Historien er død, leve historien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historien er død, leve historien"

Transkript

1 Historien er død, leve historien Historiens sluttpunkt er nådd, erklærte Francis Fukuyama for 25 år siden; bare det vestlige demokrati ville overleve som styringsmodell for verdens folk. Krigen mot Irak og finanskrisen fikk ham til å skifte syn. Professor Gudmund Hernes møtte Fukuyama på hans hjørnekontor ved Stanford Universitet. I denne samtalen reviderer Fukuyama sin berømte diagnose The End of History. I hans nye storverk heter den ideelle stat Danmark.

2 Gudmund Hernes, Stanford, oktober, 2014: Sommeren 1989 skrev en 37-årig avdelingsdirektør i det amerikanske UD en artikkel som med et skrall lanserte ham i offentligheten. I en tid da den kalde krigen ebbet ut, Sovjet-imperiet raknet og muren falt, publiserte det konservative tidsskriftet The National Interest Francis Fukuyamas artikkel The End of History. I artikkelen forsøkte Fukuyama å trenge under overflatehendelsene, ned til dypere strømmer og lengre linjer. Han skrev ikke om ideologienes død eller om konvergensen av kapitalisme og sosialisme, men om en lutter seier for økonomisk liberalisme og liberalt demokrati. Vestens verdier hadde triumfert, alternative regimer hadde forvitret som attraktive modeller for samfunn. Marxisme-leninisme hadde forfalt til kynisme, maoisme var blitt en anakronisme. I Asia sprengte NICs, nyindustrialiserte land, seg frem. Verken religion eller nasjonalisme kunne mobilisere som før. Historiens sluttpunkt var nådd, mente Fukuyama: Politisk ville vestlig liberalt demokrati råde grunnen overalt, som den universelle og endelige formen for menneskelig styresett. Økonomisk ville verden bli et globalt fellesmarked. Artikkelen hadde et anstrøk av pessimisme eller nostalgi: Verden kunne bli grå når det som før hadde drevet menneskene til død og bragd, ble borte. Fukuyamas verden etter historiens slutt kunne bli omtrent det Leonard Cohen sang et par år tidligere: They sen- tenced me to twenty years of boredom. Artikkelen var lærd; selveste Hegel dannet den intellektuelle armeringen. Og den var kontroversiell. Alle ånder med penn for hånden kastet seg i blekkhuset, ikke bare i USA, men også i Europa og Asia. Fukuyama ble en internasjonal kjendis, fikk forlagskontrakt for å utvikle tankene til en bok, og begynte på en lysende akademisk karriere som gikk via Johns Hopkins University til Stanford, der han har vært siden I utgangspunktet var han sentral i den nykonservative bølgen i USA, også i kretsen som anbefalte George W. Bush å invadere Irak. Senere tok han avstand fra krigen og militariseringen av amerikansk utenrikspolitikk, og sammenliknet neokonservatismen med leninisme: Alle mine tidligere venner har forlatt virkelighetens verden. Han støttet Obama ved presidentvalget i 2008 og har siden sterkt kritisert økende ulikhet og polarisering i amerikansk politikk. Som student ved Harvard var hans store mentor en kontroversiell og konservativ professor, Samuel P. Huntington. Huntington hadde fast plass på alle pensumlister i internasjonal politikk, men var svært omstridt blant annet på grunn av legitimeringen han ga Vietnamkrigen og apartheidpolitikken i Sør-Afrika. I 1990-årene ble han på nytt notorisk nå med sin tese om The Clash of Civilizations. Men hans bok fra 1968, Political Order in Changing Societies, hadde også stor innvirkning. 9

3 Den polemiserte mot den tids moderniseringsteorier, som hevdet at økonomisk vekst og sosial fremgang ville føre til demokratisering og kolonifrigjøring. Huntingtons mottese var: All good things do not go together. I sitt tobinds storverk The Origins of Political Order (2011) og Political Order and Political Decay (2014) drivende skrevet og lettlest tar Fukuyama utgangspunkt i Huntingtons arbeid. Men han utvikler en alternativ teori om vekst, mobilisering og demokrati. Han har ikke bare endret eget syn han har forandret andres. Francis Fukyyama ler da jeg sier at det har vært enormt frustrerende å lese den siste boken hans: Hver gang den gir meg en idé, et innfall eller en motforestilling, tar du den opp noen sider senere! Han er kledt i Stanford-professorenes uformelle uniform: blå skjorte, hvit t-skjorte synlig i halsen og beige kaki. Sandsteinen som de klosterinspirerte universitetsbyggene er muret av, gjør beige til Stanfords signaturfarge, slik rød teglstein er Harvards. Jeg føler meg øyeblikkelig hjemme på det lille hjørnekontoret hans. Det er bøker og papirer overalt, i hyller, stabler og bunker ingen horisontal flate er fri. Da Samtidens bestilte fotograf senere kommer for å knipse et bilde og ikke finner ståplass, ber Fukuyama ham om å stå på en av papirhaugene på gulvet. Det fungerer. I samtalen er formen mild, logikken streng. Fukuyama finner lett ordene, lander alltid på punktum og holder styr på hver eneste tankerekke. Tre regioner ulike problemer Verket ditt favner menneskenes hele historie og den ganske verden. Og likevel er hovedspørsmålet: Hvordan skape bedre styreformer i dag? Man kan ikke forstå hvordan dårlige styreformer kan vendes til det bedre, uten å forstå de historiske røttene til begge, sier du. Men kikker man ut av vinduet i dag, kunne man bruke Paul Krugmans betegnelse den store opprakningen om samtiden: I USA er Kongressen lammet; i Mexico herjer mafiakarteller; Putins Russland er oligarkisk, revansjistisk og uforutsigbart; den arabiske våren er avløst av borgerkriger og autoritært styre; Israel-Palestina har slåss igjen; Kina presser sine grenser utover; EU får ikke ledigheten ned, og medlemslandene kives om man skal kutte seg til eller stimulere til vekst; global oppvarming skjer raskere enn forutsett; IS rykker frem, og ebola kan legge land øde. I dine termer preges alle stormaktene i Sikkerhetsrådet av ulike grader av forfall. Så hvordan bedømmer du situasjonen? 2014 har ikke vært et godt år for verdenspolitikken: Det er stor ustabilitet mange steder. Men situasjonen er ulik i ulike verdensdeler. Russland og Kina er velorganiserte land med sterke stater som gir geopolitiske utfordringer på hver sin side av Eurasia og de har begge ambisjoner. Samtidig er problemene velkjente. På et vis er det det 19. og 20. århundres politikk som spiller seg ut fordi de to landene har samlet seg og har ambisjoner. De mer særegne problemene nå spiller seg ut i regionen fra Nord-Afrika og Afrika sør for Sahara, over det arabiske Midtøsten, til Pakistan og Afghanistan det vi pleide å kalle krisens bue. Her er problemet nærmest motsatt: Det er mangel på statlige strukturer. Land som Jemen, Libya, Syria og Irak har alle falt sammen som organiserte stater. Og årsakene og problemene som følger, er helt annerledes enn dem i Russland og Kina. Så jeg tror for eksempel ikke at IS eller jihadistiske terrorister er svære trusler, bortsett fra når de har svake naboer. De ekspanderer ikke inn i velorganiserte stater. Som Tyrkia? Nettopp. De kommer frem til grensene, men krysser dem ikke. De kan ikke. Jeg tror det er her det ligger, de virkelige problemene i denne andre regionen. Amerikansk utenrikspolitikk har brukt mye tid på å styrke statene for å skape en slags orden, men har ikke gjort en særlig god jobb. Disse problemene at staten enten er for sterk eller for svak er igjen forskjellige fra situasjonen i Europa eller USA. Der er problemet forfall. Men du må sette forfallet i dets rette sammenheng. Jeg mener ikke at Europa eller USA er sivilisasjoner på sammenbruddets rand. Ingen av dem driver frem problemer som delegitimerer den politiske ordenen. Men styresmaktene deres fungerer rett og slett ikke godt nok de gjør ikke det borgerne ønsker. Hvis det fortsetter over lang tid, kan de til slutt bli delegitimert. Problemet nå bunner i dette: Alle samfunn begynner å trekke med seg bagasje i perioder med fred og velstand. De blir rigide, de får ikke truffet 10 SAMTIDEN 4/14

4 beslutninger, de får store problemer med å håndtere interessegrupper som forskanser seg. Dette er problemet i Europa og USA nå. Men europeiske land blir jo mer multietniske og multireligiøse, og det bidrar til at populistiske partier blomstrer. Det dreier seg vel også om tap av legitimitet for de etablerte? Ja, det er rett. Men enda en faktor kommer til: stagnasjonen som har rammet Europa etter eurokrisen. Dårlig integrerte minoriteter og en majoritetsbefolkning som opplever at de økonomiske utsiktene deres krympes, er ingen lykkelig kombinasjon. Det tror jeg ligger bak de populistiske partienes vekst. Jeg tror rett og slett at Europa jevnt over har gjort en dårligere jobb enn USA når det gjelder å integrere folk med svært ulik kultur. Og dét er grunnen til at Europa må få økonomien sin på stell. Men her har jo Europa kjørt seg fast politisk, særlig mellom dem som vil kutte seg til vekst, og dem som vil at staten skal øke investeringene for å redusere ledigheten. Er dét også et tegn på politisk forfall, slik du bruker begrepet? Ja, jeg er enig i det. Det er mange demokratier i Europa som hver for seg gjør det bra. Ditt land er OK, Danmark, Sverige, Tyskland og Nederland også. De er OK på det nasjonale plan. Problemet befinner seg på europeisk nivå. Selve utformingen av EU har en rekke mangler, som en ekstremt komplisert føderal struktur der ulike nivåer har ulike autoritetskilder. Og jeg mener at sammenliknet med USA har EU feilfordelt makt, slik at EU er mektig på alle de områdene folk finner irriterende, som matmerking, ost, vin og slikt. Men der man virkelig trenger sterkt styre, som i Den europeiske sentralbanken eller finanspolitikken, der finnes ikke denne autoriteten. Den finnes heller ikke i utenrikspolitikken, der EU har store problemer med samkjørt handling. Dermed blir man fastlåst og handlingslammet. Et velfungerende system ville løse problemet om hvorvidt du skal kutte eller øke, det ville fastlegge en politikk og så gjeninnføre den. Men du har rett: I og med at beslutningene i EU må baseres på konsensus, er det vanskelig å fatte vedtak. Til slutt ender man med at Tyskland setter gjennom sitt syn. Overbelastning og gjennomføringskraft Hvis man ser på USA alene og på alle sakene man skal ta stilling til samtidig, nå sist ebola, kan styringsapparatet rett og slett bli overbelastet? Der tror jeg ikke man skal generalisere for vidt; jeg tipper at alle etter hvert vil kunne håndtere ebola. Men USA har spesielle problemer fordi vi er blitt så rigide, noe som fører til at drøftingen av politiske alternativer snevres inn. Problemene er ikke så kronglete eller kritiske. Overbelastning er ikke problemet, men at vi har fått en sterkt polarisert politisk klasse. Den amerikanske Kongressen har for eksempel ikke vært i stand til å vedta et budsjett siden 2008; de kan ikke bli enige om en kombinasjon av kutt og skatt. Men det er også særtrekk ved det amerikanske systemet for makt og motmakt ( checks and balances ). Vi har en institusjonell struktur som favoriserer velorganiserte særgrupper, slik at de kan blokkere det som rammer interessene deres. Det er derfor vi ikke får reformert skattesystemet, får vedtatt budsjetter, og så videre. Du har selv en bakgrunn som embetsmann. Har det påvirket din tilnærming til problemene du analyserer? Absolutt. Når du har arbeidet i regjeringsapparatet, forstår du hvor krevende implementering er. På utsiden er det lett å si: Bare bestem hva som er den optimale politikken, og så kan forvaltningen sette den ut i livet. Men når du har vært innenfor, forstår du at det ikke fungerer slik. Ideelt skal du kunne trekke i spaken og styre til høyre eller venstre. Når du trekker i spaken i regjeringsapparatet, skjer det ingenting! Den offentlige sektor er svært ulik den private. I førstnevnte er det mange interessenter og mange politiske føringer på hva du kan si og hva du kan gjøre. Gjennomføring blir dermed ekstremt vanskelig. Etter som jeg er blitt eldre, har jeg innsett at offentlig forvaltning er viktigere og vanskeligere enn offentlig politikk. I mange tilfeller er det lett å vite hva som bør gjøres, men svært vanskelig å gjøre det godt. Det er mange eksempler på det. Da ObamaCare skulle implementeres, ble nettsiden for registrering av pasienter en total flopp fordi den amerikanske forvaltningen ikke maktet å etablere en kompleks nettside på kort tid. HISTORIEN ER DØD, LEVE HISTORIEN 11

5 Forvaltningens autonomi Kompleksiteten i offentlig forvaltning hvordan tar du opp det i den siste boken din? For å drive offentlig forvaltning må byråkratiet gis en viss grad av autoritet og autonomi. Dette er et felt der jeg tror europeerne gjennomgående gjør det bedre enn amerikanerne. De har en lengre tradisjon for statsadministrasjon og ikke de amerikanske grillene med mistillit og fiendtlighet mot staten per se. Europeerne er mer beredt til å akseptere både forvaltningens autoritet og behovet for styring. Amerikanerne strides hele tiden om statsstyrets legitimitet. Men du drøfter også at mistilliten institusjonaliseres ved at mange grupper tjener på denne mistilliten? Ja, vi har velorganiserte interessegrupper som bare er opptatt av å verne om sine interesser. De ønsker ingen kollektive beslutninger som rammer interessene deres. Mens du i andre land er mer opptatt av korrupsjon? Det kommer an på. Lobbyvirksomhet av det slaget vi har i USA, ser du ikke andre steder. Den innvirkningen penger har på politikken, er langt kraftigere i USA, da vi har en Høyesterett som sier at penger i politikken er en form for ytringsfrihet og derfor beskyttet av Konstitusjonen. Jeg mener det er nonsens; mange demokratier begrenser pengebruken i valgkampanjer. Så dette er bare en amerikansk hang-up som følger av én spesiell grunnlovstolkning. Kan pengene reguleres? Pendelen har svingt frem og tilbake. Men siden 1980-årene og Reagan/Thatcher-perioden har promarked, anti-stat -ideologien vunnet frem i både USA og Europa. Statlig regulering er trukket tilbake, og foretakene har fått mer spillerom. En pris vi betalte for det, var finanskrisen; bankene ble ikke tilstrekkelig regulert. Men dette er ikke en permanent tilstand. Men har du mye håp om strengere regulering? Det er et problem for politisk økonomi. Bankene er svært rike lobbyister. Og i det lange løp er den eneste motvekten en demokratisk mot-mobilisering der folk blir arge. Stemmene teller. Blir mange nok sinte, kan resultatet bli adekvat regulering. Det skjedde i 1930-årene, da bankene også skapte svære problemer, noe som førte til reformprogrammet New Deal. Det interessante med tilstanden i USA i dag er at vi har hatt den økonomiske krisen, men uten den folkelige mobiliseringen. Det samme skjedde i europeiske land etter eurokrisen; den førte ikke til større oppslutning om venstresiden. Venstreside på avveier Skulle man ikke ventet en sterkere mobilisering når så mange ble rammet? Skyldes det manglende politisk entreprenørskap eller at folk ikke ble ribbet for alt selv om mange mistet jobben eller boligen sin? Forklaringene er ikke gjensidig utelukkende. Krisen var alvorlig, men ikke så alvorlig som den i 30-årene. De politiske myndighetene klarte å forhindre at det ble en regelrett depresjon. Folk kom seg igjennom. Noen har ikke en gang fått med seg krisen som ble utløst for seks år siden. Men mangelen på protest var også til dels en lederskapskrise, fordi ingen egentlig artikulerte noe klart svar som mobiliserte folk. I tillegg har venstresiden i USA og Europa kommet på avveier. Den pleide å appellere på grunnlag av økonomisk ulikhet, omfordeling og slikt. Her i landet er den blitt fanget inn av identitetspolitikk: homoekteskap, etnisitet, feminisme, rase alle de tingene som splintrer venstresidens energi over mange ulike særsaker. Venstresiden har på mange vis tapt av syne den økonomiske appellen som var grunnlaget dens. Har Thomas Piketty noen rolle her? Vel Piketty retter blikket mot ulikhet. Det kan være viktig. Men kan det mobilisere? Vi får se. Det er en begynnelse. Du må starte med ideer og en analyse av hva som er galt med verden slik den er. Derfra kan folk mobiliseres rundt et program. Kanskje er boken hans en ansats til det. For i USA har vi ikke vært villige til å vedgå eksistensen av ulikhet før de siste par årene. Så det er mye arbeid å gjøre. 12 SAMTIDEN 4/14

6 Gardar Eide Einarsson The world is yours, 2005 Gardar Eide Einarsson

7 Weber og Marx Tilbake til analyseskjemaet ditt. Det fremtrer som en kombinasjon av Weber og Marx. Du er jo ikke redd for å sitere Marx, eller Barrington Moore, som brukte ham. Og du ser økonomisk endring som driveren av sosial endring, som så gir sosial mobilisering, preger identiteter, osv. Hva har du lært av Marx? noen egentlig marxistisk revolusjon i noe vesteuropeisk land; fordelingen ble faktisk for lik. Det interessante nå er at dagens teknologi og globalisering kan føre til at noen av konklusjonene til Marx blir mer gyldige. Og da tenker du på? Jeg tenker for eksempel på hans teori om overproduksjon. Han sa at kapitalismen er produktiv, men uten arbeiderklassens inntekter vil det ikke være nok etterspørsel. Og på et vis er dette situasjonen vi har vært i det siste tiåret. Vi har fått en enorm overflod av sparing. Det er kapital overalt, i statsfond, i kinesiske aksjebeholdninger, amerikanske statsobligasjoner, osv. Men det er ikke etterspørsel nok i den globale økonomien. Vel mye, tror jeg. På sett og vis var jo Marx, Weber og Durkheim grunnleggere av moderne sosiologi. Og det var det dominerende paradigmet i ganske lang tid. Men så begynte økonomene å ta over, iallfall i amerikansk samfunnsvitenskap. Og for økonomer eksisterer egentlig ikke kategorien sosial mobilisering, og ideer eksisterer ikke driveren er individer som rasjonelt maksimerer sin nytte. I tillegg ble marxismen fullt berettiget diskreditert politisk fordi oppskriftene den ga førte til katastrofer. Men det betyr ikke at mye av den underliggende samfunnsanalysen ikke var rett: at ulike klasser av folk har ulike politiske mål, at borgerskapet alltid har vært et av de viktigste bolverkene mot demokrati i en kapitalistisk økonomi, at arbeiderklassen er mer rettet mot omfordeling og mindre interessert i å beskytte individuelle rettigheter, særlig eiendomsrettigheter. Alt dette, som var en del av det marxistiske rammeverket, mener jeg stadig er valid. Men konklusjonene Marx trakk, var feil. Handlingsforskriftene, så å si? Ja. Mye av Marx teori om modernisering bygget på erfaringer i England. De var ganske unike, men han trodde de ga et mønster som ville følges overalt. Hovedproblemet i det 19. århundret var at scenarioet hans om stadig økende elendiggjøring av arbeiderklassen faktisk ikke skjedde. Den europeiske arbeiderklassen gjorde det etter hvert temmelig bra, ble mer en middelklasse, den vokste og fikk ta del i den økende velstanden. Derfor kom det aldri Er det en link her mellom Marx og Keynes? Ja, det har ikke vært nok statlig innsats for å stimulere etterspørselen. Derfor har man bedrifter som sitter på all denne kapitalen som de ikke er villige til å satse, fordi det ikke er noen gode investeringsmuligheter når det mangler kunder. Clash of Civilizations? Bøkene dine kan ses som en dialog med og motmelding til Samuel Huntingtons Political Order in Changing Societies. Jeg synes det er påfallende at du i bokfortegnelsen ikke har noen referanse til hans Clash of Civilizations -tese. Begrepet civilization finnes heller ikke i registeret. Er det fordi du mener at sivilisasjon ikke er et brukbart begrep, eller fordi Clash of Civilizations ikke er en holdbar teori? Jeg synes ikke at sivilisasjon er en nyttig kategori når en skal tenke om verden. Bare i den muslimske delen finner man folk som kan identifisere seg med en hel sivilisasjon snarere enn et land, men selv der er det ikke det de er mest opptatt av. Vetokrati Et begrep du bruker, sist i din artikkel i oktobernummeret av Foreign Affairs, er vetokrati. For USAs sin del kunne man spisst si at her er det bare motmakt og at vetoene fanger det amerikanske systemet i en status quo som det er vanskelig å komme ut av. 14 SAMTIDEN 4/14

8 I det 20. århundret hadde USA faktisk det samme styresettet som nå. Men det fungerte temmelig bra fordi det var mye overlapp mellom republikanerne og demokratene. De var enige om velferdsstaten og i utenrikspolitikken. I 1960-årene begynte de imidlertid å drive i hver sin retning. Og de siste femten årene er de blitt fullstendig adskilt ideologisk; den mest liberale republikaner er mer konservativ enn den mest konservative demokrat. I et parlamentarisk system kan det fungere, siden en gruppe kan få flertall, danne regjering og ta avgjørelser. Men i USA er institusjonene konstruert slik at partiene kan blokkere hverandre. Med dagens polarisering bruker alle sin posisjon til å blokkere det andre partiet. Da låses alt. Det behøver det ikke være, for politisk endring krever tre ting: en grasrotbevegelse, lederskap og de rette ideene. Og så kreves en eller annen spore utenfra. Alle fire elementer var for eksempel til stede da Theodor Roosevelt mobiliserte ved forrige århundreskifte. Ideer er viktige. Og mobilisering avhenger av en leder som kan målbære dem. Det kan fortsatt skje. Men USA kan få 40 år i ørkenen? Og ifølge de siste meningsmålingene tiltar polariseringen? Ja og da blir spørsmålet hvordan man kan komme seg ut av det. Det er vanskelig å se eller si. En utvei kan være de demografiske endringene, som vil slå ut til fordel for demokratene, slik at de kan få valgt presidenten og få flertall i begge kamrene i Kongressen. Det har skjedd her i California, som både har demokratisk guvernør og flertall av de folkevalgte. En annen utvei kan være et ytre sjokk som dramatisk endret folks syn på egen situasjon. Det kunne være en ny alvorlig finanskrise. Den kunne blottlegge styringsproblemene som fortsatt er der og ulikhetene som slår sterkere ut i politikken. Det kunne være en krig, en ekstern trussel som tvang oss til å ta på alvor problemene med å treffe beslutninger og prioritere hjemme. Det kunne være en sosial krise som anfektet hele systemets legitimitet. Det er vanskelig å forutsi, men det er dessverre slik politiske reformer skjer. Noen kunne innvende been there, done that. USA har jo opplevd både kriger og kriser? Ja, men ingen har vært alvorlige nok. Vi har klart å håndtere dem. Ville det ikke bli mer som å vente på Godot, endeløst og forgjeves? Det er jo et pessimistisk budskap? Ja, medgir Fukuyama med et smil, vi kan det. Om å skifte syn Mer enn de fleste intellektuelle har du vært villig til å skifte syn. Om man starter med The End of History og slutter med denne månedens artikkel i Foreign Affairs: Hva har fått deg til å endre oppfatning? Og vil du si at du også har fått et mer åpent sinn som følge av denne erfaringen? Kanskje ikke mer åpent, men jeg har andre meninger om forholdene nå. Noe skyldes bare det å følge oppmerksomt med på det som skjer i verden. For av og til skjer det noe, hendelser som tvinger deg til å konfrontere noen av dine egne ideer. Ser du tilbake på det siste tiåret, eller de 13 årene som er gått siden 11. september, er det begått to virkelig svære feil. En var Irakkrigen, den andre finanskrisen. Begge var knyttet til konservative ideer konservative i en amerikansk kontekst. Og hvis ideene dine fører til en katastrofe, da må du gjennomtenke dem på nytt. Ideen bak Irakkrigen var at USA kunne bruke sin hegemoniske posisjon og harde militære makt til fundamentalt å endre politikken i hele regionen. Det var en fullstendig feil idé. Når det gjelder finanskrisen, var ideen at uregulerte eller lett regulerte finansmarkeder ville regulere seg selv. Det viste seg også å være fullstendig feil. Hvis du ser slikt skje og ikke endrer oppfatningene dine, så er du rett og slett ikke hederlig. HISTORIEN ER DØD, LEVE HISTORIEN 15

9 Et siste spørsmål: Hva har du nå på dagsordenen? Hva er, i Silicon Valley-sjargong, the next big thing? Jeg har ikke noe nytt stort prosjekt på gang nå. Etter å ha skrevet disse to svære bindene skal jeg ta fri og tenke en stund. Jeg har noen mindre prosjekter som er knyttet til spørsmålet om å bedre politisk styring. Det er faktisk det jeg har drevet med de siste ti årene. Det vil jeg fortsette med. Bedre politisk styring, altså det du har kalt Hvordan komme til Danmark? Hvordan komme til Danmark... hm ja, det er spørsmålet. Fukuyamas modell Fukuyamas bok The End of History var rettet mot eksterne trusler. I tobindsverket The Origins of Political Order og Political Order and Political Decay ser han på hvordan samfunn kan utvikle sterke, upersonlige og ansvarlige institusjoner og på hvordan de kan forfalle. Første bind følger menneskene fra de vandrer ut av Afrika, til den franske revolusjon. Mennesker er sosiale dyr, lojale først overfor familieflokker. Siden danner de stammesamfunn og etter hvert stater, fra det gamle Kina til europeisk enevelde. Andre bind følger utviklingen fra dannelsen av den prøyssiske stat til den arabiske våren. Nå kommer trusselen innenfra. Grepet er både historisk og globalt. Han har en grand theory, men den er samtidig enkel en slags krysning mellom Max Weber og Karl Marx. Her er Den weberske treklangen staten som kan konsentrere makt, men må temmes av lov og rett og av demokratiske organer der ledere kan velges vekk. DANMARK FORFALL STAT Få ting gjort LOVVERK Regler de samme for alle ANSVARLIGE DEMOKRATISKE ORGANER Monopol på legitim bruk av vold innen territoriet Upartisk stat makten brukes for samfunnets fellessaker Alle borgeres interesser ivaretas Profesjonelt og meritokratisk byråkrati Gjennomføringskraft Individuell rettssikkerhet Likhet for loven, også for makthaverne Uavhengige domstoler Trygg eiendomsrett Folkelig kontroll av statens institusjoner ved frie regulære valg der makthaverne kan skiftes ut - Konkurrerende politiske partier - Ytringsfrihet Svak gjennomføringskraft Rigid tenking Eliter kaprer staten for egen tarv Lobbyister med overproporsjonal innvirkning, selektive subsidier Klientellisme begunstigelse av utenforstående mot politisk støtte Teknokrati eksperter som ikke representerer folks interesser Eliten over eller utenfor loven Organiserte interesser som tilriver seg unntak fra generelle regler Ufri eller bestikkelige domstoler Korrupsjon Makten utøves av og for eliten Barrierer mot deltakelse, grupper utestengt Polarisering, sosiale spenninger Blokkering Vetokrati Politikere mer interessert i gjenvalg enn i å løse problemer 16 SAMTIDEN 4/14

10 Fukuyama ser på hvert av de tre elementene som variabler som kan perverteres enten hver for seg eller i ulike kombinasjoner. Det er vanskelig å få alle til å fungere samtidig. Danmark er Fukuyamas metafor for et land som har klart å skape en bærekraftig kombinasjon der elementene gjensidig styrker hverandre. Men de tre elementene kan forfalle, både hver for seg og som følge av samspillet mellom dem jf. Huntingtons all things do not go together. Under eneveldet hadde Europa sterke stater uten demokrati. Muslimske land har hatt felles lover uten sterk stat. Statskunst er å bryte ut av dårlige kombinasjoner og motstå forfall. Men selv om vi vet mye om institusjonsbygging, finnes det ingen mal som lett kan omplantes. Å komme til Danmark med en balansering av effektivt statsstyre, rettsstat og demokrati er politikkens parallell til Rubiks kube. Historien er ikke enveiskjørt det er flere veier til weberske stater. Og den kan kjøres i revers; forfall kan skje på ulike vis. Ideal og forfall kan illustreres som i figuren på motsatt side (s 16). Systemet må i tillegg ha noe som driver utviklingen. Her trekker Fukuyama veksler på Marx: Industrialisering øker ikke bare vekst, den fremdriver nye grupper. De får interesser som ikke ivaretas av de rådende institusjonene. Spørsmålet er hvordan kravene deres møtes. Et element til trengs: Folk må ha noe som samler dem begrep om hva de er, hva de kan oppnå, hva de må gjøre og hva de må ofre. Og de må ha noen som fører an. Kort sagt: Ideer som ledere artikulerer og som folk mobiliserer rundt. ˮDet er mange demokratier i Europa som hver for seg gjør det bra. Ditt land er OK.ˮ Francis Fukuyama til Gudmund Hernes Gudmund Hernes (f. 1941) er en av Norges fremste samfunnsvitere. Han ledet den første Maktutredningen, var med på å opprette FAFO, og er nå professor II ved Handelshøyskolen BI. Han var gjesteprofessor ved Harvard i to perioder og i mange år knyttet til Stanford som gjesteforsker, der Francis Fukuyama holder til. Hernes er også kjent som utdanningsminister ( ) og helseminister ( ). Hans bok Makt og avmakt er kåret til en av de 25 viktigste bøkene i Norsk sosiologisk kanon. Yoshihiro Francis Fukuyama (f. 1952) er en av verdens fremste nålevende tenkere. Han er seniorforsker ved Stanford University i California, statsviter, politisk økonom og forfatter. Han har skrevet en rekke bøker, hvorav samtidsdiagnosen The End of History and the Last Man fra 1992 gjorde ham verdensberømt. I 2011 utga han The Origins of Political Order og i disse dager er oppfølgeren Political Order and Political Decay ute.

Working Paper Series 7/08

Working Paper Series 7/08 Working Paper Series 7/08 KOMMER AMERIKA TILBAKE? Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management KOMMER AMERIKA TILBAKE? Deng Xiaoping og Karl R.

Detaljer

UTVIKLINGEN AV DET SIVILE SAMFUNNET I EGYPT

UTVIKLINGEN AV DET SIVILE SAMFUNNET I EGYPT UTVIKLINGEN AV DET SIVILE SAMFUNNET I EGYPT Forholdet mellom private organisasjoner, Internasjonale NGOer og myndighetene i Egypt. Knut Tjosevik Universitetet i Bergen Våren 2007 1 Takk til: I forbindelse

Detaljer

Working Paper Series 6/10

Working Paper Series 6/10 Working Paper Series 6/10 HVA KINA VIL Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management HVA KINA VIL Kina vil gjenvinne sin rettmessige plass i det

Detaljer

Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6. Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no

Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6. Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6 Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no Omslag: Séan Brewer Sats: AIT Trondheim AS Trykk og innbinding: AiT AS e-dit, Oslo. Utgivers forord

Detaljer

INTERNASJONAL SOSIALISME EGYPT ARBEIDERKLASSEN FASCISME NY VENSTRESIDE VIKARBYRÅDIREKTIVET MARXISME OG KLIMA OCCUPY DRONEKRIGEN ÅPNE GRENSER

INTERNASJONAL SOSIALISME EGYPT ARBEIDERKLASSEN FASCISME NY VENSTRESIDE VIKARBYRÅDIREKTIVET MARXISME OG KLIMA OCCUPY DRONEKRIGEN ÅPNE GRENSER Time has come today Young hearts can go their way Can t put it off another day I don t care what others say They say we don t listen anyway Time has come today The Chambers Brothers INTERNASJONAL NR1 2012

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Finanskrisen som meningskrise 1

Finanskrisen som meningskrise 1 Kapittel 7 Finanskrisen som meningskrise 1 av Ole Jacob Madsen Innledning Dette kapitlet skal handle om de ideologiske ettervirkningene av finanskrisen og det jeg vil betegne som en meningskrise. Med meningskrise

Detaljer

Bedriftsetikk. Gullstandard. DIM-hypotesen. Kommende grunnlovsendringer

Bedriftsetikk. Gullstandard. DIM-hypotesen. Kommende grunnlovsendringer Løssalg kr. 35,- Bedriftsetikk Gullstandard DIM-hypotesen Kommende grunnlovsendringer Leder I dette nummeret av LIBERAL vil man først finne en artikkel om det viktige temaet bedriftsetikk: er det mulig

Detaljer

Nei til regjeringas. asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Internasjonal Sosialisme. Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10

Nei til regjeringas. asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Internasjonal Sosialisme. Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10 Internasjonal Sosialisme 4-2008 1.årgang. Kr: 30,- Nei til regjeringas asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10 TYSKLAND: Den tapte revolusjon side

Detaljer

Berlusconis utbrudd. Truls Øra, Romano Prodi Det nye Europa Romano Prodi i samtale med Truls Øra

Berlusconis utbrudd. Truls Øra, Romano Prodi Det nye Europa Romano Prodi i samtale med Truls Øra Truls Øra, Romano Prodi Det nye Europa Romano Prodi i samtale med Truls Øra Når EU prosessen i Norge, et land som har sagt nei to ganger før, tar så mye lenger tid, skyldes det etter min mening at Norge

Detaljer

Working Paper Series 4/11

Working Paper Series 4/11 Working Paper Series 4/11 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2011 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management ISSN 1503-3031 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Økonomi er risikosport

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

EUs utvikling TEMA: Nei til EUs skriftserie. Nr. 1 Januar 2007. Europeiske stemmer

EUs utvikling TEMA: Nei til EUs skriftserie. Nr. 1 Januar 2007. Europeiske stemmer vett Nei til EUs skriftserie Nr. 1 Januar 2007 TEMA: EUs utvikling Europeiske stemmer Europeiske stemmer EU-debatt med åpen mikrofon Redaktør: Morten Harper Redaksjon: Cathrine S. Amundsen, Dag Seierstad

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Working Paper Series 5/10

Working Paper Series 5/10 Working Paper Series 5/10 FORTELLINGER OM SAMFUNNET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management FORTELLINGER OM SAMFUNNET På tide med en ny revolusjon?...

Detaljer

YTRINGSFRIHET. 10 essays. Lars Gauden-Kolbeinstveit (red.)

YTRINGSFRIHET. 10 essays. Lars Gauden-Kolbeinstveit (red.) YTRINGSFRIHET 10 essays Lars Gauden-Kolbeinstveit (red.) 2012 Civita AS Printed in Norway ISBN 82-92581-44-8 Utgiver: Civita, Akersgt. 20, 0158 Oslo Omslag: Veronica Sande Sats: Veronica Sande Produksjon/trykk:

Detaljer

Working Paper Series 7/07

Working Paper Series 7/07 Working Paper Series 7/07 URO Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2007 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management URO Ny økonomisk verdensordning...... side 1 Uro i de internasjonale

Detaljer

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN REFERAT FRA SEMINAR: DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN * Dato: 7. sept 2006 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Arrangør: Norsk Misjon i Øst * BIDRAGSYTERE: Kjell Magne Bondevik foredrag Biskop

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER:

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER: LIBERALISMEN Det Liberale Folkepartiets valgavis 2013 DLF SIER: Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp og salg til og fra utlandet. Nei til EU og

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET M ARS 2007 Innledning Dette notatet handler om demokratiet i norske kommuner. Formålet er å komme frem til noen kjennetegn på godt lokaldemokrati

Detaljer

Dekningen av de fordømtes krig

Dekningen av de fordømtes krig Dekningen av de fordømtes krig Ida Bang Strand Dekningen av de fordømtes krig En oppgave om russiske journalisters ytringsfrihet i Tsjetsjenia Ida Bang Strand [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Ida En

Detaljer

Statsvetenskapeliga institutionen

Statsvetenskapeliga institutionen Statsvetenskapeliga institutionen Statlige institusjoner vs. Parallelle strukturer - En komparativ analyse av to multietniske kommuner i Kosovo Masteroppgave i Statsvitenskap VT 2010 Forfatter: Ahmet Emini

Detaljer

Tema: Embetsverkets posisjon og makt. - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge

Tema: Embetsverkets posisjon og makt. - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2009 SAMFUNNSVITEREN Tema: Embetsverkets posisjon og makt - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

Detaljer

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer

SVIKT! - en introduksjon til public choice. Marius Doksheim og Kristian Kjøllesdal

SVIKT! - en introduksjon til public choice. Marius Doksheim og Kristian Kjøllesdal SVIKT! - en introduksjon til public choice Marius Doksheim og Kristian Kjøllesdal SVIKT! - en introduksjon til public choice Marius Doksheim og Kristian Kjøllesdal 1 1. opplag, november 2009 Civita AS

Detaljer

Working Paper Series 6/13 STABILT ELLER ROBUST? Arne Jon Isachsen CME/BI. Juli 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 6/13 STABILT ELLER ROBUST? Arne Jon Isachsen CME/BI. Juli 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 6/13 STABILT ELLER ROBUST? Arne Jon Isachsen CME/BI Juli 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 STABILT ELLER ROBUST? Stabilt eller robust?

Detaljer