oceaneering-bygget ProFilen: Stein tosterud // SIDE 18 rolli on the road // SIDE 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "oceaneering-bygget ProFilen: Stein tosterud // SIDE 18 rolli on the road // SIDE 9"

Transkript

1 oceaneering-bygget Prosjektreportasje: Mekjarvik kubikkmeter betong går med når ivar utvider renseanlegget // SIDE 4 ProFilen: Stein tosterud // SIDE 18 rolli on the road // SIDE 9 Sola Betong-BlaDet // nr // MAGASInET FOr DEG SOM HAr ET nært FOrHOLD TIL BETOnG

2

3 leder: Det siste året har det skjedd relativt mye hos oss med hensyn på investering i utvidelse og oppgradering av fabrikkanlegget vårt. Vi har bygget en helt ny produksjonslinje slik at vi nå kan blande og laste opp to kjøretøy samtidig noe som medfører bedre kapasitet og en betydelig efektivitetsøkning. Spesielt ser vi effekten av dette om morgenen i og med at vi er kjappere ute på flere byggeplasser samtidig, noe kundene våre virkelig har fått merke. Vi har byttet tilslagsleverandør og kjøper nå all sand og singel fra Velde Pukk. For å sikre at levering og innlasting av dette skal foregå på en effektiv og god måte, har vi bygget et nytt helautomatisk mottaksanlegg hvor alt fra avlesning av silonivåer til styring av båndtransportørene foregår med det ypperste som finnes av digital teknologi. Med disse utvidelsene gjennomført føler vi oss godt rustet til å møte etterspørselen og forventningene fra kundene våre i årene som kommer. I denne utgaven av SB Bladet kan du lese om noen av de aktuelle prosjektene vi er involvert i for tiden. Vi besøker Kruse Smith som er i full gang med utvidelsen av nord- Jæren Sentralrenseanlegg for IVAr i Mekjarvik og vi besøker Vest Betong som bygger nytt Hovedkontor for Oceaneering på Forus. Videre følger vi vår glitrende kollega rolf Terje Husebø - bedre kjent som rolli ut «on the road» en helt vanlig arbeidsdag i hans strøkne, glinsende Scania. Vi følger rolli i møte med kunder og kollegaer, men han forteller også om den glødende interessen han alltid har hatt for store kjøretøy og da spesielt betongbiler. Vi har vært så heldige å få Markedsdirektøren i norcem, Tor Inge Overrein, til å være gjesteskribent denne gangen. Tor Inge tar for seg de positive ringvirkningene de store pågående og kommende infrastrukturprosjektene medfører, og du kan lese hans glimrende innlegg på side 15. Profilen denne gangen bekler flere roller. Blant annet er han fast styremedlem i Sola Betong hvor han nå er inne i en toårig periode som Styreformann, han er administrerende direktør i Unicon AS og ikke minst er han President i den internasjonale ferdigbetongforeningen ErMCO som representerer medlemsbedrifter i 27 land. For oss i den norske ferdigbetongbransjen er det stor stas at Presidenten i ErMCO kommer fra lille norge. Vi håper og tror at SB Bladet skal reflektere det som også kjennetegner oss i Sola Betong. Vi ønsker at bladet skal være lettlest og uformelt, samtidig som du finner artikler og reportasjer som er interessante og relevante i forhold til ditt fag og din hverdag. Vi håper du hygger deg med lesingen, ta gjerne kontakt om du har ønsker om temaer vi skal skrive om i neste utgave. Trond SjeFreDaktør TrOnD SKJÆVELAnD vaktsjef DAG BJørnEVOLL desk TOVE BrEKKE redaksjon SOLA BETOnG OG FASETT design AnyA AASEBø trykk KAI HAnSEn TryKKErI forsidebilde JAn InGE HAGA < den harde kjerne: Fra venstre: Sebastian Waldykowski, Leif Kåre Svendsen, Glenn Lundgård, Tor rosland, Krzyztof Borbulak, Trond Skjæveland.

4 4 // ProSjektrePortaSje // renseanlegg MEKJAVIK Det er litt av et anlegg even Vike i kruse Smith har ansvaret for å bygge i Mekjarvik. når ivar utvider sitt eksisterende renseanlegg i fjellet, går det med rundt kubikkmeter betong. TEKST: TOnJE PEDErSEn // FOTO: JAn InGE HAGA Hoveddelen av betongarbeidet varer i to år og stedstøpes på veggene inne i fjellet. Lyden av sprenging, boring og bilmotorer mangedobles med akustikken inne i fjellet i Mekjarvik. Bortsett fra lyktene fra lastebilene som henter ut masse, er det helt mørkt inne i det kommende renseanlegget som skal ligge 400 meter dypt. Per nå er veitunellen rundt 160 meter lang, men huler og bergrom er sprengt ut for å lage plass til bassenger, verksted, sandfang, lufting og sedimentering. rensing av kloakk Sentralrenseanlegget nordjæren er IVAr sitt kloakkrenseanlegg i Mekjavik. Gigantiske basseng og haller er bygget i fjellet for å rense all kloakken på nord-jæren. Med den store befolkningsveksten som ventes i regionen, er IVAr føre var og bygger nå et utvidet renseanlegg i fjellet. Det eksisterende anlegget skal bygges om fra kjemisk til biologisk rensing, være framtidsrettet og holde fram til Kort fortalt foregår rensingen på denne måten: Kloakken kommer inn til Mekjavik gjennom rør, føres inn i fjellhallene, renses i bassengene og går ut i store rør i sjøen som renset vann. Dette er et stort anleggsprosjekt for Kruse, sier Vike, som har ansvaret for fjell- og betongarbeidet. ny fjellhall sprenges ut og store mengder masse kjøres ut av tunellene. Sola Betong skal i løpet av prosjektet levere totalt kubikkmeter sprøytebetong for å sikre fjellarbeidet under sprengingen. Til høsten begynner støpingen av veggene i selve anlegget hvor rundt kubikkmeter betong skal kjøres fra blandeverket i Tananger. Hoveddelen av betongarbeidet varer i to år og stedstøpes på veggene inne i fjellet, forteller Vike, mens han peker mot et av bergrommene inne i tunellen. Veggene i bassengene vil variere fra 20 til 120 centimenter tjukke og støpes med en type vanntett betong. Det er mørkt inne i tunellene. Arbeidet pågår for fullt med store biler som kjører i kø innover for å hente masse. I en av sidetunellene står en boremaskin og borer ristende i hullet der det skal sprenges senere på dagen. En byggeplass inne i mørke, dype tuneller kan være fryktinngytende for de som ikke er vant med det. I den fasen vi er nå, får vi sprøytebetong som sprøytes på veggene for å sikre at fjellet holder under sprengingen. Vi sprøyter hele tiden. kruse SMitH > norges sjette største entreprenør > Primært markedsområde er Sør-norge, men har oppdrag over hele landet. > Aktiviteten er delt i områdene bygg, bygg fornyelse, anlegg og eienom. Fjell- og BetongjoBBen > Kruse Smith Anlegg bygger veier, tuneller, broer, kaier, LnG tankanlegg og andre energianlegg over hele landet. > Egen avdeling utfører ulike typer betongarbeid og bygger dammer, trebroer og kraftverk. > Kruse Smith Anlegg er entreprenør for fjell- og betongarbeidet på renseanlegget i Mekjarvik. > Kontrakten er på rundt 250 millioner kroner. Spenningen er til å ta og føle på for Even Vike i Kruse Smith når renseanlegget i Mekjarvik. >

5 >>

6 Pris og beliggenhet Sola Betong fikk avtalen via anbudsrunde og ble valgt av flere grunner; firmaet er både konkurransedyktig og har sentral beliggenhet til Mekjarvik. Dermed sikres en mest mulig miljøvennlig transport til byggeplassen. I tillegg er framdriften svært viktig i dette prosjektet, og betongen må komme på minuttet som bestilt. Arbeidet foregår fra 06 om morgenen til 02 på natten, og Kruse har tre arbeidsskift på jobb. når betongarbeidene starter, vil vi prøve på å få til hovedstøpene mellom 14 og 18. Alle sjåførene får egen HMS-opplæring før de får komme inn i fjellhallene. Hele utvidelsen i fjellet ligger i direkte forlengelse av dagens anlegg, og det skal etableres en ny adkomsttunnel inn til de nye fjellhallene. Vannbehandlingsdelen ligger inne i selve fjellet, mens slambehandling, verksted og administrasjonsbygg ligger utenfor. Sedimenteringskapasiteten utvides med fire nye sedimenteringstanker og fire luftebasseng plassert i åtte nye fjellhaller. I tillegg skal det etableres ny vaskehall med verksted i egen fjellhall. Selve anlegget skal være ferdig til bruk i 2017, men flere av hallene skal stå som tomme reserver beregnet for bruk i framtiden. Dermed kan vi fortsatt gå trygt på toalettet. I alle fall fram til 2050 for alle fire blokkene. > Det er stor aktivitet i tunnellen i Mekjarvik. Store basseng og haller sprenges ut og bygges opp for å rense all kloakken på nord-jæren.

7

8 8 // Betongnytt ny PuMPeMikSer Helge Koppergård med sin nye MB Actros 3245B med påbygg Schwing type FBP 24/125 Vi gleder oss over ny refresh av vår web og ikke minst oppdateringen av app en vår som er klar til bruk på app Store og google Play. Vi gratulerer vår gode leverandør og samarbeidspartner norcem med den splitter nye sementterminalen i tananger. Vi Feirer 20 års jubileum i år! ny VerDenSrekorD Ny verdensrekord godkjent i Guiness Rekordbok I februar i år ble det satt ny verdensrekord i volum og støpehastighet for en enkelt leveranse når det ble støpt bunnplate til den nye Wilshire Grand skyskraperen i Los Angeles i USA. I løpet av 18,5 timer ble det levert og lagt ut hele m3 betong som ble produsert ved 8 betongfabrikker og transportert ut av 208 betongbiler som leverte til 19 betongpumper på byggeplassen. Vi gratulerer med den nye verdensrekorden! rolli er klar for en ny dag på veien i den kuleste bilen til Sola betong. >

9 Først gang han var med i betongbilen, var han bare en uke gammel. Da lå han i førerhuset til far Magne Husebø. gjennom hele oppveksten sto han på en kasse i bilen og drømte om at en dag, ja, da skulle han også kjøre sin egen betongbil. TEKST: TOnJE PEDErSEn // FOTO: JAn InGE HAGA rolli on the road >>

10 10 // rolli on the road Skal dere ut med rolli? Han har den reneste bilen i hele firmaet! Kollega Tone Storhaug ler på pauserommet til Sola betong. rolli har allerede tatt en runde før vi er klare til å sette oss inn i betongbilen. Rolf Terje, hilser han høflig. Det skurrer litt. Vet noen egentlig hvem rolf Terje er? Alle kjenner meg som rolli. Det har bare blitt sånn. rolf Terje Husebø har ingen i denne bransjen hørt om. rolli smiler et bredt smil som forteller oss at beskrivelsen om han var rett: En utrolig hyggelig fyr, alltid blid og godt likt. bilfrelst Tone Storhaug hadde rett. Det er nok ikke mange i denne bransjen som har så rein bil, i alle fall inni. Å, ja. Jeg liker å ha det reint og fint. Da trives jeg mye bedre. Når bilen er rein, blir dagen god! Sånn har jeg det hjemme også, alltid reint og ryddig. I den skinnende Scania-bilen ruller vi bort fra anlegget til Sola betong. Første tur går til Dusavik kai der Kvia bygger fundamentene til en ny kai for sjø- og anleggsentreprenøren Birken&Co. Store rør er støpt i sjøen for å bedre beskytte kaien mot store supplybåter som går offshore. Bilen til rolli er en historie i seg selv. Som ekte bilentusiast la han sin elsk på denne lastebilen en god stund før han fikk den. Den vil jeg ha, sa jeg til Trond Skjæveland. Og det fikk jeg! Jeg har en større henger enn de andre og kan ta mer last. Det blir litt mer action med denne bilen. Han humrer litt. For når rolli har fått ny bil legger folk på byggeplassene merke til det. I tillegg til at den er blankere Den vil jeg ha, sa jeg til trond Skjæveland. og det fikk jeg! Jeg har en større henger enn de andre og kan ta mer last. Det blir litt mer action med denne bilen. enn alle de andre SB-bilene, er den også spesialdesignet av rolli selv. Hvis du ser nøye på førerhuset, ser du logoen og strekene til Sola betong. Linjene på min bil er mye rundere. Ser du det? Jeg er glad i detaljer. Han venter i spenning. Og ja. Vi ser det. De blå og hvite linjene er litt annerledes hos rolli. Jeg satt hjemme og tegnet det selv en kveld. Så tok jeg det med på jobb og fikk viljen min. kai-fundament rolli har parkert bilen på kaien. Han må vente på tur mens kollega Sebastian Waldykowski pumper betongen ned i fundamentet noen meter ut på kaien. Ute på kaien står Marius Henriksen i Kvia AS og peker og forteller hvor han vil ha pumpa. nei, her går støpingen til helvete som vanlig, ler Henriksen. Neida. Det går helt flott. Vi er fornøyde med Sola betong, og jobben går som den skal, smiler han litt mer seriøs, før han løper tilbake til kaien. Så er det rolli sin tur. Han rygger inntil pumpebilen og hopper ut av bilen. nærmest uten å se styrer han betongen over til Sebastian. Med to fingre justerer han farten på blandingen. Det er en fin dag dette, sier han litt høyt, mens folkene på kaien holder hånda opp og viser stopp. De har fått nok, og Sebastien stopper pumpa. rolli sitt første barndsomsminne handler om en betongbil. Far Magne Husebø skulle få ny bil og lovet sønnen at han skulle få sitte på den dagen bilen kom. En morgen ble rolli hentet. Jeg husker det som en stor dag. Jeg var sikkert rundt tre år, og far hadde laget en kasse i førerhuset som jeg kunne stå på. Det var andre tider den gang. Jeg sprang fritt rundt på byggeplassene. Jeg tømte betong mens far snakket med kundene. Det fantes ikke HMS den gang. I dag har vi ikke lov å ha med oss barn i bilen. Hver gang han hadde fri fra skolen, fikk han bli med faren på jobb. Han elsket bilen, menneskene og byggeplassene. Egentlig var han aldri i tvil om hva han skulle bli, selv om han var innom andre tanker i ungdomstiden. Jeg er veldig glad i å tegne og vurderte å ta en utdannelse innen design og tegning. Da jeg kom hjem fra militæret til jul, skulle jeg jobbe et halvt år på Sola betong før jeg begynte på utdannelsen den høsten. Jeg kom aldri så langt. sjåføren Skjebnen var et liv som betongbilsjåfør, et yrke han har kost seg med fra første dag. Fra venstre: 1. Helt siden han var liten drømte rolli om sin egen lastebil. // 2. Med stor sans for tegning designet rolli sin egen bil. // 3. rolli er alltid nøye med rengjøring, noe alle andre legger merke til. // 4. nesten uten å se styrer rolli betongen og justerer farten på blandingen. // 5. Ventetid i lastebilen krever godt lesestoff. //6. Marius Henriksen i Kvia AS styrer pumpa ute på kaien.

11 rolli on the road // 11 Jeg treffer så mange kjekke folk. Det er nok det jeg liker best. Og det at ingen dager er like. Vi vet aldri hva vi skal. En dag skal vi til Sirdal, mens en annen dag skal jeg til Egersund eller kjøre fram og tilbake til kaien i Dusavika. Vi har alltid mye lått og løye. Selv om ikke alle kan norsk, ler vi mye sammen. Siden rolli ble hekta på store biler, surfer han på nettet etter lastebilnyheter og er alltid oppdatert på det siste nye. Heldigvis har han kompiser som deler samme interesse. Jeg har noen kamerater som også kjører lastebil. Vi pleier å ringe hverandre og snakke om bil. Har du sett den nye bilen til det eller det firmaet? Sånne ting. Alle har sett den. nei, uff. Jeg er helt ødelagt. Så får han beskjed om å stoppe tømmingen av bilen. Kvia har fått det de trenger, og rolli skal videre til en ny kai. Da kjører jeg bare videre til Blings, da? Hallo? rolli roper i radioen som går direkte til Sola betong. Svaret er uklart, så han bare gjør som planlagt. noen ganger er beskjedene litt utydelige. I det støvfrie førerhuset er det kun en halvliter nesten tom cola og noen blader som vitner om at bilen kjøres daglig. Tidsskriftet Historie ligger øverst i bunken. Jeg abonnerer på det. Jeg er veldig interessert i historie og synes bladet er spennende. Ofte blir det endel venting på jobb, og da blar jeg i dette. rolli har altså andre interesser enn bil. Jeg er bitt av Oilers-basillen. Det er helt fantastisk. Jeg går på kampene sammen med Mathias og roper som en galning. hverdagen Hjemme har rolli datteren Maren på 13 og sønnen Mathias på 10. Mathias har arvet farens bilgalskap og elsker store biler. Han synes det er steintøft at far kjører betongbil. Han kjenner alle bilene våre og vet hvem som kjører hvilken bil. Akkurat som jeg gjorde som liten. For hans del håper jeg at han tar mer skole enn jeg gjorde. Det er kjekt, men betyr likevel mye jobb og lite fritid. Det er ikke få ganger jeg har løpt inn i barnehagen to minutter før stengetid, gravskitten fra topp til tå. I fjor gikk far Magne Husebø av som pensjonist. Fortsatt kjører han en dag i uka, men rolli merker at han ikke er på jobb lenger. Ja, jeg savner far på jobb. Han er jo en trivelig kar som skaper mye liv rundt seg. Mange spør etter ham nå, og det liker han godt. Men han nyter livet som pensjonist. Hver dag i to-tiden ringer kona Heidi for å høre når rolli kommer hjem. Skal han spise med familien, eller blir det langdag igjen. Ja, hun ringer fast. Hver dag. Ofte vet jeg ikke når jeg kommer og sier at de bare må ordne seg selv. Det er vanskelig å avtale tidspunkter med meg, vet du. Det kan være venting, plutselig skjer det noe og så kommer jeg seint likevel. Hun er heldigvis vant med at det er sånn. Lange dager for rolli har gjort at kona har tatt den største bøygen hjemme. Likevel har han alltid fulgt barna tett. Det har skjedd noe i bransjen på akkurat det området. Jeg husker at de ble overrasket på jobb da barna var små og jeg skulle på skoleavslutning på ettermiddagen. Kan ikke kona gjøre det? sa de. Heldigvis er sånt helt vanlig i dag. en ny kai Han blinker ned til nok en kai for å tømme det han har igjen av lasten fra Dusavika. Vi er i Tananger havn på basen til Bring-terminalen. Her støpes det ferdige kaielementer som igjen fraktes til kaien i Dusavika. rolli tømmer raskt resten av lasten før han kjører tilbake til lasting på Sola betong. Vi er ferdige med turen. resten av dagen skal rolli kjøre tilbake mer last til Dusavika. For 41-åringen gikk barndomsdrømmen i oppfyllelse. Med den flotteste, største og reneste bilen, ruller rolli videre. å, ja. jeg liker å ha det reint og fint. Da trives jeg mye bedre. når bilen er rein, blir dagen god! Sånn har jeg det hjemme også, alltid reint og ryddig. >>

12 12 // kundereportasje // OCEAnEErInG-ByGGET Sjelden har en tomt blitt så godt utnyttet som til det nye hovedkvarteret til subsea-selskapet oceaneering på Forus. ifølge prosjektleder Bjørn M. Dahl i Vest Betong, er støpejobben den største i betongentreprenørens historie. TEKST: TOnJE PEDErSEn // FOTO: JAn InGE HAGA jeg er fornøyd med leveransene og betongkvaliteten. Prosjektsjef Bjørn Dahl ser utover den 30 måls store tomta på Vestre Svanholmen på Forus. Siden i høst har han hatt ansvaret for Vest Betong sine støpearbeider av det som skal bli Oceaneerings nye hovedkvarter. På det meste har han hatt 15 mann i arbeid til å plasstøpe fundamentene, veggene og gulvene i det han kaller for bygg B og C, altså verkstedhall og lagerbygg med parkeringshall. All betongen er levert av Sola Betong. Dette er en veldig viktig jobb for oss og den største jobben vi har hatt noensinne, forteller han, mens han betrakter byggningsmassene som skal stå ferdige til høsten. kombinasjonsbygg. Det er selskapet Seabrokers Eiendom som eier og bygger ut eiendommen. I overkant av kvadratmeter med verkstedshall, lager og kontorbygg skal leies videre til Oceaneering, subsea-selskapet som er mest kjent for å være en ledende leverandør av rov-tjenester offshore. Det er nå fire år siden Bjørn M. Dahl kastet inn håndkleet hos Skanska for å satse på betongentrepriser i Vest Betong AS. Strategien til firmaet er å være en rendyrket betongentreprenør. Siden starten har Vest Betong hatt en jevn omsetningsøkning og mye å gjøre. Det kommer stadig inn nye henvendelser, og firmaet er i vekst. I dag har Dahl blant annet ansvaret for prosjektet på Forus. stor støpejobb Arealet på bygg B utgjør rundt kvadratmeter. Bygg C består av rundt kvadratmeter i grunnflate. Totalt har Sola betong levert rundt kubikkmeter betong på prosjektet. Det meste har vært betong til fundamenter og gulv. I august 2013 skiftet vi leverandør til Sola Betong, som nå leverer all betong til oss. Jeg er fornøyd med leveransene og betongkvaliteten. De leverer det de lover, forteller han. Det er, som på de fleste trange byggeplasser, selve logistikken som har vært den største utfordringen underveis i prosjektet. Jobben er spennende, selv om både logistikk og framdrift har vært krevende. Tomta er trang med mye byggmasse på området. Jeg vil skryte av prosjektledelsen som består av Seabrokers og Sweco. De har løst utfordringene på en ryddig og profesjonell måte og har opptrådt løsningsorienterte hele veien. VeSt Betong as > ren betongentreprenør. Tar ikke totalentrepriser på komplette bygg. > Har HMS, kvalitet og langsiktighet i fokus > Har oppdrag innen bygg og anlegg: alt fra kaier, til industribygg og offentlige bygg. Prosjektleder Bjørn M. Dahl i Vest Betong har hatt ansvaret for støpearbeidene til det nye Oceaneering-bygget på Forus. >

13 >>

14 14 // kundereportasje // OCEAnEErInG-ByGGET

15 // 15 GJESTESKrIBEnTEn navn // TOr InGE OVErrEIn Stilling // MArKEDSDIrEKTør FirMa // norcem tema // InFrASTrUKTUr-PrOSJEKTEr GIr STOrE POSITIVE ringvirkninger norge sitter på den «grønne grein» i økonomisk sammenheng. Det er heldigvis politisk enighet og vilje til å benytte deler av vår oljeformue til å satse på store infrastrukturprosjekter. Eksempler er ryfastforbindelsen, ny E6 langs Mjøsa og nordover, samt veg- og jernbaneutbygging i Vestfold og Telemark. Prosjekter i oppstart eller under prosjekteringsfase er bl.a. Follobanen, rogfast og Ferjefri E39. De positive ringvirkningene av slike prosjekter er mange og store. Ingeniørene får spennende oppdrag, og anleggsbransjen aktivitet og sysselsetting. Innen sement og betong får vi anledning til å «fighte» om store leveranser, som gir stor aktivitet året rundt. Staten får tilbake en ikke ubetydelig del penger i form av avgifter og skatter. nye veier, tunneler og broer kommer lokalsamfunn til gode, med reduserte reisekostnader og tidsforbruk, og bedre trafikksikkerhet. Ikke minst fører bedret logistikk til at lokalt næringsliv øker sin konkurransekraft, enten markedet er nasjonalt eller internasjonalt. Satsning på utbygging av infrastruktur i norge er en vinn-vinn sak for hele nasjonen. Disse prosjektene hadde ikke latt seg gjennomføre uten verdens mest anvendelige byggemateriale: betong. Vi i norcem er avhengige av god infrastruktur og gode logistikkløsninger. I disse dager tar vi i bruk en ny stor og moderne sementterminal i risavika. Den gamle terminalen i Stavanger by hadde etter hvert for liten kapasitet til å betjene aktivitetsnivået i regionen. Den nye terminalen består av fire sementsiloer med lagringskapasitet på til sammen tonn. norcem ser frem til å ta i bruk terminalen, som vil bidra positivt til å sikre sementleveranser til store og små betongprosjekter. < Betongen er levert og fordeles jevnt utover dekket. En hektisk byggeplass krever et ekstra pust i bakken. Bindingsverk klargjøres og armeringsjern settes ned i støpen. (bilde nede til høyre): Sebastian Waldykowski styrer pumpa og fyller i siste rest av dagens blanding.

16 VitS konsulenten En bonde passa den digre saueflokken sin mens den gikk spredt utover på beitet. Da dukker det plutselig opp en tøff ny BMW 5-serie på veien nedenfor. en fyr i Broni-dress og gucci-sko, med ray Ban solbriller og et ysl-slips stikker hodet ut av bilvinduet og roper til bonden: - Hvis jeg kan si nøyaktig antall sauer du har gående på beitet her, får jeg ta med meg en av sauene dine da? Bonden ser på fyren - for en jypling! og han ser på den godt spredte saueflokken, og svarer: - ja, det er greit for meg! Fyren kjører BMW n inntil kanten, åpner en Dell notebook på panseret, kopler siste skrik i nokia mobil til og surfer til ei nasa-side på internett og kaller opp et gps-satelittnavigasjonssystem, henter den eksakte posisjonen deres i terrenget og mater den inn til en annen nasa-satelitt som skanner beiteområdet med ultrahøy-oppløsningskamera. Så åpner han det digitale bildet i adobe Photoshop og eksporterer det til et nettsted: image Processing Facility i Hamburg. i løpet av sekunder får han en e-post i retur på en Palm Pilot - der det står picture prosessed and data stored. Så logger han inn på en MS-SQL database via ODBC og kopler opp et Excel regneark med flere hundre avanserte formler. etterpå laster han alle dataene ned gjennom e-posten til en Xircom og på et øyeblikk får han respons. Til sist skriver han ut en fire fargers, 150-siders rapport på sin hitechminiatyr HP colour laserjet og kaster et blikk på den siste sida: - Du har nøyaktig 1586 dyr, sier han. - Det stemmer det, så det er greit at du tar med deg en sau, sier bonden. Så ser han på mens typen velger ett av dyra, og bykser og kaver med å få det ned i bagasjerommet på BMW n. Så sier han: - Du, hvis jeg kan si nøyaktig hva du jobber med gir du meg tilbake den sauen da? Den unge fyren tygger litt på det, men sier: - ok, ja hvorfor ikke? - Du er konsulent, sier bonden. - jøss, det stemmer - hvordan kunne du gjette det? - Det er ikke gjetting! Du kom her uten at noen hadde tilkalt deg, så skulle du ha betalt for et svar jeg kunne fra før, til og med på et spørsmål jeg aldri har stilt! Dessuten har du null og niks peiling på noe som helst i denne bransjen! Så da er du kanskje så snill og lukke opp bagasjelokket og gi meg igjen bikkja mi?

17 kaffepausen når du har fem minutter. koselig minne fra kundedagen på Sola golfbane. krzyztof Borbulak har fylt 30 år. gratulerer med dagen! Brennheit nyhet AnSATTPrOFILEn navn // TOnE STOrHAUG alder // CA 40 år sivilstatus // SAMBOEr bosted // DOWnTOWn JULEByGDA HVor lenge Har Du Vært ansatt i Sola Betong og trives Du? Ca 4 år HVa er Dine arbeidsoppgaver? Kjører betongbil HVilket kjøretøy kjører Du? Mercedes selvfølgelig kan Det Bli kjedelig og ensformig? Ingen dager er like, litt kjedelig å stå lenge på fuging vinterstid HVa Var Det SoM gjorde at Du Valgte å Begynne i Sola Betong? Jeg syntes det så ut som en utfordrende jobb, som jeg trodde ville passe meg HVilke FritiDSintereSSer Har Du? Tones vin og systue, mitt eget sy-rom, hvor jeg blant annet syr og er ansvarlig for kostymer i Julebygdspelet og Lura revyen + drikker litt vin HVor er DrøMMeFeriePlaSSen? I stor Fauskevåg utenfor Harstad hvor jeg vokste opp, fantastisk fint, jeg kunne skrevet en bok om oppveksten der, fjellene, skogen og havet.sukk HVilken FilM Så Du SiSt, Vil Du anbefale Den til andre? The Holiday, koselig jentefilm, klart den kan anbefales Vi har fått 4 nyansatte siden sist:asgeir Eliassen, Marius Lukosevicius, Leif Kåre Svendsen og Hlynur Gudmunsson HVilken Bok leste Du SiSt, kan Du anbefale Denne? Gjenferd av Jo nesbø, kongeforfatter PauSe // 17

18 18 // ProFilen // STEIn TOSTErUD trives best i støvlene Han har kjent støpesyken på kroppen, er en ivrig hobbyfisker og elsker byggeplasser. For 20 år siden var direktøren Stein Tosterud med å stifte Sola betong. I dag er han klar som styreformann og kaller jubilanten en bedrift å være glad i. TEKST: TOnJE PEDErSEn // FOTO: JAKOB LAnDVIK Vi blir nok litt ødelagte, vi som jobber med dette STEIn TOSTErUD Brennhett tema Han har fulgt betongbransjen gjennom tykt og tynt siden han var ung sivilingeniør, og har hatt en finger med i styrespillet siden Sola betong ble etablert for 20 år siden. Lurer du på noe om betong, er dette mannen å spørre. Stein Tosterud, administrerende direktør i norges største betongprodusent Unicon AS, har alltid hatt bygg og anlegg som sin store lidenskap. Med en omsetning på i overkant av 1 milliard årlig, et trettitalls blandeverk og fabrikker rundt om i landet, er selskapet han styrer den ledende betongleverandøren i landet. På toppen sitter altså 61-åringen, mannen som er vokst opp med en tømrer og entreprenør som far, og som har kost seg på byggeplasser hele livet. Støpesyken, kaller han det, den spenningen mange kjenner når betongbilen ankommer byggeplassen. Selv innrømmer han at betong blir en livsstil, og at han ser alle detaljer i ethvert støperi han møter på sin vei. Det er en yrkesskade. Vi blir nok litt ødelagte, vi som jobber med dette. Jeg ser alt. Alt fra flotte detaljer på nye bygg, til mindre heldige overflater. krisetid Han tar oss tilbake i tid. nærmere bestemt til rogaland og 80-årene. Finanskrisen har inntatt betongbransjen, og flere aktører sliter. På denne tiden er Stein styreleder i Sandnes betong. Overkapasiteten i markedet er kritisk. Etter flere møter, blir lederne i de tre lokalbedriftene Sandnes betong, Sola blandeverk og noco betong enige om å gjøre noe. De slår seg sammen for å møte markedet bedre, og Sola betong blir etablert. noen mister jobben, men snuoperasjonen får effekt. Det var en særdeles tøff tid for hele bygg- og anleggsbransjen. Grepene vi tok den gang ble heldigvis til en vellykket historie. Siden utgangen av krisetiden fra 1987 fram til 1994 har pilen pekt en vei for Sola betong, oppover. Stein Tosterud har vært styreformann og styremedlem gjennom årene etter sammenslåingen. nå er han igjen klar som styreformann i bedriften i Tananger. Sola betong er en type bedrift som man blir glad i. Bare ved å lese regnskapene, skjønner man pulsen i hverdagslivet. Bedriften har hele tiden hatt en god ledelse som har levert positive resultater. Etter krisen bygget Sola betong seg opp. Hovedsetet ble i Tananger som i dag, med en ekstra fabrikk i Stavanger øst. I dag er denne lagt ned og anlegget i Tananger har fått en ekstra produksjonslinje for å erstatte den i Stavanger. På mange måter kan krisen den gang sammenlignes med det vi ser nedover Europa i dag. Det går et skille mellom Sør- og nord-europa, hvor landene rundt middelhavet sliter mest. internasjonalt Stein Tosterud er trolig den viktigste mannen i Betong-norge om dagen. Han er president i den europeiske ferdigbetongforeningen Ermco, som representerer medlemsbedrifter i 27 land. norge er i en særstilling. Finanskrisen har tatt knekken på mange bedrifter, og de jobber under helt andre forhold enn oss. Jo lenger nord du kommer, jo bedre går det i bransjen. Det er trist å se i sør, men vi har vært der vi også. I sånne tider må man tenke nytt og legge om strukturen og driften. Gjennom vervet i Ermco får Tosterud et annet blikk på ferdigbetongbransjen. Hvis jeg diskuterer ferdigbetong med en fra Tyrkia, forstår vi hverandre veldig raskt. Det viser at vi jobber i en tradisjonell og internasjonal bransje, selv om forretningene foregår på lokalt nivå. støvlene Selv har han har brukt mesteparten av yrkeslivet på betong. De fleste stillingene han har hatt, har vært i ledelse og på toppnivå, men det er i støvlene han har det aller best. Det er ikke akkurat dressen som tiltrekker meg. Jeg er sønn av en entreprenør, har høy utdannelse innen byggfag, men elsker å ta på slagstøvlene og dra ut på en byggeplass. Det er der det skjer. Og så ser jeg hvorfor tallene ser ut som de gjør. Teori og praksis henger sammen. Ferdigbetong er ikke en bransje med gjennomgangstrafikk, fortsetter Tosterud. Korttidsfraværet viser at bransjen er best i klassen, og at folk støtter hverandre på jobb. Kanskje har det noe med spenningen å gjøre. Det er noe med nervene i denne bransjen. når trommelen pøser ut betong, kan man ikke ha noe ugjort eller angre. Spenningen er til å ta og føle på. Alt skal klaffe. Alle målinger som er gjort, alle beregninger. Det er da det gjelder å holde hodet kaldt. Privat er han en lideskapelig fisker, og bruker mange timer på å finne de beste fluene til laksen. I skapet hjemme henger han fra seg dressen og finner i stedet fram hammeren. Min store lidenskap er å sette i stand eiendommer og renovere hus. Det gir meg en så stor glede, at jeg bruker både helger og ferier på det. Jeg kan dette og trenger ikke å spørre noen om hjelp. Og jeg støper og murer gjerne. nye krav Fokuset i ferdigbetongprodusentene har de siste årene handlet om miljø og HMS. Her har bransjen kommet langt, mener Tosterud. Mange tror at betong er miljøskadelig, men de skjønner ikke at selv drikkevannet går gjennom betong. Betong består stort sett av vann, sand, grus og sement. Og stoffene i blandingene er trygge. når jeg hører naboer som ikke vil ha en betongstasjon som nabo, blir jeg litt oppgitt. Betong er helt nødvendig for samfunnsutviklingen og må ligge i nærheten av byene. Det er avgjørende for bygging av både kaier, tuneller, broer, vindkraft og dammer. når det gjelder HMS er både bransjen og kunder opptatt av det. Det er sjelden vi ser folk uten hjelm på en byggeplass. Det er jeg glad for. Det er altså to tiår siden Sola betong ble stiftet, og det er tydelig at det lønnet seg å tenke nytt i vanskelige tider. Med høy kvalitet på ferdigbetonganlegg, transportapparat og en god og fremtidsrettet organisasjon, ligger alt til rette for solide blandinger i 20 nye år. Stein tosterud > 61 år > Administrerende direktør i Unicon AS, norges største betongprodusent. > President i den europeiske ferdigbetongforeningen, Ermco > Igjen klar som styreformann i Sola betong. Stein Tosterud er ny styreformann i Sola betong. Han kjenner betongbransjen ut og inn, og var også med å starte bedriften. >

19 ProSjektrePortaSje // TITTEL Inn HEr // 19

20 - Ha det, og på gjensyn // SOLA BETOnG // risavika HAVnErInG TAnAnGEr // // SOLA-BETOnG.nO // MeD Vår Betong Skal FreMtiDen ByggeS

En helstøpt gjeng. Prosjektreportasje: Aker Solutions Jåttåvågen // side 04

En helstøpt gjeng. Prosjektreportasje: Aker Solutions Jåttåvågen // side 04 SB En helstøpt gjeng Prosjektreportasje: Aker Solutions Jåttåvågen // side 04 RUNE ON THE ROAD // side 09 PROFILEN: tove brekke // side 18 Sola Betong-BLADET // nr 1 2011 // MAGASINET FOR DEG SOM HAR ET

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

Nr. 89 JULI 2008. -nytt

Nr. 89 JULI 2008. -nytt Nr. 89 JULI 2008 -nytt TS-NYTT Nr. 89 Juli 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidun Osgjelten Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Vårsesong og godt arbeidsver har bevirket

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen

NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen NYTT NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen NO.100 MARS 2012 Redaktørens forum Leder Stangeland Maskin Leder Nordic

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

Nr.84 NOVEMBER. -nytt

Nr.84 NOVEMBER. -nytt Nr.84 NOVEMBER 2006 -nytt TS-NYTT Nr. 84 November 2006 Redaktør: Leif Egeland Red. sækretær Reidunn Øglænd Trykkeri: Allservice A/S Stavanger 3minutt med sjefen Me fortsette me stor aktivitet og jobbane

Detaljer

Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014

Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014 Malm NR 1 2014 MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON 1 LANSERER NY TMS Oppgraderingen av TMS en er et ledd i en større satsing på egne produkter. LEDER

Detaljer

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 NYTT NO. 105 NOV 2013 Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 PUKKVERK NO. 105 NOV 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Marked 6 Drift Kran 7 Drift Anlegg 8 Personal 9 Finans

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang Startet sitt livs løp Side 4-5 Lyd i stein Side 16-17 Paradis på Orstad Side 20-21 Risa Rock: Pangstart for Jøssang kraftverk Side

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

RONGAREN INFORMASJONSBLAD FRA KONSERNET BRØDRENE RISA AS NR. 27 DESEMBER 2005 10. ÅRGANG

RONGAREN INFORMASJONSBLAD FRA KONSERNET BRØDRENE RISA AS NR. 27 DESEMBER 2005 10. ÅRGANG RONGAREN INFORMASJONSBLAD FRA KONSERNET BRØDRENE RISA AS NR. 27 DESEMBER 2005 10. ÅRGANG Julen 2005 2 RONGAREN NR. 27 DESEMBER 2005 10. ÅRGANG RONGAREN NR. 27 DESEMBER 2005 10. ÅRGANG 3 KONSERNLEDER Bjarne

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

HÅLOGALAND Et næringslivsmagasin for hele regionen Nr 2 2009

HÅLOGALAND Et næringslivsmagasin for hele regionen Nr 2 2009 HÅLOGALAND Et næringslivsmagasin for hele regionen Nr 2 2009 Endelig i mål Nå kan endelig Bjørnar Bendiksen og Svein Ivar Sivertsen i LKAB ta en velfortjent skål etter at det nye SILA-anlegget i Narvik

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

Nr. 88 MARS 2008. -nytt

Nr. 88 MARS 2008. -nytt Nr. 88 MARS 2008 -nytt 2 TS-NYTT Nr. 88 Mars 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidunn Øglænd Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Mildver og goe start på det nya året e kjerkommen

Detaljer

Inspirerte et samlet næringsliv

Inspirerte et samlet næringsliv Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 9 2012 årgang 19 Pulpit 2012: Inspirerte et samlet næringsliv Nando Parrado beveget og inspirerte et samlet næringsliv i regionen på historiens første Pulpit-konferanse

Detaljer

Nr. 86 JULI 2007. -nytt

Nr. 86 JULI 2007. -nytt Nr. 86 JULI 2007 -nytt TS-NYTT Nr. 86 Juli 2007 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidunn Øglænd Trykk: Allservice A/S Stavanger 3minutt med sjefen Me har hatt enn travel vår, og er inni den beste

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11 Refleks 4 - April 2006 1 - Det er godt å se folk i gult som jobber langs veien, sier Glen Allan Eikeland, ny distriktssjef i Kr.sand. Vinterdriften kan bli bedre s 4 5 NR.4-2006 Pangstart i Drammen s 6

Detaljer

info Tema: Stor tro på vekst i anleggsbransjen Satser mot Sotsji Anette sagen klar for ol Volvo ECR235C: Ny 26-tonner i Cramo-stallen

info Tema: Stor tro på vekst i anleggsbransjen Satser mot Sotsji Anette sagen klar for ol Volvo ECR235C: Ny 26-tonner i Cramo-stallen info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2012 Volvo ECR235C: Ny 26-tonner i Cramo-stallen Tema: Stor tro på vekst i anleggsbransjen Frisør eller tannlege? Alle trives i moduler Satser mot Sotsji Anette sagen

Detaljer

jubileumstur til amsterdam

jubileumstur til amsterdam internavis nr. 2 2013 jubileumstur til amsterdam Innhold Frå redaksjonen 2 Vinterhelsing fra Inger 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4 Kenneth Skrettingland, prosj. leder 6 Leif Jarle Vigre, driftsleder

Detaljer

Data-, IT- og teknologivitser

Data-, IT- og teknologivitser Data-, IT- og teknologivitser Man trenger ikke være datanerd for å le av de fleste at vitsene her, selv om noen kanskje nærmer seg nerdestadiet. Det ligger enormt med vitser om Oppdatert: 3. mars 2014

Detaljer