Redaksjonen har valgt ut et av flere dikt innsendt av Rune Alander.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redaksjonen har valgt ut et av flere dikt innsendt av Rune Alander."

Transkript

1 Menighetsbladet Alvdal Nr 3/2014 Årgang 64 1

2 Får je sjå slottet før sola søkk under? Bygda er bak meg, fjellet er framfor. Borte er stemmen i skoga som kviske gåter frå b`ynelsen, gåter frå opphavet. Forfedra ferdes nok ennå blant treom. Grovøkser, hakker og løvkniver bær dom. Je går i frå dom, je vil sjå Rondane. Je vil sjå slottet før sola søkk under. GULLSLOTTET Av Ove Røsbak Fjellelva riste runer i skifer. Tavlen hu skriv på, heng i en canyon. Fosserøk driv, og sakte får Ula Hopen ta stenheller slik hu vil ha dom. Tusen par auger stire frå ura. Kvasse er blikka åt dom under jorda. Je går i frå dom, og stega blir lette. Je vil sjå slottet før sola søkk under. Redaksjonen har valgt ut et av flere dikt innsendt av Rune Alander. Vega fell vide, men snart er je framme. Fjellheimen blir tel florlett kulisse. Sakte slår rommet ut vifta med farjer: Rosa og flaskegrønt, djuprødt og lilla. Gråtoner brer seg når farjen har falme. Snart vandre månen på vatnet med sølvslep. Skumringa stig, og je har hatt auga. Gullslott heng, om sola søkk under. Kjelde: Midtvegs: Dikt, Gyldendal 2000 s.64. Redaksjonen utfordrer Aase Trønnes. til neste nr. Disse salmene har tidligere vært brukt som «månedens nye salme,» men settes nå opp på nytt igjen, slik vi vil gjøre med de andre «månedens salmer,» slik at man får nye muligheter til å gjenkjenne og lære dem. Månedens salme september: nr. 590 i den nye salmeboka En stor og mektig gave har Gud meg en gang sendt, en stor og mektig gave har Gud meg en gang sendt. Han gav meg himmelriket i dåpens sakrament, han gav meg himmelriket i dåpens sakrament. Hans dør står alltid åpen, han ber meg stige inn, hans dør står alltid åpen, han ber meg stige inn, til sang og bønn og glede. Han kaller meg for sin, til sang og bønn og glede. Han kaller meg for sin (eventuelt) nr. 589 i den nye salmeboka (dåpssalme) Sov, du lille, sov nå godt, du er døpt, ditt hår er vått. Nå er livet godt begynt, dødens nederlag forkynt. Du er på den grønne gren, lille knopp, Guds øyensten! Gjennom dåpens dype vann kommer du til livets land, druknet, død, igjen stått opp som en del av Kristi kropp, som en knopp på livets tre- lille barn på voksenkne! OKTOBER NR. 614 i den nye salmeboka: Vår lovsang skal møte deg, Kristus! Her lar du deg finne. Vi takker og tilber deg! Underets time er inne! Hva vi med vårt opprør mot Gud har lagt øde, skal bøtes den hellige time når død og oppstandelse møtes. Her er du, vår tjenende Herre og Mester, til stede blant oss som av vantro og nagende tvil holdes nede. Det liv som var tapt, har du vunnet og gitt oss tilbake, du gir oss deg selv i det måltid du lar oss få smake. 2 3

3 Fra kirkens hjemmeside tar vi med følgende: Misjon er like aktuelt i dag som da misjonsbefalingen ble gitt for 2000 år siden. Men kanskje er det på tide med ny inspirasjon og en skikkelig storsatsing? Arrangementet Misjonskonferansen 2014 Agenda Ut er en ambisiøs satsing på deling av evangeliet nå og for framtida. Arrangørene Norges Kristne Råd og Norme kaller det Norges største misjonsfestival. Over fire høstdager er det tett program med store samlinger, ulike seminarer, gudstjenester, og lovsangkveld. Stavanger og Sandnes er stedet for storarrangementet 30. oktober til 2. november. Over 1000 deltakere er ventet til Misjonskonferansen 2014 Norges Kristne Råd er et felleskirkelig organ der de aller fleste kristne kirkesamfunn her i landet er medlemmer. NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering) er en paraplyorganisasjon for 43 norske misjonsorganisasjoner. Interesserte oppfordres til å gå inn på for å lese mer om arrangementet. Der vil en finne en lenke til Agenda Ut der en kan finne orientering om program, seminarer og påmeldingsskjema. Alle kan melde seg på! Utsikt over Tronsvangan. Det er rapportert inn 15 saker om seksuelle krenkelser eller overgrep i Den norske kirke i perioden Det er omtrent på samme nivå med forrige kartlegging for perioden Disse 15 hendelsene er svært ulike hva gjelder alvorlighetsgrad og karakter. Noen av sakene rammes ikke av loven, men gjelder atferd som er etisk problematisk. Rapporten omfatter også saker der krenkelse har skjedd i kirkelig sammenheng samt saker som gjelder krenkelser i privat sammenheng. Sakene gjelder både forhold der den anklagede er ansatt og frivillig, men også saker hvor vedkommende er deltaker i kirkelig sammenheng. Rapporten inkluderer også hendelser som går tilbake i tid, men som er rapportert inn i toårsperiode... Rapporten viser at stadig flere kirkelige arbeidsgivere forlanger politiattest ved ansettelser. To år etter at det ble hjemmel for å kreve dette, har 75% fått dette på plass, deriblant nesten alle de store virksomhetene. Sætergrenda Tronsvangen var først vårsæter for gardene på Steien og Brandvoll. Rodegrensa fra første skogdeling går midt oppover grenda, med Steien rode på sørsida og Brandvoll- Strømmen på nordsida. Sætergrenda er nok eldre enn rodeinndelinga, for det finnes sætrer med g.nr.7 på nordsida og g.nr. 4 på sørsida. Fra gammelt av var ikke navnet Tronsvangen, men Kjølvangen. Det står det på kart fra Far og farbror sa bestandig at de skulle opp på Kjølen. Det er 26 sæterretter her, med 13 på Steien rode og 13 på Brandvoll, men noen er solgt til ferieeiendommer. I åra var det mjølkeku på 17 av disse sætrene. No er det sau og en kubesetning som beiter på sætersameiet. Det er litt for lite, så det gamle beiteområdet held på å gro att. Fra gammelt av var det en del gruvedrift, både «nord på Berget,» i Nordkletten, i Bruvkletten mot Tylldalen og i Grøtådalen. Det er sagt at Tron er en gammel vulkan, og at det i brytningssonen rundt denne er oppstått en del malmganger. Per og Gunnar Holmsen skriver i en rapport, N.G.U. nr. 175, at hovedbergarten er en olivingabro, men på sydsiden av fjellet er der iakttatt gabro som er så plagioklasrik at den nærmest kan betegnes som labradorstein. I et brev av 27. november 1762 til Nils Hals ber noen av eierne av Frederiks Gaves Verk, ham om å undersøke en jernmalmgang i Fåstenen og en kobbergang i Tronfjeldet. Denne undersøkelsen resulterte i drift av 4 5

4 den gruva som i ettertid er blitt «Gamle Tronsli Grube.» Senere kom St.Thomas og St.Knut m.flere. Olav Gjærevoll skriv i en botanisk fører for området ved Tronsvangen at «Tron er ett av de fjell som tidleg ble kjent som et godt plantefjell. Sammenliknet med mange andre fjell som siden er blitt langt mer berømt enn Tron, var det lett å komme dit. De første opptegnelser har en fra Christen Smith, som senere ble professor ved universitetet i Oslo hadde på en tur med seg den danske professoren, J. W. Hornemann som gav følgende beskrivelse av Tron: «Flora synes at have sin Trone, thi det er paa planter det rigeste Field som jeg har undersøkt i Norden.» Det var også en gang vinterbeiting for tamrein, uten at jeg kjenner til årstall eller hvem det var som kom dit med dyra sine. Det var særlig i Mellomkletten jeg hørte far Gurin Bergebakken, Esten Nordseth og Erling Åsen prate om at de i åra jaktet oppe ved Gammelteltet. I slutten av 1930åra fant jeg noen lange trestenger (rajer) nedgrodd i reinlav på en liten flate midtvegs oppe i Mellomkletten. Dette var stenger som samene hadde trekt sin teltduk over. Per Arnfinn Bergebakken Ivar Mortenson Egnund fekk ikkje preke i kjerka under krigen Men på Tronsvangen Seter var han velkommen blant sætereierne på Tronsvangen, Nysætra og Sjulhusvangen, med gjester. (Det antas at bildet er fra 1942.) Foto: Magnhild Sevilhaug. I kjølvannet av de store, voldelige konfliktene i Midt-Østen og Ukraina kan det være lett å glemme andre og «mindre støyende» og mediafokuserte kriser som rammer medmennesker. Derfor tar vi med noe som er kommet til oss fra «Leger uten grenser», datert «Guinea 2014.» I møte med menneskemassene mange steder i verden som trenger hjelp, kan det være lett å bli mismodig og tenke at vi kan ikke hjelpe alle det nytter ikke. Men menneskemassene består av enkeltmennesker og hvert eneste menneskeliv er dyrebart! Å redde i allefall noen er mye bedre enn ikke å redde noen! «I det jeg kommer inn porten til Leger Uten Grensers behandlingssenter for ebola i Gueckedou, kjenner jeg at det knytter seg i magen. Jeg trodde jeg hadde forberedt meg greit, men nå innser jeg at det nesten er umulig å forberede seg på dette. Ebolaviruset har nådeløst angrepet dette fattige landet, og viruset skiller ikke mellom ung og gammel, fattig eller rik. Jeg kunne blitt rik på smil og gode ønsker fra de jeg møter på den korte spaserturen til jobb, men trusselen om en svært dødelig sykdom som det ikke finnes behandling for, henger som et tungt teppe over befolkningen. Under smilene ligger en bekymring som ofte kommer til syne: Folk stopper oss på gaten for å vise fram syke barn eller fortelle om en syk nabo. Andre kommer fortvilt til oss med diare eller feber. Symptomene kommer heldigvis ofte fra andre ting enn ebola, men det fryktede viruset gir god grobunn for bekymringer. Og bekymringene er ikke uten grunn. Familier har blitt utslettet. Unge mennesker som i utgangspunktet var sterke, har tapt mot det illsinte viruset etter kun et par dagers kamp. Barn har mistet sine foreldre, og foreldre har mistet sine barn. Inne på behandlingssenteret må vi ha på oss noe som ligner på romdrakter. Dette er smittevernutstyr av høy kvalitet for å beskytte oss mot viruset. Rundt bygningene står gjerder. Dersom pasientene er sterke nok, kan de komme ut for å slå av en prat med oss over gjerdet. Vi snakker med dem over gjerdet. Simone som er et par år yngre enn meg, forteller at hun føler seg sliten, men vil gjerne sitte ute og spør etter en cola. Et par time senere kler jeg og en kollega oss opp for å gå inn med mat og medisiner til pasientene. Der inne finner vi igjen Simone som i løpet av disse minuttene har tapt kampen mot viruset. En ungeflokk er brått uten mor På denne tiden har vi også tre pasienter fra samme familie: to jenter på 12 og 18 år, og mor på 35. Den friskeste av dem, jenta på 12, har sett så mye smerte og død at det gjør vondt å tenke på. De to andre har tidvis vært svært dårlige, og jeg er nervøs for hva mer denne jenta må oppleve. Men litt etter litt blir de alle sterkere. Det sitrer fortsatt i kroppen når jeg tenker på den første gangen 18-åringen kom gående ut for å trekke frisk luft. Hun klamret seg til en stokk med venstre arm, og høyre arm hvilte tungt rundt skulderen til lillesøsteren. 6 7

5 Begge med stolte smil til applausen og jubelropene fra oss på den andre siden av gjerdet. Mot alle odds bekjempet de viruset Søndag 28. september 1975 ble Egnund kapell vigslet til kirkelig bruk. Verdt å merke seg er at kapellet ble vigslet med navnet «Einabu kapell». I søknaden om å få vigsle kapellet til kirkelig bruk refereres det til «kapellet i Einabu». Navneendringen til «Egnund kapell» skjedde tre år etter vigslingen, altså i Vigslingen av kapellet til generell kirkelig bruk og ikke bare som gravkapell, ble foretatt av biskop Georg Hille, og det var Hilles første embetshandling i Nord-Østerdal. 80 personer hadde fått plass i kapellet, mens de øvrige fulgte vigslingen fra to busser utenfor. Prestene fra hele Nord-Østerdal deltok. I prosesjonen deltok også lederne i menighetsrådene. Terje Vasskog var organist ved vigslingen. Professor Magne Mortenson skriver bl.a. følgende om bakgrunnen for kapellet: «Allerede Hulda Garborg og «Gamle- Det vi kan gjøre, er å lindre smerten og angsten og gi dem det de måtte ønske av mat og drikke. Vi prøver å gjøre dem så sterke som mulig for å bekjempe viruset, og til tross for at det ikke finnes medisiner mot ebola, overlever langt flere hvis de får helsehjelp. Pasientene som overlever lyser opp hverdagen til både oss, familien og lokalsamfunnet» Det nytter å hjelpe!! Sissel Overvoll sykepleier i Leger Uten Grenser Ivar» - Ivar Mortenson Egnund, syslet med planer om å bygge et kapell i Egnund krets, for øvrig akkurat på den plassen der det nå er bygd. Hulda fikk sin venn, arkitekt Arneberg til å tegne kapellet, men hans opprinnelige tegning var altfor stor for kretsens behov. Disse tegningene kom siden bort. Hulda og «Gamle-Ivar» samlet også en del penger til det planlagte kapellet.» Tanken om et kapell dukket opp i kjølvannet av arbeidet med å få en egen gravplass til Egnund. I 1922 vedtok man at i stedet for å lage et klokkestøpsul og få klokke til kirkegården, skulle man begynne arbeidet med å få bygd et kapell. Det ble vedtatt å henvende seg til professor Mortenson om hvorvidt han kunne tenke seg å gi tømmer til et kapell, og i 1922 så man for seg at kapellet skulle ligge midt på gravplassen. Trykkfeilnissen var på besøk i forrige nr. av menighetsbladet. Der ble nemlig skriftene som er utgitt i tilknytning til kirkene i Alvdal og Folldal prestegjeld (eller sokn, som det nå heter formelt) omtalt i overskriften som følger: «HELLIGE (min uthevelse. Red. anm) skrifter om kirker og kirkelige forhold i Alvdal og Folldal.» Det synes som om «Trykkfeilnissen» har vært vel entusiastisk for skriftene. Vi tenker at begrepet «hellig Skrift» fremdeles skal forbeholdes Bibelen innenfor vår kirkelige tradisjon! 8 9 Det var stille om saken fram til 1944 da det på et par kretsmøter var omfattende diskusjoner om saken, og lite skjer før i Da ble det vedtatt å gi pengene innsamlet til kapellet, til Egnund Ungdomslag til restaurering av grendehuset Einaly. I tilgjengelige protokoller er det stille om saken fram til 1974, men i «levende live» har det åpenbart skjedd ting, for i oktober 1974 refereres det til at Magne Mortenson har sagt seg villig til å avgi tomt og bekoste kapellet, gitt at Folldal og Alvdal kommuner ville bekoste driften. Gavebrevet fra Magne Mortenson og hans hustru Wilhelmine Louise Mortenson er datert Kapellets inngangsdør/ytterdør har sin opprinnelse fra Laboratoriet ved NTH. Laboratoriet skulle rives, og der var det en dobbeltdør med smijernsbeslag. Professor Mortenson tok vare på døra og så lot han kapellet «bygge etter døren». Den er tegnet av Ingri Stein. Alteret har samme giver. Steinene kommer fra Lilleberg verk i Sparbu. Ifølge professor Mortenson er en del av golvene i Peterskirken i Roma belagt med samme stein, «marmor verde antic.» Inkludert i gavebrevet er også prekestol, benker og orgel. Orgelet hadde tidligere stått i Einaly ungdomslokale, et «trøorgel.» I 1983 kom det nytt orgel i kapellet det nåværende orgelet- lagd av Robert Gustavsson i Sverige. Arkitekt Ingri Stein utarbeidet tegningene til det. Prekestolen i kapellet er utførst vederlagsfritt av Hans Hagesveen. Enkelte merkedager i kapellets historie (utenom selve vigslingsdagen): 23. juni 1950 holdes for første gang et felles menighetsrådsmøte for Folldal og Alvdal i Egnund. I 1982 ble den aller første bispevisitas i Egnund kapell gjennomført ved Hamar Biskop Georg Hille som også hadde vigslet det. Julaften 1982 ble det for første gang holdt julaftensgudstjeneste i kapellet, og det skjer fremdeles. 4. desember 1983 ble det nye orgelet innviet, og i 1984 ble det holdt avskjedsgudstjeneste og kirkekaffe for den første fast ansatte organist ved kapellet, Hans Jacob Tronshaug som hadde vært drivkraften bak anskaffelse av nytt orgel. Både 10- års og 20-årsjubileet for kapellet har blitt behørig markert. Tidligere var det 8 gudstjenester årlig i Egnund, fordelt på Folldal og Alvdal med 4 hver. Nå er det 4 årlig. Tidligere var det organisten i Alvdal som betjente kapellet. Nå følger organisten presten= Folldalsorganist og Folldalsprest har gudstjenesten sammen, og Alvdalskantor og prest har sine gudstjenester der sammen. Generasjonen(e) som var mest involvert i tilblivelsen av kapellet er i ferd med å bli borte. Det er å håpe at nye generasjoner vil fortsette å bruke sitt flotte og unike kapell! Kari prest

6 I dagene mars og 22.mars 2015 blir det bispevisitas i Alvdal. Det er ca. 13 år siden forrige visitas da Rosemarie Køhn var biskop. Nå får vi besøk av biskop Solveig Fiske. En visitas omfatter bl.a. tilsyn med kirke og kirkegård, møter med kirkelig fellesråd/sokneråd, møte med de ansatte, møte med lærerne og ikke minst visitasgudstjeneste og påfølgende visitasforedrag. I tillegg kan det komme møte med kommunen, møte med f.eks. frivillige medarbeidere og besøk f.eks. på sykehjemmet, lokale bedrifter, barnehager osv. Program for visitasen skal utarbeides etter hvert. I forkant av visitasen skal det utarbeides rapporter om forholdene i den lokale menighet m.m. Det blir med andre ord litt å ta seg til i forkant og under selve visitasen I likhet med tidligere år hadde Alvdalskonfirmantene sin dagstur til Trondheim på våren, i år i slutten av april. Enkelte ting var nytt av året og noe situasjonsbetinget: Ettersom de holdt på med å stemme 9600 orgelpiper i Nidarosdomen måtte den vanlige omvisningen utgå, men konfirmantene fikk delta på en kort gudstjeneste med domkirkens konfirmanter etter sistnevntes pilgrimsvandring. Det var visst de kvinnelige presters «dag i domen», for der var plutselig 4 av oss samlet «på ett brett...» Nytt av året var også at vi fikk se riksregaliene= med kongedronning-og tronarvingens krone, med tilbehør, etterfulgt av omvisning i erkebispegården. I likhet med forrige år ble det hele avsluttet med fremragende innsats i shopping, pizzaspising, bowling og gocart. Det var en usedvanlig trivelig tur, og det virket absolutt som konfirmantene hadde det bra! I slutten av mai var søndagsgudstjenesten forflyttet ut av kirkerommet og inn i «Østerdalsstua» på Langodden Gård hos gjestfrie Esten og Grete Langodden. Den flotte «stua» skaper i seg selv en egen atmosfære og ramme omkring gudstjenesten, og når man dessuten kan stille et trøorgel til disposisjon, blir det bra! Kantor fikk kanskje noe mer «trim for beina» enn det hun ellers får ved kirkens orgler! Klokker for anledningen var en av vårens konfirmanter, Ola Hansen-Møllerud Hauen. Vertskapet vartet i tillegg opp med nydelig servering. Det viste seg at Esten nylig hadde hatt en stor dag så med en liten omskrivning av et kjent ordtak, kan man kanskje si at «når det regner på bursdagsbarnet, drypper det på presten» - og resten! Tusen takk til det gjestfrie vertskapet! Gudstjeneste på Langodden gård, med konfirmant som klokker. Konfirmanter på tur til Trondheim. Konfirmanter i Erkebispegården. Konfirmanter i Erkebispegården. Konfirmanter klarie for go-cartkjøring

7 Også i høst vil det bli arrangert en skoledag på Tron Ungdomssenter. Dette er et tilbud fra dåpsutvalget til 5. klassene ved Steigen og Plassen skole. Temaet hentes fra det som klassene skal gjennom i RLE-faget. I de seinere år har temaet vært «jødedom», men i år vil temaet være en «tekstvandring» knyttet til Bibelen og inkludere et møte med en muslim og en som tilhører et kristent trossamfunn Den nåværende nattverdkalken «skranter» i sin sammenføyning, og soknerådet har vedtatt å gå til anskaffelse av ny nattverdkalk med midler hentet fra Olaug Johnsens rause gave. Rådet har sett seg ut en kalk etter å ha mottatt info og utenfor DNK. Man er helt bevisst på at dette skal være kunnskapsformidling og ikke forkynnelse. Det er styrer på Tron Ungdomssenter som har ansvaret for gjennomføring av dagen, mens soknerådet betaler skyssen. I alle år har det vært positiv respons fra skolene på å ta imot tilbudet. bilder fra gullsmeden på Røros. En slik nattverdkalk må godkjennes av Hamar Biskop. Kanskje kan vi også få reparert den nåværende kalken. Det arbeides med saken. I de seinere år har det i løpet av konfirmanttiden vært arrangert et møte med foreldre og konfirmanter der man har fokusert på et tema som kan være aktuelt/av interesse. I år var det Rolf Langen som innledet til samtale om psykisk helse/psykiske problemer. I april ble det arrangert konsert i Alvdal kirke der bl.a. Jon Baxendale, Alvdal Kammerkor, Tonika og kantor May Synnøve Åvik deltok, og der ikke minst Jon Baxendale fikk demonstrert hvilke muligheter som bor i vårt nye kororgel. Andre musikere som imponerte, var Simen Nyhus og Tore Reppe gjennom sin opptreden på årets konfirmantfest etter nattverdgudstjenesten i midten av juni! Siden 1938 har slik konfirmantfest etter nattverdgudstjenesten for konfirmanter (og andre) vært arrangert. Opprinnelig var det foreldrene selv som stod for det, men i 1967 overtok soknerådet ansvar for gjennomføringen, mens ordningen stadig er «mat til dekket bord.» I forbindelse med Midtsommerdagene var det friluftsgudstjeneste på Husantunet; dvs. at ettersom det ble VEL mye friluft i form av vind og regn, valgte vi «innendørsversjonen» av en friluftsgudstjeneste det er en egen «stemning» også ved det Soknerådet har vært i kirkens tårn og sett på de bevarte gjenstandene fra den forrige kirken i Alvdal på bakgrunn av et ønske/en henvendelse som er kommet om muligheten for mer utsmykning av kirkerommet i Alvdal kirke. Soknerådet vil vurdere muligheten for at f.eks. mer av det bevarte fra gammelkirka kanskje kan henges opp/settes fram i kirkerommet. Det kan ta litt tid eventuelt å få dette «på plass,» for både riksantikvar og Hamar biskop må inn i bildet. Men soknerådet vil arbeide videre med saken i høst. Etter gudstjenesten på Husantunet. Når dagen er lys, er Gud med deg. Når dagen er mørk, er han også der. Han gir deg en himmelsk berøring. Han elsker deg slik som du er. Gå i fred! Ragnhild Bakke Waale Konfirmanter 2014 i finstas Stolte konfirmantslektninger 2014.

8 Birger Træthaug vart født i Soknedal i Etter at han var ferdig med skulegang og val av yrke kom han ut som handelsbetjent. Dette kom til å bli utviklinga til livsyrket. Han kom til Alvdal som styrar for Alvdal Handelslag, der han førte verksemda godt framover. I tillegg til dette krevjande arbeidet, tok han også del i mange aktuelle saker elles i Alvdalsbygda. Såleis Alvdal Indremisjon, hans kristelege og folkelege instilling gav seg utslag i gode resultat også her. Tron Ungdomssenter fekk stor hjelp frå Birger. Han såg på leirstaden som ein viktig felleskristeleg samlingsstad og ein god introduksjonstad for ungdom frå Østerdalsbygdene. Han hadde og arbeidet som leiar av soknerådet i Alvdal i fleire år. Attmed seg hadde han Ragna, født i 1913, frå Sveen i Folldal. Saman gjorde desse to med sine opne og trygge veremåte eit godt førstebilete for alt arbeid dei kom borti. I minnesamvær etter gravferder var Ragna den sjølvskrivne kokka og stod for at samlingane i Fredly skulle bli det dei var brukt å vera. Då Per Steien avslutta klokkargjerdinga vart Birger med i ein tremanns klokkarteneste, der han saman med Margrete Bjørn og Sverre Ragnar Tømte løyste problemet med å få Ragna og Birger Træthaug. ny klokkar. Denne trioen delte arbeidet mellom seg og på den måten vart dei effektive i tenesta. I tillegg hadde Birger vikariat for kyrkjetenaren. Det vart liksom så naturleg for Birger å stille til teneste i mange samanhenger. Såleis vart han sosialsjef i Alvdal kommune til han gjekk av med pensjon for aldersgrensa i Men alderen stengte ikkje, mange tillitsoppdrag var der som rekneskapsoppdrag for lag og foreiningar, nemnder og kulturtiltak. Mellom alt dette var han kasserar for Motorførernes Avholdsforbund i Nord - Østerdal i 18 år. Me som har opplevd Birger Træthaug og Ragna har fått streke minner om desse to, og ser på dei som gode modellmenneskjer. Ola Tronsmoen Livets gang Fødte: Ida Marie Nyhus Sigve Cornelius Schanke Olsen Jonas Steihaug Dahlstrøen Vegard Steihaug Skogheim Alma Ligård Vårin Cothren Sand Lars Aunaas Sofie Grøtting Rønning Martine Hol Stormoen Frist for innlevering av stoff til neste nr. av menighetsbladet: 13. oktober Prest Sokneprest Kari Holte. Prest kontaktes direkte på hjemmekontor Telefon / Fri på mandager og tirsdager Alvdal kirkekontor Besøksadresse: Dalseggen, Alvdal kommunehus Postadresse: Dalseggen, 2560 Alvdal Telefon Åpningstider Tirsdag Fredag På tirsdag er kontoret bemannet av Stein Roar Kvam, og på fredag av Ola Næsteby. Det kan avtales møter med begge utenom dette. Begge er bosatt i Alvdal. Tynset kirkekontor har åpningstid kl alle hverdager. Tynset kirkekontor kan kontaktes på telefon Daglig leder/kirkeverge Stein Roar Kvam epost: Mobil Vigde: Liv Måna Gjelten og Geir Andre Oddlien Døde: Bengt Erik Eriksson Mildrid Lilletrøen Odd Kjartan Skaret Hagbarth Thoresen Oddbjørn Skogli Helga Strømsås Kantor May Synnøve Åvik Mobil Kirketjener/kirkegårdsarbeider Roald Haug Mobil Saksbehandler begravelser/kirkegård Ola Næsteby, tlf/ktr Tynset mobil Alvdal Sokneråd Leder: Marit Grøtting. Mobil Egnund kapell Kontakt kirkevergen i Folldal. Administreres fra kirkekontoret i Folldal, telefon Leder i kapellutvalg, Egnund Kjell Ove Dølplass. Telefon Kontonummer for gaver/innbet. til: - kirke og menighet: menighetsblad, , ref kirkegård, , ref kirkemusikk, , ref. 30 Hjemmeside:

9 Gudstjenester Dersom ikke annen tid er oppgitt, begynner gudstjenestene kl aug: 12. søn. i treenigheten: Neh Alvdal: Holte. 7. sept: 13. søn. i treenigheten: Matt Ingen gudstjeneste. 14. sept: 14. søn.i treenigheten: Matt Alvdal kl. 19. Holte. Høsttakkefest/ Skaperverkets dag. 21. sept: 15. søn i treenigheten: Matt Alvdal: Holte. Presentasjon av konfirmanter. 28. sept: 16. søn.i treenigheten: Mark Plassen skole: Holte. 12. okt: 18. søn. i treenigheten: Matt Ingen gudstjeneste. 19. okt: 19. søn. i treenighetstiden: Gal Alvdal: Holte. 26. okt: Bots-og bønnedag Strømmen: Holte. 2. nov: Allehelgensdag: Matt Alvdal: Holte. 9.nov: 22. søn. i treenigheten: Matt Ingen gudstjeneste. 5. okt: 17.søn.i treenigheten: Johs Alvdal kl. 19. Holte. Oppsett: Solhellinga Folldal AS / Trykk: DMT Brumunddal 16 17

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL 1 BOKMÅL Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan dere

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste 11. 6. 2017 Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Takk for mange gode år her i Nidaros bispedømme, under tre biskoper som jeg satte og setter veldig høyt. Det begynte

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd.

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. Nyhetsbrev 1-2015 Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. August konferanse med tegn og under Får en kontrast forteller Thor Ivar med iver. De siste 20 årene

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer