Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder"

Transkript

1 Tilbake til førstesiden Markedsrapport September Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar fagredaktør 3 Hvor går sentralbankene nå? 4 På plass for kundene 5 Avanserte produkter kan øke risikoen ved investeringer 6 God avkastning med SKAGEN pensjon 7 Velkommen til høstens informasjonsmøter 9 Avkastning og risikomåling 10 Hva lærer man på 2 sekunder? 11 Porteføljeforvalternes beretning 19 Portefølje SKAGEN Vekst 22 Portefølje SKAGEN Global 25 Portefølje SKAGEN Kon-Tiki 27 Portefølje SKAGEN Avkastning Portefølje SKAGEN Høyrente 30 Portefølje SKAGEN Høyrente Institusjon Portefølje SKAGEN Tellus 32 Fondsrangering 33 Fondsdoktoren Reddende sentralbankengel Ben Bernanke og hans sentralbankkolleger har slukket den verste likviditetstørsten i de kriserammede kredittmarkedene. Siste tids usikkerhet har primært funnet sted i markeder hvor SKAGEN Fondene ikke er investert. Spennet mellom risikofrie renter og inntjeningen fra selskapene har redusert risikoen i aksjemarkedene. Se porteføljeforvalters beretning side11. Klikk her! Avanserte produkter øker risikoen Spareprodukter som egentlig var ment å skulle redusere risikoen, kan medføre stor usikkerhet og dårlig oversikt for kundene, skriver Harald Haukås på side 4. Klikk her! Hva kan du lære på to sekunder Foto: Bloomberg Hvorfor reagerer erfarne investorer som de gjør? Les porteføljeforvalter Omid Gholamifars tanker rundt behavioural finance på side 10 Klikk her! Hva gjør sentralbankene nå? Torgeir Høien makrokommentaren Side 5 Informasjonsmøter nær deg Full oversikt ov høstens informasjonsmøter. Side 4 God avkastning med SKAGEN pensjon Side 7 På plass for kundene SKAGENs formuesforvaltere jobber for å gi kundene bedre råd. Side 7 Redaksjonen Tore Bang fagredaktør Ole-Christian Tronstad redaktør Trygve Meyer journalist SKAGEN Fondene SKAGEN AS Telefon Kundeservice Telefaks E-post NB! Medarbeiderne på våre kontorer utenfor Stavanger er ofte på kundebesøk. Det betyr at kontorene ikke alltid er betjent. Det kan være fornuftig å avtale møte på forhånd. Stavanger Skagen 3, Torgterrassen (5. etasje), Postboks 160, 4001 Stavanger Bergen Øvre Ole Bulls plass 5, 5012 Bergen Oslo Klingenberggt. 5, 0161 Oslo Ålesund Notenesgt. 3, 6002 Ålesund Trondheim Kongensgate 8, Merkursenteret, 7011 Trondheim Tønsberg Nedre Langgate 32, 3126 Tønsberg Stockholm Drottninggatan Stockholm, Sverige Danmark Nyhavn 63A, 1051 København K, Danmark

2 Langsiktighet lønner seg Tilbake til førstesiden 2 Denne sommeren ble en periode med uavbrutt kursstigning i andre kvartal avløst av uro i markedene knyttet til tap i det amerikanske boliglånsmarkedet. Harald Haukås belyser i sin artikkel på side 4 hvordan tapene fra slike lån sprer seg ut over verden gjennom et finansielt marked for videresalg av lån. Det at noen banker og hedgefond rammes stygt av disse tapene gir følgeeffekter for andre finansielle institusjoner som har lånt penger ut til dem som har gått under. Tidligere var det lettere å identifisere hvor tapene lå. Når lån videreselges over hele kloden blir det vanskelig eller umulig å analysere seg frem til i hvilke banker eller hedgefond tapene ligger. Vi mener at våre fond i begrenset grad er omfattet av de underliggende realiteter i den situasjonen som er oppstått. Gjennom turbulensen har vi prøvd å gi vårt syn til kundene spesielt på våre nettsider. Kristoffer Stensrud holdt et nettmøte fredag 17. august, som ble lest av i tiden etter. I sommer ble porteføljeforvalter av SKAGEN Vekst, Kristian Falnes, spurt av Dagens Næringsliv om hans vurdering av næringsministerens håndtering av Hydro-saken, som resulterte i at styreleder Jan Reinås måtte gå. Videre om vår kommentar til statsministerens uttalelser om at ledere i selskaper hvor staten er eier bør se på sin stilling som et tillitsverv, og dermed akseptere lavere lønn. Hydro er den største investeringen i SKAGEN Vekst. Som en følge av dette intervjuet har enkelte politiske aktører tillagt oss en politisk mening om lederlønninger. Dette er feil, og SKAGEN presiserer at vi overhodet ikke har noen politiske ambisjoner. Harald Espedal administrerende direktør Samtidig forventer vi at staten, som andre aktive eiere, følger spillereglene for god selskapsstyring som de selv har beskrevet i eierskapsmeldingen. Dette innebærer blant annet at man bruker selskapets generalforsamling og bedriftsforsamling når man ønsker endringer i selskapets styrende organer. SKAGEN er positiv til aktive eiere. Men enten den dominerende eier er privat eller statlig, så må vedkommende jobbe for hva som er alle aksjonærers beste, nemlig langsiktig verdiskapning. SKAGEN Vekst eier aksjer i flere børsnoterte selskaper hvor staten er dominerende eier. Her har vi lagt til grunn regjeringens eierskapsmelding hvor det står at lederlønningene i statsdominerte selskaper skal være konkurransedyktige, men ikke ledende. Dette er en holdning som ivaretar hensynet til hele aksjonærfellesskapet i bedriften. Uttalelser som har kommet fra regjeringen den senere tid gjør at vi nå er i tvil om staten fortsatt mener dette. Hvis staten nå mener at lederlønningene skal ligge under konkurransedyktig nivå, er det en mening fra dominerende eier som ikke ivaretar hele aksjonærfellesskapets interesser. Når markedet må selge juveler på billigsalg I forrige markedsrapport skrev vi at frykten er vårt våpen. Det er når markedets psykologi tar overhånd og de fundamentale realiteter blir glemt at de store mulighetene åpner seg for oss som aktive verdibaserte forvaltere. Enten markedet er preget av frykt eller grådighet. Inn i august måned tok frykten fullstendig overhånd i de globale kapitalmarkedene, og likviditeten i kredittmarkedene tørket fullstendig opp. Bankene turte ikke å låne ut penger til hverandre, i frykt for at motparten Tore Bang ikke skulle kunne gjøre opp for seg. I en slik fagredaktør situasjon selger man hva som selges kan for å få cash. Også gode solide likvide selskaper med lav gjeldsgrad og sterk kontantstrøm typiske SKAGEN-selskaper. I SKAGEN tror vi kundenes avkastning blant annet er knyttet til hvor lang tid en har pengene i fondet, måten en investerer pengene og deretter tar dem ut på. Derfor anbefaler vi langsiktig sparing gjerne koblet med en spareavtale når en skal investere og deretter en uttaksavtale når en skal ta pengene ut. Gjennom uroen som har vært i juli og august har kundene våre stort sett tatt det med ro. Vi har hatt moderate innløsninger og en del har benyttet anledningen til å kjøpe nye andeler. Det tror vi kundene kommer til å tjene på i det lange løp. I ukene etter den blodige torsdag den 16. august, da markedet bunnet ut (i denne omgang), har våre aksjefond kommet kraftig tilbake. At vår filosofi og langsiktighet lønner seg, er nevnte Filip og SKAGEN Global et meget godt eksempel på. Fondet har i sine ti års levetid, hvorav de fire første ble forvaltet av investeringsdirektør Kristoffer Stensrud, oppnådd en avkastning på totalt 704 prosent. De som i stedet satset pengene sine på at markedet alltid har rett, og kjøpt et indeksfond, kom ut av samme tiårsperiode med usle 35 prosent i avkastning. At den kortsiktige bunnen ikke gikk helt ut av markedet denne gang, skyldes en snarrådig handling fra verdens sentralbanksjefer som reddende likviditetsengler. Faktisk måtte de sprøyte inn mer kapital i de kriserammede kredittmarkedene enn hva tilfellet var etter den tragiske terrorhandlingen i New York, 11/ Denne datoen fremstår faktisk i ettertid som det tidspunktet da de globale konjunkturene sakte, men sikkert begynte å peke nesen oppover igjen etter IT- krasjen i Spesielt hardt rammet av dette likviditetsfenomenet ble SKAGEN Global. Fondet opplevde en av sine dårligste relative perioder i de par første ukene av august, da angsten herjet som verst. Men det er i slike perioder hvor markedet reagerer veldig irrasjonelt at vi som aksjeplukkere kan shoppe rundt i folketomme markeder og kjøpe aksjer på billigsalg. Vår filosofi bygger jo på nettopp det faktum at markedet ikke er rasjonelt eller effisient, som det heter på finansspråket. Som porteføljeforvalter av SKAGEN Global, Filip Weintraub, sier det i denne markedsrapporten (side 12): - Hvis vi ser tilbake i historien er ikke dette vi nå har opplevd noe unikt fenomen. Heller regelen enn unntaket. Det skaper muligheter for en aktiv verdibasert forvalter som oss. Det ser ikke ut til at temaet denne gang er den globale konjunkturen. Nå snakker vi om en likviditetskrise satt i scene av grådige kreditorer på det amerikanske boligmarkedet, som har utstedt såkalte subprimelån til ikke kredittverdige boligkjøpere. Lavere risikofrie renter og forsiktigere investorer burde heller forlenge de gode konjunkturer vi har hatt. Det kommer helt sikkert til å bli en turbulent tid også i tiden fremover, i både rente- og aksjemarkedene. Ordene subprimelån og svakt amerikansk boligmarked kommer nok fortsatt til å sette sitt preg på det korte markedsbildet. Det gir fortsatt gode muligheter for oss som aktive forvaltere, både på rente- og aksjesiden.

3 Hva gjør sentralbankene nå? Tilbake til førstesiden 3 Bernanke kutter Den amerikanske sentralbanken Fed har gjort det klart at den kommer til å føre en mer lempelig pengepolitikk i tiden fremover. Parallelt med at de satte ned diskontorenten, valgte nemlig Fed å gå ut med en ny vurdering av de økonomiske utsiktene. Tonen var en helt annen enn da man kun ti dager tidligere hadde valgt å holde styringsrenten fast på 5,25 prosent. I stedet for å betone faren for økt inflasjon, ble det nå understreket muligheten for at uroen i finansmarkedene kunne føre til lavere vekst i produksjon og sysselsetting. Dette er et klart signal om at man er beredt til å sette ned styringsrenten. Torgeir Høien Portefoljøforvalter SKAGEN Tellus Siste tids uro i finansmarkedene har også vært en utfordring for sentralbankene. Når ingen vet hvem som sitter med de råtne eplene, vokter alle på pengebingen. I august skjøt renten på lån bankene i mellom i været fordi bankene ikke ville låne penger til hverandre. Dermed måtte sentralbankene på banen, for å tilføre banksystemet ekstra likviditet. ECB (den europeiske sentralbanken) var først ute. De fleste andre fulgte raskt opp. Det er ikke noe unormalt i dette. Den måten banksystemet er organisert på, betyr at sentralbankene alltid er beredt til å tilføre ellers solide banker nødvendig likviditet hvis tilgangen på annen kortsiktig kapital tørker opp. I seg selv har ikke en slik likviditetstilførsel noen pengepolitisk effekt. Det er snakk om helt kortsiktige lån. Lender of last resort, heter det på engelsk. Lån av siste sort, kalte Hermod Skånland det. Helst vil jo bankene klare seg på egen hånd. Valutakursen Uroen i det amerikanske rentemarkedet Renter 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Tiårs statsobligasjon Tremåneders foretakssertifikater Tremåneders statssertifikat Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 2007 Kilde: Reuters EcoWin Men hva gjør sentralbankene nå som ting ser ut til å roe seg i finansmarkedene? Vil de følge opp med også å endre pengepolitikken? Heldigvis for Fed har de siste KPI-tallene vært hyggelig lesning. Overskriftsinflasjonen, som var 4,3 prosent i juni i fjor, var i juli måned kommet ned i 2,4 prosent. Kjerneinflasjonen har dabbet av til 1,9 prosent, noe som anses å være så vidt innenfor Fed sin uoffisielle målsone for underliggende prisvekst. Fed har derfor muligheten til å kutte styringsrenten uten at dette går ut over troverdigheten i pengepolitikken. Valutakursen Inflasjonen avtar i USA Prosent årsvekst 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Inflasjon (KPI) Kjerneinflasjon (PCE) 1,0 Jan Mar Mai Jul Sep Nov Jan Mar Mai Jul Kilde: Reuters EcoWin Markedet priser nå inn at det kommer rentekutt på 0,25 prosentpoeng 18. september. Og det prises inn stor sannsynlighet for tilsvarende kutt i oktober og november, slik at styringsrenten er nede i 4,5 prosent før desember. Om man går så raskt frem, gjenstår å se. Det som er viktig for Fed er ikke utviklingen på børsen, men utsikten for realøkonomien og inflasjonen. Det blir derfor kun er forsiktig lempelse hvis ikke realøkonomien viser tegn på svakheter, og Fed kommer ikke til å kutte renten aggressivt hvis inflasjonen skulle svinge opp igjen. Mangelen på et eksplisitt inflasjonsmål gjør at Fed må være svært forsiktige, slik at ikke de lange rentene spretter opp på økte inflasjonsforventninger. Trichet venter Situasjonen er en litt annen for ECB. Etter det siste rentemøtet varslet den europeiske sentralbanksjefen Trichet at det med stor sannsynlighet ville komme en renteheving i september, til 4,25 prosent. Bakgrunnen var god vekst i produksjon og sysselsetting og forventinger om at inflasjonen kunne komme til å ta seg opp igjen. Signaler fra Frankfurt tyder på at også ECB har kommet på andre

4 Tilbake til førstesiden 4 tanker. I en tale sa Trichet at man holdt alle muligheter åpne foran septembermøtet. Vi har også fått nye inflasjonstall fra eurosonen, som bekrefter at inflasjonen holder seg på målet. Overskriftsinflasjonen var 1,8 prosent i august, som i juli. Valutakursen Aktiviteten holder seg oppe i Eurosonen 62,5 60,0 57,5 PMI tjenesteproduksjon tilbakelagt stadium. Kjerneinflasjonen var -0,5 prosent i juli, ned fra -0,2 prosent i april. De realøkonomiske nøkkeltalene har vært blandede. Ledigheten synker, men veksten i andre kvartal skuffet. Styringsrenten blir holdt på 0,5 % en stund til. Gjedrem er sta Hva gjør så Norges Bank? Gjedrem la frem en svært aggressiv renteplan i juni, og så for seg en renteheving til 5,75 prosent i løpet av neste år. Men i tillegg til finansuroen har Norges Bank igjen måtte konstatere at kjerneinflasjonen blir lavere enn anslått kun 1,4 prosent i juli. Diffusjonsindeks 55,0 52,5 50, ,0 42,5 PMI vareproduksjon Kilde: EcoWin Valutakursen Inflasjonen målt med sesongjustert KPI-JAE Prosent 3,0 Annualisert tremånedersvekst 2,5 Annualisert seksmånedersvekst 2,0 1,5 1,0 0,5 Selv om Trichet trolig lar være å heve i september, vil han neppe varsle noe kutt i renten. Det vil være en for drastisk snuoperasjon. Og styringsrenten i Eurosonen er tross alt betydelig lavere enn i USA. Dersom finansmarkedene roer seg, kan man heller ikke se bort fra at det kommer en siste renteheving fra ECB en gang i høst, før de annonserer at pengepolitikken er nøytral. 0,0-0,5-1,0 Jan Mai Sep 2003 Månedsvekst Jan Mai Sep Jan Mai Sep Jan Mai Sep Jan Mai Kilde: Reuters EcoWin De andre dilter De andre store sentralbankene vil trolig sitte på gjerdet og se an utviklingen i Washington og Frankfurt. Bank of England ventes ikke å gjøre noe med renten på 6,25 prosent i begynnelsen av september, selv om inflasjonen har falt kraftig i det siste, fra 3,1 prosent i mars til 1,9 prosent i juli. Men det kan godt komme kutt her også før jul, gitt at Fed går aggressivt til verks. I Japan viser de siste KPI-tallene at deflasjonen ennå ikke er et På plass for kundene Nå synes riktignok Gjedrem å legge svært liten vekt på løpende inflasjon. Jobb nummer én synes å være å få ledigheten opp. I tillegg er Norges Bank bekymret for høy kredittvekst og høye boligpriser. Men gitt at Fed og andre sentralbanker snur, må Gjedrem på et eller annet tidspunkt justere kursen. Hvis ikke kollapser inflasjonsmålet. Min antagelse er han tar en pause i september, hever til 5,0 prosent i oktober og samtidig slipper en inflasjonsrapport som gir ryggdekning for at dette kan være en passelig rente inntil videre. Ved SKAGENs hovedkontor i Stavanger jobber 12 formuesforvaltere for at kundene skal få best mulig service og oppfølging. I SKAGEN tar vi rådgivningen til kundene på alvor. Enten du trenger hjelp til å opprette spareavtaler, gi bort et gavebrev eller lurer på hvordan du best kan spare til pensjonsalderen, tar våre kompetente formuesforvaltere oppgaven alvorlig. For kundene: Formuesforvaltere ved Stavangerkontoret. - Vi er opptatt av å gi kundene våre best mulig rådgivning ut fra deres økonomiske situasjon og den risikoen de er villige til å ta. SKAGEN tar ikke betalt for transaksjoner vi er opptatt av at alle skal føle seg trygge på at rådene de får er basert på deres beste sier Asbjørn Vagle, direktør Formues-forvaltning. SKAGEN har lokal-kontorer over store deler av landet. I Bergen, Ålesund, Trondheim, Oslo og Tønsberg kan du stikke innom et av våre kontorer for en hyggelig prat og nyttig rådgivning. Du trenger ikke bestille tid i forkant, våre kontorer er bemannet fra 9 til 17 på hverdager. Du finner adresser til alle våre kontorer på Er det vanskelig for deg å komme til et av våre kontorer er vi selvfølgelig også å treffe på telefon eller e-post. Ring for å treffe en av formuesforvalterne våre mellom klokken 9 og 17, e-poster kan du som kjent sende hele døgnet og vi vil besvare henvendelser innen et døgn. OBS På grunn av ombygging av våre lokaler i Stavanger flytter vi vårt kundesenter til Kirkegaten 2 fra begynnelsen av desember.

5 Avanserte produkter kan øke risikoen ved investeringer Tilbake til førstesiden 5 klarer å forstå om prisen på derivatet er fornuftig i forhold til egenskapene. Et derivat kan også være helt enkel som prisen på en aksje. Problemet med å eie et derivat kontra å eie selve aksjen er at den som eier aksjen eier en del av et selskap, mens den som eier derivatet kun eier retten til verdien av aksjen. Mange spør om ikke dette blir det samme. Hvis banken er sikker som banken er ikke dette et problem. Problemet oppstår hvis en utsteder av et derivat ikke innfrir sine forpliktelser. Sannsynligheten for dette er lav, men ingen har egentlig oversikten over hvordan de ulike utstederne sikrer sine forpliktelser. Det er muligheter for at en liten tue kan velte store lass. Dette kan ramme strukturerte produkter og fond som benytter avanserte derivatstrategier. Harald Haukås, analytiker Kreativ finansiell ingeniørkunst har ført til at spareprodukter som var ment å skulle redusere risikoen, i stedet har medført manglende oversikt og stor usikkerhet hos investorene. Den siste måneden har vært turbulent i aksje- og obligasjonsmarkedene. Kort oppsummert har den amerikanske boliglånskrisen forplantet seg verden over uten at resten av verden har tilsvarende problemer. Dette kan synes merkelig, men er et resultat av kreativ finansiell ingeniørkunst. Utviklingen av nye produkter har gjort det mulig å selge risikoen knyttet til lån videre via finansielle instrumenter. I denne prosessen, der risikoen overføres til andre, er det i dag stor usikkerhet om hvem som har tapt og hvor store tapene er. De avanserte produktene som er ment å redusere risikoen har således medført manglende oversikt og stor usikkerhet blant investorene. Dette fører til en tillitskrise mellom bankene, der de ikke tør å låne hverandre penger av frykt for skjulte tap. I neste omgang har dette rammet både pengemarkedsfond og såkalte hedgefond som har investert i disse produktene. Når kundene innløser kan ikke fondene sette kurs fordi det ikke er mulig å sette kurs på det fondene eier. En del fond har dog realisert tap, og enkelte hedgefond har i praksis tapt alle pengene. Matematikkens inntog i finans Et godt spørsmål er hvilke lærdommer en kan hente fra det som er skjedd. I den finansielle verdenen har antall produkter økt betydelig. Et kjennetegn ved nye finansprodukter er at de inneholder derivater. Derivater har en verdi som er en matematisk funksjon av prisen på et underliggende objekt som aksjekurser, gullprisen eller annet. Det er egentlig ingen grenser for hvordan derivater kan konstrueres og mange av derivatene som konstrueres har egenskaper som likner mer på spill enn på investering. Et avansert derivat kan ha en funksjon som det er umulig å forstå uten spesialkompetanse. Dette betyr at en heller ikke Mange hedgefond er styrt etter kvantitative modeller som prøver å spå hvordan markedene er forventet å opptre. Basert på disse modellene kjøpes derivater som skal balansere risikoen i fondet. Enkelte forvaltere som har tapt mye penger forklarer tapene med uforutsette prisbevegelser. Dette høres mildt sagt rart ut i og med at priser stort sett beveger seg opp eller ned hvis de ikke ligger stille. Det de egentlig mener med uforutsette prisbevegelser er at modellene for hvordan markedene skal oppføre seg sviktet. Markedet oppførte seg med andre ord feil! Mange er svært flinke til å regne, men regnekunst er ikke avgjørende. Det er egentlig umulig å gjenskape en fremtidig virkelighet. Vår forvaltningsfilosofi er å lete etter selskaper og obligasjoner med lav pris i forhold til de underliggende verdiene og mer avansert enn dette gjør vi det ikke. Vi prøver samtidig å ha en fornuftig balanse i porteføljen. Alternative investeringer er ofte keiserens nye klær med fordyrende mellomledd Tradisjonelle og alternative investeringer Investeringer i aksje- og rentefond kalles ofte tradisjonelle investeringer, mens andre former for investeringer betegnes som alternative investeringer. Alternative investeringer kan være direkte investeringer i eiendom, såkalte strukturerte produkter som banksparing med aksjeavkastning, private aksjeselskaper eller hedgefond. Alternative investeringer er ofte keiserens nye klær med fordyrende mellomledd. Det betyr at alternative investeringer egentlig er nye innpakninger av tradisjonelle investeringer i aksjer og rentepapirer. Det er ofte vanskelig å forstå hvorfor de lanserte alternativene i liten grad innebærer noe nytt. La oss bruke investeringer i eiendom som et eksempel. I SKAGEN Vekst inngår Olav Thon Eiendom. Bak hver aksje i Olav Thon Eiendom er det 1800 kroner i eiendom og 1000 kroner i gjeld. Når du kjøper en aksje til 800 kroner eier du altså 1800 kroner i eiendom. Eiendom inngår dermed som en av mange investeringer i et tradisjonelt aksjefond. Å kalle eiendom et alternativ til aksjemarkedet blir således feil. Eiendomsinvesteringer er en del av aksjemarkedet. Det er selvfølgelig noen fornuftige grunner til å eie eiendom direkte, men hvis du ikke har spesiell kompetanse på eiendomsdrift kan du kjøpe en rekke eiendomsselskaper på børs som både gir bedre risiko-spredning og samme avkastning som å kjøpe et lokalt bygg i

6 Norge. Eiendom er en av bransjene som har gitt høyest avkastning (på børsen og direkte) de siste sju årene. Dette er imidlertid ingen grunn for å investere ekstra mye i denne bransjen i fremtiden. I et globalt aksjefond vil en tvert imot se etter investeringer som er forventet å gi god avkastning i fremtiden og ikke i fortiden. Det er rimelig opplagt at med et bredt mandat til å investere i flere bransjer og land, vil risikoen være lavere enn med mandat til å kun investere i en bransje eller et land. Et generelt og godt råd er at du aldri skal investere i noe du ikke forstår Brede globale mandater innebærer at det er begrenset hvor mange fond vi kan tilby. Vi tilbyr tre aksjefond og tre rentefond. Alle disse fondene utfyller hverandre og har en oversiktelig struktur. Når du kjøper et fond hos oss kjøper du ikke en black box der innholdet er spennende og God avkastning med SKAGEN pensjon Ett år etter at tjenestepensjon ble obligatorisk, er det SKAGENs pensjonskunder som har oppnådd best avkastning. Alle arbeidstakere i Norge har nå vært medlem av en pensjonsordning i mer enn ett år, etter at lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. juli Da loven ble innført var det mange leverandører som tilbød sine pensjonstjenester til landets arbeidsgivere. En oversikt utarbeidet av Wassum Investment viser at SKAGENs fond har gitt medlemmene av SKAGEN Pensjon den beste avkastningen. I sin rating har Wassum analysert avkastningen til sammenlignbare fondsprofiler fra ulike pensjons-leverandører. SKAGEN 60 er en fondsprofil hvor 60 prosent av pensjonskapitalen er investert i SKAGENs aksjefond, mens 40 prosent plasseres i obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning. De andre leverandørenes fondsprofiler har omtrent samme fordeling mellom aksje- og renteinvesteringer. Markedet for innskuddspensjon er nytt, derfor har Wassum bare avkastningstall for 18 måneder i sin pensjonsrating. Pensjonssparing er imidlertid langsiktig sparing og 18 måneder er for kort tid til å vurdere avkastningen. Det kan derfor være nyttig å vurdere leverandørens langsiktige avkastning. Avkastning første halvår 2007 Skagen 60 Vital 50 ABN AMRO Offensiv NHO Tjenestepensjon Terra Forsikring Storebrand Folkepensjon Danica Valg Moderat Gjensidige Balansert Aktiv Sparebank1 moderat Gjensidige Balansert Indeks KLP SP50 Nordea Vekst Pensjon * fom. september 06 ** fom. juni 06 *** fom. september ,0 % 10,9 % 11,7 % 9,4 % 10,9 % 10,2 % 12,0 % 6,8 % 10,7 % 4,6 % startet opp i oktober 06 7,7 % ** * *** 1. halvår ,6 % 6,2 % 5,9 % 5,4 % 5,3 % 5,1 % 4,6 % 4,0 % 3,4 % 3,1 % 3,1 % 0,8 % Kilde: Wassum Investment Tilbake til førstesiden 6 ukjent. Vårt konsept har alltid vært åpenhet om hvordan vi forvalter og hvordan vi tenker. Vi streber også etter å være enkle å forstå. Dette innebærer blant annet at du som kunde får vite hva fondet eier. Den tiende hver måned offentliggjør vi hele vår portefølje på internett. Vi er generelt skeptiske til de fleste produkter som ikke er transparente og enkle. Aksjer og renter er svært enkelt. Aksjer er eiendeler i selskaper og renter er betaling for å låne penger til investeringer eller forbruk. Hvis en sparer i tradisjonelle aksje- og rentefond kan en få en opplevelse av at en går glipp av noe hvis en ikke samtidig kjøper alternative investeringer som lanseres. Når du skal avgjøre om du vil kjøpe et nytt produkt, er et generelt og godt råd er at du aldri skal investere i noe du ikke forstår. Hvordan opptrer SKAGEN i dagens turbulens Vår erfaring er at uro i kapitalmarkedene alltid skaper ubalanser og dermed muligheter som kan utnyttes av den langsiktige investor til tross for den kortsiktige smerten. Det betyr at vi i denne situasjonen ser etter feilprising som følge av frykt. Frykten medfører at det som oppfattes som farlig kan bli ekstremt billig og det som oppfattes som ufarlig blir veldig dyrt. Dette betyr at når markedet er tilbake på nivået før den siste turbulensen er muligheten for at våre fond har passert tidligere toppnivåer allerede, gode. Alle våre aksjefond har topp rating hos Standard & Poor og Morningstar og aksjefondenes årlige avkastning siste fem år overstiger 20 prosent med god margin. Men husk at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Som vist nedenfor, kan SKAGEN vise til Johan Aasen, leder pensjon god langsiktig avkastning sammenlignet med tradisjonell livsforsikring. Det er lett å flytte en etablert pensjonsordning til SKAGEN. Kontakt oss, så ordner vi det for deg, eller fyll ut flytteskjema på Skagen 20* Vital Storebrand Nordea Liv Sparebank 1 Liv ,8 % 6,4 % 6,5 % 6,5 % 6,9 % ,4 % 7,7 % 6,9 % 9,4 % 8,5 % ,2 % 7,7 % 7,6 % 6,3 % 7,5 % ,8 % 11,5 % 11,2 % 9,8 % 10,6 % ,9 % 1,8 % 2,6 % -0,3 % -3,2 % 3 år 10,8 % 7,3 % 7,0 % 7,4 % 7,6 % 5 år 10,1 % 7,0 % 7,0 % 6,3 % 6,1 % Avkastning per 31/12 (*SKAGEN 20 er en fondsprofil med 80 prosent plassert i SKAGEN Avkastning, 10 prosent i SKAGEN Global og 10 prosent i SKAGEN Vekst. Dette er en investering som har sammenlignbar risikoprofil med livsforsikring. Livsforsikringsselskapene hadde ifølge FNH 24 prosent av sin forvaltningskapital plasser i aksjer 31. mars SKAGEN gir i motsetning til livsforsikringsselskapene ingen rentegaranti. Oppgitt avkastning for SKAGEN er netto, dvs etter at forvaltningskostnader er trukket fra, mens avkastningen livsforsikringsselskapene oppgir er brutto. For personkunder belaster livsforsikringsselskapene årlig kostnader på om lag 1 prosent av verdien som må trekkes fra oppgitt avkastning.)

7 Tilbake til førstesiden 7 Velkommen til høsten informasjonsmøter I løpet av høsten 2007 arrangerer SKAGEN informasjonsmøter over det ganske land. Kunder og andre interesserte er hjertelig velkomne har gitt både korreksjon i aksjemarkedet og eventyrlig vekst. Hva kan vi så forvente for resten av året? I september og oktober skal SKAGEN Fondene holde en rekke informasjonsmøter landet rundt hvor vi forteller hva vi tror kan bli utviklingen fremover. Vi setter også fokus på vår grunnleggende målsetting om å oppnå høyest mulig avkastning for våre kunder ut i fra den enkeltes valgte risikoprofil. Arrangeres av SKAGEN Fondene i Stavanger Dato Sted Lokaler Tid 12-Sep Stavanger Stavanger Konserthus Sep Ålgård Gjesdal Gjestgiveri Sep Sola Quality Airport Hotel Stavanger Sep Bryne Jæren Hotell Sep Egersund Grand Hotell Sep Åkrehamn Arrangeres i samarbeid med Skudenes & Aakra Sparebank 26-Sep Strand Liland Hotel Arrangeres i samarbeid med Hjelmeland Sparebank 26-Sep Flekkefjord Maritim Fjordhotell Arrangeres i samarbeid med Flekkefjord Sparebank 27-Sep Etne Arrangeres i samarbeid med Etne Sparebank 27-Sep Sandnes Sep Kristiansand Arrangeres i samarbeid med Sparebanken Sør og Spareskillingsbanken 2-Okt Mandal Solborg Hotell Arrangeres i samarbeid med Sparebanken Sør 3-Okt Lyngdal Arrangeres i samarbeid med Sparebanken Sør 3-Okt Haugesund Haugesund Sparebank (OBS ny dato) Arrangeres i samarbeid med Haugesund Sparebank 4-Okt Farsund Farsund Fjordhotell Arrangeres i samarbeid med Sparebanken Sør Arrangeres av SKAGEN Fondene i Ålesund Dato Sted Lokaler Tid 20-Sep Kristiansund Sep Volda Banksalen i Volda (3. etasje) Arrangeres i samarbeid med SpareBank 1 Volda Ørsta 27-Sep Molde Okt Ålesund Okt Førde Arrangeres i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane Arrangeres av SKAGEN Fondene i Tønsberg Dato Sted Lokaler Tid 26-Sep Tønsberg Gamle Tollboden Okt Skien Høiers Hotell Okt Larvik Quality Hotel Grand Farris Okt Kvitseid Sparebanken Sørs lokaler Arrangeres i samarbeid med Sparebanken Sør 4-Okt Bø Bø Hotell Arrangeres i samarbeid med Sparebanken Sør Agenda for møtene Aksje- og rentemarkedet så langt i år og forventninger for resten av året Våre største selskaper hvem, hva, hvor, hvorfor? Råd om sparing Spørsmål og svar I tabellene under kan du se hvor og når et informasjonsmøte finner sted. Påmelding På grunn av servering ønskes bindende påmelding innen dagen før møtet på på e-post til eller telefon Møtene er åpne for alle. Arrangeres av SKAGEN Fondene i Bergen Dato Sted Lokaler Tid 27-Sep Voss Park Hotel Vossevangen Arrangeres i samarbeid med Voss Veksel - og Landmandsbank ASA og SpareBank 1 Hardanger 4-Okt Bergen Okt Øystese Hardangerfjord Hotell Arrangeres i samarbeid med SpareBank 1 Hardanger 16-Okt Stord Stord Hotell Arrangeres av SKAGEN Fondene i Oslo Dato Sted Lokaler Tid 19-Sep Bærum Thon Hotel Oslofjord Sep Oslo Sep Lillestrøm Quality Hotel Olavsgaard Sep Sarpsborg Quality Hotel og Badeland Sarpsborg Sep Lillehammer Mølla Hotell Sep Hamar Arrangeres i samarbeid med Sparebanken Hedmark 26-Sep Fredrikstad Sep Ski Thon Hotel Ski Sep Gjøvik Quality Hotel Grand Okt Moss Okt Kragerø Sparebanken Sørs lokaler Arrangeres i samarbeid med Sparebanken Sør 2-Okt Drammen Børsens Festlokaler v/magasinet Storsenter Arrangeres i samarbeid med Sparebanken Øst 9-Okt Tvedestrand Golfklubben - Nes Verk Arrangeres i samarbeid med Sparebanken Sør 10-Okt Grimstad HIA (Høyskolen i Agder) Arrangeres i samarbeid med Sparebanken Sør 11-Okt Arendal Clarion Hotel Tyholmen Arrangeres i samarbeid med Sparebanken Sør 6-Des Lillesand Hotell Norge Arrangeres i samarbeid med Lillesands Sparebank Arrangeres av SKAGEN Fondene i Trondheim Dato Sted Lokaler Tid 19-Sep Klæbu Arrangeres i samarbeid med Klæbu Sparebank 20-Sep Stjørdal Quality Airport Hotel Værnes Arrangeres i samarbeid med Hegra Sparebank 25-Sep Tromsø Sep Bodø Sep Meyergården Arrangeres i samarbeid med Helgeland Sparebank 2-Okt Sortland Stand Hotell Okt Harstad Harstad Sparebanks lokaler Arrangeres i samarbeid med Harstad Sparebank 3-Okt Trondheim Britannia Hall Okt Levanger Arrangeres i samarbeid med Aasen Sparebank

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Markedsrapport. Størst på aksjefond

Markedsrapport. Størst på aksjefond Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2005 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

Opptur med oppvoksende markeder

Opptur med oppvoksende markeder Årsrapport 2010 Opptur med oppvoksende markeder Pessimistene tok feil. Med vekstmarkedene i førersetet ble den globale veksten i 2010 solide fem prosent. Aksjefondssparerne kunne glede seg over nok et

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

Markedsrapport. i SKAGEN Fondene. SKAGEN Fondene

Markedsrapport. i SKAGEN Fondene. SKAGEN Fondene Tilbake til førstesiden Markedsrapport Juni 2005 3 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Gjentar suksessen SKAGEN FONDENE. Årsrapport 2006. Kunsten å investere. Langsiktig og lidenskapelig. Dette vil prege 2007. Sparing helt enkelt

Gjentar suksessen SKAGEN FONDENE. Årsrapport 2006. Kunsten å investere. Langsiktig og lidenskapelig. Dette vil prege 2007. Sparing helt enkelt SKAGEN FONDENE Årsrapport 26 Gjentar suksessen Kunsten å investere - Jeg arbeider ikke som investor jeg ER en investor. For porteføljeforvalter Filip Weintraub dreier det seg om en levemåte, ikke et yrke.

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO markedsrapport NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 10 år på flåten SKAGEN Kon-Tiki begynte som en reise inn i det ukjente. 12 Kortsiktighetens verdi Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer.

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

I en omskiftelig verden

I en omskiftelig verden Årsrapport 2013 Uoppdagede muligheter I en omskiftelig verden www.skagenfondene.no Innhold LEDER Tallet er 3 > 3 I SKAGEN er vi glade i tall, særlig i tallet 3 SKAGEN INVITERER Skagenfondenes utvikling

Detaljer

Trosset tragedier og uro

Trosset tragedier og uro markedsrapport N U M M E R 1 A P R I L 2 0 11 S K A G E N F O N D E N E. N O Trosset tragedier og uro Så langt har 2011 gitt oss naturkatastrofer, uro i Midtøsten og Nord-Afrika samt inflasjonsfrykt i

Detaljer

Markedsrapport. Vindu mot verden. Husk å vanne blomstene. Orden i sakene. Den alvorlige ulykken stoppet ikke Geir Inge. >6. Slik selger vi aksjer.

Markedsrapport. Vindu mot verden. Husk å vanne blomstene. Orden i sakene. Den alvorlige ulykken stoppet ikke Geir Inge. >6. Slik selger vi aksjer. Markedsrapport NUMMER 2 JULI 2013 www.skagenfondene.no Vindu mot verden Våre porteføljeforvaltere reiser for å finne nye ideer og selskaper, men vårt perspektiv er alltid fra SKAGENs ståsted. >8 Orden

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no MARKeDSrApPort banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no LEDER Is i magen God avkastning gjør godt, men litt is i magen er ikke å forakte det heller. Når dette

Detaljer

1Markedsrapport Januar 2002

1Markedsrapport Januar 2002 1Markedsrapport Januar 2002 Godt nyttår! Børsåret 2001 så lenge ut til å bli et meget trist år for alle som har sparepenger i aksjefond. Etter den tragiske terroraksjonen i New York 11. september stupte

Detaljer