Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk"

Transkript

1 Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk Denne læringsmodulen om kollektivtransport er utviklet for personer som arbeider med innvandrere. Læringsmodulen tar sikte på å hjelpe innvandrere til å reise på en bærekraftig måte. Målet er å informere om hvorfor og hvordan folk kan bruke kollektivtransport som en bærekraftig og effektiv måte å reise på både for arbeids- og fritidsreiser. Læringsmodulen er nyttig for språklærere eller trenere for integreringskurs i formell opplæring og for interesserte personer som arbeider med uformell opplæring for innvandrere. Formålet med opplæringsmodulen «Vi reiser kollektivt» Prosjektet TOGETHER on the move har som mål å hjelpe folk som har flyttet til et nytt land til å reise på bærekraftig måte. Mobilitet eller reising er viktig for at innvandrere kan å integreringen av nye innvandrere slik at de kan være aktive i sitt nye lokalsamfunn. For innvandrere fra noen land kan kollektivtransport være kjent fra dagliglivet og i miljødebatt, men for andre innvandrere er kollektivtransport en reisemåte som passer for folk med en viss inntekt. For noen kan kollektivtransport gjenspeile brukernes status i samfunnet. Det kan være lurt å legge merke til følgende behov i målgruppene for undervisningen: Folk som er interessert i kollektivtransport og: som er i stand til og ønsker å bruke kollektivtransport, men som ikke er kjent med det lokale kollektivtransportnettet og -bestemmelser; som vet hvordan de skal bruke kollektivtransport, men ikke føler seg trygge nok i sitt nye miljø. Folk som ikke tenker på fordelene med kollektivtransport, og derfor trenger litt motivasjon for å se mulige fordeler. Folk med behov for språkkunnskaper som ønsker å bruke kollektivtransport på en effektiv måte. For disse målgruppene tilbyr denne læringsmodulen undervisnings- og opplæringsmateriale om Kollektivtransport i prosjektet TOGETHER on the move. TOGETHER_Kollektivtransport_1_Innledning.pdf

2 Innledning 2 Hensyn til målgruppene 1 For nye innvandrere er det ikke alltid lett å få de mulighetene i livet som andre tar for gitt. Sosial ekskludering er da ikke langt unna. Kollektivtransport har en nøkkelrolle i å håndtere sosial ekskludering ved å gi folk med mulighet til å komme til jobb, oppsøke tjenester, utdanning og sosiale nettverk som alle bør ha rett til. Derfor er det viktig at kollektivtransporten er tilgjengelig, rimelig og akseptabel for alle transportbrukere, inkludert mennesker med innvandrerbakgrunn. Hvordan tar TOGETHER on the move vare på disse hensynene? Tilgjengelighet: Deltakerne bør få informasjon om de tilgjengelige tjenestene og få vite hvordan de skal bruke kollektivtransport. Pris: Deltakerne bør få informasjon om billettpriser, rabatter og om billetter som passer for dem. Akseptering: Deltakerne bør få mulighet til å forstå at kollektivtransport dekker behovet for å reise og at det er behagelig, sikkert og praktisk. Læringsmålene i opplæringsmodulen Læringsmål for innvandrere: Lære å planlegge og gjennomføre en vellykket tur med kollektivtransport Lære om priser, rutetabeller og ruteplanleggere Lære å få informasjon på telefon, internett eller ved å spørre Lære mestrings- og søkestrategier Bedre sine språkferdigheter Sosial inkludering ved å delta i samfunnet Motivasjon for kollektivtransport og ha glede av å bruke den & HARDE AKTIVITETER MYKE AKTIVITETER Begynne å bruke kollektivtransport og overvinne hindringer for bruk av den Bli kjent med nærmiljøet sitt og øke sin bevegelsesradius Bygge opp selvtillit til å bli selvstendige reisende med kollektivtransport 1 Transport & Social Inclusion: Have we made the connections in our cities? Kilde: pteg - delivering public transport solutions (2010) TOGETHER_Kollektivtransport_1_Innledning.pdf

3 Innledning 3 Hvorfor reise kollektivt? Kollektivtransport er et alternativ til bil. De fleste byer og tettsteder har et tilgjengelig kollektivnett. Ulike typer kollektivtransport: Tog Buss Trikk T-bane Noen steder finnes også båt eller ferge. Drosje er også et kollektivtransportmiddel. Fleksibilitet og sikkerhet Kollektivtransport er en enkel, sikker, praktisk og effektiv måte å reise på, spesielt for lengre arbeidsreiser, når det er for langt for å gå eller sykle, eller når man har en del å bære på. Med jernbane og T-bane kan man unngå trafikkork. Dette er ikke alltid mulig når man bruker buss, men noen steder finnes kollektivfelt som løser dette problemet. Når det regner, kan kollektivtransport være et alternativ til å gå eller sykle. Miljøvennlig Kollektivtransport har gunstig virkning på miljøet. Tog og buss bruker betydelig mindre energi per kilometer hver passasjer reiser enn bil. Kollektivtransporten forurenser dermed mindre og gir renere luft og lavere karbonutslipp. Sparer plass Kollektivtransport trenger mindre plass og skaper mindre støy enn biler. Et tog eller en buss kan erstatte mellom 50 og 1300 biler. Sosial kontakt Bruk av kollektivtransport er en sosial aktivitet, og gir mulighet til å holde kontakt med venner, familie og kolleger. Hvis man snakker med fremmede på buss eller T-bane, kan man gjøre seg mer kjent i byen eller samfunnet man lever i. Ved å bruke kollektivtransport kan man møte andre som bor i samme område som en selv. TOGETHER_Kollektivtransport_1_Innledning.pdf

4 Innledning 4 Strukturen i opplæringsmodulen Undervisnings- og opplæringmaterialet i TOGETHER on the move gir klare retningslinjer for gjennomføring av undervisningen om kollektivtransport. Det omfatter ikke bare materiale for lærere i språkkurs for innvandrere, men også for personer som arbeider med uformell opplæring av innvandrere. Læringsmodulen «Bruk av kollektivtransport» består av: Lærerveiledningen «Å reise kollektivt», med emnene: Fordelene med kollektivtransport De viktigste sidene ved kollektivtransport (Forbereder, planlegging og gjennomføring av en tur) Kollektivtransport og personlig sikkerhet Kollektivtransport og mennesker som trenger hjelp Kollektivtransport utenfor byer og tettsteder Tips om hvordan man skal organisere kollektivreiser En typisk treningsøkt med konkrete øvelser for deltakerne: «Gjennomføre en reise med buss, tog, T-bane, eller trikk» Oppgaver for deltakerne som en del av treningen Nyttige lenker for kollektivtransport i Norge Vi ønsker deg lykke til og håper du blir fornøyd med denne opplæringsmodulen! TOGETHER_Kollektivtransport_1_Innledning.pdf

5 Lærerveiledning 1 Lærerveiledning «Å reise kollektivt» Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med kollektivtransport 2 Det viktigste ved kollektivtransporten 3 Forberede en tur 3 Planlegge en tur 4 Gjennomføre en tur 5 Kollektivtransport og personlig sikkerhet 7 Sikkerhet 7 Trafikksikkerhet 7 Kollektivtransport og folk som trenger hjelp 8 Spedbarn 8 Små barn 8 Litt om eldre barn 9 Kollektivtransport for eldre personer 9 Kollektivtransport for personer med nedsatt funksjonsevne 9 Kollektivtransport utenfor byene 10 Læringsaktiviteter med kollektivtransport 10 Litt om starten 10 Nøkkelinformasjon for deltakerne 10 Forsikring og ansvar 10 Erklæring om samtykke 11 Deltakere per lærer 11 Riktig utstyr for lærere 11 Gjennomføring av en tur med kollektivtransport 12 Tips til språklærere 12 Oppsummering 12 Vedlegg 13 Samtykkeerklæring 13 TOGETHER_Kollektivtransport_2_Lærerveiledning.pdf

6 Lærerveiledning 2 Målene med lærerveiledningen Denne veiledningen inneholder grunnleggende fakta og informasjon om bruk av kollektivtransport for språklærere og kursledere. Den skal legge et grunnlag for gjennomføringen av aktiviteter knyttet til bruk av kollektivtransport, samtidig som den skal skape interesse for emnet kollektivtransport. All informasjonen må ikke nødvendigvis leses umiddelbart, men den kan være nyttig når du skal svare på spørsmål fra kursdeltakerne. Alle deler av veiledningen kan deles ut til kursdeltakerne, om dette er ønskelig. Fordelene med kollektivtransport Kollektivtransport er et alternativ til bil. I de fleste byer og tettsteder finnes et godt tilbud om kollektivtransport. Det finnes forskjellige typer kollektivtransport: tog, buss, trikk, t-bane og båt eller ferge. Drosje er også en form for kollektivtransport. Kollektivtransport er rimelig Om du sammenligner utgiftene ved å ha bil med prisen på et månedskort for buss eller tog, vil du se at det er mye rimeligere å ha et månedskort for kollektivtransport. Bor du i en by og bruker buss, tog, trikk eller T-bane som viktigste reisemåte, vil du spare mange bilutgifter som nedbetaling av lån på bilen, avgifter, bompenger, forsikring, reparasjoner og bensin. Kollektivtransport er praktisk Kollektivtransport er en enkel, trygg og praktisk måte å reise på. Spesielt på avstander som er for lange til å gå eller sykle, eller om du er ute en kald regnværsdag, er det fint å kunne bruke kollektivtransport. Med tog og t-bane unngår du også trafikkorker og køer. Dette er ikke alltid tilfellet med buss, men mange steder er det egne felt for kollektivtransport. Noen hevder at buss og tog bruker lengre tid enn om kjører bil. Hvis du tenker på kjøring som «tapt tid» som du heller kan bruke til å lese eller slappe av, viser det seg at du kan spare tid på å reise kollektivt. 1 Kollektivtransport er miljøvennlig Kollektivtransport er gunstig for miljøet. Tog, t-bane, trikk og buss bruker betydelig mindre energi for hver kilometer et menneske reiser enn bil. Dette medfører mindre forurensning, holder luften renere og karbonutslippene lavere. I tillegg trenger kollektivtransport mindre plass og skaper mindre støy enn øvrig trafikk. 1 Advantages Of Using Public Transportation. Kilde: TOGETHER_Kollektivtransport_2_Lærerveiledning.pdf

7 Lærerveiledning 3 (( Visste du at: En buss erstatter 50 biler med et gjennomsnittlig passasjertall. Et tog kan erstatte 1300 biler! Kollektivtransport er sosialt Når du reiser kollektivt kan du være sammen med venner, familie og kolleger. Hvis du snakker med foll du ikke kjenner på bussen eller T-banen, kan du lettere føle deg mer hjemme i byen eller på stedet du bor. Kollektivtransport gir deg mulighet til å komme i kontakt med andre som bor i området ditt. Det viktigste ved kollektivtransporten Forberede en tur Det viktigste spørsmålet når du skal forberede reisen med kollektivtransport er: «Hvilken informasjon trenger jeg før jeg kan dra?» Spørsmålet virker enkelt, men det blir mer omfattende når du deler det opp i delspørsmål: Hvilke transportmidler finnes i området hvor du bor? Hvilket transportmiddel går dit du skal? Hva slags billett trenger jeg? Hvor mye koster billetten? I de fleste områder er det flere tilbud om kollektivtransport. Det er flere ting du bør ta hensyn til når du skal velge riktig transportmiddel for turen din: Tid: En busstur tar ofte lenger tid enn en tur med toget. Men bussen stopper kanskje nærmere der du skal? Pris: En tur med toget er kanskje dyrere enn en tur med bussen. Komfort: Toget er ofte mer behagelig. Vane: Hvis du er vant til å ta bussen, kan det kanskje virke vanskelig å ta toget. TOGETHER_Kollektivtransport_2_Lærerveiledning.pdf

8 Lærerveiledning 4 Planlegge en tur Det viktigste spørsmålet når du skal planlegge en tur er: «Hvor og hvordan får jeg den informasjonen jeg trenger?» a) Få informasjon Det er forskjellige måter å få den informasjonen du trenger på. Det kommer an på hvor god du er i norsk, om du har tilgang til internett og om du kan bruke en datamaskin. Det flere muligheter: Ved hjelp av internett (digitale ruteplanleggere, nettsider og kollektivtransporttjenester) Be om informasjon på telefon på stasjonen eller informasjonssentralen. fra en bussjåfør eller trikkefører Kollektivtransport gir god mulighet for å trenge på språkbruk i det virkelige liv. b) Behandle informasjonen Å få informasjonen er selvsagt det første steget, men å få riktig informasjon er et avgjørende andre steg. Viktige spørsmål du kan stille deg selv er: Hva ser jeg etter? Forstår jeg all informasjonen? Er dette svaret på spørsmålet mitt? c) Kjøp billett Før du skal reise med kollektivtransport trenger du en billett som gir deg lov å reise med det transportmiddelet som kjører dit du skal. For vante brukere er prisene kjent, men for brukere som sjelden bruker kollektivtransporten, kan det virke vanskelig å finne ut hvilke billetter som passer ditt behov. Ta deg tid til å finne ut hva som passer for deg. Tenk helst på dette hjemme før du drar avsted. Spør etter hjelp dersom du ikke forstår prissystemet. TOGETHER_Kollektivtransport_2_Lærerveiledning.pdf

9 Lærerveiledning 5 Gjennomføre en tur 1) Finn en holdeplass eller stasjon Vanligvis må du gå til stedet der bussen, trikken, T-banen eller toget kjører fra. Det er viktig å beregne hvor lang tid det tar å gå til holdeplassen og legge denne tiden sammen med den tiden bussen, T-banen, trikken eller toget tar. 2) Gå på bussen, toget, T-banen eller trikken Det kan av og til være vanskelig å komme seg på riktig buss, tog, T-bane eller trikk. Her er noen tips som kan gjøre det greiere Praktiske tips Når du kommer til holdeplassen eller stasjonen, undersøk om bussen eller toget ditt stopper der; bruk informasjonstavlen eller spør noen. På stasjonen kan du undersøke hvilken plattform toget kjører fra eller på holdeplassen hvilken retning bussen kjører. Når bussen eller toget kommer, kan du dobbeltsjekke at dette er riktig buss eller tog. Sjekk skiltet på bussen, tavlen over plattformen eller spør noen. Sikkerhet og høflighet For å unngå ulykker vent til bussen, toget eller trikken har stoppet helt opp før du går på. Slipp andre av før du selv går på. Ikke blokker dørene. Prøv å finne et ledig sete så raskt som mulig. 3) På bussen/toget/trikken Når du har kommet deg på bussen, toget, T-banen eller trikken, er det viktig å finne ut hvilken holdeplass du skal gå av på. Hvordan gjenkjenne holdeplassen? På de fleste tog og busser er det et informasjonssystem, for eksempel skjermer, kart, høyttalere og lignende, som forteller hvilke holdeplasser transportmiddelet stopper på. Hvis det ikke er noe slikt system, kan du spørre sjåføren eller medpassasjerer om de kan si fra når dere kommer til holdeplassen du skal gå av på. Hvis du skal til et sted du har vært før, kan du forsøke å sette deg ved et vindu. Se om du gjenkjenner noen bygninger eller gater som kan hjelpe deg til å se hvor du skal av. TOGETHER_Kollektivtransport_2_Lærerveiledning.pdf

10 Lærerveiledning 6 Hvis du skal til et sted du aldri har vært før, kan du planlegge turen ved hjelp av et kart over området eller en liste med holdeplasser som toget eller bussen stopper på. Prøv å følge med på hver holdeplass på kartet eller listen din. Gi signal om at du vil av på neste holdeplass Av og til er det nødvendig å gi signal til sjåføren om at du ønsker å gå av på neste stopp ved å bruke en knapp eller lignende. Vær sikker på at du gir signal før riktig holdeplass. Hvis du ikke er helt sikker kan du spørre sjåføren eller en medpassasjer. Kontakt med sjåfør og medpassasjerer Å reise med kollektivtransport er en sosial opplevelse. Det gir en god mulighet til å trene på språket og bli kjent med lokalbefolkningen og deres hverdagsliv. 4) Å å gå av bussen, toget eller trikken Det kan virke ganske enkelt å gå av bussen, toget eller trikken, men her er et par tips som kan være nyttige: Når holdeplassen din nærmer seg, kan du gå mot døren. Hold deg godt fast når du star oppreist på toget eller bussen. Når du går av, bør du være oppmerksom på andre trafikanter som kanskje ikke har sett deg. TOGETHER_Kollektivtransport_2_Lærerveiledning.pdf

11 Lærerveiledning 7 Kollektivtransport og personlig sikkerhet Selv om kollektivtransport er en trygg måte å reise på og mye tryggere enn å kjøre bil, kan det i noen byer være lommetyver og pøbler som tiltrekkes av de kollektive transportmidlene. Vanligvis skjer det ikke mange tyverier, men det kan være lurt å tenke over noen få ting: Sikkerhet Vær alltid oppmerksom på det som skjer rundt deg. Når du skal betale for noe, bør du passe på lommeboken din og andre verdisaker. Ha lommeboken din på deg, nær kroppen eller i en lukket veske. Unngå å reagere på provokasjoner. Dersom du ikke har noe alternativ, snakk rolig og ha en selvsikker holdning. I aller verste fall: hvis noen er aggressive, kom deg unna så raskt du kan og ring politiet. Trafikksikkerhet Se opp for avstanden mellom plattformen og toget eller bussen. Hold deg alltid fast i noe når du står oppreist på en buss eller et tog. På de fleste tog, trikker og t-baner lyder et signal når dørene lukkes. Prøv aldri å gå inn eller ut når du hører dette signalet. Ikke kryss veien før bussen har kjørt. TOGETHER_Kollektivtransport_2_Lærerveiledning.pdf

12 Lærerveiledning 8 Kollektivtransport og folk som trenger hjelp Noen mennesker trenger hjelp når de reiser. Dette kan være barn, eldre personer eller personer med nedsatt funksjonsevne (fysisk eller mentalt). Disse menneskene trenger ekstra oppmerksomhet når de reiser kollektivt. Spedbarn Vær oppmerksom på følgende når du reiser med kollektivtransport sammen med spedbarn eller småbarn: Hvis du ønsker å ta med deg barnevogn på bussen eller toget, bør du undersøke om dette er mulig. Noen busser har ramper, lave gulv, egne plasser til barnevogner og lignende. Noen barnevogner er lette å slå sammen slik at de tar mindre plass. Ikke vær redd for å be medpassasjerer om hjelp! Sjekk at du ikke blokkerer midtgangen eller dørene. Når du holder et barn, må du ha minst en hånd fri til å holde deg fast! Små barn Vær oppmerksom på følgende når du reiser med kollektivtransport sammen med små barn: Hold barnet i hånden når dere reiser, spesielt når bussen eller toget kommer og når dere skal av og på. Bussen eller toget er ikke en lekeplass. Selvfølgelig kan barnet leke, men pass på at det ikke forstyrrer medpassasjerene for mye. Det kan være mye folk på toget og bussen. Pass på at du alltid har kontakt med barnet når du er på et folksomt tog eller en full buss. Det kan være en morsom opplevelse for barn å reise med tog eller buss. Det gir en god anledning til å leke og lære, ved å la barnet hjelpe deg med å kjøpe billett eller trykke på stoppknappen når dere skal av. TOGETHER_Kollektivtransport_2_Lærerveiledning.pdf

13 Lærerveiledning 9 Litt om eldre barn Eldre barn blir mer og mer uavhengige. Gi dem frihet til å bestemme, men husk at de fortsatt kan gjøre farlige feil. Hvis en ung gutt eller jente du reiser sammen med, tar en dårlig eller utrygg beslutning, kan du be ham eller henne om å tenke seg om en gang til. De fleste tenåringer er vant til å reise på egenhånd, spesielt de som reiser kollektivt til og fra skolen. Det er viktig å diskutere farene ved ikke å være oppmerksom på veien med tenåringer. Tenåringer som hører på musikk må være ekstra oppmerksomme når de skal på og av busser eller tog, siden de ikke kan høre biler som nærmer seg. Musikk kan være beroligende for noen, men forstyrrende for andre. Kollektivtransport for eldre personer Eldre mennesker er den aldersgruppen som øker mest. Dessverre er de eldre innblandet i et stort antall ulykker. Eldre mennesker kan møte utfordringer når de skal reise kollektivt. De eldre kan ha senere bevegelser og reaksjonsevne, redusert muskelstyrke og nedsatt evne til koordinering. Dette kan komme i tillegg til nedsatt syn og/eller hørsel. Noen enkle grep kan gjøre det lettere å reise kollektivt for eldre: Det kan være lurt å planlegge turen slik at du unngår rushtrafikken. På denne måten unngår du lange køer og opptatte seter og det blir enklere å bevege seg inne på busser og tog. Ikke vær redd for å be om hjelp: Spør om veien, be om et sete eller spør om hjelp når du skal på eller av bussen eller toget. Hvis du bruker briller eller høreapparat, bør du ha med disse når du reiser, siden mye informasjon er tekst eller lyd. Kollektivtransport for personer med nedsatt funksjonsevne Dessverre kan personer med nedsatt funksjonsevne oppleve det som vanskelig å reise kollektivt. Det finnes likevel ting som gjør det lettere å reise kollektivt - busser med lave gulv, ramper, personlig assistanse fra sjåføren osv. Generelt sett er det lurt å forberede en tur med kollektivtransport på forhånd. Undersøk om det er noen tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne på holdeplassene du skal på og av. Ikke vær redd for å spørre om hjelp! TOGETHER_Kollektivtransport_2_Lærerveiledning.pdf

14 Lærerveiledning 10 Kollektivtransport utenfor byene Kollektivtransport i spredtbygde strøk har ofte færre avganger. Derfor er det noen ting det er lurt å tenke på når man skal bruke kollektivtransport utenfor byene. Ha med noe mat og drikke siden du kanskje må vente en stund på den neste bussen eller toget. Ha med deg mobiltelefon og skriv ned nummeret til informasjonssentralen til den kollektivtransporten du skal reise med (177). På regnværsdager kan det være lurt å kle seg etter forholdene, siden du kanskje blir stående ute en stund å vente. Læringsaktiviteter med kollektivtransport Litt om starten Innføringsaktivitet kan være besøk hos et kollektivtransportselskap eller på en stasjon. Bruk av kollektivtransport er en erfaringsbasert og problemorientert læringsprosess. Både læreren og deltakerne en følelse av hva de må kunne gjøre for å reise kollektivt når de møter en virkelig situasjon. For personer med innvandrerbakgrunn, som ofte blir behandlet som «ulike», kan det være en fordel at læreren og deltakerne er i samme situasjon. (( Se også Øvelse 1 i Undervisningsopplegget. Nøkkelinformasjon for deltakerne Det er alltid viktig å forberede deltakerne ved å gi dem detaljert informasjon om hva de kan forvente. Dette er: Dato, tid, sted og varighet for aktiviteten Bakgrunn og mål Hva de skal ha med seg (skrivesaker, kamera, mat, type klær, osv.) Forsikring og ansvar Før du gjør noe som helst, må du undersøke forsikrings- og ansvarsforhold. Når du arbeider som lærer har du som regel forsikring som dekker all risiko du er utsatt for. Hvis du arbeider som kursleder eller lignende, bør du la deltakerne skrive under på en avtale om at de selv har ansvaret. TOGETHER_Kollektivtransport_2_Lærerveiledning.pdf

15 Lærerveiledning 11 Erklæring om samtykke For å forklare betingelsene for å være med bør du ha klar en avtale som redegjør for deltakernes eget ansvar. (( Du finner en mal i vedlegget til denne veiledningen. Deltakere per lærer Vær forberedt på at deltakerne kan komme til å trenge mye oppmerksomhet fra læreren. Derfor bør antall deltakere per lærer ikke være flere enn 12! Dersom du har flere deltakere bør du ta med deg en kollega. Riktig utstyr for lærere Avhenging av hvilke aktiviteter dere planlegger, kan nyttig utstyr være: Skrivesaker Kamera Opptaker Kart over lokalområdet Tidstabeller og annen informasjon om kollektivtransporten Førstehjelpssaker Mat og drikke (litt ekstra til deltakerne) Mobiltelefon for å kunne ringe nødnummer Regntøy og paraply TOGETHER_Kollektivtransport_2_Lærerveiledning.pdf

16 Lærerveiledning 12 Gjennomføring av en tur med kollektivtransport Når man er ute (av klasserommet), er det viktig at læreren flere ganger samler gruppen for å forklare dem om interessante, vanskelige eller viktige læringssituasjoner. Å være ute av det vanlige klasserommet kan noen ganger føre til stress. Læreren må hele tiden berolige deltakerne og legge til rette for positiv kontakt med andre som ikke er i gruppen. Tips til språklærere Det er veldig viktig at gruppen kan fullføre turen på en vellykket måte. I sterkere grupper kan to og to eller tre og tre gjennomføre turen sammen. I svakere grupper er det sannsynligvis best at hele gruppen holder sammen. For å kunne ha oversikt over læringsprosessen er det også anbefalt at hele gruppen reiser sammen. Oppsummering Kollektivtransport er et alternativ til bil. I de fleste byer og tettsteder er et godt tilbud om kollektivtransport. For reiser som er for lange til å gå eller sykle eller om man har med seg mye bagasje er kollektivtransport et praktisk, rimelig, trygt og miljøvennlig alternativ. Fokuset på denne treningen er å vise deltakerne mulighetene og fordelene ved kollektivtransport, og den inneholder bakgrunnsinformasjon som man trenger når man skal planlegge, forberede og gjennomføre en tur med kollektivtransport. I tillegg inneholder denne veiledningen viktige råd om hvordan man gjennomfører læringsaktiviteter med kollektivtransport som kan bidra til en positiv opplevelse for både lærere og deltakere når de bruker forskjellige typer kollektivtransport. TOGETHER_Kollektivtransport_2_Lærerveiledning.pdf

17 Lærerveiledning 13 Vedlegg Samtykkeerklæring Deltakerne er i god nok form til å delta i aktivitetene og det er ingen medisinske grunner til ikke å delta. Deltakerne vil ikke delta dersom de er påvirket av alkohol eller medisin. Deltakerne vil følge instruksjonene fra læreren/lærerne. Deltakerne vil umiddelbart si i fra til læreren om alle skader eller uhell. Deltakerne har ansvaret for skader på seg selv, tredje parter eller gjenstander. Bare ved uaktsom adferd hos læreren er læreren ansvarlig. Navn Dato/Sted Underskrift TOGETHER_Kollektivtransport_2_Lærerveiledning.pdf

18 Undervisningsopplegg 1 Undervisningsopplegg Gjennomføre en reise med buss, tog, T-bane, eller trikk Innledning 3 Øvelser 7 Del 1: Inntak Øvelse 1 A: Besøk på stedet 8 Øvelse 1 B: «Besøk på stedet» i klasserommet 9 Øvelse 2: Fordeler og ulemper med kollektivtransport 10 Øvelse 3: Forklaring om mappen 11 Øvelse 4: Forskjellige typer kollektivtransport 12 Øvelse 5: Vanlige situasjoner på kollektivtransport (1) Informasjon fra høyttaler 13 Øvelse 6: Vanlige situasjoner på kollektivtransport (2) Samtaler 14 Øvelse 7: Oppsummering av øvelser Kollektivtransportveggen 15 Del 2: Teori Øvelse 8: Gruppeinndeling 17 Øvelse 9: Planlegge en reise (Steg 1): Valg av reisemål 18 Øvelse 10: Planlegge en reise (Steg 2): Valg av transportmiddel (eller kombinasjon av dem) 19 Øvelse 11: Planlegge en reise (Steg 3a): Ruteplanleggere på internett 20 Øvelse 12: Planlegge en reise (Steg 3b): Lese rutetabeller 21 Øvelse 13: Planlegge en reise (Steg 3c): Priser og billetter 22 Øvelse 14: Planlegge en reise (Steg 4a): Be om informasjon på telefon (1) Forberedelse 23 Øvelse 15: Planlegge en reise (Steg 4b): Be om informasjon på telefon (2) Rollespill 25 Øvelse 16: Planlegge en reise (Steg 4c): Be om informasjon på telefon (3) Telefonsamtale 26 Øvelse 17: Oppsummering (med mappen) 27 Del 3: Praksis Øvelse 18: Gjennomføre en reise med kollektivtransport (1) Forberedelse 28 Øvelse 19: Gjennomføre en reise med kollektivtransport (2) Skilt og informasjon på stasjoner 29 Øvelse 20: Gjennomføre en reise med kollektivtransport (3) Muntlig informasjon på stasjoner 30 Øvelse 21: Gjennomføre en reise med kollektivtransport (4) Samtale med andre 31 Del 4: Oppsummering Øvelse 22: Utveksling av erfaringer 32 Øvelse 23: Oppsummering (med mappen) 33 TOGETHER_Kollektivtransport_3_Undervisningsopplegg.pdf

19 Undervisningsopplegg 2 Arbeidsmateriell Arbeidsmateriell for lærere Lærerveiledningen «Å reise kollektivt» Arbeidsmateriell for deltakere Oppgavesett Oppgavesett 1: Besøk på stedet Oppgavesett 2: Bilder og symboler Oppgavesett 3: Informasjon fra høyttaler Oppgavesett 4: Samtale om kollektivtransport Oppgavesett 5: Planlegge reisen Oppgavesett 6: Lese rutetabeller Oppgavesett 7: Hva koster det? Oppgavesett 8: Informasjon på telefon (Planlegging) Oppgavesett 9: Informasjon på telefon (Rollespill) Oppgavesett 10: Informasjon på telefon (Telefonsamtale) Oppgavesett 11: Skilt og skriftlig informasjon på stasjoner Oppgavesett 12: Muntlig informasjon på stasjonen Oppgavesett 13: Samtaler på buss, tog, T-bane og trikk TOGETHER_Kollektivtransport_3_Undervisningsopplegg.pdf

20 Undervisningsopplegg Innledning 3 Undervisningsopplegg Gjennomføre en reise med buss, tog, T-bane, eller trikk Generelle retningslinjer når man jobber med innvandrere Når du jobber med innvandere, er det viktig å være oppmerksom på språk-, kultur- og kjønnsforskjeller. Du bør ikke bare tenke på de spesifikke behovene, men også tilnærmingen, bakgrunnen og deltakernes kjønn. Nedenfor er noen aspekter som kan være lurt å tenke på, avhengig av kulturen og av menneskene som deltar på kursene dine: Hvis du ikke er helt kjent med ferdighetene til deltakerne, ta deg tid til å intervjue dem om deres erfaringer. Unngå å sette kursdeltakere i en pinlig situasjon på grunn av kultur, kjønn eller religion. Noen ganger kan kjønnsdelt opplæring være hensiktsmessig. Dersom du ønsker å gjennomføre kjønnsdelt trening, bør dine kursledere være av samme kjønn som kursdeltakerne. (( Du finner en tabell over kulturspesifikke verdier for kollektivtransport i vedlegget til denne læringsmodulen. Der vises en sammenligning av holdninger til kollektivtransport i forskjellige land. TOGETHER_Kollektivtransport_3_Undervisningsopplegg.pdf

21 Undervisningsopplegg Innledning 4 Målet med dette undervisningsopplegget Målet med dette undervisningsopplegget er å framstille kollektivtransport som en god og brukbar måte å reise på, som er behagelig, trygg og praktisk. Målet er også å vise hvordan kollektivtransport kan dekke behovene til deltakerne på en måte som knytter dem til en større verden. Deltakerne skal bli kjent med fordelene med kollektivtransport slik at de kan benytte det i hverdagslivet. Videre vil deltakerne få kunnskap om: Det lokale tilbudet om kollektivtransport. Hvordan bruke kollektivtransport. Få informasjon om takster, billige billetter og de riktige billettene for dem. Planlegge en tur med kollektivtransport og gjennomføre denne turen. Ved slutten av dette undervisningsopplegget skal deltakerne ha fått sine egne personlige mapper, om dette er ønskelig. Generelt sett er opplegget er en kombinasjon av harde og myke aktiviteter. Læringsmålene dette undervisningsopplegget: Lære hvordan man planlegger og gjennomfører en vellykket reise med kollektivtransport Lære om priser, rutetabeller og ruteplanleggere Lære hvordan man skaffer seg riktig informasjon ved hjelp av telefon, internett eller ved å spørre Få mestrings- og søkestrategier Forbedre språkferdigheter Sosial inkludering ved å delta i lokalsamfunnet Motivasjon for å reise kollektivt og like det & MYKE AKTIVITETER HARDE AKTIVITETER Bli fortrolig med temaet «kollektivtransport» og overkomme barrierer Bli kjent med de lokale omgivelsene og øke bevegelsesradiusen Bygge selvtillit til å bli en selvstendig bruker av kollektivtransport (( Se også den generelle Innledningen til denne modulen. TOGETHER_Kollektivtransport_3_Undervisningsopplegg.pdf

Lærerveiledning «Å reise kollektivt»

Lærerveiledning «Å reise kollektivt» 1 «Å reise kollektivt» Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med kollektivtransport 2 Det viktigste ved kollektivtransporten 3 Forberede en tur 3 Planlegge en tur 4 Gjennomføre en tur 5 Kollektivtransport

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Sikker sykling

Innledning til opplæringsmodulen Sikker sykling Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Sikker sykling Denne innledningen til sykling som transportmiddel er utviklet for folk som arbeider med innvandrere og som vil støtte disse i å bruke mer bærekraftige

Detaljer

Lærerveiledning Sikker sykling

Lærerveiledning Sikker sykling Sikker sykling Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med sykling 2 Sikkerhetsutstyr på sykkelen 3 Nyttig utstyr til sykkelturen 5 Sykkelregler 8 Vedlikehold av sykkelen 13 Klær 5 Frakte ting 5 Å bruke

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Lese- og skrivevansker blant voksne. Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs

Lese- og skrivevansker blant voksne. Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs Lese- og skrivevansker blant voksne Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs Denne kursmanualen har blitt skrevet av Alexandra Davies, South Bank University LLU+, London, England Christine

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

AFS Vertsfamilie. Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014

AFS Vertsfamilie. Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014 AFS Vertsfamilie Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014 Innhold Om AFS... 4 Forberedelser... 6 Forventninger... 8 Kultur... 11 Interkulturell bevissthet... 17 Tilpasningskurven... 20 Den første

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Smart Move. Teoretisk oppgave

Smart Move. Teoretisk oppgave Smart Move. Teoretisk oppgave Transport er en del av hverdagen din. Dere reiser rundt for å lære, leke og for å besøke venner og familie. Det vi ønsker oss, klærne våre, maten vi spiser, vannet vi drikker,

Detaljer

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger Læretid i utlandet: Manual for lærlinger av Gard Tekrø Internasjonalt Servicekontor, Oppland Innhold Innledning Grunner til å reise utenlands Fordeler Fordeler for deg som lærling Kommentarer Fordeler

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Denne innledning til temaet øko-kjøring er utviklet for folk som jobber med innvandrere og som ønsker å hjelpe dem til å tilpasse seg til mer bærekraftige

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer Veileder basert på foreldres egne erfaringer Anne-Mette Bredahl 2012 Heftets tittel: Foreldre med synshemning Veileder basert på foreldres egne erfaringer Utgitt: 2012 Utgitt av: Huseby kompetansesenter

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD FELLESSKAP OG MANGFOLD Sentral Ungdomskonferanse vedtok i 2011 at Røde Kors Ungdom ønsket å satse på fellesskap og mangfold som et av sine strategiområder,

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer