ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015"

Transkript

1 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL mars 2015

2 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALLS ÅRSMØTE 2015 Det henvises til innkalling til årsmøte på TUILs hjemmeside (www.tuilfotball.no) den 2. februar FORRETNINGSORDEN VED TUIL TROMSDALEN FOTBALLS ÅRSMØTE (Heretter kalt TUIL) 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Deltakerne benytter talestolen ved innlegg, replikk, oppklaringer. 2. Ingen deltakere gis normalt rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag settes taletiden til max 5 minutter for første gang og 3 minutter senere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med forslagsstillerens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 4. I alle saker skal vedtakene for å være gyldig, være fattet med flertall av de lovgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i NFFs lov. Ved avstemming benyttes fortrinnsvis håndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes ikke som avgitt. 5. Med stemmeberettigede menes alle som har fylt 15 år og som har betalt årskontingent 6. Det velges to møtedeltakere til å undertegne protokollen sammen med fotballstyret.

3 DAGSORDEN Saksliste og protokoll for årsmøte i TUIL Åpning v/leder 2. Stemmeberettigede: 3. Godkjenning av innkallingen: 4. Godkjenne saksliste og dagsorden: 5. Velge dirigent og referent: 6. Velge 2 representanter til å undertegne årsmøteprotokoll: 7. Behandle årsberetningene: 7.1 Styrets årsberetning 7.2 A-lagets årsberetning 7.3 Yngres utvalgs årsberetning 8. Behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for laget. Herunder revisjonsberetning og rapport fra kontrollkomiteen. 9. Behandle innkomne forslag og saker: 9.1 Fastsette medlemskontingent Styret foreslår medlemskontingent som følger: Voksne: kr 400,- Barn: kr 250,- 10. Behandle budsjett for Foreta valg av styret, kontrollkomité og valgkomité 12. Foreta valg av statsautorisert revisor til å revidere lagets regnskaper og fastsette revisors honorar. 13. Fastsettelse av honorarer 14. Avslutning

4 7. BEHANDLE ÅRSBERETNINGENE

5 Styrets årsberetning 2014 Styret i TUIL Tromsdalen Fotball har i 2014 bestått av: Tor Inge Holm Styreleder Hilde Pettersen Nestleder Gustav Danielsen Roald Benjaminsen Thor Kalsaas Robin Sommerseth Ingrid Lohne Hilde Berg Stian Vik varamedlem varamedlem Styret oppfyller Norges Idrettsforbunds minimumskrav om kjønnsfordeling med hhv 2 kvinner og 5 menn i styret. Det er avholdt 9 styremøter og behandlet 54 saker. Styret har ikke mottatt noen økonomisk godtgjørelse for sitt verv i TUIL Tromsdalen fotball. Administrasjonen i beretningsåret har bestått av: Daglig leder Roger Ness. Hovedtrener A-Laget: Gaute Helstrup Administrativ koordinator: Martin Myrlund fra 1. september 2014 i 50 % stilling. Daglig leder er innleid fra TUIL AS i 50 % stilling, og han er også daglig leder i TUIL AS. Økonomi Regnskapet for 2014 viser ei omsetning på NOK ,-, og et positivt driftsresultat med kr ,-. Årsresultat etter finans er NOK Egenkapitalen er negativ med NOK ,-. Den økonomiske situasjonen i klubben er fortsatt alvorlig. Styret er isolert sett relativt tilfreds med det økonomiske resultatet i 2014, selv om resultatet ligger ca ,- bak budsjett. Hovedårsaken til at budsjettmålene ikke er nådd er at et par større markedsprosjekt ikke ble gjennomført. På kostnadssiden har det vært holdt stramt også i 2014, og det er hovedsakelig på reisekostnader at vi har hatt avvik av betydning. Dette kan i hovedsak knyttes til kostbare bortekamper i NM-cupen. Styret er tilfreds med at det er skapt et positivt resultat, og at den bokførte egenkapitalen er forbedret. Styret har gjennom 2014 hatt fokus på arbeidet med den langsiktige finansieringen av driften i klubben. I den anledning er det arbeidet tett inn mot TUIL AS og SNN, slik at både klubbens egenkapital og likviditet kan styrkes.

6 Det er for øvrig på det rene at klubben har vært drevet med et driftsmessig overskudd i 4 av de siste 5 regnskapsårene. Utfordringen ligger i å håndtere gjeld opparbeidet i 2007 og Klubben har gjennom strategiplanen etablert et styringsverktøy, som skal bidra til prioriteringene i de kommende årene. Målet i planen er at det skal opparbeides en positiv egenkapital i klubben. Det er en viktig forutsetning at det skapes større arbeidsro gjennom å få sikret gjelda i et noe lengre perspektiv. Styret er av den oppfatning at klubben har kontroll på sin økonomiske situasjon i den forstand at det er gode rutiner i den økonomiske styringa, og at det etter hvert er etablert god oversikt over både inntekts- og kostnadsbildet. Sportslige prestasjoner og arbeid i 2014 Klubbens A-Lag spilte i 2014 i 1. divisjon. Laget kom bra i gang med sesongen og hang med i teten fra start. Utover sesongen utviklet det seg til en kamp om å berge plassen, og vi endte på 14. plass og rykket ned til 2. divisjon. Det foreligger egen beretning fra A-laget, og styret viser i hovedsak til denne. Styret vil likevel trekke fram et par «uvanlige» sportslige øyeblikk fra Vi tok imot Tromsø IL til seriekamp på TUIL Arena 1. mai. Kampen var utsolgt flere dager før avspark, og kampen endte 0-0 foran mer enn 2000 tilskuere. Det andre store øyeblikket var 3.runde i NM mot Strømsgodset, som kom til dalen som regjerende seriemester. Kampen var et fyrverkeri, hvor vi til slutt vant 4-2 etter ekstraomganger. Det hører med til historien at dette var Ronny Deila sin siste kamp som trener for Godset, før han dro til Celtic, og at Martin Ødegaard tilbrakte hele kampen på benken. Resultat var også historisk, da dette brakte TUIL til 4. runde for første gang. At det der ble tap borte mot Haugesund blir bare en parrantes i den store sammenhengen. Damelaget hadde en god sportslig sesong. Laget endte på 2. plass i sin avdeling i 2. divisjon, etter at Stakkevollan trakk det lengste strået i en spennende seriefinale. Det er positivt å registrere at prestasjonen ble oppnådd med stor grad av egenutviklede spillere. Klubbens lag i 4. divisjon på herresiden (TUIL 2) har i sesongen 2014 i hovedsak bestått av juniorspillere. I noen kamper har det vært en del spillere fra A-stallen. Det har vært levert flere gode prestasjoner, både med og uten spillere fra A-STALLEN. Resultatmessig ble sesongen relativt bra, og laget endte på 4. plass og hang bra med i toppen utover høsten. Klubben deltok med 4 lag i NM kvalifisering i klassene J 19, J 16, G 19 og G 16. Alle lagene ble slått ut i kvalifiseringen. Klubbens G 19 ble slått ut av Stakkevollan i siste kvalifiseringsrunde. J 19 tapte kvalifiseringskamp mot Fløya, mens J 16 vant kvalifiseringen i Troms. De tapte imidlertid borte mot Alta i kampen om en plass i 1. ordinære runde. G 16 møtte Tromsø IL i en avgjørende kamp, for å kvalifisere seg for de ordinære rundene, men opplevde for andre år på rad å tape på straffekonkurranse. Både klubbens G 14-lag og J 16-lag ble kretsmestre. I tillegg var både G 13 og G 15 med i kretssluttspill etter å ha vunnet sine respektive avdelinger i seriespill.

7 Klubben avviklet første uken av skoleferien sin tradisjonelle fotballskole for barn i alderen 6-13 år. Til sammen deltok ca 100 barn på ei ukes skole sammen med instruktører fra A-lag, juniorlag og damelag. Futsal Futsal er en raskt voksende form for innefotball som foregår på håndballbane med litt tilpassede regler som fremmer angrepsfotball og hurtig utvikling. Utviklingen i Troms spesielt og i Norge generelt er at det vokser i antall lag og spillere. TUIL hadde 8 aldersbestemte lag påmeldt i aldersspennet år i tillegg til et herrelag. Mange av A-lagsspillerne og damespillerne er aktive i vintersesongen med futsal for forskjellige lag og viser god utvikling gjennom dette. De aldersbestemte lagene viste også store tegn til utvikling gjennom sesongen og futsal er en flott form for lagsaktivitet i vintersesongen når det er laber fotballaktivitet ute på gress. Kvalitetsklubb TUIL søkte våren 2014 om å bli sertifisert som Kvalitetsklubb gjennom NFF. Sertifiseringen innebærer at klubben må oppfylle en rekke krav innen områdene Aktivitet, Organisasjon, Kompetanse og Verdier. Det ble nedsatt en prosjektgruppe med Hilde Pettersen, Alf-Kondrad Wilhelmsen og Roger Ness. Martin Myrlund er koplet på dette, etter at han startet i klubben høsten Store deler av klubben har vært involvert i blant annet revisjon av sportsplanen. Gjennom kvalitetsklubbprosjektet er det satt særlig fokus på bygging av kompetanse på trener- og ledernivå. Vi er i bra rute med prosessen, med tanke på å være sertifisert som Kvalitetsklubb i løpet av våren Sportslig utvalg har i 2014 bestått av Robin Sommerseth (leder), Alf-Kondrad Wilhelmsen, Ron Johansen, Børge Svendsen. Gry Ottesen var også medlem, men hun valgte å fratre tidlig på året. Utvalget ble oppnevnt av styret våren 2014 og har fått et mandat for sitt arbeid. Klubben har i 2014 satt ekstra fokus på utviklingsarbeidsarbeidet. Vi engasjerte utviklingsansvarlig i 40 % stilling, som samtidig var ansatt i drøyt 50 % stilling på Tromsdalen vgs (fotball). Dette ga også en god plattform, for å styrke samarbeidet med skolen. Hovedfokus ble naturlig nok mot aldersgruppa år. Vi har etter sesongen tatt opp to spillere fra denne gruppa opp i klubbens A-stall. Sportslig utvalg har i 2014 kartlagt kompetansen på trener- og ledersiden i klubben. Arbeidet med å utdanne trenere er prioritert. En rekke trenere har blant annet fullført og/eller påbegynt C-lisensutdannelse. Det har vært gjennomført Barnefotballkveld i klubbens regi. Hovedtrener startet i høst på den høyeste trenerutdannelsen i Europa (Pro-lisens).

8 Utvalget har hatt en sentral rolle i arbeidet med sammensetning av spillergrupper og trenerkabal i denne aldersgruppen. Utvalget har hatt ansvaret for å revidere klubbens sportsplan, og denne ble vedtatt av styret primo desember I tillegg til at Sportsplanen har vært revidert i 2014, er det også arbeidet med en utviklingsplan som tar for seg aldersgruppa år i særdeleshet. Vi har også engasjert trenerressurser som har arbeidet spesielt mot alderstrinnet år. Det fokus som er satt på utvikling og kompetanse er helt i tråd med klubbens strategi. Yngres utvalg Et viktig ledd i utviklingen av klubben har vært oppnevning av et nytt Yngres utvalg. Dette ledes av Frode Pedersen. Han har med seg Kristin B. Benjaminsen, Hilde Lind-Olsen, Ron Johansen og Marit Karlsen. Styret har gitt utvalget et mandat i sitt arbeid, men har vært tydelig på at dette er noe som må evalueres fortløpende, slik at utvalgets arbeid har de nødvendige rammer. I tillegg er stillingen som administrativ koordinator i all hovedsak dedikert utviklingen av klubbens yngres avdeling, og er tett knyttet til arbeidet i Yngres utvalg. Styret konstaterer at utvalget er kommet godt i gang med arbeidet på mange sentrale felt, og at dialogen mot de yngste lagene i klubben er forbedret. Det vises i den anledning til at utvalget spilte en sentral rolle i å engasjere lag i yngres under klubbens loddsalg i Når det gjelder de konkrete fokusområdene til utvalget i 2014, så vises det til egen beretning fra utvalget. Arrangement TUIL har i 2014 hatt et par store arrangement knyttet til A-laget (kampen mot TIL og Strømsgodset). Både disse to og de øvrige kampene har vært løst på en utmerket måte. Robin Sommerseth har vært arrangementssjef og Alf Konrad Wilhelmsen, Yngve Sollied og Thor Kalsaas/Geir Arntzen har hatt sentrale roller i den tekniske gjennomføringen av arrangementene. Damelaget har også i 2014 hatt ansvar for kiosksalget på kampdag. Hilde Pettersen har hatt ansvar for håndtering av samarbeidspartnere, gjester, frivillige og egne medlemmer i 3. etasje på kampdag. Styret takker alle som har stilt opp og bidratt til at vi kan være stolte av disse «prestasjonene». TUIL-kunsten ble avviklet på TUIL Arena helga september. Vi hadde 80 deltakende lag hvorav 60 var eksterne og 20 interne TUIL lag. Dette er ei økning fra 2013, og vi måtte denne gangen avvise lag av kapasitetshensyn. TUIL-kunsten gruppa har også i år vært ledet av Hilde Lind-Olsen, og gruppa leverte også i år et godt produkt. Dugnad og frivillighet i TUIL Styret er meget tilfreds med den innsats som er lagt ned i våre sentrale dugnader. Ingrid Lohne har hatt ansvaret for organisering av dugnadsarbeidet i forhold til MSM. I 2014 hadde MSM Marathon 25-års jubileum med deltakerrekord. Våre medlemmers og foreldres innsats bidro sterkt til at dette ble en suksess gjennom sin innsats.

9 Berit Koht har også i 2014 sørget for registrering av dugnadsinnsats. Dette gir en unik oversikt og struktur på dette området. Betydelige deler av våre medlemmer og nærstående bidro også til å klubbens billotteri ble en suksess, til tross for at en del bidragsytere fikk noe kort varsel. TUIL Arena II Realisering av prosjektet forutsetter at det bygges ny vei i området. Tromsø kommune bygde i 2014 ny bru over Tromsdalselva. På slutten av året gikk resten av veiprosjektet ut på anbud, med planlagt byggeperiode i TUIL vil derfor i 2015 arbeide med hovedprosjektet, med sikte på realisering når veien er opparbeidet. Andre engasjement: Klubben har i 2014 fått etablert ny hjemmeside gjennom Norsk toppfotball. Dette gir gode muligheter både for bedre synlighet generelt, men også gjøre det lettere for egne medlemmer å orientere seg om hva som skjer i klubben. Martin Myrlund sin innsats for å få siden opp å gå må fremheves. Styrets nestleder Hilde Pettersen har sittet i styret i TUIL AS. Styreleder stilte på NFFs Forbundsting. Daglig leder har også i 2014 vært styremedlem i organisasjonen Norsk Toppfotball. Avsluttende kommentarer Arbeidsmiljøet er av styret vurdert som godt og det er ikke sykefravær utover det som anses som normalt i en organisasjon på vår størrelse. Vi forurenser ikke det ytre miljøet. Styret konstaterer at den økonomiske situasjonen vil måtte ha hovedfokus også i 2015, og styret anser forutsetningene for videre drift er til stede. Det vises til at prosessene med refinansiering, som har vært gjennomført i 2014, nå er i en sluttfase og at det er gode utsikter for en betydelig forbedring i klubbens gjelds- og likviditetssituasjon Styret ønsker å takke alle trenere, lagledere og foreldrekontakter som bidrar med frivillig innsats og står på for alle TUIL Yngres lag.

10

11 Årsberetning TUIL A 2014 Forberedelsesfasen I november hadde vi fritt for fellestreninger og i desember hadde vi frivillige økter for de som var i byen. Spillerne fikk i stor grad ansvar for å holde formen ved like med egentrening. I januar startet vi opp for fullt, med økt på Stamina mandager og 4 ukentlige økter i Skarphallen. I likhet med foregående år, var det et stort og bra støtteapparat rundt spillerne. Gaute Ugelstad Helstrup(hovedtrener), Håvard Fjellvang(ass.trener), Inge Takøy(keepertrener), Trond Agnar Hansen(keepertrener), Stig Riise(fysio), Kaj Rune Frederiksen(oppmann), Håvard Ottesen(trener) og Bjørn Inge Flå(spillerutvikler) bidro alle på sine felt. I løpet av sesongen flyttet Inge til Harstad, mens vi fikk påfyll fra Jonathan Hill(trener) og Alf Kondrad Wilhelmsen(trener). Vi spilte 11 kamper i oppkjøringen, som resulterte i 6 seirer, 2 uavgjorte og 3 tap. Prestasjonene var gode, med unntak av 2 tap på la Manga mot divisjonskollegaer. Det var stor rullering på spilletid, og spillerne fikk kjenne på ulike sammensetninger og flere relasjoner. Vi var få spillere i januar, men fra midten av februar hadde vi flere på plass og stallen ble i større grad satt. De siste ukene inn mot sesongen fikk vi noen tilbakefall med langtidsskader på Eirik Yndestad(ute hele sesongen), Ole Talberg(spilte 4 kamper i vårsesongen) og Jonas Johansen(solgt til TIL). Kampsesongen Status i inngangen mot seriespillet var at vi hadde en ganske liten gruppe, men med et ganske jevnt, høyt nivå. Usikkerheten lå i at flere av de erfarne spillerne var utilgjengelige/borte, mens spillere som var ferske på nivået skulle få sjansen til å vise seg frem. Vi fikk en bra start på sesongen, tok bra med poeng i serien og gikk videre i cupen. På hjemmebane rundet vi over 1 år uten tap, mens vi på bortebane spilte mange jevne kamper uten å ta så mye poeng. Høydepunktene i vårsesongen var hjemmekampene mot TIL (0-0) og Strømsgodset (4-2). Prestasjonene av spillerne var veldig gode og entusiasmen og interessen rundt kampene var fantastisk. Oppbyggingen til kampen og interessen med fullsatte tribuner mot TIL er ikke hverdagskost for oss, og en jenvspilt match ga nerve hele veien inn. Cupkampen mot Strømsgodset ga litt av samme effekten før kampen og stemningen var magisk utover i ekstraomgangene. Herlige, samlende TUIL-øyeblikk! Det skulle bli noen nedturer også, som kanskje ble best eksemplifisert gjennom to bruddskader i løpet av kampen mot Bærum rett før ferien. Både Håvard Lysvoll og Håkon Kjæve fikk stygge skader og førstnevnte mistet i praksis resten av sesongen. Det ble ett stort tap for oss. Vi forsøkte å hente inn erstattere som passet vår profil og lønnsmodell, men klarte dessverre ikke å finne noen gode løsninger. Bærum-kampen var også årets første hjemmetap, og innledet dessverre en lang rekke med knepne hjemmetap. Skadene førte også til at vi ble enda færre spillere i trening, som nok også gikk ut over kvaliteten i hverdagen. Etter ferien hadde vi som nevnt en dårlig hjemmeform, der vi manglet akkurat litt kvalitet, erfaring og tro(?) til å bikke det vår vei. På slutten av sesongen tok det seg opp igjen, og vi

12 avsluttet siste 7 kamper med og 18 scorede mål. I den perioden fikk vi igjen flere spillere tilbake i trening og en høynet kvalitet på treningsfeltet. Gjennom sesongen hadde vi en positiv statistikk før pause, som ville plassert oss oppe på øvre halvdel på «1.omgangstabellen». De siste 30 minuttene av kampene var derimot ikke gode, og det var mange kamper som ble avgjort feil vei. Hva det kom av er en interessant diskusjon og også noe vi ønsker å gå mer i dybden av før neste sesong. Vår største utfordring i løpet av sesongen var nok at flere av de antatte nøkkelspillerne forsvant eller sleit med skader og gjorde det vanskeligere å få frem stabilt, gode prestasjoner. Det positive med det var at det ble mye spilletid på spillere som var ferske på 1.divisjonsnivå. I snitt spilte vi med over 6 spillere fra start som ikke har vært på dette nivået før, noe som er uvanlig mye selv for oss. De 3 spillerne med mest spilletid er slike eksempler: Tomas Kristoffersen, Steffen Pedersen og Kim Andre Råde. Mange av de unge, ferske spillerne tok nivået på en bra måte og utviklet seg fint gjennom året. Oppsummering 1) Liten, kvalitetsmessig jevn tropp. 2) Skader/salg av for mange spillere i den erfarne gruppa. 3) Gode prestasjoner på vårt beste, spilte vårt spill. 4) Evnet ikke å bikke jevne kamper i vår favør, avsluttet kampene svakt. 5) Ny cuprekord 4.runde. Stor interesse rundt Godset-kampen. 6) Flere unge spillere fikk gjennombrudd på 1.divisjonsnivå.

13 Årsberetning Yngres utvalg Styret i TUIL Tromsdalen Fotball utnevnte ved inngangen til 2014 et Yngres utvalg. Klubben hadde ikke hatt et slikt utvalg de siste årene. Yngres utvalg er sammensatt av ressurser som har tilknytning til aldersbestemte lag og har følgende medlemmer: Marit C. Karlsen Kristin B. Benjaminsen Hilde Lind-Olsen Ron Johansen Frode Pedersen, leder Nytt mandat for utvalget ble utarbeidet og vedtatt av klubbstyret våren Innledningsvis brukte utvalget tid på å kartlegge klubbens yngre lag og deres ressurser. Det kom tidlig frem at kommunikasjon innad i klubben, samt administrativ kapasitet, var en nøkkel til å skape gode rammevilkår for yngres aktiviteter. Kommunikasjon av idrettens og klubbens verdigrunnlag er viktig for å utvikle en god organisasjonskultur. Utvalget har gjennom året hatt månedlige møter. Utvalget har jobbet godt sammen og fordelt ansvarsoppgaver seg imellom. Overfor styret har vi gitt innspill på at fremtidig sammensetning av utvalget bør inkludere representasjon fra jentelag i klubben. Etter at klubben ansatte Martin Myrlund høsten 2014, så har han vært knyttet til utvalgets arbeid. I løpet av året har utvalgets medlemmer deltatt på to seminarer i regi av Troms Fotballkrets. Organisering av barne- og ungdomsfotball, med blant annet Breddsjef i Norges Fotballforbund Stig Inge Bjørnebye. Seksuell trakassering innen fotball Utvalget har vært aktiv i klubbens revidering av sportsplanen, samt en bred implementering av denne blant yngres lag. Det har vært avholdt møter med trenere, lagledere og foreldrekontakter for alle yngres lag. I tillegg har det vært et oppstartsmøte med foreldre til nye lag. TUIL-kunsten ble avviklet i regi av Yngres avdeling den 3. helga i september. Turneringen ble en stor suksess med 80 besøkende lag, 159 fotballkamper og et solid økonomisk resultat. Yngres utvalg ble tidlig høst 2014 utfordret til å bidra til klubbens lotterisatsning. Et ambisiøst mål om å selge tusen lodd, som tilsvarte en fjerdedel av totalt antall lodd, ble nesten nådd. Selv om det er knyttet noen utfordringer til å arrangere klubbens felles dugnadsaktiviteter, så mener utvalget at yngres lag (foreldre) har bidratt godt på disse aktivitetene. Til sist vil utvalget takke alle spillere og foreldre på yngres lag for et godt samarbeide. Frode Pedersen Leder, Yngres utvalg

14 8.Regnskap, revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport

15 8.1 REGNSKAP 2014

16

17

18

19

20

21

22

23 8.2 REVISJONSBERETNING

24

25

26 8.3 RAPPORT FRA KONTROLLKOMITÈEN

27

28 9. Behandle innkomne forslag og saker:

29 9.1 Fastsettelse av kontingenter Styret foreslår medlemskontingent som følger: Voksne: kr 400,- Barn: kr 250,-

30 10. BUDSJETT FOR 2015

31 TUIL Tromsdalen Fotball Budsjett 2015 (NOK 1.000) DRIFTSINNTEKTER: Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Medlemsinntekter Tilskudd Kampbillettinntekter Andre arrangement inntekter Medieinntekter Reklame-/sponsorinntekter Salg/utleie spillere Leieinntekter Andre salgsinntekter Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Trening/matriell/kurs Personalkost spillere Personalkost trenere Personalkost adm/andre Av- og nedskrivinger Administrasjonskostnader Egne arrangement Reisekostnader bortekamper Kjøp/leie spillere Markedskostnader Salgskostnader Andre kostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finans ÅRSRESULTAT

32 11. VALG AV STYRE, KONTROLLKOMITE OG VALGKOMITE- ORGANISASJON

33 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET I TUIL FOTBALL Styret: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Hilde M. Pettersen, gjenvalg styre 2 år - ny leder 1 år. Ingrid Lohne, gjenvalg styre 2 år - ny nestleder 1 år. Robin Sommerseth, ikke på valg. Roald Benjaminsen, ikke på valg. Børge Robertsen, ny 2 år. Johnny Caspersen, ny 2 år. 1. varamedlem: Hilde Berg, ikke på valg 2. varamedlem: Nora Koht Opheim ungdomsrepresentant ny 2 år. Kontrollkomite ( velges for 1 år av gangen ) Medlem: Juha Seppola, gjenvalg. Medlem: Alf Eirik Røkenes, ny. Med vennlig hilsen Valgkomiteen Jan Magne Flaat Leder Berit Helene Koht Medlem Kine-Therese Martinussen Medlem Jan Viktor Nilsen Varamedlem

34 STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITE Styret i TUIL Tromsdalen fotball innstiller følgende til valgkomiteen i 2015 Leder: Medlem: Medlem: Varamedlem: Berit Helene Koht Jan Magne Flaat Kine-Therese Marinussen Jan Viktor Nilsen

35 12. VALG AV STATSAUTORISERT REVISOR Innstilling: Årsmøtet gir fullmakt til Styret og velge revisor. 13. FASTSETTELSE AV HONORARER 13.1 HONORAR TIL REVISOR Innstilling: Revisor oppgjøres etter regning HONORAR TIL STYRET Innstilling: Styret mottar ingen honorar for AVSLUTNING

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL ÅRSBERETNING Fra jubileumskampen den 29. juli 2013 mellom Vålerenga Fotball og Sarpsborg 08 (resultat 5-3). ÅRSBERETNING 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 5. MARS 2014, Kl. 19.00 I VALLHALL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Notodden Fotballklubb 2014

Notodden Fotballklubb 2014 Årsberetning 2014 Notodden Fotballklubb 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Dagsorden.. 2 Administrasjonsberetning.. 3 Adelskalenderen for Notodden Fotballklubb pr.

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer