URYXXON Relax. Brukerhåndbok Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "URYXXON Relax. Brukerhåndbok Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual"

Transkript

1 URYXXON Relax Brukerhåndbok Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual

2

3 URYXXON Relax Brukerhåndbok

4

5 Brukerhåndbok URYXXON Relax 1. Kom i gang 7 2. Innledning Systembeskrivelse Måleprinsipp Principle Funksjonsprinsipp URYXXON Relax 9 3. Pakke ut og sette opp Liste over leverte deler Beskrivelse av instrumentets deler Sette opp instrumentet Kople instrumentet til strømnettet Sette i skriverpapir Sette i batterier (valgfritt) Bruke instrumentet Knapper Rullepiler Runde knapper Brukermeny Oversikt over menystrukturen Beskrivelse av elementene i menyen Analysere prøvestrimler Visning av resultater Målefeil Legge inn pasientidentifikasjon Endre sekvensnummeret ("SN") Overføre data til en PC Gå inn i hovedmenyen Hente fram resultater Rulle gjennom minnet Finne spesifikke resultater (filtrering) Velge dag Velge søkekriterier Vis egnede samsvar Slette resultater fra minnet Kvalitetskontrolltest Se på gamle kvalitetskontrollmålinger Utføre en kvalitetskontrollmåling Utstyrsinnstillinger Modifisere strimmelinnstillinger 28 MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

6 Brukerhåndbok URYXXON Relax Type Enheter Parameterrekkefølge Prøvestrimmel-LOT Beskytte innstillinger mot uberettiget tilgang Slå skriveren på og av Aktivere og deaktivere lydsignaler Lydsignaler ved positive resultater Deaktivere og aktivere autostart Stille strømsparingsalternativer for batterimodus Endre språk Stille klokkeslett og dato Aktivere dataoverføring Endre teksten i utskriftens topptekst Skrive ut innstillinger Rengjøring og vedlikehold Rengjøre huset Rengjøre strimmelholderen Resultattabell Servicemeny Tilbakestille systemet (Last standardinnstillinger) Styre LOT-kontrollen (Aktivere LOT) Legge inn prøvestrimlenes LOT Advarsel om teststrimler som er gått ut på dato Endre følsomheten Tilbakestille innstillinger Sette nye følsomhetsinnstillinger Oppdatere instrumentet Grensesnittbeskrivelse Serielt grensesnitt Overføringsprotokoll Strekkodeskanner, PC-tastatur Feilmeldinger og feilretting Garanti Teknisk informasjon Tekniske spesifikasjoner Sikkerhetsstandarder 42 6 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

7 Brukerhåndbok URYXXON Relax 1. Kom i gang Pakk ut instrumentet og plasser det på et jevnt, fast underlag. Kople til strømmen og slå på instrumentet med På/Av-bryteren (fig. 4-(8)). Etter egentesten vises startskjermbildet i displayet. URYXXON STICK 10 Set i strimmel SN: 0001 ID: (P) Skjermbilde 1: Startmeny Dypp en teststrimmel i urinprøven i ca. ett sekund. Stryk kanten av strimmelen mot et tørkepapir for å fjerne overskytende urin. Sett teststrimmelen på strimmelholderen Skyv eller trykk strimmelen mot enden av rennen. Ikke berør reagensfeltene på prøvestrimmelen. Instrumentet oppdager automatisk at en strimmel er satt inn. Målesyklusen starter. Et fremgangsfelt i displayet viser gjenværende måletid. Merk: Hvis "Autostart" (kapittel 9.5) er deaktivert, må målingen startes ved å bruke startkontrollpanelet. Merk: Strimmelen trekkes inn i instrumentet etter 30 s. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

8 Brukerhåndbok URYXXON Relax Etter ca. 60 s vises resultatet på skjermen og overføres til skriver og grensesnitt. 1 Sekv. nr: 001 ID: :47 *BLD 10 ERY/ul UBG NORM BIL NEG PRO NEG NIT NEG KET NEG *GLU 50 mg/dl ph 5.0 SG 1.0 LEU NEG x Skjermbilde 2: Resultat Ved å trykke på skriversymbolet kan resultatet skrives ut på nytt. Ved å velge returpanelet kommer man tilbake til startskjermbildet. En ny analyse kan startes ved å sette inn neste prøvestrimmel. Merk: Det er ikke nødvendig å gå tilbake til startskjermbildet for å starte en ny måling. En ny strimmel detekteres når som helst, deretter starter målingen automatisk. 8 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

9 Brukerhåndbok URYXXON Relax 2. Innledning URYXXON Relax er et reflektometer til analyse av urinprøvestrimler. Målingene gjennomføres under standardiserte forhold, og målte verdier kan vises, skrives ut og overføres til en PC. URYXXON Relax er konstruert for in-vitro diagnostisk bruk (IVD) og skal bare brukes av profesjonelle helsearbeidere. 2.1 Systembeskrivelse Måleprinsipp Principle Prøvestrimmelen beveger seg under et fast målehode på et glidestykke med et integrert referansefelt. Den reflektrometriske analysen av prøvestrimmelen og referansefeltet skjer når glidestykket trekkes tilbake og frigjøres. Fig. 1: Måleprinsipp Strimmelen belyses med en LED, og en detektor registrerer lysintensiteten som reflekteres av prøvestrimmelen ved tre forskjellige bølgelengder. Ved å benytte en intern kalibrering beregnes resultatene ut fra refleksjonsverdiene. Hvis prøver er sterkt alkaliske, gjennomføres det automatisk en densitetskorrigering Funksjonsprinsipp URYXXON Relax En måling startes ved å plassere en strimmel på holderen. Hvis Autostart-funksjonen er slått av, startes målingen ved å trykke på i displayet. Resultatet vises i displayet, skrives ut og videreformidles via grensesnittene etter at målingen er fullført. Etter tre minutter går instrumentet over i stand-bymodus. Instrumentet reaktiveres ved å berøre skjermen. All informasjon fra brukeren legges inn via berøringsskjermen (3.7 Bruke instrumentet). MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

10 Brukerhåndbok URYXXON Relax 3. Pakke ut og sette opp 3.1 Liste over leverte deler 1 URYXXON Relax reflektometer 2 Strømforsyningsdel V, 47/63 Hz, 9V 3 Skriverpapir Bruksanvisning (dette heftet) Fig. 2: Innhold Les bruksanvisningen for URYXXON Relax grundig før første oppstart for å sikre problemfri funksjon. 10 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

11 Brukerhåndbok URYXXON Relax 3.2 Beskrivelse av instrumentets deler Fig. 3: Sett forfra Fig. 4: Sett bakfra Utløser Funksjon 1. Berøringsskjerm Styrer instrumentets funksjoner 2. Glidestykke for prøvestrimmel Prøvestrimmelholder og automatisk start av analyse 3. Skriverklaff Åpne skriverklaffen for å sette i nytt papir 4. Serielt grensesnitt Tilkopling av PC 5. USB-grensesnitt Tilkopling av PC 6. PS/2-grensesnitt Tilkopling av tastatur eller strekkodeskanner 7. Nettilkopling Kontakt for den vedlagte strømforsyningsdelen 8. På/Av-bryter (I/O) Slår utstyret på og av 3.3 Sette opp instrumentet Plasser instrumentet på et fast, jevnt underlag der luftfuktigheten og temperaturen er mer eller mindre konstant. Sørg for å la instrumentet akklimatiseres til romtemperatur før bruk. Pass på at du Ikke plasserer instrumentet nær sterke elektromagnetiske felt Ikke plasserer instrumentet nær varmeplater, varmeovner eller radiatorer DoIkke utsetter instrumentet for sterke lyskilder (dvs. direkte sollys) MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

12 Brukerhåndbok URYXXON Relax 3.4 Kople instrumentet til strømnettet Fig. 5: Strømforsyningsdel Fig. 6: DC-inngang Det følger med tre adaptere for å plugge strømforsyningsdelen i en stikkontakt. Adapteren som passer til stikkontakten settes på strømforsyningsdelen (Fig. 5). Når strømforsyningsdelens ledning er plugget i DC-inngangen (Fig. 4-(7)) og strømforsyningsdelen er plugget i stikkontakten, er URYXXON Relax klar til bruk. 3.5 Sette i skriverpapir Fig. 7: Skriver A Fig. 8 Skriver B Åpne skriverklaffen ved å trykke på den rektangelformede tasten ved siden av papirutgangen (Fig. 7). 12 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

13 Brukerhåndbok URYXXON Relax Fig. 9: Skriver C Fig. 10: Skriver D Rull ut 5 cm papir og sett rullen i papirrommet med enden ned. Hold fast enden av papiret mot huset med pekefingeren mens du lukker klaffen (Fig. 9). 3.6 Sette i batterier (valgfritt) URYXXON Relax kan drives med AA-batterier, uavhengig av strømnettet. Batterirommet er på undersiden av instrumentet. Sett i batteriene med polene (+/-) riktig vei slik det er vist i batterirommet. Fig. 11: Batterirom 3.7 Bruke instrumentet All informasjon legges inn av brukeren via berøringsskjermen. Alle funksjoner aktiveres direkte med et lett trykk med fingeren på tydelige piktogrammer eller tekst som representerer menypunktene. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

14 Brukerhåndbok URYXXON Relax Knapper Innrammede områder reagerer på trykk og utløser handlingen koplet til dem. Teksten for et område beskriver dets funksjon. Eksempler: Bekreft/utfør handling Annuller handling f.eks. visning av utstyrsinnstillinger Rullepiler Trykk på pil opp og ned til høyre på skjermen for å rulle gjennom en liste med informasjoner til venstre på skjermen. Så snart ønsket informasjon til venstre er uthevet, trykker du på for å bekrefte valget ditt. Innstillinger Strimmel Passord Skriver Lyd Autostart Batteri Språk Dato/Klokkeslett Grensesnitt Skjermbilde 3: Selektive lister Ved å trykke på velger du den uthevede linjen. Du kan gå ut av menyen ved å trykke på Runde knapper Disse knappene forekommer i skjermbilder Dag der du må velge blant elementer i rekkefølge. Knappen med en utfylt sirkel er det nåværende valget. I dag Alt Dato Du aktiverer et valg ved å trykke på sirkelen. Lagre valget ditt ved å trykke på. Trykker du på går du ut av menyen uten å gjøre noen endringer. 14 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

15 Brukerhåndbok URYXXON Relax 4. Brukermeny 4.1 Oversikt over menystrukturen SN: ID: (P) Minne Liste Søk Fjern Kontrollmodus Minne Innstillinger Måling Strimmel Passord Skriver Lyd Autostart Batteri Språk Dato & tid Grensesnitt Tilpasning Skriv ut innstillinger Type Enhet Param.rekkefølge Berør Positiv Bakgrunnsbelysnung Skriver MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

16 Brukerhåndbok URYXXON Relax 4.2 Beskrivelse av elementene i menyen SN: 5.5 Endre sekvensnummeret («SN») ID: 5.4 Legge inn pasientidentifikasjon (P): Standby : Hovedmeny Minne: 7. Hente fram resultater Kontrollmodus: 8. Kvalitetskontrolltest Innstillinger: 9.1 Strimmelparametre 9.2 Passord 9.3 Skriver 9.4 Lyd 9.5 Autostart 9.6 Batteri 9.7 Språk 9.8 Dato/Klokkeslett 9.9 Grensesnitt 9.10 Tilpasning 9.11 Skriv ut innstillinger 16 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

17 Brukerhåndbok URYXXON Relax 5. Analysere prøvestrimler 5.1 Utføre en måling URYXXON Relax er svært enkel å bruke. For å starte målingen plasseres teststrimmelen på strimmelholderen. Instrumentet detekterer automatisk en ny strimmel og starter målingen. Det vises et fremgangsfelt som angir gjenværende analysetid. Etter 30 sekunder trekkes prøvestrimmelen inn i instrumentet, og etter 60 sekunder frigjøres den. Merk: Sørg for å fjerne overskytende urin ved å tørke strimmelen forsiktig med en klut som ikke loer. Merk: Hvis automodus (kapittel 9.5 Autostart) er deaktivert, må analysen startes ved å trykke på på berøringsskjermen. Etter målingen frigjør instrumentet den analyserte prøvestrimmelen, som nå kan kastes. Resultatet vises på skjermen og overføres via grensesnittene og/eller skrives ut i henhold til instrumentets innstillinger. For ytterligere informasjon om prøvestrimmelen, vennligst les pakningsvedlegget som følger med strimlene. INFEKSJONSFARE: Urin og brukte prøvestrimler utgjør en infeksjonsfare. Bruk alltid vernehansker ved håndtering av stirmlene. Brukte prøvestrimler skal kastes i henhold til bestemmelser for håndtering av mulig smittefarlig materiale. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

18 Brukerhåndbok URYXXON Relax 5.2 Visning av resultater Sekvensnummeret (Sekv. nr:) og pasientidentifikasjonen (ID) vises sammen med resultatene. 1 Sekv. nr: 001 ID: :47 *BLD 10 ERY/ul UBG NORM BIL NEG PRO NEG NIT NEG KET NEG *GLU 50 mg/dl ph 5.0 SG 1.0 LEU NEG x Skjermbilde 4: Resultat Positive resultater er tydelig merket med en stjerne (*) på utskriften og skjermen. I tillegg er det mulig å aktivere et lydsignal for positive resultater. Utskriften er lysfølsom og kan bli gul hvis den utsettes for lys under lagring. Til arkivformål bør utskriftene oppbevares mørkt (i en pasientmappe) eller som fotokopi. Resultatet som skrives kan skrives ut på nytt ved å trykke på. Returpanelet fører deg tilbake til startskjermbildet. 5.3 Målefeil Hvis displayet viser "Målefeil..." i stedet for et resultat, må du lese anvisningene i kapittel 14, "Feilmeldinger og feilretting".. Gjenta målingen. Ved vedvarende feil, kontakt serviceavdelingen til MACHEREY-NAGEL. 18 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

19 Brukerhåndbok URYXXON Relax 5.4 Legge inn pasientidentifikasjon Pasientidentifikasjonen må legges inn før analysen starter. Dette kan gjøres slik: Direkte på utstyret: Ved å trykke på ID: i startmenyen kommer det opp et alfanumerisk tastatur. Skriv inn identifikasjonen med tastene. For å skrive bokstaver (f.eks. "Møller"), trykker du på ABC for å endre tegninntastingen. Ved å trykke gjentatte ganger på samme felt i løpet av et halvt sekund, blar du gjennom bokstavene som vises på tasten. Feil inntasting kan slettes ved å trykke på. ID ABC ID ABC DEF 123 GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ -(#) Skjermbilde 5: Taste inn ID (tall) Skjermbilde 6: Taste inn ID (bokstav) Bruke et standard PC-tastatur: Kople tastaturet til PS/2-kontakten på baksiden av instrumentet. Det brukeren skriver via tastaturet tolkes automatisk som pasientidentifikasjon. Bruke strekkodeleser: Kople strekkodeleseren til PS/2-kontakten på baksiden av instrumentet. Strekkodeavlesinger tolkes automatisk som pasientinformasjon. Start målingen etter å ha lagt inn pasientinformasjonen. Pasientidentifikasjonen lagres sammen med diagnoseresultatene. OBS: En ny ID kan ikke legges inn før den pågående analysen er fullført. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

20 Brukerhåndbok URYXXON Relax 5.5 Endre sekvensnummeret Når du trykker på feltet SN: i startmenyen, kommer det opp et talltastatur. Legg inn et nytt sekvensnummer ved hjelp av tastene på skjermen. Alle etterfølgende målinger blir nå telt fra dette nummeret og fremover. Sekv.nro: Sekv.nr: Seq.No ABC Skjermbilde 7: Sekv.innlegging 5.6 Overføre data til en PC Resultatet kan overføres til en PC via USB- eller RS232-grensesnittet. En detaljert beskrivelse av grensesnittet er å finne i kapittel 13 Grensesnitt beskrivelse. 20 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

21 Brukerhåndbok URYXXON Relax 6. Gå inn i hovedmenyen Ved å trykke på i startskjermbildet får du fram hovedmenyen. URYXXON STICK 10 Indsæt strimmel SN: 0001 ID: ? Meny Minne Kontrollmodus Innstillinger (P) Skjermbilde 8: Startmeny Skjermbilde 9: Hovedmeny Herfra kan du komme til de andre funksjonene, f.eks. minne (7. Hente fram resultater), testmodus (8. Kvalitetskontrolltest) samt innstillingene (9. Utstyrsinnstillinger). MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

22 Brukerhåndbok URYXXON Relax 7. Hente fram resultater URYXXON Relax har minne for 200 målinger. Hvert resultat lagres automatisk etter analysen. Etter 200 målinger overskriver nye data det eldste lagrede datasettet. Du kommer til minnet ved å trykke på i Hovedmenyen. Meny Minne modus? Minne Kontrollmodus Innstillinger Liste Søk Fjern Skjermbilde 10: Hovedmeny Skjermbilde 11: Minnemodus 7.1 Rulle gjennom minnet Ved å trykke på for du fram skjermbilde 12. Du kan rulle gjennom minnet ved å trykke på pilene på høyre side. Neste eller forrige resultat vises. 2 Skv. nr: 001 ID: :47 *BLD 10 ERY/ul UBG NORM BIL NEG PRO NEG NIT NEG KET NEG *GLU 50 mg/dl ph 5.0 SG 1.0 LEU NEG x Skjermbilde 12: Minneinnhold Det går an å skrive ut og sende datasettet som vises. Minnemenyen vises igjen når du trykker på Retur. 22 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

23 Brukerhåndbok URYXXON Relax 7.2 Finne spesifikke resultater (filtrering) For å finne resultatet, kan du velge datoen for målingen og en spesifikk parameter. Angi filter par. Dag PAR Skjermbilde 13: Filtrering Velge dag Ved å trykke på panelet Dag kommer du til menyen som vises nedenfor. Dag I dag Alle Dato Skjermbilde 14: Velg dag kriv dagen med knappene. Ved å velge "Dato", får du opp et skjermbilde med listen over tilgjengelige datoer (det vises kun dager med målinger på skjermen). Velg ønsket dato med pil opp eller ned og bekreft valget ditt ved å trykke på. Etter bekreftelse vises valget ditt i skjermbildet "Angi filter par." MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

24 Brukerhåndbok URYXXON Relax Velge søkekriterier Ved å trykke på PAR får du opp skjermbildet 15. ID Sekv.nr: Positiv Ikke printet Ikke sendt Alle Velg parameter. Filterkrite- Skjermbilde 15: Velg parameter Bruk piltastene for å velge ønskede kriterier og bekreft med riene vises i filterinnstillingsskjermbildet (skjermbilde 16) Vis egnede samsvar Etter å ha stilt Dag og Parameter kan du starte søket ved å trykke på. Angi filter par. Dag PAR I dag Positiv Skjermbilde 16: Filtrering 24 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

25 Brukerhåndbok URYXXON Relax Når egnede samsvar blir funnet, kan du velge mellom å skrive ut datasettene, sende dem til en PC x eller vise dem på skjermen. XX Resultater funne Print x Send Vis Skjermbilde 17: Søkeresultat Hvis det ikke blir funnet noen samsvarende resultater, går utstyret tilbake til minnemenyen. 7.3 Slette resultater fra minnet Når du trykker på, sletter du alle data i minnet. Du må bekrefte dette i et annet skjermbilde. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

26 Brukerhåndbok URYXXON Relax 8. Kvalitetskontrolltest Kvalitetskonrollmålinger bør gjennomføres jevnlig med kontrolløsninger for å sikre at kombinasjonen av utstyr og prøvestrimler fungerer korrekt. Kvalitetskontrolltester anbefales: når dagen begynner når man tar i bruk en ny prøvestrimmelbatch (LOT) ved tvilsomme prøveresultater når en annen bruker utstyret Ved å trykke på? i startmenyen vises skjermbildet "Kontrollmodus". Meny Kontrollmodus? Minne Kontrollmodus Innstillinger Minne Måling Skjermbilde 18: Hovedmeny Skjermbilde 19: Kontrollmodus 8.1 Se på gamle kvalitetskontrollmålinger Utstyret lagrer resultatet av de 20 siste kvalitetskontrollmålingene i et eget minne. De kan vises ved å velge minne og kan skrives ut til dokumentasjonsformål. 26 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

27 Brukerhåndbok URYXXON Relax 8.2 Utføre en kvalitetskontrollmåling Gjør klar urinprøvene som beskrevet i pakningsvedlegget og prøv dem i testmodus. Håndter kontrolløsningene på samme måte som pasientprøvene. Ved å trykke på panelet vises prøveutvalget. Du kan velge hva slags type kontrollprøve du vil analysere. Kontrollmodus Negativ Positiv Skjermbilde 20: Kontrollprøve Dersom flere resultater ikke tilsvarer de forventede resultatene (indikasjoner i kontrolløsningens pakningsvedlegg), må du ta kontakt med serviceavdelingen til MACHEREY-NAGEL. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

28 Brukerhåndbok URYXXON Relax for å komme til skjerm- 9. Utstyrsinnstillinger Gå inn i hovedmenyen ved å trykke på menytasten bildet "Instillinger" og trykk på. Meny Innstillinger? Minne Kontrollmodus Innstillinger Strimmel Passord Skriver Lyd Autostart Batteri Språk Dato/Klokkeslett Grensesnitt Skjermbilde 21: Hovedmeny Skjermbilde 22: Innstillinger 9.1 Modifisere strimmelinnstillinger Type URYXXON Relax er i prinsippet også i stand til å analysere ikke-medisinske strimmeltyper. Hvis utstyret har data for ulike godkjente strimmeltyper, kan strimmeltypen velges i en selektiv liste Enheter URYXXON Relax kan rapportere resultatene i ulike enheter: Konvensjonell (f.eks. 10 mg/dl) SI (f.eks. 56 mmol/l) ARB, Plus-System (f.eks. +++) Konvensjonell + ARB SI + ARB Velg ønsket enhet fra listen Parameterrekkefølge Parametrenes utlesingsrekkefølge kan tilpasses via en selektiv liste. Parametrene må velges i ønsket rekkefølge og bekreftes ved å trykke på. Etter den siste parameteren spør utstyret om innstillingen skal lagres. Lagre ved å trykke på eller gå tilbake til den forhåndsprogrammerte rekkefølgen ved å trykke på. 28 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

29 Brukerhåndbok URYXXON Relax Prøvestrimmel-LOT LOT-administrasjonen av URYXXON Relax er som standard deaktivert. Se kapittel 12.2 "Aktivere LOT". 9.2 Beskytte innstillinger mot uberettiget tilgang Velg "Passord" i innstillingsmenyen hvis du vil beskytte instrumentinnstillingene med en PIN-kode. Det vises et skjermbilde med alternativene "På" og "Av". Velger du "På", aktiverer du PIN-beskyttelse. Etter å ha aktivert PIN-beskyttelsen, vises det et talltastatur. Tast en 4-sifret PINkode og bekreft ved å trykke på. Du blir bedt om PIN-koden neste gang du forsøker å endre innstillingene. OBS: Hvis du har glemt PIN-koden, kan den ikke rekonstrueres. Det er bare en fullstendig tilbakestilling av instrumentet som sletter PIN-beskyttelsen. Dette medfører at alle resultater og innstillinger går tapt! 9.3 Slå skriveren på og av Ved å velge "Skriver" i innstillingsmenyen får du opp et skjermbilde med alternativer. Velg ønsket alternativ og bekreft 9.4 Aktivere og deaktivere lydsignaler Velg "Lyd" i innstillingsmenyen for å legge inn innstillinger for lydsignaler Lydbekreftelse av brukerinndata I de forhåndsprogrammerte innstillingene bekreftes alle brukerinndata med et lydsignal. Disse signalene deaktiveres eller aktiveres ved å velge "På" eller "Av" i feltet "Trykk" Lydsignaler ved positive resultater I de forhåndsprogrammerte innstillingene gis et et lydsignal ved positive resultater. Dette signalet deaktiveres eller aktiveres ved å velge "På" eller "Av" i feltet "Positiv". 9.5 Deaktivere og aktivere autostart Velg "Autostart" i innstillingsmenyen. I grunnmodus detekterer URYXXON Relax automatisk en isatt prøvestrimmel og starter målingen. Denne funksjonen kan deaktiveres via et skjermbilde med alternativer. Hvis Autostart er deaktivert, må analysen startes ved å trykke på et felt i Startmenyen. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

30 Brukerhåndbok URYXXON Relax 9.6 Stille strømsparingsalternativer for batterimodus Velg "Batteri" i innstillingsmenyen. Innstillinger i denne menyen gjelder kun når instrumentet drives med batterier. For å øke batterienes levetid, kan bakgrunnsbelysningen og skriveren slås av med alternativene på skjermen. 9.7 Endre språk Velg "Språk" i innstillingsmenyen. Språket i menyene i URYXXON Relax kan endres til følgende språk i listen med språkalternativer: English, Norsk, Svenska, Suomi, Dansk 9.8 Stille klokkeslett og dato Velg "Dato/Klokkeslett" i innstillingsmenyen. Trykk på respektive tall for å endre. Det vises et talltastatur. Tast korrekt tall og bekreft ved å trykke på. Datoen kan vises i tre ulike format. Det aktive formatet vises på en knapp YMD til høyre for datoen. Velg datoformat ved å trykke på denne knappen. Forkortelse av Betyr Eksempel visningsformat YMD År - Måned - Dag DMY Dag. Måned. År MDY Måned/Dag/År 12/17/2007 Tidsformatet kan endres til 12 eller 24 timer med knappen som vises ved siden av klokkeslettet 24. Dato/Klokkelett YMD Skjermbilde 23: Dato/klokkeslett 30 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

31 Brukerhåndbok URYXXON Relax 9.9 Aktivere dataoverføring Velg "Grensesnitt" i innstillingsmenyen. Dataoverføring via grensesnittene kan aktiveres eller deaktiveres via et skjermbilde med alternativer Endre teksten i utskriftens topptekst Velg "Tilpasning" i innstillingsmenyen. De to første linjene i utskriften kan fylles med en brukerspesifikk identifikator. Hver linje rommer 23 tegn. For å legge inn teksten kan et eksternt tastatur eller det alfanumeriske tastaturet i displayet. Tastene på berøringsskjermen er knyttet til flere bokstaver. Gjentatte trykk i løpet av et halvt sekund blar gjennom bokstavene som vises på tasten Skrive ut innstillinger Velg "Skriv ut innstillinger" i innstillingsmenyen for å skrive ut utstyrsinnstillingene til dokumentasjonsformål. Utskrifter fra varmeskrivere falmer med tiden. Derfor bør du kopiere utskriften eller oppbevare den et mørkt sted. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

32 Brukerhåndbok URYXXON Relax 10. Rengjøring og vedlikehold INFEKSJONSFARE: Urin og brukte prøvestrimler utgjør en infeksjonsfare. Bruk alltid vernehansker ved håndtering av stirmlene. Brukte prøvestrimler skal kastes i henhold til bestemmelser for håndtering av mulig smittefarlig materiale Rengjøre huset Instrumenthuset kan tørkes av med en klut. Milde rengjørings- eller desinfeksjonsmidler kan brukes. Påse at det ikke kommer fuktighet inn i utstyret Rengjøre strimmelholderen TYørk vekk urinrester fra strimmelholderen med en klut som ikke loer etter hver måling. Dette hindrer at urinrester størkner og tørker. Strimmelholderen kan tas ut av transportmekanismen og rengjøres med vann og - ved behov - med rengjørings- eller desinfeksjonsmiddel. Påse at instrumentet er slått av før du tar ut glidemekanismen for prøvestrimler. Etter rengjøring skal strimmelholderen settes forsiktig tilbake på transportmekanismen. De rektangulære utsparingene i transportmekanismen og strimmelholderen må plasseres oppå hverandre (fig. 14). Fig. 12: glidemekanisme (sett fra undersiden) Fig. 13: Utsparing A Fig. 14: Utsparing B 32 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

33 Brukerhåndbok URYXXON Relax 11. Resultattabell Param. CONV SI ARB BLD NEG NEG NEG 10 Ery/μl 10 Ery/μl + 50 Ery/μl 50 Ery/μl Ery/μl 250 Ery/μl +++ UBG NORM NORM NORM 2 mg/dl 35 μmol/l + 4 mg/dl 70 μmol/l ++ 8 mg/dl 140 μmol/l mg/dl 200 μmol/l ++++ BIL NEG NEG NEG 1 mg/dl 17 μmol/l + 2 mg/dl 35 μmol/l ++ 4 mg/dl 70 μmol/l +++ PRO NEG NEG NEG Spor Spor Spor (+) 30 mg/dl 0.3 g/l mg/dl 1 g/l mg/dl 5 g/l ++++ NIT NEG NEG NEG POS POS + KET NEG NEG NEG 25 mg/dl 2.5 mmol/l mg/dl 10 mmol/l mg/dl 30 mmol/l +++ GLU NEG NEG NEG NORM NORM NORM 50 mg/dl 2.8 mmol/l mg/dl 8.3 mmol/l ++ > 500 mg/dl > 27.8 mmol/l +++ ph SG LEU NEG NEG NEG 25 Leu/μl 25 Leu/μl + 75 Leu/μl 75 Leu/μl Leu/μl 500 Leu/μl +++ MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

34 Brukerhåndbok URYXXON Relax 12. Servicemeny URYXXON Relax har en passordbeskyttet servicemeny. For å gå inn i servicemenyen, trykker du tre ganger på berøringsskjermen under egentesten etter at utstyret er slått på. Når du blir bedt om det, legger du inn PIN "1234". Nå vises det en liste med ulike menypunkter. SERVICE Load Default LOT activate Program update Sensitivity Skjermbilde 24: Servicemeny 12.1 Tilbakestille systemet (Load Default) Velg "Load Default" (Last standardinnstillinger) i servicemenyen. Instrumentet tilbakestilles til innstillingene det hadde ved levering. Alle innstillinger brukeren har endret samt minnet slettes! 12.2 Styre LOT-kontrollen (LOT activate) Velg "LOT activate" (Aktivere LOT) i servicemenyen for å aktivere LOT-kontrollen. Dette reduserer risikoen for å bruke prøvestrimler som er gått ut på dato. Du blir bedt om LOT for strimlene som brukes for øyeblikket. Systemet varsler når prøvestrimlene er gått ut på dato. Etter 100 målinger ber systemet om neste hylses LOT-nummer. 34 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

35 Brukerhåndbok URYXXON Relax Legge inn prøvestrimlenes LOT Hvis LOT-kontroll er aktivert, kan det faktiske LOT-nummeret til prøvestrimlene legges inn ved å bruke "Strimmel" i menyen "Innstillinger". Hvis du velger "LOT CODE" (LOT-nummer), vises det et talltastatur som kan brukes til å legge inn det LOT som er trykt på strimmelemballasjen. Hvis du taster inn feil LOT-nummerformat, vises det en feilmelding. Etter å ha lagt inn LOT-nummeret, bes det om informasjon om antall strimler fra det LOT-nummeret. Hvis det er tre esker med samme LOT-nummer, skriver du "300" for antall strimler. LOT CODE NUMBER OF STRIP Skjermbilde 25: LOT-nummer Skjermbilde 26: LOT-strørrelse MERK: Instrumentet teller antallet strimler. Hvis antall målinger når det tidligere innlagte antallet strimler med det LOT-nummeret, ber instrumentet deg legge inn et nytt LOT-nummer. Da må du legge inn LOT-nummeret for strimlene du skal bruke. MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

36 Brukerhåndbok URYXXON Relax Advarsel om teststrimler som er gått ut på dato Utløpsdatoen for prøvestrimlene beregnes ut fra LOT-nummeret. Hvis utløpsdatoen er passert, vises det en advarsel (skjermbilde 27). Velger du å fortsette uten å legge inn et nytt LOT-nummer, vises skjermbilde 28. Velg antall målinger du vil utføre uten ytterligere advarsler. EXPIRE DATE LOT has been expired! EXPIRE DATE Continue New LOT 1 strip Continue 10 strips Skjermbilde 27: Utløpsdato A Skjermbilde 28: Utløpsdato B OBS: MACHEREY-NAGEL tar ikke noe ansvar for feilaktige måleresultater som skyldes prøvestrimler som er utgått på dato. 36 Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 / MN

37 Brukerhåndbok URYXXON Relax 12.3 Endre følsomheten (Sensitivity) Velg "Senisitivity" (Følsomhet) for å justere følsomhetsinnstillingene. Følsomheten til URYXXON Relax kan justeres innenfor angitte grenser for alle parametre unntatt ph-verdien. Følsomhet Standard Ny Skjermbilde 29: Følsomhet A Tilbakestille innstillinger Ved å velge panelet "Standard" og etterfølgende bekreftelse, tilbakestilles alle følsomhetsverdier til leveringsstatus for URYXXON Relax Sette nye følsomhetsinnstillinger Legg merke til at dette krever teknisk og medisinsk kunnskap. Føler du deg usikker, går du ut av denne menyen uten å endre. Ved å velge panelet "Ny" og etterfølgende bekreftelse, vises parametervalgmulighetene. BLD UBG BIL PRO NIT KET GLU SG LEU SENSITIVITY Følsomhed Känslighet Følsomhet Herkkyys Skjermbilde 30: Følsomhet B MN Brukerhåndbok URYXXON Relax NO V 2.02 /

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien Hurtigoppsettveiledning Snabbguide Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien Velkommen / Välkommen Gratulerer med kjøpet av Xperia Tablet S. Denne "Hurtigoppsettveiledningen" forklarer de første

Detaljer

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II Produktbeskrivelse Accu-Chek Aviva II 1 Innhold Generelt... 3 Analyseprinsipp... 4 Reagenser... 4 Prøvemateriale... 5 Kalibrering/ koding... 5 Kvalitetskontroll... 5 Analyseprosedyre... 6 Kontroll... 6

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Produktbeskrivelse Urisys 1100

Produktbeskrivelse Urisys 1100 Produktbeskrivelse Urisys 1100 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generell beskrivelse..3 2. Reagenser/teststrimler.....3 3. Testparametere...4 4. Teststrimler. 4 5. Analyseprinsipp. 5 6. Prøvemateriale...5 7. Kalibrering

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Tillegg C: Informasjon om service og garanti C Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Dette tillegget inneholder tilleggsinformasjon

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Tastatur 3. Daglig bruk av vekten 4. Programmeringsfunksjoner 5. Prisendring 6. Programmering av PLU 7. Tekstprogrammering 8

Innholdsfortegnelse: Tastatur 3. Daglig bruk av vekten 4. Programmeringsfunksjoner 5. Prisendring 6. Programmering av PLU 7. Tekstprogrammering 8 1 Innholdsfortegnelse: Tastatur 3 Daglig bruk av vekten 4 Programmeringsfunksjoner 5 Prisendring 6 Programmering av PLU 7 Tekstprogrammering 8 Dato og tidsinnstillinger 10 Programmering av hurtigtaster

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Snabbguide/ Hurtigguide. Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230

Snabbguide/ Hurtigguide. Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230 Snabbguide/ Hurtigguide Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230 1 Index Sida Samport M4100 / Svenska...4 Samport M4100 / Norska... 10 Samport T4220 / Svenska...18 Samport T4220 / Norsk... 24

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet av en Leica DISTO. Sikkerhetsinstruksene finnes i et separat hefte som følger med denne brukerhåndboken. Sikkerhetsinstruksene

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på.  M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER 1 INSTALLASJONSANVISNINGER 11-2015 SIKKERHET OG RIKTIG BRUK For å sikre en trygg og varig ytelse av dette produktet, må de vedlagte instruksjonene overholdes. Garantien er ikke gyldig hvis instruksjonene

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Brukerveiledning Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Lisa dørsender/ringeklokkesender: HMS art. nr. 020224 Bestillingsnr.:

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Produktbeskrivelse. cobas h 232

Produktbeskrivelse. cobas h 232 Produktbeskrivelse cobas h 232 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generell beskrivelse 3 2. Instrumentmoduler..4 3. Teststrimmel.5 4. Analyseprinsipp/reagenser....6 5. Prøvemateriale/Kalibrering.....7 6. Svarrapportering/vedlikehold......8

Detaljer

Brukermanual SmartPocket testsett. VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10

Brukermanual SmartPocket testsett. VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10 Brukermanual SmartPocket testsett VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10 Innhold 1. Generelt... 3 1.1. Sikkerhet... 3 1.2. Kraftforsyning... 3 1.3. Vedlikehold... 3 2. Lyskilde... 3 2.1. Oversikt...

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013 Forenklet brukermanual på norsk Rev. 11/2013 KERN CPB TELLEVEKT 1. Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning for primært bruk. For mer inngående informasjon og teknisk spesifikasjon henvises det til

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

testo 610 Måler fuktighet og temperatur Brukerveiledning

testo 610 Måler fuktighet og temperatur Brukerveiledning testo 610 Måler fuktighet og temperatur Brukerveiledning no 2 Kort brukerveiledning testo 610 Kort brukerveiledning testo 610 À Beskyttelseshylster Á Fuktighet/temperaturføler  Display à Kontrolltaster

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

PINIT. Brukermanual - kort

PINIT. Brukermanual - kort PINIT Ultralyd blæreskanner Brukermanual - kort Version 1-11a Jan.2013 1011 24-100 Puławy, Krańcowa 5, tel. +48 81-8863-613, fax +48 81-8868-310 e-mail: export@echoson.com.pl www.echoson.eu QUICK REFERENCE

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk

NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk NO 2 3 4 1 5 8 10 11 IN PLOT MARK GO TO VESSEL MOB 1 2 3 GHI JKL MNO 4 5 6 TUV 7 PQRS 8 9 WXYZ STBY AUTO 0 OUT 6 7 9 12 13 CHART RADAR ECHO NAV INFO PAGES 14 1 2 3 4 Direkteknapper:

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen.

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen. Pocket Lager Velkommen til Pocket Lager Pocket Lager importerer varedata fra Butikkdata Admin og overfører dette til en håndterminal. Etter lagertelling, henter Pocket Lager tellingen fra håndterminalen

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer