INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord"

Transkript

1 Postboks Bogen i Ofoten september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen, Bjørn Hanssen, Anne-Rita Nicklasson, Svein Erik Kristiansen. Administrasjonssjefene i medlemskommunene. Deltakelse på Arrans 20-års jubileum Referatsaker - Protokoll AU Protokoll møte mellom Kiruna kommune og OR Protokoll AU i Kiruna Brev til Hålogalandsbrua vedr rasteplasser og utsiktspunkt Brev til Samferdselsdepartementet vedr fergefri E Protokoll HS Epost til Sametinget Referat Trond Aanes om E6/E10 Øyjord-Bjerkvik - Referat møte mellom Visit Narvik og Lapland Resort Drøftingssaker: - AU 17/14 Kommunestruktur, møte 17. okt samt videre gang i kommunene - AU 18/14 Forberede møte med fylkesrådet i Nordland 21. oktober - AU 19/14 Fergefri E6 opprettelse av prosjekt Saker til behandling: - AU 20/14 Forberedelse av møte med Kiruna kommune på East-West Arena - AU 21/14 Sekretariatet- ny forretningsadresse - AU 22/14 Ny strategisk næringsplan, igangsetting av arbeidet - AU 23/14 Høringsuttalelse DEFO Reitenutvalget - Eventuelt Elisabeth Storjord daglig leder

2 Referat møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag , kl Formannskapssalen Rådhuset Narvik Møtt: Nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne-Rita Nicklasson, Svein Erik Kristiansen, Trond Millerjord, Bjørn Hanssen Også tilstede: Bjørn Alling, Steinar Sørensen, Lars Norman Andersen, Ole Petter Fjellstad, Sigbjørn Astrup, Elisabeth Storjord Innkalling og saksliste godkjent Orienteringssaker: Agenda Nord-Norge, orientering og dialog v Roger Ingebrigtsen Fergefri E6, orientering ved Tor Asgeir Johansen Referatsaker: - Midtre Hålogaland Regionrådsforum, Svolvær 3. juni - Spørsmål vedr fengselssaken følges opp. - Representantskapet Ofoten regionråd 6. juni - Arbeidsmøte prosjektgruppa Olje og gass, Futurum 24. juni - Rådmannsutvalget Ofoten regionråd 27. juni - Innspill til Reitenutvalgets rapport Et bedre organisert strømnett -OR leverer høringssvar - Svar fra Statens Veivesen på brev av 30. juni, samt innspill fra gruppa Vi som engasjerer oss for tryggere E6/E10 fra Øyjord til Bjerkvik. - Følges opp med Statens veigvesen, svar til Trond Aanes Invitasjon til oppstartsamling for kommunereformen Fylkesmannen Leder, nesteleder samt sekretariatsleder drar. Regional plan for vannforvaltning, høring og offentlig ettersyn. - OR leverer høringssvar med frist 31. desember. Melkekvoter, svar på forespørsel - Sekretariatet skriver henvendelse til sentrale myndigheter om skjevheter. Saker til drøfting: Sak AU 11/14 Forberedelse møtet Kiruna kommune, evt møte med Rovaniemis representanter på konferansen. Leder av regionrådet, Tore Nysæter, fører ordet fra oss. Ballangen kommune tar med bilde av Eva Harr i gave til Kiruna kommune. Sak AU 12/14 Ofoten friluftsråd, generell drøfting og forberedelse av Ofoten friluftsråds årsmøte 12. september. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

3 Enstemming vedtak: - Årsmøte i Ofoten friluftsråd holdes med de vedtektsfestede representanter den 12. september. - Arbeidsutvalget anbefaler å godkjenne årsmelding 13, arbeidsplan 14 og handlingsplan Rådmannsutvalget i samarbeid med sekretariatet lager forslag til nye vedtekter for Ofoten friluftsråd. - Rådmannsutvalget v Steinar Sørensen i samarbeid med sekretariatet forbereder dialog med Sør-Troms regionråd vedr videre organisering av friluftsråd. Sak AU 13/14 Utviklingsmidler Nfk og andre, nye muligheter for finansiering av prosjekter. Enstemmig vedtak: - Ofoten regionråd møter fylkesrådet i Nordland den 18. november. - Administrasjonen ser på nye muligheter for inntekter gjennom prosjekter. - Sekretariatet legger fram økonomirapport til AU for Saker til behandling: Sak AU 14/14 Utviklingsprogram Byregioner- Vekstkraft Ofoten videre framdrift med inkludering av Forsight- Framtidsvisjon Ofoten Sør-Troms Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget støtter notat om sammenslåing av prosjektene Framtidsdugnad Ofoten og Sør-Troms og Byregionprogrammet. Sak AU 15/14 Kommunestrukturutredningen, videre prosess. Saken behandles i Kiruna august. Sak AU 16/14 Sentralisering jfr innspill fra Tinn kommune og med særlig vekt på sykehussaken. Enstemmig vedtak: AU avviser saken, men ber sekretariatet gå i dialog med Narvik kommune vedr høringsvar til Høring- legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak med høringsfrist 10. oktober Evt - Innspill fra Svein Erik Kristiansen vedr utkikkplasser i områdene rundt Hålogalandsbrua, med referanse til Hardangerbrua. Dette er spilt inn direkte til regionveisjef Torbjørn Naimak i tidligere møter med SVV. Enstemmig vedtak: Sekretariatet skriver brev til daglig leder i Hålogalandsbrua, Kirstin Mobakken, hvor det anmodes om tilrettelegging av områdene rundt brua til utsiktspunkter og rasteplasser. 20. august 2014 Elisabeth Storjord referent Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

4 Referat fra møte Kiruna kommune og arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Dato torsdag 21. august, kl. 13:00-15:00 Ferrum Hotell, Kiruna Møtt fra Kiruna kommun: Kommunalråd Kristina Zakrisson Kommunstyrelsens andre vice ordförande Ragnhild Nilsson Kommunchef Peter Niemi Tjänstemän inom näringslivet Ann-Christine Samuelsson. Møtt fra Ofoten regionråd: Tore Nysæter, leder av Ofoten regionråd og ordfører i Narvik kommune Tor Asgeir Johansen, nestleder i Ofoten regionråd og ordfører i Tysfjord kommune Anne-Rita Nicklasson, ordfører i Ballangen kommune Bjørn Hanssen, fungerende ordfører i Tjeldsund kommune Svein-Erik Kristiansen, ordfører i Evenes kommune Wenche Folberg, rådmann i Narvik kommune Konrad Sætra, rådmann i Tysfjord kommune Bjørn Alling, rådmann i Tjeldsund kommune Steinar Sørensen, rådmann i Evenes kommune Ellers til stede: Sigbjørn Astrup, prosjektmedarbeider Ofoten regionråd Elisabeth Storjord, daglig leder sekretariatet Ofoten regionråd - Velkommen og presentasjon - Orientering om Kiruna kommune, herunder flyttingen av Kiruna, ved kommunchef Peter Niemi. - Orientering om Ofoten regionråd, og om samarbeid med Kiruna, utfordringer og muligheter ved leder Tore Nysæter. - En uformell drøfting om felles utfordringer og muligheter. Det var enighet om å videreutvikle samarbeidet mellom Kiruna, både administrativt og politisk. Eksempler på områder for utvikling av samarbeid: Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

5 - Toll: et stort område hvor Kiruna og Ofoten kan lage felles sak politisk for så å rette henvendelser til regjeringene i Sverige og Norge. Sekretariatet i Ofoten regionråd følger opp. Brevene kan signeres under East-West Arena i Narvik 28. oktober. - Brann og redningstjenesten: Se på mulighetene for å formalisere et samarbeid med elementer som Ofoten Brann IKS og akuttberedskapen på sykehusene. Røde Kors ønsker å utvide fjellredningen i vårt felles grenseområde. - Reiseliv: Utvikle et nærmere samarbeid mellom «Kiruna i Lappland» og «Visit Narvik» Forslag om møte mellom de to destinasjonsselskapene i forkant av «East-West Arena». Persontransport med tog. Følge opp når dette skal på anbud i 2018, tenke friluftsliv og utstyr inn i anbudskravet. - Neste møter: East-West Arena i Narvik oktober 2014 Signering av uttalelse om toll, invitere pressen. Åpning av Vinterfestuka i Narvik 6. mars 2015 Ha klart en avtale om formalisert samarbeid mellom Kiruna og Ofoten. Elisabeth Storjord sekretær. Vedlegg: Presentasjon om Kiruna av Peter Niemi Presentasjon om Ofoten og samarbeid med Kiruna av Tore Nysæter Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

6 Referat fra møte i Arbeidsutvalg Ofoten regionråd Dato Fredag 28. august, kl. 09:00-11:30 Ferrum Hotell, Kiruna Møtt: Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen (nestleder), Svein Erik Kristiansen, Bjørn Hanssen, Anne Rita Nicklasson, Bjørn Alling, Steinar Sørensen, Wenche Folberg, Konrad Sætra Ellers til stede:, Elisabeth Storjord, Sigbjørn Astrup (sekretær) Sak AU 15/14 Kommunestrukturutredning, videre prosess Saken ble utsatt på AU grunnet tidsmangel. Utreder vil levere sluttrapport og utfordrings notat den 12. september. Vi vil ha tilgang til et arbeidsdokument før denne tid til gjennomlesning og korrektur. Arbeidsdokumentet skal ikke regnes som en sluttrapport, og må ikke siteres til presse eller publikum! Det er viktig at alle kommunene agerer sammen med lik fremdriftsplan slik at man kan generere en lokal debatt i kommunen som utspiller seg innenfor et gitt tidsrom. Dette for å heve engasjementet rundt saken og slikt sett skape en snakkis. Ved slippet av rapporten og utfordringsnotat den 12. september legges det opp til å invitere dagpressen samt NRK. Det legges opp til å filme foredraget til evt. senere bruk i informasjon og høringsarbeidet. Utredningen vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden, samt at det vil bli distribuert på FB. Det anses som viktig at man ikke direkte etter slippet legger føringer på innholdet i rapporten, men at det gis en del tid på å la innholdet synke inn. Utfordringsnotatet skal kunne si noe om sentrale problemstillinger rundt nivået av tjenesteyting, samt politiske styringsmodell for en ny kommune. Det ble debattert om hvem som bør inviteres til slippet av utredningen. I utgangspunktet var det ønske om å samle alle kommunestyrene for å skape fellesskap, kommunestyrene skal senere behandle utredningen grundig i hvert enkelt kommunestyre. Det er derfor enighet om å bare innkalle Hovedstyret i Ofoten regionråd. Det legges opp til at man senere i prosessen vil invitere andre mulige samarbeidspartnere (Gratangen, Tjeldsund, Lødingen, Lavangen og holde næringsliv og aktuelle organisasjoner orientert). Neste milepæl vil bli 17. oktober da man legger opp til et felles kommunestyremøte i Narvik (10:00-14:00). Foredrag holdes fra utreder. Ha et kort kulturinnslag og Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

7 servering. Møtet har til hensikt å skape et felles eierskap i prosjektet. Det er foreslått at man har en kafedialog det man rundt bordene får noen arbeidsoppgaver som løses gjennom dialog og at hvert bord presenterer sine forslag til løsninger. I tidsrommet 18 okt. 30 nov. er det ønskelig at hvert enkelt kommunestyre behandler utredningen og følger opp med vedtak om man ønsker å fortsette prosessen. Etter kommunestyrebehandling må man koordinert avholde folkemøter i hver kommune. Det ble videre diskutert at man skal avholde et felles kommunestyremøte i 2015 der man tar gjør vedtak om sammenslåing. Det er ikke enighet om dette skal skje før eller etter valget. Fra starten av var det vel en forutsetning at man skulle komme i mål med prosessen i første runde, der det ble lagt opp til nasjonalt vedtak i 2016, med sammenslåing 1. jan Evt: - Forslag om å levere en felles uttalelse om lærerstreiken. Enighet om å ikke levere en slik uttalelse. Håndteres av hver enkelt kommune. - Møte i flyplassutvalget, Evenes, såkalt speeddating. Innspill på hvem som bør inviteres, storbrukere av flyplassen, sendes Svein Erik Kristiansen, - Om fergefri E6. Ofoten regionråd inviterer Bård Hoksrud og søker å opprette et prosjekt rundt fergefri E6. Sekretariatet kommuniserer her med Tor Asgeir Johansen. - Det avtalte møtet med fylkesrådet den 18. november søkes flyttet fordi Narvik har bystyremøte denne dagen. 28. august 2014 Sigbjørn Astrup Sekretær. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

8 Hålogalandsbrua daglig leder Kirstin Mobakken Saksbehandler: Elisabeth Storjord 28. august 2014 Vedr tilrettelegging områder rundt Hålogalandsbrua Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd drøftet i sitt møte den 15. august 2014 et ønske om utsiktspunkter og rasteplasser i områdene rundt Hålogalandsbrua, med referanse til Hardangerbrua. Dette er tidligere spilt inn direkte til regionveisjef Torbjørn Naimak i møter med Statens Vegvesen. Ofoten regionråd henvender seg herved til deg som daglig leder i Hålogalandsbrua, og anmoder om at områdene rundt brua blir tilrettelagt med utsiktspunkter og rasteplasser. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid! Med vennlig hilsen Tore Nysæter leder Elisabeth Storjord daglig leder sekretariatet Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

9 Samferdselsdepartementet Politisk ledelse Heidi Øverby 29. august 2014 Ang E6 og ferger gjennom Tysfjord kommune Vi viser til deres epost 26. august til ordfører i Tysfjord som svar på henvendelse der statssekretær Bård Hoksrud inviteres til å besøke Tysfjord kommune høsten Ordføreren i Tysfjord har fortløpende orientert om kontakten mellom Samferdselsdepartementet og Tysfjord kommune i denne saken i Ofoten Regionråd, et samarbeidsforum mellom kommunene Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen og Tysfjord. Det har også vært gjort henvendelser tidligere om samme sak via Ofoten Regionråd til SD, i samarbeid med Vegforum Nord, og også vært avholdt møte tidligere. Derfor svarer Ofoten Regionråd på svaret fra dere. Vi takker for deres svar, men syns det er synd at statssekretæren ikke har anledning til et besøk denne høsten for med selvsyn å få innblikk i de utfordringer og muligheter som foreligger vedrørende kryssing av Tysfjord, både i kort og langt perspektiv. Tysfjord i Nordland er det siste stedet langs E6 gjennom Norge hvor det fremdeles er en fergestrekning. Dette erfarte både statssekretæren, samt politisk rådgiver og ikke minst statsråden i SD da de tidligere i sommer kjørte langs hele E6. Det de ikke hadde anledning til på denne turen, var å ta en nærmere befaring på den alternative forbindelsen over Tysfjord, Rv. 827 og fergesambandet Drag Kjøpsvik. Noe statssekretæren også mente ville være meget nyttig å ta i nærmere øyesyn. Situasjonen i dag er at ca. 75% av all tyngre næringstransport mellom Fauske og Narvik foretrekker Rv. 827 og fergestrekningen Drag Kjøpsvik fremfor E6 og fergesambandet Bognes Skarberget. Dette på grunn av at man da unngår problematiske strekninger langs E6 som Ulvsvågskaret, Tortenåsen med Nordkilsvingen og Skjellesvikskaret på nordsiden av Tysfjord. Samtidig er det et faktum at fergesambandet Bognes Skarberget, spesielt vinterstid, er mer værutsatt. Her kan det da oppleves stengning, og også på grunn av rasfare i tidligere nevnte Skjellesvikskaret. Dette unngås på fergestrekningen Drag Kjøpsvik som ligger mer beskyttet lengre inne i Tysfjord, samt at Rv. 827 er en ny, flat vei uten fjelloverganger med god kurvatur som samtidig er 14 km kortere enn parallell E6. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

10 Transport av gods langs veg er stadig økende på denne strekningen. Gods ble tidligere ført med tog via Nordlandsbanen til Bodø og videre med godsbåten Tege. Den er nå nedlagt, noe som har ført til forflytning av omlastning fra bane og videre nordover på veg fra Fauske. Dette vises på fergestatistikken over Tysfjord. Vi er også kjent med at det planlegges et godstog til på Nordlandsbanen, som vil medføre ytterligere økt næringstrafikk på strekningen Fauske Narvik. Samtidig er det også frakt av sprengstoff, farlig last på denne strekningen. Dette medfører begrensninger i kapasitet på de turer dette treffer, og er en utfordring og hinder for øvrig trafikk, som da i stor grad ikke kan benytte turer som tilfeldigvis frakter farlig last. Som et umiddelbart tiltak for å forbedre trafikkavviklingen, også for transport av farlig last, ønsker vi at fergesambandet Drag Kjøpsvik, Rv. 827 snarest blir utvidet til døgnåpent. Dette vil i praksis si 2 rundturer ekstra i døgnet. Vi ønsker også å diskutere fremtidens løsning for trafikken over Tysfjord, som vil være en fergefri E6. Dette er en sak som stadig og med jevne mellomrom har vært oppe til diskusjon. I lys av økt nordområdesatsing og erkjennelse av betydningen økt sjømatproduksjon, mineralutvinning og også oljeutvinning i nord vil ha for Norge, er det på høy tid å få på plass gode infrastrukturløsninger for å imøtekomme fremtiden. Fergefri E6 over Tysfjord bør derfor inn i NTP ved den rulleringen som kommer nå. Ofoten Regionråd i samarbeid med Vegforum Nord ønsker med dette å komme så snart som praktisk mulig til møte i Samferdselsdepartementet for å diskutere disse sakene med statssekretær Bård Hoksrud. Vi imøteser snarlig svar! Med vennlig hilsen Tore Nysæter leder Elisabeth Storjord daglig leder, sekretariatet

11 Protokoll fra møte i hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 12. september 2014 kl 10:00-13:30 Evenes syn- og mestringssenter Møtt: Nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørn Hanssen, Anne-Rita Nicklasson, Svein Erik Kristiansen, Trond Millerjord, Guttorm Aasebøstøl, Svein Nilsen, Sisilja Viksund, Filip Mikkelsen, Bodil Tokle, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen Ellers tilstede: Bjørn Alling, Wenche Folberg, Steinar Sørensen, Lars Norman Andersen, Konrad Sætra, Ole Petter Fjellstad, Sigbjørn Astrup, Elisabeth Storjord Fra Lavangen kommune ordfører Erling Bratsberg, varaordfører Svein Sæther, rådmann Erling Hanssen. Fra Gratangen kommune: ordfører Ronny Grindstein Fra Sametingsrådet: Ann-Mari Thomassen Fra fylkestinget: Ruth Pedersen, Trude Hagland Fra Narvikregionens næringsforening: Kjetil Moe Orienteringssaker - Orientering om Evenes syn- og mestringssenter, Elisabet Israelsen - Orientering og dialog om kommunestruktur, Fylkesmann Hill-Marta Solberg - Presentasjon av utredning kommunestruktur, Anja Hjelseth, Telemarksforskning Sak HS 28/14 Kommunestruktur Enstemmig vedtak: «Ofoten regionråd vedtar å fortsette prosessen med arbeidet med kommunestruktur på følgende måte: - Det gjennomføres et felles kommunestyremøte den 17. oktober for presentasjon av utredningen. - Det anbefales at den enkelte kommune følger opp i tidsrommet med vedtak i bystyre/kommunestyre om hvordan prosessen skal foregå videre. - Etter kommunestyrebehandlingen anbefaler Ofoten regionråd at kommunene på en koordinert måte avholder dialogmøter for bred involvering av innbyggerne. - Styringsredskap utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland og KS anvendes i det videre arbeidet med kommunestruktur i Ofoten.» Narvik Elisabeth Storjord daglig leder sekretariatet Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

12 Ofoten regionråd og arbeid med kommunestruktur Innboks x Elisabeth Storjord 16. sep. (for 6 dager siden) til Til Sametinget! Ofoten regionråd er i gang med arbeidet med ny kommunestruktur i Ofoten. I vårt møte fredag den 12. september hadde vi gleden av å har representant Ann-Mari Thomassen fra Sametingsrådet tilstede. Hun påpekte viktigheten av å ivareta ikke bare det samiske forvaltningsområdets rettigheter, men også den samiske befolkningen i resten av vår region. Telemarksforskning har på oppdrag av Ofoten regionråd laget en utredning om kommunestruktur i Ofoten. I utredningen blir viktigheten av at de samiske interessene har en god og åpen dialog med kommunene understreket. Vi henvender oss her til Sametinget for å invitere til dialog om disse viktige spørsmålene. Med vennlig hilsen Elisabeth Storjord daglig leder Mobil:

13 Postboks Bogen i Ofoten september 14 NOTAT Angående henvendelse fra Trond Aanes gruppe som engasjerer seg for en ny veistrekning Bjerkvik - Øyjord Gruppen som engasjerer seg for tryggere E6/E10 fra Øyjord til Bjerkvik, ber om at Ofoten Regionråd tar opp med Nordland Fylkeskommune, at en ny trase må komme med i revidert Nasjonal Transport plan. Det ble sendt forespørsel til NFK og Statens vegvesen. Statens vegvesen ved Einar Karlsen i Vegvesenet opplyser at de har påbegynt et arbeid (Kartmateriale) der de gjennomgår traseen med tanke på å få den med i Narvik kommunes bydelsplan. Videre er det en oppfatning at man bør forsøke å få veien inn på revidert transportplan. Tone Øverli/nestleder samferdsel svarer slik: 1. Når det gjelder saksgangen hos Statens vegvesen (SVV) angående prosjektering av ny trase for strekningen, bør du kontakte SVV for nærmere informasjon, bl.a. om tidsplan for forskjellige faser av planlegging/prosjektering. 2. Det er Stortinget som vedtar prioriteringer på Europaveger og andre riksveger. Fylkestinget spiller inn sine forslag til prioriteringer i Nordland ved å avgi høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) ( ). Denne høringen forventes å foregå våren Fylkesrådet vil som forberedelse til fylkestingssaken be om innspill fra regionrådene når transportetatenes forslag foreligger. Før den tid kan fylkeskommunen søke å påvirke hva transportetatene skriver i sitt forslag til NTP. 3. Transportplan Nordland med sine handlingsprogrammer er et planverk for den transport og transportinfrastruktur som er fylkeskommunalt ansvar, men skal også fungere som et innspill til transportetatene og Samferdselsdepartementet om hvordan også statlig transport og transportinfrastruktur bør være/forbedres for å øke oppnåelsen av fylkesplanens overordnede mål.

14 Hei, Torsdag 18/9 møtte vi Lapland Resort og Abisko på Bjørkliden. Kort oppsummert: - Stor gjensidig interesse for å etablere samarbeid og synergier - Enighet om å jobbe sakte, men grundig. Spesielt 2 områder pekes ut i første omgang: - Felles arctic skipass - Nordlysturisme Begge disse tema vil bli bearbeidet under East West Arena i Narvik 28 og 29 oktober på egen work shop seksjon. Lapland Resort og Abisko stiller med representanter. Narvikfjellet og Visit Narvik det samme. Varighet 2 timer. Avsluttet med hyggelig og god lunsj. Mvh Harald Kuraas Med vennlig hilsen/best regards Harald Kuraas Daglig leder Visit Narvik AS og Narvik Reiselivsutvikling Stasjonsveien 1 N-8515 Narvik, Norway Mobile: facebook.com/visitnarvik

15 Saksbehandler: Elisabeth Storjord Sak AU 17/ september 2014 Kommunestruktur, møte 17. okt samt den videre gangen I denne saken drøftes det endelige program på felles kommunestyremøte den 17. oktober, hvilke andre kommuner som skal inviteres, og strategi i det videre arbeidet. Saksopplysninger: Følgende vedtak ble gjort i Hovedstyret den 12. september: Sak HS 28/14 Kommunestruktur Enstemmig vedtak: «Ofoten regionråd vedtar å fortsette prosessen med arbeidet med kommunestruktur på følgende måte: - Det gjennomføres et felles kommunestyremøte den 17. oktober for presentasjon av utredningen. - Det anbefales at den enkelte kommune følger opp i tidsrommet med vedtak i bystyre/kommunestyre om hvordan prosessen skal foregå videre. - Etter kommunestyrebehandlingen anbefaler Ofoten regionråd at kommunene på en koordinert måte avholder dialogmøter for bred involvering av innbyggerne. - Styringsredskap utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland og KS anvendes i det videre arbeidet med kommunestruktur i Ofoten.» Fra saksutredningen: samles alle kommunestyrene i regionen til et felles møte Da regner vi med at utredningen har blitt lest og at det har vært diskutert og reflektert litt om innholdet og konklusjonene i utredningen. Det er ønskelig at dette vil skape et felles eierskap til prosessen. Forslag til program den 17. oktober kl 10:00-14:30: Velkommen v regionrådsledertore Nysæter Orientering v statssekretær Jardar Jensen Orientering v fylkesmann Hill-Marta Solberg Kort orientering v Sametingsrådet, Ann-Mari Thomassen Orientering v Telemarksforskning Det er behov for avklaring av følgende spørsmål: Skal hver kommune orientere om sitt ståsted? Tjeldsunds rolle i prosessen videre? Invitere andre kommuner, representert ved hvem? Lavangen, Gratangen, Skånland? Koordinering av informasjon i kommunene gjennom regionrådet? Mediestrategi i det videre arbeidet med kommunestruktur?

16 Saksbehandler: Elisabeth Storjord Sak AU 18/ september 2014 Forberedelse av møte med fylkesrådet 21. oktober Innledning: Ofoten regionråd er invitert til møte med fylkesrådet i Nordland den 21. okt. I denne saken drøftes det hvilke temaer Ofoten regionråd ønsker å drøfte med fylkesrådet i Nordland. Saksopplysninger: Fylkesrådet i Nordland har invitert Ofoten regionråd til møte den 21. oktober kl i Bodø. I møtet vil det bli holdt innledning på temaer med påfølgende dialog og debatt på hvert tema. Hele fylkesrådet med administrasjon, politikere fra komiteene i fylkeskommunen, samt ansatte fra avdelingene i fylkeskommunen vil være tilstede. Ofoten regionråd oppfordres til å komme med innspill på temaer som vi ønsker å drøfte. Hovedstyret i Ofoten regionråd gjorde den 25. april følgende vedtak: HS 15/14 Møte med fylkesrådet Enstemmig vedtak: «Arbeidsutvalget i Ofoten Regionråd møter fylkesrådet i Nordland» Invitasjonen fra Nordland fylkeskommune: Møter mellom fylkesrådet og den politiske ledelsen i regionrådene Samarbeidet og samhandlingen mellom fylkeskommunen og de syv regionrådene i fylket har over tid tatt ulike former. De regionale partnerskapene innebar for eksempel en relativt nær forbindelse mellom fylkeskommunen og regionene på politisk nivå. Det inngikk bl.a. i avtalene et årlig møte mellom fylkesrådet og de enkelte regionråds styre-/ arbeidsutvalgsmedlemmer. Disse møtene ble av begge parter vurdert som verdifulle arbeidsmøter, både knyttet til temaene som inngikk i partnerskapsavtalene og som kjærkomne anledninger til formidling av informasjon og til drøfting av aktuelle politiske saker. Fylkesrådet ønsker å reetablere disse møtene i en hensiktsmessig form og vil i et nærmere avtalt opplegg og tidsskjema invitere regionrådenes politiske ledere til å møte rådet. Vi har kommet til at det kan være enklest å knytte disse samlingene til fylkesrådets ordinære tirsdagsmøter i Bodø og at det settes en fast tidsramme (for eksempel 2 timer mellom kl. 12:00 og 14:00) for møtene med regionrådene. Dette til foreløpig orientering. Vi håper utspillet er interessant for regionrådene og at det kan gi et løft for den politiske samhandlingen med fylkeskommunen. Med vennlig hilsen Arve Knutsen fylkesråd for næring» Forslag til temaer: Samferdsel: Ofotbanen, FOT-ruter, fergefri E6 Utdanning: HiN, VGS utdanningsprogram, fylkeskommunale arb plasser (kultur) Kommunestruktur, Byregionprogram, Regionale utviklingsmidler, ny Strategisk Næringsplan

17 Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak AU 20/ september 2014 Forberedelse av møte med Kiruna kommune på East-West Arena Forslag til vedtak: «Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd anbefaler at brev om toll til regjeringene i Sverige og Norge signeres i fellesskap av Kiruna kommune og Ofoten regionråd under East-West Arena.» Saksopplysninger: I møte med Kiruna kommune den 21. august 2014 var det enighet om å videreutvikle samarbeidet mellom Kiruna og Ofoten administrativt og politisk. Det ble avtalt følgende møter: - East-West Arena i Narvik oktober 2014 Signering av uttalelse om toll, invitere pressen. - Åpning av Vinterfestuka i Narvik 6. mars 2015 Ha klart en avtale om formalisert samarbeid mellom Kiruna og Ofoten. - Toll: et stort område hvor Kiruna og Ofoten kan lage felles sak politisk for så å rette henvendelser til regjeringene i Sverige og Norge. Sekretariatet i Ofoten regionråd følger opp. Brevene kan signeres under East-West Arena i Narvik 28. oktober. - Brann og redningstjenesten: Se på mulighetene for å formalisere et samarbeid med elementer som Ofoten Brann IKS og akuttberedskapen på sykehusene. Røde Kors ønsker å utvide fjellredningen i vårt felles grenseområde. - Reiseliv: Utvikle et nærmere samarbeid mellom «Kiruna i Lappland» og «Visit Narvik» Forslag om møte mellom de to destinasjonsselskapene i forkant av «East-West Arena». Persontransport med tog. Følge opp når dette skal på anbud i 2018, tenke friluftsliv og utstyr inn i anbudskravet. Vedlegg: Brev om toll

18 Postboks Bogen i Ofoten Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 14. september 2014 Samferdselsdepartementer i Norge og Sverige FELLES UTTALELSE FRA OFOTEN REGIONRÅD OG KIRUNA KOMMUN ANGÅENDE TOLLSTASJON PÅ BJØRNEFJELL Ofoten regionråd har ved møte i Kiruna den 21. august 2014, innledet et tettere politisk samarbeid over grensen til Nord Sverige. Byene Narvik og Kiruna har vokst frem i de siste 100 år hånd i hånd. Videreutvikling av dette gode forholdet er avhengig av gode kommunikasjoner for begge sider. Samkvem og kommunikasjoner blir forhindret av enkelte nasjonale forhold som vi i fellesskap ønsker å sette fokus på. I vårt samarbeidsmøte ble det besluttet å henvende oss til begge land for at man kan oppnå en bedre flyt av varer og tjenester over grensen. Begge parter har fått signaler fra regionalt næringsliv at tolltjenesten ikke oppleves som tilfredsstillende. Grenseovergangen ved Bjørnefjell stenger daglig kl Dette fører eksempelvis til at all fisk fra Vesterålen senest må være ferdig lastet på bil kl Dersom en ikke ankommer grensen innen kl blir lasten stående til neste morgen kl når grensen igjen åpner. Fisken blir da ca. 1 døgn forsinket i markedet og for alle aktører som er direkte berørt av eksport av ferske fiskeprodukter skaper dette store problemer. Som kjent er vintersesongen hovedsesongen for fiskerinæringen i Vesterålen og Lofoten. Det er i denne perioden man skal legge grunnlaget for resten av året og det er derfor spesielt viktig at alle eksterne parter legger til rette for at logistikken blir mest mulig fleksibel og dermed skaper mest mulig lønnsomhet for alle ledd i fiskerinæringen. Fra statlig hold bevilges det midler til markedsføring av ferske fiskeprodukter, dette kan lett bli et paradoks når viktig infrastruktur ikke tilpasses en ekspansiv utvikling av eksport av fersk sjømat til Europa. Det må også understrekes at denne problemstillingen berører regionens oppdrettsnæring. Dette er en lite tilfredsstillende situasjon som unødvendig utfordrer produsenter og eksportører i sjømatnæringa. I arbeidet for å nå markedene med de beste ferskvareproduktene regionen og nasjonen har å by på, så er det etter Ofoten regionråds vurdering uforklarlig at det største hinder for næringa en mangelfull offentlig infrastruktur/åpen tollstasjon på Bjørnefjell i Nordland.

19 Ofoten regionråd ber derfor om at det umiddelbart blir tilført de nødvendige ressurser for at tollstedet kan utvide sine åpningstider i tråd med de behov som næringslivet har. Et annet problem som vedrører tollmyndighetene er bruk av egne arbeidsbiler. Flere selskaper har oppdrag i de respektive naboland. Nasjonale regler for bruk av egne arbeidsbiler forhindrer en integrasjon av en region som henger sammen samferdselsmessig og økonomisk. Med vennlig hilsen Tore Nysæter Leder Elisabeth Storjord Sekretariatsleder

20 Saksbehandler: Elisabeth Storjord Sak AU 21/ september 2014 Ny vertskommune og forretningsadresse Sekretariatet i Ofoten regionråd Forslag til vedtak: «Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd anbefaler at sekretariatet i Ofoten regionråd endrer vertskommune og forretningsadresse fra Evenes kommune til Narvik kommune» Saksopplysninger: Sekretariatet i Ofoten regionråd har i dag forretningsadresse Bogen i Ofoten og Evenes som vertskommune. Daglig leder har arbeidssted Narvik med kontor på rådhuset, mens prosjektmedarbeider har arbeidssted Bogen. Det foreslås her at sekretariatet i Ofoten regionråd endrer forretningsadresse til Narvik, med Narvik som vertskommune. Sekretariatet i Ofoten regionråd består i dag av to ansatte, en daglig leder med arbeidssted Narvik og en prosjektmedarbeider med arbeidssted Bogen i Ofoten. I vedtektene til Ofoten regionråd står det følgende om sekretariatet: 6 Sekretariatet «Sekretariatet skal være lite og prosjektrettet, lokalisert til en av kommunene (vertskommune). Prosjektledelse og utredningstjenester kan kjøpes/ansettes etter behov. Ved ansettelse har Ofoten regionråd arbeidsgiveransvaret, og vedkommende følger regelverket til vertskommunen. Kompetanse kan da også frikjøpes i kommunene etter behov. Vertskommunen har da arbeidsgiveransvaret. Sekretariatsleder er øverste administrative leder for virksomheten og har anvisningsmyndighet på Ofoten regionråds vegne.» De to ansatte i sekretariatet i Ofoten regionråd har i dag arbeidssted i to ulike kommuner. Mye kan gjøres via elektronisk kommunikasjon, men en samlokalisering vil kunne gi en enda bedre utnyttelse av samhandling og kompetanseutveksling. I Evenes leier Ofoten regionråd kontorer i et privat næringsbygg. I 2014 koster dette inkl strøm og rengjøring i overkant av NOK I møte med ledergruppen i Narvik kommune den 22. september 2014 ble det bekreftet at Narvik kommune i dag kan stille med tjenester på lønnskjøring og regnskap, som i dag fås gjennom Evens kommune, uten kostnader for Ofoten regionråd. I tillegg vil nettilgang og telefonlinje være tilgjengelig. Kontorplass for to samt tilgang til møterom kan stilles kostnadsfritt av Narvik kommune inntil en evt flytting som innebærer husleie for Narvik kommune.

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014 Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 21. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 25.januar 2013, kl. 10:00-14:00 Bjerkvik hotell Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 3. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 11.05.12, kl. 10-12 Salongen, Narvik kulturhus Til: Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen (nestleder), Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson,

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2009 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 30.08.13, kl. 09:00-12:00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Orientering om prosessen Nye Narvik Havn, Rune Arnøy Referatsaker

Detaljer

Høring - endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille

Høring - endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Sendt pr epost til postmottak@oed.dep.no Vår dato.: 27. mai 2015 Høring - endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 2, Rådhus II, Sortland Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:30 Saker til behandling: 011/15-024/15

Detaljer

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 12. november 2014 kl. 08:30-15:00 Tysfjord Turistsenter, Storjord Innkalt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik.

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik. Årsmelding 2012 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2010 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Høringssvar 14. september 2014

Høringssvar 14. september 2014 Høringssvar 14. september 2014 Reiten-utvalget: Et bedre organisert strømnett Rapporten Et bedre organisert strømnett som OED har sendt ut på høring, skrevet av et ekspertutvalg, har hatt som mandat å

Detaljer

3K-styringsgruppe - Innkalling

3K-styringsgruppe - Innkalling 3K-styringsgruppe - Innkalling Mandag 11.08.14 kl. 09.30 Re Rådhus NB! Merk tidspunktet Saksliste Sak 42/14: Referater fra styringsgruppas møter 16/6 og 24/6 Sak 43/14: Kommunereform Status i 3K Videre

Detaljer

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene 26. mai 15 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 12. juni 2015 kl 10:00-12:00 Bystyresalen, Rådhuset, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.02.2014 Tid: 09:30 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb INTERCITYMØTE 25.10.11. ROTARACT 3-minutt v/torgeir Kristiansen

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb INTERCITYMØTE 25.10.11. ROTARACT 3-minutt v/torgeir Kristiansen INTERCITYMØTE 25.10.11 Ukeavisen ROTARACT 3-minutt v/torgeir Kristiansen ET GLØTT INN I KOMMENDE VEIPROSJEKTER Foredrag v/regionvegsjef Torbjørn Naimak Sortland i dag, 25.10.11 Regionvegsjef Torbjørn Naikam

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen 8. februar 2016 for kommunereformen 7 kommuners alternativet Harstad med flere

Referat fra møte i styringsgruppen 8. februar 2016 for kommunereformen 7 kommuners alternativet Harstad med flere Referat fra møte i styringsgruppen 8. februar 2016 for kommunereformen 7 kommuners alternativet Harstad med flere Fredag den 08.02. 2016 ble det avholdt møte i styringsgruppen for kommunereformprosjektet

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/153 Klageadgang: Nei KOMMUNEREFORMEN VIDERE ARBEID Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkiv: SARK 12-15/020 Saksnr.: Utvalg Møtedato 98/15

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Innkalling til møte i representantskapet i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i representantskapet i Ofoten regionråd Innkalling til møte i representantskapet i Ofoten regionråd fredag 07.06.13, kl. 10:30 Rica Hotell, Narvik Til: Formannskapene i deltagerkommunene som til sammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Alta 5. juni 2012 1 / Alta Rica Hotell Møtet fant sted på Alta Rica Hotell Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Laila Davidsen Alta: rådmann

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. mars 2015 kl 11:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. mars 2015 kl 11:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik post@ofotraadet.no 26. mars 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. mars 2015 kl 11:0014:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Et bedre organisert strømnett

Et bedre organisert strømnett Et bedre organisert strømnett Presentasjon av utredning fra ekspertgruppe oppnevnt av Olje- og energidepartementet 5. mai 2014 Eivind Reiten Mandatet 1. Gruppen skal kort drøfte hvilke oppgaver overføringsnettet

Detaljer

Sak 30/15. Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi. Gratangen.

Sak 30/15. Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi. Gratangen. Sak 30/15 Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi Sør-Troms regionråds historie Ordførerkonferansen 15. august 1984, vedtatt

Detaljer

NVEs energidager. Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted. 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1

NVEs energidager. Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted. 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1 NVEs energidager Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1 Lik leveringskvalitet for alle? Det er ikke lik leveringskvalitet i dag, og utviklingen vil øke

Detaljer

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand.

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 05.04.2016 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Styremøtet er fra kl. 09.00-11.15. Møtet avholdes

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Dato Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider

Dato Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Protokoll MØTEREFERAT Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 22.01.2016 Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Kl 10.30 Sted Tromsø, rådhuset, byrådsalen Til stede: Tromsø kommune: Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Ber om snarlig tilbakemelding og senest mandag morgen kl 08:00. Saksnummer Innhold Side

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereformen

Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereformen Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereformen Mandag den 23. februar på Thon hotell Harstad kl 0930-1400 ble det avholdt møte i styringsgruppen for kommunereformprosjektet mellom Ibestad, Kvæfjord,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 ORGANISERING AV SØR-HELGELAND REGIONRÅD (SHR) OG HELGELAND REGIONRÅD (HR) Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Svein

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg 08.09.2015 INNHOLD Innledning... 2 Grunnverdier... 2 Fokus i prosessen... 2 Kommunikasjon og involvering... 3 Organisering... 3 Fremdrift... 4 Parallelle prosesser...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Liten og kjapp eller stor og slapp?

Liten og kjapp eller stor og slapp? Liten og kjapp eller stor og slapp? Norske nettselskaper ved et veiskille Bernt Grimstvedt Adm dir, Fusa Kraftlag Fusa Kraftlag SA Et klassisk mindre vertikalintegrert lokalt energiselskap (+) Etablert

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Side 1 av 7 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 29.01.2015 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 15 Deres referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT»

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Havøysund, 16. og 17. april 2013 1 / Havøysund Hotell & Rorbuer Møtet fant sted på Havøysund Hotell & Rorbuer Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

Prosjektmandat for Vegpakke Salten

Prosjektmandat for Vegpakke Salten Statens Vegvesen Region nord Prosjektmandat for Vegpakke Salten 1. Beskrivelse av prosjektet 2. Mål og Nytteeffekter 3. Resultatmål 4. Organisering 5. Prosjektplan 6. Kostnader 7. Oppfølging Statens Vegvesen

Detaljer

Sør-Troms regionråd Ofoten regionråd Vesterålen regionråd Lofotrådet. Telefon: 77 02 60 08

Sør-Troms regionråd Ofoten regionråd Vesterålen regionråd Lofotrådet. Telefon: 77 02 60 08 Sør-Troms regionråd Ofoten regionråd Vesterålen regionråd Lofotrådet Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: 77 02 60 08 Vår dato: 07.11.2013 Vår ref.: 2013/45 / 026 MØTEREFERAT

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 09.02.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Sekretær Rådhuset,

Detaljer

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 INNKALLING Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 Tid: Torsdag 25.09.2014 kl. 09.00 11.00 Sted: Dagsorden: Saker til behandling: Asker rådhus Godkjenning av innkalling og dagsorden Ordinære

Detaljer

Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi

Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo postmottak@oed.dep.no Oslo, 25.09.2014 Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi Bakgrunn Norsk

Detaljer

Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik!

Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik! Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Aktiviteter i Narvik Narvik, 25.mai 2016 Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik! Hyggelig at jeg får anledning til å bli invitert til dere for å gi

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Romskipet Aurora, Andøya Space Center Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 kl 11:00 Saker til behandling: 050/16

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 11. februar 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2015 06/2015 Fra kl.: Til kl.: 08:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider

Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider Protokoll MØTEREFERAT Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider Kl 10.000 Sted Tromsø kommune, rådhuset, byrådsalen Til stede: Karlsøy kommune:

Detaljer

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside)

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside) ANDØY KOMMUNE PROSESS KOMMUNEREFORMEN I ANDØY SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret PEKL Saksbehandler Arkivsaksnummer Kirsten Lehne Pedersen 14/1118 Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 12.03.2009 Tid: Kl 18.00-20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon Kristiansen Hanne

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 11.04.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, møterom Lilleheia

Detaljer

Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato:

Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato: Årsmøte 2016 Protokoll Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato: 11.5.2016 Til stede: Delegater Helge Hveding, Ballangen kommune Per Anders Robertsen, Evenes kommune, etter kl. 14.10

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Tema Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskap? Beredskap Funksjonskrav Lokale forhold Samarbeidsmuligheter

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Dato: 27. - 28.11.2014 Tidspunkt: 08:30-12:00 Saker til behandling:

Detaljer

Sentralnettariffen 2013

Sentralnettariffen 2013 Sentralnettariffen 2013 Statnett har vedtatt å holde et stabilt tariffnivå til våre kunder. På grunn av spesielt høye flaskehalsinntekter Ingress: vil merinntekten i løpet av året komme opp mot 3,5 mrd.

Detaljer

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset Møtedato: Fredag Varighet:

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset Møtedato: Fredag Varighet: KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset Møtedato: Fredag 15.4.2016 Varighet: 11.00 14.45 Møteleder: Sekretær: Aud Tove Tømmerbukt Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 03.11.2014 Tid: 12:00 14:30 og 15:05 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 7. november 2014 kl. 11:00-14:30 Bystyresalen Narvik rådhus Innkalt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen, Bjørn

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 18.februar 2014 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene Tvedestrand

Detaljer

Vedtaksprotokoll representantskapsmøte nr. 2/ november

Vedtaksprotokoll representantskapsmøte nr. 2/ november Hålogaland Ressursselskap IKS 13 FEB. 2012 SAKSNR. DOK NR. ARKNR. Vedtaksprotokoll representantskapsmøte nr. 2/11 23. november Representantskapsmøte nr 2/2011 23.november Quality Hotell Grand Royal, Narvik

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 22.mai 2015 - umiddelbart etter møte i hovedstyret Myklebostad kulturhus, Tjeldsund

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 22.mai 2015 - umiddelbart etter møte i hovedstyret Myklebostad kulturhus, Tjeldsund post@ofotraadet.no INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 22.mai 2015 - umiddelbart etter møte i hovedstyret Myklebostad kulturhus, Tjeldsund Til: Leder Tore Nysæter, nestleder

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 9. februar 2011 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Trygve Hagland. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

9/22/2011 HORDFAST. Regiondirektør Tom Knudsen, NHO. Transport er ikke et mål - men et middel. Næring er logistikk logistikk er næring

9/22/2011 HORDFAST. Regiondirektør Tom Knudsen, NHO. Transport er ikke et mål - men et middel. Næring er logistikk logistikk er næring HORDFAST Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Transport er ikke et mål - men et middel Næring er logistikk logistikk er næring 1 VESTLANDET STÅR FOR VERDISKAPING Men vi lever av utlendinger Kyststamvegen 1,2

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 24. oktober 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 06/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner Sted: Stokke ungdomsskole Tid: 25. juni 2014 kl 09.00 12.00 Til stede fra Andebu kommune: Bjarne Sommerstad, ordfører Jan Tore Rui-Haugerød,

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Harald Øyslebø (vara for Hannah Dybesland)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Harald Øyslebø (vara for Hannah Dybesland) LINDESNESRÅDET INNKALLING/SAKSLISTE Styre/organ: Sted: Lindesnesrådet Dato: Fredag 9.5.2014 Åseral rådhus, Kommunestyresalen Tidsrom: 9.00-14.00. Det serveres enkel lunsj ca. kl. 11.30. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 1 Protokoll Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 Til stede: Ivar Leveraas, leder Randi G. Bjørgen Florentino Bulnes Morten J. Danielsen Einar Eriksen Ragnhild Queseth Haarstad Anne Inga Hilsen

Detaljer

Administrasjon: kommunaldirektør Per Limstrand, kommunalsjef Alf Lorentsen og daglig leder Yngve Voktor

Administrasjon: kommunaldirektør Per Limstrand, kommunalsjef Alf Lorentsen og daglig leder Yngve Voktor Protokoll Regionrådsmøte 18.-19. september 2014 Rica Ishavshotell Møtet var to-delt. Første dag åpnet med utsatt årsmøte. Årsmøtet ble avsluttet kl. 10.50. Deretter ble ordinært regionrådsmøte gjennomført,

Detaljer