Alle reformer peker mot kommunen hva gjør Oslo for å møte samhandlingsreformens utfordringer?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle reformer peker mot kommunen hva gjør Oslo for å møte samhandlingsreformens utfordringer?"

Transkript

1 Alle reformer peker mot kommunen hva gjør Oslo for å møte samhandlingsreformens utfordringer? Ruskonferanse i Trondheim 6. mars 2013 Lilleba Fauske, direktør i 1

2 Oslo kommune innbyggere vokser med over pr. år i 2030 anslått til innbyggere Store investeringskostnader knyttet til behov for nye boliger, barnehager, skoler, offentlig kommunikasjon En kommune 4 sykehus Samarbeidsavtaler inngått, mest fokus på somatikk ferdigbehandlede pasienter unngå mulkt 4 byomfattende etater Sykehjemsetat, Barne- og familieetat, Helseetat og Velferdsetat 2

3 Litt om ansatte, budsjett mrd brutto Byomfattende utføreretat for Oslos 15 bydeler mht. institusjonsplasser rus (ca. 700), døgnovernatting, boliger for unge og utviklingshemmede Sosiale boligvirkemidler, Husbankens lån/tilskudd og kommunal bostøtte Oppsøkende arbeid, helsetilbud, smittevern og sprøyterom Spisskompetanse på sårbare gruppers spesielle behov, Korus-Oslo og Rustelefon Høy anskaffelsesfaglig kompetanse TT og tjenestekjøp 3

4 Jeg vil si noe om Hva vi vet om samhandlingsreformen tror vi at vi vet? Hva vi har å spille på i vår kommune Hva vi har gjort Hva vi har planlagt å gjøre Hvilke utfordringer vi ser for oss 4

5 Hva vi vet.. Samhandlingsreform en retningsreform Skal lages incentiver for at kommunene etablerer substituerende tjenestetilbud som koster mindre enn spesialisthelsetjenesten I somatikken (ikke kirurgi) både kommunal medfinansiering og betaling for ferdigbehandlede med kr pr. døgn fra Sykehusene har allerede fått kutt i sine budsjett 5

6 Hva vi vet.. Fra antall liggedøgn for ferdigbehandlede på sykehus sank dramatisk for å unngå mulkt Oslo bygger nå opp KAD Kommunale Akutte Døgnopphold for å redusere unødvendige sykehusinnleggelser. Innen senger i 2015 totalt 72 senger. Får kr pr døgn for hver seng 6

7 Hva vi vet.. klient/pasient skal behandles lokalt at rusbehandling i stadig større grad effektiviseres og rendyrkes som spesialistoppgaver, mer poliklinisk og ambulant virksomhet. Kommunen skal i økende grad ta ansvar for alt som ikke omfatter det rent behandlingsmessige, botrening, rehabilitering, ettervern, aktivisering og sysselsetting, Og sist, men ikke minst; kommunene og spesialisthelsetjenesten har et felles ansvar for at innsatsen settes inn så tidlig som mulig, og at befolkningen sikres helhetlige og koordinerte tjenester. Oslo store utfordringer med personer med rus/psykiske lidelser 7

8 Hva vi tror at vi vet? TSB og psykisk helse planlegges kommunal medfinansiering fra Visstnok ikke snakk om mulkt for ferdig behandlet pasient for hva er en ferdig behandlet ruspasient? Blir det noe av?? Valg i september?? 8

9 Hva har vi å spille på i Oslo Over 700 institusjonsplasser - 28 institusjoner varierende bemanning men flere med høy kompetanse mht. rusavhengighet. Langt færre ressurser mht. rus/psykisk lidelse Vente-motivasjonsenhet betalt av VEL i regi av privat drifter etablert i fjor Gatehospital i regi av FA MAR-Oslo mandat å bistå bydel/fastleger og følger også opp LAR-pasienter poliklinisk. Faste fagforum- høy kompetanse RAM Rusakuttmottak samarbeid Helseetat og OUS inntak døgnet rundt 9

10 Oslo kommune Prindsen mottakssenter 10

11 Oslo kommune Prindsen mottakssenter Opprettet 1.april 2012 Bærebjelken i Oslo kommunes sentrumsarbeid. Ansvar for samordning av helse- og sosialfaglig hjelp til personer med rusmiddelmisbruk som oppholder seg i sentrumsmiljøene. Samordning og samlokalisering av Oslo kommunes lavterskeltiltak for rusmiddelmisbrukere. Bemannes av tidligere selvstendige enheter som har vært lokalisert rundt i Oslo (ca. 60 stillinger totalt). Helse- og sosialarbeidere, psykolog, lege 11

12 Oslo kommune Prindsen mottakssenter Helse- og sosialfaglig kartlegging - hjelp til kontakt med hjelpetiltak, koordinering og bistand til IP Akuttovernatting 17 rom for kvinner/menn Ambulant team helse- og sosialfaglig bistand Bistand til hjemreise Smitteforebygging sprøyteutdeling, råd/veiledning Feltpleie lavterskel helsetilbud Sprøyterom Lavterskel tannhelsetilbud Åpent alle dager inntak akuttovernatting hele døgnet 12

13 Hva har vi å spille på.. LASSO fra heroin til subuxone på åtte timer Spesialisttilbud på en lavterskelinstitusjon VEL stiller med sykepleiere, miljøpersonale Tett og godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten på OUS, som har ansvar for legeressurser, medisiner og det faglige ansvaret mht. opptrapping Per : 22 personer i behandling og 48 overført til ordinær behandling i LAR LASSO er til for de som der og da ønsker seg bort fra gata uten å måtte vente, lange søknadsprosesser unngås Politi og andre kan komme med personer på døren 13

14 Oslo kommune Hva planlegger vi.. Ruspilot Aker vente-motivasjonssenger i samme lokale som OUS har avgiftning og RAM-rusakuttmottak 12 senger kommunal døgnbemanning utredning/kartlegging og oppfølging før/etter spesialistbehandling planlegges gjennomført av OUS Foreløpig planrapport skal ferdigstilles i mai Boinstitusjon for de tyngste gjennomført en kartlegging av de som kastes ut av lavterskeltiltak og som vagabonderer samarbeid kommune/sykehus? Krever friske midler FLEXBO-løsninger i bydel modulhus med oppfølging 14

15 Utfordringer for kommunene KAD for rus?? Tettere oppfølging av de som for raskt - kommer ut fra langtidsinstitusjonene Kompetente rehabiliteringsinstitusjoner Gode vente- og motivasjonstiltak før/etter TSB Finne løsninger for de vanskelig plasserbare som surrer rundt i akuttapparatet i dag forsterkede institusjonslignede boliger? 15

16 Utfordringer fremover Ha kompetanse til å gi god hjelp til de ikke behandlingsmotiverte - Flere inn i bolig med god oppfølging Holde tak i gjengangerne oftest de med rus/psykiske lidelser Ressurser til tilstrekkelig kompetanse i kommunen Bedre informasjonsutveksling klientopplysninger mellom nivåene 16

17 Takk for oppmerksomheten! Takk for oppmerksomheten 17

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer Astrid Skatvedt og Marit Edland-Gryt Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer SIRUS-rapport nr. 4/2012

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 I denne kortversjonen

Detaljer

RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget

RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget Denne rapporten er illustrert av brukere av Aktivitetshuset Prindsen et sted for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer i bydel Grünerløkka. Aktivitetshuset

Detaljer

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter Lunner kommune Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 5 2 Sammendrag... 5-6 3 Kostnader, bemanning

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 20.10.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Eivind Hansen Budsjett 2015 Statsbudsjett 2015 Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Forslag

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Bakgrunn for søknaden 1.0 Lover, planer og avtaler Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2016

Detaljer

ÅRSMELDING 24SJU. 24SJU Rus og psykisk lidelse Dronningens gate 8B, 0152 Oslo T : +47 23 68 98 98 bymisjon.no

ÅRSMELDING 24SJU. 24SJU Rus og psykisk lidelse Dronningens gate 8B, 0152 Oslo T : +47 23 68 98 98 bymisjon.no ÅRSMELDING 24SJU 2012 24SJU Rus og psykisk lidelse Dronningens gate 8B, 0152 Oslo T : +47 23 68 98 98 bymisjon.no Forord Det var knyttet stor spenning til hvilke signaler statsbudsjettet for 2013 ville

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009?

Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009? Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009? Svarene er rangert etter følgende skala: Fem poeng: Partiet støtter våre standpunkter (totalskåre: 33-40) Fire poeng:

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID 1 Riktige tiltak på riktig nivå til rett tid God habilitering og rehabilitering for funksjonshemmede og kronisk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN Stein Stugu, Roar Eilertsen og Bitten Nordrik April 2008 Innholdsfortegnelse: Forord... 4 1 Oppsummering og sammendrag... 5 2 Fra klient til pasient...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0

PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0 PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD Referanse Versjon: 1.0 1. SAMMENDRAG Prosjektgruppen anbefaler oppstart av kommunal øyeblikkelig døgntilbud heretter benevnt som ØHD. ØHD tjenesten

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer