Bruksanvisning Fröling TX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Fröling TX"

Transkript

1 Bruksanvisning Fröling TX Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: Bergen Tel: Moss Tel:

2 Innledning Kjære kunde, Gratulerer med å ha valgt et kvalitetsprodukt fra FRÖLING. FRÖLING TX flisfyringsanlegg/fyrkjel har en topp moderne design som samsvarer med alle aktuelle gjeldende standarder og testretningslinjer. Vennligst les og overhold bruksanvisningene og oppbevar dem alltid nær anlegget for å kunne slå opp i dem. Ved å overholde kravene og sikkerhetsinformasjonen i brukerhåndboken bidrar du til sikker, korrekt, miljøvennlig og økonomisk drift av systemet. Konstant videreutvikling av våre produkter innebærer at det kan forekomme små forskjeller mellom bildene og innholdet. Hvis du oppdager slik feil ber vi om at du melder fra til oss. Gjenstand for tekniske endringer. Garantivilkår Vår salgs- og leveringsvilkår gjelder. Disse vilkårene er gjort tilgjengelig for kundene og kundene er blitt gjort oppmerksom på dem ved sluttføringen av bestillingen. Du kan også finne garantivilkårene i det vedlagte garantisertifikatet. 2

3 Innhold 1 Generelt Produktoversikt Sikkerhet Sikkerhetsinformasjon Tillatt bruk Tillatt brensel... 9 Treflis... 9 Pellets... 9 Skifte av brensel Ikke tillatt brensel Kvalifisering av operatørstaben Verneutstyr for operatørene Informasjon om konstruksjonen Installasjon og godkjenning av varmesystemet Krav til oppvarming av vann Sikkerhetsinnretninger Enheter for å hindre overoppheting av kjelen Sprinklerventil Safety Temperature Limiter STL (sikkerhetstemperaturbegrenser) Sikkerhetsventil Sikkerhetsinformasjon for fyrrommet Viktig ved vedlikehold av kjel Nødtiltak Overoppheting av systemet Røykgasslukt Drift av systemet Montering og oppstart Påfylling/etterfylling av brenseltanken Påfylling av treflis i halvfull tank Påfylling av treflis i tom tank Innblåsing av pellets med pellets skrue Innblåsing av pellets i en halvfull tank med omrører Innblåsing av pellets i en tom tank med omrører Oppvarming av fyrkjelen Oppstart av systemet Oppstart av fyrkjelen Styring av fyrkjelen Slå av fyrkjelen Slå av systemet

4 Innhold 4 Vedlikehold av fyrkjelen Generell informasjon om vedlikehold Inspeksjon og rengjøring Inspeksjon Kontroller den termiske sikkerhetsanordningen Kontroller sikkerhetsventilen Kontroller systemtrykket Kontroller girmotorene Rengjøring Tømming av askebeholderen Tømming av askebeholder på varmeveksler Månedlig inspeksjon Aktiver service modus Rengjøring av brennkammer Årlig inspeksjon Rengjøring av varmeveksler Rengjøring under trinnristen Rengjøring av røykgass resirkuleringen Rengjøring av indusert vifte Rengjøring av forbrenningsvifte Kontroller undertrykkes kontrolleren Kontroller forbrenningskammerets sensor Kontroller pakningen på døren Kontroller trekkontrollspjeldet og eksplosjonsspjeldet Instruksjoner for måling av utslipp Måling av merkelast Aktiver pipefeiemodus Måling av delvis last (hvis det er nødvendig) Vedlikeholdsavtale/Kundeservice Reservedeler Eliminering av feil Generell feil i strømforsyningen Prosedyre etter strømstans For høy temperatur Feil med feilmeldinger Prosedyre ved feilmelding Godkjenne feilmelding

5 Generelt Produktoversikt 1 Generelt 1.1 Produktoversikt Pos. Beskrivelse 1 Flisfyringsanlegg/fyrkjel - Fröling TX 2 Kontrollpanel med integrert Lambdatronic H 3200 enhet 3 Hovedbryter: slå på og av strømforsyningen til hele systemet 4 Kontrollpanel for Lambdatronic H Status LED som indikerer driftsstatus: - GRØNT blinkende (sakte): anlegget er slått på - GRØNT blinkende (raskt): anlegget er slått av - RØDT blinkende: Feil 4.2 Stort grafisk display som viser driftsstatus og parametre 4.3 Navigasjonsknapper for å bevege seg rundt i menyene og å endre parameterverdier 4.4 Funksjonsknapper for oppkalling av de enkelte fyrkjelfunksjonene eller modusene direkte 5 Isolasjonskappe 6 Automatisk askeskuff 7 Askeskuffe for kombinert automatisk askeuttaksenhet for retorten og varmeveksleren 5

6 Generelt Produktoversikt Pos. Beskrivelse 8 Transportenhet for brensel med roterende ventil som vern mot tilbakebrenning og mateskrue for brenseltransport 9 Automatisk tenning 10 Brennkammerdør 11 Dør til varmeveksler 12 Efficiency Optimisation System (WOS) med turbulatorer 13 Kjelens utmatingstilkobling 14 Kjelens returtilkobling 15 Termisk sikkerhetsanordning 6

7 Generelt Produktoversikt Pos. Beskrivelse 16 Automatikk for rengjøring av varmeveksler 17 Vifte 18 Røykgass resirkulering (valgfritt) 19 Sekundær luftkontroll 20 Primær luftkontroll 21 Automatisk tenning 22 Røykgass resirkulering for trinnrist 23 Røykgass resirkulering for tipperist 7

8 Sikkerhet Sikkerhetsinformasjon 2 Sikkerhet 2.1 Sikkerhetsinformasjon! FARE Ikke tillatt bruk! Feil bruk av fyrkjelen kan føre til alvorlig personskade og skade på eiendom! Instruksjonene og informasjonen i disse bruksanvisningene må overholdes! Mer detaljert informasjon om drift, vedlikehold og rengjøring, så vel som feilsøkning for fyrkjelen finner du i de individuelle anvisningene. Alt ytterligere arbeid må bare utføres av autoriserte varmeteknikere eller av Frölings kundeservice.! ADVARSEL Eksterne påvirkninger! Negative eksterne påvirkninger, som for eksempel for lite forbrenningsluft eller ikke tillatt brensel kan forårsake alvorlige feil i forbrenningen (det vil si spontan forbrenning av kullgasser eller overtenning) som i sin tur kan føre til svært alvorlige ulykker! Instruksjoner og informasjon om versjoner og minimumsverdier, så vel som standarder og retningslinjer for oppvarmingskomponenter i anvisningene må overholdes!! ADVARSEL Utilstrekkelig røykgasssystem kan føre til alvorlige personskader og skade på eiendom! Problemer med røykgassystemet, som for eksempel dårlig rengjøring av avgassrøret eller utilstrekkelig trekk i pipa kan føre til alvorlige feil i forbrenningen (som for eksempel spontan forbrenning av kullgasser eller overtenning)! Du kan bare garanteres optimal ytelse fra fyrkjelen hvis avgas-systemetfungerer korrekt! 8

9 Sikkerhet Tillatt bruk 2 Sikkerhet 2.2 Tillatt bruk Fyrkjelen må bare brukes når den er i perfekt stand. Den skal bare brukes i samsvar med disse anvisningene, i overensstemmelse med sikkerhetsforholdsreglene, og du må sikre at du er klar over de mulige farene. Sikre at alle feil som kan forringe sikkerheten, rettes opp umiddelbart. Fröling TX flisfyringsanlegg er kun konstruert for å varme opp vann til sentralvarme. Bruk bare slikt brensel som er angitt under Produsenten/leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for noen skader som måtte oppstå på grunn av annet bruk Treflis Vanninnhold Størrelse ÖNORM M 7133 Betegnelse som i ÖNORM/DIN CEN/TS W20 M20 Lufttørket Beskrivelse som i ÖNORM M 7133 W30 M30 Egnet for lagring G30 P16 Fin treflis G50 P45 Medium treflis Gjeldende standarder: Østerrike: ÖNORM M 7133 eller ÖNORM CEN/TS Tyskland: Treflis i samsvar med 3 (1) punkt 4 i 1. BImSchV i.d.g.f. Spesifikasjoner i henhold til DIN CEN/TS og/eller ÖNORM M 7133 Pellets Trepellets laget av treverk med en diameter på 6-10 mm. Gjeldende standarder: Østerrike: ÖNORM M HP 1 og/eller DINplus sertifiseringsprogram Tyskland: DIN HP 5, DINplus sertifiseringsprogram og/eller ÖNORM M HP 1 Genrelt gjelder: Før du fyller lageret må du kontrollere om det er pelletsstøv og rengjøre ved behov. 9

10 Sikkerhet Ikke tillatt brensel / Kvalifisering av operatørstaben Skifte av brensel! FORSIKTIG Hvis brenselparameterne er feil innstilt: Feil parameterinnstilling har betydelig effekt på fyrkjelens funksjon og som resultat vil dette gjøre garantien ugyldig. Hvis brenseltypen endres (for eksempel fra flis til pellets) må systemet stilles om Ikke tillatt brensel! FORSIKTIG Bruk av ikke tillatt brensel: Brenning av ikke tillatt brensel øker rengjøringskravene og fører til oppbygging av aggressive sedimenter og kondensering, noe som kan føre til skade på fyrkjelen og som også gjør garantien ugyldig! Bruk av brensel som ikke er definert under 2.2.1, er ikke tillatt. Ikke tillatt brensel inkluderer: Avfall fra sponplater, behandlet treavfall, slipestøv Store mengder papir, pappesker Kull 2.3 Kvalifisering av operatørstaben Kun operatører som har mottatt opplæring har tillatelse til å betjene fyrkjelen. Operatøren må også ha lest og forstått instruksjonene i dokumentasjonen.! FORSIKTIG Hvis uautoriserte personer kommer inn i fyrrommet: Fare for personskade og skade på utstyret! Det er operatørens ansvar å sikre at uautoriserte personer, særlig barn, holdes borte fra fyrkjelen. 10

11 Sikkerhet Verneutstyr for operatørene 2.4 Verneutstyr for operatørene Du må sikre at de ansatte har verneutstyr som er spesifisert av sikkerhetsreglene. Under drift, inspeksjon og rengjøring av fyrkjelen: - Solide sko - Beskyttelseshansker 2.5 Informasjon om konstruksjonen Det er forbudt å utføre noen form for modifikasjoner av fyrkjelen eller å endre eller deaktivere sikkerhetsutstyr. Overhold alle brann- og bygningsregler samt regler for elektriske installasjoner når du installerer eller bruker fyrkjelsystemet, og følg alltid bruksanvisningene og det påbudte regelverket som gjelder i det landet der fyrkjelen brukes Installasjon og godkjenning av varmesystemet MERK Alle oppvarmingssystem må være offentlig godkjent. De aktuelle tilsynsmyndighetene må alltid informeres når du installerer eller endrer et oppvarmingssystem og det må innhentes tillatelse fra bygningsmyndighetene: Østerrike: Tyskland: Andre land: Rapporter til bygningsmyndighetene hos kommunene eller magistraten. Rapporter nye installasjoner til en godkjent feier/ bygningsmyndighetene. Følg lokale forskrifter Krav til oppvarming av vann Krav til oppvarming av vann er basert på følgende standarder: Gjeldende standarder: Østerrike: ÖNORM H Tyskland: VDI 2035 Sveits: SWKI

12 Sikkerhet Sikkerhetsinnretninger 2.6 Sikkerhetsinnretninger Standby knapp Dersom fyrkjelen blir overopphetet: 2 Sikkerhetstemperaturbegrenser (på baksiden av kjelen) - Trykk på standby-knappen i femsekunder Automatisk drift slås av og controlleren følger prosedyren for nedstenging av fyrkjelen Pumpene fortsetter å gå! Bruk aldri hovedbryteren! Se side 13, Safety Temperature Limiter STL (Sikkerhetstemperaturbegrenser) 3 Hovedbryter For å slå av hele systemet: - Bare slå av hovedbryteren når fyrkjelen er kjølt ned og controlleren er slått av ( Boiler off (Fyrkjel av) status). - Vri hovedbryteren til 0 Strøm til alle komponenter er slått av Ikke vist Sprinklersystem I tilfelle av tilbakebrenning åpner sprinklerventilen og vannet går inn fallrøret så vel som i røret bak mateskruen. - Det er bare nødvendig å koble til dette når det kreves av myndighetene, men uansett anbefales det. 12

13 Sikkerhet Sikkerhetsinnretninger Enheter for å hindre overoppheting av kjelen Sprinklerventil Ved temperatur på ca 100 C vil sprinklerventilen slå ut og kaldt vann spyles ut for å senke temperaturen. Safety Temperature Limiter STL (sikkerhetstemperaturbegrenser) Stopper forbrenningen ved en maksimal fyrkjeltemperatur på 105 C. Pumpene fortsetter å gå. - Så snart temperaturen har falt til under om lag 95 C, kan 2 sikkerhetstemperaturbegrenseren (2) låses opp mekanisk. Sikkerhetsventil Beskytter mot overoppheting og overtrykk i systemet. Må installeres av en varmetekniker: Når fyrkjelen når et trykk på 3 bar åpnes sikkerhetsventilen og varmvannet frigis i form av damp. 2.7 Sikkerhetsinformasjon for fyrrommet Det må ikke være en potensiell eksplosiv atmosfære i fyrrommet i og med at fyringsanlegget ikke egner seg for bruk i potensielt eksplosive miljøer. Skader på grunn av urenheter i forbrenningsluften! Ikke bruk noen løsemidler eller rengjøringsmidler som inneholder klorin i rommet der fyringsanlegget er installert. Hold innsugsåpningen til fyringsanlegget fri for støv. Fyrrommet må være frostfritt. 13

14 Sikkerhet Viktig ved vedlikehold av kjel 2.8 Viktig ved vedlikehold av kjel! ADVARSEL Berøring av varme flater! Varme deler og avgassrøret kan forårsake alvorlige brannsår! Bruk alltid beskyttelseshansker når du arbeider med fyrkjelen. Betjen fyrkjelen kun med de betjeningselementene som er levert med for dette formålet Isoler avgassrørene og unngå å berøre dem under drift Før vedlikeholdsarbeide på/i kjelen: - Trykk og hold denne knappen inne i 5 sekunder Fyrkjelen følger avstengelsesprosedyren og starter rengjøringssyklusen. Etter rengjøringssyklusen går kjelen til driftsstatus Cleaning possible! ADVARSEL Åning av døren til forbrenningskammeret under drift! Dett kan føre til personskade, skade på eiendom og røykskade! Det er forbudt å åpne dørene bak den isolerte døren under drift!! ADVARSEL Bruk av ikke tillatt brensel! Ikke standard brensel kan forårsake alvorlige feil i forbrenningen (for eksempel spontan forbrenning av kullgasser / overtenning) som kan føre til alvorlige ulykker! Bruk bare slikt brensel som er spesifisert i Tillatt bruk i denne bruksanvisningen. 14

15 Sikkerhet Nødtiltak 2.9 Nødtiltak Overoppheting av systemet Hvis systemet blir overopphetet til tross for sikkerhetsanordningene går du frem som følger: Hold alle dørene i fyrkjelen lukket. Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen Ikke bruk hovedbryteren under noen omstendighet! Åpne alle blandekraner og slå på alle pumpene. Frölings varmekretskontroll overtar denne funksjonen! Når du bruker en tredje parts controller setter du i verk de relevante tiltakene for å aktivere blanderen og pumpene manuelt. Gå ut av fyrrommet og lukk døren Åpne alle tilgjengelige radiatortermostatventiler Hvis temperaturen ikke faller, kontakt installatør Røykgasslukt! FARE Hvis du kan lukte røykgass! Røykgasser kan forårsake livsfarlig forgiftning! Hold alle dørene i fyrkjelen lukket. Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen i 5 sekunder Ikke bruk hovedbryteren under noen omstendighet! Luft ut fyrrommet hvis det er en forbindelse til friluft Lukk dørene til beboelsesrommene for å forhindre at røykgassen kommer inn 15

16 Drift av systemet Montering og oppstart 3 Drift av systemet 3.1 Montering og oppstart Montering, installasjon og førstegangs oppstart av fyrkjelen må bare utføres av kvalifisert person, og disse prosedyrene er beskrevet i monteringsanvisningene som følger med. Se TX monteringsanvisning. MERK Optimal effektivitet og effektiv drift med lavt utslipp kan bare garanteres hvis systemet settes opp av fagfolk med særlig opplæring og ved overholdelse av standard fabrikkinnstillinger. Sett i verk følgende forholdsregler: Førstegangs oppstart skal utføres av en autorisert installatør. 3.2 Påfylling/etterfylling av brenseltanken Når du fyller brenseltanken må du alltid sikre at du bruker korrekt type brensel: Side 9, Tillatt brensel Avhengig av drivstoff og fyllnivå må ulike prosedyrer følges før fylling av brenseltanken Påfylling av treflis i halvfull tank Hvis det er ennå nok brensel igjen i lagertanken (hodet til omrøreren er ennå dekt med brensel) kan lagertanken fylles: Last inn brenselet ved påfyllingsåpningen 16

17 Drift av systemet Påfylling/etterfylling av brenseltanken Påfylling av treflis i tom tank FORSIKTIG! Hvis hodet på omrøreren allerede er fritt for brensel og armene / fjærbladene er utvidet må materenheten være aktiv under fylleprosessen. Trykk og hold partiprogramknappen i 5 sekunder Ekstra oppvarming modus aktiveres Last inn et lite kvantum trefliser og vent til at armene/ fjærbladene berører hodet til omrøreren (ca 2 omdreininger) Nå kan du laste inn det gjenværende brenselet Innblåsing av pellets med pellets skrue For system med pellets skrue, må kjelen være stilt inn på OFF ved påfylling. Undertrykk ved innblåsning kan forårsake røyk i tanken. Skru av kjelen ved å trykke inn standby-knappen i ca 5 sekunder og la den avkjøles i minst to timer. Lukk alle åpninger i tanken slik at støv ikke kommer ut. Blås brenselet inn i tanken. 17

18 Drift av systemet Påfylling/etterfylling av brenseltanken Innblåsing av pellets i en halvfull tank med omrører Hvis det er ennå nok brensel igjen i lagertanken (hodet til omrøreren er ennå dekt med brensel) kan lagertanken fylles opp på følgende måte: Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen og la den kjøle seg ned i minst to timer. Lukk alle åpninger til lagertanken for å forhindre at det kommer støv ut Blås brenselet inn i lagertanken Innblåsing av pellets i en tom tank med omrører FORSIKTIG! Hvis hodet på omrøreren allerede er fritt for brensel og armene / fjærbladene er utvidet må materenheten være aktiv under fylleprosessen, men fyrkjelen må være i OFF status. Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen og la den kjøle seg ned i minst to timer. Lukk alle åpninger til lagertanken for å forhindre at det kommer støv ut 18

19 Drift av systemet Påfylling/etterfylling av brenseltanken Finn frem til Manual operation menyen Gjentatte ganger Aktiver følgende enheter i rekkefølgen som vist: - Tiltemotor PÅ - Askeskrue PÅ - Avløpssystem fra lagertanken PÅ - Brenseltilførsel FRAMOVER Blås brenselet inn i lagertanken Etter om lag 5 minutter deaktiverer du mateskruen Vent til brenseltilførselen er helt tømt før du deaktiverer mateskruen - Hvis det er brenselrester igjen i brenseltilførselen er det en fare for overtenning neste gang fyrkjelen startes opp på grunn av for stor innmatingsmengde. Vent til alt brenselet i retorten er transportert til aksebeholderen før du deaktiverer askeskruen - Hvis det er brenselrester igjen i fyrkjelen kan kammeret bli skadet neste gang fyrkjelen startes. Tøm askebeholderen etter endt prosedyre - Hvis det er brenselrester i akseskuffen er det en fare for brann. 19

20 Drift av systemet Oppvarming av fyrkjelen 3.3 Oppvarming av fyrkjelen Oppstart av systemet Slå hovedbryteren på baksiden av fyrkjelen til ON -posisjon - Etter systemsjekken som controlleren gjennomfører er systemet klart til drift - Boiler off (Fyrkjel av) kommer opp på displayet Oppstart av fyrkjelen Trykk på standby-knappen - Automatisk modus aktiveres - Varmesystemet kontrolleres ved hjelp av controlleren i samsvar med valgt modus Styring av fyrkjelen Se bruksanvisningen - Lambdatronic H Slå av fyrkjelen Trykk på standby-knappen i 5 sekunder - Fyrkjelen følger nedstangingsprogrammet og slår seg av til Boiler OFF (Fyrkjel AV) status. - Forbrenningsenheten slås av, kammerets utløpsenhet og det aktive hydrauliske systemet er aktivt Slå av systemet FORSIKTIG! Bare når fyrkjelen er kald i Boiler Off status! Slå av hovedbryteren på baksiden av fyrkjelen. - Controlleren er slått av - Komponentene som får strømforsyning via bryterpanelet mister strømforsyningen - Bryterskapet som har sin egen strømforsyning er fortsatt strømførende! 20

21 Vedlikehold av fyrkjelen Generell informasjon om vedlikehold 4 Vedlikehold av fyrkjelen 4.1 Generell informasjon om vedlikehold! FARE Når du arbeider med elektriske komponenter! Fare for alvorlig personskade på grunn av elektriske støt Arbeid med elektriske komponenter må bare utføres av autoriserte teknikere! ADVARSEL Service mens fyrkjelen er på eller varm: Varme deler og avgassrøret kan forårsake alvorlige brannsår! Service skal kun utføres når hovedbryter er slått av. Bruk alltid beskyttelseshansker når du arbeider med fyrkjelen. Betjen fyrkjelen kun med de betjeningselementene som er levert med for dette formålet Isoler avgassrørene og unngå å berøre dem under drift Før vedlikeholdsarbeide: Skru av kjelen og la den avkjøles Når kjelen er avkjølt, skru av hovedbryteren.! ADVARSEL Feil eller utilstrekkelig rengjøring og vedlikehold av fyrkjelen kan føre til alvorlige feil i forbrenningen (det vil si spontan forbrenning av kullgasser / overtenning) og dette kan føre til alvorlige ulykker! Rengjør fyrkjelen i henhold til anvisningene. Følg bruksanvisningene for fyrkjelen. 21

22 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring 4.2 Inspeksjon og rengjøring Jevnlig rengjøring av fyrkjelen forlenger dens levetid og er et grunnleggende krav for problemfri drift. Så rengjør fyrkjelen jevnlig! Anbefalt: Når du rengjør bør du bruke en askestøvsuger Inspeksjon Kontroller den termiske sikkerhetsanordningen Kontroller sikkerhetsventilen med jevne mellomrom - Pass på at det ikke drypper fra avløpsrøret - Unntak: kjeletemperatur > 95 C Dersom det drypper fra avløpsrøret: - Rengjør sikkerhetsanordningen eller bytt den om nødvendig. Kontroller sikkerhetsventilen Kontroller sikkerhetsventilen iht. produsentens anvisning Kontroller systemtrykket Les av systemtrykket på trykkmåleren. - Verdien må være over det forspente trykket i ekspansjonstanken med 20 % Hvis systemtrykket faller: Etterfyll med vann - Hvis dette skjer ofte er pakningen i oppvarmingssystemet defekt! Informer din installatør! Hvis du opplever store trykkvariasjoner: Få ekspansjonstanken kontrollert Kontroller girmotorene Utfør en visuell inspeksjon av alle girmotorene i systemet for å kontrollere pakningen - Det må ikke komme ut store mengder smøremiddel. Hvis det kommer ut noen dråper smøremiddel kan dette være normalt. Dersom det kommer ut mye smøremiddel, kontakt installatør. 22

23 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Rengjøring Hovedsikring OFF Askenivået skal kun kontrolleres ved Boiler OFF Tømming av askebeholderen Askebeholderen må tømmes med jevne mellomrom iht. energikrav og brenselkvalitet. Ta av lokket på askebeholderen og kontroller askenivået Er beholderen full, skru opp vingemutter på flensen Ta ut askebeholderen og sett på transporthåndtaket Ta med askebeholderen og tøm den 23

24 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Tømming av askebeholder på varmeveksler For varmeveksler med askebeholder: Skru ut skruene på askebeholderen Ta ut askebeholderen og tøm den For varmeveksler med askeskruer: Ta av lokket på askebeholderen og kontroller askenivået Er beholderen full, skru opp vingemutter på flensen Ta med askebeholderen og tøm den 24

25 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Månedlig inspeksjon Aktiver service modus Ved rengjøring i fyrkjelen, aktiver service modus: Trykk og hold standby-knappen i 5 sekunder - Systemet slås av og starter rengjøringssyklus - Etter rengjøringssyklusen går kjelen til driftsstatus, Cleaning possible Skru av hovedbryter Rengjøring av brennkammer Åpne den isolerte døren og døren til brennkammeret Fjern aske fra kammeret med en spade Rengjør brennkammerets sensor med en myk kost Rengjør veggene i kammeret med askeskrapen Resten av asken skrapes ned i brennkammeret under 25

26 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Lukk døren til varmevekslere og åpne døren til brennkammeret Fjern aske fra kammeret med en spade Rengjør trinnristen og platene med askeskrapen Rengjør veggene i brennkammeret Rengjør trinnrist og plater med egnet verktøy (f.eks skrutrekker) Etter rengjøring av brennkammer: Lukk døren til fyrkjele og den isolerte døren Skru på hovedbryteren - Brenneristen lukkes og fyrkjelen endresz til Boiler off status Rengjør trinnristen og platene med askeskrapen Skru av hovedbryteren igjen og åpne dørene Kontroller brenneristen en gang til i låst posisjon og rengjør utluftingen med egnet verktøy (f.eks skrutrekker) 26

27 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Årlig inspeksjon Gjennomføres årlig, og uansett etter 2500 service timer! Ved årlig inspeksjon: Skru av hovedbryteren når kjelen er avkjølt Rengjøring av varmeveksler Ta av det isolerende dekselet Fjern smuss og avleiringer i røykgasskammeret Rengjøring under trinnristen Fjern platen og isolasjonen Fjern inspeksjonsluken Rengjør asken med støvsuger eller annet egnet verktøy Rengjør sidepassasje til røykgasskammerets resirkulering (valgfritt) 27

28 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Rengjøring av røykgass resirkuleringen Fjern isolasjon fra inspeksjonsluken Fjern inspeksjonsluken og rengjør med en kost Etter rengjøring av rør: Fjern inspeksjonsluken på røykgasskammeret Rengjør innsiden med støvsuger 28

29 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Rengjøring av indusert vifte Ta ut begge kablene i viften Rengjøring av forbrenningsvifte Fjern støv og evt. avleiringer Demonter og rengjør med en myk børste om nødvendig Kontroller undertrykks kontrolleren Fjern røret fra differensialtrykk transduktoren Rengjør med trykkluft Koble slangen på Minus 29

30 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Kontroller forbrenningskammerets sensor Løsne skruen Trekk sensoren ut av røret Rengjør sensoren med en klut Sett sensoren på plass og skru forsiktig igjen Kontroller pakningen på døren Kontroller at den keramiske fiber tetningen er riktig plassert Er tetningen brutt: Juster døren eller bytt pakning Kontroller trekkontrollspjeldet og eksplosjonsspjeldet Kontroller at trekkontrollspjeldet og eksplosjonsspjeldet beveger seg fritt - Hvis de ikke beveger seg fritt må de skiftes ut umiddelbart. 30

31 Vedlikehold av fyrkjelen Instruksjoner for måling av utslipp 4.3 Instruksjoner for måling av utslipp Måling ved merkelast Sikre høyest mulig varmeforbruk: - Sikre at varmepumpene er slått på - Åpne blandeventilen og radiatorventilene - Sett fyrkjelens lasttid til gjeldende tid - Still inn fyrkjeltemperaturens settpunkt til 85 C Pipefeiemodus tar over denne funksjonen Aktiver pipefeiemodus Trykk på service-knappen - Pipefeieprogrammet for fyrkjelmåling startes. Systemet er i drift i 45 minutter ved merkelast. For dette formålet utløses maksimal fyrkjeltemperatur, maksimal temperatur i varmekretsløpet og VV-tanklasten. Når er det mulig å måle: Røykgasstemperatur ved om lag 140 C O 2 innholdet i røykgassen mellom 8 og 12% (tilsvarer et CO 2 innhold mellom 13 og 19%) Fyrkjeltemperatur over 65 C Måling ved delvis last (hvis det er nødvendig) Sikre varmeforbruk: - Sikre at varmepumpene er slått på - Åpne blandeventilen og radiatorventilene - Sett fyrkjelens lasttid til gjeldende tid Tving delvis last: - Etter måling ved merkelast senker du fyrkjelens temperatursettpunkt med 5 C Når er det mulig å måle: Røykgasstemperatur ved om lag 120 C O 2 innholdet i røykgassen mellom 10 og 14% (tilsvarer et CO 2 innhold mellom 11 og 7%) Fyrkjeltemperatur over 65 C Etter måling må alle justerte parametere (det vil si VV tankens lastetider) tilbakestilles til sin opprinnelige verdi! 31

32 Vedlikehold av fyrkjelen Vedlikeholdsavtale/Kundeservice 4.4 Vedlikeholdsavtale/Kundeservice Lang levetid med serviceavtale! Jevnlig vedlikehold og service av en varmetekniker vil sikre lang, problemfri levetid for varmesystemet ditt. Det vil sikre at systemet forblir miljøvennlig og at det fungerer effektivt og kosteffektivt. Derfor tilbyr FRÖLING en serviceavtale som optimaliserer driftssikkerheten. Vennligst se nærmere informasjon i det vedlagte garantisertifikatet. Ditt Fröling kundeservicekontor gir deg gjerne råd. 4.5 Reservedeler Med Frolings originale reservedeler i fyrkjelen din bruker du deler som passer perfekt. I og med at delene passer så godt sammen forkortes installasjonstiden og levetiden opprettholdes. MERK Ved installering av uoriginale deler vil garantien være ugyldig! Skift kun ut komponenter eller deler med originale reservedeler. 32

33 Eliminering av feil Generell feil i strømforsyningen 5 Eliminering av feil 5.1 Generell feil i strømforsyningen Feil Årsak til feil Korrigering av feil Ingenting vises i displayet Ingen strøm til kontrolleren Generell strømforsyningsfeil Hovedbryteren er slått av FI kretsbryteren er slått av Feil i glassrørs sikringen - Slå på hovedbryteren - Slå av hovedbryteren - Bytt sikring - Slå på hovedbryteren Prosedyre etter strømstans Når strømforsyningen er gjenopprettet går fyrkjelen tilbake til tidligere angitt modus og styres i samsvar med det angitte programmet. 5.2 For høy temperatur Safety temperature limiter (STL) (sikkerhetstemperaturbegrenseren) slår av fyrkjelen når den når en temperatur på om lag 105 C. Etter at fyrkjelen har kjølt seg ned må sikkerhetstemperaturbegrenseren låses opp manuelt: 2 Skru av hetten på STL (2) Tilbakestill sikkerhetstemperaturbegrenseren med en skrutrekker. Sett på hetten igjen 33

34 Eliminering av feil Feil med feilmeldinger 5.3 Feil med feilmeldinger 2 1 Når en feil har oppstått: Status LED blinker rødt (1) Feilmelding vises i displayet (2) Det er to typer feilmelding: ADVARSEL FEIL Fyrkjelen følger nedstengningsprosedyre Fyrkjelen slår seg av umiddelbart, varmekretskontroller og pumper er aktive Prosedyre ved feilmelding Prosedyren i tilfelle feilmeldinger, årsakene til feil og prosedyren for feilsøking er beskrevet i bruksanvisningen for fyrkjel-controlleren. Se bruksanvisningen for Lambdatronic H 3200 T Godkjenne feilmelding Spor og fjern feilen, deretter: Trykk på ENTER-knappen - Status-LED lyser opp eller blinker grønt (avhengig av driftsstatus) 34

Bruksanvisning T4-24 - 110

Bruksanvisning T4-24 - 110 Bruksanvisning T4-24 - 110 Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Brukermanual. P4 Pellet 8-38. Les og følg monteringsanvisningen og sikkerhetsinformasjonen Med forbehold om tekniske endringer.

Brukermanual. P4 Pellet 8-38. Les og følg monteringsanvisningen og sikkerhetsinformasjonen Med forbehold om tekniske endringer. Brukermanual P4 Pellet 8-38 Les og følg monteringsanvisningen og sikkerhetsinformasjonen Med forbehold om tekniske endringer. Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H, Industriestrasse 12, A-4710

Detaljer

Awarded the ecolabel! www.froeling.com

Awarded the ecolabel! www.froeling.com Awarded the ecolabel! www.froeling.com Varme fra ved Fra et anerkjent firma Helt fra starten, har Fröling spesialisert seg på effektiv bruk av ved som energikilde. I dag er navnet Fröling forbundet med

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel

Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no TURBOMAT - de viktigste punktene! For rengjøringsarbeider

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 SGP Klima - SGP Warm Produsent: EdilKamin SpA Importør: SGP Varmeteknikk AS Industriveien 44 Via Mascagni 7 1337 Sandvika Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 www.edilkamin.com www.sgp.no Innhold Innledning...

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Vedkjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Atmos ATMOS har alltid hatt som mål å være best når det gjelder kvalitet, funksjonsjonalitet og pris. De

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Systemets brukerveiledning. For brukeren. Systemets brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Systemets brukerveiledning. For brukeren. Systemets brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Systemets brukerveiledning For brukeren Systemets brukerveiledning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 NO INNHOLDSFORTEGNELSE LES NØYE FØR BRUK 1 Presentasjon av apparatet...2 1.1

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Bruksanvisning Turbomat 320/500

Bruksanvisning Turbomat 320/500 Bruksanvisning Turbomat 320/500 Les og følg driftsinstruksjonene og sikkerhetsreglene Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Innhold 1 Oversikt over kjelens

Detaljer