Internasjonalt Helsebidrag til Sierra Leone

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonalt Helsebidrag til Sierra Leone"

Transkript

1 Internasjonalt Helsebidrag til Sierra Leone - En erfaringsreise Sindre Mellesmo Skandinavisk Akuttmedisin 18. mars 2015 Fotobidrag: Magnus Endal

2 Hvor i all verden

3 Sierra Leone [Norway] 6.2 millioner innbyggere (2013) [5.1/2015] Forventet levealder ved fødsel: 46 år [82] Forventet levealder med god helse: 39 år [71] Barnedødelighet < 5 år: 268/1.000 [3] Maternell dødelighet / : [4] Legedekning: 2/ [369] Borgerkrig Paradoksalt rike naturressurser - samtidig fattig

4 Ebola Utbruddet 2014 Utbruddet i Vest-Afrika erklært som «international public health emergency» 8. august 2014 Start i Guinea desember utviklet seg til den mest utbredte epidemien siden viruset ble oppdaget i 1976 Spredning fra isolerte landsbyer til urbane sentra og fra land til land Sikkerhetsrådet erklærte situasjonen en «threat to international peace and security» 18. september 2014 Utløste FN-vedtak om opprettelse av et stort antall Ebola Treatment Centres (ETCs) med internasjonal bistand Første ETC i Kerry Town åpnet tidlig i november Norsk bemannet ETC i Moyamba åpnet medio desember

5 Kilde: WHO Ebola Epidemien

6 Kilde: WHO Belastningen ulikt fordelt

7 Helsepersonell ikke spart Kilde: WHO Helsepersonell risikoutsatt på grunn av: 1. Svikt i oppfølgingen av sikkerhetsrutiner og adferd (standard precautions) 2. Manglende o/e uegnet beskyttelsesutstyr 3. Manglende kompetanse o/e usikre rutiner og trening

8 Patients with Ebola symptoms were initially admitted to hospitals and other health centers. Without sufficient staff, facilities, triage or infection control capabilities, these services quickly became overwhelmed and closed, or health workers fled. Subsequently, patients presenting with Ebola symptoms found facilities closed or were turned away because of insufficient staff and beds. They returned, infectious, to their homes and communities. (WHO statements)

9

10 Smittevei

11

12 Triage

13 «Case Definition» Baseres på 3 komponenter: 1. Risiko for å være eksponert 2. Klinisk vurdering 3. Laboratorietester (PCR-analyse) Fokusert utredning av all mulig eksponering i forkant av og innen 2-21 dager før symptomdebut (potensiell inkubasjonsperiode for Ebola og Marburg)

14 Pasientflyt

15

16 Åpnet 19. desember 2014 Kapasitet opp til 100 senger Sikkerhetsinndelt i 3 soner (hvit, grønn, rød) Klinisk inndelt i 4 soner: Suspect Probable Confirmed Convalescence ETC Moyamba

17 Infeksjonssikkerhet Sikker infrastruktur for kontinuerlig leveranse av råvann, klorinert vann, elektrisitet, beskyttelsesutstyr og avfallshåndtering Etablerte sikkerhetsrutiner for på- og avkledning (spesielt), håndtering av biologisk forurensning og døde Nødvendig trening av personell, streng overvåking av compliance i forhold til rutiner og retningslinjer Ubrutt fokus på egen og kollegas situasjonsårvåkenhet under arbeid i PPE (personal protective equipment)

18

19 Arbeidsfellesskapet 3-delt skiftordning integrert sammensatt av lokale og internasjonale helsearbeidere Sømløst samarbeid med Infection Control and Prevention (ICP) Fokus på trening og praktisering av sikkerhets- og arbeidsrutiner Styrt rollebytte med gradvis økt ansvarliggjøring av lokalt helsepersonell Gjensidig stort utbytte av delt arbeidsfellesskap, sorger og gleder

20

21

22 Innleggelser og definitiv PCR (ukesfordeling) 16 PCR definitive POS NEG

23 Innleggelser fordelt på kjønn og alder Acc ADMISSIONS Age / Gender female male female male female male female male <=5y >60y 18-60y 6-17 y

24 PCR-resultat (n= 92) 56 PCR definitive 3 POS NEG NA NEG NEG 33

25 Prinsipper for Behandling 1/2 Kun basale og manuelle teknikker tilgjengelige Behandling etter klinisk respons Fokus på ikke å komme på etterskudd med væsketilførsel God pleie en nødvendighet og stor utfordring Mulig oppholdstid i PPE den begrensende faktoren for en hver kontinuitet PPE en utfordring for verdighet og kommunikasjon Kreative teknikker for rapportering fra «rød sone» Intet utstyr som kommer dit kommer noen sinne ut igjen

26 Prinsipper for Behandling 2/2 Erstatning av væsketap fortrinnsvis oralt, men tidlig oppstart av parenteralt tilskudd (IV/IO) Ernæring fast og flytende, stadig og i små porsjoner Tilskudd av essensielle vitaminer Erstatning av elektrolyttap Antibiotika ved sekundære infeksjoner Malariaprofylakse og behandling Smertestillende, kvalmestillende, beroligende på indikasjon

27

28 I Epidemiens Kjølevann

29 Skoler og andre utdanningsinstitusjoner stengt Opphør av normal samferdsel og forretningsdrift «small businesses» drevet av husholdninger særlig berørt Sterkt reduserte helsetjenester for de fleste tilstander - alder uavhengig Bortfall av helsepersonell Mangel på utstyr og legemidler Frykt for mulig smitte blant pasienter Høy arbeidsløshet Problemer med å skaffe «daily bread on the table» «I totally believe that most of the death of people in this community is not of Ebola but other sicknesses. Because of the fear of Ebola, people were left to die.» Quote from male carer

30 Kilde: plan-international.org

31 Kilde: plan-international.org

32 Hittil i overkant av overlevere i vekslingen mellom glede og skam: Stigmatisering Problem med sosial integerering Alle må sies å være traumatiserte Diffust og sammensatt klinisk bilde Synsforstyrrelser (> 50 %) Smerter i ledd, muskler og bryst Hodesmerter, konsentrasjonsvansker Muskelsvakhet og påfallende slitenhet Behov for systematisk utredning og oppfølging Survivors

33 Ord overflødige

34 Hvorfor..? Hva er vitsen..? Er det verdt det..? Hvordan kan det ha noen betydning..?

35 It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. Charles Dickens, A Tale of Two Cities ( )

36

37 Despite the challenges that lie ahead this might be the most fulfilling thing that you have ever done in your life.

38

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Hjemmerespiratorbehandling

Hjemmerespiratorbehandling Hjemmerespiratorbehandling Mellom barken og veden En kvalitativ studie av intensivbehandling i hjemmet Knut Dybwik Avhandling for graden doctor philosophiae (Dr.philos) Universitetet i Tromsø Det helsevitenskapelige

Detaljer

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2011 FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 Sammendrag 7 English summary 13 1 INNLEDNING 20 1.1 Innledning 21 Nye og fremvoksende risikoforhold for

Detaljer

Helsetilbudet i Irak informasjon fra møte med WHO i Amman

Helsetilbudet i Irak informasjon fra møte med WHO i Amman Helsetilbudet i Irak informasjon fra møte med WHO i Amman Delrapport fra Migrationsverkets og Landinfos informasjonsinnhentingsreise til Amman og Bagdad 23. oktober 3. november 2010 Sykehuskomplekset Medical

Detaljer

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Prosjektrapport Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Forfattere: Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord Norge HF Anne Merete Driveklepp, Sunnaas sykehus

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Lindring av plagsomme symptomer i livets sluttfase. Aart Huurnink Sandefjord 12.03.13

Lindring av plagsomme symptomer i livets sluttfase. Aart Huurnink Sandefjord 12.03.13 Lindring av plagsomme symptomer i livets sluttfase Aart Huurnink Sandefjord 12.03.13 Fokus på livskvalitet Hva er viktig for deg (nå)? Identifisere, kartlegge, tiltak Vurder behandlingsintensiteten Gjenkjenne

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014

Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014 IS-2295 Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014 Publikasjonens tittel: Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014 Utgitt: 02/2015 Publikasjonsnummer: IS-2295 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2014 Oversikt over systematiske oversikter Vi sammenfatter i denne rapporten resultater fra systematiske

Detaljer

Å leve med cystisk fibrose som voksen

Å leve med cystisk fibrose som voksen Ve det barn som smaker salt når man kysser det på pannen, for det er forhekset og skal snart dø. Folklore litteratur fra Middelalderen Å leve med cystisk fibrose som voksen Bacheloroppgave i sykepleie

Detaljer

ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I NORGE OG UTLANDET Kartlegginger og anbefalinger

ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I NORGE OG UTLANDET Kartlegginger og anbefalinger På oppdrag fra Helsedirektoratet har PA Consulting Group fortatt en kartlegging av erfaringer med organiseringer av alarmmottak i Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia og USA. Vi vil takke representantene

Detaljer

Folkehelseinstituttets anbefalinger til oppfølging av ECDC/ WHOs rapport om tuberkulosekontrollprogrammet i Norge.

Folkehelseinstituttets anbefalinger til oppfølging av ECDC/ WHOs rapport om tuberkulosekontrollprogrammet i Norge. Folkehelseinstituttets anbefalinger til oppfølging av ECDC/ WHOs rapport om tuberkulosekontrollprogrammet i Norge. Dokumentet er utarbeidet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet av 18.07.2012,

Detaljer

Overgrep mot eldre i Norge

Overgrep mot eldre i Norge Rapport 3 / 2012 Wenche Jonassen og Astrid Sandmoe Overgrep mot eldre i Norge - erfaringer og løsningsstrategier Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Overgrep mot eldre

Detaljer

FOKUS- Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT

FOKUS- Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT FOKUS- Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2007 1 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 3 Styrets årsberetning 2007 s. 5 Presentasjon av FOKUS s. 7 Prosjektsamarbeid s. 10 Informasjonsvirksomhet s. 30 Vedlegg:

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen Prosjektrapport Telemedisin i rehabilitering Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging Sunnaas-modellen Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord Norge HF

Detaljer

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Liv Wergeland Sørbye, Else Vengnes Grue, Einar Vetvik RAPPORT 2009/5 Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Nyere norsk forskning relatert til helse- og sosialtjenesten 1 Denne rapporten er

Detaljer

Forord. Torunn Janbu President

Forord. Torunn Janbu President Forord Det norske samfunnet og befolkningen er gjennom globalisering og innvandring fra ulike deler av verden og nye ekteskapsmønstre blitt stadig mer sammensatt og mangfoldig. Selv om mye også er likt

Detaljer

Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft

Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 12 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: Mer enn én av tre pasienter med kreft benytter seg av en eller annen

Detaljer

Nyhetsbrev oktober 2007

Nyhetsbrev oktober 2007 NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS FAGGRUPPE FOR IKT OG DOKUMENTASJON Nyhetsbrev oktober 2007 NSFID vervekampanje avsluttet Nummer 3 / 2007 NSFIDs vervekampanje er nå avsluttet. Totalt tilkom det 14 nye medlemmer

Detaljer

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse BESØKSRAPPORT

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse BESØKSRAPPORT Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse BESØKSRAPPORT Bergen fengsel 4.-6. november 2014 Innhold 1 Om Sivilombudsmannens forebyggingsmandat... 2

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

Meldesentralen årsrapport 2008-2009

Meldesentralen årsrapport 2008-2009 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) ISBN: 978-82-90919-26-4 (trykt) ISBN: 978-82-90919-25-7 (elektronisk)

Detaljer

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Ole K. Hjemdal Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Detaljer

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: I Norge utføres det årlig rundt 8000

Detaljer

Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010

Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010 Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010 Notat fra Kunnskapssenteret mai 2011 Om notatet: Kunnskapssenteret publiserer for fjerde år på rad en rapport om forskningsbehov.

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 1 1. INNLEDNING 2 2. HVORDAN BRUKE DENNE VEILEDEREN 3 3. DIAGNOSE 7 4. NEVROMUSKULÆR OPPFØLGING bevare

Detaljer

Nasjonal alarmtelefon?

Nasjonal alarmtelefon? Rapport 2 / 2015 Randi Saur og Ida K Holth Nasjonal alarmtelefon? -en kartlegging av behovet for en nasjonal telefon for voldsutsatte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Temanotat Kosovo: Helsevesenet

Temanotat Kosovo: Helsevesenet Temanotat Kosovo: Helsevesenet LANDINFO 14. AUGUST 2014 1 Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og analysere informasjon om samfunnsforhold

Detaljer