Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn"

Transkript

1 Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 1

2 Innhold Noen høydepunkter... 3 Statistikk... 4 Nasjonal misjon... 5 Menighetsutvikling... 5 Menighetsplanting... 5 Flerkulturelt arbeid... 6 Barn og unge... 6 Fellesarrangement... 7 BLINK... 7 Lederkonferanse og pastordager... 7 Regionale lederdager... 7 Internasjonal misjon... 8 Kongo... 8 Menighetsrettet arbeid... 8 Diakonalt arbeid/bistandsarbeid... 9 NORAD prosjekter... 9 Sierra Leone... 9 Thailand Myanmar Menighetsplantere India Administrasjonen Ansatte Prioriterte målsettinger Hovedstyret Administrative tjenester til menighetene Internasjonale kontakter BWA, EBF og EBMInternational Nasjonale baptistsamfunn Internasjonale baptistgjester Ekumeniske kontakter Informasjon Økonomi Voksenopplæringsmidler Framtidige prioriteringer og utfordringer Takknemlighet Det Norske Baptistsamfunns målsettinger

3 Noen høydepunkter Av høydepunkter i 2014 tror vi spesielt disse vil ha betydning for virksomhet og utvikling i vårt kirkesamfunn i årene framover. BLINK i fortsatt vekst Det tredje BLINK stevnet på rad fikk den økningen i oppslutning som vi hadde håpet på med neste 100 flere påmeldte enn de to foregående årene. Som de første årene var stemningen god gjennom hele arrangementet. Vi merker også at de ulike delene av arrangementet er enklere å gjennomføre etter hvert som rutinene kommer bedre på plass. Det var snaut 600 påmeldte. Flere hundre var i tillegg innom stevnet en eller flere dager i løpet av uka. Ungt Lederskap Startskuddet for Ungt Lederskap er gått og rekruttering og utvikling av en ny generasjon av ledere til våre menigheter er startet! Ung baptist og DNB har i 2014 samarbeidet om å etablere et to års prosjekt for unge ledere mellom 17 og 25 år, for å utruste unge ledere til menighetsliv og samfunnsliv. Formålet er å gi unge ledere mulighet for å se seg selv i en fremtidig fulltidstjeneste, pionervirksomhet, frivillig lederskap gjennom våre menigheter og som samfunnsengasjerte ledere med Kristus som fundament i livet. Baptistenes Bønnefellesskap Bønn er et fundament for alt vårt arbeid og i våre strategier har vi understreket at dette er en bærebjelke i vårt arbeid. Sommeren 2014 kunne vi på BLINK starte DNB sitt nasjonale bønnefellesskap og det er nå i funksjon. Der kan vi i fellesskap be for våre menigheter, vårt felles arbeid og ta i mot bønnebehov. Vi har en egen facebook gruppe og det blir også gitt tilbud til menighetene om bønneseminarer. Bjørn Olav Hansen leder dette arbeidet for Det Norske Baptistsamfunn Baptistenes Lederkonferanse Baptistenes lederkonferanse er kommet for å bli og fremstår etter to år som vår viktigste arena for å bygge felles identitet som ledere på tvers av alle generasjoner i DNB. Vår visjon om å stå sammen om en arena for inspirasjon, læring, rekruttering og fellesskap blant ledere på tvers av alle generasjoner og arbeidsgrener blant baptister har blitt bekreftet gjennom stor oppslutning og gode tilbakemeldinger. Vi vil i årene som kommer bygge videre på denne erfaringen for å skape en enda bedra møteplass for ledere på alle nivåer i DNB. Nye menighetsplantinger Det er gledelig at vi nå ser at det vokser frem nye menighetsplantinger. To menigheter har søkt støtte fra DNB til veiledning innen menighetsplanting i 2014, vi har et menighetsplantingsprosjekt med i 3

4 veiledning og det er etablert tre nye menighetsplantinger i løpet av året på Øvrebø i nærheten av Kristiansand, på Ålgård og på Sandnes, alle tre ut i fra eksisterende menigheter. I 2014 ble det ikke tatt opp noen nye menigheter. Dette minner oss om at vi ikke kan ta vekst i antall nye menigheter for gitt, samtidig som vi er et av de kirkesamfunn som har hatt den største vekst i nye menigheter det siste tiåret. Statistikk Siden begynnelsen av 2000 tallet har DNB opplevd kontinuerlig vekst, og 2014 ble et mellomår uten nye tillagte menigheter og en liten nedgang med 22 døpte medlemmer. Det har i samme periode vært en reduksjon på over 50 medlemmer fra to av våre mingrantmenigheter grunnet splittelse. Baptistene har i resten av menighetene hatt en viss fremgang, noe vi er glad for. Ved utgangen av 2014 var 97 menigheter tilsluttet DNB, det samme som året før. Statistikk for 2014 viser følgende tall: Distrikter Nord Midt Vest Sør Øst Totalt Menigheter Dåpshandl Døpte medlemmer Juridiske medlemmer Også i 2014 har vi gledet oss over mange dåpsrapporter fra våre menigheter. Til sammen ble 103 døpt i Bildet er fra Skien Baptistmenighet der Helene Forberg ble døpt av sin onkel Vidar Bergsland 4

5 Nasjonal misjon Landsmøtet i 2013 vedtok startegier med klare mål om menighetsvekst, nye fellesskap og satsning på til barn og unge. I 2014 har administrasjonen og hovedstyret arbeidet med å virkeliggjøre mål og handling og brukt lederkonferansen, BLINK og regionale lederdager som viktigste arenaene for å løfte frem og synliggjøre våre felles mål. Menighetsutvikling Baptistsamfunnet er en menighetsbevegelse. Å utruste og styrke menigetene er viktig. Derfor er staben tydelig tilstede i menighetene og vi tilbyr flere former for veiledning Veiledning Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) DNB har avtale med Høyskolen for Ledelse og Teologi om veiledning av menigheter og pastorer. Ni menigheter har hatt veiledning i løpet av året, mens 12 pastorer er med i gruppeveiledning. Bente Sandtorp og Truls Åkerlund er ansatt i til sammen 50 % stilling for å veilede DNB sine menigheter. Naturlig Menighetsutvikling (NaMu) DNB har Naturlig menighetsutvikling som et veiledningsverktøy og har hatt NaMu prosesser i to menigheter. DNB har to aktive NaMu veiledere, Håkon Sigland og Dag Eiel Kristoffersen og i tillegg er Terje Aadne NaMu autorisert veileder. DNB veiledningstjeneste DNBs egen veiledningstjeneste består av Hermod Bakkevoll, Kristin Krunenes, May Britt Lund og Ingrid Hartveit Svendsen og er først og fremst til hjelp for menigheter i forhold til konfliktløsning. Det har i 2014 vært en prosee i forhold til en menighet med behov for megling hvor 2 fra veiledningstjenesten har vært involvert. Vi samler våre veiledningstjenester i et årlig veilederforum som koordineres av generalsekretær og dette ble i 2014 avholdt i juni. Menighetsbesøk DNBs ansatte har i 2013 gjennomført mer enn 72 menighetsbesøk. Det har vært besøk på gudstjenester og i menighetsråd og administrasjonen samt medlemmer fra Hovedstyret har vært ute og møtt våre menigheter. Det er viktig å komme ut dit hvor menighetslivet leves og kunne utveksle god informasjon for å støtte det gode arbeid som gjøres i våre menigheter og samtidig skape inspirasjon og identitet rundt vårt felles arbeid og våre felles målsettinger. Menighetsplanting Vi tror menighetsplanting er viktig for å nå nye grupper med evangeliet, og ønsker derfor å ha et fokus på det. Vi deltok i 2014 på den store «Sendt» konferansen, et utvidet Dawn Forum som er det tverrkirkelige menighetsplanternettverket i Norge. Fra DNB deltok så mange som nesten 40 personer som representerte både eksiterende menighetsplantinger, mulige menighetsplantinger samt representanter fra menigheter som ser dette nettverket og menighetsplanting som et viktig bidrag til å nå landet vårt med evangeliet. Blant annet hadde Pedro Neves Kiangebeni, som leder baptistmenigheten The Gospel For All Nations et innlegg fra scenen på konferansen 5

6 Menighetsplanternettverket i DNB er nå etablert og inntil nå deltar 26 personer. To menighetsplantinger har søkt om støtte til arbeidet med menighetsplanting. I tillegg til at vi i løpet av året har tre nystartede menighetsplantinger er det 7 aktive menighetsplantinger som er naturlig knyttet til DNB. Flerkulturelt arbeid Integreringsarbeidet er en viktig del av nasjonal misjon med støtte og tilretteleggingstiltak for nye landsmenn. Arbeidet og tilretteleggingen har vist seg å gi gode resultater gjennom stadig vekst for kirkesamfunnet vårt. Hovedpunkter fra 2014: Integrasjonsleder har vært i permisjon fra 8. april og ut året. I den perioden har det vært ansatt en integrasjonskonsulent i 50 %. Konsulenten har besøkt 10 migrantmenigheter, 4 flerkulturelle menigheter, Chin ungdomskonferanse på Sandnes og Familieleir på Vegårshei, i tillegg til veiledning og oppfølging av 3 menigheter. Integrasjonspastoren har besøkt ca 20 menigheter og hatt oppfølging og veiledning av et tilsvarende antall menigheter. Han har også vært tilstede på de aktuelle migrantkonferansene i sommerhalvåret, samt deltatt på bibelkonferanser og lignenede i løpet av året. Hovedfokuset i 2014 har vært 2. generasjonskursene som har vært arrangert i samarbeid med Ungbaptist. Vi har avholdt 4 kurs hvor menighetsledere, ungdomsleder og søndagsskoleledere ble invitert. Ca 35 chinledere, 15 karenledere og 4 fra ulike andre menigheter har deltatt på kursene. Vi vil fortsette oppfølgingen i forhold til 2. generasjonsarbeidet. Etter mange år med nyplantinger opplever vi at vi går over i en ny fase med etablerte menigheter. Veiledning og møtepunkter vil måtte utvikles i takt med menighetenes modningsprosess i årene framover. Nye grupper: Vi har for øyeblikket kontakt med 3 nye grupper, samt en menighetsplanting på Sandnes. Dåp Vi er også glade for å se at mange unge lar seg døpe i migrantmenighetene. Vi fikk være med på dåp av fire ungdommer i Nord Norge, tre i Ålesund og fem på Hamar. Tverrkirkelig arbeid Integrasjonskonsulenten har deltatt i Flerkulturelt kirkelig nettverk. Integrasjonspastoren har vært med i Global Info Barn og unge All erfaring viser at en stor del av dem som blir kristne blir det i barne. Og ungdomsårene. Det er derfor viktig å satse innen dette feltet. I 2014 har vi i samarbeid med Ung baptist etablert Ungt lederskap med Sveinung Vaagen som leder og 13 ungdommer som gjennom en toårsperiode får del i en god lederutvikling. Høsten 2014 satte arbeidsgruppa for Levende tro, der vi er med sammen med Ung baptist, fokus på å hjelpe menighetene til å konkretisere planer for trosopplæring og samspill mellom hjem og menighet i forhold til det. Mået er at 15 menigheter skal ha slike planer innen landsmøtet Agnar Sæli og Birgit Andersen er engasjert som veiledere. Arbeidsgruppen for Levende tro inviterte også til dagskurs i bruk av Foreldreskolen i mai. Jorunn Singstad Djupvik var kursholder. 6

7 Fellesarrangement Vi har i løpet av året lagt til rette for flere møteplasser. BLINK 2014 ble det best besøkte BLINK år så langt med en økning på nesten 20 % fra Stevnedagene startet også dette året med landsmøte, der det var 164 delegater fra 57 menigheter. I forberedelsene til BLINK har vi som mål at unge voksne og barnefamiliene skal finne seg godt til rette. Det gir noen føringer for program, og for valg av sanger og talere. Det betyr at noen av oss blir utfordret litt på komfortsonen vår, men ikke mer enn at vi har godt av det. Et høydepunkt for mange var Minns du Sången koret som hadde konsert lørdag kveld, og også deltok i møtene lørdag og søndag. Størst oppslutning og flest positive tilbakemeldinger var det også i 2014 på Alle sammen samlingen hver formiddag, der alle generasjoner møttes, den gode tilretteleggingen for barn og ungdom, og fokuset på at familiene skulle ha det bra sammen. Det var tid til å senke skuldrene i ferietiden, mulighet til å møte igjen gamle venner og stifte nye bekjentskap, og til å være med på inspirerende møter. Fast stevnested Etter tre prøveår vedtok styrene for Baptistkvinnene, Ung baptist og Baptistsamfunnet i november å gjøre ordningen med fast stevnested permanent. Det var i forkant gjennmført en evaluering blant menighetene og deltakere basert på de tre prøveårene. Konklusjonen av denne var nokså entydig i favør av at fordelene ved fast stevnested var viktigere enn å føre videre den gamle ordningen med stevnene plassert ulike steder i landet hvert år. Evalueringen viste at en i all hovedsak er fornøyd, at en får sine forventinger innfridd, at en ønsker den høye kvaliteten og det kompakte arrangementet videre. Det er gjort avtale om å være i Stavern fram til Lederkonferanse og pastordager Baptistenes Lederkonferanse på Stavern med pastordøgn i forkant ble besøkt av over 200 deltagere med stor spredning både aldersmessig, kulturelt og i forhold til oppgaver i menigheten. Temaet for konferansen var «Levende menigheter midt i verden». Pastordøgnet i forkant av konferansen er en viktig møteplass for pastorer og vil allerede fra 2015 bli utvidet til to døgn for å legge til rette for et mer innholdsrikt tilbud til pastorene. Regionale lederdager Regionale lederdager har i 2014 vært gjennomført i 7 regioner med særlig fokus på nådegaver i tråd med vår strategi for menighetsutvikling. Samlingen i Midt Norge med ekstra dag for pastorer ble arrangert i Trondheim og med tema om sjelesorg fredag. Det er et sterkt ønske om å styrke det regionale arbeidet i Midt Norge og det er allerede planlagt nytt møte i I Mjøs området var det også stor oppslutning om dagen og tematikken og ønske om fortsatte regionale lederdager. Det var ellers mange positive tilbakemeldinger på innholdet, men hovedinntrykket er allikevel at oppslutningen om møtene har vært for liten. Med utgangspunkt i årets og tidligere års erfaringer nedsatte hovedstyret en arbeidsgruppe for å evaluere regionale lederdager og for å se hvordan vi kan tilrettelegge for et dynamisk regionalt perspektiv i vårt felles arbeid. 7

8 Internasjonal misjon I strategien for internasjonalt arbeid heter det at vi arbeider i partnerskap med lokale kirker. Vi ønsker å forkynne de gode nyhetene om Guds rike, utruste troende, plante menigheter, avhjelpe nød og fattigdom, forandre urettferdige samfunnssystemer og bidra til at Guds gaver, natur og ressurser bevares og fornyes. Kongo Lokalsamfunnene i Bas Uele i Kongo lever på mange måter et tradisjonalt hverdagsliv. Jordbruk er bærebjelken i privat og lokal økonomi. Det er et stort framskritt at veien fra Kisangani opp til Buta og videre ned til Bumba er blitt satt istand. En del basisvarer er blitt billigere, som drivstoff og bygningsmateriell. Et lavere prisnivå forutsetter fortsatt kjøpekraft, noe som peker i retning av at det på kort sikt er en relativt liten gruppe som vil dra økonomisk nytte av denne forbedringen. Det synes å være liten tiltro til dem som er valgt til å representere regionen, liten optimisme i forhold til myndighetenes vilje og evne til å utgjøre en forskjell. Midt i denne situasjonen ser vi en evne til å leve og til og glede seg i det kristne fellesskapet som er ganske bemerkelseverdig. Vårt samarbeid med CBCN (Baptistsamfunnet i det nordlige Kongo) fordeler seg på to hovedområder: Støtte til kirkens menighetsrettede arbeid samt søtte til diakonalt/bistandsrettet arbeid. Som regnskapet for 2014 viser har gavene til arbeidet vi søtter i Kongo vært forholdsvis betydelige. Menighetsrettet arbeid Pastorskolen i Buta ble i sin til opprettet og administrert av norske misjonærer. Skolen mottar støtte fra DNB. Støtten utgjør ca 90 % av de årlige inntektene og dekker lønninger og generelle driftsomkostninger. CBCN har i tillegg opprettet en evangelist og pastorskole i Bondo. I løpet av de siste årene har vi fått spørsmål om å øke støtten. Skolen i Bondo har en svært vanskelig økonomi. Vi har ikke funnet å kunne øke støtten til dette arbeidet. Å utdanne pastorer er en viktig oppgave. CBCB har to administrasjoner som koordinerer menighetsrettet arbeid, evangelisering og Kristen Fostring. Arbeidet baserer seg i stor grad på støtte fra DNB. Det er en stor og krevende oppgave å følge opp en virksomhet som er spredt over et så stort geografisk område. CBCN har de siste årene hatt en viss medlemsvekst, og ser klart betydningen av å styrke det menighetsbyggende arbeidet. Fra vår side er det bevilget ekstrabeløp til dette arbeidet. Vi har gitt støtte til innkjøp av bibler er det gitt ekstraordinær støtte til innkjøp av motorsykler. Fokus er nå fra CBCNs side rettet mot søndagsskoler og menighetsrettet arbeid blant barn og ungdom. Det ble i 2014 gitt ekstra støtte til utdanning av ungdomsledere. Tilleggsstøtte til dette tiltaket vil også bli gitt i De øremerkede gavene til disse formålene er forholdsvis små. I tillegg til disse arbeidsoppgavene har vi i 2014 ytt en viss støttet til CBCNs administrasjon i Buta. 8

9 Diakonalt arbeid/bistandsarbeid CBCN er ansvarlige for et omfattende helsearbeid. Etter at støtte fra NORAD opphørte har gaver til dette arbeidet, i hovedsak støtte til innkjøp av medisiner, vist en betydelig økning. I tillegg har gaver til fødestuer og barn i Kongo vist en stor økning. Øremerkede gaver til disse formålene var i 2014 kr (61 prosent) av samlede gaver til CBCN/Kongo. Hospitalet i Monga har på nytt fått installert støm. Vi er glade og takknemlige for den innsats som Simonette og Alf Håland har gjort i Monga. En takk også til Anne Britt Eines, en iherdig pådriver for å samle inn midler til helsearbeidet, en stødig guide for turister på Kongobesøk. NORAD prosjekter I 2014 har vi mottatt NORAD støtte til tre prosjekter. Bibliotek I Buta blir høgskolen utstyrt med et bibilotek. En godt egnet bygning blir renovert for formålet. Bøker, datautstyr og kopimaskiner skal anskaffes. Prosjektet skal avsluttes i Framdriften går etter planen. PIADBU Prosjektet inneholder tre komponenter. Det drives lese og skriveundervisning i regi av flere menigheter. Fokuset er på kvinner, etter hvert har flere og fler menn meldt seg på. Videre har prosjektet en komponent som retter seg mot sivile rettigheter, det vil si undervisning i hva myndighetene har rett til og ikke rett til. Kvinners rettigheter og arbeid for å forsterke kunnskap om formelle rettigheter for kvinner midt oppe i et mannsdominert samfunn. Den største komponetet i prosjektet er sparegrupper for kvinner. Dette initiativet viser svært gode resultater. Tilbakemeldingnene fra deltakerne er gode. Det er ca xxx medlemmer i opplegget, fordelt på omkring xxxx lokale grupper. Skoler CBCN s skolesystem omfatter ca 120 skoler med rundt lever og over 1000 lærere. NORAD gir støtte til faglig oppgradering for lærerne i de videregående skolene. Det er i 2014 gitt støtte til innkjøp av utstyr yrkesskoler for jenter, som symaskiner og datamaskiner r med diverse tilbehør. Digni har anbefalt at det i 2015 settes i gang et prosjekt for å heve administrativ kompetanse innenfor CBCN. Vi har i 2014 brukt mye tid på å forberede dette prosjektet. Planer for prosjektet er godkjent av Digni, det vil ikke bare omfatte ansatte i CBCN. Ansatte i andre kirkesamfunn samt offentlige funksjonærer vil bli invitert til å delta. Sierra Leone Sierra Loene har fått verdenssamfunnets oppmerksomhet, på grunn av ebola, som mange er blitt syke og har dødd av. Epidemien nådde også våre venner i Tonko Limba. Vi mottok en direkte henvendelse om øyeblikkelig hjelp. Innsamlingen vår gav et godt resultat, kr Penger ble raske overført, det ble kjøpet inn ris, desinfiseringsutstyr m.m. Situasjonen synes nå å ha stabilisert seg. Det rapporteres om lavere dødstall, men den økonomiske og sosiale situasjonen i landet er prekær. 9

10 Avtalen om støtte til menighetsplanting i Tonko Limba utløp i Vi har støttet arbeidet i fem år, og resultatene må sies å være oppsiktsvekkende. Det er etablert ni nye menigheter. Dåpstallet nærmer seg 500, hovedsakelig ungdom. Ung baptist har også støttet arbeid, gitt hjelp til å arrangere leire, penger til innkjøp av bibler, sykler til menighetsledere. Vi har besluttet å støtte arbeidet i tre nye år. Lederen for arbeidet, pastor Philip Kamara har forpliktet seg til innsats i tre nye år. Vi opplever at han er en mann med visjoner, en leder og en evangelist. Vi vil gi støtte til lønn og til videre arbeid med å utruste menighetsledere. Budsjettrammen fordisse tre årene er USD Når vi forlenger støtten er det viktig av samarbeidet med Ung baptist, Baptistsamfunnet i Sierra Leone, Skien Baptistmenighet og EBM International videreføres. I 2014 fikktonko Limba endelig rent vann igjen. Dugnadsgjengen som var på besøk i 2013 la igjen penger som menighetene kunne bruke til brønnprosjekt. Thailand Avtalen om støtte til menighetsplanting i Thailand avsluttes i Det er fortsatt diskusjon om det vil være riktig å videreføre samarbeidet og forlenge inngått avtale. Øyvind Hadland er fortsatt vår kontaktperson, som formidler nyheter og beskjeder. Arbeidet i Thailand nyter godt av trofaste givere. Vi er fornøyde med rapportene fra arbeidet. Hovedstyret vil vurdere videre støtte i løpet av Myanmar Vi arbeider fortsatt med å finne samarbeidsformer: koordinering av formål som vi kan gi en samlet støtte til i samarbeid med norske menigheter, samt Karen og Chin grupper og menigheter. Et mulig samarbeid med Kirkens Nødhjelp om samarbeid med de to diaspora miljøene om innsats i Myanmar har vist seg å være vanskelig å få til. I løpet av 2014 har det blitt etablert kontakt med baptistmenigheten i Naw Pyi Taw. Vi vil formidle støtte til en menighetsplanter. Avtalen gjelder for tre år. Det arbeides med planer for å etablere flere slike kontakter, å hjelpe til med å få internasjonale menighet til menighets samarbeid. Innsamlede midler i 2014 vil i 2015 bli brukt til å utstyre en fødestue og et tannlegekontor i Hakha, hovedstaden i Chin staten. Menighetsplantere Noen menigheter gir støtte til menighetsplantere, i Latvia, Bagdad og i Tyrkia. Støtten gis direkte til samarbeidspartnere, via EBF og EBMInternational (Tyrkia) Vi er glade for dette samarbeidet. I tillegg til selve støtten og kontakt mellom menigheter, er slik støtte også et håndslag til det store baptistfellesskapet vi er en del av. India Mikrokredittprosjektet for kvinner, Lydia, i Mizoramprovinsen ble i 2014 stoppet, grunnet i at NORAD ville iverksette ekstern gransking på grunnlag av mistanke om økonomiske misligheter. Gransking ble gjennomført, med det resultat at ca kr 7200 ble tilbakebetalt til prosjektet. 10

11 Den eksterne vurderingen anbefalte at prosjektet måtte videreføres. Digni fant for sin egen del å si nei til videre støtte. Fra NORAD kom ble det fremmet krav om tilbakebetaling av kr , som er oppgjort. Som et ledd i denne prosessen har Digni i samarbeid med DNBs administrasjon gjennomført en organisasjonsevaluering av DNBs arbeid knyttet til forvalting av bistandsmidler. Det kom ingen negative kommentarer til vår bistandsfaglige kompetanse. Det ble imidlertid sterkt anbefalt å knytte bistandsarbeidet sterkere opp mot hovedstyret, samt arbeide for et større fokus på bistandsarbeid og bistandskompetanse innenfor administrasjonen. Hovedstyret har vedtatt å gi støtte til prosjektet frem til utgangen av Vi har hatt stor nytte samarbeid med Asian Pacific Baptist Aid gjennom hele denne prosessen. Det gjenstår videre arbeid i 2015 med å sikre bærekraft i prosjektet etter av vår støtte utløper Administrasjonen I 2014 har administrasjonen Stabekk utført 5,5 årsverk i første halvår og deretter 5 årsverk. De administrative oppgavene har i hovedtrekk vært fordelt mellom staben etter disse hovedlinjene: Ansatte Terje Aadne har vært ansatt som generalsekretær, med hovedansvar for nasjonal misjon og tilrettelegging av saker til hovedstyret, samt at han har utført administrative oppgaver og vært daglig leder for staben. Roger Dahl er informasjonsleder og har i tillegg hatt hovedansvar for tilrettelegging og gjennomføring av de større fellesarrangementer. For BLINK 2014 var Roger stevnekoordinator og har fortsatt den rollen i planleggingen og gjennomføringen av BLINK Håkon Sigland har som økonomileder hatt ansvar for DNBs hovedregnskap og har i tillegg hatt ansvar for saker knyttet til Faste Fonds og ansvar for kontakt med menigheter vedrørende rapporterings og registreringsrutiner. Han har også hatt økonomisk ansvar for BLINK Han har i tillegg representert DNB i Board of Trust for International Baptist Theogical Seminary i European Baptist Federation. Arild Harvik har hatt en 80 % stilling som misjonsleder med ansvar for kontakt og rutiner knyttet til internasjonal misjon, tilrettelegging av saker for hovedstyret, delansvar for DNBs hovedregnskap samt utført løpende administrative oppgaver. Han har i tillegg representert DNB som president for European Baptist Mission. Mette Marie Hebnes har som integrasjonsleder vært ansvarlig for flerkulturelt arbeid og også vært ansvarlig for bistandsprosjekter i India, Malaysia og forprosjekt i Karenstaten i Burma. Hun har hatt en 80 % stilling inntil 1. april hvoretter hun gikk ut i permisjon resten av året. Peter Ngaidam er integrasjonspastor og har arbeidet med flerkulturelt arbeid med særlig fokus på Burma, også i forhold til planlegging av prosjekter i Burma og tjenestereise til Burma høsten Siri Løsnesløkken har siden 1. april 2014 vært ansatt som integrajsonskonsulent under Mette Marie Hebnes sin permisjon og vært ansvarlig for vårt flerkulturelle arbeid i samarbeid med Peter Ngaidam. Prioriterte målsettinger Hvert år vedtar landsmøtet et sett med prioriterte målsettinger for videre arbeid. Hovedstyret, stab og menigheter har sammen arbeidet for å nå de målsettingene som landsmøtet vedtok. Oversikt over stabens arbeid og status over oppnådde målsettinger for 2014 er vedlagt denne rapporten. Hovedstyret Hovedstyret (HS) har i første halvår av 2014 bestått av følgende medlemmer: Per Øvergaard (Oslo 1. /leder), Øystein Lode (Sortland/ nestleder), Svanhild Gaasvær (Vikna), Anton Sinnathamby (Oslo 5.), Jon Vestøl (Kragerø), Inga Marie Tolås (Haugesund), Kuhah Paw Htoeleh (Lillehammer), Thang Hlun (Norway Chin Mission Church) og Halvor Krunenes (Home). Hovedstyret (HS) har etter valget på landsmøtet 2014 bestått av følgende medlemmer: 11

12 Hege Norøm, Øystein Lode og Inga Tolås. Hege Norøm (Sandefjord / leder), Øystein Lode (Sortland / nestleder), Egil Sagen (Trondheim), Anton Sinnathamby (Faith Baptist Church), Jon Vestøl (Kragerø), Inga Marie Tolås (Haugesund), Kuwah Paw Htoeleh (Lillehammer), Thang Hlun (Norway Chin Mission Church) og Halvor Krunenes (Stavanger). HS har hatt seks møter i løpet av 2014 og behandlet 75 saker. Arbeidsutvalgets (AU) medlemmer har før landsmøte bestått av: Per Øvergaard, Øystein Lode og Inga Tolås. Etter landsmøtet har AU konstituert seg med Administrative tjenester til menighetene En viktig del av administrasjonens oppgave er å tjene menighetene med administrative støttefunksjoner; Rapportering av menighetslister til fylkesmannen, søknader om merverdikompensasjon, betjening av OTP ordning og medlemsregister er blant de mange tjenestene administrasjonen utfører for menighetene. Internasjonale kontakter BWA, EBF og EBMInternational DNB er medlem av, og støtter økonomisk våre to nærmeste internasjonale kontakter: Baptist World Alliance (BWA) og European Baptist Federation (EBF). DNB har i 2014 vært representert i begge ved at Jan Sæthre sitter i BWAs eksekutivkomité samt er kasserer for EBF, og Håkon Sigland sitter i styret for International Baptist Theological Seminary (IBTS) i Praha. Samarbeidet med European Baptist Mission International (EBMInterntional) er fortsatt omfattende. Arild Harvik har vært president hele Nasjonale baptistsamfunn Vi forsøker å styrke samarbeidet særlig med nordeuropeiske baptister ved gjensidige besøk av administrasjonsansatte, delta på møtepunkter som Nordisk Generalsekretærmøte, konferanser og årsmøter. Høsten 2014 ble Nordisk Baltisk konferanse for Unge Leder gjennomført i Riga Latvia og sammen med leder fra Baptistsamfunnet i Latvia og Evangeliska Frikyrkan i Sverig ledet Terje Aadne konferansen. I mai 2014 besøkte vi administrasjonen og generalforsamlingen til de nederlandske baptistene, noe som resulterte i en interessant og lærerik erfaringsutveksling på ulike områder. Internasjonale baptistgjester Det er uttalt målsetning at vi ønsker å invitere representanter fra internasjonal baptisme til våre fellessamlinger. I 2014 var derfor Nabil Costa fra Libanon på besøk, noe som ble spesielt relevant og betydningsfullt i forhold til den spente og humanitært vanskelige situasjonen i Midt Østen. Ekumeniske kontakter Nasjonalt er våre viktigste felleskirkelige kontakter Norges Kristne Råd, Digni, Kirkens Nødhjelp, Bibelselskapet, Familie & Medier, Norme, Kristelig Studieforbund, Dawn og Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA). Terje Aadne har hele året vært nestleder i Norges Kristne Råd og har etter sommeren vært styremedlem i Kirkelig Ressurssenter. Håkon Sigland har vært styreleder for Global Info. Mette Marie Bommen har vært medlem av styringsgruppa for flerkulturelt nettverk og styremedlem i KIA og Peter Ngaidam har vært medlem av fakkeltogkomiteen og Global Info. Roger Dahl har hatt styreverv i Voksenopplæringsforbundet og Sandomstiftelsen. 12

13 Informasjon Formidling av informasjon er et prioritert satsningsområde. Både for å bidra til å gjøre baptismen bedre kjent i samfunnet og for å knytte baptister landet over tettere sammen. I 2014 har vi informert gjennom følgende kanaler: Magasinet Baptist.no Baptist.no distribueres kostnadsfritt til ca 2500 mottakere og i pakker til en del menigheter. Mottakerne oppfordres til å betale inn et frivillig abonnement som har stor betydning for finansieringen av bladet. Utsendingen for 2014 ga en respons på kr fra 550 givere. Magasinet er vår viktigste informasjonskanal da det når så mange av landets baptister, en prioriterer derfor å fortelle de gode historiene i magasinet. De lengre sakene er som regel eksklusive for magasinet, mens mange av notisene og nyhetsakene også går på nett og i nyhetsbrev. Det er en målsetting når magasinet redigeres at det skal knytte baptister fra hele landet sammen. Magasinet fikk i 2014 en betydelig justering av designet. Det er også en viktig innsamlingskanal. I 2014 ble det samlet inn kr ved giroene som følger med magasinet. Nettstedet baptist.no DNBs hjemmeside gir god informasjon om Det Norske Baptistsamfunns arbeid, det er linker til menighetene, til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og til intranettet. Nettstedet er også nyhetsformidler, i 2014ble det lagt ut 154 nyhetssaker. Inkludert i nettstedet er også eget intranett og sider for sommerstevnet BLINK. Nyhetsbrevet Nyhetsbrevet ble sendt elektronisk ut 15 ganger med 102 saker. Nyhetsbrevet hadde i desember 838 mottagere. Rundskriv Det ble sendt ut 20 informasjonsskriv til menigheter og arbeidsgrener. Dette har med all informasjon som er viktig for menighetsarbeidet, og er linket tett opp mot intranettet, der det i tillegg er publisert en god del informasjon overfor menighetene. Baptistsamfunnets årbok Årboka ble også i 2014 publisert sammen med sakspapirene for Landsmøtet. Økonomi DNB har fortsatt stort fokus på kostnadsreduksjoner i løpet av året. Dette arbeidet vil fortsette også i Regnskapet viser et aktivitetsresultat på kr Resultatet kommer dels av økte samlede tilskudd og en del ekstraordinære gaver til Kongo i slutten av året, dels av tilbakeføring av snaut avsatt til eventuell tilbakebetaling til NORAD i forbindelse med mistanke om mislighold i Mizoram, India. Total sum tilbakebetalt etter at all gjennomgang var ferdig ble satt til ca kroner. Året sett under ett viser en god og jamn gaveinngang, selvfølgelig med en ekstra topp i slutten av året. 13

14 Formålet til DNB er ikke å ha store overskudd, men å ha god aktivitet i henhold til det som faktisk er formålet. Imidlertid har vi i mange år gått med underskudd, så det er godt å endelig kunne presentere et regnskap som går godt i pluss. Takk til alle som har bidratt med gaver i året som har gått. Voksenopplæringsmidler Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Kristelig Studieforbund (K stud). Ved det får en tilgang til statlige tilskudd til voksenopplæring. Det er i 2014 registrert 2694 studietimer fordelt på 86 kurs, som har hatt 844 deltakere. Aktiviteten har generert overføringer via voksenopplæringsbudsjettet på kroner til menighetene. Det er 27 menigheter og arbeidsgrener som har benyttet ordningen. Ulike typer aktiviteter det er gitt støtte til er sangog musikkopplæring, ulike typer kristendomsopplæring, lederopplæring og helse og omsorgsfag. Kravet for å få støtte har vært at det helst er fem deltakere. Tiltaket må ha hatt minst åtte studietimer. Framtidige prioriteringer og utfordringer Vi har utfordret hverandre for perioden på et mål om fire prosent vekst i våre menigheter, økt gudstjenestebesøk og om tre nye menighetsplantinger hvert år. Vi har også et mål om trosopplæringsplan i alle menigheter med barn og unge i denne perioden. For å nå disse målene må vi i de kommende år arbeide med å virkeliggjøre våre drømmer og mål gjennom konkrete handlinger som menigheter og som storfellesskap. Menighetsutvikling DNB vil fortsette et målrettet arbeid innen menighetsutvikling for å kunne gi bedre veiledning til flere menigheter med større muligheter for erfaringsdeling menighetene seg i mellom. Menighetsplanting Vi må i årene som kommer fortsette å løfte opp visjonen om å plante nye fellesskap og vår identitet og historie som en menighetsplanterbevegelse. Vi har nå opprettet et menighetsplanternettverk og tilbyr erfaringsdeling, veiledning og andre tilbud til våre menighetsplantere for å inspirere til og støtte nye fellesskap. Vi vil videreutvikle dette arbeidet i vår egen bevegelse og samarbeide med andre nasjonale og internasjonale partnere for å nå målet om vekst og Guds nærvær i en stadig større del av landet vårt. Barn og unge I alt for mange av våre menigheter har vi mistet flere generasjoner med barn og unge. Vi satser nå målrettet sammen med Ung baptist gjennom Levende tro veiledere for å fostre tro i hjem og kirke mellom alle generasjoner, med særlig fokus på barn og unge. Vi må også rekruttere ledere til leire for våre unge, da dette er viktige arenaer for fellesskap, trosformidlig og rekruttering til nye unge ledere. Ung baptist har nå utarbeidet en brosjyre for studentarbeid og vil sammen med DNB arbeide målrettet for å bygge bro mellom studentliv og menighetsliv, særlig i de store studentbyene våre. Flerkulturelt arbeid Integrasjonsarbeidet har vært kilden til vekst i DNB de siste årene og vi ser fremdeles at det er viktig å satse målrettet i forhold til våre nye landsmenn. Særlig vil et fokus på 2. generasjons innvandrere være viktig i årene fremover. Samarbeidet med ung baptist er viktig for å kunne fortsette dette arbeidet. Bønn DNB startet i 2014 Baptistenes bønnefellesskap som et nettverk for bønn og med tilbud om bønneseminarer for våre menigheter. Vi vil arbeide for at vårt bønnenettverk utvides og at det skal bli en viktig faktor i vårt nasjonale og internasjonale arbeid, et åndelig grunnfjell for vår bevegelse og for vår virksomhet. 14

15 Internasjonal misjon Vi vil løfte opp vår satsning på internasjonal misjon for å skape styrket engasjement i våre menigheter rundt oppdraget som misjonsbefalingen gir oss. Lederutvikling Ungt Lederskap er nå i full gang og vil være et viktig satsningsområde i årene som kommer. Rekruttering på alle nivåer av lederskap må innarbeides i vår tenkning og vi må utarbeide en strategi som favner rekruttering til frivillig arbeid i våre menigheter, til barne og ungdomsarbeid, leirarbeid, til menighetsplanting, til teologisk og praktisk utrustning på vår Høyskole for ledelse og teologi og til utvikling av teologiske og pastorale lærerkrefter. Rekruttering av nye ledere vil være essensielt for å nå våre mål om vekst. Den teologiske samtalen Hver generasjon av baptister må ha en levende teologisk samtale og utvikling av teologi for å kunne ha et baptistisk grunnfjell og identitet å bygge videre på som menighetsbevegelse. Hovedstyret har derfor opprettet Baptistenes Teologiske Samtaleforum for å fremme den teologiske refleksjonen i vårt kirkesamfunn. Dette forum vil arbeide på oppdrag fra DNB med temaer som angår oss som baptister og gjennom refleksjonsfora og produserte artikler legge til rette for den gode samtalen om teologi. Det er et håp at dette også vil være med til å høyne interessen for å studere teologi blant baptister. Takknemlighet Vi ser tilbake på 2014 med stor takknemlighet til Gud og med stor takk til alle som gjennom våre menigheter, arbeidsgrener, administrasjon og hovedstyre har bidratt til å bringe evangeliet om Jesus Kristus videre gjennom vårt felles arbeid. For hovedstyret og administrasjonen i Det Norske Baptistsamfunn Hege Norøm styreleder Anton Sinnathamby Halvor Krunenes Thang Hlun Jon Vestøl Egil Sagen Inga Marie Tolås kuwah Paw Htoeleh Øystein Lode Terje Aadne generalsekretær 15

16 Det Norske Baptistsamfunns prioriterte målsettinger 2014 Strategi Overordnede mål Handlingsplan Indikator Oppnådd Oppnådd Mål Mål Samarb September November partnere Nasjonal misjon Internasjonalt og nasjonalt arbeid Internasjonal misjon Menighetsplanting Menighetsutvikling Flerkulturelt Baptistsamfunn Barn og Unge Fellesskap Internasjonal misjon Intern. Økumenisk Informasjon Bønn Utrustning Vi er en menighetsbevegelse og vil legge til rette for livskraftige og levende menigheter Menighetsbesøk fra DNB Antall besøk ledelse og gudstjenester Stab og HS Menigheter i veiledningspros Antall menigheter HLT og NaMu 4 % vekst i antall medlemmer pr. år Ledertrening menighetsledere Antall menigheter/leder 15/30 15/30 15/30 HLT Økt gudstjenestebesøk i 3/4 av DNB Vekst konferanser Antall HLT sine menigheter Menigheter i menighetsutviklingsprogram Igangsetting høst til 6 HLT Menighetsplantinger i pros. Antall plantinger i pros Vi vil plante nye menigheter for å nå Felles plattform ress.person Utrede prosjekt Under utr Under utr flere mennesker med evangeliet Menighetsplanternettverk Antall deltagere nye menighetsplantinger hvert år og 6 i prosess kontinuerlig Ta i bruk kurs og ressurser I prosess M4 M4 Dawn Ledertrening men.plant.team Team som utruster Dawn Status som menighetsplanting Antall Økumenisk samarbeid Nye menigheter opptas i DNB Antall Veiledning flerkult menigh Antall menigheter Vi er et flerkulturelt kirkesamfunn, og Veiledning migrantmenigheter dette skal gjenspeiles på alle nivåer Etablere kontakt med 2 nye etniske grupperinger hvert år Ledertrening Antall kurs/deltagere 3 3 3/30 Kontakt med nye grupper Antall grupper Menigheter med Levende tro Antall menigheter DNB/UB Vi vil at barn og unge skal møte Jesus Blink - sommerfest Stavern Antall deltagere B&U (f og senere) UB/NBK og vokse i troen på ham Baptistenes lederkonferanse Antall ledere B&U (f og senere) UB/NBK Alle menigheter med barn og unge skal ha en trosopplæringsplan Jesu liv er vårt forblide. Han kaller og sender oss Regelmessig kontakt med internasjonale samarbeidspartnere. Forbedre løpende kontakt og samarbeid Regelmessig og effektiv kontakt med menigheter og enkeltpersoner. Arbeid for økt interesse og opplysninger om felles oppgaver Videreføre og øke kontakt med eksterne samarbeidspartnere og finansieringskilder Konfirmasjon Antall konfirmanter UB 2. generasjonskurs for unge ledere Antall leire og deltagere 2 4 og 40 DNB 2. generajonskurs for foreldre Antall tiltak og deltagere 2 2 og 30 DNB Ungt Lederskap Antall unge ledere UB/DNB/HLT Regionale lederdager Antall møter UB/NBK Blink - sommerfest Stavern Antall påmeldte/besøk 595/ /1000 UB/NBK Baptistenes lederkonferanse Antall deltagere UB/NBK Samarbeid med NBUF/BK Antall møter 1 2 UB/NBK Intro kurs nye pastorer Antall deltakere 10 HLT Samarbeid med HF og HLT Løpende HF/HLT Møter styrene HF/HLT/DNB Antall 2 HS Møter stab/studenter Antall 1 2 HLT Rekrut. og utdan. nye ledere Antall nye studenter HLT Veiledning for pastorer Antall grupper/deltagere 2/15 feb.15 2/15 DNB/HLT Nasjonalt bønnenettverk Antall deltagere Magasin baptist.no til alle baptister Utgivelser/opplag 3/2786 5/3500 Nyheter på nettside Antall nyhetssaker Nyhetsbrev sendt ut Antall mottakere MR kampanjer Antall kampanjer 2 4 Økumenisk Martin Luther King-dag Arrangement/deltagere 2/120 2/120 1 og 100 HF og NKR Anti trafficking abeid i funk. I funksjon etter plan Utført Delta aktivt i Fasteaksjonen Antall menigheter 4 10 Kongo: Helse og evangelisering Behold støtte Prosjektstøtte Sikre ant. prosjekter 4 3 Digni: Økt ramme Størr på ramme/ ,mill 3 mill Sierra Leone: Videreføre / avvikle samarbeid? Beslutning høsten 2014 Videref UB Thailand - videre støtte til Lahu Baptist Convention Oppfylt budsjettmål 2014 Må avklares Volunteer program Annonsere program Ikke gjennomfø rt Avklare videre støtte til prosjekt i Mizoram, India Beslutning sommer/ høst 2014 Videref. Ut 2015 Diasporaprosjekt - sasmarbeid med Karen Baptist Norway og Kirkens Nødhjelp Avklare fortustninger for prosjekt og muligheter for støtte Ikke avklart Sdasmarbeidsformer og ansvar defineres: Ikke Utvikle ssamarbeid Kirens Nødhjelp - KBN og NCCF 2014 avklart Besøk menigheter Antall besøk? 20 Misjonsinfo/Bilder og video Frekvens 1 mnd 1 mnd Julegaveakjson Årlig, responstall Facebook Frekvens 76 pr år 4 i mnd Forkortelser: HLT NaMu Dawn DNB UB NBK HF NKR Høyskolen for Ledelse og Teologi naturlig Menighetsutvikling Discipling A Whole Nation Det Norske Baptistsamfunn Ung baptist Norske Baptistkvinner Holtekilen Folkehøgskole Norges Kristne Råd

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Sak 4a/2014 LM Årsrapport for 2013 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 4a/2014 LM Årsrapport for 2013 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 4a/2014 LM Årsrapport for 2013 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Felles lederkonferanse For første

Detaljer

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås og Thang Hlun (kun fredag). Sykdomsforfall:

Detaljer

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås, Thang Hlun, Jesmine Christopher (vara for Sinnathamby) og Odd

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013

Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013 Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013 Tilstede HS medlemmer: Per Øvergaard(leder), Øystein Lode, Jon Vestøl, Thang Hlun, Svanhild Gaasvær, Inga Tolås, Halvor Krunenes, Tor Rønneberg (vara

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010:

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Tilstede: Per Øvergaard (leder), Gunnar Krunenes, Anton Sinnathamby, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, Thang

Detaljer

Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet!

Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Sak 6 / 2012 LM Hovedstyrets rapport for 2011 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Terrorhandlingene 22. juli gjorde 2011

Detaljer

Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 2010 var et jubileumsår som markerte

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Inga M. Tolås, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, May Britt

Detaljer

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Fra Baptistmenighet v/ Dato Nominasjonene er vedtatt på menighetsmøte Nominasjonene er vedtatt på menighetsrådsmøte Nominasjonene

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Tilstede: HS medlemmer: Jan Sæthre (leder), Hermod Bakkevoll, Svanhild Gaasvær, Gunnar Krunenes, Øystein Lode (ikke sak 15c), Anton Sinnathamby,

Detaljer

Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet!

Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Sak 7/2010 LM Det Norske Baptistsamfunn: Årsrapport for 2009 Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Året 2009 har gitt oss

Detaljer

Julen og det nye året nærmer seg med raske skritt, og det er tid for årets siste rundskriv midt i all annen aktivitet rundt julehøytiden.

Julen og det nye året nærmer seg med raske skritt, og det er tid for årets siste rundskriv midt i all annen aktivitet rundt julehøytiden. Rundskriv 3/2012 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen Januar 18.-20. Inspirasjonshelg på Rivermont. Februar 8.-10.

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012 M4 Trening 22-23 November 2012 Kristiansand 12.10.2012 Jeg ser frem til å treffe dere i torsdag 22 og fredag 23 November. Nedenfor har jeg prøvd å beskrive opplæringsprosessen som vi ser for oss i M4.

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 trening av menighetsplantingsteam Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 Arrangeres av: Misjonsforbundet, Frelsesarmeen, Frikirken, Pinsebevegelsen, Kristent

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Årsrapport for DAWN Norge 2014

Årsrapport for DAWN Norge 2014 Årsrapport for DAWN Norge 2014 Viktig informasjon: Da det ikke ble avholdt årsmøte for 2013 vil denne årsrapporten inneholde informasjon om utviklingen av DAWN Norges arbeid både i 2013 og 2014. I følge

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer Sak 7/2013 LM Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer BYKIRKA LILLEHAMMER Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Bykirka Lillehammer skal være en kirke i byen, for byen. Vi vil være til

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner.

Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner. Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner. Baptistkvinnene har også i 2014 arbeidet for misjonens sak i Norge og andre land. Behovene er stadig store. Det er i løpet av året samlet inn betydelige midler til

Detaljer

Bli med på noe spennende!

Bli med på noe spennende! Tid for Gud Bli med på noe spennende! Tid for Gud Har du mye tid, eller har du lite tid? Hver dag kommer det ny tid, og du bestemmer selv hvordan du vil bruke den. Du bestemmer selv over tiden din, men

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Dersom denne fristen ikke overholdes vil det gå feilaktige data til myndighetene. Det ønsker vi ikke.

Dersom denne fristen ikke overholdes vil det gå feilaktige data til myndighetene. Det ønsker vi ikke. Rundskriv 1/2013 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen Februar 8.-10. Hovedstyret på Stabekk 9.Samarbeidsråd Mars:

Detaljer

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars Vinne, bygge og engasjere 90 2012 1922 Velkommen til LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars 2012 Program Fredag 18.00 Kveldsmat, HLT-bygget 19.00 Åpningsmøte og bursdagsfest Lørdag 08.30 Frokost

Detaljer

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN Det Norske Baptistsamfunn ved konstituert generalsekretær Arild Harvik Micheletsvei 62c 1367 Stabekk Oslo, 10.06.2010 SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN The Gospel for All Nations (GFAN)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten Saksliste for Baptistenes Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Sak 9c/2015 LM Det Norske Baptistsamfunn budsjett 2015 og 2016

Sak 9c/2015 LM Det Norske Baptistsamfunn budsjett 2015 og 2016 Generell Nordisk/Baltisk 11 Internasjonal Misjon 12 Kongo 14 Thailand 16 samarbeid Inntekter - - - 846 1 000 1 000 1 449 900 900 284 160 160 - - - 114 140 140 - - - - - - - - - - - - 0 - - - 960 1 140

Detaljer

Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015

Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015 Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015 Åpning og velkomsthilsen v/landsleder Morten Øhrn Sak 1: Fullmaktkomiteens rapport v/siang Sui Baw Hrin Sak 2: Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011

Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011 Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011 Kl. 09.00: Åpning 1. Velkomstord v/ pastor Anne Marie Söderqvist fra Vikna Baptistmenighet 2. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpnet

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Rapport 2014 85 B Resultat 2014 88 C Arbeidsplaner 2015/16

Detaljer

Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015

Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015 Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015. Kl. 09.00: Åpning 1.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Utredning. Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET. April 2010 Eiendomsutvalget

Utredning. Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET. April 2010 Eiendomsutvalget Utredning Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET April 2010 Eiendomsutvalget Utredning Baptistsenteret på Stabekk Innledning med Mandat, medlemmer i utvalget mv På landsmøtet i Bergen i 2007 ble det

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

STRATEGIPLANEN 2015-2018

STRATEGIPLANEN 2015-2018 STRATEGIPLANEN 2015-2018 VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI

Detaljer

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 GRIMSTAD MISJONSMENIGHET VEDTEKTER Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 Statuttene bygger på Anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund vedtatt av DNMs generalforsamling

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Vår grønne. menighet

Vår grønne. menighet Vår grønne menighet Vår grønne menighet ønsker å bidra til glede, takknemlighet og undring i menighetene over å være del av skaperverket, og forløse engasjement og kreativitet til å ta vare på den verden

Detaljer

Årsrapport og Budsjett

Årsrapport og Budsjett Årsrapport og Budsjett Familieleir 2010 Sørlandets Baptist Ungdom 2010 2010 Årsrapport SBU.doc 1 Innhold: INNHOLD:...2 INNLEDNING...3 DIV PRAKTISKE OPPLYSNINGER:...4 PROGRAM:...4 SAKSLISTE...4 Sak 1 Sak

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 Fredag 16.30 Rundstykke + drikke 16.30-17.00 Guds ord og bønn 17.00-19.00 Strategi for satsningsområde misjon 19.00-20.00 Middag

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Navnelister for døde siden forrige landsmøte, som brukes som minneord i landsmøtet sendes inn innen 28. juni til hakon@baptist.no.

Navnelister for døde siden forrige landsmøte, som brukes som minneord i landsmøtet sendes inn innen 28. juni til hakon@baptist.no. Rundskriv 2/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 5/7 Hovedstyremøte i Skien 6-11/7 landsmøte og sommerfest

Detaljer

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen 2010. Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere

Detaljer

TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET. Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018

TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET. Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018 TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018 Hvem er vi? Østre Aker og Haugerud menighet strekker seg fra Ulven i sør til Trosterud i nord, og dekker områdene

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Handlingsplan. for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013

Handlingsplan. for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013 Handlingsplan for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013 1 Undervisning Vi vil vise veien til frelse ved Jesus Kristus ved å ha målrettet og relevant forkynnelse ved å undervise og fostre til disippelskap

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012

Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012 Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpnet landsmøtet. 2. Bønn og lovsang v/ hovedstyremedlemmer. 3. Minneord over

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

REFERAT FRA FORHANDLINGSMØTENE 9. 7 og 10. 7.2013

REFERAT FRA FORHANDLINGSMØTENE 9. 7 og 10. 7.2013 REFERAT FRA FORHANDLINGSMØTENE 9. 7 og 10. 7.2013 Tilstede 9.7: ca 80 deltakere Tilstede 10.7: ca 70 deltakere Gunnar Standal innledet med å minnes 9 av DFEFs eldste og ledere som har gått bort det siste

Detaljer

Til deg som vil noe mer:

Til deg som vil noe mer: Til deg som vil noe mer: Ønsker du at starte egen sosial virksomhet? Vil du avklare om sosial ansvarlighet er noe for deg? Ønsker du inspirasjon til hvordan du kan skape sosial endring der du er? Vil du

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

DAWN undersøkelsen 2010

DAWN undersøkelsen 2010 Discipling A Whole Nation DAWN undersøkelsen 2010 DAWN Norge drøm: se vanlig Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. www.dawnnorge.no 1 DAWN undersøkelsen 2010 DAWN Norge har de

Detaljer

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede Rundskriv 4/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 2-6/2 2011 medarbeiderkonferanse på Gavelstad hotell i

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer