ÅRSMELDING/ÅRSBERETNING FOR 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING/ÅRSBERETNING FOR 2014"

Transkript

1 ÅRSMELDING/ÅRSBERETNING FOR 2014 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Øystein Netteberg (på valg) Jens Haug (ikke på valg) Stein Bang-Ellingsen (ikke på valg) Hilde Bakke (ikke på valg) Nina Holter (ikke på valg) Irene Husby (ikke på valg) Scott LaHart (ikke på valg) Øvrige årsmøte valgte funksjoner Byggekomitè/hallprosjekt Byggekomitè/hallprosjekt Byggekomitè/hallprosjekt Ole Geir Instefjord Stein Bang-Ellingsen Øystein Netteberg Revisor Ben Øverland (på valg) John Dana (på valg) Christian Grind (på valg) Gro Cecilie Meisingseth Montarou (på valg) Unni Boretti (på valg) Precis Ars AS Side 1

2 Støttefunksjoner: Hovedtrener Trener konkurransespillere Divisjonstennis Regnskapsfører Henrik Franck Stian Boretti Gard Instefjord Jakob Pollestad Aslak Tøn Mia Netteberg Nora Øverland Nicolay Øverland Herrer 1. lag, lagleder Jens Haug Herrer 2. lag, lagleder Henrik Franck Damer veteran, lagleder Anette Lyngesen Herrer veteran, lagleder Dag Kalsnes OpusCapita Regnskap AS (tidl.norian Regnskap AS og Debet & Kredit regnskap AS). Styremedlemmers hovedansvarsområder i 2014 Øystein Netteberg, administrativ leder, del-ansvar regnskap/økonomi, hallprosjekt. Jens Haug, sportslig leder, politi attester og leder turneringskomitè med ansvar for juniorkomitè. Nina Holter, leder miljø/sosialkomitè, kiosk, medlemsregister og ProShop Hilde Bakke, driftskomitè/anlegg (bookingløsning/senserio og adgangssystem/arx). Stein Bang-Ellingsen Økonomi/regnskapsansvarlig, del-ansvar fakturering og sponsoransvarlig. Styrets arbeid Styret har hatt 10 styremøter i perioden, i tillegg kommer en god del mail og telefonisk kontakt, samt flere møter ang. hallprosjektet, komitèmøter og øvrige oppfølgingsaktiviteter var første fulle driftsår med ordinær drift av Bergerhallen. Drift og økonomi viser at det er mulig å ha en bærekraftig og forsvarlig drift, men også viktigheten av fokus på aktiviteter og rekruttering for å sikre økonomien. Styret har utover i 2014 kunnet konsentrerer seg om forbedringer av eksisterende rutiner og oppfølging av etablerte aktiviteter. Økonomioppfølging og administrative forbedringer har også vært sentralt tema i styrearbeidet for Hallprosjekt og tilknyttede aktiviteter har i mindre grad preget tiden til styret i 2014, dette har i hovedsak blitt håndtert av hallprosjektets medlemmer, 2 av styrets medlemmer er også tilknyttet hallprosjektet. Det har vært mye aktivitet for å sikre en god avslutning av prosjektet med sluttleveranser, oppgjør og avslutning av regnskap (viser til egen info./orientering). Styret som kollegium har i 2014 fungert veldig bra og etter hvert også med god arbeidsdeling. Spesielt stor belastning ble det på styret i forbindelse med hovedtreners sykdom og permisjon i siste halvår av Styret har i den forbindelse fått nyttig erfaring med å ta over ansvar for alt av administrative oppgaver og organisering av kursvirksomheten. Denne erfaringen har vært nyttig og vil bli lagt til grunn for mer frivillig administrativt arbeid. Side 2

3 Hovedtrener fikk i 2013 midlertidig ansvar for administrative oppgaver som klubben selv skulle ta ansvar for, disse oppgavene ble permanent overført til styret i løpet av sommeren/høsten og vinter Arbeidsdeling og organisering av oppgaver i forhold til styret og komitèer har fungert bra i 2014, men det er fortsatt stort behov for bidrag fra flere av våre medlemmer. Det har vært avklaring og diskusjon i styret for å klargjøre ulike tiltak. Styret har hatt spesielt mye fokus på forenkling og forbedring av administrative funksjoner, i tillegg til rekrutteringstiltak for å engasjere flere til aktivt komitèarbeid. Noen av arbeidsoppgavene det har vært jobbet med: Det er tett og godt samarbeid med NIR som skal videreutvikles, det er avholdt 1 offisielt møte for å sikre bedre og like driftsvilkår, men også for å sikre uteanlegg. Samarbeid med NIF Bordtennis om SFO tilbud og bruk av bordtennisbord i Bergerhallen. o SFO samarbeid med Berger skole frem til påske o Prøveordning med bruk av bordtennisbord i Bergerhallen frem til Medlemstall Nesodden Tennisklubb har pr registrert 389 medlemmer til den sentrale idrettsregistreringen. NTK besluttet i 2013 å ta i bruk Klubbadmin og Min idrett for kontingentbetaling fra 2014 (dette til erstatning for dagens fakturering i Tripletex). Medlemstall jfr. idrettsregistreringen siste 5 år fordelt på alder og kjønn: Side 3

4 Årsberetning - Sportslige aktiviteter 2015 Divisjonstennis Nesodden har i år stilt med følgende lag i divisjonstennis: 1. laget kom på andreplass i puljen i 3. divisjon, og tapte opprykks-kamp mot Paradis 2 til 2. Divisjon. Laget har bestått av Gard Instefjord, Jakob Pollestad, Jens Haug, Henrik Franck og Christian Grind. 2. laget spilte i 4. Divisjon og opplevde en svært sterk pulje med mange gode nye lag. Laget endte på 3. plass, en plassering som i utgangspunktet ikke skulle bety opprykk. 2. laget er allikevel nå plassert i 3. Divisjon for kommende år 2015, i en annen pulje enn 1. laget. Nesodden stilte i år for første gang i veteranserien for herrer. Nivået var overraskende høyt selv i laveste divisjon, men med et nødskrik klarte laget likevel å rykke opp. Dermed innledet vi det vi satser på blir en lang suksesshistorie for klubbens veteraner. Damelaget har i 2014 deltatt i veteranserien, pulje 4. Lagets spillere har bestått av kaptein Annette, Birgitte, Boel, Gro Cecilie, Dew og Hilde. Her har det vært spilt 6 kamper mot hhv Asker TK 2, Ullevål TK, Bekkelaget TK, Stabekk TK 2, Lillestrøm TK og Golia TK. Disse endte med 4 tap og 2 uavgjort. Spillegleden og innsatsen har vært på topp og vi stiller igjen i år. Med Stian nå som dametrener i vintersesongen, forventer vi en formstigning og gleder oss til en ny sesong med lagkamper. Kursaktivitet Kursaktiviteten har vært høy i 2014, både vårsemesteret og høstsemesteret. Det er en klar økning i aktiviteten fra Område Vår 2014 Høst 2014 Antall på Tennis-SFO Barn (ikke TFO) Barn/ungdom turnering Ungdom mosjon Voksne turnering 8 8 Voksne mosjon Totalt Det ble gjennomført 3 sommerleire i 2014, 2 før sommerferien og 1 etter. Totalt deltok 49 barn på sommerleir i regi av Nesodden tennisklubb. Følgende trenere har vært i aksjon i 2014: Henrik Franck (hovedtrener) Stian Boretti (ansvarlig konkurransespillere) Gard Instefjord Jakob Pollestad Aslak Tøn Mia Netteberg Nora Øverland Nicolay Øverland I 2014 har hovedutfordringen vært sykeperioden til hovedtrener. I denne perioden har de andre trenerne, med Gard i spissen, gjort en stor innsats i å dekke behovet. Til tider har det vært utfordrende, men samtidig har trenerne i denne perioden fått ytterligere erfaring som trenere. Side 4

5 Sommer 2014 inngikk Nesodden avtale med Stian Boretti som trenerressurs for Nesoddens turneringsspillere alder 10 år og oppover (voksne). Tureringskomitè/turneringsaktiviteter Nesodden har som mål å være en av de fremste turneringsaktørene i Norge. Bakgrunnen for dette er å skape en god aktivitetssituasjon for Nesoddens og regionens spillere, samt å bidra til positiv økonomi for klubben. I 2014 ble det som følge av ny hall gjennomført et større antall turneringer enn tidligere på Nesodden. Nesodden har betydelig bedre kapasitet til turneringer innendørs, da flere spiller i helgene om sommeren. Nesodden deltar i Team Tennisskolen, en organisering av Rød/Orange/Grønn-turneringer blant de største Oslo-klubbene. Nesodden har både gjennomført og deltatt i slike arrangementer. Spesielt verdt å trekke frem Orange tour Nesodden i desember som samlet hele 32 lag. Nesodden har i 2014 og 2015 et koordineringsansvar for gjennomføring av Follo-tour. Dette ansvaret rulleres mellom de deltagende klubbene Ski, Soon, Kolbotn, Drøbak, Ås og Nesodden. Følgende turneringer ble gjennomført i 2014: Januar Klubbmesterskapet Januar Follo Tennis Tour + Red Tour februar U.10+Herrer/Damer A og C mars Veteran Turnering Mars Follo Tennis Tour Nesodden?? mars U.12 Gutter og Jenter 5-7 september Klubbmesterskap utendørs september U.10 Gutter&Jenter 21.september Red Tour Team Tennisskolen oktober Follo Tennis Tour oktober U.10 Gutter&Jenter Novemeber U.12 Gutter og Jenter November U.10 Gutter&Jenter november Herrer/Damer A+C desember Orange Tour Team Tennisskolen desember Herrer/Damer B-turnering desember Follo Tennis Tour Turneringskomitè Jens Kristian Haug, leder. Henrik Franck Dag Kalsnes Christian Grind Kim Jensen I løpet av året har det vært mange som har bidratt på dugnadsbasis både som turneringsvakt og kioskvakt. Det er i fremtiden fortsatt et stort behov for ytterligere som bidrar. Resultater fra Nesoddens spillere Mange spillere fra Nesodden har markert seg i Vi ser en klar økning i antall i spillere som deltar i turnering utenfor Nesodden. Side 5

6 En større gruppe barn under 12 år har deltatt på flere turneringer i Oslo-området og til dels markert seg i disse. Nesodden er en av de ledende klubbene i Follo-samarbeidet Follo-tour. Flere barn har deltatt i Team tennisskolen Red/Orange/Green. Gode resultater av flere seniorspillere. Juniorkomitè/junioraktiviteter Dette var en ny komitè i 2013 med deltagelse av Jens Haug, Andreas Danevad, Henrik Gjervan og Mia Netteberg. Etter at Jens Haug gikk inn i styret, overtok Andreas Danevad lederansvaret ( juni). Komitèen legger til rette for god kommunikasjon mellom de yngre spillerne/foreldre, trenerne og klubbstyret, og arranger hyggelige aktiviteter som styrker interessen for tennis og bidrar til et godt miljø for barn og ungdom i klubben. I løpet av året ble det arrangert tur til landskamp mellom Norge og Monaco (april), avslutting for tennisskolen (juni), bidrag til tennisens dag (august), fredagstennis (høsten) og «tennis, pizza&quiz-samling» med juniorspillere fra Kolbotn som gjester (november). Det har vært et effektivt samarbeid med sosial/miljøkomiten. Planlagte orienteringsmøter for foreldre har dessverre ikke blitt gjennomført. Nesodden deltok med stand på idrettens dag på Nesodden. Det var stor interesse fra små og store, og flere som i etterkant har startet på kurs Juniorkomitèen har i 2014 bestått av: Andreas Danevad, leder Jens Haug Henrik Gjervan Mia Netteberg Andre aktiviteter Nesodden har flere grupperinger som spiller tennis fast hver uke. Herretrening har fast mandager, dametrening har både tirsdag og onsdag. Dette er en viktig møteplass med tennis i fokus. Vi har også hatt aktiviteter med Landslaget i Rullestoltennis og hatt samarbeid med Sunaas. Vi Har også hatt temakveld på Sunaas og vært med på den årlige aktivitetsdagen i regi av Sunaas på Berger Stadion. Det har også blitt gjennomført en salgskveld hvor Wilson var tilstede med test racketer som medlemmer kunne få prøve. Aktiviteter Sosial/miljøkomitè har deltatt på 19 turneringer/ sosiale arrangement i løpet av 2014, samt driftet vareautomaten. samlet inn 175 mobiler til Mobilretur. søkte om midler gjennom If Personalfond til HMS-utsyr. Midlene ble brukt til brannteppe, brannslukkingsapparat/spray og div førstehjelpsutstyr som plaster og isposer. skaffet hjertestarter gjennom If Trygghetsfond. Side 6

7 Sosial/miljøkomiteen besto i 2014 av: Nina Holter, leder. Mona Nordberg Moen Brit Øverland Irene Husby Elise Christensen Driftskomitèen Komiteen har i 2014 bestått av styremedlem Hilde Bakke. Følgende arbeidsoppgaver er ivaretatt: Serviceavtale for papirlevering av Tork, basert på startpakken fra Inventum. Matteleieavtale fra Berendsen Ansatt renholder og utarbeidet arbeidsflytskjema og rutiner. Vasking av mopper ivaretas av renholder via Nesodden vask og renseri Innkjøp av møbler for 1 etg. og mezzanin Adgangskontroll, registrering av adgangsbrikker Feiing og støvsuging av baner Senserio og brukeropplæring Gjestenettverk opprettet i hallen Treningsrominstruks/reglement for hallbruk. Vårdugnad utebaner med rydding, spyling, felling av trær, klipping/rydding av kvist før nytt banedekke ble lagt Høstdugnad ute, tømming av bod, ytterligere felling av trær og feiing av baner Sesongtimer/Faste timer i hallen sommer og vinter. Løpende oppfølging av banebestillinger og betalinger Utover dette er drift forstyrrelser håndtert. Det være seg mangel på lys, dørpumper, tette toaletter osv. Det er videre utarbeidet en HMS risikoanalyse, branninstruks, avvikshåndtering og eller innspill til styret på prismodeller. Markedsføring og profilering Vi har også i 2014 fått hjelp av Amta til å lage blest om klubben vår. De har vist god interesse for våre aktiviteter og har laget en god del reportasjer i løpet av året, selv om vi kunne ønske oss enda mer. Det har også vært oppslag om hallprosjektet, tenniskolen og turneringsaktivitetene. I tillegg til profilering i forbindelse med Idrettens dag. Sponsor virksomhet Styret har hatt ulike vurderinger og møter for å rekruttere flere sponsorer. Styret har også utarbeidet og godkjent endret sponsorprogram. Det har heller ikke i 2014 vært kapasitet til å følge opp sponsor rekruttering så mye vi kunne ønsket, styret mener at det er potensial for flere og bedre sponsoravtaler men det fordrer at det kan settes av mer tid og ressurser til dette arbeidet. Vi har også i 2014 sponsorer som ikke har betalt og som ikke har ønsket fornyelse av avtaler. Side 7

8 Våre sponsorer og samarbeidspartnere var i 2014: Synsam Nesodden Sommerbutikken OpusCapita Regnskap AS Precis AS (trakk seg i 2014) Wilson Se regnskap Hallprosjektet status for Bergerhallen Bergerhallen ble tatt i bruk for fullt i fra oktober 2013 etter at vi fikk midlertidig brukstillatelse ble første ordinære driftsår med 3 innendørs baner. Driftsrutiner og aktiviteter gjennom 2014 har vært mange. Driftsrutiner for Bergerhallen har blitt etablert, driftskomitèen trenger flere bidragsytere for å begrense belastningen på enkelt personer. Se egne punkt i årsberetningen. Se punkt 4 Info. regnskap hallprosjekt og oppsummert status hallprosjekt som omhandler oppdatert status for 2014/15. Økonomi Det henvises til resultatregnskap og balansen for 2014 (se eget vedlegg). Kontingenten i 2014 var: - Junior medlemskap kr Senior medlemskap kr Familie medlemskap kr Seinor/Pensjonist medlemskap kr.800 (forutsetter spill før kl ute). Nesodden Tennisklubb, styret Nesodden, Øystein Netteberg Jen Haug Stein Bang-Ellingsen Hilde Bakke Nina Holter leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem Side 8

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB STYRETS ÅRSBERETNING 2014 1. Organisasjon Styret i 2014: Knut Gran Alexander Ballamy Håkon Randar Lauritz Grinvoll Frank Anders Haugli Thomas Slagsvold Caroline Wedel Jarlsberg

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG Status 2012 har vært et år med videre høy aktivitet i gruppene allidrett/ballidrett, fotball, innebandy og håndball. Se egne statuser for hver gruppe under.

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

NORDSTRAND TENNISKLUBB

NORDSTRAND TENNISKLUBB NORDSTRAND TENNISKLUBB 2010 ÅRSBERETNING REGNSKAP BUDSJETT 2011 Nordstrand Tennisklubb Styrets beretning for 2010 Klubben Nordstrand Tennisklubb ble etablert i 1905. Klubbens tennisanlegg i Seterveien

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011)

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011) Melhus idrettslag, avdeling Fotball ÅRSBERETNING FOR 2011 Melhus 14/3-2012 LEDELSE Styret Fotballstyret har i 2010 bestått av følgende personer : Styreleder: Nestleder: Styremedlem, Leder Aldersbestemt

Detaljer

2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010

2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010 V]hS1RJb BÆRUM ijhnnhsklubb Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb, tirsdag 6. april 2010 Saker til behandling: 1. Styrets beretning 2009 Arsrapporter fra gruppene 2. Arsregnskap 2009 med revisors

Detaljer

BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING

BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING Årsberetning 2014 BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING 1. Styrets sammensetning Leder: Jarle Langbråten Nestleder: Runar Todok Økonomiansvarlig: Ingrid Støver Jensen Styremedlemmer: Espen Green

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G ÅRSBERETNING 2012 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Navn Pål Morten Hjulstad Andreas H. Jørgensen Freddy Larsen John Mohus Harald Lien Hege Hvidsten Janne Marit Stakset Jannicke Andersen Mats

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Årsberetning 2014 for Nesodden IF

Årsberetning 2014 for Nesodden IF 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF Innhold 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF... 1 Innledning... 3 Hovedstyret... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Hovedfokuset for styret i 2014... 4 Vurdering av

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer