18. SEPTEMBER Nord II private equity eksponering mot Nord-Norge i vekst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "18. SEPTEMBER 2012. Nord II private equity eksponering mot Nord-Norge i vekst"

Transkript

1

2 18. SEPTEMBER 2012 Nord II private equity eksponering mot Nord-Norge i vekst

3 INNHOLD 1. Executive summary 2. Investeringsstrategi 3. Mulighetsvindu 4. Nord Kapitalforvaltning 3

4 Struktur Nøkkelpersoner 70% SNN 30% Styre Investeringskomite Nord Kapitalforvaltning AS Aksjonæravtale Rådgivningsavtale Rådgivningsavtale Nord I AS Aksjonæravtale Nord II AS Aksjonæravtale Nord I IS 2% Nord II IS Investorer Investorkomite 4

5 1.Executive summary 5

6 Bakgrunn Det finnes i dag ingen andre forvaltningsmiljøer innen private equity med primær fokus på Nord-Norge Nord Kapitalforvaltning ble etablert som forvaltningsselskap i Det første fondet Nord I, ble etablert i oktober 2011, med tingsinnskudd (aksjer) og kommitert kapital på ca. NOK 200m Første tegningsomgang i Nord II IS ( Nord II ) gjennomført i april 2012 med kommitert kapital på NOK 408m Andre og endelig tegningsomgang planlagt Q4 2012, hard cap NOK 510m 6

7 Hvordan kapitalisere på mulighetsvinduet? Implementere velprøvd private equity metodikk i små- og mellomstore (primært) nordnorske bedrifter: Aktiv og krevende eier Riktig kompetanse i styrene Strategisk tenkning, tempo i implementering Fokus på kontrollsystemer, virksomhetsstyring og kjerneprosesser 7

8 Hvorfor skal Nord Kapitalforvaltning lykkes? Kompetent forvaltningsteam Komplementær erfaringsbakgrunn, enere på respektive områder, dekker samlet de relevante områder Fundamentert med best practise og standard internasjonalt PE mandat Systematisk investeringsprosess Milepælbasert prosess, med ufravikelig krav til dyptgående analyse av høy kvalitet Eksterne kontrollmekanismer (investeringskomite, ekstern compliance mv.) Gode støttespillere (svært erfarne rådgivere) Investeringskomite: bred erfaring og kontaktnett fra private equity og næringslivet for øvrig Rådgivere: de fremste innen sine områder Hjørnesteinsinvestorer: SNN kan Nord-Norge, Argentum kan private equity 8

9 Sterke hjørnesteinsinvestorer som utfyller NK og hverandre SNN kan Nord-Norge Sparebank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester i person- og bedriftsmarkedet i Nord-Norge. Med sine 74 kontorer i landsdelen har banken et unikt nedslagsfelt og kunnskap om nordnorsk næringsliv. Banken har røtter tilbake til første halvdel av 1800-tallet, men har i dag blitt et moderne finanshus som ved utgangen av juni 2011 hadde en forvaltningskapital på omkring NOK 71 milliarder. Bankens egenkapitalbevis er per i dag notert på Oslo Børs med en markedsverdi på omkring NOK 1,6 milliarder. Ved utgangen av 2011 hadde banken 794 ansatte. Argentum kan private equity Argentum Fondsinvesteringer er en fondsforvalter spesialisert på nordiske privat equity fond. Argentum har en forvaltningskapital på NOK 10 milliarder, hvorav 2/3 er investert av den norske stat. Gjennom aktive eierfond har Argentum indirekte investert i over 300 norske bedrifter med over ansatte og samlet resultat og lønninger pa over 17 milliarder kroner. Argentum har i gjennomsnitt levert 18 prosent avkastning pa investert kapital per a r til den norske stat, etter forvaltningshonorarer. Argentum har utbetalt utbytte til den norske stat pa over en milliard kroner siden oppstart. 9

10 Argentum har gjennomført en omfattende Due diligence av Nord II Argentum som en spesialisert private-equity fond i fond investor har utført en due diligence av Nord II som ledet fram til deres investeringsbeslutning Blant annet har Argentum grundig undersøkt og vurdert: Deal flow og kommersielt mulighetsrom Nord Kapitalforvaltning og teamet; grundig referansesjekk Investeringsstrategi Investeringsprosess Vilkår og struktur i forhold til markedsmessig standard 10

11 2.Investeringsstrategi 11

12 Behovet for aktivt eierskap og risikokapital Nord-Norge har frem til nå ikke hatt aktive eiermiljøer for selskaper i vekstfasen eller moden fase (noe er der i dag) Begrenset innslag av privat og institusjonell risikokapital Ingen kapitalkilde for selskaper mellom såkorn/venture fase og børs, mangel på risiko kapital kan være en begrensning for virksomheter i vekstfasen 12

13 Investeringsstrategi hva er kjerne for Nord II? Sektornøytralt mandat, primær fokus på Nord-Norge Buyout & vekstkapital, mid cap light Virksomheter skal oppfylle følgende kriterier (uavhengig av sektor): Etablert virksomhet; bevist evne til vekst og inntjening Positiv (normalisert) kontantstrøm fra drift Behov og potensial for aktivt eierskap Klare troverdige realisasjonsstrategier Verdiskapningsplan basert pa klassisk private equity tilnærming : Vekst; buy and build og organisk Eierstyring; kompetanse inn i styrerommet Lønnsomhetsfokus, kapitaldisiplin og moderat finansiell gearing Kontrollsystemer og dokumentasjon EK investering pr. plattform NOK m 13

14 3.Mulighetsvindu 14

15 Underliggende positiv utvikling og gode vekstutsikter i nordnorsk økonomi Olje- og gass leverandørindustri Bygg og anlegg infrastruktur Gruvebasert leverandørindustri Makroøkonomisk situasjon: Arbeidsledighet lav, vedvarende stramt arbeidsmarked God vekst, men ikke immun mot den globale økonomien Sterkt behov for investeringer i infrastruktur Optimisme både hos husholdninger og bedrifter Andre næringer Alt som tilfredsstiller investeringskriteriene Bygge cluster av flere mindre bedrifter 15

16 Investeringsmuligheter i landsdelen Desktop-analyse av deal flow potensial: Bransjefordeling EV > 100 MNOK Av et utvalg på til sammen 1100 bedrifter er det identifisert et utvalg på ca. 400 bedrifter av en viss størrelse og med en eierstruktur som gjør dem aktuelle som investeringsmuligheter. Av disse 400 er det 87 selskaper med en enterprise value på mer enn NOK 100m 140 selskaper med en EV på mer enn NOK 70m I tillegg en lang rekke mindre selskaper som kan inngå i konsolideringsgscases 16

17 Faktisk deal flow så langt Siden oppstart har investeringsrådgiver evaluert til sammen 69 potensielle muligheter på vegne av Nord II Bransjefordeling 5 av de potensielle investeringsmulighetene har blitt bragt videre til nivå 1 i investeringsprossen, som innebærer at caset blir presentert for og diskutert med investeringskomiteen 3 indikative bud avgitt 3 langt framskredne prosesser pågår pt 1 eksklusiv prosess 1 eksklusivitet forventes formalisert ila 1-2 uker Eiendom 3 % Fiskeri 5 % Transport/ logis kk 6 % Biotek 2 % Reiseliv 2 % Handel 6 % Annet 9 % Tjenester 20 % Energi 9 % Industri 38 % 17

18 Olje- og gassaktivitet skaper muligheter i nordnorsk leverandørindustri Barentshavet Norskehavet Felt under utbygging / i drift: Snøhvit Goliat Antatt kommersielle funn: Skrugard Norvarg Havis Lete- og avgrensningsbrønner 2012: 8, 2013: 12 Interessante leverandørsegmenter Vedlikehold & modifikasjon Miljøtjenester Oljevern Engineering Supply, logistikk og basedrift Fabrikasjon Undervannsoperasjoner og spesialisert installasjon LNG distribusjon Felt under utbygging / i drift: Norne Skarv Aasta Hansten Antatt kommersielle funn: Gro Victoria Flere mindre gassfunn Lete- og avgrensningsbrønner 2012: 10, 2013: 2 18

19 Store muligheter for Nordnorsk leverandørindustri Høy aktivitet og stort fokus på nordområdene innen olje og gass Goliat snart i driftsfasen, Aasta Hansteen stor utbygging Påtrykk fra oljeselskapene for å bruke lokale leverandører der det er mulig Store muligheter for kvalifiserte nordnorske virksomheter

20 Nord-Norge er upløyd mark for private equity Ingen andre private equity aktører med tilsvarende strategi og fokus på Nord-Norge Figuren viser fordeling av plattforminvesteringer hos norske og nordiske PE forvaltere i Norge Analysen omfatter medlemmer i NVCA Venture / såkorn fond er ikke inkludert HitecVisions investering i Troms Offshore Supply og Herkules investering i Friskhuset er de eneste plattforminvesteringene med hovedkontor i Nord-Norge. Disse investering støtter opp om antagelsen om en betydelig økning i aktivitet innenfor olje & gass i nordområdene framover Kilde: Norsk Venturekapital forening + medlemmenes hjemmesider, Bizweb, Nord Kapitalforvaltning analyse 20

21 4.Nord Kapitalforvaltning 21

22 Teamet Kurt Jan Jensen (50). Managing partner Kurt Jan har bred erfaring fra næringslivet både som gründer, leder og rådgiver. Yrkesbakgrunn fra Troms Kraft (konserndirektør), Telenor Mobil/international, Mass Market (CEO), PwC (rådgiver) og offiser i forsvaret. Han har et stort nettverk og har ledet mindre og større transaksjonsprosesser, bygget opp selskapet med venture backing og realisert (Mass Market). Bjørn Hesthamar (48). Partner Bjørn har lang erfaring fra strategiprosesser og operasjonalisering/implementering av disse. Han kommer fra stilling som internasjonal partner i PwC Consulting i Bergen, der han har vært sentral i oppbyggingen av det ledende consultingmiljøet på Vestlandet. Bjørn har vært i PwC siden Tidligere har han vært øk.dir. ved UNN og innleid avdelingsdirektør i Helsedepartementet i forbindelse med foretaksorganiseringen i sektoren. Fredrik J. Borch (37). Partner Fredrik har arbeidet hele sin karriere i banksektoren i Nord-Norge og internasjonalt, i DnB-konsernet og Nordea. Han har arbeidet særlig med fiskeri- og gruvesektoren. Siden 2009 har han vært Excutive Vice President og Chief Risk Officer i DnB Nord bank i Litauen. Fredrik har et stort nettverk i nordnorsk bankvesen og næringsliv. Anders Høifødt (33). Investment director. Anders har bred erfaring fra corporate finance rådgivning mot private equity og «mid-cap» segmentet fra Pareto og Danske Markets. Han har spesialisert seg innen kjøp og salg av virksomhet (M&A) og oljeservice-segmentet. Anders har jobbet med en rekke av de ledende private equity miljøene i Norge og Norden. 22

23 Teamet Tove Kronstad Sundstrøm (42) CFO Tove kom fra stillingen som direktør i PwC/Tromsø, hun har 18 års erfaring fra revisjonsbransjen der hun også jobbet i Arthur Andersen og Ernst & Yong AS med arbeidsted i Oslo og Tromsø. Tove har hatt ansvar for HR-området i PwC og Ernst &Yong (Tromsø). Tove har bred erfaring med gjennomføring og koordinering av finansiell revisjon av store og børsnoterte selskaper og konsern. Hun har også flere års erfaring ( ) med intern revisjon innen banksektoren. Tove har også jobbet med gjennomføring av due diligence samt restrukturering og omstilling i offentlige og private foretak. Tove er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen i Bodø og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Tom Meland (41). Analytiker Tom har en kombinasjon av sivil og militær yrkesbakgrunn. Han har blant annet jobbet som business controller i Troms Kraft og som avdelingsleder for finansiell handel i Troms Kraft Handel AS. Han har jobbet som aksje- og opsjonsmegler i DnB NOR Markets og som back office medarbeider i Sparebank1 Nord Norge Securities. Han har også 10 års yrkeserfaring fra Forsvaret i ulike lederstillinger, blant annet som troppssjef, kullsjef, taktikkinstruktør og prosjektleder. Tom har en Bachelorgrad i Finans fra BI, Kraftanalytikerstudiet fra Norges Handelshøyskole og en MBA i økonomi og ledelse fra Handelshøgskolen i Bodø. Fra Forsvaret har han Befalsskole, samt Krigsskole I og II Nina-Helen Johansen (40). Administrasjons sekretær Nina har arbeidet som miljøterapeut med videreutdanning i 10 år innen omsorg og psykisk helse både i kommunen og ved UNN Åsgård. Etter dette har hun endret kursen totalt, og har tatt en årsenhet i bedriftsøkonomi ved BI og fortsetter nå med en Bachelorgrad i spansk og økonomi ved Univeritetet i Tromsø. Før hun kom til oss hadde hun jobbet ett år som sekretær og regnskapsfører i et byggefirma. Nina er utdannet ved Universitetet i Tromsø, Høyskolen i Tromsø og Handelshøyskolen BI. 23

24 Investeringskomiteen og eksterne rådgivere Knut J. Borch (62), investeringskomiteens leder En av Norges mest erfarne private equity rådgivere med omfattende investeringskompetanse og et bredt kontaktnett innenfor en rekke bransjer og områder. Bygde opp Norum systemet som investerte i Russland med til dels svært god avkastning. Solgt til CapMan i Tidligere erfaring som bl.a. Banksjef i DnB og Adm. Dir. Ibestad Mekaniske verksted Olav Fjell (60) En av Norges mest erfarne og kompetente næringslivsledere. I dag konsernsjef i Hurtigruten ASA. Tidligere bl.a. konsernsjef i Statoil, konsernsjef i Lindorff, Adm.Dir. i Postbanken, rådgiver i First Securities. Har eller har hatt en rekke tunge styreverv; styreleder i NSB, Eastern Drilling, Deep Sea Supply og det unoterte oljeselskapet Concedo. konsernstyret i Swedbank. Ørjan Svanevik (45) Uavhengig rådgiver blant annet med ansvaret for forvaltningen av Energy Growth porteføljen (tidligere deler av HitecVision III) på vegne av Cubera Private Equity. Tidligere Head of M&A og partner i Aker ASA, Chief Operations Officer og Executive Vice President i Kværner ASA samt arbeidet åtte år i konsulentselskapet Arkwright. BAHR Blant Norges ledende advokatfirmaer innen forretningsjus. Klart ledende innen private equity og kapitalforvaltning Ansvarlig partner Peter Hammerich er blant Norges mest erfarne rådgivere innen private equity området og har arbeidet med de fleste ledende miljøene i Norge ADVISORY BOARD Blant Norges ledende industri/bransje navn. Skal bidra på prosjektbasis og styreposisjoner. 24

25 Kvalitetssikring av investeringsprosessen Nivå 0 Screening Nivå 1 Initiell Vurdering Nivå 2 Intern Analyse Nivå 3 Endelig vurdering Investering s-beslutning Eierskapsfasen Realisasjon Løpende screening av investeringsmuligheter Intern grov analyse Presentasjon for partnergruppen Ved GO spilles caset inn til investeringskomiteen Etablere skisse Tick-off mot mandat Initiell analyse Presenteres for investeringskomiteen for innspill og initiell vurdering Strategi og exit plan utkast (SEP) Etablere deal team Vurdering mot mandat og strategi Analyse Kontakt mot målselskap og eiere Etablere Term Sheet Strategi og exitplan (SEP) Komplett analyse Due Diligence Investeringsforsalg Forhandlinger og etablering av avtaleverk Closing innenfor gitte rammer, med styreforbehold i hovedmannen Hovedmannen beslutter Formelt vedtak Strategi og exitplan (SEP) Oppfølging av definerte tiltak Vurdering av status og evt nye tiltak Styrer prosess og evt. rådgiver Utarbeider forslag Hovedman nen beslutter PS IK IK IK IK IK Ekstern compliance 25

26 Neste steg og tidsplan Nord II, under etablering. Første tegningsomgang Q Andre og siste tegningsomgang Q Prosess med 4 investeringer, Nord II Første investering planlagt oktober Prosess med exit, Nord I Første to exit i løpet av 2012/Q

27

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer

Årsrapport 2013. Strategisk styrket

Årsrapport 2013. Strategisk styrket Årsrapport 2013 Strategisk styrket agasti - årsrapport 2013 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 12 Konsernledelsen 13 Styret

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge ASA

UNION Eiendomsinvest Norge ASA En attraktiv investeringsmulighet i norsk eiendom Investorpresentasjon Oktober 2010 Tilrettelegger: Disclaimer Denne presentasjonen er utarbeidet i forbindelse med tilbud om investering i (Selskapet).

Detaljer

Årsrappor t 2013 Årsrapport 2013

Årsrappor t 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 INNHOLD INVESTINORS FØRSTE MILLIARD-EXIT...s 3 DETTE ER INVESTINOR...s 4 HVA INVESTERER VI I?...s 6 LEDER: MOT LYSERE TIDER...s 8 INVESTINORS MARKEDSANDEL...s 11 INVESTINOR

Detaljer

Innhold. Investinor er her 6. Dette er Investinor 8. Styrets beretning 12. Resultat og balanse 16. Kontantstrømoppstilling 18.

Innhold. Investinor er her 6. Dette er Investinor 8. Styrets beretning 12. Resultat og balanse 16. Kontantstrømoppstilling 18. Årsrapport 2008. Innhold. Investinor er her 6 Dette er Investinor 8 Styrets beretning 12 Resultat og balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter 22 Revisjonsberetning 33 Langsiktighet lønner seg 36 Humankapitalen

Detaljer

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Årsrapport 2010 «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» «Varige verdier og tydelige spor gjennom troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet» Årsrapport 2009 1 Innholdsfortegnelse Som

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard.

Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard. Årsrapport 2014 Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard. GIEKs garantier gir konkurransedyktig finansiering til utenlandske importører

Detaljer

Vi har utviklet en dynamisk porteføljeforvaltning som synliggjør verdier, bedrer avkastningen, sikrer flere valgmuligheter og styrker likviditeten

Vi har utviklet en dynamisk porteføljeforvaltning som synliggjør verdier, bedrer avkastningen, sikrer flere valgmuligheter og styrker likviditeten Vi har utviklet en dynamisk porteføljeforvaltning som synliggjør verdier, bedrer avkastningen, sikrer flere valgmuligheter og styrker likviditeten for våre kunder Årsrapport 2014 AGASTI - ÅRSRAPPORT 2014

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

Innledning. 1979 Siste år med kapitaloverføring fra folketrygden. Folketrygdfondet opprettes. Folketrygdfondet direkte underlagt Finansdepartementet.

Innledning. 1979 Siste år med kapitaloverføring fra folketrygden. Folketrygdfondet opprettes. Folketrygdfondet direkte underlagt Finansdepartementet. årsrapport 2012 Innledning Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond etter mandater gitt av Finansdepartementet. Kapitalen står som innskudd

Detaljer

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning.

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning. årsrapport 2010 Innhold s. 03 dette er investinor s. 06 intervju med geir ove kjesbu s. 10 styret s. 13 styrets beretning s. 18 årsregnskap med noter s. 39 energisektoren s. 41 reiselivssektoren s. 42

Detaljer

ACTAS HISTORIE. Acta Holding ASA (konsernoppgaver) Acta Corporate Services AS (adm. tjenester) Acta Prosjektmegling AS (eiendomsmeglerbevilling)

ACTAS HISTORIE. Acta Holding ASA (konsernoppgaver) Acta Corporate Services AS (adm. tjenester) Acta Prosjektmegling AS (eiendomsmeglerbevilling) 1 ÅRSRAPPORT 2006. INNHOLD 4 6 8 10 12 14 20 22 29 33 36 39 45 46 48 49 51 65 66 68 69 76 78 81 85 86 ACTAS HISTORIE ACTAS VERDIGRUNNLAG HØYDEPUNKTER FOR ACTA I 2006 HØYDEPUNKTER FOR ACTA I 2006 - SEGMENTINFORMASJON

Detaljer

INNHOLD. Nøkkeltall 2014 03. 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 07. 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08

INNHOLD. Nøkkeltall 2014 03. 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 07. 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08 INNHOLD Nøkkeltall 2014 03 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 07 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08 3.0 Årets aktiviteter og resultater 14 4.0 Styring og kontroll i virksomheten 32 5.0

Detaljer

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 Bjørn Riise Banksjef 922 18 922 bjorn.riise@klabu-sparebank.no Finn Roger Buan Kunderågiver AFR 909 56 178 finn.buan@klabu-sparebank.no Geir Arntsen

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC.

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC. Home / Styrets beretning Styrets beretning Hafslund har i 2010 vært preget av store investeringer og prosjekter. Et energigjenvinningsanlegg er ferdigstilt, Europas største pelletsfabrikk er bygd, og byggingen

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond

ÅRSRAPPORT 2011 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond ÅRSRAPPORT 2011 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond innholdsfortegnelse INNLEDNING Historikk 2 Årsrapport 2011 Nøkkeltall 3 Hovedpunkter 4 Meravkastning i turbulente

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen Notat Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle Roger Sørheim Espen Isaksen Juli 2008 Innhold Innledning... 3 1. Metode... 3 2. Hvilke bedrifter har behov for ekstern finansiering?... 4 Aktuelle

Detaljer

kommende ny eier i Egenkapitalutvidelse 8,0 til 15,0 millioner kroner 5. september 2008

kommende ny eier i Egenkapitalutvidelse 8,0 til 15,0 millioner kroner 5. september 2008 PetroInvest Nord AS kommende ny eier i North ENERGY AS Egenkapitalutvidelse 8,0 til 15,0 millioner kroner 5. september 2008 Presentasjonen er kun ment for gjennomsyn i forbindelse med innhenting av egenkapital

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument EDB Business Partner ASA 2006 Tilrettelegger: 4. juli 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. RISIKOFAKTORER... 3 1.1. SELSKAPSSPESIFIKKE RISIKOFAKTORER... 3 1.1.1.

Detaljer

Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard.

Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard. Årsrapport 2014 Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard. GIEKs garantier gir konkurransedyktig finansiering til utenlandske importører

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Markedsrapport Q1 21 Transaksjonsmarkedet Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 7,5 % i fjerde kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Leieprisene

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer