Forseringsprosjektet i Buskerud. Prosjektplan for Drammen viderega ende skole - ungdomsskolene i Drammen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forseringsprosjektet i Buskerud. Prosjektplan for 2012-14 Drammen viderega ende skole - ungdomsskolene i Drammen kommune"

Transkript

1 Forseringsprosjektet i Buskerud Prosjektplan for Drammen viderega ende skole - ungdomsskolene i Drammen kommune 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn s Opplæringsloven s Vedtak om forsøk med forsering i Buskerud s Vedtak om forseringstilbud ved Drammen videregående skole s 3 2. Mål for forseringsprosjektet i Drammen s 3 3. Organisering 3.1 Ansvarsforhold s Forseringsskolene i Drammen kommune s Prosjektgruppa s Faggruppe i engelsk og i matematikk s Ansvarsområder for forseringslærere s Utvelgelse og påmelding av elever s Organisering av undervisningen s Organisering av samarbeid vgs-ungdomsskole s Prosjektgruppemøter s Fagsamarbeid s Organisering av samarbeid med foresatte og elev s 7 4. Rammer og økonomi s Tidsramme for prosjektet s Økonomi s 8 5. Gjennomføring s Forprosjektet s Forsering skoleårene og , framdriftsplan s 9 6. Rapportering og evaluering s Implementering av forsering s Samarbeid mellom prosjektlederne i delprosjektene s Erfaringsutveksling og implementering i Buskerud s 10 2

3 1. Bakgrunn 1.1 Opplæringsloven Kunnskapsløftet gir elever muligheten til å forsere sin skolegang ved å ta fag på høyere nivå. Opplæringslovens Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på ungdomstrinnet «På vidaregåande nivå kan elevar på ungdomstrinnet ta fellesfag og programfag, som byggjer på fag i grunnskolen.» 1.2 Vedtak om forsøk med forsering i Buskerud På bakgrunn av Hovedutvalget for utdanning sak 61/10: Tiltak for å sikre kvaliteten og gjennomstrømningen i det 13-årige skoleløpet, ble det bestemt å sette i gang forsøk med forsering for å kunne imøtekomme de sterke elevenes behov for tilpasset opplæring. I PS 6/12 ( ) vedtok Hovedutvalget for utdanningssektoren å sette i gang et forseringsprosjekt for å utvikle muligheter for elever på ungdomstrinnet til å ta fag på videregående nivå. Prosjektperioden er skoleårene 2012/13 og 2013/14. I Buskerud opprettes det tre delprosjekter, der Drammen, Eiker og Ringerike vgs er tildelt prosjektet. Disse videregående skolene er valgt ut på bakgrunn av at de representerer forskjellige regioner i fylket, har et stort fagmiljø innenfor de studiespesialiserende utdanningsprogrammene og at det er forskjellige nettverksrådgivere som er involvert som prosjektledere. 1.3 Vedtak om forseringstilbud ved Drammen videregående skole Drammen videregående skole tilbyr elever fra 10. trinn i Drammen kommune forsering i engelsk og matematikk i prosjektperioden. Elevene kan bare velge ett av forseringsfagene. 2 Mål for forseringsprosjektet i Drammen Hovedmål: Prosjektet skal legge til rette for at faglig sterke elever skal få muligheter til å ta engelsk eller matematikk på videregående skoles nivå mens de er elever i ungdomsskolen, og forsere videre i faget når de er elever på videregående skole. Delmål 1: Forseringstilbudet skal gi faglig sterke elever økt motivasjon og læringsglede. Delmål 2: Forseringen skal forankres i ledelsen i videregående skole og i ungdomsskolene. Prosjektet skal finne fram til en modell for samarbeid om gjennomføring av forsering. Delmål 3: Forseringsprosjektet skal føre til tett samarbeid mellom faglærere på vgs og ungdomsskoler. Prosjektet skal finne fram til et årshjul for samarbeid på faglærernivå. 3

4 Delmål 4: Prosjektet skal legge til rette for videre forsering i opplæringsløpet på videregående skole. 3 Organisering 3.1 Ansvarsforhold Prosjektet eies av Buskerud fylkeskommune ved fylkesutdanningssjef Jan Helge Atterås. Prosjektansvarlig i fylkeskommunen er rådgiverkoordinator Liv-Marie Bakka. Nettverksrådgiver i Drammensregionen, Laila Vatne, er prosjektleder. 3.2 Forseringsskolene i Drammen kommune Utdanningsdirektør Tore Isaksen har lagt til rette for at alle de seks ungdomsskolene i Drammen kommune kan være med i forseringsprosjektet, og alle skolene har bekreftet at de vil delta. Skolene er: Børresen, Galterud, Gulskogen, Kjøsterud, Marienlyst og Svensedammen skole. 3.3 Prosjektgruppa Prosjektgruppa består av : Buskerud fylkeskommune: Utdanningsavdelingen: Laila Vatne nettverksrådgiver og prosjektleder Drammen videregående skole: Ellen Winstrup, rektor/ Petter Holvik, assisterende rektor May-Britt Baadstø, mellomleder engelsk Kjetil Thorbjørnsen, mellomleder realfag Tor Kristiansen, faglærer matematikk Pauline Corthell, faglærer engelsk Anne Vaagland Sørlien/ Trond Kårbø, rådgiver Drammen kommune: (rektor eller avdelingsleder deltar på møter) Børresen skole: John Inge Strømsnes, rektor / John Helland, avd. Galterud skole: Lillian Eilertsen, rektor/ Øystein Wang, avd. Kjøsterud skole: Monica Søhus, rektor/ Jon Espen Palm, avd. Gulskogen skole: Thomas Larsen Sola, rektor / Marianne Støa, avd. Marienlyst skole: Åse Kalfoss, rektor/ Tove-Margrethe Brox, avd Svensedammen skole: Marianne Haagensen, rektor/ Geir Egil Norbom avd. Epostadresser: Laila Vatne: Petter Holvik: 4

5 Tor Kristiansen: Pauline Lenore Corthell: Børresen skole: John Inge Strømsnes Galterud skole: Lillian Sandbakk Eilertsen Gulskogen skole: Thomas Larsen Sola Kjøsterud skole: Monica Søhus Marienlyst skole: Åse Kalfoss Svensedammen skole: Marianne Haagensen Rådgivere/karriereveiledere holdes informert og trekkes inn i møter når det er aktuelt. 3.4 Organisering av faggruppe i engelsk og i matematikk Faggruppe i engelsk: Drammen videregående skole: Pauline Corthell Kjøsterud skole: Åsmund Svensson Svensedammen skole: Toril Marki Børresen skole: Torild Hafskjold Gulskogen skole: Ann-Kristin Ødeskaug Marienlyst skole: Lena K.B. Fagerli Faggruppe i matematikk: Drammen videregående skole: Tor Kristiansen Kjøsterud skole: Mona Jensen Svensedammen skole: Guro Storhaug Børresen skole: Wenche E Slørdal Galterud skole: Hiep Ngoc Nguyen Gulskogen skole: Marit Narjord Marienlyst skole: Per Christian Rasmussen Ansvarsområder for forseringslærerne: De to forseringslærerne fra Drammen vgs representerer faggruppene i prosjektgruppa. De får også ansvar for å lede det faglige samarbeidet med ungdomsskolen, for eksempel sette møteplan, utarbeide undervisningsopplegg, arrangerer fagdager og veilede forseringslærere fra ungdomsskolene. Forseringslærerne på ungdomsskolene skal ha ansvaret for undervisningen av elevene. De skal samarbeide tett med forseringslærerne fra Drammen videregående skole. 3.5 Utvelgelse/påmelding av elever 5

6 Elevene kan bare forsere i ett fag. Ungdomsskolene identifiserer elever som kan være aktuelle å gi tilbudet til. De må ha minimum karakteren 5 i faget, ha god arbeidskapasitet, ha god faglig kompetanse i alle skolefag, vise modenhet og kunne arbeide selvstendig. Aktuelle elever med foresatte inviteres til et informasjonsmøte på Drammen videregående skole om våren. Elever som ønsker det, bør få en veiledningssamtale med rådgiver før de eventuelt melder seg på forseringstilbudet. Innen 1. juni sendes påmeldingsskjemaene til rektor ved Drammen videregående skole med kopi til prosjektleder. Ved skolestart meldes elevene inn på videregående skole som delkurselever. 3.6 Organisering av undervisningen Elevene vil få undervisning i forseringsfaget på sin egen ungdomsskole. I to timer per uke vil faglærere i forseringsfagene undervise elevene i henhold til fagplanen i videregående opplæring, studiespesialiserende utdanningsprogram, matematikk 1T (teoretisk) og engelsk Vg1. I tillegg til undervisningen på ungdomsskolene vil elevene delta på noen fagdager på videregående skole per år. Fagdagene har som hovedformål å øke motivasjonen for elevene. Elevene skal ha de samme prøver og innleveringer som elevene på Vg1. Prøver arrangeres helst samtidig på ungdomsskolene og videregående skole. Vurdering foretas av forseringslærer i ungdomsskolen i samarbeid med faglærer på videregående skole. Standpunktkarakter settes i samarbeid med videregående skole. Elevene kan trekkes ut til eksamen i faget. Karakter i forseringsfaget føres på elevens vitnemål først når eleven er skrevet inn på videregående skole. Drammen videregående skole låner ut lærebøker og kalkulator til elevene. Elevene følger samtidig undervisningen på 10. trinn, får standpunktvurdering og eventuelt eksamen fra 10. trinn. Det utstedes vanlig vitnemål fra ungdomsskolen som er grunnlag for inntak til videregående opplæring. Fylkesutdanningssjefen garanterer at når eleven begynner på Vg1 kan han velge mellom å: forsere videre i løpet ved å ta forseringsfaget på Vg2-nivå og deretter eventuelt på Vg3-nivå ta forseringsfaget på nytt på Vg1-nivå for å forbedre karakteren forsere i et annet fag på Vg 2, for eksempel Internasjonal engelsk 3.7 Organisering av samarbeid mellom skoleslagene 6

7 3.7.1 Prosjektgruppemøter Prosjektgruppa møtes 2-3 ganger per halvår. Prosjektleder kaller inn, leder møtet og er sekretær. Prosjektgruppa skal være med på å definere mål, holde seg oppdatert på status i prosjektet og legge til rette for framdrift og måloppnåelse Fagsamarbeid Det legges en møteplan for fagsamarbeid mellom forseringslærerne på Drammen vgs og ungdomsskolene. Møtene legges til Drammen videregående skole. Forseringslærerne på Drammen videregående skole kaller inn og leder møtene. Samarbeidet gjelder fagplaner, undervisningsopplegg, metoder, prøver, vurdering, fagdager etc. Faglærerne på ungdomsskolene får tilgang til læringsplattformen IT s Learning. Utenom møtene vil kommunikasjonen gå via læringsplattformen. Under fagdagene vil lærere fra Drammen videregående skole og ungdomsskolene være til stede. 3.8 Organisering av samarbeid med foresatte og elev Elev og foresatt skal ha god informasjon om vilkårene for å ta fag på videregående skoles nivå. Når elevene får tilbudet, vil de få med seg et informasjonsbrev hjem. Deretter inviteres foresatte og elev til et informasjonsmøte på Drammen vgs. Elever som ønsker det, bør få tilbud om en veiledningssamtale med ungdomsskolens karriereveileder før de bestemmer seg for om de vil ta imot tilbudet. Det er viktig at det er elevens eget valg, og at han/hun ikke føler seg presset av skolen eller hjemmet. Elev og foresatte undertegner et tilbudsskjema innen 1. juni. Eleven står fritt til å avbryte forseringen. 4. Rammer og økonomi 4.1 Tidsramme for prosjektet Oppstart: Januar 2012 Avslutning: Juni Økonomi Prosjektet dekkes innenfor utdanningsavdelingens budsjett og har en total ramme på ,- kr fordelt over perioden slik: 7

8 2012: ,- til forprosjekt, oppstart, samlinger, gjennomføring høsten : ,- til gjennomføring (vår 2013 og høst 2013) og spredning 2014: ,- til gjennomføring våren 2014, avslutning og erfaringsdeling Drammen vgs vil ha en lærer i hvert av forseringsfagene engelsk og matematikk. Disse lærerne vil få ,- kr for ekstra arbeid med å utarbeide undervisningsopplegg, organisere samarbeid med lærere fra ungdomstrinnet, vurdere oppgaver etc. Drammen vgs vil få økte kostnader til læremidler. Dette skal dekkes av prosjektmidlene. Drammen kommune må selv dekke sine kostnader utover læremidler. I prosjektperioden bevilger kommunen to uketimer i hvert forseringsfag pr ungdomsskole. 5 Gjennomføring 2012/13: Forsering i matematikk og engelsk Vg1 for 10. trinn 2013/14: Forsering i matematikk og engelsk Vg1 for 10. trinn Forsering i matematikk og engelsk på Vg 2 for Vg1 5.1 Forprosjekt: 10. januar -12: Prosjektmøte på fylkeshuset. Deltakere fra de tre videregående skolene. 8. februar -12: Prosjektmøte på Papirbredden Karrieresenter for rektorgruppa og skoleansvarlig i Drammen kommune. 27. mars -12: Kick-off på fylkeshuset for de tre delprosjektene. Deltakere er rektorer og forseringslærere fra ungdomsskolene og de videregående skolene. Innlegg fra Jessheim og Bærum videregående skoler med samarbeidende ungdomsskoler. 11. april 12: Prosjektgruppemøte på Drammen vgs. 7. mai 12: Faglærermøte 8. mai 12: Informasjonsmøte på Drammen vgs for elever og foresatte. 1. juni- 12: Frist for påmelding av elever. 13. juni 12: Prosjektgruppemøte og faglærermøte: -Status! Alt klart? Antall elever pr skole og fag. Timeplan, materiell, lærere, rom mm. -Legge møteplaner for 1. prosjektår: Plan for prosjektmøter (2 møter pr halvår?) Status! Oppfølging! Plan for faglige samarbeidsmøter 5.2 Forsering skoleårene 2012/13 og 2013/14 8

9 Framdriftsplan: Mål Tiltak Ansvar Dato Evaluering Delmål 1 Forseringstilbudet skal gi faglig sterke elever økt motivasjon og læringsglede. Delmål 2 Forseringen skal forankres i ledelsen i videregående skole og i ungdomsskolene. Prosjektet skal finne fram til en modell for samarbeid om gjennomføring av forsering. 1 Forseringen igangsettes ved skolestart 2 Elevene får delta på fagdager 3 Gjennomføre spørreundersøkelse før jul og sommer 4 1 Møteplan for skoleåret 2 Planer for organisering på skolene skal være klare ved skolestart 3 Elevene skrives inn ved vgs som delkurselever 4 U-skolene v/ rektor og forseringslærere Forseringslærere i begge skoleslag Prosjektleder og Prosjektleder Skoleledere i begge skoleslag møter på vårhalvåret Rektor på vgs Status : 45 elever i matte 34 elever i engelsk Delmål 3 Forseringsprosjekt et skal føre til tett samarbeid mellom faglærere på vgs og ungdomsskoler. Prosjektet skal finne fram til et 1 Møteplan for fagsamarbeid for skoleåret er klar før oppstart 2 Fagplaner og Forseringslærere vgs Forseringslærer vgs kl

10 årshjul for samarbeid på faglærernivå periodeplaner for året er tilgjengelige ved skolestart 3 Forseringslærere på u-skolene har fått tilgang til IT s Learning. 4 Læremidler og materiell, som bøker, kalkulator etc er innkjøpt før skolestart Prosjektleder/ Prosjektansvarlig vgs Prosjektansvarlig vgs August - 12 Delmål 4 Prosjektet skal legge til rette for videre forsering i opplæringsløpet på videregående skole Rapportering og evaluering To ganger i løpet av prosjektperioden sendes en evalueringsrapport til utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune. Denne vurderingen vil danne grunnlaget for videre arbeid i prosjektet og for videre arbeid med implementering av forsering i hele Buskerud fylke. Evalueringsrapport oversendes juni 2013 og juni Implementering av forsering 7.1 Samarbeid mellom prosjektlederne i delprosjektene Prosjektlederne vil samarbeide om innhold og framdrift i delprosjektene. 7.2 Erfaringsutveksling og implementering i Buskerud Prosjektet (se punkt 1) skal gi økt kunnskap og erfaring om forsering slik at man i løpet av prosjektperioden kan videreføre denne kunnskapen til andre regioner i fylket. Målet er at alle elever i Buskerud fylkeskommune skal få tilbud om forsering. Det vil derfor arrangeres erfaringskonferanser to ganger i løpet av prosjektperioden der alle tre forseringsprosjektene samarbeider og deltar. - Erfaringskonferanse våren

11 - Spredningskonferanse våren

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Versjon 5.10.2011 Innhold 1 BAKGRUNN OG MÅL 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 MÅL / MANDAT FOR PROSJEKTET 3 1.3 MÅLGRUPPE 4 1.4 RAMMER FOR PROSJEKTET 4 2 ORGANISERING 5 2.1 ORGANISASJONSKART FASE 2 5 2.2 OVERSIKTSKART

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Felles ansvar for elevenes læring

Felles ansvar for elevenes læring Felles ansvar for elevenes læring 2014-2015 Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole...

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN 2 REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV FORVALTNINGSREVISJON AV INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Saksframlegg Referanse 2011/862-29 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.03.2013 Nettskolen

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer