SPYDSPISS INNEN UTVIKLING AV TOMTER - EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WWW.OH-TOMTER.NO SPYDSPISS INNEN UTVIKLING AV TOMTER - EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN."

Transkript

1 SPYDSPSS NNEN UTVKLNG AV TOMTER - EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN.

2 vårt engasjement din trygghet Øster Hus Tomter er Øster Hus Gruppens verktøy for å utvikle tomter til boliger. Vår jobb er ervervelse, tilrettelegging, regulering og klargjøring av tomteområder, som deretter blir byggeplass for byggefirmaene i Øster Hus Gruppen. Vårt mål er å være selve foregangsvirksomheten innen vår bransje. Det innebærer blant annet at grunneiere skal oppleve oss som den tryggeste og mest lønnsomme samarbeidspartneren i markedet. Samtidig vil vi at kommuner og fylkeskommunen skal regne oss som en viktig og positiv aktør for å fremme god by- og boligutvikling. Med denne boken vil vi gi deg et innblikk i hva vi driver med, og hvordan. Har du spørsmål om våre prosjekter, og om hva vi kan gjøre for deg, ikke nøl med å ta kontakt. Cato Østerhus Daglig leder spydspiss innen utvikling av tomter - en del av Øster Hus Gruppen.

3 Om oss Øster Hus Tomter er blant regionens største selvstendige aktører innen kjøp og utvikling av tomter til boliger. Samtidig vil vi være en attraktiv og profesjonell samarbeidspartner for grunneiere, andre tomteutviklere, boligbyggere og offentlige myndigheter. nnhold Lokale krefter Synergieffekt Hjemme hos oss Står løpet helt inn Trygghet og oppgjør Lagspiller Arbeidsprosessen Prosjekt Kjøpmannsbrotet Andre prosjekter Randaberg KleppHus Øster Hus Jærbygg Solhytten Vi søker tomter Sponsing denne boken vil vi fortelle hvem vi er, hvordan vi jobber og hvorfor Øster Hus Tomter har et etablert omdømme som bransjens spydspiss og foregangsvirksomhet.

4 Eid av lokale krefter Øster Hus Tomter er en sentral del av Øster Hus Gruppen, som eies av brødrene Njål og Cato Østerhus. Brødreparet har lang erfaring fra byggebransjen og har blant annet blitt tildelt Norrønaprisen, som er fylkets eldste industripris med fokus på bedrifter som har bidratt til innovasjon og vekst i distriktet. Den sterke lokale forankringen er blant det som skiller Øster Hus Tomter fra mange andre tomteutviklere. Det at vi kun har lokale eiere skaper korte og effektive kommunikasjonslinjer. Avgjørelsene kan fattes direkte over bordet i møter med samarbeidspartnere, uten omveier via mange involverte utenfor regionen

5 Samarbeid gir synergi Som en sentral del av Øster Hus Gruppen er vi opptatt av å utnytte synergieffekten av at det er Øster Hus, Jærbygg, KleppHus og Solhytten som i all hovedsak håndterer byggingen på våre tomter. Det sikrer en rød tråd og helhetlig utvikling fram til ferdig boligfelt. Øster Hus Tomter hører hjemme på Nord-Jæren. Her, fra Boknafjorden i nord til Hå i sør, har vi en omfattende portefølje av små og store tomteområder som ligger sentralt i forhold til eksisterende og planlagte trafikale løsninger. Våre attraktive hytteområder, som du finner i blant annet Sirdal, kommer i tillegg. Vi ønsker alltid å videreutvikle vår tomteportefølje på Nord-Jæren og i etterspurte hytteområder. Ta kontakt hvis du ønsker en uforpliktende prat og vurdering av din tomts muligheter. MOSTERØY STAVANGER E39 SANDNES 44 KLEPP ÅLGÅRD BRYNE E39 NÆRBØ 08 09

6 Velkommen hjem til oss! Mange av tomteområdene vi i dag disponerer, stammer naturlig nok fra tidligere gardsbruk. Derfor var det viktig for oss å ivareta så mye som mulig av den originale bygnings massen da vi satte oss fore å gjøre Koppholen, en gammel gard øverst i Oalsgata på Stangeland i Sandnes, til vårt tilholdssted og kontor. Øster Hus Tomter har base i Koppholens hvitmalte våningshus. Flere av de andre selskapene i Øster Hus Gruppen holder til i de nye driftsbygningene. Grunneiere og andre som vil ha en ufor pliktende prat om mulighetene som ligger i råmark og potensielle tomteområder, er alltid velkommen til oss. Slå på tråden, så tar vi en kaffi og drøs over kjøkkenbordet hos oss i Koppholen

7 Vi står løpet helt inn til mål For den som for første gang skal håndtere en tomteutviklingsprosess fra A til Å, venter mange utfordringer og nye oppgaver. Som oftest må man ha et langt perspektiv før man er framme ved målet, som er byggeklare tomter med ferdig opparbeidet infrastruktur. Vi i Øster Hus Tomter kjenner til alle milepæler som må passeres på veien til byggeklare tomter, og har både faglige og økonomiske ressurser til å stå løpet helt inn til mål. Når vi har tatt fatt på en oppgave, gir vi oss ikke før vi er ferdige. Vi gjør ingenting halvveis

8 Vår risikovilje er grunneieres garanti Øster Hus Gruppen har sunn økonomisk drift som kjennetegn og bærebjelke. Øster Hus Tomter kan dermed stille betydelige økonomiske ressurser som investerings kapital i ethvert tomteprosjekt. Alle investeringer, både i tomteutvikling og ellers, vil nødvendigvis være forbundet med forskjellig grad av risiko. Vår solide evne til å håndtere risiko og økonomiske investeringer er en garanti for grunneiere, som med rette har et sterkt forhold til landområdet som skal utvikles. Alle grunneiere vi samarbeider med er garantert et trygt oppgjør. Det er også en ekstra trygghet at de menneskene du møter hos oss, er de samme menneskene som vurderer realismen i prosjekter og tar avgjørelsen om investeringer. Grunneiere skal oppleve Øster Hus Tomter som en handlekraftig samarbeids partner, og ikke minst, at et samarbeid med oss lønner seg økonomisk

9 Lagspiller og meningsbærer Øster Hus Tomter ønsker et nært samarbeid med kommuner på Nord-Jæren, Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i tomteutviklingsprosjekter. Et av våre mål er å være en viktig bidragsyter i utviklingen av god infrastruktur og boligtomter nær arbeidsplasser og bysentra, og på den måten sikre at vår region evner å møte befolkningsvekst og behov for flere boliger. Vi ønsker å være en respektert meningsbærer når de store linjene for utviklingen av bomønsteret i vår region skal trekkes opp. På den måten håper vi å kunne bidra til at vekstområdet Nord-Jæren står enda bedre rustet i framtiden. 3D-illustrasjon av Skorpefjell på Mosterøy. Tomter til 220 boenheter

10 En ryddig arbeidsprosess Når et landområde skal omreguleres til tomteområde på en god og riktig måte, kreves kunnskap og erfaring. Prosessen har en rekke formelle krav som man må dokumentere at prosjektet tilfredsstiller. Det er også viktig at man gjør de riktige tingene i riktig rekkefølge i henhold til korrekt saksgang. Denne kunnskapen er ikke lett å tilegne seg uten direkte erfaring med oppgavene. Har man den nødvendige erfaringen, blir veien fra råmark via reguleringsplan til ferdig tomteområde lettere for både grunneier og beslutningsdyktige saksbehandlere i kommuner og fylkeskommune. Vi i Øster Hus Tomter har betydelig erfaring innen tomteutvikling som fagfelt. tillegg sam arbeider vi tett med forskjellige spesialister og rådgivere innen faget. Gjennom årenes løp har vi etablert gode samarbeidsrutiner med jurister, økonomer, planleggere, arkitekter og menneskene i kommuner og fylkeskommune. byggefirma starter bygging Råmark Byggeklar tomt Avtale opparbeidelse vva 8 3 Politisk behandling Godkjent reguleringsplan godkjent utbyggingsområde Politisk behandling Reguleringsfase 18 19

11 20 21 et glimt av framtiden

12 Kjøpmannsbrotet Klepp Like ved Jærens eneste tunnel, ved kjøpesenteret Jærhagen, ligger Kjøpmannsbrotet. Her har vi siden 2006 bygget ut området med 93 boenheter. Det ferdige resultatet ble en god boligmiks bestående av store eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og leiligheter. Dette boligområdet har også flere fine og utfordrende lekeplasser, en ballbinge og en velfungerende veiløsning. Kjøpmannsbrotet ble utviklet over flere byggetrinn, som alle ble godt mottatt i markedet. Jærbygg, Øster Hus og KleppHus bygget boligene på Kjøpmannsbrotet

13 Trygge og innholdsrike omgivelser er viktig for alle, kanskje særlig for en småbarnsfamilie. Grunneier kjetil kleppe Deler av Kjøpmannsbrotet på Klepp lå opprinnelig under familiegården til Kjetil Kleppe, som valgte Øster Hus Tomter som sin samarbeidspartner da han la tomteområdet ut for salg: - Da det ble kjent at vi var på utkikk etter en kjøper til denne delen av familiegården vår, haglet det med telefoner og tilbud. Kun en håndfull var seriøse og skikkelige. Det jeg søkte var en kjøper som kunne gi meg trygghet for en ryddig prosess, et sikkert oppgjør og en pris jeg kunne leve med. Øster Hus Tomter innfridde mine kriterier, og da var valget enkelt, forteller Kleppe. - Blant selskapene i Øster Hus Gruppen, kjente jeg best til Øster Hus. Det var en ekstra trygghet å vite BEBOERE JOSTEN, METTE OG LLLY FYLKESdal Noe av det viktigste når boligtomter utvikles, er å ha en klar tanke om hvordan det ferdige boområdet skal fungere for menneskene som skal bo der. - Vi har slått rot her. Allerede fra første dag etter innflytning visste vi at Kjøpmannsbrotet var et riktig valg for oss. Vi har fått en god bolig og et nabolag der 2-åringen vår kan vokse opp i trygge omgivelser. tillegg er det kort vei til jobb, butikker, barnehager, skole og Kleppelunden, som er et herlig turområde, forteller Jostein om livet i enebolig fra Jærbygg. Mette er enig: - Vi tilbringer også mye tid på lekeplassene og i ballbingen, som er fine treffsteder for barn og voksne i nabolaget. Trygge og innholdsrike omgivelser er viktig for alle, kanskje særlig for en småbarnsfamilie som oss, smiler Mette. jeg søkte en kjøper som kunne gi meg trygghet for en ryddig prosess og et sikkert oppgjør. at det var kvalitetsboliger som ville bli bygget på vår gamle utmark. Hvordan utbyggingen vil skje, er et viktig aspekt å ta med seg når man bestemmer seg for hvem man skal selge til, sier Kleppe. Tanken om å utvikle tomteområdet på egen hånd, fristet aldri Kleppe. - Det er en tidkrevende og komplisert prosess når mark skal bli til boligområde. Det er fallgruver å gå i, fallgruver som privatpersoner kanskje ikke klarer å fange opp underveis. For meg var det viktig å samarbeide med noen som kunne håndtere hele prosessen på en profesjonell og åpen måte. Jeg ville dessuten fått 48 % skatt på fortjenesten hvis jeg skulle utført alt selv. Samarbeidet med Øster Hus Tomter medførte at jeg kun betalte 28 % skatt, sier Kleppe

14 Sandvedmarka SANDNES Sandvedmarka er et av de få sentrumsnære stedene i Sandnes hvor det de senere årene er utviklet et større antall tomter til eneboliger og rekkehus. Her kan beboerne glede seg til gode boliger med nærhet til både sentrum og park. Øster Hus bygger boligene på Sandvedmarka. Skorpefjell Rennesøy Skorpefjell er et fantastisk prosjekt som bare kalles Perlen på Mosterøy. Her har vi, i tett samarbeid med Tomteutvikling AS, lagt til rette for et unikt boligområde med tomter i strandsonen. På Skorpefjell bygges eneboliger, rekkehus, firemannsboliger og leiligheter. Øster Hus bygger boligene på Skorpefjell

15 Storasteinen Sandnes Storasteinen er et boligprosjekt vi har utviklet i samarbeid med alle byggefirmaene i Øster Hus Gruppen. Her på Stangeland, ikke langt fra vårt eget kontor, har vi oppført eneboliger, rekkehus og leiligheter. KleppHus, Jærbygg og Øster Hus bygget boligene på Storasteinen. Eivindsholen Time Eivindsholen på Bryne er et typisk eksempel på et tomteområde vi har utviklet i tett samarbeid med kommune, andre tomteutviklere og byggefirma. Eivindsholen har en stor og god variasjon i boligtyper samt mange tiltalende og attraktive grøntog lekeområder. Øster Hus er vårt byggefirma på Eivindsholen

16 vårt engasjement din trygghet 30 31

17 med fokus på randaberg Randaberg kommune er et eksempel både på en god samarbeidspartner og et geografisk satsingsområde for oss. Vi har planer for å utvikle flere tomteområder i Randaberg, blant annet ett på Vestre Goa og ett i Ryggveien. På Vestre Goa er tomtene kjøpt av Randaberg kommune, og i Ryggveien av en privat grunneier. Som en del av Øster Hus Gruppens satsing i Randaberg, har vårt byggefirma Øster Hus inngått en 3-årig sponsoravtale med Randaberg Fotball. årene som kommer vil alle Randaberg-spillere, både barn og voksne, spille med Øster Hus-logoen på brystet. Ryggveien Vårt tomteområde i Ryggveien utvikles i tett dialog med Randaberg kommune. Dette vil bli et av de større utbyggingsområdene i Randaberg de neste 10 årene. Vestre Goa På Vestre Goa har vi allerede ferdigstilt et knippe gode boligtomter. løpet av de neste årene kommer enda flere. Dette området har en fantastisk plassering nær Vistestranden, og vil bli et godt sted å bo Tungenes fyr, Randaberg

18 34 35 er du en Grunneier? Les mer om oss på

19 KleppHus arkitektonisk Arkitektur er å realisere tanker, ønsker og drømmer. Gjennom 35 år har lokal byggeskikk og stedsforståelse vært sentrale begrep hos KleppHus, som prosjekterer, selger og bygger boliger med basis i tre, men også kombinert med andre materialer som glass, stål og mur. KleppHus har et mål om at det de gjør, skal bli oppfattet som trendsettende. Og vi registrerer med glede at gjennom sine arkitektoniske løsninger de senere årene, har KleppHus fått akkurat den profilen i markedet. KleppHus holder til i Welhavens vei 4 i Sandnes. Les mer på

20 Øster Hus Proffe fra A til Ø! Øster Hus har siden starten i 1974 vokst seg inn i posisjonen som et av Rogalands største byggefirma. Tradisjonelt har Øster Hus bygget eneboliger på kundens egen tomt, men virksomheten dreier seg i dag i stadig større grad om utvikling av attraktive boligprosjekter rundt om i distriktet. Øster Hus holder til i Høylandsgata 4 i Sandnes sentrum. Les mer på

21 Jærbygg et trygt valg Jærbygg har eksistert siden Jærbygg har som målsetting å være en ledende og trygg utbygger av boliger i attraktive områder. Gjennomtenkte løsninger og et profesjonelt kvalitetssystem bidrar til å gi boligkundene forutsigbar økonomi og et godt håndverk. Slagordet Du skal være trygg på at Jærbygg er et trygt valg for deg er et kundeløfte som Jærbygg etterlever hver eneste dag. Jærbygg holder til i Høylandsgata 13 i Sandnes sentrum. Les mer på

22 Solhytten størst på hytter i Sirdal Vinterlandskap på Smølåsen i Sirdal. Solhytten er det eneste av Øster Hus Gruppens selskaper som også bygger utenfor Nord-Jæren. De siste årene har Solhytten vært det firmaet som har levert flest hytter i Sirdal. Hyttemodellene er etterspurt også andre steder i Norge, blant annet takket være avdelingskontorer rundt om i landet. Solhytten utvikler kvalitetshytter som realiserer drømmen for fritidsfolk. Kundene har to tilbud: - byggesett/ferdig hytte for oppføring på egen tomt. - kjøp av ferdighytter på tomter fra Solhytten Eiendom AS. Smølåsen en sommerdag

23 Produksjonen er i hovedsak basert på de hyttemodellene som er utviklet og vel utprøvd gjennom årenes løp, men de ansattes lange hytteerfaring og arkitektkompetanse gir muligheten til å imøtekomme kundenes individuelle ønsker og tilpasningsbehov. Blant tomteområdene i Sirdal der Øster Hus Tomter har samarbeidet med Solhytten Eiendom, er Smølåsen på Fidjeland og Haugefjedl i Hønedalen. Begge områder har vært blant Sirdals mest attraktive de siste årene. Solhytten har hovedkontor i Welhavens vei 4 i Sandnes. Les mer på

24 vi søker Tomter Vi har visjoner om vekst, og er alltid interessert i å samarbeide med mennesker og virksomheter som deler våre visjoner om å være en positiv bidragsyter til utvikling av gode tomteområder og boligfelt på framtidens Nord-Jæren. Enten du er ung eller godt voksen, og er eier av et lite eller stort område som kanskje kan utvikles til boligområde, ønsker vi at du tar kontakt med oss for en helt uforpliktende prat

25 Vi sponser nabolagets helter. Øster Hus Gruppen stolt og engasjert sponsor av topp- og breddeidrett i hele distriktet

26 grunneier med visjoner? Kontakt oss! Egil Skjæveland Leder akkvisisjon Telefon: / E-post: Åsbjørn Søyland Eiendoms-/prosjektutvikler Telefon: / E-post: Stig Harald Nese Eiendoms-/prosjektutvikler Telefon: / E-post: Tekst og design: Moment Kommunikasjon Foto: Tom Haga, Anne Lise Norheim og Sindre Ellingsen 3D: Moment Kommunikasjon og Destino Trykkeri: Gunnarshaug Trykkeri Papir: 150 gr Lessebo Linné Skrifttype: Antenna Cato Østerhus Daglig leder Telefon: / E-post:

27 ØSTER HUS TOMTER AS Welhavens vei 6, 4319 Sandnes Telefon:

BOLIGAVIS. LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser prisene etter dagens marked nå får du mye bolig for pengene!

BOLIGAVIS. LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser prisene etter dagens marked nå får du mye bolig for pengene! Øster Hus Gruppen Boligavis 3. juni 2015 Nr. 2 årgang 4. ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Dette tror vi om 2014

Dette tror vi om 2014 Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2014 årgang 21 Dette tror vi om 2014 Ny all time high på norsk sokkel, lav, ledighet, lave renter og en svekket krone kurs som styrker eksportindustrien. Les hva

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

11 PROSJEKTER SOM HAR BIDRATT TIL Å STYRKE GRENSEKOMMUNERS ATTRAKTIVITET

11 PROSJEKTER SOM HAR BIDRATT TIL Å STYRKE GRENSEKOMMUNERS ATTRAKTIVITET 11 PROSJEKTER SOM HAR BIDRATT TIL Å STYRKE GRENSEKOMMUNERS ATTRAKTIVITET Denne katalogen er utgitt med finansiell støtte fra Nordisk Ministerråd og Grensekomiteen Hedmark-Dalarna. Innholdet i katalogen

Detaljer

Rosenkilden. Vil ha færre. kommuner. side 6-10 NÆRINGSLIVSMAGASINET. 74,7 prosent i ny undersøkelse vil slå sammen kommuner i Stavangerregionen

Rosenkilden. Vil ha færre. kommuner. side 6-10 NÆRINGSLIVSMAGASINET. 74,7 prosent i ny undersøkelse vil slå sammen kommuner i Stavangerregionen PRIVATE KAN BETALE FORUSVEI side 12 TREDOBLER OMSETNINGEN side 26 FIBERNETT ER AVGJØRENDE side 54 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 4 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vil ha færre kommuner side 6-10 74,7 prosent i ny

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

GLEDER SEG TIL Å FLYTTE INN LES MER SIDE 4-5

GLEDER SEG TIL Å FLYTTE INN LES MER SIDE 4-5 Når sola tar kvelden i sentrum av Mandal, skinner den fortsatt på Malmø. Nå skal det endelig bygges nye boliger på byens solside. LES MER SIDE 3 GLEDER SEG TIL Å FLYTTE INN LES MER SIDE 4-5 RYDDEARBEIDET

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer