Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger"

Transkript

1 Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra Side 1 av 21

2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse Testlederens rolle Testlederens oppgave Ny testleder Godkjenne samtykkeerklæring Bestå testledertest Testlederinstruks I god tid før testen starter I testlokalet Start av test Innloggingsprosedyre for Testleder og Kandidat Kandidaten har glemt passordet sitt Oversikt over prøver og tilgjengelig tid Etter test Hvordan gjennomføres samtalen? Start av praktisk prøve i etikk (samtalen) Systemkrav for gjennomføring av samtalen i etikk Systemkrav for gjennomføring av andre tester Support Hva skal jeg som Testleder kunne Side 2 av 21

3 1. Testlederens rolle Testleder er den person som har myndighet til å la kandidaten ta en kunnskapsprøve i samarbeid med Finansnæringens autorisasjonsordninger. Testleder skal kontrollere at den enkelte kunnskapsprøve gjennomføres i henhold til denne manualen, samt utarbeidet sjekkliste for de ulike prøvene. 1.1 Testlederens oppgave Testlederens oppgave er å sikre at gjennomføringen av den enkelte kunnskapsprøve skjer etter de retningslinjene som er gitt i dette dokumentet. Det forventes at testleder har grunnleggende kunnskaper for bruk av datamaskin og nettleser. Dette fordi testleder også skal kunne bistå kandidatene med grunnleggende support. Testleder må bestå en testledertest før vedkommende blir tidelt sine nødvendige tilganger i ordningen. Testledertesten tar for seg spørsmål rundt innholdet i brukermanual og sjekkliste for kunnskapsprøven. Testen skal sikre at alle testledere setter seg godt inn i disse dokumentene, slik at man kan løse eventuelle situasjoner som kan oppstå under prøven. Det er testleder sitt ansvar til enhver tid å holde seg oppdatert på løpende informasjon som legges ut på hjemmesiden til Finansnæringens autorisasjonsordninger ( og aktuell ordning. Logg deg inn på siden for testledere med ditt brukernavn og passord. Har du glemt ditt brukernavn og/eller passord kan du benytte deg av «Glemt passord» funksjonen. Side 3 av 21

4 2. Ny testleder Som ny registrert testleder i systemet, må du gjøre to ting for å bli godkjent testleder: 2.1 Godkjenne samtykkeerklæring Når du logger på portalen for første gang, vil du få opp en samtykkeerklæring som du må lese og godkjenne. Steg 1: Steg 2: Godkjenn samtykkeerklæringen Side 4 av 21

5 Kryss av for at du godkjenner taushetserklæringen og trykk knappen «Aksepter». 2.2 Bestå testledertest Når du har logget på og godkjent samtykkeerklæringen, kommer du til oppslagstavla. Under «Funksjoner» på høyre side av skjermen vil du nå ha en knapp tilgjengelig som heter «Testledertest»: Trykk denne for å ta testledertesten. Når testledertesten er bestått (og samtykkeerklæringen er godkjent), vil du få tilgang til å starte kunnskapsprøve og praktisk prøve i etikk (samtalen) for kandidater. Disse testene vil da også være tilgjengelige under «Funksjoner» på oppslagstavlen. 3. Testlederinstruks Testleder kan sette seg inn i selve prøvene ved å lese fagplanen for finansielle rådgivere (AFR) og for skadeforsikringsordningen (GOS). Det finnes også en demotest for begge ordninger på de respektive sider under Veien til..) Side 5 av 21

6 3.1 I god tid før testen starter Sjekke alle maskiner for systemkrav (se eget punkt om dette) samt sørge for at det ikke er lastet ned andre programmer eller filer enn det kandidaten skal bruke under prøven. OBS! På kunnskapsprøvene skal lovsamlingen ligge som ett pdf-dokument som eget ikon på skrivebordet på hver PC, se sjekkliste. Det er den samme lovsamlingen som gjelder for alle prøver. Testleder skal ha også noen nummererte papirutgaver av lovverket liggende i bakhånd, dersom det blir behov. Papirutgavene skal kun benyttes i helt spesielle tilfeller (ved teknisk svikt eller dersom en kandidat spesielt ber om papirutgave) og de skal samles inn igjen før kandidaten forlater lokalet. Link til lovsamling: For å søke i et PDF dokument kan kandidaten klikke ctrl + F 3.2 I testlokalet Testleder skal sjekke gyldig legitimasjon på kandidatene som skal ta kunnskapsprøven. Brukernavn og passord skal kandidatene ha fått på forhånd i egen e-post. o Har kandidaten glemt sitt brukernavn og/eller passord kan man benytte «Glemt passord» på innloggingssiden til kandidaten. Kandidaten har bare lov å bruke ikke-programmerbar kalkulator, papir, blyant samt følgende hjelpemidler: o Kunnskapsprøvene: Relevante og utvalgte lover / forskrifter innenfor emneområde Regelverk under gjennomføringen av kunnskapsprøven. Disse utvalgte lovene / forskriftene vil være tilgjengelig i form av PDF dokumenter kandidatene kan benytte seg av. Ingen bøker og papirer skal ligge på bordet, og kun nettleseren skal være aktiv på testmaskinen. Kandidaten skal ikke ha med mobiltelefon inn i testlokalet. Testleder skal ikke gi faglig hjelp til Kandidatene. Side 6 av 21

7 Når prøven startes skal det være stille i testrommet (dette gjelder også når Kandidater som er ferdig med prøven skal forlate testlokalet). Testleder skal være tilstede under hele prøven og følge med på skjermene til kandidatene. Testleder må informere om at fusk, eller forsøk på fusk, vil bli rapportert til Finaut og at konsekvensene er omtalt i regelverket. Testleder må informere om at klagefristen er 3 uker for kunnskapsprøvene. Ved spørsmål om dette kan testleder vise til kandidatens bedriftsansvarlige (BA) eller sekretariatet i Finaut. 3.3 Start av test Før kandidatene starter prøven skal det være en grundig gjennomgang av Informasjon til Kandidat. Informer kandidatene om at de må være stille når de er ferdig med prøven og ikke på noen måte forstyrre de andre. OBS: Dersom en kandidat velger å avbryte prøven, viser vi til Regelverkets 3-6 d AFR, 3-1 f - GOS). En prøve som avbrytes på grunn av helsetilstand, vil som regel bli annullert ved fremvisning av legeerklæring i umiddelbar ettertid. Hovedregelen er at det er kandidatens ansvar å vurdere egen helsetilstand og eventuelt melde seg av, utsette eller la være å fullføre eksamen dersom sykdom oppstår. Fullføres prøven, vil regelen være at den ikke blir annullert. Søknad om annullering skal behandles av sekretariatet Side 7 av 21

8 3.4 Innloggingsprosedyre for Testleder og Kandidat. For å starte Kunnskapsprøvene går du til og velger aktuell ordning AFR eller GOS. Steg 1: Logg inn som testleder: Klikk Logg inn øverst til venstre i bildet for aktuell ordning. Eksempel AFR, tilsvarende for GOS: Tast så inn brukernavn og passord i påloggingsskjermbildet: Side 8 av 21

9 Steg 2: Trykk «Kunnskapsprøven» under funksjoner i oppslagstavlen. Etter at du trykker på denne knappen, starter påloggingen for kandidaten. Det er viktig at man har forsikret seg om at kandidaten har sin påloggingsinformasjon tilgjengelig slik at man slipper unødvendig tidsbruk som går ut over de andre testdeltakerne. Steg 3: Kandidaten logger på: Kandidaten må logge på innen 60 minutter etter at du som testleder har logget på. Dersom kandidaten må bruke funksjonene for å få tilsendt passord på SMS eller epost, må testleder logge på på nytt igjen for å starte 2-trinnspåloggingen. Gå i så fall tilbake til steg 1. Side 9 av 21

10 Steg 4: Kandidaten starter prøven: Når kandidaten har logget inn med gyldig brukernavn og passord, kommer han til skjermbildet hvor han kan starte selve testen. Merk at navnet på testen kan være forskjellig fra det som står her. Det er viktig å sjekke at kandidaten har fått riktig prøve. NB! Hvis kandidaten ikke har riktig prøve tilgjengelig skal Finaut kontaktes. Hvis det ikke oppnås kontakt skal Norsk Test kontaktes på: Når kandidaten klikker grønn knapp vil prøven vil starte. Første side i prøven er en informasjonsside som forklarer hvordan prøven er bygd opp samt hvordan poenggivningen er for hver oppgave. Tiden begynner å gå når man trykker på Start test i informasjonssiden. 3.5 Kandidaten har glemt passordet sitt Steg 1: Trykk logg inn: Dersom kandidaten ikke husker sitt passord når han kommer for å ta prøven, må han trykke «Logg inn» -knappen. Eksempel AFR, tilsvarende for GOS Side 10 av 21

11 Steg 2: Passord på SMS: I innloggingsbildet, må han så trykke knappen «Passord på sms». Steg 3: Tast inn fødselsnummer: Derfra skal kandidaten taste inn sitt fødselsnummer (11 siffer) og så trykke knappen «Neste». Brukeren vil da få tilsendt passordet på sms til den mobiltelefonen som kandidaten er registrert med i systemet. NB! Du har mulighet til å klargjøre alle maskinene 50 minutter i forveien slik at Kandidatene bare trenger å fylle inn sitt brukernavn og passord. Side 11 av 21

12 3.5. Oversikt over prøver og tilgjengelig tid 3.6. Etter test Om maskinene i testlokalet har skriver tilgjengelig, kan resultatsiden skrives ut. Når Kandidaten er ferdig med testen, skal maskinen logges av. Det skal alltid leveres en testlederrapport til sekretariatet. Denne rapporten skal leveres like etter avviklet prøve og kan sendes pr e-post til 3.7. Hvordan gjennomføres samtalen? Samtalen gjennomføres som en elektronisk prøve på egen datamaskin. Kandidater vil møte en sensor som guider dem gjennom prøven. Sensoren snakker, og det er derfor viktig å ha høretelefoner på under hele gjennomføringen. Underveis kan kandidatene bli prøvd i noen kunnskapsoppgaver. Kandidaten kan bedre den totale poengsummen ved å svare riktig. Før gjennomføring er det viktig å merke seg følgende: Siden Samtalen er en prøve, ikke et kurs, vil det ikke bli gitt mulighet til å gå tilbake og endre tidligere avgitte svar. Det gis derimot en rekke muligheter til justere svarene sine når det kommer til vurderingen av handlingsalternativene. NB: Dersom internett forbindelsen blir brutt eller programmet slutter å virke blir alle svarene borte, og kandidaten må starte ny test! For at testleder skal ha kjennskap til samtalen må han ha åpnet en testversjon av prøven før prøveavleggelsen. Det er lagt opp til at kandidaten skal uttrykke sin personlige mening når det kommer til vurderingen av handlingsalternativene. Ellers skal kandidaten gjøre valg som viser at han/hun behersker fagstoffet, og med det formål for øyet, er det ikke noe mål at kandidaten skal kunne finne vurderinger eller argumenter som er hans/hennes egne, bare at de vurderingene og argumentene som presenteres er relevante og realistiske. Det er ikke lov med noen form for hjelpemidler. De dilemmaene som gis skal være realistiske og relevante for rådgivere/selgere i finansnæringen, enten de jobber med forsikrings- eller plasseringsløsninger. Det forventes at kandidatene kan sette seg inn i denne typen situasjoner, til tross for at de ikke selv har opplevd noe tilsvarende og for at de kan være spesifikke kjennetegn ved den bedriften de selv jobber i som gjør dilemmaet usannsynlig. Vi oppfordrer samtidig kandidatene om å gi beskjed til Finansnæringens autorisasjonsordninger dersom de oppdager at et dilemma bør revideres eller erstattes, for eksempel på grunn av endringer i regelverket eller i praksis. Side 12 av 21

13 3.8. Start av praktisk prøve i etikk (samtalen) For å starte praktisk prøve i etikk går du til (Denne prøven er ikke tilgjengelig for GOS enda). Steg 1: Logg inn som testleder: Klikk Logg inn øverst til venstre i bildet for aktuell ordning. Tast så inn brukernavn og passord i påloggingsskjermbildet: Steg 2: Trykk «Praktisk prøve: Etikk» under funksjoner i oppslagstavlen. Etter at du trykker på denne knappen, starter påloggingen for kandidaten. Side 13 av 21

14 NB! Det er viktig at man har forsikret seg om at kandidaten har sin påloggingsinformasjon tilgjengelig slik at man slipper unødvendig tidsbruk som går ut over de andre testdeltakerne. Steg 3: Kandidaten logger på: Kandidaten må logge på innen 60 minutter etter at du som testleder har logget på. Dersom kandidaten må bruke funksjonene for å få tilsendt passord på SMS eller epost, må testleder logge på på nytt igjen for å starte 2-trinnspåloggingen. Gå i så fall tilbake til steg 1. Når kandidaten trykker den store blå knappen «Kandidat: Logg på», kommer han tilbake til påloggingsbildet hvor kandidaten logger på med sitt brukernavn og passord. Side 14 av 21

15 Steg 4: Kandidaten starter prøven: De første sidene inneholder informasjon om hvordan man navigerer i selve prøven og hvordan den fungerer. På den siste siden i denne informasjonsnavigeringen, trykker kandidaten «Start samtalen» for å starte prøven: Side 15 av 21

16 3.9. Systemkrav for gjennomføring av samtalen i etikk For å få full versjon av den digitale versjonen av samtalen i etikk, må følgende krav være tilfredsstilt: Oppdatert versjon av nettlesere: Google Chrome, Firefox, Safari eller minimum IE10 Krav til skjermstørrelse (oppløsning): 1680x1050 God og stabil internettoppkobling med nok båndbredde for å håndtere video. Det antas at dette vil si minimum 1Mbit, men dette kan påvirkes av faktorer utenfor vår kontroll. Tilgang til løsningen, eksamen og test, skjer via innlogging i portalen og etter de krav som stilles der. Normal ytelse på PC/Mac. I dette ligger det at de fleste maskiner vil ha prosessorkraft nok til å spille av løsningen, men det kan være forholde ved utstyret lokalt (oppsett og annen software) som kan hindre at opplevelsen blir som forutsatt. Maskinen må kunne spille av lyd. Løsningen vil ikke fungere på tynne klienter (terminalløsninger) i den betydning at vi ikke tester om denne løsningen fungerer på disse. Sluttbrukerne (banker, forsikringsselskap etc.) er selv ansvarlig for å åpne porter for å kunne bruke løsningen. Det benyttes vanlig HTTP og HTTPS (porter 80 og 443). Det må også tillates avspilling av Side 16 av 21

17 video (MP4, OGV, MOV, WebM). Fallback-løsning: Brukere som ikke har nevnte utstyr vil da rutes videre til en enklere versjon. Denne har samme tekstlig innhold og oppgavetyper, og kan gjennomføre eksamen, men er uten videoer, lyd og animasjoner som skaper den fullverdige opplevelsen. Løsningen vil være tilgjengelig på nettlesere fra IE8 og oppover, ellers nettlesere som beskrevet som på fullversjon. Minste anbefalte skjermstørrelse: 1680x1050. Brukere med størrelser under dette, vil fortsatt ha alle oppgavetyper tilgjengelig, men må påregne bruk av scrollfunksjonen. Vi anbefaler sterkt at hver bank/filial/e.l. stiller en maskin med stor skjerm tilgjengelig for sine brukere som har muligheten til å bruke fullversjon-løsningen Systemkrav for gjennomføring av andre tester Før hver testgjennomføring skal datamaskinene sjekkes av Testleder for å se om nødvendig programvare er installert for at alt skal virke tilfredsstillende. Dette er beskrevet i avsnitt 3.4. Følgende tabell viser hvilke krav som stilles: Krav til datamaskiner der testing og administrasjon skal gjennomføres Side 17 av 21

18 Windows XP/Vista/Windows Mb intern minne Skjermoppløsning på minst 1024*768 piksler med 16bpp (65k farger) Oppkobling mot internett Internet Explorer 9 og nyere. Mozilla Firefox 3 og 4. Safari 3 og Firefox 3 kan brukes for Mac. Popup-blokkering skal være slått av (*.datakortet.no) Adobe Reader skal være installert TCP/IP protokoll: o Port 80 (http) skal være åpen for trafikk o ActiveX applet tillatt i brannmuren o Ingen cache i proxyserver o DNS oppslag skal virke på klienten o Følgende servere må kunne nåes gjennom en brannmur: *.datakortet.no Support Din oppgave som Testleder er i hovedsak å sikre at gjennomføringen av kunnskapsprøvene skjer i henhold til den enkeltes ordnings regelverk, manual og sjekklister Hva skal jeg som Testleder kunne Du skal også kunne hjelpe kandidatene om enkle tekniske problemer skulle oppstå. Her er en liste som beskriver kjente tekniske problemer som kan oppstå, og det er beskrevet hva du skal gjøre i de ulike situasjonene. Side 18 av 21

19 Beskrivelse av kjente problemer som kan oppstå 1. Kandidater kommer for sent 2. Dersom hjemmesiden for å starte test ikke fungerer 3. Når jeg som Testleder trykker på Login knappen etter at jeg har skrevet inn min Testlederinformasjon så kommer jeg ikke videre (passordet blir bare borte) 4. Kandidaten får ikke logget på sin brukerinformasjon. 5. Det tar lang tid etter man har trykket på testen før den starter. 6. Testen starter ikke (Det kommer bare en blank side opp) Løsning Kandidatene skal ha mottatt informasjon om når de skal møte opp til prøven. De har ingen krav på å få delta dersom de kommer etter at prøven har startet. Testleder kan sørge for at kandidaten får delta på prøven, men da så lenge dette ikke forstyrrer de andre kandidatene. Ta kontakt med på hvis du ikke oppnår kontakt kan Norsk Test kontaktes på Du har skrevet feil brukerinformasjon. Sjekk at alt er skrevet riktig. Om du fortsatt ikke kommer videre må du få tilsendt nytt passord: Klikk Logg inn og Problemer og få tilsendt nytt passord på epost/sms. Spør kandidaten om han / hun har forsikret seg om at fødselsnummer og passord er riktig skrevet inn med tanke på store / små bokstaver i passordet. Kandidaten skal ha fått brukerinformasjonen tilsendt pr e-post slik at det er viktig at man forsikrer seg om at Kandidaten har denne informasjonen tilgjengelig for å unngå unødvendig tidsbruk som går ut over de andre kandidatene. Kandidaten kan benytte seg av «Glemt passord» funksjonen: Dette kan skyldes tregt Internett i testlokalet. Vent i 2-3 minutter, hvis prøven ikke starter så les punkt 6 for videre prosedyre. Dette skyldes mest sannsynlig at maskinen ikke oppfyller noen av de systemtekniske kravene som er satt for å kjøre prøven. Steng nettleseren og begynn innloggingsprosedyren på nytt. Bruk evt en annen nettleser. Side 19 av 21

20 7. Internett slutter å virke slik at testen blir avbrutt / forsvinner. Steng og start nettleseren og gjennomfør påloggingsprosedyren om igjen. Når Kandidaten kommer inn igjen vil testen ligge tilgjengelig for gjenopptakelse (en gul play knapp i kolonnen fortsett ) og vil begynne der testen ble avbrutt (Testen lagres automatisk hvert 5 minutt (eller når Kandidaten selv manuelt lagret) slik at det kan hende at noen av svarene på de siste spørsmålene ikke er lagret). Her er det viktig å klikke på gul knapp: (Hvis det klikkes på grønn knapp vil alle tidligere svar slettes og prøven starter på nytt!) NB: All flagging vil være borte, fordi dette skjer lokalt på maskinen. Det er derfor viktig at Kandidaten har fått informasjon om dette i forkant av prøven (se Informasjon til Kandidat og Sjekkliste for gjennomføring av prøven ). 8. Kandidaten får en feilmelding om at den manuelle lagreknappen ikke virker, men testen vises fortsatt i nettleseren (oppstår meget sjeldent). 9. Datamaskinen henger / stopper. 10. Problemer med å åpne PDF dokumentet i testen. Steng og start nettleseren og gjennomfør påloggingsprosedyren om igjen. Denne feilen skyldes at den aktuelle datamaskinen har mistet kontakt med Internett. Testen skal ligge tilgjengelig for restart, men kan hende at ingen ting er blitt lagret (kommer an på når datamaskinen mistet kontakt med Internett). NB: All flagging vil være borte, fordi dette skjer lokalt på maskinen. Kandidaten kan her notere ned nummeret på alle flaggede spørsmål, før prosedyren utføres. Bytt datamaskin eller prøv og start om datamaskinen. Sjekk om Adobe Reader er installert samt at PDF tillegget i nettleseren er aktivert. Om slike problemer oppstår hyppig, så benytter du noen eksemplarer på papir som du skal ha i bakhånd. Side 20 av 21

21 11. Avbryting av prøve Dersom en kandidat velger å avbryte prøven, viser vi til Regelverket. Se også omtale om dette under punkt 2.3 Start av test i denne manualen. 12. Prøven løper ut på tid Dersom prøven løpet ut på tid og kandidaten ikke får trykket på knappen avslutt, så vil prøven avslutte seg selv og resultatsiden vil komme opp. 13. Uheldige situasjoner Det er viktig at testleder tar en aktiv rolle i forhold til kandidaten og for kandidat, gir kandidaten mulighet til å avbryte testen, dersom flere uheldige unntaksvis hendelser oppstår under prøven. Dette kan for eksempel være at kandidaten mister tilgang til prøven flere ganger på grunn av ustabilt nettverk. Dersom man vurderer å avbryte prøven skal alltid Finaut kontaktes først, for å avklare situasjonen. Dersom prøven avbrytes beskrives årsaken til dette i testlederrapporten. Bedriftsansvarlig kan be om at kandidaten få et nytt forsøk basert på forklaringen av feilen som er oppstått. Oppstår det andre feil som ikke er beskrevet i tabellen over må du kontakte sekretariatet som kan hjelpe deg videre. Kontaktinformasjon til sekretariatet i Finansnæringens autorisasjonsordninger skal du ha mottatt pr e-post. Telefonnummer Finaut: , eller Norsk Test: (dersom det ikke oppnås kontakt med Finaut). Lykke til som Testleder for Finansnæringens autorisasjonsordninger! Side 21 av 21

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 21 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no M a n u a l f o r T e s t l e d e r V.12 20130115 Side

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 22 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.finaut.no Side 1 av 29 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve

Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve Oppdatert manual finner du på http://afr.norsktest.no M a n u a l f o r P r a k t i s k p r ø v e s y s t e m V.1 20091014 Side 1 av 9 Innhold 1. Elektronisk

Detaljer

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.finaut.no Side 1 av 30 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

For å være på den sikre siden og at testene skal fungere optimalt bør du først sjekke:

For å være på den sikre siden og at testene skal fungere optimalt bør du først sjekke: Brukerveiledning for testgjennomføring For å være på den sikre siden og at testene skal fungere optimalt bør du først sjekke: Krav til datamaskiner der testing og administrasjon skal gjennomføres Windows

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse...

Detaljer

BRUKERMANUAL 2016. MinGnist

BRUKERMANUAL 2016. MinGnist BRUKERMANUAL 2016 MinGnist MinGnist MinGnist er en foreldreportal hvor vi daglig utveksler informasjon og beskjeder med foreldre. Dette gjør det mulig å følge opp barnet på en bedre måte, og hverdagen

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no M a n u a l f o r B e d r i f t s a n s v a r

Detaljer

Brukerveiledning LagerMester ios

Brukerveiledning LagerMester ios ios Hvis du spiller på ipad eller iphone, følg disse stegene for å laste ned appen, logge inn og starte treningen Gå til: lagermester.attensi.com, trykk på «Download on the App Store» Logg inn på itunes

Detaljer

EKSAMENSORIENTERING MAI 2016. Bente Benjaminsen, avd. leder Studiespesialisering Gry Anne Hanssen, IT-leder. Kilde: Absurdgalleriet

EKSAMENSORIENTERING MAI 2016. Bente Benjaminsen, avd. leder Studiespesialisering Gry Anne Hanssen, IT-leder. Kilde: Absurdgalleriet EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen, avd. leder Studiespesialisering Gry Anne Hanssen, IT-leder MAI 2016 Kilde: Absurdgalleriet FRAMMØTE Senest 30 minutter før prøven begynner, altså senest 08.30 Ha

Detaljer

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Oppdatert manual kan lastes ned fra http://afr.norsktest.no Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Praktisk informasjon... 3 2.

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

GPS klokker for barn Brukermanual

GPS klokker for barn Brukermanual GPS klokker for barn Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av klokken...1 2. Installasjon av SIM-kort og APP...2 3. SeTracker APP...2 4. Kart...8 5. GeoFence...9 6. Chat...9 7. Health... 10

Detaljer

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no M a n u a l f o r B e d r i f t s a n s v a r

Detaljer

Å skrive søknad i Regionalforvaltning.no en veiledning

Å skrive søknad i Regionalforvaltning.no en veiledning Å skrive søknad i Regionalforvaltning.no en veiledning Registrere deg som bruker For å søke om midler gjennom Interreg ØKS-programmet må man registrere seg som søker i RF13.50 (www.regionalforvaltning.no).

Detaljer

PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Utdanningsdirektoratet - oktober 2015 PGS - Eksamen Side 1 Brukerveiledning for skolen 1 GENERELT... 3 1.1 IP-ADRESSER OG INFO OM NETTLESERE VED EKSAMEN... 3 1.2

Detaljer

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN Digital skoleeksamen på Politihøgskolen betyr at eksamen gjennomføres på studentens egen PC/Mac fremfor med penn og papir. FØR EKSAMEN Krav til utstyr

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Digitaltesten 2. Testadministrasjon

Digitaltesten 2. Testadministrasjon 2 Testadministrasjon Testveileders oppgaver: Oppstart Opplæring Bestille tester Veilede deltaker/ vurdere opplærings behov Klargjøre pcer Tar ut rapporter Informere om testen Gjennomføre testen Oppstart

Detaljer

ExtraWeb Brukerveiledning for søker til ExtraExpress

ExtraWeb Brukerveiledning for søker til ExtraExpress ExtraWeb! Brukerveiledning for søker til ExtraExpress! INNHOLD Generelt... 3 Hurtigtips... 4 Roller... 5 Opprette en søknad... 5 Innlogging... 5 Registrering av brukeropplysninger... 6 Søknadsskjemaet...

Detaljer

Brukerveiledning for eksamensvakter

Brukerveiledning for eksamensvakter Brukerveiledning for eksamensvakter Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 1 1. Kort om digital eksamen... 3 2. Retningslinjer for support på eksamen... 4 3. Tipsark som studenter får utdelt på eksamen...

Detaljer

Brukermanual for reservasjon av grupperom i WebReservations

Brukermanual for reservasjon av grupperom i WebReservations Brukermanual for reservasjon av grupperom i WebReservations Versjon 1.0 1.0 Generelle retningslinjer for reservasjon av grupperom ved HiL s. 1 2.0 Innlogging s. 2 3.0 Enkel romreservasjon s. 2 4.0 Multippel

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet

Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet NNN landsmøte 2013 7. - 11. april - Oslo kongressenter Det 24. ordinære landsmøte SYNLIG TRYGG STERK Brukerveiledning for Landsmøtesystemet Easymeet Innhold

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Oppsett av Activesync klient for Windows Smartphone og Pocket PC mot Exchange 2003. Customer Service Center

BRUKERVEILEDNING. Oppsett av Activesync klient for Windows Smartphone og Pocket PC mot Exchange 2003. Customer Service Center BRUKERVEILEDNING Oppsett av Activesync klient for Windows Smartphone og Pocket PC mot Exchange 2003 Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a.

Detaljer

Mesteparten av kodingen av Donkey Kong skal du gjøre selv. Underveis vil du lære hvordan du lager et enkelt plattform-spill i Scratch.

Mesteparten av kodingen av Donkey Kong skal du gjøre selv. Underveis vil du lære hvordan du lager et enkelt plattform-spill i Scratch. Donkey Kong Ekspert Scratch Introduksjon Donkey Kong var det første virkelig plattform-spillet da det ble gitt ut i 1981. I tillegg til Donkey Kong var det også her vi første gang ble kjent med Super Mario

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD IPAD Følg stegene under for å installere og starte simuleringen 1 2 3 4 Gå til: http://kid.attensi.com og trykk på «Dowload on the App Store» Logg inn på itunes Store Trykk på «Installer». Vent mens appen

Detaljer

Sertifiseringsordningene -en veiledning-

Sertifiseringsordningene -en veiledning- Sertifiseringsordningene -en veiledning- Sertifiseringsordningene på www.nakos.no er utformet på en slik måte at det er koblet tester til jobbrollen du har valgt i din profil. Når sertifiseringene er satt

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 14.08.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Meldinger/SMS... 5 Samtykke... 6 Info/foresatte... 7 Fravær... 8 Anmerkninger...

Detaljer

Brukerveiledning for StudentWeb

Brukerveiledning for StudentWeb Brukerveiledning for StudentWeb Innlogging Du kan logge deg inn med fødselsnummer og pinkode eller ved å bruke ditt vanlige brukernavn og passord ved Høgskolen (Feide). 1 Innlogging vha brukernavn og passord

Detaljer

Labyrint Introduksjon Scratch Lærerveiledning. Steg 1: Hvordan styre figurer med piltastene

Labyrint Introduksjon Scratch Lærerveiledning. Steg 1: Hvordan styre figurer med piltastene Labyrint Introduksjon Scratch Lærerveiledning Introduksjon I dette spillet vil vi kontrollere en liten utforsker mens hun leter etter skatten gjemt inne i labyrinten. Dessverre er skatten beskyttet av

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Filserver (owncloud)

BRUKERMANUAL. Telsys Online Filserver (owncloud) BRUKERMANUAL Telsys Online Filserver (owncloud) TELSYS AS - 16.03.2016 Innholdsfortegnelse: BRUKERMANUAL 1 GENERELT OM TJENESTEN 3 1. BRUKE WEBGRENSESNITTET 4 2. BRUKE SYNKRONISERINGSKLIENT PÅ DIN DATAMASKIN

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no BEREGNET PÅ TILLITSVALGTE I FYLKES- OG LOKALLAG Sist oppdatert 15. mars 2016 Versjon 1.00 1 av 10 INNHOLD SLIK LOGGER DU INN... 3 SLIK BYTTER DU PASSORD...

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Legg merke til at at over de blå klossene er det flere kategorier av kommandoer i forskjellige farger, for eksempel

Legg merke til at at over de blå klossene er det flere kategorier av kommandoer i forskjellige farger, for eksempel Astrokatt Introduksjon Scratch Introduksjon Katten vår har så lyst å være en astronaut, la oss se om vi kan hjelpe ham? Underveis vil vi lære hvordan vi flytter figurer rundt på skjermen, og hvordan katter

Detaljer

1. Login. Brukernavn. Passord. Husk meg

1. Login. Brukernavn. Passord. Husk meg 1. Login Brukernavn Passord Husk meg 2. Artikler Når du logger inn vil du komme rett til artiklene. Du kan åpne og lese all informasjon her. Coop Industri 21.08.2013 - COOP INDUSTRIER - ENDRINGER TØRRVARER

Detaljer

Guide til Reklamehjelperen

Guide til Reklamehjelperen Guide til Reklamehjelperen Lag din egen reklame med våre maler - eller last opp eget materiell Reklamehjelperen er en interaktiv tjeneste som hjelper deg å lage postreklame raskt, enkelt og billig. Med

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Revidert 29.08.2011 ITBASE PROSJEKTWEB FOR PROSJEKTDELTAKERE

BRUKERVEILEDNING. Revidert 29.08.2011 ITBASE PROSJEKTWEB FOR PROSJEKTDELTAKERE BRUKERVEILEDNING Revidert 29.08.2011 ITBASE PROSJEKTWEB FOR PROSJEKTDELTAKERE INNHOLD 1. Kom i gang med ITBASE Prosjektweb... 2 2. ITBASE Prosjektweb for Mac/iPad... 2 3. Mapper... 3 3.1. Ny mappe... 3

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN Digital skoleeksamen på Politihøgskolen betyr at eksamen gjennomføres på studentens egen PC/Mac fremfor med penn og papir. FØR EKSAMEN Krav til utstyr

Detaljer

Installasjon og Dokumentasjon

Installasjon og Dokumentasjon Installasjon og - Kvalitet gjennom engasjement - 1 Copyright A/S 1.1 Innholdsfortegnelse... 1 1.1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Import av Digitale skjema.... 3 2.1 Hvordan fungerer.... 4 2.2 Installasjon....

Detaljer

Ensafer Brukerveiledning. Versjon 0.1.4 (Juli 2016)

Ensafer Brukerveiledning. Versjon 0.1.4 (Juli 2016) Ensafer Brukerveiledning Versjon 0.1.4 (Juli 2016) Introduksjon Hva er Ensafer? Ensafer er et kryptert, saksbasert samarbeidssystem. Det lar brukere enkelt dele informasjon, dokumenter og kommentarer på

Detaljer

Brukerveiledning for PedIT - Web

Brukerveiledning for PedIT - Web Brukerveiledning for PedIT - Web PedIT- Web Logg inn For å kunne logge inn, trenger du et brukernavn og et passord. Det er administrator sin oppgave å legge til brukere. Venstremargen Margen til venstre

Detaljer

Joly. Brukerdokumentasjon for gruppelærere

Joly. Brukerdokumentasjon for gruppelærere Joly Brukerdokumentasjon for gruppelærere Logge inn For å logge inn i Joly går du til http://obelix.ifi.uio.no:8080/loginform.html. Denne siden er ikke linket til fra forsiden, da studentene ikke trenger

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Forord, logg, informasjon og oppgaver

Forord, logg, informasjon og oppgaver Forord, logg, informasjon og oppgaver Last ned/åpne i word format - klikk her: Forord, logg og oppgaver Forord, logg og undervisningsopplegg til powerpoint om solsystemet. Informasjon til lærere: Dette

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET 1 VEILEDER FOR EXTRANET II Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Teamstruktur 3 Teamstruktur og Tilganger i Extranet 4 Få tilgang til Extranet 6 -Før du begynner 6 -Tilpasninger for Internet

Detaljer

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow s.2 Installasjon og test av Flowlock- browser s.4 Innlevering av oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow s. 6 Hvordan slette cookies? s. 9 1 Pålogging WISEflow

Detaljer

Informasjon for nye brukere October 18, 2013 2. utgave

Informasjon for nye brukere October 18, 2013 2. utgave Informasjon for nye brukere October 18, 2013 2. utgave I nnholdsfortegnelse Forberedelser s. 2 Lage bruker på games.wewanttoknow.com s. 3 Oppsett av skole/organisasjon og grupper s. 4 Systemkrav for DragonBox

Detaljer

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 WISEflow Brukerveiledning for eksamensvakter Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 1 Contents 1. Kort om digital eksamen... 3 2. Retningslinjer for support på eksamen... 4 3. Tipsark til eksamensvakter

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.finaut.no Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Informasjon for nye brukere Versjon 1.0

Informasjon for nye brukere Versjon 1.0 Informasjon for nye brukere Versjon 1.0 I nnholdsfortegnelse Forberedelser s. 2 Lage bruker på games.wewanttoknow.com s. 3 Legge til elever s. 4 Systemkrav for DragonBox edu s. 6 Rapporteringsverktøy s.

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow, s.2 Nedlasting av Flowlock- browser, s. 4 Innlevering oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow, s. 6 Hvordan slette cookies, s. 9 Pålogging WISEflow Pålogging skjer

Detaljer

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen Brukerveiledning For student hjemmeeksamen Oppdatert 26. oktober 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

MinGat ny innloggingsmetode

MinGat ny innloggingsmetode MinGat ny innloggingsmetode Helse Vest IKT har vurdert at tidligere innloggingsmetode til MinGat hjemmefra ikke var sikker nok. De har derfor skjerpet sikkerheten. Dersom du ønsker å logge deg inn hjemmefra

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger.

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpner for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock Følgende må være installert, testet og levert på egen maskin (den maskinen som skal brukes på digital eksamen) før eksamensdagen: - Eduroam (trådløst nett på

Detaljer

EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen og Gry Anne Hanssen MAI 2017

EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen og Gry Anne Hanssen MAI 2017 EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen og Gry Anne Hanssen MAI 2017 FRAMMØTE Senest 30 minutter før prøven begynner, altså senest 08.30 Ha med gyldig legitimasjon Kantinebesøk før eksamen For sein til eksamen?

Detaljer

Rev.: 3 Brukerveiledning Teknisk Regelverk og Adobe Acrobat Reader Side: 1 av 10

Rev.: 3 Brukerveiledning Teknisk Regelverk og Adobe Acrobat Reader Side: 1 av 10 Brukerveiledning Teknisk Regelverk og Adobe Acrobat Reader Side: 1 av 10 - ELEKTRONISK VERSJON... 2 1 ADOBE ACROBAT READER... 3 2 - ELEKTRONISK FORMAT... 5 2.1 Bokmerker og linker i innholdsfortegnelse...

Detaljer

Digital hjemmeeksamen PPU

Digital hjemmeeksamen PPU Digital hjemmeeksamen PPU Før du går opp til eksamen er det viktig at du er kjent med eksamensløsningen eksamen.uio.no. Denne løsningen kobler dere opp mot den terminalserver på UiO gjennom eget brukernavn

Detaljer

Vekst av planteplankton - Skeletonema Costatum

Vekst av planteplankton - Skeletonema Costatum Vekst av planteplankton - Skeletonema Costatum Nivå: 9. klasse Formål: Arbeid med store tall. Bruke matematikk til å beskrive naturfenomen. Program: Regneark Referanse til plan: Tall og algebra Arbeide

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg1 ST og STF

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg1 ST og STF INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg1 ST og STF AKTUELLE EKSAMENSFAG Elever i Vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram kan trekkes ut til eksamen i følgende fag: Engelsk - sentralt gitt skriftlig eksamen

Detaljer

Brukerveiledning. for 3nets tjenester

Brukerveiledning. for 3nets tjenester Brukerveiledning for 3nets tjenester Tilkobling fibersentralen...side 2 Oppsett av Internett...side 4 Oppsett internett på ruter...side 4 Oppsett av epost- Outlook...side 7 Get TV App...side 8 Kanalvalg

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no Minfagplan.no Brukermanual Veiledning for lærere Dokumentnummer: BV-001 Revision 1.4 August 25 th 2015 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: support@minfagplan.no www.minfagplan.no

Detaljer

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen Jan 2016 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

- Java kan lastes ned gratis http://www.java.com. For installasjon, se punktet Hvordan laster jeg ned og installerer Java på min maskin?.

- Java kan lastes ned gratis http://www.java.com. For installasjon, se punktet Hvordan laster jeg ned og installerer Java på min maskin?. Innhold Hva er Java?... 2 Hvor finner jeg Java?... 2 Hvorfor må jeg ha Java for å bruke nettbanken?... 2 Hvordan installerer jeg Java på min maskin?... 2 Jeg får bare en feilmelding om "File is corrupt"

Detaljer

Spotguard. Manual for ios App Android App Spotguard webportal. GSGroup AS, Nordre Kullerød 5B, 3241 Sandefjord

Spotguard. Manual for ios App Android App Spotguard webportal. GSGroup AS, Nordre Kullerød 5B, 3241 Sandefjord Spotguard Manual for ios App Android App Spotguard webportal Table of contents 1. Innlogging... 2 2. Skjermbilder... 3 3. Enhetsliste... 3 4. Posisjon og status... 4 5. Positioneringstype... 4 6. Status

Detaljer

Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL)

Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL) Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL) Først og fremst: start internett og gå til siden www.itslearning.com ITLs eksamensmodul har en egen påloggingsside, du kan altså ikke

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer