Samsvarserklæring. I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF. Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samsvarserklæring. I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF. Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420."

Transkript

1 Samsvarserklæring I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420 Serienummer: Produsent: HTC Sweden AB Box Söderköping Produktet er CE-merket med 2004 Som produsent forsikrer vi, med eneansvar, at produktet følger bestemmelsene i direktivene som angis ovenfor. Sten Jeansson, adm.dir.

2

3 Kontaktupplysninger HTC Sweden AB Box 69 SE Söderköping - Sverige Tlf.: +46 (0) Faks: +46 (0) Du finner adressene til våre forhandlere og servicepartnere på vår hjemmeside: Oppgi alltid modell og serienummer når du har spørsmål om maskinen. Varemerker HTC er et varemerke som eies av HTC Sweden AB. Andre navn og produkter som nevnes i denne bruksanvisningen, kan være registrerte varemerker som eies av sine respektive selskap HTC Sweden AB. Med enerett.

4

5 HTC 420 VS 1. Innledning Generelt Ansvar Bruksanvisning Sikkerhetinstrukser symboler Ved levering Utpakking av maskinen Håndtering og oppbevaring Vibrasjoner og støy Sikkerhet Generelt Advarsler Observasjoner Transport Generelt Maskinbeskrivelse Generell maskinbeskrivelse Kontrollbeskrivelse Instrumentpanel Bruk Generelt Håndtaksinnstilling Slipeverktøy Verktøytilgang Montering og bytting av slipeskiver Klargjøring til tørrsliping Klargjøring til våtsliping Styring Standby Maskinens nødstoppbryter Oppstart av maskinen Overload (overbelastning) Gjør kjøringen enklere Forebyggende vedlikehold Generelt Rengjøring Daglig Ukentlig Månedlig (eller hver 100. driftstime) Elektroniske feilkoder Generelt Tilbakestilling av omformer Slik kontrolleres nyeste feilkode... 28

6 HTC 420 VS 8. Feilsøking Generelt Reparasjon Reservedeler Chassis Chassis, reservedelsliste Håndtak Håndtak, reservedelsliste Slipehode Slipehode 1 reservedelsliste Slipehode Slipehode 2 reservedelsliste Slipeholder Slipeholder, reservedelsliste Tekniske spesifikasjoner Miljøinformasjon Chassis Slipehode Elektrisk system Generelt Maskinskilt Garanti CE-merking... 49

7 HTC 420 VS Innledning 1. Innledning 1.1. Generelt HTC 420 er en slipemaskin som kan brukes til å slipe, grovpusse, sanere og polere gulv av betong, naturstein og betongmosaikk (terazzo). Maskinens bruksområder er avhengig av verktøyvalg. Les nøye gjennom bruksanvisningen slik at du vet hvordan du skal bruke og vedlikeholde maskinen før du tar den i bruk. Ta kontakt med forhandleren hvis du ønsker mer informasjon. For kontaktinformasjon se "Kontaktopplysninger" lengst frem i bruksanvisningen Ansvar Selv om alt er gjort for at informasjonen i bruksanvisningen skal være korrekt og fullstendig, tar vi ikke ansvar for feil eller utelatt informasjon. HTC forbeholder seg retten til å endre de beskrivelsene som finnes i bruksanvisningen, uten å informere om dette på forhånd. Denne bruksanvisningen er beskyttet av åndsverkloven. Ingen deler av den kan kopieres eller på annen måte brukes uten skriftlig samtykke fra HTC Bruksanvisning I tillegg til de overgripende funksjonene tar denne bruksanvisningen opp slipemaskinens bruksområder og vedlikehold Sikkerhetinstrukser symboler For tydelig å markre ekstra viktige avsnitt er det flere symboler som forekommer i bruksanvisningen, se nedenfor. For å i størst mulig grad unngå både personskader og materielle skader er det svært viktig at du leser ekstra nøye og forstår teksten som står ved siden av disse symbolene. Også praktiske tips er merket med et symbol. Tipsene er der for å gjøre bruken av slipemaskinen enklere og nytten større. Følgende symboler blir brukt i denne bruksanvisningen for å markere at her bør leseren være særlig observant. Dette symbolet betyr Advarsel! og innebærer at det foreligger fare for person- eller materiellskade ved feilaktig bruk av maskinen eller tilhørende utstyr. Hvis du ser dette symbolet ved siden aven tekst, skal du lese nøye gjennom teksten og ikke utføre handlinger du er usikker på. Dette er for din egen eller andre brukeres sikkerhet og for å unngå skader på maskin eller annet utstyr. Dette symbolet betyr Obs! og innebærer at det foreligger eventuell fare for materiellskade ved feilaktig bruk av! maskinen eller tilhørende utstyr. Hvis du ser dette symbolet ved 1

8 Innledning HTC 420 VS siden av en tekst, skal du lese nøye gjennom teksten og ikke utføre handlinger du er usikker på. Dette for å unngå skader på maskinen eller annet utstyr. Dette symbolet betyr Tips! og innebærer at du kan få tips og råd om forenklende eller slitasjebesparende tiltak for maskinen eller tilhørende utstyr. Hvis du ser dette symbolet ved siden av en tekst, bør du lese gjennom teksten for å underlette arbeidet og forlenge maskinens levetid Ved levering Ved levering følger disse artiklene med. Ta kontakt med forhandleren hvis noe mangler. Slipemaskin Bruksanvisning Skvettskjerm Låsenøkkel for apparatskap Strømkabel med kontakt Øvre rem (reservedel) Hakenøkkel med tapper til bytte av slipeskiver Utpakking av maskinen Advarsel! Les nøye gjennom sikkerhetsinstruksene og bruksanvisningen før bruk. Tips! Tips! Kontroller nøye om emballasjen eller maskinen har skader ved levering. Hvis det er tegn til skader, tar du kontakt med forhandleren og melder fra om skaden. Meld andre skader også til transportselskapet. 2

9 HTC 420 VS Innledning Tips! Tips! Kontroller at leveransen tilsvarer ordren. Ta kontakt med forhandleren hvis du har spørsmål Håndtering og oppbevaring! Obs! Maskinen skal oppbevares i et tørt og oppvarmet rom når den ikke er i bruk. Ellers kan den ta skade av kondens og kulde Vibrasjoner og støy Advarsel! Bruk alltid hørselsvern mens maskinen er i bruk. Maskinen er testet i henhold til ISO og ISO med hensyn til vibrasjoner og støy. For vibrasjoner er gjennomsnittet 0,65 m/s², som gjelder for akselerasjon på maskinen. Støynivået ved grovsliping på betong er 97 db (gjennomsnitt). Denne verdien skifter, avhengig av verktøyvalg og gulvtype. 3

10 Innledning HTC 420 VS Denne siden skal være blank. 4

11 HTC 420 VS Sikkerhet 2. Sikkerhet 2.1. Generelt Dette kapittelet inneholder alle advarsler og observasjoner man bør gjøre seg med hensyn til HTC420 VS Advarsler Advarsel! Maskinen skal bare brukes eller repareres av personer som har fått nødvendig praktisk og teoretisk opplæring, og som har lest igjennom denne håndboken. Advarsel! Bruk alltid maskinen i et miljø hvor det ikke er brann- og eksplosjonsfare. Følg gjeldende brannsikringsforskrifter der slipingen skal foregå. Advarsel! Sikre området rundt maskinen. Ingen uvedkommende skal befinne seg innenfor en radius på 15 meter av maskinen. Hvis det havner løse gjenstander under slipehodet, kan disse slynges ut og forårsake personskader. Advarsel! Bruk vernesko med ståltupp, vernebriller,vernehansker, munnbeskyttelse og hørselsvern. 5

12 Sikkerhet HTC 420 VS Advarsel! Maskinen skal startes bare når slipehodet er nedsenket. Den roterende skiven skal ligge plant mot gulvet med riktig verktøy påmontert. Advarsel! Etter sliping blir verktøyet svært varmt. La maskinen stå oppreist en stund og bruk vernehansker når du tar bort verktøyet. Advarsel! Strømmen skal være frakoblet ved verktøybytter eller reparasjoner. Advarsel! Maskinen skal bare brukes og forflyttes på vannrette flater. Det kan oppstå klemfare hvis maskinen velter. Advarsel! Maskinen skal brukes bare når skvettskjermen er montert. Advarsel! Maskinen skal kobles til jordfeilbryter. 6

13 HTC 420 VS Sikkerhet 2.3. Observasjoner! Obs! Maskinen skal brukes bare til sliping og polering av naturstein, betongmosaikk (terazzo), betong eller andre materialer som angis i denne bruksanvisningen.! Obs! Bare originalverktøy og originalreservedeler fra HTC skal brukes i maskinen. Ellers gjelder verden CE-merkingen eller garantien.! Obs! Instruksene i denne bruksanvisningen skal følges for at CE-merkingen skal gjelde.! Obs! Maskinen skal løftes bare i egnet løftekrok.! Obs! Maskinen skal oppbevares i et tørt og oppvarmet rom når den ikke er i bruk. 7

14 Sikkerhet HTC 420 VS! Obs! Hvis maskinen oppbevares kaldt, skal maskinen stå varmt i minst to timer før bruk.! Obs! Ved tørrsliping skal tilpasset støvbeholder benyttes. Ta kontakt med HTC for anbefalinger.! Obs! Ved limfjerning og vannsliping skal slipehodene alltid løftes etter sliping slik at de ikke fester seg til gulvet og ødelegger maskindeler og gulv ved ny oppstart.! Obs! Ved våtsliping skal vanntanken fylles med vann. Bare kaldt vann skal brukes. Vannet skal ikke tilsettes noen kjemikalier. 8

15 HTC 420 VS Transport 3. Transport 3.1. Generelt Maskinen transporteres enkelt på en lastepall, godt festet til pallen. 9

16 Transport HTC 420 VS Denne siden skal være blank. 10

17 HTC 420 VS Maskinbeskrivelse 4. Maskinbeskrivelse 4.1. Generell maskinbeskrivelse Maskinen er oppbygd av flere hovedkomponenter, for eksempel motor, roterende slipeenhet, chassis, styrehåndtak og hjul (se figur 4). HTC 420 har to motoralternativer; 230 V 1-faset og 110 V 1-faset. Maskinen er oppbygd rundt et chassis med hjul. Motor med roterende slipeenhet er montert i chassiets nedre del slik at det er en viss bevegelse mellom chassis og motor. Styrehåndtaket kan stilles i flere forskjellige vinkler. Velg en vinkel som passer deg. Slipekåpen har tilkobling for to eksterne støvsugerslanger som brukes ved tørrsliping. Maskinen kan enkelt utstyres med mange forskjellige verktøy avhengig av materialet som skal slipes. Se HTCs slipeveiledning for mer om de forskjellige verktøyene. Nedenfor er det et bilde av maskinen og dens deler. 11

18 Maskinbeskrivelse HTC 420 VS Figur 4-1. Maskinens fremside. 1. Skvettskjerm 2. Slipekåpe 3. Løftehåndtak for slipehode 4. Motor 5. Løftebøyle for maskinen 6. Vanntank 7. Justerbart håndtak 8. Støvsugerslange 9. Hjul 12

19 HTC 420 VS Maskinbeskrivelse Figur 4-2. Maskinens bakside. 1. Instrumentpanel 2. Strømtilkobling 3. Tilkobling for utsug 4. Apparatskap 13

20 Maskinbeskrivelse HTC 420 VS 4.2. Kontrollbeskrivelse Instrumentpanel Nedenfor er det bilde av instrumentpanelet: Power Overload Stop Reset FWD HTC Control Panel Power Speed Grinding Figur 4-3. Instrumentpanelet. 1. Power Standby-indikator. Denne lampen viser at maskinen er i standby-modus og at maskinens systemer er aktivert. 2. Overload Overbelastningsindikator. Denne lampen lyser hvis slipemaksinen bruker for mye strøm ved bearbeiding. Hvis lampen ignoreres, brytes maskinens strømtilførsel, og det vil vises en feilkode. 3. Reset Tilbakestilling av elektronikk. Hvis det oppstår en feil i maskinen, kan det være behov for å tilbakestille den. Hold knappen nedtrykt i to sekunder for å tilbakestille elektronikken. Eventuelle feilkoder vises på displayet for frekvensstyring inne i strømskapet. 4. FWD Starter maskinens slipeskiver. 5. Grinding Bryter for posisjon 3. og posisjon Speed Regulerer hastigheten på maskinens slipeskiver i henhold til de tekniske data som tilhører maskinen. 7. Power Slår på maskinens elektronikk og gjør klar til oppstart. 8. EM.STOP Kutter strømmen ved forsyningen til maskinen. 14

21 HTC 420 VS Bruk 5. Bruk 5.1. Generelt Dette avsnittet dreier seg om hvordan man bytter verktøy og hvordan slipemaskinen styres. Avsnittet behandler ikke slipetekniske aspekter som valg av slipeverktøy osv. Se HTCs slipeguide for mer om valg av slipeverktøy. Advarsel! Maskinen skal bare brukes eller repareres av personer som har fått nødvendig praktisk og teoretisk opplæring, og som har lest igjennom denne håndboken. Advarsel! Bruk alltid maskinen i et miljø hvor det ikke er brann- og eksplosjonsfare. Følg gjeldende brannsikringsforskrifter der slipingen skal foregå. Advarsel! Sikre området rundt maskinen. Ingen uvedkommende skal befinne seg innenfor en radius på 15 meter av maskinen. Hvis det havner løse gjenstander under slipehodet, kan disse slynges ut og forårsake personskader. Advarsel! Bruk vernesko med ståltupp, vernebriller,vernehansker, munnbeskyttelse og hørselsvern. 15

22 Bruk HTC 420 VS Advarsel! Maskinen skal startes bare når slipehodet er nedsenket. Den roterende skiven skal ligge plant mot gulvet med riktig verktøy påmontert. Advarsel! Maskinen skal bare brukes og forflyttes på vannrette flater. Det kan oppstå klemfare hvis maskinen velter. Tips! Tips! Kontroller lengste anbefalte kabellengde før du bruker skjøtekabel. Du finner anbefalt kabellengde under Tekniske spesifikasjoner på side

23 HTC 420 VS Bruk 5.2. Håndtaksinnstilling Bildet nedenfor viser håndtaksinnstillingene Figur 5-1. Håndtaksinnstillinger. 1. Fremovervendt stilling for transport. 2. Arbeidsstillinger. 3. Bakovervendt stilling for tipping. Maskinens arbeidshøyde kan justeres i to stillinger ved hjelp av det stillbare håndtaket. Fremovervendt stilling brukes for eksempel ved transport. Da tar maskinen mye mindre plass. Bakovervendt stilling brukes til for eksempel tipping av maskinen bakover for å gjøre det enklere å bytte verktøy. Håndtakets låsemekanisme befinner seg på undersiden av håndtaksdekselet. 17

24 Bruk HTC 420 VS 5.3. Slipeverktøy Verktøytilgang Advarsel! Etter sliping blir verktøyet svært varmt. La maskinen stå oppreist en stund og bruk vernehansker når du tar bort verktøyet. Advarsel! Strømmen skal være frakoblet ved verktøybytter eller reparasjon Montering og bytting av slipeskiver Advarsel! Strømmen skal være frakoblet ved verktøybytter eller reparasjoner. Advarsel! Etter sliping blir verktøyet svært varmt. La maskinen stå oppreist en stund og bruk vernehansker når du tar bort verktøyet. 1. Fell opp håndtaket. Se posisjon 3. på bildet ovenfor. 2. Tipp maskinen bakover slik at den ligger på bakken. 18

25 HTC 420 VS Bruk Figur 5-2. Ved verktøybytte. 3. Ved verktøybytte benyttes den medfølgende hakenøkkelen med tapper. Se figuren ovenfor Klargjøring til tørrsliping Advarsel! Kontroller at skvettskjermen er montert. 1. Koble støvbeholderen til maskinen. 19

26 Bruk HTC 420 VS! Obs! Støvbeholderen kan kobles til begge uttak på maskinens beskyttelsesdeksel. Hvis du bare tar ett av uttakene i bruk, skal det uttaket som ikke brukes, tildekkes. Tilpass støvbeholderens kapasitet til slipemaskinen. 2. Sjekk gulvet nøye og ta bort eventuelle gjenstander som stikker opp, for eksempel armeringsjern eller bolter og annet skrap som kan sette seg fast i maskinen. 3. Monter riktig verktøy på maskinen. 4. Sett håndtaket i ønsket arbeidsstilling Klargjøring til våtsliping Advarsel! Kontroller at skvettskjermen er montert. 1. Sjekk gulvet nøye og ta bort eventuelle gjenstander som stikker opp, for eksempel armeringsjern eller bolter og annet skrap som kan sette seg fast i maskinen. 2. Monter riktig verktøy på maskinen. 3. Sett håndtaket i ønsket arbeidsstilling. Advarsel! Bare kaldt vann skal brukes. Vannet skal ikke tilsettes noen kjemikalier. 4. Fyll på kaldt vann i tanken. 5. Benytt eventuelt våtsug. 20

27 HTC 420 VS Bruk Tips! Tips! Ikke bruk støvsuger. Det kan føre til tilstopping i støvsugerslangen Styring Maskinens funksjoner styres fra instrumentpanelet. Se Figur 4-3. Ved kjøring fører operatøren slipemaskinen fremover på gulvet Standby For å aktivere maskinens funksjoner må strømbryteren slås på. Når bryteren står i denne stillingen, lyser lampen for strøm på styringspanelet og viser at maskinen står i standby-modus Maskinens nødstoppbryter Nødstoppsbryteren, EM-Stop (Emergency Stop nødstopp) skal benyttes bare i nødstilfeller. Når nødstoppbryteren trykkes inn, stanser alt elektrisk drevet utstyr på maskinen, som for eksempel motoren som driver slipehodet.! Obs! Ikke bruk nødstoppbryteren til å stanse maskinen. Det sliter på kontakten. Tips! Tips! Maskinen kan ikke startes så lenge EM-Stop er trykt inn. Tilbakestilling gjøres ved å vri nødstoppet 45 slik at nødstoppbryteren kommer ut igjen. Da kan maskinen startes på nytt Oppstart av maskinen Se Figur 4-3. for en beskrivelse av instrumentpanelet 21

28 Bruk HTC 420 VS 1. Sett i ledningen. 2. Nødstoppet skal være utkoblet. 3. Vri om strømbryteren slik at elektronikken slås på. 4. Still inn hastigheten på slipeskivene med Speed (hastighet)- knappen. 5. Vri Grinding (sliping)-bryteren til forward (fremover)-stilling. 6. Maskinen har nå startet Overload (overbelastning) Hvis maskinen bruker for mye strøm, lyser lampen for "Overload" (overbelastning) på styringspanelet. Maskinen slår seg automatisk av etter en stund hvis dette ignoreres. Senk hastigheten på slipeskivene. Foretas et feilsøk dersom dette ikke hjelper Gjør kjøringen enklere For å unngå at sugeslangen til støvbeholderen og strømkabelen havner i maskinens arbeidsområde eller kjørelinje, kan man med fordel legge slangen og kabelen slik bildet nedenfor viser Figur 5-3. Ved å legge slange og kabel slik bildet viser, unngår man forstyrrende stopp for å flytte på dem. 22

29 HTC 420 VS Forebyggende vedlikehold 6. Forebyggende vedlikehold 6.1. Generelt Regelmessig inspeksjon av tetninger anbefales. Dette gjelder spesielt tetningene ved den øverste remmen. Denne tetningen bør kontrolleres en gang i kvartalet og byttes ut ved slitasje. Advarsel! Strømmen skal være frakoblet ved verktøybytter eller reparasjoner. Støvsug apparatskapet ved behov Rengjøring Advarsel! Ikke bruk høytrykksspyler på maskinen. Da kan fukt trenge inn i de elektriske delene, og det kan dessuten skade maskinens driftsystem. 1. Rengjør alltid maskinen etter bruk med en fuktig svamp eller fille Daglig Vask maskinen dersom den brukes til våtsliping. Kontroller verktøyslitasjen unormal eller ujevn slitasje kan være et tegn på skadde slipeholdere. For å unngå sammenbrudd, bør verktøyholdere og slipeholdere inspiseres for skader og sprekkdannelser. Bytt delene ved skader. 23

30 Forebyggende vedlikehold HTC 420 VS 6.4. Ukentlig Vask maskinen. Kontroller slipeholderene. Ta bort verktøyet og kjør maskinen i luften på laveste hastighet. Dersom slipeholderne oscillerer eller krenger kraftig, er de skadd. Tips! Tips! Rengjør alle slipeholdere samtidig. Kontroller at øvre rem er intakt. Prøv å vri den store skiven. Den skal gå rimelig tregt. Dersom den snurrer fritt, er ikke remmen festet Månedlig (eller hver 100. driftstime) Skru fast alt som kan ha løsnet på grunn av vibrering. Løft av dekselet og kontroller at det er intakt. Skrap og støvsug delene som dekkes av dekselet. Kontroller remmen. Skift den ut ved behov. Kontroller tetningene på akslene som øvre rem løper på. Skift dem ut ved behov. Prøvekjør og lytt etter fremmedlyder. 24

31 HTC 420 VS Elektroniske feilkoder 7. Elektroniske feilkoder Telemeqanique 7.1. Generelt Nedenfor finner du alle feilkoder som kan forekomme i apparatskapet. Table 1: Elektroniske feilkoder Feilko de OCF OHF InF / EEF Årsak OCF = Hurtigstigende strøm Avhengig av en høy, kortvarig belastning som er 2,5 ganger så høy som nominell strøm over en viss tid. Feilen kan oppstå hvis man kjører på noe, eller hvis slipeskivene eller noe inne i maskinen låser seg. Kan også oppstå ved kortslutning i motoren. OHF = Hurtigstigende strøm Samme feil som nevnt over, men i mindre grad. Denne feilen kan oppstå ved tung belastning. Feilen oppstår ved 2 x nominell strøm i en viss tid. Dette oppstår som oftest av et høyt strømforbruk over lengre tid. Feilen kan også oppstå ved høye temperaturer (+ 50 grader). InF / EEF = Intern feil Feil i omformeren Løsning Kontroller mekanisk treghet, snurr på slipeskivene. Går skivene tregt? Tilbakestill omformeren. Løsne kontakten til motoren og start omformeren for å se om feilen fortsatt er der. Se også punktene nedenfor. Dersom feilen vedvarer, må omformeren på service. Dersom feilen er beslektet med den som er nevnt over, kan løsningene som nevnes der med fordel kontrolleres. Dersom underlaget som bearbeides er veldig seigt, kan dette gjøre at feilen oppstår. Dersom feilen er temperaturrelatert, må maskinen avkjøles før den kan startes igjen. En annen løsning kan være å senke maskinhastigheten til rundt halvparten, siden maskinen da vil trekke mindre strøm. Kontakt HTC service. 25

32 Elektroniske feilkoder HTC 420 VS Feilko de Årsak Løsning SCF tnf SCF = Kortslutning på motorsiden Tyder på kortslutning i enten motoren eller motorkabelen. Kan også være en jordingsfeil. tnf = Autotuning-feil Kan oppstå dersom motoren er byttet ut med en feilaktig. Motoren ligger utenfor normverdiene for hva omformeren takler. Kan også oppstå dersom motoren er ødelagt. Kontroller ledningene og isolasjonstest eventuelt motoren. Test ved å løsne motorkabelen og starte frekvensomformeren for å se om feilkoden oppstår. Dersom den gjør det, sitter feilen i frekvensomformeren. Hvis ikke, er kabelen eller motoren sannsynligvis ødelagt. Kontroller motoren. Bytt ut motoren med en original motor. OLF OSF OLF = Motoren er overbelastet Motorbeskytteren ble utløst. Oppstår ved langvarig overbelastning av motoren. Motorbeskytteren i omformeren ble løst ut for å beskytte motoren. OSF = Overspenning For høy nettspenning eller forstyrrelser i strømnettet. Kan forekomme dersom store motorer/maskiner starter eller stopper i nærheten. Kan forårsakes av utstyr som ikke er CE-merket. Senk maskinens hastighet. Maskinen går for tungt. Det tar rundt 8 minutter før maskinen kan startes igjen. Motorbeskytteren må avkjøles. Mål matningsspenningen. Bytt uttak. Maks tillatte inngangsspenning er 240 V + 10 %. USF USF = Underspenning For lav nettspenning. Kommer av at det er mange brukere på nettet. Tilfeldig spenningsbortfall. Lange og/eller dårlige kabler kan forårsake denne feilen. Bytt uttak eller få bort eventuelle andre brukere fra nettet. (sveisemaskiner og lignende forårsaker denne typen feil) ObF ObF = Drivende last ved stopp Oppstår dersom slipeskivene driver når maskinen skal stoppes. Kontroller matningen til maskinen, dvs. sikringer og kabelen. Dersom maskinen er helt død etter at matningen er sikret, kan feilen ligge i kontakten til maskinen, eller i instrumentpanelet. I så fall tar du kontakt med service. 26

33 HTC 420 VS Elektroniske feilkoder Feilko de Årsak Løsning PHF OPF SLF PHF = Nettfaseavbrudd Dersom dette forekommer, blinker PHF i displayet i et par sekunder før den slås av. Dette kan oppstå dersom noen drar ut støpselet. OPF = Motorfaseavbrudd Forårsakes av at motorkontakten ikke sitter i eller er løs. Feilen kan også sitte på motorsiden dersom kontaktene eller splinten sitter løst. Kan også forekomme hvis maskinen går opp i høyt turtall. Kan oppstå ved testkjøring med slipehodet i luften. SLF = Feil tilkobling av fjernterminal. Oppstår hvis maskinen er feil tilkoblet til en fjernterminal. Kan også være en intern feil. Kontroller matningen til maskinen, dvs. sikringer og kabelen. Dersom maskinen er helt død etter at matningen er sikret, kan feilen ligge i kontakten til maskinen, eller i instrumentpanelet. I så fall, kontakt service. Kontroller kabelen til motoren eller splintene i motoren. Senk hastigheten dersom du testkjører maskinen i luften. Feilen oppstår ved motorstrøm på rundt 8 % av omformerens nominelle strøm, som er 11 Amp på 2,2kW 1-faset Tilbakestilling av omformer 1. Bryt strømmen (kan gjøres med on/off-bryteren, nødstopp eller ved å ta støpslet ut av stikkontakten). 2. Vent til displayet slokkes. 3. Slå på strømmen. En vanlig feil ved en slipemaskin er at man overbelaster den. Det finnes tre grader av overbelastning. OCF = Hurtigstigende strøm OHF = Hurtigstigende strøm OLF = Overbelastning av motoren 27

34 Elektroniske feilkoder HTC 420 VS Tips! Tips! Maskinen starter ikke dersom den står i fremover-stillingen ved spenningstilslag Slik kontrolleres nyeste feilkode 1. Trykk ESC til 4 streker vises Når det står rdy (ready), trykk ENTER. 3. Det vil da stå SET i displayet. Trykk pil ned til du kommer til SUP. 4. Trykk ENTER. Da står det FrH. 5. Trykk pil ned til det står LFt (8 ggr) og trykk ENTER. 6. Siste feilkode vises. 28

35 HTC 420 VS Feilsøking 8. Feilsøking 8.1. Generelt Dette kapittelet inneholder en liste over alle feil som kan forekomme, og forklaringer på hvordan problemet løses. Dersom problemet ikke kan løses eller det oppstår andre feil, må du ta kontakt med nærmeste forhandler. Se "Kontaktinformasjon" helt fremst i bruksanvisningen. Maskinen starter ikke Funksjonsknappen Nødstopp på instrumentpanelet er trykket inn: Vri funksjonsknappen Nødstopp for å avbryte stoppet. Tilkoblingen til strømnettet er feil: Kontroller at det er full spenning på motorens fase(r). Dersom fasen(e) ikke har full spenning, er det noe feil med omformeren: -Tilbakestill elektronikken ved å trykke på Reset-knappen på instrumentpanelet. Hvis dette ikke hjelper, utfør en tilbakestilling som vist under Tilbakestilling av omformer på side 27. -Kontroller feilkoden i omformeren. Se feilkodetabellen i kapittel Elektroniske feilkoder på side 25 Kontroller sikringen og kontakter i apparatskapet. Maskinen vibrerer eller sliter verktøy ujevnt Slipeholderen må rengjøres. Kontroller at chassiset er rett. Kontroller at slipehodet er bevegelig i forhold til chassiset. Løsne eventuelt de to splintene litt (se Splint til festeøre HTC 420 på side 34), for å øke bevegeligheten mellom chassis og slipehode. Maskinen sliper skjevt Slipeholderen må rengjøres. Kontroller at chassiset er rett. Kontroller at slipehodet er bevegelig i forhold til chassiset. Løsne eventuelt de to splintene litt (se Splint til festeøre HTC 420 på side 34), for å øke bevegeligheten mellom chassis og slipehode. Maskinen stanser kort tid etter start Overload-lampen lyser: Hastigheten til slipeskivene er for høy Senk hastigheten og prøv på nytt. Kontroller hvilken feilkode som gis på frekvensomformeren. Se Elektroniske feilkoder på side 25 29

36 Feilsøking HTC 420 VS Sikringene går ofte Belastningen er for høy på den strømsentralen maskinen er tilkoblet. Bytt uttak eller senk maskinens hastighet. Kontroller verktøyet. Forsikre deg om at riktig verktøy brukes, at de fungerer og at de er riktig montert. Maskinen klarer ikke Tung belastning. Trykk ned håndtaket litt slik at slipehodet heves fra overflaten som behandles. Seigt belegg på overflaten som behandles. Kjør halve maskinen på overflaten som skal behandles og halve på den rene overflaten. Slik renses verktøyet fra eventuelle beleggrester. Kontroller verktøyet. Forsikre deg om at riktig verktøy brukes, at de fungerer og at det er riktig montert. Spenningsfall. Kontroller at kabellengden følger HTCs anbefalinger. Tips! Tips! Kontroller minste anbefalte kabellengde før du bruker skjøtekabel. Du finner anbefalt kabellengde under Tekniske spesifikasjoner på side

37 HTC 420 VS Reparasjon 9. Reparasjon Alle reparasjoner som trengs, skal utføres av et HTC Servicecenter, som har opplært servicepersonale. Her benyttes også originale deler og originalt tilbehør fra HTC. Ta kontakt med forhandleren hvis du trenger service. For kontaktinformasjon se "Kontaktopplysninger" lengst frem i bruksanvisningen. 31

38 Reparasjon HTC 420 VS Denne siden skal være blank. 32

39 HTC 420 VS Reservedeler 10. Reservedeler Chassis

40 Reservedeler HTC 420 VS Chassis, reservedelsliste Table 1: Chassis, reservedelsliste Nummer Benevnelse Artikkelnummer Antal l 1 Støttehæl Adapterslange Strømforsyning 420 CE 3x400 V Strømforsyning 420 VS US 1x115 V 3 Strømforsyning 420 VS CE 1x230V Chassismellomdel Hjul grå Segerring SGA Splint til festeøre HTC Hårnålssplint fzb 2x Chassisunderdel Feste til vannkran Vannkran til slipemaskin Slangekobling / Skrue, termoplast PT WN 1452 TX Vanntank Deksel, topp Skrue MC6S M6x10 8,8 fzb Skrue MFT M6x20 8,8 fzb

41 HTC 420 VS Reservedeler Håndtak

42 Reservedeler HTC 420 VS Håndtak, reservedelsliste Table 2: Håndtak, reservedelsliste Nummer Benevnelse Artikkelnummer Antal l 1 Skrue MC6S M6x10 8,8 fzb Styredeksel, øvre Tannhjul, under Skrue MFT M6x25 fzb Nav, håndtak Skrue MFT M6x9 10,9 fzb Fleksibel rørepinne FRP A2 4x Trykkfjær, håndtak Manøvreringsaksel Manøvreringsplate Håndtakknott Tannhjullås, øvre Støtte til håndtaksmekanisme Konsoll-instrumentpanel, del av Power unit 420 CE 3x400V 14 Konsoll-instrumentpanel, del av Power unit 420 VS US 1x115V 14 Konsoll-instrumentpanel, del av Power unit 420 VS US 1x115V Håndtak Strømtilkoblingsplate Styredeksel, under Vegginntak 16A V 5P rød Skrue MC6S M5x20 fzb Skrue MFTS M6x16 fzb

43 HTC 420 VS Reservedeler Slipehode

44 Reservedeler HTC 420 VS Slipehode 1 reservedelsliste Table 3: Slipehode 1 reservedelsliste Nummer Benevnelse Artikkelnummer Antal l 1 Skrue M6S M12x30 fzb Motor 2,2kW HTC Utsug, slipedeksel Slange, grovarmert PVC T-rør 10 mm Ledningsholdere (klammer) JR Slange polyuretanrør 10/7 svart ,1 meter 8 Popnagler 4,8x Bøssing Skrue MC6S M8x20 12,9 fzb Festeøre Skrue MFT M6x20 8,8 fzb Delbar plate HTC Løftehåndtak Skvettskjerm, bred 100 mm Deksel HTC Brikke M Skrue MC6S M6x10 fzb

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler BRUKERDOKUMENTASJON Elektriske rullestoler Typer: Pacific 1 e Tussendijk 17 (t) +31 (0)492 552750 Handelsregisteret. Oost mva nr. 807 602 486 B01 Brabant 17112719 5705 CG Helmond (f) +31 (0)492 552751

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl

E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl 1 Lincoln Electric Norge AS INNENFOR SVEISING OG SKJÆRING DEKKES FØLGENDE PRODUKTOMRÅDER: Tilsettmaterialer for produksjonssveising Tilsettmaterialer for reparasjon og påleggsveising

Detaljer

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning U/M NO.EQ-03-CE-05 Oversettelse av original bruksanvisning EQ-serien elektrisk kjettingtalje (25 kg til t) Bruksanvisning Med opphengsbøyle (kun talje): EQ Med motordreven katt: EQM Med manuell katt: EQSP/EQSG

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning

Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning Tårn/rack-montert 5U 5000 VA 208/230 V vs Norsk 990-8500A 04/2008 Innhold Introduksjon.................................................. 1 Om denne UPS-en............................................1

Detaljer

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U Brukerhåndbok Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montert 5U Introduksjon Introduksjon Om denne UPS-en Den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS = Uninterruptible

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a Installering og bruk Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tårn su0835a Smart-UPS TM SR1 Avbruddssikker strømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 Vac Tårn Norsk

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer