URYXXON Relax. Brukerhåndbok Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "URYXXON Relax. Brukerhåndbok Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual"

Transkript

1 URYXXON Relax Brukerhåndbok Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual

2

3 URYXXON Relax Brukerhåndbok

4

5 Brukerhåndbok URYXXON Relax 1. Kom i gang 7 2. Innledning Systembeskrivelse Måleprinsipp Principle Funksjonsprinsipp URYXXON Relax 9 3. Pakke ut og sette opp Liste over leverte deler Beskrivelse av instrumentets deler Sette opp instrumentet Kople instrumentet til strømnettet Sette i skriverpapir Sette i batterier (valgfritt) Bruke instrumentet Knapper Rullepiler Runde knapper Brukermeny Oversikt over menystrukturen Beskrivelse av elementene i menyen Analysere prøvestrimler Visning av resultater Målefeil Legge inn pasientidentifikasjon Endre sekvensnummeret ("SN") Overføre data til en PC Gå inn i hovedmenyen Hente fram resultater Rulle gjennom minnet Finne spesifikke resultater (filtrering) Velge dag Velge søkekriterier Vis egnede samsvar Slette resultater fra minnet Kvalitetskontrolltest Se på gamle kvalitetskontrollmålinger Utføre en kvalitetskontrollmåling Utstyrsinnstillinger Modifisere strimmelinnstillinger 28 MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

6 Brukerhåndbok URYXXON Relax Type Enheter Parameterrekkefølge Prøvestrimmel-LOT Beskytte innstillinger mot uberettiget tilgang Slå skriveren på og av Aktivere og deaktivere lydsignaler Lydsignaler ved positive resultater Deaktivere og aktivere autostart Stille strømsparingsalternativer for batterimodus Endre språk Stille klokkeslett og dato Aktivere dataoverføring Endre teksten i utskriftens topptekst Skrive ut innstillinger Rengjøring og vedlikehold Rengjøre huset Rengjøre strimmelholderen Resultattabell Servicemeny Tilbakestille systemet (Last standardinnstillinger) Styre LOT-kontrollen (Aktivere LOT) Legge inn prøvestrimlenes LOT Advarsel om teststrimler som er gått ut på dato Endre følsomheten Tilbakestille innstillinger Sette nye følsomhetsinnstillinger Oppdatere instrumentet Grensesnittbeskrivelse Serielt grensesnitt Overføringsprotokoll Strekkodeskanner, PC-tastatur Feilmeldinger og feilretting Garanti Teknisk informasjon Tekniske spesifikasjoner Sikkerhetsstandarder 42 6 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

7 Brukerhåndbok URYXXON Relax 1. Kom i gang Pakk ut instrumentet og plasser det på et jevnt, fast underlag. Kople til strømmen og slå på instrumentet med På/Av-bryteren (fig. 4-(8)). Etter egentesten vises startskjermbildet i displayet. URYXXON STICK 10 Set i strimmel SN: 0001 ID: (P) Skjermbilde 1: Startmeny Dypp en teststrimmel i urinprøven i ca. ett sekund. Stryk kanten av strimmelen mot et tørkepapir for å fjerne overskytende urin. Sett teststrimmelen på strimmelholderen Skyv eller trykk strimmelen mot enden av rennen. Ikke berør reagensfeltene på prøvestrimmelen. Instrumentet oppdager automatisk at en strimmel er satt inn. Målesyklusen starter. Et fremgangsfelt i displayet viser gjenværende måletid. Merk: Hvis "Autostart" (kapittel 9.5) er deaktivert, må målingen startes ved å bruke startkontrollpanelet. Merk: Strimmelen trekkes inn i instrumentet etter 30 s. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

8 Brukerhåndbok URYXXON Relax Etter ca. 60 s vises resultatet på skjermen og overføres til skriver og grensesnitt. 1 Sekv. nr: 001 ID: :47 *BLD 10 ERY/ul UBG NORM BIL NEG PRO NEG NIT NEG KET NEG *GLU 50 mg/dl ph 5.0 SG 1.0 LEU NEG x Skjermbilde 2: Resultat Ved å trykke på skriversymbolet kan resultatet skrives ut på nytt. Ved å velge returpanelet kommer man tilbake til startskjermbildet. En ny analyse kan startes ved å sette inn neste prøvestrimmel. Merk: Det er ikke nødvendig å gå tilbake til startskjermbildet for å starte en ny måling. En ny strimmel detekteres når som helst, deretter starter målingen automatisk. 8 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

9 Brukerhåndbok URYXXON Relax 2. Innledning URYXXON Relax er et reflektometer til analyse av urinprøvestrimler. Målingene gjennomføres under standardiserte forhold, og målte verdier kan vises, skrives ut og overføres til en PC. URYXXON Relax er konstruert for in-vitro diagnostisk bruk (IVD) og skal bare brukes av profesjonelle helsearbeidere. 2.1 Systembeskrivelse Måleprinsipp Principle Prøvestrimmelen beveger seg under et fast målehode på et glidestykke med et integrert referansefelt. Den reflektrometriske analysen av prøvestrimmelen og referansefeltet skjer når glidestykket trekkes tilbake og frigjøres. Fig. 1: Måleprinsipp Strimmelen belyses med en LED, og en detektor registrerer lysintensiteten som reflekteres av prøvestrimmelen ved tre forskjellige bølgelengder. Ved å benytte en intern kalibrering beregnes resultatene ut fra refleksjonsverdiene. Hvis prøver er sterkt alkaliske, gjennomføres det automatisk en densitetskorrigering Funksjonsprinsipp URYXXON Relax En måling startes ved å plassere en strimmel på holderen. Hvis Autostart-funksjonen er slått av, startes målingen ved å trykke på i displayet. Resultatet vises i displayet, skrives ut og videreformidles via grensesnittene etter at målingen er fullført. Etter tre minutter går instrumentet over i stand-bymodus. Instrumentet reaktiveres ved å berøre skjermen. All informasjon fra brukeren legges inn via berøringsskjermen (3.7 Bruke instrumentet). MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

10 Brukerhåndbok URYXXON Relax 3. Pakke ut og sette opp 3.1 Liste over leverte deler 1 URYXXON Relax reflektometer 2 Strømforsyningsdel V, 47/63 Hz, 9V 3 Skriverpapir Bruksanvisning (dette heftet) Fig. 2: Innhold Les bruksanvisningen for URYXXON Relax grundig før første oppstart for å sikre problemfri funksjon. 10 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

11 Brukerhåndbok URYXXON Relax 3.2 Beskrivelse av instrumentets deler Fig. 3: Sett forfra Fig. 4: Sett bakfra Utløser Funksjon 1. Berøringsskjerm Styrer instrumentets funksjoner 2. Glidestykke for prøvestrimmel Prøvestrimmelholder og automatisk start av analyse 3. Skriverklaff Åpne skriverklaffen for å sette i nytt papir 4. Serielt grensesnitt Tilkopling av PC 5. USB-grensesnitt Tilkopling av PC 6. PS/2-grensesnitt Tilkopling av tastatur eller strekkodeskanner 7. Nettilkopling Kontakt for den vedlagte strømforsyningsdelen 8. På/Av-bryter (I/O) Slår utstyret på og av 3.3 Sette opp instrumentet Plasser instrumentet på et fast, jevnt underlag der luftfuktigheten og temperaturen er mer eller mindre konstant. Sørg for å la instrumentet akklimatiseres til romtemperatur før bruk. Pass på at du Ikke plasserer instrumentet nær sterke elektromagnetiske felt Ikke plasserer instrumentet nær varmeplater, varmeovner eller radiatorer DoIkke utsetter instrumentet for sterke lyskilder (dvs. direkte sollys) MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

12 Brukerhåndbok URYXXON Relax 3.4 Kople instrumentet til strømnettet Fig. 5: Strømforsyningsdel Fig. 6: DC-inngang Det følger med tre adaptere for å plugge strømforsyningsdelen i en stikkontakt. Adapteren som passer til stikkontakten settes på strømforsyningsdelen (Fig. 5). Når strømforsyningsdelens ledning er plugget i DC-inngangen (Fig. 4-(7)) og strømforsyningsdelen er plugget i stikkontakten, er URYXXON Relax klar til bruk. 3.5 Sette i skriverpapir Fig. 7: Skriver A Fig. 8 Skriver B Åpne skriverklaffen ved å trykke på den rektangelformede tasten ved siden av papirutgangen (Fig. 7). 12 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

13 Brukerhåndbok URYXXON Relax Fig. 9: Skriver C Fig. 10: Skriver D Rull ut 5 cm papir og sett rullen i papirrommet med enden ned. Hold fast enden av papiret mot huset med pekefingeren mens du lukker klaffen (Fig. 9). 3.6 Sette i batterier (valgfritt) URYXXON Relax kan drives med AA-batterier, uavhengig av strømnettet. Batterirommet er på undersiden av instrumentet. Sett i batteriene med polene (+/-) riktig vei slik det er vist i batterirommet. Fig. 11: Batterirom 3.7 Bruke instrumentet All informasjon legges inn av brukeren via berøringsskjermen. Alle funksjoner aktiveres direkte med et lett trykk med fingeren på tydelige piktogrammer eller tekst som representerer menypunktene. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

14 Brukerhåndbok URYXXON Relax Knapper Innrammede områder reagerer på trykk og utløser handlingen koplet til dem. Teksten for et område beskriver dets funksjon. Eksempler: Bekreft/utfør handling Annuller handling f.eks. visning av utstyrsinnstillinger Rullepiler Trykk på pil opp og ned til høyre på skjermen for å rulle gjennom en liste med informasjoner til venstre på skjermen. Så snart ønsket informasjon til venstre er uthevet, trykker du på for å bekrefte valget ditt. Innstillinger Strimmel Passord Skriver Lyd Autostart Batteri Språk Dato/Klokkeslett Grensesnitt Skjermbilde 3: Selektive lister Ved å trykke på velger du den uthevede linjen. Du kan gå ut av menyen ved å trykke på Runde knapper Disse knappene forekommer i skjermbilder Dag der du må velge blant elementer i rekkefølge. Knappen med en utfylt sirkel er det nåværende valget. I dag Alt Dato Du aktiverer et valg ved å trykke på sirkelen. Lagre valget ditt ved å trykke på. Trykker du på går du ut av menyen uten å gjøre noen endringer. 14 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

15 Brukerhåndbok URYXXON Relax 4. Brukermeny 4.1 Oversikt over menystrukturen SN: ID: (P) Minne Liste Søk Fjern Kontrollmodus Minne Innstillinger Måling Strimmel Passord Skriver Lyd Autostart Batteri Språk Dato & tid Grensesnitt Tilpasning Skriv ut innstillinger Type Enhet Param.rekkefølge Berør Positiv Bakgrunnsbelysnung Skriver MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

16 Brukerhåndbok URYXXON Relax 4.2 Beskrivelse av elementene i menyen SN: 5.5 Endre sekvensnummeret («SN») ID: 5.4 Legge inn pasientidentifikasjon (P): Standby : Hovedmeny Minne: 7. Hente fram resultater Kontrollmodus: 8. Kvalitetskontrolltest Innstillinger: 9.1 Strimmelparametre 9.2 Passord 9.3 Skriver 9.4 Lyd 9.5 Autostart 9.6 Batteri 9.7 Språk 9.8 Dato/Klokkeslett 9.9 Grensesnitt 9.10 Tilpasning 9.11 Skriv ut innstillinger 16 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

17 Brukerhåndbok URYXXON Relax 5. Analysere prøvestrimler 5.1 Utføre en måling URYXXON Relax er svært enkel å bruke. For å starte målingen plasseres teststrimmelen på strimmelholderen. Instrumentet detekterer automatisk en ny strimmel og starter målingen. Det vises et fremgangsfelt som angir gjenværende analysetid. Etter 30 sekunder trekkes prøvestrimmelen inn i instrumentet, og etter 60 sekunder frigjøres den. Merk: Sørg for å fjerne overskytende urin ved å tørke strimmelen forsiktig med en klut som ikke loer. Merk: Hvis automodus (kapittel 9.5 Autostart) er deaktivert, må analysen startes ved å trykke på på berøringsskjermen. Etter målingen frigjør instrumentet den analyserte prøvestrimmelen, som nå kan kastes. Resultatet vises på skjermen og overføres via grensesnittene og/eller skrives ut i henhold til instrumentets innstillinger. For ytterligere informasjon om prøvestrimmelen, vennligst les pakningsvedlegget som følger med strimlene. INFEKSJONSFARE: Urin og brukte prøvestrimler utgjør en infeksjonsfare. Bruk alltid vernehansker ved håndtering av stirmlene. Brukte prøvestrimler skal kastes i henhold til bestemmelser for håndtering av mulig smittefarlig materiale. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

18 Brukerhåndbok URYXXON Relax 5.2 Visning av resultater Sekvensnummeret (Sekv. nr:) og pasientidentifikasjonen (ID) vises sammen med resultatene. 1 Sekv. nr: 001 ID: :47 *BLD 10 ERY/ul UBG NORM BIL NEG PRO NEG NIT NEG KET NEG *GLU 50 mg/dl ph 5.0 SG 1.0 LEU NEG x Skjermbilde 4: Resultat Positive resultater er tydelig merket med en stjerne (*) på utskriften og skjermen. I tillegg er det mulig å aktivere et lydsignal for positive resultater. Utskriften er lysfølsom og kan bli gul hvis den utsettes for lys under lagring. Til arkivformål bør utskriftene oppbevares mørkt (i en pasientmappe) eller som fotokopi. Resultatet som skrives kan skrives ut på nytt ved å trykke på. Returpanelet fører deg tilbake til startskjermbildet. 5.3 Målefeil Hvis displayet viser "Målefeil..." i stedet for et resultat, må du lese anvisningene i kapittel 14, "Feilmeldinger og feilretting".. Gjenta målingen. Ved vedvarende feil, kontakt serviceavdelingen til MACHEREY-NAGEL. 18 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

19 Brukerhåndbok URYXXON Relax 5.4 Legge inn pasientidentifikasjon Pasientidentifikasjonen må legges inn før analysen starter. Dette kan gjøres slik: Direkte på utstyret: Ved å trykke på ID: i startmenyen kommer det opp et alfanumerisk tastatur. Skriv inn identifikasjonen med tastene. For å skrive bokstaver (f.eks. "Møller"), trykker du på ABC for å endre tegninntastingen. Ved å trykke gjentatte ganger på samme felt i løpet av et halvt sekund, blar du gjennom bokstavene som vises på tasten. Feil inntasting kan slettes ved å trykke på. ID ABC ID ABC DEF 123 GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ -(#) Skjermbilde 5: Taste inn ID (tall) Skjermbilde 6: Taste inn ID (bokstav) Bruke et standard PC-tastatur: Kople tastaturet til PS/2-kontakten på baksiden av instrumentet. Det brukeren skriver via tastaturet tolkes automatisk som pasientidentifikasjon. Bruke strekkodeleser: Kople strekkodeleseren til PS/2-kontakten på baksiden av instrumentet. Strekkodeavlesinger tolkes automatisk som pasientinformasjon. Start målingen etter å ha lagt inn pasientinformasjonen. Pasientidentifikasjonen lagres sammen med diagnoseresultatene. OBS: En ny ID kan ikke legges inn før den pågående analysen er fullført. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

20 Brukerhåndbok URYXXON Relax 5.5 Endre sekvensnummeret Når du trykker på feltet SN: i startmenyen, kommer det opp et talltastatur. Legg inn et nytt sekvensnummer ved hjelp av tastene på skjermen. Alle etterfølgende målinger blir nå telt fra dette nummeret og fremover. Sekv.nro: Sekv.nr: Seq.No ABC Skjermbilde 7: Sekv.innlegging 5.6 Overføre data til en PC Resultatet kan overføres til en PC via USB- eller RS232-grensesnittet. En detaljert beskrivelse av grensesnittet er å finne i kapittel 13 Grensesnitt beskrivelse. 20 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

21 Brukerhåndbok URYXXON Relax 6. Gå inn i hovedmenyen Ved å trykke på i startskjermbildet får du fram hovedmenyen. URYXXON STICK 10 Indsæt strimmel SN: 0001 ID: ? Meny Minne Kontrollmodus Innstillinger (P) Skjermbilde 8: Startmeny Skjermbilde 9: Hovedmeny Herfra kan du komme til de andre funksjonene, f.eks. minne (7. Hente fram resultater), testmodus (8. Kvalitetskontrolltest) samt innstillingene (9. Utstyrsinnstillinger). MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

22 Brukerhåndbok URYXXON Relax 7. Hente fram resultater URYXXON Relax har minne for 200 målinger. Hvert resultat lagres automatisk etter analysen. Etter 200 målinger overskriver nye data det eldste lagrede datasettet. Du kommer til minnet ved å trykke på i Hovedmenyen. Meny Minne modus? Minne Kontrollmodus Innstillinger Liste Søk Fjern Skjermbilde 10: Hovedmeny Skjermbilde 11: Minnemodus 7.1 Rulle gjennom minnet Ved å trykke på for du fram skjermbilde 12. Du kan rulle gjennom minnet ved å trykke på pilene på høyre side. Neste eller forrige resultat vises. 2 Skv. nr: 001 ID: :47 *BLD 10 ERY/ul UBG NORM BIL NEG PRO NEG NIT NEG KET NEG *GLU 50 mg/dl ph 5.0 SG 1.0 LEU NEG x Skjermbilde 12: Minneinnhold Det går an å skrive ut og sende datasettet som vises. Minnemenyen vises igjen når du trykker på Retur. 22 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

23 Brukerhåndbok URYXXON Relax 7.2 Finne spesifikke resultater (filtrering) For å finne resultatet, kan du velge datoen for målingen og en spesifikk parameter. Angi filter par. Dag PAR Skjermbilde 13: Filtrering Velge dag Ved å trykke på panelet Dag kommer du til menyen som vises nedenfor. Dag I dag Alle Dato Skjermbilde 14: Velg dag kriv dagen med knappene. Ved å velge "Dato", får du opp et skjermbilde med listen over tilgjengelige datoer (det vises kun dager med målinger på skjermen). Velg ønsket dato med pil opp eller ned og bekreft valget ditt ved å trykke på. Etter bekreftelse vises valget ditt i skjermbildet "Angi filter par." MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

24 Brukerhåndbok URYXXON Relax Velge søkekriterier Ved å trykke på PAR får du opp skjermbildet 15. ID Sekv.nr: Positiv Ikke printet Ikke sendt Alle Velg parameter. Filterkrite- Skjermbilde 15: Velg parameter Bruk piltastene for å velge ønskede kriterier og bekreft med riene vises i filterinnstillingsskjermbildet (skjermbilde 16) Vis egnede samsvar Etter å ha stilt Dag og Parameter kan du starte søket ved å trykke på. Angi filter par. Dag PAR I dag Positiv Skjermbilde 16: Filtrering 24 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

25 Brukerhåndbok URYXXON Relax Når egnede samsvar blir funnet, kan du velge mellom å skrive ut datasettene, sende dem til en PC x eller vise dem på skjermen. XX Resultater funne Print x Send Vis Skjermbilde 17: Søkeresultat Hvis det ikke blir funnet noen samsvarende resultater, går utstyret tilbake til minnemenyen. 7.3 Slette resultater fra minnet Når du trykker på, sletter du alle data i minnet. Du må bekrefte dette i et annet skjermbilde. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

26 Brukerhåndbok URYXXON Relax 8. Kvalitetskontrolltest Kvalitetskonrollmålinger bør gjennomføres jevnlig med kontrolløsninger for å sikre at kombinasjonen av utstyr og prøvestrimler fungerer korrekt. Kvalitetskontrolltester anbefales: når dagen begynner når man tar i bruk en ny prøvestrimmelbatch (LOT) ved tvilsomme prøveresultater når en annen bruker utstyret Ved å trykke på? i startmenyen vises skjermbildet "Kontrollmodus". Meny Kontrollmodus? Minne Kontrollmodus Innstillinger Minne Måling Skjermbilde 18: Hovedmeny Skjermbilde 19: Kontrollmodus 8.1 Se på gamle kvalitetskontrollmålinger Utstyret lagrer resultatet av de 20 siste kvalitetskontrollmålingene i et eget minne. De kan vises ved å velge minne og kan skrives ut til dokumentasjonsformål. 26 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

27 Brukerhåndbok URYXXON Relax 8.2 Utføre en kvalitetskontrollmåling Gjør klar urinprøvene som beskrevet i pakningsvedlegget og prøv dem i testmodus. Håndter kontrolløsningene på samme måte som pasientprøvene. Ved å trykke på panelet vises prøveutvalget. Du kan velge hva slags type kontrollprøve du vil analysere. Kontrollmodus Negativ Positiv Skjermbilde 20: Kontrollprøve Dersom flere resultater ikke tilsvarer de forventede resultatene (indikasjoner i kontrolløsningens pakningsvedlegg), må du ta kontakt med serviceavdelingen til MACHEREY-NAGEL. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

28 Brukerhåndbok URYXXON Relax for å komme til skjerm- 9. Utstyrsinnstillinger Gå inn i hovedmenyen ved å trykke på menytasten bildet "Instillinger" og trykk på. Meny Innstillinger? Minne Kontrollmodus Innstillinger Strimmel Passord Skriver Lyd Autostart Batteri Språk Dato/Klokkeslett Grensesnitt Skjermbilde 21: Hovedmeny Skjermbilde 22: Innstillinger 9.1 Modifisere strimmelinnstillinger Type URYXXON Relax er i prinsippet også i stand til å analysere ikke-medisinske strimmeltyper. Hvis utstyret har data for ulike godkjente strimmeltyper, kan strimmeltypen velges i en selektiv liste Enheter URYXXON Relax kan rapportere resultatene i ulike enheter: Konvensjonell (f.eks. 10 mg/dl) SI (f.eks. 56 mmol/l) ARB, Plus-System (f.eks. +++) Konvensjonell + ARB SI + ARB Velg ønsket enhet fra listen Parameterrekkefølge Parametrenes utlesingsrekkefølge kan tilpasses via en selektiv liste. Parametrene må velges i ønsket rekkefølge og bekreftes ved å trykke på. Etter den siste parameteren spør utstyret om innstillingen skal lagres. Lagre ved å trykke på eller gå tilbake til den forhåndsprogrammerte rekkefølgen ved å trykke på. 28 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

29 Brukerhåndbok URYXXON Relax Prøvestrimmel-LOT LOT-administrasjonen av URYXXON Relax er som standard deaktivert. Se kapittel 12.2 "Aktivere LOT". 9.2 Beskytte innstillinger mot uberettiget tilgang Velg "Passord" i innstillingsmenyen hvis du vil beskytte instrumentinnstillingene med en PIN-kode. Det vises et skjermbilde med alternativene "På" og "Av". Velger du "På", aktiverer du PIN-beskyttelse. Etter å ha aktivert PIN-beskyttelsen, vises det et talltastatur. Tast en 4-sifret PINkode og bekreft ved å trykke på. Du blir bedt om PIN-koden neste gang du forsøker å endre innstillingene. OBS: Hvis du har glemt PIN-koden, kan den ikke rekonstrueres. Det er bare en fullstendig tilbakestilling av instrumentet som sletter PIN-beskyttelsen. Dette medfører at alle resultater og innstillinger går tapt! 9.3 Slå skriveren på og av Ved å velge "Skriver" i innstillingsmenyen får du opp et skjermbilde med alternativer. Velg ønsket alternativ og bekreft 9.4 Aktivere og deaktivere lydsignaler Velg "Lyd" i innstillingsmenyen for å legge inn innstillinger for lydsignaler Lydbekreftelse av brukerinndata I de forhåndsprogrammerte innstillingene bekreftes alle brukerinndata med et lydsignal. Disse signalene deaktiveres eller aktiveres ved å velge "På" eller "Av" i feltet "Trykk" Lydsignaler ved positive resultater I de forhåndsprogrammerte innstillingene gis et et lydsignal ved positive resultater. Dette signalet deaktiveres eller aktiveres ved å velge "På" eller "Av" i feltet "Positiv". 9.5 Deaktivere og aktivere autostart Velg "Autostart" i innstillingsmenyen. I grunnmodus detekterer URYXXON Relax automatisk en isatt prøvestrimmel og starter målingen. Denne funksjonen kan deaktiveres via et skjermbilde med alternativer. Hvis Autostart er deaktivert, må analysen startes ved å trykke på et felt i Startmenyen. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

30 Brukerhåndbok URYXXON Relax 9.6 Stille strømsparingsalternativer for batterimodus Velg "Batteri" i innstillingsmenyen. Innstillinger i denne menyen gjelder kun når instrumentet drives med batterier. For å øke batterienes levetid, kan bakgrunnsbelysningen og skriveren slås av med alternativene på skjermen. 9.7 Endre språk Velg "Språk" i innstillingsmenyen. Språket i menyene i URYXXON Relax kan endres til følgende språk i listen med språkalternativer: English, Norsk, Svenska, Suomi, Dansk 9.8 Stille klokkeslett og dato Velg "Dato/Klokkeslett" i innstillingsmenyen. Trykk på respektive tall for å endre. Det vises et talltastatur. Tast korrekt tall og bekreft ved å trykke på. Datoen kan vises i tre ulike format. Det aktive formatet vises på en knapp YMD til høyre for datoen. Velg datoformat ved å trykke på denne knappen. Forkortelse av Betyr Eksempel visningsformat YMD År - Måned - Dag DMY Dag. Måned. År MDY Måned/Dag/År 12/17/2007 Tidsformatet kan endres til 12 eller 24 timer med knappen som vises ved siden av klokkeslettet 24. Dato/Klokkelett YMD Skjermbilde 23: Dato/klokkeslett 30 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

31 Brukerhåndbok URYXXON Relax 9.9 Aktivere dataoverføring Velg "Grensesnitt" i innstillingsmenyen. Dataoverføring via grensesnittene kan aktiveres eller deaktiveres via et skjermbilde med alternativer Endre teksten i utskriftens topptekst Velg "Tilpasning" i innstillingsmenyen. De to første linjene i utskriften kan fylles med en brukerspesifikk identifikator. Hver linje rommer 23 tegn. For å legge inn teksten kan et eksternt tastatur eller det alfanumeriske tastaturet i displayet. Tastene på berøringsskjermen er knyttet til flere bokstaver. Gjentatte trykk i løpet av et halvt sekund blar gjennom bokstavene som vises på tasten Skrive ut innstillinger Velg "Skriv ut innstillinger" i innstillingsmenyen for å skrive ut utstyrsinnstillingene til dokumentasjonsformål. Utskrifter fra varmeskrivere falmer med tiden. Derfor bør du kopiere utskriften eller oppbevare den et mørkt sted. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

32 Brukerhåndbok URYXXON Relax 10. Rengjøring og vedlikehold INFEKSJONSFARE: Urin og brukte prøvestrimler utgjør en infeksjonsfare. Bruk alltid vernehansker ved håndtering av stirmlene. Brukte prøvestrimler skal kastes i henhold til bestemmelser for håndtering av mulig smittefarlig materiale Rengjøre huset Instrumenthuset kan tørkes av med en klut. Milde rengjørings- eller desinfeksjonsmidler kan brukes. Påse at det ikke kommer fuktighet inn i utstyret Rengjøre strimmelholderen TYørk vekk urinrester fra strimmelholderen med en klut som ikke loer etter hver måling. Dette hindrer at urinrester størkner og tørker. Strimmelholderen kan tas ut av transportmekanismen og rengjøres med vann og - ved behov - med rengjørings- eller desinfeksjonsmiddel. Påse at instrumentet er slått av før du tar ut glidemekanismen for prøvestrimler. Etter rengjøring skal strimmelholderen settes forsiktig tilbake på transportmekanismen. De rektangulære utsparingene i transportmekanismen og strimmelholderen må plasseres oppå hverandre (fig. 14). Fig. 12: glidemekanisme (sett fra undersiden) Fig. 13: Utsparing A Fig. 14: Utsparing B 32 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

33 Brukerhåndbok URYXXON Relax 11. Resultattabell Param. CONV SI ARB BLD NEG NEG NEG 10 Ery/μl 10 Ery/μl + 50 Ery/μl 50 Ery/μl Ery/μl 250 Ery/μl +++ UBG NORM NORM NORM 2 mg/dl 35 μmol/l + 4 mg/dl 70 μmol/l ++ 8 mg/dl 140 μmol/l mg/dl 200 μmol/l ++++ BIL NEG NEG NEG 1 mg/dl 17 μmol/l + 2 mg/dl 35 μmol/l ++ 4 mg/dl 70 μmol/l +++ PRO NEG NEG NEG Spor Spor Spor (+) 30 mg/dl 0.3 g/l mg/dl 1 g/l mg/dl 5 g/l ++++ NIT NEG NEG NEG POS POS + KET NEG NEG NEG 25 mg/dl 2.5 mmol/l mg/dl 10 mmol/l mg/dl 30 mmol/l +++ GLU NEG NEG NEG NORM NORM NORM 50 mg/dl 2.8 mmol/l mg/dl 8.3 mmol/l ++ > 500 mg/dl > 27.8 mmol/l +++ ph SG LEU NEG NEG NEG 25 Leu/μl 25 Leu/μl + 75 Leu/μl 75 Leu/μl Leu/μl 500 Leu/μl +++ MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

34 Brukerhåndbok URYXXON Relax 12. Servicemeny URYXXON Relax har en passordbeskyttet servicemeny. For å gå inn i servicemenyen, trykker du tre ganger på berøringsskjermen under egentesten etter at utstyret er slått på. Når du blir bedt om det, legger du inn PIN "1234". Nå vises det en liste med ulike menypunkter. SERVICE Load Default LOT activate Program update Sensitivity Skjermbilde 24: Servicemeny 12.1 Tilbakestille systemet (Load Default) Velg "Load Default" (Last standardinnstillinger) i servicemenyen. Instrumentet tilbakestilles til innstillingene det hadde ved levering. Alle innstillinger brukeren har endret samt minnet slettes! 12.2 Styre LOT-kontrollen (LOT activate) Velg "LOT activate" (Aktivere LOT) i servicemenyen for å aktivere LOT-kontrollen. Dette reduserer risikoen for å bruke prøvestrimler som er gått ut på dato. Du blir bedt om LOT for strimlene som brukes for øyeblikket. Systemet varsler når prøvestrimlene er gått ut på dato. Etter 100 målinger ber systemet om neste hylses LOT-nummer. 34 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

35 Brukerhåndbok URYXXON Relax Legge inn prøvestrimlenes LOT Hvis LOT-kontroll er aktivert, kan det faktiske LOT-nummeret til prøvestrimlene legges inn ved å bruke "Strimmel" i menyen "Innstillinger". Hvis du velger "LOT CODE" (LOT-nummer), vises det et talltastatur som kan brukes til å legge inn det LOT som er trykt på strimmelemballasjen. Hvis du taster inn feil LOT-nummerformat, vises det en feilmelding. Etter å ha lagt inn LOT-nummeret, bes det om informasjon om antall strimler fra det LOT-nummeret. Hvis det er tre esker med samme LOT-nummer, skriver du "300" for antall strimler. LOT CODE NUMBER OF STRIP Skjermbilde 25: LOT-nummer Skjermbilde 26: LOT-strørrelse MERK: Instrumentet teller antallet strimler. Hvis antall målinger når det tidligere innlagte antallet strimler med det LOT-nummeret, ber instrumentet deg legge inn et nytt LOT-nummer. Da må du legge inn LOT-nummeret for strimlene du skal bruke. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

36 Brukerhåndbok URYXXON Relax Advarsel om teststrimler som er gått ut på dato Utløpsdatoen for prøvestrimlene beregnes ut fra LOT-nummeret. Hvis utløpsdatoen er passert, vises det en advarsel (skjermbilde 27). Velger du å fortsette uten å legge inn et nytt LOT-nummer, vises skjermbilde 28. Velg antall målinger du vil utføre uten ytterligere advarsler. EXPIRE DATE LOT has been expired! EXPIRE DATE Continue New LOT 1 strip Continue 10 strips Skjermbilde 27: Utløpsdato A Skjermbilde 28: Utløpsdato B OBS: MACHEREY-NAGEL tar ikke noe ansvar for feilaktige måleresultater som skyldes prøvestrimler som er utgått på dato. 36 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

37 Brukerhåndbok URYXXON Relax 12.3 Endre følsomheten (Sensitivity) Velg "Senisitivity" (Følsomhet) for å justere følsomhetsinnstillingene. Følsomheten til URYXXON Relax kan justeres innenfor angitte grenser for alle parametre unntatt ph-verdien. Følsomhet Standard Ny Skjermbilde 29: Følsomhet A Tilbakestille innstillinger Ved å velge panelet "Standard" og etterfølgende bekreftelse, tilbakestilles alle følsomhetsverdier til leveringsstatus for URYXXON Relax Sette nye følsomhetsinnstillinger Legg merke til at dette krever teknisk og medisinsk kunnskap. Føler du deg usikker, går du ut av denne menyen uten å endre. Ved å velge panelet "Ny" og etterfølgende bekreftelse, vises parametervalgmulighetene. BLD UBG BIL PRO NIT KET GLU SG LEU SENSITIVITY Følsomhed Känslighet Følsomhet Herkkyys Skjermbilde 30: Følsomhet B MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

LG-A170 ANVÄNDARHANDBOK BRUKERHÅNDBOK BRUGERMANUAL KÄYTTÖOPAS SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com

LG-A170 ANVÄNDARHANDBOK BRUKERHÅNDBOK BRUGERMANUAL KÄYTTÖOPAS SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. Generelle

Detaljer

BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN

BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4 SE BIOANLÄGGNING FÖR BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4 9,2" WIDESCREEN TFT/LCD-FÄRGSKÄRM MED DVD-SPELARE

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bilstereo Autostereo

Bilstereo Autostereo Bilstereo Autostereo FM/AM(RDS)/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX Bilstereo Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilradio DVD 1 2008 Biltema Nordic Services AB Bilstereo DVD SÄKERHETSÅTGÄRDER Varning Användning på annat sätt än vad som beskrivs häri kan leda till farlig

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BLUETOOTH USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5

Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5 Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5 !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950

Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950 Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950 Model IMT-8500 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 5 Deleliste / Dellista / Parts List 8 Montering / Assembly 10 Viktig informasjon

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 4 Tilkobling...

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer