Redaksjonen har valgt ut et av flere dikt innsendt av Rune Alander.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redaksjonen har valgt ut et av flere dikt innsendt av Rune Alander."

Transkript

1 Menighetsbladet Alvdal Nr 3/2014 Årgang 64 1

2 Får je sjå slottet før sola søkk under? Bygda er bak meg, fjellet er framfor. Borte er stemmen i skoga som kviske gåter frå b`ynelsen, gåter frå opphavet. Forfedra ferdes nok ennå blant treom. Grovøkser, hakker og løvkniver bær dom. Je går i frå dom, je vil sjå Rondane. Je vil sjå slottet før sola søkk under. GULLSLOTTET Av Ove Røsbak Fjellelva riste runer i skifer. Tavlen hu skriv på, heng i en canyon. Fosserøk driv, og sakte får Ula Hopen ta stenheller slik hu vil ha dom. Tusen par auger stire frå ura. Kvasse er blikka åt dom under jorda. Je går i frå dom, og stega blir lette. Je vil sjå slottet før sola søkk under. Redaksjonen har valgt ut et av flere dikt innsendt av Rune Alander. Vega fell vide, men snart er je framme. Fjellheimen blir tel florlett kulisse. Sakte slår rommet ut vifta med farjer: Rosa og flaskegrønt, djuprødt og lilla. Gråtoner brer seg når farjen har falme. Snart vandre månen på vatnet med sølvslep. Skumringa stig, og je har hatt auga. Gullslott heng, om sola søkk under. Kjelde: Midtvegs: Dikt, Gyldendal 2000 s.64. Redaksjonen utfordrer Aase Trønnes. til neste nr. Disse salmene har tidligere vært brukt som «månedens nye salme,» men settes nå opp på nytt igjen, slik vi vil gjøre med de andre «månedens salmer,» slik at man får nye muligheter til å gjenkjenne og lære dem. Månedens salme september: nr. 590 i den nye salmeboka En stor og mektig gave har Gud meg en gang sendt, en stor og mektig gave har Gud meg en gang sendt. Han gav meg himmelriket i dåpens sakrament, han gav meg himmelriket i dåpens sakrament. Hans dør står alltid åpen, han ber meg stige inn, hans dør står alltid åpen, han ber meg stige inn, til sang og bønn og glede. Han kaller meg for sin, til sang og bønn og glede. Han kaller meg for sin (eventuelt) nr. 589 i den nye salmeboka (dåpssalme) Sov, du lille, sov nå godt, du er døpt, ditt hår er vått. Nå er livet godt begynt, dødens nederlag forkynt. Du er på den grønne gren, lille knopp, Guds øyensten! Gjennom dåpens dype vann kommer du til livets land, druknet, død, igjen stått opp som en del av Kristi kropp, som en knopp på livets tre- lille barn på voksenkne! OKTOBER NR. 614 i den nye salmeboka: Vår lovsang skal møte deg, Kristus! Her lar du deg finne. Vi takker og tilber deg! Underets time er inne! Hva vi med vårt opprør mot Gud har lagt øde, skal bøtes den hellige time når død og oppstandelse møtes. Her er du, vår tjenende Herre og Mester, til stede blant oss som av vantro og nagende tvil holdes nede. Det liv som var tapt, har du vunnet og gitt oss tilbake, du gir oss deg selv i det måltid du lar oss få smake. 2 3

3 Fra kirkens hjemmeside tar vi med følgende: Misjon er like aktuelt i dag som da misjonsbefalingen ble gitt for 2000 år siden. Men kanskje er det på tide med ny inspirasjon og en skikkelig storsatsing? Arrangementet Misjonskonferansen 2014 Agenda Ut er en ambisiøs satsing på deling av evangeliet nå og for framtida. Arrangørene Norges Kristne Råd og Norme kaller det Norges største misjonsfestival. Over fire høstdager er det tett program med store samlinger, ulike seminarer, gudstjenester, og lovsangkveld. Stavanger og Sandnes er stedet for storarrangementet 30. oktober til 2. november. Over 1000 deltakere er ventet til Misjonskonferansen 2014 Norges Kristne Råd er et felleskirkelig organ der de aller fleste kristne kirkesamfunn her i landet er medlemmer. NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering) er en paraplyorganisasjon for 43 norske misjonsorganisasjoner. Interesserte oppfordres til å gå inn på for å lese mer om arrangementet. Der vil en finne en lenke til Agenda Ut der en kan finne orientering om program, seminarer og påmeldingsskjema. Alle kan melde seg på! Utsikt over Tronsvangan. Det er rapportert inn 15 saker om seksuelle krenkelser eller overgrep i Den norske kirke i perioden Det er omtrent på samme nivå med forrige kartlegging for perioden Disse 15 hendelsene er svært ulike hva gjelder alvorlighetsgrad og karakter. Noen av sakene rammes ikke av loven, men gjelder atferd som er etisk problematisk. Rapporten omfatter også saker der krenkelse har skjedd i kirkelig sammenheng samt saker som gjelder krenkelser i privat sammenheng. Sakene gjelder både forhold der den anklagede er ansatt og frivillig, men også saker hvor vedkommende er deltaker i kirkelig sammenheng. Rapporten inkluderer også hendelser som går tilbake i tid, men som er rapportert inn i toårsperiode... Rapporten viser at stadig flere kirkelige arbeidsgivere forlanger politiattest ved ansettelser. To år etter at det ble hjemmel for å kreve dette, har 75% fått dette på plass, deriblant nesten alle de store virksomhetene. Sætergrenda Tronsvangen var først vårsæter for gardene på Steien og Brandvoll. Rodegrensa fra første skogdeling går midt oppover grenda, med Steien rode på sørsida og Brandvoll- Strømmen på nordsida. Sætergrenda er nok eldre enn rodeinndelinga, for det finnes sætrer med g.nr.7 på nordsida og g.nr. 4 på sørsida. Fra gammelt av var ikke navnet Tronsvangen, men Kjølvangen. Det står det på kart fra Far og farbror sa bestandig at de skulle opp på Kjølen. Det er 26 sæterretter her, med 13 på Steien rode og 13 på Brandvoll, men noen er solgt til ferieeiendommer. I åra var det mjølkeku på 17 av disse sætrene. No er det sau og en kubesetning som beiter på sætersameiet. Det er litt for lite, så det gamle beiteområdet held på å gro att. Fra gammelt av var det en del gruvedrift, både «nord på Berget,» i Nordkletten, i Bruvkletten mot Tylldalen og i Grøtådalen. Det er sagt at Tron er en gammel vulkan, og at det i brytningssonen rundt denne er oppstått en del malmganger. Per og Gunnar Holmsen skriver i en rapport, N.G.U. nr. 175, at hovedbergarten er en olivingabro, men på sydsiden av fjellet er der iakttatt gabro som er så plagioklasrik at den nærmest kan betegnes som labradorstein. I et brev av 27. november 1762 til Nils Hals ber noen av eierne av Frederiks Gaves Verk, ham om å undersøke en jernmalmgang i Fåstenen og en kobbergang i Tronfjeldet. Denne undersøkelsen resulterte i drift av 4 5

4 den gruva som i ettertid er blitt «Gamle Tronsli Grube.» Senere kom St.Thomas og St.Knut m.flere. Olav Gjærevoll skriv i en botanisk fører for området ved Tronsvangen at «Tron er ett av de fjell som tidleg ble kjent som et godt plantefjell. Sammenliknet med mange andre fjell som siden er blitt langt mer berømt enn Tron, var det lett å komme dit. De første opptegnelser har en fra Christen Smith, som senere ble professor ved universitetet i Oslo hadde på en tur med seg den danske professoren, J. W. Hornemann som gav følgende beskrivelse av Tron: «Flora synes at have sin Trone, thi det er paa planter det rigeste Field som jeg har undersøkt i Norden.» Det var også en gang vinterbeiting for tamrein, uten at jeg kjenner til årstall eller hvem det var som kom dit med dyra sine. Det var særlig i Mellomkletten jeg hørte far Gurin Bergebakken, Esten Nordseth og Erling Åsen prate om at de i åra jaktet oppe ved Gammelteltet. I slutten av 1930åra fant jeg noen lange trestenger (rajer) nedgrodd i reinlav på en liten flate midtvegs oppe i Mellomkletten. Dette var stenger som samene hadde trekt sin teltduk over. Per Arnfinn Bergebakken Ivar Mortenson Egnund fekk ikkje preke i kjerka under krigen Men på Tronsvangen Seter var han velkommen blant sætereierne på Tronsvangen, Nysætra og Sjulhusvangen, med gjester. (Det antas at bildet er fra 1942.) Foto: Magnhild Sevilhaug. I kjølvannet av de store, voldelige konfliktene i Midt-Østen og Ukraina kan det være lett å glemme andre og «mindre støyende» og mediafokuserte kriser som rammer medmennesker. Derfor tar vi med noe som er kommet til oss fra «Leger uten grenser», datert «Guinea 2014.» I møte med menneskemassene mange steder i verden som trenger hjelp, kan det være lett å bli mismodig og tenke at vi kan ikke hjelpe alle det nytter ikke. Men menneskemassene består av enkeltmennesker og hvert eneste menneskeliv er dyrebart! Å redde i allefall noen er mye bedre enn ikke å redde noen! «I det jeg kommer inn porten til Leger Uten Grensers behandlingssenter for ebola i Gueckedou, kjenner jeg at det knytter seg i magen. Jeg trodde jeg hadde forberedt meg greit, men nå innser jeg at det nesten er umulig å forberede seg på dette. Ebolaviruset har nådeløst angrepet dette fattige landet, og viruset skiller ikke mellom ung og gammel, fattig eller rik. Jeg kunne blitt rik på smil og gode ønsker fra de jeg møter på den korte spaserturen til jobb, men trusselen om en svært dødelig sykdom som det ikke finnes behandling for, henger som et tungt teppe over befolkningen. Under smilene ligger en bekymring som ofte kommer til syne: Folk stopper oss på gaten for å vise fram syke barn eller fortelle om en syk nabo. Andre kommer fortvilt til oss med diare eller feber. Symptomene kommer heldigvis ofte fra andre ting enn ebola, men det fryktede viruset gir god grobunn for bekymringer. Og bekymringene er ikke uten grunn. Familier har blitt utslettet. Unge mennesker som i utgangspunktet var sterke, har tapt mot det illsinte viruset etter kun et par dagers kamp. Barn har mistet sine foreldre, og foreldre har mistet sine barn. Inne på behandlingssenteret må vi ha på oss noe som ligner på romdrakter. Dette er smittevernutstyr av høy kvalitet for å beskytte oss mot viruset. Rundt bygningene står gjerder. Dersom pasientene er sterke nok, kan de komme ut for å slå av en prat med oss over gjerdet. Vi snakker med dem over gjerdet. Simone som er et par år yngre enn meg, forteller at hun føler seg sliten, men vil gjerne sitte ute og spør etter en cola. Et par time senere kler jeg og en kollega oss opp for å gå inn med mat og medisiner til pasientene. Der inne finner vi igjen Simone som i løpet av disse minuttene har tapt kampen mot viruset. En ungeflokk er brått uten mor På denne tiden har vi også tre pasienter fra samme familie: to jenter på 12 og 18 år, og mor på 35. Den friskeste av dem, jenta på 12, har sett så mye smerte og død at det gjør vondt å tenke på. De to andre har tidvis vært svært dårlige, og jeg er nervøs for hva mer denne jenta må oppleve. Men litt etter litt blir de alle sterkere. Det sitrer fortsatt i kroppen når jeg tenker på den første gangen 18-åringen kom gående ut for å trekke frisk luft. Hun klamret seg til en stokk med venstre arm, og høyre arm hvilte tungt rundt skulderen til lillesøsteren. 6 7

5 Begge med stolte smil til applausen og jubelropene fra oss på den andre siden av gjerdet. Mot alle odds bekjempet de viruset Søndag 28. september 1975 ble Egnund kapell vigslet til kirkelig bruk. Verdt å merke seg er at kapellet ble vigslet med navnet «Einabu kapell». I søknaden om å få vigsle kapellet til kirkelig bruk refereres det til «kapellet i Einabu». Navneendringen til «Egnund kapell» skjedde tre år etter vigslingen, altså i Vigslingen av kapellet til generell kirkelig bruk og ikke bare som gravkapell, ble foretatt av biskop Georg Hille, og det var Hilles første embetshandling i Nord-Østerdal. 80 personer hadde fått plass i kapellet, mens de øvrige fulgte vigslingen fra to busser utenfor. Prestene fra hele Nord-Østerdal deltok. I prosesjonen deltok også lederne i menighetsrådene. Terje Vasskog var organist ved vigslingen. Professor Magne Mortenson skriver bl.a. følgende om bakgrunnen for kapellet: «Allerede Hulda Garborg og «Gamle- Det vi kan gjøre, er å lindre smerten og angsten og gi dem det de måtte ønske av mat og drikke. Vi prøver å gjøre dem så sterke som mulig for å bekjempe viruset, og til tross for at det ikke finnes medisiner mot ebola, overlever langt flere hvis de får helsehjelp. Pasientene som overlever lyser opp hverdagen til både oss, familien og lokalsamfunnet» Det nytter å hjelpe!! Sissel Overvoll sykepleier i Leger Uten Grenser Ivar» - Ivar Mortenson Egnund, syslet med planer om å bygge et kapell i Egnund krets, for øvrig akkurat på den plassen der det nå er bygd. Hulda fikk sin venn, arkitekt Arneberg til å tegne kapellet, men hans opprinnelige tegning var altfor stor for kretsens behov. Disse tegningene kom siden bort. Hulda og «Gamle-Ivar» samlet også en del penger til det planlagte kapellet.» Tanken om et kapell dukket opp i kjølvannet av arbeidet med å få en egen gravplass til Egnund. I 1922 vedtok man at i stedet for å lage et klokkestøpsul og få klokke til kirkegården, skulle man begynne arbeidet med å få bygd et kapell. Det ble vedtatt å henvende seg til professor Mortenson om hvorvidt han kunne tenke seg å gi tømmer til et kapell, og i 1922 så man for seg at kapellet skulle ligge midt på gravplassen. Trykkfeilnissen var på besøk i forrige nr. av menighetsbladet. Der ble nemlig skriftene som er utgitt i tilknytning til kirkene i Alvdal og Folldal prestegjeld (eller sokn, som det nå heter formelt) omtalt i overskriften som følger: «HELLIGE (min uthevelse. Red. anm) skrifter om kirker og kirkelige forhold i Alvdal og Folldal.» Det synes som om «Trykkfeilnissen» har vært vel entusiastisk for skriftene. Vi tenker at begrepet «hellig Skrift» fremdeles skal forbeholdes Bibelen innenfor vår kirkelige tradisjon! 8 9 Det var stille om saken fram til 1944 da det på et par kretsmøter var omfattende diskusjoner om saken, og lite skjer før i Da ble det vedtatt å gi pengene innsamlet til kapellet, til Egnund Ungdomslag til restaurering av grendehuset Einaly. I tilgjengelige protokoller er det stille om saken fram til 1974, men i «levende live» har det åpenbart skjedd ting, for i oktober 1974 refereres det til at Magne Mortenson har sagt seg villig til å avgi tomt og bekoste kapellet, gitt at Folldal og Alvdal kommuner ville bekoste driften. Gavebrevet fra Magne Mortenson og hans hustru Wilhelmine Louise Mortenson er datert Kapellets inngangsdør/ytterdør har sin opprinnelse fra Laboratoriet ved NTH. Laboratoriet skulle rives, og der var det en dobbeltdør med smijernsbeslag. Professor Mortenson tok vare på døra og så lot han kapellet «bygge etter døren». Den er tegnet av Ingri Stein. Alteret har samme giver. Steinene kommer fra Lilleberg verk i Sparbu. Ifølge professor Mortenson er en del av golvene i Peterskirken i Roma belagt med samme stein, «marmor verde antic.» Inkludert i gavebrevet er også prekestol, benker og orgel. Orgelet hadde tidligere stått i Einaly ungdomslokale, et «trøorgel.» I 1983 kom det nytt orgel i kapellet det nåværende orgelet- lagd av Robert Gustavsson i Sverige. Arkitekt Ingri Stein utarbeidet tegningene til det. Prekestolen i kapellet er utførst vederlagsfritt av Hans Hagesveen. Enkelte merkedager i kapellets historie (utenom selve vigslingsdagen): 23. juni 1950 holdes for første gang et felles menighetsrådsmøte for Folldal og Alvdal i Egnund. I 1982 ble den aller første bispevisitas i Egnund kapell gjennomført ved Hamar Biskop Georg Hille som også hadde vigslet det. Julaften 1982 ble det for første gang holdt julaftensgudstjeneste i kapellet, og det skjer fremdeles. 4. desember 1983 ble det nye orgelet innviet, og i 1984 ble det holdt avskjedsgudstjeneste og kirkekaffe for den første fast ansatte organist ved kapellet, Hans Jacob Tronshaug som hadde vært drivkraften bak anskaffelse av nytt orgel. Både 10- års og 20-årsjubileet for kapellet har blitt behørig markert. Tidligere var det 8 gudstjenester årlig i Egnund, fordelt på Folldal og Alvdal med 4 hver. Nå er det 4 årlig. Tidligere var det organisten i Alvdal som betjente kapellet. Nå følger organisten presten= Folldalsorganist og Folldalsprest har gudstjenesten sammen, og Alvdalskantor og prest har sine gudstjenester der sammen. Generasjonen(e) som var mest involvert i tilblivelsen av kapellet er i ferd med å bli borte. Det er å håpe at nye generasjoner vil fortsette å bruke sitt flotte og unike kapell! Kari prest

6 I dagene mars og 22.mars 2015 blir det bispevisitas i Alvdal. Det er ca. 13 år siden forrige visitas da Rosemarie Køhn var biskop. Nå får vi besøk av biskop Solveig Fiske. En visitas omfatter bl.a. tilsyn med kirke og kirkegård, møter med kirkelig fellesråd/sokneråd, møte med de ansatte, møte med lærerne og ikke minst visitasgudstjeneste og påfølgende visitasforedrag. I tillegg kan det komme møte med kommunen, møte med f.eks. frivillige medarbeidere og besøk f.eks. på sykehjemmet, lokale bedrifter, barnehager osv. Program for visitasen skal utarbeides etter hvert. I forkant av visitasen skal det utarbeides rapporter om forholdene i den lokale menighet m.m. Det blir med andre ord litt å ta seg til i forkant og under selve visitasen I likhet med tidligere år hadde Alvdalskonfirmantene sin dagstur til Trondheim på våren, i år i slutten av april. Enkelte ting var nytt av året og noe situasjonsbetinget: Ettersom de holdt på med å stemme 9600 orgelpiper i Nidarosdomen måtte den vanlige omvisningen utgå, men konfirmantene fikk delta på en kort gudstjeneste med domkirkens konfirmanter etter sistnevntes pilgrimsvandring. Det var visst de kvinnelige presters «dag i domen», for der var plutselig 4 av oss samlet «på ett brett...» Nytt av året var også at vi fikk se riksregaliene= med kongedronning-og tronarvingens krone, med tilbehør, etterfulgt av omvisning i erkebispegården. I likhet med forrige år ble det hele avsluttet med fremragende innsats i shopping, pizzaspising, bowling og gocart. Det var en usedvanlig trivelig tur, og det virket absolutt som konfirmantene hadde det bra! I slutten av mai var søndagsgudstjenesten forflyttet ut av kirkerommet og inn i «Østerdalsstua» på Langodden Gård hos gjestfrie Esten og Grete Langodden. Den flotte «stua» skaper i seg selv en egen atmosfære og ramme omkring gudstjenesten, og når man dessuten kan stille et trøorgel til disposisjon, blir det bra! Kantor fikk kanskje noe mer «trim for beina» enn det hun ellers får ved kirkens orgler! Klokker for anledningen var en av vårens konfirmanter, Ola Hansen-Møllerud Hauen. Vertskapet vartet i tillegg opp med nydelig servering. Det viste seg at Esten nylig hadde hatt en stor dag så med en liten omskrivning av et kjent ordtak, kan man kanskje si at «når det regner på bursdagsbarnet, drypper det på presten» - og resten! Tusen takk til det gjestfrie vertskapet! Gudstjeneste på Langodden gård, med konfirmant som klokker. Konfirmanter på tur til Trondheim. Konfirmanter i Erkebispegården. Konfirmanter i Erkebispegården. Konfirmanter klarie for go-cartkjøring

7 Også i høst vil det bli arrangert en skoledag på Tron Ungdomssenter. Dette er et tilbud fra dåpsutvalget til 5. klassene ved Steigen og Plassen skole. Temaet hentes fra det som klassene skal gjennom i RLE-faget. I de seinere år har temaet vært «jødedom», men i år vil temaet være en «tekstvandring» knyttet til Bibelen og inkludere et møte med en muslim og en som tilhører et kristent trossamfunn Den nåværende nattverdkalken «skranter» i sin sammenføyning, og soknerådet har vedtatt å gå til anskaffelse av ny nattverdkalk med midler hentet fra Olaug Johnsens rause gave. Rådet har sett seg ut en kalk etter å ha mottatt info og utenfor DNK. Man er helt bevisst på at dette skal være kunnskapsformidling og ikke forkynnelse. Det er styrer på Tron Ungdomssenter som har ansvaret for gjennomføring av dagen, mens soknerådet betaler skyssen. I alle år har det vært positiv respons fra skolene på å ta imot tilbudet. bilder fra gullsmeden på Røros. En slik nattverdkalk må godkjennes av Hamar Biskop. Kanskje kan vi også få reparert den nåværende kalken. Det arbeides med saken. I de seinere år har det i løpet av konfirmanttiden vært arrangert et møte med foreldre og konfirmanter der man har fokusert på et tema som kan være aktuelt/av interesse. I år var det Rolf Langen som innledet til samtale om psykisk helse/psykiske problemer. I april ble det arrangert konsert i Alvdal kirke der bl.a. Jon Baxendale, Alvdal Kammerkor, Tonika og kantor May Synnøve Åvik deltok, og der ikke minst Jon Baxendale fikk demonstrert hvilke muligheter som bor i vårt nye kororgel. Andre musikere som imponerte, var Simen Nyhus og Tore Reppe gjennom sin opptreden på årets konfirmantfest etter nattverdgudstjenesten i midten av juni! Siden 1938 har slik konfirmantfest etter nattverdgudstjenesten for konfirmanter (og andre) vært arrangert. Opprinnelig var det foreldrene selv som stod for det, men i 1967 overtok soknerådet ansvar for gjennomføringen, mens ordningen stadig er «mat til dekket bord.» I forbindelse med Midtsommerdagene var det friluftsgudstjeneste på Husantunet; dvs. at ettersom det ble VEL mye friluft i form av vind og regn, valgte vi «innendørsversjonen» av en friluftsgudstjeneste det er en egen «stemning» også ved det Soknerådet har vært i kirkens tårn og sett på de bevarte gjenstandene fra den forrige kirken i Alvdal på bakgrunn av et ønske/en henvendelse som er kommet om muligheten for mer utsmykning av kirkerommet i Alvdal kirke. Soknerådet vil vurdere muligheten for at f.eks. mer av det bevarte fra gammelkirka kanskje kan henges opp/settes fram i kirkerommet. Det kan ta litt tid eventuelt å få dette «på plass,» for både riksantikvar og Hamar biskop må inn i bildet. Men soknerådet vil arbeide videre med saken i høst. Etter gudstjenesten på Husantunet. Når dagen er lys, er Gud med deg. Når dagen er mørk, er han også der. Han gir deg en himmelsk berøring. Han elsker deg slik som du er. Gå i fred! Ragnhild Bakke Waale Konfirmanter 2014 i finstas Stolte konfirmantslektninger 2014.

8 Birger Træthaug vart født i Soknedal i Etter at han var ferdig med skulegang og val av yrke kom han ut som handelsbetjent. Dette kom til å bli utviklinga til livsyrket. Han kom til Alvdal som styrar for Alvdal Handelslag, der han førte verksemda godt framover. I tillegg til dette krevjande arbeidet, tok han også del i mange aktuelle saker elles i Alvdalsbygda. Såleis Alvdal Indremisjon, hans kristelege og folkelege instilling gav seg utslag i gode resultat også her. Tron Ungdomssenter fekk stor hjelp frå Birger. Han såg på leirstaden som ein viktig felleskristeleg samlingsstad og ein god introduksjonstad for ungdom frå Østerdalsbygdene. Han hadde og arbeidet som leiar av soknerådet i Alvdal i fleire år. Attmed seg hadde han Ragna, født i 1913, frå Sveen i Folldal. Saman gjorde desse to med sine opne og trygge veremåte eit godt førstebilete for alt arbeid dei kom borti. I minnesamvær etter gravferder var Ragna den sjølvskrivne kokka og stod for at samlingane i Fredly skulle bli det dei var brukt å vera. Då Per Steien avslutta klokkargjerdinga vart Birger med i ein tremanns klokkarteneste, der han saman med Margrete Bjørn og Sverre Ragnar Tømte løyste problemet med å få Ragna og Birger Træthaug. ny klokkar. Denne trioen delte arbeidet mellom seg og på den måten vart dei effektive i tenesta. I tillegg hadde Birger vikariat for kyrkjetenaren. Det vart liksom så naturleg for Birger å stille til teneste i mange samanhenger. Såleis vart han sosialsjef i Alvdal kommune til han gjekk av med pensjon for aldersgrensa i Men alderen stengte ikkje, mange tillitsoppdrag var der som rekneskapsoppdrag for lag og foreiningar, nemnder og kulturtiltak. Mellom alt dette var han kasserar for Motorførernes Avholdsforbund i Nord - Østerdal i 18 år. Me som har opplevd Birger Træthaug og Ragna har fått streke minner om desse to, og ser på dei som gode modellmenneskjer. Ola Tronsmoen Livets gang Fødte: Ida Marie Nyhus Sigve Cornelius Schanke Olsen Jonas Steihaug Dahlstrøen Vegard Steihaug Skogheim Alma Ligård Vårin Cothren Sand Lars Aunaas Sofie Grøtting Rønning Martine Hol Stormoen Frist for innlevering av stoff til neste nr. av menighetsbladet: 13. oktober Prest Sokneprest Kari Holte. Prest kontaktes direkte på hjemmekontor Telefon / Fri på mandager og tirsdager Alvdal kirkekontor Besøksadresse: Dalseggen, Alvdal kommunehus Postadresse: Dalseggen, 2560 Alvdal Telefon Åpningstider Tirsdag Fredag På tirsdag er kontoret bemannet av Stein Roar Kvam, og på fredag av Ola Næsteby. Det kan avtales møter med begge utenom dette. Begge er bosatt i Alvdal. Tynset kirkekontor har åpningstid kl alle hverdager. Tynset kirkekontor kan kontaktes på telefon Daglig leder/kirkeverge Stein Roar Kvam epost: Mobil Vigde: Liv Måna Gjelten og Geir Andre Oddlien Døde: Bengt Erik Eriksson Mildrid Lilletrøen Odd Kjartan Skaret Hagbarth Thoresen Oddbjørn Skogli Helga Strømsås Kantor May Synnøve Åvik Mobil Kirketjener/kirkegårdsarbeider Roald Haug Mobil Saksbehandler begravelser/kirkegård Ola Næsteby, tlf/ktr Tynset mobil Alvdal Sokneråd Leder: Marit Grøtting. Mobil Egnund kapell Kontakt kirkevergen i Folldal. Administreres fra kirkekontoret i Folldal, telefon Leder i kapellutvalg, Egnund Kjell Ove Dølplass. Telefon Kontonummer for gaver/innbet. til: - kirke og menighet: menighetsblad, , ref kirkegård, , ref kirkemusikk, , ref. 30 Hjemmeside:

9 Gudstjenester Dersom ikke annen tid er oppgitt, begynner gudstjenestene kl aug: 12. søn. i treenigheten: Neh Alvdal: Holte. 7. sept: 13. søn. i treenigheten: Matt Ingen gudstjeneste. 14. sept: 14. søn.i treenigheten: Matt Alvdal kl. 19. Holte. Høsttakkefest/ Skaperverkets dag. 21. sept: 15. søn i treenigheten: Matt Alvdal: Holte. Presentasjon av konfirmanter. 28. sept: 16. søn.i treenigheten: Mark Plassen skole: Holte. 12. okt: 18. søn. i treenigheten: Matt Ingen gudstjeneste. 19. okt: 19. søn. i treenighetstiden: Gal Alvdal: Holte. 26. okt: Bots-og bønnedag Strømmen: Holte. 2. nov: Allehelgensdag: Matt Alvdal: Holte. 9.nov: 22. søn. i treenigheten: Matt Ingen gudstjeneste. 5. okt: 17.søn.i treenigheten: Johs Alvdal kl. 19. Holte. Oppsett: Solhellinga Folldal AS / Trykk: DMT Brumunddal 16 17

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsbladet. 70 år. Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen

Menighetsbladet. 70 år. Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen Menighetsbladet 70 år Menighetsbladet Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang Ringebu Fåvang Venabygd Foto: Anne Jordbruen 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Andakt «Kan mennesket leve uten Gud?»

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013. tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet

Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013. tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013 tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet 1 leder Av Anfinn Kolberg Nå også med farger Dette nummeret av Kirkenytt betyr en ny start

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG Nå er den hellige time vi står i stjerneskinn, og hører klokkene kime nå ringes julen inn. Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter bortenfor alle blåner av dét du

Detaljer

NR.3 2007 66. ÅRG. God høst!

NR.3 2007 66. ÅRG. God høst! NR.3 2007 66. ÅRG. God høst! 2 Høsten 2007 Folkekirken - folkets kirke Den norske kirke er en folkekirke og folkets kirke. En kirke som er tilstede for folket og som styres av folket gjennom de valgordninger

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 2, ÅRG. 72. sommer 2012

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 2, ÅRG. 72. sommer 2012 MENIGHETSBLAD For søndre land NR. 2, ÅRG. 72 sommer 2012 «Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv. Salme 121, 6-8 Det kan

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer