindringer under sengen, som kan føre til blokkering av hjul og velt av løfter. Vær forsiktig slik at du ikke klemmer føttene til den som blir løftet. Plasser personens hode forsiktig på chassiset. Bruk gjerne en pute for å beskytte hode og nakke. Opphenget skal være sentrert over personen. Side 12 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

13 Senk løftearmen slik at de fire løkkene på seilet kan hektes på krokene på opphenget. Hev personen opp fra gulvet. For at pasienten skal få en best mulig behagelig sittestilling kan du trekke litt i løkken bak på seilet. Snu ham/henne slik at han/hun sitter med føttene på chassis, og vendt mot løfteren. Løft og forflytning til og fra (rulle)stol Løft og forflytning fra (rulle)stol Fold seilet som vist i avsnittet Bruk av seil. Den grå siden skal vende bort fra brukeren ved plassering av seil. Alternativ løft 2 Løft fra gulv kan også utføres med løfteren plassert mellom beina på personen, som vist på illustrasjonen. Rutinen blir ellers lik alternativ 1. Senking til gulv Dersom fysikk og ferdigheter tilsier det, bør brukeren oppmuntres til aktiv deltakelse under legging av løfteseilet. Brukeren kan f.eks selv, løfte lårene, trekke frem benflakene, lene seg framover etc. Len personen fremover mens du holder en arm rundt han/henne. Før det foldete seilet ned bak personens rygg til det støter mot setet. Legg en pute på chassis for å beskytte personens hode/nakke. (Dette er ikke nødvendig når du bruker Easy seil med nakkestøtte.) Se for øvrig illustrasjoner og forklaring ovenfor. Trekk frem løkkene på seilets benflak, og legg benflakene under personens lår. Dra godt frem og opp. Kryss deretter løkkene den ene gjennom den andre, som vist på illustrasjonen. Side 13 av 24

14 Følg nøy med når du løfter. Pass på at alle 4 løkkene er festet slik at brukeren ikke sklir eller faller. Fjerning av seil Trekk benflakene på seilet vekk fra undersiden av personens lår. Still deg på siden av stolen, og len personen fremover, mens du støtter med en hånd. Trekk seilet opp bak ryggen på personen. Len ham/henne tilbake i stolen. Plasser løfteren rundt stolen, og la personens føtter hvile på understellet. Dersom løftet skjer fra rullestol, må hjulene på rullestolen låses. Rullestolen kan rulle unna og personen kan derfor komme til skade. Løft slik at personen går klar av setet, og foreta deretter forflytningen. Løft og forflytning til (rulle)stol Plasser løfteren slik at personen kommer så langt bak i stolen som mulig. Dersom løftet skjer til rullestol, må hjulene på rullestolen låses. Rullestolen kan rulle unna og personen kan derfor komme til skade. For å få personen godt tilbake i setet kan du gjøre følgende: skyve på knærne trekke i hempen bak på seilet vippe stolen bakover Hvis du trekker seilet hardt opp, kan personen falle framover og skade seg. Hold alltid en hånd rundt personen som vist på illustrasjonen. Dersom fysikk og ferdigheter tilsier det, bør brukeren oppmuntres til aktiv deltakelse under fjerning av løfteseilet. Brukeren kan f.eks selv, løfte lårene, trekke vekk benflakene, lene seg framover etc. Badesituasjon Prosedyren for løft til/fra badekar er i prinsippet den samme som til/fra seng. Imidlertid brukes det spesielt badeseil med nettingduk av polyester. Dette tørker fort og kan maskinvaskes (se tilhørende vaskeanvisning). eller en kombinasjon av ovennevnte punkter. Senk personen ned i stolen, ta løkkene av opphenget, og trekk vekk løfteren. Side 14 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

15 Toalettsituasjon Easy toalettseil brukes sammen med 4 punkts løfteoppheng. Molift Easy Toalettseil er et toalettseil med brede polstringer. Dette kan også leveres med hodestøtte. Molift Easy Toalettseil Comfort egner seg ved løft fra liggende eller hvor det er trangt å legge seilet. Ved å legge benflakene fra utsiden og inn, oppnår man bredere benstilling. På Molift Easy Toalettseil Comfort legges benflakene over lårene, og trekkes fra innsiden og ut på undersiden av lårene. Seilet legges på slik: Før seilet ned bak personens rygg, med den grå siden ut Spenn beltet godt rundt kroppen Løft på benet og legg benflaket under fremre del av låret. Benløkkene kan krysses eller ikke, avhengig av bruker. Ved å legge benflakene fra utsiden og inn, oppnår man bredere benstilling. Ved bruk av Molift Easy Toalettseil Comfort skal benflakene ikke krysses slik som på andre Easy seil. Fest de fire løkkene til opphenget Plasser løfteren rundt toalettet, og senk personen. Trekk vekk benflakene. Seilet kan være på under toalettbesøket. Side 15 av 24

16 Tilbehør Løfteseil Molift Easy barneseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art. no Art. no XS Art. no Art. no Easy toalettseil og Basic badeseil for barn, se str XXS og XS i den aktuelle tabellen. Molift Easy løfteseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XS Art. no Art. no S Art. no Art. no M Art. no Art. no L Art. no Art. no XL Art. no Art. no XXL Art. no Art. no Molift EasyToalettseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art. no Art. no XS Art. no Art. no S Art. no Art. no M Art. no Art. no L Art. no Art. no XL Art. no Art. no XXL Art. no Art. no Molift Easy Toalettseil, komfort Størrelse Uten hodestøtte Separat hodestøtte XXS Art. no Art. no XS Art. no Art. no S Art. no Art. no M Art. no Art. no L Art. no Art. no XL Art. no Art. no XXL Art. no Art. no Molift Basic løfteseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art. no Art. no XS Art. no Art. no S Art. no Art. no M Art. no Art. no L Art. no Art. no XL Art. no Art. no XXL Art. no Art. no Molift Easy Amputasjonsseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art. no Art. no XS Art. no Art. no S Art. no Art. no M Art. no Art. no L Art. no Art. no XL Art. no Art. no XXL Art. no Art. no Molift Basic badeseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art. no Art. no XS Art. no Art. no S Art. no Art. no M Art. no Art. no L Art. no Art. no XL Art. no Art. no XXL Art. no Art. no Molift Basic Helseil Størrelse Med hodestøtte S Art no M Art no L Art no Molift Patient Specific Seil Størrelse Med hodestøtte S Art no M Art no L Art no XL Art no Molift Hammock Sling Størrelse Med hodestøtte One size Art.nr Skallseil One size Art.nr Ullinnlegg One size Art.nr Fleeceinnlegg Se også brukermanualen som følger hvert enkelt seil. Side 16 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

17 Guide for valg av størrelse på seil Easy og Basic løfteseil Størrelse Fargekode A B Anbefalt personvekt (Kg) A (cm) B (cm) XXL Hvit XL Blå L Grønn M Gul S Rød XS Lyseblå XXS Rosa C (cm) Valg av størrelse på seil avhenger både av personens vekt og personens kroppsfasong/størrelse. C Tilleggsutstyr Løfteoppheng 4 punkt stål, Heavy duty, mål 640x420 mm, Art. nr: Polstring - Art. nr: punkt stål, Large, mål 560x350 mm, Art. nr: punkt stål, Medium, mål 450x300 mm, Art. nr: punkts stål, Large, mål 560 mm, Art. nr: punkts stål, Medium, mål 450 mm, Art. nr: punkts oppheng Art. nr: Vekt - Løftearm med vekt 255 kg. Art. nr: Løftearm med vekt må bestilles sammen med løfteoppheng (se over). Løftearm med vekt og oppheng leveres separat, og må settes sammen før montering på løfter. Se montering på side 7. Oppbevaringsbag for seil - Art.no Polstring for oppheng - Art. no Bildet viser arm m vekt og oppheng Hele løftearmen tas av løfteren og byttes ut med løftearm med vekt. Se montering og demontering på side 7 i denne brukermanualen. Les brukermanualen som kommer sammen med vekten før den tas i bruk. Side 17 av 24

18 Båre - Molift Stretcher (uten stropper) Art. nr: Standard sett med stropper, Art. nr: Sett stropper med sneller, Art. nr: Sett med sikkerhetsstropper, Art. nr: Armer for gåstøtte Part.no: Det er mulig å bruke en alternativ søyle med justerbare kjørehåndtak og gå armer. Molift Stretcher er en båre som kan brukes sammen med alle Molifts 4-punkts oppheng på Molift Partner 255. Les brukermanualen som hører med til båren. Hjul med retningssperre - Art. nr Hjulet kan monteres av sertifisert personell i henhold til beskrivelse i Teknisk Manual for bytte av hjul bak. Montering den alternative søylen som beskrevet under montering og demontering på side 7. Les brukermanualen som følger med gåarmene. Integrert lader - Art. nr Integrert lader monteres permanent på søylen til løfteren. Hjul med retningssperre har ikke brems, derfor anbefaler vi å bytte kun det ene av hjulene bak. Dytt den røde hendelen ned for å låse retningen. Løs ut ved å dytte hendelen opp. Parkere løfteren og koble den integrerte laderen til en vanlig veggkontakt for å lade batteriet som står i batteriholderen. Side 18 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

19 Lave ben - Art no Chassiset kan byttes ut med et med lavere ben. Dette kan brukes på jevne, rette underlag hvor løfteren skal under lave senger eller lignende. For normal bruk anbefales det å bruke standard chassis. Monter søyle og løftearm på chassiset som beskrevet på side 7. Tekniske data Vekt, totalt: 45 kg (inkl. batteri) Vekt, chassis med ben: 21 kg Høyde på ben: 60 mm Løfteren kan brukes som normalt, men tepper og ujevnt underlag bør unngås, ellers må det tas spesielt hensyn til at fronthjulene er mindre enn vanlig. Prøv å dra løfteren bakover i stedet for å dytte den. Det må brukes mer kraft for å flytte løfteren med små hjul. Det kan være lettere å dra enn å dytte - bruk alltid kjørehåndtakene når løfteren skal flyttes. Side 19 av 24

20 Vedlikehold Rengjøring Rengjøringsmidler som benyttes må være phnøytrale. Bruk ikke løsemidler eller andre sterke væsker som kan skade eller ødelegge overflaten eller endre egenskapene til materialet i løfteren. For desinfeksjon i nødvendige tilfeller; benytt isopropyl alkohol. Slipemidler og etsende midler må unngås. Vaskes utvendig med lett fuktet klut med egnet rengjøringsmiddel. Regelmessig rengjøring anbefales og bør legges inn i rutiner tilpasset bruk og behov. For å oppdage feil og mangler bør det gjennomføres regelmessig ettersyn av løfteren. Månedlig ettersyn Service Molift Partner 255 har en innebygd servicelampe som varsler når løfteren skal ha service. Lampen lyser grønt når løfteren kan brukes normalt. Elektronikken registrerer lasten og hvor mye løfteren er i bruk, og etter en gitt driftstid gis det signal om at løfteren skal ha service. Lampen vil først lyse gult, deretter rødt. Løfteren kan fortsatt brukes, men ta kontakt med din lokale servicepartner og bestill service. Et lydsignal i tillegg indikerer at løfteren må til service snarest. Servicelampe Kontroller at bærende deler ikke har synlige skader eller sprekker. Løfteopphenget skal ikke brukes ved synlige skader/sprekker da det kan medføre fare for skade på pasient og løfter. Kontroller løfteren, og spesielt løfteopphenget for skader og evt sprekker. Kontroller at løfteren ikke har noen løse deler. Ta vekk hår og lo fra hjulene, og sjekk at hjulene triller godt. Se til at kontaktene til håndkontroll og lader sitter fast. Vask eventuelt kontakten og støpselet til håndkontrollen forsiktig med sprit for å fjerne fett. Se til at ledningene på håndkontrollen og laderen er intakte. Kontroller at batteriet sitter korrekt i batteriholderen. Kjør løfteren opp og ned for å kontrollere at den går normalt uten uvanlig støy. Periodisk ettersyn Molift anbefaler periodisk ettersyn av løfteren en gang i året i følge kontrollisten som finnes på s 23. Ettersyn gjennomføres av sertifisert personell. Eier har ansvar for at en kontrolliste fylles ut og signeres for hver gang løfteren har hatt ettersyn. Servicelampe Ikke lys Grønn Gul Rød Rød + lyd Status Strømsparemodus Klar til bruk Bestill service, løfter fungerer Utfør service Utfør service snarest Service består av bytte av plastkompositt løfteoppheng, bytte og smøring av brems, samt kontroll/bytte av slitte deler. Service skal utføres av sertifisert personell, i henhold til prosedyrer beskrevet i Teknisk Manual. Servicepartnere benytter Molift Servicetool for å lese av løfterens data og for logging av service, samt nullstilling av servicelampen. Eieren av løfteren må påse at service og reparasjon loggføres og signeres av sertifisert personell. Side 20 av 24 BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk - Rev. J/ 09/2011

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

I nva c a r e Action 3. NG Yes, you can. Bruker manual

I nva c a r e Action 3. NG Yes, you can. Bruker manual I nva c a r e ction 3 NG Yes, you can. NO Bruker manual Forord - Vi gjør oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til endringer i informasjonen du får i denne brukermanualen. Deler av informasjonen er

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler BRUKERDOKUMENTASJON Elektriske rullestoler Typer: Pacific 1 e Tussendijk 17 (t) +31 (0)492 552750 Handelsregisteret. Oost mva nr. 807 602 486 B01 Brabant 17112719 5705 CG Helmond (f) +31 (0)492 552751

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA BRUKERMANUAL Netti 4U comfort FA INNHOLD 1. INTRODUKSJON 4 1.1 Bruksområde/indikasjoner for Netti 4U comfort FA 5 1.2 Kontraindikasjoner 5 1.3 Kvalitet og levetid 5 1.4 Miljø og avfallshåndtering 5 1.5

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Sikkerhet og komfort

Sikkerhet og komfort Sikkerhet og komfort Også tilgjengelig på www.hp.com/ergo Document Part Number: 297660-092 Denne veiledningen beskriver riktig utforming av arbeidsplassen, arbeidsstilling og helse- og arbeidsvaner for

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000 Serienummerområde GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

MODEL S BRUKERHÅNDBOK

MODEL S BRUKERHÅNDBOK MODEL S BRUKERHÅNDBOK DOKUMENTETS BRUKSOMRÅDE Dette dokumentet beskriver egenskapene som er tilgjengelig på tidspunktet for trykking for: MODEL S-PROGRAMVARE versjon: 5.0 Egenskaper som er publisert i

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 400S 460SJ ANSI 3122524 16. april måned 2010 Norwegian - Operators & Safety

Detaljer