ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015"

Transkript

1 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL mars 2015

2 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALLS ÅRSMØTE 2015 Det henvises til innkalling til årsmøte på TUILs hjemmeside (www.tuilfotball.no) den 2. februar FORRETNINGSORDEN VED TUIL TROMSDALEN FOTBALLS ÅRSMØTE (Heretter kalt TUIL) 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Deltakerne benytter talestolen ved innlegg, replikk, oppklaringer. 2. Ingen deltakere gis normalt rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag settes taletiden til max 5 minutter for første gang og 3 minutter senere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med forslagsstillerens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 4. I alle saker skal vedtakene for å være gyldig, være fattet med flertall av de lovgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i NFFs lov. Ved avstemming benyttes fortrinnsvis håndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes ikke som avgitt. 5. Med stemmeberettigede menes alle som har fylt 15 år og som har betalt årskontingent 6. Det velges to møtedeltakere til å undertegne protokollen sammen med fotballstyret.

3 DAGSORDEN Saksliste og protokoll for årsmøte i TUIL Åpning v/leder 2. Stemmeberettigede: 3. Godkjenning av innkallingen: 4. Godkjenne saksliste og dagsorden: 5. Velge dirigent og referent: 6. Velge 2 representanter til å undertegne årsmøteprotokoll: 7. Behandle årsberetningene: 7.1 Styrets årsberetning 7.2 A-lagets årsberetning 7.3 Yngres utvalgs årsberetning 8. Behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for laget. Herunder revisjonsberetning og rapport fra kontrollkomiteen. 9. Behandle innkomne forslag og saker: 9.1 Fastsette medlemskontingent Styret foreslår medlemskontingent som følger: Voksne: kr 400,- Barn: kr 250,- 10. Behandle budsjett for Foreta valg av styret, kontrollkomité og valgkomité 12. Foreta valg av statsautorisert revisor til å revidere lagets regnskaper og fastsette revisors honorar. 13. Fastsettelse av honorarer 14. Avslutning

4 7. BEHANDLE ÅRSBERETNINGENE

5 Styrets årsberetning 2014 Styret i TUIL Tromsdalen Fotball har i 2014 bestått av: Tor Inge Holm Styreleder Hilde Pettersen Nestleder Gustav Danielsen Roald Benjaminsen Thor Kalsaas Robin Sommerseth Ingrid Lohne Hilde Berg Stian Vik varamedlem varamedlem Styret oppfyller Norges Idrettsforbunds minimumskrav om kjønnsfordeling med hhv 2 kvinner og 5 menn i styret. Det er avholdt 9 styremøter og behandlet 54 saker. Styret har ikke mottatt noen økonomisk godtgjørelse for sitt verv i TUIL Tromsdalen fotball. Administrasjonen i beretningsåret har bestått av: Daglig leder Roger Ness. Hovedtrener A-Laget: Gaute Helstrup Administrativ koordinator: Martin Myrlund fra 1. september 2014 i 50 % stilling. Daglig leder er innleid fra TUIL AS i 50 % stilling, og han er også daglig leder i TUIL AS. Økonomi Regnskapet for 2014 viser ei omsetning på NOK ,-, og et positivt driftsresultat med kr ,-. Årsresultat etter finans er NOK Egenkapitalen er negativ med NOK ,-. Den økonomiske situasjonen i klubben er fortsatt alvorlig. Styret er isolert sett relativt tilfreds med det økonomiske resultatet i 2014, selv om resultatet ligger ca ,- bak budsjett. Hovedårsaken til at budsjettmålene ikke er nådd er at et par større markedsprosjekt ikke ble gjennomført. På kostnadssiden har det vært holdt stramt også i 2014, og det er hovedsakelig på reisekostnader at vi har hatt avvik av betydning. Dette kan i hovedsak knyttes til kostbare bortekamper i NM-cupen. Styret er tilfreds med at det er skapt et positivt resultat, og at den bokførte egenkapitalen er forbedret. Styret har gjennom 2014 hatt fokus på arbeidet med den langsiktige finansieringen av driften i klubben. I den anledning er det arbeidet tett inn mot TUIL AS og SNN, slik at både klubbens egenkapital og likviditet kan styrkes.

6 Det er for øvrig på det rene at klubben har vært drevet med et driftsmessig overskudd i 4 av de siste 5 regnskapsårene. Utfordringen ligger i å håndtere gjeld opparbeidet i 2007 og Klubben har gjennom strategiplanen etablert et styringsverktøy, som skal bidra til prioriteringene i de kommende årene. Målet i planen er at det skal opparbeides en positiv egenkapital i klubben. Det er en viktig forutsetning at det skapes større arbeidsro gjennom å få sikret gjelda i et noe lengre perspektiv. Styret er av den oppfatning at klubben har kontroll på sin økonomiske situasjon i den forstand at det er gode rutiner i den økonomiske styringa, og at det etter hvert er etablert god oversikt over både inntekts- og kostnadsbildet. Sportslige prestasjoner og arbeid i 2014 Klubbens A-Lag spilte i 2014 i 1. divisjon. Laget kom bra i gang med sesongen og hang med i teten fra start. Utover sesongen utviklet det seg til en kamp om å berge plassen, og vi endte på 14. plass og rykket ned til 2. divisjon. Det foreligger egen beretning fra A-laget, og styret viser i hovedsak til denne. Styret vil likevel trekke fram et par «uvanlige» sportslige øyeblikk fra Vi tok imot Tromsø IL til seriekamp på TUIL Arena 1. mai. Kampen var utsolgt flere dager før avspark, og kampen endte 0-0 foran mer enn 2000 tilskuere. Det andre store øyeblikket var 3.runde i NM mot Strømsgodset, som kom til dalen som regjerende seriemester. Kampen var et fyrverkeri, hvor vi til slutt vant 4-2 etter ekstraomganger. Det hører med til historien at dette var Ronny Deila sin siste kamp som trener for Godset, før han dro til Celtic, og at Martin Ødegaard tilbrakte hele kampen på benken. Resultat var også historisk, da dette brakte TUIL til 4. runde for første gang. At det der ble tap borte mot Haugesund blir bare en parrantes i den store sammenhengen. Damelaget hadde en god sportslig sesong. Laget endte på 2. plass i sin avdeling i 2. divisjon, etter at Stakkevollan trakk det lengste strået i en spennende seriefinale. Det er positivt å registrere at prestasjonen ble oppnådd med stor grad av egenutviklede spillere. Klubbens lag i 4. divisjon på herresiden (TUIL 2) har i sesongen 2014 i hovedsak bestått av juniorspillere. I noen kamper har det vært en del spillere fra A-stallen. Det har vært levert flere gode prestasjoner, både med og uten spillere fra A-STALLEN. Resultatmessig ble sesongen relativt bra, og laget endte på 4. plass og hang bra med i toppen utover høsten. Klubben deltok med 4 lag i NM kvalifisering i klassene J 19, J 16, G 19 og G 16. Alle lagene ble slått ut i kvalifiseringen. Klubbens G 19 ble slått ut av Stakkevollan i siste kvalifiseringsrunde. J 19 tapte kvalifiseringskamp mot Fløya, mens J 16 vant kvalifiseringen i Troms. De tapte imidlertid borte mot Alta i kampen om en plass i 1. ordinære runde. G 16 møtte Tromsø IL i en avgjørende kamp, for å kvalifisere seg for de ordinære rundene, men opplevde for andre år på rad å tape på straffekonkurranse. Både klubbens G 14-lag og J 16-lag ble kretsmestre. I tillegg var både G 13 og G 15 med i kretssluttspill etter å ha vunnet sine respektive avdelinger i seriespill.

7 Klubben avviklet første uken av skoleferien sin tradisjonelle fotballskole for barn i alderen 6-13 år. Til sammen deltok ca 100 barn på ei ukes skole sammen med instruktører fra A-lag, juniorlag og damelag. Futsal Futsal er en raskt voksende form for innefotball som foregår på håndballbane med litt tilpassede regler som fremmer angrepsfotball og hurtig utvikling. Utviklingen i Troms spesielt og i Norge generelt er at det vokser i antall lag og spillere. TUIL hadde 8 aldersbestemte lag påmeldt i aldersspennet år i tillegg til et herrelag. Mange av A-lagsspillerne og damespillerne er aktive i vintersesongen med futsal for forskjellige lag og viser god utvikling gjennom dette. De aldersbestemte lagene viste også store tegn til utvikling gjennom sesongen og futsal er en flott form for lagsaktivitet i vintersesongen når det er laber fotballaktivitet ute på gress. Kvalitetsklubb TUIL søkte våren 2014 om å bli sertifisert som Kvalitetsklubb gjennom NFF. Sertifiseringen innebærer at klubben må oppfylle en rekke krav innen områdene Aktivitet, Organisasjon, Kompetanse og Verdier. Det ble nedsatt en prosjektgruppe med Hilde Pettersen, Alf-Kondrad Wilhelmsen og Roger Ness. Martin Myrlund er koplet på dette, etter at han startet i klubben høsten Store deler av klubben har vært involvert i blant annet revisjon av sportsplanen. Gjennom kvalitetsklubbprosjektet er det satt særlig fokus på bygging av kompetanse på trener- og ledernivå. Vi er i bra rute med prosessen, med tanke på å være sertifisert som Kvalitetsklubb i løpet av våren Sportslig utvalg har i 2014 bestått av Robin Sommerseth (leder), Alf-Kondrad Wilhelmsen, Ron Johansen, Børge Svendsen. Gry Ottesen var også medlem, men hun valgte å fratre tidlig på året. Utvalget ble oppnevnt av styret våren 2014 og har fått et mandat for sitt arbeid. Klubben har i 2014 satt ekstra fokus på utviklingsarbeidsarbeidet. Vi engasjerte utviklingsansvarlig i 40 % stilling, som samtidig var ansatt i drøyt 50 % stilling på Tromsdalen vgs (fotball). Dette ga også en god plattform, for å styrke samarbeidet med skolen. Hovedfokus ble naturlig nok mot aldersgruppa år. Vi har etter sesongen tatt opp to spillere fra denne gruppa opp i klubbens A-stall. Sportslig utvalg har i 2014 kartlagt kompetansen på trener- og ledersiden i klubben. Arbeidet med å utdanne trenere er prioritert. En rekke trenere har blant annet fullført og/eller påbegynt C-lisensutdannelse. Det har vært gjennomført Barnefotballkveld i klubbens regi. Hovedtrener startet i høst på den høyeste trenerutdannelsen i Europa (Pro-lisens).

8 Utvalget har hatt en sentral rolle i arbeidet med sammensetning av spillergrupper og trenerkabal i denne aldersgruppen. Utvalget har hatt ansvaret for å revidere klubbens sportsplan, og denne ble vedtatt av styret primo desember I tillegg til at Sportsplanen har vært revidert i 2014, er det også arbeidet med en utviklingsplan som tar for seg aldersgruppa år i særdeleshet. Vi har også engasjert trenerressurser som har arbeidet spesielt mot alderstrinnet år. Det fokus som er satt på utvikling og kompetanse er helt i tråd med klubbens strategi. Yngres utvalg Et viktig ledd i utviklingen av klubben har vært oppnevning av et nytt Yngres utvalg. Dette ledes av Frode Pedersen. Han har med seg Kristin B. Benjaminsen, Hilde Lind-Olsen, Ron Johansen og Marit Karlsen. Styret har gitt utvalget et mandat i sitt arbeid, men har vært tydelig på at dette er noe som må evalueres fortløpende, slik at utvalgets arbeid har de nødvendige rammer. I tillegg er stillingen som administrativ koordinator i all hovedsak dedikert utviklingen av klubbens yngres avdeling, og er tett knyttet til arbeidet i Yngres utvalg. Styret konstaterer at utvalget er kommet godt i gang med arbeidet på mange sentrale felt, og at dialogen mot de yngste lagene i klubben er forbedret. Det vises i den anledning til at utvalget spilte en sentral rolle i å engasjere lag i yngres under klubbens loddsalg i Når det gjelder de konkrete fokusområdene til utvalget i 2014, så vises det til egen beretning fra utvalget. Arrangement TUIL har i 2014 hatt et par store arrangement knyttet til A-laget (kampen mot TIL og Strømsgodset). Både disse to og de øvrige kampene har vært løst på en utmerket måte. Robin Sommerseth har vært arrangementssjef og Alf Konrad Wilhelmsen, Yngve Sollied og Thor Kalsaas/Geir Arntzen har hatt sentrale roller i den tekniske gjennomføringen av arrangementene. Damelaget har også i 2014 hatt ansvar for kiosksalget på kampdag. Hilde Pettersen har hatt ansvar for håndtering av samarbeidspartnere, gjester, frivillige og egne medlemmer i 3. etasje på kampdag. Styret takker alle som har stilt opp og bidratt til at vi kan være stolte av disse «prestasjonene». TUIL-kunsten ble avviklet på TUIL Arena helga september. Vi hadde 80 deltakende lag hvorav 60 var eksterne og 20 interne TUIL lag. Dette er ei økning fra 2013, og vi måtte denne gangen avvise lag av kapasitetshensyn. TUIL-kunsten gruppa har også i år vært ledet av Hilde Lind-Olsen, og gruppa leverte også i år et godt produkt. Dugnad og frivillighet i TUIL Styret er meget tilfreds med den innsats som er lagt ned i våre sentrale dugnader. Ingrid Lohne har hatt ansvaret for organisering av dugnadsarbeidet i forhold til MSM. I 2014 hadde MSM Marathon 25-års jubileum med deltakerrekord. Våre medlemmers og foreldres innsats bidro sterkt til at dette ble en suksess gjennom sin innsats.

9 Berit Koht har også i 2014 sørget for registrering av dugnadsinnsats. Dette gir en unik oversikt og struktur på dette området. Betydelige deler av våre medlemmer og nærstående bidro også til å klubbens billotteri ble en suksess, til tross for at en del bidragsytere fikk noe kort varsel. TUIL Arena II Realisering av prosjektet forutsetter at det bygges ny vei i området. Tromsø kommune bygde i 2014 ny bru over Tromsdalselva. På slutten av året gikk resten av veiprosjektet ut på anbud, med planlagt byggeperiode i TUIL vil derfor i 2015 arbeide med hovedprosjektet, med sikte på realisering når veien er opparbeidet. Andre engasjement: Klubben har i 2014 fått etablert ny hjemmeside gjennom Norsk toppfotball. Dette gir gode muligheter både for bedre synlighet generelt, men også gjøre det lettere for egne medlemmer å orientere seg om hva som skjer i klubben. Martin Myrlund sin innsats for å få siden opp å gå må fremheves. Styrets nestleder Hilde Pettersen har sittet i styret i TUIL AS. Styreleder stilte på NFFs Forbundsting. Daglig leder har også i 2014 vært styremedlem i organisasjonen Norsk Toppfotball. Avsluttende kommentarer Arbeidsmiljøet er av styret vurdert som godt og det er ikke sykefravær utover det som anses som normalt i en organisasjon på vår størrelse. Vi forurenser ikke det ytre miljøet. Styret konstaterer at den økonomiske situasjonen vil måtte ha hovedfokus også i 2015, og styret anser forutsetningene for videre drift er til stede. Det vises til at prosessene med refinansiering, som har vært gjennomført i 2014, nå er i en sluttfase og at det er gode utsikter for en betydelig forbedring i klubbens gjelds- og likviditetssituasjon Styret ønsker å takke alle trenere, lagledere og foreldrekontakter som bidrar med frivillig innsats og står på for alle TUIL Yngres lag.

10

11 Årsberetning TUIL A 2014 Forberedelsesfasen I november hadde vi fritt for fellestreninger og i desember hadde vi frivillige økter for de som var i byen. Spillerne fikk i stor grad ansvar for å holde formen ved like med egentrening. I januar startet vi opp for fullt, med økt på Stamina mandager og 4 ukentlige økter i Skarphallen. I likhet med foregående år, var det et stort og bra støtteapparat rundt spillerne. Gaute Ugelstad Helstrup(hovedtrener), Håvard Fjellvang(ass.trener), Inge Takøy(keepertrener), Trond Agnar Hansen(keepertrener), Stig Riise(fysio), Kaj Rune Frederiksen(oppmann), Håvard Ottesen(trener) og Bjørn Inge Flå(spillerutvikler) bidro alle på sine felt. I løpet av sesongen flyttet Inge til Harstad, mens vi fikk påfyll fra Jonathan Hill(trener) og Alf Kondrad Wilhelmsen(trener). Vi spilte 11 kamper i oppkjøringen, som resulterte i 6 seirer, 2 uavgjorte og 3 tap. Prestasjonene var gode, med unntak av 2 tap på la Manga mot divisjonskollegaer. Det var stor rullering på spilletid, og spillerne fikk kjenne på ulike sammensetninger og flere relasjoner. Vi var få spillere i januar, men fra midten av februar hadde vi flere på plass og stallen ble i større grad satt. De siste ukene inn mot sesongen fikk vi noen tilbakefall med langtidsskader på Eirik Yndestad(ute hele sesongen), Ole Talberg(spilte 4 kamper i vårsesongen) og Jonas Johansen(solgt til TIL). Kampsesongen Status i inngangen mot seriespillet var at vi hadde en ganske liten gruppe, men med et ganske jevnt, høyt nivå. Usikkerheten lå i at flere av de erfarne spillerne var utilgjengelige/borte, mens spillere som var ferske på nivået skulle få sjansen til å vise seg frem. Vi fikk en bra start på sesongen, tok bra med poeng i serien og gikk videre i cupen. På hjemmebane rundet vi over 1 år uten tap, mens vi på bortebane spilte mange jevne kamper uten å ta så mye poeng. Høydepunktene i vårsesongen var hjemmekampene mot TIL (0-0) og Strømsgodset (4-2). Prestasjonene av spillerne var veldig gode og entusiasmen og interessen rundt kampene var fantastisk. Oppbyggingen til kampen og interessen med fullsatte tribuner mot TIL er ikke hverdagskost for oss, og en jenvspilt match ga nerve hele veien inn. Cupkampen mot Strømsgodset ga litt av samme effekten før kampen og stemningen var magisk utover i ekstraomgangene. Herlige, samlende TUIL-øyeblikk! Det skulle bli noen nedturer også, som kanskje ble best eksemplifisert gjennom to bruddskader i løpet av kampen mot Bærum rett før ferien. Både Håvard Lysvoll og Håkon Kjæve fikk stygge skader og førstnevnte mistet i praksis resten av sesongen. Det ble ett stort tap for oss. Vi forsøkte å hente inn erstattere som passet vår profil og lønnsmodell, men klarte dessverre ikke å finne noen gode løsninger. Bærum-kampen var også årets første hjemmetap, og innledet dessverre en lang rekke med knepne hjemmetap. Skadene førte også til at vi ble enda færre spillere i trening, som nok også gikk ut over kvaliteten i hverdagen. Etter ferien hadde vi som nevnt en dårlig hjemmeform, der vi manglet akkurat litt kvalitet, erfaring og tro(?) til å bikke det vår vei. På slutten av sesongen tok det seg opp igjen, og vi

12 avsluttet siste 7 kamper med og 18 scorede mål. I den perioden fikk vi igjen flere spillere tilbake i trening og en høynet kvalitet på treningsfeltet. Gjennom sesongen hadde vi en positiv statistikk før pause, som ville plassert oss oppe på øvre halvdel på «1.omgangstabellen». De siste 30 minuttene av kampene var derimot ikke gode, og det var mange kamper som ble avgjort feil vei. Hva det kom av er en interessant diskusjon og også noe vi ønsker å gå mer i dybden av før neste sesong. Vår største utfordring i løpet av sesongen var nok at flere av de antatte nøkkelspillerne forsvant eller sleit med skader og gjorde det vanskeligere å få frem stabilt, gode prestasjoner. Det positive med det var at det ble mye spilletid på spillere som var ferske på 1.divisjonsnivå. I snitt spilte vi med over 6 spillere fra start som ikke har vært på dette nivået før, noe som er uvanlig mye selv for oss. De 3 spillerne med mest spilletid er slike eksempler: Tomas Kristoffersen, Steffen Pedersen og Kim Andre Råde. Mange av de unge, ferske spillerne tok nivået på en bra måte og utviklet seg fint gjennom året. Oppsummering 1) Liten, kvalitetsmessig jevn tropp. 2) Skader/salg av for mange spillere i den erfarne gruppa. 3) Gode prestasjoner på vårt beste, spilte vårt spill. 4) Evnet ikke å bikke jevne kamper i vår favør, avsluttet kampene svakt. 5) Ny cuprekord 4.runde. Stor interesse rundt Godset-kampen. 6) Flere unge spillere fikk gjennombrudd på 1.divisjonsnivå.

13 Årsberetning Yngres utvalg Styret i TUIL Tromsdalen Fotball utnevnte ved inngangen til 2014 et Yngres utvalg. Klubben hadde ikke hatt et slikt utvalg de siste årene. Yngres utvalg er sammensatt av ressurser som har tilknytning til aldersbestemte lag og har følgende medlemmer: Marit C. Karlsen Kristin B. Benjaminsen Hilde Lind-Olsen Ron Johansen Frode Pedersen, leder Nytt mandat for utvalget ble utarbeidet og vedtatt av klubbstyret våren Innledningsvis brukte utvalget tid på å kartlegge klubbens yngre lag og deres ressurser. Det kom tidlig frem at kommunikasjon innad i klubben, samt administrativ kapasitet, var en nøkkel til å skape gode rammevilkår for yngres aktiviteter. Kommunikasjon av idrettens og klubbens verdigrunnlag er viktig for å utvikle en god organisasjonskultur. Utvalget har gjennom året hatt månedlige møter. Utvalget har jobbet godt sammen og fordelt ansvarsoppgaver seg imellom. Overfor styret har vi gitt innspill på at fremtidig sammensetning av utvalget bør inkludere representasjon fra jentelag i klubben. Etter at klubben ansatte Martin Myrlund høsten 2014, så har han vært knyttet til utvalgets arbeid. I løpet av året har utvalgets medlemmer deltatt på to seminarer i regi av Troms Fotballkrets. Organisering av barne- og ungdomsfotball, med blant annet Breddsjef i Norges Fotballforbund Stig Inge Bjørnebye. Seksuell trakassering innen fotball Utvalget har vært aktiv i klubbens revidering av sportsplanen, samt en bred implementering av denne blant yngres lag. Det har vært avholdt møter med trenere, lagledere og foreldrekontakter for alle yngres lag. I tillegg har det vært et oppstartsmøte med foreldre til nye lag. TUIL-kunsten ble avviklet i regi av Yngres avdeling den 3. helga i september. Turneringen ble en stor suksess med 80 besøkende lag, 159 fotballkamper og et solid økonomisk resultat. Yngres utvalg ble tidlig høst 2014 utfordret til å bidra til klubbens lotterisatsning. Et ambisiøst mål om å selge tusen lodd, som tilsvarte en fjerdedel av totalt antall lodd, ble nesten nådd. Selv om det er knyttet noen utfordringer til å arrangere klubbens felles dugnadsaktiviteter, så mener utvalget at yngres lag (foreldre) har bidratt godt på disse aktivitetene. Til sist vil utvalget takke alle spillere og foreldre på yngres lag for et godt samarbeide. Frode Pedersen Leder, Yngres utvalg

14 8.Regnskap, revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport

15 8.1 REGNSKAP 2014

16

17

18

19

20

21

22

23 8.2 REVISJONSBERETNING

24

25

26 8.3 RAPPORT FRA KONTROLLKOMITÈEN

27

28 9. Behandle innkomne forslag og saker:

29 9.1 Fastsettelse av kontingenter Styret foreslår medlemskontingent som følger: Voksne: kr 400,- Barn: kr 250,-

30 10. BUDSJETT FOR 2015

31 TUIL Tromsdalen Fotball Budsjett 2015 (NOK 1.000) DRIFTSINNTEKTER: Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Medlemsinntekter Tilskudd Kampbillettinntekter Andre arrangement inntekter Medieinntekter Reklame-/sponsorinntekter Salg/utleie spillere Leieinntekter Andre salgsinntekter Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Trening/matriell/kurs Personalkost spillere Personalkost trenere Personalkost adm/andre Av- og nedskrivinger Administrasjonskostnader Egne arrangement Reisekostnader bortekamper Kjøp/leie spillere Markedskostnader Salgskostnader Andre kostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finans ÅRSRESULTAT

32 11. VALG AV STYRE, KONTROLLKOMITE OG VALGKOMITE- ORGANISASJON

33 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET I TUIL FOTBALL Styret: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Hilde M. Pettersen, gjenvalg styre 2 år - ny leder 1 år. Ingrid Lohne, gjenvalg styre 2 år - ny nestleder 1 år. Robin Sommerseth, ikke på valg. Roald Benjaminsen, ikke på valg. Børge Robertsen, ny 2 år. Johnny Caspersen, ny 2 år. 1. varamedlem: Hilde Berg, ikke på valg 2. varamedlem: Nora Koht Opheim ungdomsrepresentant ny 2 år. Kontrollkomite ( velges for 1 år av gangen ) Medlem: Juha Seppola, gjenvalg. Medlem: Alf Eirik Røkenes, ny. Med vennlig hilsen Valgkomiteen Jan Magne Flaat Leder Berit Helene Koht Medlem Kine-Therese Martinussen Medlem Jan Viktor Nilsen Varamedlem

34 STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITE Styret i TUIL Tromsdalen fotball innstiller følgende til valgkomiteen i 2015 Leder: Medlem: Medlem: Varamedlem: Berit Helene Koht Jan Magne Flaat Kine-Therese Marinussen Jan Viktor Nilsen

35 12. VALG AV STATSAUTORISERT REVISOR Innstilling: Årsmøtet gir fullmakt til Styret og velge revisor. 13. FASTSETTELSE AV HONORARER 13.1 HONORAR TIL REVISOR Innstilling: Revisor oppgjøres etter regning HONORAR TIL STYRET Innstilling: Styret mottar ingen honorar for AVSLUTNING

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2016

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2016 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2016 29 februar 2016 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALLS ÅRSMØTE 2016 Det henvises til innkalling til årsmøte på TUILs hjemmeside (www.tuilfotball.no) den 29. januar 2016.

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Styrets årsrapport 2015

Styrets årsrapport 2015 Styrets årsrapport 2015 Styret Styret har i 2015 bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Ann Kristin Bergh M Bow (1 år) Henning Østrem (1 år) Nina Næss (1 år) Anne Yun Rygh (2 år) Inger Marie Elmer

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 27.mai 2015 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Årsmøte. Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015. Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs

Årsmøte. Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015. Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs Årsmøte Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015 Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs 1 1. Godkjennelse av innkallingen Dagsorden 2. Valg avmøteleder, sekretær og to representanter til å underskrive

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 24. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 OSLO IDRETTSLAG SVØMMING

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 OSLO IDRETTSLAG SVØMMING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 OSLO IDRETTSLAG SVØMMING Sted: Blindern vgs (sognsveien 80) Inngang: Hovedinngang (dør vis a vis inngang Sogn bad) Tid: Torsdag 26.mars kl. 19-21 Årsmøte åpnes kl. 19:00 Årsmøte

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion INNLEDNING TIL SESONGEN Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015

ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015 ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012 Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30 Saksliste 1. Åpning kl. 18.30 2. Godkjenning av representanter 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av dirigent og referent 5.

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell 1 Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell Hovedstyret avholdt møte torsdag 4. april 2013 i klubbhuset på Eydehavn. Møte startet kl 19:30. Følgende møtte: Kjetil Sørensen Steinar Rasmussen Ole Tom Tjuslia

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

TUIL Tromsdalen Fotball Strategi- og verdiprosess 2011. Organisering, prinsipper og prosesser. Februar 2011. Roger Ness.

TUIL Tromsdalen Fotball Strategi- og verdiprosess 2011. Organisering, prinsipper og prosesser. Februar 2011. Roger Ness. TUIL Tromsdalen Fotball Strategi- og verdiprosess 2011 Organisering, prinsipper og prosesser Februar 2011 Roger Ness Hilde Pettersen 1 1. Bakgrunn for prosessen Bakgrunnen for strategiprosessen er sak58/2010

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret $$KSkl$tts* fi$n$hall AnsMorr ssk SKJETTEnATDBALL TORSDAG 22. MARS 2OT2 h Ui. ltf h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill SSK Skjetten Hindball 14. marc2012 Ansuore ssr( skj ETTE N uat{ oeett Dag: Torsdag

Detaljer

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Sportsplan Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Innhold 1. Klubbpolitiske retningslinjer Side 4 2. Spill og-utviklingsfilosofi Side 5 3. Spillerlogistikk Side 5 4. Kamparena Side 5 5. Anleggsutvikling Side

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14. Sesongen 2016

Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14. Sesongen 2016 Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14 Sesongen 2016 Agenda Sesongen 2015 Spillerstallen Vintersesongen 2015/2016 Sommersesongen 2016 Dugnader (og andre inntekter) Kommunikasjon Julegavetips Eventuelt Sesongen

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer