Samsvarserklæring. I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF. Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samsvarserklæring. I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF. Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420."

Transkript

1 Samsvarserklæring I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420 Serienummer: Produsent: HTC Sweden AB Box Söderköping Produktet er CE-merket med 2004 Som produsent forsikrer vi, med eneansvar, at produktet følger bestemmelsene i direktivene som angis ovenfor. Sten Jeansson, adm.dir.

2

3 Kontaktupplysninger HTC Sweden AB Box 69 SE Söderköping - Sverige Tlf.: +46 (0) Faks: +46 (0) Du finner adressene til våre forhandlere og servicepartnere på vår hjemmeside: Oppgi alltid modell og serienummer når du har spørsmål om maskinen. Varemerker HTC er et varemerke som eies av HTC Sweden AB. Andre navn og produkter som nevnes i denne bruksanvisningen, kan være registrerte varemerker som eies av sine respektive selskap HTC Sweden AB. Med enerett.

4

5 HTC 420 VS 1. Innledning Generelt Ansvar Bruksanvisning Sikkerhetinstrukser symboler Ved levering Utpakking av maskinen Håndtering og oppbevaring Vibrasjoner og støy Sikkerhet Generelt Advarsler Observasjoner Transport Generelt Maskinbeskrivelse Generell maskinbeskrivelse Kontrollbeskrivelse Instrumentpanel Bruk Generelt Håndtaksinnstilling Slipeverktøy Verktøytilgang Montering og bytting av slipeskiver Klargjøring til tørrsliping Klargjøring til våtsliping Styring Standby Maskinens nødstoppbryter Oppstart av maskinen Overload (overbelastning) Gjør kjøringen enklere Forebyggende vedlikehold Generelt Rengjøring Daglig Ukentlig Månedlig (eller hver 100. driftstime) Elektroniske feilkoder Generelt Tilbakestilling av omformer Slik kontrolleres nyeste feilkode... 28

6 HTC 420 VS 8. Feilsøking Generelt Reparasjon Reservedeler Chassis Chassis, reservedelsliste Håndtak Håndtak, reservedelsliste Slipehode Slipehode 1 reservedelsliste Slipehode Slipehode 2 reservedelsliste Slipeholder Slipeholder, reservedelsliste Tekniske spesifikasjoner Miljøinformasjon Chassis Slipehode Elektrisk system Generelt Maskinskilt Garanti CE-merking... 49

7 HTC 420 VS Innledning 1. Innledning 1.1. Generelt HTC 420 er en slipemaskin som kan brukes til å slipe, grovpusse, sanere og polere gulv av betong, naturstein og betongmosaikk (terazzo). Maskinens bruksområder er avhengig av verktøyvalg. Les nøye gjennom bruksanvisningen slik at du vet hvordan du skal bruke og vedlikeholde maskinen før du tar den i bruk. Ta kontakt med forhandleren hvis du ønsker mer informasjon. For kontaktinformasjon se "Kontaktopplysninger" lengst frem i bruksanvisningen Ansvar Selv om alt er gjort for at informasjonen i bruksanvisningen skal være korrekt og fullstendig, tar vi ikke ansvar for feil eller utelatt informasjon. HTC forbeholder seg retten til å endre de beskrivelsene som finnes i bruksanvisningen, uten å informere om dette på forhånd. Denne bruksanvisningen er beskyttet av åndsverkloven. Ingen deler av den kan kopieres eller på annen måte brukes uten skriftlig samtykke fra HTC Bruksanvisning I tillegg til de overgripende funksjonene tar denne bruksanvisningen opp slipemaskinens bruksområder og vedlikehold Sikkerhetinstrukser symboler For tydelig å markre ekstra viktige avsnitt er det flere symboler som forekommer i bruksanvisningen, se nedenfor. For å i størst mulig grad unngå både personskader og materielle skader er det svært viktig at du leser ekstra nøye og forstår teksten som står ved siden av disse symbolene. Også praktiske tips er merket med et symbol. Tipsene er der for å gjøre bruken av slipemaskinen enklere og nytten større. Følgende symboler blir brukt i denne bruksanvisningen for å markere at her bør leseren være særlig observant. Dette symbolet betyr Advarsel! og innebærer at det foreligger fare for person- eller materiellskade ved feilaktig bruk av maskinen eller tilhørende utstyr. Hvis du ser dette symbolet ved siden aven tekst, skal du lese nøye gjennom teksten og ikke utføre handlinger du er usikker på. Dette er for din egen eller andre brukeres sikkerhet og for å unngå skader på maskin eller annet utstyr. Dette symbolet betyr Obs! og innebærer at det foreligger eventuell fare for materiellskade ved feilaktig bruk av! maskinen eller tilhørende utstyr. Hvis du ser dette symbolet ved 1

8 Innledning HTC 420 VS siden av en tekst, skal du lese nøye gjennom teksten og ikke utføre handlinger du er usikker på. Dette for å unngå skader på maskinen eller annet utstyr. Dette symbolet betyr Tips! og innebærer at du kan få tips og råd om forenklende eller slitasjebesparende tiltak for maskinen eller tilhørende utstyr. Hvis du ser dette symbolet ved siden av en tekst, bør du lese gjennom teksten for å underlette arbeidet og forlenge maskinens levetid Ved levering Ved levering følger disse artiklene med. Ta kontakt med forhandleren hvis noe mangler. Slipemaskin Bruksanvisning Skvettskjerm Låsenøkkel for apparatskap Strømkabel med kontakt Øvre rem (reservedel) Hakenøkkel med tapper til bytte av slipeskiver Utpakking av maskinen Advarsel! Les nøye gjennom sikkerhetsinstruksene og bruksanvisningen før bruk. Tips! Tips! Kontroller nøye om emballasjen eller maskinen har skader ved levering. Hvis det er tegn til skader, tar du kontakt med forhandleren og melder fra om skaden. Meld andre skader også til transportselskapet. 2

9 HTC 420 VS Innledning Tips! Tips! Kontroller at leveransen tilsvarer ordren. Ta kontakt med forhandleren hvis du har spørsmål Håndtering og oppbevaring! Obs! Maskinen skal oppbevares i et tørt og oppvarmet rom når den ikke er i bruk. Ellers kan den ta skade av kondens og kulde Vibrasjoner og støy Advarsel! Bruk alltid hørselsvern mens maskinen er i bruk. Maskinen er testet i henhold til ISO og ISO med hensyn til vibrasjoner og støy. For vibrasjoner er gjennomsnittet 0,65 m/s², som gjelder for akselerasjon på maskinen. Støynivået ved grovsliping på betong er 97 db (gjennomsnitt). Denne verdien skifter, avhengig av verktøyvalg og gulvtype. 3

10 Innledning HTC 420 VS Denne siden skal være blank. 4

11 HTC 420 VS Sikkerhet 2. Sikkerhet 2.1. Generelt Dette kapittelet inneholder alle advarsler og observasjoner man bør gjøre seg med hensyn til HTC420 VS Advarsler Advarsel! Maskinen skal bare brukes eller repareres av personer som har fått nødvendig praktisk og teoretisk opplæring, og som har lest igjennom denne håndboken. Advarsel! Bruk alltid maskinen i et miljø hvor det ikke er brann- og eksplosjonsfare. Følg gjeldende brannsikringsforskrifter der slipingen skal foregå. Advarsel! Sikre området rundt maskinen. Ingen uvedkommende skal befinne seg innenfor en radius på 15 meter av maskinen. Hvis det havner løse gjenstander under slipehodet, kan disse slynges ut og forårsake personskader. Advarsel! Bruk vernesko med ståltupp, vernebriller,vernehansker, munnbeskyttelse og hørselsvern. 5

12 Sikkerhet HTC 420 VS Advarsel! Maskinen skal startes bare når slipehodet er nedsenket. Den roterende skiven skal ligge plant mot gulvet med riktig verktøy påmontert. Advarsel! Etter sliping blir verktøyet svært varmt. La maskinen stå oppreist en stund og bruk vernehansker når du tar bort verktøyet. Advarsel! Strømmen skal være frakoblet ved verktøybytter eller reparasjoner. Advarsel! Maskinen skal bare brukes og forflyttes på vannrette flater. Det kan oppstå klemfare hvis maskinen velter. Advarsel! Maskinen skal brukes bare når skvettskjermen er montert. Advarsel! Maskinen skal kobles til jordfeilbryter. 6

13 HTC 420 VS Sikkerhet 2.3. Observasjoner! Obs! Maskinen skal brukes bare til sliping og polering av naturstein, betongmosaikk (terazzo), betong eller andre materialer som angis i denne bruksanvisningen.! Obs! Bare originalverktøy og originalreservedeler fra HTC skal brukes i maskinen. Ellers gjelder verden CE-merkingen eller garantien.! Obs! Instruksene i denne bruksanvisningen skal følges for at CE-merkingen skal gjelde.! Obs! Maskinen skal løftes bare i egnet løftekrok.! Obs! Maskinen skal oppbevares i et tørt og oppvarmet rom når den ikke er i bruk. 7

14 Sikkerhet HTC 420 VS! Obs! Hvis maskinen oppbevares kaldt, skal maskinen stå varmt i minst to timer før bruk.! Obs! Ved tørrsliping skal tilpasset støvbeholder benyttes. Ta kontakt med HTC for anbefalinger.! Obs! Ved limfjerning og vannsliping skal slipehodene alltid løftes etter sliping slik at de ikke fester seg til gulvet og ødelegger maskindeler og gulv ved ny oppstart.! Obs! Ved våtsliping skal vanntanken fylles med vann. Bare kaldt vann skal brukes. Vannet skal ikke tilsettes noen kjemikalier. 8

15 HTC 420 VS Transport 3. Transport 3.1. Generelt Maskinen transporteres enkelt på en lastepall, godt festet til pallen. 9

16 Transport HTC 420 VS Denne siden skal være blank. 10

17 HTC 420 VS Maskinbeskrivelse 4. Maskinbeskrivelse 4.1. Generell maskinbeskrivelse Maskinen er oppbygd av flere hovedkomponenter, for eksempel motor, roterende slipeenhet, chassis, styrehåndtak og hjul (se figur 4). HTC 420 har to motoralternativer; 230 V 1-faset og 110 V 1-faset. Maskinen er oppbygd rundt et chassis med hjul. Motor med roterende slipeenhet er montert i chassiets nedre del slik at det er en viss bevegelse mellom chassis og motor. Styrehåndtaket kan stilles i flere forskjellige vinkler. Velg en vinkel som passer deg. Slipekåpen har tilkobling for to eksterne støvsugerslanger som brukes ved tørrsliping. Maskinen kan enkelt utstyres med mange forskjellige verktøy avhengig av materialet som skal slipes. Se HTCs slipeveiledning for mer om de forskjellige verktøyene. Nedenfor er det et bilde av maskinen og dens deler. 11

18 Maskinbeskrivelse HTC 420 VS Figur 4-1. Maskinens fremside. 1. Skvettskjerm 2. Slipekåpe 3. Løftehåndtak for slipehode 4. Motor 5. Løftebøyle for maskinen 6. Vanntank 7. Justerbart håndtak 8. Støvsugerslange 9. Hjul 12

19 HTC 420 VS Maskinbeskrivelse Figur 4-2. Maskinens bakside. 1. Instrumentpanel 2. Strømtilkobling 3. Tilkobling for utsug 4. Apparatskap 13

20 Maskinbeskrivelse HTC 420 VS 4.2. Kontrollbeskrivelse Instrumentpanel Nedenfor er det bilde av instrumentpanelet: Power Overload Stop Reset FWD HTC Control Panel Power Speed Grinding Figur 4-3. Instrumentpanelet. 1. Power Standby-indikator. Denne lampen viser at maskinen er i standby-modus og at maskinens systemer er aktivert. 2. Overload Overbelastningsindikator. Denne lampen lyser hvis slipemaksinen bruker for mye strøm ved bearbeiding. Hvis lampen ignoreres, brytes maskinens strømtilførsel, og det vil vises en feilkode. 3. Reset Tilbakestilling av elektronikk. Hvis det oppstår en feil i maskinen, kan det være behov for å tilbakestille den. Hold knappen nedtrykt i to sekunder for å tilbakestille elektronikken. Eventuelle feilkoder vises på displayet for frekvensstyring inne i strømskapet. 4. FWD Starter maskinens slipeskiver. 5. Grinding Bryter for posisjon 3. og posisjon Speed Regulerer hastigheten på maskinens slipeskiver i henhold til de tekniske data som tilhører maskinen. 7. Power Slår på maskinens elektronikk og gjør klar til oppstart. 8. EM.STOP Kutter strømmen ved forsyningen til maskinen. 14

21 HTC 420 VS Bruk 5. Bruk 5.1. Generelt Dette avsnittet dreier seg om hvordan man bytter verktøy og hvordan slipemaskinen styres. Avsnittet behandler ikke slipetekniske aspekter som valg av slipeverktøy osv. Se HTCs slipeguide for mer om valg av slipeverktøy. Advarsel! Maskinen skal bare brukes eller repareres av personer som har fått nødvendig praktisk og teoretisk opplæring, og som har lest igjennom denne håndboken. Advarsel! Bruk alltid maskinen i et miljø hvor det ikke er brann- og eksplosjonsfare. Følg gjeldende brannsikringsforskrifter der slipingen skal foregå. Advarsel! Sikre området rundt maskinen. Ingen uvedkommende skal befinne seg innenfor en radius på 15 meter av maskinen. Hvis det havner løse gjenstander under slipehodet, kan disse slynges ut og forårsake personskader. Advarsel! Bruk vernesko med ståltupp, vernebriller,vernehansker, munnbeskyttelse og hørselsvern. 15

22 Bruk HTC 420 VS Advarsel! Maskinen skal startes bare når slipehodet er nedsenket. Den roterende skiven skal ligge plant mot gulvet med riktig verktøy påmontert. Advarsel! Maskinen skal bare brukes og forflyttes på vannrette flater. Det kan oppstå klemfare hvis maskinen velter. Tips! Tips! Kontroller lengste anbefalte kabellengde før du bruker skjøtekabel. Du finner anbefalt kabellengde under Tekniske spesifikasjoner på side

23 HTC 420 VS Bruk 5.2. Håndtaksinnstilling Bildet nedenfor viser håndtaksinnstillingene Figur 5-1. Håndtaksinnstillinger. 1. Fremovervendt stilling for transport. 2. Arbeidsstillinger. 3. Bakovervendt stilling for tipping. Maskinens arbeidshøyde kan justeres i to stillinger ved hjelp av det stillbare håndtaket. Fremovervendt stilling brukes for eksempel ved transport. Da tar maskinen mye mindre plass. Bakovervendt stilling brukes til for eksempel tipping av maskinen bakover for å gjøre det enklere å bytte verktøy. Håndtakets låsemekanisme befinner seg på undersiden av håndtaksdekselet. 17

24 Bruk HTC 420 VS 5.3. Slipeverktøy Verktøytilgang Advarsel! Etter sliping blir verktøyet svært varmt. La maskinen stå oppreist en stund og bruk vernehansker når du tar bort verktøyet. Advarsel! Strømmen skal være frakoblet ved verktøybytter eller reparasjon Montering og bytting av slipeskiver Advarsel! Strømmen skal være frakoblet ved verktøybytter eller reparasjoner. Advarsel! Etter sliping blir verktøyet svært varmt. La maskinen stå oppreist en stund og bruk vernehansker når du tar bort verktøyet. 1. Fell opp håndtaket. Se posisjon 3. på bildet ovenfor. 2. Tipp maskinen bakover slik at den ligger på bakken. 18

25 HTC 420 VS Bruk Figur 5-2. Ved verktøybytte. 3. Ved verktøybytte benyttes den medfølgende hakenøkkelen med tapper. Se figuren ovenfor Klargjøring til tørrsliping Advarsel! Kontroller at skvettskjermen er montert. 1. Koble støvbeholderen til maskinen. 19

26 Bruk HTC 420 VS! Obs! Støvbeholderen kan kobles til begge uttak på maskinens beskyttelsesdeksel. Hvis du bare tar ett av uttakene i bruk, skal det uttaket som ikke brukes, tildekkes. Tilpass støvbeholderens kapasitet til slipemaskinen. 2. Sjekk gulvet nøye og ta bort eventuelle gjenstander som stikker opp, for eksempel armeringsjern eller bolter og annet skrap som kan sette seg fast i maskinen. 3. Monter riktig verktøy på maskinen. 4. Sett håndtaket i ønsket arbeidsstilling Klargjøring til våtsliping Advarsel! Kontroller at skvettskjermen er montert. 1. Sjekk gulvet nøye og ta bort eventuelle gjenstander som stikker opp, for eksempel armeringsjern eller bolter og annet skrap som kan sette seg fast i maskinen. 2. Monter riktig verktøy på maskinen. 3. Sett håndtaket i ønsket arbeidsstilling. Advarsel! Bare kaldt vann skal brukes. Vannet skal ikke tilsettes noen kjemikalier. 4. Fyll på kaldt vann i tanken. 5. Benytt eventuelt våtsug. 20

27 HTC 420 VS Bruk Tips! Tips! Ikke bruk støvsuger. Det kan føre til tilstopping i støvsugerslangen Styring Maskinens funksjoner styres fra instrumentpanelet. Se Figur 4-3. Ved kjøring fører operatøren slipemaskinen fremover på gulvet Standby For å aktivere maskinens funksjoner må strømbryteren slås på. Når bryteren står i denne stillingen, lyser lampen for strøm på styringspanelet og viser at maskinen står i standby-modus Maskinens nødstoppbryter Nødstoppsbryteren, EM-Stop (Emergency Stop nødstopp) skal benyttes bare i nødstilfeller. Når nødstoppbryteren trykkes inn, stanser alt elektrisk drevet utstyr på maskinen, som for eksempel motoren som driver slipehodet.! Obs! Ikke bruk nødstoppbryteren til å stanse maskinen. Det sliter på kontakten. Tips! Tips! Maskinen kan ikke startes så lenge EM-Stop er trykt inn. Tilbakestilling gjøres ved å vri nødstoppet 45 slik at nødstoppbryteren kommer ut igjen. Da kan maskinen startes på nytt Oppstart av maskinen Se Figur 4-3. for en beskrivelse av instrumentpanelet 21

28 Bruk HTC 420 VS 1. Sett i ledningen. 2. Nødstoppet skal være utkoblet. 3. Vri om strømbryteren slik at elektronikken slås på. 4. Still inn hastigheten på slipeskivene med Speed (hastighet)- knappen. 5. Vri Grinding (sliping)-bryteren til forward (fremover)-stilling. 6. Maskinen har nå startet Overload (overbelastning) Hvis maskinen bruker for mye strøm, lyser lampen for "Overload" (overbelastning) på styringspanelet. Maskinen slår seg automatisk av etter en stund hvis dette ignoreres. Senk hastigheten på slipeskivene. Foretas et feilsøk dersom dette ikke hjelper Gjør kjøringen enklere For å unngå at sugeslangen til støvbeholderen og strømkabelen havner i maskinens arbeidsområde eller kjørelinje, kan man med fordel legge slangen og kabelen slik bildet nedenfor viser Figur 5-3. Ved å legge slange og kabel slik bildet viser, unngår man forstyrrende stopp for å flytte på dem. 22

29 HTC 420 VS Forebyggende vedlikehold 6. Forebyggende vedlikehold 6.1. Generelt Regelmessig inspeksjon av tetninger anbefales. Dette gjelder spesielt tetningene ved den øverste remmen. Denne tetningen bør kontrolleres en gang i kvartalet og byttes ut ved slitasje. Advarsel! Strømmen skal være frakoblet ved verktøybytter eller reparasjoner. Støvsug apparatskapet ved behov Rengjøring Advarsel! Ikke bruk høytrykksspyler på maskinen. Da kan fukt trenge inn i de elektriske delene, og det kan dessuten skade maskinens driftsystem. 1. Rengjør alltid maskinen etter bruk med en fuktig svamp eller fille Daglig Vask maskinen dersom den brukes til våtsliping. Kontroller verktøyslitasjen unormal eller ujevn slitasje kan være et tegn på skadde slipeholdere. For å unngå sammenbrudd, bør verktøyholdere og slipeholdere inspiseres for skader og sprekkdannelser. Bytt delene ved skader. 23

30 Forebyggende vedlikehold HTC 420 VS 6.4. Ukentlig Vask maskinen. Kontroller slipeholderene. Ta bort verktøyet og kjør maskinen i luften på laveste hastighet. Dersom slipeholderne oscillerer eller krenger kraftig, er de skadd. Tips! Tips! Rengjør alle slipeholdere samtidig. Kontroller at øvre rem er intakt. Prøv å vri den store skiven. Den skal gå rimelig tregt. Dersom den snurrer fritt, er ikke remmen festet Månedlig (eller hver 100. driftstime) Skru fast alt som kan ha løsnet på grunn av vibrering. Løft av dekselet og kontroller at det er intakt. Skrap og støvsug delene som dekkes av dekselet. Kontroller remmen. Skift den ut ved behov. Kontroller tetningene på akslene som øvre rem løper på. Skift dem ut ved behov. Prøvekjør og lytt etter fremmedlyder. 24

31 HTC 420 VS Elektroniske feilkoder 7. Elektroniske feilkoder Telemeqanique 7.1. Generelt Nedenfor finner du alle feilkoder som kan forekomme i apparatskapet. Table 1: Elektroniske feilkoder Feilko de OCF OHF InF / EEF Årsak OCF = Hurtigstigende strøm Avhengig av en høy, kortvarig belastning som er 2,5 ganger så høy som nominell strøm over en viss tid. Feilen kan oppstå hvis man kjører på noe, eller hvis slipeskivene eller noe inne i maskinen låser seg. Kan også oppstå ved kortslutning i motoren. OHF = Hurtigstigende strøm Samme feil som nevnt over, men i mindre grad. Denne feilen kan oppstå ved tung belastning. Feilen oppstår ved 2 x nominell strøm i en viss tid. Dette oppstår som oftest av et høyt strømforbruk over lengre tid. Feilen kan også oppstå ved høye temperaturer (+ 50 grader). InF / EEF = Intern feil Feil i omformeren Løsning Kontroller mekanisk treghet, snurr på slipeskivene. Går skivene tregt? Tilbakestill omformeren. Løsne kontakten til motoren og start omformeren for å se om feilen fortsatt er der. Se også punktene nedenfor. Dersom feilen vedvarer, må omformeren på service. Dersom feilen er beslektet med den som er nevnt over, kan løsningene som nevnes der med fordel kontrolleres. Dersom underlaget som bearbeides er veldig seigt, kan dette gjøre at feilen oppstår. Dersom feilen er temperaturrelatert, må maskinen avkjøles før den kan startes igjen. En annen løsning kan være å senke maskinhastigheten til rundt halvparten, siden maskinen da vil trekke mindre strøm. Kontakt HTC service. 25

32 Elektroniske feilkoder HTC 420 VS Feilko de Årsak Løsning SCF tnf SCF = Kortslutning på motorsiden Tyder på kortslutning i enten motoren eller motorkabelen. Kan også være en jordingsfeil. tnf = Autotuning-feil Kan oppstå dersom motoren er byttet ut med en feilaktig. Motoren ligger utenfor normverdiene for hva omformeren takler. Kan også oppstå dersom motoren er ødelagt. Kontroller ledningene og isolasjonstest eventuelt motoren. Test ved å løsne motorkabelen og starte frekvensomformeren for å se om feilkoden oppstår. Dersom den gjør det, sitter feilen i frekvensomformeren. Hvis ikke, er kabelen eller motoren sannsynligvis ødelagt. Kontroller motoren. Bytt ut motoren med en original motor. OLF OSF OLF = Motoren er overbelastet Motorbeskytteren ble utløst. Oppstår ved langvarig overbelastning av motoren. Motorbeskytteren i omformeren ble løst ut for å beskytte motoren. OSF = Overspenning For høy nettspenning eller forstyrrelser i strømnettet. Kan forekomme dersom store motorer/maskiner starter eller stopper i nærheten. Kan forårsakes av utstyr som ikke er CE-merket. Senk maskinens hastighet. Maskinen går for tungt. Det tar rundt 8 minutter før maskinen kan startes igjen. Motorbeskytteren må avkjøles. Mål matningsspenningen. Bytt uttak. Maks tillatte inngangsspenning er 240 V + 10 %. USF USF = Underspenning For lav nettspenning. Kommer av at det er mange brukere på nettet. Tilfeldig spenningsbortfall. Lange og/eller dårlige kabler kan forårsake denne feilen. Bytt uttak eller få bort eventuelle andre brukere fra nettet. (sveisemaskiner og lignende forårsaker denne typen feil) ObF ObF = Drivende last ved stopp Oppstår dersom slipeskivene driver når maskinen skal stoppes. Kontroller matningen til maskinen, dvs. sikringer og kabelen. Dersom maskinen er helt død etter at matningen er sikret, kan feilen ligge i kontakten til maskinen, eller i instrumentpanelet. I så fall tar du kontakt med service. 26

33 HTC 420 VS Elektroniske feilkoder Feilko de Årsak Løsning PHF OPF SLF PHF = Nettfaseavbrudd Dersom dette forekommer, blinker PHF i displayet i et par sekunder før den slås av. Dette kan oppstå dersom noen drar ut støpselet. OPF = Motorfaseavbrudd Forårsakes av at motorkontakten ikke sitter i eller er løs. Feilen kan også sitte på motorsiden dersom kontaktene eller splinten sitter løst. Kan også forekomme hvis maskinen går opp i høyt turtall. Kan oppstå ved testkjøring med slipehodet i luften. SLF = Feil tilkobling av fjernterminal. Oppstår hvis maskinen er feil tilkoblet til en fjernterminal. Kan også være en intern feil. Kontroller matningen til maskinen, dvs. sikringer og kabelen. Dersom maskinen er helt død etter at matningen er sikret, kan feilen ligge i kontakten til maskinen, eller i instrumentpanelet. I så fall, kontakt service. Kontroller kabelen til motoren eller splintene i motoren. Senk hastigheten dersom du testkjører maskinen i luften. Feilen oppstår ved motorstrøm på rundt 8 % av omformerens nominelle strøm, som er 11 Amp på 2,2kW 1-faset Tilbakestilling av omformer 1. Bryt strømmen (kan gjøres med on/off-bryteren, nødstopp eller ved å ta støpslet ut av stikkontakten). 2. Vent til displayet slokkes. 3. Slå på strømmen. En vanlig feil ved en slipemaskin er at man overbelaster den. Det finnes tre grader av overbelastning. OCF = Hurtigstigende strøm OHF = Hurtigstigende strøm OLF = Overbelastning av motoren 27

34 Elektroniske feilkoder HTC 420 VS Tips! Tips! Maskinen starter ikke dersom den står i fremover-stillingen ved spenningstilslag Slik kontrolleres nyeste feilkode 1. Trykk ESC til 4 streker vises Når det står rdy (ready), trykk ENTER. 3. Det vil da stå SET i displayet. Trykk pil ned til du kommer til SUP. 4. Trykk ENTER. Da står det FrH. 5. Trykk pil ned til det står LFt (8 ggr) og trykk ENTER. 6. Siste feilkode vises. 28

35 HTC 420 VS Feilsøking 8. Feilsøking 8.1. Generelt Dette kapittelet inneholder en liste over alle feil som kan forekomme, og forklaringer på hvordan problemet løses. Dersom problemet ikke kan løses eller det oppstår andre feil, må du ta kontakt med nærmeste forhandler. Se "Kontaktinformasjon" helt fremst i bruksanvisningen. Maskinen starter ikke Funksjonsknappen Nødstopp på instrumentpanelet er trykket inn: Vri funksjonsknappen Nødstopp for å avbryte stoppet. Tilkoblingen til strømnettet er feil: Kontroller at det er full spenning på motorens fase(r). Dersom fasen(e) ikke har full spenning, er det noe feil med omformeren: -Tilbakestill elektronikken ved å trykke på Reset-knappen på instrumentpanelet. Hvis dette ikke hjelper, utfør en tilbakestilling som vist under Tilbakestilling av omformer på side 27. -Kontroller feilkoden i omformeren. Se feilkodetabellen i kapittel Elektroniske feilkoder på side 25 Kontroller sikringen og kontakter i apparatskapet. Maskinen vibrerer eller sliter verktøy ujevnt Slipeholderen må rengjøres. Kontroller at chassiset er rett. Kontroller at slipehodet er bevegelig i forhold til chassiset. Løsne eventuelt de to splintene litt (se Splint til festeøre HTC 420 på side 34), for å øke bevegeligheten mellom chassis og slipehode. Maskinen sliper skjevt Slipeholderen må rengjøres. Kontroller at chassiset er rett. Kontroller at slipehodet er bevegelig i forhold til chassiset. Løsne eventuelt de to splintene litt (se Splint til festeøre HTC 420 på side 34), for å øke bevegeligheten mellom chassis og slipehode. Maskinen stanser kort tid etter start Overload-lampen lyser: Hastigheten til slipeskivene er for høy Senk hastigheten og prøv på nytt. Kontroller hvilken feilkode som gis på frekvensomformeren. Se Elektroniske feilkoder på side 25 29

36 Feilsøking HTC 420 VS Sikringene går ofte Belastningen er for høy på den strømsentralen maskinen er tilkoblet. Bytt uttak eller senk maskinens hastighet. Kontroller verktøyet. Forsikre deg om at riktig verktøy brukes, at de fungerer og at de er riktig montert. Maskinen klarer ikke Tung belastning. Trykk ned håndtaket litt slik at slipehodet heves fra overflaten som behandles. Seigt belegg på overflaten som behandles. Kjør halve maskinen på overflaten som skal behandles og halve på den rene overflaten. Slik renses verktøyet fra eventuelle beleggrester. Kontroller verktøyet. Forsikre deg om at riktig verktøy brukes, at de fungerer og at det er riktig montert. Spenningsfall. Kontroller at kabellengden følger HTCs anbefalinger. Tips! Tips! Kontroller minste anbefalte kabellengde før du bruker skjøtekabel. Du finner anbefalt kabellengde under Tekniske spesifikasjoner på side

37 HTC 420 VS Reparasjon 9. Reparasjon Alle reparasjoner som trengs, skal utføres av et HTC Servicecenter, som har opplært servicepersonale. Her benyttes også originale deler og originalt tilbehør fra HTC. Ta kontakt med forhandleren hvis du trenger service. For kontaktinformasjon se "Kontaktopplysninger" lengst frem i bruksanvisningen. 31

38 Reparasjon HTC 420 VS Denne siden skal være blank. 32

39 HTC 420 VS Reservedeler 10. Reservedeler Chassis

40 Reservedeler HTC 420 VS Chassis, reservedelsliste Table 1: Chassis, reservedelsliste Nummer Benevnelse Artikkelnummer Antal l 1 Støttehæl Adapterslange Strømforsyning 420 CE 3x400 V Strømforsyning 420 VS US 1x115 V 3 Strømforsyning 420 VS CE 1x230V Chassismellomdel Hjul grå Segerring SGA Splint til festeøre HTC Hårnålssplint fzb 2x Chassisunderdel Feste til vannkran Vannkran til slipemaskin Slangekobling / Skrue, termoplast PT WN 1452 TX Vanntank Deksel, topp Skrue MC6S M6x10 8,8 fzb Skrue MFT M6x20 8,8 fzb

41 HTC 420 VS Reservedeler Håndtak

42 Reservedeler HTC 420 VS Håndtak, reservedelsliste Table 2: Håndtak, reservedelsliste Nummer Benevnelse Artikkelnummer Antal l 1 Skrue MC6S M6x10 8,8 fzb Styredeksel, øvre Tannhjul, under Skrue MFT M6x25 fzb Nav, håndtak Skrue MFT M6x9 10,9 fzb Fleksibel rørepinne FRP A2 4x Trykkfjær, håndtak Manøvreringsaksel Manøvreringsplate Håndtakknott Tannhjullås, øvre Støtte til håndtaksmekanisme Konsoll-instrumentpanel, del av Power unit 420 CE 3x400V 14 Konsoll-instrumentpanel, del av Power unit 420 VS US 1x115V 14 Konsoll-instrumentpanel, del av Power unit 420 VS US 1x115V Håndtak Strømtilkoblingsplate Styredeksel, under Vegginntak 16A V 5P rød Skrue MC6S M5x20 fzb Skrue MFTS M6x16 fzb

43 HTC 420 VS Reservedeler Slipehode

44 Reservedeler HTC 420 VS Slipehode 1 reservedelsliste Table 3: Slipehode 1 reservedelsliste Nummer Benevnelse Artikkelnummer Antal l 1 Skrue M6S M12x30 fzb Motor 2,2kW HTC Utsug, slipedeksel Slange, grovarmert PVC T-rør 10 mm Ledningsholdere (klammer) JR Slange polyuretanrør 10/7 svart ,1 meter 8 Popnagler 4,8x Bøssing Skrue MC6S M8x20 12,9 fzb Festeøre Skrue MFT M6x20 8,8 fzb Delbar plate HTC Løftehåndtak Skvettskjerm, bred 100 mm Deksel HTC Brikke M Skrue MC6S M6x10 fzb

Håndbok for HTC 420. HTC Sweden AB v 1.0

Håndbok for HTC 420. HTC Sweden AB v 1.0 Håndbok for HTC 420 HTC Sweden AB v 1.0 1 Innledning Denne håndboken gir deg viktig informasjon når det gjelder å kontrollere leveransen, samt hvordan du skal starte og ta i bruk HTC 420. Ta kontakt med

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Manual HTC 500 / 650 NORSK

Manual HTC 500 / 650 NORSK Manual HTC 500 / 650 NORSK SAMSVARSERKLÆRING i henhold til Maskindirektivet, 98/37/EG, EMK-direktivet, 89/336/EØF, Lavspenningsdirektivet 73/23/EØF med tillegg og CE-merkingsdirektivet, 93/68/EØF Type

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK 2 F75E F 50 BRUKSOMRÅDE SWEPAC F75E brukes til pakking av grus og sand ved mindre anleggsarbeid, for eksempel som underlag for betongstein eller teglsteinheller ved hageanlegg.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

BRUKSANVISNING. Carl-Oskar & Rebel. Carl-Oskar Carl-Oskar HD. Rebel

BRUKSANVISNING. Carl-Oskar & Rebel. Carl-Oskar Carl-Oskar HD. Rebel BRUKSANVISNING Carl-Oskar & Rebel Carl-Oskar Carl-Oskar HD Rebel Innholdsfortegnelse Om våre produkter Om våre produkt 1 Om våre produkter Leveransekontroll Kontroller følgende før du tar i bruk ditt

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning VikingBad badekar

Bruksanvisning VikingBad badekar Bruksanvisning VikingBad badekar VikingBad AS www.vikingbad.no post@vikingbad.no FORORD Gratulerer med ditt nye VikingBad badekar, vi håper du blir fornøyd med valget av et produkt fra VikingBad AS. Bruksanvisningen

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA

ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA Art.: ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA Innholdsfortegnelse NO 1. Om håndboken... 2 2. Sikkerhet og riktig bruk...

Detaljer

Strømforbruk i stand by -modus Temperatursensorens funksjonsområde

Strømforbruk i stand by -modus Temperatursensorens funksjonsområde MONTERINGSGUIDE MONTERINGSDELER Kontrollenhet med integrert GSM-antenne og SIM-kortleser Installasjonskabler Temperatursensor, med 2 m kabel Bryter med indikatorlampe og 1,5 m kabel ELEKTRISKE EGENSKAPER

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Bruksanvisning 2015-12-01 Optimal evakueringslaken Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 5 Utpakking og installasjon

Detaljer

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller MONTERINGS- & VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJON L- & I-line Støv- & bøssutskiller ZMA0405NO 2013-12-01 Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

1. INTRODUKSJON OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV BRUKSOMRÅDE MONTERING BETJENING TEKNISKE DATA...

1. INTRODUKSJON OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV BRUKSOMRÅDE MONTERING BETJENING TEKNISKE DATA... Vision High-Low Brukermanual Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! PDF 6037 / 01.11.2011 Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE...

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Feste av batteri 3.1 Bruk av el-sykkelen 4. Bruk av styreenhet 4.1 Montering av

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Art.nr.: 180 665 gangbane m/gasstrykkfjær, 3 meter. Art.nr.: 180 666 gangbane m/gasstrykkfjær, 4 meter. Art.nr.: 180 667 gangbane m/gasstrykkfjær, 5 meter. E-post:

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Brukermanual Elektriske komponenter

Brukermanual Elektriske komponenter Brukermanual Elektriske komponenter Produktet er CE-Merket, & følger EMC Standard EMC 60601-1-2. Tekniske spesifikasjoner Strøm: 220V & 110V Batteri: 2Ah Temperatur: -20C - +50C Garanti: 2 år mot fabrikasjonsfeil

Detaljer