Zoonoser i Norge. Hva er en zoonose? Hvor kommer zoonoser fra? zoon (greek) = dyr nosema (greek) = sjukdom eller pest. Definisjon (WHO, 1967):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Zoonoser i Norge. Hva er en zoonose? Hvor kommer zoonoser fra? zoon (greek) = dyr nosema (greek) = sjukdom eller pest. Definisjon (WHO, 1967):"

Transkript

1 Zoonoser i Norge Morten Tryland Norges veterinærhøgskole Seksjon for arktisk veterinærmedisin, Tromsø Hva er en zoonose? zoon (greek) = dyr nosema (greek) = sjukdom eller pest Definisjon (WHO, 1967): Infectious diseases that in a natural manner can be transmitted between animals and man Infeksiøst agens -virus, bakterie, parasitt, Hvor kommer zoonoser fra? Utviklet i dyr siste år I mennesker: år I Norge: siden 9500 før Kristus (Magerøya, Finnmark): Jakt og fiske Husdyr (siste 6000 år) Tilpasning mellom infeksøst agens og vert: En fin balanse mellom patogenitet (evne til å fremkalle sjukdom) og vertens immunforsvar 1

2 Faktorer viktige for overføring av zoonoser Geografi Demografi: Folketetthet Inn- og utvandring Reiseaktivitet Matvaner Tilstedeværelse av dyr (husdyr, kjæledyr, vilt) Spesielt utsatte grupper Bønder, dyreeiere Veterinærer, biologer Slaktehusarbeidere Laboratorie-personell: patologi, diagnostikk Jegere Dyrehager og akvarier Publikum: døde dyr etc. Zoonoser økt viktighet! Økende andel av eldre mennesker Økt industriell produksjon og handel Økt mobilitet (turisme, flyktninger, inn- og utvandring) Nye agens; Emerging/re-emerging diseases (prioner, virus) Klimaendringer (vandringer, utbredelse av vektorer etc.) Nye matvaner, exotic foods (sushi etc.) Immun-suppressive tilstander (HIV/AIDS, medikamenter) Transplantasjoner (immunosuppressiv behandling, xenoser) Hygiene: bevisstløshet, likegyldighet, uvitenhet, mangel på kunnskap og informasjon etc. 2

3 Zoonoser økt viktighet! En undersøkelse av opprinnelsen til 335 nye smittsomme sjukdommer som ble oppdaget over hele verden i perioden viste at 60% av disse var sjukdommer som ble overført fra dyr 72% av disse igjen kom fra ville dyr Eksempler: SARS Nipah-virus Fugleinfluensa Ebola West Nile Virus Gambian pouched rat Fraktet med seg monkeypoxvirus til USA (2003): 72 humane kasus Hvordan kontrollere zoonoser (1) Kjøttkontroll Forebyggende helsearbeid Kontroll av mat: melk, ost, egg etc. Importkontroll: dyr og dyreprodukter Reise: informasjon og restriksjoner Vaksinering: dyr og mennesker Utdanning og informasjon Hvordan kontrollere zoonoser (2) Utryddelsesprogrammer (dyr): Isolasjon, slakting (stamping out) Forbedret diagnostikk Vaksinasjon Behandling Utryddelse av reservoar-arter: Gnagere, rev etc. Utryddelse eller begrensning av vektorer: Mygg, flått etc. 3

4 Overføring av zoonoser Indirekte: Mat og vann: brucellose, salmonellose Vektorer: Mekanisk (Fluer: Miltbrann; B. anthracis) Biologisk (Flått: borreliosis, ehrlichiosis, TBE) Direkte Kontakt: tularemi (F. tularensis, harepest) Aerosoler: hantavirus (musepest) Bitt: rabies Indirekte overføring Toxoplasma gondii Trichinella spiralis Taenia sp. Giardia sp. Campylobacter Listeria monocytogenes Salmonella sp. Yersinia Entero-hemorrhagisk E. coli (EHEC) Leptospira sp. Bacillus anthracis (miltbrann) Bovine spongiform encephalopathy (BSE; kugalskap) og vcjd Prioner Toxoplasmose: Toxoplasma gondii Parsitt: koksidie Katt: Hovedvert Voksent stadium i tarm Kjønnet formering Pattedyr og fugler: Mellomverter Tachyzoitter og bradyzoitter i muskler, lunge, lever og hjerne 4

5 Toxoplasmose hos mennesker Vanligvis asymptomatiske eller milde infeksjoner Kliniske symptomer: Feber, kvalme/uvelhet, forstørrede lymfeknuter. Ev. komplikasjoner Hvis førstegangs-infeksjon under svangerskapet: Abort eller dødfødsel, CNS-skade på foster. Smittekilde: Mat (salater el.l.) kontaminert med katte-avføring med voksne parasitter Kjøtt: med larvestadier: Ikke nok varmebehandlet Tørket, saltet, fermentert. Medfødt smitte: Tachyzoitter passerer over placenta til fosteret (ved førstegangsinfeksjon under svangerskapet) Trichinellose Parasitt (nematode) Finnes verden over Voksen parasitt i tarm Trichinella spiralis: Larvestadier i muskulatur Larver i muskler: Mellomgulv, intercostal- og masseter-muskler Norge og Sverige: Sylvatisk forekomst (reservoar hos ville dyr) Finnland og Baltiske stater: Husdyr (gris og andre) og sylvatisk Trichinellose: noen spesielle tilfeller Vest-Grønland (Disco bay; Thorborg et al., 1948): 300 innfødte infisert, 33 fatale tilfeller Smittekilde: hvalross og hvithval. Hunder? USA (Barrow, Alaska; to utbrudd, ): A) 29 personer med muskelsmerter, nedstemthet og utslett B) Familie Smittekilde: hvalross-kjøtt ikke godt nok kokt Arktis: Trichinella nativa: fryse-tolerant (-18 C i flere måneder) Tilstrekkelig varmebehandling er viktig! 5

6 Campylobacter sp. Den vanligste zoonosen i Norge! Økt forekomst siste 6-8 årene Vanligvis enkelttilfeller (ikke overføring mellom mennesker) Smittekilder: Fjørfe, andre husdyr, ville dyr inkludert fugl Drikkevann Vanlig i miljøet (ikke-desinfisert overflatevann) Program mot campylobacter i kylling (2001 -) Saturday night Campylobacter vehicle 2006: 3908 besetninger undersøkt 26,6% av besetningene positive for Campylobacter sp. Av isolatene: 92,6% C. jejuni, 7,4% C. coli Listeria monocytogenes Vanlig i miljøet (jord etc.) Om lag 5% av nordmenn er friske smittebærere (magetarmtraktus) 1,2 2,5 tilfeller per innbyggere per år Kliniske symptomer: Influensa-lignende, diarè, oppkast Alvorlige tilfeller: blodforgiftning, meningitt, encephalitt (Symptomer hos dyr: vanligvis abort) Forekomst i matvarer (2000): Fisk (511 prøver): 15% Kjøtt (Norw. origin; 742 prøver): 2% Melk (tank) (123 prøver): 1% Frukt og grønnsaker (707 prøver): 0,3% Ost og melkeprodukter: 356 importerte oster: 0% 2478 Norw. melkeprodukter: 0% Alder K M Tot. Alder K M Tot > Totalt Tilfeller av listeriose meldt MSIS i 2005 etter aldersgrupper og kjønn Salmonellose Norske dyr er vanligvis ikke smittet med Salmonella sp. Sau: S. diarizonae Import: storfe (Brasil), gris (DK, Belgia), fjørfe. Overvåknings- og kontrollprogrammer Salmonella hos ville dyr: Grevling, spurvefugler, katter (S. typhimurium) Amfibier, måker (ulike serotyper) Salmonella i fôr: Fiskemel/-olje, kjæledyrfôr, fiskefôr (ulike serotyper) Salmonella hos mennesker: S. enteritidis: 90% infisert i utlandet S. typhimurium: 60% infisert i utlandet 2 utbrudd i Bergen: 33 tilfeller assosiert med grevling 6

7 Salmonellose: noen spesielle tilfeller Grønland (Tununak, 1972): En død hval observert på ei strand Èn uke seinere (!) ble det hentet kjøtt og spekk 99 personer spiste, 93 fikk feber, skjelvinger, kvalme og diarè S. enteritidis dyrket fra mat og rektal-svabre Grønland (Umanak, 1969): 400 inbyggere sjuke etter å ha spist kjøtt fra en hvithval Japan (1950): Hvalkjøtt fra et døende dyr funnet flytende i sjøen 172 personer fikk gastroenteritt Vasket ikke hendene - 68 personer fikk salmonellose! En ansatt på kjøkkenet lagde smørbrød med noe ekstra! Pasienter og ansatte ved Sørlandet sykehus: Ikke glem å vaske hendene etter dobesøk! Dagbladet 25 januar 2005 Meldte tilfeller av salmonellose (non-tyfoide) etter smittested og prøvetakingsår,

8 Flåttbårne zoonoser - agens som kan overføres med Ixodes ricinus i Norge Arbovirus: TBE, Louping ill, Uukuniemi Bakterier: Francisella tularensis, Bartonella sp., Borrelia burgdorferi Rickettsier: Erlichia phagocytophilia, E. equi, R. helevtica Piroplasmasina: Babesia divergens, B. microti. Flagellata: Trypanosoma sp. Direkte overføring Echinococcus sp. Toxocariasis (visceral larva migrans) Brucellosis Mycobacterium sp. Tularemi Spekkfinger (agent?) Rabies Influenza A virus Kukopper (Cowpoxvirus) Munnskurv (Contagious ecthyma) Musepest (Nephropathia epidemica; Hantavirus) Calicivirus Ringorm Echinococcose E. granulosus Var tidligere endemisk i reinsdyr og gjeterhunder i Finnmark også funnet i 2004 (slakteri) E. multilocularis Sør- og Øst-Europa, Svalbard (2000) Mennesker er mellomverter Cyste-dannelser (lever, andre organer) Inkubasjonstid: 5-15 år Langvarig antiparasittbehandling (kirurgi) Leversvikt 8

9 E. multilocularis: cyster i lever på mus Echinococcose Brucellose Storfe, sau, geit, gris, hund Aborter og sterilitet Zoonotiske brucella-bakterier: B. melitensis (David Bruce, 1886): Finnes vanligvis der det finnes sau og geit i: Øst-Europa, Middelhavslandene, Sør-Amerika B. abortus: Storfe B. suis: Gris (biovar 1, 3), hare og villsvin (2), og reinsdyr (4) Hos mennesker: Vanligvis ingen eller milde kliniske symptomer: Uspesifikke symptomer (influensa-lignende) Alvorlige symptomer/komplikasjoner: Undulerende feber CNS-infeksjon og endokarditt 9

10 Brucella hos reinsdyr Brucella suis, biovar 4 Alaska, Canada, Russland (Siberia) Kliniske symptomer: Aborter og jurbetennelse hos simler Sterilitet hos bukker (orchitis) Abcesseser (verkebyller) i ledd og indre organer B. suis kan overføres fra reinsdyr til storfe Overføring til mennesker: Handtering av dyr, aerosoler (slakteri) Konsum av reinsdyrkjøtt Serologisk undersøkelse av 6000 rein i Finnmark: Negativt ( ) B. pinnipediae: - et zoonotisk potensiale 1. Laboratorie-infeksjon (UK): Svimmelhet, uvelhet, hospitalisering, dyrking av brucellabakterier fra blod 2. CNS-infeksjon: To menn fra Peru: o Granulomatøs infeksjon i hjernen, kirurgi, isolering av bakterier New Zealand: o Infeksjon i ryggraden, isolasjon av bakterier Foto: Hedvig Ruud Tuberkulose Mycobacterium tuberculosis M. bovis: økende forekomst hos ville dyr: Endemisk i ulike villdyr-populasjoner i Afrika Irland og UK: grevling Europa: villsvin Saktevoksende intracellulære bakterier Syrefaste staver (Zeel-Nilsen farging) Aerosol-overføring (dyr og mennesker) Kontaminert mat og vann Lang inkubasjonstid, sakte utvikling, kronisk forløp, reaktivering (for eksempel ved immunsuprresjon) Spesielle utfordringer: co-infeksjon med HIV og antibiotikaresistens (multi drug resistance) 10

11 Tuberkulose i Norge før og nå Estimated TB incidence rate, 2005 Estimated new TB cases (all forms) per population No estimate or more The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. WHO All rights reserved Tularemi (harepest, lemenfeber) Forårsakes av bakterien Francisella tularensis Forekomst i naturen: gnagere, hare, bever (reservoar uklart) Hos mennesker: høst og vinter, sp. i gnagerår Smitte: Direkte kontakt med syke dyr (mus i hus, jakt) Indirekte kontakt: Inhalasjon av infisert støv (rengjøring av hytta etc.) Drikkevann (mest vanlig kilde ved lokale utbrudd; også kalt lemenfeber) Insekter: flått og mygg Ikke smitte fra person til person Symptomer: Lymfeknute-forstørrelser (inf.-sted), ev. med sår Betennelse i munnen og svelget Betennelse i øyne; lokale lymfeknuter involvert Lungebetennelse Tarminfeksjon/tyføs form Dødelighet hos gnagere: nærmere 100 % Hund og katt kan være bærere av bakterien, men overføring av bakterien fra kjæledyr er svært sjelden. 11

12 Forekomst av harepest i Norge 2004 Fylke Østfold 2 1 Akershus Oslo Buskerud Hedmark Oppland Telemark 1 1 Vestfold 1 Aust-Agder 1 Vest-Agder 1 1 Rogaland 1 Hordaland 1 2 Møre og Romsdal 1 1 Sør-Trøndelag Nord-Trønd. 5 4 Nordland Troms 1 5 Finmark 3 Totalt Spekkfinger (blubber finger) Smertefull infeksjon på fingre og hender Personer som handterer sel og selprodukter = risiko! Inkubasjonstid: 3 dager til 3 uker Kan involvere ledd, hele armen og axillære lymfeknuter Kan forårsake permanent ledd-stivhet Profylakse: Dekk til sår og rifter i huden! Personlig hygiene! (handvask, desinfeksjon) Behandling: tetracycliner Infeksiøst agens? Staphylococcus sp. eller E. rhusiopathiae? Mycoplasma spp. (phocidae, phocarinis, phocacerebrale, andre)? Spekkfinger: Ble behandlet med: Varme Kamferolje Holde fingeren i kokende vann (!) Amputasjon (!!) Bruk hansker! Vask hendene etter å ha handtert sel og selprodukter! 12

13 Rabies i Europa første kvartal 2004 Rapporterte tilfelle hos vilt er estimert til å gjenspeile kun 2-10% Rabies Rhabdoviridae, genus Lyssavirus Reservoar-arter: Europa: rødrev og mårhund Arktis: polarrev Norge: Svalbard 1980: Polarrev, reinsdyr, ringsel : 2 av 484 polarrev positive : 266 isbjørn seronegative Hva med flaggermus? fjellrev reinsdyr sel + 1 rev 2011 En rabid hund på Fillipinene bet 40 mennesker og 9 andre hunder i løpet av 4 timer før den ble avlivet (Beran 1994). 13

14 630 rapporterte rabiestilfeller hos flaggermus SJELDENT SYN: Denne mårhunden er den første som noen gang er fanget i live i Norge. Foto: Statens Naturforvaltning Første observasjoner i Finland på1930-tallet, i Sverige på 1940-tallet og i Norge i Når bestanden har fått bygd seg opp går spredningen raskt. Patogenese Rabies 1. Virus normally transmitted by bite. 2. Virus moves from cell to cell on its path to brain. 3. At end of incubation period, virus reaches the brain 4. Virus is distributed from the brain to salivary glands. It is infectious, but still acts normal. 5. Animal's brain has become infected enough to affect its behaviour. A. Furious rabies (limbic system): natural shyness is gone, aggressive biting B. Dumb/paralytic rabies (neocortex) 14

15 Polarrev angriper polarhund: Hopen, Svalbard, 6. januar 2011 Influensa A virus Orthomyxovirus (7 RNA-segmenter) Genetisk drift og genetisk skift : Ender er opprinnelig reservoar Rekombinasjoner med aviære og humane virusvarianter i gris (har reseptorer for begge) Spanskesyken drepte mill. mennesker Pandemier også i 1957 og 1968 Asia 2003 : Fugleinfluensa H5N1 USA 2009 : Svineinfluensa H1N1 H: hemagglutinin; N: neuraminidase Fugleinfluensa Ville fugler kan være vektorer (spre virus) Økonomiske tap for fjørfeindustrien Mulig overføring til andre arter (gris, katt) Zoonotisk aspekt utbrudd i Holland 2003: 255 fjørfefarmer involvert 31 millioner fjørfe slaktet og destruert Kostnad: 270 millioner Euro 1 veterinær døde, mer enn 1000 personer infisert Smittekilde: ville ender, reassortering i kalkun, overføring til høns 15

16 Fugleinfluensa Siden 2005 i Europa: Tyskland, Hellas, Italia, Bulgaria, Østerrike, Ungarn, Kroatia, Romania, Ukraina, Russland, Tyrkia og Aserbajdsjan og Storbritannia Norge: forbud mot frittgående fjærkre - definerte områder/tider) Mer enn 270 humane tilfeller, 173 fatale (WHO) Mer enn 150 millioner fjørfe avlivet Ikke smitte mellom mennesker eller via infisert mat varmebehandling dreper viruset Spres f.o.f. ved handel og transport av fjørfe og produkter Betydning av spredning med trekkfugl er omdiskutert Svineinfluensa i Norge Utbrudd 2009: Nesten halvparten av befolkningen vaksinert Mange fikk infeksjonen Rundt 30 mennesker døde Rundt 60% regnes som immune Pandemien regnet som avsluttet august 2010 (WHO) Hittil i år (7. januar 2011) har bare rundt 2000 vaskinert seg Regner med en mindre forekomst vinteren

17 Kukopper Gammelt vaksinevirus mot kopper Reservoar: ville gnagere Arktis: lemen og fjellrotte Sub-Arktis: klatremus, skogmus, spissmus Direkte overføring via katter Humane kasus siste ti-året: Norge: 6 Sverige: 2 Finland 1 4 år gammel jente med kukopper Parapoxvirus Sau og geit (globalt) Reinsdyr: Finland siden 1992/93 Norge: Senja 1999 Hattfjelldal 2000 Moskus (UiTø + Dovre 2005) Sel Ekorn (UK) Infeksjon etter å ha handtert reinsdyrhoder under slakting (Finland) Parapoxvirus (EM) Foto: R. Palatsi, Oulu University Hospital, Finland 17

18 Hantavirus (musepest) Musepest Virusfamilie: Bunyaviridae, genus Hantavirus Virus er endemisk i gnagerpopulasjoner Virus skilles ut i urin og avføring Overføring via aerosoler og støv Haemorrhagic fever with renal syndrome: Puumula virus (Europa/Russland), Hantaan (Asia) = nephropathia epidemica Hantavirus pulmonary syndrome: Sin nombre (USA, Canada), Andes (Argentina, Chile): høy mortalitet! Dagbladet: Se opp for muselort! Muselort på påskehytta er ikke bare ekkelt, det kan også være farlig. I verste fall kan det føre til akutt nyresvikt. Musepest Kliniske symptomer: Influensa-lignende, peri-orbitale smerter Uvelhet, kvalme, oppkast, diarè Smerter i nyreregionen Nyresymptomer: oliguria, polyuria, haematuria. proteinuria Ingen spesifikk behandling utover overvåkning av nyrefunksjon Normaliseres etter noen dager Ev. komplikasjoner: Karditt, hepatitt, hjerne- og hjernehinnebetennelse Dødelighet: 0,2% tilfeller i Norge per år: Oftest seint på høsten Fokus: Hedmark-Oppland, men også Hattfjelldal, Søgne, Ingen fatale tilfeller registrert i Norge 18

19 Ringorm Ringorm er en soppinfeksjon i huden Smitte: fra dyr (zoofile dermatofytter), jord eller mennesker Zoofile dermatofytter: kontakt med hund, katt, gnagere og storfe Inkubasjonstid: 1-2 uker Symptomer: Flate rødlige lesjoner med størst aktivitet i kantene (= ringdannelser) Lokalbehandling med antimykotiske preparater Vask hendene etter kontakt med dyr! Takk for oppmerksomheten! 19

Referansekodeverket for husdyrsjukdommer i Norge

Referansekodeverket for husdyrsjukdommer i Norge Referansekodeverket for husdyrsjukdommer i Norge Dette er referansekodeverket for sjukdommer og lidelser for husdyrproduksjonene storfe, sau, geit, svin og fjørfe. Alle eksterne kodelister, så vel offentlige

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 2014 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Ulf Dahle Georg Kapperud Line

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 2015 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Solveig Jore Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman-Herrador Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Lin Thorstensen

Detaljer

Veterinærinstituttets rapportserie. Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk sauenæring: konsekvenser for dyrehelse og folkehelse.

Veterinærinstituttets rapportserie. Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk sauenæring: konsekvenser for dyrehelse og folkehelse. Rapport 10 2011 Veterinærinstituttets rapportserie Norwegian Veterinary Institute`s Report Series Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk sauenæring: konsekvenser for dyrehelse og folkehelse Helga R. Høgåsen,

Detaljer

parasitter Tema: Tarmsnylter gir diarélam Nye beregningsmetoder skal gi bedre smittevarsling Jakter på vaksine mot lakselus Lakselus:

parasitter Tema: Tarmsnylter gir diarélam Nye beregningsmetoder skal gi bedre smittevarsling Jakter på vaksine mot lakselus Lakselus: Nr. 04 2012 Årg. 03 Aktuelt fra Veterinærinstituttet Tema: parasitter Lakselus: Nye beregningsmetoder skal gi bedre smittevarsling Tarmsnylter gir diarélam Jakter på vaksine mot lakselus Aktuelt fra Veterinærinstituttet

Detaljer

Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe

Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe Uttalelse fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 22.05.12 Dok. nr.: ISBN: 978-82-8259-057-0

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Utbruddsrapport Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samarbeidspartnere... 3 Sammendrag... 3 Introduksjon...

Detaljer

Smittebeskyttelse en tidløs utfordring. Gudmund Holstad

Smittebeskyttelse en tidløs utfordring. Gudmund Holstad Smittebeskyttelse en tidløs utfordring Gudmund Holstad Smittebeskyttelse -biosecurity Tiltak for å hindre spredning av smittestoffer (Bakterier, parasitter, virus, sopp og prioner som kan gi sykdom eller

Detaljer

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub På noen områder er hunder ganske like oss mennesker. Et sunt og godt liv er i stor grad avhengig av miljøet

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Skrevet av Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub (NKK) link til NKK her En takk til Astrid Indrebø og NKK for at Potefaret Kennel får låne artikkelen

Detaljer

Insekt-Nytt 36 (2/3) 2011

Insekt-Nytt 36 (2/3) 2011 Insekt-Nytt 36 (2/3) 2011 Insekt-Nytt 36 (2/3) 2011 Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Redaktør: Anders Endrestøl Redaksjon: Lars Ove Hansen Jan Arne Stenløkk Leif Aarvik Halvard Hatlen Hallvard

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015.

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015. SMITTEVERNPLAN SKIPTVET 2015 Oppgradering av plan 2012-13 Oppdatert januar 2015. 1 Innhold SMITTVERNPLAN... 9 FORMÅL:... 9 FREMGANGSMÅTE:... 9 UNDERLIGGENDE LOVER/PLANER/LITTERATUR:... 9 1. SMITTEVERN

Detaljer

Frosta kommune Kommunelege 1

Frosta kommune Kommunelege 1 Frosta kommune Kommunelege 1 Vedtatt i kommunestyret 30.03.04, sak 022/04 Innhold Bakgrunn Frosta, lokale forhold 1. Lovhjemler 4 1.1 Kommunens oppgaver 1.2 Kommunelegens oppgaver 2. Ressurser i smittevernarbeidet

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Relaterte / relevante dokumenter: Plan for kriseledelse (Lyngdal kommune ) Infeksjonskontrollprogram

Detaljer

ADOPTERTE BARN OG HELSE. Tema Adopsjon

ADOPTERTE BARN OG HELSE. Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN OG HELSE Tema Adopsjon -1- INNHOLD Adopterte barn og helse Den første legeundersøkelsen etter hjemkomst Helsestasjonen Vaksinasjonsprogrammet Det premature barnet Vekst Understimulering

Detaljer

Zoonotiske enteriske parasitter i fecesprøver fra hunder i offentlige parker i Chandigarh, India med fokus på mulig overføring avtoxocara canis.

Zoonotiske enteriske parasitter i fecesprøver fra hunder i offentlige parker i Chandigarh, India med fokus på mulig overføring avtoxocara canis. Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi Fordypningsoppgave 2015, 15 stp Differensieringsretning:

Detaljer

Beredskap i husdyrnæringen

Beredskap i husdyrnæringen God kvalitet på årets lam Noen spiser for lite kjøtt Færre kyllinger dør under transport 18 38 43 Go mørning Tidsskrift fra Animalia 25. årgang 0412 Formålet med beredskap er å forebygge uønskede hendelser

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Revidert utgave 7. opplag 2014. Gode råd for god reise

Revidert utgave 7. opplag 2014. Gode råd for god reise Revidert utgave 7. opplag 2014 Gode råd for god reise Utgitt av Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Bestilling: 21 07 82 00 Faks: 21 07 81 05 E-post: publikasjon@fhi.no www.fhi.no Revidert

Detaljer

gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen

gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Det gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Om allergiforebygging Det gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Om allergiforebygging Kristin Bondevik og Bente E. Moen 2010 ISBN 978-82-91232-79-9

Detaljer

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke.

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Side 1 av 11 Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Bakgrunn Forordning 213/2009 pkt. 2.1.1. åpner for at kompetent myndighet

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Rapport. Krepsepest smitteforhold i norske vassdrag og forebyggende tiltak mot videre spredning. Veterinærinstituttets rapportserie 6-2006

Rapport. Krepsepest smitteforhold i norske vassdrag og forebyggende tiltak mot videre spredning. Veterinærinstituttets rapportserie 6-2006 Veterinærinstituttets rapportserie 6-2006 Rapport Krepsepest smitteforhold i norske vassdrag og forebyggende tiltak mot videre spredning Trude Vrålstad Tore Håstein Trond Taugbøl Atle Lillehaug ISSN 0809-9197

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer