AGIA 200 VIBA 300 & VIBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGIA 200 VIBA 300 & VIBA"

Transkript

1 Bruksanvisning Shaker AGIA 200 VIBA 300 & VIBA 330 Oppbevar bruksanvisningen lett tilgjengelig ved maskinen no - Norwegisch Ausgabe G

2 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Ausgabe G

3 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA 330 Innholdsfortegnelse 1. Oversiktstegning Maskinens deler Betjenings- og informasjonselementer 5 2. Om dette dokumentet Tegn og symboler 6 3. For din sikkerhet Generell sikkerhetsinformasjon Bruksområde Uaktsom feilbruk Betjeningspersonalets kompetanse Sikkerhetsanordninger på apparatet Lukket kabinett Maskindør med lås Lasteboard NØDSTOPP-bryter Restfarer 9 4. Beskrivelse av maskinen Montering og igangsetting Leveringsomfang Transport Sette på transportsikring Fjerne transportsikring Sette opp maskinen Ta i bruk maskinen Betjening Skru på maskinen Sette inn spann Starte blandeprosessen Stanse blandingsprosessen NØDSTOPP-bryter Feil og feilretting Mulige feil Låse opp døren manuelt Rengjøring, vedlikehold og pleie Rengjøring Vedlikehold Årlige vedlikeholdsarbeider sykluser service Lagring, avfallshåndtering Lagring Kasting Ekstrautstyr Tillegg Tekniske data Garantierklæring EF-konformitetserklæring 18 Ausgabe G

4 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Oversiktstegning 1.1 Maskinens deler Maskinens deler 1. Strømtilkobling og sikring 6. Manuell døråpner 2. Blandebord 7. Betjeningsenhet CSE 3. Fastspenningsskive 8. Dør 4. Hovedbryter 9. Lasteboard 5. NØDSTOPP-bryter 10. Transporthjul 4 Ausgabe G

5 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Betjenings- og informasjonselementer Tast DOOR ÅPNE døren Tast E ÅPNE blandingsenhet STOPP Stanse blandingsprosessen KVITTERE ut meldinger Tast I Blandingsprogram I Tast II Blandingsprogram II Tast III Blandingsprogram III Ausgabe G

6 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Om dette dokumentet I denne bruksanvisningen brukes det symboler og merkinger slik at det er lettere å finne raskt fram til relevant informasjon. Nærmere forklaringener om dette finner du i neste avsnitt. Les nøye sikkerhets- og varselinformasjonen i denne bruksanvisningen. Sikkerhetsinformasjonen finner du i kapittel 2. Advarslene finner du i innledningen til de enkelte kapitlene og før anvisningene om fremgangsmåte. Copyright på bilder og tekster tilhører Collomix GmbH. Les bruksanvisningen før du tar i bruk maskinen. Følg sikkerhetsinformasjonen. Ta vare på dokumentasjonen for senere bruk. Det vil ikke bli utlevert oppdateringer til denne dokumentasjonen. 2.1 Tegn og symboler Advarsler Følgende symboler og signalord er brukt i denne dokumentasjonen. Symbol FARE Betydning Når dette signalordet blir brukt, betyr det at det fører til død eller alvorlige personskader dersom forholdsregler ikke blir fulgt. ADVARSEL FORSIKTIG Når dette signalordet blir brukt, betyr det at det kan føre til død eller alvorlige personskader dersom forholdsregler ikke blir fulgt. Når dette signalordet blir brukt, betyr det at det kan føre til lettere personskader dersom forholdsregler ikke blir fulgt. OBS VIKTIG Varselsymbolenes oppbygging Når dette signalordet blir brukt, betyr det at det kan føre til funksjonsfeil eller materiell skade dersom forholdsregler ikke blir fulgt. Når dette signalordet blir brukt, følger det tips for lettere betjening eller kryssreferanser. FARE Den første linjen beskriver hva slags fare det er og kilden for den Den andre linjen beskriver følgene, dersom man ikke implementerer tiltak mot faren. Siste linje beskriver tiltak for å unngå faren. ADVARSEL Fare for personskade dersom sikkerhetssymbolene ikke følges Dersom advarslene på apparatet og i bruksanvisningen ikke følges, kan det føre til personskade og andre farer. Følg advarsler på apparatet og i bruksanvisningen. 6 Ausgabe G

7 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA 330 Følgende spesielle sikkerhetssymboler blir brukt på relevante steder i bruksanvisningen: Påbudssymboler Symbol Forklaring Symbol Forklaring Følg informasjonen Ta ut strømstøpselet etter bruk Før du åpner kabinettet, ta ut strømstøpselet Advarselsymboler Symbol Forklaring Symbol Forklaring Advarsel mot et farepunkt Advarsel mot farlig elektrisk spenning Posisjonsnummer på bildene gjengis i teksten i parentes. 3. For din sikkerhet Maskinen har blitt utviklet, produsert og testet ved å følge de grunnleggende sikkerhetskravene. Allikevel finnes det restfarer. Du må derfor lese bruksanvisningen før du starter å jobbe med maskinen Oppbevar bruksanvisningen lett tilgjengelig ved maskinen Bruksanvisningen leveres ut til eventuelle senere eiere av maskinen 3.1 Generell sikkerhetsinformasjon Den grunnleggende sikkerhetsinformasjonen i dette kapittelet blir beskrevet mer utfyllende i andre kapitler i denne bruksanvisningen gjennom konkrete advarsler. 3.2 Bruksområde Collomix Shaker er ment til blanding av: Farger Fargegranulat Fasadefarger Industrielle farger Puss Andre tyntflytende materialer. Annen eller utvidet bruk av shakeren defineres som utenfor bruksområde og er dermed misbruk. I slike tilfeller kan sikkerheten og beskyttelsen mot fare bli svekket. Selskapet Collomix GmbH påtar seg ikke ansvar for skader som følge av dette Riktig bruk omfatter også: Følg all informasjon i bruksanvisningen Følg all sikkerhetsinformasjon Å overholde inspeksjons- og vedlikeholdsservicen Ausgabe G

8 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Uaktsom feilbruk Det som anses å være uaktsom feilbruk og som kan være en fare for bruker og andre eller kan skade shakeren er: Bruk av shakeren og tilbehøret til annet enn tilsiktet bruksområde. Bruk av ødelagte blandinger eller blandinger som ikke passer til shakeren. Blanding av eksplosjonsfarlige stoffer. Bruk av stoffer som reagerer kjemisk med hverandre, spesielt ekspanderende stoffer. Drifting av anlegget utenfor de fysiske bruksbegrensningene som er beskrevet i kapittel Ta i bruk / Betjening Endring av styringsprogramvaren uten at dette er avtalt på forhånd med Collomix GmbH. Endring av Shakeren eller på- og ombygginger uten at dette er avtalt på forhånd med Collomix GmbH. Drifting av anlegget mot bestemmelsene i bruksanvisningen i forhold til sikkerhetsinformasjon, installasjon, bruk, vedlikehold og pleie, service og feil. Brokobling eller frakobling av sikkerhets- og beskyttelsesanordninger på anlegget. Bruk av anlegget med åpenbare feil Reparasjon, rengjøring og vedlikeholdsarbeider uten at anlegget har blitt skrudd av. ADVARSEL Fare for personskade ved ikke tillatte endringer Ved egenhendige endringer av anlegget og bruk av reservedeler fra ikke godkjente produsenter kan det oppstå fare. Bruk originale reservedeler og tilbehør fra produsenten. Endringer, påmontering og ombygging må ikke skje uten samtykke fra produsenten. 3.4 Betjeningspersonalets kompetanse Bruksanvisningen er tiltenkt for operatører og personal med følgende kompetanse: Arbeidsområde Installasjon, transport og lagring Ta i bruk, ta ut av drift Drift Vedlikehold og pleie Feilretting Kompetanse Fagpersonal opplært personal opplært personal Fagpersonal Fagpersonal Definisjon iht. DIN EN : Opplært personal: En person som har blitt instruert og ev. opplært av en fagperson om oppgavene vedkommende skal ha samt mulige farer ved feil adferd og som i tillegg har blitt informert om nødvendige sikkerhetsanordninger og sikkerhetstiltak. Fagpersonal: En person som på grunn av sin faglige utdannelse, kunnskap og erfaring samt kjennskap til relevante normer er i stand til å vurdere sine oppgaver og gjenkjenne mulige farer. 8 Ausgabe G

9 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Sikkerhetsanordninger på apparatet Maskinen er utstyrt med forskjellige sikkerhetsanordninger. Disse er ment å hindre fare for liv og helse fra elektrisk og mekanisk innvirkning mot personer som jobber ved shakeren og for å begrense materielle skader på anlegget. Du må ikke omgå, fjerne eller frakoble sikkerhetsanordningene. Ikke ta i bruk anlegget dersom sikkerhetsanordningene ikke er komplette eller ikke fungerer som de skal Lukket kabinett Kabinettet som kun kan åpnes med verktøy er ment som en fastmontert og beskyttende sikkerhetsanordning Maskindør med lås Døren er en sikkerhetsanordning som låser seg og fungerer som et vern. Når døren er åpen kan maskinen ikke startes. Døren låses opp først etter at blandingsprosessen er avsluttet og spannet har blitt frigitt Lasteboard Når døren er lukket hindrer lasteboardet tilgang til blandekammeret NØDSTOPP-bryter I nødsituasjoner sørger NØDSTOPP-funksjonen for: en sikker frakobling av strømforsyningen og dermed stans av maskinen. ved behov for stans av maskinen som er i gang. 3.6 Restfarer Til tross for alle forholdsregler kan det foreligge noen ikke åpenbare restfarer. Restfarer kan reduseres ved at man følger sikkerhetsanvisningene, riktig bruk og bruksanvisningen. FARE Livsfare på grunn av farlig elektrisk spenning Når anlegget har blitt skrudd av, kan det være igjen elektrisk restenergi i ledninger og anordninger. Arbeider på den elektriske forsyningen skal kun utføres av kvalifiserte elektrofagfolk. Skru av med hovedbryteren. Koble anlegget fra strømforsyningen. Kontroller det elektriske anlegget til shakeren regelmessig. Ødelagte kabler skiftes ut. Løse koblinger rettes opp. 4. Beskrivelse av maskinen Shakeren er en stasjonær blandemaskin for lukkede, tette, runde, firkantede og ovale spann i metall eller plast. Med maskinen kan man blande farger, fargekonsentrater, bygg- og industrilakk, samt puss og andre materialer med lav viskoseverdi. Bruksområde omfatter grossist- og detaljhandelen innen farger, farge-, lakk- og kjemisk industri samt lignende bransjer. Blandemaskinen egner seg spesielt som systemkomponent for fargedoseringssystemer. Spannet spennes automatisk fast i maskinen og ved hjelp av en alternerende, orbital ristebevegelse blandes innholdet på grunn av de lineære treghetskreftene. Nødvendig blandingstid og beholdernes egnethet må stadfestes før blandingstester gjennomføres. Ausgabe G

10 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Montering og igangsetting 5.1 Leveringsomfang I leveringsomfanget til shakeren inngår: Denne bruksanvisningen En lokkinnsats i skumplast Gummistrikk for festing av håndtak Strømledning 5.2 Transport Maskinen er utstyrt med to transporthjul foran på kabinettet. Med disse transporthjulene kan man ergonomisk og brukervennlig flytte maskinen over kortere avstander. For å kunne holde maskinen trygt under transport, må døren åpnes. Sikre døren med en hånd mot at den slår igjen Sette på transportsikring Festestroppen må festes på før hver transport av maskinen for ellers kan den fritt bevegelige blandeenheten skade selve maskinen. Du må derfor ta vare på festestroppen for senere transport av maskinen: Stroppenden tres gjennom lageret og trekkes gjennom inntil stroppen ligger stramt. Stroppen spennes med håndtaket inntil blandeenheten har nådd nedre anslag. Håndtaket settes i låst posisjon slik at bolten klikker i lås. 10 Ausgabe G

11 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Fjerne transportsikring Blandeenheten er sikret med en festestropp for å hindre at den lager skade under transporten. Festestroppen må fjernes før maskinen tas i bruk: For å løsne, trekk i bolten og sving håndtaket ca. 180 inntil det ikke går lenger Forspenningskraften blir sluppet fri øyeblikkelig. Festestroppen er hektet fast på festepunktene i maskinen. 5.3 Sette opp maskinen Når maskinen skal settes opp, må man følge gjeldende elektriske forskrifter og tilleggsinformasjon i denne bruksanvisningen. Maskinen leveres på trepall, innpakket i resirkulerbar papp. Kontroller omgående innpakningen etter mottak og maskinen når du pakker den ut at det ikke er oppstått noen synlige skader. Ta vare på alle delene til originalinnpakningen for eventuell returtransport. Løft maskinen av pallen med egnet løfteanordning og plasser den på et fast og plant underlag. På grunn av 3-fot-systemet er det ikke nødvendig med finjustering av maskinen. Ved behov kan ujevnheter i gulvet utlignes med føttene som kan høydejusteres. Maskinen må ikke tas i bruk på pallen den ble levert på, eller på andre uegnede underlag. Maschinenfüße 5.4 Ta i bruk maskinen Når maskinen tas i bruk første gang og etter vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må det gjennomføres en testblanding med et tomt spann for å kontrollere at maskinen fungerer som den skal. ADVARSEL Fare for personskade pga. utstikkende deler Det kan være deler som stikker ut av maskinen. Arbeider på og i nærheten av maskinen må alltid utføres med omhu. Når maskinen ikke er i bruk skal den lukkes og skrus av med hovedrbyteren. Ausgabe G

12 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Betjening Før du begynner å jobbe skal maskinen sjekkes for skader og at alle deler fungerer som de skal. Maskinen skal ikke tas i bruk hvis deler er ødelagte eller mangler. ADVARSEL Fare for personskade pga. deler som fortsatt går etter maskinen er skrudd av. Etter at maskinen er skrudd av, er det fare for personskader på grunn av maskindeler som fortsatt er i gang. Maskinen må aldri stanses for hånd. Alle sikkerhetsrelevante komponenter på maskinen skal sjekkes for feilfri funksjon før arbeidsstart. Ødelagte eller ikke fungerende deler skal skiftes ut av fagpersoner før man tar i bruk maskinen. 6.1 Skru på maskinen Maskinen skrus på via hovedbryteren (4). Etter en automatisk oppstart vil det stå READY i displayet. Feil som har blitt oppdaget under oppstart vil vises i displayet som vanlig tekst. 6.2 Sette inn spann For å sette inn et spann gjør du følgende: Døren åpnes ved å trykke på DOOR-tasten. For å tilpasse blandingsenheten til spannets høyde, trykkes tast E for å kjøre opp fastspenningsskiven. Tillatt høyde, vekt og mål til spann må overholdes. Ikke overbelast maskinen. Spannets håndtak sikres med gummistrikk eller tape og spannet settes midt på blandebordet. Man kan blande flere like spann samtidig. Vær nøye med å plassere spannene symmetrisk på blandebordet. Gefäße immer mittig anordnen Gefäße nicht stapeln! VIKTIG Hvis man bruker større beholdere er det tilrådelig å legge en ekstra polstring av skumplast på lokket. Polstringen bør imidlertid ikke være høyere enn lokkanten. Slik reduseres membranvirkningen av lokket og støyen fra risteprosessen minskes. Polstring 12 Ausgabe G

13 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Starte blandeprosessen Blandeprosessen kan kun startes dersom døren er lukket. Trykk på tast I, II eller III for å starte blandeprosessen. Respektive blandetider kan avleses på LC-displayet som ligger over tastene. Spannet som skal blandes, spennes fast i blandeenheten og blandeprosessen startes. Blandetiden som er igjen blir vist i displayet mens prosessen pågår. 6.4 Stanse blandingsprosessen Etter at valgt tid er utløpt Blandeprosessen avsluttes automatisk. Blandeenheten åpnes, døren blir åpnet ved hjelp av en fjær og beholderen kan tas ut. Etter at valgt tid er utløpt Ved å trykke på tast E kan blandeprosessen stanses tidligere, dvs. midt i blandingen. 6.5 NØDSTOPP-bryter Ved å trykke på NØDSTOPP-bryteren kan maskinen skrus av i en faresituasjon. Etter at maskinen har blitt skrudd av, vil blandeenheten svinge ferdig og bli stående i den siste posisjonen. Tilbakestille NØDSTOPP-bryter NØDSTOPP-bryteren må tilbakestilles manuelt. Skru den røde betjeningsdelen med klokken. Etter at NØDSTOPP-bryteren har blitt tilbakestilt, nullstilles meldingen i displayet med tast E. Blandeenheten deaktiverer seg automatisk, døren blir åpnet ved hjelp av en fjær og spannet kan tas ut. FARE Livsfare på grunn av farlig elektrisk spenning Når NØDSTOPP-bryteren har blitt utløst, er det igjen elektrisk restenergi i ledninger og anordninger. NØDSTOPP-bryteren skiller ikke maskinen fra strømforsyningen. Når vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal utføres på maskinen, må alltid strømmen kobles fra ved å dra ut ledningen. Ausgabe G

14 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Feil og feilretting Ved hjelp av feilrettingstabellene i dette kapittelet kan du sjekke om du kan rette opp en feil på egen hånd eller om du må ringe etter kundetjenesten. VIKTIG Før du ringer kundetjenesten, skriv ned serienummeret til maskinen og feilkoden som vises i displayet. Serienummeret på maskinen finner du på typeskiltet. 7.1 Mulige feil Feil Beskrivelse Maskinens status Tiltak E010 Dør åpen Dør åpen Lukk døren Dør lukket Sjekk dørlåsen Sjekk leding / plugg til dørlås E020 NØDSTOPP utløst NØDSTOPP-bryter trykt Deaktiver NØDSTOPP-bryter NØDSTOPP-bryter ikke trykt Sjekk kretselement til NØDSTOPP-bryter Sjekk leding / plugg til NØDSTOPP E025 Dør ikke låst Dør klikker ikke i lås Sjekk dørmotor Dør klikker i lås Sjekk mikrobryter på dørlåsen E030 Spann ikke funnet Spann ikke justert Juster til riktig spann Spann er satt inn Spannet er for lite E050 Spann bulkete Spann bulkete Spann vagler Sjekk fastspenningstrykket, juster ved behov E150 Feil pressmotor Spannet ikke klemt inn Sjekk pressmotor E160 Feil svinggiver Blandeenheten klemmer ikke fast Sjekk tilførsel til pressmotor Sjekk styring Sjekk pressmotor Sjekk tilførsel til pressmotor Sjekk styring Blandeenheten klemmer fast Sjekk styring E170 Feil dørlås Lukk døren helt Sjekk dørlåsen Sjekk tilkoblingen til dørlåsen Sjekk dørmotor E180 Dør ikke åpen Døren ikke åpen Åpne dør med DOOR-tast Spann er klemt fast Sjekk dørlåsen Sjekk tilkoblingen til dørlåsen Sjekk dørmotor E190 Sikring utløst Skru maskinen av og vent ett minutt før sikringen trykkes inn igjen. Servicearbeider med grå bakgrunn skal kun utføres av utdannede teknikere. 14 Ausgabe G

15 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Låse opp døren manuelt Maskinen er utstyrt med en sikkerhetslås som automatisk låser døren etter at den har blitt lukket. Dersom det oppstår en feil eller strømmen blir borte, kan døren låses opp manuelt. Fjern plastikkproppen (6) på dørlåsen. Trekk låsebolten med en skrutrekker i pilens retning. Åpne døren. 8. Rengjøring, vedlikehold og pleie Får å sikre at maskinen alltid er driftsklar, er det nødvendig at maskinen regelmessig sjekkes, rengjøres og vedlikeholdes. Når vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal utføres på maskinen, må alltid strømmen kobles fra ved å dra ut strømledningen. 8.1 Rengjøring Blandet væske som har rent ut må fjernes omgående fra maskinens indre. Bruk en fille eller en sparkel. Pass på at du ikke ødelegger tilkoblingsledninger eller sensorer. Du må ikke under noen omstendighet bruke løsemiddelholdige rengjøringsmidler, aceton, bensin eller lignende aggressive midler til rengjøring av vinduet i døren og kontrolldelen. Slike midler kan angripe eller ødelegge delene av kunststoff. Tilsmussende gjengespindel kan rengjøres med en fille eller en stålbørste. Etter rengjøring må gjengespindel smøres igjen med Mobilux EP2. OBS Skader på maskinen på grunn av kulelager som har gått tørre. Når maskinen rengjøres med høytrykksspyler blir fettsmøringen i kulelagrene vasket bort og de går tørre. Maskinen må aldri rengjøres med høytrykksspyler eller lignende. Kulelager som har gått tørre må skiftes ut omgående. 8.2 Vedlikehold Vedlikeholds- og reparasjonstiltakk må kun utføres av kvalifisert fagpersonal. Bruk kun originale reservedeler Årlige vedlikeholdsarbeider Rengjør gjengespindel og smør med Mobilux EP2. Ytre flenslager og svingarmer sjekkes for skader. Drivremmer sjekkes for slitasje og remspenningen tilpasses ved behov. Tilførselsledninger til drivmotoren og klemmemotoren sjekkes for slitasje, skiftes ev. ut Sjekk dørlås for slitasje. Fastspenningsskive (4) sjekkes for slitasje, skiftes ev. ut sykluser service Etter blandesykluser eller senest etter driftstimer skal flenslager og drivremmer til blandeenheten skiftes ut av en autorisert servicemekaniker. Antall sykluser og driftstimer blir vist under oppstart i LC-displayet på betjeningsenheten etter at maskinen har blitt skrudd på. Ausgabe G

16 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Lagring, avfallshåndtering 9.1 Lagring Lagringsstedet må være kjølig og tørt for å hemme korrosjon på maskinens enkeltdeler. Romtemperaturen på lagringsstedet må alltid være frostfri. Maskinen pakkes ned på en slik måte at den ikke kan skades av ytre påvirkning under lagringstiden. Bruk eventuelt papp og annet forpakningsmateriale. Sikre maskinen mot utilsiktet velt og ustabilitet. 9.2 Kasting Transportforpakningen er laget av resirkulerbart materiale. Dette materialet leveres til forskriftsmessig gjenvinning. Etter at maskinens levetid har gått ut, må maskinen leveres til gjenvinning slik at råstoffer som kan gjenvinnes blir tilbakeført som fornybar ressurs. Ved spørsmål om avfallshåndteringen kan du ta direkte kontakt med produsenten. 10. Ekstrautstyr Følgende ekstrautstyr kan fås for denne maskinen Del Art.-nr. Håndtaksikring med krok Lokkinnlegg 20 mm (sett med 5 stk) Lokkinnlegg 5 mm (sett med 5 stk) Pose med 10 stk gummi for håndtaksikring 200 mm Ø Pose med 10 stk gummi for håndtaksikring 160 mm Ø Pose med 10 stk gummi for håndtaksikring 140 mm Ø Ausgabe G

17 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Tillegg 11.1 Tekniske data Nettspenning: AGIA 200 VIBA 300 VIBA 330 L1, N, PE; 230 V / 50 Hz Nominell ytelse: 1,1 kw 1,1 kw 1,1 kw Frekvens: Sikring: Omdreiningstall blandeenhet: 50 Hz 10 Amp o/min o/min o/min* Støyemisjon: < 65 db (A) målt iht. DIN Blandevekt: 25 kg 35 kg 35 kg maks. spannvekt: 40 kg 40 kg 40 kg maks. spannhøyde: mm mm mm maks. grunnflate på spann: (b x d) mm mm mm Maskinens vekt: 135 kg 150 kg 155 kg Mål (b x d x h): mm * variabel, avhengig av spannets vekt mm mm 11.2 Garantierklæring Dine krav i forhold til nødvendige utbedringer finner du i våre generelle leveringsvilkår. Disse kan du lese på vår internettside Dersom ønskelig kan vi også gjerne sende deg våre generelle leveringsvilkår. Ausgabe G

18 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA EF-konformitetserklæring Vi erklærer herved at dette produktet er i samsvar med følgende standarder / standardiserende dokumenter: EN ISO EN ISO EN EN EN EN EN EN EN iht. bestemmelsene i direktivene: 2006/95/EØS, 2004/108/EU, 2006/42 EF Teknisk dokumentasjon kan bestilles hos:, Abt. Technische Entwicklung, Daimlerstr. 9, Gaimersheim, Tyskland Gaimersheim, Alexander Essing Daglig leder Produsent: Daimlerstr. 9, Tyskland Tlf.: +49 (0) Faks: +49 (0) VIKTIG Denne konformitetserklæringen bortfaller når det blir utført endringer eller modifikasjoner på maskinen som ikke har blitt godkjent av produsenten. 18 Ausgabe G

19 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA 330 Ausgabe G

20 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA 330 Daimlerstr. 9, Bundesrepublik Deutschland Tlf.: +49 (0) Faks: ++49 (0) Ausgabe G

Bruksanvisning Shaker VIBA POS & VIBA PRO Oppbevar bruksanvisningen innen rekkevidde på maskinen

Bruksanvisning Shaker VIBA POS & VIBA PRO Oppbevar bruksanvisningen innen rekkevidde på maskinen Bruksanvisning Shaker VIBA POS & VIBA PRO Oppbevar bruksanvisningen innen rekkevidde på maskinen NO - Norwegisch Ausgabe G 3.2-12 Shaker VIBA 0. Utførelser Viba tilbys i ulike utførelser som skiller seg

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Bruksanvisning 2015-12-01 Optimal evakueringslaken Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 5 Utpakking og installasjon

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Bruksanvisning Styring EX

Bruksanvisning Styring EX Bruksanvisning Styring EX Indeks 004 10987073 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM Castor SystemRoMedic TM 2 5 6 1 4 2 5 6 1. Skinne (inngår ikke) 2. Hjørnebit. Bolter med muttere for innfestning 4. Løftemotor (inngår ikke) 5. Støttebein 6. Bærehåndtak på støttebein 7. Låsehendel for

Detaljer

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 R Aluminium in Architecture Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 Bruksanvisning for skyvedør og skyvevindu Skyvedør, -vindu Låsestilling Skyvestilling Låsestilling

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Bruksanvisning Varmeskap

Bruksanvisning Varmeskap NO Bruksanvisning Varmeskap 103063 103064 103122 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring... 3 1.3

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Bruksanvisning MULTIflex coupling 465 RN - REF 0.553.1600 MULTIflex LUX coup ling 465 LRN - REF 0.553.1550

Bruksanvisning MULTIflex coupling 465 RN - REF 0.553.1600 MULTIflex LUX coup ling 465 LRN - REF 0.553.1550 Bruksanvisning MULTIflex coupling 465 RN - REF 0.553.1600 MULTIflex LUX coup ling 465 LRN - REF 0.553.1550 Salg: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Faks +49 7351 56-1488

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer