Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner"

Transkript

1 Juli nr årgang kraftproduksjon transmisjon og distribusjon elektro elektroteknikk automatisering Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner Les også: Flommen fører til utfordringer Nye konsesjoner Blir ny leder i Siemens AS Fallsikringsskinner på Ofoten - Balsfjord Elkraftprisen til Rannveig Løken VEO har mottatt store ordre fra Norge Leverer ny IT-løsning for Skagerak Nett Investerer 1,55 milliarder i Hydros pilotanlegg på Karmøy Fra betong til stål hos Eidsiva Nett Eliaden går nye veier Super-eliadeveteran Dyrere vindkraftprosjekter Plusskundene kommer Grindrenskere gir effektive vannveier

2 En drøm for montøren og netteieren NTP presenterer en ny unik trinseklemme. Rask-enkel og kostnadsbesparende En nyutviklet trinseklemme blir i disse dager introdusert i det norske marked. Denne unike linjeklemme er tilpasset NTP`s 24 kv kompositt linjestøtteisolatorer. - Klemmen passer de fleste steder, belagte og blanke liner. - Integrert trinse som gir betydelige tidsbesparelser i linjebyggingen. - AUS vennlig, tilpasset eksisterende verktøy for hurtig og sikker montering / demontering. - Armaturer tilpasset vinkel/oppstrekk/ hengslet og fast opplagring. - Ingen løse deler. For nærmere informasjon, ta kontakt med vår forhandler: Norsk teknisk Porselen as tel: Trosvikstranda fax: P.o boks 188 E mail: N-1601 Fredrikstad

3 Nye trender Flere og nye aktører er på veg inn i distribusjonsnettet. Prosumenter, eller plusskunder, er en slik ny aktør. I BKKs nett er det nå tre prosumenter. Og flere ventes. Reiten-rapporten Et bedre organisert strømnett, som nylig ble lagt fram, forventer også en slik utvikling. I rapporten defineres en prosument som en forbruker som også produserer strøm, for eksempel gjennom solenergi, småskala vannkraft eller elbiler. Jeg kjøpte anlegget i fjor og monterte det her på altanen. Selve utstyr var ikke så mye dyrere enn i Tyskland. Det som gjorde anlegget dyrere var derimot moms, transport og installasjonen. I påsken i år var vi bortreist og da leverte dette lille anlegget faktisk noen kilowattimer strøm til BKKs nett. Oppfinneren Knut Roland hos Eidsiva Anlegg AS på Lillehammer har sammen med Stansefabrikken Products AS utviklet et verktøy for å kortslutte og jorde lavspentkabler. Produktet kan brukes til å sikre kabelender, og dermed unngå ulykker. Fra betong til stål Da Hamar kommune skulle bygge nytt idrettsanlegg på Børstad fikk Eidsiva Nett AS i oppdrag å bygge om og flytte 66 kv-linjen mellom Børstad og Furnes. Prosjektleder Svend Erik Renstrøm fra Eidsiva Anlegg på Hamar gir oss et innblikk i både prosessen og valg av materialer. Ny leder Anne Marit Panengstuen overtar som ny konsernsjef i Siemens AS fra og med 1. august Panengstuen tar over etter Per Otto Dyb, og blir den første kvinnelige lederen i Siemens i Norge. Eliaden går nye veier I begynnelsen av juni ble Eliaden arrangert på Norges varemesse, Lillestrøm. Fagmessen for elektrobransjen er en møteplass, inspirasjonskilde og faglig arena, og den sekstende utgaven trakk over besøkende. På Eliadens siste dag tok vi en prat med to av arrangørstabens sentrale personer. Eliaden har etter oppstarten i 1984 etter hvert utviklet seg til å bli en av Norges største fagmesser, med fokus på løsninger, tjenester, produkter, nyheter og seminarer. Svein Hjelmås og prosjektleder Nils-Erik Magnell deler noen tanker med oss om årets utgave og om fremtiden. Jeg har aldri fått så mange positive tilbakemeldinger fra utstillere, tatt i betraktning at antallet har gått noe ned i år. I hallene har det vært unisone tilbakemeldinger om at dette har vært et bra arrangement. Så noe riktig må vi har gjort, sier Nils-Erik Magnell. God sommer Tor Bergersen s. 4 Flommen fører til utfordringer s. 5 Nye konsesjoner s. 6 Blir ny leder i Siemens AS s. 7 Fallsikringsskinner på Ofoten - Balsfjord s. 8 Elkraftprisen til Rannveig Løken s. 10 VEO har mottatt store ordrer fra Norge s. 12 Møteplassen WindEnergy i september s. 14 Leverer IT-løsninger for Skagerak Nett s Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner s. 26 Dyrere vindkraftprosjekter s Plusskundene kommer s Grindrenskere gir effektive vannveier s. 36 Nye produkter s. 37 Nytt fra bransjen s. 38 Messeoversikt s Investerer 1,55 milliarder i Hydros pilotanlegg på Karmøy s Eliaden går nye veier s Fra betong til stål hos Eidsiva Nett Nr årgang ISSN Ansvarlig redaktør: Tor Bergersen Epost: Telefon: Fagredaktør: Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig: Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Utgiver: Publitek Technology AS Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo Telefon: Telefaks: Epost: Forside: Oppfinneren Knut Roland, Eidsiva Anlegg AS, foto: Tor Bergersen Neste utgave: Uke 35 Materiellfrist: 11. august 2014 Annonsematriell: Epost: Copyright: Volt Forbud mot ettertrykk. Grafisk formgiver: Publitek Trykk: TS trykk AS 241 MILJØMERKET TRYKKERI 716 Samarbeidende foreninger NORWEA - interesse - orga nisasjon for norsk vind-, bølge- og tidevannskraft. Norsk Solenergiforening Abonnement: Årsabonnement kr. 689,-. Norden kr. 789,-. Europa kr. 865,-. Andre verdensdeler kr. 885,-. Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS Se oss på Facebook 3

4 Flommen fører til utfordringer Eidsiva har hatt kontinuerlig bemanning på kraftverkene i Hedemark og Oppland for å opprettholde produksjon og flomavledingskapasitet. De flomstore vassdragene drar med seg svært mye rask og greiner som medfører at inntak og filtre tettes. Flommen fører til at produksjonen i elvekraftverk reduseres betydelig. Dette skyldes hovedsakelig redusert fallhøyde (høyt undervann). Produksjonen i kraftverkene fra Elverum til Kongsvinger i Glomma er nå omtrent halvert. I gitte situasjoner må kraftverkene kortvarig stoppes helt for å få utført grindrensk. Eidsiva Vannkraft har ansvar for driften av 44 kraftverk i Hedmark og Oppland. Flomsituasjonen er håndtert som planlagt, og vi har så langt ikke hatt større problemer verken med kraftstasjoner eller dammer. Det foregår regelmessig grindrensk ved kraftverket. Alle luker er åpne. I tillegg må vi manøvrere luker og dammer for å håndtere de store vannmengdene, sier kraftverkssjef Stig Morten Løken i Eidsiva Vannkraft, foto: Eidsiva. Flere skifter kraftleverandør I NVEs leverandørskifteundersøkelse for første kvartal 2014 er antallet leverandørskifter blant norske husholdninger økende, og færre kunder på såkalt leveringsplikt. Tallene viser at det samtidig har vært lave priser i kraftmarkedet. Leverandørskifteundersøkelse for første kvartal 2014 viser at antallet leverandørskifter blant norske husholdninger økte med 8 prosent sammenlignet med første kvartal Dermed fortsetter trenden med en økning i antall leverandørskifter sammenlignet med tilsvarende kvartal i tidligere år. Lavere priser Prisene i de norske elspotmarkedene var lavere i første kvartal 2014 enn i tilsvarende periode i fjor. I prisområdene med størst forskjell var prisene mellom 7,4 og 8,4 øre/kwh lavere enn på samme tid i Nedadgående trend Antallet kunder på leveringsplikt, altså kunder som får strømmen levert av nettselskapet sitt, er også i en nedadgående trend som begynte med at BKK i november 2013 auksjonerte bort sine kunder på leveringsplikt. Nedgangen har fortsatt på tross av en økning i antallet kunder på leveringsplikt i BKKs nettområde. 4 Volt

5 Nye konsesjoner: Fennefoss Kraftverk NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Agder Energi Vannkraft AS løyve til å bygge Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder. Kraftverket vil gje relativt små miljøulemper, og vil gje fornybar energi svarande til det årlege straumforbruket til 2700 husstandar. Dei negative konsekvensane er i hovudsak knytt til dei landskapsmessige endringane som følgje av redusert vassføring i fossen, inntaksdam og kraftverk i dagen med utløpskanal. NVE rår til at det sleppast ei heilårleg minstevassføring i Fennefossen på 15 m³/s. Denne minstevassføringa vil saman med andre avbøtande tiltak redusere dei negative konsekvensane til et akseptabelt nivå. Med ei slik minstevassføring vil Fennefoss kraftverk gje om lag 53 GWh ny fornybar kraft. Dette svarar til det årlege straumforbruk til 2700 husstandar. El-line Strakofa Workwear fra Aalesund Oljeklede AS Ny transformatorstasjon på Jøstenøy NVE gjev TrønderEnergi Nett AS løyve til å byggje og drive ein ny transformatorstasjon Jøstenøy i Hitra kommune i Sør-Trøndelag fylke. Transformatorstasjonen er naudsynt som følgje av auka straumforbruk på Hitra, utbygging av nytt industriområde og ny kysthamn. NVE meiner at tiltaket som heilskap vil gje små verknader for allmenne interesser. NVE stiller krav om utarbeiding av ein miljø-, transport- og anleggsplan av omsyn til nærmiljø og samfunnsinteresser. To vindkraftverk i Gjesdal kommune NVE gjev daglegvaregrossisten Asko Rogaland AS løyve til å byggje og drive Skurvenuten vindkraftverk og Tindafjellet vindkraftverk med tilhøyrande infrastruktur i Gjesdal kommune i Rogaland. Skurvenuten vindkraftverk vil ha ein årleg kraftproduksjon på omlag 20 GWh og Tindafjellet vindkraftverk ein årleg produksjon på omlag 30 GWh. Til saman svarar dette til straumforbruket til rundt 3000 husstandar. Den planlagde utbygginga inngår i Asko sin ambisjon om å bli sjølvforsynt med fornybar energi. Etter NVEs vurdering er dei samla fordelane ved kvart av dei to anlegga større enn ulempene dei medfører. NVE har vektlagt at det er gode vindforhold i planområda, og at dei to prosjekta vil bidra til at Noreg kan oppfylle politiske målsettingar om auka satsing på fornybar kraftproduksjon. Det er gitt konsesjon til ein installert effekt på inntil 10 MW i kvart av prosjekta. Skurvenuten vindkraftverk. Dei viktigaste negative verknadene av Skurvenuten vindkraftverk er etter NVEs vurdering knytt til landskap, friluftsliv og fugl. NVE har lagt vekt på at anlegget er lite samanlikna med andre vindkraftprosjekt i Noreg, og meiner difor at desse ulempene ikkje er større enn fordelane ved ei utbygging. NVE har fastsett ei rekkje vilkår til konsesjonen, mellom anna krav til avbøtande tiltak for kulturminner, maksimalt støynivå og utarbeiding av ein miljø-, transport og anleggsplan. Tindafjellet vindkraftverk Dei viktigaste negative verknadene av Tindafjellet vindkraftverk er etter NVEs vurdering knytt til landskap, friluftsliv og fugl. NVE har lagt vekt på at anlegget er lite samanlikna med andre vindkraftprosjekt i Noreg, og meiner difor at desse ulempene ikkje er større enn fordelane ved ei utbygging. NVE har fastsett ei rekkje vilkår til konsesjonen, mellom anna krav til maksimalt omfang av skyggekast, maksimalt støynivå og utarbeiding av ein miljø-, transport og anleggsplan. Tel II 5

6 Blir ny leder i Siemens AS Anne Marit Panengstuen overtar som ny konsernsjef i Siemens AS fra og med 1. august Panengstuen tar over etter Per Otto Dyb, og blir den første kvinnelige lederen i Siemens i Norge. Å være leder for dette selskapet har vært en fantastisk reise, sier Per Otto Dyb, foto: Siemens. -Vi er allerede godt i gang ved å fortelle vår historie om hvordan vi i Siemens bidrar til å skape en ny elektrisk fremtid, sier Anne Marit Panengstuen, foto: Siemens. Panengstuen kommer fra stillingen som leder for sektor Industri i Siemens, som er en av de største enhetene i selskapet. Hun er utdannet ingeniør og har jobbet seg opp i selskapet gjennom en rekke ulike roller og ansvarsområder. I tillegg ble Anne Marit utnevnt som første kvinnelige president i Norsk- Tysk Handelskammer i juni i fjor. Stor entusiasme Siemens er et av de mest spennende selskapene å være leder for, og jeg går inn i den nye jobben med stor entusiasme: Vi jobber hver eneste dag med å løse noen av de største utfordringene i Norge som å øke produktiviteten i næringslivet, styrke transportinfrastrukturen, elektrifisere landet og skape et smartere helsevesen. Kunnskapen og teknologien som denne organisasjonen besitter gjør at Norge kan møte disse utfordringene på en bærekraftig måte, sier Panengstuen. Overtar etter Dyb Panengstuen overtar dermed stafettpinnen etter Per Otto Dyb som har vært leder for Siemens siden Under hans ledelse har selskapet hatt en eventyrlig utvikling med en betydelig endring av porteføljen mot bærekraftig teknologi som bidrar til å redusere CO2- utslipp. Etter ti år som toppleder velger han nå å gå av. Smartere bruk av ressurser Å være leder for dette selskapet har vært en fantastisk reise. Da jeg startet for ti år siden var telekommunikasjon og mobil dominerende deler av selskapet, mens vi i dag jobber vi med fornybar og energieffektiv teknologi som bidrar til smartere bruk av ressurser. Jeg har blitt veldig glad i selskapet og menneskene her, men jeg følte at tiden nå var moden til å overlate ansvaret til andre. Anne Marit Panengstuen er meget dyktig og jeg vil benytte anledningen til å ønske henne og alle mine kollegaer i selskapet lykke til videre, sier Dyb. Ros for den jobben Per Otto Dyb har ledet selskapet på en glimrende måte. Han tok over ledelsen i tid der selskapet faset ut PC-virksomhet og mobilteknologi. I dag fremstår selskapet mer solid enn noensinne og er ledende innen bærekraftige løsninger. Den jobben står det stor respekt av, og det skal han ha all honnør for, sier styreleder Ulf Troedsson. Vision 2020 En viktig oppgave for Panengstuen fremover er å styrke selskapets posisjon innen bærekraft ytterligere, samt strømlinjeforme organisasjonen i tråd med de internasjonale planene i Vision Den nye organiseringen skal bidra til å styrke vår posisjon innen elektrifisering, automatisering og digitalisering. I disse aksene har vi et solid fotfeste i Norge, og vi er allerede godt i gang ved å fortelle vår historie om hvordan vi i Siemens bidrar til å skape en ny elektrisk fremtid, sier Panengstuen. Kortsluttere - hindrer livsfarlige situasjoner Garantert kortslutning Enkel og trygg montering Går lett inn i kabelen Ivaretar personsikkerheten Hindrer livsfarlige situasjoner God merking av kabelende Beslag og hylse som slutter og forsegler kabelende mot vanninntrenging i en rask og enkel operasjon. Stansefabrikken Products AS Tel: Fax: E-post: 6 Volt

7 Fallsikringsskinner på Ofoten - Balsfjord Som et ekstra sikkerhetstiltak vil man på strekningen Ofoten Balsfjord ta i bruk fallsikringsskinner på alle 450 master. Det jobbes stadig med sikkerhetstiltak for å hindre ulykker, byggeaktiviteten i Statnett øker og da må man vurdere alle gode tiltak som kan hindre ulykker, sier Elisabeth Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett. Your gateway to smartgrid AMS åpner døren for nye muligheter. Våre løsninger tilrettelegger for nettselskapenes behov nå og i framtiden. Sammen realiserer vi Smart Grid. HMS i prosjekteringsfasen -Statnett prosjekterer alle master selv, og er derfor ansvarlig for HMS i prosjekteringsfasen gjennom Byggherreforskriften. Det er viktig å tenke HMS i prosjekteringsfasen, det er her vi kan legge til rette for et sikkert arbeidsmiljø for montører og leverandører, utdyper hun. Enklere opp og nedtur Fallsikringsskinner i hver mast vil gjøre sikringen på tur opp og ned i masta mye enklere fordi man slipper å flytte festeanordningen. I tillegg til å øke sikkerheten antar man også at det vil være tidsbesparende. Forespørsel på klatreskinner har vært ute, og systemet Railok 90 fra Lexow ble valgt. Her har man inngått rammeavtale på fire år. Statnett øker byggeaktiviteten og da må man vurdere alle gode tiltak som kan hindre ulykker, sier Elisabeth Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett. Aidon Norge - Askerveien 61, 1384 Asker, Norway, Tel: , 7

8 Elkraftprisen til Rannveig Løken Rannveig Løken, Statnett, har blitt tildelt Elkraftprisen for 2013 fra den norske CIGRE-komiteen. Dermed ble rekken av mannlige prismottakere brutt. Ikke minst synes jeg det var en ære å få Elkraftprisen som første dame. Det er mange dyktige kvinner som kunne ha fått den, sier Rannveig Løken. Løken fikk prisen for sin mangeårige innsats innen den fagtunge organisasjonen, blant annet innen vern av kraftsystem og transformatorer. Det var veldig uventet å få elkraftprisen, og det inspirerer til å fortsette med internasjonalt CIGRE- arbeid, sier Rannveig Løken. Ikke minst synes jeg det var en ære å få Elkraftprisen som første dame. Det er mange dyktige kvinner som kunne ha fått den. Godt kjent i Cigre Løken har deltatt i og ledet flere arbeidsgrupper innen CIGRE og vært medlem i studiekomiteen Power System Protection and Substation Automation. Hun representerer også CIGRE i andre internasjonale sammenhenger. Løken er den åttende personen med tilknytning til Statnett som får prisen. Vil dele kunnskap For meg er CIGRE et ekstra fagforum der jeg kan diskutere problemstillinger. Vi utveksler erfaringer og hjelper hverandre. For Statnett tar jeg med meg erfaringer inn i arbeidsoppgavene mine og utnytter kunnskapen på best mulig måte. Jeg oppfordrer andre til å bli med å dele kunnskapen sin og finne beste praksis i dette flotte fagfora! sier Rannveig Løken, som også trekker frem at hun gjennom arbeidet har fått mange gode venner fra hele verden. Bred erfaring Rannveig Løken er utdannet Elkraftingeniør fra NTNU i Trondheim, og har bred erfaring innen fagområdet. Før hun begynte i Statnett i 2005, arbeidet hun i Siemens og før det som vitenskapelig assistent på NTNU. Hun er nå seksjonsleder for Kontrollanlegg i Statnett, og også dette arbeidet blir vektlagt av CIGRE. Statnett er en arbeidsplass med god faglig fokus, noe som er veldig viktig for meg, forteller Rannveig Løken. Det er nok ikke så mange CIGRE-kvinner internasjonalt, men det tenker jeg i grunnen ikke så mye på. Jeg samarbeider godt med både kvinner, menn, andre nettselskap, leverandører og konsulenter. CIGRE, Counsil on Large Electric Systems, er en over 90 år gammel organisasjon som fremmer samarbeid, kompetansedeling og utvikling internasjonalt innen sine fagområder, og som i dag har 57 nasjonale komiteer. Det er den norske CIGRE-komiteen som har delt ut prisen til Rannveig Løken. Behov for test- og måleinstrumenter? Ta kontakt med Elveveien 28, 3262 Larvik Tlf Nettbutikk: 8 Volt.indd :14:30

9 Tel Power Freedom Confidence Comfort Versatility Modularity Scan QR koden og se film HER *Pris inkl. mva. Leveringsomkostninger tilkommer. OUTLANDER 6x XT T3 FEEL THE DIFFERENCE Pris fra kr ,- * for mer informasjon om vårt brede modellprogram: can-am.no Forhandlere: ALTA: Ski-Doo Senteret AS ARENDAL: Sigmund Aasen AS ATRå: Powersport AS BARDu: Brødrene Bakkehaug DALEN: Øverland Scooter og ATV FREkHAug: Meland Auto AS gol: Traktorservice AS HAmmERFEST: H.O. Motor AS HoL: Hol Bil og Traktor AS JESSHEIm: Akershus Traktor karasjok: Frode Utsi AS kautokeino: Isan kirkenes: Kirkenes Bil AS kleppe: R. Helleland AS kongsvik: R. Jacobsen AS kongsvinger: Kongsvinger Maskinsenter AS LILLEHAmmER: Motorspeed AS LyNgDAL: Trippel Motor AS mo I RANA: Skjærviks Scooter og MC AS molde: Elvsaas Motor og Fritidsenter AS NESTTuN: Bilskadesenteret AS oppdal: Storlismia AS RogNAN: Rognan Auto AS RySSTAD: Hylestad Auto AS RøDBERg: Aasen Bil og Landbruk AS SAND: Møgedal Mek.Verksted AS SkIEN: Moflaten Smie & Verksted AS SkJEBERg: Hagemaskiner AS SNåSA: Hjelde Maskinservice AS STEINkJER: Steinkjer Motorsenter AS STRyN: Kveen AS SøRkJoSEN: Nyvoll Motor AS SøRLI: Hellriders by Grundstrøm TANA: Frode Utsi AS TRomSø: Tromsø Motor AS TRoNDHEIm: Brødrene Ler AS TyDAL: Bil & Landbruk AS vang I valdres: Vang Auto-Service AS verdal: Maskin og Motor AS vest-agder: H&H Motor AS vestfossen: Powersport AS voss: HMV Maskin AS øverbygd: Åsheim Maskin AS øvre SuRNADAL: Polaris-Nordmøre AS ålgård: Ålgård Landbrukssenter AS

10 VEO har mottatt store ordrer fra Norge Totalt fire oppdrag med transformatorstasjoner for Statnett SF og Troms Kraft Entreprenør AS i Nord-Norge. Ordrene viser at vi har gode referanser fra tidligere prosjekter og gode tekniske løsninger sier Viktor Forss, Daglig leder i VEO Norge. To store selskaper innenfor den norske nettbransjen, Statnett og Troms Kraft Entreprenør AS, har nylig signert kontrakt med finske VEO. For Statnett omfatter oppdraget ekspandering av 132 kv høyspenningsanlegg ved Melbu og Kilbotn trafostasjoner. For Troms Kraft Entreprenør AS skal VEO bygge en ny trafostasjon på Brensholmen og en ny koblingsstasjon ved Håkøybotn. Stasjonene er lokalisert i henholdsvis Vesterålen og Tromsø regionen. 3,5 millioner Euro Den samlede verdien av de to avtalene er 3,5 millioner Euro. Dette er en viktig milepæl for VEO i Norge, siden dette er nye kunder for oss. Ordrene viser at vi har gode referanser fra tidligere prosjekter og gode tekniske løsninger sier Viktor Forss, Daglig leder i VEO Norge. Høye krav Aktuelle og fremtidige investeringer i fornybar energi, som vannkraft og vindkraft, stiller nye krav til kraftnettet. I tillegg er tiår med manglende investeringer og vedlikehold underliggende drivere for en nettbransje i vekst. Statnett, som har ansvaret for det norske høyspentnettet, vil alene investere 5-7 milliarder kroner hvert år i de kommende ti årene. Viktor Forss er spesielt fornøyd med Statnetts ordre. Det er allment kjent at Statnett stiller meget høye krav til sine leverandører, spesielt med tanke på helse, miljø og sikkerhet, og de har dermed godkjent VEO som en kvalifisert leverandør, forklarer Forss. Ledende aktør Siden 2010 har VEO årlig levert flere transformatorstasjoner til det norske markedet. De nye ordrene stadfester selskapets posisjon som en ledende leverandør av løsninger for transformatorstasjoner med spenningsnivå 132kV. Vår strategi har vært å ekspandere i Norge og de nye ordrene viser at vår innsats lønner seg, sier Forss. VEO er en energiekspert som tilbyr løsninger for automatisering og elektrifisering av elektroproduksjon, -overføring, -distribusjon og forbruk. Løsninger for fornybar energi står for over halvparten av selskapets omsetning, som i 2013 var 64 millioner Euro. VEOs hovedkontor ligger i Vasa i Finland. I Norge har VEO kontor på Lysaker i Oslo. Det norske teamet håndterer salg og prosjektstyring i Norge. 10 Volt

11 BRANSJENS STØRSTE MODELLUTVALG NYHET 500 EFI FOREST 850 XPS FOREST Pris fra: ,- inkl. mva. 800 EFI 6X6 FOREST Pris: ,- inkl. mva. 570 FOREST EPS Pris: ,- inkl. mva. 570 TOURING 500 EFI FOREST DLX 550 EPS TOURING EV 900 XP EPS Pris: ,- inkl. mva X6 Pris: ,- inkl. mva. 570 HD Pris: ,- inkl. mva. 800 EFI LE 550 XPS FOREST 550 X2 EPS 850 HO EPS SCRAMBLER TOURING 850 EPS 400 DIESEL HD VELG TRYGT - VELG MARKEDSLEDEREN. FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY

12 Møteplassen WindEnergy i september WindEnergy Hamburg er en ny internasjonal fagmesse for onshore og offshore vindkraft som for første gang i september 2014 arrangeres i Hamburg. Arrangementet er et samarbeid mellom Hamburg Messe og Messe Husum. Den tidligere vindmessen i Husum er flyttet til Hamburg og inkluderer nå også offshore vind. Nærmere 1000 utstillere er allerede påmeldt og alle de ledende aktørene innen både on- og offshorevind kommer til Hamburg! Med forventinger om nærmere fagbesøkere vil WindEnergy Hamburg bli det desidert viktigste treffpunktet for hele bransjen i Europa. Messen skal arrangeres hvert annet år i Hamburg. Husum Wind er lagt ned. I 2015 vil det bli arrangert en regional vindmesse i Husum. Denne messen skal arrangeres de årene det ikke er vindmesse i Hamburg. Norske bedrifter WindEnergy Hamburg 2014 vil bli arrangert i hallene A1 og B1 B7 på messeområdet i Hamburg. Messen dekker hele verdikjeden innen vindkraft, og ledende aktører fra alle relevante sektorer vil være å finne på messen. Utvikling og produksjon av vindturbiner, underleverandører, utstyrsleverandører og tjenestetilbydere fra så vel onshore som offshore teknologi. Andelen utstillere rettet mot onshore vindkraft vil ligge på ca 60%, offshore på ca 40%. Følgende norske bedrifter deltar som utstillere på messen; Kongsberg Maritime AS, Baze Technology AS, Fred Olsen Windcarrier AS, Stormgeo AS, Meventus AS, WindSim AS, Fedem Technology AS, Kalkulo AS. Midt i byen Som maritim metropol, dreieskive for internasjonal sjøtransport og hovedsete for ledende selskap innen vindteknologi, er det i Hamburg og området rundt samlet vesentlig kompetanse innen on- og offshore vindkraft. Med et topp moderne messeområde beliggende midt i byen, med betydelig hotellkapasitet og med flyplassen plassert kun 8 km fra sentrum, er Hamburg derfor det perfekte sted for å videreutvikle en ledende vindmesse i Nord-Tyskland. Glasstec 2014 Nok en gang arrangeres Glasstec i Düsseldorf i tidsrommet oktober. Messen er godt kjent for glassproduksjon, bearbeiding og etterbehandling. Sist gang messen ble arrangert i 2012 var det besøkende innom messen og besøkende kunne velge mellom utstillere. 59% av de besøkende kom fra land utenfor Tyskland og 83% av de besøkende hadde besluttningsmyndighet. Solar Det er fjerde gangen konferansen solar møter glass arrangeres. Konferansen arrangeres på Congress Center East i tiden oktober. Dyktige foredragsholdere vil diskutere marked og teknologi i en tøff kostnadsbasert konkurranse. I tillegg til å gi konferansedeltakerene oversikt, konferanseprogrammet er utviklet av Messe Düsseldorf i forbindelse med Ostbayerisches Technologie- Transfer-Institut ev (Technology Transfer Institute of Øst-Bayern - OTTI) og vil se på ulike forretningsmodeller for å lykkes i glass og solenergiindustrien, så vel som i solceller i byggninger. Konferanse Komiteen består av medlemmer fra næringsliv, forskning samt Verband Deutscher Maschinenund Anlagenbau (tysk Engineering Association - VDMA), spesielt Forum Glass Technology og arbeidsgruppen Photovoltaic utstyr. Vi sees på Glasstec 2014, sier Sebastian Pflügge i Messe Düsseldorf. 12 Volt

13 Produkter: Krafttransformatorer, kV til 600MVA Distribusjonstranformatorer, 12-24kV oljeisolerte. Jordingstransformatorer, 12-82kV till 600A. Shuntreaktorer, luftkjølte og oljeisolerte opp til 420kV Kondensatorer, 12-36kV Vegggjennomføringer kV med og uten strømtransformator Stål til liner og stasjoner Isolatorer, polymer og porselen kV Koblingsanlegg, 12-24kV til 3150A 40kA DESTIN AS tilbyr alt av materiell innenfor høy- og mellomspenningsprodukter til everk og industri. Selskapet hadde sin første utstilling på Eliaden i år og vil presentere interessante produkter og nyheter for bransjen i tiden fremover. Våre partnere: A Eberle Gorny G & W Electric ELGA Opsens Isoelectric Getra Iskra STS Destin er sertifisert og godkjent i Sellihca. Destin AS // Strandgata 5a // Postboks 347 // 6151 ØRSTA // Tlf. : //

14 Leverer ny IT-løsning for Skagerak Nett Ved planlegging og utrulling av Advanced Measuring and Control Systems (AMS) til husstander i Grenlandsområdet og Vestfold, velger Skagerak Nett Tieto som leverandør av sentrale ITløsninger. Tieto skal levere systemstøtte for oppdragshåndtering og arbeidsordre/feltløsning. AMS og andre regulatoriske endringer gjør at nettselskapene møter nye krav. Tietos løsning vil gi oss mulighet til å koordinere arbeids- og feltordrene bedre og mer effektivt. Målet er å få økt kontroll over arbeid som til enhver tid foregår i strømnettet, samt å kunne styre ressursene våre bedre, sier Geir Kulås, administrerende direktør i Skagerak Nett. System- og feltstøtte Første fase som allerede har startet omfatter intern systemstøtte for AMS-utrulling og drift. I det ligger det oppdragshåndtering for å sikre kontroll på samhandling med AMS Innsamlingssystemet som skal velges av Skagerak Nett senere i Det inkluderer også feltstøtte for målerordre som Skagerak Nett skal utføre selv ute i nettet. Andre fase har som mål å benyttes for hele bredden av oppdrag og arbeidsordre hos Skagerak Nett. WMS Tieto skal levere en løsning basert på WMS (Workflow Management System) som er en sentral komponent i vår løsningsportefølje for nettselskaper. Tieto vil også levere prosjektimplementering og support. Leveransen startet i mars Støttesystemer Skagerak Nett er opptatt av at hele nettselskapet skal være forberedt på både utrullingen og driften av AMS. De nye bestemmelsene, som trår i kraft i 2019, stiller som krav at nettselskaper skal installere Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS). Med ferske avtaler med den svenske AMS-leverandøren Prometera og nå det ledende norske nettselskapet Skagerak Nett, ser vi at Tietos støttesystemer for nettdrift på en god måte møter et behov hos nordiske energiselskaper. Kundene står overfor en periode med mange og komplekse regulatoriske endringer. Dette stiller økte krav til prosessautomasjon og støtte for endrede arbeidsprosesser, eksempelvis inn mot Elhuben som skal etableres av Statnett i tiden framover. Målet er å få økt kontroll over arbeid som til enhver tid foregår i strømnettet, samt å kunne styre ressursene våre bedre, sier Geir Kulås, administrerende direktør i Skagerak Nett, foto: Skagerak. Kortsluttere - hindrer livsfarlige situasjoner Garantert kortslutning Enkel og trygg montering Går lett inn i kabelen Ivaretar personsikkerheten Hindrer livsfarlige situasjoner God merking av kabelende Beslag og hylse som slutter og forsegler kabelende mot vanninntrenging i en rask og enkel operasjon. Stansefabrikken Products AS Tel: Fax: E-post: 14 Volt

15 Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger Power by Goodtech Goodtech arbeider med det meste innen elektro og kontrollutstyr fra fiber til 400 kv. Vi leverer alt fra nøkkelferdige anlegg for kraftproduksjon, vindkraftparker og vannkraftverk, til tekniske løsninger for kraftdistribusjon. Forstudie Teori/Analyse Risikoberegning Prosjektledelse Prosjektering Konstruksjon Montasje Idriftsettelse Med over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norden er Goodtech en betydelig systemleverandør og entreprenør innen elektro, automatisering, miljø- og industriteknikk.

16 Investerer 1,55 milliarder i Hydros pilotanlegg på Karmøy Enova går inn med 1,55 milliarder kroner i investeringsstøtte til uttesting av Hydros nye teknologi for produksjon av aluminium. Om ESA godkjenner tilsagnet, kan pengene bidra til at framtidens produksjon av aluminium blir både mer energieffektiv og klimavennlig. Hydros anlegg på Karmøy, foto: Hydro. Når vi går inn i dette prosjektet er det fordi vi etter grundige vurderinger har sett at dette er en teknologi som har et veldig stort potensial. Analyser viser at det vil være et stort behov for aluminium i årene fremover, blant annet i transportsektoren. Da er det selvfølgelig viktig at produksjonen skjer med så lav energibruk og lave klimagassutslipp som mulig, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad. Energibruk og klimautslipp Med sin lave vekt er aluminium viktig for at bilindustrien kan lage mindre energikrevende og mer klimavennlige biler. Samtidig er produksjonen av aluminium forbundet med høy energibruk og store klimautslipp. Denne teknologien svarer på noe av denne utfordringen gjennom at den potensielt kan redusere energibruken kraftig og dermed også klimautslippene, sier Enova-sjefen. Verdensklasse Teknologipiloten på Karmøy vil kunne bli verdens mest energi- og miljøeffektive produksjonslinje for aluminium. Vi er glade for at Enova ser hvor viktig denne satsningen er for norsk industri og Hydro, og at de støtter prosjektet, sier Svein Richard Brandtzæg, konsernsjef i Hydro. Resterende elementer må på plass Pilotanlegget er planlagt med årlig produksjonskapasitet på om lag tonn, og er kostnadsberegnet til 3,6 milliarder kroner. Av dette støtter Enova prosjektet med 1,55 milliarder kroner. Vi har hatt en søknadsprosess mot Enova over det siste året. Hydros mål er å realisere banebrytende, ny teknologi som kan redusere energiforbruk og utslipp fra norsk industri. Støtten fra Enova gjør at vi kan fortsette arbeidet med å få på plass de resterende elementene, før vi eventuelt kan beslutte prosjektet og starte byggingen av anlegget, sier Brandtzæg. Redusert energiforbuk Pilotanlegget kan stå ferdig tidligst i Ved hjelp av 60 nye elektrolyseceller skal det fullskala pilotanlegget kunne produsere ca tonn 16 Volt

17 <Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad og konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro. enorme utslippsreduksjoner. Globalt er CO 2 -utslippene fra et aluminiumsverk i snitt 7,3 kg per produsert kilo aluminium. Da er Kina holdt utenfor. Der er det samme tallet nesten det dobbelte. Mens piloten på Karmøy vil ha et utslipp på mindre enn 1.5 kg CO 2 pr. kilo aluminium, om det bare brukes fornybar kraft i anlegget. aluminium i året. Om uttestingen gir de svarene Hydro håper på, vil denne nye teknologien bli brukt i nye investeringer, både innenlands og utenlands. Med piloten og infrastrukturen som bygges opp på Karmøy, er det en god mulighet for at den første fabrikken som bruker teknologien i hele produksjonen blir liggende nettopp der. Beregninger viser at energibruken i så fall vil reduseres med hele 0,5 TWh gitt en produksjonskapasitet på tonn per år, sammenlignet med om Hydro skulle benyttet dagens teknologi. Fem prosent For norske fabrikker som i hovedsak bruker ren energi i produksjonen, vil klimautslippene reduseres med 5 prosent. Om teknologien erstatter produksjon som i dag skjer i utlandet, hvor energikilden ofte er kull og gass, kan den gi ESA og Statnett Enova oversender nå sin beslutning til ESA, som må gi sin tilslutning. Andre forhold som må på plass før Hydro kan ta en investeringsbeslutning er blant annet at Statnett sørger for de nødvendige forsikringer om at strømnettet i regionen kan tåle både elektrifisering av sokkelen og industriutbygging på Karmøy. Selskapet må også sikre seg kraft til konkurransedyktige betingelser, og utviklingen i markedsbalansen innenfor aluminium må gi forventning om tilfredsstillende lønnsomhet. Unngå brannkatastrofen! Unik høykvalitets brannsikring fra Deflector Kjøler Kveler Forsegler Enestående slukkeevne Forhindrer reantennelse Ingen sekundærskader Ufarlig for mennesker og miljøet dielektrisk opp til 1000 volt Stansefabrikken Products AS Tel: E-post: 17

18 Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner Oppfinner Knut Roland hos Eidsiva Anlegg AS på Lillehammer har sammen med Stansefabrikken Products AS utviklet et verktøy for å kortslutte og jorde lavspentkabler. Produktet kan brukes til å sikre kabelender, og dermed unngå ulykker. Knut Roland var deltaker i en innovasjonskonkurranse i regi av Eidsiva Vekst, da han presenterte ideen. Dette satte prosessen i gang, og han kom i kontakt med marked- og produktsjef Brian Dreng Karlsen hos Stansefabrikken. Hva er bakgrunnen for denne ideen? Vi hadde avdelingsmøte på Lillehammer, og det ble tatt opp noen uønskede hendelser der kabler det sto spenning på, stakk opp av bakken. Det er jo ikke bra, og det kan være farlig for både unger og voksne, forteller Roland. Da fikk jeg ideen om en plugg med spiker i som du kan slå gjennom kabelenden. Dermed ryker sikringen, og kabelen blir både jordet og kortsluttet. Da er det ufarlig å ta i enden, sier han. Hvilke metoder har energiverk og entreprenører brukt tidligere? Det har jo egentlig ikke vært noen andre fullgode alternativer. Man har brukt mange oppfinnsomme, hjemmelagde løsninger med bruk av blant annet skruer, plater og slangeklemmer. Ingen faste metoder. I de fleste tilfeller har kablene aldri vært kortsluttet og jordet. Et fåtall av kablene som ligger ute, er det, sier oppfinneren. Innovatører Knut Roland var deltaker i en innovasjonskonkurranse i regi av Eidsiva Vekst, da han presenterte ideen. Dette satte prosessen i gang, og han kom i kontakt med marked- og produktsjef Brian Dreng Karlsen hos Stansefabrikken. Vi fikk en forespørsel fra Eidsiva om vi kunne være med på å kommersialisere denne ideen. Fra første dag jobbet vi tett med Knut. Vi kom frem med noen prøver, Knut testet dem praktisk i bruk og funksjon, og så var det tilbake til engineering-avdelingen for å tegne nye versjoner, lage nye prototyper med ulike materialvalg og størrelser. Og så var det tilbake til Knut for å prøve, forteller Karlsen. 18 Volt

19 ALFA GORE-TEX sikkerhets FOTTøy Like tøff som det norske klimaet! Det er viktig med sikkerhet, og så en rask og effektiv metode for å utføre jobben. Da er det en stor sjanse for at produktet blir benyttet, sier Knut Roland i Eidsiva Anlegg. Siden siste halvdel av 2013 har vi hatt et produkt ferdig for kommersialisering. Vi har jobbet med å få frem et sluttprodukt, klart til bruk for den enkelte montør. Nå er vi fornøyde, og både brukere og marked ser ut til å ta i mot produktet. Hvis alle e-verk og entreprenører skal forholde seg til anbefalingene i REN 1030, trenger de en måte å kortslutte og jorde kabler på, og vårt produkt er kanskje det eneste på markedet som ivaretar dette i dag, sier marked- og produktsjefen. kraftig vernestøvel med komforten fra Alfa s velrennomerte jaktstøvler. u myk spikertramp u fullnarvet lær u Gore-tex Cambrelle u multifunksjonssåle Ce klasse: s3 WR. Bruksområder og spesifikasjoner Produktet er først og fremst rettet mot vanlige sterkstrømkabler lagt i grøfter. Det kan brukes på både treleder-, fireleder-, og femlederkabel, fra 25 til 240 kvadrat. Produktet er i utgangspunktet ikke beregnet for høyspentkabler, men Roland mener det heller ikke er i dette segmentet behovet ligger. Høyspentkabler finnes det færre av, de ligger sjelden åpent, og medfører mye strengere krav til rutiner. Produktet beskytter også kabelen mot fukt og vanngjennomtrenging. Det følger med en kappe som man kan tre over og deretter merke kabelen på. Man får et produkt man kan gjøre enden helt ferdig med: kortslutning, jording, tetting, forsegling og merking, sier Brian Dreng Karlsen. Fokus på montøren Som oppfinner har du hele tiden fokus på å gjøre jobben enklere for montørene? Det er det som er saken. Det er viktig med sikkerhet, og så en rask og effektiv metode for å utføre jobben. Da er det en stor sjanse for at produktet blir benyttet, sier Knut Roland. Hos Stansefabrikken, som til vanlig er mest kjent for produksjon av skap og postkasser, har de allerede sendt produktet ut til grossistene. De er spente på hvordan KR Kortslutter vil gjøre det i markedet, og har stor tro på at det vil gå bra. sikkerhetsstøvel Er dette den eneste oppfinnelsen, eller har du flere på gang? Jeg har funnet opp mye rart jeg, ler han. Nei, det er vanskelig å si. Det er ikke hver dag man finner opp noe nytt som faktisk blir en realitet. Det har ikke skjedd før, og det er ikke sikkert det skjer igjen heller. Men vi får se, plutselig dukker det opp noe, sier oppfinneren Knut Roland. 19

20 Eliaden går nye veier I begynnelsen av juni ble Eliaden arrangert på Norges varemesse, Lillestrøm. Fagmessen for elektrobransjen er en møteplass, inspirasjonskilde og faglig arena, og den sekstende utgaven trakk over besøkende. På Eliadens siste dag tok vi en prat med to av arrangørstabens sentrale personer. Eliaden har etter oppstarten i 1984 etter hvert utviklet seg til å bli en av Norges største fagmesser, med fokus på løsninger, tjenester, produkter, nyheter og seminarer. I 2012 trakk arrangementet besøkende og 330 utstillere. Finn Bogegård har hatt en sentral rolle i alle disse årene, men går nå over i pensjonistenes rekker. Hans arvtaker Svein Hjelmås og prosjektleder Nils-Erik Magnell deler noen tanker med oss om årets utgave og om fremtiden. Gode tilbakemeldinger Hvilken følelse sitter du igjen med på siste dagen av Eliaden 2014? Jeg har aldri fått så mange positive tilbakemeldinger fra utstillere, tatt i betraktning at antallet har gått noe ned i år. I hallene har det vært unisone tilbakemeldinger om at dette har vært et bra arrangement. Så noe riktig må vi har gjort. Jeg er fornøyd! sier Nils-Erik Magnell. Etter at Eliaden har fått litt kritikk den siste tiden gjør vel dette godt? 20 Volt

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Mrd. NOK (2010-kroner) Vi står overfor det største investeringsløftet på lenge Investeringer

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft internasjonalt

Detaljer

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD Presentasjon for Windcluster Norway Trondheim 11. desember 2014 Kristian Aa, Fosen Vind AS Hva vi har gjort: Etablert selskapet Utredet prosjektene Planene for vindkraft

Detaljer

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering Endret filosofi rundt kabling hvilke konsekvenser tekniske og økonomiske kan dette få? EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk! Mer fornybar energi er nødvendig for å erstatte fossil energibruk Felles europeisk energimarked med norsk deltakelse

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Kraftforsyningen og utbyggingsplaner Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i

Detaljer

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN 7-FJELLSKONFERANSEN, 31. MARS 2011 STORE MULIGHETER I EUROPA EUs energi- og klimapakke innebærer omfattende

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente?

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Lyse Produksjon Frank Emil Moen Avd.leder

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

Lista Vindkraftverk hovedtrekk under bygging. Lista 17-18. Juni 2013. Jannik Stanger Engineering manager

Lista Vindkraftverk hovedtrekk under bygging. Lista 17-18. Juni 2013. Jannik Stanger Engineering manager Lista Vindkraftverk hovedtrekk under bygging Lista 17-18. Juni 2013. Jannik Stanger Engineering manager Innhold Bygging av Lista vindkraftverk med store topografiske utfordringer Samarbeid for å ivareta

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Listerregionen, 13/11-13

Lokal energiutredning 2013. Listerregionen, 13/11-13 Lokal energiutredning 2013 Listerregionen, 13/11-13 Agenda 09.00 Elnettet v/grundt 09.40 Utvikling energiforbruk v/hansen 10.05 Pause 10.15 ENØK-kartlegging Flekkefjord v/haugen 10.45 Nettilknytting v/josefsen

Detaljer

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Innhold Spenningsoppgradering fra 300 til 420 kv Hvorfor Hvordan

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Ofoten - Hammerfest. Bardu kommune 13.februar 2014. Prosjektdirektør Kirsten Faugstad

Ofoten - Hammerfest. Bardu kommune 13.februar 2014. Prosjektdirektør Kirsten Faugstad Ofoten - Hammerfest Bardu kommune 13.februar 2014 Prosjektdirektør Kirsten Faugstad Ofoten-Hammerfest - en viktig brikke i neste generasjon sentralnett Sikrer strømforsyningen i landsdelen Legger til rette

Detaljer

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 Kristin H. Lind, mobil 91603694 www.ks-bedrift.no Energi avfall, transport og klimapolitikk KS Bedrifts medlemmer vil ta del i verdiskapning og

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Fremtiden er usikker, men elektrisk

Fremtiden er usikker, men elektrisk / MWh Fremtiden er usikker, men elektrisk 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Solar Wind Oil US Shale Gas 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 150 $/bbl Kilde: EPIA (2011): "Solar Photovoltaic

Detaljer

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Nettplan Stor-Oslo Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Sentralnettet i Stor-Oslo må fornyes for å sikre trygg strømforsyning i fremtiden Gammelt nett og økt strømforbruk krever oppgradering til et mer

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER Håkon Egeland 28. Oktober 2011 NORDISK VANNKRAFT TWh/uke 6 5 4 3 2 1 0 Årlig nyttbar energitilgang 206 TWh, +/-52 TWh Årlig kraftproduksjon

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet Ombygging av transformatorarrangement i mast Forventninger til markedet Tekna 5.janunar 2010 Arild Borge Markedssjef i Infratek Entreprenør Utdannelse: Ingeniørhøgskole (ØIH) og markedsøkonom (BI) Tidligere

Detaljer

Prosjekter/ Forsyningssikkerhet og beredskap. NARVIK TINN Bergit Svenning 12.mars 2015

Prosjekter/ Forsyningssikkerhet og beredskap. NARVIK TINN Bergit Svenning 12.mars 2015 Prosjekter/ Forsyningssikkerhet og beredskap NARVIK TINN Bergit Svenning 12.mars 2015 Om Statnett o Ca 1100 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor (Alta) o Lokalkontor (Narvik, Bjerkvik, Bardefoss

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen 5. mars 2012: forseminar PTK Gunnar Westgaard og Kristine Fiksen KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen Problemstilling: hvor kan det finnes

Detaljer

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Systemansvarliges virkemidler

Systemansvarliges virkemidler Systemansvarliges virkemidler Øivind Rue, Konserndirektør Statnett SF Virkemidler i henhold til FoS Hvilke virkemidler har Statnett og kan disse avhjelpe situasjonen? Vurdering av aktørenes oppgaver og

Detaljer

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettutvikling og nettinvesteringer Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettet på Agder! ca 172 000 kunder ca 80 innmatningskunder 18 600 km el-nett 57 transformatorstasjoner ca 7.500

Detaljer

Master. for energi, bane og telekommunikasjon

Master. for energi, bane og telekommunikasjon Master for energi, bane og telekommunikasjon Brødrene Berntsen AS - Norges ledende produsent og leverandør av galvanisert linjemateriell og stålkonstruksjoner til kraftnettet, jernbanen og telekommunikasjonsnettet

Detaljer

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Statnett i nord Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Om Statnett o Ca 1200 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor i Tr.heim, Bergen, Sunndalsøra og i Alta o Regionkontor

Detaljer

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp en mulighetsstudie v/mette Kristine Kanestrøm, Lyse Produksjon Klimakur 2020 Seminar OD 20/8-2009 Beskrivelse av oppdraget for OD Produktet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen 9.3.2011 Energispørsmål som kan interessere økonomer Hva er oppgavene? Hvordan løses de? Hva gjør økonomene? Litt om strøm P F Litt om strøm forts P K

Detaljer

Smartgridlandskapet i Norge

Smartgridlandskapet i Norge Smartgridkonferansen 2015 Smartgridlandskapet i Norge Grete Coldevin www.smartgrids.no Innhold Smartgridsenteret siden sist Medlemmene og styret Innsatsområder og leveranser Demo Smartgrids for Norge Ønsker

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Lindesnesregionen, 8/11-13

Lokal energiutredning 2013. Lindesnesregionen, 8/11-13 Lokal energiutredning 2013 Lindesnesregionen, 8/11-13 Hensikt med Lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Nettpartner AS. Selskapspresentasjon

Nettpartner AS. Selskapspresentasjon Nettpartner AS Selskapspresentasjon Eierskap Energiselskapet Buskerud AS 66 % Hadeland Energi AS 34 % Fredrikstad Energi AS 60 % EH Holding 40 % Visjon og forretningsidé Nettpartner selskapet alle i bransjen

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Teknologiutvikling og energieffektivisering

Teknologiutvikling og energieffektivisering Teknologiutvikling og energieffektivisering Energirådets møte 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Stadig mer aluminium per kwh Produksjon/strømforbruk, 1963 = 1,00 1,50 1,40 1,30

Detaljer

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Prosjektgjennomføring

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

Smarte enrgisystemer. Jan Onarheim, NTNU. www.smartgrids.no

Smarte enrgisystemer. Jan Onarheim, NTNU. www.smartgrids.no Smarte enrgisystemer Jan Onarheim, NTNU www.smartgrids.no Og kostnadsmessig er denne integrasjonen betydelig Nyverdi av nett Nyverdi produksjon ca. 200 milliarder NOK ca. 300 milliarder NOK Kilde: Den

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Når batteriet må lades

Når batteriet må lades Når batteriet må lades Temadag Fylkestinget i Sør-Trøndelag Are-Magne Kregnes, Siemens Kregnes, Kvål i Melhus Kommune Tema Fornybar energi Energieffektivisering Smarte strømnett Kraftkrise på alles agenda

Detaljer

The new electricity age

The new electricity age The new electricity age Teknologifestivalen i Nord-Norge 2010 Olav Rygvold 21.10.2010 Siemens 2009 Hva gjør vi i Siemens? Side 2 21.10.2010 The new electricity age Olav Rygvold Energiforsyning i fremtiden,

Detaljer

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene Infrastrukturutfordringer i Nordområdene EBL Vinterkonferansen 2008 Adm.dir. Åge Andresen Disposisjon Litt om Varanger Kraft-konsernet 1. Utgangspunktet Regjeringens Nordområdestrategi Mulighetene 2. Realitetene

Detaljer

Statnett i Midt-Norge

Statnett i Midt-Norge Statnett i Midt-Norge Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef Statnett Håvard Moen, Prosjektleder for prosjektpakke Vindkraft Midt 7.mai, Trondheim Dette er Statnett Statnett er systemansvarlig i det

Detaljer

Strømsituasjonen kommende vinter

Strømsituasjonen kommende vinter Strømsituasjonen kommende vinter Fylkesberedskapsrådet 02.12.2014 Torbjørn Johnsen KDS Rogaland Lyse er organisert som et konsern med Lyse Energi AS som morselskap. Konsernet er organisert i tre forretningsområder:

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 LØSNINGER FOR FREMTIDEN Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 NØKKELTALL NTE 2007 (2006) MILL KR. OMSETNING: 2209(1870) DRIFTSESULTAT: 465(465) TOTALKAPITAL. 8074 (7165) EGENKAPITAL: 4274(3791) NTE

Detaljer

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET ENDRINGER I KRAFTMARKEDET Introduksjon Status quo Nyere historikk Markedsutsiktene Kortsiktige Langsiktige 1 Introduksjon John Brottemsmo Samfunnsøkonom UiB Ti år som forsker ved CMI / SNF innen energi

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

Svåheia vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindpark Innledning Dalane Vind AS ble etablert våren 2005 og eies av Agder Energi AS og Dalane energi IKS. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS og de 30 kommunene

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271.

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271. Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Norsk Hydro ASA Organisasjonsnummer: 914778271 Dato: Varighet: 23.11.2029 Ref: Kommuner: Åfjord Fylke: Sør-Trøndelag Side

Detaljer

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann Regionmøte, februar2011 EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann EnergiAkademiet bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Opplæringsbehov i bransjen EnergiAkademiet

Detaljer

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Finnmarkskonferansen 5. september 2012 Konsernsjef Auke Lont Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Klima og miljø Verdiskaping Nettmeldingen underbygger Statnetts

Detaljer

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 SIKKER HMS: Nedgangen har stoppet opp - nye initiativ er satt i gang Driften En

Detaljer

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no I kraft av naturen Administrerende direktør John Masvik Finnmark Kraft Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER Ubegrenset MOBILITET for privatkunder kun 299/mnd inkl. mva TEST EN ELBIL Se side 11 Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER TRYGGHET - MOBILITET - MILJØ Å kjøre elbil er et

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer