Bruksanvisning Fröling TX

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Fröling TX"

Transkript

1 Bruksanvisning Fröling TX Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: Bergen Tel: Moss Tel:

2 Innledning Kjære kunde, Gratulerer med å ha valgt et kvalitetsprodukt fra FRÖLING. FRÖLING TX flisfyringsanlegg/fyrkjel har en topp moderne design som samsvarer med alle aktuelle gjeldende standarder og testretningslinjer. Vennligst les og overhold bruksanvisningene og oppbevar dem alltid nær anlegget for å kunne slå opp i dem. Ved å overholde kravene og sikkerhetsinformasjonen i brukerhåndboken bidrar du til sikker, korrekt, miljøvennlig og økonomisk drift av systemet. Konstant videreutvikling av våre produkter innebærer at det kan forekomme små forskjeller mellom bildene og innholdet. Hvis du oppdager slik feil ber vi om at du melder fra til oss. Gjenstand for tekniske endringer. Garantivilkår Vår salgs- og leveringsvilkår gjelder. Disse vilkårene er gjort tilgjengelig for kundene og kundene er blitt gjort oppmerksom på dem ved sluttføringen av bestillingen. Du kan også finne garantivilkårene i det vedlagte garantisertifikatet. 2

3 Innhold 1 Generelt Produktoversikt Sikkerhet Sikkerhetsinformasjon Tillatt bruk Tillatt brensel... 9 Treflis... 9 Pellets... 9 Skifte av brensel Ikke tillatt brensel Kvalifisering av operatørstaben Verneutstyr for operatørene Informasjon om konstruksjonen Installasjon og godkjenning av varmesystemet Krav til oppvarming av vann Sikkerhetsinnretninger Enheter for å hindre overoppheting av kjelen Sprinklerventil Safety Temperature Limiter STL (sikkerhetstemperaturbegrenser) Sikkerhetsventil Sikkerhetsinformasjon for fyrrommet Viktig ved vedlikehold av kjel Nødtiltak Overoppheting av systemet Røykgasslukt Drift av systemet Montering og oppstart Påfylling/etterfylling av brenseltanken Påfylling av treflis i halvfull tank Påfylling av treflis i tom tank Innblåsing av pellets med pellets skrue Innblåsing av pellets i en halvfull tank med omrører Innblåsing av pellets i en tom tank med omrører Oppvarming av fyrkjelen Oppstart av systemet Oppstart av fyrkjelen Styring av fyrkjelen Slå av fyrkjelen Slå av systemet

4 Innhold 4 Vedlikehold av fyrkjelen Generell informasjon om vedlikehold Inspeksjon og rengjøring Inspeksjon Kontroller den termiske sikkerhetsanordningen Kontroller sikkerhetsventilen Kontroller systemtrykket Kontroller girmotorene Rengjøring Tømming av askebeholderen Tømming av askebeholder på varmeveksler Månedlig inspeksjon Aktiver service modus Rengjøring av brennkammer Årlig inspeksjon Rengjøring av varmeveksler Rengjøring under trinnristen Rengjøring av røykgass resirkuleringen Rengjøring av indusert vifte Rengjøring av forbrenningsvifte Kontroller undertrykkes kontrolleren Kontroller forbrenningskammerets sensor Kontroller pakningen på døren Kontroller trekkontrollspjeldet og eksplosjonsspjeldet Instruksjoner for måling av utslipp Måling av merkelast Aktiver pipefeiemodus Måling av delvis last (hvis det er nødvendig) Vedlikeholdsavtale/Kundeservice Reservedeler Eliminering av feil Generell feil i strømforsyningen Prosedyre etter strømstans For høy temperatur Feil med feilmeldinger Prosedyre ved feilmelding Godkjenne feilmelding

5 Generelt Produktoversikt 1 Generelt 1.1 Produktoversikt Pos. Beskrivelse 1 Flisfyringsanlegg/fyrkjel - Fröling TX 2 Kontrollpanel med integrert Lambdatronic H 3200 enhet 3 Hovedbryter: slå på og av strømforsyningen til hele systemet 4 Kontrollpanel for Lambdatronic H Status LED som indikerer driftsstatus: - GRØNT blinkende (sakte): anlegget er slått på - GRØNT blinkende (raskt): anlegget er slått av - RØDT blinkende: Feil 4.2 Stort grafisk display som viser driftsstatus og parametre 4.3 Navigasjonsknapper for å bevege seg rundt i menyene og å endre parameterverdier 4.4 Funksjonsknapper for oppkalling av de enkelte fyrkjelfunksjonene eller modusene direkte 5 Isolasjonskappe 6 Automatisk askeskuff 7 Askeskuffe for kombinert automatisk askeuttaksenhet for retorten og varmeveksleren 5

6 Generelt Produktoversikt Pos. Beskrivelse 8 Transportenhet for brensel med roterende ventil som vern mot tilbakebrenning og mateskrue for brenseltransport 9 Automatisk tenning 10 Brennkammerdør 11 Dør til varmeveksler 12 Efficiency Optimisation System (WOS) med turbulatorer 13 Kjelens utmatingstilkobling 14 Kjelens returtilkobling 15 Termisk sikkerhetsanordning 6

7 Generelt Produktoversikt Pos. Beskrivelse 16 Automatikk for rengjøring av varmeveksler 17 Vifte 18 Røykgass resirkulering (valgfritt) 19 Sekundær luftkontroll 20 Primær luftkontroll 21 Automatisk tenning 22 Røykgass resirkulering for trinnrist 23 Røykgass resirkulering for tipperist 7

8 Sikkerhet Sikkerhetsinformasjon 2 Sikkerhet 2.1 Sikkerhetsinformasjon! FARE Ikke tillatt bruk! Feil bruk av fyrkjelen kan føre til alvorlig personskade og skade på eiendom! Instruksjonene og informasjonen i disse bruksanvisningene må overholdes! Mer detaljert informasjon om drift, vedlikehold og rengjøring, så vel som feilsøkning for fyrkjelen finner du i de individuelle anvisningene. Alt ytterligere arbeid må bare utføres av autoriserte varmeteknikere eller av Frölings kundeservice.! ADVARSEL Eksterne påvirkninger! Negative eksterne påvirkninger, som for eksempel for lite forbrenningsluft eller ikke tillatt brensel kan forårsake alvorlige feil i forbrenningen (det vil si spontan forbrenning av kullgasser eller overtenning) som i sin tur kan føre til svært alvorlige ulykker! Instruksjoner og informasjon om versjoner og minimumsverdier, så vel som standarder og retningslinjer for oppvarmingskomponenter i anvisningene må overholdes!! ADVARSEL Utilstrekkelig røykgasssystem kan føre til alvorlige personskader og skade på eiendom! Problemer med røykgassystemet, som for eksempel dårlig rengjøring av avgassrøret eller utilstrekkelig trekk i pipa kan føre til alvorlige feil i forbrenningen (som for eksempel spontan forbrenning av kullgasser eller overtenning)! Du kan bare garanteres optimal ytelse fra fyrkjelen hvis avgas-systemetfungerer korrekt! 8

9 Sikkerhet Tillatt bruk 2 Sikkerhet 2.2 Tillatt bruk Fyrkjelen må bare brukes når den er i perfekt stand. Den skal bare brukes i samsvar med disse anvisningene, i overensstemmelse med sikkerhetsforholdsreglene, og du må sikre at du er klar over de mulige farene. Sikre at alle feil som kan forringe sikkerheten, rettes opp umiddelbart. Fröling TX flisfyringsanlegg er kun konstruert for å varme opp vann til sentralvarme. Bruk bare slikt brensel som er angitt under Produsenten/leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for noen skader som måtte oppstå på grunn av annet bruk Treflis Vanninnhold Størrelse ÖNORM M 7133 Betegnelse som i ÖNORM/DIN CEN/TS W20 M20 Lufttørket Beskrivelse som i ÖNORM M 7133 W30 M30 Egnet for lagring G30 P16 Fin treflis G50 P45 Medium treflis Gjeldende standarder: Østerrike: ÖNORM M 7133 eller ÖNORM CEN/TS Tyskland: Treflis i samsvar med 3 (1) punkt 4 i 1. BImSchV i.d.g.f. Spesifikasjoner i henhold til DIN CEN/TS og/eller ÖNORM M 7133 Pellets Trepellets laget av treverk med en diameter på 6-10 mm. Gjeldende standarder: Østerrike: ÖNORM M HP 1 og/eller DINplus sertifiseringsprogram Tyskland: DIN HP 5, DINplus sertifiseringsprogram og/eller ÖNORM M HP 1 Genrelt gjelder: Før du fyller lageret må du kontrollere om det er pelletsstøv og rengjøre ved behov. 9

10 Sikkerhet Ikke tillatt brensel / Kvalifisering av operatørstaben Skifte av brensel! FORSIKTIG Hvis brenselparameterne er feil innstilt: Feil parameterinnstilling har betydelig effekt på fyrkjelens funksjon og som resultat vil dette gjøre garantien ugyldig. Hvis brenseltypen endres (for eksempel fra flis til pellets) må systemet stilles om Ikke tillatt brensel! FORSIKTIG Bruk av ikke tillatt brensel: Brenning av ikke tillatt brensel øker rengjøringskravene og fører til oppbygging av aggressive sedimenter og kondensering, noe som kan føre til skade på fyrkjelen og som også gjør garantien ugyldig! Bruk av brensel som ikke er definert under 2.2.1, er ikke tillatt. Ikke tillatt brensel inkluderer: Avfall fra sponplater, behandlet treavfall, slipestøv Store mengder papir, pappesker Kull 2.3 Kvalifisering av operatørstaben Kun operatører som har mottatt opplæring har tillatelse til å betjene fyrkjelen. Operatøren må også ha lest og forstått instruksjonene i dokumentasjonen.! FORSIKTIG Hvis uautoriserte personer kommer inn i fyrrommet: Fare for personskade og skade på utstyret! Det er operatørens ansvar å sikre at uautoriserte personer, særlig barn, holdes borte fra fyrkjelen. 10

11 Sikkerhet Verneutstyr for operatørene 2.4 Verneutstyr for operatørene Du må sikre at de ansatte har verneutstyr som er spesifisert av sikkerhetsreglene. Under drift, inspeksjon og rengjøring av fyrkjelen: - Solide sko - Beskyttelseshansker 2.5 Informasjon om konstruksjonen Det er forbudt å utføre noen form for modifikasjoner av fyrkjelen eller å endre eller deaktivere sikkerhetsutstyr. Overhold alle brann- og bygningsregler samt regler for elektriske installasjoner når du installerer eller bruker fyrkjelsystemet, og følg alltid bruksanvisningene og det påbudte regelverket som gjelder i det landet der fyrkjelen brukes Installasjon og godkjenning av varmesystemet MERK Alle oppvarmingssystem må være offentlig godkjent. De aktuelle tilsynsmyndighetene må alltid informeres når du installerer eller endrer et oppvarmingssystem og det må innhentes tillatelse fra bygningsmyndighetene: Østerrike: Tyskland: Andre land: Rapporter til bygningsmyndighetene hos kommunene eller magistraten. Rapporter nye installasjoner til en godkjent feier/ bygningsmyndighetene. Følg lokale forskrifter Krav til oppvarming av vann Krav til oppvarming av vann er basert på følgende standarder: Gjeldende standarder: Østerrike: ÖNORM H Tyskland: VDI 2035 Sveits: SWKI

12 Sikkerhet Sikkerhetsinnretninger 2.6 Sikkerhetsinnretninger Standby knapp Dersom fyrkjelen blir overopphetet: 2 Sikkerhetstemperaturbegrenser (på baksiden av kjelen) - Trykk på standby-knappen i femsekunder Automatisk drift slås av og controlleren følger prosedyren for nedstenging av fyrkjelen Pumpene fortsetter å gå! Bruk aldri hovedbryteren! Se side 13, Safety Temperature Limiter STL (Sikkerhetstemperaturbegrenser) 3 Hovedbryter For å slå av hele systemet: - Bare slå av hovedbryteren når fyrkjelen er kjølt ned og controlleren er slått av ( Boiler off (Fyrkjel av) status). - Vri hovedbryteren til 0 Strøm til alle komponenter er slått av Ikke vist Sprinklersystem I tilfelle av tilbakebrenning åpner sprinklerventilen og vannet går inn fallrøret så vel som i røret bak mateskruen. - Det er bare nødvendig å koble til dette når det kreves av myndighetene, men uansett anbefales det. 12

13 Sikkerhet Sikkerhetsinnretninger Enheter for å hindre overoppheting av kjelen Sprinklerventil Ved temperatur på ca 100 C vil sprinklerventilen slå ut og kaldt vann spyles ut for å senke temperaturen. Safety Temperature Limiter STL (sikkerhetstemperaturbegrenser) Stopper forbrenningen ved en maksimal fyrkjeltemperatur på 105 C. Pumpene fortsetter å gå. - Så snart temperaturen har falt til under om lag 95 C, kan 2 sikkerhetstemperaturbegrenseren (2) låses opp mekanisk. Sikkerhetsventil Beskytter mot overoppheting og overtrykk i systemet. Må installeres av en varmetekniker: Når fyrkjelen når et trykk på 3 bar åpnes sikkerhetsventilen og varmvannet frigis i form av damp. 2.7 Sikkerhetsinformasjon for fyrrommet Det må ikke være en potensiell eksplosiv atmosfære i fyrrommet i og med at fyringsanlegget ikke egner seg for bruk i potensielt eksplosive miljøer. Skader på grunn av urenheter i forbrenningsluften! Ikke bruk noen løsemidler eller rengjøringsmidler som inneholder klorin i rommet der fyringsanlegget er installert. Hold innsugsåpningen til fyringsanlegget fri for støv. Fyrrommet må være frostfritt. 13

14 Sikkerhet Viktig ved vedlikehold av kjel 2.8 Viktig ved vedlikehold av kjel! ADVARSEL Berøring av varme flater! Varme deler og avgassrøret kan forårsake alvorlige brannsår! Bruk alltid beskyttelseshansker når du arbeider med fyrkjelen. Betjen fyrkjelen kun med de betjeningselementene som er levert med for dette formålet Isoler avgassrørene og unngå å berøre dem under drift Før vedlikeholdsarbeide på/i kjelen: - Trykk og hold denne knappen inne i 5 sekunder Fyrkjelen følger avstengelsesprosedyren og starter rengjøringssyklusen. Etter rengjøringssyklusen går kjelen til driftsstatus Cleaning possible! ADVARSEL Åning av døren til forbrenningskammeret under drift! Dett kan føre til personskade, skade på eiendom og røykskade! Det er forbudt å åpne dørene bak den isolerte døren under drift!! ADVARSEL Bruk av ikke tillatt brensel! Ikke standard brensel kan forårsake alvorlige feil i forbrenningen (for eksempel spontan forbrenning av kullgasser / overtenning) som kan føre til alvorlige ulykker! Bruk bare slikt brensel som er spesifisert i Tillatt bruk i denne bruksanvisningen. 14

15 Sikkerhet Nødtiltak 2.9 Nødtiltak Overoppheting av systemet Hvis systemet blir overopphetet til tross for sikkerhetsanordningene går du frem som følger: Hold alle dørene i fyrkjelen lukket. Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen Ikke bruk hovedbryteren under noen omstendighet! Åpne alle blandekraner og slå på alle pumpene. Frölings varmekretskontroll overtar denne funksjonen! Når du bruker en tredje parts controller setter du i verk de relevante tiltakene for å aktivere blanderen og pumpene manuelt. Gå ut av fyrrommet og lukk døren Åpne alle tilgjengelige radiatortermostatventiler Hvis temperaturen ikke faller, kontakt installatør Røykgasslukt! FARE Hvis du kan lukte røykgass! Røykgasser kan forårsake livsfarlig forgiftning! Hold alle dørene i fyrkjelen lukket. Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen i 5 sekunder Ikke bruk hovedbryteren under noen omstendighet! Luft ut fyrrommet hvis det er en forbindelse til friluft Lukk dørene til beboelsesrommene for å forhindre at røykgassen kommer inn 15

16 Drift av systemet Montering og oppstart 3 Drift av systemet 3.1 Montering og oppstart Montering, installasjon og førstegangs oppstart av fyrkjelen må bare utføres av kvalifisert person, og disse prosedyrene er beskrevet i monteringsanvisningene som følger med. Se TX monteringsanvisning. MERK Optimal effektivitet og effektiv drift med lavt utslipp kan bare garanteres hvis systemet settes opp av fagfolk med særlig opplæring og ved overholdelse av standard fabrikkinnstillinger. Sett i verk følgende forholdsregler: Førstegangs oppstart skal utføres av en autorisert installatør. 3.2 Påfylling/etterfylling av brenseltanken Når du fyller brenseltanken må du alltid sikre at du bruker korrekt type brensel: Side 9, Tillatt brensel Avhengig av drivstoff og fyllnivå må ulike prosedyrer følges før fylling av brenseltanken Påfylling av treflis i halvfull tank Hvis det er ennå nok brensel igjen i lagertanken (hodet til omrøreren er ennå dekt med brensel) kan lagertanken fylles: Last inn brenselet ved påfyllingsåpningen 16

17 Drift av systemet Påfylling/etterfylling av brenseltanken Påfylling av treflis i tom tank FORSIKTIG! Hvis hodet på omrøreren allerede er fritt for brensel og armene / fjærbladene er utvidet må materenheten være aktiv under fylleprosessen. Trykk og hold partiprogramknappen i 5 sekunder Ekstra oppvarming modus aktiveres Last inn et lite kvantum trefliser og vent til at armene/ fjærbladene berører hodet til omrøreren (ca 2 omdreininger) Nå kan du laste inn det gjenværende brenselet Innblåsing av pellets med pellets skrue For system med pellets skrue, må kjelen være stilt inn på OFF ved påfylling. Undertrykk ved innblåsning kan forårsake røyk i tanken. Skru av kjelen ved å trykke inn standby-knappen i ca 5 sekunder og la den avkjøles i minst to timer. Lukk alle åpninger i tanken slik at støv ikke kommer ut. Blås brenselet inn i tanken. 17

18 Drift av systemet Påfylling/etterfylling av brenseltanken Innblåsing av pellets i en halvfull tank med omrører Hvis det er ennå nok brensel igjen i lagertanken (hodet til omrøreren er ennå dekt med brensel) kan lagertanken fylles opp på følgende måte: Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen og la den kjøle seg ned i minst to timer. Lukk alle åpninger til lagertanken for å forhindre at det kommer støv ut Blås brenselet inn i lagertanken Innblåsing av pellets i en tom tank med omrører FORSIKTIG! Hvis hodet på omrøreren allerede er fritt for brensel og armene / fjærbladene er utvidet må materenheten være aktiv under fylleprosessen, men fyrkjelen må være i OFF status. Slå av fyrkjelen ved å trykke på standby-knappen og la den kjøle seg ned i minst to timer. Lukk alle åpninger til lagertanken for å forhindre at det kommer støv ut 18

19 Drift av systemet Påfylling/etterfylling av brenseltanken Finn frem til Manual operation menyen Gjentatte ganger Aktiver følgende enheter i rekkefølgen som vist: - Tiltemotor PÅ - Askeskrue PÅ - Avløpssystem fra lagertanken PÅ - Brenseltilførsel FRAMOVER Blås brenselet inn i lagertanken Etter om lag 5 minutter deaktiverer du mateskruen Vent til brenseltilførselen er helt tømt før du deaktiverer mateskruen - Hvis det er brenselrester igjen i brenseltilførselen er det en fare for overtenning neste gang fyrkjelen startes opp på grunn av for stor innmatingsmengde. Vent til alt brenselet i retorten er transportert til aksebeholderen før du deaktiverer askeskruen - Hvis det er brenselrester igjen i fyrkjelen kan kammeret bli skadet neste gang fyrkjelen startes. Tøm askebeholderen etter endt prosedyre - Hvis det er brenselrester i akseskuffen er det en fare for brann. 19

20 Drift av systemet Oppvarming av fyrkjelen 3.3 Oppvarming av fyrkjelen Oppstart av systemet Slå hovedbryteren på baksiden av fyrkjelen til ON -posisjon - Etter systemsjekken som controlleren gjennomfører er systemet klart til drift - Boiler off (Fyrkjel av) kommer opp på displayet Oppstart av fyrkjelen Trykk på standby-knappen - Automatisk modus aktiveres - Varmesystemet kontrolleres ved hjelp av controlleren i samsvar med valgt modus Styring av fyrkjelen Se bruksanvisningen - Lambdatronic H Slå av fyrkjelen Trykk på standby-knappen i 5 sekunder - Fyrkjelen følger nedstangingsprogrammet og slår seg av til Boiler OFF (Fyrkjel AV) status. - Forbrenningsenheten slås av, kammerets utløpsenhet og det aktive hydrauliske systemet er aktivt Slå av systemet FORSIKTIG! Bare når fyrkjelen er kald i Boiler Off status! Slå av hovedbryteren på baksiden av fyrkjelen. - Controlleren er slått av - Komponentene som får strømforsyning via bryterpanelet mister strømforsyningen - Bryterskapet som har sin egen strømforsyning er fortsatt strømførende! 20

21 Vedlikehold av fyrkjelen Generell informasjon om vedlikehold 4 Vedlikehold av fyrkjelen 4.1 Generell informasjon om vedlikehold! FARE Når du arbeider med elektriske komponenter! Fare for alvorlig personskade på grunn av elektriske støt Arbeid med elektriske komponenter må bare utføres av autoriserte teknikere! ADVARSEL Service mens fyrkjelen er på eller varm: Varme deler og avgassrøret kan forårsake alvorlige brannsår! Service skal kun utføres når hovedbryter er slått av. Bruk alltid beskyttelseshansker når du arbeider med fyrkjelen. Betjen fyrkjelen kun med de betjeningselementene som er levert med for dette formålet Isoler avgassrørene og unngå å berøre dem under drift Før vedlikeholdsarbeide: Skru av kjelen og la den avkjøles Når kjelen er avkjølt, skru av hovedbryteren.! ADVARSEL Feil eller utilstrekkelig rengjøring og vedlikehold av fyrkjelen kan føre til alvorlige feil i forbrenningen (det vil si spontan forbrenning av kullgasser / overtenning) og dette kan føre til alvorlige ulykker! Rengjør fyrkjelen i henhold til anvisningene. Følg bruksanvisningene for fyrkjelen. 21

22 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring 4.2 Inspeksjon og rengjøring Jevnlig rengjøring av fyrkjelen forlenger dens levetid og er et grunnleggende krav for problemfri drift. Så rengjør fyrkjelen jevnlig! Anbefalt: Når du rengjør bør du bruke en askestøvsuger Inspeksjon Kontroller den termiske sikkerhetsanordningen Kontroller sikkerhetsventilen med jevne mellomrom - Pass på at det ikke drypper fra avløpsrøret - Unntak: kjeletemperatur > 95 C Dersom det drypper fra avløpsrøret: - Rengjør sikkerhetsanordningen eller bytt den om nødvendig. Kontroller sikkerhetsventilen Kontroller sikkerhetsventilen iht. produsentens anvisning Kontroller systemtrykket Les av systemtrykket på trykkmåleren. - Verdien må være over det forspente trykket i ekspansjonstanken med 20 % Hvis systemtrykket faller: Etterfyll med vann - Hvis dette skjer ofte er pakningen i oppvarmingssystemet defekt! Informer din installatør! Hvis du opplever store trykkvariasjoner: Få ekspansjonstanken kontrollert Kontroller girmotorene Utfør en visuell inspeksjon av alle girmotorene i systemet for å kontrollere pakningen - Det må ikke komme ut store mengder smøremiddel. Hvis det kommer ut noen dråper smøremiddel kan dette være normalt. Dersom det kommer ut mye smøremiddel, kontakt installatør. 22

23 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Rengjøring Hovedsikring OFF Askenivået skal kun kontrolleres ved Boiler OFF Tømming av askebeholderen Askebeholderen må tømmes med jevne mellomrom iht. energikrav og brenselkvalitet. Ta av lokket på askebeholderen og kontroller askenivået Er beholderen full, skru opp vingemutter på flensen Ta ut askebeholderen og sett på transporthåndtaket Ta med askebeholderen og tøm den 23

24 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Tømming av askebeholder på varmeveksler For varmeveksler med askebeholder: Skru ut skruene på askebeholderen Ta ut askebeholderen og tøm den For varmeveksler med askeskruer: Ta av lokket på askebeholderen og kontroller askenivået Er beholderen full, skru opp vingemutter på flensen Ta med askebeholderen og tøm den 24

25 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Månedlig inspeksjon Aktiver service modus Ved rengjøring i fyrkjelen, aktiver service modus: Trykk og hold standby-knappen i 5 sekunder - Systemet slås av og starter rengjøringssyklus - Etter rengjøringssyklusen går kjelen til driftsstatus, Cleaning possible Skru av hovedbryter Rengjøring av brennkammer Åpne den isolerte døren og døren til brennkammeret Fjern aske fra kammeret med en spade Rengjør brennkammerets sensor med en myk kost Rengjør veggene i kammeret med askeskrapen Resten av asken skrapes ned i brennkammeret under 25

26 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Lukk døren til varmevekslere og åpne døren til brennkammeret Fjern aske fra kammeret med en spade Rengjør trinnristen og platene med askeskrapen Rengjør veggene i brennkammeret Rengjør trinnrist og plater med egnet verktøy (f.eks skrutrekker) Etter rengjøring av brennkammer: Lukk døren til fyrkjele og den isolerte døren Skru på hovedbryteren - Brenneristen lukkes og fyrkjelen endresz til Boiler off status Rengjør trinnristen og platene med askeskrapen Skru av hovedbryteren igjen og åpne dørene Kontroller brenneristen en gang til i låst posisjon og rengjør utluftingen med egnet verktøy (f.eks skrutrekker) 26

27 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Årlig inspeksjon Gjennomføres årlig, og uansett etter 2500 service timer! Ved årlig inspeksjon: Skru av hovedbryteren når kjelen er avkjølt Rengjøring av varmeveksler Ta av det isolerende dekselet Fjern smuss og avleiringer i røykgasskammeret Rengjøring under trinnristen Fjern platen og isolasjonen Fjern inspeksjonsluken Rengjør asken med støvsuger eller annet egnet verktøy Rengjør sidepassasje til røykgasskammerets resirkulering (valgfritt) 27

28 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Rengjøring av røykgass resirkuleringen Fjern isolasjon fra inspeksjonsluken Fjern inspeksjonsluken og rengjør med en kost Etter rengjøring av rør: Fjern inspeksjonsluken på røykgasskammeret Rengjør innsiden med støvsuger 28

29 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Rengjøring av indusert vifte Ta ut begge kablene i viften Rengjøring av forbrenningsvifte Fjern støv og evt. avleiringer Demonter og rengjør med en myk børste om nødvendig Kontroller undertrykks kontrolleren Fjern røret fra differensialtrykk transduktoren Rengjør med trykkluft Koble slangen på Minus 29

30 Vedlikehold av fyrkjelen Inspeksjon og rengjøring Kontroller forbrenningskammerets sensor Løsne skruen Trekk sensoren ut av røret Rengjør sensoren med en klut Sett sensoren på plass og skru forsiktig igjen Kontroller pakningen på døren Kontroller at den keramiske fiber tetningen er riktig plassert Er tetningen brutt: Juster døren eller bytt pakning Kontroller trekkontrollspjeldet og eksplosjonsspjeldet Kontroller at trekkontrollspjeldet og eksplosjonsspjeldet beveger seg fritt - Hvis de ikke beveger seg fritt må de skiftes ut umiddelbart. 30

31 Vedlikehold av fyrkjelen Instruksjoner for måling av utslipp 4.3 Instruksjoner for måling av utslipp Måling ved merkelast Sikre høyest mulig varmeforbruk: - Sikre at varmepumpene er slått på - Åpne blandeventilen og radiatorventilene - Sett fyrkjelens lasttid til gjeldende tid - Still inn fyrkjeltemperaturens settpunkt til 85 C Pipefeiemodus tar over denne funksjonen Aktiver pipefeiemodus Trykk på service-knappen - Pipefeieprogrammet for fyrkjelmåling startes. Systemet er i drift i 45 minutter ved merkelast. For dette formålet utløses maksimal fyrkjeltemperatur, maksimal temperatur i varmekretsløpet og VV-tanklasten. Når er det mulig å måle: Røykgasstemperatur ved om lag 140 C O 2 innholdet i røykgassen mellom 8 og 12% (tilsvarer et CO 2 innhold mellom 13 og 19%) Fyrkjeltemperatur over 65 C Måling ved delvis last (hvis det er nødvendig) Sikre varmeforbruk: - Sikre at varmepumpene er slått på - Åpne blandeventilen og radiatorventilene - Sett fyrkjelens lasttid til gjeldende tid Tving delvis last: - Etter måling ved merkelast senker du fyrkjelens temperatursettpunkt med 5 C Når er det mulig å måle: Røykgasstemperatur ved om lag 120 C O 2 innholdet i røykgassen mellom 10 og 14% (tilsvarer et CO 2 innhold mellom 11 og 7%) Fyrkjeltemperatur over 65 C Etter måling må alle justerte parametere (det vil si VV tankens lastetider) tilbakestilles til sin opprinnelige verdi! 31

32 Vedlikehold av fyrkjelen Vedlikeholdsavtale/Kundeservice 4.4 Vedlikeholdsavtale/Kundeservice Lang levetid med serviceavtale! Jevnlig vedlikehold og service av en varmetekniker vil sikre lang, problemfri levetid for varmesystemet ditt. Det vil sikre at systemet forblir miljøvennlig og at det fungerer effektivt og kosteffektivt. Derfor tilbyr FRÖLING en serviceavtale som optimaliserer driftssikkerheten. Vennligst se nærmere informasjon i det vedlagte garantisertifikatet. Ditt Fröling kundeservicekontor gir deg gjerne råd. 4.5 Reservedeler Med Frolings originale reservedeler i fyrkjelen din bruker du deler som passer perfekt. I og med at delene passer så godt sammen forkortes installasjonstiden og levetiden opprettholdes. MERK Ved installering av uoriginale deler vil garantien være ugyldig! Skift kun ut komponenter eller deler med originale reservedeler. 32

33 Eliminering av feil Generell feil i strømforsyningen 5 Eliminering av feil 5.1 Generell feil i strømforsyningen Feil Årsak til feil Korrigering av feil Ingenting vises i displayet Ingen strøm til kontrolleren Generell strømforsyningsfeil Hovedbryteren er slått av FI kretsbryteren er slått av Feil i glassrørs sikringen - Slå på hovedbryteren - Slå av hovedbryteren - Bytt sikring - Slå på hovedbryteren Prosedyre etter strømstans Når strømforsyningen er gjenopprettet går fyrkjelen tilbake til tidligere angitt modus og styres i samsvar med det angitte programmet. 5.2 For høy temperatur Safety temperature limiter (STL) (sikkerhetstemperaturbegrenseren) slår av fyrkjelen når den når en temperatur på om lag 105 C. Etter at fyrkjelen har kjølt seg ned må sikkerhetstemperaturbegrenseren låses opp manuelt: 2 Skru av hetten på STL (2) Tilbakestill sikkerhetstemperaturbegrenseren med en skrutrekker. Sett på hetten igjen 33

34 Eliminering av feil Feil med feilmeldinger 5.3 Feil med feilmeldinger 2 1 Når en feil har oppstått: Status LED blinker rødt (1) Feilmelding vises i displayet (2) Det er to typer feilmelding: ADVARSEL FEIL Fyrkjelen følger nedstengningsprosedyre Fyrkjelen slår seg av umiddelbart, varmekretskontroller og pumper er aktive Prosedyre ved feilmelding Prosedyren i tilfelle feilmeldinger, årsakene til feil og prosedyren for feilsøking er beskrevet i bruksanvisningen for fyrkjel-controlleren. Se bruksanvisningen for Lambdatronic H 3200 T Godkjenne feilmelding Spor og fjern feilen, deretter: Trykk på ENTER-knappen - Status-LED lyser opp eller blinker grønt (avhengig av driftsstatus) 34

Bruksanvisning T4-24 - 110

Bruksanvisning T4-24 - 110 Bruksanvisning T4-24 - 110 Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen

Detaljer

Bruksanvisning Turbomat 320/500

Bruksanvisning Turbomat 320/500 Bruksanvisning Turbomat 320/500 Les og følg driftsinstruksjonene og sikkerhetsreglene Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Innhold 1 Oversikt over kjelens

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Brukerveiledning Innhold Les meg først...3 Hva skal jeg gjøre først?...3 Hva brukes denne ventilasjonsenheten til?..................... 3 Hvordan fungerer ventilasjonsenheten?...4

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

AirConServiceCenter ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000. Klima-servicestasjon Bruksanvisning

AirConServiceCenter ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000. Klima-servicestasjon Bruksanvisning ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000 Klima-servicestasjon Bruksanvisning Innholdsangivelse 1 Om denne bruksanvisningen...........................5 1.1 Hotline...................................................

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer