INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord"

Transkript

1 Postboks Bogen i Ofoten september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen, Bjørn Hanssen, Anne-Rita Nicklasson, Svein Erik Kristiansen. Administrasjonssjefene i medlemskommunene. Deltakelse på Arrans 20-års jubileum Referatsaker - Protokoll AU Protokoll møte mellom Kiruna kommune og OR Protokoll AU i Kiruna Brev til Hålogalandsbrua vedr rasteplasser og utsiktspunkt Brev til Samferdselsdepartementet vedr fergefri E Protokoll HS Epost til Sametinget Referat Trond Aanes om E6/E10 Øyjord-Bjerkvik - Referat møte mellom Visit Narvik og Lapland Resort Drøftingssaker: - AU 17/14 Kommunestruktur, møte 17. okt samt videre gang i kommunene - AU 18/14 Forberede møte med fylkesrådet i Nordland 21. oktober - AU 19/14 Fergefri E6 opprettelse av prosjekt Saker til behandling: - AU 20/14 Forberedelse av møte med Kiruna kommune på East-West Arena - AU 21/14 Sekretariatet- ny forretningsadresse - AU 22/14 Ny strategisk næringsplan, igangsetting av arbeidet - AU 23/14 Høringsuttalelse DEFO Reitenutvalget - Eventuelt Elisabeth Storjord daglig leder

2 Referat møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag , kl Formannskapssalen Rådhuset Narvik Møtt: Nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne-Rita Nicklasson, Svein Erik Kristiansen, Trond Millerjord, Bjørn Hanssen Også tilstede: Bjørn Alling, Steinar Sørensen, Lars Norman Andersen, Ole Petter Fjellstad, Sigbjørn Astrup, Elisabeth Storjord Innkalling og saksliste godkjent Orienteringssaker: Agenda Nord-Norge, orientering og dialog v Roger Ingebrigtsen Fergefri E6, orientering ved Tor Asgeir Johansen Referatsaker: - Midtre Hålogaland Regionrådsforum, Svolvær 3. juni - Spørsmål vedr fengselssaken følges opp. - Representantskapet Ofoten regionråd 6. juni - Arbeidsmøte prosjektgruppa Olje og gass, Futurum 24. juni - Rådmannsutvalget Ofoten regionråd 27. juni - Innspill til Reitenutvalgets rapport Et bedre organisert strømnett -OR leverer høringssvar - Svar fra Statens Veivesen på brev av 30. juni, samt innspill fra gruppa Vi som engasjerer oss for tryggere E6/E10 fra Øyjord til Bjerkvik. - Følges opp med Statens veigvesen, svar til Trond Aanes Invitasjon til oppstartsamling for kommunereformen Fylkesmannen Leder, nesteleder samt sekretariatsleder drar. Regional plan for vannforvaltning, høring og offentlig ettersyn. - OR leverer høringssvar med frist 31. desember. Melkekvoter, svar på forespørsel - Sekretariatet skriver henvendelse til sentrale myndigheter om skjevheter. Saker til drøfting: Sak AU 11/14 Forberedelse møtet Kiruna kommune, evt møte med Rovaniemis representanter på konferansen. Leder av regionrådet, Tore Nysæter, fører ordet fra oss. Ballangen kommune tar med bilde av Eva Harr i gave til Kiruna kommune. Sak AU 12/14 Ofoten friluftsråd, generell drøfting og forberedelse av Ofoten friluftsråds årsmøte 12. september. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

3 Enstemming vedtak: - Årsmøte i Ofoten friluftsråd holdes med de vedtektsfestede representanter den 12. september. - Arbeidsutvalget anbefaler å godkjenne årsmelding 13, arbeidsplan 14 og handlingsplan Rådmannsutvalget i samarbeid med sekretariatet lager forslag til nye vedtekter for Ofoten friluftsråd. - Rådmannsutvalget v Steinar Sørensen i samarbeid med sekretariatet forbereder dialog med Sør-Troms regionråd vedr videre organisering av friluftsråd. Sak AU 13/14 Utviklingsmidler Nfk og andre, nye muligheter for finansiering av prosjekter. Enstemmig vedtak: - Ofoten regionråd møter fylkesrådet i Nordland den 18. november. - Administrasjonen ser på nye muligheter for inntekter gjennom prosjekter. - Sekretariatet legger fram økonomirapport til AU for Saker til behandling: Sak AU 14/14 Utviklingsprogram Byregioner- Vekstkraft Ofoten videre framdrift med inkludering av Forsight- Framtidsvisjon Ofoten Sør-Troms Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget støtter notat om sammenslåing av prosjektene Framtidsdugnad Ofoten og Sør-Troms og Byregionprogrammet. Sak AU 15/14 Kommunestrukturutredningen, videre prosess. Saken behandles i Kiruna august. Sak AU 16/14 Sentralisering jfr innspill fra Tinn kommune og med særlig vekt på sykehussaken. Enstemmig vedtak: AU avviser saken, men ber sekretariatet gå i dialog med Narvik kommune vedr høringsvar til Høring- legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak med høringsfrist 10. oktober Evt - Innspill fra Svein Erik Kristiansen vedr utkikkplasser i områdene rundt Hålogalandsbrua, med referanse til Hardangerbrua. Dette er spilt inn direkte til regionveisjef Torbjørn Naimak i tidligere møter med SVV. Enstemmig vedtak: Sekretariatet skriver brev til daglig leder i Hålogalandsbrua, Kirstin Mobakken, hvor det anmodes om tilrettelegging av områdene rundt brua til utsiktspunkter og rasteplasser. 20. august 2014 Elisabeth Storjord referent Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

4 Referat fra møte Kiruna kommune og arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Dato torsdag 21. august, kl. 13:00-15:00 Ferrum Hotell, Kiruna Møtt fra Kiruna kommun: Kommunalråd Kristina Zakrisson Kommunstyrelsens andre vice ordförande Ragnhild Nilsson Kommunchef Peter Niemi Tjänstemän inom näringslivet Ann-Christine Samuelsson. Møtt fra Ofoten regionråd: Tore Nysæter, leder av Ofoten regionråd og ordfører i Narvik kommune Tor Asgeir Johansen, nestleder i Ofoten regionråd og ordfører i Tysfjord kommune Anne-Rita Nicklasson, ordfører i Ballangen kommune Bjørn Hanssen, fungerende ordfører i Tjeldsund kommune Svein-Erik Kristiansen, ordfører i Evenes kommune Wenche Folberg, rådmann i Narvik kommune Konrad Sætra, rådmann i Tysfjord kommune Bjørn Alling, rådmann i Tjeldsund kommune Steinar Sørensen, rådmann i Evenes kommune Ellers til stede: Sigbjørn Astrup, prosjektmedarbeider Ofoten regionråd Elisabeth Storjord, daglig leder sekretariatet Ofoten regionråd - Velkommen og presentasjon - Orientering om Kiruna kommune, herunder flyttingen av Kiruna, ved kommunchef Peter Niemi. - Orientering om Ofoten regionråd, og om samarbeid med Kiruna, utfordringer og muligheter ved leder Tore Nysæter. - En uformell drøfting om felles utfordringer og muligheter. Det var enighet om å videreutvikle samarbeidet mellom Kiruna, både administrativt og politisk. Eksempler på områder for utvikling av samarbeid: Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

5 - Toll: et stort område hvor Kiruna og Ofoten kan lage felles sak politisk for så å rette henvendelser til regjeringene i Sverige og Norge. Sekretariatet i Ofoten regionråd følger opp. Brevene kan signeres under East-West Arena i Narvik 28. oktober. - Brann og redningstjenesten: Se på mulighetene for å formalisere et samarbeid med elementer som Ofoten Brann IKS og akuttberedskapen på sykehusene. Røde Kors ønsker å utvide fjellredningen i vårt felles grenseområde. - Reiseliv: Utvikle et nærmere samarbeid mellom «Kiruna i Lappland» og «Visit Narvik» Forslag om møte mellom de to destinasjonsselskapene i forkant av «East-West Arena». Persontransport med tog. Følge opp når dette skal på anbud i 2018, tenke friluftsliv og utstyr inn i anbudskravet. - Neste møter: East-West Arena i Narvik oktober 2014 Signering av uttalelse om toll, invitere pressen. Åpning av Vinterfestuka i Narvik 6. mars 2015 Ha klart en avtale om formalisert samarbeid mellom Kiruna og Ofoten. Elisabeth Storjord sekretær. Vedlegg: Presentasjon om Kiruna av Peter Niemi Presentasjon om Ofoten og samarbeid med Kiruna av Tore Nysæter Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

6 Referat fra møte i Arbeidsutvalg Ofoten regionråd Dato Fredag 28. august, kl. 09:00-11:30 Ferrum Hotell, Kiruna Møtt: Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen (nestleder), Svein Erik Kristiansen, Bjørn Hanssen, Anne Rita Nicklasson, Bjørn Alling, Steinar Sørensen, Wenche Folberg, Konrad Sætra Ellers til stede:, Elisabeth Storjord, Sigbjørn Astrup (sekretær) Sak AU 15/14 Kommunestrukturutredning, videre prosess Saken ble utsatt på AU grunnet tidsmangel. Utreder vil levere sluttrapport og utfordrings notat den 12. september. Vi vil ha tilgang til et arbeidsdokument før denne tid til gjennomlesning og korrektur. Arbeidsdokumentet skal ikke regnes som en sluttrapport, og må ikke siteres til presse eller publikum! Det er viktig at alle kommunene agerer sammen med lik fremdriftsplan slik at man kan generere en lokal debatt i kommunen som utspiller seg innenfor et gitt tidsrom. Dette for å heve engasjementet rundt saken og slikt sett skape en snakkis. Ved slippet av rapporten og utfordringsnotat den 12. september legges det opp til å invitere dagpressen samt NRK. Det legges opp til å filme foredraget til evt. senere bruk i informasjon og høringsarbeidet. Utredningen vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden, samt at det vil bli distribuert på FB. Det anses som viktig at man ikke direkte etter slippet legger føringer på innholdet i rapporten, men at det gis en del tid på å la innholdet synke inn. Utfordringsnotatet skal kunne si noe om sentrale problemstillinger rundt nivået av tjenesteyting, samt politiske styringsmodell for en ny kommune. Det ble debattert om hvem som bør inviteres til slippet av utredningen. I utgangspunktet var det ønske om å samle alle kommunestyrene for å skape fellesskap, kommunestyrene skal senere behandle utredningen grundig i hvert enkelt kommunestyre. Det er derfor enighet om å bare innkalle Hovedstyret i Ofoten regionråd. Det legges opp til at man senere i prosessen vil invitere andre mulige samarbeidspartnere (Gratangen, Tjeldsund, Lødingen, Lavangen og holde næringsliv og aktuelle organisasjoner orientert). Neste milepæl vil bli 17. oktober da man legger opp til et felles kommunestyremøte i Narvik (10:00-14:00). Foredrag holdes fra utreder. Ha et kort kulturinnslag og Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

7 servering. Møtet har til hensikt å skape et felles eierskap i prosjektet. Det er foreslått at man har en kafedialog det man rundt bordene får noen arbeidsoppgaver som løses gjennom dialog og at hvert bord presenterer sine forslag til løsninger. I tidsrommet 18 okt. 30 nov. er det ønskelig at hvert enkelt kommunestyre behandler utredningen og følger opp med vedtak om man ønsker å fortsette prosessen. Etter kommunestyrebehandling må man koordinert avholde folkemøter i hver kommune. Det ble videre diskutert at man skal avholde et felles kommunestyremøte i 2015 der man tar gjør vedtak om sammenslåing. Det er ikke enighet om dette skal skje før eller etter valget. Fra starten av var det vel en forutsetning at man skulle komme i mål med prosessen i første runde, der det ble lagt opp til nasjonalt vedtak i 2016, med sammenslåing 1. jan Evt: - Forslag om å levere en felles uttalelse om lærerstreiken. Enighet om å ikke levere en slik uttalelse. Håndteres av hver enkelt kommune. - Møte i flyplassutvalget, Evenes, såkalt speeddating. Innspill på hvem som bør inviteres, storbrukere av flyplassen, sendes Svein Erik Kristiansen, - Om fergefri E6. Ofoten regionråd inviterer Bård Hoksrud og søker å opprette et prosjekt rundt fergefri E6. Sekretariatet kommuniserer her med Tor Asgeir Johansen. - Det avtalte møtet med fylkesrådet den 18. november søkes flyttet fordi Narvik har bystyremøte denne dagen. 28. august 2014 Sigbjørn Astrup Sekretær. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

8 Hålogalandsbrua daglig leder Kirstin Mobakken Saksbehandler: Elisabeth Storjord 28. august 2014 Vedr tilrettelegging områder rundt Hålogalandsbrua Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd drøftet i sitt møte den 15. august 2014 et ønske om utsiktspunkter og rasteplasser i områdene rundt Hålogalandsbrua, med referanse til Hardangerbrua. Dette er tidligere spilt inn direkte til regionveisjef Torbjørn Naimak i møter med Statens Vegvesen. Ofoten regionråd henvender seg herved til deg som daglig leder i Hålogalandsbrua, og anmoder om at områdene rundt brua blir tilrettelagt med utsiktspunkter og rasteplasser. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid! Med vennlig hilsen Tore Nysæter leder Elisabeth Storjord daglig leder sekretariatet Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

9 Samferdselsdepartementet Politisk ledelse Heidi Øverby 29. august 2014 Ang E6 og ferger gjennom Tysfjord kommune Vi viser til deres epost 26. august til ordfører i Tysfjord som svar på henvendelse der statssekretær Bård Hoksrud inviteres til å besøke Tysfjord kommune høsten Ordføreren i Tysfjord har fortløpende orientert om kontakten mellom Samferdselsdepartementet og Tysfjord kommune i denne saken i Ofoten Regionråd, et samarbeidsforum mellom kommunene Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen og Tysfjord. Det har også vært gjort henvendelser tidligere om samme sak via Ofoten Regionråd til SD, i samarbeid med Vegforum Nord, og også vært avholdt møte tidligere. Derfor svarer Ofoten Regionråd på svaret fra dere. Vi takker for deres svar, men syns det er synd at statssekretæren ikke har anledning til et besøk denne høsten for med selvsyn å få innblikk i de utfordringer og muligheter som foreligger vedrørende kryssing av Tysfjord, både i kort og langt perspektiv. Tysfjord i Nordland er det siste stedet langs E6 gjennom Norge hvor det fremdeles er en fergestrekning. Dette erfarte både statssekretæren, samt politisk rådgiver og ikke minst statsråden i SD da de tidligere i sommer kjørte langs hele E6. Det de ikke hadde anledning til på denne turen, var å ta en nærmere befaring på den alternative forbindelsen over Tysfjord, Rv. 827 og fergesambandet Drag Kjøpsvik. Noe statssekretæren også mente ville være meget nyttig å ta i nærmere øyesyn. Situasjonen i dag er at ca. 75% av all tyngre næringstransport mellom Fauske og Narvik foretrekker Rv. 827 og fergestrekningen Drag Kjøpsvik fremfor E6 og fergesambandet Bognes Skarberget. Dette på grunn av at man da unngår problematiske strekninger langs E6 som Ulvsvågskaret, Tortenåsen med Nordkilsvingen og Skjellesvikskaret på nordsiden av Tysfjord. Samtidig er det et faktum at fergesambandet Bognes Skarberget, spesielt vinterstid, er mer værutsatt. Her kan det da oppleves stengning, og også på grunn av rasfare i tidligere nevnte Skjellesvikskaret. Dette unngås på fergestrekningen Drag Kjøpsvik som ligger mer beskyttet lengre inne i Tysfjord, samt at Rv. 827 er en ny, flat vei uten fjelloverganger med god kurvatur som samtidig er 14 km kortere enn parallell E6. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

10 Transport av gods langs veg er stadig økende på denne strekningen. Gods ble tidligere ført med tog via Nordlandsbanen til Bodø og videre med godsbåten Tege. Den er nå nedlagt, noe som har ført til forflytning av omlastning fra bane og videre nordover på veg fra Fauske. Dette vises på fergestatistikken over Tysfjord. Vi er også kjent med at det planlegges et godstog til på Nordlandsbanen, som vil medføre ytterligere økt næringstrafikk på strekningen Fauske Narvik. Samtidig er det også frakt av sprengstoff, farlig last på denne strekningen. Dette medfører begrensninger i kapasitet på de turer dette treffer, og er en utfordring og hinder for øvrig trafikk, som da i stor grad ikke kan benytte turer som tilfeldigvis frakter farlig last. Som et umiddelbart tiltak for å forbedre trafikkavviklingen, også for transport av farlig last, ønsker vi at fergesambandet Drag Kjøpsvik, Rv. 827 snarest blir utvidet til døgnåpent. Dette vil i praksis si 2 rundturer ekstra i døgnet. Vi ønsker også å diskutere fremtidens løsning for trafikken over Tysfjord, som vil være en fergefri E6. Dette er en sak som stadig og med jevne mellomrom har vært oppe til diskusjon. I lys av økt nordområdesatsing og erkjennelse av betydningen økt sjømatproduksjon, mineralutvinning og også oljeutvinning i nord vil ha for Norge, er det på høy tid å få på plass gode infrastrukturløsninger for å imøtekomme fremtiden. Fergefri E6 over Tysfjord bør derfor inn i NTP ved den rulleringen som kommer nå. Ofoten Regionråd i samarbeid med Vegforum Nord ønsker med dette å komme så snart som praktisk mulig til møte i Samferdselsdepartementet for å diskutere disse sakene med statssekretær Bård Hoksrud. Vi imøteser snarlig svar! Med vennlig hilsen Tore Nysæter leder Elisabeth Storjord daglig leder, sekretariatet

11 Protokoll fra møte i hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 12. september 2014 kl 10:00-13:30 Evenes syn- og mestringssenter Møtt: Nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørn Hanssen, Anne-Rita Nicklasson, Svein Erik Kristiansen, Trond Millerjord, Guttorm Aasebøstøl, Svein Nilsen, Sisilja Viksund, Filip Mikkelsen, Bodil Tokle, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen Ellers tilstede: Bjørn Alling, Wenche Folberg, Steinar Sørensen, Lars Norman Andersen, Konrad Sætra, Ole Petter Fjellstad, Sigbjørn Astrup, Elisabeth Storjord Fra Lavangen kommune ordfører Erling Bratsberg, varaordfører Svein Sæther, rådmann Erling Hanssen. Fra Gratangen kommune: ordfører Ronny Grindstein Fra Sametingsrådet: Ann-Mari Thomassen Fra fylkestinget: Ruth Pedersen, Trude Hagland Fra Narvikregionens næringsforening: Kjetil Moe Orienteringssaker - Orientering om Evenes syn- og mestringssenter, Elisabet Israelsen - Orientering og dialog om kommunestruktur, Fylkesmann Hill-Marta Solberg - Presentasjon av utredning kommunestruktur, Anja Hjelseth, Telemarksforskning Sak HS 28/14 Kommunestruktur Enstemmig vedtak: «Ofoten regionråd vedtar å fortsette prosessen med arbeidet med kommunestruktur på følgende måte: - Det gjennomføres et felles kommunestyremøte den 17. oktober for presentasjon av utredningen. - Det anbefales at den enkelte kommune følger opp i tidsrommet med vedtak i bystyre/kommunestyre om hvordan prosessen skal foregå videre. - Etter kommunestyrebehandlingen anbefaler Ofoten regionråd at kommunene på en koordinert måte avholder dialogmøter for bred involvering av innbyggerne. - Styringsredskap utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland og KS anvendes i det videre arbeidet med kommunestruktur i Ofoten.» Narvik Elisabeth Storjord daglig leder sekretariatet Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

12 Ofoten regionråd og arbeid med kommunestruktur Innboks x Elisabeth Storjord 16. sep. (for 6 dager siden) til Til Sametinget! Ofoten regionråd er i gang med arbeidet med ny kommunestruktur i Ofoten. I vårt møte fredag den 12. september hadde vi gleden av å har representant Ann-Mari Thomassen fra Sametingsrådet tilstede. Hun påpekte viktigheten av å ivareta ikke bare det samiske forvaltningsområdets rettigheter, men også den samiske befolkningen i resten av vår region. Telemarksforskning har på oppdrag av Ofoten regionråd laget en utredning om kommunestruktur i Ofoten. I utredningen blir viktigheten av at de samiske interessene har en god og åpen dialog med kommunene understreket. Vi henvender oss her til Sametinget for å invitere til dialog om disse viktige spørsmålene. Med vennlig hilsen Elisabeth Storjord daglig leder Mobil:

13 Postboks Bogen i Ofoten september 14 NOTAT Angående henvendelse fra Trond Aanes gruppe som engasjerer seg for en ny veistrekning Bjerkvik - Øyjord Gruppen som engasjerer seg for tryggere E6/E10 fra Øyjord til Bjerkvik, ber om at Ofoten Regionråd tar opp med Nordland Fylkeskommune, at en ny trase må komme med i revidert Nasjonal Transport plan. Det ble sendt forespørsel til NFK og Statens vegvesen. Statens vegvesen ved Einar Karlsen i Vegvesenet opplyser at de har påbegynt et arbeid (Kartmateriale) der de gjennomgår traseen med tanke på å få den med i Narvik kommunes bydelsplan. Videre er det en oppfatning at man bør forsøke å få veien inn på revidert transportplan. Tone Øverli/nestleder samferdsel svarer slik: 1. Når det gjelder saksgangen hos Statens vegvesen (SVV) angående prosjektering av ny trase for strekningen, bør du kontakte SVV for nærmere informasjon, bl.a. om tidsplan for forskjellige faser av planlegging/prosjektering. 2. Det er Stortinget som vedtar prioriteringer på Europaveger og andre riksveger. Fylkestinget spiller inn sine forslag til prioriteringer i Nordland ved å avgi høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) ( ). Denne høringen forventes å foregå våren Fylkesrådet vil som forberedelse til fylkestingssaken be om innspill fra regionrådene når transportetatenes forslag foreligger. Før den tid kan fylkeskommunen søke å påvirke hva transportetatene skriver i sitt forslag til NTP. 3. Transportplan Nordland med sine handlingsprogrammer er et planverk for den transport og transportinfrastruktur som er fylkeskommunalt ansvar, men skal også fungere som et innspill til transportetatene og Samferdselsdepartementet om hvordan også statlig transport og transportinfrastruktur bør være/forbedres for å øke oppnåelsen av fylkesplanens overordnede mål.

14 Hei, Torsdag 18/9 møtte vi Lapland Resort og Abisko på Bjørkliden. Kort oppsummert: - Stor gjensidig interesse for å etablere samarbeid og synergier - Enighet om å jobbe sakte, men grundig. Spesielt 2 områder pekes ut i første omgang: - Felles arctic skipass - Nordlysturisme Begge disse tema vil bli bearbeidet under East West Arena i Narvik 28 og 29 oktober på egen work shop seksjon. Lapland Resort og Abisko stiller med representanter. Narvikfjellet og Visit Narvik det samme. Varighet 2 timer. Avsluttet med hyggelig og god lunsj. Mvh Harald Kuraas Med vennlig hilsen/best regards Harald Kuraas Daglig leder Visit Narvik AS og Narvik Reiselivsutvikling Stasjonsveien 1 N-8515 Narvik, Norway Mobile: facebook.com/visitnarvik

15 Saksbehandler: Elisabeth Storjord Sak AU 17/ september 2014 Kommunestruktur, møte 17. okt samt den videre gangen I denne saken drøftes det endelige program på felles kommunestyremøte den 17. oktober, hvilke andre kommuner som skal inviteres, og strategi i det videre arbeidet. Saksopplysninger: Følgende vedtak ble gjort i Hovedstyret den 12. september: Sak HS 28/14 Kommunestruktur Enstemmig vedtak: «Ofoten regionråd vedtar å fortsette prosessen med arbeidet med kommunestruktur på følgende måte: - Det gjennomføres et felles kommunestyremøte den 17. oktober for presentasjon av utredningen. - Det anbefales at den enkelte kommune følger opp i tidsrommet med vedtak i bystyre/kommunestyre om hvordan prosessen skal foregå videre. - Etter kommunestyrebehandlingen anbefaler Ofoten regionråd at kommunene på en koordinert måte avholder dialogmøter for bred involvering av innbyggerne. - Styringsredskap utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland og KS anvendes i det videre arbeidet med kommunestruktur i Ofoten.» Fra saksutredningen: samles alle kommunestyrene i regionen til et felles møte Da regner vi med at utredningen har blitt lest og at det har vært diskutert og reflektert litt om innholdet og konklusjonene i utredningen. Det er ønskelig at dette vil skape et felles eierskap til prosessen. Forslag til program den 17. oktober kl 10:00-14:30: Velkommen v regionrådsledertore Nysæter Orientering v statssekretær Jardar Jensen Orientering v fylkesmann Hill-Marta Solberg Kort orientering v Sametingsrådet, Ann-Mari Thomassen Orientering v Telemarksforskning Det er behov for avklaring av følgende spørsmål: Skal hver kommune orientere om sitt ståsted? Tjeldsunds rolle i prosessen videre? Invitere andre kommuner, representert ved hvem? Lavangen, Gratangen, Skånland? Koordinering av informasjon i kommunene gjennom regionrådet? Mediestrategi i det videre arbeidet med kommunestruktur?

16 Saksbehandler: Elisabeth Storjord Sak AU 18/ september 2014 Forberedelse av møte med fylkesrådet 21. oktober Innledning: Ofoten regionråd er invitert til møte med fylkesrådet i Nordland den 21. okt. I denne saken drøftes det hvilke temaer Ofoten regionråd ønsker å drøfte med fylkesrådet i Nordland. Saksopplysninger: Fylkesrådet i Nordland har invitert Ofoten regionråd til møte den 21. oktober kl i Bodø. I møtet vil det bli holdt innledning på temaer med påfølgende dialog og debatt på hvert tema. Hele fylkesrådet med administrasjon, politikere fra komiteene i fylkeskommunen, samt ansatte fra avdelingene i fylkeskommunen vil være tilstede. Ofoten regionråd oppfordres til å komme med innspill på temaer som vi ønsker å drøfte. Hovedstyret i Ofoten regionråd gjorde den 25. april følgende vedtak: HS 15/14 Møte med fylkesrådet Enstemmig vedtak: «Arbeidsutvalget i Ofoten Regionråd møter fylkesrådet i Nordland» Invitasjonen fra Nordland fylkeskommune: Møter mellom fylkesrådet og den politiske ledelsen i regionrådene Samarbeidet og samhandlingen mellom fylkeskommunen og de syv regionrådene i fylket har over tid tatt ulike former. De regionale partnerskapene innebar for eksempel en relativt nær forbindelse mellom fylkeskommunen og regionene på politisk nivå. Det inngikk bl.a. i avtalene et årlig møte mellom fylkesrådet og de enkelte regionråds styre-/ arbeidsutvalgsmedlemmer. Disse møtene ble av begge parter vurdert som verdifulle arbeidsmøter, både knyttet til temaene som inngikk i partnerskapsavtalene og som kjærkomne anledninger til formidling av informasjon og til drøfting av aktuelle politiske saker. Fylkesrådet ønsker å reetablere disse møtene i en hensiktsmessig form og vil i et nærmere avtalt opplegg og tidsskjema invitere regionrådenes politiske ledere til å møte rådet. Vi har kommet til at det kan være enklest å knytte disse samlingene til fylkesrådets ordinære tirsdagsmøter i Bodø og at det settes en fast tidsramme (for eksempel 2 timer mellom kl. 12:00 og 14:00) for møtene med regionrådene. Dette til foreløpig orientering. Vi håper utspillet er interessant for regionrådene og at det kan gi et løft for den politiske samhandlingen med fylkeskommunen. Med vennlig hilsen Arve Knutsen fylkesråd for næring» Forslag til temaer: Samferdsel: Ofotbanen, FOT-ruter, fergefri E6 Utdanning: HiN, VGS utdanningsprogram, fylkeskommunale arb plasser (kultur) Kommunestruktur, Byregionprogram, Regionale utviklingsmidler, ny Strategisk Næringsplan

17 Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak AU 20/ september 2014 Forberedelse av møte med Kiruna kommune på East-West Arena Forslag til vedtak: «Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd anbefaler at brev om toll til regjeringene i Sverige og Norge signeres i fellesskap av Kiruna kommune og Ofoten regionråd under East-West Arena.» Saksopplysninger: I møte med Kiruna kommune den 21. august 2014 var det enighet om å videreutvikle samarbeidet mellom Kiruna og Ofoten administrativt og politisk. Det ble avtalt følgende møter: - East-West Arena i Narvik oktober 2014 Signering av uttalelse om toll, invitere pressen. - Åpning av Vinterfestuka i Narvik 6. mars 2015 Ha klart en avtale om formalisert samarbeid mellom Kiruna og Ofoten. - Toll: et stort område hvor Kiruna og Ofoten kan lage felles sak politisk for så å rette henvendelser til regjeringene i Sverige og Norge. Sekretariatet i Ofoten regionråd følger opp. Brevene kan signeres under East-West Arena i Narvik 28. oktober. - Brann og redningstjenesten: Se på mulighetene for å formalisere et samarbeid med elementer som Ofoten Brann IKS og akuttberedskapen på sykehusene. Røde Kors ønsker å utvide fjellredningen i vårt felles grenseområde. - Reiseliv: Utvikle et nærmere samarbeid mellom «Kiruna i Lappland» og «Visit Narvik» Forslag om møte mellom de to destinasjonsselskapene i forkant av «East-West Arena». Persontransport med tog. Følge opp når dette skal på anbud i 2018, tenke friluftsliv og utstyr inn i anbudskravet. Vedlegg: Brev om toll

18 Postboks Bogen i Ofoten Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 14. september 2014 Samferdselsdepartementer i Norge og Sverige FELLES UTTALELSE FRA OFOTEN REGIONRÅD OG KIRUNA KOMMUN ANGÅENDE TOLLSTASJON PÅ BJØRNEFJELL Ofoten regionråd har ved møte i Kiruna den 21. august 2014, innledet et tettere politisk samarbeid over grensen til Nord Sverige. Byene Narvik og Kiruna har vokst frem i de siste 100 år hånd i hånd. Videreutvikling av dette gode forholdet er avhengig av gode kommunikasjoner for begge sider. Samkvem og kommunikasjoner blir forhindret av enkelte nasjonale forhold som vi i fellesskap ønsker å sette fokus på. I vårt samarbeidsmøte ble det besluttet å henvende oss til begge land for at man kan oppnå en bedre flyt av varer og tjenester over grensen. Begge parter har fått signaler fra regionalt næringsliv at tolltjenesten ikke oppleves som tilfredsstillende. Grenseovergangen ved Bjørnefjell stenger daglig kl Dette fører eksempelvis til at all fisk fra Vesterålen senest må være ferdig lastet på bil kl Dersom en ikke ankommer grensen innen kl blir lasten stående til neste morgen kl når grensen igjen åpner. Fisken blir da ca. 1 døgn forsinket i markedet og for alle aktører som er direkte berørt av eksport av ferske fiskeprodukter skaper dette store problemer. Som kjent er vintersesongen hovedsesongen for fiskerinæringen i Vesterålen og Lofoten. Det er i denne perioden man skal legge grunnlaget for resten av året og det er derfor spesielt viktig at alle eksterne parter legger til rette for at logistikken blir mest mulig fleksibel og dermed skaper mest mulig lønnsomhet for alle ledd i fiskerinæringen. Fra statlig hold bevilges det midler til markedsføring av ferske fiskeprodukter, dette kan lett bli et paradoks når viktig infrastruktur ikke tilpasses en ekspansiv utvikling av eksport av fersk sjømat til Europa. Det må også understrekes at denne problemstillingen berører regionens oppdrettsnæring. Dette er en lite tilfredsstillende situasjon som unødvendig utfordrer produsenter og eksportører i sjømatnæringa. I arbeidet for å nå markedene med de beste ferskvareproduktene regionen og nasjonen har å by på, så er det etter Ofoten regionråds vurdering uforklarlig at det største hinder for næringa en mangelfull offentlig infrastruktur/åpen tollstasjon på Bjørnefjell i Nordland.

19 Ofoten regionråd ber derfor om at det umiddelbart blir tilført de nødvendige ressurser for at tollstedet kan utvide sine åpningstider i tråd med de behov som næringslivet har. Et annet problem som vedrører tollmyndighetene er bruk av egne arbeidsbiler. Flere selskaper har oppdrag i de respektive naboland. Nasjonale regler for bruk av egne arbeidsbiler forhindrer en integrasjon av en region som henger sammen samferdselsmessig og økonomisk. Med vennlig hilsen Tore Nysæter Leder Elisabeth Storjord Sekretariatsleder

20 Saksbehandler: Elisabeth Storjord Sak AU 21/ september 2014 Ny vertskommune og forretningsadresse Sekretariatet i Ofoten regionråd Forslag til vedtak: «Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd anbefaler at sekretariatet i Ofoten regionråd endrer vertskommune og forretningsadresse fra Evenes kommune til Narvik kommune» Saksopplysninger: Sekretariatet i Ofoten regionråd har i dag forretningsadresse Bogen i Ofoten og Evenes som vertskommune. Daglig leder har arbeidssted Narvik med kontor på rådhuset, mens prosjektmedarbeider har arbeidssted Bogen. Det foreslås her at sekretariatet i Ofoten regionråd endrer forretningsadresse til Narvik, med Narvik som vertskommune. Sekretariatet i Ofoten regionråd består i dag av to ansatte, en daglig leder med arbeidssted Narvik og en prosjektmedarbeider med arbeidssted Bogen i Ofoten. I vedtektene til Ofoten regionråd står det følgende om sekretariatet: 6 Sekretariatet «Sekretariatet skal være lite og prosjektrettet, lokalisert til en av kommunene (vertskommune). Prosjektledelse og utredningstjenester kan kjøpes/ansettes etter behov. Ved ansettelse har Ofoten regionråd arbeidsgiveransvaret, og vedkommende følger regelverket til vertskommunen. Kompetanse kan da også frikjøpes i kommunene etter behov. Vertskommunen har da arbeidsgiveransvaret. Sekretariatsleder er øverste administrative leder for virksomheten og har anvisningsmyndighet på Ofoten regionråds vegne.» De to ansatte i sekretariatet i Ofoten regionråd har i dag arbeidssted i to ulike kommuner. Mye kan gjøres via elektronisk kommunikasjon, men en samlokalisering vil kunne gi en enda bedre utnyttelse av samhandling og kompetanseutveksling. I Evenes leier Ofoten regionråd kontorer i et privat næringsbygg. I 2014 koster dette inkl strøm og rengjøring i overkant av NOK I møte med ledergruppen i Narvik kommune den 22. september 2014 ble det bekreftet at Narvik kommune i dag kan stille med tjenester på lønnskjøring og regnskap, som i dag fås gjennom Evens kommune, uten kostnader for Ofoten regionråd. I tillegg vil nettilgang og telefonlinje være tilgjengelig. Kontorplass for to samt tilgang til møterom kan stilles kostnadsfritt av Narvik kommune inntil en evt flytting som innebærer husleie for Narvik kommune.

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 63 2015 R A P P O R T Endringer i

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

forum for strategisk nettutvikling

forum for strategisk nettutvikling forum for strategisk nettutvikling Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare en beretning om siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet FSN er bygd på, sammen

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 22.01.10, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen Rådhus Referatsaker - Feil i møteplan flytting av AU-møte 26/5 Drøftingssaker: - AU 01/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6)

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 Messa (Stort hvitt hus synlig fra E6) Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6) Kl. 13.00 (etter ADM-møte) Kl. 14.00 Kl. 16.00 (ca.) Befaring

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS Fremtidens ORKidé Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 336 2014 Tittel: Fremtidens ORKidé Undertittel:

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer