Priser på tjenester i 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Priser på tjenester i 2015"

Transkript

1 Betalingsregulativet Priser på tjenester i Barnehage Betaling for kosthold Ordinær kost Nei 253 pr. mnd Melkepenger Nei 89 pr. mnd Oppholdstid: Full plass 1/1-30/4 Nei pr. mnd Full plass 1/5-31/12 Nei pr. mnd Halv plass 1/1-30/4 Nei pr. mnd Halv plass 1/5-31/12 Nei pr. mnd søskenmoderasjon for 2 barn 30 % pr. mnd 30 % søskenmoderasjon for 3 eller flere barn 50 % pr. mnd 50 % Deltidsplass: Tildelt oppholdstid i forhold til full plass(45t) med påslag på 10 % Grunnskoleopplæring Skolefritidsordning (SFO) Betaling fra foreldre Hel plass. Utenom skoletid og i SFO sin åpningstid Nei Pr mnd i 11 mnd* Delplass Inntil 10 timer pr uke. Avtalen kan endres med 1 mnd varsel. Hel plass på skolefrie dager i skoleåret ihht den kommunale skoleruta, og ikke plass utenom skoleåret. Skoleåret regnes fom 15 aug. og tom uken i juni som inneholder siste skoledag.*** Nei Pr mnd i 11 mnd* Dagsats Nei 271 pr dag Dagsats i skolefrie perioder Nei 341 pr dag Ukesats i skoleferien Nei 853 pr uke Søskenmoderasjon (gis på den rimeligste plassen) (ikke av dagsats) 30 % 30 % Omsorgs- og fritidstilbud etter Nei 504 Pr mnd i 11 mnd skoletid for barn med store bistandsbehov, år *De som starter før 15 aug betaler for hele aug mnd. De som starter fom 15 aug betaler for halve aug mnd. **De med delplass betaler for halve aug mnd og må kjøpe enkeltdager/uker hvis de har behov for plass før 15 aug. ***Inntil 10 timer pr uke er et gjennomsnitt. Kan også være hele dagen annen hver dag eller hele dagen annen hver uke. Helse og omsorg Hjemmetjeneste Praktisk bistand, opplæring i hjemmet Abbonementsgruppe I - Inntil 6 timer pr. mnd. Nettoinntekt under 2 G Nei 186 pr. mnd (Blir regulert i eget runds fra Helsedir i slutten av des.) 2-3 G Nei 458 pr. mnd G Nei 918 pr. mnd over 4 G Nei pr. mnd Abbonementsgruppe II - Inntil 11 timer pr. mnd. Nettoinntekt under 2 G Nei 186 pr. mnd (Blir regulert i eget runds fra Helsedir i slutten av des.) 2-3 G Nei 918 pr. mnd G Nei pr. mnd over 4 G Nei pr. mnd Abbonementsgruppe III - Over 11 timer pr. mnd. Nettoinntekt under 2 G Nei 186 pr. mnd (Blir regulert i eget runds fra Helsedir i slutten av des.) 2-3 G Nei pr. mnd G Nei pr. mnd over 4 G Nei pr. mnd Trygghetsalarm Abbonementsavgift Nei pr. år Installasjonsgebyr Nei Pr gang

2 Mat til hjemmeboende Middag med dessert (inklusiv distribusjon) Nei Middag 1/2 porsjon med dessert (inklusiv distribusjon) Nei Matabbonement, Omsorgsbolig heldøgns omsorg Nei pr. mnd Husholdningsartikler, Omsorgsbolig heldøgns omsorg Nei 331 pr. mnd Sykehjemsopphold Dag- eller nattopphold Nei Døgnopphold Nei (Blir regulert i eget runds fra Helsedir i slutten av des.) Vann Tilknytningsgebyr vann: Stor næring (inntak >= 81mm 25 % abonnent Middels næring (inntak 41-80mm) 25 % abonnent Liten næring (inntakt <= 40mm) 25 % abonnent Bolig 25 % abonnent Årsgebyr vann Abonnementsgebyr: Stor næring (inntak >= 81mm 25 % abonnent Middels næring (inntak 41-80mm) 25 % abonnent Liten næring (inntakt <= 40mm) 25 % abonnent Liten næring landbruk 25 % abonnent Bolig 25 % abonnent Forbruksgebyr: Enhetspris 25 % 11,12 pr. m3 9, Brukstidsfaktor for hytter og fritidsboliger 25 % 0,2 0,2 Spesifikt forbruk ved arealbasert beregning: 25 % 1,3 m3/m2 1,3 (Boliger/borettslag kan velge denne løsningen) Målerleie: Øvrige abonnenter 0 pr. tilknytning Avlesningsgebyr: Unnlatelse av å lese av måler: 25 % 931 abonnent Måleravlesning av kommunen Avløp og Slam Tilknytningsgebyr avløp: Stor næring (inntak >= 81mm 25 % abonnent Middels næring (inntak 41-80mm) 25 % abonnent Liten næring (inntakt <= 40mm) 25 % abonnent Bolig 25 % abonnent Årsgebyr avløp Abonnementsgebyr: Stor næring (inntak >= 81mm 25 % abonnent Middels næring (inntak 41-80mm) 25 % abonnent Liten næring (inntakt <= 40mm) 25 % abonnent Liten næring landbruk 25 % abonnent Bolig 25 % abonnent Forbruksgebyr: Enhetspris 25 % 9,14 pr. m3 8, Brukstidsfaktor for hytter og fritidsboliger 25 % 0,2 0, Spesifikt forbruk ved arealbasert beregning: 25 % 1,3 m3/m2 1, (Boliger/borettslag kan velge denne løsningen) Slam Slamtømming - regul. pkt % pr. abb Slamtømming - regul. pkt % pr. abb Slamtømming - regul. pkt % 864 pr. abb Slamtømming - regul. pkt. 4.4 (Ekstra tømming tett tank) 25 % pr m Slamtømming - regul. pkt. 4.5 (Ekstra tømming SA) 25 % Pr stk Slamtømming - regul. pkt. 4.6 (Nød-tømming SA) 25 % Pr stk SA<5,5m Slamtømming - regul. pkt. 4.8 (Ekstra tømming) 25 % SA 5,5-10, m Slamtømming - regul. pkt. 4.8 (Nød-tømming) 25 % SA 5,5-10, m Tillegg for Meløyvær og Krøttøy 25 % 531 SA inntil 4 m Tillegg for Meløyvær og Krøttøy 25 % SA > 4 m Renovasjon og avfall

3 Renovasjonsavgift Husholdningsavfall liten renovasjon 25 % pr. år Husholdningsavfall normal renovasjon 25 % pr. år Husholdningsavfall stor renovasjon 25 % pr. år Fratrekk for abonnenter tilkyttet fellescontainer/deling av dunk 25 % 200 pr. år Husholdningsavfall normal renovasjon med fratrekk for hjemmekompostering 20% 25 % pr. år Tillegg for transportveg for henting: 0-5 m 25 % 213 pr. år m 25 % 422 pr. år m 25 % 636 pr. år Gjelder for hver påbegynte 5 m Tilleggsavgift for eiendommer hvor søppelstativet står lenger enn 15 m fra veg som kan kjøres av renovasjonsbil, fastsettes til 10% av den til enhver tid gjeldende renovasjonsavgift. Ekstragebyr for henting Krøttøy/Meløyvær 25 % pr. år Abonementsgebyr/Containerrenovasjon fritidsboliger (tidligere Bjarkøy kommune) 25 % pr. år Grovavfall (tidligere Bjarkøy kommune) 25 % 186 pr. m³ Bytting av avfallsdunk 25 % 314 pr. dunk Fysisk planlegging, natur og miljø, byggesak, reeasjon i tettsteder Scooterløype Avgift Scooterløyve 0 pr. løyve Areal og byggesakstjenesten Gebyrene faktureres etter egen forsift vedtatt av kommunestyret og indeksreguleres etter indeks som utarbeides kvartalsvis av Statens kartverk og gjelder: Nei Plan og bygningsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Konsesjonsloven Jordloven Miljøfyrtårnsertifisering private bedrifter 1. gangs sertifisering Nei Resertifisering Nei Kultur, bibliotek, kino, ungdomstiltak, idrett, kulturskole 0 Harstadhallen Utleiesatser Idrettsarrangement Kommunale lag inntil 2 timer Nei 664 pr. arr Kommunale lag ut over 2 timer Nei 261 pr. time Utenomkom. lag/org. inntil 2 t. Nei pr. arr Utenomkom. lag/org. ut over 2 t. Nei 371 pr. time Prof.lag inntil 2 timer Nei pr. arr Hvis 5% av billettinntektene overstiger 0 0 leien på et arrangement, betales dette i stedet for ordinær leie. Utleiesatser trening mandag - fredag Kommunale lag Nei 110 pr. time Pensjonistgrupper Nei 0 pr. time Utenomkom. lag/skoler Nei 317 pr. time Bedriftsidrettslag Nei 280 pr. time For leie av halv hall betales 50% av satsene Før kl mandag - fredag: Grunnskoler, barnehager, eldre 0 pr. time Lør/søn utenom arrangement: Kommunale lag Nei 221 pr. time Utenomkom. lag/skoler Nei 317 pr. time Bedriftsidrettslag Nei 288 pr. time For utleie til utenomidrettslige arrangement (messer mv) fastsettes særskilt leie.

4 Kunstgress Sommerbruk fra 1.5 Kamper alle klasser mandag til fredag Nei 355 pr. time Aldersbest. klasser før Nei pr. time Trening utenomkom. lag/skoler Nei 407 pr. time Trening kommunale lag/over junior Nei 136 pr. time Billettsalg cupkamper, NM interetskamper, senior/junior Nei 25 % av br.bill.salg 25 % Billettsalg serie/privatkamper Nei 15 % av br.bill.salg 15 % Minimumsleie for arrangement med billettsalg - Seniorlag Nei pr. arr Aldersbestemte lag Nei 542 pr. arr Vinterbruk til 30.4 Utenomkommunale lag senior Nei pr. time Aldersbestemte klasser Nei pr. time Trening/kamper komm. lag Nei 768 pr. time For øvrige arrangement fastsettes særskilt leie Minihall Trening Nei 69 pr. time Trening bedriftslag Nei 126 pr. time Arrangement (0-2 ) timer Nei 385 pr. time Arrangement(ut over 2 timer) Nei 126 pr. time Kjøkken ved arrangement Nei 147 pr. arr Hålogalandshallen Vintersesongen 01/10-30/04: Dagleie mandag/fredag Trening/kamper/arr. 1/1 hall Nei 542 pr. time Trening/kamper/arr. 1/2 hall Nei 284 pr. time Trening/kamper/arr. 1/3 hall Nei 190 pr. time Trening/kamper/arr. 2/3 hall Nei 378 pr. time Kveldsleie mandag/fredag (gjelder ikke bedrifter/bedriftsidrettslag som betaler sats for uansett) Trening/kamper/arr. 1/1 hall Nei 373 pr. time Trening/kamper/arr. 1/2 hall Nei 190 pr. time Trening/kamper/arr. 1/3 hall Nei 136 pr. time Trening/kamper/arr. 2/3 hall Nei 271 pr. time Kveldsleie mandag/fredag (samt bedrifter/bedriftsidrettslag fra ) Trening/kamper/arr. 1/1 hall Nei 542 pr. time Trening/kamper/arr. 1/2 hall Nei 284 pr. time Trening/kamper/arr. 1/3 hall Nei 190 pr. time Trening/kamper/arr. 2/3 hall Nei 378 pr. time Lørdag/søndag: Trening/kamper/arr. Samme priser som kveldsleie For utenom kommunale lag, bedriftslag og andre er det lik utleiepris hele året, dvs. tilsvarende for vintersesongen 1/5 til 30/9 Leiepris trening som stadion. Nei 136 pr. time Aldersbestemte klasser mandag til fredag fra Nei 0 pr. time 0 Kamper (1/2 pris i forhold til stadion) Nei 177 pr. time Aldersbestemte klasser mandag til fredag før Nei 0 pr. time 0 Trening friidrettsdel, Hålogalandshallen Nei 134 pr. time Andre arrangement: Utenomidrettslige arrangement (messer, konserter o.l) fastsettes særskilt leiepris. Kulturskole Musikkundervisning pr. disiplin Nei pr. år Dans undervisning pr. disiplin/klasse Nei pr. år Teaterundervisning Nei pr. år Visuelle kunstarter undervisning pr. disiplin Nei pr. år Instrumentleie pr. instrument Nei 956 pr. år Musikk fra livets begynnelse, kurs å 12 ganger Nei pr. kurs Materialkostnad visuelle kunstarter pr. disiplin Nei 372 pr. år Utleie rom Nei 294 pr. time Lag, for. Harstad kommune, voksenopplæring e.kl Nei 294 pr. time Utenomkomm.lag/for., v.oppl. Nei 438 pr. time Fylkeskomm. leietakere/forsvaret Nei 438 pr. time Bibliotek Overdagsgebyr (for sen levering): Voksne: 1. Purring Nei 20 pr. purring Purring Nei 40 pr. purring Purring Nei 60 pr. purring

5 Barn 1. Purring Nei 10 pr. purring Purring Nei 20 pr. purring Purring Nei 40 pr. purring Gebyrene gjelder fra den dagen brevet sendes fra biblioteket. Hvis lånene ikke er levert etter 4 purringer blir det sendt ut erstatningsbrev. Lånekortet blir da sperret. Kopiering: Pr utseven side A4 5 pr side Pr utseven side A3 10 pr side Erstatningsgebyrer Fagbøker papir og digi Nei 500 pr. bok Skjønnlitteratur papir og digi Nei 400 pr. bok Barnebøker Nei 300 pr. bok Tegneserier Nei 100 pr. blad Lydbøker Nei for CD nr 1, så 50 pr CD DVD film Nei 300 for DVD nr 1, så 100 pr DVD Miofilm Nei 500 pr. film Språkkurs Nei pr. kurs Musikk CD Nei 250 for CD nr 1, så 50 pr CD Noter (musikktrykk) Nei 500 pr. sett PC spill Nei 500 pr. spill Konsollspill Nei 600 pr. spill Samferdsel og parkering Veg og trafikk Gravemeldingstjeneste Påvising gatelyskabel ved graving i/langs offentlig veg 25 % pr. påvisning Elektronisk melding for mindre graving i trafikkareal Nei pr. melding Elektronisk melding for mindre graving utenom trafikkareal Nei pr. melding Elektronisk melding om graving av større omfang Nei pr. melding Forringelse av veg Nei 170 pr. m Forsinelsesgebyr for ikke utført asfalering innen 6 uker Nei 510 pr. m Plassering av container på fortau, torg, veg og lignende Leiepris inntil 10 dager pr. plass/container 25 % 73 pr.dag Leiepris over 10 dager pr. plass/container 25 % pr.mnd Plassering av stillasjer, byggegjerder etc. på veg/fortau og lignende Leiepris inntil 10 dager 25 % 5 pr. dg. pr. m Leiepris over 10 dager 25 % 4 pr. dg. pr. m Leie av areal til uteservering (gjelder ved skjenke- eller serveringsbevilgning) 25 % 73 pr. mnd. pr. m Torgplass Leie av torgplass Nei 208 felt/dag Nei felt/uke Nei felt/mnd Parkering P-avgift 2-timersplasser 25 % 16,00 pr.time 15, P-avgift 7-timers 25 % 16,00 pr.time 15, P-avgift P-hus 25 % 16,00 pr.time 15, Uteleie beboere 25 % 217 pr.mnd Utleie næringsdrivende utendørs 25 % 730 pr.mnd Utleie næringsdrivende P-hus 25 % pr.mnd Boligutleie og Husbankmidler Utleie kommunale bygg Små leiligheter (2 roms, dvs. med ett soverom) 0 Utleieboliger/Psyk. Stangnes Nei 94 pr. kvm Olavsgården/Kanebogmyra Nei 105 pr. kvm Bergseng bo og servicsenter Nei 140 pr. kvm Spesialtilpassede boliger (kostpris /fortløpende vurdering) Nei 105 pr. kvm Store leiligheter (større enn 2 roms) Utleieboliger/Psyk. Stangnes Nei 84 pr. kvm Bergseng bo og servicesenter Nei 133 pr. kvm Spsialtilpassede boliger (kostpris /fortløpende vurdering) Nei 105 pr. kvm

6 Husleiesatsene er beregnet til selvkost. Nei Brann og ulykkesvern Diverse avgifter Brannvesen Skylift inkl fører: Inntil 1 time 25 % pr. gang Utover 1 time 25 % pr. time Tankbil m/fører: Inntil 1 time 25 % pr. gang Utover 1 time 25 % pr. time Brannbil m/fører: Inntil 1 time inkl fører 25 % pr. gang Utover 1 time 25 % 964 pr. time Mannskap på vakt 25 % 362 pr mannskap/time 351 Beredskapsbåt m/fører Inntil 1 time inkl fører 25 % pr. gang Utover 1 time 25 % pr. time Bensin faktureres i tillegg etter forbruk Undervisning teori Nei 723 pr. time inkl forberedelse Undervisning praktisk Nei 651 pr. time Øvelse/opplæring hele vaktlaget Nei pr. time Materiell dekkes av kunde til gjeldende pris i markedet Praktisk øvelse Hagan grupper u/7 pers 25 % 626 pr. pers Praktisk øvelse Hagan grupper o/7 pers 25 % 410 pr. pers Utlån pumpe/lenseutstyr 25 % 413 pr. time Slanger/armatur for tilknytning kum/hydrant leies ikke ut Utlån armatur (grenrør/strålerør ol) 25 % 46 pr. enhet/t Straffegebyr utrykning til falsk eller unøding brannalarm pr gang Evt. bemanning av brannstasjon, falsk eller unøding brannalarm Påløpte kostnader Søknad om handel med fyrverkeri og gjennomføring tilsyn Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri Nei pr. søknad Kontrollgebyr fyrverkeri Nei 657 pr. år Ekstrakontroll fyrverkeri Nei 331 pr. gang Feiing Feiing 1-2 etasjer 25 % 432 pr. pipeløp Feiing 3-4 etasjer 25 % 504 pr. pipeløp Feiing over 4 etasjer 25 % 756 pr. pipeløp Timesats 25 % 516 pr. pipeløp Støttetjenester, herunder IKT og administrasjon Arbeidslaget Brøyting/sandstrøing: - prvate (eldre/uføre)tilbud 25 % pr. år øvrige private 25 % 283 pr. time Transport/flytting - lite flyttelass (bare bil) 25 % pr. gang stort flyttelass med henger 25 % pr. gang HRS bare bil 25 % 336 pr. gang HRS bil med henger 25 % 840 pr. gang Øvrig arbeid: - montering, bygging, maling 25 % 114 pr. time Utleie av kano for skoler og ungdomsklubber Første dags leie er gratis. Nei 394 Ved utleie En leiedag er fra utleiedag til neste dag kl Nei 131 Pr dag fom dag Utleie kano for øvrige lag og foreninger. Nei 264 Pr døgn pr kano Admininistrasjonsenheten: Meglerpakke Meglerpakke 1 (eksklusiv m.v.a) Nei pr. enhet Meglerpakke 2 (eksklusiv m.v.a) Nei 574 pr. enhet Kemner: Gebyrer vedr. kommunal innfordring (R= rettsgebyr er 860,- fra ) (I= inkassogebyr er 570,- fra ) Betalingsvarsel Nei 1/10 I 1/10 I Inkassovarsel Nei 1/10 I 1/10 I Betalingsoppfordring Nei 3/10 I 3/10 I Begjæring om tvangsfravikelse (utkastelse) Nei 2R 2R

7 Begjæring - Tillegg for avholdt fravikelse Nei 2R 2R Kostnader for siving av forliksklage Nei 1 R 1 R Behandling forliksråd Nei 1 R 1 R Oppmøte forliksråd Nei 1/5 R 1/5 R Kostnader for siving av begjæring Nei 1 R 1 R Begjæring om tvangsfullbyrdelse Nei 2,1 R 2,1 R Begjæring - tillegg når utlegg blir tatt Nei 2,6 R 2,6 R Gebyr ved realisasjon av løsøre Nei 3R 3R Gebyr ved realisasjon av pengeav Nei 1R 1R Gebyr ved realisasjon av eiendom Nei 9R 9R Gebyr for panteattest Nei 1/5 R 1/5 R Eventuelle andre gebyrer i hht rettsgebyrloven av 26. Juni 1992 nr 86 Nei

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva

Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva Prisliste kommunale tjenester Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva Innholdsfortegnelse Barnehage, skole, SFO, m.m....2 Idrettshall, kunstgressbaner, m.m...3 Feiing og renovasjon...4 Avløp, septikk...5

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER/AVGIFTER Vann og avløpsgebyret er delt i to deler, en fast del og en variabel del. Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet (eiendomskatt) og for næringsbygg etter

Detaljer

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 1 1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning a) Barnehage Plass Opphold per mnd. Matpenger

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging, kart og

Detaljer

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006 Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006 Særlige forhold: 1) Det innføres egenbetaling for mat i barnehagen. Beløpet settes til kr 100,- pr måned 2) Brukerbetalingen i SFO økes med 5,0% 3) Minstebeløpet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. på de to ovenstående satser. Sporadisk kjøp av plass: En hel dag kr 217 En time kr 49

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. på de to ovenstående satser. Sporadisk kjøp av plass: En hel dag kr 217 En time kr 49 Foreliggende forslag til budsjett for 2011 for Meløy kommune vedtas. I den forbindelse presiseres og vedtas følgende: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4, videreføres i 2011 utskriving av eiendomsskatt

Detaljer

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014 Utgangspunkt: Satsene endres i takt med lønns- og prisvekst som forutsettess til 3 % fra 2014il Skolefritidsordning (SFO) Plass Pris 5 % 100% - Plass alle morgener og alle ettermiddager 2828 2 969 50%

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 85 MØTEINNKALLING FOR Formannskapet MØTE NR.: 07/4 ETTER KONSTITUERING TID: 20.11.2007 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 60 Varamedlemmer

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer